U S N E S E N Í. 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /15/09 752/15/09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /15/09 752/15/09"

Transkript

1 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /15/09 752/15/09 Ing. Miroslav Svozil starosta Ing. Jiří Groll místostarosta

2 689/15/09 OFR M. č. 1 b e r e n a v ě d o m í Zprávu o činnosti finančního výboru ZMOb MOaP za rok 2008 ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 690/15/09 KV M. č. 2 b e r e n a v ě d o m í předloženou Zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2008, která tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu 691/15/09 KV M. č. 64 1) b e r e n a v ě d o m í zprávu KV o průběhu výběrového řízení na akci č Rekonstrukce chodníku Macharova, ve znění uvedeném v příloze č. 1 tohoto materiálu 2) u k l á d á radě městského obvodu zapracovat do návrhu směrnice městského obvodu o zadávání veřejných zakázek novou zásadu pro výběr uchazečů, kdy v případě zrušení 1. kola výběrového řízení a následného vypsání nového výběrového řízení, bude postupováno tak, že budou osloveni minimálně všichni uchazeči, kteří splnili podmínky 1. kola Z: Ing. Jiří Havlíček, místostarosta T: /15/09 OOHS M. č. 3 1) b e r e n a v ě d o m í kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu s termínem plnění od do dle důvodové zprávy 2) s c h v a l u j e prodloužení termínů plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu dle důvodové zprávy 3) v y ř a z u j e ze sledování plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu dle důvodové zprávy 2

3 4) u k l á d á realizovat bod 2) 3) tohoto usnesení Z: vedoucí odboru organizačního a hospodářské správy T: /15/09 OFR M. č. 4 b e r e n a v ě d o m í informaci o ukončení likvidace Státního podniku bytového hospodářství Moravská Ostrava a Přívoz, v likvidaci se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Poděbradova 27, IČ /15/09 OFR M. č. 5 1) s c h v a l u j e úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 1/2009 na rok 2009 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) u k l á d á realizovat bod 1) tohoto usnesení Z: vedoucí odboru financí a rozpočtu T: /15/09 OFR M. č. 6 a) prominout dlužníkům (bod tohoto usnesení) pohledávky poplatky a úroky z prodlení ve výši 100 % z uhrazených pohledávek za pronájem bytů za dlužné období ve znění přílohy předloženého materiálu a uzavřít dohody o prominutí pohledávek za podmínky, že dohoda o prominutí pohledávky bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi, a to s těmito dlužníky: 1.1 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč 1.2 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč 1.3 /////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč 1.4 //////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč 1.5 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč 1.6 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč 1.7 ////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč 1.8 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,10 Kč 1.9 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč 3

4 1.10 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč 1.11 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč 1.12 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč 1.13 //////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč 1.14 /////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč 1.15 ////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč 1.16 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč 1.17 //////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč 1.18 ///////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč 1.19 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč 1.20 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč 1.21 ////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč 1.22 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč 1.23 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč 1.24 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč 1.25 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč 1.26 //////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.27 //////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.28 //////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.29 /////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.30 //////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.31 ////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.32 ///////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.33 /////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.34 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.35 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.36 //////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.37 ///////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.38 //////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.39 ////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.40 ////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.41 ///////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.42 /////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.43 //////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.44 ////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.45 ////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.46 /////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.47 //////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.48 ///////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.49 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.50 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.51 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.52 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 1.53 /////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč b) předložit orgánům statutárního města Ostravy žádost o závazný příslib limitu pro prominutí pohledávek pro rok 2009 ve výši 20 mil. Kč 4

5 2) z m o c ň u j e a) starostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k podpisu dohod o prominutí pohledávek s dlužníky uvedenými v bodě 1a) 1.1 až 1.23, 1.26 až 1.53 tohoto usnesení b) Ing. Jiřího Grolla, místostarostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k podpisu dohod o prominutí pohledávek s dlužníky uvedenými v bodě 1a) 1.24 až 1.25 tohoto usnesení 3) u k l á d á a) realizovat bod 1a) 1.1 až 1.23, 1.26 až 1.53 tohoto usnesení včetně odpisu pohledávek Z: vedoucí odboru financí a rozpočtu T: b) realizovat bod 1a) 1.24 až 1.25 tohoto usnesení včetně odpisu pohledávek Z: vedoucí odboru bytového hospodářství T: c) realizovat bod 1b) tohoto usnesení Z: starosta T: /15/09 OFR M. č. 7 a) prominout poplatky z prodlení ve výši 80 %, tj. v částce ,00 Kč z celkové pohledávky ,00 Kč dlužníkovi paní ///////////////////////////////////////////////////////////////, které je povinna uhradit věřiteli dle vykonatelného notářského zápisu čj. NZ 334/2005, N 364/2005 a uzavřít s dlužníkem dohodu o prominutí pohledávky za podmínky, že dohoda o prominutí pohledávky bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi b) prominout poplatky z prodlení ve výši 80 %, tj. v částce ,00 Kč z celkové pohledávky ,00 Kč dlužníkovi paní //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, které je povinna uhradit věřiteli dle pravomocných rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě čj. 69 Ro 1043/96 a čj. 68 Ro 1538/96 a uzavřít s dlužníkem dohodu o prominutí pohledávky za podmínky, že dohoda o prominutí pohledávky bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi c) prominout poplatky z prodlení ve výši 80 %, tj. v částce ,00 Kč z celkové pohledávky ,38 Kč dlužníkovi panu //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, které je povinen uhradit věřiteli dle pravomocných rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě čj. 36 Ro 3193/95, 5

