Moravské zemské muzeum, Brno, Zelný trh 6. Komentář k roční účetní závěrce za rok 2009