Zdravím Vás v Novém roce 2005 a přeji Vám v tomto transformačním roce pevnou víru a vůli k pro-harmonickým rozhodnutím. Nyní již k dalšímu povídání.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravím Vás v Novém roce 2005 a přeji Vám v tomto transformačním roce pevnou víru a vůli k pro-harmonickým rozhodnutím. Nyní již k dalšímu povídání."

Transkript

1 Zdravím Vás v Novém roce 2005 a přeji Vám v tomto transformačním roce pevnou víru a vůli k pro-harmonickým rozhodnutím. Nyní již k dalšímu povídání. Svým způsobem bych mohl říci, že vše důležité a zásadní již bylo napsáno. Tento druhý seriál o Pansofii by mohl být vlastně ukončen. Vše, co bylo navrženo jako hlavní myšlenkový přínos Pansofie v prvním a druhém díle tohoto II. seriálu, již bylo vysvětleno. Samozřejmě, že bych mohl nyní začít dlouze vysvětlovat jednotlivé fyzikální a metafyzické vědy a ukazovat Vám ony zabudované základní principy BYTÍ v každé z nich. Mohl bych tím určitou skupinu lidí přesvědčit a dokázat, proč tyto vědy fungují a popisují stavy a pohyby energie v Universu. (.) Když to takhle říkáte, to asi znamená, že žádnou z těchto věd nebudete více do hloubky komentovat. Je pravdou, že jste většinu těchto fyzikálních i metafyzických věd již určitým způsobem zmiňoval, popisoval a odůvodňoval oprávněnost jejich existence. Je též pravdou, že bylo napsáno velmi mnoho lepších či horších knih k jednotlivým vědním oborům. Myslím si, že ti, kteří byli Pansofií osloveni a zaujala je svou universálností, si mohou vyhledat a začít studovat svůj vědní obor, který je zajímá. Ty, které jsem dosud nepřesvědčil, bych žádnou hlubší analýzou jednotlivých vědních disciplín nepřesvědčil, protože o těch vědách většinou nemají žádné povědomí. Každý sám musí v jistém okamžiku svého života najít svou cestu k vyššímu poznání a investovat sám. (.) Jistě. Ten kdo dospěje k rozhodnutí zabývat se filosofií, metafyzikou, duchovnem či esoterikou může dnes v každém knihkupectví či knihovně najít mnoho různorodé literatury. očekávali, mi to odpustí. Doufám, že ti čtenáři, kteří tyto hlubší komentáře (.) Dříve než sdělíte, jak a zda-li vůbec bude Pansofia pokračovat, byste neměl porušit svůj zvyk, že každou kapitolu uzavíráte jakýmsi zobecněním k danému tématu. Dobrá. Povězme si něco na závěr 13. kapitoly o kontrolních mechanismech. Pro znalce tarotu připomínám symboliku a funkci čísla 13, které zde znamená přirozené ukončení jednoho cyklu a zrození v cyklu novém, jak jsem již zmiňoval v dřívějším textu. Pokusím se nyní zobecnit některé axiomy, fráze, definice, které by udělali tečku nejen za tímto tématem. Za prvé nesmíme zapomínat, že vše je rovnice BYTÍ energie v prostoru a čase ve formě nádechu a výdechu, vstupů a výstupů, akcí a reakcí, činností a kontrolních činností. Při narušení kontrolní činnosti samozřejmě dochází k narušení harmonického, pravidelného cyklu BYTÍ. V momentě, kdy nezačnou pracovat kontrolní mechanismy určitého archetypu, systému, je jen otázkou času, kdy se musí nastartovat kontrolní mechanismy vyšších bytostí, archetypů, nadsystémů. Dalším pravidlem, které jsme již několikrát zmínili je, že vždy máme právě tolik volné energie, abychom mohli učiniti první krok pro zlepšení, harmonizaci svého

