Motto: Sídlo a kontakty:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Motto: Sídlo a kontakty:"

Transkript

1

2 Motto: Stáří se nevysmívej vždyť k němu směřuješ. (Menandros z Athén, 300 př.n.l.)... Sídlo a kontakty: Sídlo: U Štěpnického rybníka 321, Telč Poradna: Masarykova 330, Telč (budova polikliniky) IČO: Bankovní spojení: /7940 Veřejná sbírka: /7940 Předseda: Marie Gregorová Telefon: Web: Co nabízíme? Sociální poradenství Půjčovnu zdravotnických pomůcek Terénní odlehčovací službu Domácí hospicovou péči Domácí zdravotní péči Dobrovolnický program

3 Poslání Sdílení, o.s. Posláním Občanského sdružení Sdílení, o.s. je prostřednictvím poskytovaných služeb podporovat člověka a jeho blízké v období vážné nemoci, stárnutí a umírání. Tato podpora spočívá v praktické pomoci, poradenství, ale také v lidském a citlivém přístupu pracovníků. Obsah: Úvodní slovo... 4 Zpráva o činnosti... 5 Odborné sociální poradenství Dobrovolnický program Finanční zpráva Fotogalerie Poděkování

4 Úvodní slovo Rok 2010 byl klíčovým rokem, ve kterém se podařilo realizovat myšlenku zřízení domácí hospicové péče v telčském a třešťském regionu. Během čtyř let velkého úsilí, bojů s větrnými mlýny, proher a vítězství se nám podařilo uvést myšlenku v život a od jsme začali domácí hospicovou péči poskytovat. Dovolím si použít slova Anselma Grüna z knihy Kdybych měl už jen jeden den života. Když si představuji svůj poslední den, vynořuje se mi v hlavě vždy tento obraz: svým životem vtiskuji světu stopu, která nepomíjí. Ráda bych ji do tohoto světa vrývala vědomě. Měla by být viditelná, zakusitelná, hmatatelná, čitelná natolik, aby v ní mohli pokračovat dál jiní, a našli tak svou vlastní cestu. Má nejvlastnější stopa nebude ve velkých dílech, nýbrž v osobním vyzařování. A já doufám, že jde o vyzařování dobré takové, které zve lidi, aby si v něm odpočinuli, ohřáli se v něm. Nejde o to, zda mi lidé rozumějí nebo ne, milují mě nebo ne. Toužím po tom, aby všechno, co jsem, nyní i po mé smrti, vyzařovalo láskou podobnou ohni, u něhož by se lidé mohli hřát. A byla bych ráda, kdyby poznali odkaz mého života, který bych jim chtěla předat: Je dobré, že jsi. Mám tě ráda. Zvu Vás všechny, abyste se hřáli u ohně lásky. Marie Gregorová předsedkyně sdružení 4

5 Zpráva o činnosti v roce 2010 Rok 2010 byl jedním z klíčových roků v realizaci myšlenky zřízení hospicové péče v Mikroregionech Telčsko a Třešťsko. Jak šel rok 2010? bylo zahájeno poskytování terénní odlehčovací služby. V rámci projektu Veřejně prospěšné práce bylo vytvořeno pracovní místo pomocný sociální pracovník, které bylo financováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR benefiční koncert Zakončení vánočního času, který pro Sdílení o.s. uspořádaly pěvecké sbory Smetana z Telče a Melodie z Jihlavy dobrovolníci Sdílení byli pozváni na Ples pro seniory, který pořádal Domov pro seniory v Telči. Bylo to milé setkání klientů a dobrovolníků a všichni jsme si ples řádně užili dobrovolníci Sdílení o.s. byli nominováni do soutěže Skutek roku 2009 v sociální oblasti, kterou vyhlásil Kraj Vysočina, aby tak ocenil nejvýraznější dobrovolné skutky jednotlivců, kteří nezištně pomohli především v neziskovém sektoru Kraj Vysočina poskytl Sdílení o.s. dotaci na podporu provozování domácí hospicové péče (DHP) bylo zahájeno poskytování DHP. Koordinátorkou se stala paní Pavla Dejmková. Bc. Lucie Hořáková začala pracovat ve funkci sociální pracovník firma Vitaal z Holandska dovezla kompenzační a re- 5

