SPORT A DISCIPLÍNY. Změny pravidel, platné od , jsou vyznačeny podtržením.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPORT A DISCIPLÍNY. Změny pravidel, platné od 1.1.2004, jsou vyznačeny podtržením."

Transkript

1 SPORT A DISCIPLÍNY Toto je neoficiální překlad vybraných pravidel uvedených v AQHA Handbook or Rules and regulations. V případě pochybnosti nebo otázek výkladu je určující původní anglické znění těchto pravidel v Handbook 442. VÝSTROJ Změny pravidel, platné od , jsou vyznačeny podtržením. a) Pokud nemá soutěžící umístěno startovní číslo na viditelném místě, je diskvalifikován. b) Z důvodu závady na výstroji nejsou povoleny opravné jízdy. Je-li závada na výstroji příčinou opoždění nebo přerušení jízdy, diskvalifikuje rozhodčí startujícího s výjimkou working hunter a jumping. c) Rozhodčí má právo při jakékoli schválené soutěži vyžadovat odstranění nebo výměnu té části výstroje nebo doplňků, které jsou nebezpečné nebo které by podle jeho názoru poskytly koni neoprávněnou výhodu nebo o nichž je přesvědčen, že jsou nehumánní WESTERNOVÁ VÝSTROJ a) Výrazem hackamore se označuje ohebný bosal opletený surovou či vyčiněnou kůží nebo bosal z provazu, přičemž jeho jádro může tvořit buď surová kůže nebo ohebný kabel. Pod čelistí není přípustný naprosto žádný neohebný materiál bez ohledu na to, jak je potažen nebo opleten. Bosaly z koňských žíní jsou zakázány. Toto pravidlo se nevztahuje na tzv. mechanická hackamore. b) Výrazem snaffle bit je u westernových jezdeckých tříd označováno běžné lomené udidlo s kroužky, olivami nebo D kroužky, jejichž průměr nepřesahuje 10 cm. Na vnitřní straně kroužků nesmí být žádná závaží na otěžích, udidle nebo ohlávce, která by vyvolávala efekt páky. Udítko má kruhový či oválný průřez, je hladké a z nepotahovaného kovu. Může být vykládané jiným kovem, ovšem musí být hladké nebo potaženo latexem. Udítko musí mít průměr aspoň 8 mm měřeno 25 mm od vnějšího okraje a postupně se směrem ke středu zužuje. Může být ze dvou nebo tří částí. Přijatelné udítko ze tří částí má spojovací kroužek o průměru 32 mm nebo menším nebo spojovací plochý díl o šířce mm a maximální délce 50 mm, jenž leží v hubě koně naplocho. Ke snaffle bit je rovněž povolen podbradní řemínek, připevněný pod otěžemi. c) Výrazem bit se u westernových jezdeckých tříd označuje pákové udidlo s pevným či lomeným udítkem a táhly s působností páky. Všechna páková udidla musí být bez jakýchkoli mechanických funkcí a musí být považována za standardní westernová páková udidla. Popis legálního standardního westernového pákového udidla: 1) maximální délka táhel páky je 215 mm měřeno dle diagramu na str. 130 Pravidel AQHA. Táhla mohou být pevná nebo otočná. 2) udítko musí být kruhového nebo oválného průřezu, hladké a z nepotahovaného kovu o průměru 8 20 mm, měřeno 25 mm od okraje. Mohou být vykládaná jiným kovem, ovšem musí být hladká nebo potažena latexem. Žádná pevná část udítka nesmí přesahovat pod udítko směrem dolů. Udítko může být tvořeno dvěma či třemi částmi. Přijatelné udítko páky o třech částech má spojovací kroužek o průměru 32 mm a méně nebo spojovací plochý díl o šířce mm a maximální délce 50 mm, jenž leží v hubě koně naplocho. 3) vyklenutí udítka páky nesmí být vyšší než 90 mm, přičemž válečky a kryty udítka jsou povoleny. Lomená udidla a pevná udidla s tzv. lžící na udítku jsou standardní. 4) typy udidel, u nichž je otěž zapnutá do ohebné spojnice horního a spodního kroužku páky, jsou zakázány (slip, gag bit), stejně jako udidla s kruhovým útvarem ve středu udítka, a to bez ohledu na to, zda je v něm otvor či nikoli (donut bit, flat polo bit). d) S výjimkou tříd hackamore/snaffle bit nebo mladých koní předváděných na hackamore/snaffle bit, je možno otěže držet pouze v jedné ruce, která se pak už nesmí měnit. Prsty obepínají otěže, povolen je jen ukazováček mezi dělenými otěžemi. V trailu je povolena změna ruky držící otěže při překonávání překážky. Porušení tohoto pravidla znamená automatickou diskvalifikaci.

