presta prestižní stavba jižních Čech katalog

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "presta prestižní stavba jižních Čech katalog"

Transkript

1 Přehlídka stavebních realizací jižních čech dokončených v letech presta prestižní stavba jižních Čech katalog Vyhlašovatelé soutěžní přehlídky Český svaz stavebních inženýrů (OP ČSSI) pod patronací Mgr. Jiřího Zimoly, hejtmana Jihočeského kraje za spolupráce České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (OK ČKAIT) Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR (SPS) a Jihočeského kraje Partnerem soutěže a přehlídky je Krajský úřad Jihočeského kraje, odborným mediálním partnerem je časopis Stavebnictví

2 Soutěžní přehlídka dokončených staveb v Jihočeském kraji v letech Vyhlašovatelé a organizátoři přehlídky PRESTA JIŽNÍ ČECHY při této soutěži prezentují provedené a dokončené stavby v jižních Čechách v uvedených letech a tím se vždy snažili a snaží podpořit rozvoj stavebnictví v jihočeském regionu. Smyslem a cílem organizování této přehlídky je vytvořit v tomto oboru v našem kraji zdravou rivalitu a soutěživost a tím ve svém důsledku podporovat kvalitní a hospodárně navržené stavby a dobrá architektonická, technická a technologická řešení celého stavebního díla. Porota složená z 11 zástupců vyhlašovatelů hodnotila a vybírala z celkového počtu 46 přihlášených staveb, které byly rozděleny do pěti soutěžních kategorií: Občanské a průmyslové stavby, Rodinné domy a bytové stavby, Vodohospodářské a ekologické stavby, Dopravní a ostatní inženýrské stavby, Ostatní stavby pro volnočasové aktivity. Nejlépe hodnocené stavby v jednotlivých kategoriích získaly za roky Další hodnocené vybrané stavby získaly Čestná uznání a Zvláštní ocenění. Byly také uděleny Ceny vyhlašovatelů a Cena časopisu Stavebnictví. Hejtman Jihočeského kraje udělil cenu INSPIRA Součástí letošního ročníku PRESTA JIŽNÍ ČECHY byla i soutěžní přehlídka projektů středoškolských a vysokoškolských studentů stavebních škol jihočeského regionu STUDENT PRESTA JČ OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY novostavby Výstaviště pavilon T Projektant: ATELIER 8000 spol. s r.o., Zhotovitel: Sdružení HOCHTIEF-VOKD, ved. účastník sdružení HOCHTIEF CZ a.s., Stavebník: Výstaviště a.s. Za významný přínos autora návrhu pro architekturu České republiky a za mimořádně zvládnutou realizaci z urbanistického, funkčního, konstrukčního a dodavatelského hlediska. Nová moderní multifunkční hala slouží k víceúčelovému využití. Svou polohou a tvarem pavilon splňuje požadavky jak na výstavnictví, tak na využití objektu pro sportovní a společenské akce. OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY rekonstrukce Clarion Congress Hotel **** přístavba a stavební úpravy hotelu Gomel v Českých Budějovicích Projektant: Ateliér Kročák architekt, Zhotovitel: PSJ a.s., Jihlava Stavebník: Vigano a.s., Praha, člen CPI Group Za mimořádně zvládnutý úkol nově adjustovat hmotově ojedinělou stavbu v rámci krajského města a za dobře realizovanou novou koncepci infrastruktury objektu navrženou na soudobé standardy. Rekonstrukcí splňuje hotel vysoké nároky na architektonickou, estetickou, užitnou a provozní úroveň mezinárodního hotelového kongresového centra s kompletním zázemím.

3 Vodohospodářské a ekologické stavby Čistírna odpadních vod Třeboň Projektant: Zhotovitel: EKOEKO s.r.o., Sdružení SWIETELSKY-HOCHTIEF-ČOV Třeboň, vedoucí účastník sdružení SWIETELSKY stavební s.r.o., Stavebník: Město Třeboň Za navržení a postavení ČOV podle nejnovějších poznatků v čistírenství odpadních vod. Za moderní dvoustupňové čištění a využívání progresivních techno logií čistírenského procesu. Realizovaná koncepce ČOV umožnuje její intenzifikaci, modernizaci nebo rozšíření bez přerušení provozu. Dosahovaná kvalita vyčištěných vod je lepší než požadované limity pře depsané legislativou a vypouštěné vody do rybníka Rožmberk mají nadstandardní parametry. Dopravní a ostatní inženýrské stavby komunikace Bechyňské náměstí rekonstrukce T. G. Masaryka Projektant: Ing. arch Jana Stachová, Ing. arch. Ladislav Stach, ateliér StAr Tábor Zhotovitel: BÖGL a KRÝSL, k.s., Praha Stavebník: Město Bechyně Za jedinečný architektonický počin, kdy byly zdokumentovány archeologické nálezy v celé ploše rekonstruovaného bechyňského náměstí a zajímavě vyznačeny použitím různých druhů a zbarvení dlažeb. Estetickým ztvárněním a zdařilým vytvořením harmonického, kulturního prostředí vznikly na hlavním náměstí velmi příjemné prostory pro odpočinek a relaxaci nejen obyvatel města Bechyně, ale i lázeňských hostů a ostatních návštěvníků. Dopravní a ostatní inženýrské stavby mosty Most ev. č Benešov nad Černou Projektant: PONTEX s.r.o., Praha Zhotovitel: K - BUILDING CB, a.s., Stavebník: Jihočeský kraj Za technicky zdařilé řešení složitého zadání šikmého mostu se zborcenými plochami ve směrovém i výškovém oblouku a zakládání stavby na mikropilotách v inundaci vodoteče. Také za velmi kvalitně provedenou předpjatou železobetonovou konstrukci zvládnutou i v detailech při komplikovaných podmínkách v krátkém termínu provádění. Nové esteticky působící přemostění řeší nejen dopravní zkapacitnění, ale umožňuje i bezpečné převedení povodňových průtoků.

