Možnosti práce s romštinou na českých základních školách. Metodika kurzů romštiny a použité materiály

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti práce s romštinou na českých základních školách. Metodika kurzů romštiny a použité materiály"

Transkript

1 Možnosti práce s romštinou na českých základních školách Metodika kurzů romštiny a použité materiály 1

2 OBSAH 1. Metodika kurzů romštiny realizovaných v rámci projektu HODINA HODINA HODINA HODINA HODINA HODINA HODINA HODINA Použité materiály z kurzů realizovaných v rámci projektu

3 1. Metodika kurzů romštiny realizovaných v rámci projektu 1. HODINA Hlavní téma seznámení s kurzem, zprávy Jazykové zaměření - Procvičované schopnosti poslech s porozuměním, čtení nahlas, psaní náslech - poslech videonahrávky s vyprávěním Richarda Samka v romštině (jeho vztah k romštině, romština v ČT), kontrola porozumění slyšeného formou testu - hodnocení: za každou správnou odpověď 1 bod. čtení nahlas (hra na TV moderátora) - na lavici se umístí nápis Roma(d)nes jako logo TV zpráv v romštině. Žáci čtou postupně každý po jedné zprávě v češtině a v romštině - test základní úrovně konkrétních žáků ve čtení v češtině a v romštině; bodové ohodnocení bodů dle úrovně čtení. psaní / náslech - na předtištěný arch s hlavičkou Roma(d)nes a čtyřmi fotografiemi žáci zapisují zprávy diktované učitelem - každou zprávu musí přiřadit ke správné fotografii DÚ písemný projev - domyslet zprávy hodící se k fotografiím na předtištěném archu a zapsat je. POMŮCKY 1. cd (audio, video) + test 2. logo novin + vytištěné zprávy ke čtení (roj, čj) s zprávy k diktování, arch pro zápis zpráv s fotografiemi s arch pro DU s 2 fotografiemi s. 16 3

4 2. HODINA Hlavní téma hodiny Jazykové zaměření hodiny Procvičované schopnosti Komiks pravopis, abeceda, aspirované hlásky, překlad čj-roj čtení, psaní, překlad kontrola DU - čtení - žáci přečtou nahlas zprávy, které vytvořili za domácí úkol. Hlasují o nejvydařenější zprávě, její autor dostává prémiové body. pravopis romštiny seznámení s abecedou - učitel rozdá každému z žáků tabulku s porovnáním české a romské abecedy. Obě abecedy jsou psány souběžně v dvouřádku, hvězdička * značí chybějící písmena v jedné nebo druhé abecedě. Učitel zároveň vyvěsí zvětšenou verzi tohoto porovnání ve třídě. Žáci mají za úkol identifikovat rozdíly v obou abecedách. Debatu o abecedě může učitel navodit otázkou, zda romština má svou abecedu. pravopis aspirované hlásky - učitel ještě před hodinou rozmístí po třídě kartičky s natištěnými slovy, která mají nebo nemají obsahovat aspirovanou hlásku všechna slova jsou ovšem zapsána bez aspirace (čaj namísto čhaj - dívka, tulo namísto thulo - tlustý ale také keres děláš, které aspiraci neobsahuje). Kartičky mají tři barvy. Učitel rozdělí žáky na tři skupiny a každé skupině dá obálku s písmeny H. Každá skupina nejprve sesbírá kartičky svojí barvy, poté doplní aspiraci (písmena H ) tam, kam podle nich patří. Za každé správné doplnění získávají bod, za každé chybné doplnění/nedoplnění bod ztrácí. komiks překlad z češtiny do romštiny, psaní - žáci pracují jednotlivě, případně ve dvojicích dle počtu žáků dostane každá dvojice dva až čtyři za sebou následující obrázky z komiksu, s prázdnými bublinami 1. Text rozhovor se přepsán vždy pod obrázkem v češtině. Úkol: české věty přeložit do romštiny a zapsat do bublin v obrázku - po splnění úkolu společná kontrola překladu a pravopisu správnou verzi promluv zapisuje učitel/žáci do archu s celým překládaným komiksovým příběhem, ten potom vyvěsí ve třídě DÚ slova s aspirovanými hláskami - na předtištěný arch zapsat ke každé aspirované hlásce (čh, kh, ph, th) co nejvíce slov, která ji obsahují 1 S laskavým svolením byl použit úvodní příběh komiksu Drom. Komiks o romské historii vydalo v roce 2008 občanské sdružení R-Mosty. V případě zájmu o komiks, kontaktujte prosím R-Mosty, o.s. 4

5 POMŮCKY 1. archy s porovnáním abeced s kartičky se slovy zapsaných bez aspirace + obálky s písmeny H s archy s jednotlivými obrázky z komiksu s českou verzí promluv zapsanou pod obrázky, arch s celým komiksovým příběhem s arch pro DU (čtyři pole, každé pro jednu aspirovanou hlásku) s. 32 5

6 3.HODINA Hlavní téma hodiny Jazykové zaměření hodiny Procvičované schopnosti hudba pravopis, slovní zásoba čtení, psaní, překlad práce s textem Jan Ačo Slepčík: Tvistigen (zpracováno na základě textu publikovaného v časopise Romano voďi 4/2008) - žáci obdrží text vyprávění J. Slepčíka rozdělený do tří na sebe nenavazujících částí mají za úkol po přečtení seřadit jednotlivé části do správného pořadí (bodové ohodnocení pro toho/tu skupinu, který příběh správně složí); následně žáci domyslí titul vyprávění; zkouška porozumění textu test (ABCD) náslech, práce s textem - žáci obdrží přepsaný text písně J. Slepčíka Na dikhav tut ňikaj s různými druhy pravopisných chyb, jejich úkolem je během poslechu písně co nevíce chyb odhalit a opravit (bodové ohodnocení za každou nalezenou a správně opravenou chybu); - žáci obdrží správný přepis textu stejné písně debata nad neznámými sovy a výrazy; poté znovu společně text přečtou, případně zpívají - správný text i s překladem spolu s gramatickým komentářem vyvěsí učitel ve třídě čtení s porozuměním, slovní zásoba - žáci se rozdělí do skupin, každá skupinka obdrží jinou fotografii (romští hudebníci) a kartičky s texty: úkolem je vybrat z kartiček ty, které k fotce patří (6 vět, různý počet slov); bodové ohodnocení: za správně přiřazenou kartičku bod, mínus jeden bod na nesprávně přiřazenou DÚ - každý ze žáků si vylosuje kartu s hádankou v romštině, kterou má uhodnout POMŮCKY 1. text povídky Tvistigen; test s nahrávka písně Na dikhav tut ňikaj a její chybný a správný romský přepis. (Píseň z alba J. A. Slepčíka Gipsy songs ) s fotografie s romskými hudebníky, kartičky s romskými texty s karty s hádankami 6

7 4. HODINA Hlavní téma hodiny Jazykové zaměření hodiny Procvičované schopnosti historie: předválečné romské komunity na Slovensku pravopis, slovní zásoba poslech, čtení s porozuměním náslech - vzpomínka Ladislava Gorala - náslech nahrávky (vzpomínky L. Gorala na dětství v romské osadě na Slovensku), kontrola porozumění testu: hodnocení: za každou správnou odpověď 1 bod. práce s textem čtení s porozuměním (ve skupinách): - každá skupina obdrží arch se stejnými třemi fotkami ilustrující nějakou z vyslechnutých historek a obálku s texty, které se k jednotlivým fotografiím vztahují úkol: přiřadit správný text ke správné fotografii (bodové ohodnocení za každý správně přiřazený text, stržení bodů za chybně přiřazený text; společná oprava DU historie vlastní rodiny - předtištěný arch s návodnými otázkami, žáci mají za úkol napsat krátký text o svých prarodičích; otázky: Khatar pochadzinel (te pes uľiľas pre Slovensko, kana avľas te bešel pro Čechi)? So předžiďiľas? Savi buťi kerelas? So pherasutno pes pal leste abo pal late vakerel? (Odkud pochází tvůj děda/ tvoje babička? Pokud se narodil/a na Slovensku kdy přišla bydlet do Čech? Co prožil/a? Jakou prací se živil/a? Co veselého se o něm/ní vypráví?) POMŮCKY: 1. CD (audio) vyprávění L. Gorala; kontrolní test s. 41 (přepis nahrávky) 2. arch se třemi fotografiemi; texty k fotografiím s arch pro DU s. 49 7

