Výroční zpráva o činnosti Waldorfské školy Olomouc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Waldorfské školy Olomouc"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Waldorfské školy Olomouc Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Barbara Protivánková - manažerka školy Mgr. Markéta Maléřová ředitelka školy Schváleno pedagogickou radou dne: Schváleno školskou radou dne:

2 Název školy: Název zřizovatele: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Sídlo zřizovatele: Provoz ZŠ: Provoz MŠ: Na Střelnici 48, Olomouc IČO: DIČ: CZ IZO: Právní forma: Statutární orgán: Jméno ředitelky: Kontakt: Tel. ZŠ: , Tel. MŠ: Waldorfská škola Olomouc Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o. Kosinova 876/3, Olomouc Rožňavská 21, Olomouc Dobnerova 24, Olomouc Společnost s ručením omezeným Monika Machytková Mgr. Markéta Maléřová Školská rada: Mgr. Martin Pospíšil Pavla Vlkovská Mgr. Martin Machytka - za zákonné zástupce žáků - za pedagogické pracovníky - za zřizovatele 1

3 Základní škola Waldorfská pedagogika Waldorfská pedagogika je celosvětově stále populárnějším směrem ve výchově a vzdělávání dětí. První třída s touto pedagogikou byla otevřena v roce 1919 v německém Stuttgartu při továrně na cigarety Waldorf Astoria. Jedná se o prožitkový druh celostní pedagogiky koncepčně zpracovaný Dr. Rudolfem Steinerem na přelomu 19. a 20. století. V ČR se mohly školy s touto pedagogikou objevit až po revoluci v roce V současné době je v ČR 13 základních škol, 4 střední a stále přibývá počet MŠ. Waldorfská škola v Olomouci je druhou soukromou waldorfskou školou v ČR a plnohodnotným členem Asociace waldorfských škol, která je garantem této pedagogiky v naší zemi. 2

4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Velikost a úplnost školy a její vybavení Waldorfská škola Olomouc je jedinou úplnou alternativní základní školou v Olomouckém kraji, která vznikla transformací tříd s waldorfskou pedagogikou při FZŠ Dr. Milady Horákové v soukromý subjekt. Vzhledem k nedlouhé historii vzniku tohoto školského zařízení (začátek ), je subjektem, který se stále rozrůstá a zaznamenává stále větší zájem ze strany rodičů. I přes rostoucí počet žáků a tříd si však stále ponechává charakter školy rodinného typu. Školní rok 2012/2013 zahajovalo 96 žáků v sedmi třídách (1.,2.,3.,5.,6.,7.,8.), na závěr školního roku navštěvovalo naši školu 97 dětí. Waldorfská škola si pronajímá prostory FZŠ dr. Milady Horákové. Má k dispozici samostatný prostor ve druhém patře levého křídla budovy ZŠ a dále využívá jednu třídu v přízemí (1. třída) a veškeré plně vybavené odborné učebny, tělocvičnu a přilehlá hřiště. Do této části je vstup pouze pro potřeby WZŠ z ulice Werichovy. Tato veliká sídlištní škola, postavená na začátku 90.let 20.století, se nachází v části Olomouce Nové Sady, která je velmi dobře dostupná MHD. Waldorfskou školu Olomouc navštěvují děti z celé Olomouce i širokého okolí. Vybavení společných prostor školy je převážně na míru vyrobeným nábytkem z masivu jasanu (šatny, kuchyňka, knihovny a skříně pro ŠD), koberec ze 100% vlny. Nábytek ve třídách je pak kombinací zapůjčeného nábytku ZŠ Dr. Milady Horákové a nově pořízeného nábytku Waldorfskou ZŠ a MŠ Olomouc. Další výzdobu a vybavení tříd spoluutváří se zaměstnanci školy také rodiče stejně jako veškerý ostatní prostor naší části školy. Zázemí pro učitele je vybaveno nábytkem zapůjčeným od ZŠ Dr. Milady Horákové. Škole přináleží vlastní jídelna, která nabízí možnost výběru jednoho hlavního a jednoho dietního jídla. Škola má bezbariérový přístup. Waldorfská škola Olomouc si pronajímá prostory o celkové výměře 672 m2 s využitím sedmi tříd a maximální kapacitou 180 žáků. Součástí pronajatých prostor jsou i dva kabinety, z nichž jeden slouží jako sborovna, a sociální zařízení pro žáky i učitele. Soukromý zřizovatel provozuje také samostatnou školní družinu. Ta využívá jednu kmenovou třídu a především společné prostory. Ke škole patří pozemek, na němž je možno s dětmi realizovat projekty jako je např. Ze zrna chléb, a výuku pěstitelských prací. V době volna a přestávek mohou žáci využívat prostor chodby i venkovních prostor školního dvora, které jsou zahrnuty v nájemní smlouvě s pronajímatelem. Barvy malby ve třídách, v přístupové chodbě, na WC i v kabinetech jsou laděny do jemných pastelových odstínů s cílem proteplení celého prostoru. 3

