Výroční zpráva o činnosti Waldorfské školy Olomouc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Waldorfské školy Olomouc"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Waldorfské školy Olomouc Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Barbara Protivánková - manažerka školy Mgr. Markéta Maléřová ředitelka školy Schváleno pedagogickou radou dne: Schváleno školskou radou dne:

2 Název školy: Název zřizovatele: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Sídlo zřizovatele: Provoz ZŠ: Provoz MŠ: Na Střelnici 48, Olomouc IČO: DIČ: CZ IZO: Právní forma: Statutární orgán: Jméno ředitelky: Kontakt: Tel. ZŠ: , Tel. MŠ: Waldorfská škola Olomouc Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o. Kosinova 876/3, Olomouc Rožňavská 21, Olomouc Dobnerova 24, Olomouc Společnost s ručením omezeným Monika Machytková Mgr. Markéta Maléřová Školská rada: Mgr. Martin Pospíšil Pavla Vlkovská Mgr. Martin Machytka - za zákonné zástupce žáků - za pedagogické pracovníky - za zřizovatele 1

3 Základní škola Waldorfská pedagogika Waldorfská pedagogika je celosvětově stále populárnějším směrem ve výchově a vzdělávání dětí. První třída s touto pedagogikou byla otevřena v roce 1919 v německém Stuttgartu při továrně na cigarety Waldorf Astoria. Jedná se o prožitkový druh celostní pedagogiky koncepčně zpracovaný Dr. Rudolfem Steinerem na přelomu 19. a 20. století. V ČR se mohly školy s touto pedagogikou objevit až po revoluci v roce V současné době je v ČR 13 základních škol, 4 střední a stále přibývá počet MŠ. Waldorfská škola v Olomouci je druhou soukromou waldorfskou školou v ČR a plnohodnotným členem Asociace waldorfských škol, která je garantem této pedagogiky v naší zemi. 2

4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Velikost a úplnost školy a její vybavení Waldorfská škola Olomouc je jedinou úplnou alternativní základní školou v Olomouckém kraji, která vznikla transformací tříd s waldorfskou pedagogikou při FZŠ Dr. Milady Horákové v soukromý subjekt. Vzhledem k nedlouhé historii vzniku tohoto školského zařízení (začátek ), je subjektem, který se stále rozrůstá a zaznamenává stále větší zájem ze strany rodičů. I přes rostoucí počet žáků a tříd si však stále ponechává charakter školy rodinného typu. Školní rok 2012/2013 zahajovalo 96 žáků v sedmi třídách (1.,2.,3.,5.,6.,7.,8.), na závěr školního roku navštěvovalo naši školu 97 dětí. Waldorfská škola si pronajímá prostory FZŠ dr. Milady Horákové. Má k dispozici samostatný prostor ve druhém patře levého křídla budovy ZŠ a dále využívá jednu třídu v přízemí (1. třída) a veškeré plně vybavené odborné učebny, tělocvičnu a přilehlá hřiště. Do této části je vstup pouze pro potřeby WZŠ z ulice Werichovy. Tato veliká sídlištní škola, postavená na začátku 90.let 20.století, se nachází v části Olomouce Nové Sady, která je velmi dobře dostupná MHD. Waldorfskou školu Olomouc navštěvují děti z celé Olomouce i širokého okolí. Vybavení společných prostor školy je převážně na míru vyrobeným nábytkem z masivu jasanu (šatny, kuchyňka, knihovny a skříně pro ŠD), koberec ze 100% vlny. Nábytek ve třídách je pak kombinací zapůjčeného nábytku ZŠ Dr. Milady Horákové a nově pořízeného nábytku Waldorfskou ZŠ a MŠ Olomouc. Další výzdobu a vybavení tříd spoluutváří se zaměstnanci školy také rodiče stejně jako veškerý ostatní prostor naší části školy. Zázemí pro učitele je vybaveno nábytkem zapůjčeným od ZŠ Dr. Milady Horákové. Škole přináleží vlastní jídelna, která nabízí možnost výběru jednoho hlavního a jednoho dietního jídla. Škola má bezbariérový přístup. Waldorfská škola Olomouc si pronajímá prostory o celkové výměře 672 m2 s využitím sedmi tříd a maximální kapacitou 180 žáků. Součástí pronajatých prostor jsou i dva kabinety, z nichž jeden slouží jako sborovna, a sociální zařízení pro žáky i učitele. Soukromý zřizovatel provozuje také samostatnou školní družinu. Ta využívá jednu kmenovou třídu a především společné prostory. Ke škole patří pozemek, na němž je možno s dětmi realizovat projekty jako je např. Ze zrna chléb, a výuku pěstitelských prací. V době volna a přestávek mohou žáci využívat prostor chodby i venkovních prostor školního dvora, které jsou zahrnuty v nájemní smlouvě s pronajímatelem. Barvy malby ve třídách, v přístupové chodbě, na WC i v kabinetech jsou laděny do jemných pastelových odstínů s cílem proteplení celého prostoru. 3

