presta prestižní stavba jižních Čech katalog

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "presta prestižní stavba jižních Čech katalog"

Transkript

1 Přehlídka stavebních realizací jižních čech dokončených v letech presta prestižní stavba jižních Čech katalog Vyhlašovatelé soutěžní přehlídky Český svaz stavebních inženýrů (OP ČSSI) pod patronací Mgr. Jiřího Zimoly, hejtmana Jihočeského kraje za spolupráce České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (OK ČKAIT) Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR (SPS) a Jihočeského kraje Partnerem soutěže a přehlídky je Krajský úřad Jihočeského kraje, odborným mediálním partnerem je časopis Stavebnictví

2 Soutěžní přehlídka dokončených staveb v Jihočeském kraji v letech Vyhlašovatelé a organizátoři přehlídky PRESTA JIŽNÍ ČECHY při této soutěži prezentují provedené a dokončené stavby v jižních Čechách v uvedených letech a tím se vždy snažili a snaží podpořit rozvoj stavebnictví v jihočeském regionu. Smyslem a cílem organizování této přehlídky je vytvořit v tomto oboru v našem kraji zdravou rivalitu a soutěživost a tím ve svém důsledku podporovat kvalitní a hospodárně navržené stavby a dobrá architektonická, technická a technologická řešení celého stavebního díla. Porota složená z 11 zástupců vyhlašovatelů hodnotila a vybírala z celkového počtu 46 přihlášených staveb, které byly rozděleny do pěti soutěžních kategorií: Občanské a průmyslové stavby, Rodinné domy a bytové stavby, Vodohospodářské a ekologické stavby, Dopravní a ostatní inženýrské stavby, Ostatní stavby pro volnočasové aktivity. Nejlépe hodnocené stavby v jednotlivých kategoriích získaly za roky Další hodnocené vybrané stavby získaly Čestná uznání a Zvláštní ocenění. Byly také uděleny Ceny vyhlašovatelů a Cena časopisu Stavebnictví. Hejtman Jihočeského kraje udělil cenu INSPIRA Součástí letošního ročníku PRESTA JIŽNÍ ČECHY byla i soutěžní přehlídka projektů středoškolských a vysokoškolských studentů stavebních škol jihočeského regionu STUDENT PRESTA JČ OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY novostavby Výstaviště pavilon T Projektant: ATELIER 8000 spol. s r.o., Zhotovitel: Sdružení HOCHTIEF-VOKD, ved. účastník sdružení HOCHTIEF CZ a.s., Stavebník: Výstaviště a.s. Za významný přínos autora návrhu pro architekturu České republiky a za mimořádně zvládnutou realizaci z urbanistického, funkčního, konstrukčního a dodavatelského hlediska. Nová moderní multifunkční hala slouží k víceúčelovému využití. Svou polohou a tvarem pavilon splňuje požadavky jak na výstavnictví, tak na využití objektu pro sportovní a společenské akce. OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY rekonstrukce Clarion Congress Hotel **** přístavba a stavební úpravy hotelu Gomel v Českých Budějovicích Projektant: Ateliér Kročák architekt, Zhotovitel: PSJ a.s., Jihlava Stavebník: Vigano a.s., Praha, člen CPI Group Za mimořádně zvládnutý úkol nově adjustovat hmotově ojedinělou stavbu v rámci krajského města a za dobře realizovanou novou koncepci infrastruktury objektu navrženou na soudobé standardy. Rekonstrukcí splňuje hotel vysoké nároky na architektonickou, estetickou, užitnou a provozní úroveň mezinárodního hotelového kongresového centra s kompletním zázemím.

