SPORT A DISCIPLÍNY. Změny pravidel, platné od , jsou vyznačeny podtržením.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPORT A DISCIPLÍNY. Změny pravidel, platné od 1.1.2004, jsou vyznačeny podtržením."

Transkript

1 SPORT A DISCIPLÍNY Toto je neoficiální překlad vybraných pravidel uvedených v AQHA Handbook or Rules and regulations. V případě pochybnosti nebo otázek výkladu je určující původní anglické znění těchto pravidel v Handbook 442. VÝSTROJ Změny pravidel, platné od , jsou vyznačeny podtržením. a) Pokud nemá soutěžící umístěno startovní číslo na viditelném místě, je diskvalifikován. b) Z důvodu závady na výstroji nejsou povoleny opravné jízdy. Je-li závada na výstroji příčinou opoždění nebo přerušení jízdy, diskvalifikuje rozhodčí startujícího s výjimkou working hunter a jumping. c) Rozhodčí má právo při jakékoli schválené soutěži vyžadovat odstranění nebo výměnu té části výstroje nebo doplňků, které jsou nebezpečné nebo které by podle jeho názoru poskytly koni neoprávněnou výhodu nebo o nichž je přesvědčen, že jsou nehumánní WESTERNOVÁ VÝSTROJ a) Výrazem hackamore se označuje ohebný bosal opletený surovou či vyčiněnou kůží nebo bosal z provazu, přičemž jeho jádro může tvořit buď surová kůže nebo ohebný kabel. Pod čelistí není přípustný naprosto žádný neohebný materiál bez ohledu na to, jak je potažen nebo opleten. Bosaly z koňských žíní jsou zakázány. Toto pravidlo se nevztahuje na tzv. mechanická hackamore. b) Výrazem snaffle bit je u westernových jezdeckých tříd označováno běžné lomené udidlo s kroužky, olivami nebo D kroužky, jejichž průměr nepřesahuje 10 cm. Na vnitřní straně kroužků nesmí být žádná závaží na otěžích, udidle nebo ohlávce, která by vyvolávala efekt páky. Udítko má kruhový či oválný průřez, je hladké a z nepotahovaného kovu. Může být vykládané jiným kovem, ovšem musí být hladké nebo potaženo latexem. Udítko musí mít průměr aspoň 8 mm měřeno 25 mm od vnějšího okraje a postupně se směrem ke středu zužuje. Může být ze dvou nebo tří částí. Přijatelné udítko ze tří částí má spojovací kroužek o průměru 32 mm nebo menším nebo spojovací plochý díl o šířce mm a maximální délce 50 mm, jenž leží v hubě koně naplocho. Ke snaffle bit je rovněž povolen podbradní řemínek, připevněný pod otěžemi. c) Výrazem bit se u westernových jezdeckých tříd označuje pákové udidlo s pevným či lomeným udítkem a táhly s působností páky. Všechna páková udidla musí být bez jakýchkoli mechanických funkcí a musí být považována za standardní westernová páková udidla. Popis legálního standardního westernového pákového udidla: 1) maximální délka táhel páky je 215 mm měřeno dle diagramu na str. 130 Pravidel AQHA. Táhla mohou být pevná nebo otočná. 2) udítko musí být kruhového nebo oválného průřezu, hladké a z nepotahovaného kovu o průměru 8 20 mm, měřeno 25 mm od okraje. Mohou být vykládaná jiným kovem, ovšem musí být hladká nebo potažena latexem. Žádná pevná část udítka nesmí přesahovat pod udítko směrem dolů. Udítko může být tvořeno dvěma či třemi částmi. Přijatelné udítko páky o třech částech má spojovací kroužek o průměru 32 mm a méně nebo spojovací plochý díl o šířce mm a maximální délce 50 mm, jenž leží v hubě koně naplocho. 3) vyklenutí udítka páky nesmí být vyšší než 90 mm, přičemž válečky a kryty udítka jsou povoleny. Lomená udidla a pevná udidla s tzv. lžící na udítku jsou standardní. 4) typy udidel, u nichž je otěž zapnutá do ohebné spojnice horního a spodního kroužku páky, jsou zakázány (slip, gag bit), stejně jako udidla s kruhovým útvarem ve středu udítka, a to bez ohledu na to, zda je v něm otvor či nikoli (donut bit, flat polo bit). d) S výjimkou tříd hackamore/snaffle bit nebo mladých koní předváděných na hackamore/snaffle bit, je možno otěže držet pouze v jedné ruce, která se pak už nesmí měnit. Prsty obepínají otěže, povolen je jen ukazováček mezi dělenými otěžemi. V trailu je povolena změna ruky držící otěže při překonávání překážky. Porušení tohoto pravidla znamená automatickou diskvalifikaci.

2 e) Kdekoli tato pravidla hovoří o romalu, je tím míněno prodloužení pleteného materiálu připojeného ke spojeným otěžím. Toto prodloužení je vedeno do volné ruky a mezi rukou na otěžích a volnou rukou držící romal zůstává asi 40 cm vzdálenost. Při použití otěží s romalem obepíná ruka jezdce otěže, přičemž zápěstí je přímé a uvolněné, palec je nahoře a prsty lehce svírají otěže. Při použití romalu není mezi otěžemi povolen žádný prst. Volnou ruku lze použít ke zkrácení či prodloužení otěží při práci s výjimkou reiningu a working cowhorse (reined work). Při těchto disciplínách je použití volné ruky držící romal k úpravě napnutí či délky otěží od udidla k ruce držící otěž považováno za vedení koně dvěma rukama a je ohodnoceno 0 body, s výjimkou v úloze povolené výdrže nebo pauzy na sebrání koně. f) Romal nelze použít před podbřišníkem ani jako jakýkoli signál či pobídku koni. Jakékoli porušení tohoto pravidla musí rozhodčí tvrdě postihnout. g) Mladí koně soutěžící v junior western pleasure, western horsemanship, reining, working cowhorse, western riding a trail, kteří jsou předváděni na hackamore nebo snaffle bit mohou být vedeni jednou (viz pravidlo 443 d) nebo dvěma rukama. Při vedení koně oběma rukama na dělených otěžích musí být konce otěží přehozeny na opačnou stranu krku koně. Spojené otěže (např. mecate) nemohou být použity ve spojení se snaffle bit. h) Ve všech westernových třídách budou koně předvedeni pod westernovým sedlem. Stříbrem zdobená výstroj nebude hodnocena výše než dobrá pracovní výstroj. Koně pětiletí a mladší mohou být předvedeni na snaffle bit, hackamore, pákovém udidle a pákovém udidle s tzv. lžící (spade bit, half breed). Koně šestiletí a starší mohou být předvedeni pouze na pákovém udidle a pákovém udidle s tzv. lžící. Při použití pákového udidla je podbradní řetízek nebo řemínek povinný, ale podléhá schválení rozhodčím a má být aspoň 1/2 palce široký a ležet naplocho pod čelistí koně. Podbradní řetízek nesmí být k udidlu přivázán provázkem nebo drátkem. Přetržený řetízek či řemínek nemusí nutně znamenat diskvalifikaci. 1) Přípustná výstroj A) laso: je-li použito, musí být smotané a připevněné k sedlu, B) pouta připevněná k sedlu, C) tapaderos, nejsou ovšem povoleny ve working cow horse D) chrániče nohou a bandáže jsou povoleny v reiningu, working cow horse, team penning, barrel racing, pole bending, stake racing, jumping, calf roping, breakaway roping, dally team roping-heading, dally team roping-heeling, cutting, western horsemanship, hunt seat equitation on flat a hunt seat equitation over fences, E) tie-down pro roping, rychlostní disciplíny a team penning, F) průběžný martingal pro rychlostní disciplíny a team penning, G) ostruhy: nesmí být použity před podbřišníkem. 2) Zakázaná výstroj A) chrániče nohou a bandáže jsou zakázány ve western pleasure, trail, halter, western riding, showmanship, pleasure driving, hunter under saddle; v hunter hack, green working hunter a working hunter jsou chrániče zakázány s výjimkou špatného počasí při soutěži na venkovním kolbišti. B) podbradní řetízek z drátu, bez ohledu na to, jak je obalený nebo potažený, C) podbradní řetízek či řemínek užší než půl palce, D) martingaly a průvlečné otěže s výjimkou rychlostních disciplín a team penningu, E) nánosníky a tie-down s výjimkou ropingu, rychlostních disciplín a team penningu. Ani tam ovšem nesmí být z nechráněného kovu v přímém kontaktu s hlavou koně. F) vyvazovací otěže pro roping, G) nákrčníky pro roping. i) Při ropingu, rychlostních disciplínách a team penningu je výstroj westernového typu povinná. Použití hackamore (včetně mechanického) je na výběru soutěžícího. Přesto může rozhodčí zakázat použití udidel nebo výstroje, které považuje za nehumánní.