2 BYTÍ uvnitř i vně. Mám tím na mysli, řešení svých vnitřních disharmonií a problémů, stejně tak jako disharmonií a problémů v rodině, ve firmě či ve společnosti jako takové. Avšak nestačí jen znát a chtít, ale musíme opravdu takový krok učinit resp. činit kroky z původního stavu BYTÍ do nového očekávaného stavu BYTÍ. (.) Ano, tomu rozumím. Je to velmi dobře řečeno ve filmu Matrix. Tam bylo řečeno : Nestačí jen cestu znát, ale také po ní jít. Cestou změny vnímání reality je i přeladění kontrolních nástrojů archetypu (agentů Smith). Film končí, tím že Neo se svými nově získanými kvalitami a poznáním sloučí s kontrolními mechanismy archetypu. Ten rázem pochopí nesmyslnost vedení války a vnitřní boj ukončí. Tím se dostáváme k dalším zobecnění, které souvisí s fungování všech 7 dříve zmiňovaných nejvyšších zákonů Universa, které jsou využívány, jak pro činnost, tak pro kontrolní činnost. Zmiňme zde například zákon síly nadsystému. Tento zákon nám říká, že nadsystém je vždy silnější, než kterýkoli z jeho podsystémů. Zároveň však obecně platí, že systém je silný právě tak, jako jsou silné všechny jeho podsystémy dohromady. Proto je důležité se starat a vytvářet podmínky pro rozvoj všech svých podsystémů. Dalším projevem BYTÍ, který bychom měli připomenout je, že všechny činnosti i kontrolní činnosti jsou prováděny po nekonečné vzestupné či sestupné spirále BYTÍ v nekonečné řadě cyklů BYTÍ. (.) Z toho všeho vyplývá další pravidlo, které by nám mělo sdělit, že každý archetyp Universa ( pod/nad/systém) se snaží chránit a podporovat sám sebe podle svého stavu poznání. To by měl činit každý archetyp, systém, jak ve směru dovnitř směrem ke svým podsystémům, tak i směrem ven, kdy náš vlastní systém existujeme pouze jako podsystém v různých formách vyšších archetypů, nadsystémů. Správně. Připomínám další pravidlo, kdy platí, že se Vám vrátí právě tolik energie od pro- resp. dis-harmonických nadsystémů, kolik do nich Vy nainvestujete energie. Samozřejmě se to děje v různých cyklech, v relativně různých časových periodách BYTÍ archetypů na základě zákona spojených nádob. Ten nám vlastně říká, že žádná energie nevzniká, ani nezaniká, ale pouze se přelévá. Nyní by bylo dobré připomenout i analytickou pomůcku, pravidlo, které říká: Čím delší je časový parametr cyklu s dynamickým a vyváženým růstem energetické koncentrace systému, pak lze konstatovat, že se tento archetyp pohybuje směrem blíže a blíže k relativně vyšším úrovním BYTÍ a zároveň stále přijímá nové úkoly jako přípravu pro budoucí úrovně BYTÍ. (.) Už jednou jste zmiňoval příklad s poptávkou a nabídkou starších, koncentrovanějších duchů, duší a těl, které se, pak rodí v delším a delším cyklu BYTÍ. Je to jasné. Správně. Uveďme dále, že nejtěžší zkouškou na nás samých je naučit se a umět neegoisticky a upřímně soudit sám sebe. Být rozhodný v investicích

