presta prestižní stavba jižních Čech katalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "presta prestižní stavba jižních Čech katalog"

Transkript

1 Přehlídka stavebních realizací jižních čech dokončených v letech presta prestižní stavba jižních Čech katalog Vyhlašovatelé soutěžní přehlídky Český svaz stavebních inženýrů (OP ČSSI) pod patronací Mgr. Jiřího Zimoly, hejtmana Jihočeského kraje za spolupráce České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (OK ČKAIT) Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR (SPS) a Jihočeského kraje Partnerem soutěže a přehlídky je Krajský úřad Jihočeského kraje, odborným mediálním partnerem je časopis Stavebnictví

2 Soutěžní přehlídka dokončených staveb v Jihočeském kraji v letech Vyhlašovatelé a organizátoři přehlídky PRESTA JIŽNÍ ČECHY při této soutěži prezentují provedené a dokončené stavby v jižních Čechách v uvedených letech a tím se vždy snažili a snaží podpořit rozvoj stavebnictví v jihočeském regionu. Smyslem a cílem organizování této přehlídky je vytvořit v tomto oboru v našem kraji zdravou rivalitu a soutěživost a tím ve svém důsledku podporovat kvalitní a hospodárně navržené stavby a dobrá architektonická, technická a technologická řešení celého stavebního díla. Porota složená z 11 zástupců vyhlašovatelů hodnotila a vybírala z celkového počtu 46 přihlášených staveb, které byly rozděleny do pěti soutěžních kategorií: Občanské a průmyslové stavby, Rodinné domy a bytové stavby, Vodohospodářské a ekologické stavby, Dopravní a ostatní inženýrské stavby, Ostatní stavby pro volnočasové aktivity. Nejlépe hodnocené stavby v jednotlivých kategoriích získaly za roky Další hodnocené vybrané stavby získaly Čestná uznání a Zvláštní ocenění. Byly také uděleny Ceny vyhlašovatelů a Cena časopisu Stavebnictví. Hejtman Jihočeského kraje udělil cenu INSPIRA Součástí letošního ročníku PRESTA JIŽNÍ ČECHY byla i soutěžní přehlídka projektů středoškolských a vysokoškolských studentů stavebních škol jihočeského regionu STUDENT PRESTA JČ OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY novostavby Výstaviště pavilon T Projektant: ATELIER 8000 spol. s r.o., Zhotovitel: Sdružení HOCHTIEF-VOKD, ved. účastník sdružení HOCHTIEF CZ a.s., Stavebník: Výstaviště a.s. Za významný přínos autora návrhu pro architekturu České republiky a za mimořádně zvládnutou realizaci z urbanistického, funkčního, konstrukčního a dodavatelského hlediska. Nová moderní multifunkční hala slouží k víceúčelovému využití. Svou polohou a tvarem pavilon splňuje požadavky jak na výstavnictví, tak na využití objektu pro sportovní a společenské akce. OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY rekonstrukce Clarion Congress Hotel **** přístavba a stavební úpravy hotelu Gomel v Českých Budějovicích Projektant: Ateliér Kročák architekt, Zhotovitel: PSJ a.s., Jihlava Stavebník: Vigano a.s., Praha, člen CPI Group Za mimořádně zvládnutý úkol nově adjustovat hmotově ojedinělou stavbu v rámci krajského města a za dobře realizovanou novou koncepci infrastruktury objektu navrženou na soudobé standardy. Rekonstrukcí splňuje hotel vysoké nároky na architektonickou, estetickou, užitnou a provozní úroveň mezinárodního hotelového kongresového centra s kompletním zázemím.

3 Vodohospodářské a ekologické stavby Čistírna odpadních vod Třeboň Projektant: Zhotovitel: EKOEKO s.r.o., Sdružení SWIETELSKY-HOCHTIEF-ČOV Třeboň, vedoucí účastník sdružení SWIETELSKY stavební s.r.o., Stavebník: Město Třeboň Za navržení a postavení ČOV podle nejnovějších poznatků v čistírenství odpadních vod. Za moderní dvoustupňové čištění a využívání progresivních techno logií čistírenského procesu. Realizovaná koncepce ČOV umožnuje její intenzifikaci, modernizaci nebo rozšíření bez přerušení provozu. Dosahovaná kvalita vyčištěných vod je lepší než požadované limity pře depsané legislativou a vypouštěné vody do rybníka Rožmberk mají nadstandardní parametry. Dopravní a ostatní inženýrské stavby komunikace Bechyňské náměstí rekonstrukce T. G. Masaryka Projektant: Ing. arch Jana Stachová, Ing. arch. Ladislav Stach, ateliér StAr Tábor Zhotovitel: BÖGL a KRÝSL, k.s., Praha Stavebník: Město Bechyně Za jedinečný architektonický počin, kdy byly zdokumentovány archeologické nálezy v celé ploše rekonstruovaného bechyňského náměstí a zajímavě vyznačeny použitím různých druhů a zbarvení dlažeb. Estetickým ztvárněním a zdařilým vytvořením harmonického, kulturního prostředí vznikly na hlavním náměstí velmi příjemné prostory pro odpočinek a relaxaci nejen obyvatel města Bechyně, ale i lázeňských hostů a ostatních návštěvníků. Dopravní a ostatní inženýrské stavby mosty Most ev. č Benešov nad Černou Projektant: PONTEX s.r.o., Praha Zhotovitel: K - BUILDING CB, a.s., Stavebník: Jihočeský kraj Za technicky zdařilé řešení složitého zadání šikmého mostu se zborcenými plochami ve směrovém i výškovém oblouku a zakládání stavby na mikropilotách v inundaci vodoteče. Také za velmi kvalitně provedenou předpjatou železobetonovou konstrukci zvládnutou i v detailech při komplikovaných podmínkách v krátkém termínu provádění. Nové esteticky působící přemostění řeší nejen dopravní zkapacitnění, ale umožňuje i bezpečné převedení povodňových průtoků.