4 Ostatní stavby pro volnočasové AKTIVITY Revitalizace vodáckého areálu Lídy Polesné, revitalizace slalomové trati a prostoru areálu CZ.1.14/3.100/ Projektant: Zhotovitel: Stavebník: VH-TRES spol. s r.o., VODOHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY, ZVÁNOVEC a.s., SPORTOVNÍ KLUB VODNÍ SLALOM, Za specifický individuální projekt slalomové trati s precizním provedením stavby, který svou vybaveností nabízí příležitosti pro sportovní i rekreační využití veřejností. Jedinečnost vodáckých prožitků je dána možností volby obtížnosti tratě variabilním nastavením mobilních překážek a s regulací průtoku vody slalomovou tratí. Areál spolu se svým ostatním vybavením je citlivě začleněn do přírody v klidové části města. cena hejtmana jihočeského KRAJE Cena INSPIRA Národní muzeum fotografie a dílna tapiserií Projektant: JPS J. Hradec s.r.o., Ing. arch. Miroslav Hájek H projekt, J. Hradec Zhotovitel: Sdružení Národní muzeum fotografie v Jindřichově Hradci, Vedoucí účastník sdružení Stavcent a.s., Jindřichův Hradec Stavebník: Město Jindřichův Hradec Za využití potenciálu kulturního dědictví a jeho uchování zdařilou rekonstrukcí třech historicky cenných objektů a dále za vhodně zvolenou formu využití těchto objektů a jejich navrácení do života. OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY novostavby Autosalon a servisní hala Hyundai, Projektant: Studio ARCHA s.r.o., Zhotovitel: MANE STAVEBNÍ s.r.o., Stavebník: HYUNDAI - FISCHER CZ s.r.o. Za příkladné zvládnutí investičního záměru a za kvalitní realizaci stavby uskutečněné ve velmi krátkém termínu. Prostor je řešen jako bezbariérový, je přehledný s logicky navazující funkčností a celá stavba splňuje nadstandardně estetické požadavky. Jsou splněny i náročné environmentální požadavky. Vlastním zdrojem tepla stavby jsou tepelná čerpadla a likviduje odpadní vody v nové vlastní čistírně odpadních vod. Kulturní dům Trhové Sviny Projektant: Ing. Jaromír Vinický projekty a konstrukce staveb, Hluboká nad Vltavou Zhotovitel: VIDOX s.r.o., Český Krumlov Stavebník: Město Trhové Sviny Za technicky zvládnuté provedení neobvyklého řešení stavby v oblasti zakládání a také za řemeslné zpracování poměrně členité střešní konstrukce vzniklé prolínajícími se válcovými plochami z dřevěných lepených obloukových nosníků a detailní zvládnutí příjemného víceúčelového interiéru.

5 OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY rekonstrukce Kájovská 54 Krčínův dům, Český Krumlov Projektant: SP STUDIO, s.r.o., Český Krumlov Zhotovitel: VIDOX s.r.o., Český Krumlov Stavebník: KRUM-INVEST a.s., Český Krumlov Za velmi citlivou a zdařilou rekonstrukci jedné z nejvýznamnějších goticko-renesančních staveb v historické části Českého Krumlova. V průběhu celkové rekonstrukce objektu byly restaurátorsky odkryty a za použití současných technologií zcela obnoveny kromě bohatě malované fasády i rozsáhlé plochy zdobených dřevěných stropů a fresek. Národní muzeum fotografie a dílna tapiserií Projektant: JPS J. Hradec s.r.o., Ing. arch. Miroslav Hájek Zhotovitel: H projekt, Jindřichův Hradec Sdružení Národní muzeum fotografie v Jindřichově Hradci, Vedoucí účastník sdružení Stavcent a.s., Jindřichův Hradec Stavebník: Město Jindřichův Hradec Za velmi zdařilou rekonstrukci historických objektů v centru památkové rezervace, která uchovává kulturní dědictví regionu a zpřístupňuje tyto významné nemovité památky, a za umožnění jejich dalšího využití pro muzejní expozice oborů tradičních regionálních řemesel a technologií (bývalý zámecký pivovar jako dílna tapiserií; bývalý jezuitský seminář jako Muzeum Jindřichohradecka; bývalá jezuitská kolej jako Národní muzeum fotografie). Vodohospodářské a ekologické stavby Dokončení vltavské vodní cesty v úseku Hluboká nad Vltavou, Plavební komora České Vrbné a Horní a Dolní rejda plavební komory České Vrbné Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s., HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha Zhotovitel: Sdružení firem Metrostav a.s. a NAVIMOR INVEST s.a., Praha Stavebník: ČR Ředitelství vodních cest České republiky, Praha Za kvalitní provedení náročného vodohospodářského díla velkého rozsahu nejen po stránce stavební, ale i technologické. Stavba zvýšila propustnost jezu v Českém Vrbném pro extrémní průtoky a byla prováděna za komplikovaných a složitých podmínek staveniště v řečišti Vltavy v těsné blízkosti stávajících vodních děl (jez České Vrbné, malá vodní elektrárna, ap.). MVE Sokolský ostrov úpravy pro zvýšení spádu Projektant: VH-TRES spol. s r.o., VODOHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY, Zhotovitel: VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o., Stavebník: AQUA ENERGIE s.r.o., Nýrsko Za profesionální zvládnutí zásadního problému stavby při zajištění statické stability stávajících stavebních objektů malé vodní elektrárny a jejich založení na potřebnou sníženou úroveň. Součástí je vybudování nových speciálních vodohospodářských konstrukcí spolu s náročnou výměnou kompletního technologického zařízení ve složitých podmínkách staveniště v řečišti toku Vltavy v krátkém termínu výstavby. Dokončená stavba má zvýšením výkonu ekologicky čisté elektrické energie konkrétní ekonomický přínos. Zvláštní ocenění PRESTA Modernizace a rozšíření kompostárny a vybudování sběrného dvora v Písku Projektant: ERDING a.s., Václav Janoušek, Brno Zhotovitel: STRABAG a.s., OZ, Provozní jednotka Písek Stavebník: Město Písek Za výjimečný přínos realizace stavby a moderního řešení sběrného dvora a kompostárny pro odpadové hospodářství města Písku a poměrně širokého okolí přilehlých obcí. Jedná se o moderní řešení ekologicky důležité stavby v jihočeském regionu. Ojedinělý sběrný dvůr bude ročně zajišťovat zpracování biologicky rozložitelného materiálu v objemu cca t, který bude možno opětovně využít pro agrotechnické účely. Dopravní a ostatní inženýrské stavby mosty Most ev. č , přepad rybníka Bezdrev Projektant: IKP Consulting Engineers, s.r.o., Praha Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., Stavebník: Jihočeský kraj Za brilantní zvládnutí historicky původních technologií a receptur při rekonstrukci historicky významného a památkově chráněného mostu za odborného dohledu Národního památkového ústavu a za aplikaci nových technologických systémů ochrany mostních konstrukcí (izolace, odvodnění apod.). Bylo tím dosaženo prodloužení životnosti tohoto mostního díla. V rámci kvalitně provedené rekonstrukce byla také dostatečně vyřešena protipovodňová opatření opevnění břehů, zkapacitnění průtočných profilů, rekultivace inundačních prostorů atp.

