Informační zpravodaj pro občany Višňového Červenec Městys Višňové číslo 4. Pranostiky pro červenec: V tomto čísle najdete

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační zpravodaj pro občany Višňového Červenec 2011. Městys Višňové číslo 4. Pranostiky pro červenec: V tomto čísle najdete"

Transkript

1 Městys Višňové číslo 4 Informační zpravodaj pro občany Višňového Červenec 2011 Pranostiky pro červenec: Co červenec neuvaří - srpen nedopeče. Jaký červenec, takový leden. Úvodní slovo Vážení občané, Zdravím Vás při čtvrtém vydání informačního zpravodaje letošního roku, které s periodou dvou měsíců, připadá na měsíc červenec. Na něj se tematicky váží i pranostiky, které jsou uvedeny v záhlaví. Tento měsíc a pak i ten následující mají s velkou oblibou děti a mládež školy navštěvující, protože jim začal čas letních dvouměsíčních prázdnin. Přes letní teplé počasí vyzývající k dovoleným a rekreačním pobytům znamená především pro zemědělce zabývající se rostlinnou výrobou nárůst práce spojený se sklizní úrody. Ale nejen pro ně, ale i pro ostatní profese přináší svými příznivými možnostmi větší rozsah prací. Ohlédneme-li se zpět, pak uplynulé dva měsíce, byly z hlediska kultury, sportu, vzdělávání, zábavy a zajímavosti akcí plné. V polovině května jsme se mohli zúčastnit okrskového kola v požárním sportu požárním útoku, který prokázal perfektní připravenost našich hasičů. Připravenost, za kterou jim patří dík, projevila i zásahová jednotka, která v průběhu tohoto období zasahovala ve svém 15 kilometrovém regionu. Jednalo se o požáry v Žeroticích a Horních Dunajovicích. Opomenout nemůžeme ani falešný poplach, který hlásil požár ve Višňovém. Vedle toho ještě zásahová jednotka absolvovala dva cvičné zásahy. Jeden byl vyhlášen pro objekt Agroservisu Višňové a druhý pro Základní školu v Prosiměřicích. Hasičům dík patří i za velice úspěšnou akci Dětského dne, která svou náročností, připraveností a organizační zajištěností patří tradičně mezi ty, jež jsou a zaslouží si velmi dobré hodnocení. V měsíci květnu jsme přivítali naše nové občánky. Do Višňovské patnáctky se letos zapojily všechny újezdní obce. Vedle fotbalových utkání jarních částí soutěží připravili sportovci i taneční zábavu. Mezi velice kladně hodnocené akce především pro děti školního věku pořádané školou byl celoškolský projekt spolu s akcí pro veřejnost Chování člověka při mimořádných událostech. Pro nás novou akcí byla Noc kostelů. Jednalo se o projekt nejen republikového rozsahu, ale mezinárodního, který přinesl spoustu zajímavých informací, podnětů a postřehů pro všechny ty, které oslovil a kteří se ho zúčastnili. Novinkou pak byly první Višňovské trhy. V červnu to pak bylo divadelní představení opavské divadelní společnosti ke dni dětí Tajuplný ostrov, který pořádal úřad městyse ve spolupráci s úřady Trstěnic a Tavíkovic. Třetí sobotu v měsíci proběhly druhé Višňovské trhy. Měsíc končil tradiční poutí na sv. Jana, kterou připravovali a měli ve své režii sportovci. Za trpělivost při organizaci, připravenost akce a její záštitu jim patří poděkování. Škola se rozloučila poctivě připravenou akcí Školní akademie. Partnerem akcí Dětského dne 4. června, 6. ročníku Višňovské patnáctky, fotbalového turnaje O putovní pohár V tomto čísle najdete Úvodní slovo 1 Kanalizace a komunikace v Dědině 2 Dopravní značení 2 Sběr odpadu 2 Stavební místa 2 Oprava a údržba 3 Veřejná zeleň 3 Vodovod, kanalizace a ČOV 4 Rekonstrukce zámku a budov parku 4 Dětské hřiště v dědině 4 Nové knižní tituly v obecní knihovně 5 Připravujeme 5 Chodník podél zámecké zdi 6 Pozemky městyse 6 Višňovské trhy 6 Klubovna pro višňovkou mládež 6 Bankomat do Višňového 6 Oprava památek 6 starosty 23. 7, Podvečeru s dechovou hudbou Rouchovanka a jejími německými hosty 30. července je Skupina ČEZ. Začátek července je spjat s nohejbalovým turnajem družstev všech kategorií, která jsou tvořena hráči z Višňového. Tato akce již dnes se jasně řadí mezi tradičně úspěšné, organizačně velmi dobře zvládnuté. Nohejbalový turnaj Na akcích, které nás v průběhu prázdnin čekají, se budou podílet sportovci. Jedná se o turnaj mužů 23. července, turnaj dorostenců 6. srpen. Areál u sokolovny pak poskytnou pro organizaci akce Podvečer s dechovou hudbou Rouchovanka a jejími hosty německou kapelou Musikkapelle Bodman. Jedná se o hudební produkci uvedené skupiny, kde budete moci se seznámit s německou dechovkou z regionu od Bodamského jezera, které leží mezi Německem, Švýcarskem a Rakouskem. Třetí sobota července a srpna bude patřit opět Višňovským trhům. V závěru úvodního slova chci Vám všem popřát příjemný prožitek z tohoto letního času. Dětem a mládeži krásně a šťastně prožité prázdniny, těm co odjíždí na dovolenou krásné počasí a hezký zážitek. Vladimír Korek

