Počet žáků, kteří budou práce realizovat: 43

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Počet žáků, kteří budou práce realizovat: 43"

Transkript

1 Počet žáků, kteří budou práce realizovat: 43 Počet vypsaných témat: 61 Pozn. Témata jsou rozdělena na teoretická a praktická. Každé téma bude zpracováno tištěnou absolventskou prací a obhájeno před komisí s využitím prezentace. Rozdíl mezi zaměřeními je takový, že teoretické práce nevyžadují praktickou část (žákem vytvořené video, výrobek, příručku, sadu obrazů, fotografií,.), jejich rozsah je však větší a je u nich vyžadováno použití většího počtu literárních zdrojů. Další snížení rozsahu práce je předpokládáno u témat zpracovávaných v cizím jazyce. Vyuč. Blahošová Bednářová Bednářová Téma Téma práce: London Zaměření práce: teoretické Předmět: AJ Vyučující: Michaela Bednářová Na základě studia odborné literatury žák shrne historii hlavního města Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. V práci bude uvedena mapa města a údaje týkající se jeho obyvatelstva, dopravy a administrativního členění (tj. členění na městské obvody). Autor práce popíše nejznámější památky a symboly Londýna, včetně uvedení fotografií, jako například The Tower of London, St Paul s Cathedral, Buckingham Palace. Žákovi, který město doposud navštívil, bude umožněno použít vlastní fotografie a podělit se o svoje zkušenosti s návštěvou města na řece Temži. Téma práce: USA Zaměření práce: teoretické Předmět: AJ Vyučující: Michaela Bednářová Na základě studia odborné literatury žák shrne historii Spojených států amerických. V práci bude uvedena mapa Států a údaje týkající se obyvatelstva, hospodářství, typu státního zřízení, podnebí a náboženství. Autor práce popíše tamější politický systém, symboly a kulturní život (spisovatelé, hudebníci, režiséři). S odkazem na fotografie žák zmíní národní parky USA (Death Valley, Yellowstone, Grand Canyon, ) a dále oblíbená města (Washington D.C., New York, San Francisco, ) včetně popisu jejich památek. Téma práce: Music (favourite groups and/or singers) Vyučující: Mgr. Jana Blahošová Žák si vybere podle svých zájmů oblíbeného zpěváka, zpěvačku či hudební skupinu. Zpracuje dostupné informace o životě a tvorbě vybraných umělců. Popíše hudební styl, případně další představitele. Zdůrazní to, co se mu/ji na zvoleném interpretovi nejvíce líbí a proč. Informace si vyhledá v dostupné literatuře nebo na internetu. Při obhajobě své absolventské práce představí ukázky z tvorby daného umělce. Blahošová Téma práce: Sport Vyučující: Mgr. Jana Blahošová a) Žák nás ve své práci seznámí se svým oblíbeným sportem, sportovcem nebo sportovkyní. U sportu stručně popíše jeho historii, současnost a pravidla. U vybraného sportovce uvede a sepíše informace o jeho/jejím životě a sportovních úspěších. b) Žák nás seznámí se sportem, kterému se aktivně věnuje. Popíše historii, současnost a pravidla daného sportu. Podá informace o svém vztahu k tomuto sportu, uvede, jak dlouho se danému sportu věnuje, co se mu na něm líbí, popřípadě úspěchy, kterých dosáhl. Žák případně uvede i své záměry a plány do budoucna ve vztahu k tomuto sportu.