6 a Cena časopisu STAVEBNICTVÍ Lávka ev. č. CB-003 U Zimního stadionu Projektant: HBP s.r.o., Zhotovitel: Edikt a.s., Stavebník: Statutární město Za kvalitní realizaci a významné zvládnutí účelného konstrukčního a estetického včlenění průmyslově-technologického koridoru inženýrských sítí do elegantní štíhlé lávky. Lávka také zajišťuje komunikační propojení satelitního prostoru a centra města Českých Budějovic pro pěší a cyklisty přes řeku Vltavu. Dopravní a ostatní inženýrské stavby komunikace Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích, 1.2 etapa, úsek Rudolfovská Pekárenská Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s. Praha, ateliér Zhotovitel: STRABAG a.s., OZ, Oblast JIH Stavebník: Jihočeský kraj Za splnění kritérií náročného zadání provedením nové Zanádražní komunikace ve stísněném území v souběhu s vodotečí za přítomnosti velkého množství inženýrských sítí pod konstrukcí vozovky a s křížením s průmyslovou železniční vlečkou. Situačně stavba znamená dopravní odlehčení jak prostoru před nádražím ČD, tak i v křižovatce ulic Nádražní a Rudolfovské u viaduktu. Tato komunikace má zásadní význam pro celoměstský komunikační systém a výsledek působí nenásilně a technicky čistě. Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích, 2.1 etapa, úsek Rudolfovská Vrbenská Projektant: Ing. František Stráský Atelie SIS Zhotovitel: Eurovia CS, a.s., Stavebník: Jihočeský kraj Za technické zvládnutí a provedení části nové tzv. Zanádražní komunikace, které bylo podmíněno budováním nových mostů, úpravami mnoha důležitých vedení inženýrských sítí, zejména pak důsledným přístupem k řešení protihlukových opatření a omezeným koridorem mezi existující zástavbou a Dobrovodským potokem. Tato přeložka silnice tvoří významnou součást nového dopravního okruhu města. rodinné domy a bytové STAVBY Do této kategorie byla přihlášena jedna stavba. Z toho důvodu kategorie nehodnocena. Ostatní stavby pro volnočasové AKTIVITY Stezka v korunách stromů Lipno nad Vltavou Projektant: Architekturbüro Stöger arch. Josef Stöger, Schönberg, NSR Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o,, WIEHAG GmbH, Holzbau Dengler GmbH Stavebník: STEZKA KORUNAMI STROMŮ s.r.o., Lipno nad Vltavou Za unikátní stavbu v jihočeském regionu poskytující nové příležitosti pro volnočasové aktivity a to i pro invalidní a handicapované občany. ceny vyhlašovatelů Cena vyhlašovatele ČSSI Hokejové centrum Pouzar Projektant: Zhotovitel: Stavebník: Bukolsky architekti s.r.o., Brno STRABAG a.s., OZ pozemní a inženýrské stavitelství HC ČESKOBUDĚJOVIČTÍ LVI občanské sdružení Za zdařilou aplikaci nosné konstrukce a optimální použití stavebních materiálů při zvoleném dispozičním řešení. Zvláštní pozornost zasluhuje nízká energetická náročnost budovy a investorské pojetí realizace v dané lokalitě. Cena vyhlašovatele SPS Stavební úpravy Schwarzenberského seníku na penzion Projektant: JK-STAVPROJEKT, s.r.o. Ing. Josef Kregl, Suchdol nad Lužnicí Zhotovitel: TŘEBOŇSKÉ STAVBY, s.r.o. Stavebník: DDS TOUR s.r.o., Brno Za zajímavý podnikatelský záměr, kdy původní využití bylo zcela nahrazeno současnou potřebou. Objekt se nachází v lokalitě Mokrých luk v Chráněné krajinné oblasti Třeboň. Původně uvažovaná rekonstrukce byla přehodnocena, seník byl nahrazen architektonicky zdařilou vnější replikou původního objektu. Penzion s kapacitou 41 lůžek má moderní dispozice s možností bezbariérového přístupu. Cena vyhlašovatele ČKAIT Most přes Záhvozdenský potok na komunikaci Černoleská horní Projektant: PONTEX, spol. s r.o., Praha Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s. Stavebník: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Za nestandardní technické řešení propojení lesních cest železobetonovým polorámem ve směrovém a výškovém oblouku s mostovkou proměnné tloušťky a citlivé začlenění do okolní krajiny CHKO Šumava.

7 1. místo v soutěži STUDENT PRESTA za nejlepší vysokoškolskou práci jihočeských stavebních škol za období VŠTE Ordinace optika s prodejnou a byt Jiří Šál Vedoucí projektu: Ing. Blanka Pelánková Student dokázal na zadaném velmi stísněném pozemku tvaru slzy navrhnout zajímavý čtyřpodlažní objekt. Zadání bylo ztíženo okolní zástavbou, které se musel přizpůsobit. Přesto dokázal vyprojektovat polyfunkční objekt s prodejnou v 1. NP, ordinací ve 2. NP a bytem ve 3. a 4. NP. Stavba má stupňovitý charakter s terasami v obou horních podlažích. Zajímavé je umístění schodiště a jeho tvar v nejužším místě objektu a využití každého kousku prostoru v domě. 1. místo v soutěži STUDENT PRESTA za nejlepší středoškolskou práci jihočeských stavebních škol za období VOŠ a SPŠ Volyně Bytový dům BD4 PREHLIDKA STUDENTSKYCH PRACI Soutěžní přehlídka projektů středoškolských a vysokoškolských studentů stavebních škol Jihočeského kraje Součástí letošního ročníku PRESTA JIŽNÍ ČECHY byla i soutěž o nejlepší projekční práce středoškolských a vysokoškolských studentů stavebních škol STUDENT PRESTA JČ Této části soutěže se zúčastnili vybraní reprezentanti pěti stavebních škol jihočeského regionu VŠTE, SPŠ stavební, VOŠ a SPŠ Volyně, SOŠ a SOU Písek, SPŠ strojní a stavební Tábor. Jedenáctičlenná porota složená ze zástupců vyhlašovatelů a zástupců jednotlivých škol hodnotila 16 přihlášených vítězných projektů ze školských kol. V krajské soutěži STUDENT PRESTA JČ porota udělila 1. místa za nejlepší vysokoškolskou práci a za nejlepší středoškolskou práci. Dále porota udělila tři Čestná uznání pro nejlepší práce škol. Petr Červený Vedoucí projektu: Ing. František Němec Za vyvážený a dobře zvládnutý návrh projektu bytového domu, za vhodně použité materiály a dořešení bezbariérových přístupů. JIZNI CECHY ČESTNÁ UZNÁNÍ PRO NEJLEPŠÍ PRÁCE ŠKOL SŠ kategorie ŽÁkovskÁ práce SPŠ SaS Tábor Restaurace a kavárna Lukáš Hlubocký Vedoucí projektu: Ing. Alena Bažantová SPŠ Atypický rodinný dům 1 Romana Hadačová Vedoucí projektu: Ing. arch. Jiří Mysliveček SOŠ a SOU Písek Nízkoenergetický rodinný dům 2 Jan Kolář Vedoucí projektu: Ing. Petr Lasovský Partneři studentské soutěže:

8 Přehled staveb přihlášených do soutěže PRESTA Jižní čechy I. N OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY novostavby 1 Hokejové centrum Pouzar, Č. Budějovice STRABAG a.s., odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství Č. Budějovice 2 Hotel Relax, Dolní Vltavice EDIKT a.s., Č. Budějovice 3 Výstavba přestupního terminálu Nové Údolí na trati Čičenice Nové údolí EDIKT a.s., Č. Budějovice 4 Výstaviště - pavilon T HOCHTIEF CZ a.s., Č. Budějovice PRESTA 5 Autosalon a servisní hala Hyundai MANE STAVEBNÍ s.r.o., Č. Budějovice 6 Domov Matky Vojtěchy, Prachatice Metrostav a.s., Praha 7 Kaple sv. Anežky České, Týn nad Vltavou Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou 8 Obchodní centrum Hluboká nad Vltavou SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Pozemni stavby JIH 9 Kulturní dům Trhové Sviny Vidox s.r.o., Č. Krumlov 10 Stavební úpravy Schwarzenberského seníku na penzion, Třeboň I. R OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY rekonstrukce 11 Rekonstrukce ubytovacích prostor Lázně AURORA 12 Rekonstrukce hospodářského objektu na krokodýlí farmu Třeboňské stavby s.r.o., Třeboň Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. divize Weber KOČÍ a.s., Písek 13 Kájovská 54- Krčínův dům, Český Krumlov Vidox s.r.o., Č. Krumlov 14 Stavební úpravy Hotel Zlatá Hvězda Třeboň MANE STAVEBNÍ s.r.o., Č. Budějovice 15 Clarion Congress Hotel **** přístavba a stavební úpravy hotelu Gomel Atelier Kročák architekt 16 Bývalý kostel sv. Filipa a Jakuba, Velešín Vidox s.r.o., Č. Krumlov 17 Národní muzeum fotografie a dílna tapiserií Město Jindřichův Hradec 18 Loutkové divadlo Třeboň Spilka a Říha s.r.o., Soběslav II. Rodinné domy a bytové stavby 19 Bytový dům Zahradní ulice Ševětín EDIKT a.s., Č. Budějovice III. Vodohospodářské a ekologické stavby 20 Dokončení vltavské vodní cesty v úseku Č.Budějovice Hluboká nad Vltavou, Ochranný přístav České Vrbné, přístaviště osobní lodní dopravy, přemostění vjezdu do ochranného přístavu 21 Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice Hluboká nad Vltavou, Plavební komora České Vrbné a Horní a Dolní rejda plavební komory České Vrbné HOCHTIEF CZ a.s., Č. Budějovice Metrostav a.s., Praha 22 Malše, ř. km. 62,373 rekonstrukce jezu Jílek Povodí Vltavy, státní podnik závod Horní Vltava 23 Vltavská vodní cesta a velíny Atelier 8000 spol. s r.o., Č. Budějovice 24 ČOV Třeboň SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný CV CV PRESTA PRESTA Přehled projektů Student PRESTA JČ Projekt Student Přihlašovatel Ocenění 1 Galerie Františka Líbala Hana Rýcová VŠTE Č. Budějovice 2 Ordinace optika s prodejnou a byt Jiří Šál VŠTE Č. Budějovice 1. místo VŠ 3 Polyfunkční objekt Václav Jůzko VŠTE Č. Budějovice 4 Bytový dům BD4 Petr Červený VOŠ a SPŠ Volyně 1. místo SŠ 5 Bytový dům BD5 Jaromír Hrůza VOŠ a SPŠ Volyně 6 Bytový dům BJ9 Richard Pevný VOŠ a SPŠ Volyně 7 Dům ve valu Lucie Kerzlová SPŠ SaS Tábor 8 Rodinný dům Tábor 1 Monika Kutilová SPŠ SaS Tábor 9 Rodinný dům Tábor 2 Adam Zaňka SPŠ SaS Tábor 10 Restaurace a kavárna Lukáš Hlubocký SPŠ SaS Tábor Čestné uznání 11 Nízkoenergetický rodinný dům 1 Michal Horák SOŠ a SOU Písek 12 Nízkoenergetický rodinný dům 2 Jan Kolář SOŠ a SOU Písek Čestné uznání 13 Nízkoenergetický rodinný dům 3 Jakub Novotný SOŠ a SOU Písek 14 Atypický rodinný dům 1 Romana Hadačová SPŠ Č. Budějovice Čestné uznání 15 Atypický rodinný dům 2 Matěj Bohm SPŠ Č. Budějovice 16 Rodinný dům 4 Petr Churáček SPŠ Č. Budějovice 25 Dokončení vltavské vodní cesty v úseku Hluboká nad Vltavou 26 Modernizace a rozšíření kompostárny a vybudování sběrného dvora v Písku 27 MVE Sokolský ostrov úpravy pro zvýšení spádu IV. K SMP CZ a.s., Praha Dopravní a ostatní inženýrské stavby komunikace 28 Přeložka silnic II/156 a II/157 v Č Budějovicích 29 Regenerace sídliště Máj v Č. Budějovicích úsek 05 sever 30 Bechyně rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka 31 Revitalizace historického jádra města Písku III. Etapa předpolí Kamenného mostu a Fügnerovo náměstí 32 Přeložka silnic II/156 a II/156 v Č. Budějovicích, 2. etapa, úsek Rudolfovská Pekárenská 33 Č.Budějovice, ul. E. Rošického stavební úpravy komunikace č. III/ Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova v Č. Budějovicích (úsek Senovážné náměstí Čechova) STRABAG a.s., OZ, Provozní jednotka Písek VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o., Č. Budějovice Ing. František Stráský Atelier SIS, Č. Budějovice EDIKT a.s., Č. Budějovice Město Bechyně STRABAG a.s., OZ, Provozní jednotka Písek STRABAG a.s., OZ, Oblast JIH SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný 35 Silnice II/156, Nově Město, Trhové Sviny SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný IV. M Dopravní a ostatní inženýrské stavby mosty 36 Silnice II/154 konec obce Branná začátek města Třeboň a stavba mostu ev. č a (úsek č.9) - část A EUROVIA CS, a. s., závod České Budějovice 37 Lávka ev. č. CB-003 U Zimního stadionu EDIKT a.s., Č. Budějovice 38 Most ev. č přepad rybníka Bezdrev EUROVIA CS, a. s., závod České Budějovice 39 Most ev. č Ledenice EUROVIA CS, a. s., závod České Budějovice ZO PRESTA 40 Most ev. č Benešov nad Černou K - BUILDING CB, a.s., Č. Budějovice PRESTA 41 Most přes Záhvozdecký potok na komunikaci Černoleská horní, Boletice 42 Rekonstrukce mostu na místní komunikaci v Horní Lhotě, okres Jindřichův Hradec V. Ostatní stavby pro volnočasové aktivity Lesostavby Třeboň a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný 43 Stezka v korunách stromů Lipno nad Vtavou STEZKA KORUNAMI STROMŮ s.r.o., Lipno nad Vltavou 44 Odpočinková zóna Jordán, Tábor Město Tábor 45 Naučná stezka Naše rašeliniště Soumarský most, Volary 46 Revitalizace vodáckého areálu Lídy Polesné, revitalizace slalomové trati a prostoru areálu CZ.1.14/3.100/ , Č. Budějovice MANE STAVEBNÍ s.r.o., Č. Budějovice ZVÁNOVEC a.s., Město Prostor Termín CV PRESTA Putovní výstavy PRESTA Jižní čechy Č. Budějovice KÚ Č. Budějovice Č. Budějovice Radnice, výstavní sál Č. Budějovice prostory VŠTE Č. Krumlov MÚ Kaplická ul., hala přízemí Č. Budějovice HOBBY, pavilon T J. Hradec Městské divadlo KD Střelnice Tábor Galerie, čp Písek prostory SOU a SOŠ Písek Strakonice Výstavní sál hradu U Kata Prachatice Galerie O. H. Hajeka Salzburk, Rakousko Arch + Ing bude upřesněno

