Počet žáků, kteří budou práce realizovat: 43

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Počet žáků, kteří budou práce realizovat: 43"

Transkript

1 Počet žáků, kteří budou práce realizovat: 43 Počet vypsaných témat: 61 Pozn. Témata jsou rozdělena na teoretická a praktická. Každé téma bude zpracováno tištěnou absolventskou prací a obhájeno před komisí s využitím prezentace. Rozdíl mezi zaměřeními je takový, že teoretické práce nevyžadují praktickou část (žákem vytvořené video, výrobek, příručku, sadu obrazů, fotografií,.), jejich rozsah je však větší a je u nich vyžadováno použití většího počtu literárních zdrojů. Další snížení rozsahu práce je předpokládáno u témat zpracovávaných v cizím jazyce. Vyuč. Blahošová Bednářová Bednářová Téma Téma práce: London Zaměření práce: teoretické Předmět: AJ Vyučující: Michaela Bednářová Na základě studia odborné literatury žák shrne historii hlavního města Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. V práci bude uvedena mapa města a údaje týkající se jeho obyvatelstva, dopravy a administrativního členění (tj. členění na městské obvody). Autor práce popíše nejznámější památky a symboly Londýna, včetně uvedení fotografií, jako například The Tower of London, St Paul s Cathedral, Buckingham Palace. Žákovi, který město doposud navštívil, bude umožněno použít vlastní fotografie a podělit se o svoje zkušenosti s návštěvou města na řece Temži. Téma práce: USA Zaměření práce: teoretické Předmět: AJ Vyučující: Michaela Bednářová Na základě studia odborné literatury žák shrne historii Spojených států amerických. V práci bude uvedena mapa Států a údaje týkající se obyvatelstva, hospodářství, typu státního zřízení, podnebí a náboženství. Autor práce popíše tamější politický systém, symboly a kulturní život (spisovatelé, hudebníci, režiséři). S odkazem na fotografie žák zmíní národní parky USA (Death Valley, Yellowstone, Grand Canyon, ) a dále oblíbená města (Washington D.C., New York, San Francisco, ) včetně popisu jejich památek. Téma práce: Music (favourite groups and/or singers) Vyučující: Mgr. Jana Blahošová Žák si vybere podle svých zájmů oblíbeného zpěváka, zpěvačku či hudební skupinu. Zpracuje dostupné informace o životě a tvorbě vybraných umělců. Popíše hudební styl, případně další představitele. Zdůrazní to, co se mu/ji na zvoleném interpretovi nejvíce líbí a proč. Informace si vyhledá v dostupné literatuře nebo na internetu. Při obhajobě své absolventské práce představí ukázky z tvorby daného umělce. Blahošová Téma práce: Sport Vyučující: Mgr. Jana Blahošová a) Žák nás ve své práci seznámí se svým oblíbeným sportem, sportovcem nebo sportovkyní. U sportu stručně popíše jeho historii, současnost a pravidla. U vybraného sportovce uvede a sepíše informace o jeho/jejím životě a sportovních úspěších. b) Žák nás seznámí se sportem, kterému se aktivně věnuje. Popíše historii, současnost a pravidla daného sportu. Podá informace o svém vztahu k tomuto sportu, uvede, jak dlouho se danému sportu věnuje, co se mu na něm líbí, popřípadě úspěchy, kterých dosáhl. Žák případně uvede i své záměry a plány do budoucna ve vztahu k tomuto sportu.