5 Pracovní podmínky Naším hlavním cílem je, aby se u nás dětem a učitelům líbilo. Proto jsou prostory esteticky, útulně a prakticky vybaveny především nábytkem z jasanového masivu. Úzká spolupráce s rodiči, která je pro waldorfskou pedagogiku typická, dává dětem, učitelům a rodičům možnost společného spolupodílení se na úpravě prostor školy. Vzhledem k nárůstu počtu dětí došlo také k rozšíření učitelského sboru. Zázemí pro učitele je ve dvou kabinetech na hranici únosnosti. Vybavení tříd nábytkem je na vyhovující úrovni, lavice a židle jsou zajištěny výpůjčkou od FZŠ Dr. Milady Horákové. Příslib rozšíření v rámci pronájmu však přináší výhledově uspokojivější řešení zázemí pro vedení školy a učitelský sbor. Děti, které docházejí do zahradnického kroužku, s panem učitelem postupně zvelebují i školní dvůr. 4

6 Vyučovací dokumenty ZŠ ve školním roce 2012/2013 vyučovala podle schválených učebních dokumentů Školní vzdělávací program Waldorfská škola zpracovaný v souladu s RVP ZV. Jeden žák byl ve školním roce 2012/2013 vzděláván podle vzdělávacího programu ZŠS. Cizí jazyky se vyučují od 1. ročníku - vždy dva. Hlavní je angličtina a druhý jazyk (španělský nebo německý jazyk). ŠD se řídila ŠVP ŠD, který je v souladu se ŠVP Waldorfská škola. Personální zabezpečení a organizace výchovně vzdělávacího procesu Výchovně vzdělávací proces je garantován ředitelkou školy Mgr. Markétou Maléřovou. Zástupkyní ředitelky a preventistkou sociálně patologických jevů je Mgr. Marie Sedláková. Chod sekretariátu zajišťuje Mgr. Monika Oklešťková. PR školy je v kompetenci Barbary Protivánkové. Školní psycholog je Mgr. Vojtěch Holický. Třídy a třídnictví: Třída 1.třída 2.třída 3.třída 5.třída 6.třída 7.třída 8.třída Třídní učitel Mgr. Lukáš Neubert Mgr. Jana Nováková Pavla Vlkovská Mgr. Renáta Rygelová Mgr. Pavlína Kratochvílová/Mgr. Pavla Jakubcová Mgr. Emilie Thomitzková František Smékal 5

7 Počty žáků v jednotlivých třídách k : 1. třída 2.třída 3. třída 5.třída 6.třída 7.třída 8.třída Další vyučující: Mgr. Tomáš Krul Mgr. Radka Vaňková Bc. Barbora Jiříčková Mgr. Martina Michailidisová Mgr. Marie Kadlecová M,TV AJ ŠJ ČJ CH Asistenti pedagoga: Mgr. Martina Michailidisová Bc. Eva Werkmannová Mgr. Marie Kadlecová Mgr. Radka Vaňková Veronika Kopečná 1.třída 3.třída 5.třída 6.třída 7.třída Garantem pedagogické úrovně školy je mentorka a ředitelka waldorfské ZŠ Ostrava Ing. Lubica Havelková. Zahraničním mentorem školy je pan Ueli Seiler, dlouholetý pedagog a ředitel Domova a školy Schlössli Ins ve Švýcarsku. 6

8 Školní družina: Pracuje podle samostatného ŠVP, který je plně v souladu s waldorfskými principy. Školní družina měla 2 oddělení a v nich 55 dětí. Školní družina měla provozní dobu od do 17.00hod. Zájmová činnost: 7