2 Dostálová Boxanová Boxanová Boxanová Boxanová Boxanová Boxanová Blahošová Téma práce: Endangered Animals Vyučující: Mgr. Jana Blahošová Žák nás seznámí s několika druhy ohrožených zvířat. Podrobněji popíše život v jakých oblastech světa se ještě vyskytují a v jakých počtech, způsob jejich života a pravděpodobný důvod jejich ohrožení. Žák nás seznámí s nejdůležitějšími mezinárodními organizacemi, které se zabývají záchranou ohrožených zvířat a způsob jejich práce, případně známé osobnosti, které jsou zapojené do těchto projektů. Téma: Zdravý versus nezdravý životní styl a jeho subjektivní vnímání Předmět: Př, Vkz Dodržování zásad zdravého životního stylu žáků II. stupně základní školy. Definice zdravotního životního stylu a jeho pojetí. Problematika výživy v zásadách správné výživy, potravinová pyramida, složky výživy a částé výživové chyby. Pohyb dětí ve škole, mimo ni, volnočasové aktivity, spánek, stres a jeho zvládání, legální a nelegální drogy a vybrané neinfekční chronické choroby související s nesprávným životním stylem. Téma: Civilizační choroby zameřené na nádorové onemocnění Předmět: Př, Vkz Faktory ovlivňující zdraví, civilizační choroby. Práce bude zaměřena především na nádorové onemocnění. Téma: Spánek a sny Předmět: Př, Vkz Poznatky o spánku a snech, funkce spánku, snové teorie, náměsíčnost, noční můry, fáze spánku (REM, NREM), nevědomí a výklad snů. Téma: CHKO Pálava Předmět: Př Charakteristika CHKO Pálava, poloha a profil Pavlovských vrchů, fauna, flóra, geologie, naučné stezky, sport a relaxace, tipy na výlet, cykloturistika, obrazová dokumentace. Téma: Poruchy příjmu potravy Předmět: Vkz Komplexní obraz faktorů a projevů poruch příjmu potravy. Vymezení poruch příjmu potravy a charakteristika znaků a faktorů. Průvodní jevy tělesné a duševní. Rizika a terapie. Příčiny poruch příjmu potravy. Téma: Stromy-dokumentace a pozorování změn během několika měsíců Zaměření práce: praktická Předmět: Př Výběr dvou stromů, srovnávání a podrobná dokumentace v jednotlivých obdobích. Fotografie celkového vzhledu, borky, pupenů, listů a porovnávání s druhým stromem. Téma: Úrazy ve sportu specifikace, prevence, 1. pomoc

3 Hloušek Hloušek Hloušek Dostálová Dostálová Dostálová Dostálová Dostálová Téma: Sportování dnešní mládeže možnosti, zájem, zaměření Téma: Lední hokej mládeže náročnost, náklady, uplatnění Téma: Kopaná mládeže zájem, možnosti, uplatnění Téma: Stravování mládeže srovnání běžné populace s aktivními sportovci Téma: Plavání malých dětí a mládeže možnosti s rodiči, v oddílech, závodně atd. Téma: Osvobození Československa v roce 1945 Předmět: D Vyučující: Dr. Jaroslav Hloušek - situace na našem území na přelomu let postup Rudé armády v letech (jižní Evropa, Varšavské povstání, Slovenské národní povstání, Dukla) - ostravská operace, bratislavsko-brněnská operace, osvobození Brna - konec II. světové války, osvobozená Prahy Téma: Holocaust Předmět: D Vyučující: Dr. Jaroslav Hloušek - vysvětlení pojmu holocaust (šoa) - nacistický program na vyhlazení Židů - holocaust Romů Téma: Nicholas Winton Předmět: D Vyučující: Dr. Jaroslav Hloušek - portrét osobnosti - Wintonovy děti

