Bryoflóra Novodomského rašeliniště

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bryoflóra Novodomského rašeliniště"

Transkript

1 Sborník muzea Karlovarského kraje 22 (2014) 55 Bryoflóra Novodomského rašeliniště Táňa Štechová, Eva Holá, Jiří Košnar & Eliška Vicherová Úvod Národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště byla vyhlášena v roce 1967 na celkové výměře 574,80 hektarů, z toho 185,90 hektarů tvoří ochranné pásmo. Rezervace se nachází v okrese Chomutov v Ústeckém kraji v oblasti náhorní roviny Krušných hor v nadmořské výšce metrů. Předmětem ochrany je zde rozvodnicové vrchoviště s mohutnými podzemními prameny, které je tvořeno dvěma samostatnými rašeliništi Načetínským a Jezerním, která jsou propojena podmáčenou a rašelinnou smrčinou (Kuncová et al. 1999). V 60. letech minulého století byla v NPR Novodomské rašeliniště nalezena řada zajímavých a z dnešního pohledu vzácných mechorostů: Cephalozia pleniceps, Cephalozia loitlesbergeri, Cephalozia macrostachya, Cephaloziella elachista, Cladopodiella fluitans, Kurzia pauciflora, Sphagnum affine (Váňa 1965, 1966). Do roku 2013 zde však nebyl proveden žádný kompletní bryologický průzkum. Metodika Terénní průzkum lokality byl proveden v červenci a srpnu Část druhů byla determinována již při terénní práci za pomoci botanické lupy, u ostatních druhů bylo nutné sebrat vzorek a druh determinovat mikroskopicky. Dokladové položky jsou uloženy v herbáři na Katedře botaniky PřF JU (sbírka CBFS). Nomenklatura taxonů a kategorie ohrožení jsou sjednoceny podle seznamu a červeného seznamu mechorostů ČR (Kučera et al. 2012). U vzácných a ohrožených taxonů jsou uvedeny souřadnice ve formátu WGS-84 ss mm'vv"n; ss mm'vv"e. Území bylo rozděleno na tři dílčí plochy (obr. 1). Detailnější členění nebylo vzhledem ke značné uniformitě vegetace i bryoflóry nutné. 1) Jezerní rašeliniště: Rozsáhlý komplex klečových porostů v jižní části NPR, které se v okrajových částech mozaikovitě prolínají s podmáčenými smrčinami. Při severovýchodním okraji plochy se nachází zazemněné rašelinné jezírko. 2) Načetínské rašeliniště: Komplex klečových porostů v severní části NPR. V okrajových částech přechází v rašelinné smrčiny. 3) Podmáčené smrčiny spojující Jezerní a Načetínské rašeliniště: Komplex částečně zrašelinělých a podmáčených smrčin, vzácně jsou zde i sušší plochy. Zjištěné druhy byly porovnány s historickými údaji, především s publikacemi Váňa (1965, 1966). Řadu údajů o výskytu játrovek z této lokality lze najít také v několika dílech rozšíření játrovek ČR (Duda & Váňa 1981, 1985, 1986, 1987, 1988, jedná se však o tytéž údaje, jaké uvádí Váňa 1965, 1966).

2 56 PŘÍRODOVĚDNÉ STATĚ A ČLÁNKY Táňa Štechová, Eva Holá, Jiří Košnar & Eliška Vicherová Obr. 1: Rozdělení NPR Novodomské rašeliniště do dílčích ploch a zákresy výskytů vzácných druhů. Výsledky a diskuze Ačkoli je NPR Novodomské rašeliniště velmi rozlehlé, představuje bryologicky poměrně uniformní a druhově chudou lokalitu. Celkem bylo na území NPR nalezeno 86 taxonů, z toho 25 játrovek a 61 mechů. Dva z nalezených druhů, Tayloria tenuis a Warnstorfia pseudostraminea, jsou řazeny do kategorie ohrožených druhů (EN). Další tři druhy, Calypogeia fissa, Splachnum ampullaceum a S. sphaericum patří do kategorie druhů blízkých ohrožení (LR- -nt) a čtyři druhy jsou řazeny do kategorie druhů neohrožených, ale zasluhujících pozornost (LC-att). Centrální části Jezerního i Načetínského rašeliniště, které pokrývají souvislé klečové porosty, jsou si velmi podobné. Dominantu tvoří rašeliníky ze sekce Cuspidata, především Sphagnum fallax a v nejvlhčích místech S. cuspidatum, s nímž v terénních depresích často roste bokoplodý mech Warnstorfia fluitans. Vyvýšená sušší místa pokrývají Sphagnum rubellum a S. russowii společně s druhy Aulacomnium palustre a Polytrichum commune, při okrajích bultů lze najít také játrovky Cephalozia bicuspidata, C. connivens, Calypogeia sp. div. a Mylia anomala. Bryoflóra se příliš neodlišuje ani v místě bývalého jezírka, které se nachází v SV části Jezerního rašeliniště. Jezírko je zazemněné a celou jeho plochu pokrývají souvislé koberce druhů Sphagnum cuspidatum, S. fallax a Warnstorfia fluitans. V sušších částech při okrajích rašeliniště jsou hojnější rašeliníky ze sekce Acutifolia Sphagnum rubellum, S. russowii a S. capillifolium společně s druhy Aulacomnium palustre, Pleurozium schreberi, Polytrichum commune, Dicranum scoparium a vzácněji také D. undulatum.

3 Bryoflóra Novodomského rašeliniště 57 Zajímavá je téměř úplná absence rašeliníků ze sekce Sphagnum, byly nalezeny pouze velmi malé populace druhů Sphagnum palustre a S. papillosum. Druh S. magellanicum, který je typickým druhem vrchovištních biotopů, nebyl nalezen vůbec. Vzácně lze najít druhy z čeledi Splachnaceae, které rostou koprofilně na výkalech jelenů. Tyto mechy jsou jedny z nejvýznamnějších druhů, které byly při bryologickém průzkumu nalezeny. V NPR byly nalezeny dva druhy mechů, které jsou považovány za invazivní (Campylopus introflexus a Orthodontium lineare). Campylopus introflexus byl nalezen na několika místech v sušších okrajových částech. Tento druh se v posledních desetiletích na našem území rychle šíří. Na Novodomském rašeliništi byl sbírán již v r L. Němcovou (Mikulášková 2006). Druhým nalezeným invazním mechorostem je Orthodontium lineare, druh také invazně se šířící od západu. V severozápadních Čechách poměrně hojný (Soldán 1996). Na lokalitě byl nalezen na jediném místě v podmáčené smrčině (50 33'12,8"N; 13 15'13,4"E). Seznam nalezených mechorostů Seznam nalezených druhů: zkratky za jmény druhů vyjadřují kategorii ohrožení dle aktuálního červeného seznamu mechorostů ČR (Kučera et al. 2012); v hranatých závorkách je informace, zda zde byl druh nalezen v minulosti; čísla představují jednotlivé dílčí plochy, bližší popis ploch viz Metodika; u každého taxonu je uvedeno, zda byl na lokalitě pouze zapsán (not.), či byla-li pořízena dokladová herbářová položka (herb.). Játrovky: Bazzania trilobata LC: 1, 2, 3; not. Calypogeia azurea LC [Váňa 1965]: 2; not. Calypogeia fissa LR-nt: 1, 2; herb. Calypogeia integristipula LC: 1, 2, 3; herb. Calypogeia muelleriana LC [Váňa 1965]: 1, 2; herb. Calypogeia neesiana LC [Váňa 1965]: 1, 2, 3; herb. Cephalozia bicuspidata LC [Váňa 1965]: 1, 2, 3; herb. Cephalozia connivens LC [Váňa 1965]: 1, 2, 3; herb. Cephalozia lunulifolia LC [Váňa 1965]: 1, 2, 3; herb. Cephaloziella cf. rubella LC: 1, 3; herb. Cephaloziella hampeana LC-att: 2; herb. Chiloscyphus coadunatus LC: 3; not. Chiloscyphus profundus LC: 1, 2, 3; not. Gymnocolea inflata LC: 1; herb. Lepidozia reptans LC: 1, 2, 3; not. Lophozia ventricosa LC: 2; herb. Mylia anomala LC [Váňa 1965]: 1, 2, 3; not. Nardia geoscyphus LC: 1; herb. Nardia scalaris LC: 3; not. Orthocaulis attenuatus LC [Schade 1936]: 1; herb. Pellia epiphylla LC: 1, 3; not. Ptilidium ciliare LC [Váňa 1965]: 1, 2; not. Ptilidium pulcherrimum LC: 1, 3; not. Riccardia latifrons LC: 1; not. Solenostoma gracillimum LC: 3; not.