5 Pracovní podmínky Naším hlavním cílem je, aby se u nás dětem a učitelům líbilo. Proto jsou prostory esteticky, útulně a prakticky vybaveny především nábytkem z jasanového masivu. Úzká spolupráce s rodiči, která je pro waldorfskou pedagogiku typická, dává dětem, učitelům a rodičům možnost společného spolupodílení se na úpravě prostor školy. Vzhledem k nárůstu počtu dětí došlo také k rozšíření učitelského sboru. Zázemí pro učitele je ve dvou kabinetech na hranici únosnosti. Vybavení tříd nábytkem je na vyhovující úrovni, lavice a židle jsou zajištěny výpůjčkou od FZŠ Dr. Milady Horákové. Příslib rozšíření v rámci pronájmu však přináší výhledově uspokojivější řešení zázemí pro vedení školy a učitelský sbor. Děti, které docházejí do zahradnického kroužku, s panem učitelem postupně zvelebují i školní dvůr. 4

6 Vyučovací dokumenty ZŠ ve školním roce 2012/2013 vyučovala podle schválených učebních dokumentů Školní vzdělávací program Waldorfská škola zpracovaný v souladu s RVP ZV. Jeden žák byl ve školním roce 2012/2013 vzděláván podle vzdělávacího programu ZŠS. Cizí jazyky se vyučují od 1. ročníku - vždy dva. Hlavní je angličtina a druhý jazyk (španělský nebo německý jazyk). ŠD se řídila ŠVP ŠD, který je v souladu se ŠVP Waldorfská škola. Personální zabezpečení a organizace výchovně vzdělávacího procesu Výchovně vzdělávací proces je garantován ředitelkou školy Mgr. Markétou Maléřovou. Zástupkyní ředitelky a preventistkou sociálně patologických jevů je Mgr. Marie Sedláková. Chod sekretariátu zajišťuje Mgr. Monika Oklešťková. PR školy je v kompetenci Barbary Protivánkové. Školní psycholog je Mgr. Vojtěch Holický. Třídy a třídnictví: Třída 1.třída 2.třída 3.třída 5.třída 6.třída 7.třída 8.třída Třídní učitel Mgr. Lukáš Neubert Mgr. Jana Nováková Pavla Vlkovská Mgr. Renáta Rygelová Mgr. Pavlína Kratochvílová/Mgr. Pavla Jakubcová Mgr. Emilie Thomitzková František Smékal 5

7 Počty žáků v jednotlivých třídách k : 1. třída 2.třída 3. třída 5.třída 6.třída 7.třída 8.třída Další vyučující: Mgr. Tomáš Krul Mgr. Radka Vaňková Bc. Barbora Jiříčková Mgr. Martina Michailidisová Mgr. Marie Kadlecová M,TV AJ ŠJ ČJ CH Asistenti pedagoga: Mgr. Martina Michailidisová Bc. Eva Werkmannová Mgr. Marie Kadlecová Mgr. Radka Vaňková Veronika Kopečná 1.třída 3.třída 5.třída 6.třída 7.třída Garantem pedagogické úrovně školy je mentorka a ředitelka waldorfské ZŠ Ostrava Ing. Lubica Havelková. Zahraničním mentorem školy je pan Ueli Seiler, dlouholetý pedagog a ředitel Domova a školy Schlössli Ins ve Švýcarsku. 6

8 Školní družina: Pracuje podle samostatného ŠVP, který je plně v souladu s waldorfskými principy. Školní družina měla 2 oddělení a v nich 55 dětí. Školní družina měla provozní dobu od do 17.00hod. Zájmová činnost: 7