3 Vodohospodářské a ekologické stavby Čistírna odpadních vod Třeboň Projektant: Zhotovitel: EKOEKO s.r.o., Sdružení SWIETELSKY-HOCHTIEF-ČOV Třeboň, vedoucí účastník sdružení SWIETELSKY stavební s.r.o., Stavebník: Město Třeboň Za navržení a postavení ČOV podle nejnovějších poznatků v čistírenství odpadních vod. Za moderní dvoustupňové čištění a využívání progresivních techno logií čistírenského procesu. Realizovaná koncepce ČOV umožnuje její intenzifikaci, modernizaci nebo rozšíření bez přerušení provozu. Dosahovaná kvalita vyčištěných vod je lepší než požadované limity pře depsané legislativou a vypouštěné vody do rybníka Rožmberk mají nadstandardní parametry. Dopravní a ostatní inženýrské stavby komunikace Bechyňské náměstí rekonstrukce T. G. Masaryka Projektant: Ing. arch Jana Stachová, Ing. arch. Ladislav Stach, ateliér StAr Tábor Zhotovitel: BÖGL a KRÝSL, k.s., Praha Stavebník: Město Bechyně Za jedinečný architektonický počin, kdy byly zdokumentovány archeologické nálezy v celé ploše rekonstruovaného bechyňského náměstí a zajímavě vyznačeny použitím různých druhů a zbarvení dlažeb. Estetickým ztvárněním a zdařilým vytvořením harmonického, kulturního prostředí vznikly na hlavním náměstí velmi příjemné prostory pro odpočinek a relaxaci nejen obyvatel města Bechyně, ale i lázeňských hostů a ostatních návštěvníků. Dopravní a ostatní inženýrské stavby mosty Most ev. č Benešov nad Černou Projektant: PONTEX s.r.o., Praha Zhotovitel: K - BUILDING CB, a.s., Stavebník: Jihočeský kraj Za technicky zdařilé řešení složitého zadání šikmého mostu se zborcenými plochami ve směrovém i výškovém oblouku a zakládání stavby na mikropilotách v inundaci vodoteče. Také za velmi kvalitně provedenou předpjatou železobetonovou konstrukci zvládnutou i v detailech při komplikovaných podmínkách v krátkém termínu provádění. Nové esteticky působící přemostění řeší nejen dopravní zkapacitnění, ale umožňuje i bezpečné převedení povodňových průtoků.

4 Ostatní stavby pro volnočasové AKTIVITY Revitalizace vodáckého areálu Lídy Polesné, revitalizace slalomové trati a prostoru areálu CZ.1.14/3.100/ Projektant: Zhotovitel: Stavebník: VH-TRES spol. s r.o., VODOHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY, ZVÁNOVEC a.s., SPORTOVNÍ KLUB VODNÍ SLALOM, Za specifický individuální projekt slalomové trati s precizním provedením stavby, který svou vybaveností nabízí příležitosti pro sportovní i rekreační využití veřejností. Jedinečnost vodáckých prožitků je dána možností volby obtížnosti tratě variabilním nastavením mobilních překážek a s regulací průtoku vody slalomovou tratí. Areál spolu se svým ostatním vybavením je citlivě začleněn do přírody v klidové části města. cena hejtmana jihočeského KRAJE Cena INSPIRA Národní muzeum fotografie a dílna tapiserií Projektant: JPS J. Hradec s.r.o., Ing. arch. Miroslav Hájek H projekt, J. Hradec Zhotovitel: Sdružení Národní muzeum fotografie v Jindřichově Hradci, Vedoucí účastník sdružení Stavcent a.s., Jindřichův Hradec Stavebník: Město Jindřichův Hradec Za využití potenciálu kulturního dědictví a jeho uchování zdařilou rekonstrukcí třech historicky cenných objektů a dále za vhodně zvolenou formu využití těchto objektů a jejich navrácení do života. OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY novostavby Autosalon a servisní hala Hyundai, Projektant: Studio ARCHA s.r.o., Zhotovitel: MANE STAVEBNÍ s.r.o., Stavebník: HYUNDAI - FISCHER CZ s.r.o. Za příkladné zvládnutí investičního záměru a za kvalitní realizaci stavby uskutečněné ve velmi krátkém termínu. Prostor je řešen jako bezbariérový, je přehledný s logicky navazující funkčností a celá stavba splňuje nadstandardně estetické požadavky. Jsou splněny i náročné environmentální požadavky. Vlastním zdrojem tepla stavby jsou tepelná čerpadla a likviduje odpadní vody v nové vlastní čistírně odpadních vod. Kulturní dům Trhové Sviny Projektant: Ing. Jaromír Vinický projekty a konstrukce staveb, Hluboká nad Vltavou Zhotovitel: VIDOX s.r.o., Český Krumlov Stavebník: Město Trhové Sviny Za technicky zvládnuté provedení neobvyklého řešení stavby v oblasti zakládání a také za řemeslné zpracování poměrně členité střešní konstrukce vzniklé prolínajícími se válcovými plochami z dřevěných lepených obloukových nosníků a detailní zvládnutí příjemného víceúčelového interiéru.