4 Charvátová Horáčková Houzar Houzar Houzar Houzar Hloušek Téma: Půjčky a hypotéky Předmět: ZSV Vyučující: Dr. Jaroslav Hloušek - vysvětlení pojmů - subjekty vztahů - typy smluv a úskalí jejich plnění - zdravá a nezdravá zadluženost Téma práce: Propagační videoklip ZŠ Labská Zaměření práce: Praktická Předmět: Pč Vyučující: Mgr. Marek Houzar Žák(yně) zpracuje propagační videoklip ZŠ Labská v délce 4 8 min. Práce na klipu předpokládá návrh scénáře, natáčení scén, střih, dabing, práci s hudbou a závěrečnou kompletaci. Své zkušenosti, fotografie a postřehy z tvorby klipu zahrne žák(yně) do vlastní tištěné absolventské práce. Předpokladem pro výběr tématu je alespoň roční působení žáka v rámci školního videokroužku nebo vlastní zkušenost s natáčením a zpracováním videa, doložitelná několika vlastními videosnímky. Práce předpokládá velmi vysokou míru kreativity a samostatnosti žáka(kyně). Téma práce: Profily vyučujících na webových stránkách školy Zaměření práce: Praktická Předmět: Pč Vyučující: Mgr. Marek Houzar Žák(yně) zpracuje podklady (Video, fotografie, fakta) pro profily vyučujících ZŠ na internetových stránkách školy, které následně spolu s vyučujícím zrealizuje. Práce předpokládá vysokou samostatnost a komunikativnost žáka, znalost práce s videem a fotografií. Své zkušenosti, fotografie a postřehy z tvorby profilů zahrne žák(yně) do vlastní tištěné absolventské práce. Předpokladem pro výběr tématu je alespoň roční působení žáka v rámci školního videokroužku nebo vlastní zkušenost s natáčením a zpracováním videa a fotografií, doložitelná několika vlastními videosnímky a fotografiemi. Téma práce: Animace Zaměření práce: Praktická Předmět: Pč Vyučující: Mgr. Marek Houzar Žák(yně) zpracuje krátký klip na dohodnuté téma (např. videoklip k písni). Své zkušenosti, fotografie a postřehy z tvorby profilů zahrne žák(yně) do vlastní tištěné absolventské práce. Předpokladem pro výběr tématu je alespoň roční působení žáka v rámci školního videokroužku nebo vlastní zkušenost s natáčením a zpracováním videa a fotografií, doložitelná několika vlastními videosnímky a fotografiemi.. Práce předpokládá velmi vysokou míru kreativity a samostatnosti žáka(kyně). Téma práce: Technické materiály Zaměření práce: Lze praktická i teoretická Předmět: Pč Vyučující: Mgr. Marek Houzar Žák(yně) představí vybrané technické materiály a jejich využití v praxi. Představení lze učinit zpracováním teorie získané studiem odborné literatury, ale i formou ukázek vlastnoručně vyrobených výrobků. Práci lze pojmout i jako představení některého ze směru modelářství (letecké, železniční, ). Téma práce: Dějiny hudby v hodině HV Předmět: Hv Vyučující: Mgr. Kamila Horáčková Žák(yně) zpracuje vybrané téma z dějin hudby. Téma práce: Pohlednice z Vídně Zaměření práce: teoretické Předmět: Nj Vyučující: Hana Charvátová žák(yně) zpracuje práci o svém výletu do Vídně, kde popíše památky a zajímavá místa ve Vídni. Může zmínit také historii Vídně a oblíbené cíle návštěvníků (vánoční Vídeň, Prater, plavba po Dunaji aj.)

