Počet žáků, kteří budou práce realizovat: 43

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Počet žáků, kteří budou práce realizovat: 43"

Transkript

1 Počet žáků, kteří budou práce realizovat: 43 Počet vypsaných témat: 61 Pozn. Témata jsou rozdělena na teoretická a praktická. Každé téma bude zpracováno tištěnou absolventskou prací a obhájeno před komisí s využitím prezentace. Rozdíl mezi zaměřeními je takový, že teoretické práce nevyžadují praktickou část (žákem vytvořené video, výrobek, příručku, sadu obrazů, fotografií,.), jejich rozsah je však větší a je u nich vyžadováno použití většího počtu literárních zdrojů. Další snížení rozsahu práce je předpokládáno u témat zpracovávaných v cizím jazyce. Vyuč. Blahošová Bednářová Bednářová Téma Téma práce: London Zaměření práce: teoretické Předmět: AJ Vyučující: Michaela Bednářová Na základě studia odborné literatury žák shrne historii hlavního města Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. V práci bude uvedena mapa města a údaje týkající se jeho obyvatelstva, dopravy a administrativního členění (tj. členění na městské obvody). Autor práce popíše nejznámější památky a symboly Londýna, včetně uvedení fotografií, jako například The Tower of London, St Paul s Cathedral, Buckingham Palace. Žákovi, který město doposud navštívil, bude umožněno použít vlastní fotografie a podělit se o svoje zkušenosti s návštěvou města na řece Temži. Téma práce: USA Zaměření práce: teoretické Předmět: AJ Vyučující: Michaela Bednářová Na základě studia odborné literatury žák shrne historii Spojených států amerických. V práci bude uvedena mapa Států a údaje týkající se obyvatelstva, hospodářství, typu státního zřízení, podnebí a náboženství. Autor práce popíše tamější politický systém, symboly a kulturní život (spisovatelé, hudebníci, režiséři). S odkazem na fotografie žák zmíní národní parky USA (Death Valley, Yellowstone, Grand Canyon, ) a dále oblíbená města (Washington D.C., New York, San Francisco, ) včetně popisu jejich památek. Téma práce: Music (favourite groups and/or singers) Vyučující: Mgr. Jana Blahošová Žák si vybere podle svých zájmů oblíbeného zpěváka, zpěvačku či hudební skupinu. Zpracuje dostupné informace o životě a tvorbě vybraných umělců. Popíše hudební styl, případně další představitele. Zdůrazní to, co se mu/ji na zvoleném interpretovi nejvíce líbí a proč. Informace si vyhledá v dostupné literatuře nebo na internetu. Při obhajobě své absolventské práce představí ukázky z tvorby daného umělce. Blahošová Téma práce: Sport Vyučující: Mgr. Jana Blahošová a) Žák nás ve své práci seznámí se svým oblíbeným sportem, sportovcem nebo sportovkyní. U sportu stručně popíše jeho historii, současnost a pravidla. U vybraného sportovce uvede a sepíše informace o jeho/jejím životě a sportovních úspěších. b) Žák nás seznámí se sportem, kterému se aktivně věnuje. Popíše historii, současnost a pravidla daného sportu. Podá informace o svém vztahu k tomuto sportu, uvede, jak dlouho se danému sportu věnuje, co se mu na něm líbí, popřípadě úspěchy, kterých dosáhl. Žák případně uvede i své záměry a plány do budoucna ve vztahu k tomuto sportu.

2 Dostálová Boxanová Boxanová Boxanová Boxanová Boxanová Boxanová Blahošová Téma práce: Endangered Animals Vyučující: Mgr. Jana Blahošová Žák nás seznámí s několika druhy ohrožených zvířat. Podrobněji popíše život v jakých oblastech světa se ještě vyskytují a v jakých počtech, způsob jejich života a pravděpodobný důvod jejich ohrožení. Žák nás seznámí s nejdůležitějšími mezinárodními organizacemi, které se zabývají záchranou ohrožených zvířat a způsob jejich práce, případně známé osobnosti, které jsou zapojené do těchto projektů. Téma: Zdravý versus nezdravý životní styl a jeho subjektivní vnímání Předmět: Př, Vkz Dodržování zásad zdravého životního stylu žáků II. stupně základní školy. Definice zdravotního životního stylu a jeho pojetí. Problematika výživy v zásadách správné výživy, potravinová pyramida, složky výživy a částé výživové chyby. Pohyb dětí ve škole, mimo ni, volnočasové aktivity, spánek, stres a jeho zvládání, legální a nelegální drogy a vybrané neinfekční chronické choroby související s nesprávným životním stylem. Téma: Civilizační choroby zameřené na nádorové onemocnění Předmět: Př, Vkz Faktory ovlivňující zdraví, civilizační choroby. Práce bude zaměřena především na nádorové onemocnění. Téma: Spánek a sny Předmět: Př, Vkz Poznatky o spánku a snech, funkce spánku, snové teorie, náměsíčnost, noční můry, fáze spánku (REM, NREM), nevědomí a výklad snů. Téma: CHKO Pálava Předmět: Př Charakteristika CHKO Pálava, poloha a profil Pavlovských vrchů, fauna, flóra, geologie, naučné stezky, sport a relaxace, tipy na výlet, cykloturistika, obrazová dokumentace. Téma: Poruchy příjmu potravy Předmět: Vkz Komplexní obraz faktorů a projevů poruch příjmu potravy. Vymezení poruch příjmu potravy a charakteristika znaků a faktorů. Průvodní jevy tělesné a duševní. Rizika a terapie. Příčiny poruch příjmu potravy. Téma: Stromy-dokumentace a pozorování změn během několika měsíců Zaměření práce: praktická Předmět: Př Výběr dvou stromů, srovnávání a podrobná dokumentace v jednotlivých obdobích. Fotografie celkového vzhledu, borky, pupenů, listů a porovnávání s druhým stromem. Téma: Úrazy ve sportu specifikace, prevence, 1. pomoc