2 Dostálová Boxanová Boxanová Boxanová Boxanová Boxanová Boxanová Blahošová Téma práce: Endangered Animals Vyučující: Mgr. Jana Blahošová Žák nás seznámí s několika druhy ohrožených zvířat. Podrobněji popíše život v jakých oblastech světa se ještě vyskytují a v jakých počtech, způsob jejich života a pravděpodobný důvod jejich ohrožení. Žák nás seznámí s nejdůležitějšími mezinárodními organizacemi, které se zabývají záchranou ohrožených zvířat a způsob jejich práce, případně známé osobnosti, které jsou zapojené do těchto projektů. Téma: Zdravý versus nezdravý životní styl a jeho subjektivní vnímání Předmět: Př, Vkz Dodržování zásad zdravého životního stylu žáků II. stupně základní školy. Definice zdravotního životního stylu a jeho pojetí. Problematika výživy v zásadách správné výživy, potravinová pyramida, složky výživy a částé výživové chyby. Pohyb dětí ve škole, mimo ni, volnočasové aktivity, spánek, stres a jeho zvládání, legální a nelegální drogy a vybrané neinfekční chronické choroby související s nesprávným životním stylem. Téma: Civilizační choroby zameřené na nádorové onemocnění Předmět: Př, Vkz Faktory ovlivňující zdraví, civilizační choroby. Práce bude zaměřena především na nádorové onemocnění. Téma: Spánek a sny Předmět: Př, Vkz Poznatky o spánku a snech, funkce spánku, snové teorie, náměsíčnost, noční můry, fáze spánku (REM, NREM), nevědomí a výklad snů. Téma: CHKO Pálava Předmět: Př Charakteristika CHKO Pálava, poloha a profil Pavlovských vrchů, fauna, flóra, geologie, naučné stezky, sport a relaxace, tipy na výlet, cykloturistika, obrazová dokumentace. Téma: Poruchy příjmu potravy Předmět: Vkz Komplexní obraz faktorů a projevů poruch příjmu potravy. Vymezení poruch příjmu potravy a charakteristika znaků a faktorů. Průvodní jevy tělesné a duševní. Rizika a terapie. Příčiny poruch příjmu potravy. Téma: Stromy-dokumentace a pozorování změn během několika měsíců Zaměření práce: praktická Předmět: Př Výběr dvou stromů, srovnávání a podrobná dokumentace v jednotlivých obdobích. Fotografie celkového vzhledu, borky, pupenů, listů a porovnávání s druhým stromem. Téma: Úrazy ve sportu specifikace, prevence, 1. pomoc

3 Hloušek Hloušek Hloušek Dostálová Dostálová Dostálová Dostálová Dostálová Téma: Sportování dnešní mládeže možnosti, zájem, zaměření Téma: Lední hokej mládeže náročnost, náklady, uplatnění Téma: Kopaná mládeže zájem, možnosti, uplatnění Téma: Stravování mládeže srovnání běžné populace s aktivními sportovci Téma: Plavání malých dětí a mládeže možnosti s rodiči, v oddílech, závodně atd. Téma: Osvobození Československa v roce 1945 Předmět: D Vyučující: Dr. Jaroslav Hloušek - situace na našem území na přelomu let postup Rudé armády v letech (jižní Evropa, Varšavské povstání, Slovenské národní povstání, Dukla) - ostravská operace, bratislavsko-brněnská operace, osvobození Brna - konec II. světové války, osvobozená Prahy Téma: Holocaust Předmět: D Vyučující: Dr. Jaroslav Hloušek - vysvětlení pojmu holocaust (šoa) - nacistický program na vyhlazení Židů - holocaust Romů Téma: Nicholas Winton Předmět: D Vyučující: Dr. Jaroslav Hloušek - portrét osobnosti - Wintonovy děti