9 Škola se snaží nabízet dětem i v rámci volnočasových aktivit pestrý výběr činností. Školní rok 2012/2013 zahajovala Waldorfská škola Olomouc s 11 zájmovými kroužky. Kreativní, sportovní kroužek pro mladší žáky, sportovní kroužek pro starší žáky, dramatický kroužek, anglická konverzace, klavír, kytara, řemeslný kroužek, žonglování, jezdecký kroužek a zahradnický kroužek. Některé volnočasové aktivity se objevily v nabídce WZŠ poprvé, některé jsou již tradiční nabídkou. V podstatě do konce prvního čtvrtletí se rodiče i děti definitivně rozhodovali, kterou aktivitu zvolí. Ve druhém pololetí pracovalo při naší škole 8 kroužků. V měsíci lednu ukončili svoji činnost kroužky dramatický a anglická konverzace. Kreativní kroužek se přetransformoval na samostatnou zájmovou skupinu a dále při naší škole pracuje jako základní umělecká škola. Sportovní kroužek pro starší žáky pátek 14:00 hod. 15:00 hod. Vedoucí kroužku: Mgr. Tomáš Krul Sportovní kroužek pro starší žáky (většinou 2. stupeň) byl zpočátku roku každé úterý od 14:00 do 15:00. Vzhledem k odpolednímu vyučování (do 14:45) 8. třídy se jej nemohli účastnit nejstarší žáci a následně kvůli kamarádským vazbám nechodili ani někteří loňští účastníci z 6. a 7. třídy. Proto po domluvě se všemi přesunul lektor kroužek na pátek a obsazenost se zvedla z 6 chlapců na 13 chlapců a 1 dívku. Průměrně se účastnilo zhruba 8-10 dětí z 3. až 8. třídy, bez problémů s rozdílným věkem a výkonností. Náplní bylo téměř výlučně rozehřátí, protažení a většinu hodiny zabraly sportovní hry - házená, fotbal, florbal, basketbal. Občas se věnovali i nacvičování herních dovedností. Na konci roku děti žádaly prodloužení hodin (a bylo jim vyhověno). Sportovní kroužek pro mladší žáky úterý 14:00 hod. 15:00 hod. Vedoucí kroužku: Veronika Kopečná Z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti lektorky Elišky Ondráčkové převzala vedení kroužku od února 2013 Veronika Kopečná. V kroužku pracovalo 13 dětí, z toho 10 dívek a 3 chlapci (1.stupeň). Věnovali se pohybovým i netradičním hrám s míčem, plyšáky, švihadly, nafukovacími balónky, kroužky. Cvičili a tancovali na hudbu, posilovali a seznámili se základy gymnastiky. Uvolňovali se při protahovacích a relaxačních cvicích. Děti spolupracovaly a všechny se výborně do aktivit zapojovaly. Klavír - individuální hodiny v průběhu týdne Vedoucí kroužku: Pavla Vlkovská Ve druhém pololetí navštěvovalo klavírní kroužek celkem 7 dětí, z čehož dvě mladší děti navštěvovaly kroužek 2x týdně po 20 minutách a starší děti po 45 minutách. Mladší děti jsou schopny hrát jednoduché skladbičky dle nápodoby 8

10 či poznačených písmen. Zvládnou střídání levé a pravé ruky. Některé skladby jsou schopny zahrát s doprovodem akordů, jiné jsou schopny hrát obouručně, avšak se stejnou melodií pro pravou a levou ruku. Dvě děti navštěvující třetí třídu jsou schopny hrát již lidové i moderní písně s doprovodem akordů. Dokáží také hrát skladby pro pravou a levou ruku s různou melodií, občas ještě chybují při správnosti v prstokladu, nicméně se velmi snaží. Postavení rukou je již zafixována, někdy by bylo třeba lepšího posedu. Individuálně některé děti již zvládají i náročnější skladby s orientací v notovém zápise pro houslový i basový klíč, další pak ovládají hru v houslovém klíči zatím dle nápodoby či zapsáním písmen nad noty. Starší děti udělaly oproti loňskému roku velký pokrok. Zvládnou i lehce složitější skladbičky pro obě ruce s důrazem na prstoklad a dynamiku. Všechny děti pracovaly v klavírním kroužku aktivně a s chutí, práce se jim velmi dařila. Žonglovací kroužek úterý 15:00 hod. 16:30 hod. Vedoucí kroužku: Mgr. Vojtěch Holický Kroužek žonglování probíhal v počtu deseti dětí 8 mladších a dvou starších žáků-žonglérů. Náplní kroužku bylo osvojení si základních žonglérských dovedností. Důraz byl kladen na hrubou motoriku a základy ovládání jednoduchých pomůcek míčky a flowersticky. Děti byly nadšené, dobře spolupracovaly a mnohé z nich si osvojily i žonglování se třemi míčky. 9