8 5. HODINA Hlavní téma hodiny Jazykové zaměření hodiny Procvičované schopnosti historie: předválečné romské komunity na Slovensku, řemesla slovní zásoba čtení nahlas, čtení s porozuměním, vlastní písemný projev čtení, psaní: rodinné historie (nad DU) - na schématické mapě Česka a Slovenska (vyznačeny pouze relevantní města) společně žáci a učitel identifikují místo narození prarodičů k místu žáci nalepí papírovou figurku symbolizující jejich prarodiče; k ní umístí kartičku s přepsanými informacemi, které o prarodičích zapsali (co prožili, čím se živili); k současnému městu pobytu přilepí kartičku s letopočtem (příchod do Čech) a dalšími informacemi, včetně krátké historky; všechny informace vztahující se k prarodičům žáci nahlas přečtou čtení s porozuměním: romská tradiční řemesla - žáci se rozdělí do skupin: každá skupina obdrží fotografii znázorňující jiné tradičné romské řemeslo (kovářství, hudební produkce, výroba nepálených cihel) + soubor romských textů, které se vztahují ke všem těmto řemeslům, úkolem žáků je vybrat ty texty, které se vztahují k řemeslu na jejich fotografii - společná kontrola a hodnocení: žáci postupně čtou vybrané texty (bodové ohodnocení za každý správný texty, bodová srážka za nesprávné texty), učitel doplňuje ke zvětšeným kopiím fotografií, zkompletované fotografie a texty vyvěsí ve třídě číslovky - úvodní debata na téma počítání v romštině - každý z žáků obdrží arch s romskými číslovkami, stejný arch vyvěsí učitel ve třídě; vysvětlení principu tvoření číslovek v romštině - procvičování číslovek: losování číslic z klobouku úkol: přečíst číslovku v romštině; učitel řekne číslo - žák to, které následuje; spojování kartiček s číslicemi a kartiček s číslovkami rozepsanými písemně DU vlastní písemný projev na předtištěný arch napsat popis místa ve městě tak, aby spolužáci mohli hádat, o jaké místo jde (návodné otázky: So odoj hin? So pes odoj kerel? Ko odoj phirel? - Co tam je? Co se tam dělá? Kdo tam chodí?) POMŮCKY: 1. Schématická mapa Česka a Slovenska; papírové figurky; kartičky ve tvaru komiksových bublin 2. 3 fotografie znázorňující jiné tradiční romské řemeslo (kovářství, hudební produkce, výroba nepálených cihel; fotografie např. z knihy E. Davidové Cesty Romů) + soubor romských textů, které se k nim vztahují s arch s romskými číslovkami; kartičky s číslicemi a číslovkami rozepsanými písemně s předtištěný arch DU s. 55 8

9 6. HODINA Hlavní téma hodiny Jazykové zaměření hodiny Procvičované schopnosti současné město slovní zásoba, demonstrace gramatiky (časování sloves), historie jazyka čtení nahlas, vlastní písemný projev čtení, vlastní písemný projev (kontrola DU) - vytvořený popis místa ve městě žáci přepíší po kontrole pravopisu na kartičku; karty učitel vybere, žáci si je znovu rozlosují úkol: uhádnout o jaké místo ve městě jde - žák popis na kartičce přečte nahlas, řekne, o jaké místo jde (bodové ohodnocení správných odpovědí), místo s pomocí učitele přibližně lokalizuje na mapě města, kartičku připevní na mapu a s daným místem spojí linkou gramatika časování sloves - úvodní otázka: jaká jsou pravidla romské gramatiky?; během debaty ústní demonstrace časování sloves v budoucím, přítomném, minulé nedokonavém i dokonavém čase pro osvětlení pravidel na předtištěný arch učitel se žáky ke každému času zapíše příklad časování vybraného slovesa, s rozlišením kořenu slova a osobních koncovek - samostatná práce: každý z žáků obdrží obálku s barevnými kartičkami každá kartička představuje různé typy předpon, kořenů sloves a koncovek, úkol: v určitém čase sestavit z kartiček co největší počet co nejdelších slov (bodové ohodnocení počtu slov i počtu slov nejdelších) - debata nad sestavenými slovesy: překlad a jejich přiřazení ke správnému času; vytvořená slova učitel s žáky postupně připevňuje na arch s příklady časování, ten pak učitel vyvěsí ve třídě DU příběh o objevení indického původu romštiny - učitel žákům převypráví příběh o Š. Valim, který jako první v 18. století upozornil na možný indický původ romštiny (nechal svými indickými spolu-studenty sestavit seznam slov, který potom nechal přeložit Romům ve svém rodném městě) - žáci obdrží přetištěný arch s hindskými slovy zapsanými v dévanágarí, s přepisem do latinky, jejich úkolem je pokusit se doplnit romské ekvivalenty těchto slov POMŮCKY - tabulka s paradigmaty slovesných časů s slova rozdělená na jednotlivé morfémy a barevná nápověda k jejich složení s arch DÚ s. 61 9

10 7. HODINA Hlavní téma hodiny Jazykové zaměření hodiny Procvičované schopnosti jazykový pas, postoje k jazykům neologismy čtení s porozuměním, čtení nahlas jazykový pas: jazyková vybavenost - žáci mají za úkol vyplnit předtištěný arch, odpovídají na otázky: 1. jaké jazyky umíš? 2. jak mluvíš s prarodiči / rodiči / kamarády - debata nad jednotlivými odpověďmi jazykový pas: jazykové postoje - každý žák obdrží arch papíru, který je rozdělen do tří částí - každá část patří jinému jazyku (romština, čeština, angličtina), a soubor samolepek s předtištěnými vyjádřeními ta, která se žáku k danému jazyku hodí, nalepí do příslušné části archu; u některých vyjádření zatrhne dle svého uvážení pozitivní/negativní variantu vyjádření kala čhibaha vakerav but kadi čhib miri kadi čhib ke mande pasinel kadi čhib ke mande na pasinel kadi čhib pes mange pačisaľol kadi čhib pes mange na pačisaľol tímto jazykem mluvím hodně toto je můj jazyk tento jazyk ke mě pasuje / tento jazyk ke mě nepasuje kadi čhib bi kamavas te sikhľol andre škola kadi čhib bi kamavas feder te džanel kadi čhib kampel te džanel kadi čhib na kampel te džanel tento jazyk se mi líbí / tento jazyk se mi nelíbí kadi čhib phari kadi čhib loki (lehko) tento jazyk bych se chtěl(a) učit ve škole tento jazyk bych chtěl(a) umět lépe tento jazyk je potřeba umět / tento jazyk není potřeba umět tento jazky je lehký / tento jazyk je těžký čtení s porozuměním, čtení nahlas, jazykové postoje - práce s fiktivní anketou na téma romština (tři anketní otázky se třemi odpověďmi): žáci pracují ve skupině, každá skupina obdrží tři související odpovědi, za úkol mají domyslet, jak asi zněla otázka; každá skupina odpovědi přečte nahlas, otázku doplní; následuje debata o jejich názoru na anketní otázky a odpovědi DU - neologismy - žáci obdrží předtištěný arch s dvěma úkoly zaměřenými na tvorbu nových pojmenování: nejprve hodnotí překlad několika slov (z daných variant překladu vyberou ten, který jim přijde nejvhodnější), a dále samostatně vytvoří několik neologismů (téma: prostředí školy) POMŮCKY: 1. předtištěný arch jazykového pasu + samolepící štítky s hodnocením 2. kartičky a anketními odpověďmi s předtištěný arch pro tvorbu neologismů s

11 8. HODINA Hlavní téma hodiny Jazykové zaměření hodiny Procvičované schopnosti vyhodnocení hodin neologismy čtení s porozuměním, čtení nahlas neologismy kontrola DU - společná kontrola testové části úkolu, debata nad jednotlivými odpověďmi - kontrola samostatně vytvořených neologismů, debata nad nimi (bodové ohodnocení návrhů. které žáci označí jako nejlepší), debata nad případnými návrhy učitele čtení nahlas (hra na TV moderátora) - (viz stejná aktivita z 1. hodiny): žáci čtou postupně každý po jedné zprávě v češtině a v romštině - test možného posunu základní úrovně žáků ve čtení v češtině a v romštině; bodové ohodnocení bodů dle úrovně čtení vyhodnocení kurzu - debata s žáky nad odpověďmi týkajících se jejich postojů k romštině, češtině a angličtině - debata s žáky nad náplní kurzu: co jste se v kurzu dozvěděli, co vás nejvíce bavilo, co byste se chtěli dozvědět více - po sečtení všech bodů vyhlášení vítězů celého soutěže POMŮCKY: 1. logo novin + vytištěné zprávy ke čtení (roj, čj) 11