5 Koukalová Koukalová Koukalová Konečný Charvátová Charvátová Téma práce: Dovolená v Rakousku Zaměření práce: teoretické Předmět: Nj Vyučující: Hana Charvátová žák(yně) zpracuje práci, kde popíše zajímavé a oblíbené cíle návštěvníků Rakouska. Uvede místa vyhledávaná pro zimní i letní dovolenou, pro milovníky historie nebo vyznavače aktivní dovolené (např. hrady a zámky, lyžařská střediska, ledovcová jezera, množství cyklostezek podél řek) Téma práce: Významné osobnosti Rakouska nebo Německa Zaměření práce: teoretické Předmět: Nj Vyučující: Hana Charvátová žák(yně) si vybere několik významných osobností z oblasti hudby, literatury, sportu nebo výtvarného umění, které se narodili nebo jejichž život a dílo je spjato s Rakouskem nebo Německem. Uveden jejich význam a tvorbu nebo přínos pro oblast jejich působení. Téma práce: Zhodnocení sezóny 2014/15 vybraného oddílu ledního hokeje Komety Group Brno -hok Vyučující: Mgr. Jan Konečný Žák zpracuje a popíše sezónu 2014/15 u zvoleného týmu Komety Group Brno. Zpracuje strukturu ročního plánu: 1.Přípravné období 2. Předzávodní období 3. Závodní období / zde vypíše počet tréninkových jednotek, zápasů v jednotlivých období a závěrečné umístění, výsledky zápasů, finální tabulka.../. Uvede statistiky jednotlivých hráčů včetně brankářů. Práce bude doplněna barevnou fotodokumentací.. Pozn. Téma je určeno pouze pro max 2 žáky studující ve vzdělávacím programu ŠVP JARO - hokej Téma práce: Brno (guidebook) Zaměření práce: praktická Vyučující: Mgr. Veronika Koukalová Žák(yně) zpracuje propagační brožuru (průvodce) Brna pro cizince. Brožura by měla obsahovat stručné informace o histroii a současnosti města a popis památek a zajímavých míst, které je možné v Brně navštívit. Dále žák(yně) popíše možnosti kulturního a sportovního vyžití v Brně. Průběh tvorby této brožury popíše v teoretické části své práce (cca 4 strany textu). Zde uvede svoje poznatky a zážitky z tvorby brožury, uvede, co ho na práci nejvíce bavilo, co ho překvapilo a s čím měl případně problémy. Součástí brožury by měly být i fotografie s popisky. Téma práce: Britis Royal Family Vyučující: Mgr. Veronika Koukalová Žák(yně) zpracuje téma Britská královská rodina. Ve své práci se zaměří na současnst a nedávnou minulost rodiny. Popíše jednostlivé členy a jejich vztahy (popřípadě zpracuje i rodokmen). Zmapuje nejdůležitější události týkající se královské rodiny (svatby, korunovace, pohřby, narození dítěte, skandály, ), rodinná sídla a tradice a povinnosti jednotlivých členů rodiny. Práce by měla obsahovat fotografie, které doplní samotný text. Téma: My biggest hobby Vyučující: Mgr. Veronika Koukalová Žák(yně) v této práci popíše svůj největší zájem / zálibu. Napíše podrobné informace o daném tématu a pokusí se co nejvíce dané téma přiblížit. Žák(yně) popíše svůj vztah a přístup a uvede, jak dlouho se danému zájmu věnuje. Pokud je to možné, doplní svoji práci o nějakou vhoudnou ukázku (video, obrázky, ), která se daného tématu týká. Žák(yně) vysvětlí, co se mu na jeho zálibě nejvíce líbí a proč ho zaujala.

6 JAN WERICH výročí narození č.film. a divad. herce, spisovatele, významného představitele meziváleč. i poválečné české divadelní kultury. Žák(-yně) zpracuje poznatky z vlastních znalostí a z odbor. literat.( návštěva knihovny) o životě a U Werichova života a díla věnovat kapitolu společné práce s Jiřím Voskovcem a Osvobozenému divadlu. Zhlédnutí 1 filmu s J. Werichem v hl. roli. Zaměřit se na Werichovo samost. dílo poválečné, především na knihu FIMFÁRUM a autorův jazyk. OTA PAVEL 85.výročí narození čes. prozaika, novináře a sportov. reportéra. Žák(-yně) zpracuje poznatky z vlastních znalostí a z odbor. literat.( návštěva knihovny) o životě a Zaměřit se na autorovy zralé vzpomínkové prózy SMRT KRÁSNÝCH SRNCŮ, JAK JSEM POTKAL RYBY a event. zhlédnutí filmu Zlatí úhoři. ČESKÁ PRÓZA PO 2.SV.VÁLCE DO KONCE 20. STOL. Žák(-yně) zpracuje poznatky z vlastních znalostí a z odbor. literat.( návštěva knihovny) o životě a Obecně o jednotl. etapách se stručným přehledem autorů a jejich děl, poté se zaměřit na 1-2 konkr. spisovatele a přečíst 1-2 Zhlédnout 1-2 film.(nebo divad.) adaptace liter. díla ( jiné než přečtené knihy).

