Klíč k určování našich savců

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klíč k určování našich savců"

Transkript

1 Klíč k určování nšich svců Následující klíč slouží k orientčnímu rozlišení jednotlivých druhů nšich svců podle vnějších znků, správnost určení je všk tře ověřovt, zejmén u některých otížněji rozlišitelných forem (npř. hrošů, myšic řdy netopýrů) podle podronějšího popisu v předcházejícím textu. Mnohdy se ukáže jko nezytné dodtečně prozkoumt i znky n lece, u netopýrů se čsto vypltí prohlédnout v terénu lupou i utváření zuní řdy (npř. při rozlišování netopýr voustého Brndtov, netopýr hvízdvého, prkového Sviov j.). Ke správné determinci druhu někdy npomůžou i nepřímá pozorování, jko npř. způso pohyu, hlsové projevy, stopy, zytky potrvy, pchové znčky, trus neo chrkter stnoviště. Dále lze při určování využívt pozntky o rozšíření, neoť některé druhy mjí u jen omezené olsti výskytu. Do klíče jsou rovněž zřzeny druhy u nás dosud nezjištěné, všk s jistou možností nlezení i n nšem území (výskyt přilehlých olstech sousedních států); tyto druhy jsou odlišeny menší velikostí písm písmenem N. 1. Prsty přední končetiny nápdně prodloužené spojené létcí lánou... letouni (Chiropter) 16 Prsty přední končetiny nejsou prodloužené ni optřené létcí lánou Prsty všech končetin redukovné s kopýtky...sudokopytníci (Artiodctyl) 82 Prsty všech končetin zkončené drápy Uši reltivně dlouhé (LA větší než LCd), při přehnutí dopředu přeshují oči... zjíci (Lgomorph) 65 Uši krtší než ocs (LA menší než LCd) neo nepřeshují při přehnutí přes oči V oou čelistech ptrný jediný pár dlátovitých řezáků... hlodvci (Rodenti) 40 V oou čelistech ptrný větší počet zuů Čenich zšpičtělý, čsto protžený ve štíhlý rypáček... hmyzožrvci (Insectivor) 6 Hlv není vpředu výrzněji protžená... šelmy (Crnivor) Tělo pokryté ostny... 7 Tělo pokryté srstí Ostny stejnoměrně tmvoíle pruhovné prvidelně uspořádné, hlv s tmvohnědou kresou ve tvru rýlí, n řiše čsto podélná hnědá skvrn (or. 36)... ježek zápdní (Erinceus europeus) / 225 /

2 Ostny neprvidelně pruhovné nestejnoměrně uspořádáné, hlv u dospělých zvířt světlá stejně jko spodní strn těl (or. 36), mldí jedinci n hlvě i řiše tmvohnědí s ílou náprsenkou... ježek východní (Erinceus concolor) Or. 36: Zrvení řišní strny těl u ježk zápdního () j. východního () Or. 37: Ocs rejsce vodního (), rejsk oecného ( mldý jedinec, c strý jedinec) ělozuky (d) 8. Přední končetiny loptkovité, uzpůsoené k hrání...krtek oecný (Tlp europe) Myšovitý tvr těl, hlv protžen v úzký rypáček, velikost 4 7 cm Srst n hřetě černá Srst n hřetě hnědá N zdních chodidlech nspodu ocsu doře vyvinuté kýly z tuhých rv (or. 37, 38 KL3), spodní strn těl světlá, jen ojediněle tmvá, LTp nd 17 mm... rejsec vodní (Neomys fodiens) Zdní chodidl (or. 38) i ocs se slě vyvinutými kýly či zcel ez rv, LTp pod 17 mm c d 11. Břicho světlé, ocs o hodně krtší než tělo, LTp mm... rejsec černý (Neomys nomlus) Tělo celé černé, ocs stejně dlouhý jko tělo dvourevný, světlá chodidl, LTp 13,5 16 mm... rejsek horský (Sorex lpinus) 12. N ocse v protisvětle doře ptrné odstávjící delší tenké chloupky (or. 38d), ušní oltce neukryté v srsti (or. 39), zuy ílé Ocs ez odstávjících dlouhých chloupků (or. 37 c), ušní oltce ukryté v srsti (or. 39), špičky zuů červenohnědé N ocích ostrá hrnice mezi hnědým hřetem ílým řichem, LC ovykle nd 70 mm... ělozuk ělořichá (Crocidur leucodon) Hrnice mezi zrvením hřetu řich n ocích nevýrzná, spodní část těl šedvá neo šedohnědá LC ovykle pod 70 mm, LTp pod 12 mm... ělozuk šedá (Crocidur suveolens) LC ovykle nd 70 mm, LTp nd 12 mm... ělozuk tmvá (Crocidur russul) N 15. LC ovykle nd 60 mm, LTp nd 11,5 mm, náš nejhojnější hmyzožrvec...rejsek oecný (Sorex rneus),...též rejsek zápdoevropský (S. corontus) N viz str. 00. LC pod 60 mm, LTp nepřeshuje ovykle 11 mm, náš nejmenší svec... rejsek mlý (Sorex minutus) 16. N nose lnité výrůstky (or. 40) N nose nejsou lnité výrůstky (or. 40) LAt pod 45 mm, tvr výrůstků or. 40c... vrápenec mlý (Rhinolophus hipposideros) LAt mm, tvr výrůstků or. 40d... vrápenec jižní (Rhinolophus euryle) N LAt nd 53 mm, tvr výrůstků or. 40e...vrápenec velký (Rhinolophus ferrumequinum) c d e Or. 38: Noh rejsce vodního () rejsk oecného () / 226 / Or. 39: Hlv rejsk () ělozuky () Or. 40: Hlv vrápence (), netopýr () určovcí znky vrápenců vrápenec mlý (c), v. jižní (d) v. velký (e) / 227 /

3 18. Ušní oltce nspodu vzájemně srostlé (or. 41)...19 Ušní oltce nspodu vzájemně nesrostlé Ušní oltce zřetelně krtší než předloktí, v klidu nejsou složené, srst černá neo černohnědá... netopýr černý (Brstell rstellus) Ušní oltce lnité si tk dlouhé jko předloktí, v klidu Or. 41: Ušní oltce netopýr černého složené, srst světlejší Plec delší než 6 mm (or. 28, 42d), srst hnědvá, po strnách krku nžloutlá n řiše žlutvě šedoílá, ušní víčko nepigmentovné (or. 42)... netopýr uštý (Plecotus uritus) Plec dlouhý, ušní víčko pigmentovné, srst n hřetě šedá ez hnědvých tónů n řiše nápdně ílá ez žlutvých tónů (or. 28)... netopýr lpský (Plecotus mcroullris) N Plec krtší než 6 mm (or. 28d, 42c), srst šedvá n řiše špinvě šedoílá, ušní víčko pigmentovné (or. 42)... netopýr dlouhouchý (Plecotus ustricus) c 22. Epilem dokonle vyvinutá, s kostěnou přepážkou (or. 44) Epilem chyí neo jen nezřetelně nznčená (or. 44) Or. 44: Typ ocsní lány s epilemou () ez epilemy () 23. LAt nd 63 mm, srst rezvá, chlupy jednorevné, ušní oltec or netopýr orovský (Nyctlus lsiopterus)* LAt mm, srst rezvá, chlupy jednorevné, ušní oltec or netopýr rezvý (Nyctlus noctul) LAt pod 50 mm LAt mm, srst není rezvá, chlupy dvourevné LAt pod 40 mm Srst n hřetě hnědá, tmvě okrová, chlupy vespod tmvší, ušní oltec or. 45c...netopýr stromový (Nyctlus leisleri) Srst n hřetě černá se střířitým nádechem, světlejší jen špičky chlupů, ušní oltec or. 45d...netopýr pestrý (Vespertilio murinus) d Or. 42: Určovcí znky netopýr dlouhouchého (, c) n. uštého (, d) 21. Ušní oltec při pohledu ze strny nepřeshuje úroveň temene hlvy (or. 43)... létvec stěhovvý (Miniopterus schreiersi) N Ušní oltec delší, jiného tvru Or. 45: Tvr ušního oltce netopýr orovského (), n. rezvého (), n. stromového (c) n. pestrého (d) Or. 43: Létvec stěhovný hlv () křídlo () 26. Okrj křídelní létcí lány mezi nohou 5. prstem se souvislým, si 2 mm širokým ílým lemem, I 1 velký jednohrotý, srst n řiše ělvá... netopýr jižní (Pipistrellus kuhlii) N Okrj křídelní lány nnejvýše s nesouvislým lemem, I 1 dvouhrotý, srst n řiše špinvě žlutohnědá / 228 / / 229 /

