MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ BĚHEM 20. JARNÍHO SETKÁNÍ BRYOLOGICKO LICHENOLOGICKÉ SEKCE ČBS V ČESKÉM LESE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ BĚHEM 20. JARNÍHO SETKÁNÍ BRYOLOGICKO LICHENOLOGICKÉ SEKCE ČBS V ČESKÉM LESE"

Transkript

1 BRYONORA / 58 (2016) MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ BĚHEM 20. JARNÍHO SETKÁNÍ BRYOLOGICKO LICHENOLOGICKÉ SEKCE ČBS V ČESKÉM LESE th Bryophytes recorded during the 20 Spring Meeting of the Bryological and Lichenological Section of the CBS in the Český les Mts (West Bohemia) Radka Mudrová, Jana Procházková & Vítězslav Plášek 1 Muzeum Českého lesa v Tachově, tř. Míru 447, CZ Planá u Ma- 2 riánských Lázní, Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, CZ Brno; Ostravská univerzita, Chittussiho 10, CZ Ostrava ÚVOD Abstract: Twenty-six liverwort and ninety-one moss species were recorded during the course of the Spring Meeting of the Bryological and Lichenological Section of the Czech Botanical Society in the Český les Mts (West Bohemia) in April The most remarkable records were Brachythecium geheebii (EN), Riccardia chamedryfolia (VU) and Orthotrichum patens (LR-nt). Key words: bryoflora, threatened species. Dvacáté jarní bryologicko-lichenologické setkání proběhlo ve dnech v horské osadě Capartice v jižním cípu CHKO Český les. Výběr exkurzních tras byl uzpůsoben tak, aby vyhovoval profesnímu zaměření zúčastněných bryologů. Navštíveny byly zejména lokality s významnějším zastoupením starších listnatých dřevin, zaniklé sídelní enklávy Mýtnice, Lískovec, Úpor a Bystřice (pod Čerchovem) a chráněná území PP Mutěnínský lom a PR Starý Hirštejn. Jižní okraj Českého lesa (zvl. masiv Čerchova a Haltravský hřeben) patří po bryologické stránce k lépe prozkoumaným partiím pohoří. První četnější doklady pocházející od A. Progela z rozmezí let jsou uloženy v herbáři Přírodovědeckého muzea v Budapešti (BP). V roce 1897 podnikl delší exkurzi na Domažlicko J. Velenovský. Jeho zájem se soustředil především na končiny ležící severně a severozápadně od Domažlic. Dílo tohoto autora (Velenovský 1897, 1898, 1901a,b, 1902, 1903) je základním přehledem mechů a játrovek Českého lesa. V roce 1914 a 1917 sbíral 38

2 MUDROVÁ R., PROCHÁZKOVÁ J. & PLÁŠEK V.: MECHOROSTY V ČESKÉM LESE v jižní části fytochorionu rovněž plzeňský botanik F. Maloch (Maloch 1935). Většina jeho dokladového materiálu je uložena v herbáři Západočeského muzea v Plzni (PL). V době mezi oběma světovými válkami zde působili F. Schustler, A. Hilitzer, K. Domin či L. Kresl (Kresl 1938). V novodobější historii přispěli svými nálezy k poznání bryoflóry jižní skupiny Českého lesa také J. Duda a J. Váňa (Duda & Váňa 1972, 1984a,b, 1987, 1988). Od počátku 90. let 20. století se území také dostalo do hledáčku přírodovědného oddělení Muzea Českého lesa v Tachově, jehož pracovníci (do r společně s M. Vondráčkem) zde s různou intenzitou pracují dosud. NAVŠTÍVENÉ LOKALITY [List of visited localities]: 1. Capartice, okr. Domažlice: úvozová lesní cesta na severozápadním okraji osady, 49 25'08"N, 12 47'20"E, kv. 6542d, 770 m n. m., Nemanice, okr. Domažlice: býv. Mýtnice, porosty listnatých stromů na rozvalinách zaniklé vsi, 49 26'56"N, 12 42'32"E, kv. 6542c, m n. m., Novosedly, okr. Domažlice: býv. Úpor, listnatý porost s Acer spp., Fraxinus excelsior a Ulmus glabra ve východní části zaniklé obce, 49 26'13"N, 12 40'37"E, kv. 6542c, 630 m n. m., Mutěnín, okr. Domažlice: PP Mutěnínský lom, spontánní listnatý porost a výchozy amfibol biotitického dioritu v areálu chráněného území, 49 32'57"N, 12 44'14"E, kv. 6442c, 500 m n. m., Vranov, okr. Domažlice: PR Starý Hirštejn, suťový les as. Mercuriali Fraxinetum v kulminační partii Starého Hirštejna a vrcholová skála nesoucí zbytky gotického hrádku, 49 28'19"N, 12 42'50"E, kv. 6542a, m n. m., 20. a Capartice, okr. Domažlice: prameny a nejhořejší část toku Černého potoka na severovýchodním svahu Malinové hory (k. 963), 49 23'26"N, 12 46'53"E, kv. 6642b, m n. m., Dolní Folmava, okr. Domažlice: býv. Bystřice, stromořadí podél silničky vedoucí od areálu někdejší roty pohraniční stráže JV směrem k hraničnímu přechodu Pod Třemi znaky, 49 20'56"N, 12 48'39"E, kv. 6642b/6642d, m n. m., Nemanice, okr. Domažlice: býv. Lískovec, listnáče v areálu zaniklé vsi, 49 27'38"N, 12 41'11"E, kv. 6542a, 545 m n. m., PŘEHLED NALEZENÝCH DRUHŮ MECHOROSTŮ [List of recorded species]: Nomenklatura mechorostů je sjednocena podle práce Kučera et al. (2012). Čísla označují lokality podle výše uvedeného seznamu, zkratky za čísly označují sběry jednotlivých autorů. Dokladový materiál je deponován v následujících herbářích: OSTR (leg. Vítězslav Plášek VP), popř. 39

3 BRYONORA / 58 (2016) v soukromých sbírkách Radky Mudrové (RM) a Jany Procházkové (JP). Tučně vyznačené druhy patří do některé z kategorií ohroženosti podle Kučera et al. (2012). Kategorie ohrožení je následně uvedena v závorce za druhovým jménem. Játrovky [liverworts]: Barbilophozia barbata: 5 not. Barbilophozia hatcheri: 5 RM Blepharostoma trichophyllum: 5 not. Calypogeia muelleriana: 1 not.; 6 not. Chiloscyphus profundus: 2 not.; 3 JP; 4 not.; 5 not.; 7 not. Diplophyllum albicans: 1 not.; 6 not. Diplophyllum obtusifolium: 1 not. Frullania dilatata: 1 not.; 2 RM, JP; 3 JP Lepidozia reptans: 1 not.; 6 not.; 8 JP Metzgeria furcata: 1 not.; 2 not.; 3 not.; 4 not.; 5 not.; 7 not. Nardia geoscyphus: 1 RM Nardia scalaris: 1 not. Orthocaulis attenuatus: 6 not. Pellia neesiana: 1 not. Pellia epiphylla: 4 not.; 6 not. Plagiochila asplenioides: 5 not.; 7 not. Plagiochila porelloides: 2 not.; 5 not.; 6 not. Porella platyphylla: 2 not., 3 JP; 5 not. Ptilidium ciliare: 5 not. Ptilidium pulcherrimum: 5 not. Radula complanata: 1 not.; 2 not.; 3 not.; 4 not.; 5 not.; 7 not.; 8 JP Riccardia chamedryfolia (VU): 6 RM Riccardia latifrons (LC att): 6 not. Riccardia palmata (LC att): 6 not. Scapania undulata: 6 not. Tritomaria quinquedentata: 5 not. Mechy [mosses]: Alleniella complanata: 5 not. Amblystegium serpens: 2 not.; 3 not.; 7 not. Anomodon longifolius: 5 not. Anomodon viticulosus: 2 not.; 5 not. Atrichum undulatum: 1 not.; 2 not.; 4 not.; 7 not. Aulacomnium androgynum: 4 JP Blindia acuta: 6 RM Brachytheciastrum velutinum: 1 not.; 2 not.; 3 not.; 4 not.; 7 not.; 8 not. Brachythecium geheebii (EN): 5 RM 40

4 MUDROVÁ R., PROCHÁZKOVÁ J. & PLÁŠEK V.: MECHOROSTY V ČESKÉM LESE Brachythecium rutabulum: 1 not.; 2 not.; 3 not.; 5 not.; 6 not.; 7 not.; 8 not. Brachythecium salebrosum: 1 not.; 2 not.; 4 not.; 7 not.; 8 not. Bryum argenteum: 5 not. Bryum capillare: 2 not.; 3 not. Bryum caespiticium: 5 not. Bryum moravicum: 1 not.; 2 not.; 3 JP; 4 JP; 7 not.; 8 not. Bryum pseudotriquetrum: 6 not. Ceratodon purpureus: 5 not. Cirriphyllum piliferum: 2 not.; 3 not.; 4 not; 8 not. Climacium dendroides: 4 not.; 6 not.; 7 not. Dicranella heteromalla: 1 not.; 3 not.; 4 not.; 6 not. Dicranodontium denudatum: 1 not.; 5 not.; 6 not. Dicranum montanum: 1 not.; 2 not.; 3 not.; 5 not.; 6 not.; 7 not.; 8 JP Dicranum scoparium: 1 not.; 2 not.; 3 not.; 5 not.; 6 not.; 7 not.; 8 not. Ditrichum heteromallum: 1 RM Encalypta streptocarpa: 4 JP; 5 not. Eurhynchium angustirete: 3 not., 4 JP; 6 not. Eurhynchium striatum (LC att): 2 RM Fissidens bryoides: 1 not.; 4 JP Fissidens taxifolius: 3 not. Grimmia hartmanii: 5 not. Hedwigia ciliata: 4 JP; 5 not. Herzogiella seligeri: 5 not.; 6 not. Homalia trichomanoides: 2 not.; 3 not.; 5 not.; 7 not. Homalothecium sericeum: 5 not. Hylocomium splendens: 5 not. Hypnum andoi: 3 JP; 4 JP Hypnum cupressiforme: 2 JP; 3 not.; 4 not.; 5 not.; 7 not.; 8 not. Isothecium alopecuroides: 2 not.; 3 not.; 5 not.; 6 not.; 7 not. Leucodon sciuroides: 2 not.; 3 not.; 5 not.; 7 not. Mnium hornum: 6 not.; 7 not. Nyholmiella obtusifolia: 2 not.; 3 JP; 5 not.; 7 RM, JP Oligotrichum hercynicum: 1 not. Orthotrichum affine: 1 VP; 2 JP, VP; 3 JP; 4 not.; 5 not.; 7 not. Orthotrichum anomalum: 2 VP; 4 not.; 5 RM Orthotrichum diaphanum: 2 VP; 3 VP; 4 not.; 7 JP Orthotrichum lyellii (LC att): 2 RM, VP; 3 RM, VP; 4 not.; 5 not. Orthotrichum pallens: 1 VP; 2 VP; 3 RM, JP; 7 RM Orthotrichum patens (LR nt): 2 VP; 7 RM Orthotrichum pumilum: 1 VP; 2 VP; 3 VP.; 4 not.; 5 VP. Orthotrichum speciosum: 1 VP; 2 JP; 3 JP; 4 not.; 5 VP.; 7 VP. Orthotrichum stramineum: 2 VP; 3 VP; 5 RM; 7 RM Orthotrichum striatum (LC att): 2 VP; 3 RM, JP; 4 RM; 5 RM Oxyrrhynchium hians: 2 not.; 3 RM; 4 JP Oxystegus tenuirostris (LC att): 5 RM; 6 not. 41

5 BRYONORA / 58 (2016) Paraleucobryum longifolium: 5 not.; 6 not. Plagiomnium affine: 1 not.; 2 not.; 4 not.; 7 not.; 8 not. Plagiomnium cuspidatum: 2 not.; 3 JP; 4 JP; 5 not. Plagiomnium undulatum: 2 not.; 3 not.; 4 not.; 7 not.; 8 not. Plagiothecium curvifolium: 1 not. Plagiothecium laetum: 1 not.; 5 not. Plagiothecium nemorale: 2 JP; 7 JP Platygyrium repens: 2 not.; 3 not.; 4 not.; 7 not.; 8 not. Pogonatum aloides: 1 not. Pohlia nutans: 1 not.; 3 not.; 6 not.; 8 JP Polytrichum commune: 6 not. Polytrichum formosum: 1 not.; 2 not.; 3 not.; 5 not.; 6 not.; 7 not. Polytrichum juniperinum: 4 not. Pseudoamblystegium subtile (LC att): 2 JP; 4 RM Pseudoleskeella nervosa: 3 JP; 5 RM; 6 not. Pseudotaxiphyllum elegans: 1 not. Pterigynandrum filiforme: 1 not.; 2 JP; 3 JP; 5 not.; 6 not.; 7 not. Pylaisia polyantha: 2 not.; 4 JP; 3 not.; 7 not. Rhizomnium punctatum: 1 not.; 2 not.; 4 not.; 6 not.; 8 not. Rhytidiadelphus squarrosus: 1 not.; 2 not. Sanionia uncinata: 1 not.; 2 not.; 5 not.; 6 not. Schistidium apocarpum: 5 not. Schistostega pennata: 1 not. Sciuro hypnum reflexum: 2 JP; 5 not.; 6 not.; 8 JP Sciuro hypnum populeum: 2 JP; 3 not.; 4 not.; 5 not.; 7 not.; 8 JP Sphagnum girgensohnii: 6 not. Sphagnum palustre: 6 not. Syntrichia papillosa: 2 RM; 3 RM Syntrichia ruralis: 2 not.; 3 JP; 8 not. Syntrichia virescens: 2 RM, VP; 4 RM Tetraphis pellucida: 1 not.; 6 not.; 8 JP Thuidium assimile: 4 JP Thuidium tamariscinum: 2 not.; 4 not.; 6 not. Tortella tortuosa: 2 JP; 5 not. Tortula subulata: 4 RM, JP Ulota bruchii: 1 VP; 2 not.; 3 not.; 5 not.; 7 not. Ulota crispa: 2 VP; 3 JP; 7 RM KOMENTÁŘE K VÝZNAMNĚJŠÍM NÁLEZŮM Riccardia chamedryfolia VU Capartice, okr. Domažlice: prameny a nejhořejší část toku Černého potoka na severovýchodním svahu Malinové hory (kóta 963), 49 23'26,4"N, 12 46'53,8"E, kv. 6642b, m n. m., leg. Radka Mudrová (herb. RM). 42