3 Hloušek Hloušek Hloušek Dostálová Dostálová Dostálová Dostálová Dostálová Téma: Sportování dnešní mládeže možnosti, zájem, zaměření Téma: Lední hokej mládeže náročnost, náklady, uplatnění Téma: Kopaná mládeže zájem, možnosti, uplatnění Téma: Stravování mládeže srovnání běžné populace s aktivními sportovci Téma: Plavání malých dětí a mládeže možnosti s rodiči, v oddílech, závodně atd. Téma: Osvobození Československa v roce 1945 Předmět: D Vyučující: Dr. Jaroslav Hloušek - situace na našem území na přelomu let postup Rudé armády v letech (jižní Evropa, Varšavské povstání, Slovenské národní povstání, Dukla) - ostravská operace, bratislavsko-brněnská operace, osvobození Brna - konec II. světové války, osvobozená Prahy Téma: Holocaust Předmět: D Vyučující: Dr. Jaroslav Hloušek - vysvětlení pojmu holocaust (šoa) - nacistický program na vyhlazení Židů - holocaust Romů Téma: Nicholas Winton Předmět: D Vyučující: Dr. Jaroslav Hloušek - portrét osobnosti - Wintonovy děti

4 Charvátová Horáčková Houzar Houzar Houzar Houzar Hloušek Téma: Půjčky a hypotéky Předmět: ZSV Vyučující: Dr. Jaroslav Hloušek - vysvětlení pojmů - subjekty vztahů - typy smluv a úskalí jejich plnění - zdravá a nezdravá zadluženost Téma práce: Propagační videoklip ZŠ Labská Zaměření práce: Praktická Předmět: Pč Vyučující: Mgr. Marek Houzar Žák(yně) zpracuje propagační videoklip ZŠ Labská v délce 4 8 min. Práce na klipu předpokládá návrh scénáře, natáčení scén, střih, dabing, práci s hudbou a závěrečnou kompletaci. Své zkušenosti, fotografie a postřehy z tvorby klipu zahrne žák(yně) do vlastní tištěné absolventské práce. Předpokladem pro výběr tématu je alespoň roční působení žáka v rámci školního videokroužku nebo vlastní zkušenost s natáčením a zpracováním videa, doložitelná několika vlastními videosnímky. Práce předpokládá velmi vysokou míru kreativity a samostatnosti žáka(kyně). Téma práce: Profily vyučujících na webových stránkách školy Zaměření práce: Praktická Předmět: Pč Vyučující: Mgr. Marek Houzar Žák(yně) zpracuje podklady (Video, fotografie, fakta) pro profily vyučujících ZŠ na internetových stránkách školy, které následně spolu s vyučujícím zrealizuje. Práce předpokládá vysokou samostatnost a komunikativnost žáka, znalost práce s videem a fotografií. Své zkušenosti, fotografie a postřehy z tvorby profilů zahrne žák(yně) do vlastní tištěné absolventské práce. Předpokladem pro výběr tématu je alespoň roční působení žáka v rámci školního videokroužku nebo vlastní zkušenost s natáčením a zpracováním videa a fotografií, doložitelná několika vlastními videosnímky a fotografiemi. Téma práce: Animace Zaměření práce: Praktická Předmět: Pč Vyučující: Mgr. Marek Houzar Žák(yně) zpracuje krátký klip na dohodnuté téma (např. videoklip k písni). Své zkušenosti, fotografie a postřehy z tvorby profilů zahrne žák(yně) do vlastní tištěné absolventské práce. Předpokladem pro výběr tématu je alespoň roční působení žáka v rámci školního videokroužku nebo vlastní zkušenost s natáčením a zpracováním videa a fotografií, doložitelná několika vlastními videosnímky a fotografiemi.. Práce předpokládá velmi vysokou míru kreativity a samostatnosti žáka(kyně). Téma práce: Technické materiály Zaměření práce: Lze praktická i teoretická Předmět: Pč Vyučující: Mgr. Marek Houzar Žák(yně) představí vybrané technické materiály a jejich využití v praxi. Představení lze učinit zpracováním teorie získané studiem odborné literatury, ale i formou ukázek vlastnoručně vyrobených výrobků. Práci lze pojmout i jako představení některého ze směru modelářství (letecké, železniční, ). Téma práce: Dějiny hudby v hodině HV Předmět: Hv Vyučující: Mgr. Kamila Horáčková Žák(yně) zpracuje vybrané téma z dějin hudby. Téma práce: Pohlednice z Vídně Zaměření práce: teoretické Předmět: Nj Vyučující: Hana Charvátová žák(yně) zpracuje práci o svém výletu do Vídně, kde popíše památky a zajímavá místa ve Vídni. Může zmínit také historii Vídně a oblíbené cíle návštěvníků (vánoční Vídeň, Prater, plavba po Dunaji aj.)