4 27. Plec krtší než šířk zápěstí (or. 46c), LAt zprvidl pod 33 mm, 5. prst krtší než 43 mm Plec zhru stejně dlouhý jko šířk zápěstí (or. 46d), LAt většinou nd 33 mm, 5. prst delší než 43 mm, penis s výrznou středovou rýhou (or. 48)... netopýr prkový (Pipistrellus nthusii) 28. Čenich s výrzným středovým vlem mezi nozdrmi, ocsní lán hustě osrstěná (nejméně n 1/3 délky ocsu), zrvení ez výrznějších žlutvých tónů, v žilntině křídl mezi předloktím 5. prstem c d souvislé odélníkové políčko Or. 46: Určovcí znky netopýr (or. 47), penis ez středového hvízdvého (, c) n. prkového (, d) pruhu, jednolitě šedvý či šedoornžový (or. 48d); terminální echolokční frekvence nd 50 khz... netopýr nejmenší (Pipistrellus pygmeus) Or. 48: Tvr penisu u netopýr Sviov (), n. prkového (), n. hvízdvého (c) n. nejmenšího (d) / 230 / Čenich ez vystupujícího středového vlu, ocsní lán jen řídce osrstěná, zrvení kontrstnější s ptrnými zltvými tóny, souvislé políčko v žilntině křídl chyí (or. 47), penis se zřetelným středovým světlým proužkem (or. 48c); terminální echolokční frekvence pod 50 khz... netopýr hvízdvý (Pipistrellus pipistrellus) 29. Ocs přečnívá o 3 5 mm okrj létcí lány (okr. 49), n vnější strně ostruhy kožovitý lem, oltce kožité tmvé, trgus poměrně krátký, zhnutý tupě ukončený Ocs nepřeshuje okrj létcí lány (or. 49), ostruh zprvidl ez kožovitého lemu, oltec i trgus lnité, trgus rovný více či méně zřetelně zšpičtělý LAt nd 48 mm, srst n hřetě hnědá, ušní oltec or netopýr večerní (Eptesicus serotinus) LAt mm, srst n hřetě černá se zltým nádechem, LTp nd 8 mm, ušní oltec or netopýr severní (Eptesicus nilssonii) LAt mm, srst n hřetě černá se zltým nádechem, LTp pod 8 mm, ušní oltec or. 50c... netopýr Sviův (Hypsugo svii) Or. 49: Zkončení ocsu u rodů Eptesicus, Hypsugo () Myotis () Or. 51: Hlv netopýr velkého () n. ostrouchého () / 231 / c Or. 50: Ušní oltec u netopýr večerního (), n. severního () Sviov (c) 31. LAt nd 50 mm LAt pod 50 mm Ušní oltec reltivně širší, tupěji zkončený (or. 51), ez světlé skvrny n čele... netopýr velký (Myotis myotis) Ušní oltec reltivně užší, ostřeji zkončený (or. 51), n čele ovykle světlá skvrn... netopýr ostrouchý (Myotis oxygnthus) 33. Křídelní létcí lán se připojuje k noze n ázi vnějšího prstu (or. 52) Křídelní lán se připojuje k ptnímu klouu neo n holeni, chodidlo je volné (or. 52cd) Ušní oltec dlouhý, LA nd 23 mm, ušní oltec or netopýr velkouchý (Myotis echsteini) Ušní oltec krtší, LA pod 23 mm Okrj ocsní létcí lány hustě orvený, ostruh esovitě prohnutá (or. 52), zářez n vnějším okrji ušního oltce není ostrý (or. 53)... netopýr řsntý (Myotis nttereri) Okrj létcí lány není orvený, ostruh jednoduše prohnut, zářez n vnějším okrji ušního oltce tkřk prvoúhlý Prvoúhlý zářez ve 2/3 výšky oltce, zhru v úrovni hrotu trgu (or. 53c), srst světle hnědá, nrezvělá... netopýr rvitý (Myotis emrgintus)

5 Zářez si v 1/3 výšky oltce, zhru v polovině výšky trgu (or. 53d), zrvení ezrezvých tónů Penis po celé délce zhru stejně silný (or. 54), srst černohnědá se světle hnědvým nádechem... netopýr voustý (Myotis mystcinus),... též netopýr menší (Myotis lcthoe) N viz str. 00. Penis n konci výrzně rozšířený (or. 54), srst hnědá, ve zrvení (i n řiše) žlutvé tóny... netopýr Brndtův (Myotis rndti) 40 Velcí hlodvci, LC nd 40 cm, LTp větší než 8 cm Mlí ž středně velcí hlodvci, LC pod 40 cm, LTp pod 8 cm Ocs svrchu silně zploštělý (or. 55) široký (12 16,5 cm), n zdních nohách plovcí lány, LTp cm, LC nd 70 cm, u vody... or evropský (Cstor fier) Ocs kuželovitý, jen řídce porostlý štětinovitými chlupy (or. 55) dosti dlouhý (LCd cm), plovcí lány jsou pouze n zdních nohách, LTp 11,5 14 cm, ojediněle u vod... nutrie (Myocstor coypus) c d Or. 52: Křídelní lán netopýr řsntého () připojení křídelní létcí lány k noze u netopýr voustého (), n. vodního (c) n. dlouhonohého (d) Or. 54: Tvr penisu u netopýr voustého () n. Brndtov () 38. Křídelní létcí lán se připojuje k noze n holeni, 3 5 mm nd ptním klouem (zhru n úrovni ostruhy, or. 52d), n holeni přilehlé svrchní strně křídelní létcí lány hustý pás tmvých chlupů... netopýr dlouhonohý (Myotis cpccinii) N Křídelní létcí lán se připojuje k noze n úrovni ptního klouu (or. 52) LAt nd 42 mm, oltec or. 53f... netopýr pořežní (Myotis dsycneme) LAt pod 42 mm, oltec or. 53f... netopýr vodní (Myotis duentonii) Or. 53: Ušní oltec netopýr velkouchého (), n. řsntého (), n. rvitého (c), n. voustého n. Brndtov (d), n. vodního (e) n. pořežního (f) / 232 / c e d f Or. 55: Tvr průřez ocsu or evropského (), nutrie () ondtry pižmové (c) 42. Ocs po celé délce neo lespoň n konci hustě, dlouze osrstěný delší než 1/2 LC Ocs lysý neo s krátkými chloupky, pokud je více osrstěný, nepřeshuje 1/2 LC Větší druh, LC nd 20 cm, LTp nd 50 mm, srst n hřetě rezvá, tmvohnědá neo černá... veverk oecná (Sciurus vulgris) LC pod 18 cm, LTp pod 30 mm, jiné zrvení N světlejší hlvě nápdný tmvý pruh od ok k uchu Hlv jednorevně zrvená, ez nápdné kresy Hřet šedohnědý ž červenohnědý, tmvý pruh ( uzdičk ) se táhne ž n krk (or. 56), LCd cm, LA mm... plch zhrdní (Eliomys quercinus) Hřet hnědožlutý neo žlutohnědý, uzdičk pouze k uchu (or. 56), LCd 6 8 cm, LA13 15 mm... plch lesní (Dryomys nitedul) / 233 / c

