U S N E S E N Í. 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /15/09 752/15/09

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /15/09 752/15/09"

Transkript

1 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /15/09 752/15/09 Ing. Miroslav Svozil starosta Ing. Jiří Groll místostarosta

2 689/15/09 OFR M. č. 1 b e r e n a v ě d o m í Zprávu o činnosti finančního výboru ZMOb MOaP za rok 2008 ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 690/15/09 KV M. č. 2 b e r e n a v ě d o m í předloženou Zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2008, která tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu 691/15/09 KV M. č. 64 1) b e r e n a v ě d o m í zprávu KV o průběhu výběrového řízení na akci č Rekonstrukce chodníku Macharova, ve znění uvedeném v příloze č. 1 tohoto materiálu 2) u k l á d á radě městského obvodu zapracovat do návrhu směrnice městského obvodu o zadávání veřejných zakázek novou zásadu pro výběr uchazečů, kdy v případě zrušení 1. kola výběrového řízení a následného vypsání nového výběrového řízení, bude postupováno tak, že budou osloveni minimálně všichni uchazeči, kteří splnili podmínky 1. kola Z: Ing. Jiří Havlíček, místostarosta T: /15/09 OOHS M. č. 3 1) b e r e n a v ě d o m í kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu s termínem plnění od do dle důvodové zprávy 2) s c h v a l u j e prodloužení termínů plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu dle důvodové zprávy 3) v y ř a z u j e ze sledování plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu dle důvodové zprávy 2

3 4) u k l á d á realizovat bod 2) 3) tohoto usnesení Z: vedoucí odboru organizačního a hospodářské správy T: /15/09 OFR M. č. 4 b e r e n a v ě d o m í informaci o ukončení likvidace Státního podniku bytového hospodářství Moravská Ostrava a Přívoz, v likvidaci se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Poděbradova 27, IČ /15/09 OFR M. č. 5 1) s c h v a l u j e úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 1/2009 na rok 2009 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) u k l á d á realizovat bod 1) tohoto usnesení Z: vedoucí odboru financí a rozpočtu T: /15/09 OFR M. č. 6 a) prominout dlužníkům (bod tohoto usnesení) pohledávky poplatky a úroky z prodlení ve výši 100 % z uhrazených pohledávek za pronájem bytů za dlužné období ve znění přílohy předloženého materiálu a uzavřít dohody o prominutí pohledávek za podmínky, že dohoda o prominutí pohledávky bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi, a to s těmito dlužníky: 1.1 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč 1.2 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč 1.3 /////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč 1.4 //////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč 1.5 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč 1.6 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč 1.7 ////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč 1.8 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,10 Kč 1.9 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč 3

4 1.10 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč 1.11 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč 1.12 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč 1.13 //////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč 1.14 /////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč 1.15 ////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč 1.16 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč 1.17 //////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč 1.18 ///////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč 1.19 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč 1.20 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč 1.21 ////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč 1.22 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč 1.23 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč 1.24 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč 1.25 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč 1.26 //////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.27 //////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.28 //////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.29 /////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.30 //////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.31 ////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.32 ///////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.33 /////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.34 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.35 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.36 //////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.37 ///////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.38 //////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.39 ////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.40 ////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.41 ///////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.42 /////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.43 //////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.44 ////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.45 ////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.46 /////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.47 //////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.48 ///////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.49 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.50 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.51 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.52 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.53 /////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč b) předložit orgánům statutárního města Ostravy žádost o závazný příslib limitu pro prominutí pohledávek pro rok 2009 ve výši 20 mil. Kč 4

5 2) z m o c ň u j e a) starostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k podpisu dohod o prominutí pohledávek s dlužníky uvedenými v bodě 1a) 1.1 až 1.23, 1.26 až 1.53 tohoto usnesení b) Ing. Jiřího Grolla, místostarostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k podpisu dohod o prominutí pohledávek s dlužníky uvedenými v bodě 1a) 1.24 až 1.25 tohoto usnesení 3) u k l á d á a) realizovat bod 1a) 1.1 až 1.23, 1.26 až 1.53 tohoto usnesení včetně odpisu pohledávek Z: vedoucí odboru financí a rozpočtu T: b) realizovat bod 1a) 1.24 až 1.25 tohoto usnesení včetně odpisu pohledávek Z: vedoucí odboru bytového hospodářství T: c) realizovat bod 1b) tohoto usnesení Z: starosta T: /15/09 OFR M. č. 7 a) prominout poplatky z prodlení ve výši 80 %, tj. v částce ,00 Kč z celkové pohledávky ,00 Kč dlužníkovi paní ///////////////////////////////////////////////////////////////, které je povinna uhradit věřiteli dle vykonatelného notářského zápisu čj. NZ 334/2005, N 364/2005 a uzavřít s dlužníkem dohodu o prominutí pohledávky za podmínky, že dohoda o prominutí pohledávky bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi b) prominout poplatky z prodlení ve výši 80 %, tj. v částce ,00 Kč z celkové pohledávky ,00 Kč dlužníkovi paní //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, které je povinna uhradit věřiteli dle pravomocných rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě čj. 69 Ro 1043/96 a čj. 68 Ro 1538/96 a uzavřít s dlužníkem dohodu o prominutí pohledávky za podmínky, že dohoda o prominutí pohledávky bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi c) prominout poplatky z prodlení ve výši 80 %, tj. v částce ,00 Kč z celkové pohledávky ,38 Kč dlužníkovi panu //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, které je povinen uhradit věřiteli dle pravomocných rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě čj. 36 Ro 3193/95, 5