5 OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY rekonstrukce Kájovská 54 Krčínův dům, Český Krumlov Projektant: SP STUDIO, s.r.o., Český Krumlov Zhotovitel: VIDOX s.r.o., Český Krumlov Stavebník: KRUM-INVEST a.s., Český Krumlov Za velmi citlivou a zdařilou rekonstrukci jedné z nejvýznamnějších goticko-renesančních staveb v historické části Českého Krumlova. V průběhu celkové rekonstrukce objektu byly restaurátorsky odkryty a za použití současných technologií zcela obnoveny kromě bohatě malované fasády i rozsáhlé plochy zdobených dřevěných stropů a fresek. Národní muzeum fotografie a dílna tapiserií Projektant: JPS J. Hradec s.r.o., Ing. arch. Miroslav Hájek Zhotovitel: H projekt, Jindřichův Hradec Sdružení Národní muzeum fotografie v Jindřichově Hradci, Vedoucí účastník sdružení Stavcent a.s., Jindřichův Hradec Stavebník: Město Jindřichův Hradec Za velmi zdařilou rekonstrukci historických objektů v centru památkové rezervace, která uchovává kulturní dědictví regionu a zpřístupňuje tyto významné nemovité památky, a za umožnění jejich dalšího využití pro muzejní expozice oborů tradičních regionálních řemesel a technologií (bývalý zámecký pivovar jako dílna tapiserií; bývalý jezuitský seminář jako Muzeum Jindřichohradecka; bývalá jezuitská kolej jako Národní muzeum fotografie). Vodohospodářské a ekologické stavby Dokončení vltavské vodní cesty v úseku Hluboká nad Vltavou, Plavební komora České Vrbné a Horní a Dolní rejda plavební komory České Vrbné Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s., HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha Zhotovitel: Sdružení firem Metrostav a.s. a NAVIMOR INVEST s.a., Praha Stavebník: ČR Ředitelství vodních cest České republiky, Praha Za kvalitní provedení náročného vodohospodářského díla velkého rozsahu nejen po stránce stavební, ale i technologické. Stavba zvýšila propustnost jezu v Českém Vrbném pro extrémní průtoky a byla prováděna za komplikovaných a složitých podmínek staveniště v řečišti Vltavy v těsné blízkosti stávajících vodních děl (jez České Vrbné, malá vodní elektrárna, ap.). MVE Sokolský ostrov úpravy pro zvýšení spádu Projektant: VH-TRES spol. s r.o., VODOHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY, Zhotovitel: VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o., Stavebník: AQUA ENERGIE s.r.o., Nýrsko Za profesionální zvládnutí zásadního problému stavby při zajištění statické stability stávajících stavebních objektů malé vodní elektrárny a jejich založení na potřebnou sníženou úroveň. Součástí je vybudování nových speciálních vodohospodářských konstrukcí spolu s náročnou výměnou kompletního technologického zařízení ve složitých podmínkách staveniště v řečišti toku Vltavy v krátkém termínu výstavby. Dokončená stavba má zvýšením výkonu ekologicky čisté elektrické energie konkrétní ekonomický přínos. Zvláštní ocenění PRESTA Modernizace a rozšíření kompostárny a vybudování sběrného dvora v Písku Projektant: ERDING a.s., Václav Janoušek, Brno Zhotovitel: STRABAG a.s., OZ, Provozní jednotka Písek Stavebník: Město Písek Za výjimečný přínos realizace stavby a moderního řešení sběrného dvora a kompostárny pro odpadové hospodářství města Písku a poměrně širokého okolí přilehlých obcí. Jedná se o moderní řešení ekologicky důležité stavby v jihočeském regionu. Ojedinělý sběrný dvůr bude ročně zajišťovat zpracování biologicky rozložitelného materiálu v objemu cca t, který bude možno opětovně využít pro agrotechnické účely. Dopravní a ostatní inženýrské stavby mosty Most ev. č , přepad rybníka Bezdrev Projektant: IKP Consulting Engineers, s.r.o., Praha Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., Stavebník: Jihočeský kraj Za brilantní zvládnutí historicky původních technologií a receptur při rekonstrukci historicky významného a památkově chráněného mostu za odborného dohledu Národního památkového ústavu a za aplikaci nových technologických systémů ochrany mostních konstrukcí (izolace, odvodnění apod.). Bylo tím dosaženo prodloužení životnosti tohoto mostního díla. V rámci kvalitně provedené rekonstrukce byla také dostatečně vyřešena protipovodňová opatření opevnění břehů, zkapacitnění průtočných profilů, rekultivace inundačních prostorů atp.