6 MUDROVÁ R., PROCHÁZKOVÁ J. & PLÁŠEK V.: MECHOROSTY V ČESKÉM LESE Vzácný druh suboceanicko montánní játrovky, známý doposud v Českém lese pouze z oblasti Čerchova (maloplošné oreofytikum). Jako první jej objevil Sova (2013a) v areálu NPR Čerchovské hvozdy. Pramen Černého potoka leží těsně za hranicí uvedeného chráněného území a představuje druhou recentní lokalitu druhu v tomto západočeském pohoří. Brachythecium geheebii EN Vranov, okr. Domažlice: PR Starý Hirštejn, suťový les as. Mercuriali Fraxinetum v kulminační partii Starého Hirštejna, 49 28'19"N, 12 42'50,7"E, kv. 6542a, m n. m., leg. Radka Mudrová (herb. RM). Velmi vzácný, převážně epifyticky rostoucí montánní mech, známý v ČR pouze z několika lokalit (Hrubý Jeseník, Rabštejn u Rýmařova, Krkonoše, Šumava a Český les). V Českém lese je doložen z pralesovitých zbytků suťových lesů (Mudrová 2011a, Mudra & Mudrová 2015) a zaniklé sídelní enklávy na okraji NPP Na požárech (Sova 2013b). V PR Starý Hirštejn poprvé nalezen M. Vondráčkem v roce 1997 (Herbář Muzea Českého lesa v Tachově). Orthotrichum patens LR nt Nemanice, okr. Domažlice: býv. Mýtnice, porosty listnatých stromů na rozvalinách zaniklé vsi, 49 26'56,5"N, 12 42'32,2"E, kv. 6542c, m n. m., leg. Vítězslav Plášek (OSTR). Dolní Folmava, okr. Domažlice: býv. Bystřice, stromořadí podél silničky vedoucí od areálu někdejší roty pohraniční stráže JV směrem k hraničnímu přechodu Pod Třemi znaky, 49 20'56,5"N, 12 48'39,1"E, kv. 6642b/6642d, m n. m., leg. Radka Mudrová (herb. RM). Orthotrichum patens je bezesporu vzácným epifytickým druhem Českého lesa. Poněkud více lokalit je soustředěno do jižní poloviny pohoří, kde byl v posledních létech nalezen např. na Velkém zvonu, v PR Nad Hutí, v PR Smrčí či v zaniklé obci Bystřice na jižním úpatí Čerchova (Mudra & Mudrová 2011, Mudrová 2011b, 2013). Nicméně v rámci celé ČR je v poslední dekádě zaznamenán nárůst lokalit tohoto mechu (cf. Plášek & Cimalová 2008, Kučera 2010, Plášek et al. 2011, Procházková et al. 2016). Jedním z důvodů bude jistě zlepšení kvality ovzduší a dalším také intenzívní výzkum epifytických mechorostů na našem území v posledních letech. ZÁVĚR Během exkurzí v rámci 20. jarního bryologicko lichenologického setkání v jižní části Českého lesa bylo zaznamenáno celkem 119 druhů mechorostů (27 játrovek a 92 mechů). Tři z nich jsou zapsány v červeném seznamu mechorostů ČR v některé z kategorií ohrožení: Brachythecium geheebii (EN), Riccardia chamedryfolia (VU) a Orthotrichum patens (LR nt). Navštíveny byly především areály zaniklých obcí, které dnes představují ideální stanoviště pro výskyt epifytických mechorostů. Ačkoliv patří Český 43

7 BRYONORA / 58 (2016) les k oblastem, které jsou poměrně dobře bryologicky prozkoumané, podařilo se zaznamenat vzácné druhy mechorostů i na lokalitách, odkud dosud známy nebyly Riccardia chamedryfolia na Černém potoce, Orthotrichum patens v bývalé obci Mýtnice. PODĚKOVÁNÍ Terénní výzkum V. Pláška byl finančně podpořen z projektů IET č. CZ.1.05/2.1.00/ a LO1208. LITERATURA Duda J. & Váňa J. (1972): Die Verbreitung der Lebermoose in der Tschechoslowakei XI. Časopis Slezského Muzea, Ser. A, 21: Duda J. & Váňa J. (1984a): Rozšíření játrovek v Československu XXXIX. Časopis Slezského Muzea, Ser. A, 33: Duda J. & Váňa J. (1984b): Rozšíření játrovek v Československu XL. Časopis Slezského Muzea, Ser. A, 33: Duda J. & Váňa J. (1987): Rozšíření játrovek v Československu XLVIII. Časopis Slezského Muzea, Ser. A, 36: Duda J. & Váňa J. (1988): Rozšíření játrovek v Československu LII. Časopis Slezského Muzea, Ser. A, 37: Kresl L. (1938): Květena (Bryophyta, Pteridophyta a Anthophyta) a geobotanický nástin Domažlicka. Ms. [Depon. in: Knihovna Botanického Ústavu ČSAV, Průhonice u Prahy.] Kučera J. [ed.] (2010): Zajímavé bryofloristické nálezy XVI. Bryonora 46: Kučera J., Váňa J. & Hradílek Z. (2012): Bryophyte flora of the Czech Republic: updated checklist and Red List and a brief analysis. Preslia 84: Maloch F. (1935): Rostlinné útvary a společenstva v domažlickém okresu. II. díl Květeny Plzeňska, část 7. S dodatkem o houbách od řed. V. Melzera. Plzeň. Mudra P. & Mudrová R. (2011): Inventarizační botanický průzkum PR Nad hutí. Ms. [Depon. in: AOPK ČR.] Mudra P. & Mudrová R. (2015): Inventarizační botanický průzkum PR Starý Hirštejn. Ms. [Depon. in: AOPK ČR.] Mudrová R. (2011a): Inventarizační botanický průzkum PR Malý zvon. Ms. [Depon. in: AOPK ČR.] Mudrová R. (2011b): Inventarizační botanický průzkum PR Pleš. Ms. [Depon. in: AOPK ČR.] Mudrová R. (2013): Inventarizační botanický průzkum PR Smrčí. Ms. [Depon. in: AOPK ČR.] Plášek V. & Cimalová Š. (2008): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska I. Časopis Slezského Muzea, Ser. A, 57: Plášek V., Cimalová Š., Hlisnikovský D. & Prymusová Z. (2011): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska V. Časopis Slezského Muzea, Ser. A, 60: Procházková J., Plášek V. & Mikulášková E. (2016): Mechorosty na borce stromů v udolí Černé Ostravice (CHKO Beskydy). Bryonora 57: Sova P. (2013a): Bryologický inventarizační průzkum NPR Čerchovské hvozdy. Ms. [Depon. in: AOPK ČR.] Sova P. (2013b): Inventarizační průzkum NPP Na požárech bryologie. Ms. [Depon. in: AOPK ČR.] Velenovský J. (1897): Mechy české. Rozpravy České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, Praha, Tř. II., 6:

8 MUDROVÁ R., PROCHÁZKOVÁ J. & PLÁŠEK V.: MECHOROSTY V ČESKÉM LESE Velenovský J. (1898): Bryologické příspěvky z Čech za rok 1897 až Rozpravy České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, Tř. II, 7: Velenovský J. (1901a): Bryologické příspěvky z Čech za rok 1900 až Rozpravy České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, Tř. II, 10: Velenovský J. (1901b): Jatrovky české. Čásť I. Rozpravy České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, Tř. II., 10: Velenovský J. (1902): Jatrovky české. Čásť II. Rozpravy České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, Tř. II., 11: Velenovský J. (1903): Jatrovky české. Čásť III. Rozpravy České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, Tř. II., 12:

9 OBRAZOVÁ PŘÍLOHA Obr. 5. [Fig. 5.] Ploníček nízký (Pogonatum nanum), České Středohoří, NPP Borečský vrch, , foto [photo by] Š. Koval Foto k článku Mechorosty zaznamenané během 20. jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS v Českém lese (str. 38) Obr. 6. [Fig. 6.] Baňatka Geheebova (Brachythecium geheebii), Jeseníky, Velký Kotel, , foto [photo by] Š. Koval BRYONORA_201612_priloha 11. prosince :19:26 III.