2 e) Kdekoli tato pravidla hovoří o romalu, je tím míněno prodloužení pleteného materiálu připojeného ke spojeným otěžím. Toto prodloužení je vedeno do volné ruky a mezi rukou na otěžích a volnou rukou držící romal zůstává asi 40 cm vzdálenost. Při použití otěží s romalem obepíná ruka jezdce otěže, přičemž zápěstí je přímé a uvolněné, palec je nahoře a prsty lehce svírají otěže. Při použití romalu není mezi otěžemi povolen žádný prst. Volnou ruku lze použít ke zkrácení či prodloužení otěží při práci s výjimkou reiningu a working cowhorse (reined work). Při těchto disciplínách je použití volné ruky držící romal k úpravě napnutí či délky otěží od udidla k ruce držící otěž považováno za vedení koně dvěma rukama a je ohodnoceno 0 body, s výjimkou v úloze povolené výdrže nebo pauzy na sebrání koně. f) Romal nelze použít před podbřišníkem ani jako jakýkoli signál či pobídku koni. Jakékoli porušení tohoto pravidla musí rozhodčí tvrdě postihnout. g) Mladí koně soutěžící v junior western pleasure, western horsemanship, reining, working cowhorse, western riding a trail, kteří jsou předváděni na hackamore nebo snaffle bit mohou být vedeni jednou (viz pravidlo 443 d) nebo dvěma rukama. Při vedení koně oběma rukama na dělených otěžích musí být konce otěží přehozeny na opačnou stranu krku koně. Spojené otěže (např. mecate) nemohou být použity ve spojení se snaffle bit. h) Ve všech westernových třídách budou koně předvedeni pod westernovým sedlem. Stříbrem zdobená výstroj nebude hodnocena výše než dobrá pracovní výstroj. Koně pětiletí a mladší mohou být předvedeni na snaffle bit, hackamore, pákovém udidle a pákovém udidle s tzv. lžící (spade bit, half breed). Koně šestiletí a starší mohou být předvedeni pouze na pákovém udidle a pákovém udidle s tzv. lžící. Při použití pákového udidla je podbradní řetízek nebo řemínek povinný, ale podléhá schválení rozhodčím a má být aspoň 1/2 palce široký a ležet naplocho pod čelistí koně. Podbradní řetízek nesmí být k udidlu přivázán provázkem nebo drátkem. Přetržený řetízek či řemínek nemusí nutně znamenat diskvalifikaci. 1) Přípustná výstroj A) laso: je-li použito, musí být smotané a připevněné k sedlu, B) pouta připevněná k sedlu, C) tapaderos, nejsou ovšem povoleny ve working cow horse D) chrániče nohou a bandáže jsou povoleny v reiningu, working cow horse, team penning, barrel racing, pole bending, stake racing, jumping, calf roping, breakaway roping, dally team roping-heading, dally team roping-heeling, cutting, western horsemanship, hunt seat equitation on flat a hunt seat equitation over fences, E) tie-down pro roping, rychlostní disciplíny a team penning, F) průběžný martingal pro rychlostní disciplíny a team penning, G) ostruhy: nesmí být použity před podbřišníkem. 2) Zakázaná výstroj A) chrániče nohou a bandáže jsou zakázány ve western pleasure, trail, halter, western riding, showmanship, pleasure driving, hunter under saddle; v hunter hack, green working hunter a working hunter jsou chrániče zakázány s výjimkou špatného počasí při soutěži na venkovním kolbišti. B) podbradní řetízek z drátu, bez ohledu na to, jak je obalený nebo potažený, C) podbradní řetízek či řemínek užší než půl palce, D) martingaly a průvlečné otěže s výjimkou rychlostních disciplín a team penningu, E) nánosníky a tie-down s výjimkou ropingu, rychlostních disciplín a team penningu. Ani tam ovšem nesmí být z nechráněného kovu v přímém kontaktu s hlavou koně. F) vyvazovací otěže pro roping, G) nákrčníky pro roping. i) Při ropingu, rychlostních disciplínách a team penningu je výstroj westernového typu povinná. Použití hackamore (včetně mechanického) je na výběru soutěžícího. Přesto může rozhodčí zakázat použití udidel nebo výstroje, které považuje za nehumánní.

3 444. ANGLICKÁ VÝSTROJ a) Ve všech anglických disciplínách musí být používáno anglické lomené kroužkové udidlo (bez táhel), kimberwick, pelham a/nebo dvojí uždění se dvěma páry otěží, to vše s nánosníkem a jednoduchou koženou uzdečkou s čelenkou. b) Žádná část udítka nesmí přesahovat pod něj. Pevná i lomená udítka nesmí být vyklenuta více jak 40 mm. U lomených udidel jsou přijatelné pouze spojovací kroužek o průměru 32 mm a méně nebo spojovací plochý díl o šířce mm a maximální délce 50 mm, který leží v hubě koně naplocho. Všechna udítka musí mít v průřezu minimálně 8 mm měřeno 25 mm od koutku nebo kroužku udidla. Kroužky udidla nesmí mít průměr větší než 10 cm. Jakékoli udidlo s napevno připnutou otěží musí být doplněno podbradním řetízkem. Povolena jsou udidla s kruhovým či oválným průřezem udítka, kroucená, z jednoho či dvou kroucených drátů a rovná či pevná udítka s vyklenutím ne vyšším než 40 mm. c) Mechanická hackamore lze použít jen ve třídě jumping. d) Jakákoli udidla (pelham, snaffle nebo kimberwick) s nadměrným vyklenutím udítka, s kruhem nebo výčnělky na udítku, s hranami nebo z drsného ostrého materiálu jsou důvodem k vyloučení. Při použití pákového udidla musí být podbradní řetízek aspoň 15 mm široký a ležet naplocho pod čelistí koně. e) Sedla musí být černá a/nebo hnědá kožená tradičního honebního stylu nebo sedla typu forward seat (hluboká sedla používaná pro skokové účely s krátšími třeny) přičemž kolenní opěrky jsou povolené. Sedlové dečky by měly padnout k velikosti a tvaru sedla s výjimkou případů, kdy je třeba připevnit čísla na obě strany a kdy je povoleno připojení vhodné čtvercové podložky. Sedlové dečky a podložky jsou bílé nebo v barvě natur bez jakéhokoli zdobení. 1/ Povolená výstroj A) anglické ostruhy (bez koleček), které mají tupý, zakulacený hrot, ne delší než 2,54 cm B) bičík C) rukavice D) anglický poprsník E) zapletená hříva a/nebo ocas v anglickém stylu F) pevné nebo průběžné martingaly jen ve třídách working hunter, jumping a equitation over fences. G) chrániče nohou a bandáže jsou povoleny v reiningu, working cow horse, team penning, barrel racing, pole bending, stake racing, jumping, calf roping, breakaway roping, dally team roping-heading, dally team roping-heeling, cutting, western horsemanship, hunt seat equitation on flat a hunt seat equitation over fences, H) barevné sedlové dečky nebo dečky s logem AQHA lze použít jen v disciplíně jumping. 2/ Zkázaná výstroj A) průvlečky B) ostruhy s kolečky C) pevné nebo průběžné martingaly jinde než ve třídách working hunter, jumping a equitation over fences D) hanoverský nánosník s výjimkou třídy jumping E) chrániče nohou a bandáže jsou zakázány ve western pleasure, trail, halter, western riding, showmanship, pleasure driving, hunter under saddle; v hunter hack, green working hunter a working hunter jsou chrániče zakázány s výjimkou špatného počasí při soutěži na venkovním kolbišti F) pogumované otěže (s výjimkou jumpingu) G) nasouvací ostruhy bez řemínků. f) výstroj pro pleasure driving zatím neaktuální.

