U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008"

Transkript

1 U S N E S E N Í z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 ****************************************************************************************** 157 Rada města Zlatých Hor a) o uzavření nájemní smlouvy s paní Eliškou Pinterovou ze Zlatých Hor na užívání části pozemku p. č. 2345/1 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách o výměře 449 m 2 v ceně 449 Kč/ rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrádky b) o uzavření nájemní smlouvy s manželi Pavlem a Janou Klanerovými ze Zlatých Hor na užívání částí pozemků p. č. 2343/1 a 2344/2 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách o celkové výměře 591 m 2 v ceně Kč/ rok na dobu neurčitou za účelem rozšíření zázemí k rodinnému domu č. p. 822 na Nerudově ulici ve Zlatých Horách c) o uzavření nájemní smlouvy s panem MUDr. Antonínem Kořenkem ze Zlatých Hor na užívání části pozemku p. č. 1269/1 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách o výměře 596 m 2 v ceně Kč/ rok na dobu neurčitou za účelem rozšíření zázemí k rodinnému domu č. p. 254 na Jesenickém nábřeží ve Zlatých Horách d) o uzavření nájemní smlouvy s firmou Česko-slezská výrobní, a. s. ze Zlatých Hor na užívání části pozemku p. č v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách o výměře m 2 v ceně Kč/ rok na dobu neurčitou za účelem zřízení odstavné plochy parkoviště e) o uzavření nájemní smlouvy s firmou Česko-slezská výrobní, a. s. ze Zlatých Hor na užívání části pozemku p. č v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách o výměře 53 m 2 v ceně 530 Kč/ rok na dobu neurčitou za účelem umístění kontejneru pro obsluhu nakládky a vykládky f) o ukončení nájemní smlouvy č. 35/2007 dohodou, a to ke dni 31. března 2008 starostu města podpisem příslušných listin uzavřených na základě bodu 1a) f) tohoto usnesení 3. uložila odboru majetkovému MěÚ ve Zlatých Horách vyzvat p. Miroslava Beňa ze Zlatých Hor k vyklizení části pozemku p. č. 2345/1 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách Rada města Zlatých Hor 1. schválila a) záměr na pronájem pozemku p. č v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách b) záměr na pronájem pozemků p. č a 2199 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách c) záměr na pronájem pozemků p. č. 1572, 1573 a 1574 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách d) záměr na pronájem pozemku p. č v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách e) záměr na pronájem pozemků p. č. 1580/2, 1581/2 a 1582/3 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách f) záměr na pronájem pozemku p. č v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách g) záměr na pronájem pozemku p. č v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách h) záměr na pronájem pozemku st. p. č. 64 a pozemků p. p. č. 421 a 423 v k. ú. Dolní Údolí 2. zamítla a) záměr na pronájem části pozemku p. č. 572/1 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách b) záměr na pronájem části pozemku p. č. 56 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách

2 159 - Rada města Zlatých Hor o uzavření smlouvy s a. s. ČEZ Distribuce Děčín 4 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu starostu města podpisem smlouvy uvedené v bodě 1. tohoto usnesení rady města Zlatých Hor Rada města Zlatých Hor 1. zrušila a) své usnesení č. 51/1t/10 ze dne 20. března 2007 b) své usnesení č. 51/1u/10 ze dne 20. března rozhodla a) o uzavření smlouvy s paní Jarmilou Szturcovou o nájmu bytu č. 8 v budově s číslem popisným 694, se způsobem využití bytový dům, na p. p. č v k. ú. Zlaté Hory b) o uzavření smlouvy s paní Michaelou Šustalovou o nájmu bytu č. 12 v budově s číslem popisným 693, se způsobem využití bytový dům, na p. p. č v k. ú. Zlaté Hory c) o uzavření smlouvy s manželi Jiřím a Ivetou Šimůnkovými o nájmu bytu č. 9 v budově s číslem popisným 827, se způsobem využití bytový dům, na p. p. č. 1762/5 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách d) o uzavření smlouvy s panem Jiřím Zvěřinou a sl. Ladou Králíkovou o nájmu bytu č. 10 v budově s číslem popisným 827, se způsobem využití bytový dům, na p. p. č. 1762/5 v k. ú. Zlaté Hory e) o uzavření smlouvy s panem Ladislavem Sviželou o nájmu bytu č. 1 v budově s číslem f) o uzavření smlouvy s paní Drahomírou Čepovou o nájmu bytu č. 10 v budově s číslem popisným 818, se způsobem využití bytový dům, na p. p. č. 1762/6 v k. ú. Zlaté Hory g) o uzavření smlouvy s paní Lenkou Hežovou o nájmu bytu č. 1 v budově s číslem popisným 210, se způsobem využití bytový dům, na p. p. č. 338 v k. ú. Ondřejovice v Jeseníkách, a to na dobu určitou 3 měsíce h) o uzavření smlouvy s panem Martinem Hlaváčkem o nájmu bytu č. 2 v budově s číslem popisným 185, se způsobem využití bytový dům, na p. p. č. 550 v k. ú. Zlaté Hory i) o uzavření smlouvy s panem Pavlem Holčíkem o nájmu bytu č. 3 v budově s číslem popisným 689, se způsobem využití bytový dům, na p. p. č v k. ú. Zlaté Hory j) o uzavření smlouvy s panem Rudolfem Holínkou o nájmu bytu č. 3 v budově s číslem popisným 185, se způsobem využití bytový dům, na p. p. č. 550 v k. ú. Zlaté Hory k) o uzavření smlouvy s panem Petrem Jarným o nájmu bytu č. 4 v budově s číslem popisným 404, se způsobem využití bytový dům, na p. p. č. 133/1 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách, a to na dobu určitou 3 měsíce l) o uzavření smlouvy s panem Ing. Jiřím Máčalem o nájmu bytu č. 17 v budově s číslem popisným 432, se způsobem využití bytový dům, na p. p. č v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách, a to na dobu určitou do m) o uzavření smlouvy s panem Jindřichem Vodákem o nájmu bytu č. 3 v budově s číslem popisným 693, se způsobem využití bytový dům, na p. p. č v k. ú. Zlaté Hory 2/5