4 Ostatní stavby pro volnočasové AKTIVITY Revitalizace vodáckého areálu Lídy Polesné, revitalizace slalomové trati a prostoru areálu CZ.1.14/3.100/ Projektant: Zhotovitel: Stavebník: VH-TRES spol. s r.o., VODOHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY, ZVÁNOVEC a.s., SPORTOVNÍ KLUB VODNÍ SLALOM, Za specifický individuální projekt slalomové trati s precizním provedením stavby, který svou vybaveností nabízí příležitosti pro sportovní i rekreační využití veřejností. Jedinečnost vodáckých prožitků je dána možností volby obtížnosti tratě variabilním nastavením mobilních překážek a s regulací průtoku vody slalomovou tratí. Areál spolu se svým ostatním vybavením je citlivě začleněn do přírody v klidové části města. cena hejtmana jihočeského KRAJE Cena INSPIRA Národní muzeum fotografie a dílna tapiserií Projektant: JPS J. Hradec s.r.o., Ing. arch. Miroslav Hájek H projekt, J. Hradec Zhotovitel: Sdružení Národní muzeum fotografie v Jindřichově Hradci, Vedoucí účastník sdružení Stavcent a.s., Jindřichův Hradec Stavebník: Město Jindřichův Hradec Za využití potenciálu kulturního dědictví a jeho uchování zdařilou rekonstrukcí třech historicky cenných objektů a dále za vhodně zvolenou formu využití těchto objektů a jejich navrácení do života. OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY novostavby Autosalon a servisní hala Hyundai, Projektant: Studio ARCHA s.r.o., Zhotovitel: MANE STAVEBNÍ s.r.o., Stavebník: HYUNDAI - FISCHER CZ s.r.o. Za příkladné zvládnutí investičního záměru a za kvalitní realizaci stavby uskutečněné ve velmi krátkém termínu. Prostor je řešen jako bezbariérový, je přehledný s logicky navazující funkčností a celá stavba splňuje nadstandardně estetické požadavky. Jsou splněny i náročné environmentální požadavky. Vlastním zdrojem tepla stavby jsou tepelná čerpadla a likviduje odpadní vody v nové vlastní čistírně odpadních vod. Kulturní dům Trhové Sviny Projektant: Ing. Jaromír Vinický projekty a konstrukce staveb, Hluboká nad Vltavou Zhotovitel: VIDOX s.r.o., Český Krumlov Stavebník: Město Trhové Sviny Za technicky zvládnuté provedení neobvyklého řešení stavby v oblasti zakládání a také za řemeslné zpracování poměrně členité střešní konstrukce vzniklé prolínajícími se válcovými plochami z dřevěných lepených obloukových nosníků a detailní zvládnutí příjemného víceúčelového interiéru.

5 OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY rekonstrukce Kájovská 54 Krčínův dům, Český Krumlov Projektant: SP STUDIO, s.r.o., Český Krumlov Zhotovitel: VIDOX s.r.o., Český Krumlov Stavebník: KRUM-INVEST a.s., Český Krumlov Za velmi citlivou a zdařilou rekonstrukci jedné z nejvýznamnějších goticko-renesančních staveb v historické části Českého Krumlova. V průběhu celkové rekonstrukce objektu byly restaurátorsky odkryty a za použití současných technologií zcela obnoveny kromě bohatě malované fasády i rozsáhlé plochy zdobených dřevěných stropů a fresek. Národní muzeum fotografie a dílna tapiserií Projektant: JPS J. Hradec s.r.o., Ing. arch. Miroslav Hájek Zhotovitel: H projekt, Jindřichův Hradec Sdružení Národní muzeum fotografie v Jindřichově Hradci, Vedoucí účastník sdružení Stavcent a.s., Jindřichův Hradec Stavebník: Město Jindřichův Hradec Za velmi zdařilou rekonstrukci historických objektů v centru památkové rezervace, která uchovává kulturní dědictví regionu a zpřístupňuje tyto významné nemovité památky, a za umožnění jejich dalšího využití pro muzejní expozice oborů tradičních regionálních řemesel a technologií (bývalý zámecký pivovar jako dílna tapiserií; bývalý jezuitský seminář jako Muzeum Jindřichohradecka; bývalá jezuitská kolej jako Národní muzeum fotografie). Vodohospodářské a ekologické stavby Dokončení vltavské vodní cesty v úseku Hluboká nad Vltavou, Plavební komora České Vrbné a Horní a Dolní rejda plavební komory České Vrbné Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s., HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha Zhotovitel: Sdružení firem Metrostav a.s. a NAVIMOR INVEST s.a., Praha Stavebník: ČR Ředitelství vodních cest České republiky, Praha Za kvalitní provedení náročného vodohospodářského díla velkého rozsahu nejen po stránce stavební, ale i technologické. Stavba zvýšila propustnost jezu v Českém Vrbném pro extrémní průtoky a byla prováděna za komplikovaných a složitých podmínek staveniště v řečišti Vltavy v těsné blízkosti stávajících vodních děl (jez České Vrbné, malá vodní elektrárna, ap.). MVE Sokolský ostrov úpravy pro zvýšení spádu Projektant: VH-TRES spol. s r.o., VODOHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY, Zhotovitel: VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o., Stavebník: AQUA ENERGIE s.r.o., Nýrsko Za profesionální zvládnutí zásadního problému stavby při zajištění statické stability stávajících stavebních objektů malé vodní elektrárny a jejich založení na potřebnou sníženou úroveň. Součástí je vybudování nových speciálních vodohospodářských konstrukcí spolu s náročnou výměnou kompletního technologického zařízení ve složitých podmínkách staveniště v řečišti toku Vltavy v krátkém termínu výstavby. Dokončená stavba má zvýšením výkonu ekologicky čisté elektrické energie konkrétní ekonomický přínos. Zvláštní ocenění PRESTA Modernizace a rozšíření kompostárny a vybudování sběrného dvora v Písku Projektant: ERDING a.s., Václav Janoušek, Brno Zhotovitel: STRABAG a.s., OZ, Provozní jednotka Písek Stavebník: Město Písek Za výjimečný přínos realizace stavby a moderního řešení sběrného dvora a kompostárny pro odpadové hospodářství města Písku a poměrně širokého okolí přilehlých obcí. Jedná se o moderní řešení ekologicky důležité stavby v jihočeském regionu. Ojedinělý sběrný dvůr bude ročně zajišťovat zpracování biologicky rozložitelného materiálu v objemu cca t, který bude možno opětovně využít pro agrotechnické účely. Dopravní a ostatní inženýrské stavby mosty Most ev. č , přepad rybníka Bezdrev Projektant: IKP Consulting Engineers, s.r.o., Praha Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., Stavebník: Jihočeský kraj Za brilantní zvládnutí historicky původních technologií a receptur při rekonstrukci historicky významného a památkově chráněného mostu za odborného dohledu Národního památkového ústavu a za aplikaci nových technologických systémů ochrany mostních konstrukcí (izolace, odvodnění apod.). Bylo tím dosaženo prodloužení životnosti tohoto mostního díla. V rámci kvalitně provedené rekonstrukce byla také dostatečně vyřešena protipovodňová opatření opevnění břehů, zkapacitnění průtočných profilů, rekultivace inundačních prostorů atp.