6 46. Hřet šedivý neo šedohnědý, ocs ývá huňtý, LCd cm, LTp nd 25 mm (or. 56c)... plch velký (Glis glis) Hřet rezvě ž žemlově žlutý, ocs není příliš huňtý, LCd 5,5 8 cm, LTp pod 20 mm (or. 56d)... plšík lískový (Muscrdinus vellnrius) 54. Ocs zprvidl delší než tělo, delší ušní oltce při přehnutí doshují k očím (LA nd 22 mm), hlv protáhlá (or. 59), hřet černý, světle hnědý neo šedý... krys oecná (Rttus rttus) Ocs zprvidl krtší než tělo, krátké ušní oltce při přehnutí nedoshují k očím (LA mm), hlv vpředu mírně zolená (or. 41), hřet převážně hnědý neo šedohnědý... potkn (Rttus norvegicus) 55. Hřet šedohnědý, šedožlutý neo tmvošedý, LA do 15 mm Hřet hnědý či rezvohnědý, řicho ílé ž světle šedé, LA od 15 mm, průměr ok nd 4 mm... myšice lesní (Apodemus flvicollis),... myšice křovinná (Apodemus sylvticus)...(ližší podronosti k rozlišování oou druhů viz text) c d Or. 56: Hlv plch zhrdního (), p. lesního (), p. velkého (c) plšík lískového (d) 47. Ocs ze strn silně zploštělý (or. 55c), dlouhý lysý, LCd cm, LTp 6,5 8 cm... ondtr pižmová (Ondtr ziethicus) Ocs jink utvářený Ocs hustě osrstěný krátký (LCd 4,5 8 cm), hřet rezvohnědý ž žlutošedý se světlými skvrnkmi, protáhlé tělo, krátké nohy... sysel oecný (Spermophilus citellus) Ocs lysý neo jen s krátkými chloupky Středem hnědého neo nžloutlého hřetu se táhne výrzný úzký černý pruh, menší velikosti Hřet jink zrvený Ocs o málo krtší než tělo, LTp 17,5 21 mm... myšice temnopásá (Apodemus grrius) Ocs zřetelně delší než tělo, LTp 14,5 18 mm... myšivk horská (Sicist etulin) 51. Ocs delší než 2/3 délky těl, uši ovykle velké doře ptrné, hlv vpředu protáhlá, zšpičtělá (or. 57) Ocs krtší než 2/3 délky těl, uši ovykle mlé, skryté v srsti, hlv vpředu krátká, tupě zkončená (or. 57) Celkově žlutvé ž žlutohnědé zrvení, mlá velikost, LTp mm, LA 7 10 cm... myšk droná (Micromys minutus) Větší velikost, jiné zrvení, LA nd 10 mm Velké druhy, LC nd 150 mm, LTp nd 29 mm Menší druhy, LC mm, LTp pod 27 mm / 234 / Or. 57: Hlv myšice () hroše () / 235 / Or. 58: Hlv krysy () potkn () 56. Ocs dvourevný (vespod světlý) jeho kůži lze sndno stáhnout, řicho světlé, většinou doře odlišené od hřetu oků, LTp 17 20,5 mm (nejčstěji 18,5 19,5 mm), smice se 3 páry mléčných rdvek, průměr ok 3,5 3,9 mm... myšice mlooká (Apodemus microps) Ocs jednorevný, zřetelně šupinktý, jeho kůži nelze sndno stáhnout, LTp 14,3 18 mm, smice s 5 páry mléčných rdvek, chrkteristický zápch Ocs krtší než tělo, spodní strn těl světleji zrvená než hřet... myš domácí (Mus musculus) Ocs mírně krtší než tělo, řišní strn téměř ílá, hrnice n ocích ostrá... myš pnonská (Mus spicilegus) N... (přesné určení možné pouze geneticky viz text) Ocs stejně dlouhý neo delší než tělo, řišní strn těl tmvěji zrvená... myš zápdoevropská (Mus domesticus)... (přesné určení možné pouze geneticky viz text)

7 58. Střední velikost, LC nd 20 cm, ocs krátký, pestré zrvení hřet rezvě hnědý, řicho černé ílé skvrnky n hlvě... křeček polní (Cricetus cricetus) Menší velikost, LC pod 20 cm, jiné zrvení Oči droné (jko špendlíková hlvičk), v průměru nejvýše 3 mm Oči větší, v průměru nd 3 mm Ltp pod 16 mm, hřet šedočerný ž tmvě šedý, srst jemná, lnité oltce řídce osrstěné... hrošík podzemní (Microtus suterrneus) LTp nd 16 mm, hřet rezvě skořicový ž světle šedohnědý, výhrdně horský druh... hrošík ttrnský (Microtus ttricus) N 61. LCd nd 65 mm, zrvení celkově tmvě hnědé neo i černé, LTp mm... hryzec vodní (Arvicol terestris) LCd pod 65 mm Hřet nápdně rezvočervený, řicho světlé, ocs dvourevný, dlouhý si jko 1/2 LC... norník rudý (Clethrionomys glreolus) Hřet jink zrvený LCd ovykle % LC... hroš hospodárný (Microtus oeconomus) N LCd ovykle % LC Ušní oltec lnitý, řídce osrstěný delšími chlupy (or. 59), LA mm, LTp ovykle nd 18 mm, chodidl tmvě pigmentovná... hroš mokřdní (Microtus grestis) Ušní oltec silný, hustě krátce osrstěný (or. 59), LA 9 11 mm, LTp ovykle pod 18 mm, chodidl světlá... hroš polní (Microtus rvlis) / 236 / Or. 59: Ušní oltec hroše mokřdního () h. polního () 65. Hřet skořicově hnědý, n konci uší černé skvrny, LA cm, LTp 13 15,5 cm... zjíc polní (Lepus europeus) Hřet šedý, modrošedý či šedohnědý, uši ez nápdných černých skvrn, LA 6 7,5 cm, LTp 7,5 9,5 cm... králík divoký (Oryctolgus cuniculus) 66. Zdní končetiny čtyřprsté Zdní končetiny pětiprsté Hlv protáhlá, ocs nerovnoměrně osrstěný, chlupy při kořeni krtší než n konci, drápy neztžitelné tupé Hlv zkulcená s krátkou oličejovou částí, ocs stejnoměrně osrstěný chlupy stejné délky, drápy ostré ztžitelné Velký druh, LC dospělých zvířt nd 100 cm... vlk oecný (Cnis lupus) Menší druhy, LC pod 80 cm Zvlitá postv n nízkých nohách, prodloužená srst n lících tmvoílá kres kolem očí, celkové zrvení, šedohnědé, nohy černé, jednorevný ocs pod 1/3 LC...psík mývlovitý (Nyctereutes procyonoides) Bez licousů nápdné kresy n hlvě Rezvé zrvení, zdní strn uší černá, LCd ovykle nd 30 cm (více než 1/2 LC)... lišk oecná (Vulpes vulpes) Žlutohnědé (řídce ž nrezvělé) zrvení, zdní strn uší není černá, LCd pod 30 cm (si 1/3 LC)... škl oecný (Cnis ureus) N 71. Větší druh s krátkým ocsem, LC nd 80 cm, LCd cm, srst rezvohnědá ž šedožlutá, skvrnitá... rys ostrovid (Lynx lynx) Menší druh s delším ocsem, LC pod 80 cm, LCd cm, srst šedivá ž šedohnědá, příčně pruhovná... kočk divoká (Felis silvestris) 72. Velký druh, ocs krtší než LTp,... medvěd hnědý (Ursus rctos) Mlé ž středně velké druhy s doře ptrným ocsem, vždy delším než LTp Ocs příčně pruhovný... mývl severní (Procyon lotor) Ocs jink zrvený N nohách zřetelné plovcí lány, ocs dlouhý u kořene zesílený, celkově hnědé... vydr říční (Lutr lutr) N nohách nejsou zřetelné plovcí lány Zvlité tělo, LC nd 60 cm, n hlvě kres z podélných černých ílých pruhů... jezevec lesní (Meles meles) Protáhlé tělo, LC pod 60 cm LCd odpovídá si 1/2 LC, LA 4 5 cm... 7 LCd krtší než 1/2 LC, LA 1 4 cm Bílá náprsenk se rozvětvuje shá n přední končetiny (or. 60), polštářky tlpek ez srsti, podsd šedoílá... kun sklní (Mrtes foin) Nžloutlá náprsenk nezshuje n přední končetiny (or. 60), polštářky tlpek jsou kryty srstí, podsd žlutohnědá...kun lesní (Mrtes mrtes) Or. 60: Náprsenk kun sklní () k. lesní () / 237 /