3 konaných pro harmonii BYTÍ nejen své, ale i rodiny, firmy, lidstva, planety, Universa. (.) Z toho vyplývá další důležitá pravda. Nesmíme zapomínat, že vše, co učiníme ovlivňuje nejen náš stav a pohyby BYTÍ, ale i rozhoduje o činnostech a kontrolních činnostech okolích systémů a nadsystémů. S čím větším množstvím a vyšší kvalitou energie pracujeme, tím vyšší kontrolní mechanismy nás kontrolují. Právě ignorování tohoto pravidla a naivní přístup ke struktuře a funkci kontrolních mechanismů je hlavní příčinou nepochopení principu akce a reakce resp. příčin a následků našeho či jednání druhých archetypů. Přesně. Právě následky vzniklé z ignorování tohoto pravidla nás většinou velmi hodně bolí a zraňují, pokud nejsme dostatečně připraveni k práci na vyšších energetických úrovních BYTÍ. To stejné platí, když do nich neodborně až naivně zasahujeme, přesto by nás postupné učení, nové zkušenosti a nově získané poznání mělo přivést k vědomé odpovědnosti našeho a celkové BYTÍ. Pochopením jsme schopni se zbavit strachu při prosazování pro-harmonických pohybů, investic. S tím souvisí další pravidlo, které bych chtěl nyní zmínit. Čím později přichází proharmonická investice, tím širší je prostor, koridor pohybu archetypu, který se pohybuje po spirále směrem do větších a větších extrémů a kdy jeho rychlost pohybu do harmonie se zmenšuje. Jde-li o pro-harmonické investice, pak se koridor pohybu vývoje archetypu zužuje a rychlost pohybu směrem do harmonie se zvyšuje. (.) Rozumím, přesto mě napadá mnoho dalších otázek, na které by měla zajímala odpověď z pohledu Pansofie jako například velikost řešených problémů, relativní pravdivost obecných tvrzení či problémy s nefunkčností kontrolních mechanismů v archetypech rodiny, firmy, státu,. nebo třeba energetická funkce modlitby. (??) Můžete některá z těchto témat okomentovat v dalším povídání o Pansofii? Rozumím. O některých tématech povídáme v dalších kapitolách. Zastavme se nyní u otázky či problému omezené funkčnosti kontrolních mechanismů společenských archetypů. Všichni s tím máme své životní zkušenosti, jen si v různých životních situacích nemusíme uvědomovat, že jde právě o nedostatky ve fungování kontrolních mechanismů. Chceme-li udržet funkční archetyp, pak musí být všechny investice energeticky vyrovnány do všech podsystémů. V rodině tomu asi budeme rozumět, ve firmě asi také, protože si myslíme, že to umíme zvládnout. Problém začíná nabývat na neřešitelnosti v případě nakumulovaných problémů z různých společenských archetypů ve společnosti. Měli bychom si uvědomit, že kontrolní mechanismy například státu nejsou za nás schopny řešit všechny rodinné a firemní dis-harmonie. Kontrolní mechanismy jsou pak velmi zatíženy celkovou disharmonií ve společnosti. Nefunkční rodinné a firemní kontrolní mechanismy zatěžují vyšší kontrolní mechanismy státu, které potom kolabují a stávají se sami nefunkční. Měli bychom sami začít kontrolovat, opravovat, transformovat a harmonizovat naše společenské archetypy, systémy. Tím vyléčíme a zharmonizujeme společnost jako celek. Měli bychom začít od sebe a nespoléhat na někoho jiného. Měli bychom

4 zabránit šíření dis-harmonie, nechuti mezi lidmi ze stavu společnosti. Zvýšíme-li naše poznání uvidíme, kam nás či by nás zavedly naše egoistické chyby. Na základě tohoto poznání bychom měli být schopni se snadněji domluvit a společně investovat pro harmonii BYTÍ. Kdo by chtěl s plným vědomým směřovat do pekel chaosu? Pouze v těch případech, kdy opravdu není pro-harmonická dohoda možná, pak musíme archetyp rozbít a vyjít ze slepé uličky. Je-li to možné na základě vzájemné dohody, je to dobré. Není-li taková energeticky rovnovážná dohoda možná, pak musíme hledat řešení u kvantitativních nadsystémů a to u státu a jeho kontrolních mechanismů. Pro-harmonickým řešením není ponechávat egoistickým archetypům, bývalým členům rodiny, bývalým společníkům,.. větší podíl při dělení energie než sobě z původně budovaného archetypu. Selžou-li i kontrolní mechanismy HH archetypu státu, pak nám nezbývá než hledat pomoc u kvalitativních JJ nadsystémů resp. u jejich kontrolních mechanismů a to formou modlitby, o které jste se zmiňoval. (.) Ze stavu společnosti vidíme, že jsou-li některé podsystémy nemocné, pak je určitým stupněm blokovaná, dis-harmonická a nemocná celá společnost. Dochází k postupné nemožnosti prosazování práv občanů, ke svévoli egoismu, který není kontrolován. Takové nekontrolovatelné investice v rukách egoistických zástupců moci, lobbistů, úředníků státní či regionální administrativy i destruktivní jednání egoistických podnikatelů a dalších nevědomých lidí, ti svým jednáním, pak směřují celou společnost do chaosu a zmatku. To vše jen a pouze pro svůj krátkodobý užitek. Oni nevědí, že ve skutečnosti stejně vždy nakonec vyhrají vyšší kontrolní mechanismy. Tito egoističtí lidé se dokonce snaží ostatním občanům presentovat toto nesmyslné a dis-harmonické prostředí za jedinou možnou a prospěšnou cestu vývoje společnosti a docela se jim to daří. Sami přitom záměrně vytváří nefunkční právní normy. Nebrání, ale sami podporují korupci, lobbismus a protekcionismus, který dnes již probíhá na celoplanetární úrovni. V řadě případů je pro-harmonická svobodná vůle oklešťována a dis-harmonická svévole je ochraňována a dávána za vzor. Demokracie je díky nefunkčnosti kontrolních mechanismů pošlapávána v jejích základních principech. Výsledkem celého procesu vývoje společnosti je nezájem podsystémů, občanů o dění ve společnosti. Roste jejich pocit marnosti a zmaru, že nemají reálnou možnost vědomě vytvářet pro-harmonické podmínky pro sebe, občany. Zájem úředníků a poslanců o celospolečenské zájmy je nahrazen egoistickými zájmy jednice, polické strany a podnikatelského lobby. Jde o destruktivní proces pro lidskou společnost i planetu jako celek. Vy jste, ale řekl, že vždy máme právě tolik energie, abychom mohli udělat první krok k zastavení tohoto a tudíž i dalších destruktivních procesů. Měli bychom se pokusit opravit všechny kontrolní mechanismy v námi budovaných společenských archetypech. Velmi správně. K tomuto tématu se vrátíme v některých z následujících kapitol o přenosech energie, úlohách podsystémů či při vysvětlování a aplikaci zákona džungle a při komentáři o snaze prosadit New Age. Nyní se však podívejme na Vámi vyžádaný komentář k modlitbě. Modlitba není jen vědomě vyřčené slovo, ale dle mého názoru jde o vnitřní rozhodnutí, prosbu, poznání, aktivní komunikaci s vyššími formami BYTÍ. Základem úspěšnosti modlitby je to, aby byla učiněna upřímně.