6 a Cena časopisu STAVEBNICTVÍ Lávka ev. č. CB-003 U Zimního stadionu Projektant: HBP s.r.o., Zhotovitel: Edikt a.s., Stavebník: Statutární město Za kvalitní realizaci a významné zvládnutí účelného konstrukčního a estetického včlenění průmyslově-technologického koridoru inženýrských sítí do elegantní štíhlé lávky. Lávka také zajišťuje komunikační propojení satelitního prostoru a centra města Českých Budějovic pro pěší a cyklisty přes řeku Vltavu. Dopravní a ostatní inženýrské stavby komunikace Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích, 1.2 etapa, úsek Rudolfovská Pekárenská Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s. Praha, ateliér Zhotovitel: STRABAG a.s., OZ, Oblast JIH Stavebník: Jihočeský kraj Za splnění kritérií náročného zadání provedením nové Zanádražní komunikace ve stísněném území v souběhu s vodotečí za přítomnosti velkého množství inženýrských sítí pod konstrukcí vozovky a s křížením s průmyslovou železniční vlečkou. Situačně stavba znamená dopravní odlehčení jak prostoru před nádražím ČD, tak i v křižovatce ulic Nádražní a Rudolfovské u viaduktu. Tato komunikace má zásadní význam pro celoměstský komunikační systém a výsledek působí nenásilně a technicky čistě. Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích, 2.1 etapa, úsek Rudolfovská Vrbenská Projektant: Ing. František Stráský Atelie SIS Zhotovitel: Eurovia CS, a.s., Stavebník: Jihočeský kraj Za technické zvládnutí a provedení části nové tzv. Zanádražní komunikace, které bylo podmíněno budováním nových mostů, úpravami mnoha důležitých vedení inženýrských sítí, zejména pak důsledným přístupem k řešení protihlukových opatření a omezeným koridorem mezi existující zástavbou a Dobrovodským potokem. Tato přeložka silnice tvoří významnou součást nového dopravního okruhu města. rodinné domy a bytové STAVBY Do této kategorie byla přihlášena jedna stavba. Z toho důvodu kategorie nehodnocena. Ostatní stavby pro volnočasové AKTIVITY Stezka v korunách stromů Lipno nad Vltavou Projektant: Architekturbüro Stöger arch. Josef Stöger, Schönberg, NSR Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o,, WIEHAG GmbH, Holzbau Dengler GmbH Stavebník: STEZKA KORUNAMI STROMŮ s.r.o., Lipno nad Vltavou Za unikátní stavbu v jihočeském regionu poskytující nové příležitosti pro volnočasové aktivity a to i pro invalidní a handicapované občany. ceny vyhlašovatelů Cena vyhlašovatele ČSSI Hokejové centrum Pouzar Projektant: Zhotovitel: Stavebník: Bukolsky architekti s.r.o., Brno STRABAG a.s., OZ pozemní a inženýrské stavitelství HC ČESKOBUDĚJOVIČTÍ LVI občanské sdružení Za zdařilou aplikaci nosné konstrukce a optimální použití stavebních materiálů při zvoleném dispozičním řešení. Zvláštní pozornost zasluhuje nízká energetická náročnost budovy a investorské pojetí realizace v dané lokalitě. Cena vyhlašovatele SPS Stavební úpravy Schwarzenberského seníku na penzion Projektant: JK-STAVPROJEKT, s.r.o. Ing. Josef Kregl, Suchdol nad Lužnicí Zhotovitel: TŘEBOŇSKÉ STAVBY, s.r.o. Stavebník: DDS TOUR s.r.o., Brno Za zajímavý podnikatelský záměr, kdy původní využití bylo zcela nahrazeno současnou potřebou. Objekt se nachází v lokalitě Mokrých luk v Chráněné krajinné oblasti Třeboň. Původně uvažovaná rekonstrukce byla přehodnocena, seník byl nahrazen architektonicky zdařilou vnější replikou původního objektu. Penzion s kapacitou 41 lůžek má moderní dispozice s možností bezbariérového přístupu. Cena vyhlašovatele ČKAIT Most přes Záhvozdenský potok na komunikaci Černoleská horní Projektant: PONTEX, spol. s r.o., Praha Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s. Stavebník: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Za nestandardní technické řešení propojení lesních cest železobetonovým polorámem ve směrovém a výškovém oblouku s mostovkou proměnné tloušťky a citlivé začlenění do okolní krajiny CHKO Šumava.