4 445. VZHLED a) v halteru, rychlostních disciplínách, team penningu a dalších westernových třídách je třeba nosit náležitý westernový oděv včetně košile s dlouhými rukávy a límcem (klasický, stojáček, ohnuté špičky atd.), westernového klobouku a kovbojských bot. O výjimku z důvodu víry nebo tělesného handicapu musí být předem písemně zažádáno u AQHA a písemný souhlas musí být udělen před účastí v soutěži. Klobouk musí mít jezdec na hlavě při vjezdu na kolbiště. Ostruhy a chapsy jsou volitelné. b) Předvádějící si může zvolit pro všechny třídy bezpečnostní přilbu s jištěním. Je ale povinné, aby všichni startující v kategorii mládež, a doporučuje se, aby startující v kategorii amatér, měli ve všech disciplínách over fences přilbu s jištěním, a aby měli přilbu všichni startující v disciplínách over fences a při opracování pro tuto disciplínu. c) Ve všech anglických disciplínách musí mít jezdci anglické lovecké sako tradičních barev jako je tmavě modrá, tmavě zelená, šedá, černá nebo hnědá. Rezavě hnědá nebo červená nejsou vhodné. Košile by měly mít konzervativní barvu. Rajtky nebo tzv. kalhoty jodhpur musí mít tradiční odstíny jako nažloutlá, khaki, žlutá, světle šedá nebo rezavá. Boty jsou vysoké jezdecké nebo typu jodphur (kotníčkové), černé nebo hnědé. Černá, tmavě modrá nebo hnědá přilba je povinná (s jištěním u mládeže ve všech skokových disciplínách). Vázanka nebo brož je žádoucí. Rukavice, anglické ostruhy bez koleček a biče jsou volitelné. Vlasy musí být čisté a upravené (spletené nebo smotané v síťce). Jezdci, kteří nevyhovují tomuto pravidlu, budou rozhodčím penalizováni. d) Předvádějící v pleasure driving musí mít upravený zevnějšek. Sako, vázanka a klobouk jsou věcí vlastního výběru. Žádná část nohou předvádějícího nesmí být viditelná nad polovinu lýtek. e) Rozhodčí mohou v závislosti na počasí dle vlastního uvážení povolit úpravu zevnějšku KULHÁNÍ KONĚ a) Rozhodčí prověří a prohlédne ohledně kulhání všechny koně startující ve všech třídách. Toto je nezbytné bez ohledu na to, zda daná třída uvádí tuto kontrolu jako nezbytnost či nikoli. b) Zřetelné kulhání je důvodem k diskvalifikaci. Zřetelné kulhání je: 1) trvale pozorovatelné v klusu za všech okolností, 2) doprovázeno zvedáním hlavy, trhavými pohyby nebo zkráceným krokem, 3) minimálním zatěžováním v pohybu a/nebo klidu a neschopností pohybu CHODY a) Následující terminologie platí pro všechny westernové disciplíny: 1) krok (walk) je přirozený čtyřdobý chod s nízkou akcí. Kůň se musí v kroku pohybovat rovně a správně. Krok musí být živý, s dostatečně prostorným chodem, jenž je úměrný velikosti koně. 2) klus (jog) je plynulý dvoudobý prostorný chod. Kůň přešlapuje z jednoho diagonálního páru nohou na druhý. Klus musí být pravidelný, vyvážený a s pohybem nohou rovně a vpřed. Koně, kteří zadníma nohama jdou krokem a předníma klušou, nenaplňují požadovaný chod. Je-li vyžádán prodloužený klus, vyznačuje se tímtéž plynulým způsobem pohybu. 3) cval (lope) je lehký rytmický třídobý chod. Koně cválající na směrem na levou ruku musí cválat na levou nohu. Koně cválající směrem na pravou ruku musí cválat na pravou nohu. Koně cválající ve čtyřdobém cvalu nepředvádějí požadovaný cval správně. Kůň by měl cválat přirozeně a působit uvolněně a klidně. Měl by cválat rychlostí, která je pro něj přirozená. Hlava by měla být ve všech chodech nesena v úhlu, jenž je přirozený a v souladu se stavbou těla koně. b) Následující terminologie platí pro všechny anglické disciplíny: 1) krok (walk) je přirozený čtyřdobý chod s nízkou akcí. Kůň se v kroku musí pohybovat rovně a správně. Krok musí být živý, dostatečně prostorný ve vztahu k velikosti koně. Porušení rytmického pohybu vpřed je penalizováno. 2) klus (trot) je dvoudobý chod tvořený dlouhými, prostornými a vyváženými kroky s kadencí a nízkou akcí. Plynulost je podstatnější než rychlost. Nohy koně v koleni zůstávají relativně rovné a vykazují minimální ohnutí. Krátké rychlé kroky a/nebo nadměrná rychlost jsou penalizovány. Při výzvě k prodlouženému klusu musí být jasně patrné prodloužení kroku.