4 Charvátová Horáčková Houzar Houzar Houzar Houzar Hloušek Téma: Půjčky a hypotéky Předmět: ZSV Vyučující: Dr. Jaroslav Hloušek - vysvětlení pojmů - subjekty vztahů - typy smluv a úskalí jejich plnění - zdravá a nezdravá zadluženost Téma práce: Propagační videoklip ZŠ Labská Zaměření práce: Praktická Předmět: Pč Vyučující: Mgr. Marek Houzar Žák(yně) zpracuje propagační videoklip ZŠ Labská v délce 4 8 min. Práce na klipu předpokládá návrh scénáře, natáčení scén, střih, dabing, práci s hudbou a závěrečnou kompletaci. Své zkušenosti, fotografie a postřehy z tvorby klipu zahrne žák(yně) do vlastní tištěné absolventské práce. Předpokladem pro výběr tématu je alespoň roční působení žáka v rámci školního videokroužku nebo vlastní zkušenost s natáčením a zpracováním videa, doložitelná několika vlastními videosnímky. Práce předpokládá velmi vysokou míru kreativity a samostatnosti žáka(kyně). Téma práce: Profily vyučujících na webových stránkách školy Zaměření práce: Praktická Předmět: Pč Vyučující: Mgr. Marek Houzar Žák(yně) zpracuje podklady (Video, fotografie, fakta) pro profily vyučujících ZŠ na internetových stránkách školy, které následně spolu s vyučujícím zrealizuje. Práce předpokládá vysokou samostatnost a komunikativnost žáka, znalost práce s videem a fotografií. Své zkušenosti, fotografie a postřehy z tvorby profilů zahrne žák(yně) do vlastní tištěné absolventské práce. Předpokladem pro výběr tématu je alespoň roční působení žáka v rámci školního videokroužku nebo vlastní zkušenost s natáčením a zpracováním videa a fotografií, doložitelná několika vlastními videosnímky a fotografiemi. Téma práce: Animace Zaměření práce: Praktická Předmět: Pč Vyučující: Mgr. Marek Houzar Žák(yně) zpracuje krátký klip na dohodnuté téma (např. videoklip k písni). Své zkušenosti, fotografie a postřehy z tvorby profilů zahrne žák(yně) do vlastní tištěné absolventské práce. Předpokladem pro výběr tématu je alespoň roční působení žáka v rámci školního videokroužku nebo vlastní zkušenost s natáčením a zpracováním videa a fotografií, doložitelná několika vlastními videosnímky a fotografiemi.. Práce předpokládá velmi vysokou míru kreativity a samostatnosti žáka(kyně). Téma práce: Technické materiály Zaměření práce: Lze praktická i teoretická Předmět: Pč Vyučující: Mgr. Marek Houzar Žák(yně) představí vybrané technické materiály a jejich využití v praxi. Představení lze učinit zpracováním teorie získané studiem odborné literatury, ale i formou ukázek vlastnoručně vyrobených výrobků. Práci lze pojmout i jako představení některého ze směru modelářství (letecké, železniční, ). Téma práce: Dějiny hudby v hodině HV Předmět: Hv Vyučující: Mgr. Kamila Horáčková Žák(yně) zpracuje vybrané téma z dějin hudby. Téma práce: Pohlednice z Vídně Zaměření práce: teoretické Předmět: Nj Vyučující: Hana Charvátová žák(yně) zpracuje práci o svém výletu do Vídně, kde popíše památky a zajímavá místa ve Vídni. Může zmínit také historii Vídně a oblíbené cíle návštěvníků (vánoční Vídeň, Prater, plavba po Dunaji aj.)