7 ODKAZ LIDOVÉ SLOVESNOSTI v díle K. J. ERBENA a BOŽENY NĚMCOVÉ. Žák(-yně) zpracuje poznatky z vlastních znalostí a z odbor. literat.( návštěva knihovny) o životě a Četba POHÁDEK, které oba spisovatelé převyprávěli, a srovnání pojetí čes. lid. pohádky u K.J.E. a B.N. Dále četba sbírky KYTICE a podrobný rozbor 2 balad. JAN DRDA 100. výročí narození Žák(-yně) zpracuje poznatky z vlastních znalostí a z odbor. literat.( návštěva knihovny) o životě a V četbě se zaměřit na tvorbu pro děti- ČESKÉ POHÁDKY a knihu povídek Němá barikáda- konkr. povídka VYŠŠÍ PRINCIP. STÁLE AKTUÁLNÍ AUTOR WILLIAM SHAKESPEARE BÁSNÍK a DRAMATIK. Žák(-yně) zpracuje poznatky z vlastních znalostí a z odbor. literat.( návštěva knihovny) o životě a Četba Shakespearových SONET a četba nebo zhlédnutí divadelních her nebo jejich filmových adaptací: 1 tragédie- ROMEO A JULIE, 1 komedie, 1 histor. hry.

8 Nizner Nizner JOSEF VÁCLAV SLÁDEK 170. výročí naroz. - zakladatel moderní dětské poezie, překladatel. JIŘÍ ŽÁČEK 70 let od narození- nejznámější a nejslavnější básník současnosti, který píše pro děti, překladatel. Žák(-yně) zpracuje poznatky z vlastních znalostí a z odbor. literat.( návštěva knihovny) o životě a Četba básnic. sbírek pro děti od J.V.Sládka a básní, pohádek, bajek pro děti J. Žáčka, seznámení s učebnicemi J. Žáčka. Zaměřit se hlavně na J.Ž. Možná při prezentaci i recitace básně (není podmínkou). KAREL ČAPEK 125.výročí narození - český prozaik, dramatik, novinář, překladatel,. Žák(-yně) zpracuje poznatky z vlastních znalostí a z odbor. literat.( návštěva knihovny) o životě a i formální (posouzení stavby textu, žánr, jazyk autora). Při zhlédnutí film. nebo divadelní adaptace Četba knih PRO DĚTI, POVÍDKY Z JEDNÉ KAPSY A Z DRUHÉ KAPSY, četba nebo zhlédnutí 1 DIV. HRY a 1 ROMÁNU ( filmové zpracování), film o posledních letech Čapkova života- Člověk proti zkáze, dokument o K. Č. EDITH PIAF, 100. výročí od narození slavné francouzské šansoniérky. Předmět: HV Žák(-yně) zpracuje poznatky z odbor. literat.( návštěva knihovny) o životě a díle, ad. Předpokladem je vlastní četba životopisu E.P. nebo zhlédnutí filmu.znát nejslavnější písně po stránce textové i hudební- rozbor. Uvádět citace z poznatků i z písní, fotodokumentace, video záběry, hudební ukázky. Téma práce: Můj oblíbený sport. Předmět: TV Vyučující: Mgr. Jan Nizner Žák(yně) zpracuje historií a současnost sportu dle svého vlastního výběru. V práci uvede stručnou historií vzniku sportovního odvětví, současnou podobu, nejúspěšnější sportovce, popíše svůj vztah k vybrané disciplíně. Hlavní metodou práce bude vyhledání a rozbor literatury. Téma práce: Historie a současnost novodobých Olympijských her. Předmět: TV Vyučující: Mgr. Jan Nizner Žák(yně) zpracuje historií a současnost novodobých Olympijských her. V práci uvede stručnou historií vzniku OH, současnou podobu - olympijské disciplíny, nejúspěšnější sportovce, popíše svůj vztah k vybrané disciplíně. Hlavní metodou práce bude vyhledání a rozbor literatury.