6 a Cena časopisu STAVEBNICTVÍ Lávka ev. č. CB-003 U Zimního stadionu Projektant: HBP s.r.o., Zhotovitel: Edikt a.s., Stavebník: Statutární město Za kvalitní realizaci a významné zvládnutí účelného konstrukčního a estetického včlenění průmyslově-technologického koridoru inženýrských sítí do elegantní štíhlé lávky. Lávka také zajišťuje komunikační propojení satelitního prostoru a centra města Českých Budějovic pro pěší a cyklisty přes řeku Vltavu. Dopravní a ostatní inženýrské stavby komunikace Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích, 1.2 etapa, úsek Rudolfovská Pekárenská Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s. Praha, ateliér Zhotovitel: STRABAG a.s., OZ, Oblast JIH Stavebník: Jihočeský kraj Za splnění kritérií náročného zadání provedením nové Zanádražní komunikace ve stísněném území v souběhu s vodotečí za přítomnosti velkého množství inženýrských sítí pod konstrukcí vozovky a s křížením s průmyslovou železniční vlečkou. Situačně stavba znamená dopravní odlehčení jak prostoru před nádražím ČD, tak i v křižovatce ulic Nádražní a Rudolfovské u viaduktu. Tato komunikace má zásadní význam pro celoměstský komunikační systém a výsledek působí nenásilně a technicky čistě. Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích, 2.1 etapa, úsek Rudolfovská Vrbenská Projektant: Ing. František Stráský Atelie SIS Zhotovitel: Eurovia CS, a.s., Stavebník: Jihočeský kraj Za technické zvládnutí a provedení části nové tzv. Zanádražní komunikace, které bylo podmíněno budováním nových mostů, úpravami mnoha důležitých vedení inženýrských sítí, zejména pak důsledným přístupem k řešení protihlukových opatření a omezeným koridorem mezi existující zástavbou a Dobrovodským potokem. Tato přeložka silnice tvoří významnou součást nového dopravního okruhu města. rodinné domy a bytové STAVBY Do této kategorie byla přihlášena jedna stavba. Z toho důvodu kategorie nehodnocena. Ostatní stavby pro volnočasové AKTIVITY Stezka v korunách stromů Lipno nad Vltavou Projektant: Architekturbüro Stöger arch. Josef Stöger, Schönberg, NSR Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o,, WIEHAG GmbH, Holzbau Dengler GmbH Stavebník: STEZKA KORUNAMI STROMŮ s.r.o., Lipno nad Vltavou Za unikátní stavbu v jihočeském regionu poskytující nové příležitosti pro volnočasové aktivity a to i pro invalidní a handicapované občany. ceny vyhlašovatelů Cena vyhlašovatele ČSSI Hokejové centrum Pouzar Projektant: Zhotovitel: Stavebník: Bukolsky architekti s.r.o., Brno STRABAG a.s., OZ pozemní a inženýrské stavitelství HC ČESKOBUDĚJOVIČTÍ LVI občanské sdružení Za zdařilou aplikaci nosné konstrukce a optimální použití stavebních materiálů při zvoleném dispozičním řešení. Zvláštní pozornost zasluhuje nízká energetická náročnost budovy a investorské pojetí realizace v dané lokalitě. Cena vyhlašovatele SPS Stavební úpravy Schwarzenberského seníku na penzion Projektant: JK-STAVPROJEKT, s.r.o. Ing. Josef Kregl, Suchdol nad Lužnicí Zhotovitel: TŘEBOŇSKÉ STAVBY, s.r.o. Stavebník: DDS TOUR s.r.o., Brno Za zajímavý podnikatelský záměr, kdy původní využití bylo zcela nahrazeno současnou potřebou. Objekt se nachází v lokalitě Mokrých luk v Chráněné krajinné oblasti Třeboň. Původně uvažovaná rekonstrukce byla přehodnocena, seník byl nahrazen architektonicky zdařilou vnější replikou původního objektu. Penzion s kapacitou 41 lůžek má moderní dispozice s možností bezbariérového přístupu. Cena vyhlašovatele ČKAIT Most přes Záhvozdenský potok na komunikaci Černoleská horní Projektant: PONTEX, spol. s r.o., Praha Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s. Stavebník: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Za nestandardní technické řešení propojení lesních cest železobetonovým polorámem ve směrovém a výškovém oblouku s mostovkou proměnné tloušťky a citlivé začlenění do okolní krajiny CHKO Šumava.