9 Škola se snaží nabízet dětem i v rámci volnočasových aktivit pestrý výběr činností. Školní rok 2012/2013 zahajovala Waldorfská škola Olomouc s 11 zájmovými kroužky. Kreativní, sportovní kroužek pro mladší žáky, sportovní kroužek pro starší žáky, dramatický kroužek, anglická konverzace, klavír, kytara, řemeslný kroužek, žonglování, jezdecký kroužek a zahradnický kroužek. Některé volnočasové aktivity se objevily v nabídce WZŠ poprvé, některé jsou již tradiční nabídkou. V podstatě do konce prvního čtvrtletí se rodiče i děti definitivně rozhodovali, kterou aktivitu zvolí. Ve druhém pololetí pracovalo při naší škole 8 kroužků. V měsíci lednu ukončili svoji činnost kroužky dramatický a anglická konverzace. Kreativní kroužek se přetransformoval na samostatnou zájmovou skupinu a dále při naší škole pracuje jako základní umělecká škola. Sportovní kroužek pro starší žáky pátek 14:00 hod. 15:00 hod. Vedoucí kroužku: Mgr. Tomáš Krul Sportovní kroužek pro starší žáky (většinou 2. stupeň) byl zpočátku roku každé úterý od 14:00 do 15:00. Vzhledem k odpolednímu vyučování (do 14:45) 8. třídy se jej nemohli účastnit nejstarší žáci a následně kvůli kamarádským vazbám nechodili ani někteří loňští účastníci z 6. a 7. třídy. Proto po domluvě se všemi přesunul lektor kroužek na pátek a obsazenost se zvedla z 6 chlapců na 13 chlapců a 1 dívku. Průměrně se účastnilo zhruba 8-10 dětí z 3. až 8. třídy, bez problémů s rozdílným věkem a výkonností. Náplní bylo téměř výlučně rozehřátí, protažení a většinu hodiny zabraly sportovní hry - házená, fotbal, florbal, basketbal. Občas se věnovali i nacvičování herních dovedností. Na konci roku děti žádaly prodloužení hodin (a bylo jim vyhověno). Sportovní kroužek pro mladší žáky úterý 14:00 hod. 15:00 hod. Vedoucí kroužku: Veronika Kopečná Z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti lektorky Elišky Ondráčkové převzala vedení kroužku od února 2013 Veronika Kopečná. V kroužku pracovalo 13 dětí, z toho 10 dívek a 3 chlapci (1.stupeň). Věnovali se pohybovým i netradičním hrám s míčem, plyšáky, švihadly, nafukovacími balónky, kroužky. Cvičili a tancovali na hudbu, posilovali a seznámili se základy gymnastiky. Uvolňovali se při protahovacích a relaxačních cvicích. Děti spolupracovaly a všechny se výborně do aktivit zapojovaly. Klavír - individuální hodiny v průběhu týdne Vedoucí kroužku: Pavla Vlkovská Ve druhém pololetí navštěvovalo klavírní kroužek celkem 7 dětí, z čehož dvě mladší děti navštěvovaly kroužek 2x týdně po 20 minutách a starší děti po 45 minutách. Mladší děti jsou schopny hrát jednoduché skladbičky dle nápodoby 8

10 či poznačených písmen. Zvládnou střídání levé a pravé ruky. Některé skladby jsou schopny zahrát s doprovodem akordů, jiné jsou schopny hrát obouručně, avšak se stejnou melodií pro pravou a levou ruku. Dvě děti navštěvující třetí třídu jsou schopny hrát již lidové i moderní písně s doprovodem akordů. Dokáží také hrát skladby pro pravou a levou ruku s různou melodií, občas ještě chybují při správnosti v prstokladu, nicméně se velmi snaží. Postavení rukou je již zafixována, někdy by bylo třeba lepšího posedu. Individuálně některé děti již zvládají i náročnější skladby s orientací v notovém zápise pro houslový i basový klíč, další pak ovládají hru v houslovém klíči zatím dle nápodoby či zapsáním písmen nad noty. Starší děti udělaly oproti loňskému roku velký pokrok. Zvládnou i lehce složitější skladbičky pro obě ruce s důrazem na prstoklad a dynamiku. Všechny děti pracovaly v klavírním kroužku aktivně a s chutí, práce se jim velmi dařila. Žonglovací kroužek úterý 15:00 hod. 16:30 hod. Vedoucí kroužku: Mgr. Vojtěch Holický Kroužek žonglování probíhal v počtu deseti dětí 8 mladších a dvou starších žáků-žonglérů. Náplní kroužku bylo osvojení si základních žonglérských dovedností. Důraz byl kladen na hrubou motoriku a základy ovládání jednoduchých pomůcek míčky a flowersticky. Děti byly nadšené, dobře spolupracovaly a mnohé z nich si osvojily i žonglování se třemi míčky. 9