5 Koukalová Koukalová Koukalová Konečný Charvátová Charvátová Téma práce: Dovolená v Rakousku Zaměření práce: teoretické Předmět: Nj Vyučující: Hana Charvátová žák(yně) zpracuje práci, kde popíše zajímavé a oblíbené cíle návštěvníků Rakouska. Uvede místa vyhledávaná pro zimní i letní dovolenou, pro milovníky historie nebo vyznavače aktivní dovolené (např. hrady a zámky, lyžařská střediska, ledovcová jezera, množství cyklostezek podél řek) Téma práce: Významné osobnosti Rakouska nebo Německa Zaměření práce: teoretické Předmět: Nj Vyučující: Hana Charvátová žák(yně) si vybere několik významných osobností z oblasti hudby, literatury, sportu nebo výtvarného umění, které se narodili nebo jejichž život a dílo je spjato s Rakouskem nebo Německem. Uveden jejich význam a tvorbu nebo přínos pro oblast jejich působení. Téma práce: Zhodnocení sezóny 2014/15 vybraného oddílu ledního hokeje Komety Group Brno -hok Vyučující: Mgr. Jan Konečný Žák zpracuje a popíše sezónu 2014/15 u zvoleného týmu Komety Group Brno. Zpracuje strukturu ročního plánu: 1.Přípravné období 2. Předzávodní období 3. Závodní období / zde vypíše počet tréninkových jednotek, zápasů v jednotlivých období a závěrečné umístění, výsledky zápasů, finální tabulka.../. Uvede statistiky jednotlivých hráčů včetně brankářů. Práce bude doplněna barevnou fotodokumentací.. Pozn. Téma je určeno pouze pro max 2 žáky studující ve vzdělávacím programu ŠVP JARO - hokej Téma práce: Brno (guidebook) Zaměření práce: praktická Vyučující: Mgr. Veronika Koukalová Žák(yně) zpracuje propagační brožuru (průvodce) Brna pro cizince. Brožura by měla obsahovat stručné informace o histroii a současnosti města a popis památek a zajímavých míst, které je možné v Brně navštívit. Dále žák(yně) popíše možnosti kulturního a sportovního vyžití v Brně. Průběh tvorby této brožury popíše v teoretické části své práce (cca 4 strany textu). Zde uvede svoje poznatky a zážitky z tvorby brožury, uvede, co ho na práci nejvíce bavilo, co ho překvapilo a s čím měl případně problémy. Součástí brožury by měly být i fotografie s popisky. Téma práce: Britis Royal Family Vyučující: Mgr. Veronika Koukalová Žák(yně) zpracuje téma Britská královská rodina. Ve své práci se zaměří na současnst a nedávnou minulost rodiny. Popíše jednostlivé členy a jejich vztahy (popřípadě zpracuje i rodokmen). Zmapuje nejdůležitější události týkající se královské rodiny (svatby, korunovace, pohřby, narození dítěte, skandály, ), rodinná sídla a tradice a povinnosti jednotlivých členů rodiny. Práce by měla obsahovat fotografie, které doplní samotný text. Téma: My biggest hobby Vyučující: Mgr. Veronika Koukalová Žák(yně) v této práci popíše svůj největší zájem / zálibu. Napíše podrobné informace o daném tématu a pokusí se co nejvíce dané téma přiblížit. Žák(yně) popíše svůj vztah a přístup a uvede, jak dlouho se danému zájmu věnuje. Pokud je to možné, doplní svoji práci o nějakou vhoudnou ukázku (video, obrázky, ), která se daného tématu týká. Žák(yně) vysvětlí, co se mu na jeho zálibě nejvíce líbí a proč ho zaujala.