5 3) cval (canter) je třídobý chod, plynulý, uvolněný a rovný v obou směrech. Krok je dlouhý, prostorný a s nízkou akcí. Přehnaně sebraný čtyřdobý cval je penalizován. Nadměrná rychlost je penalizována. 4) lehký cval (hand gallop) je zřetelným prodloužením cvalového skoku se současně patrnou změnou v rychlosti. Kůň musí být stále pod kontrolou a musí být schopen plynule a v rovnováze zastavit. c) Následující terminologie platí pro disciplínu pleasure driving: 1) krok je přirozený čtyřdobý chod s nízkou akcí. Porušení rytmického pohybu vpřed je penalizováno. 2) klus (park gait) je plynulý živý klus s kmihem. Porušení rytmického pohybu vpřed nebo vypadnutí z klusu je penalizováno. (3) prodloužený klus (road gait) předvádí jasně patrné prodloužení kroku s dobře patrnou změnou v rychlosti. Krátké, rychlé, nepřirozené kroky a/nebo nadměrná rychlost jsou penalizovány HALTER a) Halterové třídy jsou definovány jako třídy, kde je kůň posuzován na základě své stavby těla. b) Účelem těchto tříd je ochrana typu amerického Quartera výběrem jednotlivců podle toho, jak se přiblížili ideálu plemene, a kteří jsou pozitivní kombinací vyváženosti, korektní struktury, plemenných a pohlavních charakteristik a osvalení. c) Ideální kůň plemene American Quarter Horse předváděný na ohlávce je kůň, jenž splňuje následující charakteristiky: kůň by měl být líbivý v důsledku harmonického spojení atraktivní hlavy, jemného hrdla, proporčního štíhlého krku, dlouhé šikmé lopatky, hlubokého hrudníku, krátkého hřbetu, silných beder a jejich okolí, dlouhé a hluboké zádi, výrazných a osvalených kyčlí, stehen, horní části předních nohou a hrudníku. Tyto znaky by měly doplňovat rovné a korektně stavěné nohy a kopyta, která jsou bez vad. Kůň by měl být vyvážený atlet, který je po celém těle stejnoměrně osvalený. d) Stavba těla je definována jako fyzický vzhled daný uspořádáním svalů, kostí a dalších tělních tkání. 1) jedním z nejdůležitějších hledisek pro výběr koně je stavba těla nebo jeho fyzický vzhled. Ačkoli je třeba předpokládat, že koně po několika letech působení v chovu nebo na soutěžích mají vhodnou stavbu těla, mělo by cílem výběru vždy být nalezení co nejlépe stavěného koně. 2) hodnocení stavby těla závisí na objektivním hodnocení následujících čtyř rysů: vyváženost, korektní stavba, znaky plemene a pohlaví a stupeň osvalení. Z těchto čtyř znaků je nejdůležitější vyváženost, která je výsledkem strukturálního a estetického spojení jednotlivých částí těla. Vyváženost je prakticky vždy ovlivněna strukturou kostry. e) VÝSTROJ PRO HALTER: (1) Řetízky v hubě koně: Následující koně nemohou být předváděni s jakýmkoli řetízkem procházejícím hubou: (A) Klisny (B) Valaši (C) Hřebci odstávčata (2) Hřebci ve věku jeden rok a starší mohou být s řetízkem procházejícím hubou předvedeni pouze za předpokladu, že takový řetízek není zajištěn zarážkami a alespoň dva jeho kroužky zůstanou vně ohlávky před ukotvením nebo spoje ním s vodítkem. f) POSUZOVÁNÍ DISCIPLÍNY: 1) Koně předstupují k rozhodčímu po jednom. Když se kůň přiblíží, rozhodčí ustoupí doprava (na levou stranu koně), aby koni umožnil klusat přímo až ke kuželu umístěnému o 15 m dále. U kužele kůň pokračuje v klusu, zatočí doleva a kluše k levé stěně kolbiště. Po ukončení klusu se koně seřadí za sebou k individuální prohlídce rozhodčím. Rozhodčí každého koně prohlédne z obou stran, zepředu a zezadu.

6 2) Všichni dvouletí a starší hřebci musí mít dvě viditelná varlata. Všichni hřebci a klisny budou prohlédnuti kvůli papouščímu skusu. Všichni chromí koně, kryptorchidní hřebci a koně s papouščím skusem budou před vyhlášením konečného pořadí vykázáni z kolbiště. Rozhodčí může koně k vyhlášení nechat seřadit dle vlastního uvážení za sebou. g) kůň smí být předveden jen v jedné bodované halterové třídě kategorie open. h) v individuálních třídách se nesmí ve stejné třídě objevit koně dvou pohlaví. i) sterilní klisny nelze předvést v žádné halterové třídě. j) Následují třídy kategorie open, u nichž je pro každé pohlaví a věkovou skupinu doporučena samostatná třída: odstávčata: 1) klisničky 2) hřebečci 3) valaši ročci: 1) klisničky 2) hřebečci 3) valaši dvouletí: 1) klisničky 2) hřebečci 3) valaši tříletí: 1) klisny 2) hřebci 3) valaši čtyřletí a starší: 1) klisny 2) hřebci 3) valaši. chovné klisny (broodmares): jsou klisny, které v příslušném či předešlém roce porodily zdravé hříbě. Klisny mohou být jakéhokoli věku. Klisny předvedené v kategorii chovné klisny už nemohou soutěžit v kategorii mare nebo filly ve shora uvedených třídách, stejně jako žádná klisnička nebo klisna předvedena ve shora uvedených třídách nesmí soutěžit ve třídě chovné klisny. k) Jakmile je skončeno posuzování všech tříd halterové divize, všichni umístění na prvních a druhých místech z divize příslušného pohlaví se vrátí na kolbiště, kde se umístění jako první seřadí do jedné řady a druzí koně z každé třídy do druhé řady. 1) rozhodčí musí vybrat Grand Champion a Reserve Champion v divizi každého pohlaví v kategorii open, youth a amatér, kde byli tři a více startujících. 2) rozhodčí vybere (vyberou) z vítězů příslušné divize pohlaví Grand Champion klisnu, hřebce nebo valacha. Pokud se jakýkoli kůň umístěný na prvním místě z nějakého důvodu nedostaví, postupuje druhý umístěný na jeho místo a má šanci se ucházet o titul Grand nebo Reserve. Třetí kůň z dané třídy na druhé místo nemůže postoupit. Všichni vítězní koně získají v příslušných třídách své body. 3) Ring steward přivede druhého umístěného koně ve třídě, z níž byl vybrán Grand Champion, a zařadí jej do jedné řady s vítězi třídy, aby i o n byl posuzován pro titul Reserve Champion hřebec, klisna či valach v příslušné divizi dle pohlaví. l) Když se v kategorii amatér nebo youth (mládež) předvádějící kvalifikuje se dvěma či více koňmi pro tituly Grand a Reserve Champion, může tomuto předvádějícímu, jenž se původně kvalifikoval, a předvádí ve třídě už jednoho koně, pomáhat jiný předvádějící jen z kategorie amatér nebo mládež. m) Navíc k pravidlům 415 a 416 AQHA ustanovuje, že tituly Grand a Reserve Champion hřebec, klisna nebo valach budou zaneseny do záznamů o výkonnosti jen tehdy, pokud v divizi příslušného pohlaví byli předvedeni aspoň tři koně SKUPINOVÉ HALTEROVÉ TŘÍDY a) Koně předvádění ve skupině musí být oprávněni startovat na soutěži i ve své individuální halterové třídě. b) Odpovídá-li tomu zájem startujících, jsou doporučeny následující třídy, ale nebudou z nich uděleny žádné body pro ROM (Register of Merit) nebo šampionát. 1) Produce of Dam: mohou být předvedeni dva potomci jedné klisny, čtyřletí a mladší, jakéhokoli pohlaví. Matka nemusí být předváděna. Zápis do soutěže musí být proveden majitelem klisny (matky) nebo někým, kdo má jeho písemné svolení, ale není nezbytné, aby potomstvo bylo v majetku majitele matky. 2) Get of Sire: mohou být předvedeni tři potomci, čtyřletí a mladší, jakéhokoli pohlaví. Otec nemusí být předveden. Zápis do soutěže musí být proveden majitelem hřebce nebo někým s jeho písemným svolením, ale není nezbytné, aby potomstvo bylo v majetku majitele hřebce (otce).