2 Višňovský zpravodaj Strana 2 Kanalizace a komunikace v Dědině Závažnost v titulku zmiňované akce je v hledáčku nejen občanů bydlících v této lokalitě, ale i těch, jejichž části městyse na ni navazují, ale těch, kteří do těchto míst cestují. Pro letošní rok jsme v rozpočtu vyčlenili prostředky na projektové zpracování řešení tohoto problému. V minulých týdnech již započala jednání, která se týkají projektového zpracování této lokality, což značí obhlídky terénu, posouzení možností řešení, které bude zasazeno do celkové koncepce řešení a úprav těchto i ostatním částí městyse. Projektové zpracování akce by mělo pojmout obsahově vedle již zmiňované komunikace a dešťové kanalizace i oblast chodníků, odpočinkových a relaxačních míst, parkových ploch i rekonstrukci stávajícího dětského hřiště. Dopravní značení Projdete-li nebo projíždíte-li jednotlivými částmi Višňové, činíte tak stereotypně, což vychází z Vašich letitých znalostí místní situace. Pro oči neznalého člověka je však orientace poměrně obtížná a z pohledu velikosti a významu městyse nedůstojná. Ze svých postřehů sami víte, v jakém žalostném stavu některé místní dopravní značky jsou. Je třeba se i pohlédnout na smysluplnost některých značek, i když bezpečnost místní dopravy v nich je. Ještě v letošním roce bychom chtěli realizovat nové dopravní značení na místních komunikacích, které by mělo obsahovat i označení místních úřadů a institucí. V následující etapě chceme vypracovat systém směrového značení k místům provozoven, sídlům firem. Zde se obracíme na Vás, živnostníky a podnikatele, abyste nám sdělili svůj zájem. Z pohledu přípravy této dokumentace je třeba vědět o Vašem konkrétním zájmu o tuto nabízenou možnost. Čas přípravy bude vyžadovat i budoucí označení jednotlivých ulic. Sběr odpadu Na základě požadavků občanů, ekologizace prostředí a možností způsobů řešení připravujeme novou službu pro občany, kterou bude zpětný odběr odpadů. O termínu zprovoznění Vás budeme včas informovat. Ten by měl probíhat v našem sběrném místě v oploceném objektu u hřbitova, a to každý pátek od do hod. bude náš pracovník od Vás odebírat pro Vás nepotřebný odpad, do něhož patří: 1. ledničky, mrazáky, domácí drobné elektrospotřebiče a elektronářadí, 2. televizory, počítačové monitory, 3. Zářivkové trubice, úsporné žárovky (obsah nebezpečné rtuti). Tento pro Vás odpadový materiál musí být úplný. Nelze převzít elektrozařízení např. přístroj bez přívodní šňůry nebo ledničku bez kompresoru, apod. Odběr odpadu budeme provádět jak pro občany, tak i pro podnikatele. Na požádání vystaví pracovník i doklad o jeho likvidaci. Sběry těchto věcí, které budeme provádět i pro obce regionu, již nebudeme organizovat prostřednictvím naší svozové firmy AVE Třebíč, což přinese finanční úsporu, která bude pro rozšíření nabídky služeb sběrného místa. Stavební místa Nové stavební místa Domek na sběr elektroodpadu Za zmínku stojí i loňská spolupráce se společností EKO-KOM. V roce 2010 se v našem městysi do kontejnerů uložilo 11,9 t plastů, 3,71 t papíru, 8,4 t barevného skla, 0,7 bílého skla, což přineslo finanční náklady ve výši Kč ,--. Výše uvedenou společností EKO-KOM zabývající se tříděním, recyklací a využitím obalového odpadu nám bylo zpětně poukázáno Kč ,--. Zájemcům o stavbu rodinných domů chceme znovu připomenout, že realizace přípravy lokality Cihelna je dokončena kolaudací. V průběhu měsíce března jsme řádně zkolaudovali lokalitu Cihelna i s jejími stavebními pozemky. V současné doby byl již zahájen prodej těchto pozemků, které jsou určeny pro výstavbu rodinných domů. Lokalita je určena pro 11 domů. Rodinné domy pro lokalitu Cihelna: - přízemní, - možnost podsklepení, - možnost podkroví, - střecha sedlová, valbová, polovalbová, - objekt venkovského typu.

