SPORT A DISCIPLÍNY. Změny pravidel, platné od , jsou vyznačeny podtržením.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPORT A DISCIPLÍNY. Změny pravidel, platné od 1.1.2004, jsou vyznačeny podtržením."

Transkript

1 SPORT A DISCIPLÍNY Toto je neoficiální překlad vybraných pravidel uvedených v AQHA Handbook or Rules and regulations. V případě pochybnosti nebo otázek výkladu je určující původní anglické znění těchto pravidel v Handbook 442. VÝSTROJ Změny pravidel, platné od , jsou vyznačeny podtržením. a) Pokud nemá soutěžící umístěno startovní číslo na viditelném místě, je diskvalifikován. b) Z důvodu závady na výstroji nejsou povoleny opravné jízdy. Je-li závada na výstroji příčinou opoždění nebo přerušení jízdy, diskvalifikuje rozhodčí startujícího s výjimkou working hunter a jumping. c) Rozhodčí má právo při jakékoli schválené soutěži vyžadovat odstranění nebo výměnu té části výstroje nebo doplňků, které jsou nebezpečné nebo které by podle jeho názoru poskytly koni neoprávněnou výhodu nebo o nichž je přesvědčen, že jsou nehumánní WESTERNOVÁ VÝSTROJ a) Výrazem hackamore se označuje ohebný bosal opletený surovou či vyčiněnou kůží nebo bosal z provazu, přičemž jeho jádro může tvořit buď surová kůže nebo ohebný kabel. Pod čelistí není přípustný naprosto žádný neohebný materiál bez ohledu na to, jak je potažen nebo opleten. Bosaly z koňských žíní jsou zakázány. Toto pravidlo se nevztahuje na tzv. mechanická hackamore. b) Výrazem snaffle bit je u westernových jezdeckých tříd označováno běžné lomené udidlo s kroužky, olivami nebo D kroužky, jejichž průměr nepřesahuje 10 cm. Na vnitřní straně kroužků nesmí být žádná závaží na otěžích, udidle nebo ohlávce, která by vyvolávala efekt páky. Udítko má kruhový či oválný průřez, je hladké a z nepotahovaného kovu. Může být vykládané jiným kovem, ovšem musí být hladké nebo potaženo latexem. Udítko musí mít průměr aspoň 8 mm měřeno 25 mm od vnějšího okraje a postupně se směrem ke středu zužuje. Může být ze dvou nebo tří částí. Přijatelné udítko ze tří částí má spojovací kroužek o průměru 32 mm nebo menším nebo spojovací plochý díl o šířce mm a maximální délce 50 mm, jenž leží v hubě koně naplocho. Ke snaffle bit je rovněž povolen podbradní řemínek, připevněný pod otěžemi. c) Výrazem bit se u westernových jezdeckých tříd označuje pákové udidlo s pevným či lomeným udítkem a táhly s působností páky. Všechna páková udidla musí být bez jakýchkoli mechanických funkcí a musí být považována za standardní westernová páková udidla. Popis legálního standardního westernového pákového udidla: 1) maximální délka táhel páky je 215 mm měřeno dle diagramu na str. 130 Pravidel AQHA. Táhla mohou být pevná nebo otočná. 2) udítko musí být kruhového nebo oválného průřezu, hladké a z nepotahovaného kovu o průměru 8 20 mm, měřeno 25 mm od okraje. Mohou být vykládaná jiným kovem, ovšem musí být hladká nebo potažena latexem. Žádná pevná část udítka nesmí přesahovat pod udítko směrem dolů. Udítko může být tvořeno dvěma či třemi částmi. Přijatelné udítko páky o třech částech má spojovací kroužek o průměru 32 mm a méně nebo spojovací plochý díl o šířce mm a maximální délce 50 mm, jenž leží v hubě koně naplocho. 3) vyklenutí udítka páky nesmí být vyšší než 90 mm, přičemž válečky a kryty udítka jsou povoleny. Lomená udidla a pevná udidla s tzv. lžící na udítku jsou standardní. 4) typy udidel, u nichž je otěž zapnutá do ohebné spojnice horního a spodního kroužku páky, jsou zakázány (slip, gag bit), stejně jako udidla s kruhovým útvarem ve středu udítka, a to bez ohledu na to, zda je v něm otvor či nikoli (donut bit, flat polo bit). d) S výjimkou tříd hackamore/snaffle bit nebo mladých koní předváděných na hackamore/snaffle bit, je možno otěže držet pouze v jedné ruce, která se pak už nesmí měnit. Prsty obepínají otěže, povolen je jen ukazováček mezi dělenými otěžemi. V trailu je povolena změna ruky držící otěže při překonávání překážky. Porušení tohoto pravidla znamená automatickou diskvalifikaci.

2 e) Kdekoli tato pravidla hovoří o romalu, je tím míněno prodloužení pleteného materiálu připojeného ke spojeným otěžím. Toto prodloužení je vedeno do volné ruky a mezi rukou na otěžích a volnou rukou držící romal zůstává asi 40 cm vzdálenost. Při použití otěží s romalem obepíná ruka jezdce otěže, přičemž zápěstí je přímé a uvolněné, palec je nahoře a prsty lehce svírají otěže. Při použití romalu není mezi otěžemi povolen žádný prst. Volnou ruku lze použít ke zkrácení či prodloužení otěží při práci s výjimkou reiningu a working cowhorse (reined work). Při těchto disciplínách je použití volné ruky držící romal k úpravě napnutí či délky otěží od udidla k ruce držící otěž považováno za vedení koně dvěma rukama a je ohodnoceno 0 body, s výjimkou v úloze povolené výdrže nebo pauzy na sebrání koně. f) Romal nelze použít před podbřišníkem ani jako jakýkoli signál či pobídku koni. Jakékoli porušení tohoto pravidla musí rozhodčí tvrdě postihnout. g) Mladí koně soutěžící v junior western pleasure, western horsemanship, reining, working cowhorse, western riding a trail, kteří jsou předváděni na hackamore nebo snaffle bit mohou být vedeni jednou (viz pravidlo 443 d) nebo dvěma rukama. Při vedení koně oběma rukama na dělených otěžích musí být konce otěží přehozeny na opačnou stranu krku koně. Spojené otěže (např. mecate) nemohou být použity ve spojení se snaffle bit. h) Ve všech westernových třídách budou koně předvedeni pod westernovým sedlem. Stříbrem zdobená výstroj nebude hodnocena výše než dobrá pracovní výstroj. Koně pětiletí a mladší mohou být předvedeni na snaffle bit, hackamore, pákovém udidle a pákovém udidle s tzv. lžící (spade bit, half breed). Koně šestiletí a starší mohou být předvedeni pouze na pákovém udidle a pákovém udidle s tzv. lžící. Při použití pákového udidla je podbradní řetízek nebo řemínek povinný, ale podléhá schválení rozhodčím a má být aspoň 1/2 palce široký a ležet naplocho pod čelistí koně. Podbradní řetízek nesmí být k udidlu přivázán provázkem nebo drátkem. Přetržený řetízek či řemínek nemusí nutně znamenat diskvalifikaci. 1) Přípustná výstroj A) laso: je-li použito, musí být smotané a připevněné k sedlu, B) pouta připevněná k sedlu, C) tapaderos, nejsou ovšem povoleny ve working cow horse D) chrániče nohou a bandáže jsou povoleny v reiningu, working cow horse, team penning, barrel racing, pole bending, stake racing, jumping, calf roping, breakaway roping, dally team roping-heading, dally team roping-heeling, cutting, western horsemanship, hunt seat equitation on flat a hunt seat equitation over fences, E) tie-down pro roping, rychlostní disciplíny a team penning, F) průběžný martingal pro rychlostní disciplíny a team penning, G) ostruhy: nesmí být použity před podbřišníkem. 2) Zakázaná výstroj A) chrániče nohou a bandáže jsou zakázány ve western pleasure, trail, halter, western riding, showmanship, pleasure driving, hunter under saddle; v hunter hack, green working hunter a working hunter jsou chrániče zakázány s výjimkou špatného počasí při soutěži na venkovním kolbišti. B) podbradní řetízek z drátu, bez ohledu na to, jak je obalený nebo potažený, C) podbradní řetízek či řemínek užší než půl palce, D) martingaly a průvlečné otěže s výjimkou rychlostních disciplín a team penningu, E) nánosníky a tie-down s výjimkou ropingu, rychlostních disciplín a team penningu. Ani tam ovšem nesmí být z nechráněného kovu v přímém kontaktu s hlavou koně. F) vyvazovací otěže pro roping, G) nákrčníky pro roping. i) Při ropingu, rychlostních disciplínách a team penningu je výstroj westernového typu povinná. Použití hackamore (včetně mechanického) je na výběru soutěžícího. Přesto může rozhodčí zakázat použití udidel nebo výstroje, které považuje za nehumánní.