11 Jezdecký kroužek středa 14:30-17:20 Vedoucí kroužku: Barbora Skývová Jezdecký kroužek se konal každou středu od 14:30 do 17:20 a navštěvovalo ho šest dětí. Vyzkoušely si péči o zvířata, krmení, hřebelcování a základy jízdy na koni. Každá lekce začínala poklízením stájí, čištěním a následným sedlání. Chodilo se na procházky do přírody nebo se jezdilo na jízdárně či na pastvě. Řemeslný kroužek středa 14:00 15:30 Vedoucí kroužku: Otakar Ruček V rámci uměleckořemeslného kroužku od začátku měsíce října l.r pracovalo v průměru 8 žáků, v rámci pravidelných středečních schůzek. Na základě předběžného ročního plánu jsme s žáky pracovali s materiály dřeva, kovu, barevné polychromie, papíru, pryže a zalévacích hmot. Prvním pásmem byla výroby dřevěné tužky s barevnými tuhami. Tužku si žáci sami vyráběli za pomocí ruční vrátkové tradiční stojanové vrtačky, barevných tuh apod. Na začátku školního roku bylo jako jedno z prvních témat kov a kované komponenty. Pásmo kovu obsahovalo závěrečnou povrchovou polychromii a čištění umělecko-kovářských komponent do finální úpravy, včetně ražení na malé 30kg kovadlině, přímo v učebně školy. Finálním výstupem z hodin byly kované lístečky s monogramem žáků, dále kované podkovičky apod. Dalším tematickým pásmem bylo dřevo a jeho povrchová úprava. Žáci si vyráběli dřevěnou hračku jojo. To pásmo vycházelo z dřevěného masivního přířezu dřeva olše, bukového malého svlaku a provázku. Žáci si sami pomocí ručního obrábění vyrobili a barevnou polychromií dokolorovali své dřevěné jojo. Tematické pásmo věnované jednoduchému tisku a práci s podkladem papíru pro výrobu japonského origami, bylo navrženo tak, aby si žáci sami nejdříve vyrobili samostatně svá razítka pro okolorování barevných podkladových papírů. Toto razítko bylo navrženo z předvystřižených vzorů tiskařské pryže a žáci si sami na dřevěné špalíčky, které ručně obráběli, si adjustovali vzor razítka. Těmito razítky si pak dle své ideové představy sami předtiskli opakující se vzory na barevný papír. Z tohoto okolorovaného papíru po zaschnutí si žáci sami zkoušeli skládat tradiční japonské origami. V průběhu témat jako jedno z nejzajímavějších a ze strany žáků oblíbených bylo pásmo drátenictví, tj. práce se subtilními drátky oceli a mědi. Tyto materiály se škálou barevných korálek a polodrahokamů, žáci komponovali v malé stolní svícny, upomínkové předměty a šperky. Toto pásmo žáci takřka nechtěli vyměnit za jiné, bylo pro ně velice přitažlivé. V rámci měsíce prosince l.r žáci vyráběli za pomocí japonského hoblíku Kana a špalíků ze dřeva lípy malé rovnoměrné a kompaktní špony ze dřeva, ze kterých si potom lepili malé ozdoby na vánoční stromek. Použitá lepidla byly tradiční dispergované polymery, které byly více viskózní. Tyto ozdoby se již dále povrchově neupravovaly. Toto pásmo bylo realizováno v rámci družiny i 10

12 pro ostatní děti, které nechodí do kroužku. V rámci hodin si také vysvětlili broušení tradičních břitových nástrojů na japonském přírodním finálním kameni Uchigumori, dále jsme používali tradiční japonskou pilu Dozuki. Tyto japonské nástroje jsou používané především špičkovými řemeslníky z oblasti uměleckého zpracování dřeva na celém světě, především pak v oblasti zpracování intarzií, či mezi houslaři. Dalším pásmem byla výroba malých větrníků a dřevěných píšťalek, které se v rámci kroužku příliš neosvědčili. Důraz na tradiční materiály v tomto směru svou náročností a technologicko-funkčním aspektem výrobků lektora zklamal a nepředpokládá, že by tyto výrobky pro příště chtěl do pásem výroby zařadit. Píšťalka by šla vyrobit, pokud by se jednalo o stejný průměr materiálu, což u bambusu a dalších dřevěných užších profilů jako je bez či jiné, lze jen těžko zajistit. Doladění takové píšťalky v rámci kroužku s cca 10 žáky není možné. Konečným pásmem na konec školního roku byla zvolena aplikace zalévacích hmot do forem pomocí sádrové směsi. Tyto odlitky si žáci sami kolorovali akrylovými uměleckými barvami a lepili si na nejrůznější motivy odlitků s reverzní strany malé magnetky. Tyto odlitky slouží jako okrasné magnetky na plochu ledničky do domácností. V rámci druhého pololetí t.r.2013 byla absolvovaná i školní exkurze žáků školy do tradiční umělecko-kovářské dílny na hradě Helfštýn. Podle ohlasů děti velmi ocenily možnou volbu činností. V rámci kroužku nedošlo k žádnému poranění žáka. Zahradnický kroužek čtvrtek 13:15 14:15 Vedoucí kroužku: Mgr. Lukáš Neubert Zahradnický kroužek navštěvovalo v průběhu roku celkem 12 dětí, přičemž 3 z tohoto počtu se v průběhu odhlásilo a 1 přihlásilo. Počet dětí ke konci roku byl tedy celkem 10 dětí. V průběhu školního roku byl kladen důraz na praktické dovednosti jako je poznávání rostlin, jejich výsadba, péče o ně a sklizeň. Tyto činnosti přirozeně kopírují průběh měsíců a ročních dob, takže přímo souvisí s výukou na waldorfských školách. Teoretické znalosti byly vždy zasazeny do aktuálních situací. Pokud pršelo, řešila se otázka vláhy. Pokud bylo nadměrné teplo, teoretizovali nad skleníkovým efektem, mikroklimatem a výsadbou stromů ve městech. V zimních měsících prořezávali stromky a stavěli ptačí budky. Na podzim zpracovávali a jedli křen s jablky, na jaře sušili levanduli a šalvěj na svatojánskou slavnost. Založili na pozemku kompost, který byl bohužel zničen vandaly. Ptačí budky a krmítka oživují venkovní prostor, zabydlují ho a aktualizují vztah dětí k exteriéru školy. Praktické užití hrálo vždy primární roli v kroužku. Od září do června zasadili nebo vyvedli: břečťan, routu, přísavník pětilistý, tymián, mátu, křen selský, kostival, brslen Fortunův, rozchodník, tulipány, saturejku horskou, fazole, dýně, jalovec, divokou mátu. 11