9 Urbánek Urbánek Urbánek Šťastný Šťastný Šťastný Šťastný Téma práce: Vědec Nikola Tesla Zaměření práce: Teoretickopraktická Předmět: F Vyučující: Mgr. Šťastný Michal Teslův život se zaměřením a popisem jeho objevů s konstruováním jednoho vynálezu Téma práce: Vývoj fyziky Předmět: F Vyučující: Mgr. Šťastný Michal Historie a vývoj od prvopočátků, hlavní události, významné osobnosti, časový sled, fyzika jako věda, rozdělení na oblasti, váš průběh fyzikou od šesté třídy, vaše budoucnost. Téma práce: Astronomie Předmět: F Vyučující: Mgr. Šťastný Michal Čím se zabývá, hvězdy, planety, tělesa, Keplerovy zákony, galaxie, vznik života, nebezpečí z vesmíru, budoucnost. Téma práce: Digitální svět Zaměření práce: Teoretickopraktická Předmět: F Vyučující: Mgr. Šťastný Michal Fotoaparát na film, digitální foťák, rádio a frekvence, televize, přenos signálu a rozlišení analogového a digitálního vysílání. Popis principu funkčnosti přístrojů. Možnosti práce, úprav, na PC. Poplatky a jejich smysl. Krátce použít technologie v prezentaci video, fotka. Téma práce: Neklidný Blízký východ Předmět: dějepis Vyučující: Petr Urbánek Zmapování izraelsko-arabských konfliktů v moderních dějinách, ve druhé části vysvětlení pojmu arabské jaro stručný přehled, jaký je další vývoj v zemích, kde proběhlo. Práce bude formou textu obsahujícího stručné nastínění dějin židovského národa, novodobý problém vzniku státu Izrael a jeho vztahu, konfliktů s okolními státy výčet a stručný popis jednotlivých válek v oblasti; přehled arabských zemí a jejich vývoje snaha o demokracii, islámský extremismus součástí bude obrazový materiál z popisovaných jevů a událostí. Téma práce: 1. světová válka a role Čechů v ní Předmět: dějepis Vyučující: Petr Urbánek Základní údaje o 1. SV charakter války, zbraně, hlavní frontové linie a bitvy situace Čechů za 1. SV v armádě R-U (ruská, italská fronta), v legiích organizace, přehled bojů na Sibiři. Práce formou textu, část o Češích i s příkladem vybraných lidských osudů jednotlivců; součástí práce rozsáhlý obrazový materiál. Téma práce: Historie mojí rodiny Zaměření práce: praktická Předmět: dějepis Vyučující: Petr Urbánek Zpracování rodokmenu předků žák a 3 generace předků (po úroveň pradědečků a prababiček ve všech větvích rodu). Vybrané osudy některých členů z rodokmenu. Rodokmen bude zpracován v listinné i elektronické podobě; osudy vybraných členů rodokmenu formou textu s rozsáhlým obrazovým materiálem (fotky, ale i dochované předměty).