3 444. ANGLICKÁ VÝSTROJ a) Ve všech anglických disciplínách musí být používáno anglické lomené kroužkové udidlo (bez táhel), kimberwick, pelham a/nebo dvojí uždění se dvěma páry otěží, to vše s nánosníkem a jednoduchou koženou uzdečkou s čelenkou. b) Žádná část udítka nesmí přesahovat pod něj. Pevná i lomená udítka nesmí být vyklenuta více jak 40 mm. U lomených udidel jsou přijatelné pouze spojovací kroužek o průměru 32 mm a méně nebo spojovací plochý díl o šířce mm a maximální délce 50 mm, který leží v hubě koně naplocho. Všechna udítka musí mít v průřezu minimálně 8 mm měřeno 25 mm od koutku nebo kroužku udidla. Kroužky udidla nesmí mít průměr větší než 10 cm. Jakékoli udidlo s napevno připnutou otěží musí být doplněno podbradním řetízkem. Povolena jsou udidla s kruhovým či oválným průřezem udítka, kroucená, z jednoho či dvou kroucených drátů a rovná či pevná udítka s vyklenutím ne vyšším než 40 mm. c) Mechanická hackamore lze použít jen ve třídě jumping. d) Jakákoli udidla (pelham, snaffle nebo kimberwick) s nadměrným vyklenutím udítka, s kruhem nebo výčnělky na udítku, s hranami nebo z drsného ostrého materiálu jsou důvodem k vyloučení. Při použití pákového udidla musí být podbradní řetízek aspoň 15 mm široký a ležet naplocho pod čelistí koně. e) Sedla musí být černá a/nebo hnědá kožená tradičního honebního stylu nebo sedla typu forward seat (hluboká sedla používaná pro skokové účely s krátšími třeny) přičemž kolenní opěrky jsou povolené. Sedlové dečky by měly padnout k velikosti a tvaru sedla s výjimkou případů, kdy je třeba připevnit čísla na obě strany a kdy je povoleno připojení vhodné čtvercové podložky. Sedlové dečky a podložky jsou bílé nebo v barvě natur bez jakéhokoli zdobení. 1/ Povolená výstroj A) anglické ostruhy (bez koleček), které mají tupý, zakulacený hrot, ne delší než 2,54 cm B) bičík C) rukavice D) anglický poprsník E) zapletená hříva a/nebo ocas v anglickém stylu F) pevné nebo průběžné martingaly jen ve třídách working hunter, jumping a equitation over fences. G) chrániče nohou a bandáže jsou povoleny v reiningu, working cow horse, team penning, barrel racing, pole bending, stake racing, jumping, calf roping, breakaway roping, dally team roping-heading, dally team roping-heeling, cutting, western horsemanship, hunt seat equitation on flat a hunt seat equitation over fences, H) barevné sedlové dečky nebo dečky s logem AQHA lze použít jen v disciplíně jumping. 2/ Zkázaná výstroj A) průvlečky B) ostruhy s kolečky C) pevné nebo průběžné martingaly jinde než ve třídách working hunter, jumping a equitation over fences D) hanoverský nánosník s výjimkou třídy jumping E) chrániče nohou a bandáže jsou zakázány ve western pleasure, trail, halter, western riding, showmanship, pleasure driving, hunter under saddle; v hunter hack, green working hunter a working hunter jsou chrániče zakázány s výjimkou špatného počasí při soutěži na venkovním kolbišti F) pogumované otěže (s výjimkou jumpingu) G) nasouvací ostruhy bez řemínků. f) výstroj pro pleasure driving zatím neaktuální.

4 445. VZHLED a) v halteru, rychlostních disciplínách, team penningu a dalších westernových třídách je třeba nosit náležitý westernový oděv včetně košile s dlouhými rukávy a límcem (klasický, stojáček, ohnuté špičky atd.), westernového klobouku a kovbojských bot. O výjimku z důvodu víry nebo tělesného handicapu musí být předem písemně zažádáno u AQHA a písemný souhlas musí být udělen před účastí v soutěži. Klobouk musí mít jezdec na hlavě při vjezdu na kolbiště. Ostruhy a chapsy jsou volitelné. b) Předvádějící si může zvolit pro všechny třídy bezpečnostní přilbu s jištěním. Je ale povinné, aby všichni startující v kategorii mládež, a doporučuje se, aby startující v kategorii amatér, měli ve všech disciplínách over fences přilbu s jištěním, a aby měli přilbu všichni startující v disciplínách over fences a při opracování pro tuto disciplínu. c) Ve všech anglických disciplínách musí mít jezdci anglické lovecké sako tradičních barev jako je tmavě modrá, tmavě zelená, šedá, černá nebo hnědá. Rezavě hnědá nebo červená nejsou vhodné. Košile by měly mít konzervativní barvu. Rajtky nebo tzv. kalhoty jodhpur musí mít tradiční odstíny jako nažloutlá, khaki, žlutá, světle šedá nebo rezavá. Boty jsou vysoké jezdecké nebo typu jodphur (kotníčkové), černé nebo hnědé. Černá, tmavě modrá nebo hnědá přilba je povinná (s jištěním u mládeže ve všech skokových disciplínách). Vázanka nebo brož je žádoucí. Rukavice, anglické ostruhy bez koleček a biče jsou volitelné. Vlasy musí být čisté a upravené (spletené nebo smotané v síťce). Jezdci, kteří nevyhovují tomuto pravidlu, budou rozhodčím penalizováni. d) Předvádějící v pleasure driving musí mít upravený zevnějšek. Sako, vázanka a klobouk jsou věcí vlastního výběru. Žádná část nohou předvádějícího nesmí být viditelná nad polovinu lýtek. e) Rozhodčí mohou v závislosti na počasí dle vlastního uvážení povolit úpravu zevnějšku KULHÁNÍ KONĚ a) Rozhodčí prověří a prohlédne ohledně kulhání všechny koně startující ve všech třídách. Toto je nezbytné bez ohledu na to, zda daná třída uvádí tuto kontrolu jako nezbytnost či nikoli. b) Zřetelné kulhání je důvodem k diskvalifikaci. Zřetelné kulhání je: 1) trvale pozorovatelné v klusu za všech okolností, 2) doprovázeno zvedáním hlavy, trhavými pohyby nebo zkráceným krokem, 3) minimálním zatěžováním v pohybu a/nebo klidu a neschopností pohybu CHODY a) Následující terminologie platí pro všechny westernové disciplíny: 1) krok (walk) je přirozený čtyřdobý chod s nízkou akcí. Kůň se musí v kroku pohybovat rovně a správně. Krok musí být živý, s dostatečně prostorným chodem, jenž je úměrný velikosti koně. 2) klus (jog) je plynulý dvoudobý prostorný chod. Kůň přešlapuje z jednoho diagonálního páru nohou na druhý. Klus musí být pravidelný, vyvážený a s pohybem nohou rovně a vpřed. Koně, kteří zadníma nohama jdou krokem a předníma klušou, nenaplňují požadovaný chod. Je-li vyžádán prodloužený klus, vyznačuje se tímtéž plynulým způsobem pohybu. 3) cval (lope) je lehký rytmický třídobý chod. Koně cválající na směrem na levou ruku musí cválat na levou nohu. Koně cválající směrem na pravou ruku musí cválat na pravou nohu. Koně cválající ve čtyřdobém cvalu nepředvádějí požadovaný cval správně. Kůň by měl cválat přirozeně a působit uvolněně a klidně. Měl by cválat rychlostí, která je pro něj přirozená. Hlava by měla být ve všech chodech nesena v úhlu, jenž je přirozený a v souladu se stavbou těla koně. b) Následující terminologie platí pro všechny anglické disciplíny: 1) krok (walk) je přirozený čtyřdobý chod s nízkou akcí. Kůň se v kroku musí pohybovat rovně a správně. Krok musí být živý, dostatečně prostorný ve vztahu k velikosti koně. Porušení rytmického pohybu vpřed je penalizováno. 2) klus (trot) je dvoudobý chod tvořený dlouhými, prostornými a vyváženými kroky s kadencí a nízkou akcí. Plynulost je podstatnější než rychlost. Nohy koně v koleni zůstávají relativně rovné a vykazují minimální ohnutí. Krátké rychlé kroky a/nebo nadměrná rychlost jsou penalizovány. Při výzvě k prodlouženému klusu musí být jasně patrné prodloužení kroku.