6 čj. 23 C 113/97, čj. 30 C 63/99, čj. 37 C 482/00 a uzavřít s dlužníkem dohodu o prominutí pohledávky za podmínky, že dohoda o prominutí pohledávky bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi d) prominout poplatky z prodlení ve výši 80 %, tj. v částce ,00 Kč z celkové pohledávky ,60 Kč dlužníkovi paní ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////, které je povinna uhradit věřiteli dle pravomocných rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě čj. 66 Ro 2380/95, čj. 23 C 134/99 a uzavřít s dlužníkem dohodu o prominutí pohledávky za podmínky, že dohoda o prominutí pohledávky bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi e) prominout poplatky z prodlení ve výši 80 %, tj. v částce ,00 Kč ze zbývající výše pohledávky ,00 Kč dlužníkovi panu /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, které je povinen uhradit věřiteli dle pravomocného rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě čj. 68 Ro 101/2004 a uzavřít s dlužníkem dohodu o prominutí pohledávky za podmínky, že dohoda o prominutí pohledávky bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi f) prominout poplatky z prodlení ve výši 80 %, tj. v částce ,00 Kč ze zbývající výše pohledávky ,44 Kč dlužníkovi paní ///////////////////////////////////////////////////////////, které je povinna uhradit věřiteli dle pravomocných rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě čj. 23 C 151/97, čj. 66 Ro 3009/97, čj. 65 Ro 1162/99, čj. 65 Ro 785/00 a uzavřít s dlužníkem dohodu o prominutí pohledávky za podmínky, že dohoda o prominutí pohledávky bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi g) prominout poplatky z prodlení ve výši 80 %, tj. v částce ,00 Kč z celkové pohledávky ,00 Kč dlužníkům paní ///////////////// a panu //////////////////////////////////////////////////////////////////////////, které jsou povinni uhradit věřiteli dle pravomocného rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě čj. 36 C 293/99 a uzavřít dohodu o prominutí pohledávky za podmínky, že dohoda o prominutí pohledávky bude ze strany dlužníků podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkům h) prominout poplatky z prodlení ve výši 100 %, tj. v částce ,30 Kč dlužníkovi panu ////////////////////////////////////////////, které je povinen uhradit věřiteli dle pravomocných rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě čj. 30 C 460/99, čj. 16 C 109/01 a uzavřít s dlužníkem dohodu o prominutí pohledávky za podmínky, že dohoda o prominutí pohledávky bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi 2) z m o c ň u j e starostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k podpisu dohod o prominutí pohledávek s dlužníky uvedenými v bodě 1) tohoto usnesení 6

7 3) u k l á d á realizovat bod 1) tohoto usnesení včetně odpisu pohledávek Z: vedoucí odboru financí a rozpočtu T: /15/09 OFR M. č. 8 prominout paní ////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pohledávky ve výši ,00 Kč vzniklé z titulu pronájmu bytu č. 20 v domě čp. 1761, Tyršova 14, Ostrava-Moravská Ostrava (dlužné nájemné za období 04/ /2004, 09/ /2005, 07/2005 ve výši ,00 Kč, poplatky a úroky z prodlení ve výši ,00 Kč, náklady soudního řízení ve výši 1 200,00 Kč, náklady exekučního řízení ve výši 600,00 Kč), které je povinna uhradit městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle pravomocných rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě čj. 54 C 325/2005 a čj. 68 Ro 2447/2005 a uzavřít s dlužníkem dohodu o prominutí pohledávky za podmínky, že dohoda o prominutí pohledávky bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi 2) z m o c ň u j e starostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k podpisu dohody o prominutí pohledávky s dlužníkem uvedeným v bodě 1) tohoto usnesení 3) u k l á d á realizovat bod 1) tohoto usnesení včetně odpisu pohledávky Z: vedoucí odboru financí a rozpočtu T: /15/09 OFR M. č. 9 a) uzavřít s dlužníkem - paní //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// dohodu o splátkách dlužné částky ve výši ,00 Kč (dlužné nájemné za pronájem bytu č. 15 v domě čp. 1081, Sokolská třída 115, Ostrava-Moravská Ostrava za období 3, 4, 7-9/2000, 7-12/2002, vyúčtování služeb roku 2001 a náklady soudních řízení) ve 24 měsíčních splátkách po 2 000,00 Kč a 1 splátce ve výši 2 004,00 Kč s úhradou první splátky od měsíce dubna 2009 za podmínky, že dohoda o splátkách bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi b) uzavřít s dlužníkem - paní ///////////////////////////////////////////////////////////// dohodu o splátkách dlužné částky ve výši ,00 Kč (dlužné nájemné za pronájem bytu č. 11 v domě čp. 1081, Sokolská třída 115, Ostrava-Moravská Ostrava za období 7