6 habilitační pomůcky. Sdílení navázalo prostřednictvím Evy van Dijk Kriz spolupráci s holandskou firmou Vitaal distribuující zdravotnické pomůcky. Firma věnovala našemu sdružení materiál pro půjčovnu zdravotnických pomůcek, polohovací postele, včetně antidekubitních matrací, WC židle, invalidní vozíky a rolátory. Tyto pomůcky přivezli pracovníci firmy Vitaal Roland a Diana van Beek Rutting vlastní dopravou, na vlastní náklady a ve svém volném čase! Český rozhlas ČRo.6 v pořadu Člověk a obec odvysílal rozhovor s Marií Gregorovou, zakladatelkou Sdílení o.s., o vzniku a činnosti občanského sdružení na Telčsku a Třešťsku nadace Dien z Lucemburku poskytla Sdílení o.s. nábytek na zařízení rodinného hospicového pokoje. Vše věnovali darem, včetně dopravy do ČR. Vybavení dovezl předseda Nadace Dien Jaro Dočkal Sdílení o.s. uspořádalo v Telči školení praktických lékařů a sester na téma: Domácí hospicová péče na Telčsku a Třešťsku. Zástupce Kraje Vysočina JUDr. Věra Švarcová a Mgr. Jiří Bína nás seznámili s celkovou koncepcí domácí hospicové péče na Vysočině, také s podporou domácí hospicové péče na Telčsku a Třešťsku. MUDr. Jaroslav Řičánek, odborný garant DHP Sdílení, hovořil o propojení praktických lékařů s domácí hospicovou péčí. MUDr. Viola Svobodová z Hospice sv. Alžběty v Brně povídala o svých prožitcích při doprovázení umírajících, o duchovní péči, důstojnosti a dalších zkušenostech z práce hospicového lékaře. MUDr. Renata Koževnikovová z Hospice Dobrého pastýře v Čerčanech krátce nastínila léčbu bolesti v paliativní medicíně a možnost spolupráce praktických lékařů s týmem domácí hospicové péče. Školení se zúčastnilo celkem 29 osob zástupci kraje Vysočina, lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice, dobrovolníci Sdílení a pečovatelé. Škoda, že školení se zúčastnili pouze dva lékaři. 6

7 Sdílení o.s. představilo nové webové stránky se všemi informacemi včetně fotodokumentace. Webové stránky navštívilo 1675 návštěvníků poprvé se uskutečnil Den otevřených dveří poraden na poliklinice v Telči. Byly zde zastoupeny tři organizace poskytující poradenství: Sdílení o.s., Občanská poradna z Jihlavy a Tyflo vysočina z Jihlavy. Poradnu navštívili zájemci, kteří spojili návštěvu u lékaře s návštěvou poraden. Návštěvníci měli možnost vyzkoušet si některé pomůcky a činnosti dobrovolníci a osoby pečující o blízkého člověka doma se vzdělávali na školení. Součástí výuky byla koučovaná týmová práce ve skupinách pod vedením lektorky Mgr. Terezie Štokrové. Cílem byla sebepodpora, jak zvládat vlastní stres atd. Zdravotní sestra Mgr. Eva Brtníková nám ukázala praktický nácvik péče o klienta na lůžku, bazální stimulaci a zásady výživy pro seniory proběhlo setkání ve Stanském mlýně v Hlinsku, které bylo určeno sociálním pracovníkům z mobilních hospiců v ČR. Zúčastnily se jej tři pracovnice Sdílení. Setkání pro ně bylo přínosem jak po stránce profesionální, tak osobní. Člověk si v porovnání s druhými vždy lépe uvědomí, co lze změnit a na čem lze pracovat dobrovolníci Sdílení o.s. byli nominováni ing. Milošem Roudenským, ředitelem Domova pro seniory v Telči, na cenu Ď 2010, která je věnována českým mecenášům a dobrodincům. Slavnostního ceremoniálu udílení cen Ď 2010 se zúčastnila ve Stavovském divadle v Praze koordinátorka dobrovolníků Marie Gregorová a vedení Domova pro seniory v Telči. Pro všechny dobrovolníky Sdílení o.s. je nominace velikou poctou a oceněním jejich práce. 7