12 2. Použité materiály z kurzů realizovaných v rámci projektu 12

13 Roma(D)nes hiri kheral the pal o svetos 13

14 1. Lačho ďives Romale, lačho ďives tumenge savorenge. 2. The adaďives tumenge phenaha, so nevo pes ačhiľas. 3. Andre tovarňa Taboriste demaďa bari jag. 4. Čori Romňi Vilbachatar khelďa avri jekh milionos andre loterija. 5. Pal o prazdňini o čhave pale gejle andre škola. 6. E porota andre Superstar vakerel džungales - o ďivaka peske sťažinen. 7. But romane čhave imar na džanen te vakerel romanes. 8. O Petris gejľas pro budaris u imar na aviľas pale. 9. Přerovoste raťi dikhle le ufonen - hin oda čačo? 10. O Jackson obdžiďiľas, aľe imar na kamel te giľavel. 11. Amare hiri imar hine pro agor, paľikeras, hoj dikhenas pre amende. 12. Ma bisteren te dikhel the tajsa. nádhradní věty: Buter sar jekh milionos džene peske mušinen te čerinel o voďičaki O čhave džanen feder te kerel pro počitača sar phureder džene. O chaben ela aver berš kučeder, aľe o motora avena lacneder. E vlada kamel te bičhavel le čhaven andre škola the sombatone. Prahate has baro romano festivaľis. Bašavenas odoj buter sar deš bandi. Agor junoske avľa andro Čechiko them baro paňi. Jako diktát: Andre tovarňa Taboriste demaďa bari jag. Čori Romňi Vilbachatar khelďa avri jekh milionos andre loterija. O Petris gejľas pro budaris u imar na aviľas pale. O Jackson obdžiďiľas, aľe imar na kamel te giľavel 14

15 Roma(D)nes hiri kheral the pal o svetos 15

16 Roma(D)nes hiri kheral the pal o svetos So pes ačhiľas? 16

17 XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XX X XX XX A B C Č * D Ď * * A B C Č ČH D Ď DZ DŽ XXXXXXXXXXXXXXX XX X XX X X E F G H CH I J K * L E F G H CH I J K KH L XXXXXXXXXXXXXXX XX X XX X X * M N Ň O P * Q R Ř S Ľ M N Ň O P PH Q R * S XXXXXXXXXXXXXXX XX X XX X X Š T * Ť U V W X Y Z Ž. Š T TH Ť U V * * * Z Ž XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XX X X XXX 17

18 H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H 18

19 MA KER P E R A S TELE ANDRE JAMA AMARO Č A V O HIN BARO BUT CHAL, TA HIN SO T U L O K E R ES? JOJ HIŇI K A B Ň I UŽAREL ČHAVORES P E R A S AV ČA TE K E L E L! RADO P E N MANGE VARESO C A V MAS T O V E KUČI PRO SKAMIND 19

20 ODA HIN AMARO O K E R K E R! VARESO, MA AV HIN LEN LEŇIVO! K A M ŠVICINEL Č A J O R I THE MURŠORO T U V ANDAL E JAG HIN TUT Č A Č O MANGE P A R E S PAL TUTE P A N D! JOV HIN O VUDAR KUCARIS DŽANEL TE TAVEL J E K DUJ, TRIN ŠTAR... 20

21 LE TUKE O T A V MANGE VARESO! RADO PIJAV T U D ME SOM FURT ČA T A V U ZASIV ODA! P I R E L UPRE TELE BOKAĽI ŇILAJE HAS BARO MA Č I V LESKE TE CHAL PAŇI KE AMENDE AMARI BABA P U R I HIŇI MA C O Ľ A R TE NA CHUDEHA Č U N G AR PRO SCHODI! 21

22 K A M O R O D I K E L Č A J P I Š O T Č O R O T A V Č O R E L 22

23 P I R E L Č A V P R A O L K A V E J A T A T O K O R O T E 23

24 P U R O T A N K E L E L Č A R O T O V E R P E R A S K E R 24

25 - Mně se dneska do tý školy tak nechce - A první hodinu máme dějepis! Já se vůbec neučil, takže když mě učitelka vyvolá - Ty, Elen, co kdybychom dneska do tý školy nešli? - Já nevím 25

26 - Jednou se nic nestane Pojď, ukážu ti jedno super místo. - Tak jo! - Tak co tomu říkáš? - Krásný, tady jsem ještě nikdy nebyla! 26

27 - Je to tu trochu strašidelný, co? Honzo? - Co to bylo? - Nějakej pták - Co tady děláte? 27

28 - Nemáte být ve škole? - Dneska škola nebyla, protože - odpadl nám dějepis. - Aha tak odpadl NELŽETE! 28

29 - Dějepis je ale potřeba znát! Hned vám ukážu proč! - Něco vám dám. Je to vzácná - CHYTEJ! a taky nebezpečná věc, ale vy už budete vědět, co s tím dělat 29

30 - Co to je? - Zmizel - Jaká vzácná věc Nějaký starý budík je to - Zkus s tím zatočit! 30

31 - - Co se to děje? Někam nás to odnáší! - Nic nevidím! Taková rychlost - Už se to jede pomaleji. - Není támhleto Indie? Komiks o romské historii vydalo v roce 2008 občanské sdružení R-Mosty. V případě zájmu o komiks, kontaktujte prosím R-Mosty, o.s. 31

32 Oproti češtině má romština některé další hlásky čh, kh, ph, th. Slova s těmito hláskami patří mezi nejstarší romská slova (čhavo, khamoro, phabaj, thud ). Najdi co nejvíce slov, která obsahují hlásky čh, kh, ph nebo th. čh kh ph th 32

33 O Dilino avľa pre dvora ko Jančus, bešle peske avri ko skamind pre lavkica. O Dilino chudľa te bašavel e giľi Tvistigen. Le Jančuske pes igen pačinelas le Diliniskeri gitara. Dilino, na bikeneha mange kadi gitara? phučľa lestar. O Dilino pes čepo zagondolinďa, palis phenďa: Te sikhľoha kadi giľi Tvistigen dži tajsa, ta tuke la dava hjaba. Akanakes beš kadaj anglal mande u dikh sar bašavav. O Dilino bašavelas vaj jekh ora, paľis thoďa e gitara le Jančuske andro vast. Imar trin ori, mušinav te džal, avava tajsa, dikhaha, či tuke e gitara mukava. O Jančus minďar chudľa te sikhľol te bašavel. Sikhľolas dži raťi, o angušta leske sas sa šuvle. Sar ušťiľa, iľa e gitara u pale sikhľolas. Minďar pal o dilos avľa o Dilino: Servus Janču, ta sikhaveha mange, so sikhľiľaľ? O Jančus chudľa te bašavel, o Dilino pre leste dikhelas sar dilino. Ejha, Janču, sem tu imar bašaves maj avka sar me. Akanakestar e gitara tiri. 33

34 Keci sikhľolas o Jančus te bašavel e giľi? a) Jekh rat b) Maj jekh ďives Keci sikhľolas o Jančus te bašavel e giľi? a) Jekh rat b) Maj jekh ďives Keci sikhľolas o Jančus te bašavel e giľi? a) Jekh rat b) Maj jekh ďives c) Buter sar jekh ďives d) Maj jekh kurko c) Buter sar jekh ďives d) Maj jekh kurko c) Buter sar jekh ďives d) Maj jekh kurko Keci diňas o Jančus vaš e gitara le Dilineske? Keci diňas o Jančus vaš e gitara le Dilineske? Keci diňas o Jančus vaš e gitara le Dilineske? a) Jekh šel koruni b) Duj šel koruni a) Jekh šel koruni b) Duj šel koruni a) Jekh šel koruni b) Duj šel koruni c) Deš koruni d) Ňič c) Deš koruni d) Ňič c) Deš koruni d) Ňič 34

35 Originál a) Špatný přepis b) Špatný překlad Na dikhav tut ňikhaj me tut igen kamav pal tute me džav na džanav kaj Miro jilo tuke dava u phenava Našťik raťi sovav, pre tut gondolinav Na dikav tut ľikha Me tutigen kamav Pal tute me dav Na džanav so Mirojilo tuke dava Aphenava Našťi raťi sova Pre tut me mišlinav Neslyším tě nikde Mám tě moc rád Půjdu za tebou Nevím kam Dám ti svoje játra A řeknu Můžu večer usnout Myslím na tebe Kaj te rodav tut korkoro na džanav So me čoro, so me te kerav? Kamavas tut igen tu man omukľal avreha tut gejľal pre ma bisterďal. Marela tut o gulo Del, bajineha. Našťik raťi sovav Pre tu gondolinav Av, mri Rózi Kaj zarodav but Korkoro nadžanav So me čhoro So majinav te kerel Kamavas la igen Tuman omukľal Avreha tut džalas Premabisterďal Mareha tut o dobro Del bajineha Našťik raťi sovav Pre thud gondolinav Av, mri Rózi Kde tě mám najít Sám nevím Co já ubohý Kde si mám najít práci Měla jsi mě ráda Já tě opustil Odešla jsi s jiným Na mě zapomněla Náš Bůh tě potrestá Budeš si hrát Večer bych si pospal Na tebe myslím Přijď, moje Rózi otázky Ko kas omukľas? Jov la abo joj les? Ko odgejľas avre dženeha? 35