7 450. JEZDECKÉ DISCIPLÍNY a) Pro jakoukoli disciplínu uvedenou v pravidle 417 lze získat povolení k vypsání třídy junior či senior, s výjimkou western pleasure, reining a working cow horse, které je možno podle pravidel 451 q), 452 m) a 463 b) dělit do tří podskupin. Žádný dvouletý kůň nesmí startovat v jezdecké disciplíně před 1. červencem roku, kdy dovrší 2. rok, s výjimkou showmanship at halter. b) jumping a team penning jsou pouze soutěžemi all-ages (všechny věkové skupiny). c) ve třídách junior mohou startovat jen koně pětiletí a mladší. d) ve třídách senior mohou startovat jen koně šestiletí a starší. e) třídy senior, junior a hackamore/snaffle bit nebo všechny tři (senior, junior i hackamore/snaffle bit) lze zkombinovat jen v případě, že v jedné či obou divizích jsou jen dva či méně startujících, podobně spojení do kategorie all-ages po dohodě rozhodčího s pořadatelem soutěže a za jednotného souhlasu všech startujících v dotyčné třídě (třídách). Jestliže pořadatel chce spojit třídy junior a senior bit reining a má současně třídu hackamore/snaffle bit reining, pak hackamore/snaffle bit bude i nadále považována za třídu schválenou. Po spojení tříd budou přijímány další přihlášky startujících. Je-li třída kombinovaná a jsou-li poté přijaty další přihlášky, takže se počet startujících v obou open kategoriích či kategorii youth zvedne na tři a více, je třeba třídy rozdělit zpět tak, jak byly soutěžícím nabídnuty původně. f) Ve všech jezdeckých třídách, kde soutěžící startují individuálně, určuje startovní pořadí pořadatel soutěže. Koně přihlášení do jakékoli třídy musí být pro posuzování shromážděni v dostatečném časovém předstihu, aby třída začala včas a probíhala bez zpoždění. Koně musí zůstat připraveni, dokud je rozhodčí neuvolní. Opozdilému soutěžícímu může být odepřen start. g) Soutěže s více rozhodčími a kolbišti mohou pořádat soutěže v trailu, western riding a working hunter podle náhodného startovního pořadí. Rovněž pracovní pořádek pro tuto disciplínu může být náhodný. h) Všechny úlohy a zadání musí být vyvěšeny nejpozději 1 hodinu před startem soutěže. i) Při všech jezdeckých disciplínách se na koni musí sedět obkročmo s výjimkou pleasure driving, kde je kůň zapřažen, a showmanshipu, kde je předváděn na ohlávce. j) Skóre při vyřazovacích jízdách a rozjížďkách a skóre koně ve finále, případně jen skóre z finále rozhodují o konečném umístění; za hlavní ukazatel bude považována vyrovnaná výkonnost. k) Rozhodčí ve všech jezdeckých disciplínách: 1) nebude dávat pokyn k opuštění obvodu kolbiště v jiném chodu než v kroku tam, kde je přikázána práce na obvodu kolbiště (rail work), 2) může dle vlastní úvahy vyžadovat couvání jen u finalistů ve třídě, kde je couvání vyžadováno, 3) může dle vlastní úvahy penalizovat koně, jenž je ježděn na hackamore a má otevřenou, čerstvou či krvácející ránu, která se dostává do kontaktu s hackamore, nebo koně, jenž se jeví apatický, netečný, znechucený či vyčerpaný, 4) může kdykoli diskvalifikovat koně s krvácející hubou, 5) nemá penalizovat koně za způsob, jakým nese ocas nebo za způsob, jímž kůň reaguje ocasem na pobídky jezdce nebo při letmém přeskoku. Rozhodčí může dle vlastní úvahy penalizovat koně za nadměrné švihání nebo mávání ocasem nebo naopak za zcela ochromený ocas visící mezi zadníma nohama, jenž nejeví známky běžných reakcí, 6) s výjimkou team penningu je pád koně či jezdce důvodem k diskvalifikaci ve všech disciplínách. Za pád koně se považuje situace, kdy leží na boku a všechny čtyři končetiny má nataženy jedním směrem. Za pád jezdce se považuje situace, kdy už nesedí na koni obkročmo. l) Kdykoli je v jezdecké třídě huba koně utažena nebo znehybněna, je to důvodem k diskvalifikaci. m) Na soutěži open může soutěžící jet v jedné třídě na jednom či více koních, ale jeden kůň může mít v dané třídě jen jednoho jezdce. V individuálních open disciplínách pracovního typu (reining, working cow horse, western riding, barrel racing, pole bending, jumping, working hunter, trail, calf roping, dally team roping, team penning a cutting) jezdec může: 1) startovat ve třídě junior na dvou koních