8 Kraj Vysočina podpořil projekt: Dobrovolníci Sdílení o.s. pomáhají seniorům v Mikroregionu Telčsko, Třešťsko. Červenec, srpen Domov pro seniory Háje z Prahy 4 věnoval do půjčovny zdravotnických pomůcek 18 starších mechanických postelí. Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, v osobě sestry Goretti, nám pomáhala od začátku darováním starších pomůcek. Také v roce 2010 nám poskytla pomůcky a nábytek na dovybavení půjčovny, poradny a kanceláře v rámci veřejně prospěšných prací poskytl Úřad práce v Jihlavě příspěvek na tři pracovní místa pomocný sociální pracovník, který získala Pavla Dejmková, Dana Štamberová a Jana Zatloukalová. Na pozici sociální pracovník byla přijata Kateřina Leličová, Dis Bc. Lucie Hořáková se během tříměsíčního studijního pobytu v Thajsku zabývala i otázkou umírání a doprovázení v kontextu s praxí v Čechách. Své poznatky bude předávat dál ve formě přednášek a besed, které plánuje uskutečnit v roce jako členové Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče o.s. se tři pracovnice zúčastnily mezinárodní konference APHP v Praze na téma: Hospic v nás, aneb jak doprovázet doma i lůžkovém zařízení příspěvkem Marie Gregorové Od myšlenky k realizaci domácí hospicové péče na Telčsku a Třešťsku, jsme se aktivně zapojili do odborné konference s mezinárodní účastí 8

9 Hospicová péče, kterou Odbor sociálních věcí Kraje Vysočina uspořádal v Jihlavě Informace o sociálních službách Sdílení o.s. prezentovala na Jihlavském geriatrickém dni Marie Gregorová. Příspěvek Bc. Lucie Hořákové se věnoval vnímání hospicové péče z pohledu zdravotníka a sociálního pracovníka. Další příspěvek Domácí hospicová péče z pohledu pracovnice Sdílení a rodiny, byl přednesen Pavlou Dejmkovou a zaujal svou autentičností a příkladem z praxe proběhlo II. školení dobrovolníků a pečovatelů na téma: Doprovázení a hospicová péče. MUDr. Renata Koževnikovová přednášela: O umírání a doprovázení z pohledu lékařky. Paní doktorka prakticky shrnula potřebné činnosti v závěru života. Odpovídala na dotazy účastníků a uváděla příklady ze života. Pět nejdůležitějších vět, které bychom měli umírajícímu na odchodu říci: Odpusť mi. Odpouštím ti. Děkuji ti. Mám tě rád. Můžeš jít! V odpolední části hovořili manželé z řad dobrovolníků o své zkušenosti s odchodem jednoho z rodičů. Zdůraznili přirozenost tohoto okamžiku a také spojení s duchovním vnímáním lidské cesty. Tato osobní výpověď byla plná emocí nejen na straně vyprávějících, ale především na straně posluchačů proběhla Valná hromada, která krátce zhodnotila činnost za předcházející období Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor zdravotnictví vydal rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení pro poskytování domácí zdravotní péče dobrovolníci Sdílení uspořádali, jako každoročně, 9

10 Vánoční koledování pro klienty v Domově pro seniory v Telči, které bylo naplněno vzájemnou blízkostí a porozuměním na základě dotace z Grantového programu Investujeme v sociálních službách, jsme z prostředků Fondu Vysočina, za přispění firmy Auto Máca z Jihlavy a z vlastních zdrojů zakoupili vozidla Fiat Punto a ojetý vůz Renaut Clio, které slouží pro terénní péči. Během posledního čtvrtletí jsme nakoupili zdravotní a kompenzační pomůcky, abychom obnovili vybavení půjčovny, které se většinou skládalo ze starších pomůcek. Telčské listy v průběhu celého roku 2010 informovaly čtenáře o službách a aktivitách Sdílení o.s. Odborné sociální poradenství pondělí hod., Centrum poraden, Masarykova 330 Telč Poradna poskytuje poradenství osobám s vážným onemocněním a jejich blízkým. Jedná se tedy o osoby v těžké životní situaci, kterým se snažíme nabídnout komplexní poradenství a hledáme společný způsob, jak se s náročnými životními situacemi vypořádat. Během roku bylo uskutečněno 244 kontaktů a intervencí.poradnu kontaktovali klienti z Mikroregionu Telčsko a Třešťsko, ojediněle z jiných míst. 10