11 Jezdecký kroužek středa 14:30-17:20 Vedoucí kroužku: Barbora Skývová Jezdecký kroužek se konal každou středu od 14:30 do 17:20 a navštěvovalo ho šest dětí. Vyzkoušely si péči o zvířata, krmení, hřebelcování a základy jízdy na koni. Každá lekce začínala poklízením stájí, čištěním a následným sedlání. Chodilo se na procházky do přírody nebo se jezdilo na jízdárně či na pastvě. Řemeslný kroužek středa 14:00 15:30 Vedoucí kroužku: Otakar Ruček V rámci uměleckořemeslného kroužku od začátku měsíce října l.r pracovalo v průměru 8 žáků, v rámci pravidelných středečních schůzek. Na základě předběžného ročního plánu jsme s žáky pracovali s materiály dřeva, kovu, barevné polychromie, papíru, pryže a zalévacích hmot. Prvním pásmem byla výroby dřevěné tužky s barevnými tuhami. Tužku si žáci sami vyráběli za pomocí ruční vrátkové tradiční stojanové vrtačky, barevných tuh apod. Na začátku školního roku bylo jako jedno z prvních témat kov a kované komponenty. Pásmo kovu obsahovalo závěrečnou povrchovou polychromii a čištění umělecko-kovářských komponent do finální úpravy, včetně ražení na malé 30kg kovadlině, přímo v učebně školy. Finálním výstupem z hodin byly kované lístečky s monogramem žáků, dále kované podkovičky apod. Dalším tematickým pásmem bylo dřevo a jeho povrchová úprava. Žáci si vyráběli dřevěnou hračku jojo. To pásmo vycházelo z dřevěného masivního přířezu dřeva olše, bukového malého svlaku a provázku. Žáci si sami pomocí ručního obrábění vyrobili a barevnou polychromií dokolorovali své dřevěné jojo. Tematické pásmo věnované jednoduchému tisku a práci s podkladem papíru pro výrobu japonského origami, bylo navrženo tak, aby si žáci sami nejdříve vyrobili samostatně svá razítka pro okolorování barevných podkladových papírů. Toto razítko bylo navrženo z předvystřižených vzorů tiskařské pryže a žáci si sami na dřevěné špalíčky, které ručně obráběli, si adjustovali vzor razítka. Těmito razítky si pak dle své ideové představy sami předtiskli opakující se vzory na barevný papír. Z tohoto okolorovaného papíru po zaschnutí si žáci sami zkoušeli skládat tradiční japonské origami. V průběhu témat jako jedno z nejzajímavějších a ze strany žáků oblíbených bylo pásmo drátenictví, tj. práce se subtilními drátky oceli a mědi. Tyto materiály se škálou barevných korálek a polodrahokamů, žáci komponovali v malé stolní svícny, upomínkové předměty a šperky. Toto pásmo žáci takřka nechtěli vyměnit za jiné, bylo pro ně velice přitažlivé. V rámci měsíce prosince l.r žáci vyráběli za pomocí japonského hoblíku Kana a špalíků ze dřeva lípy malé rovnoměrné a kompaktní špony ze dřeva, ze kterých si potom lepili malé ozdoby na vánoční stromek. Použitá lepidla byly tradiční dispergované polymery, které byly více viskózní. Tyto ozdoby se již dále povrchově neupravovaly. Toto pásmo bylo realizováno v rámci družiny i 10

12 pro ostatní děti, které nechodí do kroužku. V rámci hodin si také vysvětlili broušení tradičních břitových nástrojů na japonském přírodním finálním kameni Uchigumori, dále jsme používali tradiční japonskou pilu Dozuki. Tyto japonské nástroje jsou používané především špičkovými řemeslníky z oblasti uměleckého zpracování dřeva na celém světě, především pak v oblasti zpracování intarzií, či mezi houslaři. Dalším pásmem byla výroba malých větrníků a dřevěných píšťalek, které se v rámci kroužku příliš neosvědčili. Důraz na tradiční materiály v tomto směru svou náročností a technologicko-funkčním aspektem výrobků lektora zklamal a nepředpokládá, že by tyto výrobky pro příště chtěl do pásem výroby zařadit. Píšťalka by šla vyrobit, pokud by se jednalo o stejný průměr materiálu, což u bambusu a dalších dřevěných užších profilů jako je bez či jiné, lze jen těžko zajistit. Doladění takové píšťalky v rámci kroužku s cca 10 žáky není možné. Konečným pásmem na konec školního roku byla zvolena aplikace zalévacích hmot do forem pomocí sádrové směsi. Tyto odlitky si žáci sami kolorovali akrylovými uměleckými barvami a lepili si na nejrůznější motivy odlitků s reverzní strany malé magnetky. Tyto odlitky slouží jako okrasné magnetky na plochu ledničky do domácností. V rámci druhého pololetí t.r.2013 byla absolvovaná i školní exkurze žáků školy do tradiční umělecko-kovářské dílny na hradě Helfštýn. Podle ohlasů děti velmi ocenily možnou volbu činností. V rámci kroužku nedošlo k žádnému poranění žáka. Zahradnický kroužek čtvrtek 13:15 14:15 Vedoucí kroužku: Mgr. Lukáš Neubert Zahradnický kroužek navštěvovalo v průběhu roku celkem 12 dětí, přičemž 3 z tohoto počtu se v průběhu odhlásilo a 1 přihlásilo. Počet dětí ke konci roku byl tedy celkem 10 dětí. V průběhu školního roku byl kladen důraz na praktické dovednosti jako je poznávání rostlin, jejich výsadba, péče o ně a sklizeň. Tyto činnosti přirozeně kopírují průběh měsíců a ročních dob, takže přímo souvisí s výukou na waldorfských školách. Teoretické znalosti byly vždy zasazeny do aktuálních situací. Pokud pršelo, řešila se otázka vláhy. Pokud bylo nadměrné teplo, teoretizovali nad skleníkovým efektem, mikroklimatem a výsadbou stromů ve městech. V zimních měsících prořezávali stromky a stavěli ptačí budky. Na podzim zpracovávali a jedli křen s jablky, na jaře sušili levanduli a šalvěj na svatojánskou slavnost. Založili na pozemku kompost, který byl bohužel zničen vandaly. Ptačí budky a krmítka oživují venkovní prostor, zabydlují ho a aktualizují vztah dětí k exteriéru školy. Praktické užití hrálo vždy primární roli v kroužku. Od září do června zasadili nebo vyvedli: břečťan, routu, přísavník pětilistý, tymián, mátu, křen selský, kostival, brslen Fortunův, rozchodník, tulipány, saturejku horskou, fazole, dýně, jalovec, divokou mátu. 11