5 3) cval (canter) je třídobý chod, plynulý, uvolněný a rovný v obou směrech. Krok je dlouhý, prostorný a s nízkou akcí. Přehnaně sebraný čtyřdobý cval je penalizován. Nadměrná rychlost je penalizována. 4) lehký cval (hand gallop) je zřetelným prodloužením cvalového skoku se současně patrnou změnou v rychlosti. Kůň musí být stále pod kontrolou a musí být schopen plynule a v rovnováze zastavit. c) Následující terminologie platí pro disciplínu pleasure driving: 1) krok je přirozený čtyřdobý chod s nízkou akcí. Porušení rytmického pohybu vpřed je penalizováno. 2) klus (park gait) je plynulý živý klus s kmihem. Porušení rytmického pohybu vpřed nebo vypadnutí z klusu je penalizováno. (3) prodloužený klus (road gait) předvádí jasně patrné prodloužení kroku s dobře patrnou změnou v rychlosti. Krátké, rychlé, nepřirozené kroky a/nebo nadměrná rychlost jsou penalizovány HALTER a) Halterové třídy jsou definovány jako třídy, kde je kůň posuzován na základě své stavby těla. b) Účelem těchto tříd je ochrana typu amerického Quartera výběrem jednotlivců podle toho, jak se přiblížili ideálu plemene, a kteří jsou pozitivní kombinací vyváženosti, korektní struktury, plemenných a pohlavních charakteristik a osvalení. c) Ideální kůň plemene American Quarter Horse předváděný na ohlávce je kůň, jenž splňuje následující charakteristiky: kůň by měl být líbivý v důsledku harmonického spojení atraktivní hlavy, jemného hrdla, proporčního štíhlého krku, dlouhé šikmé lopatky, hlubokého hrudníku, krátkého hřbetu, silných beder a jejich okolí, dlouhé a hluboké zádi, výrazných a osvalených kyčlí, stehen, horní části předních nohou a hrudníku. Tyto znaky by měly doplňovat rovné a korektně stavěné nohy a kopyta, která jsou bez vad. Kůň by měl být vyvážený atlet, který je po celém těle stejnoměrně osvalený. d) Stavba těla je definována jako fyzický vzhled daný uspořádáním svalů, kostí a dalších tělních tkání. 1) jedním z nejdůležitějších hledisek pro výběr koně je stavba těla nebo jeho fyzický vzhled. Ačkoli je třeba předpokládat, že koně po několika letech působení v chovu nebo na soutěžích mají vhodnou stavbu těla, mělo by cílem výběru vždy být nalezení co nejlépe stavěného koně. 2) hodnocení stavby těla závisí na objektivním hodnocení následujících čtyř rysů: vyváženost, korektní stavba, znaky plemene a pohlaví a stupeň osvalení. Z těchto čtyř znaků je nejdůležitější vyváženost, která je výsledkem strukturálního a estetického spojení jednotlivých částí těla. Vyváženost je prakticky vždy ovlivněna strukturou kostry. e) VÝSTROJ PRO HALTER: (1) Řetízky v hubě koně: Následující koně nemohou být předváděni s jakýmkoli řetízkem procházejícím hubou: (A) Klisny (B) Valaši (C) Hřebci odstávčata (2) Hřebci ve věku jeden rok a starší mohou být s řetízkem procházejícím hubou předvedeni pouze za předpokladu, že takový řetízek není zajištěn zarážkami a alespoň dva jeho kroužky zůstanou vně ohlávky před ukotvením nebo spoje ním s vodítkem. f) POSUZOVÁNÍ DISCIPLÍNY: 1) Koně předstupují k rozhodčímu po jednom. Když se kůň přiblíží, rozhodčí ustoupí doprava (na levou stranu koně), aby koni umožnil klusat přímo až ke kuželu umístěnému o 15 m dále. U kužele kůň pokračuje v klusu, zatočí doleva a kluše k levé stěně kolbiště. Po ukončení klusu se koně seřadí za sebou k individuální prohlídce rozhodčím. Rozhodčí každého koně prohlédne z obou stran, zepředu a zezadu.

6 2) Všichni dvouletí a starší hřebci musí mít dvě viditelná varlata. Všichni hřebci a klisny budou prohlédnuti kvůli papouščímu skusu. Všichni chromí koně, kryptorchidní hřebci a koně s papouščím skusem budou před vyhlášením konečného pořadí vykázáni z kolbiště. Rozhodčí může koně k vyhlášení nechat seřadit dle vlastního uvážení za sebou. g) kůň smí být předveden jen v jedné bodované halterové třídě kategorie open. h) v individuálních třídách se nesmí ve stejné třídě objevit koně dvou pohlaví. i) sterilní klisny nelze předvést v žádné halterové třídě. j) Následují třídy kategorie open, u nichž je pro každé pohlaví a věkovou skupinu doporučena samostatná třída: odstávčata: 1) klisničky 2) hřebečci 3) valaši ročci: 1) klisničky 2) hřebečci 3) valaši dvouletí: 1) klisničky 2) hřebečci 3) valaši tříletí: 1) klisny 2) hřebci 3) valaši čtyřletí a starší: 1) klisny 2) hřebci 3) valaši. chovné klisny (broodmares): jsou klisny, které v příslušném či předešlém roce porodily zdravé hříbě. Klisny mohou být jakéhokoli věku. Klisny předvedené v kategorii chovné klisny už nemohou soutěžit v kategorii mare nebo filly ve shora uvedených třídách, stejně jako žádná klisnička nebo klisna předvedena ve shora uvedených třídách nesmí soutěžit ve třídě chovné klisny. k) Jakmile je skončeno posuzování všech tříd halterové divize, všichni umístění na prvních a druhých místech z divize příslušného pohlaví se vrátí na kolbiště, kde se umístění jako první seřadí do jedné řady a druzí koně z každé třídy do druhé řady. 1) rozhodčí musí vybrat Grand Champion a Reserve Champion v divizi každého pohlaví v kategorii open, youth a amatér, kde byli tři a více startujících. 2) rozhodčí vybere (vyberou) z vítězů příslušné divize pohlaví Grand Champion klisnu, hřebce nebo valacha. Pokud se jakýkoli kůň umístěný na prvním místě z nějakého důvodu nedostaví, postupuje druhý umístěný na jeho místo a má šanci se ucházet o titul Grand nebo Reserve. Třetí kůň z dané třídy na druhé místo nemůže postoupit. Všichni vítězní koně získají v příslušných třídách své body. 3) Ring steward přivede druhého umístěného koně ve třídě, z níž byl vybrán Grand Champion, a zařadí jej do jedné řady s vítězi třídy, aby i o n byl posuzován pro titul Reserve Champion hřebec, klisna či valach v příslušné divizi dle pohlaví. l) Když se v kategorii amatér nebo youth (mládež) předvádějící kvalifikuje se dvěma či více koňmi pro tituly Grand a Reserve Champion, může tomuto předvádějícímu, jenž se původně kvalifikoval, a předvádí ve třídě už jednoho koně, pomáhat jiný předvádějící jen z kategorie amatér nebo mládež. m) Navíc k pravidlům 415 a 416 AQHA ustanovuje, že tituly Grand a Reserve Champion hřebec, klisna nebo valach budou zaneseny do záznamů o výkonnosti jen tehdy, pokud v divizi příslušného pohlaví byli předvedeni aspoň tři koně SKUPINOVÉ HALTEROVÉ TŘÍDY a) Koně předvádění ve skupině musí být oprávněni startovat na soutěži i ve své individuální halterové třídě. b) Odpovídá-li tomu zájem startujících, jsou doporučeny následující třídy, ale nebudou z nich uděleny žádné body pro ROM (Register of Merit) nebo šampionát. 1) Produce of Dam: mohou být předvedeni dva potomci jedné klisny, čtyřletí a mladší, jakéhokoli pohlaví. Matka nemusí být předváděna. Zápis do soutěže musí být proveden majitelem klisny (matky) nebo někým, kdo má jeho písemné svolení, ale není nezbytné, aby potomstvo bylo v majetku majitele matky. 2) Get of Sire: mohou být předvedeni tři potomci, čtyřletí a mladší, jakéhokoli pohlaví. Otec nemusí být předveden. Zápis do soutěže musí být proveden majitelem hřebce nebo někým s jeho písemným svolením, ale není nezbytné, aby potomstvo bylo v majetku majitele hřebce (otce).