7 1. místo v soutěži STUDENT PRESTA za nejlepší vysokoškolskou práci jihočeských stavebních škol za období VŠTE Ordinace optika s prodejnou a byt Jiří Šál Vedoucí projektu: Ing. Blanka Pelánková Student dokázal na zadaném velmi stísněném pozemku tvaru slzy navrhnout zajímavý čtyřpodlažní objekt. Zadání bylo ztíženo okolní zástavbou, které se musel přizpůsobit. Přesto dokázal vyprojektovat polyfunkční objekt s prodejnou v 1. NP, ordinací ve 2. NP a bytem ve 3. a 4. NP. Stavba má stupňovitý charakter s terasami v obou horních podlažích. Zajímavé je umístění schodiště a jeho tvar v nejužším místě objektu a využití každého kousku prostoru v domě. 1. místo v soutěži STUDENT PRESTA za nejlepší středoškolskou práci jihočeských stavebních škol za období VOŠ a SPŠ Volyně Bytový dům BD4 PREHLIDKA STUDENTSKYCH PRACI Soutěžní přehlídka projektů středoškolských a vysokoškolských studentů stavebních škol Jihočeského kraje Součástí letošního ročníku PRESTA JIŽNÍ ČECHY byla i soutěž o nejlepší projekční práce středoškolských a vysokoškolských studentů stavebních škol STUDENT PRESTA JČ Této části soutěže se zúčastnili vybraní reprezentanti pěti stavebních škol jihočeského regionu VŠTE, SPŠ stavební, VOŠ a SPŠ Volyně, SOŠ a SOU Písek, SPŠ strojní a stavební Tábor. Jedenáctičlenná porota složená ze zástupců vyhlašovatelů a zástupců jednotlivých škol hodnotila 16 přihlášených vítězných projektů ze školských kol. V krajské soutěži STUDENT PRESTA JČ porota udělila 1. místa za nejlepší vysokoškolskou práci a za nejlepší středoškolskou práci. Dále porota udělila tři Čestná uznání pro nejlepší práce škol. Petr Červený Vedoucí projektu: Ing. František Němec Za vyvážený a dobře zvládnutý návrh projektu bytového domu, za vhodně použité materiály a dořešení bezbariérových přístupů. JIZNI CECHY ČESTNÁ UZNÁNÍ PRO NEJLEPŠÍ PRÁCE ŠKOL SŠ kategorie ŽÁkovskÁ práce SPŠ SaS Tábor Restaurace a kavárna Lukáš Hlubocký Vedoucí projektu: Ing. Alena Bažantová SPŠ Atypický rodinný dům 1 Romana Hadačová Vedoucí projektu: Ing. arch. Jiří Mysliveček SOŠ a SOU Písek Nízkoenergetický rodinný dům 2 Jan Kolář Vedoucí projektu: Ing. Petr Lasovský Partneři studentské soutěže:

8 Přehled staveb přihlášených do soutěže PRESTA Jižní čechy I. N OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY novostavby 1 Hokejové centrum Pouzar, Č. Budějovice STRABAG a.s., odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství Č. Budějovice 2 Hotel Relax, Dolní Vltavice EDIKT a.s., Č. Budějovice 3 Výstavba přestupního terminálu Nové Údolí na trati Čičenice Nové údolí EDIKT a.s., Č. Budějovice 4 Výstaviště - pavilon T HOCHTIEF CZ a.s., Č. Budějovice PRESTA 5 Autosalon a servisní hala Hyundai MANE STAVEBNÍ s.r.o., Č. Budějovice 6 Domov Matky Vojtěchy, Prachatice Metrostav a.s., Praha 7 Kaple sv. Anežky České, Týn nad Vltavou Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou 8 Obchodní centrum Hluboká nad Vltavou SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Pozemni stavby JIH 9 Kulturní dům Trhové Sviny Vidox s.r.o., Č. Krumlov 10 Stavební úpravy Schwarzenberského seníku na penzion, Třeboň I. R OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY rekonstrukce 11 Rekonstrukce ubytovacích prostor Lázně AURORA 12 Rekonstrukce hospodářského objektu na krokodýlí farmu Třeboňské stavby s.r.o., Třeboň Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. divize Weber KOČÍ a.s., Písek 13 Kájovská 54- Krčínův dům, Český Krumlov Vidox s.r.o., Č. Krumlov 14 Stavební úpravy Hotel Zlatá Hvězda Třeboň MANE STAVEBNÍ s.r.o., Č. Budějovice 15 Clarion Congress Hotel **** přístavba a stavební úpravy hotelu Gomel Atelier Kročák architekt 16 Bývalý kostel sv. Filipa a Jakuba, Velešín Vidox s.r.o., Č. Krumlov 17 Národní muzeum fotografie a dílna tapiserií Město Jindřichův Hradec 18 Loutkové divadlo Třeboň Spilka a Říha s.r.o., Soběslav II. Rodinné domy a bytové stavby 19 Bytový dům Zahradní ulice Ševětín EDIKT a.s., Č. Budějovice III. Vodohospodářské a ekologické stavby 20 Dokončení vltavské vodní cesty v úseku Č.Budějovice Hluboká nad Vltavou, Ochranný přístav České Vrbné, přístaviště osobní lodní dopravy, přemostění vjezdu do ochranného přístavu 21 Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice Hluboká nad Vltavou, Plavební komora České Vrbné a Horní a Dolní rejda plavební komory České Vrbné HOCHTIEF CZ a.s., Č. Budějovice Metrostav a.s., Praha 22 Malše, ř. km. 62,373 rekonstrukce jezu Jílek Povodí Vltavy, státní podnik závod Horní Vltava 23 Vltavská vodní cesta a velíny Atelier 8000 spol. s r.o., Č. Budějovice 24 ČOV Třeboň SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný CV CV PRESTA PRESTA Přehled projektů Student PRESTA JČ Projekt Student Přihlašovatel Ocenění 1 Galerie Františka Líbala Hana Rýcová VŠTE Č. Budějovice 2 Ordinace optika s prodejnou a byt Jiří Šál VŠTE Č. Budějovice 1. místo VŠ 3 Polyfunkční objekt Václav Jůzko VŠTE Č. Budějovice 4 Bytový dům BD4 Petr Červený VOŠ a SPŠ Volyně 1. místo SŠ 5 Bytový dům BD5 Jaromír Hrůza VOŠ a SPŠ Volyně 6 Bytový dům BJ9 Richard Pevný VOŠ a SPŠ Volyně 7 Dům ve valu Lucie Kerzlová SPŠ SaS Tábor 8 Rodinný dům Tábor 1 Monika Kutilová SPŠ SaS Tábor 9 Rodinný dům Tábor 2 Adam Zaňka SPŠ SaS Tábor 10 Restaurace a kavárna Lukáš Hlubocký SPŠ SaS Tábor Čestné uznání 11 Nízkoenergetický rodinný dům 1 Michal Horák SOŠ a SOU Písek 12 Nízkoenergetický rodinný dům 2 Jan Kolář SOŠ a SOU Písek Čestné uznání 13 Nízkoenergetický rodinný dům 3 Jakub Novotný SOŠ a SOU Písek 14 Atypický rodinný dům 1 Romana Hadačová SPŠ Č. Budějovice Čestné uznání 15 Atypický rodinný dům 2 Matěj Bohm SPŠ Č. Budějovice 16 Rodinný dům 4 Petr Churáček SPŠ Č. Budějovice 25 Dokončení vltavské vodní cesty v úseku Hluboká nad Vltavou 26 Modernizace a rozšíření kompostárny a vybudování sběrného dvora v Písku 27 MVE Sokolský ostrov úpravy pro zvýšení spádu IV. K SMP CZ a.s., Praha Dopravní a ostatní inženýrské stavby komunikace 28 Přeložka silnic II/156 a II/157 v Č Budějovicích 29 Regenerace sídliště Máj v Č. Budějovicích úsek 05 sever 30 Bechyně rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka 31 Revitalizace historického jádra města Písku III. Etapa předpolí Kamenného mostu a Fügnerovo náměstí 32 Přeložka silnic II/156 a II/156 v Č. Budějovicích, 2. etapa, úsek Rudolfovská Pekárenská 33 Č.Budějovice, ul. E. Rošického stavební úpravy komunikace č. III/ Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova v Č. Budějovicích (úsek Senovážné náměstí Čechova) STRABAG a.s., OZ, Provozní jednotka Písek VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o., Č. Budějovice Ing. František Stráský Atelier SIS, Č. Budějovice EDIKT a.s., Č. Budějovice Město Bechyně STRABAG a.s., OZ, Provozní jednotka Písek STRABAG a.s., OZ, Oblast JIH SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný 35 Silnice II/156, Nově Město, Trhové Sviny SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný IV. M Dopravní a ostatní inženýrské stavby mosty 36 Silnice II/154 konec obce Branná začátek města Třeboň a stavba mostu ev. č a (úsek č.9) - část A EUROVIA CS, a. s., závod České Budějovice 37 Lávka ev. č. CB-003 U Zimního stadionu EDIKT a.s., Č. Budějovice 38 Most ev. č přepad rybníka Bezdrev EUROVIA CS, a. s., závod České Budějovice 39 Most ev. č Ledenice EUROVIA CS, a. s., závod České Budějovice ZO PRESTA 40 Most ev. č Benešov nad Černou K - BUILDING CB, a.s., Č. Budějovice PRESTA 41 Most přes Záhvozdecký potok na komunikaci Černoleská horní, Boletice 42 Rekonstrukce mostu na místní komunikaci v Horní Lhotě, okres Jindřichův Hradec V. Ostatní stavby pro volnočasové aktivity Lesostavby Třeboň a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný 43 Stezka v korunách stromů Lipno nad Vtavou STEZKA KORUNAMI STROMŮ s.r.o., Lipno nad Vltavou 44 Odpočinková zóna Jordán, Tábor Město Tábor 45 Naučná stezka Naše rašeliniště Soumarský most, Volary 46 Revitalizace vodáckého areálu Lídy Polesné, revitalizace slalomové trati a prostoru areálu CZ.1.14/3.100/ , Č. Budějovice MANE STAVEBNÍ s.r.o., Č. Budějovice ZVÁNOVEC a.s., Město Prostor Termín CV PRESTA Putovní výstavy PRESTA Jižní čechy Č. Budějovice KÚ Č. Budějovice Č. Budějovice Radnice, výstavní sál Č. Budějovice prostory VŠTE Č. Krumlov MÚ Kaplická ul., hala přízemí Č. Budějovice HOBBY, pavilon T J. Hradec Městské divadlo KD Střelnice Tábor Galerie, čp Písek prostory SOU a SOŠ Písek Strakonice Výstavní sál hradu U Kata Prachatice Galerie O. H. Hajeka Salzburk, Rakousko Arch + Ing bude upřesněno

