ORIENTAČNÍ ZOOLOGICKÝ PRŮZKUM CHLÚ HOSTY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ČÁST 1 OBRATLOVCI. Zpracoval VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ. kontaktní osoba JAN ŠAMATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORIENTAČNÍ ZOOLOGICKÝ PRŮZKUM CHLÚ HOSTY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ČÁST 1 OBRATLOVCI. Zpracoval VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ. kontaktní osoba JAN ŠAMATA"

Transkript

1 ORIENTAČNÍ ZOOLOGICKÝ PRŮZKUM CHLÚ HOSTY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ČÁST 1 OBRATLOVCI Zpracoval VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ kontaktní osoba JAN ŠAMATA

2 Identifikace území Průzkum probíhal v okolí vrchu Na černém, na svazích směrem k východu k řece Lužnici a na břehu řeky Lužnice (orientační GPS: 49 15'5.864"N, 14 23'35.063"E). Obojživelníci a plazi a pozemní savci Lokalita byla navštívena čtyřikrát, první tři návštěvy probíhaly přes noc ve dvou dnech (návštěva č. 1: , č. 2: , č. 3: a č. 4: ) Průzkum byl zaměřen na zjišťování výskytu pozemních savců, obojživelníků a plazů. Přítomnost jednotlivých druhů byla zjišťována přímým pozorováním, sledováním stop, pobytových stop a hlasových projevů. Drobní savci byli chytáni pomocí živochytných pastí a následně pouštěni přímo na místě odchytu. Použito bylo vždy 27 pastí v různých částech a biotopech lokality. Obojživelníci Zaznamenáni byli tři juvenilní jedinci a jeden samec skokana hnědého, jedna samice skokana štíhlého, jedna samice skokana zeleného a jeden samec (hlasový projev) rosničky zelené. Obojživelníci můžou k rozmnožování využívat periodickou nádrž a tůně u řeky (GPS: 49 14'56.117"N, 14 24'9.363"E), případně téměř vypuštěnou nádrž na potoce (GPS: 49 15'10.112"N, 14 23'51.682"E). Někteří obojživelníci byli nalezeni u větší nádrže u řeky. Další jedinci podél potoka mezi touto nádrží a severozápadním okrajem území (resp. nádrží na potoce) a také uprostřed území (lokality). U vodních nádrží vhodných k rozmnožování obojživelníků je uvedena GPS výše. Český název Vědecký název Stupeň ohrožení Stupeň ohrožení Skokan štíhlý Rana dalmatina silně ohrožený NT Skokan zelený Pelophylax esculentus silně ohrožený NT Skokan hnědý Rana temporaria LC Rosnička zelená Hyla arborea silně ohrožený NT Sb. Podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. ve znění vyhlášky 175/2006 Podle červeného seznamu Plazi Nepodařilo se zaznamenat ani jediný druh. Jednotliví jedinci mohli uniknout pozornosti např. z důvodu nepřízně počasí při některých návštěvách. Na lokalitě se s největší pravděpodobností nevyskytuje žádná početná populace. Území může být využíváno jako migrační pro užovku obojkovou (Natrix natrix) a případně využíváno jedinci druhů slepýš křehký (Anguis fragilis) a ještěrka obecná (Lacerta agilis), jelikož lokálně se na území vyskytují stanoviště odpovídající nárokům jmenovaných druhů.

3 Savci Srnec obecný byl vždy zaznamenán v počtu do deseti jedinců přímým pozorováním podle hlasových projevů, stop a pobytových stop. Drobní savci byli chytáni vždy v počtu několika exemplářů, myšice byly chytány častěji než ostatní druhy. Výskyt kuny skalní byl zaznamenán na základě exkrementů. Český název Vědecký název Stupeň ohrožení Stupeň ohrožení Hraboš polní Microtus arvalis Kuna skalní Martes foina Myšice křovinná Apodemus sylvaticus Myšice lesní Apodemus flavicolis Norník rudý Myodes glareolus Rejsek malý Sorex minutus Rejsek obecný Sorex araneus Veverka obecná Sciurus vulgaris ohrožený NE Srnec obecný Capreolus capreolus Sb. Podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. ve znění vyhlášky 175/2006 Podle červeného seznamu Netopýři Metodika Dne proběhl monitoring netopýrů pomocí ultrazvukového detektoru Pettersson D240x (signály zaznamenané v režimu TE na nahrávač a analyzované v programu Batsound 3.31) na ohraničeném území v okolí obce Hosty (u Týna nad Vltavou). Transekty a dva body (po 10 minutách) trvaly celkem 180 minut. Výsledky Na transektech a bodech bylo zaznamenáno celkem 12 druhů: Myotis mystacinus/brandtii, M.nattereri, M.myotis, M.daubentonii, M.alcathoe/emarginatus, Nyctalus noctula, Eptesicus serotinus, Pipistrellus pipistrellus, P.pygmaeus, P.nathusii, Plecotus auritus/austracus, Barbastella barbastellus. některé druhy tvoří akusticky kryptické skupiny (Myotis mystacinus/brandtii, M.alcathoe/emarginatus a Plecotus auritus/austriacus) a nelze je od sebe bezpečně rozpoznat na základě nahrávky a byl tedy vždy počítán pouze 1 druh z dvojice. Netopýři byli zaznamenáni v průběhu transektů a bodů celkem na 14 místech a jejich celková aktivita dosahovala 23 pozitivních minut. Aktivita jednotlivých druhů dosahovala 48 pozitivních minut. Jedná se o překvapivě druhově bohaté území, kde na malé ploše je zastoupeno minimálně 44% druhů netopýrů známých z ČR (z čehož další tři druhy mohou být přítomny v akusticky kryptických dvojicích). Podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. ve znění vyhlášky 175/2006 Sb. jsou všechny druhy netopýrů řazeny včásti III. do bodu 2., silně ohrožené, vyjma druhů netopýr brvitý (Myotis emarginatus), netopýr černý (Barbastella barbastellus), netopýr pobřežní