36 Ján Ačo Slepčík Na dikhav tut ňikhaj Na dikav tut ľikha, me tutigen kamav... Pal tute me dav, na džanav so.. Mirojilo tuke dava aphenava... Našťi raťi sova pre tut me mišlinav... Kaj zarodav but korkoro nadžanav So me čhoro so majinav te kerel... Kamavas la igen tuman omukľal. Avreha tut džalas premabisterďal... Mareha tut o dobro Del, bajineha Našťik raťi sovav, pre thud gondolinav. Av, mri Rózi... 36

37 Ján Ačo Slepčík Na dikhav tut ňikhaj Na dikhav tut ňikhaj, me tut igen kamav pal tute me džav, na džanav kaj Miro jilo tuke dava, u phenava Našťik raťi sovav, pre tut gondolinav Neslyším tě nikde, mám tě moc rád. Půjdu za tebou, nevím kam.. Dám ti svoje játra a řeknu Můžu večer usnout, myslím na tebe Kaj te rodav tut, korkoro na džanav So me čoro, so me te kerav? Kde tě mám najít, sám nevím... Co já ubohý, kde si mám najít práci... Kamavas tut igen, tu man omukľal avreha tut gejľal, pre ma bisterďal. Marela tut o gulo Del, bajineha. Měla jsi mě ráda, Já tě opustil. Odešla jsi s jiným, na mě zapomněla.. Náš Bůh tě potrestá, budeš si hrát... Našťik raťi sovav, Pre tu gondolinav Av, mri Rózi Večer bych si pospal, na tebe myslím.. Přijď, moje Rózi 37

38 Fotky ke každé fotografii dostanou děti kompletní sadu (20 položek) vět a slov, ze kterých mají za úkol vybrat ty, které k fotce patří (6 vět, různý počet slov, celkem vždy 11 položek). Za každou správnou položku mají jeden bod, za každou nesprávnou minus jeden bod. Terne čhave ( 1. Andre kadi skupina bašavel buter sar efta džene. 2. Duj čhave bašaven pre gitara, jekh aver pre basgitara. 3. Jekh čhavo bašavel pro bubni. 4. Jekh čhavo bašavel pro bonga. 5. Trin džene giľaven (dikhen kas hin mikrofonos paš o muj). 6. Trin lavutara bešen, aver terďon. 13. bubni 15. gitara 16. huri 18. lavuta 17. vonos Košický soubor (z knihy Černobílý život, Gallery 200, s. 102) 1. Andre kadi skupina bašavel buter sar efta džene. 3. Jekh čhavo bašavel pro bubni. 7. Andre kadi skupina bašaven ča cikne čhave. 8. But lavutara pre kadi fotka bašaven vonenca. 9. Jekh čhavo bašavel pre bugova. 10. Kadi banda bašavel varekaj avri. 13. bubni 14. bugova 16. huri 17. vonos 18. lavuta Rompopová skupina 2. Duj čhave bašaven pre gitara, jekh aver pre basgitara. 5. Trin džene giľaven (dikhen kas hin mikrofonos paš o muj). 6. Trin lavutara bešen, aver terďon. 11. Jekh čhavo bašavel pro varhani/harvani. 10. Kadi banda bašavel varekaj avri. 12. E banda hiňi štaredženengri. 20. Ňiko lendar na bašavel vonoha. 13. bubni 15. gitara 16. huri 19. varhani / harvani 38

39 1 Andre kadi skupina bašavel buter sar efta džene. 2 Duj čhave bašaven pre gitara, jekh aver pre basgitara. 3 Jekh čhavo bašavel pro bubni. 4 Jekh čhavo bašavel pro bonga 5 Trin džene giľaven (dikhen kas hin mikrofonos paš o muj) 6 Trin lavutara bešen, aver terďon 7 Andre kadi skupina bašaven ča cikne čhave. 8 But lavutara pre kadi fotka bašaven vonenca. 9 Jekh čhavo bašavel pre bugova Kadi banda bašavel varekaj avri. Jekh čhavo bašavel pro varhani/harvani. E banda hiňi štaredženengri. 39

40 bubni bugova gitara huri vonos lavuta 19 varhani / harvani Ňiko lendar na bašavel vonoha. VÝSLEDKY KAŽDÁ SKUPINA ZAPÍŠE (MŮŽE ZAPSAT) DO TABULKY; UČITEL JE TAK RYCHLEJI VYHODNOTÍ celkem celkem celkem celkem 40

41 Ladislav Goral přepis nahrávky O papus has ajso manuš, kaj leste ňiko našťi phenelas: Oda na džal.! Sar hoj na džal!? Akor na džanes! Zaprve has igen lačho lavutaris, has bračošis, a džanelas, hoj leskre phrala bašaven kodoj the odoj, ta jov has igen važimen manuš, no a paš oda mek pomožinlas te kerel ande šmikňa. Džanes so hin šmikňa ande kovarňa, kaj pes keren o petala. Odoj pomožinlas, ta o vasta has les, man hin bare vasta, ale les has kajse bare vasta, jekh sar man duj. A jov has ajso - te ginel na žanelas, aňi te irinel, aľe kinlas peske novini. Novini peske cinlas a ginelas, avka bi te džanelas čačes te ginel. A jekhvar miro bratrancos, has vaj trin berš phureder, mek andro škola phirlas a mro papuske cinďas novini a phenel leske koda o čhavo o Kalmano: Bači, o novinki tumenge visa Aľe tu na džanes ňič! Ode peske previsarďas. A koda šaj tumenge predstavines, savo has maškar o, maškar o ňipi, hoj les o džene te džanen savone hin inteligentno, ta kerlas pestar, že novini peske kinlas a te ginel na džanelas. Miro, miri fajta, o pheňa o phrala so has man, amen samas dešutrin džene, o dad has šikovno romoro, ta savore amen uľiľam, uľiľam Ihráčiste. Oda gavoro has, oda na has baro gav, ode has vaď ezeros gadže a phenava biš tranda Roma, ta oda na has baro, ale akor ola gadže phenenas amare Roma. Ode na has Roma kajse cigáni vaj so amare Roma. Lebo kola Roma, kas na has buťi, ta kernas ko gadže, pomožinlas le gadženge. A o papus, mre dadeskro dad jov ehas tiš charťas, o dad, ta jon kernas vaš o gadže a na denas love aľe o chaben. Chaben denas, ta k amende ňigda na has bokh. O dad vareso kerlas ta denas či gruľi, či jaro, či mas, či koda, savoro sa. A te vareso o gadže murdarenas ta phenenas site mukhas amare Romenge, a le Romen vičinenas a denas len. 41

42 42

43 43

44 44

45 O papus te ginel na džanelas, aňi te irinel, aľe kinlas peske novini. A jekhvar miro bratrancos mre papuske cinďas novini a phenel leske: Bači, o novinki tumenge visa Aľe tu na džanes ňič! phenlas leske o papus a o novini peske previsarďas. Novini peske cinlas a ginelas, sar te bi džanelas čačes te ginel. Kerlas pestar, kaj o ňipi te džanen savo hino inteligentno. 45

46 Mro papus has igen lačho lavutaris, has bračošis, peskre phralenca bašavelas kodoj the odoj. Paš o bašaviben mek pomožinlas te kerel andre šmikňa, džanes kaj, sar pes kerel trasteha, o petala kerlas. Andre kovarňa pomožinlas, ta o vasta has les kajse bare, jekh sar man duj. 46

47 Amen samas dešutrin džene, o pheňa o phrala, savore amen uľiľam Ihračiste. Oda has gavoro, oda na has baro gav, ode has vaď ezeros gadže a phenava biš tranda Roma. O Roma odoj kernas ko gadže. Jon na denas love aľe o chaben. Te o gadže vareso murdarenas, ta phenenas: Site mukhas amare Romenge, a le Romen vičinenas. 47

48 Varekana bi kamavas te avel kajso sar miro papus, aľe oda našťi ňiko našťi avel kopija avreske. Savo has le Laďuskero papus? Pisinen so nekbuter lava! Pisinen adaj o lava, save na džanenas! 48

49 Imar šunďal but pal o Ladislav Goral, džanes, khatar hino, savo has leskro papus u savi buťi akanakes kerel. Pisin pre kada ľil (aľe šaj pisines the buter) pal tiro papus abo pal tiri baba. Khatar pochadzinel (te pes uľiľas pre Slovensko, kana avľas te bešel pro Čechi)? So předžiďiľas? Savi buťi kerelas? So pherasutno pes pal leste abo pal late vakerel?