8 2/1998 2/1999 a náklady soudních řízení) v 68 měsíčních splátkách po 500,00 Kč a 1 splátce ve výši 123,00 Kč s úhradou první splátky od měsíce dubna 2009 za podmínky, že dohoda o splátkách bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi c) uzavřít s dlužníkem - paní ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// dohodu o splátkách dlužné částky ve výši ,00 Kč (dlužné nájemné za pronájem bytu č. 15 v domě čp. 2938, 30. dubna 3, Ostrava-Moravská Ostrava za období 1/2000 2/2003, náklady soudních řízení, náklady za opravu bytu a náklady za vyklizení bytu) ve 24 měsíčních splátkách po 300,00 Kč (v období od 4/2009 do 3/2011), ve 42 měsíčních splátkách po 1 500,00 Kč (v období od 4/2011 do 9/2014) a 1 splátce ve výši 1 407,00 Kč (v období 10/2014) s úhradou první splátky od měsíce dubna 2009 za podmínky, že dohoda o splátkách bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi d) uzavřít s dlužníkem - panem /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// dohodu o splátkách dlužné částky ve výši ,00 Kč (dlužné nájemné za pronájem bytu č. 9 v domě čp. 2113, 28. října 98, Ostrava-Moravská Ostrava za období 6/1998 9/2003, vyúčtování služeb roku 2001, náklady soudních řízení a náklady za vyklizení bytu) ve 24 měsíčních splátkách po 500,00 Kč (v období od 4/2009 do 3/2011), ve 114 měsíčních splátkách po 1 000,00 Kč (v období od 4/2011 do 9/2020) a 1 splátce ve výši 1 051,00 Kč (v období 10/2020) s úhradou první splátky od měsíce dubna 2009 za podmínky, že dohoda o splátkách bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi e) uzavřít s dlužníkem panem /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// dohodu o splátkách dlužné částky ve výši ,00 Kč (dlužné nájemné za pronájem bytu č. 38 v domě čp. 2835, Lechowiczova 31, Ostrava-Moravská Ostrava za období 8/1997 9/2000, vyúčtování služeb roku 2000, náklady soudních řízení a náklady za vyklizení bytu) v 64 měsíčních splátkách po 900,00 Kč a 1 splátce ve výši 615,00 Kč s úhradou první splátky od měsíce dubna 2009 za podmínky, že dohoda o splátkách bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi f) uzavřít s dlužníkem paní //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// dohodu o splátkách dlužné částky ve výši ,00 Kč (dlužné nájemné za pronájem bytu č. 16 v domě čp. 2888, Gen. Píky 8, Ostrava-Moravská Ostrava za období 1/2004 7/2004, vyúčtování služeb roku 2004, náklady soudních řízení a náklady za vyklizení bytu; dlužné nájemné za pronájem bytu č. 14 v domě čp. 3013, Hornická 43, Ostrava-Moravská Ostrava za období 3/2002 5/2002, vyúčtování služeb roku 2002, náklady soudních řízení a náklady za vyklizení bytu) ve 30 měsíčních splátkách po 1 000,00 Kč a 1 splátce ve výši 951,00 Kč s úhradou první splátky od měsíce dubna 2009 za podmínky, že dohoda o splátkách bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi g) uzavřít s dlužníkem - paní ////////////////////////////////////////////////////////////////// dohodu o splátkách dlužné částky ve výši ,00 Kč (dlužné nájemné za pronájem bytu č. 69 v domě čp. 2830, Hornopolní 51, Ostrava-Moravská Ostrava za období 2/1993 6/1999, vyúčtování služeb roku 1999 a náklady soudních řízení) ve 121 měsíčních 8

9 splátkách po 1 500,00 Kč a 1 splátce ve výši 842,00 Kč s úhradou první splátky od měsíce dubna 2009 za podmínky, že dohoda o splátkách bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi h) uzavřít s dlužníkem panem /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// dohodu o splátkách dlužné částky ve výši ,00 Kč (dlužné nájemné za pronájem bytu č. 17 v domě čp. 1877, Zborovská 23, Ostrava-Moravská Ostrava za období 1/ /1999 a náklady soudních řízení) ve 27 měsíčních splátkách po 700,00 Kč a 1 splátce ve výši 669,00 Kč s úhradou první splátky od měsíce dubna 2009 za podmínky, že dohoda o splátkách bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi i) uzavřít s dlužníkem panem ////////////////////////////////////////////////////////// dohodu o splátkách dlužné částky ve výši 9 323,00 Kč (dlužné nájemné za pronájem bytu č. 1 v domě čp. 2608, Partyzánské nám. 6, Ostrava-Moravská Ostrava za období 10/1994 1/1997 a náklady soudních řízení) v 18 měsíčních splátkách po 500,00 Kč a 1 splátce ve výši 323,00 Kč s úhradou první splátky od měsíce dubna 2009 za podmínky, že dohoda o splátkách bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi j) uzavřít s dlužníkem paní //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// dohodu o splátkách dlužné částky ve výši ,00 Kč (dlužné nájemné za pronájem bytu č. 2 v domě čp. 2443, Sokolská třída 42, Ostrava-Moravská Ostrava za období 5/2001 9/2002, náklady soudních řízení a náklady za vyklizení bytu) v 54 měsíčních splátkách po 1 500,00 Kč a 1 splátce ve výši 1 612,00 Kč s úhradou první splátky od měsíce dubna 2009 za podmínky, že dohoda o splátkách bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi 2) z m o c ň u j e starostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k podpisu dohod o splátkách dluhů s dlužníky uvedenými v bodě 1) tohoto usnesení 3) u k l á d á realizovat bod 1) tohoto usnesení Z: vedoucí odboru financí a rozpočtu T: /15/09 OFR M. č. 10 odepsat pohledávky z pronájmu bytů ve znění přílohy předloženého materiálu vůči těmto dlužníkům: a) /////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 9

10 b) ////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč c) /////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč d) ///////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč e) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč f) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč g) ////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč h) /////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč i) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč j) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč k) ////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč l) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč m) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,49 Kč n) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč o) ////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč p) //////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč q) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč r) ///////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,00 Kč 2) u k l á d á realizovat bod 1) tohoto usnesení Z: vedoucí odboru financí a rozpočtu T: /15/09 OFR M. č. 11 1) b e r e n a v ě d o m í informaci o zániku vymahatelnosti pohledávky po zemřelých nájemcích bytů: a) //////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč b) ///////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč c) /////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,90 Kč 2) u k l á d á realizovat odpis pohledávek dle bodu 1) tohoto usnesení Z: vedoucí odboru financí a rozpočtu T: /15/09 OVT M. č. 12 1) s t a n o v u j e s účinností od výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva městského obvodu takto: 10

11 ,- Kč za výkon funkce člena rady městského obvodu, ,- Kč za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva městského obvodu nebo komise rady městského obvodu, ,- Kč za výkon funkce člena výboru zastupitelstva městského obvodu, komise rady městského obvodu nebo zvláštního orgánu městského obvodu, - 870,- Kč za výkon funkce člena zastupitelstva, přičemž v případě souběhu nároků na odměnu za výkon více funkcí neuvolněným členem zastupitelstva se poskytne odměna za každou vykonávanou funkci v plné výši. 702/15/09 OBH M. č. 13 1) s c h v a l u j e vzorovou kupní smlouvu na prodej nemovitostí dle Zásad pro prodej domů a souvisejících pozemků ve znění přílohy č. 1 2) u k l á d á realizovat a používat vzorovou kupní smlouvu Z: vedoucí odboru bytového hospodářství T: průběžně 703/15/09 OBH M. č. 14 poskytnout max. 30 % slevu z kupní ceny jednotek vlastníkům jednotek v domě č. p (Hornická 43) a spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 2887/53, kterými jsou: 11