4 (Myotis dasycneme) a netopýr velký (Myotis myotis), které jsou řazeny do bodu 1., kriticky ohrožené. Tab 1. Přehled zaznamenaných druhů na transektech a 2 bodech (10 min trvajících) Specifikace T=transekt, B=bod, P=přelet, L=lov, S=produkce sociální signálů (vábení) nahrávka druh specifikace místo Aktivní minuty 296 Myotis mystacinus/brandtii T, P Hos Myotis mystacinus/brandtii T, P Hos Myotis naterreri T, P Hos Eptesicus serotinus T, P Hos Nyctalus noctula T, P Hos2 1 Myotis naterreri T, P Hos Myotis naterreri T, P Hos3 1 Eptesicus serotinus T, P Hos Eptesicus serotinus T, L Hos , 305 Pipistrellus nathusii T, S Hos Myotis daubentonii B, L Hos6 10 Pipistrellus nathusii B, L Hos6 6 Nyctalus noctula B, L Hos6 3 Pipistrellus pipistrellus B, L Hos6 1 Pipistrellus pygmaeus B, L Hos6 2 Eptesicus serotinus B, L Hos Pipistrellus pipistrellus T, L Hos Plecotus auritus/austriacus T, P Hos Myotis nattereri T, P Hos Myotis T, P Hos9 1 alcathoe/emarginatus 310 Myotis T, P Hos9 1 alcathoe/emarginatus 311 Eptesicus serotinus T, P Hos Myotis myotis B, P Hos Pipistrellus pygmaeus T, S Hos Pipistrellus pygmaeus T, S Hos12 1 Eptesicus serotinus T, P Hos Pipistrellus nathusii T, P Hos Myotis nattereri T, P Hos Barbastella barbastellus T, L Hos Barbastella barbastellus T, L Hos14 1

5 Tab2. Parametry měřených bodů místo z. šířka z. délka elevace HOS1 49, , , HOS2 49, , , HOS3 49, , , HOS4 49, , , HOS5 49, , ,15155 HOS6 49, , , HOS7 49, , , HOS8 49, , , HOS9 49, , , HOS10 49, , , HOS11 49, , , HOS12 49, , , HOS13 49, , , HOS14 49, , ,278656

6 Tab3. Distribuce druhů na území ČR v % na základě čtvercového mapování (podle National report on implementation of Agreement, , Eurobats MoP, Brussels, Belgium, Inf.EUROBATS.MoP7.13). Druhy zaznamenané na základě echolokačních signálů na daném území u obce Hosty jsou zvýrazněny tučně. Akusticky kryptické dvojice (Myotis brandii/mystacinus, Myotis alcathoe/emarginatus, Plecotus auritus/austriacus) jsou navíc podtrženy. Species Distribuce v ČR Zima (W), Léto (S), mateřské kolonie (MC) Rhinolophus ferrumequinum 1,8% Příležitostně W a S Rhinolophus hipposideros 38,2% W, S, MC Miniopterus schreibersii 1x zaznamenán W Myotis alcathoe 1,8% S, MC, W Myotis bechsteinii 21,5% W, S, MC Myotis blythii/oxygnathus 2,5% W; Příležitostně S Myotis brandtii 25,8% W, S, MC Myotis dasycneme 1,6% Příležitostně W a S Myotis daubentonii 62,6% W, S, MC Myotis emarginatus 30% W, S, MC Myotis myotis 77,1% W, S, MC Myotis mystacinus 51,1% W, S, MC Myotis nattereri 40,6% W, S, MC Nyctalus lasiopterus 3x zaznamenán S Nyctalus leisleri 15% Příležitostně W; S, MC Nyctalus noctula 53,8% W, S, MC Eptesicus nilssonii 36,8% W, S, MC Eptesicus serotinus 57% W, S, MC Pipistrellus pipistrellus 24% W, S, MC Pipistrellus pygmaeus 13,7% Příležitostně W; S, MC Pipistrellus nathusii 15,6% Příležitostně W; S, MC Pipistrellus kuhlii 1x zaznamenán S Hypsugo savii 1% W, S Vespertilio murinus 28,7% W, S, MC Plecotus auritus 67,5% W, S, MC Plecotus austriacus 62,9% W, S, MC Barbastella barbastellus 47,7% W, S, MC

7 Ptáci Metodika Lokalita byla monitorována z 10 stanovišť poslechem a přímým pozorováním. Bylo zaznamenáno celkem 21 ptačích druhů, konkrétní výskyt je popsán v přehledu zaznamenaných druhů. Zhodnocení stavu lokality Lokalita je tvořena hustým neudržovaným lesem s několika mýtinami, na jižní straně je rokle, jihovýchodní stranu tvoří prudký sráz. Nebyl zaznamenán žádný chráněný druh, početně je ale ptačí komunita velmi bohatá. Termíny návštěv 1. pozorování: , 05:30 08:30 2. pozorování: , 06:30 08:00 3. pozorování: , 19:30 22:30 4. pozorování: , 21:30 23:30 Přehled zaznamenaných druhů Columba palumbus holub hřivnáč, 2, 4 Cuculus canorus kukačka obecná, 6 Dendrocopos major strakapoud velký, 2, 9 Emberiza citrinella strnad obecný, 1 Erithacus rubecula červenka obecná, 2, 3, 5, 6, 7 Fringilla coelebs pěnkava obecná, 2, 3, 4, 6, 7 Garrulus glandarius sojka obecná, 2 Parus ater sýkora uhelníček, 3, 4, 5, 7 Parus caeruleus sýkora modřinka, 1, 2 Parus major sýkora koňadra, 4 Phylloscopus collybita budníček menší, 1, 2, 4, 5 Phylloscopus sibilatrix budníček lesní, 6 Phylloscopus trochilus budníček větší, 1, 4 Regulus ignicapillus králíček ohnivý, 3, 7, 9 Regulus regulus králíček obecný, 4 Sitta europaea brhlík lesní, 9 Strix aluco puštík obecný, 5 Sylvia atricapilla pěnice černohlavá, 1, 2, 3 Troglodytes troglodytes střízlík obecný, 5, 6 Turdus merula kos černý, 2, 7, 9 Turdus philomelos drozd zpěvný, 1, 2, 3, 7

8 Mapa pozorovacích stanovišť

9 VYGORON občanské sdružení Boršovská České Budějovice Tel Mail. Editor: Mgr. Jan Šamata V Chebu

Hodnocení potenciálních vlivů větrných elektráren na netopýry VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY DÍVČÍ HRAD

Hodnocení potenciálních vlivů větrných elektráren na netopýry VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY DÍVČÍ HRAD Hodnocení potenciálních vlivů větrných elektráren na netopýry VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY DÍVČÍ HRAD Mgr. RADIM KOČVARA Záříčí 92, CZ 768 11 Chropyně IČ: 730 68 021, DIČ: CZ7808155432 Tel: 573 355 298, 604 356 795,