8 78. Spodní strn těl ílá, LC pod 30 cm Spodní strn těl jink zrvená, LC nd 30 cm Ocs zkončený černou špičkou... hrnostj (Mustel ermine) Ocs celý hnědý... kolčv (Mustel nivlis) 80. Mezi prsty mlá plovcí lán, zrvení proměnlivé od černé ž po světle hnědou, spodní ret rd čsto ělvé, u vod... norek merický (Mustel vison) Mezi prsty není plovcí lán, jiné zrvení Srst tmvohnědá s prosvítjící nžloutlou podsdou, řicho černé, ocs tmvý, nnejvýše se světlou špičkou... tchoř tmvý (Mustel putorius) Srst světlá, pískově žlutá, hruď nohy tmvé, ocs vždy při kořeni světlý, jink tké tmvý... tchoř stepní (Mustel eversmnnii) 82. Protáhlá hlv ukončen rypákem... prse divoké (Sus scrof) Hlv není zkončen rypákem Nosní otvory dleko od see, různě větvené prohy nosí pouze smci. 84 Nosní otvory lízko see, nevětvené rohy nosí většinou i smice AC nd 150 cm, prohy loptovité neo idlovité, ez světlého ořitku, mláďt neskvrnitá... los (Alces lces) AC pod 150 cm, jiný tvr proží, světlý ořitek, mláďt skvrnitá Ocs velmi krátký, skrytý v srsti... ssrnec oecný (Cpreolus cpreolus) Ocs delší, doře ptrný Ocs je krtší než ušní oltce, ořitek zžloutlý, proží s četnými výsdmi... jelen lesní (Cervus elphus) Ocs je delší než ušní oltce, ořitek jink zrvený V letní srsti nápdně skvrnité zrvení, ocs svrchu ílý, ílý ořitek ez černého lemování... sik (Cervus nippon) Ocs svrchu tmvý, íle lemovný V letní srsti nápdně skvrnité zrvení, ořitek žlutoílý, svrchu černě lemovný, proží dospělých smců s chrkteristickými loptmi... dněk evropský (Dm dm) Zrvení neskvrnité, ílý ořitek není svrchu černě lemovný, proží dopředu košíčkovitě prohnuté...jelenec ěloocsý (Odocoileus virgininus) 89. Rohy smců i smic stejně velké, hákovitého tvru, 4 8 cm dlouhé, nápdná kres n hlvě s ěložlutými pruhy... kmzík horský (Rupicpr rupicpr) Rohy smců srpovitě zhnuté nápdně vruovné, u smic jsou menší neo zcel chyějí... muflon (Ovis musimon) / 238 / Klíč k ezdotykovému (vizuálnímu) určování netopýrů (v zimovištích pod.) Délkové údje v tomto klíči se vzthují k celkové velikosti visícího jedince. Vysvětlivky: * otížněji rozlišitelné druhy, u nichž doporučujeme v přípdě nejistoty prověřit určení dle dlších znků (tj. v ruce), ** vzácné druhy, u nichž je žádoucí pořízení odpovídjící dokumentce (zejmén rozměry, fotogrfie, příp. *** oděr tkáňového vzorku), N druh u nás dosud nezjištěný. 1. Při zimování zlen do létcí lány... 2 Při zimování není zlen do létcí lány Volně visí... 3 Ve štěrině, zlen neúplně... netopýr uštý (Plecotus uritus) viz též dále 3. Mlá velikost, pod 10 cm... vrápenec mlý (Rhinolophus hipposideros) Větší velikost, nd 10 cm... vrápenec velký (Rhinolophus ferrumequinum)** 4. Větší velikost, si 10 cm... 5 Menší velikost, zřetelně pod 8 cm Boltce lnité, světle hnědé, srst hlv světle hnědá... 6 Boltce msité, tmvé, srst hlv výrzně tmvohnědá neo jsně rezvá Boltce vztyčené, široké zřetelně přeshující délku hlvy, řicho špinvě ílé, hrnice zrvení hřetní řišní strny z hlvou nejsná, n čele není ílá skrvn...netopýr velký (Myotis myotis) Boltce vztyčené, úzké jen nevýrzně přeshující délku hlvy, řicho jsně ílé, hrnice zrvení hřetní řišní strny z hlvou doře ptrná, n čele ovykle zřetelná ílá skvrn netopýr ostrouchý (Myotis oxygnthus)** Délk těl zřetelně pod 10 cm, oltce jsou poměrně krátké zšpičtělé, lehce sklopené nzd, celkové zrvení je šedvé řicho ílé, ostrá hrnice mezi zrvením hřetu řich je ptrná zvláště z hlvou...netopýr pořežní Or. xx (Myotis dsycneme)** / 239 /

9 7. Zrvení hlvy oltců temně hnědé, oltce široké všk zšpičtělé, zřetelně přeshující úroveň temene hlvy, srst tmvohnědá, rovněž řišní strn hnědvá... netopýr večerní (Eptesicus serotinus) Srst nápdně rezvá (i n řiše), zrvení hlvy oltců sytě hnědé, oltce velmi široké, msité, zkulcené, jen neptrně přeshující úroveň temene hlvy... netopýr rezvý (Nyctlus noctul) 8. Boltce chrkteristického tvru, kožité černé, otočené dopředu n čele vzájemně srostlé, srst černá, očs s jemným střířitým leskem, oličej typicky zploštělý, černý netopýr černý (Brstell rstellus) Boltce u ktivního netopýr nápdně dlouhé (přes polovinu délky těl), otočené dopředu n čele srostlé; při zimování oltce složené pod křídly profil hlvy přeshují pouze dlouhá lnitá ušní víčk... 9 Boltce krtší než třetin délky těl, orientovány do strn, n čele se nedotýkjí Nozdry s postrnními žlázmi, čenich široký, šedě zrvený, srst hřetu šedá ez hnědých tónů, řicho nápdně ílé ez žlutvých tónů, plec křídl dlouhý s doře odlišeným drápem, ušní víčko pigmentovné... netopýr lpský (Plecotus mcroullris) *** N Nozdry ez zřetelných postrnních žláz, čenich zšpičtělý, sytě šedě zrvený, srst n hřetě šedá, řicho špinvě šedoílé, plec křídl krátký s nezřetelně odlišeným drápem, ušní víčko šedě pigmentovné... netopýr dlouhouchý (Plecotus ustricus) Or. xx Or. xx ssss 9. Nozdry s postrnními žlázmi, čenich široký, zprvidl světle hnědý, srst n hřetě hnědá, po strnách hlvy se žlutvým ž rezvě hnědým nádechem, n řiše žlutvě šedoílá, plec křídl dlouhý s jsně odlišeným drápem, ušní víčko zprvidl ez pigmentce... netopýr uštý (Plecotus uritus) / 240 / 10. Netopýr střední velikosti (si 7 8 cm), oltce lnité, nápdně dlouhé (odpovídjí zhru třetině délky těl), při zimování vzpřímené, zrvení světlé, šedohnědé, řicho špinvě ílé... netopýr velkouchý (Myotis echsteinii) Netopýr střední velikosti (si 7 8 cm), výrzně tmvé zrvení, hlv krátké, kožité oltce černohnědé Netopýr menší velikosti (si 5 cm), zrvení světlejší (zprvidl šedohnědé), řišní strn špinvě ílá, zřetelně světlejší než hřet, oltce délkou odpovídjí nejvýše 1/5 délky těl, přesto zřetelně přeshují úroveň temene hlvy Zcel droný netopýr (pod 5 cm), oltce kontrstně hnědočerně zrvené krátké, jen málo vyčnívjící nd úrovní temene hlvy, srst n celém těle sytě hnědá (včetně řich), čenich krátký, hlv široká Střední velikost (5 7 cm), hřet tmvošedý ž sytě hnědošedý, řišní strn sytě šedá, oltce velmi krátké, nepřeshující profil hlvy, podtrhují celkový dojem řidlicově šedě zrveného štíhlého netopýr s nápdně velkou kultou hlvou... létvec stěhovvý (Miniopterus schreiersii)** N / 241 /