13 V příštím roce hodláme rozšířit výsadby a pokusit se o větší využití pozemku vedle školy a zřídit také zeleninový záhon. Nakoupíme také potřebné nářadí. Kytara individuální hodiny v průběhu týdne Vedoucí kroužku: Mgr. Lukáš Neubert Kytarový kroužek navštěvovalo po celý školní rok sedm dětí ve třech skupinkách. Každá lekce trvala půl hodiny. Jedna skupina byla tvořena dvěma žáky druhé třídy, druhá třemi žákyněmi páté třídy a třetí dvěma chlapci z páté a šesté třídy. Výuková látka byla totožná, starší žáci však postupovali rychleji a došli v látce viditelně dále. Výuková látka je koncipována jako materiál pro první seznámení s nástrojem a jeho možnostmi. Důraz je kladen na doprovod písní rytmické hraní, které je nejvíce prakticky využitelné, je navíc zvládnutelné prakticky kýmkoli, ať už má jakýkoli hudební talent. Děti se ukázaly jako hudebně velmi dobře připravené, jak po stránce sluchu, tak po stránce rytmické. Výkony dětí a zvládnutí látky byly samozřejmě individuální, úměrné nadání a píli (domácí přípravě) jednotlivých dětí. Děti byly seznámeny s těmito akordy v tomto pořadí: D, A, E, V, G7, Ami, Dmi, G, A7, H7, Emi, F, Ami7, E7. Starší žáci ještě navíc okusili Fis a Hmoll. Písně, které děti doprovázely jsou tyto: Běží liška k táboru, Panenka, Bláznova ukolébavka, To ta helpa, Panenka Maria, Bedna od whisky, Ej padá padá rosička, Knocking on heaven s door, In the jungle, Ho ho watanai, Honky tonky blues. Příští rok je v plánu rozvinout výukovou látku směrem ke hře jednotlivými prsty (vybrnkávání). Dále je v úvaze nabídnout kytarový doprovod žáků třídním učitelům a uvést skupinové vystoupení kytaristů na školní akademii. Kreativní kroužek ZUŠ Vedoucí kroužku: Bc. Eva Werkmannová Ve školním roce 2012/13 při naší škole působil kreativní kroužek, který se od začátku ledna transformoval do dvou oddělení olomoucké pobočky Soukromé výtvarné ZUŠ v Jeseníku s.r.o., jejíž ředitelkou je Mgr. Hana Jurková. Činnost kreativního kroužku započala druhý týden měsíce září Kreativní kroužek navštěvovalo 16 dětí, z nichž dvě nastoupily v průběhu roku Výuka probíhala 90 minut. Celý školní rok jsme prožívali s dětmi lidové zvyklosti a obyčeje daného období. Prostřednictvím různých výtvarných technik objevovali nové výrazové prostředky. Nejdříve objevovali možnosti práce s tuší. Na podzim prožívali Michaelskou slavnost, kterou ztvárnili prostřednictvím pohyblivých obrázků malovaných tuší. Postupně z kresby a malby tuší přešli v malbu akvarelem. 12