7 1. místo v soutěži STUDENT PRESTA za nejlepší vysokoškolskou práci jihočeských stavebních škol za období VŠTE Ordinace optika s prodejnou a byt Jiří Šál Vedoucí projektu: Ing. Blanka Pelánková Student dokázal na zadaném velmi stísněném pozemku tvaru slzy navrhnout zajímavý čtyřpodlažní objekt. Zadání bylo ztíženo okolní zástavbou, které se musel přizpůsobit. Přesto dokázal vyprojektovat polyfunkční objekt s prodejnou v 1. NP, ordinací ve 2. NP a bytem ve 3. a 4. NP. Stavba má stupňovitý charakter s terasami v obou horních podlažích. Zajímavé je umístění schodiště a jeho tvar v nejužším místě objektu a využití každého kousku prostoru v domě. 1. místo v soutěži STUDENT PRESTA za nejlepší středoškolskou práci jihočeských stavebních škol za období VOŠ a SPŠ Volyně Bytový dům BD4 PREHLIDKA STUDENTSKYCH PRACI Soutěžní přehlídka projektů středoškolských a vysokoškolských studentů stavebních škol Jihočeského kraje Součástí letošního ročníku PRESTA JIŽNÍ ČECHY byla i soutěž o nejlepší projekční práce středoškolských a vysokoškolských studentů stavebních škol STUDENT PRESTA JČ Této části soutěže se zúčastnili vybraní reprezentanti pěti stavebních škol jihočeského regionu VŠTE, SPŠ stavební, VOŠ a SPŠ Volyně, SOŠ a SOU Písek, SPŠ strojní a stavební Tábor. Jedenáctičlenná porota složená ze zástupců vyhlašovatelů a zástupců jednotlivých škol hodnotila 16 přihlášených vítězných projektů ze školských kol. V krajské soutěži STUDENT PRESTA JČ porota udělila 1. místa za nejlepší vysokoškolskou práci a za nejlepší středoškolskou práci. Dále porota udělila tři Čestná uznání pro nejlepší práce škol. Petr Červený Vedoucí projektu: Ing. František Němec Za vyvážený a dobře zvládnutý návrh projektu bytového domu, za vhodně použité materiály a dořešení bezbariérových přístupů. JIZNI CECHY ČESTNÁ UZNÁNÍ PRO NEJLEPŠÍ PRÁCE ŠKOL SŠ kategorie ŽÁkovskÁ práce SPŠ SaS Tábor Restaurace a kavárna Lukáš Hlubocký Vedoucí projektu: Ing. Alena Bažantová SPŠ Atypický rodinný dům 1 Romana Hadačová Vedoucí projektu: Ing. arch. Jiří Mysliveček SOŠ a SOU Písek Nízkoenergetický rodinný dům 2 Jan Kolář Vedoucí projektu: Ing. Petr Lasovský Partneři studentské soutěže:

8 Přehled staveb přihlášených do soutěže PRESTA Jižní čechy I. N OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY novostavby 1 Hokejové centrum Pouzar, Č. Budějovice STRABAG a.s., odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství Č. Budějovice 2 Hotel Relax, Dolní Vltavice EDIKT a.s., Č. Budějovice 3 Výstavba přestupního terminálu Nové Údolí na trati Čičenice Nové údolí EDIKT a.s., Č. Budějovice 4 Výstaviště - pavilon T HOCHTIEF CZ a.s., Č. Budějovice PRESTA 5 Autosalon a servisní hala Hyundai MANE STAVEBNÍ s.r.o., Č. Budějovice 6 Domov Matky Vojtěchy, Prachatice Metrostav a.s., Praha 7 Kaple sv. Anežky České, Týn nad Vltavou Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou 8 Obchodní centrum Hluboká nad Vltavou SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Pozemni stavby JIH 9 Kulturní dům Trhové Sviny Vidox s.r.o., Č. Krumlov 10 Stavební úpravy Schwarzenberského seníku na penzion, Třeboň I. R OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY rekonstrukce 11 Rekonstrukce ubytovacích prostor Lázně AURORA 12 Rekonstrukce hospodářského objektu na krokodýlí farmu Třeboňské stavby s.r.o., Třeboň Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. divize Weber KOČÍ a.s., Písek 13 Kájovská 54- Krčínův dům, Český Krumlov Vidox s.r.o., Č. Krumlov 14 Stavební úpravy Hotel Zlatá Hvězda Třeboň MANE STAVEBNÍ s.r.o., Č. Budějovice 15 Clarion Congress Hotel **** přístavba a stavební úpravy hotelu Gomel Atelier Kročák architekt 16 Bývalý kostel sv. Filipa a Jakuba, Velešín Vidox s.r.o., Č. Krumlov 17 Národní muzeum fotografie a dílna tapiserií Město Jindřichův Hradec 18 Loutkové divadlo Třeboň Spilka a Říha s.r.o., Soběslav II. Rodinné domy a bytové stavby 19 Bytový dům Zahradní ulice Ševětín EDIKT a.s., Č. Budějovice III. Vodohospodářské a ekologické stavby 20 Dokončení vltavské vodní cesty v úseku Č.Budějovice Hluboká nad Vltavou, Ochranný přístav České Vrbné, přístaviště osobní lodní dopravy, přemostění vjezdu do ochranného přístavu 21 Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice Hluboká nad Vltavou, Plavební komora České Vrbné a Horní a Dolní rejda plavební komory České Vrbné HOCHTIEF CZ a.s., Č. Budějovice Metrostav a.s., Praha 22 Malše, ř. km. 62,373 rekonstrukce jezu Jílek Povodí Vltavy, státní podnik závod Horní Vltava 23 Vltavská vodní cesta a velíny Atelier 8000 spol. s r.o., Č. Budějovice 24 ČOV Třeboň SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný CV CV PRESTA PRESTA Přehled projektů Student PRESTA JČ Projekt Student Přihlašovatel Ocenění 1 Galerie Františka Líbala Hana Rýcová VŠTE Č. Budějovice 2 Ordinace optika s prodejnou a byt Jiří Šál VŠTE Č. Budějovice 1. místo VŠ 3 Polyfunkční objekt Václav Jůzko VŠTE Č. Budějovice 4 Bytový dům BD4 Petr Červený VOŠ a SPŠ Volyně 1. místo SŠ 5 Bytový dům BD5 Jaromír Hrůza VOŠ a SPŠ Volyně 6 Bytový dům BJ9 Richard Pevný VOŠ a SPŠ Volyně 7 Dům ve valu Lucie Kerzlová SPŠ SaS Tábor 8 Rodinný dům Tábor 1 Monika Kutilová SPŠ SaS Tábor 9 Rodinný dům Tábor 2 Adam Zaňka SPŠ SaS Tábor 10 Restaurace a kavárna Lukáš Hlubocký SPŠ SaS Tábor Čestné uznání 11 Nízkoenergetický rodinný dům 1 Michal Horák SOŠ a SOU Písek 12 Nízkoenergetický rodinný dům 2 Jan Kolář SOŠ a SOU Písek Čestné uznání 13 Nízkoenergetický rodinný dům 3 Jakub Novotný SOŠ a SOU Písek 14 Atypický rodinný dům 1 Romana Hadačová SPŠ Č. Budějovice Čestné uznání 15 Atypický rodinný dům 2 Matěj Bohm SPŠ Č. Budějovice 16 Rodinný dům 4 Petr Churáček SPŠ Č. Budějovice 25 Dokončení vltavské vodní cesty v úseku Hluboká nad Vltavou 26 Modernizace a rozšíření kompostárny a vybudování sběrného dvora v Písku 27 MVE Sokolský ostrov úpravy pro zvýšení spádu IV. K SMP CZ a.s., Praha Dopravní a ostatní inženýrské stavby komunikace 28 Přeložka silnic II/156 a II/157 v Č Budějovicích 29 Regenerace sídliště Máj v Č. Budějovicích úsek 05 sever 30 Bechyně rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka 31 Revitalizace historického jádra města Písku III. Etapa předpolí Kamenného mostu a Fügnerovo náměstí 32 Přeložka silnic II/156 a II/156 v Č. Budějovicích, 2. etapa, úsek Rudolfovská Pekárenská 33 Č.Budějovice, ul. E. Rošického stavební úpravy komunikace č. III/ Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova v Č. Budějovicích (úsek Senovážné náměstí Čechova) STRABAG a.s., OZ, Provozní jednotka Písek VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o., Č. Budějovice Ing. František Stráský Atelier SIS, Č. Budějovice EDIKT a.s., Č. Budějovice Město Bechyně STRABAG a.s., OZ, Provozní jednotka Písek STRABAG a.s., OZ, Oblast JIH SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný 35 Silnice II/156, Nově Město, Trhové Sviny SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný IV. M Dopravní a ostatní inženýrské stavby mosty 36 Silnice II/154 konec obce Branná začátek města Třeboň a stavba mostu ev. č a (úsek č.9) - část A EUROVIA CS, a. s., závod České Budějovice 37 Lávka ev. č. CB-003 U Zimního stadionu EDIKT a.s., Č. Budějovice 38 Most ev. č přepad rybníka Bezdrev EUROVIA CS, a. s., závod České Budějovice 39 Most ev. č Ledenice EUROVIA CS, a. s., závod České Budějovice ZO PRESTA 40 Most ev. č Benešov nad Černou K - BUILDING CB, a.s., Č. Budějovice PRESTA 41 Most přes Záhvozdecký potok na komunikaci Černoleská horní, Boletice 42 Rekonstrukce mostu na místní komunikaci v Horní Lhotě, okres Jindřichův Hradec V. Ostatní stavby pro volnočasové aktivity Lesostavby Třeboň a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný 43 Stezka v korunách stromů Lipno nad Vtavou STEZKA KORUNAMI STROMŮ s.r.o., Lipno nad Vltavou 44 Odpočinková zóna Jordán, Tábor Město Tábor 45 Naučná stezka Naše rašeliniště Soumarský most, Volary 46 Revitalizace vodáckého areálu Lídy Polesné, revitalizace slalomové trati a prostoru areálu CZ.1.14/3.100/ , Č. Budějovice MANE STAVEBNÍ s.r.o., Č. Budějovice ZVÁNOVEC a.s., Město Prostor Termín CV PRESTA Putovní výstavy PRESTA Jižní čechy Č. Budějovice KÚ Č. Budějovice Č. Budějovice Radnice, výstavní sál Č. Budějovice prostory VŠTE Č. Krumlov MÚ Kaplická ul., hala přízemí Č. Budějovice HOBBY, pavilon T J. Hradec Městské divadlo KD Střelnice Tábor Galerie, čp Písek prostory SOU a SOŠ Písek Strakonice Výstavní sál hradu U Kata Prachatice Galerie O. H. Hajeka Salzburk, Rakousko Arch + Ing bude upřesněno