9. Bryologický víkend 2015

9. Bryologický víkend 2015 9. Bryologický víkend 2015 9. Bryologický víkend, 24. 26. 4. 2015 Úvodem Obsah Milé účastnice, milí účastníci bryologického víkendu, Několik fotografií z exkurzí a laboratoře 3 4 také letos Vám a ostatním

Více

MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ V PRŮBĚHU 19. JARNÍHO BRYOLOGICKO- LICHENOLOGICKÉHO SETKÁNÍ V ORLICKÝCH HORÁCH

MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ V PRŮBĚHU 19. JARNÍHO BRYOLOGICKO- LICHENOLOGICKÉHO SETKÁNÍ V ORLICKÝCH HORÁCH 34 Bryonora 50 (2012) MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ V PRŮBĚHU 19. JARNÍHO BRYOLOGICKO- LICHENOLOGICKÉHO SETKÁNÍ V ORLICKÝCH HORÁCH Bryophytes recorded during the 19th Spring Meeting of the Bryological and Lichenological

Více

Mechorosty NPP Rešovské vodopády (Nízký Jeseník)

Mechorosty NPP Rešovské vodopády (Nízký Jeseník) Čas. Slez. Muz. Opava (A), 54: 1-10, 2005 Mechorosty NPP Rešovské vodopády (Nízký Jeseník) Úvod Vítězslav P l á š e k Bryophytes of National Nature Monument Rešovské vodopády waterfalls (Nízký Jeseník

Více

Monitoring evropsky významného druhu

Monitoring evropsky významného druhu Monitoring evropsky významného druhu Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. v CHKO Orlické hory v roce 2010 2010 Štěpán Koval & Magda Zmrhalová Monitoring a zpracování výsledků

Více

8. Bryologický víkend 2014

8. Bryologický víkend 2014 8. Bryologický víkend 2014 8. Bryologický víkend, 26. 27. 4. 2014 Úvodem Obsah Milí účastníci letošního bryologického víkendu, vážení potenciální zájemci o seznámení se s mechorosty, nahlížíme za oponu

Více

Nové lokality šikouška zeleného v roce 2013

Nové lokality šikouška zeleného v roce 2013 Nové lokality šikouška zeleného v roce 2013 2013 Štěpán Koval & Magda Zmrhalová Monitoring a zpracování výsledků Štěpán Koval, Magda Zmrhalová Fotodokumentace Štěpán Koval (ŠK), Magda Zmrhalová (MZ) Grafické

Více

BRYOFLÓRA TŘÍ RAŠELINNÝCH LUK V ORLICKÝCH HORÁCH. Bryophyte flora of three fen meadows in the Orlické hory Mts

BRYOFLÓRA TŘÍ RAŠELINNÝCH LUK V ORLICKÝCH HORÁCH. Bryophyte flora of three fen meadows in the Orlické hory Mts 52 Bryonora 46 (2011) BRYOFLÓRA TŘÍ RAŠELINNÝCH LUK V ORLICKÝCH HORÁCH Bryophyte flora of three fen meadows in the Orlické hory Mts Táňa Š t e c h o v á 1, Alţběta M a n u k j a n o v á 1, Alţběta Č e

Více

Bryonora 44 (2009) 21

Bryonora 44 (2009) 21 Bryonora 44 (2009) 21 MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ V PRŮBĚHU 22. PODZNÍCH BRYOLOGICKO- LICHENOLOGICKÝCH DNŮ V ŽELEZNÝCH HORÁCH Bryophytes recorded during the 22 nd Autumn Meeting of the Bryological and Lichenological

Více

Monitoring Buxbaumia viridis v Beskydech

Monitoring Buxbaumia viridis v Beskydech Monitoring Buxbaumia viridis v Beskydech Vítězslav Plášek, 2013 Lokality a termíny návštěv na jednotlivých lokalitách Černá Ostravice 1 střední Staré Hamry 14.9.2013 Černá Ostravice 2 horní Staré Hamry

Více

MECHOROSTY DOUBRAV NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ NA PŘÍKLADU LOKALITY LIPINA

MECHOROSTY DOUBRAV NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ NA PŘÍKLADU LOKALITY LIPINA BRYONORA / 57 (2016) MECHOROSTY DOUBRAV NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ NA PŘÍKLADU LOKALITY LIPINA Bryophytes of oak forests in the Podyjí National Park as exemplified by the Lipina locality 1,2 1,2 Markéta Táborská

Více

Monitoring evropsky významného druhu

Monitoring evropsky významného druhu Monitoring evropsky významného druhu Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. na 11 vybraných lokalitách v CHKO Jeseníky v roce 2010 2010 Magda Zmrhalová Monitoring a zpracování

Více

Bryofloristický průzkum rašelinného komplexu v okolí přírodní rezervace Hůrky na Plzeňsku

Bryofloristický průzkum rašelinného komplexu v okolí přírodní rezervace Hůrky na Plzeňsku 37 Bryofloristický průzkum rašelinného komplexu v okolí přírodní rezervace Hůrky na Plzeňsku The bryofloristic survey of the bog complex surrounding the Nature Reserve Hůrky near Plzeň (Czech Republic)

Více

Mechorosty Přírodní památky Koryto řeky Ostravice. Bryophytes of the Natural Monument Koryto řeky Ostravice. Vítězslav PLÁŠEK

Mechorosty Přírodní památky Koryto řeky Ostravice. Bryophytes of the Natural Monument Koryto řeky Ostravice. Vítězslav PLÁŠEK Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy), 19: 185-192, 2007 ISBN 978-80-86166-23-0 Mechorosty Přírodní památky Koryto řeky Ostravice Bryophytes of the Natural Monument Koryto řeky Ostravice Vítězslav PLÁŠEK

Více

Údolí Bystřice mezi Domašovem nad Bystřicí a Smilovem u Olomouce 9. 4. 2011 (So) Seznam nalezených taxonů během exkurze Moravskoslezské pobočky ČBS

Údolí Bystřice mezi Domašovem nad Bystřicí a Smilovem u Olomouce 9. 4. 2011 (So) Seznam nalezených taxonů během exkurze Moravskoslezské pobočky ČBS Údolí Bystřice mezi Domašovem nad Bystřicí a Smilovem u Olomouce 9. 4. 2011 (So) Seznam nalezených taxonů během exkurze Moravskoslezské pobočky ČBS Abies alba jedle bělokorá C4a Acer pseudoplatanus javor

Více

Mechorosty přírodní rezervace Zaječí skok

Mechorosty přírodní rezervace Zaječí skok Acta rerum naturalium 1: 11 16, 2005 ISSN 1801-5972 Mechorosty přírodní rezervace Zaječí skok Bryophytes of the Nature reserve Zaječí skok TOMÁŠ BERKA Slavíčkova 22, CZ 586 02 Jihlava, e-mail: tomas.berka@email.cz

Více

Mechorosty na člověkem vytvořených stanovištích

Mechorosty na člověkem vytvořených stanovištích Rozvoj a inovace výuky ekologických oborů formou komplementárního propojení studijních programů Univerzity Palackého a Ostravské univerzity CZ.1.07/2.2.00/28.0149 Mechorosty na člověkem vytvořených stanovištích

Více

Bryoflóra Novodomského rašeliniště

Bryoflóra Novodomského rašeliniště Sborník muzea Karlovarského kraje 22 (2014) 55 Bryoflóra Novodomského rašeliniště Táňa Štechová, Eva Holá, Jiří Košnar & Eliška Vicherová Úvod Národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště byla vyhlášena

Více

MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ BĚHEM PODZIMNÍCH 26. BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÝCH DNÍ (2013) V BESKYDECH

MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ BĚHEM PODZIMNÍCH 26. BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÝCH DNÍ (2013) V BESKYDECH Bryonora 54 (2014) 11 MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ BĚHEM PODZIMNÍCH 26. BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÝCH DNÍ (2013) V BESKYDECH Bryophytes recorded in course of the 26th Bryological and Lichenological Days (2013)

Více

Monitoring evropsky významného druhu

Monitoring evropsky významného druhu Monitoring evropsky významného druhu Notothylas orbicularis (Schwein.) A. Gray na lokalitách Lipová-lázně a Lázně Jeseník v roce 2010 2010 Magda Zmrhalová Magda Zmrhalová, Revoluční 192, 788 15 Velké Losiny,

Více

Doplnění znalostí o rozšíření šikouška zeleného na Šumavě

Doplnění znalostí o rozšíření šikouška zeleného na Šumavě Doplnění znalostí o rozšíření šikouška zeleného na Šumavě 2013 Štěpán Koval & Magda Zmrhalová Monitoring a zpracování výsledků Štěpán Koval, Magda Zmrhalová Fotodokumentace a grafické zpracování zprávy

Více

Zajímavý nález mechorostů v barokní podlaze v zámku Lešná u Valašského Meziříčí

Zajímavý nález mechorostů v barokní podlaze v zámku Lešná u Valašského Meziříčí Zajímavý nález mechorostů v barokní podlaze v zámku Lešná u Valašského Meziříčí Jana Tkáčiková Muzeum regionu Valašsko Svatava Kubešová Moravské zemské muzeum lokalita zámek Lešná nález 2011 rekonstrukce