12 2) u k l á d á zajistit výplatu slevy Z: vedoucí odboru bytového hospodářství vedoucí odboru financí a rozpočtu T: /15/09 OBH M. č. 15 poskytnout max. 30 % slevu z kupní ceny jednotek ve dvou splátkách - 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu, vlastníkům jednotek v domě č. p (Na Široké 20) a spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 2884/13, kterými jsou: ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 2) u k l á d á zajistit výplatu slevy Z: vedoucí odboru bytového hospodářství vedoucí odboru financí a rozpočtu T:

13 705/15/09 OBH M. č. 16 poskytnout max. 30 % slevu z kupní ceny jednotek vlastníkům jednotek v domě č. p (Verdunská 15) a spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 1242/38, kterými jsou: /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 2) u k l á d á zajistit výplatu slevy Z: vedoucí odboru bytového hospodářství vedoucí odboru financí a rozpočtu T: /15/09 OBH M. č. 17 poskytnout max. 30 % slevu z kupních cen jednotek ve dvou splátkách - 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu, vlastníkům jednotek v domě č. p (Dr. Malého 58) a spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 2890/29, kterými jsou: ////////////////// 2) u k l á d á zajistit výplatu slevy Z: vedoucí odboru bytového hospodářství vedoucí odboru financí a rozpočtu T:

14 707/15/09 OBH M. č. 18 poskytnout max. 30 % slevu z kupních cen jednotek ve dvou splátkách - 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu, vlastníkům jednotek v domě č. p. 2891(Gen. Píky 2) a spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 2206/50, kterými jsou: ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 2) u k l á d á zajistit výplatu slevy Z: vedoucí odboru bytového hospodářství vedoucí odboru financí a rozpočtu T: /15/09 OBH M. č. 19 poskytnout max. 30 % slevu z kupních cen jednotek ve dvou splátkách - 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí 14

15 zastupitelstva městského obvodu, vlastníkům jednotek v domě č. p (Gen. Píky 6) a spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 2206/52, kterými jsou: //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 2) u k l á d á zajistit výplatu slevy Z: vedoucí odboru bytového hospodářství vedoucí odboru financí a rozpočtu T: /15/09 OBH M. č. 20 poskytnout max. 30 % slevu z kupních cen bytových jednotek vlastníkům jednotek v domě č. p (Sokolská 29) a spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 596/1, kterými jsou: 15

16 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 2) u k l á d á zajistit výplatu slevy Z: vedoucí odboru bytového hospodářství vedoucí odboru financí a rozpočtu T: /15/09 OBH M. č. 21 poskytnout max. 30 % slevu z kupní ceny bytových jednotek vlastníkům jednotek v domě č. p (Josefa Brabce 5) a spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 2206/45, kterými jsou: 16

17 //////////////// 2) u k l á d á zajistit výplatu slevy Z: vedoucí odboru bytového hospodářství vedoucí odboru financí a rozpočtu T: /15/09 OBH M. č. 22 poskytnout max. 30 % slevu z kupní ceny bytových jednotek ve dvou splátkách - 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu, vlastníkům jednotek v domě č. p (Tyršova 28) a spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 715/1, kterými jsou: /////////////////////////////////////////////////////////////////// 2) u k l á d á zajistit výplatu slevy Z: vedoucí odboru bytového hospodářství vedoucí odboru financí a rozpočtu T: /15/09 OBH M. č. 23 uzavřít Smlouvu o podmínkách poskytnutí max. 30% slevy z kupní ceny k domu č. p a pozemku parc. č. 2428, k. ú. Moravská Ostrava s Bytovým družstvem 17

18 Hornopolní 10, se sídlem Moravská Ostrava, Hornopolní 2309/10, PSČ , IČ: , dle vzorové typové smlouvy schválené usnesením zastupitelstva městského obvodu č. 644/14/08 ze dne ) z m o c ň u j e Ing. Jiřího Grolla, místostarostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení 3) u k l á d á realizovat bod 1) tohoto usnesení Z: vedoucí odboru bytového hospodářství T: /15/09 OBH M. č. 24 uzavřít darovací smlouvy dle vzorových typových smluv schválených usnesením zastupitelstva městského obvodu č. 646/14/08 ze dne na poskytnutí peněžitých darů a poskytnout dary, namísto 30% náhrad z kupních cen jednotek v případech, kdy již byly uzavřeny smlouvy o podmínkách poskytnutí max. 30% náhrady z kupních cen s níže uvedenými vlastníky jednotek: ///////////////////// dar bude žadateli vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu ////////////////////////////////////// dar bude žadateli vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu //////////////////////////////////////////////////////////////////////// dar bude žadatelům vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu //////////////////////////////////////////////////////////////////// dar bude žadatelům vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu ///// dar bude žadatelům vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu dar bude žadateli vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu 18

19 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// dar bude žadatelům vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu //////////////////////////// ////////////////////////// //////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////, dar bude žadateli vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, dar bude žadatelům vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu ///////////////////////////// ////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////// //, dar bude žadateli vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu /////////////////////////////, dar bude žadateli vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu /////////////////////////////, dar bude žadateli vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////dar bude žadateli vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu. ///////////////////////////////// dar bude žadateli vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu 19

20 //////////////////////////////// dar bude žadateli vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu ///////////////////////////// dar bude žadateli vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu. ///////////////////// ////////// ////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////// /////////////////////////////// ///////////////// ////////////////////////// 2) z m o c ň u j e Ing. Jiřího Grolla, místostarostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k podpisu smluv dle bodu 1) tohoto usnesení 3) u k l á d á realizovat bod 1) tohoto usnesení takto: jednorázově vyplatit dary ve výši ,- Kč do ; 1. splátku darů 50% ve výši ,- Kč do ; 2. splátku darů ve výši ,- Kč do Z: vedoucí odboru bytového hospodářství vedoucí odboru financí a rozpočtu T: /15/09 OBH M. č. 25 uzavřít darovací smlouvy dle vzorových typových smluv schválených usnesením zastupitelstva městského obvodu č. 646/14/08 ze dne na poskytnutí peněžitých darů a poskytnout dary, namísto 30% náhrad z kupních cen jednotek v případech, kdy již byly uzavřeny smlouvy o podmínkách poskytnutí max. 30% náhrady z kupních cen s níže uvedenými vlastníky jednotek: 20