50 Čirla romane charťa kerenas bešindos. Has len ča cikňi kovadlina, svirind/čokanos the silavis. Miro dad sas charťas, amen o čhave leske savore mušinahas te pomožinel imar sar samas cikne. Mire cikne phrala le dadeske hordinenas o kašta, o phureder phrala leha imar marenas pre kovinca, u me, sar e čhaj, phurdavas o pišot. O gadže avenas pal miro dad te lenge kampelas karfi, lanci, petala the motiki. Avenas pal leste až andro kher, mangenas lestar, kaj lenge te kerel u anenas leske balevas, gruľi, ciral, u varekana the panenka. Kale štar lavutara peske bašaven khere, aľe avka sar but aver Roma akor bašavenas tiš vaš o love najbuter le gadženge pro bijava. Akor peske o gadže aňi na vičinenas aver sar romane lavutaren. Duj lendar bašaven pro lavuti, jekh pre brača u ole muršes so bašavel bešindos hin e harmoňija andro vasta. Akana pes imar pre kajse nastroja but na bašavel. Dičhol oda, hoj bašaven varesavo čardašis, bo asan paš o bašaviben. Varekaj the akana ačhaven o khera valkendar. Hin oda tuňeder, bo o valki tuke šaj keres korkoro čikatar the phusatar. O Roma kerenas valki tiš avre dženenge u avka peske vareso zarodenas. O valki kampel te šuťarel pro kham te aven zorale. Paťav, hoj adaďives na dela brišind. Šaj keres tuke o kher valkendar, aľe feder te na ačhavel oda kher varekaj paš o paňi te aviľahas baro paňi, ňič bi tuke na ačhiľahas. Oda Rom, so les hin kalapa pro šero, morel pro bar o čhura, nožňički the aver veci. Vareko tiž phenel te šlajfinel o čhura u odolestar ole Romen vičinenas šlajfira. 50

51 Kampel mange e čhuri te morel imar laha na čhinava aňi o čhil. Kana somas cikno, igen rado phiravas te dikhel sar pes ostrinen o čhura. O phuro Rom uštarelas pro pedalos, o bar so pre leste o čhura ostrinlas pes chudelas te bonďarel u la čhuratar džalas ajse iskri sar cikne čercheňa. 51

52 Č í s l o v k y 1 jekh 21 bišujekh 2 duj 22 bišuduj 3 trin 30 tranda 4 štar 34 trandatheštar 5 pandž 40 saranda 6 šov 45 sarandathepandž 7 efta 50 penda 8 ochto 56 pendathešov 9 eňa 60 šovardeš 10 deš 67 šovardeštheefta 11 dešujekh 77 eftavardeš 12 dešuduj 78 eftavardeštheochto 13 dešutrin 80 ochtovardeš 14 dešuštar 89 ochtovardeštheeňa 15 dešupandž 90 eňavardeš 16 dešušov 100 šel 17 dešefta 201 duj šel jekh 18 dešochto 411 štar šel dešujekh 19 dešeňa 1000 ezeros 20 biš 5111 pandž ezera šel the dešujekh 52

53 1 j e k h 5 p a n d ž 7 e f t a 9 e ň a 10 d e š 16 d e š u š o v 18 d e š o ch t o 38 t r a n d a th e o ch t o 43 s a r a n d a th e t r i n 50 p e n d a 62 š o v a r d e š th e d u j 165 š e l š o v a r d e š th e p a n d ž 53

54

55 Kaj rado phires ke tumende andro foros. Savo than hin tuke najpašeder kijo jilo? Pisin amenge čeporo pal oda. Aver ora tire spolužaka hadinena, pal savo than pisinďal. So odoj hin? So pes odoj kerel? Ko odoj phirel?

56 idž včera: so kerďom (minulý dokonavý čas) idž včera: so keravas (minulý nedokonavý čas) adaďives - dnes (přítomný čas) tajsa - zítra (budoucí čas) me kertu kerjoj/jov keramen kertumen kerjon ker- me kertu kerjoj/jov keramen kertumen kerjon ker- me kertu kerjoj/jov keramen kertumen kerjon ker- me kertu kerjoj/jov keramen kertumen kerjon ker- 56

57 phen av našľ uvav om ker es pašľ os al tav el taď ol as chud as terď uvas am chuť en sikhľ on an phir en čaľ on e as a as a h h iľ d/ď ň l/ľ h h od pri pre ob h h 57

58

59

60 ur ď om as za bašav as h h a 60

61 न क nák... द ख dekh!... घर ghar... द त dánt... प न pání... स प sámp... क न kán... आग ág... च ड़य čirijá... ज घ džanghá... दवस divas... उ च učč... अ ग ठ angúthá... डर dar... एक ek... ब ल bál... दख dukh... त न tín... क ल kálí... ल ज ládž... ग व gámv... 61

62 ANKETA Ankety dětem představeny jako skutečné. 3 ankety, tři barvy papíru, každá anketa je vytištěna na jedné barvě odpovědi jsou každá na jednom papírku; každé dítě si vylosuje jednu odpověď; děti si odpovědi přečtou, ve skupině podle barvy papíru budou odhadovat anketní otázku; za správný odhad 5 bodů každému členovi, je možné přidat bonus pro nejrychlejší skupinu; poté učitel přečtě otázku, každý ze skupiny pak svou vylosovanou odpověď; všechny děti budou o odpovědích debatovat (viz otázky k rozvíjení debaty) Gondolinen, hoj pes vakerela romanes the pal o penda berš? Sára, 20 berš Oda bi kamavas, aľe na džanav. Romaňi čhib hin imar půlka čeština, půlka romština. Terne Roma kade imar romanes maškar peste but na vakeren. Teda amen khere tiš na, abych řekla pravdu, tak te na phirahas varekana ke baba, tak bi man aňi na has kaha te vakerel. František, 63 berš Sar te na! The pal o šel berš! Oda pes ňigda na našľola. Mire čhave džanen te vakerel. Lengre čhave imar avka na, aľe me lenca vakerav, khere oda čhib šunen, ta jekhvar the jon džanena feder. Jaroslav, 40 berš Kada mange jekh. Le Romen hin bareder problemi. Te na kamena te braňinel peskri duma, ta so... Kampel te džanel češťina, angličťina. A te vareko kamela te džanel romanes, ta šaj sikhľol mek paš oda romanes. Otázky k rozvíjení debaty O František phenel, hoj pes romanes vakerela mindig, e Sára oleske na paťal, o Jaro phenel, hoj leske jekh a hoj oda zaležinel pro Roma. Kas hin čačo? Majinenas bi o romane čhave te džanel romanes? Šaj o čhavoro džanel buter čhiba lačhes? Kamenas bi, kaj o čhave (romane the gadžikane) šaj sikhľonas romanes andre škola? Sára, 20 berš Hi, elas bi oda feder. Hin but čhave, so na džanen romanes peskra datar peskre dadestar. Te oda elas pro školi, the gadžikane čhave šaj rozuminenas čeporo feder le Romenge. František, 63 berš Soske, te kamena, sikhľona khere. Ko bi len sikhľarelas andre škola, o gadže? Sem adaj nane ňisave učiťeľa, so bi džanenas romanes. The gadžikane čhave jon aňi na kamena pre kajso vareso te phirel. Jaroslav, 40 berš Amen pes tiš na sikhľuvahas romanes andre škola a džanas. Andre škola pes majinen te sikhľol aver čhiba. Romaňa čhibaha na dodžaha ňikaj, ta soske la te ispidel andro školi

63 Otázky k rozvíjení debaty Kamenas bi romaňi čhib andre škola? Pre soste bi oda elas užitečno? Phirenas bi pre kajse ori romane čhave? Prindžaren ajsen, so bi phirenas? A prindžaren varesave gadžikane čhaven, so bi kamenas te džanel romanes? Phirenas bi te sikhľol romaňi čhib andre škola? Tumen bi phirenas? So bi kamenas mek te džanel? So hin lačho the so hin nalačho pre romaňi čhib? Sára, 20 berš Lačho hin, hoj hiňi amari te phenes vareso romanes, ta oda hin aver sar te oda phenehas česki. A so hin nalačho... Amen imar but použivinas gadžikane lava, kole purane lava pobisteras. František, 63 berš Bije amari čhib bi na elas romane giľa našťi len giľaves gadžikanes. Amari čhib hiňi kajsi kovľi, na sar gadžikaňi. No aľe varesave lavutara imar giľaven a na džanen pal soste. Ta oda hin nalačho. Jaroslav, 40 berš Te vareko le Romendar vakerel džungales, ta šaj oda phenel romanes aspoň o gadže na džanena, pal soste džal. Aľe varesave Roma vakeren romanes narokom, naschvál, kaj lenge te na rozuminen. Te zrovna na vakeren džungales, mi vakeren čechika. Oda hin lačho the nalačho pre romaňi čhib, hoj tuke o gadže na rozuminena. Otázky k rozvíjení debaty E Sára phenel, hoj o Roma pobisteren purane romane lava? Hin oda čačo? Šaj phenen varesavo priklados? So te kerel, kaj te na bisterenas? So tumen gondolinen šaj o ROma vakeren romanes maškar o gadže, oda hin cudze gadže? Abo oda hin neslušno?