3 444. ANGLICKÁ VÝSTROJ a) Ve všech anglických disciplínách musí být používáno anglické lomené kroužkové udidlo (bez táhel), kimberwick, pelham a/nebo dvojí uždění se dvěma páry otěží, to vše s nánosníkem a jednoduchou koženou uzdečkou s čelenkou. b) Žádná část udítka nesmí přesahovat pod něj. Pevná i lomená udítka nesmí být vyklenuta více jak 40 mm. U lomených udidel jsou přijatelné pouze spojovací kroužek o průměru 32 mm a méně nebo spojovací plochý díl o šířce mm a maximální délce 50 mm, který leží v hubě koně naplocho. Všechna udítka musí mít v průřezu minimálně 8 mm měřeno 25 mm od koutku nebo kroužku udidla. Kroužky udidla nesmí mít průměr větší než 10 cm. Jakékoli udidlo s napevno připnutou otěží musí být doplněno podbradním řetízkem. Povolena jsou udidla s kruhovým či oválným průřezem udítka, kroucená, z jednoho či dvou kroucených drátů a rovná či pevná udítka s vyklenutím ne vyšším než 40 mm. c) Mechanická hackamore lze použít jen ve třídě jumping. d) Jakákoli udidla (pelham, snaffle nebo kimberwick) s nadměrným vyklenutím udítka, s kruhem nebo výčnělky na udítku, s hranami nebo z drsného ostrého materiálu jsou důvodem k vyloučení. Při použití pákového udidla musí být podbradní řetízek aspoň 15 mm široký a ležet naplocho pod čelistí koně. e) Sedla musí být černá a/nebo hnědá kožená tradičního honebního stylu nebo sedla typu forward seat (hluboká sedla používaná pro skokové účely s krátšími třeny) přičemž kolenní opěrky jsou povolené. Sedlové dečky by měly padnout k velikosti a tvaru sedla s výjimkou případů, kdy je třeba připevnit čísla na obě strany a kdy je povoleno připojení vhodné čtvercové podložky. Sedlové dečky a podložky jsou bílé nebo v barvě natur bez jakéhokoli zdobení. 1/ Povolená výstroj A) anglické ostruhy (bez koleček), které mají tupý, zakulacený hrot, ne delší než 2,54 cm B) bičík C) rukavice D) anglický poprsník E) zapletená hříva a/nebo ocas v anglickém stylu F) pevné nebo průběžné martingaly jen ve třídách working hunter, jumping a equitation over fences. G) chrániče nohou a bandáže jsou povoleny v reiningu, working cow horse, team penning, barrel racing, pole bending, stake racing, jumping, calf roping, breakaway roping, dally team roping-heading, dally team roping-heeling, cutting, western horsemanship, hunt seat equitation on flat a hunt seat equitation over fences, H) barevné sedlové dečky nebo dečky s logem AQHA lze použít jen v disciplíně jumping. 2/ Zkázaná výstroj A) průvlečky B) ostruhy s kolečky C) pevné nebo průběžné martingaly jinde než ve třídách working hunter, jumping a equitation over fences D) hanoverský nánosník s výjimkou třídy jumping E) chrániče nohou a bandáže jsou zakázány ve western pleasure, trail, halter, western riding, showmanship, pleasure driving, hunter under saddle; v hunter hack, green working hunter a working hunter jsou chrániče zakázány s výjimkou špatného počasí při soutěži na venkovním kolbišti F) pogumované otěže (s výjimkou jumpingu) G) nasouvací ostruhy bez řemínků. f) výstroj pro pleasure driving zatím neaktuální.

4 445. VZHLED a) v halteru, rychlostních disciplínách, team penningu a dalších westernových třídách je třeba nosit náležitý westernový oděv včetně košile s dlouhými rukávy a límcem (klasický, stojáček, ohnuté špičky atd.), westernového klobouku a kovbojských bot. O výjimku z důvodu víry nebo tělesného handicapu musí být předem písemně zažádáno u AQHA a písemný souhlas musí být udělen před účastí v soutěži. Klobouk musí mít jezdec na hlavě při vjezdu na kolbiště. Ostruhy a chapsy jsou volitelné. b) Předvádějící si může zvolit pro všechny třídy bezpečnostní přilbu s jištěním. Je ale povinné, aby všichni startující v kategorii mládež, a doporučuje se, aby startující v kategorii amatér, měli ve všech disciplínách over fences přilbu s jištěním, a aby měli přilbu všichni startující v disciplínách over fences a při opracování pro tuto disciplínu. c) Ve všech anglických disciplínách musí mít jezdci anglické lovecké sako tradičních barev jako je tmavě modrá, tmavě zelená, šedá, černá nebo hnědá. Rezavě hnědá nebo červená nejsou vhodné. Košile by měly mít konzervativní barvu. Rajtky nebo tzv. kalhoty jodhpur musí mít tradiční odstíny jako nažloutlá, khaki, žlutá, světle šedá nebo rezavá. Boty jsou vysoké jezdecké nebo typu jodphur (kotníčkové), černé nebo hnědé. Černá, tmavě modrá nebo hnědá přilba je povinná (s jištěním u mládeže ve všech skokových disciplínách). Vázanka nebo brož je žádoucí. Rukavice, anglické ostruhy bez koleček a biče jsou volitelné. Vlasy musí být čisté a upravené (spletené nebo smotané v síťce). Jezdci, kteří nevyhovují tomuto pravidlu, budou rozhodčím penalizováni. d) Předvádějící v pleasure driving musí mít upravený zevnějšek. Sako, vázanka a klobouk jsou věcí vlastního výběru. Žádná část nohou předvádějícího nesmí být viditelná nad polovinu lýtek. e) Rozhodčí mohou v závislosti na počasí dle vlastního uvážení povolit úpravu zevnějšku KULHÁNÍ KONĚ a) Rozhodčí prověří a prohlédne ohledně kulhání všechny koně startující ve všech třídách. Toto je nezbytné bez ohledu na to, zda daná třída uvádí tuto kontrolu jako nezbytnost či nikoli. b) Zřetelné kulhání je důvodem k diskvalifikaci. Zřetelné kulhání je: 1) trvale pozorovatelné v klusu za všech okolností, 2) doprovázeno zvedáním hlavy, trhavými pohyby nebo zkráceným krokem, 3) minimálním zatěžováním v pohybu a/nebo klidu a neschopností pohybu CHODY a) Následující terminologie platí pro všechny westernové disciplíny: 1) krok (walk) je přirozený čtyřdobý chod s nízkou akcí. Kůň se musí v kroku pohybovat rovně a správně. Krok musí být živý, s dostatečně prostorným chodem, jenž je úměrný velikosti koně. 2) klus (jog) je plynulý dvoudobý prostorný chod. Kůň přešlapuje z jednoho diagonálního páru nohou na druhý. Klus musí být pravidelný, vyvážený a s pohybem nohou rovně a vpřed. Koně, kteří zadníma nohama jdou krokem a předníma klušou, nenaplňují požadovaný chod. Je-li vyžádán prodloužený klus, vyznačuje se tímtéž plynulým způsobem pohybu. 3) cval (lope) je lehký rytmický třídobý chod. Koně cválající na směrem na levou ruku musí cválat na levou nohu. Koně cválající směrem na pravou ruku musí cválat na pravou nohu. Koně cválající ve čtyřdobém cvalu nepředvádějí požadovaný cval správně. Kůň by měl cválat přirozeně a působit uvolněně a klidně. Měl by cválat rychlostí, která je pro něj přirozená. Hlava by měla být ve všech chodech nesena v úhlu, jenž je přirozený a v souladu se stavbou těla koně. b) Následující terminologie platí pro všechny anglické disciplíny: 1) krok (walk) je přirozený čtyřdobý chod s nízkou akcí. Kůň se v kroku musí pohybovat rovně a správně. Krok musí být živý, dostatečně prostorný ve vztahu k velikosti koně. Porušení rytmického pohybu vpřed je penalizováno. 2) klus (trot) je dvoudobý chod tvořený dlouhými, prostornými a vyváženými kroky s kadencí a nízkou akcí. Plynulost je podstatnější než rychlost. Nohy koně v koleni zůstávají relativně rovné a vykazují minimální ohnutí. Krátké rychlé kroky a/nebo nadměrná rychlost jsou penalizovány. Při výzvě k prodlouženému klusu musí být jasně patrné prodloužení kroku.

5 3) cval (canter) je třídobý chod, plynulý, uvolněný a rovný v obou směrech. Krok je dlouhý, prostorný a s nízkou akcí. Přehnaně sebraný čtyřdobý cval je penalizován. Nadměrná rychlost je penalizována. 4) lehký cval (hand gallop) je zřetelným prodloužením cvalového skoku se současně patrnou změnou v rychlosti. Kůň musí být stále pod kontrolou a musí být schopen plynule a v rovnováze zastavit. c) Následující terminologie platí pro disciplínu pleasure driving: 1) krok je přirozený čtyřdobý chod s nízkou akcí. Porušení rytmického pohybu vpřed je penalizováno. 2) klus (park gait) je plynulý živý klus s kmihem. Porušení rytmického pohybu vpřed nebo vypadnutí z klusu je penalizováno. (3) prodloužený klus (road gait) předvádí jasně patrné prodloužení kroku s dobře patrnou změnou v rychlosti. Krátké, rychlé, nepřirozené kroky a/nebo nadměrná rychlost jsou penalizovány HALTER a) Halterové třídy jsou definovány jako třídy, kde je kůň posuzován na základě své stavby těla. b) Účelem těchto tříd je ochrana typu amerického Quartera výběrem jednotlivců podle toho, jak se přiblížili ideálu plemene, a kteří jsou pozitivní kombinací vyváženosti, korektní struktury, plemenných a pohlavních charakteristik a osvalení. c) Ideální kůň plemene American Quarter Horse předváděný na ohlávce je kůň, jenž splňuje následující charakteristiky: kůň by měl být líbivý v důsledku harmonického spojení atraktivní hlavy, jemného hrdla, proporčního štíhlého krku, dlouhé šikmé lopatky, hlubokého hrudníku, krátkého hřbetu, silných beder a jejich okolí, dlouhé a hluboké zádi, výrazných a osvalených kyčlí, stehen, horní části předních nohou a hrudníku. Tyto znaky by měly doplňovat rovné a korektně stavěné nohy a kopyta, která jsou bez vad. Kůň by měl být vyvážený atlet, který je po celém těle stejnoměrně osvalený. d) Stavba těla je definována jako fyzický vzhled daný uspořádáním svalů, kostí a dalších tělních tkání. 1) jedním z nejdůležitějších hledisek pro výběr koně je stavba těla nebo jeho fyzický vzhled. Ačkoli je třeba předpokládat, že koně po několika letech působení v chovu nebo na soutěžích mají vhodnou stavbu těla, mělo by cílem výběru vždy být nalezení co nejlépe stavěného koně. 2) hodnocení stavby těla závisí na objektivním hodnocení následujících čtyř rysů: vyváženost, korektní stavba, znaky plemene a pohlaví a stupeň osvalení. Z těchto čtyř znaků je nejdůležitější vyváženost, která je výsledkem strukturálního a estetického spojení jednotlivých částí těla. Vyváženost je prakticky vždy ovlivněna strukturou kostry. e) VÝSTROJ PRO HALTER: (1) Řetízky v hubě koně: Následující koně nemohou být předváděni s jakýmkoli řetízkem procházejícím hubou: (A) Klisny (B) Valaši (C) Hřebci odstávčata (2) Hřebci ve věku jeden rok a starší mohou být s řetízkem procházejícím hubou předvedeni pouze za předpokladu, že takový řetízek není zajištěn zarážkami a alespoň dva jeho kroužky zůstanou vně ohlávky před ukotvením nebo spoje ním s vodítkem. f) POSUZOVÁNÍ DISCIPLÍNY: 1) Koně předstupují k rozhodčímu po jednom. Když se kůň přiblíží, rozhodčí ustoupí doprava (na levou stranu koně), aby koni umožnil klusat přímo až ke kuželu umístěnému o 15 m dále. U kužele kůň pokračuje v klusu, zatočí doleva a kluše k levé stěně kolbiště. Po ukončení klusu se koně seřadí za sebou k individuální prohlídce rozhodčím. Rozhodčí každého koně prohlédne z obou stran, zepředu a zezadu.