21 //////////////////////////////////////////////dar bude žadateli vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu //////////////////////////////dar bude žadateli vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu / /////////////////), dar bude žadateli vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu ///////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////// //////////////////////////// ///////////////////// ///////////////// ///////////////////////////// ///////////////////////////////////), dar bude žadateli vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu ///////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////// ////////////// dar bude žadateli vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu. 21

22 ///////////////////////////////////////////////dar bude žadateli vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu. ////////////////////// dar bude žadateli vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu. //////////////////////////////// dar bude žadateli vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu. ////////////////////dar bude žadateli vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu. ///////////////////// //////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////// //////////////////////////////////// /////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////// ///////////////////////////// ///////////////////////////////// 22

23 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////dar bude žadateli vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu. //////////////////// //////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// dar bude žadateli vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu. ///////////////////////////////////////// dar bude žadateli vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// dar bude žadateli vyplacen takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu. ///////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////// /////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////// ///////////////////////////// /////////////////////////////// /////////// //////////////////////////////// 23

24 ///////////////////////////// / 2) z m o c ň u j e Ing. Jiřího Grolla, místostarostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k podpisu smluv dle bodu 1) tohoto usnesení 3) u k l á d á realizovat bod 1) tohoto usnesení takto: jednorázově vyplatit dary ve výši ,- Kč do ; 1. splátku darů 50% ve výši ,- Kč do ; 2. splátku darů ve výši ,- Kč do Z: vedoucí odboru bytového hospodářství vedoucí odboru financí a rozpočtu T: /15/09 OBH M. č. 26 dodatečně poskytnout max. 30 % slevu z kupních cen bytových jednotek včetně spoluvlastnických podílů k pozemkům níže uvedeným vlastníkům jednotek v domech, kde již byly slevy vyplaceny: ////////////////////////////////// sleva bude žadateli vyplacena takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu ////////////////////////////////////////////////// sleva bude žadateli vyplacena takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// sleva bude žadateli vyplacena 24

25 takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu /////////////////////////////// sleva bude žadateli vyplacena takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////// sleva bude žadateli vyplacena takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu /////////////////////// sleva bude žadateli vyplacena takto: 50% do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50% do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu 2) u k l á d á realizovat bod 1) tohoto usnesení takto: jednorázově vyplatit slevy ve výši ,- Kč do ; 1. splátku slev 50% ve výši ,- Kč do ; 2. splátku slev ve výši ,- Kč do Z: vedoucí odboru bytového hospodářství vedoucí odboru financí a rozpočtu T: /15/09 OBH M. č. 27 1) r o z h od l o a) revokovat část usnesení Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 605/M/08 ze dne v části, týkající se poskytnutí slevy vlastníkům, uvedeným v bodech 1.2.,1.3.,1.4.,1.5.,1.6. v příloze č.1 tohoto materiálu b) poskytnout max. 30 % slevu z kupní ceny níže uvedeným vlastníkům: //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 2) u k l á d á realizovat bod 1) tohoto usnesení Z: vedoucí odboru bytového hospodářství vedoucí odboru financí a rozpočtu T:

26 717/15/09 OBH M. č. 28 a) uzavřít darovací smlouvy dle vzorových typových smluv schválených usnesením zastupitelstva městského obvodu č. 646/14/08 ze dne na poskytnutí peněžitých darů a poskytnout peněžité dary z kupních cen bytových jednotek vlastníkům jednotek v domě č. p (Ahepjukova 6) a spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 2202/9, uvedeným pod bodem b) poskytnout max. 30 % slevu z kupních cen bytových jednotek dle uzavřených Smluv o podmínkách poskytnutí slevy z kupní ceny vlastníkům jednotek v domě č. p (Ahepjukova 6) a spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 2202/9, uvedeným pod bodem ///////////////////dar///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////dar //////////////////dar////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////dar/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////dar/////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////dar///////////////////////////////////// ////////////////////dar//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////dar///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////dar//////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////dar //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////dar////////// //////sleva/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////sleva ///////////////////////////////////////////////////////////sleva/ //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////sleva ////////////////sleva///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////- sleva///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////sleva ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////sleva////////////////////// 26

27 27 /////////////////////////////////////////////////sleva//////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////sleva////////////////////////////////////////////// ///////////////sleva////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////sleva///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////sleva////// ///////////////////////////////////////////////////sleva /////////////////////////////////////////////////////////////////sleva//////////////////////////////////////////////////////// ///sleva////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////slev a/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////- sleva///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////sleva////////////////////////////////////////////////////////// /////////sleva//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////sleva ////////////////////sleva///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////sleva//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////sleva////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////sleva//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////sleva/////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////sleva /////////////////////////////////////////////////////////////sleva /////////////////////sleva//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////sleva////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////sleva/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////sleva///////////////////// //////sleva/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////sleva///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////sleva //////////////////////sleva/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////sleva///////////////////////////// ///////////////////////////////////////////sleva////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////sleva///////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////sleva//////////////////////

28 ////////////////////////////////////////sleva //////////////////////////////////////////////////////////sleva /////////////////////////////////////////////////////////////sleva//////////////////////////////////////////////////////////// ///sleva////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////sleva//////////////////////////////////////////////// //////////////sleva/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////sleva//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////sleva/////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////sleva//////////////////////////////////// //////////////////////sleva/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////sleva/////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////sleva//////////////////////////////////////////// ///////////////sleva////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////sleva ///////////////////////////////////////////////////////////////////sleva /////////////////////////////////////////////////////////sleva //////////////sleva/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////sleva//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////sleva////////////// /////sleva//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////sleva/////////////////////////////////////// //////////////////////////////sleva/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////sleva///////////////////// //////////////////////////////////////////sleva/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////sleva///////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////sleva ///////////////////////////////////////////////////////sleva////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////sleva ////////////////////////////////////////////sleva 2) z m o c ň u j e Ing. Jiřího Grolla, místostarostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k podpisu smluv dle bodu 1) tohoto usnesení 28

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Ing.