4 58 PŘÍRODOVĚDNÉ STATĚ A ČLÁNKY Táňa Štechová, Eva Holá, Jiří Košnar & Eliška Vicherová Mechy: Amblystegium serpens LC: 3; not. Atrichum undulatum LC: 1, 3; not. Aulacomnium androgynum LC: 1; not. Aulacomnium palustre LC [Váňa 1966]: 1, 2, 3; not. Brachythecium reflexum LC: 2; not. Brachythecium salebrosum LC: 3; not. Brachythecium sp. LC: 3; not. Campylopus introflexus LC [Mikulášková 2006]: 1, 3; not. Campylopus pyriformis LC-att: 1; herb. Ceratodon purpureus LC: 1; not. Cynodontium strumiferum LC: 1; herb. Dicranella cerviculata LC: 1, 2, 3; not. Dicranella heteromalla LC: 1, 2, 3; not. Dicranella sp. LC: 1; not. Dicranum montanum LC: 1, 3; not. Dicranum scoparium LC [Váňa 1966]: 1, 2, 3; herb. Dicranum undulatum LC-att : 1, 3; not. Herzogiella seligeri LC: 3; not. Hylocomium splendens LC: 1; not. Hypnum cupressiforme LC: 1, 2, 3; not. Leucobryum glaucum LC: 1; herb. Mnium hornum LC: 1, 3; not. Oligotrichum hercynicum LC: 3; not. Orthodontium lineare LC: 3; not. Plagiothecium curvifolium LC [Váňa 1966]: 1, 2, 3; not. Plagiothecium laetum LC [Váňa 1966]: 2; herb. Plagiothecium undulatum LC: 1, 3; not. Pleurozium schreberi LC [Váňa 1966]: 1, 2, 3; not. Pogonatum urnigerum LC: 3; not. Pohlia nutans LC: 1, 2, 3; not. Polytrichum commune LC [Váňa 1966]: 1, 2, 3; not. Polytrichum formosum LC: 1, 2, 3; not. Polytrichum juniperinum LC: 1; not. Polytrichum longisetum LC: 3; herb. Polytrichum pallidisetum LC-att : 1, 3; herb. Polytrichum piliferum LC: 3; not. Polytrichum strictum LC [Váňa 1966]: 1; not. Pseudoscleropodium purum LC: 3; not. Rhytidiadelphus loreus LC: 1, 3; not. Rhytidiadelphus squarrosus LC: 1, 3; not. Sanionia uncinata LC: 1, 3; not. Sciuro-hypnum starkii LC: 1; herb. Sphagnum capillifolium LC [Váňa 1966]: 1, 3; herb. Sphagnum cuspidatum LC [Váňa 1966]: 1, 2, 3; not. Sphagnum fallax LC [Váňa 1966]: 1, 2, 3; not. Sphagnum fimbriatum LC [Váňa 1966]: 1, 2, 3; not. Sphagnum flexuosum LC [Váňa 1966]: 1, 2, 3; not.

5 Bryoflóra Novodomského rašeliniště 59 Sphagnum girgensohnii LC [Váňa 1966]: 1, 2, 3; not. Sphagnum palustre LC [Váňa 1966]: 1; herb. Sphagnum papillosum LC: 1, 2; herb. Sphagnum riparium LC [Váňa 1966]: 3; not. Sphagnum rubellum LC [Váňa 1966]: 1, 2, 3; herb. Sphagnum russowii LC [Váňa 1966]: 1, 2, 3; not. Splachnum ampulaceum LR-nt [Váňa 1966]: 1, 3; herb. Splachnum sphaericum LR-nt [Váňa 1966]: 1; herb. Straminergon stramineum LC: 1, 2, 3; not. Tayloria sp.: 1, 2; herb. Tayloria tenuis EN: 1; herb. Tetraphis pellucida LC: 1, 2, 3; not. Ulota crispa LC: 1; herb. Warnstorfia fluitans LC [Váňa 1966]: 1, 2, 3; herb. Warnstorfia pseudostraminea EN: 1, herb. Komentáře k ohroženým druhům Calypogeia fissa (LR -nt) Hora sv. Šebestiána: NPR Novodomské rašeliniště, Načetínské rašeliniště, komplex klečových porostů v S části NPR na rašelině, 50 33'27"N; 13 14'54"E a 50 33'27"N; 13 14'54"E, 810 m n. m., Vicherová (CBFS). Hora sv. Šebestiána: NPR Novodomské rašeliniště, Jezerní rašeliniště, klečový porost v JV části NPR, rašelinný bult, 50 32'54"N; 13 16'39"E, 810 m n. m., Vicherová (CBFS). Játrovka roste nejčastěji při okrajích rašelinných bultů. Podle Dudy (Duda & Váňa 1987) se jedná spíše o druh podhorského pásma, ve výčtu lokalit autor tento druh z Krušných hor neuvádí. V roce 2012 byla však nalezena velká populace této játrovky na Přebuzském rašeliništi (Vicherová 2012). Splachnum ampullaceum (LR-nt) Hora sv. Šebestiána: NPR Novodomské rašeliniště, Načetínské rašeliniště, komplex klečových porostů v S části NPR, na jeleních výkalech, 50 33'35,5"N; 13 14'55,7"E, 810 m n. m., Štechová (CBFS). Hora sv. Šebestiána: NPR Novodomské rašeliniště, mezi Načetínským a Jezerním rašeliništěm, na jeleních výkalech, 50 33'07,7"N; 13 16'34,9"E, 810 m n. m., Štechová (CBFS). Hora sv. Šebestiána: NPR Novodomské rašeliniště, ve V části Jezerního rašeliniště, na jeleních výkalech, 50 33'02,8"N; 13 15'29,6"E, 810 m n. m., Štechová (CBFS). Tento koprofilní mech byl nalezen vždy na jednom místě v každé ze tří dílčích ploch, kde rostl na částečně rozložených jeleních výkalech. Populace druhu byly malé, vždy se jednalo o několik cm 2. Druh je z oblasti Krušných hor opakovaně udáván, velká populace se nachází např. na Přebuzském rašeliništi (Vicherová 2012). Splachnum sphaericum (LR-nt) Hora sv. Šebestiána: NPR Novodomské rašeliniště, JZ části Jezerního prameniště na jeleních výkalech, 50 32'37,7"N; 13 16'50,2"E, 50 32'41,0"N; 13 16'56,3"E, 805 m n. m., Štechová (CBFS).