Více

Ornitologický průzkum PR Chropotínský háj podklad pro zpracování plánu péče

Ornitologický průzkum PR Chropotínský háj podklad pro zpracování plánu péče Ornitologický průzkum PR Chropotínský háj podklad pro zpracování plánu péče MUDr.Jiří Zajíc Česká společnost ornitologická Společnost spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea v Praze (kroužkovatel)

Více

Upozornění. Determinace a biologie chráněných a CITES živočichů. Druhy kriticky ohrožené savci ČR

Upozornění. Determinace a biologie chráněných a CITES živočichů. Druhy kriticky ohrožené savci ČR Determinace a biologie chráněných a CITES živočichů Zvláště chráněné druhy savců ČR Simona Brantlová a Vladimír Vrabec Aktualizováno 2009, pro studijní účely dostupné na: www.xxx.cz Upozornění Tento materiál

Více

1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH

1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH 1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH Obsah...1 Metodika a materiál...2 Výsledky a diskuse...3 Seznam zjištěných druhů plazů...3 Komentář k ochranářsky

Více

na pozemních komuni kacích v MS Bolina

na pozemních komuni kacích v MS Bolina 4 METODIKA PRÁCE Aplikace pachových repelentů byla provedena v honitbě MS Bolina, která se nachází cca 60 km jihovýchodně od Prahy ve Středočeské pahorkatině nedaleko Vlašimi. Aplikace pachových repelentů

Více

Česká společnost pro ochranu netopýrů

Česká společnost pro ochranu netopýrů PŘÍLOHA Zhodnocení výskytu netopýrů na území České republiky a vymezení nevhodných území pro výstavbu větrných elektráren -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Kdy začínají ptáci ráno zpívat?

Kdy začínají ptáci ráno zpívat? Případová studie vznikla v rámci projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině, který realizovala Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině. Projekt byl částečně

Více

1.17.3. Ornitologický průzkum na území PR Palkovické hůrky OBSAH

1.17.3. Ornitologický průzkum na území PR Palkovické hůrky OBSAH 1.17.3. Ornitologický průzkum na území PR Palkovické hůrky OBSAH Obsah...1 Metodika a materiál...2 Výsledky a diskuse...3 Seznam zjištěných druhů...3 Komentář k ochranářsky významným druhům...3 Komentář

Více

Ornitologický průzkum přírodní rezervace V pískovně

Ornitologický průzkum přírodní rezervace V pískovně Ornitologický průzkum přírodní rezervace V pískovně Materiál a metodika Pro zprávu jsem použil data z celkem 4 kontrol lokality, které proběhly 10.6.09 a 7.7.09 v ranních hodinách a 9.7.09 a 13.7.09 v

Více

1.7.5. Mamaliologický průzkum na území PR Džungle

1.7.5. Mamaliologický průzkum na území PR Džungle 1.7.5. Mamaliologický průzkum na území PR Džungle 1. Cíl průzkumu Provedení Inventarizačního mammalogického průzkumu na území PR Džungle. 2. Specifikace rozsahu průzkumu Aktuální inventarizace výskytu

Více

LETOUNI (CHIROPTERA) OKRESU SVITAVY II

LETOUNI (CHIROPTERA) OKRESU SVITAVY II Vč. sb. přír. - Práce a studie, 10 (2002): 317-321 ISBN: 80-86046-64-8 LETOUNI (CHIROPTERA) OKRESU SVITAVY II Bats (Chiroptera) of Svitavy district (East Bohemia) II Masarykova 653, 570 01 Litomyšl Lubor

Více

Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru ornitologie (ptáci)

Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru ornitologie (ptáci) Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru ornitologie (ptáci) Kód ZCHÚ: - Řešitel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované MV ČR pod č.j.

Více

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru mammaliologie zemní savci

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru mammaliologie zemní savci Závěrečná zpráva Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru mammaliologie zemní savci Zadavatel: Řešitel: SAGITTARIA sdružení pro ochranu přírody střední Moravy Lipové náměstí 3, 783 36 Křelov www.sagittaria.cz

Více

STOPAR I. stupeň Teoretická část ryby: Úhoř říční Štika obecná Pstruh obecný Okoun říční obojživelníci:

STOPAR I. stupeň Teoretická část ryby: Úhoř říční Štika obecná Pstruh obecný Okoun říční obojživelníci: STOPAR I. stupeň Teoretická část Správně pojmenuješ 40 obratlovců a znáš o nich základní údaje. Obratlovci: kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci ryby: Dýchají žábrami. Rozmnožují

Více

Letní výskyt a aktivita netopýrů v CHKO Český kras

Letní výskyt a aktivita netopýrů v CHKO Český kras Vespertilio 12: 15 25, 2008 ISSN 1213-6123 Letní výskyt a aktivita netopýrů v CHKO Český kras Helena Jahelková & Jana Neckářová katedra zoologie PřF Univerzity Karlovy, Viničná 7, CZ 128 44 Praha 2, Česko;

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2006 Martina Vlachová Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech

Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech Sborník muzea Karlovarského kraje 22 (2014) 139 Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech Pavel Řepa Úvod V letech 1974 1976 byl proveden vertebratologický průzkum PR Diana (Řepa 1978).

Více

Manuál pro rychlé rozpoznávání vybraných druh netopýr

Manuál pro rychlé rozpoznávání vybraných druh netopýr Manuál pro rychlé rozpoznávání vybraných druh netopýr pro pot eby ZO SS 6 01 Bý í Skála sestavil V. Ká a 2005 V sou asné dob (léto 2005) je z eska uvád no 25 druh netopýr dvou eledí (netopýrovití a vrápencovití).

Více

Netopýři a větrné elektrárny konflikt?

Netopýři a větrné elektrárny konflikt? Seminář pro investory ve větrné energetice, Zaječí, 1.-2.12.2009 Netopýři a větrné elektrárny konflikt? Zdeněk Řehák & Tomáš Bartonička Ústav botaniky a zoologie PřF Masarykovy Univerzity a Česká společnost

Více

Netopýři Prahy: přehled dat a shrnutí současného stavu znalostí

Netopýři Prahy: přehled dat a shrnutí současného stavu znalostí Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Katedra zoologie Bakalářská práce Netopýři Prahy: přehled dat a shrnutí současného stavu znalostí Jana Neckářová Školitel: Prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc., Mgr.