6 čj. 23 C 113/97, čj. 30 C 63/99, čj. 37 C 482/00 a uzavřít s dlužníkem dohodu o prominutí pohledávky za podmínky, že dohoda o prominutí pohledávky bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi d) prominout poplatky z prodlení ve výši 80 %, tj. v částce ,00 Kč z celkové pohledávky ,60 Kč dlužníkovi paní ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////, které je povinna uhradit věřiteli dle pravomocných rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě čj. 66 Ro 2380/95, čj. 23 C 134/99 a uzavřít s dlužníkem dohodu o prominutí pohledávky za podmínky, že dohoda o prominutí pohledávky bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi e) prominout poplatky z prodlení ve výši 80 %, tj. v částce ,00 Kč ze zbývající výše pohledávky ,00 Kč dlužníkovi panu /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, které je povinen uhradit věřiteli dle pravomocného rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě čj. 68 Ro 101/2004 a uzavřít s dlužníkem dohodu o prominutí pohledávky za podmínky, že dohoda o prominutí pohledávky bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi f) prominout poplatky z prodlení ve výši 80 %, tj. v částce ,00 Kč ze zbývající výše pohledávky ,44 Kč dlužníkovi paní ///////////////////////////////////////////////////////////, které je povinna uhradit věřiteli dle pravomocných rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě čj. 23 C 151/97, čj. 66 Ro 3009/97, čj. 65 Ro 1162/99, čj. 65 Ro 785/00 a uzavřít s dlužníkem dohodu o prominutí pohledávky za podmínky, že dohoda o prominutí pohledávky bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi g) prominout poplatky z prodlení ve výši 80 %, tj. v částce ,00 Kč z celkové pohledávky ,00 Kč dlužníkům paní ///////////////// a panu //////////////////////////////////////////////////////////////////////////, které jsou povinni uhradit věřiteli dle pravomocného rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě čj. 36 C 293/99 a uzavřít dohodu o prominutí pohledávky za podmínky, že dohoda o prominutí pohledávky bude ze strany dlužníků podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkům h) prominout poplatky z prodlení ve výši 100 %, tj. v částce ,30 Kč dlužníkovi panu ////////////////////////////////////////////, které je povinen uhradit věřiteli dle pravomocných rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě čj. 30 C 460/99, čj. 16 C 109/01 a uzavřít s dlužníkem dohodu o prominutí pohledávky za podmínky, že dohoda o prominutí pohledávky bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi 2) z m o c ň u j e starostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k podpisu dohod o prominutí pohledávek s dlužníky uvedenými v bodě 1) tohoto usnesení 6

7 3) u k l á d á realizovat bod 1) tohoto usnesení včetně odpisu pohledávek Z: vedoucí odboru financí a rozpočtu T: /15/09 OFR M. č. 8 prominout paní ////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pohledávky ve výši ,00 Kč vzniklé z titulu pronájmu bytu č. 20 v domě čp. 1761, Tyršova 14, Ostrava-Moravská Ostrava (dlužné nájemné za období 04/ /2004, 09/ /2005, 07/2005 ve výši ,00 Kč, poplatky a úroky z prodlení ve výši ,00 Kč, náklady soudního řízení ve výši 1 200,00 Kč, náklady exekučního řízení ve výši 600,00 Kč), které je povinna uhradit městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle pravomocných rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě čj. 54 C 325/2005 a čj. 68 Ro 2447/2005 a uzavřít s dlužníkem dohodu o prominutí pohledávky za podmínky, že dohoda o prominutí pohledávky bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi 2) z m o c ň u j e starostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k podpisu dohody o prominutí pohledávky s dlužníkem uvedeným v bodě 1) tohoto usnesení 3) u k l á d á realizovat bod 1) tohoto usnesení včetně odpisu pohledávky Z: vedoucí odboru financí a rozpočtu T: /15/09 OFR M. č. 9 a) uzavřít s dlužníkem - paní //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// dohodu o splátkách dlužné částky ve výši ,00 Kč (dlužné nájemné za pronájem bytu č. 15 v domě čp. 1081, Sokolská třída 115, Ostrava-Moravská Ostrava za období 3, 4, 7-9/2000, 7-12/2002, vyúčtování služeb roku 2001 a náklady soudních řízení) ve 24 měsíčních splátkách po 2 000,00 Kč a 1 splátce ve výši 2 004,00 Kč s úhradou první splátky od měsíce dubna 2009 za podmínky, že dohoda o splátkách bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi b) uzavřít s dlužníkem - paní ///////////////////////////////////////////////////////////// dohodu o splátkách dlužné částky ve výši ,00 Kč (dlužné nájemné za pronájem bytu č. 11 v domě čp. 1081, Sokolská třída 115, Ostrava-Moravská Ostrava za období 7