6 2) Všichni dvouletí a starší hřebci musí mít dvě viditelná varlata. Všichni hřebci a klisny budou prohlédnuti kvůli papouščímu skusu. Všichni chromí koně, kryptorchidní hřebci a koně s papouščím skusem budou před vyhlášením konečného pořadí vykázáni z kolbiště. Rozhodčí může koně k vyhlášení nechat seřadit dle vlastního uvážení za sebou. g) kůň smí být předveden jen v jedné bodované halterové třídě kategorie open. h) v individuálních třídách se nesmí ve stejné třídě objevit koně dvou pohlaví. i) sterilní klisny nelze předvést v žádné halterové třídě. j) Následují třídy kategorie open, u nichž je pro každé pohlaví a věkovou skupinu doporučena samostatná třída: odstávčata: 1) klisničky 2) hřebečci 3) valaši ročci: 1) klisničky 2) hřebečci 3) valaši dvouletí: 1) klisničky 2) hřebečci 3) valaši tříletí: 1) klisny 2) hřebci 3) valaši čtyřletí a starší: 1) klisny 2) hřebci 3) valaši. chovné klisny (broodmares): jsou klisny, které v příslušném či předešlém roce porodily zdravé hříbě. Klisny mohou být jakéhokoli věku. Klisny předvedené v kategorii chovné klisny už nemohou soutěžit v kategorii mare nebo filly ve shora uvedených třídách, stejně jako žádná klisnička nebo klisna předvedena ve shora uvedených třídách nesmí soutěžit ve třídě chovné klisny. k) Jakmile je skončeno posuzování všech tříd halterové divize, všichni umístění na prvních a druhých místech z divize příslušného pohlaví se vrátí na kolbiště, kde se umístění jako první seřadí do jedné řady a druzí koně z každé třídy do druhé řady. 1) rozhodčí musí vybrat Grand Champion a Reserve Champion v divizi každého pohlaví v kategorii open, youth a amatér, kde byli tři a více startujících. 2) rozhodčí vybere (vyberou) z vítězů příslušné divize pohlaví Grand Champion klisnu, hřebce nebo valacha. Pokud se jakýkoli kůň umístěný na prvním místě z nějakého důvodu nedostaví, postupuje druhý umístěný na jeho místo a má šanci se ucházet o titul Grand nebo Reserve. Třetí kůň z dané třídy na druhé místo nemůže postoupit. Všichni vítězní koně získají v příslušných třídách své body. 3) Ring steward přivede druhého umístěného koně ve třídě, z níž byl vybrán Grand Champion, a zařadí jej do jedné řady s vítězi třídy, aby i o n byl posuzován pro titul Reserve Champion hřebec, klisna či valach v příslušné divizi dle pohlaví. l) Když se v kategorii amatér nebo youth (mládež) předvádějící kvalifikuje se dvěma či více koňmi pro tituly Grand a Reserve Champion, může tomuto předvádějícímu, jenž se původně kvalifikoval, a předvádí ve třídě už jednoho koně, pomáhat jiný předvádějící jen z kategorie amatér nebo mládež. m) Navíc k pravidlům 415 a 416 AQHA ustanovuje, že tituly Grand a Reserve Champion hřebec, klisna nebo valach budou zaneseny do záznamů o výkonnosti jen tehdy, pokud v divizi příslušného pohlaví byli předvedeni aspoň tři koně SKUPINOVÉ HALTEROVÉ TŘÍDY a) Koně předvádění ve skupině musí být oprávněni startovat na soutěži i ve své individuální halterové třídě. b) Odpovídá-li tomu zájem startujících, jsou doporučeny následující třídy, ale nebudou z nich uděleny žádné body pro ROM (Register of Merit) nebo šampionát. 1) Produce of Dam: mohou být předvedeni dva potomci jedné klisny, čtyřletí a mladší, jakéhokoli pohlaví. Matka nemusí být předváděna. Zápis do soutěže musí být proveden majitelem klisny (matky) nebo někým, kdo má jeho písemné svolení, ale není nezbytné, aby potomstvo bylo v majetku majitele matky. 2) Get of Sire: mohou být předvedeni tři potomci, čtyřletí a mladší, jakéhokoli pohlaví. Otec nemusí být předveden. Zápis do soutěže musí být proveden majitelem hřebce nebo někým s jeho písemným svolením, ale není nezbytné, aby potomstvo bylo v majetku majitele hřebce (otce).

7 450. JEZDECKÉ DISCIPLÍNY a) Pro jakoukoli disciplínu uvedenou v pravidle 417 lze získat povolení k vypsání třídy junior či senior, s výjimkou western pleasure, reining a working cow horse, které je možno podle pravidel 451 q), 452 m) a 463 b) dělit do tří podskupin. Žádný dvouletý kůň nesmí startovat v jezdecké disciplíně před 1. červencem roku, kdy dovrší 2. rok, s výjimkou showmanship at halter. b) jumping a team penning jsou pouze soutěžemi all-ages (všechny věkové skupiny). c) ve třídách junior mohou startovat jen koně pětiletí a mladší. d) ve třídách senior mohou startovat jen koně šestiletí a starší. e) třídy senior, junior a hackamore/snaffle bit nebo všechny tři (senior, junior i hackamore/snaffle bit) lze zkombinovat jen v případě, že v jedné či obou divizích jsou jen dva či méně startujících, podobně spojení do kategorie all-ages po dohodě rozhodčího s pořadatelem soutěže a za jednotného souhlasu všech startujících v dotyčné třídě (třídách). Jestliže pořadatel chce spojit třídy junior a senior bit reining a má současně třídu hackamore/snaffle bit reining, pak hackamore/snaffle bit bude i nadále považována za třídu schválenou. Po spojení tříd budou přijímány další přihlášky startujících. Je-li třída kombinovaná a jsou-li poté přijaty další přihlášky, takže se počet startujících v obou open kategoriích či kategorii youth zvedne na tři a více, je třeba třídy rozdělit zpět tak, jak byly soutěžícím nabídnuty původně. f) Ve všech jezdeckých třídách, kde soutěžící startují individuálně, určuje startovní pořadí pořadatel soutěže. Koně přihlášení do jakékoli třídy musí být pro posuzování shromážděni v dostatečném časovém předstihu, aby třída začala včas a probíhala bez zpoždění. Koně musí zůstat připraveni, dokud je rozhodčí neuvolní. Opozdilému soutěžícímu může být odepřen start. g) Soutěže s více rozhodčími a kolbišti mohou pořádat soutěže v trailu, western riding a working hunter podle náhodného startovního pořadí. Rovněž pracovní pořádek pro tuto disciplínu může být náhodný. h) Všechny úlohy a zadání musí být vyvěšeny nejpozději 1 hodinu před startem soutěže. i) Při všech jezdeckých disciplínách se na koni musí sedět obkročmo s výjimkou pleasure driving, kde je kůň zapřažen, a showmanshipu, kde je předváděn na ohlávce. j) Skóre při vyřazovacích jízdách a rozjížďkách a skóre koně ve finále, případně jen skóre z finále rozhodují o konečném umístění; za hlavní ukazatel bude považována vyrovnaná výkonnost. k) Rozhodčí ve všech jezdeckých disciplínách: 1) nebude dávat pokyn k opuštění obvodu kolbiště v jiném chodu než v kroku tam, kde je přikázána práce na obvodu kolbiště (rail work), 2) může dle vlastní úvahy vyžadovat couvání jen u finalistů ve třídě, kde je couvání vyžadováno, 3) může dle vlastní úvahy penalizovat koně, jenž je ježděn na hackamore a má otevřenou, čerstvou či krvácející ránu, která se dostává do kontaktu s hackamore, nebo koně, jenž se jeví apatický, netečný, znechucený či vyčerpaný, 4) může kdykoli diskvalifikovat koně s krvácející hubou, 5) nemá penalizovat koně za způsob, jakým nese ocas nebo za způsob, jímž kůň reaguje ocasem na pobídky jezdce nebo při letmém přeskoku. Rozhodčí může dle vlastní úvahy penalizovat koně za nadměrné švihání nebo mávání ocasem nebo naopak za zcela ochromený ocas visící mezi zadníma nohama, jenž nejeví známky běžných reakcí, 6) s výjimkou team penningu je pád koně či jezdce důvodem k diskvalifikaci ve všech disciplínách. Za pád koně se považuje situace, kdy leží na boku a všechny čtyři končetiny má nataženy jedním směrem. Za pád jezdce se považuje situace, kdy už nesedí na koni obkročmo. l) Kdykoli je v jezdecké třídě huba koně utažena nebo znehybněna, je to důvodem k diskvalifikaci. m) Na soutěži open může soutěžící jet v jedné třídě na jednom či více koních, ale jeden kůň může mít v dané třídě jen jednoho jezdce. V individuálních open disciplínách pracovního typu (reining, working cow horse, western riding, barrel racing, pole bending, jumping, working hunter, trail, calf roping, dally team roping, team penning a cutting) jezdec může: 1) startovat ve třídě junior na dvou koních