10 11. Tkřk černohnědě ž černě zrvený netopýr s nápdným zltvým nádechem n hřetě, řicho krémově žlutohnědé, hlv, oltce lány černé... netopýr severní (Eptesicus nilssonii) Kontrstně zrvený netopýr s černou hlvou velmi širokými, krátkými černě zrvenými oltci, tkřk ílým řichem ez žlutvých tónů, černou srstí n hřetě s nápdným střiřitým nádechem připomínjícím jinovtku... netopýr pestrý (Vespertilio murinus) Kštnově hnědě, přípdně lehce nrezle zrvený netopýr (tkřk shodně n hřetě i n řiše) s msitými krátkými oltci, zrvenými stejně jko neosrstěné prtie lány sytě kštnově hnědě... netopýr stromový (Nyctlus leisleri) Poměrně dlouhé, z dálky doře ptrné oltce dlouze eliptického tvru, hřet světle šedohnědý, řicho tkřk čistě ílé, čenich dosti zšpičtělý... netopýr řsntý (Myotis nttereri) Boltce krtší zšpičtělé, jejich hrot ovykle sklopený nzd, čenich dosti široký tupý, oltce, čenich i hřet sytě hnědvé ez zřetelných šedých tónů, řicho špinvě ílé... netopýr vodní (Myotis duentonii) Podoný předchozímu, všk zřetelně větší, šedvěji zrvený s výrzným rozhrním zrvení hřetu téměř ílého řich... netopýr pořežní (Myotis dsycneme)** Poněkud menší než předchozí druhy rodu, oltce krtší, při zákldu poměrně široké, všk výrzně zšpičtělé v klidu npřímené, zrvení sytě šedohnědé poměrně málo kontrstní ez nápdnějšího zltvého nádechu... netopýr Brndtův (Myotis rndtii)* Zřetelně menší než osttní druhy rodu, od předchozí druhu se liší poněkud kontrstnějším zrvením chyěním sytě hnědých tónů, tmvšími, čsto ž černohnědými oltci čenichem i temnějším zrvením hřetu s lehkým zltvým nádechem... netopýr voustý (Myotis mystcinus)* včetně Myotis urscens*** N 13. Velikost téměř 5 cm, jednolitě sytě hnědě zrvený s olivovým nádechem, celkově půsoí štíhlým dojmem... netopýr prkový (Pipistrellus nthusii)* Menší velikost (si 4 cm), kontrstněji zrvený s rezvými tóny, oltce čenich tmvší, temněji rezvohnědé, čenich více zšpičtělý... netopýr hvízdvý (Pipistrellus pipistrellus)*** Zcel droný (si 4 cm), sytě hnědvý ez rezvých tónů, čenich výrzně tupý...netopýr mlý (Pipistrellus pygmeus)*** Menší (si 4 5 cm), tkřk černé oltce čenich, tmvě kštnová ž černohnědá srst n hřetě se zřetelným zltvým nádechem, řicho krémově světle okrové... netopýr Sviův (Hypsugo svii)** Or.ss 12. Poměrně dlouhé, z dálky doře ptrné oltce, n první pohled celkově tmvě zrvený (zvláště n hlvě), z lízk ptrné výrzně nčervenlé tóny (zejmén n hřetě)... netopýr rvitý (Myotis emrgintus) / 242 / / 243 /

11 Poznámky ke klíči: / 244 /

Stopařské minimum. nestačí jen se spoléhat na příslušnou literaturu, ale musí získávat praktické zkušenosti přímo v terénu.

Stopařské minimum. nestačí jen se spoléhat na příslušnou literaturu, ale musí získávat praktické zkušenosti přímo v terénu. Stopřské minimum O výskytu svů v přírodě hodně npovídjí i nepřímé známky jejih výskytu. Mohou to ýt zytky potrvy, požerky, trus, hnízd hlvně stopy, které nlézáme nejen v zimě n sněhu, le prktiky po elý

Více

Hlodavci. Nejpočetnější skupina savců

Hlodavci. Nejpočetnější skupina savců Hlodavci Nejpočetnější skupina savců základní charakteristika řádu přes 40% všech druhů savců přizpůsobiví všude kromě Antarktidy většinou: malí, dlouhý ocas, drápy 4 dlouhé řezáky (sklovina jen zepředu,

Více

Česká společnost pro ochranu netopýrů

Česká společnost pro ochranu netopýrů PŘÍLOHA Zhodnocení výskytu netopýrů na území České republiky a vymezení nevhodných území pro výstavbu větrných elektráren -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

visual identity guidelines Česká verze

visual identity guidelines Česká verze visul identity guidelines Česká verze Osh 01 Filosofie stylu 02 Logo 03 Firemní rvy 04 Firemní písmo 05 Vrice log 06 Komince rev Filosofie stylu Filozofie společnosti Sun Mrketing vychází ze síly Slunce,

Více

Název materiálu: Šelmy - členění

Název materiálu: Šelmy - členění Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Kočka domácí. tělo, protáhlou klínovitou hlavu a dlouhé nohy. Extrémní štíhlý typ je znakem současných siamských koček či orientálních koček.

Kočka domácí. tělo, protáhlou klínovitou hlavu a dlouhé nohy. Extrémní štíhlý typ je znakem současných siamských koček či orientálních koček. Jan Kovalík 25.1. 2013 (Felis silvestris f. catus) je domestikovaná forma kočky divoké, která je již po tisíciletí průvodcem člověka. Stejně jako její divoká příbuzná patří do podčeledi malé kočky, a je

Více

1. Jak nazývají myslivci ocásek králíka divokého? 2. Čím se liší králík divoký od zajíce polního? 3. Co znamená, když se řekne, že zajíci honcují?

1. Jak nazývají myslivci ocásek králíka divokého? 2. Čím se liší králík divoký od zajíce polního? 3. Co znamená, když se řekne, že zajíci honcují? Savci kolem nás odpovědi 1. Jak nazývají myslivci ocásek králíka divokého? Pírko. 2. Čím se liší králík divoký od zajíce polního? Králík divoký je mnohem menší, má zaoblené a mnohem kratší uši než zajíc

Více

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru Algerické výrz V knize přírod může číst jen ten, kdo zná jzk, ve kterém je npsán. Jejím jzkem je mtemtik jejím písmem jsou mtemtické vzorce. (Glileo Glilei) Algerickým výrzem rozumíme zápis, ve kterém

Více

Drobní savci Přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí, Praha (Eulipotyphla, Chiroptera, Rodentia)

Drobní savci Přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí, Praha (Eulipotyphla, Chiroptera, Rodentia) Lynx, n. s. (Praha), 41: 65 81 (2010). ISSN 0024-7774 (print), 1804-6460 (online) Drobní savci Přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí, Praha (Eulipotyphla, Chiroptera, Rodentia) Small mammals of the

Více

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER)

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) FCI-Standard č. 3 / 11. 05. 2005/ GB KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) ZEMĚ PŮVODU: Irsko DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 19.04.2005. VYUŽITÍ: Používá se k těžké práci při lovu vyder

Více

Problematika ničení úkrytů/hnízdišť netopýrů a rorýsů v souvislosti s rekonstrukcemi panelových domů

Problematika ničení úkrytů/hnízdišť netopýrů a rorýsů v souvislosti s rekonstrukcemi panelových domů Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON) www.ceson.org Problematika ničení úkrytů/hnízdišť netopýrů a rorýsů v souvislosti s rekonstrukcemi panelových domů Vypracoval: Mgr. Radek K. Lučan PřF JU,

Více

Bonitační karta. Míry psa. A šířka hlavy B délka čenichové partie C délka hlavy

Bonitační karta. Míry psa. A šířka hlavy B délka čenichové partie C délka hlavy Bonitační karta Míry psa A délka hlavy B délka čenichové partie C výška v kohoutku D hloubka hrudníku E obvod hrudníku F délka těla A šířka hlavy B délka čenichové partie C délka hlavy Celkový vzhled 1