8 2/1998 2/1999 a náklady soudních řízení) v 68 měsíčních splátkách po 500,00 Kč a 1 splátce ve výši 123,00 Kč s úhradou první splátky od měsíce dubna 2009 za podmínky, že dohoda o splátkách bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi c) uzavřít s dlužníkem - paní ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// dohodu o splátkách dlužné částky ve výši ,00 Kč (dlužné nájemné za pronájem bytu č. 15 v domě čp. 2938, 30. dubna 3, Ostrava-Moravská Ostrava za období 1/2000 2/2003, náklady soudních řízení, náklady za opravu bytu a náklady za vyklizení bytu) ve 24 měsíčních splátkách po 300,00 Kč (v období od 4/2009 do 3/2011), ve 42 měsíčních splátkách po 1 500,00 Kč (v období od 4/2011 do 9/2014) a 1 splátce ve výši 1 407,00 Kč (v období 10/2014) s úhradou první splátky od měsíce dubna 2009 za podmínky, že dohoda o splátkách bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi d) uzavřít s dlužníkem - panem /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// dohodu o splátkách dlužné částky ve výši ,00 Kč (dlužné nájemné za pronájem bytu č. 9 v domě čp. 2113, 28. října 98, Ostrava-Moravská Ostrava za období 6/1998 9/2003, vyúčtování služeb roku 2001, náklady soudních řízení a náklady za vyklizení bytu) ve 24 měsíčních splátkách po 500,00 Kč (v období od 4/2009 do 3/2011), ve 114 měsíčních splátkách po 1 000,00 Kč (v období od 4/2011 do 9/2020) a 1 splátce ve výši 1 051,00 Kč (v období 10/2020) s úhradou první splátky od měsíce dubna 2009 za podmínky, že dohoda o splátkách bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi e) uzavřít s dlužníkem panem /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// dohodu o splátkách dlužné částky ve výši ,00 Kč (dlužné nájemné za pronájem bytu č. 38 v domě čp. 2835, Lechowiczova 31, Ostrava-Moravská Ostrava za období 8/1997 9/2000, vyúčtování služeb roku 2000, náklady soudních řízení a náklady za vyklizení bytu) v 64 měsíčních splátkách po 900,00 Kč a 1 splátce ve výši 615,00 Kč s úhradou první splátky od měsíce dubna 2009 za podmínky, že dohoda o splátkách bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi f) uzavřít s dlužníkem paní //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// dohodu o splátkách dlužné částky ve výši ,00 Kč (dlužné nájemné za pronájem bytu č. 16 v domě čp. 2888, Gen. Píky 8, Ostrava-Moravská Ostrava za období 1/2004 7/2004, vyúčtování služeb roku 2004, náklady soudních řízení a náklady za vyklizení bytu; dlužné nájemné za pronájem bytu č. 14 v domě čp. 3013, Hornická 43, Ostrava-Moravská Ostrava za období 3/2002 5/2002, vyúčtování služeb roku 2002, náklady soudních řízení a náklady za vyklizení bytu) ve 30 měsíčních splátkách po 1 000,00 Kč a 1 splátce ve výši 951,00 Kč s úhradou první splátky od měsíce dubna 2009 za podmínky, že dohoda o splátkách bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi g) uzavřít s dlužníkem - paní ////////////////////////////////////////////////////////////////// dohodu o splátkách dlužné částky ve výši ,00 Kč (dlužné nájemné za pronájem bytu č. 69 v domě čp. 2830, Hornopolní 51, Ostrava-Moravská Ostrava za období 2/1993 6/1999, vyúčtování služeb roku 1999 a náklady soudních řízení) ve 121 měsíčních 8

9 splátkách po 1 500,00 Kč a 1 splátce ve výši 842,00 Kč s úhradou první splátky od měsíce dubna 2009 za podmínky, že dohoda o splátkách bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi h) uzavřít s dlužníkem panem /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// dohodu o splátkách dlužné částky ve výši ,00 Kč (dlužné nájemné za pronájem bytu č. 17 v domě čp. 1877, Zborovská 23, Ostrava-Moravská Ostrava za období 1/ /1999 a náklady soudních řízení) ve 27 měsíčních splátkách po 700,00 Kč a 1 splátce ve výši 669,00 Kč s úhradou první splátky od měsíce dubna 2009 za podmínky, že dohoda o splátkách bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi i) uzavřít s dlužníkem panem ////////////////////////////////////////////////////////// dohodu o splátkách dlužné částky ve výši 9 323,00 Kč (dlužné nájemné za pronájem bytu č. 1 v domě čp. 2608, Partyzánské nám. 6, Ostrava-Moravská Ostrava za období 10/1994 1/1997 a náklady soudních řízení) v 18 měsíčních splátkách po 500,00 Kč a 1 splátce ve výši 323,00 Kč s úhradou první splátky od měsíce dubna 2009 za podmínky, že dohoda o splátkách bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi j) uzavřít s dlužníkem paní //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// dohodu o splátkách dlužné částky ve výši ,00 Kč (dlužné nájemné za pronájem bytu č. 2 v domě čp. 2443, Sokolská třída 42, Ostrava-Moravská Ostrava za období 5/2001 9/2002, náklady soudních řízení a náklady za vyklizení bytu) v 54 měsíčních splátkách po 1 500,00 Kč a 1 splátce ve výši 1 612,00 Kč s úhradou první splátky od měsíce dubna 2009 za podmínky, že dohoda o splátkách bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi 2) z m o c ň u j e starostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k podpisu dohod o splátkách dluhů s dlužníky uvedenými v bodě 1) tohoto usnesení 3) u k l á d á realizovat bod 1) tohoto usnesení Z: vedoucí odboru financí a rozpočtu T: /15/09 OFR M. č. 10 odepsat pohledávky z pronájmu bytů ve znění přílohy předloženého materiálu vůči těmto dlužníkům: a) /////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 9

10 b) ////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč c) /////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč d) ///////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč e) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč f) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč g) ////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč h) /////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč i) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč j) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč k) ////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč l) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč m) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,49 Kč n) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč o) ////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč p) //////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč q) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč r) ///////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč 2) u k l á d á realizovat bod 1) tohoto usnesení Z: vedoucí odboru financí a rozpočtu T: /15/09 OFR M. č. 11 1) b e r e n a v ě d o m í informaci o zániku vymahatelnosti pohledávky po zemřelých nájemcích bytů: a) //////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč b) ///////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč c) /////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,90 Kč 2) u k l á d á realizovat odpis pohledávek dle bodu 1) tohoto usnesení Z: vedoucí odboru financí a rozpočtu T: /15/09 OVT M. č. 12 1) s t a n o v u j e s účinností od výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva městského obvodu takto: 10

11 ,- Kč za výkon funkce člena rady městského obvodu, ,- Kč za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva městského obvodu nebo komise rady městského obvodu, ,- Kč za výkon funkce člena výboru zastupitelstva městského obvodu, komise rady městského obvodu nebo zvláštního orgánu městského obvodu, - 870,- Kč za výkon funkce člena zastupitelstva, přičemž v případě souběhu nároků na odměnu za výkon více funkcí neuvolněným členem zastupitelstva se poskytne odměna za každou vykonávanou funkci v plné výši. 702/15/09 OBH M. č. 13 1) s c h v a l u j e vzorovou kupní smlouvu na prodej nemovitostí dle Zásad pro prodej domů a souvisejících pozemků ve znění přílohy č. 1 2) u k l á d á realizovat a používat vzorovou kupní smlouvu Z: vedoucí odboru bytového hospodářství T: průběžně 703/15/09 OBH M. č. 14 poskytnout max. 30 % slevu z kupní ceny jednotek vlastníkům jednotek v domě č. p (Hornická 43) a spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 2887/53, kterými jsou: 11