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 V pondělí 23. května 2011 byly v NÁRODNÍM TECHNICKÉM MUZEU vyhlášeny NOMINACE NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010. VYPISOVATELÉ:

Více

presta prestižní stavba jižních Čech katalog

presta prestižní stavba jižních Čech katalog PŘEHLÍDKA STAVEBNÍCH REALIZACÍ JIŽNÍCH ČECH DOKONČENÝCH V LETECH 2012 2014 presta prestižní stavba jižních Čech katalog 2012 2014 Vyhlašovatelé soutěžní přehlídky Český svaz stavebních inženýrů (OP ČSSI)

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 Ve čtvrtek 9. června 2011 byly v Betlémské kapli předány TITULY ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010. VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR:

Více

Investiční příležitosti v Jihočeském kraji. Stavební fórum 17. 4. 2008

Investiční příležitosti v Jihočeském kraji. Stavební fórum 17. 4. 2008 Investiční příležitosti v Jihočeském kraji Stavební fórum 17. 4. 2008 Rozloha regionu: 10 056 km 2 (12,8 % plochy ČR) Počet obcí: 623 Počet obyvatel: 630 006 Hustota obyvatelstva: 63/km2 Statutární město:

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOPRAVNÍ STAVBY A TECHNOLOGIE

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOPRAVNÍ STAVBY A TECHNOLOGIE CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOPRAVNÍ STAVBY A TECHNOLOGIE V úterý 25. května 2010 byly v Betlémské kapli uděleny TITULY ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA / TECHNOLOGIE ROKU 2009. TITUL ZÍSKALA 1 TECHNOLOGIE A 4 STAVBY

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Česká republika 12/1998 04/1999 Inženýrská činnost, vedení stavby, technický dozor investora Třípodlažní železobetonový administrativní a obchodní objekt

Více

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA ROKU 2008:

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA ROKU 2008: Tisková zpráva společnosti TOP EXPO CZ Slavnostní večer spojený s udílením titulů vítězům celostátní soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA roku 2008 Čtvrtek 25. června 2009, Betlémská kaple Tituly ČESKÁ DOPRAVNÍ

Více

Splavnění Labe do Pardubic LABEL Martfü, Hungary 24th - 26th November 2010. Po vodě ekologicky, levně a v pohodě

Splavnění Labe do Pardubic LABEL Martfü, Hungary 24th - 26th November 2010. Po vodě ekologicky, levně a v pohodě Splavnění Labe do Pardubic LABEL Martfü, Hungary 24th - 26th November 2010 Vodní cesty střední Evropy Rotterdam Hamburk Berlín Kolín nad Rýnem Magdeburk 2 Splavnění Labe do Pardubic Účel projektu prodloužení

Více

Zakázka Zadavatel Termín plnění. Jindřichův Hradec. Spokojený senior II Ledax o.p.s. 2010. Územní plán obce Ktiš Obec Ktiš 2009

Zakázka Zadavatel Termín plnění. Jindřichův Hradec. Spokojený senior II Ledax o.p.s. 2010. Územní plán obce Ktiš Obec Ktiš 2009 PROJEKTY DO GRANTOVÉHO PROGRAMU JIHOČESKÉHO KRAJE výtah Zpracováno LISTOPAD Stručný výčet zpracovaných zakázek: Zakázka Zadavatel Termín plnění Pečovatelská služba Ledax Ledax Farmářské trhy R51 Setkání

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 24024/2014-51 48371/ENV/14 Ing. Hejhal / l. 2730 11. 7.

Více

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 2710 / 00 A. základní údaje Číslo změny: Z 2710 / 00 Městská část: Praha 2, Praha 4, Praha 5 Katastrální území: Hlubočepy, Nové Město, Podolí, Smíchov, Vyšehrad Parcelní číslo: VRÚ

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 13. 6. 2014 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT Ing. Pavel Křeček Ing. Pavel Křeček p ř e d s e d a Č K A I T autorizovaný inženýr v oborech Městské inženýrství, Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. člen představenstva

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 2008/13350/430 14618/ENV/08 Mgr. Petrů/l.2317 25. 2. 2008 Věc:

Více

D3 x R4. Kudy z Prahy do Českých Budějovic? 24. 1. 2015 Vítek Urban

D3 x R4. Kudy z Prahy do Českých Budějovic? 24. 1. 2015 Vítek Urban D3 x R4 Kudy z Prahy do Českých Budějovic? 24. 1. 2015 Vítek Urban Kudy z Prahy do Českých Budějovic? Přes Tábor? Start: Jižní spojka Cíl: křižovatka Pražská 138 km 1:34 h Po D1 do Mirošovic 22 km Po

Více

GRANTOVÉ PROGRAMY JIHOČESKÉHO KRAJE. výtah

GRANTOVÉ PROGRAMY JIHOČESKÉHO KRAJE. výtah GRANTOVÉ PROGRAMY JIHOČESKÉHO KRAJE výtah Aktualizováno leden 2014 Stručný výčet zpracovaných zakázek: Zakázka Zadavatel Termín plnění ský divadelní festival 2014 ská rozvojová 2014 Rekonstrukce sportovních

Více

Městský úřad Trhové Sviny Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkovo nám. 32, PSČ 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.