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 V pondělí 23. května 2011 byly v NÁRODNÍM TECHNICKÉM MUZEU vyhlášeny NOMINACE NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010. VYPISOVATELÉ:

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 V pondělí 23. května 2011 byly v NÁRODNÍM TECHNICKÉM MUZEU vyhlášeny NOMINACE NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010. VYPISOVATELÉ:

Více

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Horusice D3 Dálnice INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Ve III/14713 (původně II/147) 3 Veselí nad Lužnicí 1 60 atice Veselí n. Luž. jih C2c doprovodná komunikace 24 stavba 0309/I Bošilec Ševětín České Budějovice

Více

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR vypisuje 7. ročník veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU

Více

Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2016

Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2016 Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2016 Soutěž Stavby Karlovarského kraje 2016 Hodnocení odborné poroty: Stavby: 1. místo: Stavba č. 7 - Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá -

Více

Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2017

Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2017 Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2017 Soutěž Stavby Karlovarského kraje 2017 Hodnocení odborné poroty: Stavby: 1. místo: Stavba č. 4 - Malé Versailles - Přihlašovatel: STASKO plus, spol.

Více

presta prestižní stavba jižních Čech katalog

presta prestižní stavba jižních Čech katalog PŘEHLÍDKA STAVEBNÍCH REALIZACÍ JIŽNÍCH ČECH DOKONČENÝCH V LETECH 2012 2014 presta prestižní stavba jižních Čech katalog 2012 2014 Vyhlašovatelé soutěžní přehlídky Český svaz stavebních inženýrů (OP ČSSI)

Více

VYHLAŠOVATELÉ SOUTĚŽE

VYHLAŠOVATELÉ SOUTĚŽE VYHLAŠOVATELÉ SOUTĚŽE Regionální zastoupení Český svaz stavebních inženýrů (ČSSI) za spolupráce České komory architektů (ČKA) České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve vý (ČKAIT) Svazu

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

STAVBA ROKU 2011 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2011 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR za odborné spolupráce České komory architektů, vypisuje 5.

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 Ve čtvrtek 9. června 2011 byly v Betlémské kapli předány TITULY ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010. VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR:

Více

Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice - Týn nad Vltavou Město a voda

Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice - Týn nad Vltavou Město a voda ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČESKÉ REPUBLIKY Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice - Týn nad Vltavou Město a voda České Budějovice 21.5.2008 Program dne 10:00 Zahájení ŘVC ČR -Ing. Pavlína

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Investiční příležitosti v Jihočeském kraji. Stavební fórum 17. 4. 2008

Investiční příležitosti v Jihočeském kraji. Stavební fórum 17. 4. 2008 Investiční příležitosti v Jihočeském kraji Stavební fórum 17. 4. 2008 Rozloha regionu: 10 056 km 2 (12,8 % plochy ČR) Počet obcí: 623 Počet obyvatel: 630 006 Hustota obyvatelstva: 63/km2 Statutární město:

Více

Hlavní investice do dopravní infrastruktury v rámci Jihočeského kraje

Hlavní investice do dopravní infrastruktury v rámci Jihočeského kraje Jihočeský kraj Hlavní investice do dopravní infrastruktury v rámci Jihočeského kraje Diskusní setkání Stavebního fóra Hotel Zvon České Budějovice - 17. dubna 2008 Jihočeský kraj OBSAH PREZENTACE 1. Silniční

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Setkání s občany Třeboně. 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína

Setkání s občany Třeboně. 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína Setkání s občany Třeboně 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (ZUR) 1/ ZUR = územně plánovací dokumentace kraje 2/ Územní plánování řeší m.j.

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR:

VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR: Ve středu 14. května 2014 vybrala odborná porota soutěžní projekty, které jsou NOMINOVÁNY NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA/TECHNOLOGIE/INOVACE ROKU 2013. VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR: CÍLEM SOUTĚŽE, vypisované

Více

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B.

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Cyklovýlet č. 6 České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Trasa : Č.B. pravý břeh Vltavy Hrdějovice Borek Dvořiště Lomnice Rožmberk Stará Hlína Třeboň rybník Svět Zvíkov Kaliště Dobrá Voda

Více

Splavnění Labe do Pardubic LABEL Martfü, Hungary 24th - 26th November 2010. Po vodě ekologicky, levně a v pohodě

Splavnění Labe do Pardubic LABEL Martfü, Hungary 24th - 26th November 2010. Po vodě ekologicky, levně a v pohodě Splavnění Labe do Pardubic LABEL Martfü, Hungary 24th - 26th November 2010 Vodní cesty střední Evropy Rotterdam Hamburk Berlín Kolín nad Rýnem Magdeburk 2 Splavnění Labe do Pardubic Účel projektu prodloužení

Více

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Česká republika 12/1998 04/1999 Inženýrská činnost, vedení stavby, technický dozor investora Třípodlažní železobetonový administrativní a obchodní objekt

Více

rychlostní silnice R6

rychlostní silnice R6 rychlostní silnice R6 Tisová Kamenný Dvůr 06/2010 uvedeno do provozu v plném profilu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Předmětem stavby je nahrazení stávající dvoupruhové komunikace I/6 novou rychlostní čtyřpruhovou

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA KRAJ MÍSTO AKCE OBJEKT POZEMEK MAJITEL OBJEDNATEL STUPEŇ STAVEBNÍK UŽIVATEL ZHOTOVITEL AUTORIZACE REALIZACE OLOMOUCKÝ NÁMĚŠŤ NA HANÉ REVITALIZACE LOKALITY NA HRADĚ LOKALITA NA HRADĚ