13 V příštím roce hodláme rozšířit výsadby a pokusit se o větší využití pozemku vedle školy a zřídit také zeleninový záhon. Nakoupíme také potřebné nářadí. Kytara individuální hodiny v průběhu týdne Vedoucí kroužku: Mgr. Lukáš Neubert Kytarový kroužek navštěvovalo po celý školní rok sedm dětí ve třech skupinkách. Každá lekce trvala půl hodiny. Jedna skupina byla tvořena dvěma žáky druhé třídy, druhá třemi žákyněmi páté třídy a třetí dvěma chlapci z páté a šesté třídy. Výuková látka byla totožná, starší žáci však postupovali rychleji a došli v látce viditelně dále. Výuková látka je koncipována jako materiál pro první seznámení s nástrojem a jeho možnostmi. Důraz je kladen na doprovod písní rytmické hraní, které je nejvíce prakticky využitelné, je navíc zvládnutelné prakticky kýmkoli, ať už má jakýkoli hudební talent. Děti se ukázaly jako hudebně velmi dobře připravené, jak po stránce sluchu, tak po stránce rytmické. Výkony dětí a zvládnutí látky byly samozřejmě individuální, úměrné nadání a píli (domácí přípravě) jednotlivých dětí. Děti byly seznámeny s těmito akordy v tomto pořadí: D, A, E, V, G7, Ami, Dmi, G, A7, H7, Emi, F, Ami7, E7. Starší žáci ještě navíc okusili Fis a Hmoll. Písně, které děti doprovázely jsou tyto: Běží liška k táboru, Panenka, Bláznova ukolébavka, To ta helpa, Panenka Maria, Bedna od whisky, Ej padá padá rosička, Knocking on heaven s door, In the jungle, Ho ho watanai, Honky tonky blues. Příští rok je v plánu rozvinout výukovou látku směrem ke hře jednotlivými prsty (vybrnkávání). Dále je v úvaze nabídnout kytarový doprovod žáků třídním učitelům a uvést skupinové vystoupení kytaristů na školní akademii. Kreativní kroužek ZUŠ Vedoucí kroužku: Bc. Eva Werkmannová Ve školním roce 2012/13 při naší škole působil kreativní kroužek, který se od začátku ledna transformoval do dvou oddělení olomoucké pobočky Soukromé výtvarné ZUŠ v Jeseníku s.r.o., jejíž ředitelkou je Mgr. Hana Jurková. Činnost kreativního kroužku započala druhý týden měsíce září Kreativní kroužek navštěvovalo 16 dětí, z nichž dvě nastoupily v průběhu roku Výuka probíhala 90 minut. Celý školní rok jsme prožívali s dětmi lidové zvyklosti a obyčeje daného období. Prostřednictvím různých výtvarných technik objevovali nové výrazové prostředky. Nejdříve objevovali možnosti práce s tuší. Na podzim prožívali Michaelskou slavnost, kterou ztvárnili prostřednictvím pohyblivých obrázků malovaných tuší. Postupně z kresby a malby tuší přešli v malbu akvarelem. 12

14 V listopadu vyrobili dárečky, kterými děti podle legendy o svatém Martinovi obdarovaly někoho blízkého. Následovalo období vánočních svátků, kdy vytvářeli průsvity do oken, betlémy a obrázky s vánoční tématikou. Těmito činnostmi se rozloučili s naším kreativním kroužkem a začala práce v ZUŠ. Úvodní hodinu započali s paní ředitelkou, rodiči a dětmi. Činnost ZUŠ byla rozdělena do dvou skupin. V prvním oddělení pracovalo 11 dětí ve druhém 9 dětí. Výuka probíhala ve dvouhodinových blocích. Děti se zúčastnily dvou mezinárodních soutěží. Seznámili se C. Monetem a vytvářely obrazy inspirované jeho tvorbou. Objevovali, jak vznikají nové barvy, vytvářeli ručně barvené příze, šátky, krabičky i obrazy s přírodními motivy. Činnost v tomto školním roce ukončili utkáním taštiček z ručně barvených přízí. Výsledky zápisu do první třídy pro školní rok 20013/2014 Zápisu do první třídy předchází tři dny otevřených dveří. První listopadový termín byl pro naši školu také prvním společným dnem otevřených dveří Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. Následné dva termíny umožnily desítkám návštěvníků naší školy nahlédnout do výuky a něco se dozvědět o waldorfské pedagogice přímo v prostředí školy. K zápisu do první třídy se dostavilo 24 dětí, z nichž bylo přijato 22. Nultý ročník Následně po zápisu do první třídy nabízí naše škola možnost získání podrobnějšího přehledu o specificích waldorfské pedagogiky v Nultém ročníku. Jedná se o sérii cca 10 přednášek pro rodiče zaměřených na konkrétní témata, kde je podrobněji vysvětlen učební plán a přístup k dítěti, stejně jako k předmětům. Děti pak pracují společně a začínají pozvolna budovat budoucí třídní kolektiv. Nultý ročník byl letos již čtvrtým v pořadí a završil pasováním dětí na prvňáčky na víkendovém pobytu v Domašově nad Bystřicí. Výsledky výchovně vzdělávacího procesu: Z celkového počtu 97 žáků prospělo 97 žáků. 13