Více

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204. Ekologie lesa. Ekologie ptáků v lese

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204. Ekologie lesa. Ekologie ptáků v lese MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 Ekologie lesa Ekologie ptáků v lese Ekologie ptáků v lese Jiří Reif Ústav pro životní prostředí PřF UK v Praze Ornitologická laboratoř

Více

Chiropterofauna v okolí města Nepomuk: stupeň ohrožení a ochranářské návrhy

Chiropterofauna v okolí města Nepomuk: stupeň ohrožení a ochranářské návrhy Středoškolská odborná činnost 2012/2013 Obor 8 ochrana a tvorba životního prostředí Chiropterofauna v okolí města Nepomuk: stupeň ohrožení a ochranářské návrhy Autor práce: Michal Dáňa Gymnázium, Blovice,

Více

28. Aktiv spolupracovníkù Kroužkovací stanice 1. EURING nespolupracuje s novì vzniklou katalánskou kroužkovací centrálou! 1

28. Aktiv spolupracovníkù Kroužkovací stanice 1. EURING nespolupracuje s novì vzniklou katalánskou kroužkovací centrálou! 1 OBSAH 28. Aktiv spolupracovníkù Kroužkovací stanice 1 Dodatky k Pokynùm pro Kroužkovatele 1 EURING nespolupracuje s novì vzniklou katalánskou kroužkovací centrálou! 1 KLVAÒA P. Klíè k urèování stáøí a

Více

Pístovské mokřady 2009

Pístovské mokřady 2009 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pístovské mokřady 2009 Zpráva o činnosti na pronajatých pozemcích p.č. 485/1 a 485/3

Více

Monitoring ptáků v oboře Jinošov na LS Náměšť nad Oslavou 2011

Monitoring ptáků v oboře Jinošov na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Monitoring ptáků v oboře Jinošov na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Vojtěch Mrlík & Vojtěch

Více

Problematika ničení úkrytů/hnízdišť netopýrů a rorýsů v souvislosti s rekonstrukcemi panelových domů

Problematika ničení úkrytů/hnízdišť netopýrů a rorýsů v souvislosti s rekonstrukcemi panelových domů Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON) www.ceson.org Problematika ničení úkrytů/hnízdišť netopýrů a rorýsů v souvislosti s rekonstrukcemi panelových domů Vypracoval: Mgr. Radek K. Lučan PřF JU,

Více

Lesy v Ceské Republice

Lesy v Ceské Republice Les kolem nás Lesy v Ceské Republice -Největší zastoupení mezi stromy na počet jedinců mají jehličnaté stromy, v přirozeném přírůstku mají větší zastoupení listnaté stromy. Druhové sloţení lesů v ČR: 1)Smrk

Více

Netopýři (Chiroptera) CHKO Třeboňsko

Netopýři (Chiroptera) CHKO Třeboňsko Vespertilio 9 10: 87 125, 2006 ISSN 1213-6123 Netopýři (Chiroptera) CHKO Třeboňsko Vladimír HANÁK 1, Helena JAHELKOVÁ 1 & Radek K. LUČAN 2 1 katedra zoologie PřF UK Praha, Viničná 7, 128 44 Praha 2, Česko

Více

Město Litvínov Náměstí Míru 11 436 01 Litvínov ROZHODNUTÍ

Město Litvínov Náměstí Míru 11 436 01 Litvínov ROZHODNUTÍ Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor životního prostředí a zemědělství Datum: 10. 2.2014 JID: 22830/2014/KUUK Jednací číslo: 2954/ZPZ/2013/ZD-622 E-mail: dousa.r@kr-ustecky.cz Město Litvínov

Více

Zoologické oddělení PM, Národní muzeum, Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1; e-mail: milos_andera@nm.cz

Zoologické oddělení PM, Národní muzeum, Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1; e-mail: milos_andera@nm.cz Bohemia centralis, Praha, 31: 421 438, 2011 Savci Křivoklátska Mammals of the Křivoklát Area Miloš Anděra 1 a Anna Hoffmannová 2 1 Zoologické oddělení PM, Národní muzeum, Václavské nám. 68, 115 79 Praha

Více

Biomonitoring a záchranné transfery

Biomonitoring a záchranné transfery Biomonitoring a záchranné transfery Biomonitoring slouží k poznání určité lokality. Na rozdíl od jednorázového biologického průzkumu monitoruje změny, např. ve velikosti populací sledovaných, vzácných

Více

Bats of the Sloupsko-šošùvské jeskynì cave (Moravian Karst, Central Moravia)

Bats of the Sloupsko-šošùvské jeskynì cave (Moravian Karst, Central Moravia) Lynx (Praha), n. s., 34: 205 220 (2003). ISSN 0024 7774 Netopýøi Sloupsko-šošùvských jeskyní (Moravský kras) Bats of the Sloupsko-šošùvské jeskynì cave (Moravian Karst, Central Moravia) Jan ZUKAL 1, Zdenìk

Více

VYUŽITÍ PREDÁTORŮ V BIOLOGICKÉM BOJI S DROBNÝMI HLODAVCI VE VYHLÁŠENÝCH PTAČÍCH OBLASTECH NA KRUŠNÝCH HORÁCH

VYUŽITÍ PREDÁTORŮ V BIOLOGICKÉM BOJI S DROBNÝMI HLODAVCI VE VYHLÁŠENÝCH PTAČÍCH OBLASTECH NA KRUŠNÝCH HORÁCH Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové V Ý Z K U M N É P R O J E K T Y GRANTOVÉ SLUŽBY LČR Projekt VYUŽITÍ PREDÁTORŮ V BIOLOGICKÉM BOJI S DROBNÝMI HLODAVCI VE VYHLÁŠENÝCH PTAČÍCH OBLASTECH NA KRUŠNÝCH

Více

829/ZP/2012-Br-3 16.01.2012

829/ZP/2012-Br-3 16.01.2012 Účastníci řízení: - Biokonsulting, s.r.o., IČ: 28326849, Wolkerova 25, 796 01 Prostějov - Obce Královéhradeckého kraje, v souladu s ust. 71 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

Více

ORNITOLOGICKÝ PRŮZKUM NA LOKALITĚ NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV SEVER

ORNITOLOGICKÝ PRŮZKUM NA LOKALITĚ NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV SEVER Závěrečná zpráva číslo projektu: 131430 ORNITOLOGICKÝ PRŮZKUM NA LOKALITĚ NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV SEVER Národní program ČSOP Ochrana biodiverzity Zadavatel: Český svaz ochránců přírody Zhotovitel: Krásná

Více

Bobr evropský (Castor fiber) silně ohrožený druh dle vyhlášky 395/1992, evropsky chráněný druh (přílohy II a IV Směrnice Rady 92/43/EHS.