Městský úřad Trhové Sviny Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkovo nám. 32, PSČ 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny. Městský úřad Trhové Sviny Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkovo nám. 32, PSČ 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz Značka Číslo jednací Trhové Sviny ODSH/09/155/Č-II/154 28812/09 dne:15.10.2009

Více

Území kraje je vymezeno územím okresů:

Území kraje je vymezeno územím okresů: Jihočeský kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky byl vytvořen v roce 2000. Do května 2001 se jmenoval Budějovický kraj. K 1. 1. 2003 bylo v Jihočeském kraji zřízeno 17 správních obvodů

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice Poskytovatel řešení: Nad Rokoskou 2361/2a Praha 8, PSČ 182 00 IČO: 61509001 DIČ: CZ61509001 Zpracovali: Ing. Arch. Pavla Zimová Jan Rod, autorizovaný

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY:

ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- GP Jihočeský kraj) ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 1 Počáteční vzdělávání

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

INVESTIČNÍ AKCE 2014. Město Varnsdorf

INVESTIČNÍ AKCE 2014. Město Varnsdorf INVESTIČNÍ AKCE 2014 Město Varnsdorf Snížení energetické náročnosti MŠ Pražská Varnsdorf Kompletní zateplení obvodového pláště a střechy budovy včetně výměny oken a dveří Zhotovitel: S-BAU BOHEMIA, spol.

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

ROK TECHNIKY a odborného vzdělávání

ROK TECHNIKY a odborného vzdělávání ROK TECHNIKY a odborného vzdělávání 29. 5. 2015 Lenka Vohradníková, Jihočeská hospodářská komora Dana Feferlová, Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů Proč TECHNIKA a odborné vzdělávání? Podíl

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

GRANTOVÉ PROGRAMY JIHOČESKÉHO KRAJE. výtah

GRANTOVÉ PROGRAMY JIHOČESKÉHO KRAJE. výtah GRANTOVÉ PROGRAMY JIHOČESKÉHO KRAJE výtah Aktualizováno červen Stručný výčet zpracovaných zakázek: Zakázka Zadavatel Termín plnění Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb na území

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

Seznam akcí v záruční lhůtě a uplatňování záručních oprav

Seznam akcí v záruční lhůtě a uplatňování záručních oprav Seznam akcí v záruční lhůtě a uplatňování záručních oprav Na základě dotazu občanů před jednáním Zastupitelstva města Vimperk dne 04.03.2013 Vás informujeme o procesu uplatňování záručních oprav. Odbor

Více

NOMINACE NA TITUL STAVBA ROKU 2009

NOMINACE NA TITUL STAVBA ROKU 2009 NOMINACE NA TITUL STAVBA ROKU 2009 Autoři: Otakar Hornoch HBH Projekt spol. s r.o., František Jehlík PRAGOPROJEKT, a.s., Vlastimil Horák AMBERG Engineering Brno, a.s. Dodavatel: Sdružení D4707 Skanska

Více

Dobrovolný svazek obcí VODOVOD HAMR Palackého nám. 46/II., 379 01 Třeboň, IČO: 60818361, DIČ: CZ60818361 Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 0 9 Třeboň, dne 31.1.2010

Více

EVVO v Jihočesk eském m kraji 2001-2009 EVVO = environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta EVVO - preventivní nástroj v ochraně ŽP EVVO - O ŽP - V ŽP - PRO ŽP EVVO - rozvíjet vnímavost a vstřícnost

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY (IPRM)

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY (IPRM) INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY (IPRM) Název: Regenerace městského prostředí, rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání a všestranný rozvoj občanské vybavenosti

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Časopis Stavební fórum - Diskusní setkání dne 16.10.2008 Praha Hlavní cíle revitalizace koněspřežné dráhy - Rozšíření nabídky cestovního ruchu (zvýšení

Více

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 List.č.1 Část p.p.č. 50/2 o výměře 790 m 2 v k.ú. Květnová prodej pozemků ve vlastnictví Města Ostrov bude probíhat na základě výběrového řízení pozemky

Více

200058050 - Jindřiš - Novotný - Hamerský potok - 7,961 ř.km

200058050 - Jindřiš - Novotný - Hamerský potok - 7,961 ř.km ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 1,08 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 107030480 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1179700 TVAR přímý STŘ. DÉLKA [m] 20,11 ÚTVAR

Více

Operace. Operation. Název operace. Name of the operation

Operace. Operation. Název operace. Name of the operation Statutární město České Budějovice 2.1 Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova I. (úsek Senovážné náměstí - Čechova) Město Horažďovice Otavská cyklostezka - úsek v mikroregionu Prácheňsko

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Rozvojové projekty Jihočeského kraje. Mgr. Antonín Kaplan, odd. regionálního rozvoje

Rozvojové projekty Jihočeského kraje. Mgr. Antonín Kaplan, odd. regionálního rozvoje Rozvojové projekty Jihočeského kraje Mgr. Antonín Kaplan, odd. regionálního rozvoje země zaslíbená Jihočeský kraj Finance Dle schváleného rozpočtu hospodaří Jihočeský kraj v roce 2011 s celkovými příjmy