8 2) startovat ve třídě senior na dvou koních 3) startovat na třech koních ve třídě all ages za předpokladu, že dva jsou junioři a jeden senior nebo obráceně 4) startovat na čtyřech koních ve třídě all ages za předpokladu, že dva jsou junioři a dva senioři. Dodatek: ve všech třídách youth, novice youth, amateur a novice amateur v individuálních disciplínách pracovního typu může mládež nebo amatér startovat až na 2 koních jakéhokoli pohlaví, s výjimkou tříd youth a novice youth, kde jsou zakázáni hřebci. 5) Ve skupinových amatérských třídách může soutěžící předvádět jen jednoho koně, a to buď v kategorii Select nebo Allages. V individuálních amatérských disciplínách nabízených jako Select mohou být předváděni až dva koně. V amatérské divizi mohou být předvedeni maximálně dva koně. 6) Žádný kůň nesmí startovat ve více než jedné podskupině třídy youth nebo amatér (příklad: kůň startující v reiningu mládeže v kategorii 11 let a mladší už nesmí startovat v reiningu mládeže v kategorii let. Stejný kůň smí ovšem startovat ve třídě novice, a pak pod jiným jezdcem ve třídě youth nebo amatér.) n) Žádný soutěžící ve věku 18 let a mladší se nesmí při soutěži třídy youth nebo novice youth žádným způsobem ani žádnými prostředky upevnit v sedle. o) Dojde-li k vyřazování, musí koně ve finále jezdit stejný jezdec jako při rozjížďkách. p) Barely nelze použít jako značky při žádné disciplíně s výjimkou barel racing. q) Použití židlí jako značek je zakázáno při všech soutěžích. r) Každý kůň, použitý na soutěži uznané AQHA jako pomocný kůň v cuttingu a při lasování, musí být Quarter. s) Soutěžící musí zachovávat pravidla příslušné soutěže od okamžiku vstupu na kolbiště až do okamžiku jeho opuštění REINING a) Může být použita kterákoli z 11 úloh schválených AQHA, jež bude vybrána rozhodčím a kterou pojedou všichni startující v dané třídě. b) Každý soutěžící předvede vypsanou úlohu individuálně a odděleně. Všichni koně jsou posuzováni od okamžiku vstupu na kolbiště až po dokončení posledního cviku. Jakákoli chyba, k níž dojde před dokončením úlohy, bude náležitě ohodnocena. c) Slovo rein otěž - neznamená jen vést koně otěžemi, ale mít pod kontrolou každý jeho pohyb. Nejlepší reiningový kůň by se měl nechat ochotně vést a řídit s nepatrným nebo žádným odporem a plně se podřídit. Jakýkoli pohyb z jeho vlastní vůle je třeba považovat za nedostatečnou kontrolu. Jakékoli odchylky od přesně dané úlohy je třeba pokládat za ztrátu nebo dočasnou ztrátu kontroly nad koněm a jako takové musí být penalizovány podle závažnosti odchylky. Plusové body dostane kůň za plynulost, přesnost, ochotu, rychlost a důraz v provedení jednotlivých cviků při zachování zvladatelné rychlosti. d) Skóre je v rozmezí od 0 do nekonečna se 70 body za průměrnou jízdu. e) Následující chyby mají za následek tzv. no score: 1) týrání zvířete na kolbišti a/nebo zjevné důkazy týrání před nebo při předvedení koně v soutěži, 2) použití zakázané výstroje, včetně drátu na udidle, bosalu nebo podbradním řemínku, 3) použití zakázaných typů udidel, bosalů nebo podbradních řetízků; při použití snaffle bit je běžný podbradní řemínek přijatelný, ale řetízek nikoli. 4) použití nákrčníků, pevného vyvázání (tie-down) nebo nánosníků, 5) použití bičíku, 6) použití doplňku, jenž omezuje pohyby ocasu, 7) odmítnutí kontroly výstroje a koně příslušným rozhodčím, 8) projevy neúcty a nesportovního chování ze strany soutěžícího.

9 9) kromě standardního romalu nejsou povoleny spojené otěže. f) Jezdec si může upravit zapletenou část volných otěží tam, kde by mu bránily v dokončení úlohy a kde je možné zmíněné otěže upravit, aniž by narušily předvedení koně, tedy při výdržích nebo při srovnání koně; volná ruka jezdce při použití romalu smí držet romal běžným způsobem. g) Následující chyby mají za následek skóre 0 bodů: 1) použití více než jednoho prstu (ukazováku) mezi otěžemi, 2) dvě ruce na otěžích (s výjimkou tříd junior, snaffle bit nebo hackamore, jež jsou určeny pro vedení obouruč) nebo změna ruky na otěžích, 3) použití romalu jiným způsobem než je uvedeno v bodě 443 e), 4) nedokončení úlohy předepsaným způsobem, 5) provedení úkonů v jiném pořadí, 6) zahrnutí nadbytečného prvku do úlohy např.: A) couvání více než 2 kroky B) obrat o více než 90 7) závada na výstroji, která zabrání dokončení úlohy včetně pádu otěže, která se dotkne země, když je kůň v pohybu, 8) vzpouzení koně nebo odmítnutí, kdy dojde ke zdržení v úloze, 9) útěk z úlohy nebo neschopnost vést koně, když nelze rozlišit, zda soutěžící ještě předvádí úlohu, 10) klus přes více než polovinu kruhu nebo polovinu délky kolbiště 11) přetočení obratu o více než 1/4 12) pád jezdce nebo koně. Kůň ohodnocený No Score ani kůň s 0 body se nemohou v rozjížďce nebo třídě umístit, ale v soutěži o více rozjížďkách může kůň s 0 body postoupit, zatímco kůň s No score nikoli. h) Následující chyby mají za následek snížení skóre o 5 bodů: 1) použití ostruhy před podbřišníkem, 2) použití kterékoli ruky ke zklidnění či pochvale koně, 3) držení se sedla kteroukoli rukou, 4) zjevná neposlušnost koně včetně kopání, kousání, vyhazování a vzpínání se. i) Následující chyby mají za následek snížení skóre o 2 body: 1) vypadnutí z chodu 2) zamrznutí koně při spinu či rollbacku, 3) opomenutí přejít do zastavení nebo kroku před nacváláním u úloh, která mají předepsán nástup v kroku, 4) opomenutí nacválat před první značkou u úloh, které mají předepsán nástup ve cvalu, 5) provedení stopu před určenou značkou. j) Zahájení kruhu nebo osmičky na špatnou cvalovou nohu bude posuzováno následovně:

Národní pravidla Svazu chovatelů Shetlandských pony pro výstavní třídy Mladý vystavovatel, Lead Rein, First Ridden, Open Ridden a Driving.

Národní pravidla Svazu chovatelů Shetlandských pony pro výstavní třídy Mladý vystavovatel, Lead Rein, First Ridden, Open Ridden a Driving. Národní pravidla Svazu chovatelů Shetlandských pony pro výstavní třídy Mladý vystavovatel, Lead Rein, First Ridden, Open Ridden a Driving. A: Obecná ustanovení 1. Uvedené výstavní třídy jsou otevřené pro

Více

ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI VEŘEJNÝCH VYSTOUPENÍCH ZVÍŘAT NA ZÁVODECH PHC ČR, a to v disciplínách westernových, anglických a halterových

ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI VEŘEJNÝCH VYSTOUPENÍCH ZVÍŘAT NA ZÁVODECH PHC ČR, a to v disciplínách westernových, anglických a halterových PAINT HORSE CLUB ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. Palackého 133, 76502 Otrokovice www.czpha.cz ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI VEŘEJNÝCH VYSTOUPENÍCH ZVÍŘAT NA ZÁVODECH PHC ČR, a to v disciplínách westernových, anglických

Více

Pravidla organizace a soutěží Středoevropského poháru (Middle European Cup)

Pravidla organizace a soutěží Středoevropského poháru (Middle European Cup) Pravidla organizace a soutěží Středoevropského poháru (Middle European Cup) 1 Středoevropský pohár Středoevropský pohár Middle European Cup (dále jen MEC) jsou mezinárodní závody družstev ve westernovém

Více

I. Pražskou jarní výstavu welsh pony, welsh cob a welsh part-bred

I. Pražskou jarní výstavu welsh pony, welsh cob a welsh part-bred o. s. Země koní a Central Bohemia Welsh Breeders Club (CBWBC) pořádají I. Pražskou jarní výstavu welsh pony, welsh cob a welsh part-bred na statku Chaby K Chabům 1, Praha 5 Třebonice, 155 00 dne 25. května

Více

Driving- Hlavní pravidla

Driving- Hlavní pravidla Driving- Hlavní pravidla A. Koně do ringu vstupují v klusu. Musí být schopní veřejného předvedení a mít nejméně tři roky stáří.. Předvádějící by měli prezentovat vyvážené a elegantní spřežení. Je hodnocena

Více

Víkend plný her pravidla. Sobota. 1. Štafeta dvojic

Víkend plný her pravidla. Sobota. 1. Štafeta dvojic Víkend plný her pravidla Jedná se o novou formu her Sdružení Rozcestník. Soutěžit budeme jak v sobotu, tak i v neděli. Sobota bude více připomínat miniaturu klasických závodů a v neděli se uskuteční spousta

Více

Pravidla organizace a soutěží Středoevropského poháru (Middle European Cup)

Pravidla organizace a soutěží Středoevropského poháru (Middle European Cup) Pravidla organizace a soutěží Středoevropského poháru (Middle European Cup) 1 Středoevropský pohár Středoevropský pohár Middle European Cup (dále jen MEC) jsou mezinárodní závody družstev ve westernovém

Více

Přílohy. k 5. opravenému vydání ČHS 2013. Toto vydání příloh k paravoltižním pravidlům je platné od 1. 1. 2013

Přílohy. k 5. opravenému vydání ČHS 2013. Toto vydání příloh k paravoltižním pravidlům je platné od 1. 1. 2013 Přílohy k 5. opravenému vydání ČHS 2013 Toto vydání příloh k paravoltižním pravidlům je platné od 1. 1. 2013 (Zpracovala sekce paravoltiže České hiporehabilitační společnosti) 1. 1. 2013 Obsah Příloha

Více

PRAVIDLA organizace a soutěží Středoevropského poháru

PRAVIDLA organizace a soutěží Středoevropského poháru PRAVIDLA organizace a soutěží Středoevropského poháru 1. Středoevropský pohár Středoevropský pohár Middle European Cup (dále jen MEC) jsou mezinárodní závody družstev ve westernovém ježdění. Hlavním smyslem

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ. 1.1 Pořadatel: JK Hradec nad Moravicí a Moravský spolek chovatelů haflingů