5 Koukalová Koukalová Koukalová Konečný Charvátová Charvátová Téma práce: Dovolená v Rakousku Zaměření práce: teoretické Předmět: Nj Vyučující: Hana Charvátová žák(yně) zpracuje práci, kde popíše zajímavé a oblíbené cíle návštěvníků Rakouska. Uvede místa vyhledávaná pro zimní i letní dovolenou, pro milovníky historie nebo vyznavače aktivní dovolené (např. hrady a zámky, lyžařská střediska, ledovcová jezera, množství cyklostezek podél řek) Téma práce: Významné osobnosti Rakouska nebo Německa Zaměření práce: teoretické Předmět: Nj Vyučující: Hana Charvátová žák(yně) si vybere několik významných osobností z oblasti hudby, literatury, sportu nebo výtvarného umění, které se narodili nebo jejichž život a dílo je spjato s Rakouskem nebo Německem. Uveden jejich význam a tvorbu nebo přínos pro oblast jejich působení. Téma práce: Zhodnocení sezóny 2014/15 vybraného oddílu ledního hokeje Komety Group Brno -hok Vyučující: Mgr. Jan Konečný Žák zpracuje a popíše sezónu 2014/15 u zvoleného týmu Komety Group Brno. Zpracuje strukturu ročního plánu: 1.Přípravné období 2. Předzávodní období 3. Závodní období / zde vypíše počet tréninkových jednotek, zápasů v jednotlivých období a závěrečné umístění, výsledky zápasů, finální tabulka.../. Uvede statistiky jednotlivých hráčů včetně brankářů. Práce bude doplněna barevnou fotodokumentací.. Pozn. Téma je určeno pouze pro max 2 žáky studující ve vzdělávacím programu ŠVP JARO - hokej Téma práce: Brno (guidebook) Zaměření práce: praktická Vyučující: Mgr. Veronika Koukalová Žák(yně) zpracuje propagační brožuru (průvodce) Brna pro cizince. Brožura by měla obsahovat stručné informace o histroii a současnosti města a popis památek a zajímavých míst, které je možné v Brně navštívit. Dále žák(yně) popíše možnosti kulturního a sportovního vyžití v Brně. Průběh tvorby této brožury popíše v teoretické části své práce (cca 4 strany textu). Zde uvede svoje poznatky a zážitky z tvorby brožury, uvede, co ho na práci nejvíce bavilo, co ho překvapilo a s čím měl případně problémy. Součástí brožury by měly být i fotografie s popisky. Téma práce: Britis Royal Family Vyučující: Mgr. Veronika Koukalová Žák(yně) zpracuje téma Britská královská rodina. Ve své práci se zaměří na současnst a nedávnou minulost rodiny. Popíše jednostlivé členy a jejich vztahy (popřípadě zpracuje i rodokmen). Zmapuje nejdůležitější události týkající se královské rodiny (svatby, korunovace, pohřby, narození dítěte, skandály, ), rodinná sídla a tradice a povinnosti jednotlivých členů rodiny. Práce by měla obsahovat fotografie, které doplní samotný text. Téma: My biggest hobby Vyučující: Mgr. Veronika Koukalová Žák(yně) v této práci popíše svůj největší zájem / zálibu. Napíše podrobné informace o daném tématu a pokusí se co nejvíce dané téma přiblížit. Žák(yně) popíše svůj vztah a přístup a uvede, jak dlouho se danému zájmu věnuje. Pokud je to možné, doplní svoji práci o nějakou vhoudnou ukázku (video, obrázky, ), která se daného tématu týká. Žák(yně) vysvětlí, co se mu na jeho zálibě nejvíce líbí a proč ho zaujala.

6 JAN WERICH výročí narození č.film. a divad. herce, spisovatele, významného představitele meziváleč. i poválečné české divadelní kultury. Žák(-yně) zpracuje poznatky z vlastních znalostí a z odbor. literat.( návštěva knihovny) o životě a U Werichova života a díla věnovat kapitolu společné práce s Jiřím Voskovcem a Osvobozenému divadlu. Zhlédnutí 1 filmu s J. Werichem v hl. roli. Zaměřit se na Werichovo samost. dílo poválečné, především na knihu FIMFÁRUM a autorův jazyk. OTA PAVEL 85.výročí narození čes. prozaika, novináře a sportov. reportéra. Žák(-yně) zpracuje poznatky z vlastních znalostí a z odbor. literat.( návštěva knihovny) o životě a Zaměřit se na autorovy zralé vzpomínkové prózy SMRT KRÁSNÝCH SRNCŮ, JAK JSEM POTKAL RYBY a event. zhlédnutí filmu Zlatí úhoři. ČESKÁ PRÓZA PO 2.SV.VÁLCE DO KONCE 20. STOL. Žák(-yně) zpracuje poznatky z vlastních znalostí a z odbor. literat.( návštěva knihovny) o životě a Obecně o jednotl. etapách se stručným přehledem autorů a jejich děl, poté se zaměřit na 1-2 konkr. spisovatele a přečíst 1-2 Zhlédnout 1-2 film.(nebo divad.) adaptace liter. díla ( jiné než přečtené knihy).

7 ODKAZ LIDOVÉ SLOVESNOSTI v díle K. J. ERBENA a BOŽENY NĚMCOVÉ. Žák(-yně) zpracuje poznatky z vlastních znalostí a z odbor. literat.( návštěva knihovny) o životě a Četba POHÁDEK, které oba spisovatelé převyprávěli, a srovnání pojetí čes. lid. pohádky u K.J.E. a B.N. Dále četba sbírky KYTICE a podrobný rozbor 2 balad. JAN DRDA 100. výročí narození Žák(-yně) zpracuje poznatky z vlastních znalostí a z odbor. literat.( návštěva knihovny) o životě a V četbě se zaměřit na tvorbu pro děti- ČESKÉ POHÁDKY a knihu povídek Němá barikáda- konkr. povídka VYŠŠÍ PRINCIP. STÁLE AKTUÁLNÍ AUTOR WILLIAM SHAKESPEARE BÁSNÍK a DRAMATIK. Žák(-yně) zpracuje poznatky z vlastních znalostí a z odbor. literat.( návštěva knihovny) o životě a Četba Shakespearových SONET a četba nebo zhlédnutí divadelních her nebo jejich filmových adaptací: 1 tragédie- ROMEO A JULIE, 1 komedie, 1 histor. hry.