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. Přehled přijatých projektů - 1. kolo výzvy GS SROP

JIHOČESKÝ KRAJ. Přehled přijatých projektů - 1. kolo výzvy GS SROP JIHOČESKÝ KRAJ Přehled přijatých projektů - 1. kolo výzvy GS SROP GS 1.1. na podporu drobných podnikatelů v Jihočeském kraji 64 Výstavba Autocentra pro tělesně postižené v Loučovic. Alexander Pešádik -

Více

w w w.hgpartner.cz PŠ Vltava, ř.km 0,0-11,3 Vraňany - soutok Mělník, nánosy a oprava opevnění

w w w.hgpartner.cz PŠ Vltava, ř.km 0,0-11,3 Vraňany - soutok Mělník, nánosy a oprava opevnění Investor: Povodí Vltavy, státní podnik, Závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5 Odpovědný projektant: Ing. František Glac Datum: 07/2014 Vypracoval: Ing. František Glac Změna: - Akce: Název části:

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD SPISOVÁ ZNAČKA: 2VZ1790/2016-505205 Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, CZ01312774 Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice,

Více

I. přidělení finančních prostředků z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY. Č. Budějovice

I. přidělení finančních prostředků z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY. Č. Budějovice I. přidělení finančních prostředků z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY okres České 1. Sdružení obyvatelů domu na domu čp. 1844/26 Husově třídě čp. 1844/26 Husova třída České Č. 2. Panu Ing. Miroslavu Holečkovi

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 10. 6. 2016 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 24. zasedání Zastupitelstva

Více

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice Trojice Silnicei/ Silnice I/ stavba Trojice infografika S--Trojice-110110 Hradec informační leták, stav k 05/2014 stavba I/ MÚK Palackého, dostavba MÚK Palackého 36 MÚK Závodištì 322 E58 2 Kutná Hora Trojice

Více

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB PROKONZULTA, a.s. Křenová 26, 602 00 Brno tel. +420 543 255 515, info@prokonzulta.cz PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB Areál zámku - zámeckého hotelu v Mostově na Chebsku, v klidné přírodní lokalitě při

Více

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, tel.: , fax:

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, tel.: , fax: JIHOČESKÝ KRAJ Mgr. Jiří Zimola hejtman U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 483, fax: 386 354 967 e-mail: hejtman@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz České Budějovice

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2011

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2011 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2011 NOMINACE NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA / TECHNOLOGIE / INOVACE ROKU 2011. VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR: Diplomy zástupcům oceněných přihlašovatelů

Více

Projekty OPŽP ve Městě Vlašim 2007-2014

Projekty OPŽP ve Městě Vlašim 2007-2014 Projekty OPŽP ve Městě Vlašim 2007-2014 Ing. Karel Kříž ZO ČSOP Vlašim Eva Lupačová Město Vlašim Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500

Více

Zakázka Zadavatel Termín plnění. Jindřichův Hradec. Spokojený senior II Ledax o.p.s. 2010. Územní plán obce Ktiš Obec Ktiš 2009

Zakázka Zadavatel Termín plnění. Jindřichův Hradec. Spokojený senior II Ledax o.p.s. 2010. Územní plán obce Ktiš Obec Ktiš 2009 PROJEKTY DO GRANTOVÉHO PROGRAMU JIHOČESKÉHO KRAJE výtah Zpracováno LISTOPAD Stručný výčet zpracovaných zakázek: Zakázka Zadavatel Termín plnění Pečovatelská služba Ledax Ledax Farmářské trhy R51 Setkání

Více

ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic

ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic Pořizovatel: UPLAN Zastoupený Ing. Vlastimilem Smítkou Vlastiboř 21 392 01 Soběslav mobil: 773 638 043 e-mail: uplan@uplan.cz

Více

ANALÝZA PŘÍLEŽITOSTÍ A RIZIK SPLAVNĚNÍ VLTAVY V JIŽNÍCH ČECHÁCH

ANALÝZA PŘÍLEŽITOSTÍ A RIZIK SPLAVNĚNÍ VLTAVY V JIŽNÍCH ČECHÁCH ANALÝZA PŘÍLEŽITOSTÍ A RIZIK SPLAVNĚNÍ VLTAVY V JIŽNÍCH ČECHÁCH ANALÝZA PŘÍLEŽITOSTÍ A RIZIK SPLAVNĚNÍ VLTAVY V JIŽNÍCH ČECHÁCH 1) Identifikační údaje Objednavatel: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2

Více

Nový chodník v obci Zašová u nádraží

Nový chodník v obci Zašová u nádraží A - Průvodní zpráva Akce : Nový chodník v obci Zašová u nádraží Datum : 11/2014 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa A - Průvodní zpráva - DUR Strana 1 Obsah : A.1 Identifikační údaje 3 A.1.1 Údaje

Více

Ing. Pavel Houška - S T A V I N G - Inženýrská činnost ve stavebnictví. Přehled realizovaných zakázek od 05/1999

Ing. Pavel Houška - S T A V I N G - Inženýrská činnost ve stavebnictví. Přehled realizovaných zakázek od 05/1999 Ing. Pavel Houška - S T A V I N G - Inženýrská činnost ve stavebnictví Přehled realizovaných zakázek od 05/1999 / dosažené úspory činností uvedeny tučně / Datum Investor Název akce Investiční Dosažená

Více

Operace. Operation. Název operace. Name of the operation

Operace. Operation. Název operace. Name of the operation Statutární město České Budějovice 2.1 Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova I. (úsek Senovážné náměstí - Čechova) Město Horažďovice Otavská cyklostezka - úsek v mikroregionu Prácheňsko

Více

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT Ing. Pavel Křeček Ing. Pavel Křeček p ř e d s e d a Č K A I T autorizovaný inženýr v oborech Městské inženýrství, Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. člen představenstva

Více

VAZBY MEZI PREVENCÍ POVODŇOVÝCH RIZIK A CESTOVNÍM RUCHEM

VAZBY MEZI PREVENCÍ POVODŇOVÝCH RIZIK A CESTOVNÍM RUCHEM VAZBY MEZI PREVENCÍ POVODŇOVÝCH RIZIK A CESTOVNÍM RUCHEM VAZBY MEZI PREVENCÍ POVODŇOVÝCH RIZIK A CESTOVNÍM RUCHEM 1) Identifikační údaje Objednavatel: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České

Více

JIHOČESKÝ KRAJ ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE. rozloha: 10 056 km². počet obyvatel: 631 387. průměrná hustota: 63 obyv. / km². nejvyšší bod: Plechý (1378 m)