6 JAN WERICH výročí narození č.film. a divad. herce, spisovatele, významného představitele meziváleč. i poválečné české divadelní kultury. Žák(-yně) zpracuje poznatky z vlastních znalostí a z odbor. literat.( návštěva knihovny) o životě a U Werichova života a díla věnovat kapitolu společné práce s Jiřím Voskovcem a Osvobozenému divadlu. Zhlédnutí 1 filmu s J. Werichem v hl. roli. Zaměřit se na Werichovo samost. dílo poválečné, především na knihu FIMFÁRUM a autorův jazyk. OTA PAVEL 85.výročí narození čes. prozaika, novináře a sportov. reportéra. Žák(-yně) zpracuje poznatky z vlastních znalostí a z odbor. literat.( návštěva knihovny) o životě a Zaměřit se na autorovy zralé vzpomínkové prózy SMRT KRÁSNÝCH SRNCŮ, JAK JSEM POTKAL RYBY a event. zhlédnutí filmu Zlatí úhoři. ČESKÁ PRÓZA PO 2.SV.VÁLCE DO KONCE 20. STOL. Žák(-yně) zpracuje poznatky z vlastních znalostí a z odbor. literat.( návštěva knihovny) o životě a Obecně o jednotl. etapách se stručným přehledem autorů a jejich děl, poté se zaměřit na 1-2 konkr. spisovatele a přečíst 1-2 Zhlédnout 1-2 film.(nebo divad.) adaptace liter. díla ( jiné než přečtené knihy).

7 ODKAZ LIDOVÉ SLOVESNOSTI v díle K. J. ERBENA a BOŽENY NĚMCOVÉ. Žák(-yně) zpracuje poznatky z vlastních znalostí a z odbor. literat.( návštěva knihovny) o životě a Četba POHÁDEK, které oba spisovatelé převyprávěli, a srovnání pojetí čes. lid. pohádky u K.J.E. a B.N. Dále četba sbírky KYTICE a podrobný rozbor 2 balad. JAN DRDA 100. výročí narození Žák(-yně) zpracuje poznatky z vlastních znalostí a z odbor. literat.( návštěva knihovny) o životě a V četbě se zaměřit na tvorbu pro děti- ČESKÉ POHÁDKY a knihu povídek Němá barikáda- konkr. povídka VYŠŠÍ PRINCIP. STÁLE AKTUÁLNÍ AUTOR WILLIAM SHAKESPEARE BÁSNÍK a DRAMATIK. Žák(-yně) zpracuje poznatky z vlastních znalostí a z odbor. literat.( návštěva knihovny) o životě a Četba Shakespearových SONET a četba nebo zhlédnutí divadelních her nebo jejich filmových adaptací: 1 tragédie- ROMEO A JULIE, 1 komedie, 1 histor. hry.

8 Nizner Nizner JOSEF VÁCLAV SLÁDEK 170. výročí naroz. - zakladatel moderní dětské poezie, překladatel. JIŘÍ ŽÁČEK 70 let od narození- nejznámější a nejslavnější básník současnosti, který píše pro děti, překladatel. Žák(-yně) zpracuje poznatky z vlastních znalostí a z odbor. literat.( návštěva knihovny) o životě a Četba básnic. sbírek pro děti od J.V.Sládka a básní, pohádek, bajek pro děti J. Žáčka, seznámení s učebnicemi J. Žáčka. Zaměřit se hlavně na J.Ž. Možná při prezentaci i recitace básně (není podmínkou). KAREL ČAPEK 125.výročí narození - český prozaik, dramatik, novinář, překladatel,. Žák(-yně) zpracuje poznatky z vlastních znalostí a z odbor. literat.( návštěva knihovny) o životě a i formální (posouzení stavby textu, žánr, jazyk autora). Při zhlédnutí film. nebo divadelní adaptace Četba knih PRO DĚTI, POVÍDKY Z JEDNÉ KAPSY A Z DRUHÉ KAPSY, četba nebo zhlédnutí 1 DIV. HRY a 1 ROMÁNU ( filmové zpracování), film o posledních letech Čapkova života- Člověk proti zkáze, dokument o K. Č. EDITH PIAF, 100. výročí od narození slavné francouzské šansoniérky. Předmět: HV Žák(-yně) zpracuje poznatky z odbor. literat.( návštěva knihovny) o životě a díle, ad. Předpokladem je vlastní četba životopisu E.P. nebo zhlédnutí filmu.znát nejslavnější písně po stránce textové i hudební- rozbor. Uvádět citace z poznatků i z písní, fotodokumentace, video záběry, hudební ukázky. Téma práce: Můj oblíbený sport. Předmět: TV Vyučující: Mgr. Jan Nizner Žák(yně) zpracuje historií a současnost sportu dle svého vlastního výběru. V práci uvede stručnou historií vzniku sportovního odvětví, současnou podobu, nejúspěšnější sportovce, popíše svůj vztah k vybrané disciplíně. Hlavní metodou práce bude vyhledání a rozbor literatury. Téma práce: Historie a současnost novodobých Olympijských her. Předmět: TV Vyučující: Mgr. Jan Nizner Žák(yně) zpracuje historií a současnost novodobých Olympijských her. V práci uvede stručnou historií vzniku OH, současnou podobu - olympijské disciplíny, nejúspěšnější sportovce, popíše svůj vztah k vybrané disciplíně. Hlavní metodou práce bude vyhledání a rozbor literatury.