11 Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek pondělí hod., Centrum poraden, Masarykova 330 Telč Největší zájem je o invalidní vozíky, chodítka, WC vozíky, polohovací postele a matrace. Pomůcky byly poskytnuty 96 klientům v počtu 160 kusů. Terénní odlehčovací služba je poskytována od v Mikroregionech Telčsko a Třešťsko. Tato služba je poskytována v domácím prostředí klienta, jehož stav vyžaduje péči jiné osoby. Jde o krátkodobý pobyt u klienta. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Terénní odlehčovací služba byla poskytnuta 15 klientům (9 žen, 6 mužů) v počtu 2056,5 hod. Domácí hospicová péče je poskytována od v Mikroregionech Telčsko a Třešťsko. Tato služba je poskytována v domácím prostředí klienta, jehož stav vyžaduje péči jiné osoby a je zřejmé, že nemocný člověk se blíží smrti. Službu zajišťuje multidisciplinární tým. Domácí hospicová péče byla poskytnuta 6 klientům v počtu 265 hod. Tato služba je hrazena z grantů, sponzorských darů a příspěvku klienta, přestože se neustále potýkáme s problémem finančního zajištění, vidíme poskytování domácí hospicové péče jako velmi potřebné. 11

12 Domácí zdravotní péče je poskytována od Jedná se o zdravotní služby poskytované v domácím prostředí klienta i v rámci ostatních poskytovaných služeb. Zdravotní služba nebyla doposud poskytnuta. Dobrovolnický program Program akreditovaný MVČR Dobrovolníci Sdílení o.s. poskytovali dobrovolnickou službu v Domově pro seniory v Telči a v Domácí pečovatelské službě v Třešti. Dobrovolník navštěvuje více klientů a pracuje též ve skupině dobrovolníků. Hlavní náplní dobrovolníků je povídání si, zpívání, procházky, výlety, předčítání. Dobrovolníci navštěvují klienty jednou za čtrnáct dní a jsou ve dvou skupinách zpívací a povídací. Někdy jdou s námi na návštěvu i děti a zvířátka pejsek a koník. Velmi oblíbené je zpívání při kytaře. Tehdy jdou dobrovolníci k jednotlivým klientům, zvláště nepohyblivým, a s každým si zazpívají písničky na přání. Přitom se povídají vtipy a zážitky. Zhodnocení práce dobrovolníků sociální pracovnicí DpS Telč paní Lenkou Pelejovou Dis.: Ze strany DpS byla vyjádřena maximální spokojenost s průběhem dobrovolnických návštěv u klientů DpS. Průzkumem mezi klienty bylo zjištěno, že velmi kladně hodnotí jednotlivé návštěvy, oceňují zpestření v podobě návštěvy koníka či ochutnávky koláčků. Na dobrovolnické středy se všichni těší a rádi by tímto způsobem i nadále vyplňovali svůj volný čas. Část dobrovolníků pracuje v individuálním dobrovolnictví v domácnosti klienta v neakreditovaném projektu, kde pomá- 12

13 hají s úklidem, nákupem a dělají společnost klientovi. Tuto činnost nazýváme sousedská výpomoc. Dobrovolníci pomáhají při jednorázových akcích a jiné výpomoci. Hlavně při zajištění přepravy a opravách pomůcek v půjčovně zdravotnických pomůcek. Dobrovolníci se pravidelně účastní školení a supervize pro dobrovolníky. Celkem zde odpracovali: 1150 hod. Školení a supervize: 266 hod. Celkem 1416 hod. Aktivních dobrovolníků v akreditovaném programu je 22. V individuálním, neakreditovaném programu (sousedská výpomoc) je 8 aktivních dobrovolníků, kteří odpracovali 1 222,5 hod. Celkem 29 dobrovolníků odpracovalo v obou programech 2638,5 hod. Dobrovolnickou činnost v roce 2010 vykonávali: Ing. Antoň Zdeněk MvDr. Andreasová Helena Mgr. Antoňová Hana Bc. Hořáková Lucie Boháčiková Jana Štamberová Dana Boháčik Jan Uhlířová Helena Gregorová Marie Mgr. Vaníčková Drahoslava Floriánová Karla Vicanová Barbora Zatloukalová Jana 13