3 Višňovský zpravodaj Strana 3 Oprava a údržba propustek ve Zmolách, oprava hřbitovní zdi, dláždění hřbitova, opravy vodoteče Višňovského potoka, uvítací cedule, označení Cyklopenzionu Oprava hřbitovní zdi zednictví Paleček, zednictví Adámek Nová dlažba na hřbitově - zednictví Paleček, zednictví Adámek V průběhu měsíce května jsme přistoupili k opravě pravé části hřbitovní zdi. Aby nedocházelo znovu k vlhnutí omítky, byla odebrána zemina z obou dvou stran. Z vnitřní strany hřbitova byla položena drenáž a prostor za zdí byl vydlážděn dlažbou. Propustek ve Zmolách, který byl v havarijním stavu, opravovala firma JOKA Moravský Krumlov. Součástí opravy byla i úpravy nátoku před propustkem, odtoku za ním, položení položlabů po této délce, které bylo nutné vzhledem k plynulému rozložení spádu nutné provést. Višňovské trhy Oprava vodoteče Višňovského potoka - zednictví Adámek, zednictví Havlík Oprava mostku ve Zmolách, firma JOKA Moravský Krumlov s.r.o. Veřejná zeleň V minulém zpravodaji jsem Vás informoval o dotaci z programu rozvoje venkova. Jednalo se o dotaci ,-- Kč na úpravu návesního prostoru parkových ploch před základní školou, která vyžadovala 30 % dofinancování z prostředků městyse. Na přípravě podkladů pro tuto dotaci se podílel projektově ing. Jaroslav Krejčí, který zpracovával i podněty komunitní práce dětí ZŠ a MŠ Višňové. Zastupitelstvo na svém 13. zasedání se usneslo vzhledem k potřebnosti a náročnosti ostatních akcí, dotaci nepřijmout a prostředky určené k dofinancování akce využít na další účely. Přestože tedy investiční peníze do zeleně jsou sníženy, péče o veřejnou zeleň pokračuje dál. Vedle údržby zeleně ze strany městyse se obracím i na Vás občany, abyste nám v tom byli nápomocni, a to jak ve formě péče a údržby, tak i respektování zásad parkování automobilů, venčení Vašich pejsků, apod.