12 2) u k l á d á zajistit výplatu slevy Z: vedoucí odboru bytového hospodářství vedoucí odboru financí a rozpočtu T: /15/09 OBH M. č. 15 poskytnout max. 30 % slevu z kupní ceny jednotek ve dvou splátkách - 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu, vlastníkům jednotek v domě č. p (Na Široké 20) a spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 2884/13, kterými jsou: ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 2) u k l á d á zajistit výplatu slevy Z: vedoucí odboru bytového hospodářství vedoucí odboru financí a rozpočtu T:

13 705/15/09 OBH M. č. 16 poskytnout max. 30 % slevu z kupní ceny jednotek vlastníkům jednotek v domě č. p (Verdunská 15) a spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 1242/38, kterými jsou: /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 2) u k l á d á zajistit výplatu slevy Z: vedoucí odboru bytového hospodářství vedoucí odboru financí a rozpočtu T: /15/09 OBH M. č. 17 poskytnout max. 30 % slevu z kupních cen jednotek ve dvou splátkách - 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu, vlastníkům jednotek v domě č. p (Dr. Malého 58) a spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 2890/29, kterými jsou: ////////////////// 2) u k l á d á zajistit výplatu slevy Z: vedoucí odboru bytového hospodářství vedoucí odboru financí a rozpočtu T:

14 707/15/09 OBH M. č. 18 poskytnout max. 30 % slevu z kupních cen jednotek ve dvou splátkách - 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu, vlastníkům jednotek v domě č. p. 2891(Gen. Píky 2) a spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 2206/50, kterými jsou: ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 2) u k l á d á zajistit výplatu slevy Z: vedoucí odboru bytového hospodářství vedoucí odboru financí a rozpočtu T: /15/09 OBH M. č. 19 poskytnout max. 30 % slevu z kupních cen jednotek ve dvou splátkách - 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí 14

15 zastupitelstva městského obvodu, vlastníkům jednotek v domě č. p (Gen. Píky 6) a spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 2206/52, kterými jsou: //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 2) u k l á d á zajistit výplatu slevy Z: vedoucí odboru bytového hospodářství vedoucí odboru financí a rozpočtu T: /15/09 OBH M. č. 20 poskytnout max. 30 % slevu z kupních cen bytových jednotek vlastníkům jednotek v domě č. p (Sokolská 29) a spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 596/1, kterými jsou: 15

16 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 2) u k l á d á zajistit výplatu slevy Z: vedoucí odboru bytového hospodářství vedoucí odboru financí a rozpočtu T: /15/09 OBH M. č. 21 poskytnout max. 30 % slevu z kupní ceny bytových jednotek vlastníkům jednotek v domě č. p (Josefa Brabce 5) a spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 2206/45, kterými jsou: 16

17 //////////////// 2) u k l á d á zajistit výplatu slevy Z: vedoucí odboru bytového hospodářství vedoucí odboru financí a rozpočtu T: /15/09 OBH M. č. 22 poskytnout max. 30 % slevu z kupní ceny bytových jednotek ve dvou splátkách - 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu, vlastníkům jednotek v domě č. p (Tyršova 28) a spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 715/1, kterými jsou: /////////////////////////////////////////////////////////////////// 2) u k l á d á zajistit výplatu slevy Z: vedoucí odboru bytového hospodářství vedoucí odboru financí a rozpočtu T: /15/09 OBH M. č. 23 uzavřít Smlouvu o podmínkách poskytnutí max. 30% slevy z kupní ceny k domu č. p a pozemku parc. č. 2428, k. ú. Moravská Ostrava s Bytovým družstvem 17

18 Hornopolní 10, se sídlem Moravská Ostrava, Hornopolní 2309/10, PSČ , IČ: , dle vzorové typové smlouvy schválené usnesením zastupitelstva městského obvodu č. 644/14/08 ze dne ) z m o c ň u j e Ing. Jiřího Grolla, místostarostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení 3) u k l á d á realizovat bod 1) tohoto usnesení Z: vedoucí odboru bytového hospodářství T: /15/09 OBH M. č. 24 uzavřít darovací smlouvy dle vzorových typových smluv schválených usnesením zastupitelstva městského obvodu č. 646/14/08 ze dne na poskytnutí peněžitých darů a poskytnout dary, namísto 30% náhrad z kupních cen jednotek v případech, kdy již byly uzavřeny smlouvy o podmínkách poskytnutí max. 30% náhrady z kupních cen s níže uvedenými vlastníky jednotek: ///////////////////// dar bude žadateli vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu ////////////////////////////////////// dar bude žadateli vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu //////////////////////////////////////////////////////////////////////// dar bude žadatelům vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu //////////////////////////////////////////////////////////////////// dar bude žadatelům vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu ///// dar bude žadatelům vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu dar bude žadateli vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu 18

19 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// dar bude žadatelům vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu //////////////////////////// ////////////////////////// //////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////, dar bude žadateli vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, dar bude žadatelům vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu ///////////////////////////// ////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////// //, dar bude žadateli vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu /////////////////////////////, dar bude žadateli vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu /////////////////////////////, dar bude žadateli vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////dar bude žadateli vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu. ///////////////////////////////// dar bude žadateli vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu 19

20 //////////////////////////////// dar bude žadateli vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu ///////////////////////////// dar bude žadateli vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu. ///////////////////// ////////// ////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////// /////////////////////////////// ///////////////// ////////////////////////// 2) z m o c ň u j e Ing. Jiřího Grolla, místostarostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k podpisu smluv dle bodu 1) tohoto usnesení 3) u k l á d á realizovat bod 1) tohoto usnesení takto: jednorázově vyplatit dary ve výši ,- Kč do ; 1. splátku darů 50% ve výši ,- Kč do ; 2. splátku darů ve výši ,- Kč do Z: vedoucí odboru bytového hospodářství vedoucí odboru financí a rozpočtu T: /15/09 OBH M. č. 25 uzavřít darovací smlouvy dle vzorových typových smluv schválených usnesením zastupitelstva městského obvodu č. 646/14/08 ze dne na poskytnutí peněžitých darů a poskytnout dary, namísto 30% náhrad z kupních cen jednotek v případech, kdy již byly uzavřeny smlouvy o podmínkách poskytnutí max. 30% náhrady z kupních cen s níže uvedenými vlastníky jednotek: 20