Bobr evropský (Castor fiber) silně ohrožený druh dle vyhlášky 395/1992, evropsky chráněný druh (přílohy II a IV Směrnice Rady 92/43/EHS. A Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc T 585 228 584 F 585 228 584 E olomouc@hnutiduha.cz W www.hnutiduha.cz/olomouc IČO 44936354 ČÚ 2200096544/2010 Oblastní inspektorát ČIŽP Olomouc Tovární 41 772 00 Olomouc

Více

Monitoring výskytu kolonií netopýrů v aglomeraci Havlíčkův Brod v roce 2012-2013

Monitoring výskytu kolonií netopýrů v aglomeraci Havlíčkův Brod v roce 2012-2013 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Závěrečná zpráva Monitoring výskytu kolonií netopýrů v aglomeraci Havlíčkův Brod v roce

Více

K aktuálním problémům VTE z pohledu obratlovců Mgr. Radim Kočvara Větrná energie v ČR, Praha, 2008

K aktuálním problémům VTE z pohledu obratlovců Mgr. Radim Kočvara Větrná energie v ČR, Praha, 2008 Pavlov, kraj Vysočina, říjen 2006 K aktuálním problémům VTE z pohledu obratlovců Mgr. Radim Kočvara Větrná energie v ČR, Praha, 2008 Břežany, Jihomoravský kraj, březen 2007 74 Historie První informace

Více

OBRATLOVCI PŘÍRODNÍHO PARKU A EVL LANŠKROUNSKÉ RYBNÍKY (O. ÚSTÍ NAD ORLICÍ)

OBRATLOVCI PŘÍRODNÍHO PARKU A EVL LANŠKROUNSKÉ RYBNÍKY (O. ÚSTÍ NAD ORLICÍ) Vč. sb. přír. Práce a studie, 17 (2010): 195-207 ISSN 1212-1460 OBRATLOVCI PŘÍRODNÍHO PARKU A EVL LANŠKROUNSKÉ RYBNÍKY (O. ÚSTÍ NAD ORLICÍ) Vertebrates of nature park and Sites of Community Importance

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Čechy pod Kosířem CZ0713723

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Čechy pod Kosířem CZ0713723 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Čechy pod Kosířem CZ0713723 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Čechy pod Kosířem Kód lokality: CZ0713723 Kód

Více

Průzkum mortality obratlovců po srážce s vozidly na pozemních komunikacích I. až III. Třídy, se zřetelem na drobné druhy

Průzkum mortality obratlovců po srážce s vozidly na pozemních komunikacích I. až III. Třídy, se zřetelem na drobné druhy Průzkum mortality obratlovců po srážce s vozidly na pozemních komunikacích I. až III. Třídy, se zřetelem na drobné druhy Martin Sládeček, Lukáš Nehasil, Šimon Kapic, Dominika Adamcová, Daniel Jančařík,

Více

Savci Literatura. Savci: molekulární fylogeneze

Savci Literatura. Savci: molekulární fylogeneze Savci Literatura Anděra M. & Horáček I. 2005: Poznáváme naše savce. Sobotáles, Praha. Bouchner M. 1986: Poznáme je podle stop. Artia, Praha. Dungel J. 1993: Savci střední Evropy. Jota, Brno. Dungel J.

Více

NaturparkWelten Grenzbahnhof Bayerisch Eisenstein Europäisches Fledermauszentrum

NaturparkWelten Grenzbahnhof Bayerisch Eisenstein Europäisches Fledermauszentrum NaturparkWelten Grenzbahnhof Bayerisch Eisenstein Europäisches Fledermauszentrum Naturpark Bayerischer Wald Svět přírodního parku hraničním nádraží Bavorská Železná Ruda evropské centrum netopýrů gefördert

Více

Cíle projektu. vytvoření vhodných podmínek pro existenci zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vázaných na vodní prostředí

Cíle projektu. vytvoření vhodných podmínek pro existenci zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vázaných na vodní prostředí 18 Péče o přírodu a krajinu 3 /2014 Ochrana přírody Obnova rybníka Kojetín v Polabí Pavel Trnka, Marcela Hausvaterová, Eva Vojtěchovská Rybník Kojetín je součástí stejnojmenné přírodní památky vyhlášené

Více

řád: Soricomorpha Naši savci 20.4.2015 cvičení řád: Soricomorpha

řád: Soricomorpha Naši savci 20.4.2015 cvičení řád: Soricomorpha třída: savci řád: Erinaceomorpha ježci a srstíni řád: Soricomorpha rejskovití.krtkovití Naši savci cvičení řád: letouni vrápencovití, netopýrovití řád: zajíci řád: hlodavci veverkovití, bobrovití, plchovití,

Více

Drobní savci Přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí, Praha (Eulipotyphla, Chiroptera, Rodentia)

Drobní savci Přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí, Praha (Eulipotyphla, Chiroptera, Rodentia) Lynx, n. s. (Praha), 41: 65 81 (2010). ISSN 0024-7774 (print), 1804-6460 (online) Drobní savci Přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí, Praha (Eulipotyphla, Chiroptera, Rodentia) Small mammals of the

Více

SRG Přírodní škola o.p.s. Průzkum mortality zvířat po srážce s vozidly na vybraných lokalitách, se zřetelem na ptáky a drobné obratlovce

SRG Přírodní škola o.p.s. Průzkum mortality zvířat po srážce s vozidly na vybraných lokalitách, se zřetelem na ptáky a drobné obratlovce SRG Přírodní škola o.p.s. Průzkum mortality zvířat po srážce s vozidly na vybraných lokalitách, se zřetelem na ptáky a drobné obratlovce Lukáš Nehasil, Šimon Kapic Odborný konzultant: Martin Sládeček Vedoucí

Více

Podpora populace užovky stromové

Podpora populace užovky stromové KVK09_hadi_ZZ_D771_w.doc str. 1 Název projektu: Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 771/2009 program: Záchranné

Více

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Tábor - Zahrádka

Více

9. víkendový výzkumný tábor Východoèeské poboèky Èeské spoleènosti ornitologické Krkonošské podhùøí 2002