ROZPIS SOUTĚŽÍ. 1.1 Pořadatel: JK Hradec nad Moravicí a Moravský spolek chovatelů haflingů ROZPIS SOUTĚŽÍ Šampionát kombinované soutěže dvojspřeží pro koně plemene hafling a pony. Hradecké skokové derby. Hobby soutěže. Rámcové závody pro koně plemene hafling. 1. Základní údaje 1.1 Pořadatel:

Více

III. MORAVSKÁ VÝSTAVA VELŠSKÝCH A OSTATNÍCH PLEMEN PONY LOVECKÁ CHATA HORKA NAD MORAVOU 29. ZÁŘÍ 2007

III. MORAVSKÁ VÝSTAVA VELŠSKÝCH A OSTATNÍCH PLEMEN PONY LOVECKÁ CHATA HORKA NAD MORAVOU 29. ZÁŘÍ 2007 III. MORAVSKÁ VÝSTAVA VELŠSKÝCH A OSTATNÍCH PLEMEN PONY LOVECKÁ CHATA HORKA NAD MORAVOU 29. ZÁŘÍ 2007 PROPOZICE Datum konání: 29.9.2007 Místo konání: Olomouc-Horka nad Moravou, areál Lovecké chaty Pořadatel:

Více

Mezinárodní šampionát Welsh Pony & Cob 2017 neděle 18. června 2017

Mezinárodní šampionát Welsh Pony & Cob 2017 neděle 18. června 2017 Mezinárodní šampionát Welsh Pony & Cob 2017 neděle je přístupný všem pony do KVH 148 cm bez podkov (s podkovami: 149 cm). Plemenům Welsh Cob a Welsh Part-Bred bez omezení výšky. Pořádající organizace:

Více

Honza Bláha. show trénink. semináře

Honza Bláha. show trénink. semináře Honza Bláha show trénink semináře Honza Honza se narodil v roce 1977 v České republice. Koně ho vždy přitahovali, ale blíže se k nim dostal až v 9 letech, kdy se začal učit jezdit na shetlandských ponících.

Více

Vás zvou na 11. ročník soutěže

Vás zvou na 11. ročník soutěže Vás zvou na 11. ročník soutěže 25. duben 20 v SOU Blatná od 9, 00 hodin Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 71, 388 1 Blatná PROPOZICE k soutěži Jízda zručnosti 20 s traktorem a přívěsem Blatná

Více

Agility Super G pravidla platná od

Agility Super G pravidla platná od Agility Super G pravidla platná od 1.1.2014 1. Úvod Super G je agility hra vycházející z Reglementu Agility FCI, která jsou pro účely této hry drobně upravena či doplněna. Tento dokument přináší výčet

Více

Horse Agility v penzionu U kopyta

Horse Agility v penzionu U kopyta Horse Agility v penzionu U kopyta Kategorie A/Z + MPI. Souhra s člověkem Z Interplay with man Z (obraty u nohy, kolem člověka, chůze, zastavování, couvní, krok, klus, vysílání, boční chod) ) start krokem

Více

Mezinárodní šampionát Welsh Pony & Cob 2015 výstavní část

Mezinárodní šampionát Welsh Pony & Cob 2015 výstavní část Mezinárodní šampionát Welsh Pony & Cob 2015 výstavní část Mezinárodní šampionát je přístupný všem koním plemene Welsh Pony & Cob (sekce A, B, C, D) a Welsh Part-Bred (WPBR). Mezinárodní šampionát je zároveň

Více

SMĚRNICE PRO ROZHODČÍ 2014

SMĚRNICE PRO ROZHODČÍ 2014 SMĚRNICE PRO ROZHODČÍ 2014 VÝKLAD K PRAVIDLŮM PRO VOLTIŽNÍ ZÁVODY FEI 8. vydání, platné od 1. ledna 2014 Aktualizováno 31.3.2013 Copyright 2012 Fédération Equestre Internationale Jako Směrnice ČJF platné

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD II. část

SOUTĚŽNÍ ŘÁD II. část RODEO CORRAL p.s. WESTERNERS INTERNATIONAL CZ Hoslovice 53 Čestice 387 19 SOUTĚŽNÍ ŘÁD II. část Hoslovice 2014 1/8 Čl. 1 Druh zvířat, která se rodea účastní a omezení pro zvířata ve vztahu k rodeu (1)

Více

RODEO CORRAL WESTERNERS INTERNATIONAL - CZ

RODEO CORRAL WESTERNERS INTERNATIONAL - CZ RODEO CORRAL WESTERNERS INTERNATIONAL - CZ UPOZORNĚNÍ PŘÍRUČKA JE POUZE NEÚPLNÉ ZNĚNÍ TĚCHTO ZÁVAZNÝCH PRAVIDEL A PŘEDPISŮ SCHVÁLENÝCH RADOU RC V SOULADU SPLATNÝMI ZÁKONY: PRAVIDLA RODEA RC WI-CZ SOUTĚŽNÍ

Více

Soutěž vozů 4X4 v OFFROAD trialu

Soutěž vozů 4X4 v OFFROAD trialu Soutěž vozů 4X4 v OFFROAD trialu Vozidla: osobní terénní vozidla s pohonem obou náprav do hmotnosti 3500 kg Kategorie: se dělí na Leštěnky a Speciály. Do jaké kategorie je vozidlo zařazeno, určí hlavní

Více

Popis překážek pro test ovladatelnost a rychlosti

Popis překážek pro test ovladatelnost a rychlosti Popis překážek pro test ovladatelnost a rychlosti V následujícím textu jsou uvedeny informace o kompletní sadě překážek pro Ovladatelnostní a Rychlostní test ve Working Equitation. U každé překážky je

Více

FCI-Standard č. 11 / / GB BULL TERRIER BULTERIÉR

FCI-Standard č. 11 / / GB BULL TERRIER BULTERIÉR FCI-Standard č. 11 / 12. 1. 2001/ GB BULL TERRIER BULTERIÉR 2 ZEMĚ PŮVODU: Velká Británie DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 4. 11. 2008. VYUŽITÍ: Teriér. KLASIFIKACE F.C.I.: Skupina 3 Teriéři.

Více

PRO ZÍSKÁNÍ JEZDECKÉ LICENCE REININGU (ZZVJ-R) ČJF

PRO ZÍSKÁNÍ JEZDECKÉ LICENCE REININGU (ZZVJ-R) ČJF I. d) PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ JEZDECKÉ LICENCE REININGU (ZZVJ-R) ČJF stanovuje následující podmínky pro získání jezdecké licence jezdce reiningu. K získání jezdecké licence reiningu je třeba, aby byl uchazeč

Více

4. Jarní výstavu miniaturních koní

4. Jarní výstavu miniaturních koní Asociace chovatelů miniaturních koní Vás zve na 4. Jarní výstavu miniaturních koní Sobota - 16. května 2015 Výstava je pořádána v kryté jezdecké hale rozlehlého areálu Resortu Malevil, Heřmanice v Podještědí

Více

pokaždé za Gymnasta mimo formaci gymnastu Gymnasta je o 1 dobu dopředu nebo pozadu za družstvem pokaždé za gymnastu

pokaždé za Gymnasta mimo formaci gymnastu Gymnasta je o 1 dobu dopředu nebo pozadu za družstvem pokaždé za gymnastu Příloha A5 Tabulka všeobecných chyb a srážek A 5.1 Pohybová skladba Malá Velká 0.1 0.2 0.3 / 0.5 / 1.0 1. Přesnost formací Všichni gymnasté musí být na přesném místě tak, jak to je uvedeno ve formuláři

Více

Pravidla Asociace chovatelů miniaturních koní MINI JUMP & DRIVE 2017 pro malé koně do 125cm Obsah:

Pravidla Asociace chovatelů miniaturních koní MINI JUMP & DRIVE 2017 pro malé koně do 125cm Obsah: Pravidla Asociace chovatelů miniaturních koní MINI JUMP & DRIVE 2017 pro malé koně do 125cm Obsah: Obecná pravidla Bezpečnost Odstavec I. : Koně Odstavec II. : Jezdec (Kočí, Vodič) Odstavec III. : Ustrojení

Více

Soutěž vozů 4X4 v OFFROAD trialu

Soutěž vozů 4X4 v OFFROAD trialu Soutěž vozů 4X4 v OFFROAD trialu Vozidla: osobní terénní vozidla s pohonem obou náprav do hmotnosti 3500 kg Kategorie: Do jaké kategorie je vozidlo zařazeno (LEŠTĚNKY / SPECIÁLY), určí hlavní rozhodčí

Více

Mezinárodní šampionát Welsh Pony & Cob 2014 výstavní část

Mezinárodní šampionát Welsh Pony & Cob 2014 výstavní část Mezinárodní šampionát Welsh Pony & Cob 2014 výstavní část Mezinárodní šampionát je přístupný všem koním plemene Welsh Pony & Cob (sekce A, B, C, D) a Welsh Part-Bred (sekce WPBR), kteří jsou jako takoví

Více

Pravidla C E T A pro rok 2016

Pravidla C E T A pro rok 2016 Pravidla C E T A pro rok 2016 Extrémní jezdecké sporty nejsou určené pro jezdce a koně bez potřebných znalostí práce ze země a jezdeckých zkušeností. Uvedená pravidla jsou vytvořena s ohledem na maximální

Více

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z. PRAVIDLA KRASOBRUSLENÍ platná pro Českou republiku

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z. PRAVIDLA KRASOBRUSLENÍ platná pro Českou republiku Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z PRAVIDLA KRASOBRUSLENÍ platná pro Českou republiku SOUTĚŽNÍ KATEGORIE, VĚKOVÉ HRANICE, NÁPLNĚ PROGRAMŮ A JEJICH HODNOCENÍ Platnost od 1. 9. 2014 1 Verze

Více

Sportovní řády seriálu WBC 2009

Sportovní řády seriálu WBC 2009 Sportovní řády seriálu WBC 2009 Čl. 1 Obecně 1) Disciplína: Bikerally (sjezd horských kol ve stylu rally) 2) Název seriálu: WBC - Specialized Bikerally Championship 2009 Mistrovství ČR v bikerally 3) Promotér

Více

I. Zkouška základního výcviku jezdce (ZZVJ) I. f) PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ JEZDECKÉ LICENCE - DREZURA (ZZVJ D)