7 450. JEZDECKÉ DISCIPLÍNY a) Pro jakoukoli disciplínu uvedenou v pravidle 417 lze získat povolení k vypsání třídy junior či senior, s výjimkou western pleasure, reining a working cow horse, které je možno podle pravidel 451 q), 452 m) a 463 b) dělit do tří podskupin. Žádný dvouletý kůň nesmí startovat v jezdecké disciplíně před 1. červencem roku, kdy dovrší 2. rok, s výjimkou showmanship at halter. b) jumping a team penning jsou pouze soutěžemi all-ages (všechny věkové skupiny). c) ve třídách junior mohou startovat jen koně pětiletí a mladší. d) ve třídách senior mohou startovat jen koně šestiletí a starší. e) třídy senior, junior a hackamore/snaffle bit nebo všechny tři (senior, junior i hackamore/snaffle bit) lze zkombinovat jen v případě, že v jedné či obou divizích jsou jen dva či méně startujících, podobně spojení do kategorie all-ages po dohodě rozhodčího s pořadatelem soutěže a za jednotného souhlasu všech startujících v dotyčné třídě (třídách). Jestliže pořadatel chce spojit třídy junior a senior bit reining a má současně třídu hackamore/snaffle bit reining, pak hackamore/snaffle bit bude i nadále považována za třídu schválenou. Po spojení tříd budou přijímány další přihlášky startujících. Je-li třída kombinovaná a jsou-li poté přijaty další přihlášky, takže se počet startujících v obou open kategoriích či kategorii youth zvedne na tři a více, je třeba třídy rozdělit zpět tak, jak byly soutěžícím nabídnuty původně. f) Ve všech jezdeckých třídách, kde soutěžící startují individuálně, určuje startovní pořadí pořadatel soutěže. Koně přihlášení do jakékoli třídy musí být pro posuzování shromážděni v dostatečném časovém předstihu, aby třída začala včas a probíhala bez zpoždění. Koně musí zůstat připraveni, dokud je rozhodčí neuvolní. Opozdilému soutěžícímu může být odepřen start. g) Soutěže s více rozhodčími a kolbišti mohou pořádat soutěže v trailu, western riding a working hunter podle náhodného startovního pořadí. Rovněž pracovní pořádek pro tuto disciplínu může být náhodný. h) Všechny úlohy a zadání musí být vyvěšeny nejpozději 1 hodinu před startem soutěže. i) Při všech jezdeckých disciplínách se na koni musí sedět obkročmo s výjimkou pleasure driving, kde je kůň zapřažen, a showmanshipu, kde je předváděn na ohlávce. j) Skóre při vyřazovacích jízdách a rozjížďkách a skóre koně ve finále, případně jen skóre z finále rozhodují o konečném umístění; za hlavní ukazatel bude považována vyrovnaná výkonnost. k) Rozhodčí ve všech jezdeckých disciplínách: 1) nebude dávat pokyn k opuštění obvodu kolbiště v jiném chodu než v kroku tam, kde je přikázána práce na obvodu kolbiště (rail work), 2) může dle vlastní úvahy vyžadovat couvání jen u finalistů ve třídě, kde je couvání vyžadováno, 3) může dle vlastní úvahy penalizovat koně, jenž je ježděn na hackamore a má otevřenou, čerstvou či krvácející ránu, která se dostává do kontaktu s hackamore, nebo koně, jenž se jeví apatický, netečný, znechucený či vyčerpaný, 4) může kdykoli diskvalifikovat koně s krvácející hubou, 5) nemá penalizovat koně za způsob, jakým nese ocas nebo za způsob, jímž kůň reaguje ocasem na pobídky jezdce nebo při letmém přeskoku. Rozhodčí může dle vlastní úvahy penalizovat koně za nadměrné švihání nebo mávání ocasem nebo naopak za zcela ochromený ocas visící mezi zadníma nohama, jenž nejeví známky běžných reakcí, 6) s výjimkou team penningu je pád koně či jezdce důvodem k diskvalifikaci ve všech disciplínách. Za pád koně se považuje situace, kdy leží na boku a všechny čtyři končetiny má nataženy jedním směrem. Za pád jezdce se považuje situace, kdy už nesedí na koni obkročmo. l) Kdykoli je v jezdecké třídě huba koně utažena nebo znehybněna, je to důvodem k diskvalifikaci. m) Na soutěži open může soutěžící jet v jedné třídě na jednom či více koních, ale jeden kůň může mít v dané třídě jen jednoho jezdce. V individuálních open disciplínách pracovního typu (reining, working cow horse, western riding, barrel racing, pole bending, jumping, working hunter, trail, calf roping, dally team roping, team penning a cutting) jezdec může: 1) startovat ve třídě junior na dvou koních

8 2) startovat ve třídě senior na dvou koních 3) startovat na třech koních ve třídě all ages za předpokladu, že dva jsou junioři a jeden senior nebo obráceně 4) startovat na čtyřech koních ve třídě all ages za předpokladu, že dva jsou junioři a dva senioři. Dodatek: ve všech třídách youth, novice youth, amateur a novice amateur v individuálních disciplínách pracovního typu může mládež nebo amatér startovat až na 2 koních jakéhokoli pohlaví, s výjimkou tříd youth a novice youth, kde jsou zakázáni hřebci. 5) Ve skupinových amatérských třídách může soutěžící předvádět jen jednoho koně, a to buď v kategorii Select nebo Allages. V individuálních amatérských disciplínách nabízených jako Select mohou být předváděni až dva koně. V amatérské divizi mohou být předvedeni maximálně dva koně. 6) Žádný kůň nesmí startovat ve více než jedné podskupině třídy youth nebo amatér (příklad: kůň startující v reiningu mládeže v kategorii 11 let a mladší už nesmí startovat v reiningu mládeže v kategorii let. Stejný kůň smí ovšem startovat ve třídě novice, a pak pod jiným jezdcem ve třídě youth nebo amatér.) n) Žádný soutěžící ve věku 18 let a mladší se nesmí při soutěži třídy youth nebo novice youth žádným způsobem ani žádnými prostředky upevnit v sedle. o) Dojde-li k vyřazování, musí koně ve finále jezdit stejný jezdec jako při rozjížďkách. p) Barely nelze použít jako značky při žádné disciplíně s výjimkou barel racing. q) Použití židlí jako značek je zakázáno při všech soutěžích. r) Každý kůň, použitý na soutěži uznané AQHA jako pomocný kůň v cuttingu a při lasování, musí být Quarter. s) Soutěžící musí zachovávat pravidla příslušné soutěže od okamžiku vstupu na kolbiště až do okamžiku jeho opuštění REINING a) Může být použita kterákoli z 11 úloh schválených AQHA, jež bude vybrána rozhodčím a kterou pojedou všichni startující v dané třídě. b) Každý soutěžící předvede vypsanou úlohu individuálně a odděleně. Všichni koně jsou posuzováni od okamžiku vstupu na kolbiště až po dokončení posledního cviku. Jakákoli chyba, k níž dojde před dokončením úlohy, bude náležitě ohodnocena. c) Slovo rein otěž - neznamená jen vést koně otěžemi, ale mít pod kontrolou každý jeho pohyb. Nejlepší reiningový kůň by se měl nechat ochotně vést a řídit s nepatrným nebo žádným odporem a plně se podřídit. Jakýkoli pohyb z jeho vlastní vůle je třeba považovat za nedostatečnou kontrolu. Jakékoli odchylky od přesně dané úlohy je třeba pokládat za ztrátu nebo dočasnou ztrátu kontroly nad koněm a jako takové musí být penalizovány podle závažnosti odchylky. Plusové body dostane kůň za plynulost, přesnost, ochotu, rychlost a důraz v provedení jednotlivých cviků při zachování zvladatelné rychlosti. d) Skóre je v rozmezí od 0 do nekonečna se 70 body za průměrnou jízdu. e) Následující chyby mají za následek tzv. no score: 1) týrání zvířete na kolbišti a/nebo zjevné důkazy týrání před nebo při předvedení koně v soutěži, 2) použití zakázané výstroje, včetně drátu na udidle, bosalu nebo podbradním řemínku, 3) použití zakázaných typů udidel, bosalů nebo podbradních řetízků; při použití snaffle bit je běžný podbradní řemínek přijatelný, ale řetízek nikoli. 4) použití nákrčníků, pevného vyvázání (tie-down) nebo nánosníků, 5) použití bičíku, 6) použití doplňku, jenž omezuje pohyby ocasu, 7) odmítnutí kontroly výstroje a koně příslušným rozhodčím, 8) projevy neúcty a nesportovního chování ze strany soutěžícího.

9 9) kromě standardního romalu nejsou povoleny spojené otěže. f) Jezdec si může upravit zapletenou část volných otěží tam, kde by mu bránily v dokončení úlohy a kde je možné zmíněné otěže upravit, aniž by narušily předvedení koně, tedy při výdržích nebo při srovnání koně; volná ruka jezdce při použití romalu smí držet romal běžným způsobem. g) Následující chyby mají za následek skóre 0 bodů: 1) použití více než jednoho prstu (ukazováku) mezi otěžemi, 2) dvě ruce na otěžích (s výjimkou tříd junior, snaffle bit nebo hackamore, jež jsou určeny pro vedení obouruč) nebo změna ruky na otěžích, 3) použití romalu jiným způsobem než je uvedeno v bodě 443 e), 4) nedokončení úlohy předepsaným způsobem, 5) provedení úkonů v jiném pořadí, 6) zahrnutí nadbytečného prvku do úlohy např.: A) couvání více než 2 kroky B) obrat o více než 90 7) závada na výstroji, která zabrání dokončení úlohy včetně pádu otěže, která se dotkne země, když je kůň v pohybu, 8) vzpouzení koně nebo odmítnutí, kdy dojde ke zdržení v úloze, 9) útěk z úlohy nebo neschopnost vést koně, když nelze rozlišit, zda soutěžící ještě předvádí úlohu, 10) klus přes více než polovinu kruhu nebo polovinu délky kolbiště 11) přetočení obratu o více než 1/4 12) pád jezdce nebo koně. Kůň ohodnocený No Score ani kůň s 0 body se nemohou v rozjížďce nebo třídě umístit, ale v soutěži o více rozjížďkách může kůň s 0 body postoupit, zatímco kůň s No score nikoli. h) Následující chyby mají za následek snížení skóre o 5 bodů: 1) použití ostruhy před podbřišníkem, 2) použití kterékoli ruky ke zklidnění či pochvale koně, 3) držení se sedla kteroukoli rukou, 4) zjevná neposlušnost koně včetně kopání, kousání, vyhazování a vzpínání se. i) Následující chyby mají za následek snížení skóre o 2 body: 1) vypadnutí z chodu 2) zamrznutí koně při spinu či rollbacku, 3) opomenutí přejít do zastavení nebo kroku před nacváláním u úloh, která mají předepsán nástup v kroku, 4) opomenutí nacválat před první značkou u úloh, které mají předepsán nástup ve cvalu, 5) provedení stopu před určenou značkou. j) Zahájení kruhu nebo osmičky na špatnou cvalovou nohu bude posuzováno následovně:

SOUTĚŽNÍ ŘÁD II. část

SOUTĚŽNÍ ŘÁD II. část RODEO CORRAL p.s. WESTERNERS INTERNATIONAL CZ Hoslovice 53 Čestice 387 19 SOUTĚŽNÍ ŘÁD II. část Hoslovice 2014 1/8 Čl. 1 Druh zvířat, která se rodea účastní a omezení pro zvířata ve vztahu k rodeu (1)

Více

I. Zkouška základního výcviku jezdce (ZZVJ) I. f) PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ JEZDECKÉ LICENCE - DREZURA (ZZVJ D)

I. Zkouška základního výcviku jezdce (ZZVJ) I. f) PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ JEZDECKÉ LICENCE - DREZURA (ZZVJ D) I. Zkouška základního výcviku jezdce (ZZVJ) I. f) PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ JEZDECKÉ LICENCE - DREZURA (ZZVJ D) ČJF stanovuje následující podmínky k získání licence jezdce v drezuře: K získání jezdecké licence

Více

ProRodeo. Popis disciplín - Pravidla soutěží. Pro Rodeo Czech Association

ProRodeo. Popis disciplín - Pravidla soutěží. Pro Rodeo Czech Association ProRodeo Popis disciplín - Pravidla soutěží Pro Rodeo Czech Association 4 Cattle Penning 5 Trailer Loading 6 Team Sorting 7 Team Penning 8 Ranch Roping 9 California Ranch Roping 10 Steer Wrestling 11 Calf

Více

Asociace chovatelů miniaturních koní Vás zve na

Asociace chovatelů miniaturních koní Vás zve na Asociace chovatelů miniaturních koní Vás zve na 2. ročník Pro koně do 125cm s původem i bez původu! bez ohledu na plemeno (minihorse, shetland pony, pony, welsh) Neděle 20. 7. 2014 Krytá hala Sportovní

Více

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER)

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) FCI-Standard č. 3 / 11. 05. 2005/ GB KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) ZEMĚ PŮVODU: Irsko DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 19.04.2005. VYUŽITÍ: Používá se k těžké práci při lovu vyder

Více

Soutěž vozů 4X4 v OFFROAD trialu

Soutěž vozů 4X4 v OFFROAD trialu Soutěž vozů 4X4 v OFFROAD trialu Vozidla: osobní terénní vozidla s pohonem obou náprav do hmotnosti 3500 kg Kategorie: se dělí na Leštěnky a Speciály. Do jaké kategorie je vozidlo zařazeno, určí hlavní

Více

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z. PRAVIDLA KRASOBRUSLENÍ platná pro Českou republiku

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z. PRAVIDLA KRASOBRUSLENÍ platná pro Českou republiku Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z PRAVIDLA KRASOBRUSLENÍ platná pro Českou republiku SOUTĚŽNÍ KATEGORIE, VĚKOVÉ HRANICE, NÁPLNĚ PROGRAMŮ A JEJICH HODNOCENÍ Platnost od 1. 9. 2014 1 Verze

Více

DOBROVOLNÝ ŽELEZNÝ HASIČ Senohraby 6. č erven 2015

DOBROVOLNÝ ŽELEZNÝ HASIČ Senohraby 6. č erven 2015 DOBROVOLNÝ ŽELEZNÝ HASIČ Senohraby 6. č erven 2015 O r g a nizačn í zabezp e č en í s outěže Termín konání: 6. června 2015 od 10,00 hodin. Místo konání: Prostor cvičiště za hasičskou zbrojnicí. Hlavní

Více

Klub chovatelů miniaturních koní Vás zve na

Klub chovatelů miniaturních koní Vás zve na Klub chovatelů miniaturních koní Vás zve na Pro koně do 110cm s původem i bez původu! bez ohledu na plemeno ( minihorse, shetland pony, pony) Sobota 14. září 2013 Krytá hala Sportovní odpoledne bude pořádáno

Více

Řád České jezdecké federace na ochranu zvířat. při veřejném vystoupení nebo svodu koní. č.j. 9795/2007-10001, schválen dne 3.

Řád České jezdecké federace na ochranu zvířat. při veřejném vystoupení nebo svodu koní. č.j. 9795/2007-10001, schválen dne 3. Řád České jezdecké federace na ochranu zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu koní č.j. 9795/2007-10001, schválen dne 3. dubna 2007 Praha 2007 1 Čl. 1 Název a sídlo organizace Tento řád ochrany zvířat

Více

pořádají v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov setkání partnerů Sítě a všech osob se vztahem k zemědělství a venkovu: XXIII.

pořádají v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov setkání partnerů Sítě a všech osob se vztahem k zemědělství a venkovu: XXIII. Pořadatelé: Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Svaz chovatelů Českomoravského belgického koně oblast Morava I, Třebíč Okresní agrární komora Třebíč TTS energo

Více

Vzdělávání v ČJF. Podmínky jednotlivých kvalifikací v jezdectví:

Vzdělávání v ČJF. Podmínky jednotlivých kvalifikací v jezdectví: Vzdělávání v ČJF Podmínky jednotlivých kvalifikací v jezdectví: Zkoušky základního výcviku jezdce všeobecná licence, pony, spřežení, reining, ing, vytrvalost, drezura LICENCE JEZDCE LICENCE ROZHODČÍHO,

Více

Vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ. v ČJF. Podmínky jednotlivých kvalifikací v jezdectví:

Vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ. v ČJF. Podmínky jednotlivých kvalifikací v jezdectví: Vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ v ČJF Podmínky jednotlivých kvalifikací v jezdectví: Zkoušky základního výcviku jezdce všeobecná licence, pony, spřežení, reining, vytrvalost, drezura Zkoušky instruktora jezdectví

Více

P R O P O Z I C E 6.ročníku soutěže v hasičském víceboji O pohár Primátora statutárního města Jihlavy

P R O P O Z I C E 6.ročníku soutěže v hasičském víceboji O pohár Primátora statutárního města Jihlavy P R O P O Z I C E 6.ročníku soutěže v hasičském víceboji O pohár Primátora statutárního města Jihlavy Pořádající organizace Vedení soutěže Jednotky SDH Statutárního města Jihlava velitel soutěže: Jiří

Více

RODEO CORRAL WESTERNERS INTERNATIONAL- CZ PŘÍRUČKA PRO JEZDCE RODEA POŘÁDANÉHO RODEO CORRALEM WI-CZ

RODEO CORRAL WESTERNERS INTERNATIONAL- CZ PŘÍRUČKA PRO JEZDCE RODEA POŘÁDANÉHO RODEO CORRALEM WI-CZ RODEO CORRAL WESTERNERS INTERNATIONAL- CZ PŘÍRUČKA PRO JEZDCE RODEA POŘÁDANÉHO RODEO CORRALEM WI-CZ UPOZORNĚNÍ PŘÍRUČKA JE POUZE NEÚPLNÉ ZNĚNÍ TĚCHTO ZÁVAZNÝCH PRAVIDEL A PŘEDPISŮ SCHVÁLENÝCH RADOU RC

Více

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR (Zpracován v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a vyhláškou 192/2004 Sb. ze dne

Více

Ženy tříkolová soutěž PJS čl.299, s rozeskakováním na medailových místech - 1.kolo S** (st.c), 2.kolo ST** (st.a), 3.kolo ST** (st.