8 Nizner Nizner JOSEF VÁCLAV SLÁDEK 170. výročí naroz. - zakladatel moderní dětské poezie, překladatel. JIŘÍ ŽÁČEK 70 let od narození- nejznámější a nejslavnější básník současnosti, který píše pro děti, překladatel. Žák(-yně) zpracuje poznatky z vlastních znalostí a z odbor. literat.( návštěva knihovny) o životě a Četba básnic. sbírek pro děti od J.V.Sládka a básní, pohádek, bajek pro děti J. Žáčka, seznámení s učebnicemi J. Žáčka. Zaměřit se hlavně na J.Ž. Možná při prezentaci i recitace básně (není podmínkou). KAREL ČAPEK 125.výročí narození - český prozaik, dramatik, novinář, překladatel,. Žák(-yně) zpracuje poznatky z vlastních znalostí a z odbor. literat.( návštěva knihovny) o životě a i formální (posouzení stavby textu, žánr, jazyk autora). Při zhlédnutí film. nebo divadelní adaptace Četba knih PRO DĚTI, POVÍDKY Z JEDNÉ KAPSY A Z DRUHÉ KAPSY, četba nebo zhlédnutí 1 DIV. HRY a 1 ROMÁNU ( filmové zpracování), film o posledních letech Čapkova života- Člověk proti zkáze, dokument o K. Č. EDITH PIAF, 100. výročí od narození slavné francouzské šansoniérky. Předmět: HV Žák(-yně) zpracuje poznatky z odbor. literat.( návštěva knihovny) o životě a díle, ad. Předpokladem je vlastní četba životopisu E.P. nebo zhlédnutí filmu.znát nejslavnější písně po stránce textové i hudební- rozbor. Uvádět citace z poznatků i z písní, fotodokumentace, video záběry, hudební ukázky. Téma práce: Můj oblíbený sport. Předmět: TV Vyučující: Mgr. Jan Nizner Žák(yně) zpracuje historií a současnost sportu dle svého vlastního výběru. V práci uvede stručnou historií vzniku sportovního odvětví, současnou podobu, nejúspěšnější sportovce, popíše svůj vztah k vybrané disciplíně. Hlavní metodou práce bude vyhledání a rozbor literatury. Téma práce: Historie a současnost novodobých Olympijských her. Předmět: TV Vyučující: Mgr. Jan Nizner Žák(yně) zpracuje historií a současnost novodobých Olympijských her. V práci uvede stručnou historií vzniku OH, současnou podobu - olympijské disciplíny, nejúspěšnější sportovce, popíše svůj vztah k vybrané disciplíně. Hlavní metodou práce bude vyhledání a rozbor literatury.