21 //////////////////////////////////////////////dar bude žadateli vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu //////////////////////////////dar bude žadateli vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu / /////////////////), dar bude žadateli vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu ///////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////// //////////////////////////// ///////////////////// ///////////////// ///////////////////////////// ///////////////////////////////////), dar bude žadateli vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu ///////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////// ////////////// dar bude žadateli vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu. 21

22 ///////////////////////////////////////////////dar bude žadateli vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu. ////////////////////// dar bude žadateli vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu. //////////////////////////////// dar bude žadateli vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu. ////////////////////dar bude žadateli vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu. ///////////////////// //////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////// //////////////////////////////////// /////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////// ///////////////////////////// ///////////////////////////////// 22

23 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////dar bude žadateli vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu. //////////////////// //////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// dar bude žadateli vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu. ///////////////////////////////////////// dar bude žadateli vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// dar bude žadateli vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu. ///////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////// /////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////// ///////////////////////////// /////////////////////////////// /////////// //////////////////////////////// 23

24 ///////////////////////////// / 2) z m o c ň u j e Ing. Jiřího Grolla, místostarostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k podpisu smluv dle bodu 1) tohoto usnesení 3) u k l á d á realizovat bod 1) tohoto usnesení takto: jednorázově vyplatit dary ve výši ,- Kč do ; 1. splátku darů 50% ve výši ,- Kč do ; 2. splátku darů ve výši ,- Kč do Z: vedoucí odboru bytového hospodářství vedoucí odboru financí a rozpočtu T: /15/09 OBH M. č. 26 dodatečně poskytnout max. 30 % slevu z kupních cen bytových jednotek včetně spoluvlastnických podílů k pozemkům níže uvedeným vlastníkům jednotek v domech, kde již byly slevy vyplaceny: ////////////////////////////////// sleva bude žadateli vyplacena takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu ////////////////////////////////////////////////// sleva bude žadateli vyplacena takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// sleva bude žadateli vyplacena 24

25 takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu /////////////////////////////// sleva bude žadateli vyplacena takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////// sleva bude žadateli vyplacena takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu /////////////////////// sleva bude žadateli vyplacena takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu 2) u k l á d á realizovat bod 1) tohoto usnesení takto: jednorázově vyplatit slevy ve výši ,- Kč do ; 1. splátku slev 50% ve výši ,- Kč do ; 2. splátku slev ve výši ,- Kč do Z: vedoucí odboru bytového hospodářství vedoucí odboru financí a rozpočtu T: /15/09 OBH M. č. 27 1) r o z h od l o a) revokovat část usnesení Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 605/M/08 ze dne v části, týkající se poskytnutí slevy vlastníkům, uvedeným v bodech 1.2.,1.3.,1.4.,1.5.,1.6. v příloze č.1 tohoto materiálu b) poskytnout max. 30 % slevu z kupní ceny níže uvedeným vlastníkům: //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 2) u k l á d á realizovat bod 1) tohoto usnesení Z: vedoucí odboru bytového hospodářství vedoucí odboru financí a rozpočtu T:

26 717/15/09 OBH M. č. 28 a) uzavřít darovací smlouvy dle vzorových typových smluv schválených usnesením zastupitelstva městského obvodu č. 646/14/08 ze dne na poskytnutí peněžitých darů a poskytnout peněžité dary z kupních cen bytových jednotek vlastníkům jednotek v domě č. p (Ahepjukova 6) a spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 2202/9, uvedeným pod bodem b) poskytnout max. 30 % slevu z kupních cen bytových jednotek dle uzavřených Smluv o podmínkách poskytnutí slevy z kupní ceny vlastníkům jednotek v domě č. p (Ahepjukova 6) a spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 2202/9, uvedeným pod bodem ///////////////////dar///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////dar //////////////////dar////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////dar/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////dar/////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////dar///////////////////////////////////// ////////////////////dar//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////dar///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////dar//////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////dar //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////dar////////// //////sleva/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////sleva ///////////////////////////////////////////////////////////sleva/ //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////sleva ////////////////sleva///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////- sleva///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////sleva ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////sleva////////////////////// 26

27 27 /////////////////////////////////////////////////sleva//////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////sleva////////////////////////////////////////////// ///////////////sleva////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////sleva///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////sleva////// ///////////////////////////////////////////////////sleva /////////////////////////////////////////////////////////////////sleva//////////////////////////////////////////////////////// ///sleva////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////slev a/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////- sleva///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////sleva////////////////////////////////////////////////////////// /////////sleva//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////sleva ////////////////////sleva///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////sleva//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////sleva////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////sleva//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////sleva/////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////sleva /////////////////////////////////////////////////////////////sleva /////////////////////sleva//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////sleva////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////sleva/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////sleva///////////////////// //////sleva/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////sleva///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////sleva //////////////////////sleva/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////sleva///////////////////////////// ///////////////////////////////////////////sleva////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////sleva///////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////sleva//////////////////////

28 ////////////////////////////////////////sleva //////////////////////////////////////////////////////////sleva /////////////////////////////////////////////////////////////sleva//////////////////////////////////////////////////////////// ///sleva////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////sleva//////////////////////////////////////////////// //////////////sleva/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////sleva//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////sleva/////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////sleva//////////////////////////////////// //////////////////////sleva/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////sleva/////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////sleva//////////////////////////////////////////// ///////////////sleva////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////sleva ///////////////////////////////////////////////////////////////////sleva /////////////////////////////////////////////////////////sleva //////////////sleva/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////sleva//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////sleva////////////// /////sleva//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////sleva/////////////////////////////////////// //////////////////////////////sleva/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////sleva///////////////////// //////////////////////////////////////////sleva/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////sleva///////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////sleva ///////////////////////////////////////////////////////sleva////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////sleva ////////////////////////////////////////////sleva 2) z m o c ň u j e Ing. Jiřího Grolla, místostarostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k podpisu smluv dle bodu 1) tohoto usnesení 28

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Ing.