3 n) o uzavření smlouvy s panem Kamilem Zsirayem o nájmu bytu č. 18 v budově s číslem popisným 694, se způsobem využití bytový dům, na p. p. č v k. ú. Zlaté Hory o) o uzavření smlouvy s panem Radkem Zsirayem o nájmu bytu č. 14 v budově s číslem popisným 687, se způsobem využití bytový dům, na p. p. č v k. ú. Zlaté Hory p) o uzavření smlouvy s panem Ing. Pavlem Žákem o nájmu bytu č. 2 v budově s číslem 3. udělila souhlas paní Elžbietě Tomicové k instalaci vlastního kuchyňského kombinovaného sporáku v bytě č. 7 v budově s č. p. 71 na nám. Svobody ve Zlatých Horách, se způsobem využití bytový dům, na p. p. č. 303 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách 4. pověřila starostu města podpisem příslušných smluv uzavřených na základě bodu 2a) - p) tohoto usnesení rady města Rada města Zlatých Hor 1. zrušila a) usnesení č. 72/2n/15 ze dne 5. června 2007 b) usnesení č. 104/2i/23 ze dne 9. října 2007 c) usnesení č. 123/2f/27 ze dne 20. listopadu 2007 d) usnesení č. 123/2p/27 ze dne 20. listopadu rozhodla a) o podání žaloby proti paní Vlastě Valekové o vyklizení bytu č. 19 v budově s číslem popisným 688, se způsobem využití bytový dům, na p. p. č v k. ú. Zlaté Hory b) o podání žaloby proti paní Chrisuli Perdulové o vyklizení bytu č. 8 v budově s číslem c) o podání žaloby proti paní Janě Homolové o vyklizení bytu č. 7 v budově s číslem popisným 642, se způsobem využití bytový dům, na p. p. č v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách z důvodu skončení nájemního vztahu d) o podání žaloby proti panu Zbyňku Košťákovi o vyklizení bytu č. 1 v budově s číslem popisným 120, se způsobem využití bytový dům, na p. p. č. 381 v k. ú Zlaté Hory e) o podání návrhu na soudní výkon rozhodnutí Okresního soudu v Jeseníku č. j. 10 C 109/ ve věci vyklizení bytu č. 2 v budově s číslem popisným 30, se způsobem využití bytový dům, na p. p. č. 45 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách f) o podání návrhu na soudní výkon rozhodnutí Okresního soudu v Jeseníku č. j. 10 C 182/ ve věci vyklizení bytu č. 1 v budově s číslem popisným 381, se způsobem využití bytový dům, na p. p. č. 451 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách g) v souladu s ustanovením 711 odst. 2 písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů o vypovězení nájmu bytu č. 5 v budově s číslem popisným 693, se způsobem využití bytový dům, na p. p. č v k. ú Zlaté Hory v Jeseníkách h) o uzavření nájemní smlouvy s paní Janou Šajdákovou o nájmu bytu č. 19 v budově s číslem popisným 694, se způsobem využití bytový dům, na p. p. č v k. ú Zlaté Hory v Jeseníkách, a to na dobu určitou 6 měsíců 3/5