9 Urbánek Urbánek Urbánek Šťastný Šťastný Šťastný Šťastný Téma práce: Vědec Nikola Tesla Zaměření práce: Teoretickopraktická Předmět: F Vyučující: Mgr. Šťastný Michal Teslův život se zaměřením a popisem jeho objevů s konstruováním jednoho vynálezu Téma práce: Vývoj fyziky Předmět: F Vyučující: Mgr. Šťastný Michal Historie a vývoj od prvopočátků, hlavní události, významné osobnosti, časový sled, fyzika jako věda, rozdělení na oblasti, váš průběh fyzikou od šesté třídy, vaše budoucnost. Téma práce: Astronomie Předmět: F Vyučující: Mgr. Šťastný Michal Čím se zabývá, hvězdy, planety, tělesa, Keplerovy zákony, galaxie, vznik života, nebezpečí z vesmíru, budoucnost. Téma práce: Digitální svět Zaměření práce: Teoretickopraktická Předmět: F Vyučující: Mgr. Šťastný Michal Fotoaparát na film, digitální foťák, rádio a frekvence, televize, přenos signálu a rozlišení analogového a digitálního vysílání. Popis principu funkčnosti přístrojů. Možnosti práce, úprav, na PC. Poplatky a jejich smysl. Krátce použít technologie v prezentaci video, fotka. Téma práce: Neklidný Blízký východ Předmět: dějepis Vyučující: Petr Urbánek Zmapování izraelsko-arabských konfliktů v moderních dějinách, ve druhé části vysvětlení pojmu arabské jaro stručný přehled, jaký je další vývoj v zemích, kde proběhlo. Práce bude formou textu obsahujícího stručné nastínění dějin židovského národa, novodobý problém vzniku státu Izrael a jeho vztahu, konfliktů s okolními státy výčet a stručný popis jednotlivých válek v oblasti; přehled arabských zemí a jejich vývoje snaha o demokracii, islámský extremismus součástí bude obrazový materiál z popisovaných jevů a událostí. Téma práce: 1. světová válka a role Čechů v ní Předmět: dějepis Vyučující: Petr Urbánek Základní údaje o 1. SV charakter války, zbraně, hlavní frontové linie a bitvy situace Čechů za 1. SV v armádě R-U (ruská, italská fronta), v legiích organizace, přehled bojů na Sibiři. Práce formou textu, část o Češích i s příkladem vybraných lidských osudů jednotlivců; součástí práce rozsáhlý obrazový materiál. Téma práce: Historie mojí rodiny Zaměření práce: praktická Předmět: dějepis Vyučující: Petr Urbánek Zpracování rodokmenu předků žák a 3 generace předků (po úroveň pradědečků a prababiček ve všech větvích rodu). Vybrané osudy některých členů z rodokmenu. Rodokmen bude zpracován v listinné i elektronické podobě; osudy vybraných členů rodokmenu formou textu s rozsáhlým obrazovým materiálem (fotky, ale i dochované předměty).

10 Zemanová Zemanová Zemanová Zemanová Zemanová Urbánek Urbánek Téma práce: Zájezd pro cizince po Brně a jeho okolí Zaměření práce: praktická Předmět: zeměpis Vyučující: Petr Urbánek Připravit detailní program vícedenního pobytu na jižní Moravě. Součástí bude přesný časový plán (itinerář) celého pobytu, dále rozpis ubytování (ceny, obrázky, popis), stravování (místo, ceny, jídelníček), stručný popis navštívených lokalit (obrázek, zajímavosti, cena, otvírací doba) a mapka zobrazující trasu zájezdu. Nutno připravit každý detail, jako když dostanete v cestovní kanceláři na starost skupinu a bez vaší organizace není domluveno nic. Téma práce: Dovolená podle zadané ceny Zaměření práce: praktická Předmět: zeměpis Vyučující: Petr Urbánek Je zadaný maximální objem peněz, které můžete na dovolenou použít. Dostanete zadány 3 verze o jaký typ dovolené má přibližně jít žádné detaily, ty už jsou na vás. Také vždy bude zadáno složení, v jakém vyjedete. Připravíte 3 verze skutečné dovolené z katalogu cest. kanceláří, musí jít o skutečnou nabídku. Do sumy peněz musíte zakalkulovat i všechny další nutné výdaje pojištění, případně dálniční známky apod. Téma: Podobná zobrazení předmět: matematika zaměření: teoretická vyučujíci : Mgr. Zdeňka Zemanová - typy podobných zobrazení - přímá a nepřímá podobnost - podobnost v praxi - vzorové příklady Téma: Slovní úlohy v matematice předmět: matematika zaměření: teoretická vyučující: Mgr. Zdeňka Zemanová - typy slovních úloh a jejich vzorová řešení Téma: Zábavné úlohy I předmět: chemie vyučující: Mgr. Zdeňka Zemanová zaměření: teoretická i praktická - křížovky, rébusy, hádanky, jednoduché pokusy na téma Směsi, voda, vzduch Téma: Zábavné úlohy II předmět: chemie vyučující: Mgr. Zdeňka Zemanová zaměření: teoretická i praktická - křížovky, rébusy, hádanky, jednoduché pokusy na téma Prvky, stavba molekul Téma: Zábavné úlohy III předmět: chemie vyučující: Mgr. Zdeňka Zemanová zaměření: teoretická i praktická - křížovky, rébusy, hádanky, jednoduché pokusy na téma Organické sloučeniny alkany a deriváty uhlovodíků