Více

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 906/M/09-926/M/09

Více

U S N E S E N Í 679/M/09 688/M/09

U S N E S E N Í 679/M/09 688/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 22. 1. 2009 679/M/09 688/M/09

Více

Usnesení. Usnesení. 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0540/ZMOb1014/14/ /ZMOb1014/14/13

Usnesení. Usnesení. 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0540/ZMOb1014/14/ /ZMOb1014/14/13 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 27.06.2013 čís. 0540/ZMOb1014/14/13 0567/ZMOb1014/14/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Usnesení. 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0186/ZMOb1418/16/ /ZMOb1418/16/17

Usnesení. 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0186/ZMOb1418/16/ /ZMOb1418/16/17 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 20.04.2017 čís. 0186/ZMOb1418/16/17 0204/ZMOb1418/16/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0182/ZMOb1014/4/ /ZMOb1014/4/11

Usnesení. Usnesení. 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0182/ZMOb1014/4/ /ZMOb1014/4/11 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15. 09. 2011 čís. 0182/ZMOb1014/4/11 0226/ZMOb1014/4/11 Ing. Jiří Havlíček v.r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v.r. místostarostka Přehled usnesení

Více

U S N E S E N Í. z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne čís.

U S N E S E N Í. z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne čís. Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 19. 12. 2006 čís. 13/02 75/02 Ing.

Více

U S N E S E N Í. z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /10 404/10

U S N E S E N Í. z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /10 404/10 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 1. 2008 389/10 404/10 Ing. Miroslav

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 25. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 15. dubna 2010 čís. usn. 329/25 čís.

Více

Usnesení. 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0315/ZMOb1418/21/ /ZMOb1418/21/18

Usnesení. 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0315/ZMOb1418/21/ /ZMOb1418/21/18 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19.04.2018 čís. 0315/ZMOb1418/21/18 0344/ZMOb1418/21/18 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Bc. Lucie Feiková v. r. 2. místostarostka Přehled

Více

Usnesení. Usnesení. 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0033/ZMOb1418/2/ /ZMOb1418/2/14

Usnesení. Usnesení. 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0033/ZMOb1418/2/ /ZMOb1418/2/14 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2014 čís. 0033/ZMOb1418/2/14 0072/ZMOb1418/2/14 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0257/ZMOb1418/19/ /ZMOb1418/19/17

Usnesení. Usnesení. 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0257/ZMOb1418/19/ /ZMOb1418/19/17 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.12.2017 čís. 0257/ZMOb1418/19/17 0293/ZMOb1418/19/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 14. prosince 2006 --------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012 čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

U S N E S E N Í. z 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 17. 4. 2007

U S N E S E N Í. z 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 17. 4. 2007 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 17. 4. 2007 čís. 142/05 160/05 Ing.

Více

na 29. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 29. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 29. schůzi rady městského obvodu konanou dne 04.02.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení

Více

Pozvánka na 51. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 51. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 51. schůzi rady městského obvodu konanou dne 15.12.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 14. zasedání zastupitelstva Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh

Více

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu Důvodová zpráva Zastupitelstvu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsou předkládány žádosti o prominutí poplatků a úroků z prodlení. dluh za byt č. X v domě 30. dubna XXXX, Ostrava-Moravská Ostrava

Více

Pozvánka na 74. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 74. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 74. schůzi rady městského obvodu konanou dne 30.11.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0205/ZMOb1418/17/ /ZMOb1418/17/17

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0205/ZMOb1418/17/ /ZMOb1418/17/17 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.06.2017 čís. 0205/ZMOb1418/17/17 0226/ZMOb1418/17/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Pozvánka na 82. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 82. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 82. schůzi rady městského obvodu konanou dne 05.04.2018 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0270/ZMOb1014/6/ /ZMOb1014/6/12

Usnesení. Usnesení. 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0270/ZMOb1014/6/ /ZMOb1014/6/12 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 1. 3. 2012 čís. 0270/ZMOb1014/6/12 0314/ZMOb1014/6/12 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

Pozvánka na 46. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 46. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 46. schůzi rady městského obvodu konanou dne 06.10.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 02/OFR/01 Kontrola

Více

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0 Z á p i s mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 58. schůze rady městského obvodu

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 58. schůze rady městského obvodu Výsledky hlasování o přijatých usneseních 58. schůze rady městského obvodu Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Petra Bernfeldová (politické hnutí Ostravak) Lucie Feiková (ČSSD) Ing. Jiří Havlíček

Více

Pozvánka na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne 06.10.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 11:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení

Více

na 2. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 2. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 2. schůzi rady městského obvodu konanou dne 26.11.2018 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 08:30 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Žádost o poskytnutí finančních prostředků

Více

na 25. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 25. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 25. schůzi rady městského obvodu konanou dne 26.11.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 9:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

na 61. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 61. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 61. schůzi rady městského obvodu konanou dne 18.05.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 02/OFR/01 Žádosti o prominutí úroků z prodlení

Více

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 09.03.2015 čís. 0036/ZMOb-Vit/M1418/3-0063/ZMOb-Vit/M1418/3 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu konané dne 03.11.2016 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Pozvánka na 10. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 10. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 10. schůzi rady městského obvodu konanou dne 08.04.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 51. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 51. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 51. schůze rady městského obvodu konané dne 15.12.2016 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

10:10 hodin Petra Bargelová Mgr. Alena Pataky, Ing. Jiří Havlíček Hlasovalo pro 33, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0.