64 Sára, 20 berš Oda bi kamavas, aľe na džanav. Romaňi čhib hin imar půlka čeština, půlka romština. Terne Roma kade imar romanes maškar peste but na vakeren. Teda amen khere tiš na, abych řekla pravdu, tak te na phirahas varekana ke baba, tak bi man aňi na has kaha te vakerel. František, 63 berš Sar te na! The pal o šel berš! Oda pes ňigda na našľola. Mire čhave džanen te vakerel. Lengre čhave imar avka na, aľe me lenca vakerav, khere oda čhib šunen, ta jekhvar the jon džanena feder. Jaroslav, 40 berš Kada mange jekh. Le Romen hin bareder problemi. Te na kamena te braňinel peskri duma, ta so... Kampel te džanel češťina, angličťina. A te vareko kamela te džanel romanes, ta šaj sikhľol mek paš oda romanes

65 Sára, 20 berš Hi, elas bi oda feder. Hin but čhave, so na džanen romanes peskra datar peskre dadestar. Te oda elas pro školi, the gadžikane čhave šaj rozuminenas čeporo feder le Romenge. František, 63 berš Soske, te kamena, sikhľona khere. Ko bi len sikhľarelas andre škola, o gadže? Sem adaj nane ňisave učiťeľa, so bi džanenas romanes. The gadžikane čhave jon aňi na kamena pre kajso vareso te phirel. Jaroslav, 40 berš Amen pes tiš na sikhľuvahas romanes andre škola a džanas. Andre škola pes majinen te sikhľol aver čhiba. Romaňa čhibaha na dodžaha ňikaj, ta soske la te ispidel andro školi

66 Sára, 20 berš Lačho hin, hoj hiňi amari te phenes vareso romanes, ta oda hin aver sar te oda phenehas česki. A so hin nalačho... Amen imar but použivinas gadžikane lava, kole purane lava pobisteras. František, 63 berš Bije amari čhib bi na elas romane giľa našťi len giľaves gadžikanes. Amari čhib hiňi kajsi kovľi, na sar gadžikaňi. No aľe varesave lavutara imar giľaven a na džanen pal soste. Ta oda hin nalačho. Jaroslav, 40 berš Te vareko le Romendar vakerel džungales, ta šaj oda phenel romanes aspoň o gadže na džanena, pal soste džal. Aľe varesave Roma vakeren romanes narokom, naschvál, kaj lenge te na rozuminen. Te zrovna na vakeren džungales, mi vakeren čechika. Oda hin lačho the nalačho pre romaňi čhib, hoj tuke o gadže na rozuminena

67 Gondolinen, hoj pes vakerela romanes the pal o penda berš? Kamenas bi, kaj o čhave (romane the gadžikane) šaj sikhľonas romanes andre škola? So hin lačho the so hin nalačho pre romaňi čhib?

68 Kiden avri jekh lav, savo tumenge šunďol nekfeder romanes. Varesave amenge gondoľinďam avri, aľe varesave lava o Roma čačes phenen. 1 zakroužkovat a) zakrouškinel b) kerekarel c) thovel andre kereka 2 učit se a) sikhľol b) učinel pes c) školarel pes 3 rozumět a) lel andre goďi b) achaľol c) rozuminel 4 podtrhnout a) podtrhňinel b) podčhinel c) čhinel tele 5 učebnice a) sikhľarďi b) učebňica c) sikhľarďi genďi 6 ředitel a) direktoris b) řeďiteľis c) šeralo

69 Probinen avri te gondoľinel sar bi phenenas romanes: kniha... ředitelna... školní jídelna... školník... sborovna... třída... 69

70 70

71 71

7. lekce. 7.1. Pokuste se vyhledat všechny tvary 4. pádu v minirozhovoru, vypište je i se členem (pokud je přítomen).

7. lekce. 7.1. Pokuste se vyhledat všechny tvary 4. pádu v minirozhovoru, vypište je i se členem (pokud je přítomen). 7. lekce V dnešním minikurzu se zaměříme na akuzativ, tedy tzv. 4. pád. V druhé části tohoto kurzu si řekneme, jak se tvoří akuzativní konstrukce pro mít, vlastnit. Právě 4. pád je tím, který se k vytvoření

Více

1. ZÁKLADNÍ FRÁZE. Na shledanou! (říká ten, který odchází) Jak se jmenuješ? Sar tut vičines? Sar tut vičinen? ha/hat/he/hi

1. ZÁKLADNÍ FRÁZE. Na shledanou! (říká ten, který odchází) Jak se jmenuješ? Sar tut vičines? Sar tut vičinen? ha/hat/he/hi 1. ZÁKLADNÍ FRÁZE Lačho ďives! Lačhi rat! Džan Devleha! Ačhen Devleha! T aves bachtalo! Servus! Sar sal? Sar san? Lačhes. Sar tut vičines? Sar tut vičinen? Koda čačo. Pro sasťipen. ha/hat/he/hi na Na džanav.

Více

3. lekce. Množné číslo podstatných a přídavných jmen

3. lekce. Množné číslo podstatných a přídavných jmen 3. lekce Ve třetí lekci minikurzu se naučíme tvořit množné číslo podstatných a přídavných jmen. Množné číslo podstatných a přídavných jmen Slovíčka andre v bachtalo šťastný cikno malý duj dvě e buťi práce

Více

Sborník příspěvků literární a výtvarné soutěže

Sborník příspěvků literární a výtvarné soutěže Sborník příspěvků literární a výtvarné soutěže Sborník příspěvků literární a výtvarné soutěže Vydala Nová škola, o.p.s. Překlad do češtiny: Ruben Pellar Korektury: Ruben Pellar, Kateřina Tykalová, Iveta

Více

MOJI MILÍ sbírka romské narativní prózy

MOJI MILÍ sbírka romské narativní prózy MOJI MILÍ sbírka romské narativní prózy 1 MOJI MILÍ sbírka romské narativní prózy KHER, 2014 978-80-87780-11-4 Obsah Úvod Vlastní život bez obalu 6 Eva Danišová Moji milí 8 Jak mě dědeček vystrašil 9 Usmrkaná

Více

pravidla pro zdravý a bezpečný porod so kampel te kerel kaj te o ločhiben avel sasto the bezpečno Informace pro volbu zdravotnické péče

pravidla pro zdravý a bezpečný porod so kampel te kerel kaj te o ločhiben avel sasto the bezpečno Informace pro volbu zdravotnické péče pravidla pro zdravý a bezpečný porod so kampel te kerel kaj te o ločhiben avel sasto the bezpečno 1 Informace pro volbu zdravotnické péče úvod Zdravé těhotenství o sasto khabnipen Za posledních více než

Více

Khamoro: i když po dvanácté, přece překvapil

Khamoro: i když po dvanácté, přece překvapil Romský hlas čtrnáctideník romů v české republicer Ročník 12 číslo 8 vyšlo 12. června 2010 zprávy PRAHA Na dokumentu Strategie boje proti sociálnímu vyloučení bude pracovat tým, složený z pracovních skupin

Více

ROMOVÉ ADROGY PRUVODCE NEJEN PRO RODICE

ROMOVÉ ADROGY PRUVODCE NEJEN PRO RODICE ROMOVÉ ADROGY PRUVODCE NEJEN PRO RODICE Adresář kontaktních center: Vybrané psychiatrické ambulance: K-C Mladá Boleslav Kontaktní centrum je nízkoprahové zařízení pro osoby, (starší 15 let), které užívají

Více

Texty písní. romani, česky, english

Texty písní. romani, česky, english Texty písní romani, česky, english romská tradiční píseň roma traditional song, text lyrics: Desiderius Dužda, 2009 MAMO MÁMA MAMA romská tradiční píseň roma traditional song MERAV UMÍRÁM I M DYING Mamo

Více

OTCŮV DUCH a jiné pohádky romských autorů

OTCŮV DUCH a jiné pohádky romských autorů OTCŮV DUCH a jiné pohádky romských autorů 1 OTCŮV DUCH a jiné pohádky romských autorů OTCŮV DUCH a jiné pohádky romských autorů KHER Praha 2012 KHER www.kher.cz ISBN 978-80-87780-00-8 Tato kniha vznikla

Více

Přehlídka talentu a umu v brněnském MRK

Přehlídka talentu a umu v brněnském MRK Romský hlas čtrnáctideník romů v české republicer Ročník 12 číslo 15 vyšlo 21. září 2010 zprávy PRAHA Ve středu 15. září vláda s definitivní platností odvolala z funkce vládního zmocněnce pro lidská práva

Více

Sborník příspěvků literární a výtvarné soutěže

Sborník příspěvků literární a výtvarné soutěže Sborník příspěvků literární a výtvarné soutěže Sborník příspěvků literární a výtvarné soutěže Vydala Nová škola, o.p.s. Překlad do češtiny: Lada Viková, Helena Sadílková Překlad do angličtiny: David C.