JIHOČESKÝ KRAJ ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE. rozloha: 10 056 km². počet obyvatel: 631 387. průměrná hustota: 63 obyv. / km². nejvyšší bod: Plechý (1378 m) JIHOČESKÝ KRAJ ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE rozloha: 10 056 km² počet obyvatel: 631 387 průměrná hustota: 63 obyv. / km² nejvyšší bod: Plechý (1378 m) krajské město: České Budějovice poloha: leží v jižních Čechách

Více

I. Zastupitelstvem kraje přidělené finanční prostředky z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

I. Zastupitelstvem kraje přidělené finanční prostředky z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY Příloha 1 usnesení 216/5/ZK I. Zastupitelstvem kraje přidělené finanční prostředky z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY okres České Budějovice 1. Město Nové Hrady Buquoyská rezidence v Nových Hradech obnova

Více

KANALIZACE OLBRAMICE ulice Kolonie

KANALIZACE OLBRAMICE ulice Kolonie Mgr. Václav Jaroš, Ve Dvoře 14, 742 85 Vřesina KANALIZACE OLBRAMICE ulice Kolonie A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zakázka č. : 2015-V02 Zhotovitel Odp. projektant Objednatel Arch. č. : Mgr. Václav Jaroš Ve Dvoře 14,

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice Poskytovatel řešení: Nad Rokoskou 2361/2a Praha 8, PSČ 182 00 IČO: 61509001 DIČ: CZ61509001 Zpracovali: Ing. Arch. Pavla Zimová Jan Rod, autorizovaný

Více

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více

REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Časopis Stavební fórum - Diskusní setkání dne 16.10.2008 Praha Hlavní cíle revitalizace koněspřežné dráhy - Rozšíření nabídky cestovního ruchu (zvýšení

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 24024/2014-51 48371/ENV/14 Ing. Hejhal / l. 2730 11. 7.

Více

INVESTIČNÍ AKCE 2014. Město Varnsdorf

INVESTIČNÍ AKCE 2014. Město Varnsdorf INVESTIČNÍ AKCE 2014 Město Varnsdorf Snížení energetické náročnosti MŠ Pražská Varnsdorf Kompletní zateplení obvodového pláště a střechy budovy včetně výměny oken a dveří Zhotovitel: S-BAU BOHEMIA, spol.

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 6.11.2014 13.1.2015 21.1.2015 Obsah 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 3.1 HODNOTY

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje M G R. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N datum: 22. 2. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje na čtvrtek

Více

REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ U ČERVENÉHO KOSTELA V HLUČÍNĚ

REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ U ČERVENÉHO KOSTELA V HLUČÍNĚ ZADÁNÍ OTEVŘENÁ, PROJEKTOVÁ, JEDNOFÁZOVÁ ARCHITEKTONICKO - URBANISTICKÁ SOUTĚŽ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ U ČERVENÉHO KOSTELA V HLUČÍNĚ MěÚ Hlučín, odbor výstavby, oddělení rozvoje, plánování

Více

časopis ediční plán 2017

časopis ediční plán 2017 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR časopis ediční plán 2017 www.casopisstavebnictvi.cz Profil časopisu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

Magistrát města České Budějovice R O Z H O D N U T Í

Magistrát města České Budějovice R O Z H O D N U T Í Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOPRAVNÍ STAVBY A TECHNOLOGIE

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOPRAVNÍ STAVBY A TECHNOLOGIE CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOPRAVNÍ STAVBY A TECHNOLOGIE V úterý 25. května 2010 byly v Betlémské kapli uděleny TITULY ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA / TECHNOLOGIE ROKU 2009. TITUL ZÍSKALA 1 TECHNOLOGIE A 4 STAVBY

Více

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa silnice I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa informační leták, stav k 11/2009 DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Předmětem staveb I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa, je přeložka silnice I/ do nové trasy.

Více

Městský úřad Trhové Sviny Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkovo nám. 32, PSČ 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.

Městský úřad Trhové Sviny Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkovo nám. 32, PSČ 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny. Městský úřad Trhové Sviny Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkovo nám. 32, PSČ 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz Značka Číslo jednací Trhové Sviny ODSH/09/155/Č-II/154 28812/09 dne:15.10.2009

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Identifikace stavby Účel stavby : REKONSTRUKCE VÝTAHU v objektu MěÚ Třebíč Místo stavby: Kraj: Charakter stavby: Stupeň: Investor: Projektant:

Více

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015 Silnicei/44 Červenohorské sedlo jih informační leták, stav k 03/2015 M55 Dopravní význam stavby Stavba silnice I/44 Červenohorské sedlo jih navazuje na dokončenou modernizaci úseku silnice I/44 na severní

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA ROKU 2008:

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA ROKU 2008: Tisková zpráva společnosti TOP EXPO CZ Slavnostní večer spojený s udílením titulů vítězům celostátní soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA roku 2008 Čtvrtek 25. června 2009, Betlémská kaple Tituly ČESKÁ DOPRAVNÍ

Více

6. VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 HRADECKO

6. VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 HRADECKO 6.1 HRADECKO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - funkční MHD s obsluhou navazujících obcí - nový terminál hromadné dopravy v Hradci Králové - dobré napojení krajského města všemi druhy dopravy mimo - existence letiště

Více

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 2710 / 00 A. základní údaje Číslo změny: Z 2710 / 00 Městská část: Praha 2, Praha 4, Praha 5 Katastrální území: Hlubočepy, Nové Město, Podolí, Smíchov, Vyšehrad Parcelní číslo: VRÚ

Více

Kraj Územní pracoviště KHS ubytovna / název

Kraj Územní pracoviště KHS ubytovna / název Kraj Územní pracoviště KHS ubytovna / název Jihočeský ST-PT Ubytovna Tesla Blatná a.s. Jihočeský CB, CK Ubytovna Jihočeský CB, CK Ubytovna Jihočeský CB, CK Ubytovna Dupi - 2.NP Jihočeský CB, CK Ubytovna

Více

D3 x R4. Kudy z Prahy do Českých Budějovic? 24. 1. 2015 Vítek Urban

D3 x R4. Kudy z Prahy do Českých Budějovic? 24. 1. 2015 Vítek Urban D3 x R4 Kudy z Prahy do Českých Budějovic? 24. 1. 2015 Vítek Urban Kudy z Prahy do Českých Budějovic? Přes Tábor? Start: Jižní spojka Cíl: křižovatka Pražská 138 km 1:34 h Po D1 do Mirošovic 22 km Po

Více

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT DIPLOMOVÁ PRÁCE ZS 2011/2012 AUTOR: BC. MONIKA BOŠTIČKOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: ING. ARCH. ALEŠ LANG STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM AREÁLU ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU ZPRACOVAL DOC. ING. ARCH.