4 Višňovský zpravodaj Strana 4 Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňové příspěvková organizace - Hynek Čada Informace pro odběratele: Účtování u maloodběratelů probíhá dvakrát ročně, vždy po uplynutí odečtového období, na základě provedeného odečtu stavů vodoměrů. Termín zimního odečtového období začíná od kalendářního roku do následujícího kalendářního roku a letní období od do příslušného kalendářního roku. První výběr vodného a stočného v hotovosti bude probíhat vždy ke konci měsíce následujícího po odečtu. Během dalšího měsíce proběhne následně druhý výběr v hotovosti. Platba vodného a stočného provedená přes SIPO (s ohledem na termíny nutné pro zadání hromadného příkazu k inkasu) proběhne vždy v červnu a prosinci příslušného roku. Odběratelům, kteří využívají platbu prostřednictvím SIPO, budou do konce tohoto měsíce doručeny do domovních schránek kontrolní ústřižky. Žádáme odběratele, aby měli své schránky v pořádku. Případné nesrovnalosti budou řešeny v měsících lednu a srpnu (po obdržení zpětného vyúčtování od SIPO). Odběratelé, kteří mají zájem o placení měsíčních záloh, se mohou dostavit 29. července od 17:00 do 19:00 hod. do zasedací místnosti Úřadu městyse Višňové k projednání této problematiky. Platba záloh bude možná z účtu odběratele nebo složenkou, kterou si může zájemce vyzvednout osobně při výběru vodného a stočného. Při platbě záloh musí příkaz k úhradě nebo složenka obsahovat údaje nutné k identifikaci plátce (číslo popisné objektu, za který se záloha platí, případně příjmení majitele). V opačném případě nebude možno zálohu zaúčtovat. Výši a četnost záloh si každý určí sám. Z důvodu nákladnosti nebude dodavatel tyto zálohy předepisovat. Konečné zúčtování za odečtové období bude patrno z obdrženého kontrolního ústřižku. Informace pro dlužníky: Žádáme všechny dlužníky, aby se ve výše uvedeném termínu, tj. 29. července od 17:00 do 19:00 hod., dostavili k projednání způsobu splácení svých dlužných částek. Návrh je možno poslat i poštou na adresu dodavatele Višňové 212, PSČ Ke dlužným částkám bude dopočítán úrok z prodlení dle Obchodních podmínek. Dlužníci se vystavují riziku přerušení dodávky vody do jejich nemovitosti a vymáhání dlužné částky prostřednictvím právního zástupce. Rekonstrukce zámku a budov v parku V letošním roce probíhají rozsáhlé účelové rekonstrukce budovy zámku. Vedle nich je rekonstruována budova garáží při zámecké zdi u potoka a řádovými sestrami zbudovaná prádelna. Současně probíhá i obnova historicky daného rybníku v parku na Višňovském potoku. Rekonstrukce by termínově měly být ukončeny kalendářním rokem. Inzerce Nabídka služeb úprava hrobů Úřad městyse nabízí občanům v rámci technických služeb možnost údržby a úpravy hrobového místa. Bližší informace o této službě v případě Vašeho zájmu dostanete na úřadě městyse. Dětské hřiště v Dědině V současné době došlo k částečné rekonstrukci dětského hřiště v Dědině, kdy rodinné centrum Čtyřlístek zafinancovalo doplnění tohoto dětského plácku skluzavkou. Oprava věže zámku

5 Višňovský zpravodaj Strana 5 Nové knižní tituly v obecní knihovně Daň z orgasmu Jako Popelka Královna krásy Láska na výsluní Mary Rose Perly krásné hraběnky Pláč ve tmě Slunečnice Svůdkyně Příslib deště Nečekaná závěť Utajená závěť Perly Štěstí V zajetí času Bosá nevěsta Čtenářský deník Divoký tymián Nebe na zemi Než přijde úsvit Nepsaný zákon Kousek tvé přítomnosti Dáma a lupič Připravujeme Nebe plné hvězd Neznámá úskalí Veselá obrázková angličtina Asterix komiks Příhody Bořka stavitele 3 Veselé pohádky se zvířátky Hrajeme si s méďou Packou Čaroděj z nafukovacího stromu Pohádková zahrádka O čem mluvím, když mluvím o běhání Zrazený lišák Modrožlutí ďáblové 1 Modrožlutí ďáblové 2 Čarodějnice Lilli v cukrárně Čarodějnice Lilli čaruje Čarodějnice Lilli ve škole Penny orel útočí Penny tulení mladě Ronny Miluj mě, prosím Soukromý ráj Stíny Výuka lady Caroline Mistr zločinu Uspěchané zásnuby Fatální omyl Pokušitel Neznámý v pozadí Ohnivý květen Po stopách bouře Nula stupňů volnosti Hvězdička Létem políbená Světla jihu Rozmary osudu Tak se dáma nechová Temný rubín Horká krev Osudová láska Nejhlubší tajemství Kouřová clona Maják jménem láska Miláček žen Křížová palba Plán kulturních a sportovních akcí do konce měsíce října - Fotbalový turnaj O putovní pohár starosty Městyse Višňového (TJ Višňové) Podvečer s dechovou hudbou (městys Višňové) Fotbalový turnaj dorosteneckých družstev (TJ Višňové) Taneční zábava se skupinou ARTEMIS (TJ Višňové) višňovské trhy (městys Višňové) Zahájení školního roku (ZŠ Višňové) Taneční zábava (TJ Višňové) višňovské trhy (městys Višňové) Taneční zábava (TJ Višňové) višňovské trhy (městys Višňové) Tradiční posvícenská veselice (TJ Višňové, Úřad městyse Višňové) 15. a Výstava ovoce, zeleniny a květin (ČZS Višňové) Artemis Letní višňovský filmový festival Na dny 3., 4., 5., 6., 7. srpna připravujeme letní višňovský filmový festival v zámeckém parku na louce u cedru. Produkci bude zajišťovat pojízdný kinematograf Pavla Čadíka. V současné době připravujeme s distributory možnosti filmové skladby. Kinematograf