10:10 hodin Petra Bargelová Mgr. Alena Pataky, Ing. Jiří Havlíček Hlasovalo pro 33, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0. z 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.02.2016 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Neomluveni: - Zahájení: Přestávka: - Ukončení: Zapisovatelka: Ověřovatelé zápisu: zasedací

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 61. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 61. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 61. schůze rady městského obvodu konané dne 18.05.2017 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Robert Adámek (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Výroční zpráva za rok 2014 v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva za rok 2014 v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím na 6. schůzi rady městského obvodu konanou dne 12. 02. 2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 9:00 hodin Seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu

Více

z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 16.6.20119:00

z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 16.6.20119:00 1 z 9 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA - JIH USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 16.6.20119:00 (usn.č. 0153/6 - usn.č. 0176/6) Mgr. Karel

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 21. dubna 2008 čís. 157/12 - čís. 175/12

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 80. schůze rady městského obvodu konané dne

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 80. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 80. schůze rady městského obvodu konané dne 07.08.2014 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Petra Bernfeldová (politické hnutí Ostravak) Lucie Feiková

Více

Pozvánka na 71. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 71. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 71. schůzi rady městského obvodu konanou dne 19.10.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 02/OFR/01 Návrh na vydání organizačního

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 9. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 9. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 9. schůze rady městského obvodu konané dne 26.03.2015 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaná dne 6. února 2007 čís. 159/8 čís. 171/8 Ing. Radomír Michniak

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 6 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 10 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 15. 12. 2016 13:00 (usn. č. 0422/12 - usn. č. 0458/12) Bc.

Více

Usnesení 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13.12.2018 čís. 0010/ZMOb-JIH/1822/2-0034/ZMOb-JIH/1822/2 Bc. Martin Bednář starosta Mgr. Dagmar Hrabovská místostarostka Strana 1/14 Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 41. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2429/RMOb1014/41/ /RMOb1014/41/12

Usnesení. Usnesení. 41. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2429/RMOb1014/41/ /RMOb1014/41/12 41. schůze rady městského obvodu konané dne 4. 10. 2012 čís. 2429/RMOb1014/41/12 2480/RMOb1014/41/12 Ing. Jiří Havlíček, v.r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v.r. místostarostka Přehled usnesení Rady

Více

Pozvánka na 36. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 36. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 36. schůzi rady městského obvodu konanou dne 12.05.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh na uzavření dohod o převodu

Více

na 49. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 49. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 49. schůzi rady městského obvodu konanou dne 15.11.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 02/OFR/01 02/OFR/02 Návrh na vydání

Více

na 57. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 57. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 57. schůzi rady městského obvodu konanou dne 29.03.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 10:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Náhrada nemajetkové újmy Mgr. Leona

Více

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz starostka

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz starostka na 9. schůzi rady městského obvodu konanou dne 26.03.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Seznam aktualizovaných materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 Návrh organizační

Více

Usnesení 93. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 93. schůze rady městského obvodu konané dne 93. schůze rady městského obvodu konané dne 21.02.2018 čís. 2375/RMOb-Vit/1418/93-2385/RMOb-Vit/1418/93 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení. Usnesení. 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0362/ZMOb1014/8/ /ZMOb1014/8/12

Usnesení. Usnesení. 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0362/ZMOb1014/8/ /ZMOb1014/8/12 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 26. 7. 2012 čís. 0362/ZMOb1014/8/12 0376/ZMOb1014/8/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

čís. 2680/RMObM1014/67/ /RMObM1014/67/12

čís. 2680/RMObM1014/67/ /RMObM1014/67/12 67. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29. 11. 2012 čís. 2680/RMObM1014/67/12 2694/RMObM1014/67/12 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 93. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 93. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 93. schůze rady městského obvodu konané dne 13.09.2018 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) Ing. Bernfeldová Petra

Více

Usnesení. Usnesení. 109. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 17.02.2014 čís. 4485/RMObM1014/109/14 4492/RMObM1014/109/14

Usnesení. Usnesení. 109. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 17.02.2014 čís. 4485/RMObM1014/109/14 4492/RMObM1014/109/14 109. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 17.02.2014 čís. 4485/RMObM1014/109/14 4492/RMObM1014/109/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 68. schůze rady městského obvodu

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 68. schůze rady městského obvodu Výsledky hlasování o přijatých usneseních 68. schůze rady městského obvodu Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Petra Bernfeldová (politické hnutí Ostravak) Lucie Feiková (ČSSD) Ing. Jiří Havlíček

Více

Pozvánka na 12. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 12. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 12. schůzi rady městského obvodu konanou dne 06.05.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Seznam materiálů: 02/OFR/01 Žádost o prominutí dluhu Ing. Alena Zapletalová,

Více

Pozvánka na 53. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 53. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 53. schůzi rady městského obvodu konanou dne 02.02.2017 Místo konání: Karlova Studánka Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

na 39. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 39. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 39. schůzi rady městského obvodu konanou dne 23.06.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 Návrh na vydání organizačního

Více

na 33. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 33. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 33. schůzi rady městského obvodu konanou dne 31.03.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 132. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12.08.2014 čís. 5371/RMObM1014/132/14 5378/RMObM1014/132/14

Usnesení. Usnesení. 132. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12.08.2014 čís. 5371/RMObM1014/132/14 5378/RMObM1014/132/14 132. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12.08.2014 čís. 5371/RMObM1014/132/14 5378/RMObM1014/132/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Dalibor Mouka, v. r. místostarosta Přehled usnesení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 141. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 141. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 1 z 9 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 141. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 28. 11. 201710:00 (usn. č. 5822/141 - usn. č. 5837/141) Bc. Martin Bednář

Více

Usnesení. Usnesení. 49. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1044/RMOb1418/49/ /RMOb1418/49/16

Usnesení. Usnesení. 49. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1044/RMOb1418/49/ /RMOb1418/49/16 49. schůze rady městského obvodu konané dne 15.11.2016 čís. 1044/RMOb1418/49/16 1096/RMOb1418/49/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 33. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1288/RMObM1014/33/ /RMObM1014/33/11

Usnesení. Usnesení. 33. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1288/RMObM1014/33/ /RMObM1014/33/11 33. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 05. 12. 2011 čís. 1288/RMObM1014/33/11 1300/RMObM1014/33/11 Ing. Jiří Havlíček, v.r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v.r. místostarostka Přehled usnesení