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST 1/44 OBSAH S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 1 VIZE MĚSTA BECHYNĚ...3 1.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel...

Více

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 LIDÉ & STAVBY Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 PSJ ZMĚNILO BRNĚNSKOU KANCELÁŘ A PŘESTĚHOVALO SE DO BUDOVY

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení )

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb., včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

Změna Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.prahy. vydává

Změna Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.prahy. vydává Čj.: MHMP/110547/2006/OUP V Praze dne 11.března 2008 Změna Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy příslušné podle 6 odst.5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb.,

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více

Ú Z E M N Í H O P L Á N U

Ú Z E M N Í H O P L Á N U Z M Ě N A č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U Ú S I L N É Návrh pro veřejné řízení Projektant: Ing. arch. Stanislav Kovář - ÚP STUDIO Autorizovaný architekt ČKA 00121 Jeremiášova 14, 370 01 České Budějovice

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: SCHVALUJÍCÍ

Více

Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu

Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu V dubnu se sešli zástupci JHK a několika firem, aby prodiskutovali aktuální hospodářskou situaci

Více

NÍZKOENERGETICKÝ BYTOVÝ DŮM KAMIL

NÍZKOENERGETICKÝ BYTOVÝ DŮM KAMIL Soupis staveb přihlášených do soutěže STAVBA ROKU 2013 Královéhradeckého kraje NÍZKOENERGETICKÝ BYTOVÝ DŮM KAMIL FATO a.s., člen holdingu FATO Ing. arch. Karel Schmied ml. FATO a.s., člen holdingu FATO

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Příloha č.6 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Část C,D,E,F) Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Obec Kurdějov, Kurdějov

Více

OBSAH. Územní plán hlavního města Prahy - koncept

OBSAH. Územní plán hlavního města Prahy - koncept OBSAH Obsah...1 0. Vymezení řešeného a zastavěného území a pojmů...4 0.1 Vymezení řešeného území...4 0.2 Vymezení zastavěného území...4 0.3 Vymezení pojmů...4 1. Koncepce uspořádání krajiny...9 1.1 Krajina...9

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz I. část Hodnocení hospodaření v roce 2002 Ing. Zdeňka Škabroudová Státní památkový ústav v Českých Budějovicích byl v roce 2002 státní příspěvkovou organizací. Naším zřizovatelem bylo Ministerstvo kultury

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) ČÁST C - F květen 2015 Pořizovatel: Obecní úřad Újezd Újezd 34, 267 61 Cerhovice v zastoupení:

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň SCHVÁLILO ZASTUPITELSTVO MĚSTA KADAŇ DNE 26. ZÁŘI 2013 USNESENÍM Č. 130/2013 1. ÚVOD 1.1. Úvod Městský program regenerace Městské památkové

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí in objednatel: Město

Více

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Návrh ke schválení Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Aktualizace tohoto dokumentu byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. 5. 2012 a schválena

Více

ČESKÝ KRUMLOV ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA fáze III. NÁVRH ŘEŠENÍ

ČESKÝ KRUMLOV ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA fáze III. NÁVRH ŘEŠENÍ Příloha obecně závazné vyhlášky města Český Krumlov č.2/2006 ČESKÝ KRUMLOV ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA fáze III. NÁVRH ŘEŠENÍ separát textové části D. ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV VE FORMĚ REGULATIVŮ

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE pořizovatel: OBECNÍ ÚŘAD LÍBEZNICE Mělnická 43, 250 65 Líbeznice NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE zhotovitel: Atelier M1 architekti s.r.o. Markétská 1/28 169 00 Praha 6 01/2014 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO

Více

I. Obsah územního plánu Metylovice

I. Obsah územního plánu Metylovice 1 I. Obsah územního plánu Metylovice I. A. TEXTOVÁ ČÁST strana 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 2 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 2 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

II. A. T E X T O V Á Č Á S T

II. A. T E X T O V Á Č Á S T ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU R Á C O V I C E II. A. T E X T O V Á Č Á S T pořizovatel: Městský úřad Moravské Budějovice zpracovatel: Atelier AVM s.r.o., Husova 8A, Brno zodpovědný projektant: Ing. arch. Zdeněk

Více