5 Nádherným, klasickým a geniálním příkladem funkčnosti, síly a úspěšnosti modlitby je uveden v Bibli v momentu ukřižování Ježíše Krista. Vzpomínáte! Spolu s Ježíšem byli ukřižováni ještě dva trestanci. Jeden v komunikaci s Ježíšem prozřel, poznal, uvěřil a díky této síle poznání, modlitby vstoupil do Království Božího společně s Ježíšem na rozdíl od druhého, který neuvěřil, nepochopil, nepoznal a nebyl spasen. Modlitba je silný nástroj komunikace v procesu BYTÍ. Spasen může být každý. Každý může vstoupiti na cestu harmonie. Má to však svá obecná pravidla a zákonitosti platná pro tok energie, kterých bychom se mohli nyní zmínit. (.) Modlitba je dle Vás nejsilnějším nástrojem pro komunikaci s JJ archetypy na vertikální i horizontální úrovni BYTÍ. (?) Ano. Zkusil byste definovat účel a energetický princip fungování modlitby? (.) Každý používá modlitbu v různých podobách a k různým účelům. řešit rozdílné věci. Podívejme se nejprve na rozdílné účely, kdy chceme modlitbou (??) Jaké? (.) Modlitbou mohu žádat či projevit snahu : - o pomoc s očistou. Jinými slovy se snažím řešit své minulé disharmonické investice, chyby, viny, hříchy. - o pomoc s ochranou. Jinými slovy se snažím řešit své budoucí proharmonické investice, přání, vize spojené větší a větší relativní stabilitou uvnitř i vně archetypu Ale popisovat, jak a proč modlitba funguje, to si netroufám. Měli bychom si položit otázku, zda-li modlitba opravdu funguje a kdy funguje? Funguje, je-li dobře energeticky, prostorově i časově učiněna. Modlitba, tak jako každá činnost, pohyb, investice může být účinná, neúčinná, ale dokonce i destruktivní. Vždy záleží na tom, zda-li jsou vnitřní a vnější podmínky vhodné pro realizaci modlitby. Zda-li je vše správně sladěno pro úspěšnou pro-harmonickou realizaci modlitby s určitým účelem. (??) Můžete tedy technicky popsat, jak modlitba funguje? Řekli jsme si, že modlitba je jen určitá specifická forma komunikace. Existují vnitřní požadavky a vnější požadavky na úspěšné provedení modlitby. Vnitřní požadavky zahrnují: - sladění těla a duše v jedno společné a chtěné rozhodnutí - sladění těla a duše ve společné rozhodnutí s naším duchem