6 60 PŘÍRODOVĚDNÉ STATĚ A ČLÁNKY Táňa Štechová, Eva Holá, Jiří Košnar & Eliška Vicherová Podobně jako předchozí druh, i tento rostl na jeleních výkalech a populace byly o velikosti několika cm 2. Je to mech typický pro rašeliniště a podmáčené smrčiny, jeho výskyt je z Krušných hor známý (Zmrhalová 2009). Tayloria tenuis (EN) Hora sv. Šebestiána: NPR Novodomské rašeliniště, JZ část Jezerního prameniště na jeleních výkalech, populace plodná, veliká cca 10 cm 2, 50 32'40,7"N; 13 16'57,1"E, 805 m n. m., Štechová (CBFS). Na dvou dalších místech na Jezerním a Načetínském rašeliništích (50 33'33,8"N; 13 14'55,4"E, 50 32'40,9"N; 13 16'56"E) byly nalezeny malé mladé a sterilní populace některého z druhů rodu Tayloria, o kterých se dá předpokládat, že patří též k druhu T. tenuis, avšak spolehlivá determinace nebyla možná. Jedná se o druh rostoucí na rozkládajícím se organickém materiálu a výkalech, který roste v ČR vzácně v horských oblastech. Až do r. 2012, kdy byla nalezena velká populace na Přebuzském rašeliništi (Vicherová 2012), nebyl tento druh z oblasti Krušných hor známý. Warnstorfia pseudostraminea (EN) Hora sv. Šebestiána: NPR Novodomské rašeliniště, JZ část Jezerního prameniště nedaleko Nového rybníku, ve zvodnělé terénní depresi, 50 32'38,7"N; 13 17'12,7"E, 805 m n. m., Štechová (CBFS). Mech periodicky zaplavovaných míst na horských rašeliništích, jehož rozšíření v ČR je dosud nedostatečně známo. Až do r. 2012, kdy byla nalezena poměrně velká populace na nedalekém Polském rašeliništi (Bradáčová & Štechová 2012), nebyl druh z oblasti Krušných hor známý. Nenalezené druhy mechorostů Játrovky: Calypogeia sphagnicola LR-nt [Váňa 1965 ] Cephalozia loitlesbergeri VU [Váňa 1965 ] Cephalozia macrostachya VU [Váňa 1965 ] Cephalozia cf. pleniceps VU [Schade 1936] Cephaloziella elachista EN [Váňa 1965 ] Cladopodiella fluitans EN [Váňa 1965 ] Chiloscyphus cuspidatus LC-att [Schade 1936] Kurzia pauciflora VU [Váňa 1965 ] Mechy: Dicranodontium denudatum LC [Váňa 1966 ] Plagiothecium denticulatum var. undulatum LC-att [Váňa 1966 ] Sphagnum affine VU [Váňa 1966 ] Sphagnum balticum LC-att [Váňa 1966 ] Sphagnum magellanicum LC [Váňa 1966 ] Sphagnum tenellum LC [Váňa 1966 ] Sphagnum teres LC [Váňa 1966]

7 Bryoflóra Novodomského rašeliniště 61 Porovnání současné bryoflóry s historickými údaji Jediné vzácnější druhy, které byly nalezeny jak v minulosti, tak při současném průzkumu, jsou dva druhy rodu Splachnum. Ostatní vzácné druhy mechorostů, nalezené v NPR v 60. letech minulého století (Váňa 1965, 1966), nebyly při recentním průzkumu lokality ověřeny. Jedná se především o vzácné játrovky: Cephalozia loitlesbergeri, C. macrostachya, Cephaloziella elachista, Cladopodiella fluitans či Kurzia pauciflora. Tyto druhy jsou vázané na zachovalá vrchoviště s vysokou hladinou spodní vody a na této lokalitě zřejmě zcela vymizely. Dále nebylo nalezeno několik druhů rašeliníků: Sphagnum affine, S. balticum, S. magellanicum, S. teres, S. pulchrum a S. tenellum. Ani jejich výskyt není na lokalitě dnes již příliš pravděpodobný. Vzhledem k velké rozloze a špatné průchodnosti lokality samozřejmě existuje možnost, že byly druhy na lokalitě přehlédnuty. Protože ale nebyl žádný z nich nalezen ani v místě bývalého rašelinného jezírka, není tato možnost příliš pravděpodobná. Závěr Hodnota NPR Novodomské rašeliniště z hlediska mechorostů spočívá ve velkoplošném výskytu rašeliništních společenstev. Ta jsou sice tvořena běžnými druhy, avšak pokrývají desítky hektarů, což je na území střední Evropy poměrně unikátní. Díky chladnému a vlhkému klimatu a hojnému výskytu zvěře jsou zde navíc vhodné podmínky pro výskyt vzácných koprofilních mechů. Poděkování Práce byla podpořena AOPK ČR. Determinace problematických druhů byla konzultována s Mgr. Janem Kučerou, Ph.D. Literatura Bradáčová J. & Štechová T. (2012): Ověření historických lokalit ohroženého rašeliništního mechu Helodium blandowii. Ms., 22 p. [Bryofloristický průzkum; depon. in knihovna ČSOP Praha.] Duda J. & Váňa J. (1981): Rozšíření játrovek v Československu XXXI. Časopis Slezského muzea, série A, Opava, 30: Duda J. & Váňa J. (1985): Rozšíření játrovek v Československu XLIII. Časopis Slezského muzea, série A, Opava, 34: 121. Duda J. & Váňa J. (1986): Rozšíření játrovek v Československu XLVII. Časopis Slezského muzea, série A, Opava, 35: Duda J. & Váňa J. (1987): Rozšíření játrovek v Československu IL. Časopis Slezského muzea, série A, Opava, 36: Duda J. & Váňa J. (1987): Rozšíření játrovek v Československu IL. Časopis Slezského muzea, série A, Opava, 36: Duda J. & Váňa J. (1988): Rozšíření játrovek v Československu LIII. Časopis Slezského muzea, série A, Opava, 37: Kučera J., Váňa J. & Hradílek Z. (2012): Bryophyte flora of the Czech Republic: updated Checklist and Red List and brief analysis. Preslia 84:

8 62 PŘÍRODOVĚDNÉ STATĚ A ČLÁNKY Táňa Štechová, Eva Holá, Jiří Košnar & Eliška Vicherová Kuncová J. et al. [eds] (1999): Ústecko. In: Mackovčin P. & Sedláček M. [eds], Chráněná území ČR, svazek I., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 352 p. Mikulášková E. (2006): Vývoj rozšíření neofytického mechu Campylopus introflexus v České republice. Bryonora 38: Schade A. (1936): Nachträge zum Standortsverzeichnis der Lebermoose Sachsens. Sitzungsber. u. Abhandl. naturwiss. Ges. Isis Dresden, 1935: Soldán Z. (1996): Rozšíření neofytických mechů Campylopus introflexus a Orthodontium lineare v České republice. Bryonora 18: Váňa J. (1965): Mechorosty rašelinišť v okolí Hory Sv. Šebestiána v Krušných horách I. (Úvodní část, Hepaticae). Preslia 37: Váňa J. (1966): Mechorosty rašelinišť v okolí Hory Sv. Šebestiána v Krušných horách II. (Musci). Preslia 38: Vicherová E. (2012): Byofloristický průzkum rašelinného komplexu na území přírodního parku Přebuz v Krušných horách. Ms., 18 p. [Bryofloristický průzkum; depon. in knihovna ČSOP Praha.] Zmrhalová M. (2009): Splachnum sphaericum Hedw. In: Kučera J. [ed.], Mechorosty České republiky, on-line klíče, popisy a ilustrace. Dostupné z [cit ]. Summary Bryophyte flora of Novodomské rašeliniště Táňa Štechová, Eva Holá, Jiří Košnar & Eliška Vicherová We present the result of bryofloristic survey in national nature preserve Novodomské rašeliniště. Altogether 86 species (25 liverworts and 61 mosses) were recorded in course of July and August Most important records (Tayloria tenuis, Warnstorfia pseudostraminea, Calypogeia fissa, Splachnum ampullaceum and S. sphaericum) are briefly commented.