15 Charakteristika pedagogického sboru a další vzdělávání pedagogických pracovníků Kolegium Waldorfské školy Olomouc se stále ještě utváří a obměňuje. Na mateřskou dovolenou odešla jedna třídní učitelka. Všichni pedagogičtí zaměstnanci školy uskutečňují metodické postupy vycházející z waldorfské pedagogiky a podléhající supervizi českého i zahraničního mentora. Na schopnosti a přípravu učitelů do výuky jsou kladeny velké nároky (přirozená autorita, zřetelný řečový projev, empatie, schopnost spolupráce s kolegy i rodiči, flexibilita, kreativita, organizační schopnosti, otevřenost dalšímu osobnímu růstu, další vzdělávání, velká časová dotace pro náročné třídní i celoškolní projekty i přípravu na vyučování, zpěv, hra na hudební nástroj, výtvarné schopnosti). Další odborný růst učitelů je dokonce podmínkou pro přijetí učitele na waldorfskou školu. Každý rok se naši učitelé zúčastňují pravidelných učitelských seminářů organizovaných Asociací waldorfských škol ČR určených pro třídní a odborné učitele, ale i řady dalších kurzů, které se zabývají waldorfskou pedagogikou v širším kontextu s lidskou kulturou a kulturním dědictvím. Učivo na prvním i druhém stupni je probíráno podle tematických plánů, které jsou zpracovány vyučujícími v souladu s požadavky RVP. Učitelé aktivně spolupracují na tvorbě a zkvalitňování ŠVP. Pravidelně jednou týdně se setkávají na konferencích, na nichž se věnují pedagogickým a organizačním otázkám, důkladně se věnují aktuálním výchovným problémům. Učitelé sledují celostní rozvoj osobnosti žáka (snaží se stejnoměrně rozvíjet rozum, cit a vůli a v procesu učení se snaží zapojovat a oslovovat všechny smysly v souladu s vývojovými specifiky a nároky dětí). Učitelé uplatňují individuální přístup k žákům, odpovědně přistupují k žákům se zdravotními, výukovými a jinými problémy, ve spolupráci s rodiči hledají cestu k nápravě. Pravidelně jednou měsíčně se konají třídní schůzky, na kterých se rodičům dostávají informace o naplňování vzdělávacích cílů a chování dětí. Škola také nově zavedla dvě hromadné třídní schůzky, kdy mohou v jedno odpoledne rodiče kontaktovat oborové učitele a vedení školy najednou. Mimoto se rodiče většinou pod vedením třídního učitele scházejí na dalších odpoledních akcích, kde většinou připravují dlouhodobé projekty třídy či celé školy. Ve třídách s integrovanými žáky působí asistenti pedagoga, kteří se navíc ve vyhrazených prostorách školy těmto žákům věnují odděleně od třídy, většinou v hodinách cizích jazyků, z nichž jsou tito žáci uvolněni. Se školou nově spolupracuje školní psycholog, který ve škole plní úvazek 0,5. Pravidelně do školy dochází logopedka, která pracuje s dětmi jednou týdně v prostorách školy. Na škole pracuje výchovný poradce i metodik sociálně patologických jevů. Školu pravidelně navštěvují odborníci z jiných českých waldorfských škol, kteří během pobytu přednášejí, hospitují a napomáhají odbornému růstu jednotlivých učitelů i celé školy. Pravidelnými návštěvami ředitelky ostravské 14

16 waldorfské školy Ing. Lubicy Havelkové a četně také Mgr. Ivy Kusznírové, která je dlouholetou waldorfskou učitelkou, se prohloubila odborná práce učitelů na konferencích kolegia v pedagogické oblasti. Prioritou vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/2013 bylo prohloubení znalostí a dovedností waldorfské pedagogiky a doplňování kvalifikace. Mgr. Jana Nováková, Mgr. Radka Vaňková, Pavla Vlkovská, a Andrea Šanovcová dokončily studium tříletého waldorfského semináře v Příbrami pod záštitou Asociace waldorfských škol a akreditovaným MŠMT. Pavla Jakubcová, Marie Kadlecová, Lukáš Neubert, Emilie Thomitzková, Renáta Rygelová, Pavla Vlkovská a Barbara Protivánková se zúčastnili třídenního setkání waldorfských učitelů (Interní setkání waldorfských učitelů v Praze - Opatově), 11 členů kolegia se zúčastnilo pětidenního letního semináře waldorfské pedagogiky tentokrát poprvé pořádaném v Semilech. Přehled DVPP jednotlivých pracovníků: Mgr.Lukáš Neubert Mgr.Jana Nováková Pavla Vlkovská- Interní setkání pracovníků waldorfských škol Letní kurz waldorfské pedagogiky Semily Přednáška Wolfganga Sassmannhausena o potřebách dítěte Waldorfský seminář AWŠ Příbram Letní kurz waldorfské pedagogiky Semily Kurz metodika prevence sociálně patologických jevů Waldorfský seminář AWŠ Příbram Letní kurz waldorfské pedagogiky Semily Interní setkání pracovníků waldorfských škol Přednáška Wolfganga Sassmannhausena o potřebách dítěte Dvoudenní workshop na téma Pohádky lektor PhDr. Janátová Mgr. Renáta Rygelová- Interní setkání pracovníků waldorfských škol Dramaturgie vyučování 8. a 9.třídy WSŠ Praha Opatov Mgr. Marie Kadlecová- Interní setkání pracovníků waldorfských škol Letní kurz waldorfské pedagogiky Semily Bezpečnost chemie Dramaturgie vyučování 8. a 9.třídy WSŠ Praha - Opatov 15