9 Urbánek Urbánek Urbánek Šťastný Šťastný Šťastný Šťastný Téma práce: Vědec Nikola Tesla Zaměření práce: Teoretickopraktická Předmět: F Vyučující: Mgr. Šťastný Michal Teslův život se zaměřením a popisem jeho objevů s konstruováním jednoho vynálezu Téma práce: Vývoj fyziky Předmět: F Vyučující: Mgr. Šťastný Michal Historie a vývoj od prvopočátků, hlavní události, významné osobnosti, časový sled, fyzika jako věda, rozdělení na oblasti, váš průběh fyzikou od šesté třídy, vaše budoucnost. Téma práce: Astronomie Předmět: F Vyučující: Mgr. Šťastný Michal Čím se zabývá, hvězdy, planety, tělesa, Keplerovy zákony, galaxie, vznik života, nebezpečí z vesmíru, budoucnost. Téma práce: Digitální svět Zaměření práce: Teoretickopraktická Předmět: F Vyučující: Mgr. Šťastný Michal Fotoaparát na film, digitální foťák, rádio a frekvence, televize, přenos signálu a rozlišení analogového a digitálního vysílání. Popis principu funkčnosti přístrojů. Možnosti práce, úprav, na PC. Poplatky a jejich smysl. Krátce použít technologie v prezentaci video, fotka. Téma práce: Neklidný Blízký východ Předmět: dějepis Vyučující: Petr Urbánek Zmapování izraelsko-arabských konfliktů v moderních dějinách, ve druhé části vysvětlení pojmu arabské jaro stručný přehled, jaký je další vývoj v zemích, kde proběhlo. Práce bude formou textu obsahujícího stručné nastínění dějin židovského národa, novodobý problém vzniku státu Izrael a jeho vztahu, konfliktů s okolními státy výčet a stručný popis jednotlivých válek v oblasti; přehled arabských zemí a jejich vývoje snaha o demokracii, islámský extremismus součástí bude obrazový materiál z popisovaných jevů a událostí. Téma práce: 1. světová válka a role Čechů v ní Předmět: dějepis Vyučující: Petr Urbánek Základní údaje o 1. SV charakter války, zbraně, hlavní frontové linie a bitvy situace Čechů za 1. SV v armádě R-U (ruská, italská fronta), v legiích organizace, přehled bojů na Sibiři. Práce formou textu, část o Češích i s příkladem vybraných lidských osudů jednotlivců; součástí práce rozsáhlý obrazový materiál. Téma práce: Historie mojí rodiny Zaměření práce: praktická Předmět: dějepis Vyučující: Petr Urbánek Zpracování rodokmenu předků žák a 3 generace předků (po úroveň pradědečků a prababiček ve všech větvích rodu). Vybrané osudy některých členů z rodokmenu. Rodokmen bude zpracován v listinné i elektronické podobě; osudy vybraných členů rodokmenu formou textu s rozsáhlým obrazovým materiálem (fotky, ale i dochované předměty).

10 Zemanová Zemanová Zemanová Zemanová Zemanová Urbánek Urbánek Téma práce: Zájezd pro cizince po Brně a jeho okolí Zaměření práce: praktická Předmět: zeměpis Vyučující: Petr Urbánek Připravit detailní program vícedenního pobytu na jižní Moravě. Součástí bude přesný časový plán (itinerář) celého pobytu, dále rozpis ubytování (ceny, obrázky, popis), stravování (místo, ceny, jídelníček), stručný popis navštívených lokalit (obrázek, zajímavosti, cena, otvírací doba) a mapka zobrazující trasu zájezdu. Nutno připravit každý detail, jako když dostanete v cestovní kanceláři na starost skupinu a bez vaší organizace není domluveno nic. Téma práce: Dovolená podle zadané ceny Zaměření práce: praktická Předmět: zeměpis Vyučující: Petr Urbánek Je zadaný maximální objem peněz, které můžete na dovolenou použít. Dostanete zadány 3 verze o jaký typ dovolené má přibližně jít žádné detaily, ty už jsou na vás. Také vždy bude zadáno složení, v jakém vyjedete. Připravíte 3 verze skutečné dovolené z katalogu cest. kanceláří, musí jít o skutečnou nabídku. Do sumy peněz musíte zakalkulovat i všechny další nutné výdaje pojištění, případně dálniční známky apod. Téma: Podobná zobrazení předmět: matematika zaměření: teoretická vyučujíci : Mgr. Zdeňka Zemanová - typy podobných zobrazení - přímá a nepřímá podobnost - podobnost v praxi - vzorové příklady Téma: Slovní úlohy v matematice předmět: matematika zaměření: teoretická vyučující: Mgr. Zdeňka Zemanová - typy slovních úloh a jejich vzorová řešení Téma: Zábavné úlohy I předmět: chemie vyučující: Mgr. Zdeňka Zemanová zaměření: teoretická i praktická - křížovky, rébusy, hádanky, jednoduché pokusy na téma Směsi, voda, vzduch Téma: Zábavné úlohy II předmět: chemie vyučující: Mgr. Zdeňka Zemanová zaměření: teoretická i praktická - křížovky, rébusy, hádanky, jednoduché pokusy na téma Prvky, stavba molekul Téma: Zábavné úlohy III předmět: chemie vyučující: Mgr. Zdeňka Zemanová zaměření: teoretická i praktická - křížovky, rébusy, hádanky, jednoduché pokusy na téma Organické sloučeniny alkany a deriváty uhlovodíků