Více

na 37. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 37. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 37. schůzi rady městského obvodu konanou dne 26.05.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 02/OFR/01 02/OFR/02

Více

Usnesení. 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0345/ZMOb1418/22/ /ZMOb1418/22/18

Usnesení. 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0345/ZMOb1418/22/ /ZMOb1418/22/18 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.06.2018 čís. 0345/ZMOb1418/22/18 0366/ZMOb1418/22/18 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0315/ZMOb1014/7/ /ZMOb1014/7/12

Usnesení. Usnesení. 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0315/ZMOb1014/7/ /ZMOb1014/7/12 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 31. 5. 2012 čís. 0315/ZMOb1014/7/12 0361/ZMOb1014/7/12 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice konaného dne 7. června 2018

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice konaného dne 7. června 2018 Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice konaného dne 7. června 2018 Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 265/20/18 1) schvaluje

Více

Pozvánka na 43. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 43. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 43. schůzi rady městského obvodu konanou dne 25.08.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

Pozvánka na 13. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 13. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 13. schůzi rady městského obvodu konanou dne 21.05.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu

Více

Pozvánka na 35. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 35. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 35. schůzi rady městského obvodu konanou dne 27.04.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 02/OFR/01 Návrh na vydání

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 5 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 71. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 71. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 71. schůze rady městského obvodu konané dne 19.10.2017 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Robert Adámek (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 3. zasedání zastupitelstva města,

Více

U s n e s e n í č. 2/Z3/2011. U s n e s e n í č. 3/Z3/2011. U s n e s e n í č. 4/Z3/2011

U s n e s e n í č. 2/Z3/2011. U s n e s e n í č. 3/Z3/2011. U s n e s e n í č. 4/Z3/2011 Usnesení č. 1/Z3/2011-15/Z3/2011 ze 3. zasedání Zastupitelstva města Meziboří konaného dne 14.2.2011 v budově Městského úřadu od 16.00 hodin. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Více

Usnesení. Usnesení. 59. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2320/RMObM1014/59/ /RMObM1014/59/12

Usnesení. Usnesení. 59. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2320/RMObM1014/59/ /RMObM1014/59/12 59. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 24. 08. 2012 čís. 2320/RMObM1014/59/12 2338/RMObM1014/59/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Dalibor Mouka, v. r. místostarosta Přehled usnesení

Více

U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří konaného dne 19. září 2018

U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří konaného dne 19. září 2018 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří konaného dne 19. září 2018 u p r a v e n á v e r z e č. ZM 26/2018 a) změnu rozpočtu na rok 2018 rozpočtové opatření č. 4. Rozpočtové

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 51. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 3. června 2013 čís. 724/51 743/51 1/7 724/51 Rada městského obvodu Martinov 3. června 2013

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

na 64. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 64. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 64. schůzi rady městského obvodu konanou dne 29.06.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh na určení platu řediteli příspěvkové

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 76. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 76. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 76. schůze rady městského obvodu konané dne 11.01.2018 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Robert Adámek (politické hnutí Ostravak) RSDr. Jaroslav Bečák

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 25. února 2008 čís. 144/11 - čís. 156/11

Více

MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í. z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 13.

MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í. z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 13. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 13. prosince 2011 čís. usn. 104/8 122/8

Více

Pozvánka na 6. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 6. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 6. schůzi rady městského obvodu konanou dne 25.02.2019 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 08:45 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 02/OFR/01 02/OFR/02 02/OFR/03 Výroční

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 16 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Článek 1 Výklad pojmů

Článek 1 Výklad pojmů P r o v á d ě c í p ř e d p i s, kterým se stanoví podmínky pro prodej a pronájem pozemků zastavěných bytovými domy, funkčně souvisejících pozemků a ostatních pozemků Článek 1 Výklad pojmů 1. Zastavěným

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 39. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 39. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 39. schůze rady městského obvodu konané dne 23.06.2016 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

na 86. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 86. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 86. schůzi rady městského obvodu konanou dne 04.06.2018 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 01/VED/04 02/OFR/01

Více

Výpis z usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo dne 24. února 2016

Výpis z usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo dne 24. února 2016 Výpis z usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo dne 24. února 2016 1/ Zastupitelstvo města 11/1 a) s c h v a l u j e přednesený program jednání b) v o l í návrhovou komisi

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 11. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 4. dubna 2011 čís. usn. 321/11 341/11 Ing. arch.

Více

Pozvánka na 54. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 54. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 54. schůzi rady městského obvodu konanou dne 16.02.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 15. zasedání zastupitelstva Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh

Více

Usnesení. Usnesení. 7. mimořádná schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0598/RMObM1822/7/ /RMObM1822/7/19

Usnesení. Usnesení. 7. mimořádná schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0598/RMObM1822/7/ /RMObM1822/7/19 7. mimořádná schůze rady městského obvodu konané dne 06.05.2019 čís. 0598/RMObM1822/7/19 0602/RMObM1822/7/19 Ing. Zuzana Ožanová v. r. starostka Ing. David Witosz v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 19. února 2010 čís. 321/24 - čís. 328/24

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 8 6.11.2017 11:31 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 2. 11. 2017 13:00 (usn. č. 0569/16 - usn. č.

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 57. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 57. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 57. schůze rady městského obvodu konané dne 29.03.2017 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.4.2012 Číslo 1116 Zodpovídá: Termín: 30.4.2012 program schůze dne 30.04.2012 Číslo 1117 Zodpovídá: FO Termín: 2.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení. Usnesení. 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13

Usnesení. Usnesení. 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 1043/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 257 ze dne 20.12.2016 Podmínky pro jednorázové prominutí části poplatků z prodlení za dlužné nájemné a plnění poskytovaná

Více

Pozvánka na 7. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 7. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 7. schůzi rady městského obvodu konanou dne 18.03.2019 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 08:30 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh na jmenování interního auditora

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více