Ženy tříkolová soutěž PJS čl.299, s rozeskakováním na medailových místech - 1.kolo S** (st.c), 2.kolo ST** (st.a), 3.kolo ST** (st. SPORTOVNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY MČR 2006 SKOKY - Kvalifikace pro MČR skoky ve všech kategoriích je možné plnit pouze v klasických soutěžích. - Kvalifikace se plní od MČR 2005 do uzávěrky přihlášek na MČR

Více

Zásady pro soutěže Kritérium mladých koní v roce 2012

Zásady pro soutěže Kritérium mladých koní v roce 2012 Zásady pro soutěže Kritérium mladých koní v roce 2012 I. OBECNÉ ZÁSADY Kritérium mladých koní (dále jen KMK) je vypisováno Svazem chovatelů Českého teplokrevníka (dále jen SCHČT) v souladu se Zásadami,

Více

Výkonnostní zkoušky klisen PK CS Slovenského teplokrevníka v ČR pro rok 2008

Výkonnostní zkoušky klisen PK CS Slovenského teplokrevníka v ČR pro rok 2008 Výkonnostní zkoušky klisen PK CS Slovenského teplokrevníka v ČR pro rok 2008 V letošním roce budou konány výkonnostní zkoušky klisen v souladu s platným šlechtitelským programem pro řád PK CS podle bodu

Více

Propozice Zimní železný hasič Milevsko

Propozice Zimní železný hasič Milevsko RACING RESCUE J.A.Komenského 1034 399 01 MILEVSKO IČ:22707905 WWW.VYPROSTOVANI.CZ Propozice Zimní železný hasič Milevsko 1. Pořadatel: Racing Rescue o.s. J.A.Komenského 1034 399 01 Milevsko IČ: 22007905-2.

Více

Tabulky velikostí vojenské výstroje

Tabulky velikostí vojenské výstroje Tabulky velikostí vojenské výstroje Příloha k publikaci Výstroj českých vojáků (dle předpisu Int-51-4) Vojenské zařízení 8521 Brno 2006 MĚŘENÍ TĚLESNÝCH ROZMĚRŮ TĚLESNÉ ROZMĚRY MUŽI 1 výška 2 obvod hlavy

Více

SPOLEČNÉ SKLADBY pro závodnice kombinovaného a základního programu NA ROK 2014

SPOLEČNÉ SKLADBY pro závodnice kombinovaného a základního programu NA ROK 2014 SPOLEČNÉ SKLADBY pro závodnice kombinovaného a základního programu NA ROK 2014 Platná na období od 1.1. do 31.12.2014 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Společné skladby II. kategorie a vyšší KPMG & ZPMG jsou určeny

Více

MAJITEL: All-breeds třídy: Soutěžící přiloží kopii členské karty CZQHA (je třeba mít platné členství lze dokoupit, či prodloužit přímo na soutěži).

MAJITEL: All-breeds třídy: Soutěžící přiloží kopii členské karty CZQHA (je třeba mít platné členství lze dokoupit, či prodloužit přímo na soutěži). PŘEDVÁDĚJÍCÍ: Jmén: Bydliště: AQHA reg.č.: Tel., e-mail: KŮŇ: Jmén: Plemen: Datum narzení (pvinný údaj u mladých kní): Phlaví : MAJITEL: Jmén: Bydliště: AQHA reg.č.: Tel., e-mail: Registrační čísl č.:

Více

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z. PRAVIDLA KRASOBRUSLENÍ platná pro Českou republiku

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z. PRAVIDLA KRASOBRUSLENÍ platná pro Českou republiku Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z PRAVIDLA KRASOBRUSLENÍ platná pro Českou republiku SOUTĚŢNÍ KATEGORIE, VĚKOVÉ HRANICE, NÁPLNĚ PROGRAMŮ A JEJICH HODNOCENÍ Platnost od 1. 7. 2012 (verze zahrnující

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

Propozice soutěže O pohár starostu města Prostějov 6. ročník I. a II. kolo SPORTOVNÍ DEN NA KOLEČKÁCH

Propozice soutěže O pohár starostu města Prostějov 6. ročník I. a II. kolo SPORTOVNÍ DEN NA KOLEČKÁCH Propozice soutěže O pohár starostu města Prostějov 6. ročník I. a II. kolo SPORTOVNÍ DEN NA KOLEČKÁCH 1.5. 2010 a 18.9. 2010 ADRENALINSPORT KLUB & FK DUKLA Prostějov místo konání Severní obslužná - Prostějov,

Více

KPMG. Informace k programu soutěží moderní gymnastiky ZPMG a KPMG 2015 úpravy. Oficiální program soutěží KP a ZP vyjde v lednu 2015. KATEGORIE III.

KPMG. Informace k programu soutěží moderní gymnastiky ZPMG a KPMG 2015 úpravy. Oficiální program soutěží KP a ZP vyjde v lednu 2015. KATEGORIE III. Informace k programu soutěží moderní gymnastiky ZPMG a KPMG 2015 úpravy Oficiální program soutěží KP a ZP vyjde v lednu 2015. KATEGORIE III.VTp Startují: ročníky 2004 až 2006 (volná sestava) (povinná sestava)

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

Mezinárodní zkušební řád pro záchranné psy (IPO-R) obsahuje následující druhy zkoušek

Mezinárodní zkušební řád pro záchranné psy (IPO-R) obsahuje následující druhy zkoušek Schéma zkoušek Mezinárodní zkušební řád pro záchranné psy (IPO-R) obsahuje následující druhy zkoušek Zkouška způsobilosti záchranného psa varianta stopa RH-F E Zkouška záchranného stopování stupeň A RH-F

Více

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže 1. Program soutěže (čas uveden v UTC) Sobota 7.8.20132 Propozice soutěže Přílety, registrace 6:00 7:00 Brífink 7:30 Start na první disciplínu 9:00 Vyhlášení výsledků a předání cen (podle počtu posádek)

Více

Standardní propozice (Brno) (02.05.2015)

Standardní propozice (Brno) (02.05.2015) Standardní propozice (Brno) (02.05.2015) Propozice závodu (Brno, 02.05.2015) Seriál/podnik je otevřen všem jezdcům bez ohledu na držení licencí. Každý podnik sestává ze dvou jízd. Body obdrží všichni jezdci

Více

2c) Část C Posoudit koně před podkováním nebo korekturou v klidu, osy zatížené končetiny ze všech stran, osy na

2c) Část C Posoudit koně před podkováním nebo korekturou v klidu, osy zatížené končetiny ze všech stran, osy na PODKOVÁŘSKÉ ZKOUŠKY - DK PODKOVÁŘ + EUROPODKOVÁŘ ORGANIZAČNÍ A METODICKÉ POKYNY Pokyny k realizaci zkoušky Uchazeč předloží svářečský průkaz pro svařování elektrickým obloukem (v rozsahu oprávnění ZK 111W01

Více

24.08. 2013 OTROKOVICE

24.08. 2013 OTROKOVICE 2013 24.08. 2013 OTROKOVICE Pořadatel: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Internet: Přihláška k závodu: Adresa přihlášek: Speedskating club Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1828, 765 02 OTROKOVICE, Czech Republic,

Více

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400 Obsah: I. Všeobecné informace II. Možnosti umístění kliky FO 400 III. IV. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži V. Obsluha I. Všeobecné informace

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 3. RC Rallye Český Krumlov 2013. Volný závod

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 3. RC Rallye Český Krumlov 2013. Volný závod ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 3. RC Rallye Český Krumlov 2013 Volný závod OBSAH: 1. Úvod 2. Organizace 3. Program 4. Přihlášky 5. Pojištění 6. Reklama a označení 7. Pneumatiky 8. Palivo 9. Seznamovací jízdy 10.

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 14. a 15. 9. 2013 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior,

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 14. a 15. 9. 2013 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 14. a 15. 9. 2013 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, I. PROGRAM A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení

Více

PŘV Vydáno dne 16. 12. 2005 Stran: 5

PŘV Vydáno dne 16. 12. 2005 Stran: 5 Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany pořadový výcvik Název: Čestná jednotka při zvláštních příležitostech Metodický

Více

TEMATICKÉ PLÁNY K VÝUCE KURZŮ JEZDECTVÍ

TEMATICKÉ PLÁNY K VÝUCE KURZŮ JEZDECTVÍ jezdeckaakademie@email.cz TEMATICKÉ PLÁNY K VÝUCE KURZŮ JEZDECTVÍ AKREDITOVANÉ STŘEDISKO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Škola Jezdecká akademie střední odborná škola Mariánské Lázně s.r.o IČO: 264 066 24 IZO: 151 011

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior,

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, I. PROGRAM A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení

Více

ATLETIKA Průpravná cvičení a pohybové hry na zdokonalení překážkového běhu

ATLETIKA Průpravná cvičení a pohybové hry na zdokonalení překážkového běhu ATLETIKA Průpravná cvičení a pohybové hry na zdokonalení překážkového běhu Překonávání překážek Krakonošova zahrádka Prostředí: terén se zvládnutelnými překážkami Pomůcky: využití přírodních překážek Organizace:

Více

Zvláštní ustanovení. seznamovací jízdy Slalom automobilů. Jízdy na čas -slalom automobilů. přesun do Liberce (automobily) beseda, volná zábava

Zvláštní ustanovení. seznamovací jízdy Slalom automobilů. Jízdy na čas -slalom automobilů. přesun do Liberce (automobily) beseda, volná zábava Zvláštní ustanovení I. PROGRAM A. Časový harmonogram Datum Čas Činnost 20.07.2013 zahájení distribuce Zvláštních ustanovení a přihlášek 23.08.2013 10:00 uzávěrka přihlášek základní vklad 09:00 10:00 prezentace,