11 Zemanová Zemanová Téma: Odpady předmět: chemie vyučující: Mgr. Zdeňka Zemanová zaměření: teoretická i praktická - třídění odpadů z domácností, zpracování odpadů, druhotné suroviny - ekologický dopad živelných skládek na přírodu - součástí práce je zhotovení nástěnné tabule doby rozkladu látek v přírodě Téma: Impresionismus předmět: výtvarná výchova vyučující : Mgr. Zdeňka Zemanová zaměření: teoretická s ukázkami a fotografiemi děl vymezení pojmu impresionismis významní představitelé tohoto uměleckého stylu a jejich významná díla

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Témata ročníkových seminárních prací

Témata ročníkových seminárních prací Témata ročníkových seminárních prací pro sextu a druhý ročník ve školním roce 2014-2015 Vyučující/ počet ročníkových prací Mgr. Dejdarová Téma Vikingové /jejich život na severu a jejich cesty/ Hedvábná

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ To, oč jsme se snažili celý půlrok a to, co teď uvidíte úplně na čisto ( na nečisto to nepůjde, už tu byla uklízečka) Pro anketu jsme vybrali tyto osobnosti:

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Program v kmenových tř. v době od 9. do 12.00hod: Odborné pracovny v době od 9. do 12.00hod: 2. A Psi pohádka, písnička, povídání o psech Dějepis Historické přírodní

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Témata absolventských prací 2011/2012:

Témata absolventských prací 2011/2012: Témata absolventských prací 2011/2012: 1. Můj oblíbený autor - život, historické souvislosti dílo četba (seznam, vlastní názor na jednotlivá díla, úvaha - jak mě knihy ovlivnily, stručný obsah, postavy..)

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu Zadavatel: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63, 602 00 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1777 Název projektu: Kniha a jazyk Název veřejné zakázky:

Více

2. Stanovená témata jsou platná pro jarní i podzimní zkušební období.

2. Stanovená témata jsou platná pro jarní i podzimní zkušební období. Gymnázium Joachima Barranda, Talichova 824, 2,26601 tel., +420 (311) 623435, +420 (311) 621232, fax: +420 (311) 623435 lidinsky@gymberoun.cz, IČ: 47558407, č.ú. 775 711 0297 / 0100 u KB Pokyn ředitele

Více

POETISMUS, SURREALISMUS

POETISMUS, SURREALISMUS ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE POETISMUS, SURREALISMUS AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 11. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ Oddělení pro děti a mládež Masarykova 1324, Orlová Lutyně Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 2012 Své návštěvy ohlaste, prosím, předem osobně nebo telefonicky

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_MOB_BU_17 Sada: Mobilní aplikace ve výuce Téma: Aplikace České Švýcarsko Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Zeměpis Ročník: 3. ročník vyššího gymnázia Využití: Prezentace určená pro výklad

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře I.

Obraz 2. světové války v české literatuře I. Obraz 2. světové války v české literatuře I. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

Velká písmena - procvičování

Velká písmena - procvičování Velká písmena - procvičování MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_25_14 Tématický celek:

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vyučovací předmět dějepis je nedílnou součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je úzce spjat s dalšími předměty - zeměpisem, literaturou a jazyky,

Více

Středoškolská odborná činnost SOČ

Středoškolská odborná činnost SOČ Středoškolská odborná činnost SOČ 33. ročník - 2010/2011 1. CO JE SOČ? Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů středních škol. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která podává

Více

9.3.12. Člověk a příroda Zeměpis

9.3.12. Člověk a příroda Zeměpis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník REGIONY KOMPETENCE K UČENÍ IX. Evropa - fyzickogeografické

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové.