9 Sborník muzea Karlovarského kraje 22 (2014) 311 seznam autorů Petr Beran Sokolovská uhelná právní nástupce, a.s., archiv společnosti Staré náměstí Sokolov Mgr. Michal Beránek Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/ Cheb Pavel Bezděčka Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o. Masarykovo nám Jihlava RNDr. Jiří Brabec Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/ Cheb Dr. Albin Buchholz Bärenstraβe 7a, Plauen Mgr. Zdenka Čepeláková emeritní pracovnice Letohrádek Ostrov pobočka Galerie umění Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje, Zámecký park Ostrov Mgr. Daniel Dvořák Ústav botaniky a zoologie Masarykova univerzita Kotlářská Brno RNDr. Jiří Hejkal Městský úřad Kraslice odbor životního prostředí nám. 28. října Kraslice Mgr. Eva Holá katedra botaniky Jihočeská univerzita Branišovská České Budějovice Mgr. Jiří Košnar, Ph.D. katedra botaniky Jihočeská univerzita Branišovská České Budějovice Mgr. Igor Malenovský, Ph.D. Ústav botaniky a zoologie Masarykova univerzita Kotlářská 2, Brno & Entomologické oddělení Moravské zemské muzeum Hviezdoslavova 29a Brno Mgr. Vladimír Melichar Křižíkova 9, Karlovy Vary RNDr. Jaroslav Michálek Muzeum Sokolov, p. o. Karlovarského kraje Zámecká 1, Sokolov

10 312 Sborník muzea Karlovarského kraje 22 (2014) Mgr. Jiří Pešta Státní oblastní archiv v Třeboni Husova 143/I, Třeboň PhDr. Karel Řeháček Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova Plzeň Diana Řeháčková Dvořákova 25, Plzeň RNDr. Pavel Řepa Muzeum Českého lesa Třída Míru Tachov Mgr. Jan Sychra, Ph.D. Ústav botaniky a zoologie Masarykova univerzita Kotlářská Brno RNDr. Táňa Štechová, Ph.D. katedra botaniky Jihočeská univerzita Branišovská České Budějovice Ing. Petr Uhlík Muzeum Sokolov, p. o. Karlovarského kraje Zámecká 1, Sokolov Ing. Jiří Velebil Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v. v. i., odbor kulturní krajiny a sídel Květnové náměstí Průhonice Mgr. Tomáš Velička Ústav českých dějin Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nám. Jana Palacha , Praha 1 Mgr. Eliška Vicherová katedra botaniky Jihočeská univerzita Branišovská České Budějovice Mgr. Lubomír Zeman Národní památkový ústav, územ. odbor. pracoviště v Lokti Kostelní 81, Loket Mgr. Přemysl Tájek AOPK ČR Správa CHKO Slavkovský les a krajské středisko Karlovy Vary pracoviště Mariánské Lázně Hlavní Mariánské Lázně

BRYOFLÓRA TŘÍ RAŠELINNÝCH LUK V ORLICKÝCH HORÁCH. Bryophyte flora of three fen meadows in the Orlické hory Mts

BRYOFLÓRA TŘÍ RAŠELINNÝCH LUK V ORLICKÝCH HORÁCH. Bryophyte flora of three fen meadows in the Orlické hory Mts 52 Bryonora 46 (2011) BRYOFLÓRA TŘÍ RAŠELINNÝCH LUK V ORLICKÝCH HORÁCH Bryophyte flora of three fen meadows in the Orlické hory Mts Táňa Š t e c h o v á 1, Alţběta M a n u k j a n o v á 1, Alţběta Č e

Více

Nové lokality šikouška zeleného v roce 2013

Nové lokality šikouška zeleného v roce 2013 Nové lokality šikouška zeleného v roce 2013 2013 Štěpán Koval & Magda Zmrhalová Monitoring a zpracování výsledků Štěpán Koval, Magda Zmrhalová Fotodokumentace Štěpán Koval (ŠK), Magda Zmrhalová (MZ) Grafické

Více

Monitoring evropsky významného druhu

Monitoring evropsky významného druhu Monitoring evropsky významného druhu Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. v CHKO Orlické hory v roce 2010 2010 Štěpán Koval & Magda Zmrhalová Monitoring a zpracování výsledků

Více

Inventarizační průzkum lokalit Dářko a Radostínské rašeliniště

Inventarizační průzkum lokalit Dářko a Radostínské rašeliniště Inventarizační průzkum lokalit Dářko a Radostínské rašeliniště Ivan Novotný Svaťa Kubešová Moravské zemské muzeum, Brno Studované území nadmořská výška: 615 630 m migmatické ruly migmatity, pískovce a

Více

Bryofloristický průzkum rašelinného komplexu v okolí přírodní rezervace Hůrky na Plzeňsku

Bryofloristický průzkum rašelinného komplexu v okolí přírodní rezervace Hůrky na Plzeňsku 37 Bryofloristický průzkum rašelinného komplexu v okolí přírodní rezervace Hůrky na Plzeňsku The bryofloristic survey of the bog complex surrounding the Nature Reserve Hůrky near Plzeň (Czech Republic)

Více

Monitoring evropsky významného druhu

Monitoring evropsky významného druhu Monitoring evropsky významného druhu Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. na 11 vybraných lokalitách v CHKO Jeseníky v roce 2010 2010 Magda Zmrhalová Monitoring a zpracování

Více

Mechorosty NPP Rešovské vodopády (Nízký Jeseník)

Mechorosty NPP Rešovské vodopády (Nízký Jeseník) Čas. Slez. Muz. Opava (A), 54: 1-10, 2005 Mechorosty NPP Rešovské vodopády (Nízký Jeseník) Úvod Vítězslav P l á š e k Bryophytes of National Nature Monument Rešovské vodopády waterfalls (Nízký Jeseník

Více

MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ V PRŮBĚHU 19. JARNÍHO BRYOLOGICKO- LICHENOLOGICKÉHO SETKÁNÍ V ORLICKÝCH HORÁCH

MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ V PRŮBĚHU 19. JARNÍHO BRYOLOGICKO- LICHENOLOGICKÉHO SETKÁNÍ V ORLICKÝCH HORÁCH 34 Bryonora 50 (2012) MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ V PRŮBĚHU 19. JARNÍHO BRYOLOGICKO- LICHENOLOGICKÉHO SETKÁNÍ V ORLICKÝCH HORÁCH Bryophytes recorded during the 19th Spring Meeting of the Bryological and Lichenological

Více

Monitoring Buxbaumia viridis v Beskydech

Monitoring Buxbaumia viridis v Beskydech Monitoring Buxbaumia viridis v Beskydech Vítězslav Plášek, 2013 Lokality a termíny návštěv na jednotlivých lokalitách Černá Ostravice 1 střední Staré Hamry 14.9.2013 Černá Ostravice 2 horní Staré Hamry

Více

Doplnění znalostí o rozšíření šikouška zeleného na Šumavě

Doplnění znalostí o rozšíření šikouška zeleného na Šumavě Doplnění znalostí o rozšíření šikouška zeleného na Šumavě 2013 Štěpán Koval & Magda Zmrhalová Monitoring a zpracování výsledků Štěpán Koval, Magda Zmrhalová Fotodokumentace a grafické zpracování zprávy

Více

9. Bryologický víkend 2015

9. Bryologický víkend 2015 9. Bryologický víkend 2015 9. Bryologický víkend, 24. 26. 4. 2015 Úvodem Obsah Milé účastnice, milí účastníci bryologického víkendu, Několik fotografií z exkurzí a laboratoře 3 4 také letos Vám a ostatním

Více

Mapování evropsky významného druhu Buxbaumia viridis v roce 2014

Mapování evropsky významného druhu Buxbaumia viridis v roce 2014 Mapování evropsky významného druhu Buxbaumia viridis v roce 2014 2014 Štěpán Koval & Magda Zmrhalová Monitoring a zpracování výsledků Štěpán Koval, Magda Zmrhalová Fotodokumentace a grafické zpracování

Více

MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ BĚHEM 20. JARNÍHO SETKÁNÍ BRYOLOGICKO LICHENOLOGICKÉ SEKCE ČBS V ČESKÉM LESE

MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ BĚHEM 20. JARNÍHO SETKÁNÍ BRYOLOGICKO LICHENOLOGICKÉ SEKCE ČBS V ČESKÉM LESE BRYONORA / 58 (2016) MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ BĚHEM 20. JARNÍHO SETKÁNÍ BRYOLOGICKO LICHENOLOGICKÉ SEKCE ČBS V ČESKÉM LESE th Bryophytes recorded during the 20 Spring Meeting of the Bryological and Lichenological

Více

MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ BĚHEM PODZIMNÍCH 26. BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÝCH DNÍ (2013) V BESKYDECH

MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ BĚHEM PODZIMNÍCH 26. BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÝCH DNÍ (2013) V BESKYDECH Bryonora 54 (2014) 11 MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ BĚHEM PODZIMNÍCH 26. BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÝCH DNÍ (2013) V BESKYDECH Bryophytes recorded in course of the 26th Bryological and Lichenological Days (2013)

Více

Štechová T. et al: Bryoflóra vybraných rašelinišť, p.