11 Zemanová Zemanová Téma: Odpady předmět: chemie vyučující: Mgr. Zdeňka Zemanová zaměření: teoretická i praktická - třídění odpadů z domácností, zpracování odpadů, druhotné suroviny - ekologický dopad živelných skládek na přírodu - součástí práce je zhotovení nástěnné tabule doby rozkladu látek v přírodě Téma: Impresionismus předmět: výtvarná výchova vyučující : Mgr. Zdeňka Zemanová zaměření: teoretická s ukázkami a fotografiemi děl vymezení pojmu impresionismis významní představitelé tohoto uměleckého stylu a jejich významná díla

Dodatek č.j. 160/2015, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus)

Dodatek č.j. 160/2015, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus) Dodatek č.j. 160/2015, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus) Dne: 24.8.2015 Platnost od 1.9.2015 Vydává: Mgr. Petr Urbánek ředitel školy Změny v části 3

Více

TÉMATA ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU (2013/2014)

TÉMATA ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU (2013/2014) Vedoucí práce: Mgr. M. Binterová Předmět: ANGLICKÝ JAZYK TA ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ MY LIFE (PAST, PRESENT, FUTURE) MŮJ ŽIVOT V MINULOSTI, PŘÍTOMNOSTI A BUDOUCNOSTI POPIS VLASTNÍHO ŽIVOTA S ÚVAHOU A PLÁNY

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Vyučující Předmět Téma a podrobnosti Obsazeno D. Andrášik Z Téma práce: Kurdové, největší národ bez vlastního státu.

Vyučující Předmět Téma a podrobnosti Obsazeno D. Andrášik Z Téma práce: Kurdové, největší národ bez vlastního státu. D. Andrášik Z Téma práce: Kurdové, největší národ bez vlastního státu. Zbořilová Anotace: Práce se bude zabývat národem Kurdů. Žákyně popíše historii, územní rozšíření a obyvatelstvo tohoto národa. V závěru

Více

Témata ročníkových seminárních prací

Témata ročníkových seminárních prací Témata ročníkových seminárních prací pro sextu a druhý ročník ve školním roce 2014-2015 Vyučující/ počet ročníkových prací Mgr. Dejdarová Téma Vikingové /jejich život na severu a jejich cesty/ Hedvábná

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Soubor pravidel a pokynů k Odborné práci žáků ZŠ 710 Bučovice

Soubor pravidel a pokynů k Odborné práci žáků ZŠ 710 Bučovice Soubor pravidel a pokynů k Odborné práci žáků ZŠ 710 Bučovice 1) Soutěž je vyhlášena ke dni 15. 2. 2011 2) Soutěže se mohou účastnit všichni žáci 5. 9. ročníků ZŠ 710 3) Témata vyhlašují jednotliví učitelé

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: PRIMA Výstupy Téma

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: PRIMA Výstupy Téma Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: PRIMA Výstupy Téma Učivo PT Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) KK Vlastenectví jako literární

Více

Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil

Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil Označení šablony: EU-OPVK-ČIG-2ST Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 01 14. 03. VI. A Pověst Orfeus Pověst ze Starých řeckých bájí a pověsti,

Více

Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje:

Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje: Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje: Učební plán je rozepsán pro jednotlivé školní roky, aby všichni žáci dosáhli očekávaných výstupů daných rámcovým vzdělávacím programem a absolvovali předepsaný

Více

VY_32_INOVACE_03_CESTOVNI_RUCH. Časová dotace: 45 min Datum ověření:

VY_32_INOVACE_03_CESTOVNI_RUCH. Časová dotace: 45 min Datum ověření: Kód materiálu: Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_CESTOVNI_RUCH Cestovní ruch Předmět: zeměpis Ročník: 9. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 6. 3. 2012 Jméno autora: Klíčová slova: Výchovné a vzdělávací

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více

Témata závěrečných prací žáků IX.roč.- 2010/2011

Témata závěrečných prací žáků IX.roč.- 2010/2011 Témata závěrečných prací žáků IX.roč.- 2010/2011 ČESKÝ JAZYK: p. Němcová 1. Česká dětská kniha (česká literatura pro děti a mládež a její ilustrátoři) - historie, rozdělení literatura pro děti a mládež,

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ Oddělení pro děti a mládež Masarykova 1324, Orlová Lutyně Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 2012 Své návštěvy ohlaste, prosím, předem osobně nebo telefonicky

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 41 25.4.2012 VI.A Řecké umění Řecké umění 42 2.5.2012

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

Objasní účel žákovské samosprávy, definuje a dodržuje naše škola normy školy, vysvětlí význam školního řádu.