Více

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 906/M/09-926/M/09

Více

U S N E S E N Í 679/M/09 688/M/09

U S N E S E N Í 679/M/09 688/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 22. 1. 2009 679/M/09 688/M/09

Více

Usnesení. Usnesení. 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0182/ZMOb1014/4/ /ZMOb1014/4/11

Usnesení. Usnesení. 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0182/ZMOb1014/4/ /ZMOb1014/4/11 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15. 09. 2011 čís. 0182/ZMOb1014/4/11 0226/ZMOb1014/4/11 Ing. Jiří Havlíček v.r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v.r. místostarostka Přehled usnesení

Více

U S N E S E N Í. z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /10 404/10

U S N E S E N Í. z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /10 404/10 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 1. 2008 389/10 404/10 Ing. Miroslav

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 25. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 15. dubna 2010 čís. usn. 329/25 čís.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 14. prosince 2006 --------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení. Usnesení. 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0033/ZMOb1418/2/ /ZMOb1418/2/14

Usnesení. Usnesení. 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0033/ZMOb1418/2/ /ZMOb1418/2/14 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2014 čís. 0033/ZMOb1418/2/14 0072/ZMOb1418/2/14 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. místostarosta Přehled usnesení

Více

U S N E S E N Í. z 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 17. 4. 2007

U S N E S E N Í. z 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 17. 4. 2007 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 17. 4. 2007 čís. 142/05 160/05 Ing.

Více

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012 čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0270/ZMOb1014/6/ /ZMOb1014/6/12

Usnesení. Usnesení. 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0270/ZMOb1014/6/ /ZMOb1014/6/12 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 1. 3. 2012 čís. 0270/ZMOb1014/6/12 0314/ZMOb1014/6/12 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu Důvodová zpráva Zastupitelstvu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsou předkládány žádosti o prominutí poplatků a úroků z prodlení. dluh za byt č. X v domě 30. dubna XXXX, Ostrava-Moravská Ostrava

Více

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0 Z á p i s mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav

Více

Pozvánka na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne 06.10.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 11:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 09.03.2015 čís. 0036/ZMOb-Vit/M1418/3-0063/ZMOb-Vit/M1418/3 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 21. dubna 2008 čís. 157/12 - čís. 175/12

Více

10:10 hodin Petra Bargelová Mgr. Alena Pataky, Ing. Jiří Havlíček Hlasovalo pro 33, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0.

10:10 hodin Petra Bargelová Mgr. Alena Pataky, Ing. Jiří Havlíček Hlasovalo pro 33, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0. z 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.02.2016 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Neomluveni: - Zahájení: Přestávka: - Ukončení: Zapisovatelka: Ověřovatelé zápisu: zasedací

Více

z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 16.6.20119:00

z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 16.6.20119:00 1 z 9 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA - JIH USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 16.6.20119:00 (usn.č. 0153/6 - usn.č. 0176/6) Mgr. Karel

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu konané dne 03.11.2016 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 58. schůze rady městského obvodu

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 58. schůze rady městského obvodu Výsledky hlasování o přijatých usneseních 58. schůze rady městského obvodu Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Petra Bernfeldová (politické hnutí Ostravak) Lucie Feiková (ČSSD) Ing. Jiří Havlíček

Více

čís. 2680/RMObM1014/67/ /RMObM1014/67/12

čís. 2680/RMObM1014/67/ /RMObM1014/67/12 67. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29. 11. 2012 čís. 2680/RMObM1014/67/12 2694/RMObM1014/67/12 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

na 49. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 49. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 49. schůzi rady městského obvodu konanou dne 15.11.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 02/OFR/01 02/OFR/02 Návrh na vydání

Více

Pozvánka na 36. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 36. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 36. schůzi rady městského obvodu konanou dne 12.05.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh na uzavření dohod o převodu

Více

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz starostka

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz starostka na 9. schůzi rady městského obvodu konanou dne 26.03.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Seznam aktualizovaných materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 Návrh organizační

Více

Usnesení. Usnesení. 109. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 17.02.2014 čís. 4485/RMObM1014/109/14 4492/RMObM1014/109/14

Usnesení. Usnesení. 109. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 17.02.2014 čís. 4485/RMObM1014/109/14 4492/RMObM1014/109/14 109. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 17.02.2014 čís. 4485/RMObM1014/109/14 4492/RMObM1014/109/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 25. února 2008 čís. 144/11 - čís. 156/11

Více

Usnesení. Usnesení. 132. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12.08.2014 čís. 5371/RMObM1014/132/14 5378/RMObM1014/132/14

Usnesení. Usnesení. 132. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12.08.2014 čís. 5371/RMObM1014/132/14 5378/RMObM1014/132/14 132. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12.08.2014 čís. 5371/RMObM1014/132/14 5378/RMObM1014/132/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Dalibor Mouka, v. r. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 33. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1288/RMObM1014/33/ /RMObM1014/33/11

Usnesení. Usnesení. 33. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1288/RMObM1014/33/ /RMObM1014/33/11 33. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 05. 12. 2011 čís. 1288/RMObM1014/33/11 1300/RMObM1014/33/11 Ing. Jiří Havlíček, v.r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v.r. místostarostka Přehled usnesení

Více

U s n e s e n í č. 2/Z3/2011. U s n e s e n í č. 3/Z3/2011. U s n e s e n í č. 4/Z3/2011

U s n e s e n í č. 2/Z3/2011. U s n e s e n í č. 3/Z3/2011. U s n e s e n í č. 4/Z3/2011 Usnesení č. 1/Z3/2011-15/Z3/2011 ze 3. zasedání Zastupitelstva města Meziboří konaného dne 14.2.2011 v budově Městského úřadu od 16.00 hodin. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Více

Usnesení. Usnesení. 49. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1044/RMOb1418/49/ /RMOb1418/49/16

Usnesení. Usnesení. 49. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1044/RMOb1418/49/ /RMOb1418/49/16 49. schůze rady městského obvodu konané dne 15.11.2016 čís. 1044/RMOb1418/49/16 1096/RMOb1418/49/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0315/ZMOb1014/7/ /ZMOb1014/7/12

Usnesení. Usnesení. 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0315/ZMOb1014/7/ /ZMOb1014/7/12 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 31. 5. 2012 čís. 0315/ZMOb1014/7/12 0361/ZMOb1014/7/12 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 3. zasedání zastupitelstva města,

Více

na 37. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 37. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 37. schůzi rady městského obvodu konanou dne 26.05.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 02/OFR/01 02/OFR/02

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 16 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 11. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 4. dubna 2011 čís. usn. 321/11 341/11 Ing. arch.