17 Mgr. Pavla Jakubcová- Interní setkání pracovníků waldorfských škol Letní kurz waldorfské pedagogiky Semily Mgr. Radka Vaňková- Waldorfský seminář AWŠ Příbram Mgr. Emílie Thomitzková-Interní setkání pracovníků waldorfských škol František Smékal- Letní kurz waldorfské pedagogiky Semily Mgr. Marie Sedláková- Interní setkání pracovníků waldorfských škol Letní kurz waldorfské pedagogiky Semily Studium pro výchovné poradce Andrea Šanovcová- Waldorfský seminář AWŠ Příbram Pohovory o dítěti Letní kurz waldorfské pedagogiky Semily Mgr. Markéta Maléřová- Seminář waldorfské pedagogiky pro 1.sedmiletí Letní kurz waldorfské pedagogiky Semily Monika Machytková- Seminář waldorfské pedagogiky pro 1.sedmiletí Letní kurz waldorfské pedagogiky Semily Spisová služba Barbara Protivánková- Interní setkání pracovníků waldorfských škol Letní kurz waldorfské pedagogiky Semily Spisová služba Učitelé se pravidelně jednou za týden setkávají na konferencích kolegia učitelů, na nichž se věnují pedagogickým (studují waldorfskou pedagogiku, zabývají se třídami i jednotlivými žáky) a organizačním otázkám. Kolegium učitelů je základní platformou celé školy, která tvoří pilíř organismu školy. Prevence sociálně patologických jevů Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Cílem našeho programu je, aby se preventivní výchovně vzdělávací působení stalo neoddělitelnou součástí výuky a života školy. Už samotný fakt prožitkové pedagogiky, která je waldorfské pedagogice vlastní, působí preventivně. Nabízíme dětem také volnočasové aktivity v podobě zájmové činnosti, programy a projekty, kterých se zúčastňují děti spolu se svou rodinou. Za nezbytné považujeme prohlubovat v žácích schopnost odmítat nevhodné způsoby chování a vést je k účelnému trávení volného času - učení, 16

18 sport, kultura, zájmová činnost, pomoc rodičům, četba atd. Plnit cíle našeho programu prevence se nám daří díky výborné spolupráci s rodiči. Integrovaní žáci Na žádost rodičů a doporučení odborných poradenských zařízení byla povolena integrace 9 žákům, kterým byl vypracován individuální vzdělávací plán a to v 1., 3., 5., 6. a 7.třídě, kde pracovali asistenti pedagoga. Integrace je všeobecně velmi prospěšná, což potvrzují průběžné výsledky vzdělávací činnosti u daných žáků. Na základě schválené žádosti o registraci speciální třídy vznikne ve školním roce 2013/2014 speciální třída pro integrované žáky na 2.stupni. Školská rada Školská rada pracovala v tomto složení: Pavla Vlkovská - za pedagogické pracovníky Mgr. Martin Pospíšil - za zákonné zástupce žáků Mgr. Martin Machytka - za zřizovatele Mgr. Martin Pospíšil vzešel vítězně z volby zástupce rodičů do ŠR. Práce není formální, v její činnosti je zřetelná snaha pomoci škole, iniciovat změny a hledat řešení. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 17