14 Píšová Miloslava Bc. Žákovská Jitka Vejborová Ivona Křížková Jana Mgr. Nováková Zuzana Svěráková Marie Burianová Hana Snížková Jarmila Konířová Eva Ing. Svobodová Helena Fašinová Marie Šmikmátorová Naděžda Horáček Jaroslav Dejmková Pavla Koubíková Helena Bučková Hana Díky všem dobrovolníkům, kteří ze své dobré vůle a ve svém volném čase pomáhají seniorům. Více slovem i fotem na: Příspěvek Bc. Lucie Hořákové, sociální pracovnice Co pro nás znamená pocit bezpečí? Přemýšlím nad tím, jak často si uvědomuji, že se cítím v bezpečí. Jak tento pocit vzniká a na základě čeho? Na kolik je pro mne důležitý? Když mě nic a nikdo neohrožuje, cítím se v bezpečí. Když mám to, co potřebuji, cítím jistotu. Cítím se v bezpečí, když jsem doma. Jistota toho, že mám střechu nad hlavou, taky jídlo a pití. A můžu si kdykoli dojít na záchod. Můžu večer spát. To 14

15 všechno a daleko víc vytváří pocity jistoty a bezpečí. Jak bych se asi cítila, kdybych tohle všechno nemohla? Pocit bezpečí a jistoty může ztratit kdokoli z nás kdykoli. Je přirozené, že se někdy bojíme, a strachujeme, ocitneme li se v nové situaci, v novém prostředí nebo nemáme li jistotu. Chtěla bych se s Vámi podělit s mými zkušenostmi z domácí péče, kde za Sdílení o.s. poskytuji odlehčovací a hospicovou péči. Šly jsme spolu s kolegyní na první návštěvu do rodiny, abychom vyslechly jejich přání a požadavky na péči a domluvily všechny podrobnosti. Blížily jsme se k malému domečku, z kterého vyzařoval klid. Vstoupily jsme. Už nás vítala usměvavá paní a představovala nám svou babičku. Ležela v posteli, zachumlaná v peřinách. Byla jí vidět jen hlava s krásnými bílými vlasy a usměvavý obličej. Pohádková babička problesklo mi v myšlenkách. Ona je to taková pohádka. Pohádka o tom, kterak celý život babička starala se a předávala své zkušenosti svým dětem a vnoučatům, a teď, když tělo pomalu slábne, a potřebuje pomoc s každodenními úkony, oplácí jí rodina její péči. A kdybyste viděli jak! Vybavený pokojíček, kde je polohovací postel, a hlavně okno na zahradu. Taky křeslo a spousta dalších potřebných věcí. Každé ráno přijde někdo se snídaní. Sestřičky z Charity chodí každý den převazovat rány po operaci, a každý den během oběda chodí i pracovnice ze Sdílení, které pomáhají s obědem, polohováním a vším, co je potřeba. A během odpoledne je přítomný někdo z rodiny. Přijde třeba na odpolední kafíčko nebo čaj. A večer vnučka babičce pomůže do sprchy. A během celého dne se mluví, anebo taky moc ne, když není nálada. Vždyť to nevadí. Hlavně, že se mají všichni rádi. Každý den vstupuji do té pohádky, za kterou jsem tolik vděčná! Vidím na vlastní oči, že pečovat o blízkého doma jde s takovou láskou a starostlivostí. A věřte, že je to věru náročné! Proto si nesmírně vážím lidí, kteří se podílejí na jakékoliv takové pohádce. Třebaže je některá více zamotanější, třebaže skončí odchodem blízkého na věčnou cestu. Není to právě smysl domácí 15