14 V listopadu vyrobili dárečky, kterými děti podle legendy o svatém Martinovi obdarovaly někoho blízkého. Následovalo období vánočních svátků, kdy vytvářeli průsvity do oken, betlémy a obrázky s vánoční tématikou. Těmito činnostmi se rozloučili s naším kreativním kroužkem a začala práce v ZUŠ. Úvodní hodinu započali s paní ředitelkou, rodiči a dětmi. Činnost ZUŠ byla rozdělena do dvou skupin. V prvním oddělení pracovalo 11 dětí ve druhém 9 dětí. Výuka probíhala ve dvouhodinových blocích. Děti se zúčastnily dvou mezinárodních soutěží. Seznámili se C. Monetem a vytvářely obrazy inspirované jeho tvorbou. Objevovali, jak vznikají nové barvy, vytvářeli ručně barvené příze, šátky, krabičky i obrazy s přírodními motivy. Činnost v tomto školním roce ukončili utkáním taštiček z ručně barvených přízí. Výsledky zápisu do první třídy pro školní rok 20013/2014 Zápisu do první třídy předchází tři dny otevřených dveří. První listopadový termín byl pro naši školu také prvním společným dnem otevřených dveří Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. Následné dva termíny umožnily desítkám návštěvníků naší školy nahlédnout do výuky a něco se dozvědět o waldorfské pedagogice přímo v prostředí školy. K zápisu do první třídy se dostavilo 24 dětí, z nichž bylo přijato 22. Nultý ročník Následně po zápisu do první třídy nabízí naše škola možnost získání podrobnějšího přehledu o specificích waldorfské pedagogiky v Nultém ročníku. Jedná se o sérii cca 10 přednášek pro rodiče zaměřených na konkrétní témata, kde je podrobněji vysvětlen učební plán a přístup k dítěti, stejně jako k předmětům. Děti pak pracují společně a začínají pozvolna budovat budoucí třídní kolektiv. Nultý ročník byl letos již čtvrtým v pořadí a završil pasováním dětí na prvňáčky na víkendovém pobytu v Domašově nad Bystřicí. Výsledky výchovně vzdělávacího procesu: Z celkového počtu 97 žáků prospělo 97 žáků. 13

15 Charakteristika pedagogického sboru a další vzdělávání pedagogických pracovníků Kolegium Waldorfské školy Olomouc se stále ještě utváří a obměňuje. Na mateřskou dovolenou odešla jedna třídní učitelka. Všichni pedagogičtí zaměstnanci školy uskutečňují metodické postupy vycházející z waldorfské pedagogiky a podléhající supervizi českého i zahraničního mentora. Na schopnosti a přípravu učitelů do výuky jsou kladeny velké nároky (přirozená autorita, zřetelný řečový projev, empatie, schopnost spolupráce s kolegy i rodiči, flexibilita, kreativita, organizační schopnosti, otevřenost dalšímu osobnímu růstu, další vzdělávání, velká časová dotace pro náročné třídní i celoškolní projekty i přípravu na vyučování, zpěv, hra na hudební nástroj, výtvarné schopnosti). Další odborný růst učitelů je dokonce podmínkou pro přijetí učitele na waldorfskou školu. Každý rok se naši učitelé zúčastňují pravidelných učitelských seminářů organizovaných Asociací waldorfských škol ČR určených pro třídní a odborné učitele, ale i řady dalších kurzů, které se zabývají waldorfskou pedagogikou v širším kontextu s lidskou kulturou a kulturním dědictvím. Učivo na prvním i druhém stupni je probíráno podle tematických plánů, které jsou zpracovány vyučujícími v souladu s požadavky RVP. Učitelé aktivně spolupracují na tvorbě a zkvalitňování ŠVP. Pravidelně jednou týdně se setkávají na konferencích, na nichž se věnují pedagogickým a organizačním otázkám, důkladně se věnují aktuálním výchovným problémům. Učitelé sledují celostní rozvoj osobnosti žáka (snaží se stejnoměrně rozvíjet rozum, cit a vůli a v procesu učení se snaží zapojovat a oslovovat všechny smysly v souladu s vývojovými specifiky a nároky dětí). Učitelé uplatňují individuální přístup k žákům, odpovědně přistupují k žákům se zdravotními, výukovými a jinými problémy, ve spolupráci s rodiči hledají cestu k nápravě. Pravidelně jednou měsíčně se konají třídní schůzky, na kterých se rodičům dostávají informace o naplňování vzdělávacích cílů a chování dětí. Škola také nově zavedla dvě hromadné třídní schůzky, kdy mohou v jedno odpoledne rodiče kontaktovat oborové učitele a vedení školy najednou. Mimoto se rodiče většinou pod vedením třídního učitele scházejí na dalších odpoledních akcích, kde většinou připravují dlouhodobé projekty třídy či celé školy. Ve třídách s integrovanými žáky působí asistenti pedagoga, kteří se navíc ve vyhrazených prostorách školy těmto žákům věnují odděleně od třídy, většinou v hodinách cizích jazyků, z nichž jsou tito žáci uvolněni. Se školou nově spolupracuje školní psycholog, který ve škole plní úvazek 0,5. Pravidelně do školy dochází logopedka, která pracuje s dětmi jednou týdně v prostorách školy. Na škole pracuje výchovný poradce i metodik sociálně patologických jevů. Školu pravidelně navštěvují odborníci z jiných českých waldorfských škol, kteří během pobytu přednášejí, hospitují a napomáhají odbornému růstu jednotlivých učitelů i celé školy. Pravidelnými návštěvami ředitelky ostravské 14