I. Zkouška základního výcviku jezdce (ZZVJ) I. f) PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ JEZDECKÉ LICENCE - DREZURA (ZZVJ D) I. Zkouška základního výcviku jezdce (ZZVJ) I. f) PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ JEZDECKÉ LICENCE - DREZURA (ZZVJ D) ČJF stanovuje následující podmínky k získání licence jezdce v drezuře: K získání jezdecké licence

Více

PRAVIDLA VYTRVALOSTNÍCH SOUTĚŽÍ

PRAVIDLA VYTRVALOSTNÍCH SOUTĚŽÍ Česká jezdecká federace Ačkoliv tento ucelený svazek předkládá podrobná pravidla FEI musí být čten ve spojení se Stanovami, Všeobecnými pravidly a Veterinárními pravidly. V těchto pravidlech nemohou být

Více

Jarní cena města Mladá Boleslav v záchranářských disciplínách 2016

Jarní cena města Mladá Boleslav v záchranářských disciplínách 2016 Jarní cena města Mladá Boleslav v záchranářských disciplínách 2016 Pořadatel: Oblastní spolek ČČK Mladá Boleslav, MS VZS ČČK Neratovice Datum: sobota 9. dubna 2016 Místo konání: Městský bazén Mladá Boleslav

Více

Uzávěrka přihlášek je 19.května 2015 do 20:00hod

Uzávěrka přihlášek je 19.května 2015 do 20:00hod Asociace chovatelů miniaturních koní Vás zve na 3. ročník Pro koně do 125cm s původem i bez původu! bez ohledu na plemeno ( minihorse, shetland pony, pony, welshcob) Sobota 6.6. 2015 Krytá hala Sportovní

Více

CVIK 1 Odložení vsedě ve skupině po dobu 30 sek., psovod v dohledu [Koef. 3]

CVIK 1 Odložení vsedě ve skupině po dobu 30 sek., psovod v dohledu [Koef. 3] I CVIKY A KOEFICIENTY Zkouška OB-Z - základní vstupní zkouška pro účast na soutěžích Obedience v ČR. Splnění této zkoušky min. na dobře opravňuje k postupu do vyšší soutěžní třídy OB1. Zvláštní směrnice

Více

Rozpis závodů: Pořadí disciplín:

Rozpis závodů: Pořadí disciplín: Jarní cena Neratovic v záchranářských disciplínách 2016 Pořadatel: MS VZS ČČK Neratovice místo: Plavecký bazén Neratovice Datum: 5.3. 2016 sobota Mládežnická 435 Prezentace: 7:45-8:15 277 11 Neratovice

Více

I. Vymezení pojmů a kompetencí

I. Vymezení pojmů a kompetencí Výstavní řád NO (SČKNO) aktuální znění I. Vymezení pojmů a kompetencí 1. Rozlišujeme: 1.1. Oblastní výstavy 1.2. Krajské výstavy (se zadáváním titulu "Krajský vítěz") 1.3. Výstavy německých ovčáků, které

Více

ProRodeo. Popis disciplín - Pravidla soutěží. Pro Rodeo Czech Association

ProRodeo. Popis disciplín - Pravidla soutěží. Pro Rodeo Czech Association ProRodeo Popis disciplín - Pravidla soutěží Pro Rodeo Czech Association 4 Cattle Penning 5 Trailer Loading 6 Team Sorting 7 Team Penning 8 Ranch Roping 9 California Ranch Roping 10 Steer Wrestling 11 Calf

Více

Český pohár a mistrovství ČR ve fourcrossu 2009 :Propozice

Český pohár a mistrovství ČR ve fourcrossu 2009 :Propozice Český pohár a mistrovství ČR ve fourcrossu 2009 :Propozice I. Obecná ustanovení 1. Oficiální název seriálu: Český pohár ve fourcrossu 2009 (ČP-4X), osmý ročník. Alternativně a plnohodnotně lze používat

Více

DOBROVOLNÝ ŽELEZNÝ HASIČ Senohraby 2. červen 2012

DOBROVOLNÝ ŽELEZNÝ HASIČ Senohraby 2. červen 2012 DOBROVOLNÝ ŽELEZNÝ HASIČ Senohraby 2. červen 2012 O r g a nizačn í zabezp e č en í s outěže Termín konání: 2. června 2012 od 10,00 hodin. Místo konání: Prostor cvičiště za hasičskou zbrojnicí. Hlavní 270,

Více

1

1 Pravidla ČSP pro rok 2017 Český skokový pohár je společným projektem pořadatelů významných parkurových závodů v České republice sdružených v ČJF. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále

Více

I. Zkouška základního výcviku jezdce (ZZVJ) I. f) PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ JEZDECKÉ LICENCE - DREZURA (ZZVJ D)

I. Zkouška základního výcviku jezdce (ZZVJ) I. f) PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ JEZDECKÉ LICENCE - DREZURA (ZZVJ D) I. Zkouška základního výcviku jezdce (ZZVJ) I. f) PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ JEZDECKÉ LICENCE - DREZURA (ZZVJ D) ČJF stanovuje následující podmínky k získání licence jezdce v drezuře: K získání jezdecké licence

Více

PRAVIDLA REININGU. Česká jezdecká federace OBSAH. 2.vydání FEI / 2005 pravidla ČJF 2005

PRAVIDLA REININGU. Česká jezdecká federace OBSAH. 2.vydání FEI / 2005 pravidla ČJF 2005 OBSAH Česká jezdecká federace PRAVIDLA REININGU 2.vydání FEI / 2005 pravidla ČJF 2005 Tato Pravidla reiningu jsou 2.vydáním, platným od 1.dubna 2005. Všechna ostatní ustanovení a texty vztahující se k

Více

PRORODEO PROPOZICE kategorie JUNIOR

PRORODEO PROPOZICE kategorie JUNIOR PRORODEO PROPOZICE kategorie JUNIOR Pro sezonu 2014 byla firmou STRABAG věnována dotace určená na podporu juniorů. Tato dotace bude čerpána formou úhrady startovného. Junioři budou mít na vybraných kolech

Více

Kombinované soutěže chladnokrevných koní dvojspřeží. 11. a 12. srpna 2012 PROGRAM

Kombinované soutěže chladnokrevných koní dvojspřeží. 11. a 12. srpna 2012 PROGRAM Mistrovství republiky malých koní ve vozatajských soutěžích Mistrovství republiky malých koní v sedlových disciplinách - I. memoriál Rudolfa Nachtigala a VII.ročník soutěže v orbě koňmo Kombinované soutěže

Více

Mezinárodní šampionát Welsh Pony & Cob 2016 neděle

Mezinárodní šampionát Welsh Pony & Cob 2016 neděle Mezinárodní šampionát Welsh Pony & Cob 2016 neděle je přístupná všem pony do KVH 148 cm bez podkov (s podkovami do KVH 149 cm). Plemena Welsh Cob a Welsh Part-Bred bez omezení výšky. Pořádající organizace:

Více

Chovný cíl. Šlechtitelský program. Osla domácího

Chovný cíl. Šlechtitelský program. Osla domácího Asociace svazů chovatelů koní České republiky hovný cíl Šlechtitelský program Řád plemenné knihy Osla domácího Osel domácí hovný cíl Osel domácí je středního až malého obdélníkového rámce s korektní stavbou

Více

17.ročník Mistrovství ČR mládeže v záchranářském sportu 2016

17.ročník Mistrovství ČR mládeže v záchranářském sportu 2016 17.ročník Mistrovství ČR mládeže v záchranářském sportu 2016 Pořadatel: Vodní záchranná služba ČČK Sokolov, pobočný spolek Datum: sobota 21. května 2016 Místo konání: Městský bazén Sokolov, Husovy sady

Více

PRAVIDLA NEXT RC RALLY CHAMPIONSHIP 2017 ORGANIZAČNÍ ČÁST

PRAVIDLA NEXT RC RALLY CHAMPIONSHIP 2017 ORGANIZAČNÍ ČÁST PRAVIDLA NEXT RC RALLY CHAMPIONSHIP 2017 ORGANIZAČNÍ ČÁST 1. Pořadatel šampionátu, pořadatel soutěže Pořadateli šampionátu jsou pořadatelé jednotlivých soutěží. Pořadatelé šampionátu určují pravidla a

Více

PROPOZICE V. MORAVSKÁ VÝSTAVA HAFLINGŮ 9. A 10. SRPEN 2014

PROPOZICE V. MORAVSKÁ VÝSTAVA HAFLINGŮ 9. A 10. SRPEN 2014 POŘADATEL: PROPOZICE V. MORAVSKÁ VÝSTAVA HAFLINGŮ 9. A 10. SRPEN 2014 JK HRADEC NAD MORAVICÍ A MORAVSKÝ SPOLEK CHOVATELŮ HAFLINGŮ PŘEJÍMKA KONÍ : od 8:00 ZAČÁTEK: SOBOTA SVOD KLISEN A VÝKONNOSTNÍ ZKOUŠKY

Více

Pravidla rodea WI-CZ, RC. Pravidla rodea. WI-CZ, Rodeo Corral. Platnost:18. 3. 2014. 3.5.2014 Strana 1 (celkem 31)

Pravidla rodea WI-CZ, RC. Pravidla rodea. WI-CZ, Rodeo Corral. Platnost:18. 3. 2014. 3.5.2014 Strana 1 (celkem 31) Pravidla rodea WI-CZ, RC Pravidla rodea WI-CZ, Rodeo Corral Platnost:18. 3. 2014 3.5.2014 Strana 1 (celkem 31) Preambule Rodea organizovaná WI-CZ - Rodeo Corralem p.s., (dále jen RC) jsou soutěžemi všestrannosti

Více

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SPORTOVNÍ STŘEDISKO PITBIKEMORAVIA. Oficiální propozice

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SPORTOVNÍ STŘEDISKO PITBIKEMORAVIA. Oficiální propozice OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SPORTOVNÍ STŘEDISKO PITBIKEMORAVIA Oficiální propozice Platné pro motokrosové závody v roce 2015 Technické, právní, organizační i sportovní pravidla platná pro veškeré motokrosové závody

Více

Část III - Disciplíny

Část III - Disciplíny Část III - Disciplíny 14. Pohybová skladba 14.1 Požadavky disciplíny 14.1.1 Obecně Volitelný program bez náčiní s hudebním doprovodem. Všichni akreditovaní gymnasté kromě náhradníků se musí účastnit pohybové

Více

Asociace chovatelů miniaturních koní Vás zve na

Asociace chovatelů miniaturních koní Vás zve na Asociace chovatelů miniaturních koní Vás zve na 2. ročník Pro koně do 125cm s původem i bez původu! bez ohledu na plemeno (minihorse, shetland pony, pony, welsh) Neděle 20. 7. 2014 Krytá hala Sportovní

Více

Výkonnostní zkoušky klisen PK CS Slovenského teplokrevníka v ČR pro rok 2008

Výkonnostní zkoušky klisen PK CS Slovenského teplokrevníka v ČR pro rok 2008 Výkonnostní zkoušky klisen PK CS Slovenského teplokrevníka v ČR pro rok 2008 V letošním roce budou konány výkonnostní zkoušky klisen v souladu s platným šlechtitelským programem pro řád PK CS podle bodu

Více

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER)

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) FCI-Standard č. 3 / 11. 05. 2005/ GB KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) ZEMĚ PŮVODU: Irsko DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 19.04.2005. VYUŽITÍ: Používá se k těžké práci při lovu vyder

Více

Ženy tříkolová soutěž PJS čl.299, s rozeskakováním na medailových místech - 1.kolo S** (st.c), 2.kolo ST** (st.a), 3.kolo ST** (st.