9. víkendový výzkumný tábor Východoèeské poboèky Èeské spoleènosti ornitologické Krkonošské podhùøí 2002 PANURUS, 3 (2003): 8-87 8 9. víkendový výzkumný tábor Východoèeské poboèky Èeské spoleènosti ornitologické Krkonošské podhùøí 2002 The 9 th Weekend Research Camp of the East Bohemia branch of the Czech

Více

Zimoviš tě netopýrů v Jeseníká ch a v Krá lickém Sněžníku a jeho okolí

Zimoviš tě netopýrů v Jeseníká ch a v Krá lickém Sněžníku a jeho okolí Sč ítánínetopýrů v zimoviš tích Č R Vespertilio 5: 19 34, 2001 ISSN 1213-6123 Zimoviš tě netopýrů v Jeseníká ch a v Krá lickém Sněžníku a jeho okolí Zdeněk BUŘIČ 1 & Drahomíra ŠEFROVÁ 2 1 CZ 789 91 Š títy

Více

Středoškolská odborná činnost 2009/2010. Význam antipredačního chování ptáků na krmítku

Středoškolská odborná činnost 2009/2010. Význam antipredačního chování ptáků na krmítku Středoškolská odborná činnost 2009/2010 Obor 08 Ochrana a tvorba životního prostředí Význam antipredačního chování ptáků na krmítku Autor: Ročník studia: Vít Kubelka 7. E Rok: 2010 Název a adresa školy:

Více

Michal Andreas, Eva Cepáková, Vladimír Hanzal. Metodická příručka pro praktickou ochranu netopýrů

Michal Andreas, Eva Cepáková, Vladimír Hanzal. Metodická příručka pro praktickou ochranu netopýrů Michal Andreas, Eva Cepáková, Vladimír Hanzal Metodická příručka pro praktickou ochranu netopýrů PRAHA 2010 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Andreas, Michal Metodická příručka pro praktickou ochranu

Více

Egg size in birds of southern Bohemia: an analysis of Rudolf Prázný s collection. Velikost vajec u ptáků jižních Čech: analýza sbírky Rudolfa Prázného

Egg size in birds of southern Bohemia: an analysis of Rudolf Prázný s collection. Velikost vajec u ptáků jižních Čech: analýza sbírky Rudolfa Prázného Egg size in birds of southern Bohemia: an analysis of Rudolf Prázný s collection Velikost vajec u ptáků jižních Čech: analýza sbírky Rudolfa Prázného Jiří Mlíkovský Department of Zoology, National Museum,

Více

Faunistický průzkum. plánovaného golfového areálu PRAGUE NATIONAL GOLF CLUB. Etapa I. - výstavba veřejného hřiště. Praha Zbraslav

Faunistický průzkum. plánovaného golfového areálu PRAGUE NATIONAL GOLF CLUB. Etapa I. - výstavba veřejného hřiště. Praha Zbraslav Faunistický průzkum plánovaného golfového areálu PRAGUE NATIONAL GOLF CLUB Etapa I. - výstavba veřejného hřiště Praha Zbraslav Březen červen 2006 Jiří Mařík Výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd Skalka

Více

Netopýři (Chiroptera) Českobudějovicka

Netopýři (Chiroptera) Českobudějovicka Vespertilio 11: 65 102, 2007 ISSN 1213-6123 Netopýři (Chiroptera) Českobudějovicka Radek K. LUČAN 1, Petr BÜRGER 2 & Vladimír HANÁK 3 1 katedra zoologie PřF JU, Branišovská 31, 370 05, České Budějovice;

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Vojtěch Kodet,

Více

SOVY. Obecné informace. - masožravci - noční ptáci

SOVY. Obecné informace. - masožravci - noční ptáci - masožravci - noční ptáci - oči směřují dopředu, blízko u sebe, okolo očí tzv. závoj (= uspořádání peří) - hlavu otočí až o 270 o - zahnutý zobák - ostré drápy - vratiprst - lov za soumraku a v noci -

Více

Výroční zpráva České společnosti pro ochranu netopýrů za rok 2012. editoři: Petra Schnitzerová a Tomáš Bartonička

Výroční zpráva České společnosti pro ochranu netopýrů za rok 2012. editoři: Petra Schnitzerová a Tomáš Bartonička České společnosti pro ochranu netopýrů za rok editoři: Petra Schnitzerová a Tomáš Bartonička O společnosti 2 Základní údaje 3 O činnosti v roce 4 1. Monitoring 4 2. Projekty věnované ochraně netopýrů v

Více

Tab. 1. Výsledky zimního sčítá nínetopý rů ve stříbrný ch dolech u Jiřetína pod Jedlovou (01 01 + 01 02)

Tab. 1. Výsledky zimního sčítá nínetopý rů ve stříbrný ch dolech u Jiřetína pod Jedlovou (01 01 + 01 02) Sč ítánínetopýrů v zimoviš tích Č R Vespertilio 5: 85 92, 2001 ISSN 1213-6123 Vybraná zimoviš tě netopýrů v okresech Děč ín a Č eská Lípa Otakar FABIÁNEK Pardubická 294, 407 47 Varnsdorf Stříbrné doly

Více

NATURA PRAGENSIS 19 STUDIE O PŘÍRODĚ PRAHY

NATURA PRAGENSIS 19 STUDIE O PŘÍRODĚ PRAHY NATURA PRAGENSIS 19 STUDIE O PŘÍRODĚ PRAHY Vydala Agentura ochrany přírody a krajiny, středisko pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu, ve spolupráci s 01/4. základní organizací Českého svazu ochránců

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Trotina 1. Název

Více

Výroční zpráva. České společnosti pro ochranu netopýrů

Výroční zpráva. České společnosti pro ochranu netopýrů České společnosti pro ochranu netopýrů České společnosti pro ochranu netopýrů za rok editoři: Petra Schnitzerová a Tomáš Bartonička O společnosti 2 Základní údaje 3 O činnosti v roce 4 Monitoring 4 Evropská

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Rosice - zámek CZ0623713 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Rosice - zámek Kód lokality: CZ0623713 Kód lokality

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 č. materiálu: Jméno autora: VY_52_INOVACE_008 Irena Prexlová Třída/ročník: IV.(4.)