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE RYBY

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE RYBY Doplňující informace o jednotlivých třídách obratlovců budou umístěny do inspiračních krabic. ( jednotlivé informace je nutné rozstříhat na proužky) DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE RYBY Tělo většiny druhů ryb je

Více

Rozlišovací znaky vybraných zástupců rostlin. pomocný materiál k poznávačce

Rozlišovací znaky vybraných zástupců rostlin. pomocný materiál k poznávačce Rozlišovací znaky vybraných zástupců rostlin pomocný materiál k poznávačce pomněnka rolní - kališní cípy delší než ½ kalicha - kalich s rovnými i háčkovitými chlupy; pokud háčkovité chlupy chybějí, pak

Více

Bonitace psů a fen alpského brakýře jezevčíkovitého

Bonitace psů a fen alpského brakýře jezevčíkovitého Bonitace psů a fen alpského brakýře jezevčíkovitého I. Všeobecné Podkladem tohoto hodnocení exteriéru jsou plemenné znaky, uvedené ve standardu FCI č. 254 pro alpského brakýře jezevčíkovitého (dále jen

Více

Gepard štíhlý. Hmotnost: 38 43 kg Délka: 110 150 cm + 65 90 ocas Výška: 70 94 cm

Gepard štíhlý. Hmotnost: 38 43 kg Délka: 110 150 cm + 65 90 ocas Výška: 70 94 cm KOČKOVITÉ ŠELMY Gepard štíhlý Hmotnost: 38 43 kg Délka: 110 150 cm + 65 90 ocas Výška: 70 94 cm Gepard je nejrychlejší suchozemské zvíře. Může běžet rychlostí přes 110 km/h. Krátkodobě dokonce až 130km/h.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy)

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Mírný pás Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Podnebí Střídání čtyř ročních období Mírný pás Stepi ROSTLINY Stepi Pšenice Duté stéblo s kolénky. Plod obilka s výraznou rýhou. Kukuřice

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! Zvířata žijí na souši, ve vzduchu i ve vodě. Chodí, plazí se, běhají, skáčou, létají a plavou, ať je den, nebo noc. SAVCI Na planetě žije více

Více

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a Úloh č. 3 Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček 1) Pomůcky: optická lvice, předmět s průhledným milimetrovým měřítkem, milimetrové měřítko, stínítko, tenká spojk, tenká rozptylk, zdroj světl. ) Teorie:

Více

ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE

ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE MUDr. Mgdlen Koťová, Ph.D. ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE Recenzent: Prof. MUDr. Jiří Mzánek, DrSc. Grd Pulishing,.s., 2006 Fotogrfie z rchivu utorky. Perokresy podle návrhů utorky nkreslil

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: Využití ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky Název DUM: Savci (řád: šelmy čeleď:

Více

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz Příručk k portálu Ktlog sociálních služeb v Ústeckém krji socilnisluzby.kr-ustecky.cz Uživtelská příručk k portálu socilnisluzby.kr-ustecky.cz 0 BrusTech s.r.o. Všechn práv vyhrzen. Žádná část této publikce

Více

Stanovení věku živé a ulovené zvěře. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Stanovení věku živé a ulovené zvěře. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Stanovení věku živé a ulovené zvěře Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 - zásahy s cílem zvyšování kvality populací (viz znění

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2.

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2. 7 Komplexní čísl 71 Komplexní číslo je uspořádná dvojice reálných čísel Komplexní číslo = 1, ) zprvidl zpisujeme v tzv lgebrickém tvru = 1 + i, kde i je imginární jednotk, pro kterou pltí i = 1 Číslo 1

Více

Poznámky k určování snůšek obojživelníků ČR

Poznámky k určování snůšek obojživelníků ČR Poznámky k určování snůšek obojživelníků ČR Jaromír Maštera AOPK ČR, středisko Havlíčkův Brod listopad 2008 (aktualizace 2013) Autor většiny fotografií: Jaromír Maštera, 2006-2008 Obecné poznámky na úvod

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420. Šablony Mendelova střední škola, Nový Jičín

Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420. Šablony Mendelova střední škola, Nový Jičín Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420 Šblony Mendelov střední škol, Nový Jičín NÁZEV MATERIÁLU: Trojúhelník zákldní pozntky Autor: Mgr. Břetislv Mcek Rok vydání: 2014 Tento projekt je spolufinncován

Více

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem objemu rotačního tělesa.

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem objemu rotačního tělesa. .. Ojem rotčního těles Cíle Seznámíte se s dlší plikcí určitého integrálu výpočtem ojemu rotčního těles. Předpokládné znlosti Předpokládáme, že jste si prostudovli zvedení pojmu určitý integrál (kpitol.).

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 č. materiálu: Jméno autora: VY_52_INOVACE_008 Irena Prexlová Třída/ročník: IV.(4.)

Více

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření.

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření. Úloh č. 9 je sestven n zákldě odkzu n dv prmeny. Kždý z nich přistupuje k stejnému úkolu částečně odlišnými způsoby. Níže jsou uvedeny ob zdroje v plném znění. V kždém z nich jsou pro posluchče cenné inormce

Více

Šelmy kočkovité. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 18. 9. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Šelmy kočkovité. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 18. 9. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Šelmy kočkovité Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 18. 9. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí se šelmami, které představují modelové lovce. Kočkovití

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

Vojtěška setá Medicago sativa L.

Vojtěška setá Medicago sativa L. Vojtěška setá Medicago sativa L. Lodyhy: přímé i vystoupavé, lysé Listy: trojčetné, lístky v horní třetině na obvodu zubaté, prostřední lístek dlouze řapíčkatý Květenství: hlávkovitě zkrácený hrozen Květy:

Více

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR Aktuální informce Ústvu zdrvotnických informcí sttistiky České repuliky Prh 8.1.2004 1 Zhouný novotvr ledviny mimo pánvičku v ČR Počet hlášených onemocnění zhouným novotvrem ledviny mimo pánvičku (dg.

Více

Úkol č. 1 hra na schůzku za bonusovou kartu:

Úkol č. 1 hra na schůzku za bonusovou kartu: Úkol č. 1 hra na schůzku za bonusovou kartu: Níže jsou uvedeny charakteristiky 11 zvířat volně žijících v ČR. Vaším úkolem je přiřadit ke každému zvířeti 3 charakteristiky. Řešení je uvedeno dole na této

Více

Název: Sledování netopýrů pomocí Detektoru a identifikátoru netopýrů MAGENTA 4

Název: Sledování netopýrů pomocí Detektoru a identifikátoru netopýrů MAGENTA 4 Výukové materiály Název: Sledování netopýrů pomocí Detektoru a identifikátoru netopýrů MAGENTA 4 Autor: RNDr. Lenka Simonianová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové

Více

Etologie myši domácí

Etologie myši domácí Etologie myši domácí Zoologické zařazení Třída: Mammalia - savci Řád: Rodentia - hlodavci Čeleď: Muridae - myšovití Rod: Mus myš (38 druhů) - myš domácí (Mus musculus) Domestikace synantropní druh rozšíření

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: Využití ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky Název DUM: Plazi-řád:šupinatí (ještěři,

Více

Výzkumná zpráva pro Lesy České republiky

Výzkumná zpráva pro Lesy České republiky Alrechtová kol: Výzkumná zpráv pro LČR, 2. etp 1 Výzkumná zpráv pro Lesy České repuliky Hodnocení vývoje zdrvotního stvu vyrných stnovišť v Krušnohoří od roku 1998 Etp II: 1) Anlýz mkroskopických mrkerů

Více

Výcvikové centrum a kynologická poradna

Výcvikové centrum a kynologická poradna Stránka 1 Svalová soustava Povrchová svalovina trupu - pohled zleva 1 - kápový sval 2 - vzpřimovač hlavy a krku 3 - deltový sval 4 - trojhlavý sval 5 - nejširší zádový sval 6 - prsní svaly 7 - zevní šikmý