8 2) startovat ve třídě senior na dvou koních 3) startovat na třech koních ve třídě all ages za předpokladu, že dva jsou junioři a jeden senior nebo obráceně 4) startovat na čtyřech koních ve třídě all ages za předpokladu, že dva jsou junioři a dva senioři. Dodatek: ve všech třídách youth, novice youth, amateur a novice amateur v individuálních disciplínách pracovního typu může mládež nebo amatér startovat až na 2 koních jakéhokoli pohlaví, s výjimkou tříd youth a novice youth, kde jsou zakázáni hřebci. 5) Ve skupinových amatérských třídách může soutěžící předvádět jen jednoho koně, a to buď v kategorii Select nebo Allages. V individuálních amatérských disciplínách nabízených jako Select mohou být předváděni až dva koně. V amatérské divizi mohou být předvedeni maximálně dva koně. 6) Žádný kůň nesmí startovat ve více než jedné podskupině třídy youth nebo amatér (příklad: kůň startující v reiningu mládeže v kategorii 11 let a mladší už nesmí startovat v reiningu mládeže v kategorii let. Stejný kůň smí ovšem startovat ve třídě novice, a pak pod jiným jezdcem ve třídě youth nebo amatér.) n) Žádný soutěžící ve věku 18 let a mladší se nesmí při soutěži třídy youth nebo novice youth žádným způsobem ani žádnými prostředky upevnit v sedle. o) Dojde-li k vyřazování, musí koně ve finále jezdit stejný jezdec jako při rozjížďkách. p) Barely nelze použít jako značky při žádné disciplíně s výjimkou barel racing. q) Použití židlí jako značek je zakázáno při všech soutěžích. r) Každý kůň, použitý na soutěži uznané AQHA jako pomocný kůň v cuttingu a při lasování, musí být Quarter. s) Soutěžící musí zachovávat pravidla příslušné soutěže od okamžiku vstupu na kolbiště až do okamžiku jeho opuštění REINING a) Může být použita kterákoli z 11 úloh schválených AQHA, jež bude vybrána rozhodčím a kterou pojedou všichni startující v dané třídě. b) Každý soutěžící předvede vypsanou úlohu individuálně a odděleně. Všichni koně jsou posuzováni od okamžiku vstupu na kolbiště až po dokončení posledního cviku. Jakákoli chyba, k níž dojde před dokončením úlohy, bude náležitě ohodnocena. c) Slovo rein otěž - neznamená jen vést koně otěžemi, ale mít pod kontrolou každý jeho pohyb. Nejlepší reiningový kůň by se měl nechat ochotně vést a řídit s nepatrným nebo žádným odporem a plně se podřídit. Jakýkoli pohyb z jeho vlastní vůle je třeba považovat za nedostatečnou kontrolu. Jakékoli odchylky od přesně dané úlohy je třeba pokládat za ztrátu nebo dočasnou ztrátu kontroly nad koněm a jako takové musí být penalizovány podle závažnosti odchylky. Plusové body dostane kůň za plynulost, přesnost, ochotu, rychlost a důraz v provedení jednotlivých cviků při zachování zvladatelné rychlosti. d) Skóre je v rozmezí od 0 do nekonečna se 70 body za průměrnou jízdu. e) Následující chyby mají za následek tzv. no score: 1) týrání zvířete na kolbišti a/nebo zjevné důkazy týrání před nebo při předvedení koně v soutěži, 2) použití zakázané výstroje, včetně drátu na udidle, bosalu nebo podbradním řemínku, 3) použití zakázaných typů udidel, bosalů nebo podbradních řetízků; při použití snaffle bit je běžný podbradní řemínek přijatelný, ale řetízek nikoli. 4) použití nákrčníků, pevného vyvázání (tie-down) nebo nánosníků, 5) použití bičíku, 6) použití doplňku, jenž omezuje pohyby ocasu, 7) odmítnutí kontroly výstroje a koně příslušným rozhodčím, 8) projevy neúcty a nesportovního chování ze strany soutěžícího.

9 9) kromě standardního romalu nejsou povoleny spojené otěže. f) Jezdec si může upravit zapletenou část volných otěží tam, kde by mu bránily v dokončení úlohy a kde je možné zmíněné otěže upravit, aniž by narušily předvedení koně, tedy při výdržích nebo při srovnání koně; volná ruka jezdce při použití romalu smí držet romal běžným způsobem. g) Následující chyby mají za následek skóre 0 bodů: 1) použití více než jednoho prstu (ukazováku) mezi otěžemi, 2) dvě ruce na otěžích (s výjimkou tříd junior, snaffle bit nebo hackamore, jež jsou určeny pro vedení obouruč) nebo změna ruky na otěžích, 3) použití romalu jiným způsobem než je uvedeno v bodě 443 e), 4) nedokončení úlohy předepsaným způsobem, 5) provedení úkonů v jiném pořadí, 6) zahrnutí nadbytečného prvku do úlohy např.: A) couvání více než 2 kroky B) obrat o více než 90 7) závada na výstroji, která zabrání dokončení úlohy včetně pádu otěže, která se dotkne země, když je kůň v pohybu, 8) vzpouzení koně nebo odmítnutí, kdy dojde ke zdržení v úloze, 9) útěk z úlohy nebo neschopnost vést koně, když nelze rozlišit, zda soutěžící ještě předvádí úlohu, 10) klus přes více než polovinu kruhu nebo polovinu délky kolbiště 11) přetočení obratu o více než 1/4 12) pád jezdce nebo koně. Kůň ohodnocený No Score ani kůň s 0 body se nemohou v rozjížďce nebo třídě umístit, ale v soutěži o více rozjížďkách může kůň s 0 body postoupit, zatímco kůň s No score nikoli. h) Následující chyby mají za následek snížení skóre o 5 bodů: 1) použití ostruhy před podbřišníkem, 2) použití kterékoli ruky ke zklidnění či pochvale koně, 3) držení se sedla kteroukoli rukou, 4) zjevná neposlušnost koně včetně kopání, kousání, vyhazování a vzpínání se. i) Následující chyby mají za následek snížení skóre o 2 body: 1) vypadnutí z chodu 2) zamrznutí koně při spinu či rollbacku, 3) opomenutí přejít do zastavení nebo kroku před nacváláním u úloh, která mají předepsán nástup v kroku, 4) opomenutí nacválat před první značkou u úloh, které mají předepsán nástup ve cvalu, 5) provedení stopu před určenou značkou. j) Zahájení kruhu nebo osmičky na špatnou cvalovou nohu bude posuzováno následovně:

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Červenec 2012 OBSAH Část I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1 Definice vybraných pojmů...3 2 Podmínky účasti ve třídách obedience...4 3 Zdravotní stav...5

Více

SKOKOVÁ PRAVIDLA 2015

SKOKOVÁ PRAVIDLA 2015 SKOKOVÁ PRAVIDLA 2015 Toto vydání Skokových pravidel je platné jako pravidla jezdeckého sportu České jezdecké federace od 1. 4. 2015. Všechna dřívější pravidla, směrnice či jiné texty, týkající se shodných

Více

SKOKOVÁ PRAVIDLA. Česká jezdecká federace OBSAH. 21.vydání FEI / 2003 pravidla ČJF 2005

SKOKOVÁ PRAVIDLA. Česká jezdecká federace OBSAH. 21.vydání FEI / 2003 pravidla ČJF 2005 OBSAH Česká jezdecká federace SKOKOVÁ PRAVIDLA 21.vydání FEI / 2003 pravidla ČJF 2005 Toto vydání pravidel je platné jako pravidla jezdeckého sportu České jezdecké federace od 1. dubna 2005. Jsou obsahovým