6 Jinými slovy jde o maximální vnitřní vertikální i horizontální sladění všech 2 x 9 HH a JJ těl v nás jako bytosti a samozřejmě - přesné definování našeho poznání či přání ve formě modlitby, vize budoucího stavu BYTÍ Vnější požadavky zahrnují: - zvolit si příslušnou JJ bytost, nadsystém, ke kterému vznáším svou prosbu o pomoc - naladění na správný komunikační kanál, vibrační frekvenci - sladit a vybrat správný prostor k modlitbě - sladit a vybrat správný čas k modlitbě (.) To nevypadá moc jednoduše. Většinou to každý z nás na nějaké úrovni umí, ať vědomě či nevědomě. Pořád se učíme a zdokonalujeme tento způsob práce s energií. Vše se musí trénovat a zdokonalovat, chceme-li, aby se dostavily výsledky. Nejdříve sčítáme, pak násobíme a nakonec můžeme umět i umocňovat. (??) Dobrá. Někde si přečtu, jak se modlit, meditovat, relaxovat, ale jak mám vědomě sladit svá HH ajj těla resp. tělo, duši a ducha? Prvním důležitým krokem je vůbec uvědomění si jejich existence a BYTÍ. Již víme, že každé z našich těl je samostatným podsystémem, pod-archetypem, který v sobě má zabudováno, co je jeho úkolem a co a jak činit. Někdy stačí jen vytvořit prostor a čas k jejich vzájemné komunikaci. Jindy musíme pomoci v argumentaci, proč jednotlivá těla stále chtějí to a to. Je to důležité pro prosazení určitého kompromisu, rozhodnutí, který by měl být, co nejjasněji a vědomě přijat všemi těly. (??) Co když se nemohou shodnout? Nevím, jak to poznám a případně jak argumentovat? Uvedu příklad. 4. JJ mentální tělo, mé vědomí se nemůže dohodnout s 5. JJ karmickým tělem. Co s tím?. Situace je taková protože, některé z našich těl se nemůže rozhodnout a nebo jsou jejich cíle rozdílné. Obecně lze říci, že jde o výsledný stav NEVÍME. Chybí poznání, argumenty na základě, kterých změní(me) své dosavadní rozhodnutí. Otázkou tedy je, jak získat do toho určitého těla ( v našem případě do karmického těla, do našeho podvědomí) patřičnou informaci. Je to jasné. Nemáme-li zkušenost, není-li v archivu dostatečné poznání nemůže se tělo rozhodnout a ani nás či vzájemně se pochopit. Nelze dosáhnout kompromisu a rozhodnutí. Proto musíme zvyšovat své poznání svých podsystémů. Totéž činí naše nadsystémy s námi. Nechávají nás pracovat, investovat, abychom pochopili a uměli se vědomě rozhodnout. V tom okamžiku, kdy jsme líní, přešlapujeme na místě, kdy jsme ve stavu NEVÍM, to našim podsystémům, nám, ani nadsystémům poznání nepřináší. Je to k ničemu. Lepší je učinit jeden byť i dis-harmonický krok ke zvýšení poznání, než-li nic nečinit. Pak se můžeme otočit a pochopit, že šlo o špatné rozhodnutí. Můžeme se my nebo naše podsystémy vydat po pro-harmonické spirále vývoje, chceme-li přežít. Můžeme a musíte to takto činit s každým podsystémem, chceme-li se maximálně sladit. Po této i velmi krátké zkušenosti můžeme svou vertikální i horizontální