4 3. pověřila starostu města k podpisu příslušných listin sepsaných na základě bodu 2. tohoto usnesení rady města Rada města Zlatých Hor a) o uzavření smlouvy s panem Grzegorzem Raszkou, Horní Údolí o nájmu nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží budovy s č. p. 76, se způsobem využití bytový dům, na p. p. č. 349 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách, za účelem provozování kavárny, čajovny a cukrárny b) o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č o nájmu nebytového prostoru č. 2 v 1. nadzemním podlaží budovy s č. p. 105, na p. p. č. 477/1 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách starostu města podpisem smlouvy uzavřené na základě bodu 1 tohoto usnesení rady města 3. schválila záměr na pronájem nebytového prostoru v budově s č. p. 280, se způsobem využití objekt občanské vybavenosti, na p. p. č v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách 4. zamítla finanční vyrovnání za realizaci zvýšení elektrického příkonu v nebytovém prostoru v 1. nadzemním podlaží budovy s č. p. 105, se způsobem využití jiná stavba, na p. p. č. 477/1 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách, jehož nájemcem je Studio 4, s. r. o., Jeseník Rada města Zlatých Hor o uzavření smlouvy s Klubem přátel Zlatých Hor, o. s. o pronájmu budovy č. p. 1 Biskupská kupa na p. p. č a pozemku p. č v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách dle předloženého návrhu starostu města podpisem smlouvy uzavřené na základě bodu 1 tohoto usnesení rady města Rada města Zlatých Hor 1. schválila a) zprávu o průběhu a výsledcích inventarizace a závazků k b) převod nepotřebného majetku dle důvodové zprávy c) odpisový plán a rok 2008 příspěvkové organizace Základní škola Zlaté Hory d) odpisový plán a rok 2008 příspěvkové organizace Mateřská škola Beruška Zlaté Hory e) odpisový plán a rok 2008 příspěvkové organizace Mateřská škola Zlaté Hory, Nádražní 279 f) odpisový plán a rok 2008 příspěvkové organizace Domov důchodců 4/5

5 2. vzala na vědomí zprávu o vývoji pohledávek za rozpočtovanými příjmy a spolupráci s firmou Moneyback, s. r. o., Benešov Rada města Zlatých Hor a) o uzavření dohody o splátkách s panem Oldřichem Štípou, bytem Zlaté Hory, Na Sídlišti 750, na zaplacení dlužného nájemného včetně úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu v 18 měsíčních splátkách b) o uzavření dohody o splátkách s panem Pavlem Čipkalou, bytem Zlaté Hory, Na Sídlišti 692, na zaplacení dlužného nájemného včetně úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu v 8 měsíčních splátkách c) o uzavření dohody o splátkách s paní Žanetou Surmovou, bytem Zlaté Hory, nám. Svobody 97 na úhradu plnění poskytovaných s užíváním bytu ve čtyřech měsíčních splátkách d) o prominutí poplatku z prodlení za opožděnou úhradu nájemného včetně úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši 90 %tj Kč panu Vladimíru Očadlíkovi s tím, že zbývající dlužnou částku uhradí do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o prominutí starostu města podpisem dohod o splátkách dluhu uzavřených na základě bodu 1 a) c) tohoto usnesení rady města Rada města Zlatých Hor a) o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 60/DIK/06 ze dne mezi DIK, s. r. o., Náměstí Svobody 879, Jeseník, IČ a Městem Zlaté Hory, Náměstí Svobody 80, Zlaté Hory, IČ na zhotovení projektové dokumentace pro stavbu Víceúčelové zařízení pro sport a rekreaci ve Zlatých Horách b) o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na provádění údržby městské zeleně uzavřené s a. s. Služby města Zlatých Hor c) o uzavření Kupní smlouvy č. 10/D/08/les na prodej dříví na lokalitě pařez vytěženého na lesním majetku města v rámci samovýroby v roce 2008 v celkovém objemu do 22 m 3 s paní Miladou Zajacovou, bytem Zlaté Hory, Dolní Údolí 88 starostu města podpisem příslušných listin uzavřených na základě bodu 1. tohoto usnesení rady města Rada města Zlatých Hor vzala na vědomí a) žádost obyvatel ulice Nerudovy ze dne ve věci rozšíření kanalizační sítě na ulici Nerudově ve Zlatých Horách b) zprávu Policie České republiky, obvodního oddělení Zlaté Hory o bezpečnostní situaci v k. ú. Zlaté Hory v roce 2007 * * * * * * * * * * * * Ing. Milan R á c starosta města Jiří K o z e l místostarosta města 5/5

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2015 461/2015-16

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/16/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné,

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné, PROGRAM 16. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 15. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 16. RMČ BS d) Schválení programu 16. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS M.Landa 3) Spolek OROT

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 77 konané dne 5. 10. 2009 389/2009 402/2009 Přítomni : zástupce starostky JUDr. Miroslav Krištof (vyjma body 3-5), ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 ze zasedání zastupitelstva města Jílové u Prahy konaného dne 15. 12. 2014 v Kulturním a informačním centru v Jílovém u Prahy 6.1.14 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu

Více

3. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného 10.03.2015

3. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného 10.03.2015 ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného 10.03.2015 Z/41/2015-3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 1.1. plnění úkolů

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, DIČ CZ00301493 vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 557/2009 ZM 19

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o plnění usnesení rady města 3. Rozčtové č. 18 Venkovní hiny u nákupního

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 /2010 konané dne 26.1.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Č. 211/2011 Mateřská škola, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace - změna užívání školní jídelny - výdejny

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 3. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více