Více

Ekologie živočichů, téma 12 : Migrace vzduchem

Ekologie živočichů, téma 12 : Migrace vzduchem Ekologie živočichů, téma 12 : Migrace vzduchem Migrace vzduchem nejsnáze se přesouvají živočichové schopní létání: - ptáci - letouni - létající hmyz Migrace vzduchem : motýli jako modelový organismus stěhovavý

Více

Výsledky prvního výzkumu avifauny Vraních hor

Výsledky prvního výzkumu avifauny Vraních hor Panurus, 9 (1998): 29-40 ISBN: 80-86046-32-7 Výsledky prvního výzkumu avifauny Vraních hor The first approach to understanding of the avifauna of the Vraní hory mountains (north-east Bohemia) Pavel Žďárek

Více

Výsledky činnosti patronátní skupiny IBA Beskydy v roce 2013

Výsledky činnosti patronátní skupiny IBA Beskydy v roce 2013 Výsledky činnosti patronátní skupiny IBA Beskydy v roce 2013 Významné ptačí území IBA Beskydy byla zřízena zejména pro horské druhy ptáků a na tomto území byly vyhlášeny 2 ptačí oblasti: Ptačí oblast Beskydy

Více

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI oblast Doupovských a Krušných hor Vít Tejrovský Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky CHKO Labské pískovce pracoviště Klášterec nad Ohří Chomutovská 120 CZ 431

Více

přílohy annex Historie chiropterologie v Čechách a na Moravě od nejstarších zpráv po publikaci Netopýři Československa (1957)

přílohy annex Historie chiropterologie v Čechách a na Moravě od nejstarších zpráv po publikaci Netopýři Československa (1957) přílohy annex Vespertilio 12: 93 106, 2008 ISSN 1213-6123 Historie chiropterologie v Čechách a na Moravě od nejstarších zpráv po publikaci Netopýři Československa (1957) Vladimír Ha n á k 1 & Jiří Ga i

Více

Inventarizační průzkum zoologický Lokalita Krnov Chomýž, k. ú. Krásné Loučky. Zaměřený na obratlovce Vertebrata (obojživelníci, plazi, ptáci a savci)

Inventarizační průzkum zoologický Lokalita Krnov Chomýž, k. ú. Krásné Loučky. Zaměřený na obratlovce Vertebrata (obojživelníci, plazi, ptáci a savci) Inventarizační průzkum zoologický Lokalita Krnov Chomýž, k. ú. Krásné Loučky Zaměřený na obratlovce ertebrata (obojživelníci, plazi, Zhotovitel zakázky: Mgr. ADRIÁN C ZERNIK, Odborný garant: Mgr. ADRIÁN

Více

Česká společnost pro ochranu netopýrů Národní muzeum, Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1 Korespondenční adresa: ČESON, Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 Arco spol. s.r.o. Jižní 870 500

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ Výroční zpráva 2008 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ ZO ČSOP Hošťálková se představuje Naše občanské sdružení bylo založeno v roce 2007 za účelem provozování záchranné stanice

Více

CAMPANULA. Sýc rousný (Aegolius funereus) v CHKO Jeseníky. Karel Poprach Nenakonice 500, 783 75 Věrovany, e-mail: karel.poprach@tiscali.

CAMPANULA. Sýc rousný (Aegolius funereus) v CHKO Jeseníky. Karel Poprach Nenakonice 500, 783 75 Věrovany, e-mail: karel.poprach@tiscali. Sýc rousný (Aegolius funereus) v CHKO Jeseníky Karel Poprach Nenakonice 500, 783 75 Věrovany, e-mail: karel.poprach@tiscali.cz CAMPANULA Úvod Sýc rousný (Aegolius funereus) je druh s cirkumpolárním holarktickým

Více

Zimoviš tě netopýrů v Jizerských horá ch

Zimoviš tě netopýrů v Jizerských horá ch Sč ítánínetopýrů v zimoviš tích Č R Vespertilio 5: 149 154, 2001 ISSN 1213-6123 Zimoviš tě netopýrů v Jizerských horá ch Miroslav JÓŽA 1 & Martin KAREŠ 2 1 Pod skalkou 196, CZ 463 11 Liberec 30 2 Zahradní542,

Více

Telemetrické studie netopýřích populací: rešerše přístupů a výsledků

Telemetrické studie netopýřích populací: rešerše přístupů a výsledků Univerzita Karlova V Praze Přírodovědecká fakulta Katedra zoologie Telemetrické studie netopýřích populací: rešerše přístupů a výsledků Bakalářská práce Veronika Jehličková Školitel: RNDr. Petr Benda,

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

H A M E R S K Ý P O T O K o. s. Nežárecká ulice 103/IV 377 01 Jindřichův Hradec IČO 266 50 762 Jindřišské údolí lokalita vykoupená v rámci programu

H A M E R S K Ý P O T O K o. s. Nežárecká ulice 103/IV 377 01 Jindřichův Hradec IČO 266 50 762 Jindřišské údolí lokalita vykoupená v rámci programu H A M E R S K Ý P O T O K o. s. Nežárecká ulice 103/IV 377 01 Jindřichův Hradec IČO 266 50 762 Jindřišské údolí lokalita vykoupená v rámci programu Místo pro přírodu Průzkum výskytu plazů 2010 Zpracovali:

Více

Občanské sdružení Zamenis, o.s. Třeboňská 37, Karlovy Vary 360 05, IČO: 27038351 Závěrečná zpráva o mapování lokality Boč

Občanské sdružení Zamenis, o.s. Třeboňská 37, Karlovy Vary 360 05, IČO: 27038351 Závěrečná zpráva o mapování lokality Boč Závěrečná zpráva o mapování lokality Boč Úvod: Podrobné mapování lokality Boč z hlediska herpetofauny bylo zpracováno občanským sdružením Zamenis v období od června do října roku 2009. Velká pozornost

Více

PLÁN PÉČE PRO PŘÍRODNÍ PAMÁTKU POZDĚCHOV - KOSTEL. na období 2011-2020. květen 2011

PLÁN PÉČE PRO PŘÍRODNÍ PAMÁTKU POZDĚCHOV - KOSTEL. na období 2011-2020. květen 2011 PLÁN PÉČE PRO PŘÍRODNÍ PAMÁTKU POZDĚCHOV - KOSTEL na období -2020 květen Objednatel: Zlínský kraj, 761 90 Zlín E-mail: miluse.polakova@kr-zlinsky.cz magdalena.snajdarova@kr-zlinsky.cz http://www.kr-zlinsky.cz

Více

Na nové adrese PTÁCI V BLÍZKOSTI ČLOVEKA ˇ

Na nové adrese PTÁCI V BLÍZKOSTI ČLOVEKA ˇ E 1 Na nové adrese VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÉMU TÉMATU ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA PTÁCI V BLÍZKOSTI ČLOVEKA ˇ Autoři: RNDr. Lenka Barčiová, PhD. Jazykové korektury: Ing. Jaroslava Lutovská Odborný

Více

adela FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Chránění savci v ČR

adela FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Chránění savci v ČR adela FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Chránění savci v ČR Olomouc, červen 2015 Vedoucí práce: Adéla JASNÁ Martina Přichystalová Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 2 Obsah

Více

Žádost o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vodní dílo Dolany - rozhodnutí.