6 Název bulletinu Strana 6 Strana 2 zpravodaj Višňovský Chodník podél zámecké zdi Vydáte-lili se na nedělní procházku, při níž korzujete i částí podél zámecké zdi pak musíte být zajedno s tím, že se jedná o úsek, který vyžaduje aduje dobudování adekvátního prostoru pro chodce. Vždyť zde nejde jen o nedělní procházky, ale o část úseku, kterým denně prochází notná část obyvatel, která zde prochází účelově. Ať za nákupem, k lékaři či na autobus. V současné době již připravujeme vlastní vlas realizaci chodníku podél zámecké zdi. Projektová dokumentace má za sebou veškerá patřičná vyjádření včetně stavebního povolení. Po odpovědném výběru firmy, již nic tedy nebrání vlastní realizaci projektu. Pozemky městyse Náčrt nového chodníku V minulém čísle jsem připomínal pozemky veřejného prostranství. Snažil jsem se přiblížit, co veřejným prostranstvím je a jakým způsobem by mělo být o něj pečováno. V návaznosti na to pro nás plyne povinnost, která byla na jednání zastupitelstva na konci červnu rvnu rozetapována, oslovit všechny občany užívající pozemky městyse v částech Sádek a Žižkov k tomu, aby představili důvod jejich užívání. S přihlédnutím k takto získaným podkladům bude zastupitelstvo pak rozhodovat o nakládání s těmito pozemky, jejichž je městys vlastníkem. Obdobně bude v následném čase postupováno i v dalších lokalitách. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému obecném užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. ( 34 zákona č. 128/ 2000 Sb. o obcích) Višňovské trhy Bankomat do Višňového V sobotu 21. května v čase od 8 do 12 hodin poprvé pořadatelsky zajistil městys uspořádání Višňovských trhů. Tato akce se ukázala jako úspěšná. Její druhé kolo třetí sobotu v měsíci červnu bylo ještě zdařilejší. V červenci pak datum jejího konání připadlo na 16. červenec. Záměrem této akce je především dát možnost prosadit se domácím producentům,, řemeslníkům, firmám v nabídce jejich produktů či zboží a současně umožnit u místním, ale i občanům z regionu, možnost nákupu, n který v okolí není již zcela běžněě prodejci zajišťován. Můžeme zde hledat i společenskou příležitost setkání občanů při nabídce občerstvení na těchto trzích. Vzhledem k velké poptávce uděláme maximum, abychom na příštích trzích zajistili ili opět Havlíčkovo uzenářství z Třebíče. Tyto trhy by měly v letošním roce se dále uskutečnit 20. srpna, 17. září a v posvícenském termínu 15. října. V příštím roce bychom plánovali zahájení na třetí březnovou sobotu, což je 17. březen V průběhu měsíce června se po půlročních jednáních vyjádřila česká spořitelna k žádostem o zřízení bankomatu, o jehož zřízení v městysi jednání loňského roku sama započala. Jejich vyjádření bylo nakonec zamítavé. Varianta financovaná městysem,, kterou navrhují, je z našeho pohledu zcela nemyslitelná. Oslovili jsme tedy v návaznosti všechny ostatní bankovnictvím se zabývající instituce, jejichž vyjádření postupně přicházejí. Bohužel, perspektiva bankomatu ve Višňovém je prozatím velmi nejistá. Oprava památek V průběhu měsíce června proběhla oprava kříže před poštou, která byla provedena p. Jaroslavem Adámkem. Úřad městyse toto velice oceňuje. Zároveň si své ocenění zaslouží i občanské sdružení pro obnovu zámeckého parku, které provedlo přemístění přemístěn dvou křížů v katastru městyse. Klubovna pro višňovskou mládež Cyklicky se opakující otázkou kladenou svým požadavkem na městys je klubová místnost pro višňovskou mládež. Zastupitelstvo je ochotno za podmínek poskytnout k těmto účelům prostor. Jednání o způsobu a možnostech při provozování takovýchto prostor pro mládež jsme vedli i s Charitou Znojmo, která se vedením činnosti a prací s mládeží zabývá. V letošním roce ce zastupitelstvo vyhovělo žádosti tohoto typu z řad višňovské mládeže, bohužel, naše snaha vyhovět byla větší než zájem z druhé strany. Pan Adámek při opravě