Ženy tříkolová soutěž PJS čl.299, s rozeskakováním na medailových místech - 1.kolo S** (st.c), 2.kolo ST** (st.a), 3.kolo ST** (st. SPORTOVNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY MČR 2006 SKOKY - Kvalifikace pro MČR skoky ve všech kategoriích je možné plnit pouze v klasických soutěžích. - Kvalifikace se plní od MČR 2005 do uzávěrky přihlášek na MČR

Více

NSŘ terénních závodů motocyklů FMS AČR. Svaz motokrosu AČR

NSŘ terénních závodů motocyklů FMS AČR. Svaz motokrosu AČR NSŘ terénních závodů motocyklů FMS AČR Svaz motokrosu AČR PŘÍLOHA N 034 MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V MOTOKROSU DRUŽSTEV VERZE 2015 N 034.1 VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ.... 3 N 034.1.1 Všeobecné ustanovení.

Více

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z. PRAVIDLA KRASOBRUSLENÍ platná pro Českou republiku

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z. PRAVIDLA KRASOBRUSLENÍ platná pro Českou republiku Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z PRAVIDLA KRASOBRUSLENÍ platná pro Českou republiku SOUTĚŽNÍ KATEGORIE, VĚKOVÉ HRANICE, NÁPLNĚ PROGRAMŮ A JEJICH HODNOCENÍ Platnost od 1. 7. 2016 (revidováno

Více

DOBROVOLNÝ ŽELEZNÝ HASIČ Senohraby 6. č erven 2015

DOBROVOLNÝ ŽELEZNÝ HASIČ Senohraby 6. č erven 2015 DOBROVOLNÝ ŽELEZNÝ HASIČ Senohraby 6. č erven 2015 O r g a nizačn í zabezp e č en í s outěže Termín konání: 6. června 2015 od 10,00 hodin. Místo konání: Prostor cvičiště za hasičskou zbrojnicí. Hlavní

Více

Standard FCI č. 51 / 14.11.2000 / F FINSKÝ HONIČ. (Suomenajokoira)

Standard FCI č. 51 / 14.11.2000 / F FINSKÝ HONIČ. (Suomenajokoira) Standard FCI č. 51 / 14.11.2000 / F FINSKÝ HONIČ (Suomenajokoira) 2 PŘEKLAD DO FRANCOUZŠTINY : Dr.J.-M. Paschoud a Prof. R. Triquet. PŘEKLAD DO ČEŠTINY : Helena Dvořáková PŮVOD : Finsko. DATUM ZVEŘEJNĚNÍ

Více

NALC pravidla pro Obedience

NALC pravidla pro Obedience NALC pravidla pro Obedience ÚroveŇ I & ÚroveŇ II Taken over by EALC with kind permission of NALC Vybavení Vodítko kožené nebo látkové, asi 2 m dlouhé. Dobře padnoucí navlékací obojek: obojek má dva kroužky,

Více

Pravidla turnaje Turnaje se může zúčastnit: plnoletá osoba zdravotně způsobilá účastník turnaje nesmí být pod vlivem alkoholu, drog, omamných látek

Pravidla turnaje Turnaje se může zúčastnit: plnoletá osoba zdravotně způsobilá účastník turnaje nesmí být pod vlivem alkoholu, drog, omamných látek Pravidla turnaje Turnaje se může zúčastnit: plnoletá osoba zdravotně způsobilá účastník turnaje nesmí být pod vlivem alkoholu, drog, omamných látek Výzbroj a výstroj, bojiště Zbraň: kord, který má historický

Více

RUSKÝ ČERNÝ TERIÉR (Russkiy Tchiorny Terrier)

RUSKÝ ČERNÝ TERIÉR (Russkiy Tchiorny Terrier) 10.01.2011/EN FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) FCI-Standard N 327 RUSKÝ ČERNÝ TERIÉR (Russkiy Tchiorny Terrier) PŘEKLAD FCI:

Více

Soutěžní řád. Westerners International-CZ, Rodeo Corral, o.s. Platnost: 18. 03. 2014. Strana 1 (celkem 9)

Soutěžní řád. Westerners International-CZ, Rodeo Corral, o.s. Platnost: 18. 03. 2014. Strana 1 (celkem 9) Soutěžní řád Westerners International-CZ, Rodeo Corral, o.s. Platnost: 18. 03. 2014 Strana 1 (celkem 9) Preambule Rodea organizovaná Westerners International-CZ, Rodeo Corralem, p.s. (dále jen RC) jsou

Více

O Pohár Krnova v záchranářských disciplínách 2017

O Pohár Krnova v záchranářských disciplínách 2017 O Pohár Krnova v záchranářských disciplínách 2017 Pořadatel: VZS ČČK pobočný spolek Krnov Místo konání závodů: Městské lázně Krnov, Čsl. Armády 15, Krnov 25 m, 6 drah. Datum: 21. 1. 2017, sobota Prezentace:

Více

POKYNY K PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Uchazeč o studium na Vojenském oboru FTVS UK v Praze musí v přijímacím řízení prokázat požadovanou úroveň výkonu

POKYNY K PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Uchazeč o studium na Vojenském oboru FTVS UK v Praze musí v přijímacím řízení prokázat požadovanou úroveň výkonu POKYNY K PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Uchazeč o studium na Vojenském oboru FTVS UK v Praze musí v přijímacím řízení prokázat požadovanou úroveň výkonu ve speciálních testech pohybové výkonnosti, diagnostikujících

Více

Jezdecké závody Dražka CSN-B

Jezdecké závody Dražka CSN-B Jezdecké závody Dražka CSN-B Dražka Cup 2015 1. srpna 2015 A. Základní údaj 1. Pořadatel: Jezdecký klub Dražka MB164 2. Datum konání : 1. srpna 2015 3. Místo konání : Farma Dražka, Dražka 4. Kolbiště povrch

Více

BARZOJ RUSKÝ CHRT (Russkaya Psovaya Borzaya)

BARZOJ RUSKÝ CHRT (Russkaya Psovaya Borzaya) F E D E R A T I O N C Y N O L O G I Q U E I N T E R N A T I O N A L E Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) F.C.I.-Standard č. 193 / 22.11.2006 / D, GB BARZOJ RUSKÝ CHRT (Russkaya

Více

ČLÁNEK 10 - Kladina Všeobecné zásady

ČLÁNEK 10 - Kladina Všeobecné zásady ČLÁNEK 10 - Kladina 10.1 Všeobecné zásady Hodnocení sestavy začíná odrazem z můstku nebo žíněnky. Přídavné zpevňující podložky pod můstek (např. další můstek) nejsou povoleny. Druhý rozběh k náskoku na

Více

www.sdhsvesedlice.cz www.hasicihistorieabudoucnost.webnode.cz

www.sdhsvesedlice.cz www.hasicihistorieabudoucnost.webnode.cz Hasičská liga - SVÉSEDLICE Místo konání: Svésedlice - sportovní plocha Termín: 24.5.2014 Program: do 10:30 - příjezd soutěžních družstev 10:30-11:00 - prezentace soutěžních družstev 11:00 - nástup a zahájení

Více

JACK RUSSELL TERIÉR (JACK RUSSELL TERRIER)

JACK RUSSELL TERIÉR (JACK RUSSELL TERRIER) FCI-Standard č. 345 / 09. 08. 2004/ GB JACK RUSSELL TERIÉR (JACK RUSSELL TERRIER) ZEMĚ PŮVODU: Anglie ZEMĚ VÝVOJE: Austrálie DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 25.10.2000. VYUŽITÍ: Dobrý pracovní

Více

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. SECRETARIAT GENERAL: 14, rue Léopold II, 6530 THUIN (Belgique) F.C.I. - Standard Nr. 166 / 30.08.

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. SECRETARIAT GENERAL: 14, rue Léopold II, 6530 THUIN (Belgique) F.C.I. - Standard Nr. 166 / 30.08. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE SECRETARIAT GENERAL: 14, rue Léopold II, 6530 THUIN (Belgique) F.C.I. - Standard Nr. 166 / 30.08.91 / D Aktualizováno: 9. 2. 2011 CELKOVÝ ZJEV: Německý ovčák je pes

Více

Klub chovatelů miniaturních koní Vás zve na

Klub chovatelů miniaturních koní Vás zve na Klub chovatelů miniaturních koní Vás zve na Pro koně do 110cm s původem i bez původu! bez ohledu na plemeno ( minihorse, shetland pony, pony) Sobota 14. září 2013 Krytá hala Sportovní odpoledne bude pořádáno

Více

PRAVIDLA REININGU 2015

PRAVIDLA REININGU 2015 PRAVIDLA REININGU 2015 4. vydání platné od 1. 1. 2012 Úpravy pro rok 2015 jsou platné od 1. 4. 2015 Toto vydání pravidel je platné jako pravidla jezdeckého sportu České jezdecké federace od 1. 4. 2015.