Štechová T. et al: Bryoflóra vybraných rašelinišť, p. Obr. 1. Přesná poloha navštívených lokalit. 1. PP Horská louka u Háje, 2. Kovářská, 3. svahy Plešivce, 4. PP Rýžovna, 5. Břehy Černé, 6. louka 800 m V Špičáku, 7. louka 1 km SV Špičáku, 8. Louka 850 m

Více

Monitoring evropsky významného druhu Buxbaumia viridis v roce 2012

Monitoring evropsky významného druhu Buxbaumia viridis v roce 2012 Monitoring evropsky významného druhu Buxbaumia viridis v roce 2012 2012 Magda Zmrhalová & Štěpán Koval Monitoring a zpracování výsledků Magda Zmrhalová, Štěpán Koval Fotodokumentace Štěpán Koval (SK),

Více

Monitoring evropsky významného druhu Buxbaumia viridis v roce 2013

Monitoring evropsky významného druhu Buxbaumia viridis v roce 2013 Monitoring evropsky významného druhu Buxbaumia viridis v roce 2013 2013 Štěpán Koval & Magda Zmrhalová Monitoring a zpracování výsledků Štěpán Koval, Magda Zmrhalová Fotodokumentace Štěpán Koval (ŠK),

Více

Zajímavý nález mechorostů v barokní podlaze v zámku Lešná u Valašského Meziříčí

Zajímavý nález mechorostů v barokní podlaze v zámku Lešná u Valašského Meziříčí Zajímavý nález mechorostů v barokní podlaze v zámku Lešná u Valašského Meziříčí Jana Tkáčiková Muzeum regionu Valašsko Svatava Kubešová Moravské zemské muzeum lokalita zámek Lešná nález 2011 rekonstrukce

Více

Monitoring evropsky významného druhu

Monitoring evropsky významného druhu Monitoring evropsky významného druhu Notothylas orbicularis (Schwein.) A. Gray na lokalitách Lipová-lázně a Lázně Jeseník v roce 2010 2010 Magda Zmrhalová Magda Zmrhalová, Revoluční 192, 788 15 Velké Losiny,

Více

Příspěvek k poznání bryoflóry západních Krkonoš

Příspěvek k poznání bryoflóry západních Krkonoš KUČERA J., KUBEŠOVÁ S., MARKOVÁ I. & VICHEROVÁ E. 2013: Příspěvek k poznání bryoflóry západních Krkonoš. Opera Corcontica 50: 207 214. Příspěvek k poznání bryoflóry západních Krkonoš A contribution to

Více

70 Bryonora 46 (2010)

70 Bryonora 46 (2010) 70 Bryonora 46 (2010) ZAJÍMAVÉ BRYOFLORISTICKÉ NÁLEZY XVI. Interesting bryofloristic records, XVI Jan K učera (ed.) Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, Branišovská 31,

Více

Bryonora 44 (2009) 21

Bryonora 44 (2009) 21 Bryonora 44 (2009) 21 MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ V PRŮBĚHU 22. PODZNÍCH BRYOLOGICKO- LICHENOLOGICKÝCH DNŮ V ŽELEZNÝCH HORÁCH Bryophytes recorded during the 22 nd Autumn Meeting of the Bryological and Lichenological

Více

MECHOROSTY I. MARCHANTIOPHYTA (JÁTROVKY) II. ANTHOCEROTOPHYTA (HLEVÍKY) III. BRYOPHYTA (MECHY)

MECHOROSTY I. MARCHANTIOPHYTA (JÁTROVKY) II. ANTHOCEROTOPHYTA (HLEVÍKY) III. BRYOPHYTA (MECHY) MECHOROSTY autotrofní, výtrusné rostliny, chlorofyl typu a+b, ß-karoten, xantofyly, asimilačním produktem je škrob heteromorfická rodozměna,tj. střídání gametofytu (haploidní fáze) a sporofytu (diploidní

Více

THE BRYOPHYTE FLORA OF THE SANDSTONE REGION HRADČANSKÉ STĚNY NEAR DOKSY IN CENTRAL NORTH BOHEMIA

THE BRYOPHYTE FLORA OF THE SANDSTONE REGION HRADČANSKÉ STĚNY NEAR DOKSY IN CENTRAL NORTH BOHEMIA Bryonora 36 (2005) 1 THE BRYOPHYTE FLORA OF THE SANDSTONE REGION HRADČANSKÉ STĚNY NEAR DOKSY IN CENTRAL NORTH BOHEMIA Bryoflóra pískovcové oblasti Hradčanské stěny Frank M ü l l e r 1 & Stefan R ä t z

Více

Mechorosty přírodní rezervace Zaječí skok

Mechorosty přírodní rezervace Zaječí skok Acta rerum naturalium 1: 11 16, 2005 ISSN 1801-5972 Mechorosty přírodní rezervace Zaječí skok Bryophytes of the Nature reserve Zaječí skok TOMÁŠ BERKA Slavíčkova 22, CZ 586 02 Jihlava, e-mail: tomas.berka@email.cz

Více

Mechorosty Přírodní památky Koryto řeky Ostravice. Bryophytes of the Natural Monument Koryto řeky Ostravice. Vítězslav PLÁŠEK

Mechorosty Přírodní památky Koryto řeky Ostravice. Bryophytes of the Natural Monument Koryto řeky Ostravice. Vítězslav PLÁŠEK Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy), 19: 185-192, 2007 ISBN 978-80-86166-23-0 Mechorosty Přírodní památky Koryto řeky Ostravice Bryophytes of the Natural Monument Koryto řeky Ostravice Vítězslav PLÁŠEK

Více

MECHOROSTY DOUBRAV NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ NA PŘÍKLADU LOKALITY LIPINA

MECHOROSTY DOUBRAV NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ NA PŘÍKLADU LOKALITY LIPINA BRYONORA / 57 (2016) MECHOROSTY DOUBRAV NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ NA PŘÍKLADU LOKALITY LIPINA Bryophytes of oak forests in the Podyjí National Park as exemplified by the Lipina locality 1,2 1,2 Markéta Táborská

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, Šlechtitelů 11, CZ-783 71 Olomouc, e-mail: zbynek.hradilek@upol.

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, Šlechtitelů 11, CZ-783 71 Olomouc, e-mail: zbynek.hradilek@upol. 40 Bryonora 50 (2012) ZAJÍMAVÉ BRYOFLORISTICKÉ NÁLEZY XX. Interesting bryofloristic records, XX Zbyněk H r a d í l e k (ed.) Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, Šlechtitelů

Více

BRYOFLÓRA HORNÍHO TOKU KŘEMELNÉ NA ŠUMAVĚ

BRYOFLÓRA HORNÍHO TOKU KŘEMELNÉ NA ŠUMAVĚ BIOLOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY ČESKÉ BUDĚJOVICE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRYOFLÓRA HORNÍHO TOKU KŘEMELNÉ NA ŠUMAVĚ EVA HOLÁ 2006 VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. JAN KUČERA PhD. Holá, E. (2006): Bryoflóra horního

Více

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště (dále jen národní přírodní rezervace ).

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště (dále jen národní přírodní rezervace ). Částka 56 Sbírka zákonů č. 157 / 2012 Strana 2391 157 VYHLÁŠKA ze dne 10. května 2012 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Ministerstvo

Více

34 Bryonora 44 (2009)

34 Bryonora 44 (2009) 34 Bryonora 44 (2009) ZAJÍMAVÉ BRYOFLORISTICKÉ NÁLEZY XIV. Interesting bryofloristic records, XIV Jan K učera (ed.) Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, Branišovská 31,

Více

Bryoflora of selected areas in the Protected Landscape Area Blaník (Central Bohemia)

Bryoflora of selected areas in the Protected Landscape Area Blaník (Central Bohemia) Bryonora 35 (2005) 17 Jílek B. (1956): K fytocenologii rybničních společenstev. Preslia 28: 66 77. Klika J. (1935): Die Pflanzengesellschaften des entblößten Teichbodens in Mitteleuropa. Beihefte zum Botanischen