Více

Velikost: Hodnota: 0.0 mil. Kč. Termín realizace: Od: Léto 2011 Do: 2012

Velikost: Hodnota: 0.0 mil. Kč. Termín realizace: Od: Léto 2011 Do: 2012 103575 Financování, projekt a materiál na realizaci typového rodinného domu Rodinné domy Hodnota: 0.0 mil. Kč Od: Léto 2011 Do: 2012 zájem o projekt rodinného domu, typový s úpravou, přízemní, obytné podkroví,

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 30. 10. 2012 Třída: 4. - 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 30. 10. 2012 Třída: 4. - 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOPRAVNÍ STAVBY A TECHNOLOGIE

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOPRAVNÍ STAVBY A TECHNOLOGIE CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOPRAVNÍ STAVBY A TECHNOLOGIE Ve středu 19. května 2010 byly v pražském Martinickém paláci zveřejněny stavby, které získaly NOMINACI NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA / TECHNOLOGIE

Více

Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji

Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji Prezentace v rámci akce Investiční záměry vjihočeském kraji Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Čtvrtek 17. 4. 2008 Grand Hotel Zvon,

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 301 Hašek Josef Vocásek Alois Praha 1 411 Hanzlík Josef Železná Ruda Vítek Petr Sušice 501 Chaloupka František 506 Flachs Emil 2 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická

Více

Projekt Čistá řeka Bečva I

Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Je to část příhraniční

Více

Výsledky hodnocení staveb přihlášených do soutěžní přehlídky Stavba Ústeckého kraje 2013

Výsledky hodnocení staveb přihlášených do soutěžní přehlídky Stavba Ústeckého kraje 2013 Výsledky hodnocení staveb přihlášených do soutěžní přehlídky Stavba Ústeckého kraje 2013 Přihlašovatel 1. Statutární město Děčín Mírové náměstí 1175/5 405 38 Děčín IV Přihlašující: František Pelant 5.

Více

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2 JIRÁSKOVA ING. ARCH. LENKA HANUSOVÁ PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA 464/1 464/2 465/9 465/1 KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM 460/1 465/2 462/2 462/1 451 SMĚR CENTRUM 465/3 1 MĚSTSKÁ POLICIE 2

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 Rozvojové území D1 D3 plocha 3932 m² D1 D2 D3 garáž celkem obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí)* m2 81 373 167 621 s travování (plocha pro hosty + plocha zázemí)

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE PROTOKOL O JEDNÁNÍÍ POROTY Lazaretní 13, 615 00 Brno 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1.1. Název veřejné zakázky: Soutěž o návrh Novostavba transfúzního oddělení a centrální tkáňové

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY:

ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- GP Jihočeský kraj) ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 1 Počáteční vzdělávání

Více

Nabídka zaměstnání. Velmi nás potěší, pokud se rozhodnete zvážit naši nabídku a naší společnost oslovíte.

Nabídka zaměstnání. Velmi nás potěší, pokud se rozhodnete zvážit naši nabídku a naší společnost oslovíte. PROJEKT servis spol. s r. o. Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 Hloubětín tel.: 281 090 860, fax : 281 866 004 www.projekt-servis.cz, email : firma@projekt-servis.cz Dobrý den, Nabídka zaměstnání dovolujeme

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech duben až červen 2012 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Setkání energetických poradců ECČB, 4.4.2012....... 2 1.2 Exkurze jihočeských

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva OBSAH: str. 1) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1) ÚDAJE O STAVBĚ 2 a) Název stavby 2 b) Místo stavby 2 c) Předmět projektové dokumentace 2 1.2) ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 2 1.3) ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 18. jednání datum konání: 30.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 18. jednání datum konání: 30.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 18. jednání datum konání: 30.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 30.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0319/RM18/2014 Schválení zahraniční služební cesty - Sulmona

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2013

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2013 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2013 206 Dubský Karel Jindřichův Hradec 301 Holá Hedvika - Rožnov 506 MATHEO s.r.o. SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

Nabídka... 4-5. Infrastruktura a ekologické stavby... 15. Rodinné domy... 19. Stavby občanské vybavenosti... 20-21

Nabídka... 4-5. Infrastruktura a ekologické stavby... 15. Rodinné domy... 19. Stavby občanské vybavenosti... 20-21 STAVÍME PRO VÁS Oslovení ředitele................................. 1 Informace o firmě................................ 2 Jakost......................................... 3 Nabídka.....................................

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

fasáda roku FASÁDA ROKU 2002 VÝSLEDKY SOUTĚŽE (z protokolu o jednání a rozhodnutí poroty)

fasáda roku FASÁDA ROKU 2002 VÝSLEDKY SOUTĚŽE (z protokolu o jednání a rozhodnutí poroty) FASÁDA ROKU VÝSLEDKY SOUTĚŽE (z protokolu o jednání a rozhodnutí poroty) Porota soutěže Fasáda roku ve složení doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc., předseda poroty, Ing. Ladislav Brett, doc. Ing. akad. arch.

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím

IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím 165 jfkjak 166 Oblast školství Název organizace ORG Neinvestiční z toho odpisy 3121 Gymnázium J. V. Jirsíka, Č. Budějovice, Fráni Šrámka

Více

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4 Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H strana 1.0 Úvod 2 2.0 Identifikační údaje 3 3.0 Popis výchozího stavu 4 4.0 Zhodnocení výchozího stavu 67 5.0 Návrhy opatření ke snížení

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

Dislokace Mobil salon 2012

Dislokace Mobil salon 2012 Dislokace Mobil salon 2012 208 BONZP Dr. Cáb František Bruntál 212 Poštovní spořitelna Praha 5 STEJSTAV - AUTODOPRAVA Milevsko 301 GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Praha 2 303 MATHEO s.r.o. 306 Dopravní podnik

Více