Objasní účel žákovské samosprávy, definuje a dodržuje naše škola normy školy, vysvětlí význam školního řádu. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby VDO 1 (demokracie ve škole) Výchova k občanství () Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Objasní účel žákovské samosprávy, definuje

Více

2. Stanovená témata jsou platná pro jarní i podzimní zkušební období.

2. Stanovená témata jsou platná pro jarní i podzimní zkušební období. Gymnázium Joachima Barranda, Talichova 824, 2,26601 tel., +420 (311) 623435, +420 (311) 621232, fax: +420 (311) 623435 lidinsky@gymberoun.cz, IČ: 47558407, č.ú. 775 711 0297 / 0100 u KB Pokyn ředitele

Více

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE NA ŚKOLNÍ ROK 2015/2016 Přípravná třída DÍTĚ A JEHO TĚLO - upevňování přátelských vztahy - prevence šikany DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Učební plán pro ročník ZŠ Sever

Učební plán pro ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Česká

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Název vzdělávací

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Volitelný německý jazyk

Volitelný německý jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný německý jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

Témata ročníkových prací

Témata ročníkových prací Témata ročníkových prací pro sextu a druhý ročník ve školním roce 2016-2017 Vyučující/ počet ročníkových prací Mgr. Dejdarová Téma První státy Rusů Rudolf II. a jeho doba Studenti PhDr. Dohnalová Památky

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_MOB_BU_17 Sada: Mobilní aplikace ve výuce Téma: Aplikace České Švýcarsko Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Zeměpis Ročník: 3. ročník vyššího gymnázia Využití: Prezentace určená pro výklad

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Anotace: Zdeněk Svěrák: Radovanovy radovánky pracovní listy Ověření ve výuce: Předmět: Český jazyk čtení Ročník: 2. Klíčová slova: prozaik,

Anotace: Zdeněk Svěrák: Radovanovy radovánky pracovní listy Ověření ve výuce: Předmět: Český jazyk čtení Ročník: 2. Klíčová slova: prozaik, Anotace: Zdeněk Svěrák: Radovanovy radovánky pracovní listy Ověření ve výuce: 26.3.2012 Předmět: Český jazyk čtení Ročník: 2. Klíčová slova: prozaik, moderní pohádka, próza Anotace: tento DUM názorně a

Více

Seznam jednotlivých vzdělávacích materiálů odevzdaných za 1. monitorovací období ( )

Seznam jednotlivých vzdělávacích materiálů odevzdaných za 1. monitorovací období ( ) Seznam jednotlivých vzdělávacích materiálů odevzdaných za 1. monitorovací období (1.6.2012 31.10.2012) Číslo klíčové aktivity: III/2 Tematická oblast: Český jazyk Sada: 1 označení materiálu téma anotace

Více

Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS 9. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky T.G. Masaryk Charakteristické

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: SEKUNDA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Chvála rozmanitosti jazyka

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 5 44 Anglický

Více

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník)

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast ve 4. a 5. ročníku rozvíjí poznatky z 1. období o významných přírodních, hospodářských, společenských, kulturních a historických oblastech

Více

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu Zadavatel: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63, 602 00 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1777 Název projektu: Kniha a jazyk Název veřejné zakázky:

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

Anotace: Jan Werich: Fimfárum Ověření ve výuce: Předmět: Český jazyk čtení Ročník: 2. Klíčová slova: prozaik, básník, moderní pohádka,

Anotace: Jan Werich: Fimfárum Ověření ve výuce: Předmět: Český jazyk čtení Ročník: 2. Klíčová slova: prozaik, básník, moderní pohádka, Anotace: Jan Werich: Fimfárum Ověření ve výuce: 15.1.2013 Předmět: Český jazyk čtení Ročník: 2. Klíčová slova: prozaik, básník, moderní pohádka, próza, poezie Anotace: tento DUM názorně a nenásilně, metodou

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY

OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2010/11) PŘEDMĚT TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) Literatura Sexta A, B Mgr. Libuše Kratochvilová 2 hodiny

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 9. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Tematický okruh: Mezinárodní polit. situace

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín PaedDr.

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín PaedDr. Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín PaedDr.

Více

Výukový materiál Název DUMu: VY_12_INOVACE_17_4_Poznávání literárních žánrů

Výukový materiál Název DUMu: VY_12_INOVACE_17_4_Poznávání literárních žánrů Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: Učíme lépe a moderněji OP VK 1.4 Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702)17, příspěvková organizace Výukový materiál Název DUMu: VY_12_INOVACE_17_4_Poznávání

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva

Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Literatura (LIT) Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně (viz poznámky) Světová literatura v

Více

A B C D E F. Třicátá léta ve 20.