10 Zemanová Zemanová Zemanová Zemanová Zemanová Urbánek Urbánek Téma práce: Zájezd pro cizince po Brně a jeho okolí Zaměření práce: praktická Předmět: zeměpis Vyučující: Petr Urbánek Připravit detailní program vícedenního pobytu na jižní Moravě. Součástí bude přesný časový plán (itinerář) celého pobytu, dále rozpis ubytování (ceny, obrázky, popis), stravování (místo, ceny, jídelníček), stručný popis navštívených lokalit (obrázek, zajímavosti, cena, otvírací doba) a mapka zobrazující trasu zájezdu. Nutno připravit každý detail, jako když dostanete v cestovní kanceláři na starost skupinu a bez vaší organizace není domluveno nic. Téma práce: Dovolená podle zadané ceny Zaměření práce: praktická Předmět: zeměpis Vyučující: Petr Urbánek Je zadaný maximální objem peněz, které můžete na dovolenou použít. Dostanete zadány 3 verze o jaký typ dovolené má přibližně jít žádné detaily, ty už jsou na vás. Také vždy bude zadáno složení, v jakém vyjedete. Připravíte 3 verze skutečné dovolené z katalogu cest. kanceláří, musí jít o skutečnou nabídku. Do sumy peněz musíte zakalkulovat i všechny další nutné výdaje pojištění, případně dálniční známky apod. Téma: Podobná zobrazení předmět: matematika zaměření: teoretická vyučujíci : Mgr. Zdeňka Zemanová - typy podobných zobrazení - přímá a nepřímá podobnost - podobnost v praxi - vzorové příklady Téma: Slovní úlohy v matematice předmět: matematika zaměření: teoretická vyučující: Mgr. Zdeňka Zemanová - typy slovních úloh a jejich vzorová řešení Téma: Zábavné úlohy I předmět: chemie vyučující: Mgr. Zdeňka Zemanová zaměření: teoretická i praktická - křížovky, rébusy, hádanky, jednoduché pokusy na téma Směsi, voda, vzduch Téma: Zábavné úlohy II předmět: chemie vyučující: Mgr. Zdeňka Zemanová zaměření: teoretická i praktická - křížovky, rébusy, hádanky, jednoduché pokusy na téma Prvky, stavba molekul Téma: Zábavné úlohy III předmět: chemie vyučující: Mgr. Zdeňka Zemanová zaměření: teoretická i praktická - křížovky, rébusy, hádanky, jednoduché pokusy na téma Organické sloučeniny alkany a deriváty uhlovodíků

11 Zemanová Zemanová Téma: Odpady předmět: chemie vyučující: Mgr. Zdeňka Zemanová zaměření: teoretická i praktická - třídění odpadů z domácností, zpracování odpadů, druhotné suroviny - ekologický dopad živelných skládek na přírodu - součástí práce je zhotovení nástěnné tabule doby rozkladu látek v přírodě Téma: Impresionismus předmět: výtvarná výchova vyučující : Mgr. Zdeňka Zemanová zaměření: teoretická s ukázkami a fotografiemi děl vymezení pojmu impresionismis významní představitelé tohoto uměleckého stylu a jejich významná díla

Příloha ŠVP volitelné předměty

Příloha ŠVP volitelné předměty Příloha ŠVP volitelné předměty OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM 2 OBSAH 1. Systém volitelných předmětů na osmiletém studiu... 5 2. Učební osnovy... 7 2.1. Dvouleté předměty... 7 2.1.1. Seminář z anglického jazyka...

Více

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší stupeň víceletého gymnázia (osmiletého, šestiletého) zpracovaný podle RVP ZV GYMNÁZIUM JAROSLAVA VRCHLICKÉHO, KLATOVY, NÁRODNÍCH MUČEDNÍKŮ 347 Identifikační údaje, charakteristika

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

PROGRAM INFORMAČNÍ A ČTENÁŘSKÁ VÝCHOVA

PROGRAM INFORMAČNÍ A ČTENÁŘSKÁ VÝCHOVA PROGRAM INFORMAČNÍ A ČTENÁŘSKÁ VÝCHOVA Základní škola Kovářov, okres Písek Obsah: 1. Výchova ke čtenářství 1.1 Společná četba 1.1.1 Soubory knih ke společné četbě a rozboru na 1. stupni 1.1.2 Samostatné

Více

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4094/13, 466 01, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 6 4 UČEBNÍ

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9.

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9. OBSAH 1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ... 4 6.1 Seznam soutěžních oborů... 4 6.2 Charakteristiky jednotlivých

Více

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obor vzdělávání: 23-41 - M/01 Strojírenství 26-41 - M/02 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky denní studium Celkový počet hodin: za studium 10 týdenních hodin

Více