Více

ZAJÍMAVÉ BRYOFLORISTICKÉ NÁLEZY XXVI. Interesting bryofloristic records, XXVI

ZAJÍMAVÉ BRYOFLORISTICKÉ NÁLEZY XXVI. Interesting bryofloristic records, XXVI ZAJÍMAVÉ BRYOFLORISTICKÉ NÁLEZY XXVI. Interesting bryofloristic records, XXVI BRYONORA / 58 (016) 1 3 Jan Kučera, Pavel Dřevojan, Zbyněk Hradílek, Svatava Kubešo- 4 5 6 1 vá, Jitka Laburdová, Filip Lysák,

Více

Mezinárodní rok biodiverzity Pro pestrou přírodu, pro budoucnost

Mezinárodní rok biodiverzity Pro pestrou přírodu, pro budoucnost Informační list č. 2/2010 Únor 2010 Mezinárodní rok biodiverzity Pro pestrou přírodu, pro budoucnost Biodiverzita, tj. rozmanitost jednotlivých druhů rostlin a živočichů a jejich vazby na okolní prostředí

Více

Údolí Bystřice mezi Domašovem nad Bystřicí a Smilovem u Olomouce 9. 4. 2011 (So) Seznam nalezených taxonů během exkurze Moravskoslezské pobočky ČBS

Údolí Bystřice mezi Domašovem nad Bystřicí a Smilovem u Olomouce 9. 4. 2011 (So) Seznam nalezených taxonů během exkurze Moravskoslezské pobočky ČBS Údolí Bystřice mezi Domašovem nad Bystřicí a Smilovem u Olomouce 9. 4. 2011 (So) Seznam nalezených taxonů během exkurze Moravskoslezské pobočky ČBS Abies alba jedle bělokorá C4a Acer pseudoplatanus javor

Více

Mechorosty. Milan Dundr

Mechorosty. Milan Dundr Mechorosty Milan Dundr Mechorosty vodivá pletiva jen omezený stupeň vývoje nebo druhotně potlačena u některých druhů v lodyžce (kauloidu) jakési vodivé pletivo nejsou to cévní svazky v rodozměně převažuje

Více

Bryonora 38 (2006) 47

Bryonora 38 (2006) 47 Bryonora 38 (2006) 47 Müller J. (1949): Parmelia mougeotii Schaer. v československém Slezsku. Přírodovědecký Sborník Ostravského Kraje 10: 361 363. Müller J. (1951): Výsledky botanického výzkumu vápenců

Více

Jihočeská Univerzita, biologická fakulta, Branišovská 31, CZ České Budějovice,

Jihočeská Univerzita, biologická fakulta, Branišovská 31, CZ České Budějovice, 22 Bryonora, Praha, 34 (2004) the western Krkonoše Mts and to a few sites adjacent to the Medvědí bouda lodge, where the meeting was based. The bryoflora of the most extreme parts of Labský důl was surveyed

Více

Dokumentace k veřejným zakázkám malého rozsahu projekt MGSII

Dokumentace k veřejným zakázkám malého rozsahu projekt MGSII Dokumentace k veřejným zakázkám malého rozsahu projekt MGSII 25 Příprava záchranného programu hořečky hořeček nahořklý pravý (Gentianella amarella subsp. amarella) a hořeček drsný Sturmův (Gentianella

Více

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 7. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 7. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů Botanika bezcévných rostlin pro učitele 7. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Plantae (podříše Viridiplantae) ODDĚLENÍ: Marchantiophyta TŘÍDA: Marchantiopsida ŘÁD: Marchantiales Marchantia

Více

Fylogeneze a morfologie bezcévných rostlin 12. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Fylogeneze a morfologie bezcévných rostlin 12. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů Fylogeneze a morfologie bezcévných rostlin 12. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Plantae (podříše Viridiplantae) ODDĚLENÍ: Marchantiophyta TŘÍDA: Marchantiopsida ŘÁD: Marchantiales Marchantia

Více

Jan Kučera, Jitka Bradáčová, Eva Holá, Julie Jandová, Jiří Košnar, Sva- tava Kubešová, Monika Kyselá, Jitka Laburdová, Alžběta Manukjanová,

Jan Kučera, Jitka Bradáčová, Eva Holá, Julie Jandová, Jiří Košnar, Sva- tava Kubešová, Monika Kyselá, Jitka Laburdová, Alžběta Manukjanová, BRYONORA / 56 (2015) MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ V PRŮBĚHU TERÉNNÍCH BRYOLOGICKÝCH KURZŮ JIHOČESKÉ UNIVERZITY NA ŠUMAVĚ V ROCE 2014 Bryophytes recorded during the field bryological courses of the University

Více

MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ V PRŮBĚHU 11. JARNÍHO SETKÁNÍ BRYOLOGICKO - LICHENOLOGICKÉ SEKCE V RYCHLEBSKÝCH HORÁCH

MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ V PRŮBĚHU 11. JARNÍHO SETKÁNÍ BRYOLOGICKO - LICHENOLOGICKÉ SEKCE V RYCHLEBSKÝCH HORÁCH MECHOROSTY ZAZNAMENANÉ V PRŮBĚHU 11. JARNÍHO SETKÁNÍ BRYOLOGICKO - LICHENOLOGICKÉ SEKCE V RYCHLEBSKÝCH HORÁCH Bryophytes recorded during the 11 th Spring Meeting of the Bryological and Lichenological Section

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Devět skal Datum

Více

Monitoring evropsky významného druhu

Monitoring evropsky významného druhu Monitoring evropsky významného druhu Notothylas orbicularis (Schwein.) A. Gray na Šumpersku a Rýmařovsku v roce 2011 2011 Štěpán Koval Monitoring, zpracování výsledků a fotodokumentace Štěpán Koval Štěpán

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Drátenická skála

Více

Věc: Oznámení návrhu na nové vyhlášení Národní přírodní rezervace Soos a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni vlastníkům pozemků

Věc: Oznámení návrhu na nové vyhlášení Národní přírodní rezervace Soos a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni vlastníkům pozemků ODESÍLATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 100 10, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 28. července 2014

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Přírodní rezervace Grünwaldské vřesoviště

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Přírodní rezervace Grünwaldské vřesoviště Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Přírodní rezervace Grünwaldské vřesoviště Název zvláště chráněného území Grünwaldské vřesoviště Předmět ochrany Předmětem ochrany jsou přírodní stanoviště: R3.1

Více

MECHY BRNĚNSKÝCH HŘBITOVŮ

MECHY BRNĚNSKÝCH HŘBITOVŮ MECHY BRNĚNSKÝCH HŘBITOVŮ Mosses of cemeteries in the city of Brno 1 2 1 2 Klára Hrdinová, Jaroslav Kafka, Magdalena Pellarová, Jan Řezáč, 3 Svatava Kubešová 1 2 Gymnázium Brno, Křenová, Křenová 36, CZ-602

Více

MONITORING OHROŽENÝCH RAŠELINIŠTNÍCH MECHOROSTŮ A PÉČE O JEJICH LOKALITY

MONITORING OHROŽENÝCH RAŠELINIŠTNÍCH MECHOROSTŮ A PÉČE O JEJICH LOKALITY Táňa Štechová, Eva Holá, Ester Ekrtová, Alžběta Manukjanová a Jan Kučera MONITORING OHROŽENÝCH RAŠELINIŠTNÍCH MECHOROSTŮ A PÉČE O JEJICH LOKALITY METODIKA AOPK ČR PRAHA 2014 Táňa Štechová, Eva Holá, Ester

Více

NELESNÍ EKOSYSTÉMY MOKŘADNÍ

NELESNÍ EKOSYSTÉMY MOKŘADNÍ NELESNÍ EKOSYSTÉMY MOKŘADNÍ Prameniště - vývěry podzemní vody; velmi maloplošné ekosystémy - prameništní mechorosty, často porosty řas - nízké ostřice, suchopýry, přesličky aj. - složení vegetace je výrazně

Více

26 Bryonora 36 (2005)

26 Bryonora 36 (2005) 26 Bryonora 36 (2005) Usnea filipendula (B. Wagner) Česká rep (5942c), Slavkovský les: na kmeni Salix caprea na břehu Kladského rybníka u vsi Kladská, 800 m n.m., 7.8.2005 leg. B. Wagner, herb. B. Wagner.