Více

Bryoflora of selected areas in the Protected Landscape Area Blaník (Central Bohemia)

Bryoflora of selected areas in the Protected Landscape Area Blaník (Central Bohemia) Bryonora 35 (2005) 17 Jílek B. (1956): K fytocenologii rybničních společenstev. Preslia 28: 66 77. Klika J. (1935): Die Pflanzengesellschaften des entblößten Teichbodens in Mitteleuropa. Beihefte zum Botanischen

Více

MECHY BRNĚNSKÝCH HŘBITOVŮ

MECHY BRNĚNSKÝCH HŘBITOVŮ MECHY BRNĚNSKÝCH HŘBITOVŮ Mosses of cemeteries in the city of Brno 1 2 1 2 Klára Hrdinová, Jaroslav Kafka, Magdalena Pellarová, Jan Řezáč, 3 Svatava Kubešová 1 2 Gymnázium Brno, Křenová, Křenová 36, CZ-602

Více

Monitoring evropsky významného druhu Buxbaumia viridis v roce 2012

Monitoring evropsky významného druhu Buxbaumia viridis v roce 2012 Monitoring evropsky významného druhu Buxbaumia viridis v roce 2012 2012 Magda Zmrhalová & Štěpán Koval Monitoring a zpracování výsledků Magda Zmrhalová, Štěpán Koval Fotodokumentace Štěpán Koval (SK),

Více

MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ V PRŮBĚHU 11. JARNÍHO SETKÁNÍ BRYOLOGICKO - LICHENOLOGICKÉ SEKCE V RYCHLEBSKÝCH HORÁCH

MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ V PRŮBĚHU 11. JARNÍHO SETKÁNÍ BRYOLOGICKO - LICHENOLOGICKÉ SEKCE V RYCHLEBSKÝCH HORÁCH MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ V PRŮBĚHU 11. JARNÍHO SETKÁNÍ BRYOLOGICKO - LICHENOLOGICKÉ SEKCE V RYCHLEBSKÝCH HORÁCH Bryophytes recorded during the 11 th Spring Meeting of the Bryological and Lichenological Section

Více

Bryonora 39 (2007) 25

Bryonora 39 (2007) 25 Bryonora 39 (2007) 25 Svěrák T. (1905): Mechy listnaté na Opavsku. Věstník Matice Opavské 1905: 49 60. Šmarda J. (1947): k výskytu mechorostů horské povahy na Českomoravské vysočině. Příroda 40: 32 35,

Více

Epifytické mechorosty údolí Černé Ostravice. Jana Procházková

Epifytické mechorosty údolí Černé Ostravice. Jana Procházková Epifytické mechorosty údolí Černé Ostravice Jana Procházková Co mě přivedlo do údolí Černé Ostravice Víťa Plášek tajemné Orthotrichum moravicum cíle práce: o provést inventarizační průzkum epifytické bryoflóry

Více

Monitoring evropsky významného druhu Buxbaumia viridis v roce 2013

Monitoring evropsky významného druhu Buxbaumia viridis v roce 2013 Monitoring evropsky významného druhu Buxbaumia viridis v roce 2013 2013 Štěpán Koval & Magda Zmrhalová Monitoring a zpracování výsledků Štěpán Koval, Magda Zmrhalová Fotodokumentace Štěpán Koval (ŠK),

Více

MECHOROSTY I. MARCHANTIOPHYTA (JÁTROVKY) II. ANTHOCEROTOPHYTA (HLEVÍKY) III. BRYOPHYTA (MECHY)

MECHOROSTY I. MARCHANTIOPHYTA (JÁTROVKY) II. ANTHOCEROTOPHYTA (HLEVÍKY) III. BRYOPHYTA (MECHY) MECHOROSTY autotrofní, výtrusné rostliny, chlorofyl typu a+b, ß-karoten, xantofyly, asimilačním produktem je škrob heteromorfická rodozměna,tj. střídání gametofytu (haploidní fáze) a sporofytu (diploidní

Více

Inventarizační průzkum lokalit Dářko a Radostínské rašeliniště

Inventarizační průzkum lokalit Dářko a Radostínské rašeliniště Inventarizační průzkum lokalit Dářko a Radostínské rašeliniště Ivan Novotný Svaťa Kubešová Moravské zemské muzeum, Brno Studované území nadmořská výška: 615 630 m migmatické ruly migmatity, pískovce a

Více

70 Bryonora 46 (2010)

70 Bryonora 46 (2010) 70 Bryonora 46 (2010) ZAJÍMAVÉ BRYOFLORISTICKÉ NÁLEZY XVI. Interesting bryofloristic records, XVI Jan K učera (ed.) Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, Branišovská 31,

Více

Příspěvek k poznání bryoflóry západních Krkonoš

Příspěvek k poznání bryoflóry západních Krkonoš KUČERA J., KUBEŠOVÁ S., MARKOVÁ I. & VICHEROVÁ E. 2013: Příspěvek k poznání bryoflóry západních Krkonoš. Opera Corcontica 50: 207 214. Příspěvek k poznání bryoflóry západních Krkonoš A contribution to

Více

Jan Kučera, Jitka Bradáčová, Eva Holá, Julie Jandová, Jiří Košnar, Sva- tava Kubešová, Monika Kyselá, Jitka Laburdová, Alžběta Manukjanová,

Jan Kučera, Jitka Bradáčová, Eva Holá, Julie Jandová, Jiří Košnar, Sva- tava Kubešová, Monika Kyselá, Jitka Laburdová, Alžběta Manukjanová, BRYONORA / 56 (2015) MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ V PRŮBĚHU TERÉNNÍCH BRYOLOGICKÝCH KURZŮ JIHOČESKÉ UNIVERZITY NA ŠUMAVĚ V ROCE 2014 Bryophytes recorded during the field bryological courses of the University

Více

Mechorosty brněnských hřbitovů

Mechorosty brněnských hřbitovů Mechorosty brněnských hřbitovů Miniatlas častých druhů Klára Hrdinová Magdalena Pellarová 2014 Úvod Během roku 2013 jsme provedly výzkum na třech brněnských hřbitovech (Líšeňském, Židovském a Ústředním).

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, Šlechtitelů 11, CZ-783 71 Olomouc, e-mail: zbynek.hradilek@upol.

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, Šlechtitelů 11, CZ-783 71 Olomouc, e-mail: zbynek.hradilek@upol. 40 Bryonora 50 (2012) ZAJÍMAVÉ BRYOFLORISTICKÉ NÁLEZY XX. Interesting bryofloristic records, XX Zbyněk H r a d í l e k (ed.) Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, Šlechtitelů

Více

relict natural beechwoods on the summits of Velký Blaník and Malý Blaník hills proved to be the richest sites.

relict natural beechwoods on the summits of Velký Blaník and Malý Blaník hills proved to be the richest sites. Bryonora 35 (2005) 21 relict natural beechwoods on the summits of Velký Blaník and Malý Blaník hills proved to be the richest sites. Literatura: Hanel L. (1997): Geologie a geomorfologie. Veronica 11/1:

Více

THE BRYOPHYTE FLORA OF THE SANDSTONE REGION HRADČANSKÉ STĚNY NEAR DOKSY IN CENTRAL NORTH BOHEMIA

THE BRYOPHYTE FLORA OF THE SANDSTONE REGION HRADČANSKÉ STĚNY NEAR DOKSY IN CENTRAL NORTH BOHEMIA Bryonora 36 (2005) 1 THE BRYOPHYTE FLORA OF THE SANDSTONE REGION HRADČANSKÉ STĚNY NEAR DOKSY IN CENTRAL NORTH BOHEMIA Bryoflóra pískovcové oblasti Hradčanské stěny Frank M ü l l e r 1 & Stefan R ä t z