Více

Přírodní rezervace Boubínský prales

Přírodní rezervace Boubínský prales Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Přírodní rezervace Boubínský prales Autor: Bc. Petra Krysová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A Souhrn zákldních výpočetních postupů v Ecelu probírných v AVT 04-05 listopd 2004. Řešení soustv lineárních rovnic Soustv lineárních rovnic ve tvru r r A. = b tj. npř. pro 3 rovnice o 3 neznámých 2 3 Hodnoty

Více

3.2.11 Obvody a obsahy obrazců I

3.2.11 Obvody a obsahy obrazců I ..11 Obvody obshy obrzců I Předpokldy: S pomocí vzorců v uvedených v tbulkách řeš následující příkldy Př. 1: Urči výšku lichoběžníku o obshu 54cm zákldnách 7cm 5cm. + c Obsh lichoběžníku: S v Výšk lichoběžníku

Více

1.1 Numerické integrování

1.1 Numerické integrování 1.1 Numerické integrování 1.1.1 Úvodní úvhy Nším cílem bude přibližný numerický výpočet určitého integrálu I = f(x)dx. (1.1) Je-li znám k integrovné funkci f primitivní funkce F (F (x) = f(x)), můžeme

Více

Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) (Cane da Pastore Bergamasco)

Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) (Cane da Pastore Bergamasco) F E D E R AT I O N C Y N O L O G I Q U E I N T E R N AT I O N A L E Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) F.C.I.-Standard č. 194 / 01.06.1992 / GB BERGAMSKÝ OVČÁK (Cane da Pastore

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004. ze dne 29. dubna 2004,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004. ze dne 29. dubna 2004, NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví specifické hygienické předpisy pro potrviny živočišného původu REGULATION (EC) No 853/2004 OF THE EUROPEAN

Více

FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE

FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL : 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgique) F.C.I. - Standard Nr. CHODSKÝ PES 1 ZEMĚ PUVODU : Česká republika Garant plemene : ČMKU DATUM PUBLIKACE

Více

Savci (třída) - teplokrevní - srst - většina živorodí - sají mateřské mléko - línání pravidelné vyměňování srsti

Savci (třída) - teplokrevní - srst - většina živorodí - sají mateřské mléko - línání pravidelné vyměňování srsti Savci (třída) - teplokrevní - srst - většina živorodí - sají mateřské mléko - línání pravidelné vyměňování srsti řád: Šelmy - špičáky, trháky silně vyvinuté - masožravci a, psovité nezatažitelné drápy

Více

Hygiena dutiny ústní u dospělých. aneb Čistěte si pouze ty zuby, které si chcete zachovat!!

Hygiena dutiny ústní u dospělých. aneb Čistěte si pouze ty zuby, které si chcete zachovat!! Hygien utiny ústní u ospělýh ne Čistěte si pouze ty zuy, které si hete zhovt!! Prevene ve stomtologii znmená přeevším přeházení vzniku lšímu rozvoji zuního kzu, hronikého zánětu ásní, tím tké vzniku proontitiy,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU ZDENĚK ŠIBRAVA 1. Obecné řešení lin. dif. rovnice 2.řádu s konstntními koeficienty 1.1. Vrice konstnt. Příkld 1.1. Njděme obecné řešení diferenciální rovnice (1) y

Více

Ceník služeb. IPL Epilace (nejčastěji epilované partie)

Ceník služeb. IPL Epilace (nejčastěji epilované partie) Ceník služeb IPL Epilace (nejčastěji epilované partie) Podpaží (žena i muž) Bikiny linie (třísla žena i muž) Bikiny brazil (lze ponechat proužek, individuálně upravit ) Konečník (žena i muž) Lýtka (žena)

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

Taška přes rameno s polem pro potisk 170x60x190 mm. 150- Kč

Taška přes rameno s polem pro potisk 170x60x190 mm. 150- Kč NOVINKY! Taška přes rameno Taška přes rameno s polem pro potisk 170x60x190 mm 240,- Kč Podsedák Podsedák bílý rozměr 35 x 35 cm 150- Kč Ponožky Bílé sublimační ponožky. Velikost 35/38, 39/42, 43/46. Složení:

Více

Tělní pokryv obratlovců (laboratorní práce)

Tělní pokryv obratlovců (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Tělní pokryv obratlovců (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-7-15 Předmět: přírodopis Cílová skupina: 7. třída

Více

Chráněná krajinná oblast Beskydy

Chráněná krajinná oblast Beskydy Chráněná krajinná oblast Beskydy Chráněná krajinná oblast Beskydy a její začlenění v Karpatech Chráněná krajinná oblast BESKYDY Patří mezi 25 chráněných krajinných oblastí České republiky (13,77% ČR) Byla

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Mojmír Vlašín, Ivana Málková Ochrana netopýrů Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 30

Mojmír Vlašín, Ivana Málková Ochrana netopýrů Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 30 Mojmír Vlašín, Ivana Málková Ochrana netopýrů Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 30 PŘEDMLUVA V letech 1992 a 2001 vydala Mezinárodní unie pro ochranu přírody (IUCN) dvě monografické studie shrnující

Více

Průvodce k výstavě Jak se bude jmenovat? v Nové budově Národního muzea pro děti staršího školního věku

Průvodce k výstavě Jak se bude jmenovat? v Nové budově Národního muzea pro děti staršího školního věku Přírodovědec v muzeu Projdi celým procesem popisování nového druhu od vybrání jedinečného jména po publikování vědeckého článku! ÚKOL č. 1 Jedinec je primárně řazen ke konkrétnímu druhu díky svým morfologickým

Více

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ Místa konání programů: učebna ekologické výchovy v budově Správy NP a CHKO Šumava okolí Vimperka Délka programů: MŠ 45-60 minut ostatní stupně škol 90 minut terénní programy trvají 1,5 až 4 hodiny. Objednávka

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

SINEAX C 402 Hlásič mezních hodnot

SINEAX C 402 Hlásič mezních hodnot pro stejnosměrné proudy neo stejnosměrná npětí Použití SINEAX C 402 (or. 1) se používá především k sledování mezních hodnot při měřeních s proudovými neo npěťovými signály. Signlizce se přitom provádí

Více

Word praktická cvičení

Word praktická cvičení Předmět: Ročník: Vytvořil: Dtum: Informční.. Ing. Andre komunikční (podle ooru Květen 03 Modrovská tehnologie změření) Název zprovného elku: Textový proesor Word prktiká vičení Word prktiká vičení Tento

Více

Konstrukce balkonů a teras. Varianty 1-8

Konstrukce balkonů a teras. Varianty 1-8 Konstrukce blkonů ters Vrinty 1-8 Konstrukce blkonů ters Konstrukční skldb 1 Podlhová konstrukce se Schlüter -DITRA 25 Kontktní izolce seprce ve spojení vyrovnání tlku vodní páry nd nosným, vyspádovným

Více

Dveřní a podlahové zavírače

Dveřní a podlahové zavírače Dveřní podlhové zvírče Dveřní zvírče, s.r.o., člen celosvětového zámkřského koncernu ASSA ABLOY AB, zujímá vedoucí postvení n českém trhu změřeném n bezpečnostní systémy, zámky ochrnu mjetku. Výrobky společnosti,

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 Tento dokument je třeb brát jko dokumentční nástroj instituce nenesou jkoukoli odpovědnost z jeho obsh B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu nřízení (ES) č. 853/2004 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubn 2004 stnovující zvláštní hygienické předpisy pro potrviny živočišného původu (Úřední věstník Evropské unie

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Betahistin Mylan 8 mg Betahistin Mylan 16 mg tablety (betahistini dihydrochloridum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Betahistin Mylan 8 mg Betahistin Mylan 16 mg tablety (betahistini dihydrochloridum) Sp.zn. sukls56597/2012, sukls56641/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Bethistin Myln 8 mg tblety (bethistini dihydrochloridum) Přečtěte si pozorně celou příblovou informci dříve, než zčnete

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

PÉČE O NETOPÝRY. Metodika péče o nalezené, zraněné a hendikepované netopýry. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 21