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í

O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í Sdružení hasičů ČMS, okres Plzeň sever, odborná rada mládeže vydává O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í 42. ročníku hry "PLAMEN" pro rok 2013-2014 Vážení přátelé, Se zahájením nového školního roku

Více

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ OBLASTNÍ KOLO

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ OBLASTNÍ KOLO MINISTERSTVO DOPRAVY DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ OBLASTNÍ KOLO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 16. dubna 2015 Žďár nad Sázavou, Okružní 729/73 P R O P O Z I C E Oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů ve

Více

ISSF DRESS CODE. Směrnice ISSF týkající se oblečení sportovců, trenérů a funkcionářů

ISSF DRESS CODE. Směrnice ISSF týkající se oblečení sportovců, trenérů a funkcionářů International Shooting Sport Federation Internationaler Schiess-Sportverband e.v. Fédération Internationale de Tir Sportif Federación Internacional de Tiro Deportivo ISSF DRESS CODE Směrnice ISSF týkající

Více

ROTAX MAX Challenge Česká republika. Sportovní předpisy 2015

ROTAX MAX Challenge Česká republika. Sportovní předpisy 2015 ROTAX MAX Challenge Česká republika Sportovní předpisy 2015 1. Všeobecná ustanovení: 1.1 Rotax Max Challenge (dále jen RMC ČR) vypisuje národní ASN, ve spolupráci s promotérem těchto kategorií, výhradním

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

SPORTOVNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY ČJF - 2015

SPORTOVNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY ČJF - 2015 SPORTOVNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY ČJF - 2015 Přihlášky a kvalifikace pro MČR všech disciplín a kategorií kontroluje a potvrzuje předseda nebo oblastní sekretář vysílající oblasti ČJF!!! Na MČR (v mistrovských

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015

Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015 Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015 Vyhlašovatel soutěže a majitel licence pro ČR a SK: 3E Praha Engineering a.s. U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7 www.3epraha.cz tel: +420

Více

Rozpis jezdeckých hobby závodů 5. 5. 2012

Rozpis jezdeckých hobby závodů 5. 5. 2012 Jezdecká stáj Rohan Zdice, o. s. http://rohan.blazek.info Rozpis jezdeckých hobby závodů 5. 5. 2012 I. Základní ustanovení 1. Základní informace Pořadatel: Jezdecká stáj Rohan Zdice, o.s. (MB0376) Datum:

Více

O projektu. Příklady soutěží

O projektu. Příklady soutěží O projektu AMOS TOUR je sportovně dovedostní soutěž ZŠ. V školním roce 2010/2011 probíhá jako II. ročník v MČ Prahy 1,2 a 3. Soutěž se liší proti ostatním sportovním soutěžím v tom, že zapojuje do dění

Více

INFORMACE A PRAVIDLA 2011

INFORMACE A PRAVIDLA 2011 INFORMACE A PRAVIDLA 2011 Plavecká část a použití neoprenů Při teplotě vody nižší než 16 O C je použití neoprenu povinné. Užití neoprenu je zakázáno, je-li dosaženo teplot vody 23 O C a více. Při teplotě

Více

PRAVIDLA KRASOBRUSLENÍ platná pro Českou republiku

PRAVIDLA KRASOBRUSLENÍ platná pro Českou republiku Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z PRAVIDLA KRASOBRUSLENÍ platná pro Českou republiku DOPLŇKY A ÚPRAVY PRAVIDEL ISU platné pro ČKS Platnost od 1. 9. 2015 1 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Vrcholným

Více

Autoři hry: Jan Rojewski a Michał Stajszczak HRA PRO 2 6 HRÁČŮ VE VĚKU 8 99 LET

Autoři hry: Jan Rojewski a Michał Stajszczak HRA PRO 2 6 HRÁČŮ VE VĚKU 8 99 LET Autoři hry: Jan Rojewski a Michał Stajszczak HRA PRO 2 6 HRÁČŮ VE VĚKU 8 99 LET FORMULE jsou hra, díky níž mohou hráči zažít vzrušení, jež znají jen závodní jezdci. Není přitom potřeba mít řidičský průkaz,

Více

Cvičení s expanderem

Cvičení s expanderem 38 MÍČ A EXPANDER Cvičení s expanderem Výchozí pozice 1Posaďte se na podlahu s míčem za zády. Ujistěte se, že upínací očka pro expander jsou po stranách vašeho těla. 2Uchopte expander mezi palce a dlaně

Více

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY BEZPEČNOSTNÍ TABULKY Od prvního ledna roku 2003 musí být podle vl.nař.č. 11/2002 Sb. informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelné a rozpoznatelné i při

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

Zvláštní ustanovení. Násedlovice 22. 8. 2015. Mistrovství České Republiky Československý autoslalom. www.csautoslalom.cz

Zvláštní ustanovení. Násedlovice 22. 8. 2015. Mistrovství České Republiky Československý autoslalom. www.csautoslalom.cz Zvláštní ustanovení Násedlovice 22. 8. 2015 Mistrovství České Republiky Československý autoslalom www.csautoslalom.cz I. PROGRAM A) Časový harmonogram Uzávěrka písemných přihlášek: 20. 8. 2015 Sobota -

Více

BH Zkouška doprovodného psa

BH Zkouška doprovodného psa BH Zkouška doprovodného psa dělí se na : oddíl B poslušnost, celkem 60 bodů oddíl D chováni v dopravním ruchu Všeobecná ustanoveni Složení této zkoušky je podmínkou pro účast na kterékoliv ze zkoušek podle

Více

GOLDEN BANK 300. Universe games, s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4. Herní plán

GOLDEN BANK 300. Universe games, s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4. Herní plán Herní plán vstup mincí: 2, 5, 10, 20 Kč případně 50 Kč vstup bankovek: 100, 200, 500, 1000 Kč případně 2000, 5000 Kč max. SÁZKA na 1 hru : 2 Kč (2 kredity) max. výhra : 300 Kč (300 kreditů) v jedné hře

Více

Otázky ZZVJ všeobecná část

Otázky ZZVJ všeobecná část Otázky ZZVJ všeobecná část Tyto otázky jsou určeny pro ZZVJ (všeobecná licence disciplína skoky, drezura, všestrannost a vytrvalost). Test u zkoušek se bude skládat z celkem 35 otázek a budou v něm zastoupeny

Více

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické A/ praktická část 2013 GYMNASTIKA 1. test: Akrobatická sestava Popis

Více

Cvičení na vytrvalost

Cvičení na vytrvalost Cvičení na vytrvalost Vytrvalost přesahuje oddělené výbuchy síly, každodenní vytrvalé a výkonné využití kardiovaskulárního systému nám umožňuje cítit se silnějšími a lépe fungovat. Následující cvičení

Více

Každá liga musí mít alespoň jednoho Garanta. Garantem Školních lig je Pražský svaz

Každá liga musí mít alespoň jednoho Garanta. Garantem Školních lig je Pražský svaz Miniházená 4 + 1 1. Garant ligy Každá liga musí mít alespoň jednoho Garanta. Garantem Školních lig je Pražský svaz házené (PSH). Garant dává k dispozici svůj personál pro organizaci jednotlivých turnajů

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 5. 6. týden 5. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 3 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ OKRESNÍ KOLO

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ OKRESNÍ KOLO MINISTERSTVO DOPRAVY DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ OKRESNÍ KOLO PRAHA - VÝCHOD 12. dubna 2012 ZŠ Čelákovice, J. A. Komenského 414 P R O P O Z I C E Okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů okresu

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

PRACOVNÍ TEST V PASENÍ. FCI Herding working test FCI-HWT. - Traditional Style - (tradiční styl)

PRACOVNÍ TEST V PASENÍ. FCI Herding working test FCI-HWT. - Traditional Style - (tradiční styl) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL) Place Albert 1er, 13, B-6530 Thuin (Belgie), tel.: ++32.71.59.12.38, fax: ++32.71.59.22.29, e-mail: info@fci.be PRACOVNÍ TEST V PASENÍ FCI Herding working

Více

RED GAMES MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě

RED GAMES MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě Herní plán vstup mincí 5, 10, 20, 50 Kč vstup bankovek: 100, 200, 500, 1000, 2000 Kč případně 5000 Kč max. sázka na 1 hru: 5 Kč (5 kreditů) max. výhra: 750 Kč (750 kreditů) v jedné hře výherní podíl: 91

Více

ZÁKLADNÍ PŘEDPIS FCI PRO ROZHODČÍ PRO POSUZOVÁNÍ EXTERIÉRU PSŮ PSI JSOU VHODNÍ KE SVÉMU PŮVODNÍMU ÚČELU

ZÁKLADNÍ PŘEDPIS FCI PRO ROZHODČÍ PRO POSUZOVÁNÍ EXTERIÉRU PSŮ PSI JSOU VHODNÍ KE SVÉMU PŮVODNÍMU ÚČELU FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) Place Albert 1er, 13, B 6530 Thuin (Belgie), tel : +32.71.59.12.38, fax : +32.71.59.22.29, Internet : http://www.fci.be ZÁKLADNÍ PŘEDPIS FCI PRO ROZHODČÍ PRO

Více

Přehled doprovodného programu

Přehled doprovodného programu Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky 23. 26. 6. 2011, Brno Výstaviště Hlavní program pavilony F a G1 Přehled doprovodného programu Čtvrtek, 23. 6. 2011 - Den chovatelů MASNÉHO SKOTU

Více

O POHÁR MĚSTA SOKOLOVA

O POHÁR MĚSTA SOKOLOVA PROPOZICE 24. ROČNÍKU SOUTĚŽE DRUŽSTEV ZÁCHRANY NA VODĚ O POHÁR MĚSTA SOKOLOVA Datum konání : Místo konání : Pořadatelé : Technické zabezpečení : Pod záštitou : 15.listopadu 2014 od 9.00 do 15.00 hod.