Více

Mapování evropsky významného druhu Buxbaumia viridis v roce 2014

Mapování evropsky významného druhu Buxbaumia viridis v roce 2014 Mapování evropsky významného druhu Buxbaumia viridis v roce 2014 2014 Štěpán Koval & Magda Zmrhalová Monitoring a zpracování výsledků Štěpán Koval, Magda Zmrhalová Fotodokumentace a grafické zpracování

Více

BRYOFLÓRA HORNÍHO TOKU KŘEMELNÉ NA ŠUMAVĚ

BRYOFLÓRA HORNÍHO TOKU KŘEMELNÉ NA ŠUMAVĚ BIOLOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY ČESKÉ BUDĚJOVICE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRYOFLÓRA HORNÍHO TOKU KŘEMELNÉ NA ŠUMAVĚ EVA HOLÁ 2006 VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. JAN KUČERA PhD. Holá, E. (2006): Bryoflóra horního

Více

MECHOROSTY NA BORCE STROMŮ V ÚDOLÍ ČERNÉ OSTRAVICE (CHKO BESKYDY)

MECHOROSTY NA BORCE STROMŮ V ÚDOLÍ ČERNÉ OSTRAVICE (CHKO BESKYDY) BRYONORA / 57 (2016) MECHOROSTY NA BORCE STROMŮ V ÚDOLÍ ČERNÉ OSTRAVICE (CHKO BESKYDY) Bryophytes on the bark of trees in the valley of the river Černá Ostravice (PLA Beskydy) 1 2 1 Jana Procházková, Vítězslav

Více

MECHOROSTY RYBNÍKŮ A SÁDEK V ČESKOBUDĚJOVICKÉ PÁNVI

MECHOROSTY RYBNÍKŮ A SÁDEK V ČESKOBUDĚJOVICKÉ PÁNVI Bryonora 35 (2005) 9 MECHOROSTY RYBNÍKŮ A SÁDEK V ČESKOBUDĚJOVICKÉ PÁNVI Bryophytes of fishpond bottoms and storage ponds in the Českobudějovická pánev basin (Czech Republic) Viera Horáková 1, Svatava

Více

Mechorosty Přírodní památky Kavky

Mechorosty Přírodní památky Kavky Mechorosty Přírodní památky Kavky AUTOR ŠKOLA KRAJ OBOR Kristýna Pokorná Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola, Barvičova 85 Jihomoravský 08. Ochrana a tvorba životního prostředí Brno 2015 MECHOROSTY

Více

Jihočeská Univerzita, biologická fakulta, Branišovská 31, CZ České Budějovice,

Jihočeská Univerzita, biologická fakulta, Branišovská 31, CZ České Budějovice, 22 Bryonora, Praha, 34 (2004) the western Krkonoše Mts and to a few sites adjacent to the Medvědí bouda lodge, where the meeting was based. The bryoflora of the most extreme parts of Labský důl was surveyed

Více

ZAJÍMAVÉ BRYOFLORISTICKÉ NÁLEZY XXVI. Interesting bryofloristic records, XXVI

ZAJÍMAVÉ BRYOFLORISTICKÉ NÁLEZY XXVI. Interesting bryofloristic records, XXVI ZAJÍMAVÉ BRYOFLORISTICKÉ NÁLEZY XXVI. Interesting bryofloristic records, XXVI BRYONORA / 58 (016) 1 3 Jan Kučera, Pavel Dřevojan, Zbyněk Hradílek, Svatava Kubešo- 4 5 6 1 vá, Jitka Laburdová, Filip Lysák,

Více

Monitoring evropsky významného druhu

Monitoring evropsky významného druhu Monitoring evropsky významného druhu Notothylas orbicularis (Schwein.) A. Gray na Šumpersku a Rýmařovsku v roce 2011 2011 Štěpán Koval Monitoring, zpracování výsledků a fotodokumentace Štěpán Koval Štěpán

Více

26 Bryonora 36 (2005)

26 Bryonora 36 (2005) 26 Bryonora 36 (2005) Usnea filipendula (B. Wagner) Česká rep (5942c), Slavkovský les: na kmeni Salix caprea na břehu Kladského rybníka u vsi Kladská, 800 m n.m., 7.8.2005 leg. B. Wagner, herb. B. Wagner.

Více

ZLEPŠUJÍMU SE STAVU OVZDUŠÍ THE IMPROVING AIR QUALITY MARIE VALOVÁ

ZLEPŠUJÍMU SE STAVU OVZDUŠÍ THE IMPROVING AIR QUALITY MARIE VALOVÁ J. A. Lis, M. A. Mazur (red.), 2007: Przyrodnicze wartości polsko-czeskiego pogranicza jako wspólne dziedzictwo Unii Europejskiej. Centrum Studiów nad BioróŜnorodnością, Uniwersytet Opolski, ss. 139-145.

Více

svým pohybem vymodeloval písčitoštěrkové morény. Po jeho ústupu se zvyšovala erozní a denudační činnost.

svým pohybem vymodeloval písčitoštěrkové morény. Po jeho ústupu se zvyšovala erozní a denudační činnost. J. A. Lis, M. A. Mazur (red.), 2007: Przyrodnicze wartości polsko-czeskiego pogranicza jako wspólne dziedzictwo Unii Europejskiej. Centrum Studiów nad BioróŜnorodnością, Uniwersytet Opolski, ss. 99-113.

Více

34 Bryonora 44 (2009)

34 Bryonora 44 (2009) 34 Bryonora 44 (2009) ZAJÍMAVÉ BRYOFLORISTICKÉ NÁLEZY XIV. Interesting bryofloristic records, XIV Jan K učera (ed.) Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, Branišovská 31,

Více

Mapování a monitoring šikouška zeleného (Buxbaumia viridis) ve vybraných EVL a PO

Mapování a monitoring šikouška zeleného (Buxbaumia viridis) ve vybraných EVL a PO Mapování a monitoring šikouška zeleného (Buxbaumia viridis) ve vybraných EVL a PO EVL Krkonoše, EVL Orlické hory sever, EVL Rychlebské hory Račí údolí, EVL Rychlebské hory Sokolský hřbet, EVL Sovinec,

Více

Mechorosty 2. přednáška. prezentace vychází z materiálů E. Mikuláškové, (PřF UK Praha, PřF MU Brno)

Mechorosty 2. přednáška. prezentace vychází z materiálů E. Mikuláškové, (PřF UK Praha, PřF MU Brno) Mechorosty 2. přednáška prezentace vychází z materiálů E. Mikuláškové, (PřF UK Praha, PřF MU Brno) Kde v systému se nacházíme? Eukaryota říše: Plantae podříše: Viridiplantae vývojová linie Streptophyta

Více

Historie bryologického výzkumu Křivoklátska

Historie bryologického výzkumu Křivoklátska Bohemia centralis, Praha, 31: 133 145, 2011 Historie bryologického výzkumu Křivoklátska Historical overview of bryological research in the Křivoklátsko Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Central

Více

Mechorosty. Milan Dundr

Mechorosty. Milan Dundr Mechorosty Milan Dundr Mechorosty vodivá pletiva jen omezený stupeň vývoje nebo druhotně potlačena u některých druhů v lodyžce (kauloidu) jakési vodivé pletivo nejsou to cévní svazky v rodozměně převažuje

Více

Bryonora 38 (2006) 47

Bryonora 38 (2006) 47 Bryonora 38 (2006) 47 Müller J. (1949): Parmelia mougeotii Schaer. v československém Slezsku. Přírodovědecký Sborník Ostravského Kraje 10: 361 363. Müller J. (1951): Výsledky botanického výzkumu vápenců

Více

Štechová T. et al: Bryoflóra vybraných rašelinišť, p.