Více

J e z d e c k é z á v o d y D r a ž k a Mistrovství Středočeské oblasti ČJF Pony v drezuře a skocích května 2012

J e z d e c k é z á v o d y D r a ž k a Mistrovství Středočeské oblasti ČJF Pony v drezuře a skocích května 2012 J e z d e c k é z á v o d y D r a ž k a Mistrovství Středočeské oblasti ČJF Pony v drezuře a skocích 2012 26. května 2012 A. Základní údaj 1. Pořadatel: Jezdecký klub Dražka MB164 2. Datum konání : 26.

Více

# 6 / ' / Bogna po přeskoku - Hra Hůl leží na ledě cca 1 m před překážkou. Po přeskoku následuje bogna.

# 6 / ' / Bogna po přeskoku - Hra Hůl leží na ledě cca 1 m před překážkou. Po přeskoku následuje bogna. PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU Obratnostní bruslení Datum: Kdykoliv Čas: Cca 7 min. cvičení Soubor cvičení pro zdokonalení bruslení, obratnosti, stability. Nácvik dynamiky. Není provedena korektura popisů

Více

Řád České jezdecké federace na ochranu zvířat. při veřejném vystoupení nebo svodu koní. č.j. 9795/2007-10001, schválen dne 3.

Řád České jezdecké federace na ochranu zvířat. při veřejném vystoupení nebo svodu koní. č.j. 9795/2007-10001, schválen dne 3. Řád České jezdecké federace na ochranu zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu koní č.j. 9795/2007-10001, schválen dne 3. dubna 2007 Praha 2007 1 Čl. 1 Název a sídlo organizace Tento řád ochrany zvířat

Více

PŘESNÁ STŘELBA V ČASOVÉM LIMITU

PŘESNÁ STŘELBA V ČASOVÉM LIMITU Policejní sportovní klub UNION PRAHA sportovní střelba Popis disciplín PŘÍLOHA č. 2014/01 k pravidlům střeleckého závodu Praha, ČR, 15. března 2014 7 D 1 PŘESNÁ STŘELBA V ČASOVÉM LIMITU A (50 m střelnice)

Více

MOTOCHINA CUP 2010 SERIÁL AMATÉRSKÝCH ZÁVODŮ MOTOREK A ČTYŘKOLEK

MOTOCHINA CUP 2010 SERIÁL AMATÉRSKÝCH ZÁVODŮ MOTOREK A ČTYŘKOLEK MOTOCHINA CUP 2010 SERIÁL AMATÉRSKÝCH ZÁVODŮ MOTOREK A ČTYŘKOLEK PRAVIDLA A POKYNY PRO ZÁVODY: 1. Dva povinné viditelné body pro startovní číslo: - na přední tabulce (platí i pro čtyřkolky) - na zádech

Více

Working Equitation, ArtDressage Stable Holubice. Překážky pro test ovladatelnosti v soutěži č.1 - hobby WE Z1

Working Equitation, ArtDressage Stable Holubice. Překážky pro test ovladatelnosti v soutěži č.1 - hobby WE Z1 Překážky pro test ovladatelnosti v soutěži č.1 - hobby WE Z1 V Z je základním chodem klus pokud není uvedeno jinak, mezi překážkami se tedy jezdí klusem. Je povolen lehký klus, pak by měl jezdec při přestavení

Více

I. e) PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ JEZDECKÉ LICENCE - VYTRVALOST (ZZVJ E)

I. e) PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ JEZDECKÉ LICENCE - VYTRVALOST (ZZVJ E) I. e) PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ JEZDECKÉ LICENCE - VYTRVALOST (ZZVJ E) ČJF stanovuje následující podmínky k získání licence jezdce vytrvalosti: K získání jezdecké licence - vytrvalost je třeba, aby byl uchazeč

Více

III. ZPŮSOB FINANČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ

III. ZPŮSOB FINANČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ Zásady pro soutěže Kritérium mladých koní v roce 2014 I. OBECNÉ ZÁSADY Kritérium mladých koní (dále jen KMK) je vypisováno Svazem chovatelů Českého teplokrevníka (dále jen SCHČT) v souladu se Zásadami,

Více

Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu

Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu Vlivy na padnutí oděvu ze strany nositele: konstrukce kostry držení těla tvar a proměnlivost postavy Faktory jejichž příčinou existuje spousta variací postav: zaměstnání,

Více

Základní pravidla bezpečnosti v jezdeckém sportu

Základní pravidla bezpečnosti v jezdeckém sportu Základní pravidla bezpečnosti v jezdeckém sportu Úrazy v jezdeckém sportu jsou časté a nazřídka i těžké. Všichni o tom víme, ale, a to si musíme přiznat, většina z nás tuto skutečnost nebere vážně, dokud...

Více

Individuální disciplíny 601 Hřiště 601.1 Povrch: 601.2 Překážky: 601.3 Hod na přesnost:

Individuální disciplíny 601 Hřiště 601.1 Povrch: 601.2 Překážky: 601.3 Hod na přesnost: Individuální disciplíny 601 Hřiště 601.1 Povrch: Jakýkoli, nejlépe však upravený trávník. Povrch by měl být rovný, bez překážek či děr, a poskytovat hráčům přiměřenou bezpečnost. 601.2 Překážky: Vyskytují-li

Více

PRAVIDLA PARAVOLTIŽE 2016

PRAVIDLA PARAVOLTIŽE 2016 PRAVIDLA PARAVOLTIŽE 2016 Toto vydání paravoltižních pravidel je platné jako pravidla jezdeckého sportu sportovců se zdravotním postižením v ČR od 1. 4. 2016. Pravidla jsou zpracovaná Českou hiporehabilitační

Více

Doplněk k mezinárodním pravidlům TG

Doplněk k mezinárodním pravidlům TG Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, tel./ fax 242 429 260, e-mail: cgf@cstv.cz Doplněk k mezinárodním pravidlům TG pro MČR a soutěže ČP kategorie Junior I III

Více

CVIK 1.1 Odložení vsedě ve skupině, 1 minuta, psovodi v dohledu [Koef. 3]

CVIK 1.1 Odložení vsedě ve skupině, 1 minuta, psovodi v dohledu [Koef. 3] TŘÍDA 1 CVIK 1.1 Odložení vsedě ve skupině, 1 minuta, psovodi v dohledu [Koef. 3] Sedni, Zůstaň Cvik začíná, jakmile všichni psovodi stojí v řadě v základní pozici ve vzdálenosti cca 3 metry od sebe a

Více

Tabulky velikostí vojenské výstroje

Tabulky velikostí vojenské výstroje Tabulky velikostí vojenské výstroje Příloha k publikaci Výstroj českých vojáků (dle předpisu Int-51-4) Vojenské zařízení 8521 Brno 2006 MĚŘENÍ TĚLESNÝCH ROZMĚRŮ TĚLESNÉ ROZMĚRY MUŽI 1 výška 2 obvod hlavy

Více

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR (Zpracován v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a vyhláškou 192/2004 Sb. ze dne

Více

Communication No. 2014

Communication No. 2014 Communication No. 2014 SÓLOVÉ & PÁROVÉ BRUSLENÍ Změny obecných, speciálních a technických pravidel přijaté 56. kongresem ISU I Obecná pravidla Omezení týkající se nominovaných činovníků: c) členové technických

Více

OBSAH PROVĚRKOVÉ ČÁSTI PŘEDSEZONNÍCH SEMINÁŘŮ A ŠKOLENÍ

OBSAH PROVĚRKOVÉ ČÁSTI PŘEDSEZONNÍCH SEMINÁŘŮ A ŠKOLENÍ Český svaz ledního hokeje, komise rozhodčích OBSAH PROVĚRKOVÉ ČÁSTI PŘEDSEZONNÍCH SEMINÁŘŮ A ŠKOLENÍ název popis hodnocení BRUSLENÍ (tři cviky v uvedeném pořadí, nákresy přiloženy) max. 300 bodů 1. Pevný

Více

NOUZOVÉ ZPŮSOBY SLANĚNÍ

NOUZOVÉ ZPŮSOBY SLANĚNÍ IMZ I - Základy práce ve výšce a nad volnou hloubkou pro JSDHO NOUZOVÉ ZPŮSOBY SLANĚNÍ Ústřední hasičská škola Jánské Koupele NOUZOVÉ ZPŮSOBY SLANĚNÍ V operačním řízení každý hasič může řešit situaci,

Více

The Strong Student. Úvodní informace. Disciplíny a pravidla jejích absolvování

The Strong Student. Úvodní informace. Disciplíny a pravidla jejích absolvování The Strong Student Úvodní informace Sportovní událost pod záštitou Mezinárodního studentského klubu Mendelovy univerzity za podpory Google plus poslouží zejména pro prohloubení vztahů poboček Erasmus Student

Více

24h of Prague Propozice (verze 1.00)

24h of Prague Propozice (verze 1.00) 24h of Prague 2017 Propozice (verze 1.00) /// Základní informace Datum: 6. 7. 5. 2017 Součást Sodi World Series Endurance Cup (bonus 140b.) + Endurance Karting Series Formát: 1h trénink + Hot Lap kvalifikace

Více

Pravidla pro soutěže lodních modelářů žáků KLoM ČR skupiny M Mini Eco 2014

Pravidla pro soutěže lodních modelářů žáků KLoM ČR skupiny M Mini Eco 2014 Pravidla pro soutěže lodních modelářů žáků KLoM ČR skupiny M Mini Eco 2014 1. PLATNOST PRAVIDEL 1.1. Pravidla jsou platná pro rok 2014. 1.2. Pokud vyjde na stránkách webu KLoM nové znění Národních pravidel

Více

PRAVIDLA POHYBOVÉ SESTAVY STEPY MISTRY S MISTRY

PRAVIDLA POHYBOVÉ SESTAVY STEPY MISTRY S MISTRY PRAVIDLA POHYBOVÉ SESTAVY STEPY MISTRY S MISTRY Zpracovala: Mgr. Miroslava Zimová Obsah: 2. Pohybové sestavy... 3 Omezení startu závodníků... 3 2.3 Stepy (6 a více členné týmy)... 5 2.3.1 Věkové kategorie...

Více