Více

Pozvánka na 43. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 43. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 43. schůzi rady městského obvodu konanou dne 25.08.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

Výpis z usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo dne 24. února 2016

Výpis z usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo dne 24. února 2016 Výpis z usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo dne 24. února 2016 1/ Zastupitelstvo města 11/1 a) s c h v a l u j e přednesený program jednání b) v o l í návrhovou komisi

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 19. února 2010 čís. 321/24 - čís. 328/24

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL.

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. , USNESENÍ 17. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. června 2013 usnesením č. 17/509/2013 program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. usnesením č. 17/510/2013 návrhovou

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 995/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 152 ze dne 22.12.2015 Odpis nevymahatelných pohledávek v roce 2015 v oblasti správy nemovitostí Zastupitelstvo městské

Více

MESTO STUDENKA. Usneseni. ze 47. schiize Rady rnesta tud en y kona ne dne cis. 1349/47/ /47/13

MESTO STUDENKA. Usneseni. ze 47. schiize Rady rnesta tud en y kona ne dne cis. 1349/47/ /47/13 MESTO STUDENKA Usneseni ze 47. schiize Rady rnesta tud en y kona ne dne 30.10.2013 cis. 1349/47/13-1373/47/13 Up ravena verze pro zvercj neni z diivod u dodrzeni pfi mere nosti zverejfiovani osobnich udaj

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

Článek 1 Výklad pojmů

Článek 1 Výklad pojmů P r o v á d ě c í p ř e d p i s, kterým se stanoví podmínky pro prodej a pronájem pozemků zastavěných bytovými domy, funkčně souvisejících pozemků a ostatních pozemků Článek 1 Výklad pojmů 1. Zastavěným

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 22. června 2009 čís. 241/21 - čís.

Více

9:00 hodin 11:00 hodin Martina Slívová Hartelová, DiS. Mgr. Sylvie Tobiczyková a Ing. Robert Adámek Hlasovalo pro 27, proti 0, zdrželo se 0

9:00 hodin 11:00 hodin Martina Slívová Hartelová, DiS. Mgr. Sylvie Tobiczyková a Ing. Robert Adámek Hlasovalo pro 27, proti 0, zdrželo se 0 z 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 16.9.2014 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Neomluveni: - Zahájení: Ukončení: Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: zasedací sál č.

Více

Usnesení. Usnesení. 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13

Usnesení. Usnesení. 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1022/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 951 ze dne 25.11.2014 Odpis nevymahatelných pohledávek v roce 2014 v oblasti správy nemovitostí Rada městské části I. s o u h

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 1043/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 257 ze dne 20.12.2016 Podmínky pro jednorázové prominutí části poplatků z prodlení za dlužné nájemné a plnění poskytovaná

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í ze 13. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 2. května 2011 čís. usn. 373/13 388/13 Ing. arch.

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 11. září 2007 usnesením č. 6/180/2007 program 6. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 6/181/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 13. 6. 2013 09:00 (usn. č. 0470/17 - usn. č. 0489/17) Mgr. Karel

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 10. listopadu 2010

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 10. listopadu 2010 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 10. listopadu 2010 Usn. č. 1/01/2010 upravený program ustavujícího zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení. z 1. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne /1/10 94/1/10. Ing. Jiří Havlíček

Usnesení. z 1. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne /1/10 94/1/10. Ing. Jiří Havlíček Usnesení z 1. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 2. 12. 2010 16/1/10 94/1/10 Ing. Jiří Havlíček starosta Ing. Petra Bernfeldová místostarostka 16/1/10 TAJ M. č. 1/1 1) bere

Více

Usnesení 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013

Usnesení 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013 čís. 2413/RMOb-Vit/1014/84-2424/RMOb-Vit/1014/84 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 8. zasedání zastupitelstva města,

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 15. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 15. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 15. schůze rady městského obvodu konané dne 18.06.2015 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze)

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze) Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze) č. 400 rozpočtové opatření č. 7/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 30. října 2012 usnesením č. 13/377/2012 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/378/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 09.04.2015

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 09.04.2015 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 09.04.2015 čís. 0046/ZMOb-MH/1418/5-0051/ZMOb-MH/1418/5 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 6. 2016 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 8 5.9.2016 14:06 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 1. 9. 2016 13:00 (usn. č. 0381/10 - usn. č. 0405/10)

Více

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5037/RMObM1014/120/ /RMObM1014/120/14

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5037/RMObM1014/120/ /RMObM1014/120/14 120. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 27.05.2014 čís. 5037/RMObM1014/120/14 5045/RMObM1014/120/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í. z 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne

U S N E S E N Í. z 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 20. 12. 2005 čís. 749/15 824/15 Ing.