16 waldorfské školy Ing. Lubicy Havelkové a četně také Mgr. Ivy Kusznírové, která je dlouholetou waldorfskou učitelkou, se prohloubila odborná práce učitelů na konferencích kolegia v pedagogické oblasti. Prioritou vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/2013 bylo prohloubení znalostí a dovedností waldorfské pedagogiky a doplňování kvalifikace. Mgr. Jana Nováková, Mgr. Radka Vaňková, Pavla Vlkovská, a Andrea Šanovcová dokončily studium tříletého waldorfského semináře v Příbrami pod záštitou Asociace waldorfských škol a akreditovaným MŠMT. Pavla Jakubcová, Marie Kadlecová, Lukáš Neubert, Emilie Thomitzková, Renáta Rygelová, Pavla Vlkovská a Barbara Protivánková se zúčastnili třídenního setkání waldorfských učitelů (Interní setkání waldorfských učitelů v Praze - Opatově), 11 členů kolegia se zúčastnilo pětidenního letního semináře waldorfské pedagogiky tentokrát poprvé pořádaném v Semilech. Přehled DVPP jednotlivých pracovníků: Mgr.Lukáš Neubert Mgr.Jana Nováková Pavla Vlkovská- Interní setkání pracovníků waldorfských škol Letní kurz waldorfské pedagogiky Semily Přednáška Wolfganga Sassmannhausena o potřebách dítěte Waldorfský seminář AWŠ Příbram Letní kurz waldorfské pedagogiky Semily Kurz metodika prevence sociálně patologických jevů Waldorfský seminář AWŠ Příbram Letní kurz waldorfské pedagogiky Semily Interní setkání pracovníků waldorfských škol Přednáška Wolfganga Sassmannhausena o potřebách dítěte Dvoudenní workshop na téma Pohádky lektor PhDr. Janátová Mgr. Renáta Rygelová- Interní setkání pracovníků waldorfských škol Dramaturgie vyučování 8. a 9.třídy WSŠ Praha Opatov Mgr. Marie Kadlecová- Interní setkání pracovníků waldorfských škol Letní kurz waldorfské pedagogiky Semily Bezpečnost chemie Dramaturgie vyučování 8. a 9.třídy WSŠ Praha - Opatov 15

17 Mgr. Pavla Jakubcová- Interní setkání pracovníků waldorfských škol Letní kurz waldorfské pedagogiky Semily Mgr. Radka Vaňková- Waldorfský seminář AWŠ Příbram Mgr. Emílie Thomitzková-Interní setkání pracovníků waldorfských škol František Smékal- Letní kurz waldorfské pedagogiky Semily Mgr. Marie Sedláková- Interní setkání pracovníků waldorfských škol Letní kurz waldorfské pedagogiky Semily Studium pro výchovné poradce Andrea Šanovcová- Waldorfský seminář AWŠ Příbram Pohovory o dítěti Letní kurz waldorfské pedagogiky Semily Mgr. Markéta Maléřová- Seminář waldorfské pedagogiky pro 1.sedmiletí Letní kurz waldorfské pedagogiky Semily Monika Machytková- Seminář waldorfské pedagogiky pro 1.sedmiletí Letní kurz waldorfské pedagogiky Semily Spisová služba Barbara Protivánková- Interní setkání pracovníků waldorfských škol Letní kurz waldorfské pedagogiky Semily Spisová služba Učitelé se pravidelně jednou za týden setkávají na konferencích kolegia učitelů, na nichž se věnují pedagogickým (studují waldorfskou pedagogiku, zabývají se třídami i jednotlivými žáky) a organizačním otázkám. Kolegium učitelů je základní platformou celé školy, která tvoří pilíř organismu školy. Prevence sociálně patologických jevů Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Cílem našeho programu je, aby se preventivní výchovně vzdělávací působení stalo neoddělitelnou součástí výuky a života školy. Už samotný fakt prožitkové pedagogiky, která je waldorfské pedagogice vlastní, působí preventivně. Nabízíme dětem také volnočasové aktivity v podobě zájmové činnosti, programy a projekty, kterých se zúčastňují děti spolu se svou rodinou. Za nezbytné považujeme prohlubovat v žácích schopnost odmítat nevhodné způsoby chování a vést je k účelnému trávení volného času - učení, 16