PÉČE O NETOPÝRY. Metodika péče o nalezené, zraněné a hendikepované netopýry. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 21 Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 21 PÉČE O NETOPÝRY Metodika péče o nalezené, zraněné a hendikepované netopýry Helena Jahelková, Pavlína Hájková Anna Bláhová ZO ČSOP 11/30 Nyctalus Praha, 2009

Více

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod PODKLDY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLDY SEMINÁŘ I eorie bsolutních komprtivních výhod Zákldní principy teorie komprtivních výhod eorie komprtivních výhod ve své klsické podobě odvozuje motivci k obchodu z rozdílných

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea)

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) Velmi statný strom dosahující 30 35 m výšky, s nepravidelnou korunou se silnými větvemi, kmen má válcovitý s hrubou, šedohnědou, podélně a hluboko trhlinatou borkou. Listy má

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

I. Pozorování zvířat (psa) a zhotovení odlitků jeho stopy

I. Pozorování zvířat (psa) a zhotovení odlitků jeho stopy Živočichové Ekologická výchova autorka: Mgr. Ivana Niklová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné předměty CZ.1.07/1.1.28/02.0034 Předpokládaný čas: 8 vyučovacích hodiny

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

Tabulky velikostí vojenské výstroje

Tabulky velikostí vojenské výstroje Tabulky velikostí vojenské výstroje Příloha k publikaci Výstroj českých vojáků (dle předpisu Int-51-4) Vojenské zařízení 8521 Brno 2006 MĚŘENÍ TĚLESNÝCH ROZMĚRŮ TĚLESNÉ ROZMĚRY MUŽI 1 výška 2 obvod hlavy

Více

Poznáváme homeopatii. Jak šetrně léčit psy a kočky. MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer

Poznáváme homeopatii. Jak šetrně léčit psy a kočky. MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer Poznáváme homeopatii Jak šetrně léčit psy a kočky Máme doma štěně, kotě Růst a dospívání Stáří Domácí homeopatická lékárna Ukázka knihy z internetového

Více

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách P Číselné soustvy, jejich převody operce v čís. soustvách. Zobrzení čísl v libovolné číselné soustvě Lidé využívjí ve svém životě pro zápis čísel desítkovou soustvu. V této soustvě máme pro zápis čísel

Více

Kočka domácí je domestikovaná forma kočky divoké, která je již po tisíciletí průvodcem člověka. Stejně jako její divoká příbuzná patří do podčeledi malé kočky, a je typickým zástupcem skupiny. Má pružné

Více

KATALOG. Ručně řezbované myslivecké podložky pod lovecké trofeje. Váš prodejce podložek: Vzorník barevného provedení podložek pod lovecké trofeje

KATALOG. Ručně řezbované myslivecké podložky pod lovecké trofeje. Váš prodejce podložek: Vzorník barevného provedení podložek pod lovecké trofeje Ručně řezbované myslivecké podložky pod lovecké trofeje KATALOG 2008 Váš prodejce podložek: Vzorník barevného provedení podložek pod lovecké trofeje Řezbované přírodní tónovaná hnědá černá Frézované přírodní

Více

Dálkové migrace evropských netopýrů rodu Pipistrellus: přehled dat a biologických souvislostí

Dálkové migrace evropských netopýrů rodu Pipistrellus: přehled dat a biologických souvislostí UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ZOOLOGIE Dálkové migrace evropských netopýrů rodu Pipistrellus: přehled dat a biologických souvislostí Bakalářská práce Adéla Chudárková Vedoucí

Více

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909 .9. Logritmus Předpokld: 909 Pedgogická poznámk: Následující příkld vždují tk jeden půl vučovcí hodin. V přípdě potřeb všk stčí dojít k příkldu 6 zbtek jen ukázt, což se dá z jednu hodinu stihnout (nedoporučuji).

Více

ř ú ú Š Í Á É ř ř ř é é ř ř š é ř ř š ř é ž é ž š é š é é ř ů ž ž ř é ř ů é é ž é ř é é ř é ú é é ž é é š ň é ř š é š é Ť é ř ů ž ž ď ř é é é ž ř é Š ů é ř é ř é Š ú ř Í ž ž ř ř Í é š ž é ř Ť š ř ř ř š

Více

ň ý ě ý ý ý ě ň ý ě ý Ú ú ň ň ý ě ý ó ž ý ň ě ě ě ú ú Ř ň ň ý ě ý ě ě ž ý ž ě ý ě ý ě ě ů ě Ů Č Í Ě Á Á Í ě ě ě ě Ž Ů ú ě ě ě Ú ě ů ě ý ě ě ú ň ý ě Ů ž ů ž ě ý ý ý ý ě Č Č ě Č ě ů ý ě ý ý ž ě ě ž ů ž ě

Více

ě ě ú ě ě ě ě ě ň ě ň ů ě ů Ý ě ě ů ň ě Í ě ň ě ě Ž ě ň ě ě ú ů ú ě ě ě ú ě ě ě ě ě ě ů ě ů ě ě ú ů ě ě ě Ž ů ě ě ú Ž Ž Ú ě ě ě ě Ž Ž ě ť Ž Í ě Ž ě Ž Ž ů ěž ů ěž ě Í Ú ů ě ů ě Ž Ž Ž ě ě ě ů ě ě ě ě ě ů

Více

Hartman a spol., s. r. o. plošně frézovaných fóliovaných dvířek a jiných doplňků. 5let. záruka. www.hartmanaspol.com

Hartman a spol., s. r. o. plošně frézovaných fóliovaných dvířek a jiných doplňků. 5let. záruka. www.hartmanaspol.com katalog Hartman a spol., s. r. o. plošně frézovaných fóliovaných dvířek a jiných doplňků záruka 5let www.hartmanaspol.com dvířka červená vysoký lesk ostrá K0 bílá vysoký lesk ostrá K0 zebráno vysoký lesk

Více

Savci. Zajícovci, damani, chobotnatci, sirény, ochechule. Martin Pelikán. martin.pelikan@gmail.com 1/16. Zpět Zavřít

Savci. Zajícovci, damani, chobotnatci, sirény, ochechule. Martin Pelikán. martin.pelikan@gmail.com 1/16. Zpět Zavřít Savci 1/16 Zajícovci, damani, chobotnatci, sirény, ochechule Martin Pelikán martin.pelikan@gmail.com Vytvořeno v L A TEXu za pomoci balíčku pdfslide. Jakékoli používání je bez souhlasu autora zakázáno.

Více

L13/001 P Zvětšení vůle mezi lemem koncového žebra křidél- 1. - 2. serie ka a táhlem řízení pro max. vychýlení křidélka nahoru.

L13/001 P Zvětšení vůle mezi lemem koncového žebra křidél- 1. - 2. serie ka a táhlem řízení pro max. vychýlení křidélka nahoru. PŘEHLED BULLETINŮ VYDANÝCH PRO KLUZÁKY L 13 ----------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- P - provozní I - informační Z -

Více

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací.

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Šárka a Petr Bergerovi akad. mal. a restaurátoři 2007 Na přání zástupců

Více

Mezinárodní rok biodiverzity Pro pestrou přírodu, pro budoucnost

Mezinárodní rok biodiverzity Pro pestrou přírodu, pro budoucnost Informační list č. 1/2010 Leden 2010 Mezinárodní rok biodiverzity Pro pestrou přírodu, pro budoucnost Biodiverzita, tj. rozmanitost jednotlivých druhů rostlin a živočichů a jejich vazby na okolní prostředí

Více

3.2.7 Příklady řešené pomocí vět pro trojúhelníky

3.2.7 Příklady řešené pomocí vět pro trojúhelníky ..7 Příkldy řešené pomocí ět pro trojúhelníky Předpokldy:, 6 Pedgogická poznámk: U následujících příkldů ( u mnoh dlších příkldů z geometrie) pltí, že nedílnou součástí řešení je nápd (který se tké nemusí

Více

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí.

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí. 10. Nebezpečné dotykové npětí zásdy volby ochrn proti němu, ochrn živých částí. Z hledisk ochrny před nebezpečným npětím rozeznáváme živé neživé části elektrického zřízení. Živá část je pod npětím i v

Více