Více

Českomoravská kynologická unie ZKUŠEBNÍ ŘÁD. pro. mezinárodní zkoušky pracovních psů. mezinárodní zkoušku psa stopaře

Českomoravská kynologická unie ZKUŠEBNÍ ŘÁD. pro. mezinárodní zkoušky pracovních psů. mezinárodní zkoušku psa stopaře Českomoravská kynologická unie M e z i n á r o d n í k y n o l o g i c k á f e d e r a c e FCI ZKUŠEBNÍ ŘÁD pro mezinárodní zkoušky pracovních psů a mezinárodní zkoušku psa stopaře Z pověření FCI komise

Více

PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T

PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T 2012-2013 OBSAH PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Stůl 2.1 Síťka 2.2 Míček 2.3 Pálka 2.4 Definice některých pojmů 2.5 Správné podání 2.6 Správné vrácení míčku 2.7 Postup hry 2.8

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO SPORTOVNÍ VÝCVIK PSŮ V ČR SchH/VPG

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO SPORTOVNÍ VÝCVIK PSŮ V ČR SchH/VPG ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO SPORTOVNÍ VÝCVIK PSŮ V ČR SchH/VPG Českomoravská kynologická unie strana 2 O B S A H: strana: Všeobecná část: 3 Platnost 3 Všeobecné zásady 3 Zkouškové období 3 Organizace zkoušek / vedoucí

Více

ŘÁDY A PRAVIDLA 2. STÁLÁ ZAŘÍZENÍ

ŘÁDY A PRAVIDLA 2. STÁLÁ ZAŘÍZENÍ XXIX PRAVIDLA TENISU (1. 3. 2010) PRAVIDLA TENISU Obsah Předmluva 1. Dvorec 2. Stálá zařízení 3. Míč 4. Raketa 5. Stav ve hře 6. Stav v sadě 7. Stav v zápase 8. Podávající a přijímající 9. Volba stran

Více

I I I. D Í L. Zvláštní ustanovení pro jednotlivé discipliny

I I I. D Í L. Zvláštní ustanovení pro jednotlivé discipliny I I I. D Í L Zvláštní ustanovení pro jednotlivé discipliny 700 Sjezd 701 Technická data 701.1 Výškové rozdíly 701.1.1 Trať mužů Pro ZOH, MS FIS a SP: 800 m (výjimečně 750 m) až 1100 m Pro kontinentální

Více

Vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ. v ČJF. Podmínky jednotlivých kvalifikací v jezdectví:

Vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ. v ČJF. Podmínky jednotlivých kvalifikací v jezdectví: Vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ v ČJF Podmínky jednotlivých kvalifikací v jezdectví: Zkoušky základního výcviku jezdce všeobecná licence, pony, spřežení, reining, vytrvalost, drezura Zkoušky instruktora jezdectví

Více

Pravidla basketbalu 2014

Pravidla basketbalu 2014 Pravidla basketbalu 2014 Schváleno FIBA Central Board Platná od 1. října 2014 Z anglického originálu Official Basketball Rules 2014 Copyright FIBA Překlad: Mgr. Robert Vyklický, Ing. Jan Baloun Lektor:

Více

7. názvy jednotlivých kategorií mohou být upraveny v rozpisech jednotlivých závodů: např. muži open, expert, apod.

7. názvy jednotlivých kategorií mohou být upraveny v rozpisech jednotlivých závodů: např. muži open, expert, apod. VŠEOBECNÁ PRAVIDLA I. Licence a klasifikace (rozdělení) závodníků 1. V souladu s generálními reglementy UCI se vydávají mezinárodní licence cestou členských cyklistických svazů v rámci UCI. 2. Licence

Více

TESTOVÉ OTÁZK Y PRO ROZHODČÍ V POŽÁRNÍM SPORTU upraveno na pravidla vydaná pokynem č. 17/2010

TESTOVÉ OTÁZK Y PRO ROZHODČÍ V POŽÁRNÍM SPORTU upraveno na pravidla vydaná pokynem č. 17/2010 TESTOVÉ OTÁZK Y PRO ROZHODČÍ V POŽÁRNÍM SPORTU upraveno na pravidla vydaná pokynem č. 17/2010 Úvodní ustanovení - pravidla l a 2 1. Vztahují se pravidla požárního sportu vydaná Pokynem generálního ředitele

Více

Golfová pravidla 2012-2015. Elektronickou verzi vytvořila redakce www.golfovezpravy.cz.

Golfová pravidla 2012-2015. Elektronickou verzi vytvořila redakce www.golfovezpravy.cz. Předmluva k vydání Pravidel pro rok 2012 Tato kniha obsahuje Pravidla golfu, která budou celosvětově platná od 1. ledna 2012. Představuje vyvrcholení čtyřleté práce R&A Rules Limited a United States Golf

Více

Zahrnují Chartu ragby PRAVIDLA HRY RAGBY

Zahrnují Chartu ragby PRAVIDLA HRY RAGBY Zahrnují Chartu ragby PRAVIDLA HRY RAGBY 2012 Česká verze Pravidel ragby 2012 Tomáš Tůma a Milan Haitman, SRR ČSRU CZ-2012-1 INTERNATIONAL RUGBY BOARD Huguenot House, 35-38 St. Stephen s Green, Dublin

Více

Můj první luk - aneb to nejnutnější, co bych měl vědět

Můj první luk - aneb to nejnutnější, co bych měl vědět Obsah Obsah... 1 Můj první luk - aneb to nejnutnější, co bych měl vědět... 2 Co bych měl znát:... 2 Co bych měl také vědět:... 2 Běžně používané termíny, se kterými se budu setkávat:... 3 Nekladkové luky...