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl. MùSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem číslo 15 říjen - prosinec 2002 Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.cz Primátorem

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Návrh ke schválení Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Aktualizace tohoto dokumentu byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. 5. 2012 a schválena

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek. Děti vynesly Moranu k Sázavě a přivolávaly jaro

Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek. Děti vynesly Moranu k Sázavě a přivolávaly jaro Číslo 6/2015 vydáno dne 25. 3. 2015 Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek Na svém zasedání ve středu 4. března schválili zastupitelé první rozpočtovou změnu roku 2015 spolu s rozpočtovým výhledem

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista.

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista. 9 2013 Libuš a Písnice 1 2 3 4 5 6 1 Počítačové kurzy v rámci projektu Informovaný senior. 2 Hry přátelství v MŠ Mezi Domy. 3 Z rybníka Obecňák bylo vyvezeno 150 m3 bahna. Stálo to jen 50 000 korun. 4

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU 1/2006 SLOVO NEJEN PRO STAROSTU Začátek roku 2006 Opožděně, ale přece. S ohledem na termín vydání letošního prvního čísla Podhoranu přicházím s pozdním, ale o to upřímnějším přáním pevného zdraví, spokojenosti

Více

VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC!

VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC! květen 2015 ročník XVIII. (XXV.) číslo 5 VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC! Puritáni, přivřete oči! Nahota pronikla už i do Opočenských novin. Ovšem zcela výjimečně a pro dobrou věc.

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz V nepříznivé životní situaci Vám mohou pomoci sociální služby str. 5 Tvořivé dílny k výstavě Krystalizace v galerii str. 8 Svoz komunálního odpadu ve svátek 28.10. str. 2 Blanenský chodec recenze str.

Více

Komunální volby 2014 Cena 5 Kč

Komunální volby 2014 Cena 5 Kč Zbraslavské noviny 10/2014 Komunální volby 2014 Cena 5 Kč Zbraslavské noviny 10/2014 Buďme na Zbraslav hrdí Jsou to čtyři roky, co jsem se stal starostou Zbraslavi. Tyto noviny vyjdou těsně před komunálními

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení SUCHDO L SKÉ 22010 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA L ISTY stojí za přečtení Odpady, odpady, odpady... str. 6 7 Skončení pracovního poměru... str. 8 Co připravujeme v knihovně str.

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

BESEDNÍK. Koncerty Janáčkova máje se v našem chrámu sv. Bartoloměje staly krásnou tradicí. Letošní koncert, který se

BESEDNÍK. Koncerty Janáčkova máje se v našem chrámu sv. Bartoloměje staly krásnou tradicí. Letošní koncert, který se BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz ČERVEN 2012 ČÍSLO 195 LISTUJEME: Beseda s Annou Malchárkovou str. 8 LISTUJEME: Školní akademie str. 13 LISTUJEME: Divadelní představení str. 20 Janáčkův

Více

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci Z P R A V O D A J M Ě S T A 13. února 2008 ČÍSLO 3 ROČNÍK IX ZDARMA Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem Jaroslav Suchý z Mikulova je novým českým rekordmanem. Z francouzského jezera Lac de

Více

KOPANINSKÉ4/2014. listy. Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina. Děkuji. Vážení sousedé, přátelé,

KOPANINSKÉ4/2014. listy. Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina. Děkuji. Vážení sousedé, přátelé, KOPANINSKÉ4/2014 listy Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina Hezké Vánoce a šťastný nový rok, řekl by jeden. A také spokojený život, hodně zdraví a mějte se rádi, přidal by možná druhý. A další by doplnil:

Více

Nová silnice zlepší dostupnost Železnorudska

Nová silnice zlepší dostupnost Železnorudska Cestování Cestování vlakem se zkrátí. Vlaky na tratích z Nezvěstic do Rokycan, z Chrástu do Radnic, z Nýřan do Heřmanovy Hutě a z Pňovan do Bezdružic budou rychlejší. Ve špičkách pojedou častěji. strana

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více