Více

Usnesení. Usnesení. 69. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4419/RMOb1014/69/ /RMOb1014/69/14

Usnesení. Usnesení. 69. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4419/RMOb1014/69/ /RMOb1014/69/14 69. schůze rady městského obvodu konané dne 06. 02. 2014 čís. 4419/RMOb1014/69/14 4484/RMOb1014/69/14 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Soubor pohledávek městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 1 - nominální hodnota pohledávek celkem ,17 Kč

Soubor pohledávek městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 1 - nominální hodnota pohledávek celkem ,17 Kč Soubor pohledávek městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 1 - nominální hodnota pohledávek 4 978 008,17 Kč Pořadí Celkem titul 1. 4/2004-8/2005, VS 2005 34009,00 253706,00 287715,00 X 2. 1-3/2005,

Více

Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice konaného dne 9. června 2016

Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice konaného dne 9. června 2016 Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice konaného dne 9. června 2016 Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 134/10/16 schvaluje program

Více

oprávněného: Hypoteční banka a.s., se sídlem Radlická 333/150, 15057, Praha 5, IČ proti povinné:

oprávněného: Hypoteční banka a.s., se sídlem Radlická 333/150, 15057, Praha 5, IČ proti povinné: č.j. 024 EX 1821/07-245 U s n e s e n í Soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské Hory, PSČ 709 00, pověřená usnesením o nařízení exekuce,

Více

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 U S N E S E N Í z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 ****************************************************************************************** 157 Rada města Zlatých Hor

Více

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014 čís. 2259/RMOb-MH/1014/75-2285/RMOb-MH/1014/75 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení. Usnesení. 33. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0230/RMOb1418/33/ /RMOb1418/33/16

Usnesení. Usnesení. 33. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0230/RMOb1418/33/ /RMOb1418/33/16 33. schůze rady městského obvodu konané dne 31.03.2016 čís. 0230/RMOb1418/33/16 0287/RMOb1418/33/16 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne 31.01.2013. čís. 2853/RMOb1014/47/13 2923/RMOb1014/47/13

Usnesení. Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne 31.01.2013. čís. 2853/RMOb1014/47/13 2923/RMOb1014/47/13 47. schůze rady městského obvodu konané dne 31.01.2013 čís. 2853/RMOb1014/47/13 2923/RMOb1014/47/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 11.02.2016 Číslo usn. Číslo mat. 143 1 144 2 145 3 Problematika Žádost SAK Studénka, příspěvková organizace, o poskytnutí veřejné finanční

Více

USNESENÍ z 93. zasedání Rady města Rychvald, dne

USNESENÍ z 93. zasedání Rady města Rychvald, dne Kontrola usnesení 93/1. Rada města USNESENÍ z 93. zasedání Rady města, dne 14. 12. 2009 b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení bez připomínek. Splněno usnesení č.: 65/8b), 89/10d)2.,

Více

Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne

Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013 1. Žádost o splátkový kalendář Lenka Zeiselová, bývalý uživatel bytu č.14 na ulici Kurská č.o. 2 v Brně Starém Lískovci

Více

Zápis z jednání komise pro řešení pohledávek Rady městské části Praha 4

Zápis z jednání komise pro řešení pohledávek Rady městské části Praha 4 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání komise pro řešení pohledávek Rady městské části Praha 4 Číslo jednání: Složení komise: 3/2016 Předseda: Ing.Daniel Kunc Členové: Drahoslava Krejčová,

Více

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené)

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Číslo dokumentu: SRM/15 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 1 Účinnost

Více

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.2. 2011 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno - Starý-Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru, s uzavřením

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

Čl. I Účel. Čl. II Vymezení pojmů a zkratek

Čl. I Účel. Čl. II Vymezení pojmů a zkratek Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu Příloha č. 1 k materiálu č. 04/OM/01 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ -------------------------------------------------------------------------

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í Statut účelového Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schválilo na svém zasedání dne 18. února 2008 v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

Usnesení. Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012. čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12

Usnesení. Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012. čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012 čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 23715/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 6. schůze Rady města Chebu konané

Více

Usnesení. Usnesení. konané dne čís. 1009/RMObM1014/26/ /RMObM1014/26/11

Usnesení. Usnesení. konané dne čís. 1009/RMObM1014/26/ /RMObM1014/26/11 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 15. 09. 2011 čís. 1009/RMObM1014/26/11 1013/RMObM1014/26/11 Ing. Jiří Havlíček v.r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v.r. místostarostka Přehled usnesení

Více

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne 79. schůze rady městského obvodu konané dne 09.01.2017 čís. 1294/RMOb-Svi/1418/79-1306/RMOb-Svi/1418/79 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Ţitník místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení rady

Více

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz rada městského obvodu Materiál č. 04/OM/04, příloha č. 4. Zásady ZAS

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz rada městského obvodu Materiál č. 04/OM/04, příloha č. 4. Zásady ZAS Statutární město Ostrava Zásady ZAS 2013 03 Zásady pro prodej domů, bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více

Usnesení z 12. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 12. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 12. schůze Rady města Bechyně konané dne 4. 5. 2015 (usnesení č. 148 164) USNESENÍ č. 148/12-15 R I. r o z h o d l a uzavřít s manželi xxxxx xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxx, nar.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 25. ledna 2010 čís. usn. 2306/79 čís. usn. 2331/79

Více

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 75. zasedání Rady města Rychvald, dne 15. 7. 2013 Kontrola usnesení 75/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 75/2. Rada města b

Více

SPOLEČNÝ NÁJEM BYTU MANŽELY

SPOLEČNÝ NÁJEM BYTU MANŽELY 1 z 7 SPOLEČNÝ NÁJEM BYTU MANŽELY číslo bytu v ulici číslo popisné podlaží o velikosti bytu BYT 1. ŽADATEL 2. ŽADATEL příjmení jméno titul číslo OP OP vydaný dne adresa současného trvalého pobytu dle OP

Více

Č. j.: MUCH 90200/2016

Č. j.: MUCH 90200/2016 Č. j.: MUCH 90200/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 17.12.2012 čís. 0285/ZMOb-Vit/1014/15-0312/ZMOb-Vit/1014/15 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí. konaného dne. 21. září 2004

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí. konaného dne. 21. září 2004 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí konaného dne 21. září 2004 v salonku bývalého hotelu Starý ještěr v Hradci nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí

Více

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Městská část Praha 20 se sídlem Úřad městské části, Jívanská

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení Zásady prodeje bytů v bytových domech ve vlastnictví obce Kuks -------------------------------------------------------------------------------- Zastupitelstvo obce Kuks rozhodlo na svém veřejném zasedání

Více