Štechová T. et al: Bryoflóra vybraných rašelinišť, p. Obr. 1. Přesná poloha navštívených lokalit. 1. PP Horská louka u Háje, 2. Kovářská, 3. svahy Plešivce, 4. PP Rýžovna, 5. Břehy Černé, 6. louka 800 m V Špičáku, 7. louka 1 km SV Špičáku, 8. Louka 850 m

Více

Mechorosty (Fragmenta bryologica)

Mechorosty (Fragmenta bryologica) Bohemia centralis, Praha, 15, 79 88, 1986 Mechorosty (Fragmenta bryologica) Die Moose (Fragmenta bryologica) Milan RIVOLA I když pracoviště odborných zařízení státní ochrany přírody nejsou určena k tomu,

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

Systém játrovek. systém uvnitř se vyvíjí mnoho publikovaných variant, není ustálený, (neosekvenované skupiny)

Systém játrovek. systém uvnitř se vyvíjí mnoho publikovaných variant, není ustálený, (neosekvenované skupiny) Systém játrovek Marchantiophyta monofyletická skupina systém uvnitř se vyvíjí mnoho publikovaných variant, není ustálený, (neosekvenované skupiny) systém molekulární markery problémy molekulární klasifikace

Více

svazek/volume 54 prosinec 2014

svazek/volume 54 prosinec 2014 Bryonora 50 (2012) 1 svazek/volume 54 prosinec 2014 MK ČR E 21597 ISSN 0862 8904 BRYOLOGICKO LICHENOLOGICKÁ SEKCE ČESKÉ BOTANICKÉ SPOLEČNOSTI Bryologicko-lichenologická sekce ČBS sdružuje profesionály

Více

Mechorosty (nejen) krkonošské tundry. Jan Kučera Katedra botaniky

Mechorosty (nejen) krkonošské tundry. Jan Kučera Katedra botaniky Mechorosty (nejen) krkonošské tundry Jan Kučera Katedra botaniky mechorosty vývojově nesourodá skupina tří linií vyšších rostlin játrovky, mechy, hlevíky mechorosty a jejich život na Zemi hendikepy: málo

Více

Monitoring odpadních vod z čistírny odpadních vod - vyhodnocení kvality

Monitoring odpadních vod z čistírny odpadních vod - vyhodnocení kvality ZÁVĚRY MONITORINGŮ ZA ROK 2015 Na základě kapitoly 11.2. Integrovaného povolení Čj: MSK 20001/2008 pro výrobní závod Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (HMMC) tímto zveřejňujeme závěry z monitoringů

Více

Bryonora 46 (2010) 5. Keywords: P. M. Opiz, biography, herbarium, publications, bryophytes, taxonomy, nomenclature

Bryonora 46 (2010) 5. Keywords: P. M. Opiz, biography, herbarium, publications, bryophytes, taxonomy, nomenclature Bryonora 46 (2010) 5 Štechová T., Holá E., Gutzerová N., Hradìlek Z., Kubešová S., Lysák F., Novotný I. & Peterka T. (2010): Současný stav lokalit druhů Meesia triquetra a Paludella squarrosa (Meesiaceae)

Více

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014 Chráněná krajinná oblast Český les Bělá nad Radbuzou, červen 2014 CHKO Český les ochrana přírody Vyhlášení: 1. 8. 2005 Rozloha: 473 km2 Kraj: Plzeňský Okresy: Domažlice a Tachov CHKO Český les ochrana

Více

Fylogeneze a morfologie bezcévných rostlin 12. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Fylogeneze a morfologie bezcévných rostlin 12. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů Fylogeneze a morfologie bezcévných rostlin 12. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Plantae (podříše Viridiplantae) ODDĚLENÍ: Marchantiophyta TŘÍDA: Marchantiopsida ŘÁD: Marchantiales Marchantia

Více

ZAJÍMAVÉ BRYOFLORISTICKÉ NÁLEZY XXV. Interesting bryofloristic records, XXV

ZAJÍMAVÉ BRYOFLORISTICKÉ NÁLEZY XXV. Interesting bryofloristic records, XXV ZAJÍMAVÉ BRYOFLORISTICKÉ NÁLEZY XXV. Interesting bryofloristic records, XXV BRYONORA / 57 (016) 1 1 1 Jan Kučera, Pavel Dřevojan, Ester Ekrtová, Eva Holá, Štěpán Ko- 3 1 val, Alžběta Manukjanová, Tomáš

Více

Rediscovery of hornworts Anthoceros neesii and Notothylas orbicularis (Anthocerotophyta) in the Czech Republic

Rediscovery of hornworts Anthoceros neesii and Notothylas orbicularis (Anthocerotophyta) in the Czech Republic 38 Bryonora 46 (2010) ZNOVUNALEZENÍ HLEVÍKŮ ANTHOCEROS NEESII A NOTOTHYLAS ORBICULARIS V ČESKÉ REPUBLICE Rediscovery of hornworts Anthoceros neesii and Notothylas orbicularis (Anthocerotophyta) in the

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Devět skal Datum

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Drátenická skála

Více

Vývoj lesního ekosystému v oblasti Trojmezí (Šumava) Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4

Vývoj lesního ekosystému v oblasti Trojmezí (Šumava) Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4 Vývoj lesního ekosystému v oblasti Trojmezí (Šumava) Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4 Na začátku devadesátých let byla založena na lesní správě Stožec plocha T (Trojmezí). Na počátku

Více

Botanika - bezcévné rostliny 7. praktikum Přehled pozorovaných objektů

Botanika - bezcévné rostliny 7. praktikum Přehled pozorovaných objektů Botanika - bezcévné rostliny 7. praktikum Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Plantae ODDĚLENÍ: Charophyta TŘÍDA: Zygnematophyceae - spájivky ŘÁD: Zygnematales Spirogyra TP ŘÁD: Desmidiales Closterium PP

Více

MECHOROSTY A LIŠEJNÍKY ZAZNAMENANÉ BĚHEM XV. BRYOLOGICKO- LICHENOLOGICKÝCH DNŮ VE VELEMÍNĚ (CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ)

MECHOROSTY A LIŠEJNÍKY ZAZNAMENANÉ BĚHEM XV. BRYOLOGICKO- LICHENOLOGICKÝCH DNŮ VE VELEMÍNĚ (CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ) Bryonora, Praha, 32 (2003) 3 MECHOROSTY A LIŠEJNÍKY ZAZNAMENANÉ BĚHEM XV. BRYOLOGICKO- LICHENOLOGICKÝCH DNŮ VE VELEMÍNĚ (CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ) Bryophytes and lichens recorded during the 15 th Bryological

Více

Critical evaluation of epiphytic mosses from Orthotrichaceae family in the Hrubý Jeseník Mts (Northern Moravia, Czech Republic)

Critical evaluation of epiphytic mosses from Orthotrichaceae family in the Hrubý Jeseník Mts (Northern Moravia, Czech Republic) ISSN 1211-3026 Čas. Slez. Muz. Opava (A), 61: 113-122, 2012 DOI: 10.2478/v10210-012-0012-4 Critical evaluation of epiphytic mosses from Orthotrichaceae family in the Hrubý Jeseník Mts (Northern Moravia,

Více

Bryonora, Praha, 33 (2004) 5

Bryonora, Praha, 33 (2004) 5 Bryonora, Praha, 33 (2004) 5 Kučera J. & Váňa J. (2003): Check- and Red List of bryophytes of the Czech Republic (2003). Preslia 75: 193 222. Nyholm E. (1993): Illustrated Flora of Nordic Mosses. Fasc.

Více

Význam v ekosystému. Prameny

Význam v ekosystému. Prameny Mechorosty ve vodách a u vod Co uslyší šíte úvod systematické dělení, životní strategie a rozmnožování základní determinační znaky prameny, kde najít informace játrovky mechy Svatava Kubešová Moravské

Více

Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, Branišovská 31, CZ-370 05 České Budějovice, e-mail: kucera@prf.jcu.

Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, Branišovská 31, CZ-370 05 České Budějovice, e-mail: kucera@prf.jcu. Bryonora 48 (2011) 59 ZAJÍMAVÉ BRYOFLORISTICKÉ NÁLEZY XVIII. Interesting bryofloristic records, XVIII Jan K u ĉ e r a (ed.) Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, Branišovská

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

PŘEKVAPIVÉ NÁLEZY MECHOROSTŮ V ŽOFÍNSKÉM A HOJNOVODSKÉM PRALESE (NOVOHRADSKÉ HORY)

PŘEKVAPIVÉ NÁLEZY MECHOROSTŮ V ŽOFÍNSKÉM A HOJNOVODSKÉM PRALESE (NOVOHRADSKÉ HORY) 4 Bryonora, Praha, 34 (2004) Kučera J. & Váňa J. (2003): Check- and Red List of bryophytes of the Czech Republic (2003). Preslia 75: 193 222. Ludwig G., Düll R., Philippi G., Ahrens M., Caspari S., Koperski

Více

: 1804-2732. 5 / 2014. Muzeum regionu Valašsko, Vsetín Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

: 1804-2732. 5 / 2014. Muzeum regionu Valašsko, Vsetín Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně : 1804-2732. 5 / 2014 Muzeum regionu Valašsko, Vsetín Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně 20 Received: 30.8.2014 Acta Carp. Occ., 5: 20 23, 2014 Accepted: 14.11.2014 ISSN: 1804 2732 Mech Plagiopus oederianus

Více

MONITORING OHROŽENÝCH RAŠELINIŠTNÍCH MECHOROSTŮ A PÉČE O JEJICH LOKALITY

MONITORING OHROŽENÝCH RAŠELINIŠTNÍCH MECHOROSTŮ A PÉČE O JEJICH LOKALITY Táňa Štechová, Eva Holá, Ester Ekrtová, Alžběta Manukjanová a Jan Kučera MONITORING OHROŽENÝCH RAŠELINIŠTNÍCH MECHOROSTŮ A PÉČE O JEJICH LOKALITY METODIKA AOPK ČR PRAHA 2014 Táňa Štechová, Eva Holá, Ester

Více

O d b o r n é č l á n k y - z a h r a n i č n í p e r i o d i k a:

O d b o r n é č l á n k y - z a h r a n i č n í p e r i o d i k a: Publikované práce O d b o r n é č l á n k y - z a h r a n i č n í p e r i o d i k a: Stebel, A. & Plášek, V. (2001): Dicranoweisia cirrata and Orthodicranum tauricum (Musci) in the Polish and Czech part

Více

Bryofloristic survey of rich fens of the National Nature Monument Jestřebské slatiny (Doksy region, North Bohemia)

Bryofloristic survey of rich fens of the National Nature Monument Jestřebské slatiny (Doksy region, North Bohemia) ISSN 2336-3193 Acta Mus. Siles. Sci. Natur., 64: 80-90, 2015 DOI: 10.1515/cszma-2015-0010 Bryofloristic survey of rich fens of the National Nature Monument Jestřebské slatiny (Doksy region, North Bohemia)

Více

v jihozápadních Čechách

v jihozápadních Čechách Sborník muzea Karlovarského kraje 19 () 425 Hnízdění hohola severního (Bucephala clangula) v jihozápadních Čechách Pavel Růžek a Libor Schröpfer ÚVOD Hohol severní (Bucephala clangula) patří k ptačím druhům,

Více

Malakozoologie. Clausiliidae

Malakozoologie. Clausiliidae Cochlodina orthostoma - vřetenovka rovnoústá; 13,0:3,0, středovýchodoevropská; zachovalé suťové a listnaté lesy, roztroušeně po celém území Cochlodina costata commutata - vřetenovka zaměněná; 15,0:3,4,

Více

Jak citovat literaturu

Jak citovat literaturu Jak citovat literaturu Citace ve vědecké literatuře Citace literárních pramenů odlišují vědeckou literaturu od všeho ostatního tištěného slova. Citování literatury tak, jak je běžné v současné literatuře,

Více

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY THAYENSIA (ZNOJMO) 2014, 11: 135 138. ISSN 1212-3560 CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY ERIOCHLOA VILLOSA NEW SPECIES OF FLORA OF THE CZECH REPUBLIC Radim P a u l i

Více

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 7. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 7. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů Botanika bezcévných rostlin pro učitele 7. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Plantae (podříše Viridiplantae) ODDĚLENÍ: Marchantiophyta TŘÍDA: Marchantiopsida ŘÁD: Marchantiales Marchantia

Více

Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2015

Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2015 Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 5, 2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5 Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2015 Martin Dančák & Jana Tkáčiková Na výroční schůzi pobočky byl zvolen nový výbor (volební

Více

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách.

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. motýli Průzkum bude zaměřen na denní i noční motýly. Výstupem bude zpráva se seznamem nalezených druhů

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Bílá skála Datum

Více

Svatava K u b e š o v á Botanické oddělení, Moravské zemské muzeum, Hviezdoslavova 29a, CZ Brno,

Svatava K u b e š o v á Botanické oddělení, Moravské zemské muzeum, Hviezdoslavova 29a, CZ Brno, Bryonora 51 (2013) 61 NOVÁ BRYOLOGICKÁ LITERATURA XXVII. New bryological literature, XXVII Svatava K u b e š o v á Botanické oddělení, Moravské zemské muzeum, Hviezdoslavova 29a, CZ-627 00 Brno, skubesova@mzm.cz

Více

Novinky v bryoflóře Národního parku Podyjí

Novinky v bryoflóře Národního parku Podyjí THAYENSIA (ZNOJMO) 2011, 8: 57 67. ISSN 1212-3560 Novinky v bryoflóře Národního parku Podyjí New bryophyte records from Podyjí National Park Zbyněk H r a d í l e k 1, Zdeněk M u s i l 2 1 Katedra botaniky,

Více

Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) nový obyvatel krkonošských tlejících dřev

Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) nový obyvatel krkonošských tlejících dřev HORÁKOVÁ V., HOLÁ E. & NOVOZÁMSKÁ E. 2012: Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) - nový obyvatel krkonošských tlejících dřev. Opera Corcontica 49: 197 203 Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) nový obyvatel

Více

2 OKRES DĚČÍN. Autor: Peter Budinský

2 OKRES DĚČÍN. Autor: Peter Budinský 2 OKRES DĚČÍN Autor: Peter Budinský OBSAH 2.1 Soupis sbírkových předmětů podle lokalit a data nálezu 2.2 Rejstřík sbírkových nálezů podle období a kultur 2.3 Literatura 2.1 Soupis sbírkových předmětů podle

Více

MECHOROSTY A VODA Eva Novozámská, UK v Praze, PřF, Katedra botaniky

MECHOROSTY A VODA Eva Novozámská, UK v Praze, PřF, Katedra botaniky MECHOROSTY A VODA Eva Novozámská, UK v Praze, PřF, Katedra botaniky 1. Vodní režim mechorostů Mechorosty hrají významnou roli jako zásobárny vody v krajině na místech, kde tvoří podstatnou složku rostlinných

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Komplexní monitoring území NP České Švýcarsko botanika

Komplexní monitoring území NP České Švýcarsko botanika Komplexní monitoring území NP České Švýcarsko botanika Závěrečná zpráva o řešení projektu za rok 2008 Řešeno na základě smluv o dílo uzavřené mezi Správou NP České Švýcarsko jako objednatelem a Botanickým

Více

A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody

A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody Číslo Název 118 NPR Hrabanovská černava Zbytek polabské černavy s typickými společenstvy 1933 Horní a střední Labe 132 PR Chropotínský háj Zbytek

Více

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37 Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37 jméno autora DUM: Mgr. Naděžda Pluhařová datum (období), ve kterém byl

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

SYNANTROPNÍ FLÓRA U PETROVY BOUDY V KRKONOŠÍCH (MONITORING, MANAGEMENT)

SYNANTROPNÍ FLÓRA U PETROVY BOUDY V KRKONOŠÍCH (MONITORING, MANAGEMENT) Vč. sb. přír. - Práce a studie, 9 (2001): 95-107 ISBN: 80-86046-54-0 SYNANTROPNÍ FLÓRA U PETROVY BOUDY V KRKONOŠÍCH (MONITORING, MANAGEMENT) Synantropic flora round the Petrova bouda in the Krkonoše Mountains

Více