7 komunikační linku zopakovat a archetyp dovést ke společnému rozhodnutí. Nyní již karmické tělo, podvědomí má alespoň nějaké poznání. To může být ono rozhodující poznání, které bude stačit ke společnému rozhodnutí. Jak vidíme nejhorší je nedělat nic a čekat, že se něco stane. Stejným způsobem lze pracovat se všemi HH i JJ těly. (??) Jak přesvědčím svá HH těla? Naše tělo je vybaveno lymfatickým a nervovým systém, kterým mezi sebou navzájem komunikuje. Pracujte s nimi, podporujete jejich činnost. Je mnoho způsobů. Nezapomínejme, že nervový systém existuje v duální podobě sympatiku a parasympatiku. (??) Jak přesvědčím svá JJ těla? Naše JJ těla mezi sebou komunikují prostřednictvím podobného jemno-hmotného lymfatického a nervového systému, které jsou presentovány systémem 7 velkých čaker a 3 x 7 malými čakrami na síti, systému meridiánů, které vedou JJ energie mezi jednotlivými těly. To vše je nutné umět. Co nejvíce vědomě používat pro vnitřní komunikaci nejen mezi tělem a duší. Pak se můžeme začít soustředit na vědomou komunikaci s naším duchem, který se nachází mimo naše HJ tělo. Až toto všechno vědomě sladíme, pak jsme vnitřně připraveni a schopni zrealizovat účinnou modlitbu. (??) Máte tu však ještě vnější požadavky a podmínky. Co s nimi? Vysvětlovali jsme si strukturu Universa. Různé vnímání prostoru a času jednotlivými archetypy. Mluvili jsme o nervovém systému Universa, který v reálné čase prostřednictvím svých nástrojů analyzuje vše, co se v něm děje. Dokazovali jsme si, proč staré pohanské národy komunikovali s desítkami bohů, které jim pomáhali v různých životních situacích. Ukazovali jsme si vývoj věrouky za účelem postupné transformace a harmonizace společnosti jako celku. Vždy po nějaké době však došlo k zneužívání a k následnému nepochopení, té které úrovně komunikace. Lidé přestali věřit v účinnost rituálů, modliteb. Museli přijít nové informace, nové poznání, nové kontrolní mechanismy a tím pádem nová náboženství, která ukazovala cestu do budoucí harmonie BYTÍ. Chceme-li zrealizovat účinnou a úspěšnou modlitbu musíme nejdříve uvěřit v existenci takové struktury Universa, pak musíme zvolit koho, kde a kdy v této struktuře budeme žádat o pomoc. Využijeme nervový systém Universa, kterým svou žádost, prosbu dáme najevo. Pak už je jen na vyšších JJ bytostech, zda-li naše prosby, plány a žádosti jsou sladěny s Božím plánem resp. cyklem BYTÍ Universa. Jinými slovy je-li po Vašich představách v podobě Vaší nabídky o představě Vašeho budoucího BYTÍ poptávka ze strany nadsystémů. (??) Dobře. Pochopil jsem, že každý archetyp má své zájmy více či méně sladěny s tím NEJVYŠŠÍM, Naduniversem, Universem, Bohem Stvořitelem a všemi archetypy v projeveném světe šestého až prvního prostoru Universa. Každý ten archetyp žije svůj cyklus BYTÍ ve větším či menším souladu s cyklem BYTÍ. Ale proč se musíme prostorově a časově slaďovat?

8 Každá bytost má svůj cyklus BYTÍ aktivit a pasivity. Je pravdou, že i každá JJ bytost má své podsystémy nástroje skrze, které v reálném čase koná. Přesto je nutné si tento cyklu BYTÍ uvědomit. Uvedu příklad. Je to stejné jako byste chtěli zvýšit plat. (?) Kdy, kde a jak o toto zvýšení budete svého šéfa žádat? Půjdete k němu domů a budete ho budit ve 3 hodiny ráno? To asi jistě ne. Cítíme, že bychom měli zvolit příhodnou energetickou konstelaci. V tomto smyslu nám na straně HH energií pomůže poznání společenských věd v HH archetypech a na straně JJ energií jsou to energetické konstelace a transity v astrologii, numerologii či v jiných esoterických naukách. Vždy můžeme zvolit více či méně příhodnější čas a způsob komunikace, modlitby. Příště si povídáme o nebezpečnosti destruktivní modlitby. Popovídáme si o tom, co v Bibli o modlitbě chybí a začneme novou kapitolu o tom, co je vlastně pravda. Doufám, že se s Pansofií ještě chvíli vydržíte a že Vám bude nápomocna ve Vašem životě.

(??) Možná se ptám poněkolikáté: Kudy vede ona vědomá cesta do harmonie BYTÍ?

(??) Možná se ptám poněkolikáté: Kudy vede ona vědomá cesta do harmonie BYTÍ? (??) Možná se ptám poněkolikáté: Kudy vede ona vědomá cesta do harmonie BYTÍ? (K) Pokud mohu konstatovat, pak jsme již celkem vyčerpávajícím způsobem komentovali aktivitu jedince v rámci BYTÍ společenských

Více

Možná svítání. různé vývojové úrovně

Možná svítání. různé vývojové úrovně převeliká suma Možná svítání Je pozoruhodné, jak snadno a nevědomky zapadneme do určité dráhy a uděláme si z ní pro sebe vyšlapanou cestičku. (Henry David Thoreau) Michal (neděle, 20. července 2014, Třebíč):

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Řízení projektů zavádění IS do organizací TUTORIAL

Řízení projektů zavádění IS do organizací TUTORIAL Řízení projektů zavádění IS do organizací TUTORIAL Zdenko STANÍČEK 1, Josef HAJKR 2 1 etrium Corporation, a.s. U Vodárny 2,616 00 Brno zdenko.stanicek@etriumgroup.com a Katedra programových a komunikačních