Více

SENICE NA HANÉ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. okres Olomouc I.A TEXTOVÁ ČÁST. Odbor výstavby, úřad územního plánování

SENICE NA HANÉ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. okres Olomouc I.A TEXTOVÁ ČÁST. Odbor výstavby, úřad územního plánování ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SENICE NA HANÉ okres Olomouc I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Litovel, Odbor výstavby, úřad územního plánování Objednatel: Zpracovatel: Obec Senice na Hané Ing. arch.

Více

3) Vybudování cyklostezky 4) Naučná stezka Dolní Počernice

3) Vybudování cyklostezky 4) Naučná stezka Dolní Počernice 3) Vybudování cyklostezky Nová cyklostezka v délce cca 3km propojila ul. Národních hrdinů s objektem hájovny v Xaverovském háji. Je vedena v klidném přírodním prostředí. Náklady na tuto cyklostezku činily

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM Úsek 08 (staničení 2706-2847 m) Stávající úsek, opevněný betonovými panely, je částečně ve vzdutí dvou stupňů ve dně. Horní stupeň slouží k odběru vody do cukrovarského rybníka. Dolní stupeň, viz foto,

Více

Tento program je vyhotoven v upravené verzi s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. P R O G R A M

Tento program je vyhotoven v upravené verzi s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. P R O G R A M Tento program je vyhotoven v upravené verzi s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. P R O G R A M 26. schůze Rady města České Budějovice konané dne 9. prosince 2009 od 9:00 hodin

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

Investiční akce města Karviné v roce 2015

Investiční akce města Karviné v roce 2015 Investiční akce města Karviné v roce 2015 Revitalizace zámku Fryštát oprava fasády, střechy a oken v zámku Fryštát ATRIS, s.r.o. stavební práce: 8,5 mil. Kč vč. DPH Termín výběrového řízení: 03/2015 Termín

Více

Stavba : Protierozní vodní nádrž v obci Rybníček. Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Stavba : Protierozní vodní nádrž v obci Rybníček. Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stavba : Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: strana A. 1 Identifikační údaje 2 A. 1.1 Údaje o stavbě 2 A. 1.2 Údaje o stavebníkovi 2 A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Více

Území kraje je vymezeno územím okresů:

Území kraje je vymezeno územím okresů: Jihočeský kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky byl vytvořen v roce 2000. Do května 2001 se jmenoval Budějovický kraj. K 1. 1. 2003 bylo v Jihočeském kraji zřízeno 17 správních obvodů

Více

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE 8. ročník soutěže CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ZNÁ SVÉ VÍTĚZE! VYPISOVATELÉ: Ve čtvrtek 9. června 2011 byli v Betlémské kapli, kde je již tradičně galavečer pořádán, vyhlášeni

Více

ROK TECHNIKY a odborného vzdělávání

ROK TECHNIKY a odborného vzdělávání ROK TECHNIKY a odborného vzdělávání 29. 5. 2015 Lenka Vohradníková, Jihočeská hospodářská komora Dana Feferlová, Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů Proč TECHNIKA a odborné vzdělávání? Podíl

Více

V úterý 16. června 2015 byly v aule ČVUT Praha, Betlémské kapli, slavnostně předány TITULY ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA/TECHNOLOGIE/INOVACE ROKU 2014.

V úterý 16. června 2015 byly v aule ČVUT Praha, Betlémské kapli, slavnostně předány TITULY ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA/TECHNOLOGIE/INOVACE ROKU 2014. V úterý 16. června 2015 byly v aule ČVUT Praha, Betlémské kapli, slavnostně předány TITULY ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA/TECHNOLOGIE/INOVACE ROKU 2014. VYPISOVATEL: SOUTĚŽ JE POŘÁDÁNA VE SPOLUPRÁCI S: ORGANIZÁTOR:

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

Revitalizace Staré Ponávky: Principy a zásady řešení a jejich průmět do území. Revitalizace vodních toků v urbanizovaném prostoru Plzeň 13. 4.

Revitalizace Staré Ponávky: Principy a zásady řešení a jejich průmět do území. Revitalizace vodních toků v urbanizovaném prostoru Plzeň 13. 4. Revitalizace Staré Ponávky: Principy a zásady řešení a jejich průmět do území Revitalizace vodních toků v urbanizovaném prostoru Plzeň 13. 4. 2011 Revitalizace Staré Ponávky Revitalizace Staré Ponávky

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U MORAVSKÝ KRUMLOV Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U Změna Č.5 I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, SPOL. S R.O. Akce : MORAVSKÝ KRUMLOV územní plán změna č.5 Evidenční

Více

Regulační plán Litvínov - Osada

Regulační plán Litvínov - Osada Regulační plán Litvínov - Osada Návrh zadání změny č. 1 Regulačního plánu Litvínov - Osada červen 2005 Obsah zadání: a) důvody pro pořízení regulačního plánu a stanovení hlavních cílů rozvoje území b)

Více

Ředitelství vodních cest ČR

Ředitelství vodních cest ČR Ředitelství vodních cest ČR Potenciál a rozvoj vodní dopravy v Praze Ing. Jan Skalický pověřen řízením ŘVC ČR Co chceme? Chceme vrátit vodu tam, kam patří a to jak jejím významem, tak i geograficky! Chceme

Více

Název : Komunitní dům seniorů Doksy

Název : Komunitní dům seniorů Doksy Název : Komunitní dům seniorů Doksy Adaptace objektu bývalé školy č.p. 979 na parcele číslo 424/3 Objednatel: Město Doksy, náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy Architektonická a dispoziční studie Obsah:

Více

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M I K U L O V ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014 Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014 Dosavadní průběh prací ustaven: řídící výbor 3 pracovní skupiny: doprava životní prostředí lidské zdroje zpracování konceptu v rámci projektu z OPTP

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. ze 4. zasedání Rady Jihočeského kraje dne

S O U B O R U S N E S E N Í. ze 4. zasedání Rady Jihočeského kraje dne S O U B O R U S N E S E N Í ze 4. zasedání Rady Jihočeského kraje dne 5. 3. 2002 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje U s n e s e n í č. 99/2002/RK 2. Memorandum o spolupráci při

Více

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA O D DĚLENÍ ORGANIZAČNÍ datum: 24. 3. 2016 vyřizuje: Ing. Zdeňka Pandulová tel.: 386 720 483 Vážená paní, vážený pane, dovolte, abych Vás dle 42, odst. 1 zákona o krajích

Více

URBANISMUS 20. Posouzení různých druhů výstavby v lokalitě ulic Malešická - Ambrožova. Michal Kalfeřt A - 7-2

URBANISMUS 20. Posouzení různých druhů výstavby v lokalitě ulic Malešická - Ambrožova. Michal Kalfeřt A - 7-2 URBANISMUS 20 Posouzení různých druhů výstavby v lokalitě ulic Malešická - Ambrožova Michal Kalfeřt A - 7-2 1. ÚVOD Analyzované území patří do městské části Praha 3, katastrální území Žižkov. Územním plánem

Více