Více

HLÁSKOVÝ SYSTÉM ROMSKÉHO JAZYKA ABECEDA A PRAVOPIS SLOVENSKÉ ROMŠTINY

HLÁSKOVÝ SYSTÉM ROMSKÉHO JAZYKA ABECEDA A PRAVOPIS SLOVENSKÉ ROMŠTINY HLÁSKOVÝ SYSTÉM ROMSKÉHO JAZYKA ABECEDA A PRAVOPIS SLOVENSKÉ ROMŠTINY V roce 1971 byla přijata závazná písemná norma slovenské romštiny. Pro psanou formu byla přijata česká (slovenská) abeceda, včetně

Více

"Mám takovou dcerušku, malou, tenkou, nahatinkou, ocásek jí sahá, kam chceš."

Mám takovou dcerušku, malou, tenkou, nahatinkou, ocásek jí sahá, kam chceš. Garude Lava Milena Hübschmannová garude lava, pl. (garudo lav, m. sg.) hádanka (dosl. skrytá slova), užívá se často v plurálu i pro označení jedné hádanky, syn. "hadka" (slov.), phenav tuke ajse garude

Více

Věra Cvoreňová, dlouhodobě pracuje v klubech pro děti. Romano Suno 2013

Věra Cvoreňová, dlouhodobě pracuje v klubech pro děti. Romano Suno 2013 Čtení literárních příspěvků Romano suno pro mě bylo inspirativní. Romský jazyk, ač jsem Romka, ve svém životě příliš nepoužívám. Při čtení příspěvků jsem si připomněla, jak je romský jazyk krásný. Některé

Více

Romové oslavili svůj den hudbou a tancem

Romové oslavili svůj den hudbou a tancem Romský hlas čtrnáctideník romů v české republicer Ročník 12 číslo 4 vyšlo 16. dubna 2010 zprávy PRAHA Václav Miko z organizace Roma Realia označil spisovatele a malíře Josefa Ladu za rasistu, protože se

Více

ROMANO SUNO. Nová škola o. p. s.

ROMANO SUNO. Nová škola o. p. s. ROMANO SUNO Nová škola o. p. s. Romano suno 2002 Sborník příspěvků VI. ročníku literární a výtvarné soutěže Vydala Nová škola o.p.s. Za finančního příspěvku Linklaters v.o.s. Překlad do češtiny: Jan Červenka,

Více

ROMANO SUNO 2014 Sborník příspěvků k 17. ročníku literární a výtvarné soutěže

ROMANO SUNO 2014 Sborník příspěvků k 17. ročníku literární a výtvarné soutěže ROMANO SUNO 2014 Sborník příspěvků k 17. ročníku literární a výtvarné soutěže Praha 2014 1 Romano suno 2014 Sborník příspěvků literární a výtvarné soutěže Vydala Nová škola, o. p. s. Překlad z romštiny

Více

Najdi si svoji práci

Najdi si svoji práci Najdi si svoji práci Brožura vydána v rámci IP Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji II reg. č. CZ.1.04./3.2.00/B4.00003 Vážení, do rukou se Vám dostává

Více

Prahou prošel pestrý pochod Roma pride

Prahou prošel pestrý pochod Roma pride Romský hlas čtrnáctideník romů v české republicer Ročník 15 číslo 13 vyšlo 14. října 2013 zprávy PRAHA Na listině pražské ČSSD kandiduje při nastávajících parlamentních volbách na 9. místě David Beňák,

Více

Muzejní noc odstartovaly rytmy M-Dance

Muzejní noc odstartovaly rytmy M-Dance Romský hlas čtrnáctideník romů v české republicer Ročník 13 číslo 4 vyšlo 24. května 2011 zprávy BRNO Za letošní prvomájový neonacistický průvod v Brně padl první trest. Čtyři roky nebude smět do ČR slovenský

Více

O korunku Miss Roma Praha 2009 soutěžila překvapivě také romská modrooká blondýna

O korunku Miss Roma Praha 2009 soutěžila překvapivě také romská modrooká blondýna ROMSKÝ HLAS ČTRNÁCTIDENÍK ROMŮ V ČESKÉ REPUBLICE ROČNÍK 11 ČÍSLO 10 VYŠLO 30. ČERVNA 2009 zprávy PRAHA Posledního rozloučení se zesnulým zpěvákem Waldemarem Matuškou na pražském Žofíně se 18. 6. zúčastnilo

Více

Tresty v kauze Vítkov: Třikrát dvaadvacet, jedenkrát dvacet let vězení pro pachatele

Tresty v kauze Vítkov: Třikrát dvaadvacet, jedenkrát dvacet let vězení pro pachatele Romský hlas čtrnáctideník romů v české republicer Ročník 12 číslo 17 vyšlo 22. října 2010 zprávy PRAHA Člen prezidentova týmu Petr Hájek označil přímý přenos líčení se žháři z Vítkova za snahu narušit

Více

V Bruntále zazářily hvězdy z Gypsy Princess

V Bruntále zazářily hvězdy z Gypsy Princess ROMSKÝ HLAS MĚSÍČNÍK ROMŮ V ČESKÉ REPUBLICE ROČNÍK 11 ČÍSLO 1 VYŠLO 20. LEDNA 2009 zprávy KOŠICE Na Košicku chybí eurokalkulačky. A to proto, že nelegálním obydlím některých Romů chybí popisné číslo a

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Romská miss má letos jméno Dominika

Romská miss má letos jméno Dominika ROMSKÝ HLAS MĚSÍČNÍK ROMŮ V ČESKÉ REPUBLICE ROČNÍK 15 ČÍSLO 3 4 VYŠLO 20. KVĚTNA 2013 zprávy OSTRAVA Někdejší obyvatelé domu č. 8 v ulici Přednádraží podepsali nové nájemní smlouvy na byty, v nichž dříve

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 II/2 Inovace a

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

NÁSTIN MLUVNICE SLOVENSKÉ ROMŠTINY (pro pedagogické účely)

NÁSTIN MLUVNICE SLOVENSKÉ ROMŠTINY (pro pedagogické účely) NÁSTIN MLUVNICE SLOVENSKÉ ROMŠTINY (pro pedagogické účely) Hana Šebková Copyright 2000 Hana Šebková This research report was downloaded from the Research Support Scheme Electronic Library at http://e-lib.rss.cz.

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

S táborským Slunowratem pošesté v kruhu

S táborským Slunowratem pošesté v kruhu Romský hlas čtrnáctideník romů v české republicer Ročník 14 číslo 14 vyšlo 14. září 2012 zprávy OSTRAVA Situace v domech na ulici Přednádraží se stále komplikuje. Stavební úřad Moravské Ostravy a Přívozu

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ Prima 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ Sluchové vnímání je jednou ze základních poznávacích funkcí, jež je podmínkou pro zvládnutí technicky správného čtení a bezchybného psaní. U některých dětí bývá proces vnímání

Více

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách.