Více

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči.

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. cvik 1 Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. Správný sed (nejen) na míči: kyčelní klouby jsou o trochu výše než klouby kolenní

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU SLOVENSKÉHO KOPOVA se zadáním titulů Klubový vítěz

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Posilování, rozvoj a zlepšování svalů ramen. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití: Přidržte

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

Bonitační karta. Míry psa. A šířka hlavy B délka čenichové partie C délka hlavy

Bonitační karta. Míry psa. A šířka hlavy B délka čenichové partie C délka hlavy Bonitační karta Míry psa A délka hlavy B délka čenichové partie C výška v kohoutku D hloubka hrudníku E obvod hrudníku F délka těla A šířka hlavy B délka čenichové partie C délka hlavy Celkový vzhled 1

Více

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z. O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z. O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti Platnost od 1. 9. 2015 Obsah 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1. ÚČEL TESTŮ VÝKONNOSTI..3

Více

Hra tělem v žákovských kategoriích

Hra tělem v žákovských kategoriích Hra tělem v žákovských kategoriích Posun věkové hranice a. Od roku 2005 byla v platnosti směrnice ČSLH, omezující hru tělem pro kategorii žáků 5. tříd a mladších. b. Od září 2012 se věková hranice posouvá

Více

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY Informace o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY IV. Q 2008 Struktura uváděných informací Návod Ministerstva dopravy jak nedostat body... 2 Bodované přestupky a trestné činy

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Čelní chirurgické světlo ZPŮSOB POUŽITÍ Světelným systémem z optických vláken lze dodávat světlo do chirurgických čelních světel na osvětlení operačního pole. Splňuje standardy a je

Více

4500 Skicross. 4501 Technické údaje. 4502 Trať. 4501.1 Převýšení a sklon tratě. 4501.2 Brány. 4502.1 Obecné charakteristiky tratí

4500 Skicross. 4501 Technické údaje. 4502 Trať. 4501.1 Převýšení a sklon tratě. 4501.2 Brány. 4502.1 Obecné charakteristiky tratí oddíl 6 4500 Skicross 4501 Technické údaje 4501.1 Převýšení a sklon tratě 4501.1.1 Tratě na všech závodech musí mít převýšení minimálně 130 metrů a maximálně 250 metrů. Stejná trať může být použita jak

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

EASCA SQL pravidla 2014

EASCA SQL pravidla 2014 EASCA SQL pravidla 2014 EASCA SQL je korektní audio soutěž, kde jednotliví účastníci soutěží proti sobě s cílem určit, který autohifi audio systém hraje nejlépe. Asociace EASCA si zakládá na férovosti

Více

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE 1. VYMĚŘENÍ OKNA: Vyměření provádějte tak, jak je vyznačeno na obrázku. Měření se provádí na vrcholu rámu okenního křídla, nikoliv u skleněné plochy. Minimální hloubka pro montáž

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

POŽADAVKY NA CHOREOGRAFIE PRO SOUTĚŽ MISTRY S MISTRY

POŽADAVKY NA CHOREOGRAFIE PRO SOUTĚŽ MISTRY S MISTRY POŽADAVKY NA CHOREOGRAFIE PRO SOUTĚŽ MISTRY S MISTRY Obsah: 1. Sportovní aerobik... 2 1.1 Věkové kategorie... 2 1.2 Soutěžní kategorie... 2 1.3 Systém soutěží... 2 1.4 Hudební doprovod... 2 1.5 Dres...

Více

Pojď hrát hokej Část 2 Příprava na ledě

Pojď hrát hokej Část 2 Příprava na ledě Praktická příručka k projektu Pojď hrát hokej Část 2 Příprava na ledě PŘÍPRAVA NA LEDĚ V RÁMCI HOKEJOVÉHO DNE Tato provozní příručka obsahuje zásady pro uskutečnění přípravy na ledě a praktické informace

Více

PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme na zádech, paže podél těla, dlaně jsou na podložce.

PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme na zádech, paže podél těla, dlaně jsou na podložce. PILATES CVIČENÍ PRO USNADNĚNÍ POČETÍ, ZDRAVÉ TĚHOTENSTVÍ, LEHKÝ POROD A PEVNÉ PÁNEVNÍ DNO 3. Protažení páteře PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) 3/1 ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme

Více

Herní řád soutěžního pořadu,,míň JE VÍC!

Herní řád soutěžního pořadu,,míň JE VÍC! Herní řád soutěžního pořadu,,míň JE VÍC! I. Soutěž a pořadatel soutěže 1. Pořad Míň je víc! je všeobecná znalostní televizní soutěž, v níž vždy tří soutěžní páry soutěží o to, který z nich uvede takovou

Více

Pravidla pro vybavení závodiště

Pravidla pro vybavení závodiště Pravidla pro vybavení závodiště Pravidla FINA pro vybavení závodiště (FR) stanovují základní rozměry plaveckých bazénů a předpisy pro jejich vybavení. Pravidla FR se týkají jak bazénů pro Olympijské hry

Více

Osm Kusů Brokátu. Vyprávění cestovatele po mořích a horách.

Osm Kusů Brokátu. Vyprávění cestovatele po mořích a horách. Vyprávění cestovatele po mořích a horách. Osm Kusů Brokátu Zeptal jsem se, k čemu se používá. Řekl na to : "K zahnání nemoci - to je první použití. Nikdy neonemocnět - druhé. Celý život být silný muž -

Více

Přehled základních nesrovnalostí mezi knihou a současnými pravidly plemenné knihy FPS

Přehled základních nesrovnalostí mezi knihou a současnými pravidly plemenné knihy FPS Přehled základních nesrovnalostí mezi knihou a současnými pravidly plemenné knihy FPS (nejprve je černě uveden originální text z knihy, zeleně potom následuje oprava) KAPITOLA: PŘÍBUZENSKÁ PLEMENITBA NEBEZPEČNÝ

Více

Vodní záchranná služba místní skupina Nové Mlýny ve spolupráci s Yacht Club Dyje, sportovní středisko Pavlov a hasiči Hustopeče pořádají

Vodní záchranná služba místní skupina Nové Mlýny ve spolupráci s Yacht Club Dyje, sportovní středisko Pavlov a hasiči Hustopeče pořádají Vodní záchranná služba místní skupina Nové Mlýny ve spolupráci s Yacht Club Dyje, sportovní středisko Pavlov a hasiči Hustopeče pořádají 1. ročník prázdninového závodu (nejen) záchranářů Pálavský záchranář

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Dubno. ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Dubno. ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Dubno ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska Vydávají SMĚRNICE k soutěži TFA mladého hasiče platné pro rok 2012 III. ročník TFA mladého

Více

BPA CUP PARDUBICE 2014

BPA CUP PARDUBICE 2014 BPA CUP PARDUBICE 2014 BPA CUP Pardubice 2014 týmový dvouhodinový vytrvalostní závod dráhových modelů dvoučlenných týmů v kategorii PR24 pořádaný automodelářským klubem SCRC Pardubice. 1. Soutěžní pravidla

Více

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí)

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) 1. 4. týden Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) - nožičky skrčené pod bříškem - úhel rozkročení je 90 (stehna svírají úhel 90 ) - skrčené nožičky a kolena směřují do stran

Více

PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU HČJ, práce s pukem, bez zakončení Datum: Kdykoliv Čas: Cca 7 min. cvičení Soubor cvičení pro nácvik práce s pukem.

PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU HČJ, práce s pukem, bez zakončení Datum: Kdykoliv Čas: Cca 7 min. cvičení Soubor cvičení pro nácvik práce s pukem. PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU HČJ, práce s pukem, bez zakončení Datum: Kdykoliv Čas: Cca 7 min. cvičení Soubor cvičení pro nácvik práce s pukem. Není provedena korektura popisů ke cvičením. Případné

Více