19 Školní a mimoškolní akce jsou důležitou součástí práce školy. Jde v nich také o přirozenou propagaci práce školy a o důležitý kontakt s veřejností. Všechny akce měly vazbu na výuku nebo sledovaly více výchovných a pedagogických hledisek. Organizace i následná realizace proběhla za nezastupitelné spolupráce s rodiči zastoupené WI. Pravidelnými slavnostmi, na kterých se setkávají děti se svými rodiči a učiteli jsou např. Michaelská, Martinská, Vánoční jarmark, Velikonoční jarmark, dílničky k různým příležitostem, Masopust a školní Akademie. Důležitou roli v prezentaci navenek hraje také naše účast na různých akcích a spolupráce s různými institucemi. Jsme členy Hospodářské komory a Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. Prostřednictvím těchto subjektů se prezentujeme na veřejnosti. Velmi výrazným projektem naší školy je Nultý ročník. Jedná se o program pro rodiče budoucích prvňáčků, kteří v pravidelných intervalech 1x za 14 dní navštěvují přednášky týkající se jak obecných, tak konkrétních témat waldorfské pedagogiky. Tyto informace jsou naprosto nezbytné pro rodiče dětí vzdělávaných v alternativním systému jako je ten náš. Pro žáky druhého stupně naší školy také proběhl Americký den, který měl prostřednictvím členů americké gospelové skupiny přinést informace o kultuře U.S.A. Děti si vyráběli talismany a učili se zpívat písně v angličtině. Na tento projekt jistě navážeme i v příštím školním roce. Spolupráce s jinými školami Naše škola spolupracuje s první soukromou waldorfskou školou v Českých Budějovicích, která je nápomocna jako poradenská škola. Dále se nám podařilo vytvořit velmi dobrou vazbu s waldorfskou školou v Ostravě, jejíž ředitelka Ing. Lubica Havelková, je naší českou mentorkou. Dá se říct, že spolupráce naší a ostravské školy výhledově slibuje vazbu partnerských škol. Vedení školy bylo na hospitacích ve výuce a na organizačních schůzkách se zaměstnanci ostravské waldorfské ZŠ. Školní rok 2012/2013 přinesl zásadní spolupráci s waldorfskou školou v italském Trentu. Naši žáci se na podzim 2012 vydali do Itálie, kde absolvovali společnou epochu astronomie a na jaře 2013 přijeli italští žáci a pedagogové na 5ti denní návštěvu do ČR. Zážitky z obou pobytů zpracovali žáci naší 7. a 8. třídy v prezentacích, se kterými seznámili rodiče, žáky ostatních ročníků a personál školy. 18

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Výroční zpráva o činnosti Waldorfské školy Olomouc

Výroční zpráva o činnosti Waldorfské školy Olomouc Výroční zpráva o činnosti Waldorfské školy Olomouc Školní rok 2010/2011 Zpracovala: Barbara Protivánková - manaţerka školy Mgr. Emilie Thomitzková ředitelka školy Schváleno pedagogickou radou dne: 12.10.2011

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Waldorfské základní školy Wlaštovka Karlovy Vary o.p.s. o.p.s. školní rok 2012/2013 Zpracoval: Jan Strejcovský ředitel o.p.s. Schváleno pedagogickou radou dne: 29.8.2013 Schváleno

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Projekt S Montessori do devítky

Projekt S Montessori do devítky Projekt S Montessori do devítky Vypracovala: Doc. Dr. phil. Veronika Kotůlková 31. 3. 2016 Cíle projektu: Naši cílem je vytvořit devítiletou základní školu, na níž se vyučuje dle pedagogiky Marie Montessori,

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Waldorfská škola Příbram základní škola a střední škola

Waldorfská škola Příbram základní škola a střední škola Waldorfská škola Příbram základní škola a střední škola Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Hornická 327, 261 01 Příbram 2 tel.: +420-318-623306, e-mail: waldorf@waldorf.pb.cz, IČO:

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2015/16

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2015/16 WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM, Hornická 327, 261 01 Příbram tel. 318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2015/16 Ředitel školy: Mgr. Veronika Poláčková Garant projektu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Břehy, okres Pardubice. Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč. Identifikátor školy: 600 096 599

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Břehy, okres Pardubice. Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč. Identifikátor školy: 600 096 599 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Břehy, okres Pardubice Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč Identifikátor školy: 600 096 599 Termín konání inspekce: 19. a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2013/14

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2013/14 WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM, Hornická 327, 261 01 Příbram tel. 318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2013/14 Ředitel školy: Mgr. Veronika Poláčková Garant projektu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rokytno, okres Pardubice. Rokytno 73, Sezemice 533 04. Identifikátor školy: 600 096 572

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rokytno, okres Pardubice. Rokytno 73, Sezemice 533 04. Identifikátor školy: 600 096 572 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rokytno, okres Pardubice Rokytno 73, Sezemice 533 04 Identifikátor školy: 600 096 572 Termín konání inspekce: 23. - 25. a 29.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Plán činnosti 2015/2016. Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy. na školní rok

Plán činnosti 2015/2016. Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy. na školní rok Plán činnosti Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy na školní rok 2015/2016 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické poradě pracovníků SVČ Kroužky

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník Sídlo: 270 02 Kolešovice 235

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-428/14-M. Evaldova 25, 787 01 Šumperk ms.slunicko@sumperkmsslunicko.

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-428/14-M. Evaldova 25, 787 01 Šumperk ms.slunicko@sumperkmsslunicko. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-428/14-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 60 801 085 Identifikátor 600 147 819 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-482/14-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-482/14-C INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-482/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola, Český Krumlov, Za Nádražím 223 Za Nádražím 223, 381 01

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 076 156 Termín

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 12, Lib e rec 2 5, e - m ail: 22@zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 30 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více