Více

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová www.pracenadalku.cz www.pracenadalku.cz Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Jana Adamčíková Petr Eisner Daniel Kaucký EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Rytmus, o. s. Tento program byl spolufinancován Evropskou unií

Více

Jak využít metodu street law při výuce práva

Jak využít metodu street law při výuce práva Jak využít metodu street law při výuce práva Lucia Madleňáková Olomouc 2012 Úvodní slovo Vážení a milí kolegové, dostává se vám do rukou příručka, jejímž cílem je usnadnit vám zavádění předmětu (či výukové

Více

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz Jak na partnerské projekty? P ODPORUJEME V AŠ I B U D OUCNOST www.esfcr.cz Příručka je jedním z výstupů ze zakázky Hodnocení implementace principu partnerství v OP LZZ financované z projektu technické

Více

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB Královéhradecký kraj METODIKA PREZENTACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II Registrační číslo projektu:

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

Vlastní pokoj: 10 pohledů

Vlastní pokoj: 10 pohledů Vlastní pokoj: 10 pohledů Editorská a autorská práva Národní kontaktní centrum ženy a věda Fotografie: Lucie Mlynářová Grafický návrh: Anna Šotolová Tisk: Ka-Ma s.r.o. Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7330-059-1

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT Petra Harazímová www Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Je úžasné, že se zajímáte o rozvoj své osobnosti, že jste se rozhodli udělat něco sami

Více

1. Úvod. S úctou k nim tento text předává dále výsledky jejich práce, mnou jen sepsané a dílem interpretované.

1. Úvod. S úctou k nim tento text předává dále výsledky jejich práce, mnou jen sepsané a dílem interpretované. 1. Úvod Chci poděkovat především panu Jiřímu Šimonkovi (DAP-services.cz) za poskytnuté materiály z longitudinálních výzkumů. Dále Yvonně Lucké, Luboši Kobrlemu za seznámení se systémem Pesso - Boyden terapie.

Více

Řízení strategických změn

Řízení strategických změn Řízení strategických změn Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry Etika a lidská práva v sociální práci Ondřej Fischer, Petr Jandejsek, Alena Kroupová, Helena Kunstová, René Milfait, Dana Moree TENTO

Více

Hodnota mravní integrity. Etický kodex

Hodnota mravní integrity. Etický kodex Hodnota mravní integrity Etický kodex 01 Slovo generálního ředitele... 02 Poselství výkonného ředitele... 04 Závazek k našim hodnotám... 06 Aplikace našeho kodexu... 10 Naše odpovědnost... 14 Jak získat

Více

1) Pyramida jako hyperkomunikační zařízení

1) Pyramida jako hyperkomunikační zařízení PROJEKT GILGAMEŠ V Rusku se již delší dobu cosi děje. Konečně zcela nepokrytým způsobem o tom hovoří ve svém rozhovoru v rámci Projektu Camelot i Valery Uvarov, který úzce spolupracuje s ruským armádním

Více

1. května. Úvaha na dnešní den

1. května. Úvaha na dnešní den 122 1. května Al-Anon se stejně jako AA opírá o duchovní zásadu: O uznání naší závislosti na Síle větší než naše. Tisíce skupin Al-Anon po celém světě mají členy, kteří zastávají různá náboženská vyznání;

Více

1.SEMINÁŘ. Autorsky nekorigovaný text

1.SEMINÁŘ. Autorsky nekorigovaný text 1.SEMINÁŘ Autorsky nekorigovaný text Americká vojenská základna/stanice v ČR?! Důvod k radosti či k obavám? (Kolik vojáků tu bude? Proti komu to bude? Zvětší či zmenší to naši bezpečnost? Budou stát američtí

Více

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích 2 STRATEGICKÝ MANAGEMENT 2.1 Cíle souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy charakterizovat poslání školy rozdíl mezi posláním a vizí organizace charakteristika strategických

Více

Jak napsat podnikatelský plán. aneb kudy vede cesta k úspěchu

Jak napsat podnikatelský plán. aneb kudy vede cesta k úspěchu Jak napsat podnikatelský plán aneb kudy vede cesta k úspěchu CzechInvest Praha 2005 Obsah 1 Předmluva autora.............................................................. 9 2 Podnikatelská morálka a etika..................................................

Více