Více

Bryofloristic survey of rich fens of the National Nature Monument Jestřebské slatiny (Doksy region, North Bohemia)

Bryofloristic survey of rich fens of the National Nature Monument Jestřebské slatiny (Doksy region, North Bohemia) ISSN 2336-3193 Acta Mus. Siles. Sci. Natur., 64: 80-90, 2015 DOI: 10.1515/cszma-2015-0010 Bryofloristic survey of rich fens of the National Nature Monument Jestřebské slatiny (Doksy region, North Bohemia)

Více

Plán péče. o: přírodní památku U Posedu na období:

Plán péče. o: přírodní památku U Posedu na období: Plán péče o: přírodní památku U Posedu na období: 2012 2021 Obsah 1. Základní údaje o zvláště chráněném území...3 1.1 Základní identifikační údaje...3 1.2 Údaje o lokalizaci území...3 1.3 Vymezení území

Více

Mechorosty 2. přednáška. prezentace vychází z materiálů E. Mikuláškové, (PřF UK Praha, PřF MU Brno)

Mechorosty 2. přednáška. prezentace vychází z materiálů E. Mikuláškové, (PřF UK Praha, PřF MU Brno) Mechorosty 2. přednáška prezentace vychází z materiálů E. Mikuláškové, (PřF UK Praha, PřF MU Brno) Kde v systému se nacházíme? Eukaryota říše: Plantae podříše: Viridiplantae vývojová linie Streptophyta

Více

Mechorosty (nejen) krkonošské tundry. Jan Kučera Katedra botaniky

Mechorosty (nejen) krkonošské tundry. Jan Kučera Katedra botaniky Mechorosty (nejen) krkonošské tundry Jan Kučera Katedra botaniky mechorosty vývojově nesourodá skupina tří linií vyšších rostlin játrovky, mechy, hlevíky mechorosty a jejich život na Zemi hendikepy: málo

Více

Systém játrovek. systém uvnitř se vyvíjí mnoho publikovaných variant, není ustálený, (neosekvenované skupiny)

Systém játrovek. systém uvnitř se vyvíjí mnoho publikovaných variant, není ustálený, (neosekvenované skupiny) Systém játrovek Marchantiophyta monofyletická skupina systém uvnitř se vyvíjí mnoho publikovaných variant, není ustálený, (neosekvenované skupiny) systém molekulární markery problémy molekulární klasifikace

Více

MECHOROSTY NA BORCE STROMŮ V ÚDOLÍ ČERNÉ OSTRAVICE (CHKO BESKYDY)

MECHOROSTY NA BORCE STROMŮ V ÚDOLÍ ČERNÉ OSTRAVICE (CHKO BESKYDY) BRYONORA / 57 (2016) MECHOROSTY NA BORCE STROMŮ V ÚDOLÍ ČERNÉ OSTRAVICE (CHKO BESKYDY) Bryophytes on the bark of trees in the valley of the river Černá Ostravice (PLA Beskydy) 1 2 1 Jana Procházková, Vítězslav

Více

Revitalizace rašelinišť mezi horou Sv.Šebestiána a Satzung I.etapa přírodovědný průzkum. (závěrečná zpráva k )

Revitalizace rašelinišť mezi horou Sv.Šebestiána a Satzung I.etapa přírodovědný průzkum. (závěrečná zpráva k ) Revitalizace rašelinišť mezi horou Sv. Šebestiána a Satzung I. etapa přírodovědný průzkum (závěrečná zpráva k 30.11.2011) Předmět průzkumu: Revitalizace rašelinišť mezi horou Sv. Šebestiána a Satzung I.

Více

Mechorosty na člověkem vytvořených stanovištích

Mechorosty na člověkem vytvořených stanovištích Rozvoj a inovace výuky ekologických oborů formou komplementárního propojení studijních programů Univerzity Palackého a Ostravské univerzity CZ.1.07/2.2.00/28.0149 Mechorosty na člověkem vytvořených stanovištích

Více

Mapování a monitoring šikouška zeleného (Buxbaumia viridis) ve vybraných EVL a PO

Mapování a monitoring šikouška zeleného (Buxbaumia viridis) ve vybraných EVL a PO Mapování a monitoring šikouška zeleného (Buxbaumia viridis) ve vybraných EVL a PO EVL Krkonoše, EVL Orlické hory sever, EVL Rychlebské hory Račí údolí, EVL Rychlebské hory Sokolský hřbet, EVL Sovinec,

Více

8. Bryologický víkend 2014

8. Bryologický víkend 2014 8. Bryologický víkend 2014 8. Bryologický víkend, 26. 27. 4. 2014 Úvodem Obsah Milí účastníci letošního bryologického víkendu, vážení potenciální zájemci o seznámení se s mechorosty, nahlížíme za oponu

Více

Přírodní rezervace Ztracený rybník

Přírodní rezervace Ztracený rybník PORADENSTVÍ V OBLASTI BOTANIKY RNDr. EVA MARTÍNKOVÁ Sadová 3, 350 02 Cheb, tel. 354433471, e-mail: geranium@tiscali.cz Zpráva z botanického inventarizačního průzkumu chráněného území Přírodní rezervace

Více

Přírodní památka Tesařov

Přírodní památka Tesařov Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. (1) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Tesařov Název

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

Oznámení návrhu na nové vyhlášení Přírodní rezervace Malý Polec v k. ú. Stachy

Oznámení návrhu na nové vyhlášení Přírodní rezervace Malý Polec v k. ú. Stachy SPRÁVA NÁRODNíHO PARKU ŠUMAVA Odbor státní správy CHKO Šumava Dle rozdělovn íku váš dopis značky 1ze dne naše značka datum vyřizuje 1 linka SZ NPS 00256/2016/1-NPS 00256/2016 14.1.2016 ng. Šmíd / 388450248

Více

Recenze Kritické zhodnocení regionálních nebo k regionu se vztahujících publikací, výzkumných zpráv, studentských prací atd.

Recenze Kritické zhodnocení regionálních nebo k regionu se vztahujících publikací, výzkumných zpráv, studentských prací atd. Sborník muzea Karlovarského kraje Sborník muzea Karlovarského kraje (dále jen sborník) uveřejňuje původní studie z oborů přírodních, společenských a historických věd, muzeografické příspěvky, recenze a

Více

Věc: Oznámení návrhu vyhlášení přírodní památky Kounické louky a oznámení o možnosti seznámit se s plánem péče o ni

Věc: Oznámení návrhu vyhlášení přírodní památky Kounické louky a oznámení o možnosti seznámit se s plánem péče o ni Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI SLAVKOVSKÝ LES Hlavní 504 353 01 Mariánské Lázně tel.: 354 624 081 tel./fax: 354 620 081 slavkles@schkocr.cz Dle rozdělovníku

Více

ZAJÍMAVÉ BRYOFLORISTICKÉ NÁLEZY XXV. Interesting bryofloristic records, XXV

ZAJÍMAVÉ BRYOFLORISTICKÉ NÁLEZY XXV. Interesting bryofloristic records, XXV ZAJÍMAVÉ BRYOFLORISTICKÉ NÁLEZY XXV. Interesting bryofloristic records, XXV BRYONORA / 57 (016) 1 1 1 Jan Kučera, Pavel Dřevojan, Ester Ekrtová, Eva Holá, Štěpán Ko- 3 1 val, Alžběta Manukjanová, Tomáš

Více

Distribution of Aposeris foetida in the Czech Republic

Distribution of Aposeris foetida in the Czech Republic Distribution of Aposeris foetida in the Czech Republic Author of the map: Jitka Štěpánková Map produced on: 12-05-2016 Database records used for producing the distribution map of Aposeris foetida published

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Čestné prohlášení ţadatele fyzické osoby při podání Ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR

Čestné prohlášení ţadatele fyzické osoby při podání Ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR Příloha B Čestné prohlášení ţadatele fyzické osoby při podání Ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR - prohlašuji, ţe všechny informace uvedené v Ţádosti o dotaci jsou pravdivé, - prohlašuji, ţe

Více

Karlovarský kraj Ústecký kraj

Karlovarský kraj Ústecký kraj Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Karlovarský kraj Ústecký kraj VY_32_INOVACE_PRE.3.11 1.