16 péče? Není to vytváření pocitu bezpečí a jistoty pro člověka, který ho momentálně potřebuje? Vytváření klidu, míru a štěstí. Pohádky, která se stává realitou. Finanční zpráva Výkaz zisku a ztrát Kč Náklady Spotřebované nákupy Služby Osobní náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého hmotného majetku Náklady celkem Výnosy Tržby za vlastní výkony Přijaté příspěvky Provozní dotace Výnosy celkem Zisk Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření po zdanění

17 Finanční rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni účetního období Kč Stav k poslednímu dni účetního období Dlouhodobý majetek celkem Dlouhodobý majetek celkem Oprávky k dlouhodobému majetku Krátkodobý majetek celkem Pohledávky Krátkodobý finanční majetek Jiná aktiva Aktiva celkem

18 Pasiva Stav k prvnímu dni účetního období Kč Stav k poslednímu dni účetního období Vlastní zdroje celkem Jmění celkem Výsledek hospodaření Cizí zdroje celkem Krátkodobé závazky Jiná pasiva Pasiva celkem Finanční podpora Kraj Vysočina Úřad práce Jihlava Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo vnitra ČR Nadace: Will, Gotshal nadační fond (82 500, Kč na nákup auta) Dary Obce: Doupě 2000, Kč; Mrákotín 2000, Kč; Batelov 2000, Kč; Vanov 500, Kč; Třeštice 500, Kč; Zvolenovice 3000, Kč; Třešť 5000, Kč; Telč 5000, Kč Celkem: , Kč 18

19 Fyzické osoby: Do 1000, Kč: Kružík, Kovář, Bartušková, Mácová, Šípová, Sylvestr, Holubová, Lojková, Frejová, Hanousek, Bulantová, Ševčíková Nad 1000, Kč: Kochánková, Kněžínková, Vančurovi, Bumbálková, Ing. Roudenský, Krechlerová Celkem: , Kč Fotogalerie z činnosti Sdílení o.s. v roce 2010 Více slovem i fotem na: Školení dobrovolníků a pečovatelů. 19

20 Firma Vitaal z Holandska dovezla kompenzační a rehabilitační pomůcky do půjčovny. Školení praktických lékařů a sester na téma Domácí hospicová péče na Telčsku a Třešťsku. 20

21 Školení dobrovolníků a pečovatelů - praktický nácvik péče. Den otevřených dveří poraden na poliklinice v Telči. 21

22 Vánoční koledování dobrovolníků v Domově pro seniory v Telči. Při vánočním koledování s klienty v Domově pro seniory v Telči. 22

23 Poděkování Na závěr mi dovolte poděkovat. Děkuji všem spolupracovníkům Sdílení o.s. za poctivou a nelehkou práci. Děkuji radě sdružení za vedení sdružení. Děkuji dobrovolníkům za jejich obětavou práci, kterou věnují ve prospěch potřebných. Velice si Vás vážím a jste příkladem pro ostatní. Děkuji všem za finanční příspěvky a dary, které nám umožňují realizovat chod naší organizace. Děkuji rodinám za jejich důvěru a spolupráci. Děkuji za pomoc a morální podporu paní Haně Müllerové místostarostce Telče, firmě Vitaal z Holandska, Evě van Dijk-Kriz, Hetty Stok z Hospice Utrecht, Mgr. Olze Tvarůžkové, Mgr. Evě Brtníkové, Mgr. Terezii Štokrové, Jiřímu. Mácovi, Ladislavu Gregorovi, Jiřímu Jabulkovi, Ing. Miloši Roudenskému, sborům Smetana z Telče a Melodie z Jihlavy, Nadaci Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, zvláště pak sestře Goretti, Domovu pro seniory Háje z Prahy 4, Domovu pro seniory z Onšova, Nadaci Dien v čele s panem Jaro Dočkalem. Marie Gregorová předsedkyně sdružení 23

24 [ ] Vytisklo Nakladatelství TYP, České Budějovice 2011

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S.