A B C D E F. Třicátá léta ve 20. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení rozlišením

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Sedm divů světa. Celkem projekt : 19 hodin

Sedm divů světa. Celkem projekt : 19 hodin Sedm divů světa 1. Rodinná (občanská) výchova (1 hod) 2. Výtvarná výchova (2 hod) PC 3. Zeměpis (2 hod) PC 4. Výtvarná výchova (2 hod) PC 5. Hudební výchova (1 hod) PC 6. Matematika (1 hod) 7. Přírodopis

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 46,email:zsjanovjbc@volny.cz www.zsjanovjbc.com,tel:4330045, mob:736765566 ŠVP ZV Cesta objevů Dodatek č. 3 Č.j.:

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace 30 + 3 47 Český jazyk a literatura 21 38 Anglický jazyk 9 + 3 9 Konverzace

Více

34 šestidenních výukových rozvrhů x (40-58 školních hodin týdně)

34 šestidenních výukových rozvrhů x (40-58 školních hodin týdně) Povinně vyučované předměty 34 šestidenních výukových rozvrhů x (40-8 školních hodin týdně) Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovaných hodin ročníky. 2. 3. 4.. 6. 7. 8. týdně Vyučované

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro střední školy a učiliště Seznamte se s naší nabídkou poutavých naučných programů zaměřených nejen na

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

VLASTIVĚDA / 4. ROČNÍK. Strategie (metody a formy práce)

VLASTIVĚDA / 4. ROČNÍK. Strategie (metody a formy práce) VLASTIVĚDA / 4. ROČNÍK Učivo Čas Strategie (metody a formy práce) Pomůcky Pravěk Kapitola o čase České země v pravěku 3 práce ve dvojicích přiřazování letopočtů staletí a tisíciletí samostatná práce vyhledávání

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie

Více

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ.1. 07/1. 4. 00/21.2712 Šablona: VY_32_INOVACE_3_43_Čj Ročník: 3., 4. a 5. Datum vytvoření: 15. 2. 2013 Datum ověření ve výuce: 28.

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (5) Anglický jazyk Matematika (3)

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (5) Anglický jazyk Matematika (3) Učební plán Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem (z toho z disponibilních) Český jazyk a literatura 8 9 8 8 7 40 (5) Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1. Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 3 44 Anglický

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

POKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků.

POKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků. POKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků. Obsah PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ PROSPĚCHU V ANGLIČTINĚ... 2 PODKLADY

Více

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň PLACE HERE Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze Škola, Slavětínská 00, 190 1 Praha 9 - Klánovice Název ŠVP Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze Platnost

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro 1. stupeň základních škol Pro zvídavé školáčky jsme připravili řadu naučných programů a besed zaměřených

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ To, oč jsme se snažili celý půlrok a to, co teď uvidíte úplně na čisto ( na nečisto to nepůjde, už tu byla uklízečka) Pro anketu jsme vybrali tyto osobnosti:

Více

file:///c /Documents%20and%20Settings/zdenek/Plocha/novy_descartes/kalendar.htm

file:///c /Documents%20and%20Settings/zdenek/Plocha/novy_descartes/kalendar.htm ID školení Název školení Datum konání ČJ 42 Olomouc Co nás čeká - aneb nová maturita z českého jazyka 26.10.2009 26.10.2009 Z 13 ČB Klimatické změny: propojení předmětů 3.12.2009 3.12.2009 PP 47 HK Sebepoznání

Více

Přehled prospěchu 1. ročníku

Přehled prospěchu 1. ročníku Přehled 1. ročníku 2. pololetí školního roku 215/16 zpracováno dne: 8. 9. 216 1.A 1.B 1.C Chv Chování 55 - - - - 55 1. Cj Český jazyk a literatura 53 2 - - - 55 1.36 M Matematika 53 2 - - - 55 1.36 Hv

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která podává

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 7.ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky - představí sebe a své blízké obšírněji

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 1. Úvod do dějepisu - seznámení s učebnicí - historické prameny UČIVO: - čas,

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

Témata absolventských prací 2011/2012:

Témata absolventských prací 2011/2012: Témata absolventských prací 2011/2012: 1. Můj oblíbený autor - život, historické souvislosti dílo četba (seznam, vlastní názor na jednotlivá díla, úvaha - jak mě knihy ovlivnily, stručný obsah, postavy..)

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

TALENT PRAHY 8. Josefem LADOU. s malířem, ilustrátorem a spisovatelem. Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8

TALENT PRAHY 8. Josefem LADOU. s malířem, ilustrátorem a spisovatelem. Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8 TALENT PRAHY 8 s malířem, ilustrátorem a spisovatelem Josefem LADOU Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8 ÚVOD V letošním roce oslavíme 130 let od narození Josefa Lady a 60 let od jeho úmrtí, celou

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

obrázky zdravých a nezdravých potravin, ovoce, zelenina, pastelky, fixy, lepidlo, nůžky Výchozí učebna: č. 12

obrázky zdravých a nezdravých potravin, ovoce, zelenina, pastelky, fixy, lepidlo, nůžky Výchozí učebna: č. 12 Jílková Zdravý životní styl Myšlenková mapa, zdravá výživa, zdravé a nezdravé potraviny, ovoce a zelenina - ochutnávka, pohybem ke zdraví, co nás může potkat, redklama na zdraví. Prvouka, český jazyk,

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie Zeměpis 6 třída Sluneční soustava Ročníková práce je určena pro žáky šestého ročníku základní školy. cíl projektu: vytvořit výukové listy slunce a jednotlivých planet probíraných v zeměpise. zadání: vyhledej

Více