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách. Návod PÍSMENKOBRANÍ naučná hra ve 2 variantách - doporučený věk od 7 let - počet hráčů: 2-3 Obsah balení: 1) kostky s písmeny 25 ks 2) sáček 1 ks 3) provázky 3 ks 4) kostka s čísly 1 ks 5) poznámkový blok

Více

Táborová miss z Pohořan se jmenuje Sandra

Táborová miss z Pohořan se jmenuje Sandra Romský hlas čtrnáctideník romů v české republicer Ročník 12 číslo 14 vyšlo 6. září 2010 zprávy BRATISLAVA Muž se samopalem v pondělí 30. srpna vyvraždil celou částečně romskou rodinu na okraji Bratislavy.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Opakování IX. Úvodní opakování: azbuka, přepis a opis textu, čtení, rozhovory, celkové opakování učiva 1.dílu. Poslechová a pohybová rozcvička. Rozhovory. Dramatizace. Poslech písní. Přečte se správnou

Více

Budeme dál blokovat rasistické demonstrace

Budeme dál blokovat rasistické demonstrace Romský hlas měsíčník romů v české republicer Ročník 15 číslo 9 10 vyšlo 30. srpna 2013 zprávy BUKUREŠŤ Zemřel Nicolae Gheorghe, velký romský vůdce, člen několika romských evropských institucí. Neúnavný

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_41-60

Více

Metodický návod. pro tvůrce didaktických podpor k cizojazyčným odborným filmům

Metodický návod. pro tvůrce didaktických podpor k cizojazyčným odborným filmům Metodický návod pro tvůrce didaktických podpor k cizojazyčným odborným filmům Tento metodický návod je určen pro tvůrce didaktických podpor pro cizojazyčné odborné filmy (dále jen Tvůrce ). Didaktické

Více

Velikonoce 2015. Sborový dopis vršovického sboru Českobratrské církve evangelické

Velikonoce 2015. Sborový dopis vršovického sboru Českobratrské církve evangelické Sborový dopis vršovického sboru Českobratrské církve evangelické Slavíme velikonoční svátky (2) Editorial (5) Velikonoce: Jak se slaví na Šariši? (5) Zápis ze schůze staršovstva dne 22. 3. 2015 (8) Zápis

Více

Slovníček k učebnici Tamburin 1 - pokyny v pracovním sešitě

Slovníček k učebnici Tamburin 1 - pokyny v pracovním sešitě Slovníček k učebnici Tamburin 1 - pokyny v pracovním sešitě 1. lekce Ich und du Já a ty 1. Hry Udělej šipky. 2. Hrajeme si A) Přečti a namaluj obrázek. B) vystřihni a nalep (str.65) C) vystřihni a nalep

Více

m.1.2. v prohlížeči vyhledat velikost katastrálního území a porovnat Jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK 1. stupeň 1. období skládání slov, čtení textu

m.1.2. v prohlížeči vyhledat velikost katastrálního území a porovnat Jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK 1. stupeň 1. období skládání slov, čtení textu Souhrnný 101 Ročník: 1 Matematika a její aplikace MATEMATIKA porovnávání čísel do 20, sčítání a odčítání do 20 M m.1.1. seřadit názvy vesnic podle velikosti území, odpovědět na otázky. Mapa se po kliknutí

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : b PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Mgr. Miriam Prokešová, Ph.D.

Mgr. Miriam Prokešová, Ph.D. Mgr. Miriam Prokešová, Ph.D. Integrace Romů cestou porozumění Sar ňikhaj amari phuv, amaro than n 'arakhvam, Džahas dur, dureder, džahas dur pal o kham......a když jsme nikde nenašli vlastní zem, putovali

Více

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte.

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte. Centrum vědy a objevů Měřit hmotnost znamená zjišťovat, kolik co váží. Bez určování hmotnosti se v životě neobejdeme. Však se zkuste zamyslet ve skupině a napište na linku 10 různých druhů zboží, které

Více

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení šablony/označení

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozšiřování a upevňování slovní zásoby a gramatiky Ruský jazyk Helena Malášková 01

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy Pracovní listy Pracovní list č. 1 Dovednost: slovní zásoba z tématu škola, dovednost globálního čtení pěti slov se školní tematikou Cíl: Žák umí přiřadit k obrázku pět slov se školní tematikou. Postup:

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

Django Fest v Brně letos již po dvanácté

Django Fest v Brně letos již po dvanácté Romský hlas čtrnáctideník romů v české republicer Ročník 15 číslo 12 vyšlo 27. září 2013 zprávy PRAHA Mít ubytovnu je zlatý důl. Platí ji stát. Uvádíme jen několik čísel, které svědčí o tom, jak fantastický

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách klíčové aktivity

Více

Kontrolu 1. (poměrně snadného) úkolu stačí provést potichu, postupným obejitím všech skupin.

Kontrolu 1. (poměrně snadného) úkolu stačí provést potichu, postupným obejitím všech skupin. Název: Pravopis Cíl: Opakování pravopisu (skupiny bě-bje, pě, vě-vje, mě-mně, předložky a předpony s /z, vyjmenovaná slova, zdvojené souhlásky) Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování:

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 7 hodin týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ str. 3 9 Opakování (Věta souvětí; Význam slov; Slova s citovým zabarvením,

Více

Některá nová slova si romština vypůjčila z jiných jazyků. Spoj obrázky s jejich romským označením.

Některá nová slova si romština vypůjčila z jiných jazyků. Spoj obrázky s jejich romským označením. topanki lavka gitara šoferis Některá nová slova si romština vypůjčila z jiných jazyků. Spoj obrázky s jejich romským označením. Muzeum Mladoboleslavska květen/červen 2011 Text byl volně převzatý z omalovánek

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Noc v muzeu: Housle, expozice, goja i marikľa

Noc v muzeu: Housle, expozice, goja i marikľa Romský hlas čtrnáctideník romů v české republicer Ročník 12 číslo 7 vyšlo 1. června 2010 zprávy KRUPKA Velký rozruch vzbudilo přepadení bílého školáka dvěma romskými adolescenty v severočeské Krupce. Chlapce

Více

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se:

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se: Studijní portál Jako student naší školy získáváte zároveň přístup na studijní portál, kde naleznete informace o obsahu výuky, odkaz na české překlady k nahrávkám a jiné užitečné materiály, které Vám usnadní

Více

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13 Obsah Předmluva autora k českému vydání.................. 9 Předmluva překladatelů.............................11 Kapitola 1: Na úvod............................... 13 1.1 Co je to čínština?......................................14

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning ( k sadě 32 materiálů) 1. N-1_01 Podstatná jména Výukový materiál obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. Jedná se o zopakování a utřídění gramatiky a slovní zásoby probrané v souvislosti s podstatnými jmény.

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

Muzeum romské kultury připomnělo první transport protektorátních Romů do Osvětimi

Muzeum romské kultury připomnělo první transport protektorátních Romů do Osvětimi Romský hlas čtrnáctideník romů v české republicer Ročník 12 číslo 2 vyšlo 19. března 2010 zprávy PRAHA Ministryně školství se zbavila několika náměstků, kterých bylo příliš, dle jejího mínění. Mimo jiné

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spotufinancován Evropským sociáiním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 4. ročníku - gramatické struktury, slovní zásoba Hry, soutěže, práce s obrázky Žák ovládá ústně i písemně slovní zásobu, aktivně používá osvojené gramatické struktury Lekce 1 - Setkání,

Více

Pokud se učitel rozhodne pro usměrněné složení skupin, vylosují zástupci lístek se slovním druhem (viz úkol č. 1).

Pokud se učitel rozhodne pro usměrněné složení skupin, vylosují zástupci lístek se slovním druhem (viz úkol č. 1). Název: Slovní druhy Cíl: Opakování slovních druhů Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza syntéza, třídění Pomůcky: lístky se

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Matematika a její aplikace MATEMATIKA 1. stupeň 1. období číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary

Matematika a její aplikace MATEMATIKA 1. stupeň 1. období číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy 27 Ročník: 1 Matematika a její aplikace MATEMATIKA číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary M m.1.1. podle cen nářadí spočítat cenu nákupu, vytažením otazníku se objeví příklady m.1.2.

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Muzeum romské kultury se představilo v Marseille, evropském městě kultury 2013

Muzeum romské kultury se představilo v Marseille, evropském městě kultury 2013 Romský hlas čtrnáctideník romů v české republicer Ročník 15 číslo 15 vyšlo 11. listopadu 2013 zprávy NOVÝ BOR Vrchní soud v Praze koncem října zpřísnil část trestů za dva roky starý mačetový útok. Připomeňme,

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r.

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r. Pořadové číslo 1-9.r. Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA Autor Použitá literatura a zdroje Fraus 2006, 27-30 s. ISBN 80-7238-536-4 sešit 2006, 20-21 s. ISBN 80-7238-537-2 Metodika Materiál je

Více

Naše třída POPIS SPOLUŽÁKA

Naše třída POPIS SPOLUŽÁKA VY_12_INOVACE _01_18_CJ_ KZ Naše třída POPIS SPOLUŽÁKA Zdálo se, že ptáci jsou trochu bez dechu z takové pedagogické ráznosti. Viděl, jak někteří sebou vrhli, jak jiní spolu vyměnili pohled, jak čerpali

Více

V Žalově tentokrát o dokumentačním centru

V Žalově tentokrát o dokumentačním centru Savo manuš ajso dživipen, savo dživipen ajso čačipen ROMSKÝ HLAS ČTRNÁCTIDENÍK ROMŮ V ČESKÉ REPUBLICE ROČNÍK 11 ČÍSLO 15 VYŠLO 4. ZÁŘÍ 2009 zprávy PRAHA Tak Gipsy.cz bude zpívat ODS na znamení podpory

Více