18 sport, kultura, zájmová činnost, pomoc rodičům, četba atd. Plnit cíle našeho programu prevence se nám daří díky výborné spolupráci s rodiči. Integrovaní žáci Na žádost rodičů a doporučení odborných poradenských zařízení byla povolena integrace 9 žákům, kterým byl vypracován individuální vzdělávací plán a to v 1., 3., 5., 6. a 7.třídě, kde pracovali asistenti pedagoga. Integrace je všeobecně velmi prospěšná, což potvrzují průběžné výsledky vzdělávací činnosti u daných žáků. Na základě schválené žádosti o registraci speciální třídy vznikne ve školním roce 2013/2014 speciální třída pro integrované žáky na 2.stupni. Školská rada Školská rada pracovala v tomto složení: Pavla Vlkovská - za pedagogické pracovníky Mgr. Martin Pospíšil - za zákonné zástupce žáků Mgr. Martin Machytka - za zřizovatele Mgr. Martin Pospíšil vzešel vítězně z volby zástupce rodičů do ŠR. Práce není formální, v její činnosti je zřetelná snaha pomoci škole, iniciovat změny a hledat řešení. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 17

19 Školní a mimoškolní akce jsou důležitou součástí práce školy. Jde v nich také o přirozenou propagaci práce školy a o důležitý kontakt s veřejností. Všechny akce měly vazbu na výuku nebo sledovaly více výchovných a pedagogických hledisek. Organizace i následná realizace proběhla za nezastupitelné spolupráce s rodiči zastoupené WI. Pravidelnými slavnostmi, na kterých se setkávají děti se svými rodiči a učiteli jsou např. Michaelská, Martinská, Vánoční jarmark, Velikonoční jarmark, dílničky k různým příležitostem, Masopust a školní Akademie. Důležitou roli v prezentaci navenek hraje také naše účast na různých akcích a spolupráce s různými institucemi. Jsme členy Hospodářské komory a Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. Prostřednictvím těchto subjektů se prezentujeme na veřejnosti. Velmi výrazným projektem naší školy je Nultý ročník. Jedná se o program pro rodiče budoucích prvňáčků, kteří v pravidelných intervalech 1x za 14 dní navštěvují přednášky týkající se jak obecných, tak konkrétních témat waldorfské pedagogiky. Tyto informace jsou naprosto nezbytné pro rodiče dětí vzdělávaných v alternativním systému jako je ten náš. Pro žáky druhého stupně naší školy také proběhl Americký den, který měl prostřednictvím členů americké gospelové skupiny přinést informace o kultuře U.S.A. Děti si vyráběli talismany a učili se zpívat písně v angličtině. Na tento projekt jistě navážeme i v příštím školním roce. Spolupráce s jinými školami Naše škola spolupracuje s první soukromou waldorfskou školou v Českých Budějovicích, která je nápomocna jako poradenská škola. Dále se nám podařilo vytvořit velmi dobrou vazbu s waldorfskou školou v Ostravě, jejíž ředitelka Ing. Lubica Havelková, je naší českou mentorkou. Dá se říct, že spolupráce naší a ostravské školy výhledově slibuje vazbu partnerských škol. Vedení školy bylo na hospitacích ve výuce a na organizačních schůzkách se zaměstnanci ostravské waldorfské ZŠ. Školní rok 2012/2013 přinesl zásadní spolupráci s waldorfskou školou v italském Trentu. Naši žáci se na podzim 2012 vydali do Itálie, kde absolvovali společnou epochu astronomie a na jaře 2013 přijeli italští žáci a pedagogové na 5ti denní návštěvu do ČR. Zážitky z obou pobytů zpracovali žáci naší 7. a 8. třídy v prezentacích, se kterými seznámili rodiče, žáky ostatních ročníků a personál školy. 18

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ BUTOVICKÁ 228/9, 158 00 PRAHA 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ BUTOVICKÁ 228/9, 158 00 PRAHA 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ BUTOVICKÁ 228/9, 158 00 PRAHA 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2003 / 2004 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola waldorfská, Praha 5 Jinonice, Butovická

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více