Více

Přírodní rezervace Mokřady pod Vlčkem

Přírodní rezervace Mokřady pod Vlčkem Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Mokřady pod

Více

Vegetace České republiky 6. Vegetace pramenišť a rašelinišť, verze Přednáší: Milan Chytrý, Ústav botaniky a zoologie PřF MU

Vegetace České republiky 6. Vegetace pramenišť a rašelinišť, verze Přednáší: Milan Chytrý, Ústav botaniky a zoologie PřF MU Vegetace České republiky 6. Vegetace pramenišť a rašelinišť, verze 13. 4. 2014 Přednáší: Milan Chytrý, Ústav botaniky a zoologie PřF MU Vegetace pramenišť maloplošný vývoj trvalý přísun vody relativně

Více

O poznání méně pozornosti přitahuje Nízký Jeseník, jehož nadmořská výška dosahuje pouze 800 m nad mořem.

O poznání méně pozornosti přitahuje Nízký Jeseník, jehož nadmořská výška dosahuje pouze 800 m nad mořem. Jeseníky Hrubý Jeseník je geomorfologický celek a dominantní pohoří Slezska a části severní Moravy, které patří ke Krkonošsko-jesenické subprovincii (respektive k Sudetům) jako jejich nejvýchodnější část.

Více

TR Severozápadní Čechy TO Krušné hory a Podkrušnohoří TO České Švýcarsko. Iveta Hennetmairová

TR Severozápadní Čechy TO Krušné hory a Podkrušnohoří TO České Švýcarsko. Iveta Hennetmairová TR Severozápadní Čechy TO Krušné hory a Podkrušnohoří TO České Švýcarsko Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno

Více

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech Plány péče o území ve správě pozemkových spolků Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Na pramenech 1. Základní údaje 1.1. Název území Na pramenech je převzatý pomístní název. 1.2. Lokalizace

Více

Natura 2000. Údolí Oslavy a Chvojnice. www.dedictvivysociny.cz

Natura 2000. Údolí Oslavy a Chvojnice. www.dedictvivysociny.cz Natura 2000 Natura 2000 1 Údolí Oslavy a Chvojnice Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat typy evropských stanovišť a stanoviště evropsky

Více

(EFRR) Operačního programu Životní prostředí 2014 2020

(EFRR) Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 (ESIF) Česká verze x=7a Česká verze - zkrácený text x=7a B A Česká Anglická verze verze - zkrácený x=7a text x=7a Česká verze x=7a EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy OP Operační Životní

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Botanické zvláštnosti projektového území

Botanické zvláštnosti projektového území Botanické zvláštnosti projektového území Zájmové území se rozprostírá mezi Jelení horou u VN Přísečnice a obcí Hora Sv. Šebestiána a je součástí EVL Novodomské a Polské rašeliniště. Jádrem projektového

Více

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK Ochrana přírody a krajiny v ČR Přednáška NOK Vývoj 1838 první rezervace 1933 soupis za území Československa 1956 první zákon 1990-1992 zřízení ministerstva ŽP a moderní zákon o ochraně přírody a krajiny

Více

semináře pracovníků knihoven muzeí a galerií na fotografiích a v zápisech

semináře pracovníků knihoven muzeí a galerií na fotografiích a v zápisech semináře pracovníků knihoven muzeí a galerií na fotografiích a v zápisech Teplice Oblastní vlastivědné muzeum v Teplicích 1. seminář (4. 6. dubna 1973) Teplice Oblastní vlastivědné muzeum v Teplicích 1.

Více

Přírodní rezervace Maršálka

Přírodní rezervace Maršálka AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 a 37 odst. 1 zákona č. 114/1992

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Bílá skála Datum

Více

Vývoj lesního ekosystému v oblasti Trojmezí (Šumava) Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4

Vývoj lesního ekosystému v oblasti Trojmezí (Šumava) Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4 Vývoj lesního ekosystému v oblasti Trojmezí (Šumava) Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4 Na začátku devadesátých let byla založena na lesní správě Stožec plocha T (Trojmezí). Na počátku

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

3. Přírodní památka Kamenec

3. Přírodní památka Kamenec 3. Přírodní památka Kamenec Na rozhraní katastrů Panské Nové Dvory a Dobrá u Frýdku-Místku severně od silnice z Frýdku-Místku do Dobré se nalézá přírodní památka Kamenec. Velmi cenný mokřadní biotop s

Více

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma ODDĚLENÍ SPRÁVA CHKO ŽELEZNÉ HORY Náměstí 317 538 25 Nasavrky tel.: +420 469 326 500 fax: +420 469 326 515 ID DS: kpddyvy e-mail: zelhory@nature.cz www.nature.cz Dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0035/ZH/2015-1

Více

Botanika - bezcévné rostliny 7. praktikum Přehled pozorovaných objektů

Botanika - bezcévné rostliny 7. praktikum Přehled pozorovaných objektů Botanika - bezcévné rostliny 7. praktikum Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Plantae ODDĚLENÍ: Charophyta TŘÍDA: Zygnematophyceae - spájivky ŘÁD: Zygnematales Spirogyra TP ŘÁD: Desmidiales Closterium PP

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2013 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický Sněžník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2013 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický Sněžník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Strana 7652 Sbírka zákonů č. 447 / 2013 447 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2013 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický Sněžník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Ministerstvo životního

Více

Vodstvo Šumavy. ... z letadla. Foto: Jaroslav Vogeltanz Text: Pavla Mládková

Vodstvo Šumavy. ... z letadla. Foto: Jaroslav Vogeltanz Text: Pavla Mládková Vodstvo Šumavy Foto: Jaroslav Vogeltanz Text: Pavla Mládková... z letadla Na prstech u ruky sčetl bys jednotlivá suchá místa zde. Bohatství vod, mlh a par tu nepřebraně, v tomto království lesů a slatí,

Více

NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 7. listopadu 2016 č. 11/2016. o zřízení přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník

NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 7. listopadu 2016 č. 11/2016. o zřízení přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 7. listopadu 2016 č. 11/2016 o zřízení přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník Rada Kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000

Více

Plán péče. o: přírodní rezervaci Klikvová louka na období:

Plán péče. o: přírodní rezervaci Klikvová louka na období: Plán péče o: přírodní rezervaci Klikvová louka na období: 2013 2022 Plán péče o PR Klikvová louka Obsah 1. Základní údaje o zvláště chráněném území...3 1.1 Základní identifikační údaje...3 1.2 Údaje o

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Jižní Čechy - dokončení Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Jižní Čechy - dokončení Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_33 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Bryonora 39 (2007) 25

Bryonora 39 (2007) 25 Bryonora 39 (2007) 25 Svěrák T. (1905): Mechy listnaté na Opavsku. Věstník Matice Opavské 1905: 49 60. Šmarda J. (1947): k výskytu mechorostů horské povahy na Českomoravské vysočině. Příroda 40: 32 35,

Více

Jak citovat literaturu

Jak citovat literaturu Jak citovat literaturu Citace ve vědecké literatuře Citace literárních pramenů odlišují vědeckou literaturu od všeho ostatního tištěného slova. Citování literatury tak, jak je běžné v současné literatuře,

Více

Jeseníky. Natura 2000 OBSAH

Jeseníky. Natura 2000 OBSAH Natura 2000 OBSAH CO JE TO NATURA 2000? LESY HORSKÉ HOLE RAŠELINIŠTĚ LOUKY EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY V JESENÍKÁCH PTAČÍ OBLAST JESENÍKY JAK SE LIŠÍ LOKALITY SOUSTAVY NATURA 2000 OD DNEŠNÍCH CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ?

Více

Sphagnum rubellum, extremely rare species in bogs of the Hrubý Jeseník Mts: results of field research and revision of herbarium specimens

Sphagnum rubellum, extremely rare species in bogs of the Hrubý Jeseník Mts: results of field research and revision of herbarium specimens 12 Bryonora 45 (2010) SPHAGNUM RUBELLUM, EXTRÉMNĚ VZÁCNÝ DRUH NA JESENICKÝCH VRCHOVIŠTÍCH: VÝSLEDKY TERÉNNÍHO PRŮZKUMU A REVIZE HERBÁŘOVÝCH POLOŢEK Sphagnum rubellum, extremely rare species in bogs of

Více