Žádost o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vodní dílo Dolany - rozhodnutí. V Praze dne: 15. února 2013 Číslo jednací: 018193/2013/KUSK Spisová značka: SZ-167250/2012/KUSK/5 Vyřizuje: RNDr. Jana Štěpánková l. 487 Značka: OŽP/JSTEP Dle rozdělovníku Žádost o udělení výjimky z ochranných

Více

Vliv dopravy na mortalitu a fragmentaci populací (s příklady pro vydru říční) Vznik migračních bariér, fragmentace

Vliv dopravy na mortalitu a fragmentaci populací (s příklady pro vydru říční) Vznik migračních bariér, fragmentace Přímá mortalita na silnicích Vlivy dopravy na faunu Vliv dopravy na mortalitu a fragmentaci populací (s příklady pro vydru říční) Vznik migračních bariér, fragmentace Ministerstvo životního prostředí Vršovická

Více

Podpořeno z projektu FRVŠ 1220/2013/G4. Savci Mammalia

Podpořeno z projektu FRVŠ 1220/2013/G4. Savci Mammalia Podpořeno z projektu FRVŠ 1220/2013/G4 Savci Mammalia Literatura Literatura Literatura Literatura Anděra M. & Horáček I. 2005: Poznáváme naše savce. Sobotáles, Praha. Bouchner M. 1986: Poznáme je podle

Více

Zhodnocení dopadů urbanizace na biodiverzitu Milíčovského lesa a okolí s nízkonákladovými návrhy na trvalou udržitelnost území

Zhodnocení dopadů urbanizace na biodiverzitu Milíčovského lesa a okolí s nízkonákladovými návrhy na trvalou udržitelnost území Zhodnocení dopadů urbanizace na biodiverzitu Milíčovského lesa a okolí s nízkonákladovými návrhy na trvalou udržitelnost území Autor: RNDr. Petr Petřík, Ph.D. Datum zpracování: jaro 2012 Palackého 309/18

Více

Obojživelníci - Lissamphibia. Podpořeno z projektu FRVŠ 1220/2013/G4

Obojživelníci - Lissamphibia. Podpořeno z projektu FRVŠ 1220/2013/G4 Obojživelníci - Lissamphibia Podpořeno z projektu FRVŠ 1220/2013/G4 Literatura Literatura Literatura Interaktivní CD a CD s hlasy dostupná na katedře Literatura Baruš V. & Oliva O. (eds.) 1992: Fauna ČSFR:

Více

Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010

Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010 Vojtěch Kodet listopad

Více

Fauna netopýrů západních Krušných hor: nálezy z let 2004 2011*

Fauna netopýrů západních Krušných hor: nálezy z let 2004 2011* Vespertilio 15: 101 120, 2011 ISSN 1213-6123 Fauna netopýrů západních Krušných hor: nálezy z let 2004 2011* Přemysl tájek 1,2, Luděk Bufka 3, Pavla tájková 1,2, Jan matějů 1,4 & Daniel horáček 5 1 AOPK

Více

ROZHODNUTÍ. nepovoluje

ROZHODNUTÍ. nepovoluje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor životního prostředí a zemědělství Datum: 9. 4. 2015 JID: 51024/2015/KUUK Číslo jednací: 581/ZPZ/2015/ZD-784 Rozhodnutí v řízení o povolení výjimky ze

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 04.02.2011 Číslo jednací: 202284/2010/KUSK/OŽP/ŠE Vyřizuje: Ing. Eva Švagrová ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky Praha: 22.9.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 124044/2010/KUSK Spisová značka: SZ_124044/2010/KUSK/1 Vyřizuje: Kateřina Puršová/ 257 280 654 Značka: OŽP/Pu Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště

Více

Čištění Řehořovské požární nádrže

Čištění Řehořovské požární nádrže občanské sdružení Mokřady - ochrana a management Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz Čištění Řehořovské požární nádrže Závěrečná zpráva projektu Foto: Jaromír Maštera Aneta

Více

Pojďte s námi do přírody

Pojďte s námi do přírody Pojďte s námi do přírody závěrečná zpráva projektu Vojtěch Kodet prosinec 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pojďte s

Více

Sčítání netopýrů nejrozsáhlejší program biologického monitoringu v ČR

Sčítání netopýrů nejrozsáhlejší program biologického monitoringu v ČR Sčítání netopýrů nejrozsáhlejší program biologického monitoringu v ČR Ivan Horáček & ČESON Česká společnost pro ochranu netopýrů www. Ceson.org Úvod Uplynulá desetiletí přinesla celou řadu nečekaných a

Více

Biologický průzkum: červenec září 2014

Biologický průzkum: červenec září 2014 Průzkum lokalit s výskytem křečka polního (Cricetus cricetus) v lokalitě Třebětice a Alexovice Biologický průzkum červenec září 2014 Zhotovitel: Ekoteam Hradec Králové září 2014 Průzkum lokalit s výskytem

Více

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011 Vojtěch Kodet, Pavel Hobza, Dana Kořínková,

Více

Netopýři v lesích. Doporučení pro lesnickou praxi

Netopýři v lesích. Doporučení pro lesnickou praxi Netopýři v lesích Doporučení pro lesnickou praxi Netopýři v lesích Doporučení pro lesnickou praxi Tato publikace vznikla díky finanční podpoře Ministerstva zemědělství ČR a Českého nadačního fondu pro

Více

Štola Křemelná. Vý lom Peklo

Štola Křemelná. Vý lom Peklo Sč ítánínetopýrů v zimoviš tích Č R Vespertilio 5: 35 46, 2001 ISSN 1213-6123 Zimoviš tě netopýrů v NP a CHKO Šumava Libor DVOŘÁK 1, Luděk BUFKA 1 & Jaroslav Č ERVENÝ 2 1 Sprá va NP a CHKO Š umava, Suš

Více