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové. Praha plná památek Soutěž Praha plná památek je zaměřena na seznámení a bližší poznání památek, pamětních a zajímavých míst Prahy, jejíž starobylé centrum bylo pro své mimořádné hodnoty zapsáno na Seznam

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro 1. stupeň základních škol Pro zvídavé školáčky jsme připravili řadu naučných programů a besed zaměřených

Více

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie Zeměpis 6 třída Sluneční soustava Ročníková práce je určena pro žáky šestého ročníku základní školy. cíl projektu: vytvořit výukové listy slunce a jednotlivých planet probíraných v zeměpise. zadání: vyhledej

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

Mgr. Jarmila Havlíčková NAŠE VLAST kulturní památky, památná místa Učební pomůcky:

Mgr. Jarmila Havlíčková NAŠE VLAST kulturní památky, památná místa Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_09_Vla4E_5 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání. Didaktické testy 2 A1 U1

Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání. Didaktické testy 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání Didaktické testy 2 A1 U1 CERMAT srpen 2008 Cílem úkolu Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání byla příprava nástrojů

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Volitelný německý jazyk

Volitelný německý jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný německý jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400 ANOTACE Materiál

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem Školní rok: 2013/2014 Kód a název oboru vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Název ŠVP: Studia humaniora Ročník: 1., 2., 3., 4. Stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou Délka vzdělávání: čtyři roky Datum

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL:

BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL: PŘÍLOHA č. 2 BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL: A. BODOVÁ HODNOTA DÍLA ( BHD ) pro rozúčtování odměn za užití děl při kabelovém přenosu v České republice (čl. 5.1. rozúčtovacího řádu), 85 % odměn vybraných od výrobců

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

VY_32_INOVACE_CJK42760BED

VY_32_INOVACE_CJK42760BED VY_32_INOVACE_CJK42760BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook Naše vlast Člověk a jeho svět Forma: práce třídy : interaktivní tabule : CHALUPA, Petr, ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5: učebnice pro 5. ročník. Brno:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nejedná se o zadávací

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro střední školy a učiliště Seznamte se s naší nabídkou poutavých naučných programů zaměřených nejen na

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 1. POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: PRIMA Tématická oblast Planeta Země Glóbus a mapa Pohyby Země, oběh Země kolem Slunce, roční období, trvání dne a noci Glóbus

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Trochu astronomie. v hodinách fyziky. Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb

Trochu astronomie. v hodinách fyziky. Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb Trochu astronomie v hodinách fyziky Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb Podívejte se dnes večer na oblohu, uvidíte Mars v přiblížení k Zemi. Bude stejně velký jako Měsíc v úplňku. Konec světa. Planety se srovnají

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3 Listopad 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

VY_32_INOVACE_D 10 14

VY_32_INOVACE_D 10 14 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis ŠVP ZV LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Zeměpis Vyučovací předmět Zeměpis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru Zeměpis ze vzdělávací

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH.

Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH. Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH. 3. setkání českých škol v Severní Americe 27. 28. 6. 2014, Dallas Lucie S. Boucher, předsedkyně spolku

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Předmět, téma: Třída: Datum vytvoření: Projekt: Popis:

Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Předmět, téma: Třída: Datum vytvoření: Projekt: Popis: Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Karla Dokoupilová Předmět, téma: Dějepis, Nejstarší civilizace - Egypt Třída: šestá Datum vytvoření: 2. ledna 2012 Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice

Více

Přehled změn v učebnici a pracovním sešitu Zeměpis 8

Přehled změn v učebnici a pracovním sešitu Zeměpis 8 Přehled změn v učebnici a pracovním sešitu Zeměpis 8 1. Přehled zapracovaných změn v učebnici Strana Místo opravy s. 12 praktický úkol /2 - graf Vývoj počtu států v Evropě s. 13 graf Evropské státy s největším

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole spojenou

Více

Vážení přátelé, Vzdělávací akce jsou rozděleny do následujících kategorií:

Vážení přátelé, Vzdělávací akce jsou rozděleny do následujících kategorií: NABÍDKA PROGRAMŮ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY ROK 2015/2016 KONTAKTY: Lucie Strbačková, DiS. lstrbackova@mvk.cz tel.: 575 755 142 tel.: 575 755 151 Mgr. Jana Machalová jmachalova@mvk.cz tel.: 575 755 143 tel.: 575

Více