Více

zárucní list návod k používání jízdního kola leader fox www.leaderfox.cz

zárucní list návod k používání jízdního kola leader fox www.leaderfox.cz zárucní list návod k používání jízdního kola leader fox www.leaderfox.cz výrobní assembly hala Factory kola pro ce producer / VÝRoBCE BoHEmIA BIkE a.s. / Okružní 697 / 370 04 České Budějovice / Czech Republic

Více

SMS motokrosu PARDUBICE ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MOTOCYKLOVÉHO SPORTU

SMS motokrosu PARDUBICE ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MOTOCYKLOVÉHO SPORTU SMS motokrosu PARDUBICE ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MOTOCYKLOVÉHO SPORTU A. Obecná část SPORTOVNÍ PRAVOMOC : V souladu s ustanovením Statutu FIM, Všeobecného řádu FIM a Ročenky FIM a UEM respektuje FIM a UEM v

Více

PRAVIDLA ŠACHU FIDE. ÚVOD strana 2. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA HRY strana 2. TURNAJOVÁ PRAVIDLA strana 8. A. Rapid šach strana 13. B. Bleskový šach strana 13

PRAVIDLA ŠACHU FIDE. ÚVOD strana 2. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA HRY strana 2. TURNAJOVÁ PRAVIDLA strana 8. A. Rapid šach strana 13. B. Bleskový šach strana 13 PRAVIDLA ŠACHU FIDE Obsah: ÚVOD strana 2 PŘEDMLUVA strana 2 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA HRY strana 2 Článek 1: Povaha a cíle šachové hry strana 2 Článek 2: Počáteční postavení kamenů na šachovnici strana 2 Článek

Více

ZÁRUČNÍ LIST OBSAH. servisní záznamy: Popis kola. Obecné informace. 1. Důležité informace předtím než vyjedete

ZÁRUČNÍ LIST OBSAH. servisní záznamy: Popis kola. Obecné informace. 1. Důležité informace předtím než vyjedete OBSAH ZÁRUČNÍ LIST Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral jízdní kolo značky Author. Tento Popis kola Obecné informace 1 2 servisní záznamy: návod Vám poslouží při jeho nastavení, údržbě a poradí

Více

Soutěžní řád pro závody horských kol v ČR pro rok 2012

Soutěžní řád pro závody horských kol v ČR pro rok 2012 Soutěžní řád pro závody horských kol v ČR pro rok 2012 1. Licence a klasifikace (rozdělení) závodníků 1. V souladu s generálními reglementy U.C.I. se vydávají mezinárodní licence cestou členských cyklistických

Více

Návrhy změn pravidel pro rok 2015

Návrhy změn pravidel pro rok 2015 1. Změny v obecné části Návrhy změn pravidel pro rok 2015 Návrh č. 1 Strana č. 1 pravidel- úvodní text Připomínky, náměty a návrhy změn k celému Sportovnímu řádu laskavě adresujte na e-mail: jvosahlo@atlas.cz.

Více

ŘÁDY A PRAVIDLA. 2. Struktura přebornických soutěží jednotlivců

ŘÁDY A PRAVIDLA. 2. Struktura přebornických soutěží jednotlivců ŘÁDY A PRAVIDLA I SOUTĚŽNÍ ŘÁD Platný od 1. 10. 2007 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Soutěžní řád stanoví organizaci a řízení tenisových soutěží hraných na území České republiky (dále jen ČR), včetně mezinárodních,

Více

JOCKEY CLUB ČESKÉ REPUBLIKY DOSTIHOVÝ ŘÁD. Předpisy pro konání rovinových a překážkových cvalových dostihů

JOCKEY CLUB ČESKÉ REPUBLIKY DOSTIHOVÝ ŘÁD. Předpisy pro konání rovinových a překážkových cvalových dostihů JOCKEY CLUB ČESKÉ REPUBLIKY DOSTIHOVÝ ŘÁD Předpisy pro konání rovinových a překážkových cvalových dostihů Praha 2014 2 DOSTIHOVÝ ŘÁD Obsah Str. Oddíl I... 9 Definice a vysvětlivky... 9 Oddíl II... 25 Rozsah

Více

ÚVOD OBSAH WWW.LAZER-HELMETS.CZ

ÚVOD OBSAH WWW.LAZER-HELMETS.CZ WWW.LAZER-HELMETS.CZ OBSAH ÚVOD PŘEHLED KOMPONENTŮ PŘED PRVNÍ JÍZDOU PŘED KAŽDOU JÍZDOU PO NEHODĚ RYCHLOUPÍNÁKY POŽADAVKY PRO PROVOZ NA VEŘEJNÝCH KOMUNIKACÍCH NASTAVENÍ KOLA PODLE POTŘEB JEZDCE HLAVOVÉ

Více

Technická pravidla pro všechny disciplíny

Technická pravidla pro všechny disciplíny Český střelecký svaz U Pergamenky 3 170 00 Praha 7 Technická pravidla pro všechny disciplíny Platné od 1.ledna 2014 Vydáno pro vnitřní potřebu členů ČSS Z anglického originálu GENERAL TECHNICAL RULES,

Více

Ministerstvo dopravy BESIP, Praha 2006 druhé upravené vydání Zpracoval:Václav Vegricht

Ministerstvo dopravy BESIP, Praha 2006 druhé upravené vydání Zpracoval:Václav Vegricht Ministerstvo dopravy BESIP, Praha 2006 druhé upravené vydání Zpracoval:Václav Vegricht Ú V O D Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn a doplnění stanovuje cyklistům

Více

Důležité upozornění: Uchovejte pro pozdější nahlédnutí

Důležité upozornění: Uchovejte pro pozdější nahlédnutí Důležité upozornění: Uchovejte pro pozdější nahlédnutí V této příručce jsou předvedeny základní principy bezpečné jízdy na novém kole. Bez ohledu na rozsah zkušeností v oblasti cyklistiky je důležité,

Více

speciál obsedání Při obsedání koní může nezkušený jezdec a trenér mnoho zkazit. 10 / duben 2013 www.jezdectvi.cz

speciál obsedání Při obsedání koní může nezkušený jezdec a trenér mnoho zkazit. 10 / duben 2013 www.jezdectvi.cz speciál obsedání JAK SPRÁVNĚ Při obsedání koní může nezkušený jezdec a trenér mnoho zkazit. 10 / duben 2013 www.jezdectvi.cz Text Veronika Froňková, Ing. Martina Krejčí, Ph. D., Ing. Lucie Starostová,

Více

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL) PlaceAlbert1 er,13,b 6530Thuin(Belgique),tel:+32.71.59.12.38,fax:+32.71.59.22.29,internethttp://www.fci.be VÝSTAVNÍ ŘÁD FCI OBSAH 1 Všeobecná ustanovení

Více

Návod k obsluze Návod na používanie

Návod k obsluze Návod na používanie Návod k obsluze Návod na používanie kotoučová brzda kotúčová brzda pastorky pastorky držák měniče patka prehadzovačky zámek sedla zámok sedlovky sedlo sedlo představec predstavec hlavové složení hlavové

Více