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ani po 23 letech naší existence nejsme laxní, naopak se snažíme rozvíjet! Stáváme se členy profesních organizací, rozšiřujeme naše služby, připravujeme

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta číslo 02 ČERVen 2011 dvouměsíčník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Zdravitnictví Inteligentní komunikační systém pro lůžka budoucnosti Linis

Více

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI Občanské sdružení Instand, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, leden 2011. CESTA K ROZVOJI Institut

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace Financováno z programu PHARE Evropské unie Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha - červen 2003 Tento průvodce vznikl jako výstup projektu Zvýšení

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

www.spolecnostduha.cz Výroční zpráva občanské sdružení Společnost DUHA integrace osob s mentálním postižením

www.spolecnostduha.cz Výroční zpráva občanské sdružení Společnost DUHA integrace osob s mentálním postižením www.spolecnostduha.cz Výroční zpráva občanské sdružení Společnost DUHA integrace osob s mentálním postižením úvodní slovo PoslÁní A PrIncIPY společnosti duha, o. s. POSLÁNÍ A PRINCIPY SPOLEČNOSTI DUHA

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

Členská základna. Vedení organizace MUDr. Libor Svět předseda představenstva Jana Světová člen představenstva Marcela Myšáková člen představenstva

Členská základna. Vedení organizace MUDr. Libor Svět předseda představenstva Jana Světová člen představenstva Marcela Myšáková člen představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Členská základna V roce 2008 mělo sdružení OPORA celkem 7 řádných členů: MUDr.Libor Svět, Jana Světová, Stanislava Světová, Marcela Myšáková, Jana Šnýdrová, Jana Krpešová a Eva Tenglerová.

Více

Výroční zpráva za rok 2014. Betanie křesťanská pomoc

Výroční zpráva za rok 2014. Betanie křesťanská pomoc Výroční zpráva za rok 2014 Betanie křesťanská pomoc Úvod Uplynulý rok měl zcela jednoznačnou kulminaci. Počátkem července jsme slavili desetileté výročí otevření Domu důstojného stáří a v prosinci jsme

Více

Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách

Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách VÝSTUPY VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Obsah

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah.

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu l i s t o p a d 2 0 0 7 Průvodník Vážení čtenáři, pomalu se blížíme ke konci roku a i projekt

Více

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze TIPY NA KNIHY

Více

Mgr. Marie Modlitbová, Mgr. Marn a Papoušková, Mgr. Andrea Sitařová, Mgr. Jana Tušlová

Mgr. Marie Modlitbová, Mgr. Marn a Papoušková, Mgr. Andrea Sitařová, Mgr. Jana Tušlová AUTOŘI TEXTŮ: Středisko rané péče SPRP České Budějovice: Mgr. Kateřina Doskočilová, Mgr. Terezie Hradilková, Mgr. Marie Modlitbová, Mgr. Marn a Papoušková, Mgr. Andrea Sitařová, Mgr. Jana Tušlová Středisko

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Sociální práce s umírajícími

Sociální práce s umírajícími POSLÁNÍM ČASOPISU SOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost české a slovenské společnosti řešit životní problémy lidí prostřednictvím sociální práce, podporovat kvalitu sociální práce a profesionalizaci

Více

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Závěrečná zpráva Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Březen 2012 1 Dále jen Evropský rok dobrovolnictví

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho

Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářská práce Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho Volunteer activities focused on the form of work One to one Vedoucí

Více

Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim?

Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim? Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim? Vážené čtenářky, vážení čtenáři, skoro každý z nás se v životě dostane do situace, kdy hledá práci. Pokud jste mladí, vzdělaní, s praxí a bez závazků, nemusí

Více

Budova C. Budova B. DPS Nivy. DPS Hlavní. Zpravodaj SENIORu Otrokovice, p.o. Vydání číslo 1 /říjen 2010. Otrokovice ~1~

Budova C. Budova B. DPS Nivy. DPS Hlavní. Zpravodaj SENIORu Otrokovice, p.o. Vydání číslo 1 /říjen 2010. Otrokovice ~1~ Zpravodaj SENIORu Otrokovice, p.o. Vydání číslo 1 /říjen 2010 Budova C Budova B Otrokovice příspěvková organizace Budova A DPS Nivy DPS Hlavní ~1~ Slovo ředitelky Vážení obyvatelé, milí čtenáři, dostává

Více