Motto: Sídlo a kontakty:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Motto: Sídlo a kontakty:"

Transkript

1

2 Motto: Stáří se nevysmívej vždyť k němu směřuješ. (Menandros z Athén, 300 př.n.l.)... Sídlo a kontakty: Sídlo: U Štěpnického rybníka 321, Telč Poradna: Masarykova 330, Telč (budova polikliniky) IČO: Bankovní spojení: /7940 Veřejná sbírka: /7940 Předseda: Marie Gregorová Telefon: Web: Co nabízíme? Sociální poradenství Půjčovnu zdravotnických pomůcek Terénní odlehčovací službu Domácí hospicovou péči Domácí zdravotní péči Dobrovolnický program

3 Poslání Sdílení, o.s. Posláním Občanského sdružení Sdílení, o.s. je prostřednictvím poskytovaných služeb podporovat člověka a jeho blízké v období vážné nemoci, stárnutí a umírání. Tato podpora spočívá v praktické pomoci, poradenství, ale také v lidském a citlivém přístupu pracovníků. Obsah: Úvodní slovo... 4 Zpráva o činnosti... 5 Odborné sociální poradenství Dobrovolnický program Finanční zpráva Fotogalerie Poděkování

4 Úvodní slovo Rok 2010 byl klíčovým rokem, ve kterém se podařilo realizovat myšlenku zřízení domácí hospicové péče v telčském a třešťském regionu. Během čtyř let velkého úsilí, bojů s větrnými mlýny, proher a vítězství se nám podařilo uvést myšlenku v život a od jsme začali domácí hospicovou péči poskytovat. Dovolím si použít slova Anselma Grüna z knihy Kdybych měl už jen jeden den života. Když si představuji svůj poslední den, vynořuje se mi v hlavě vždy tento obraz: svým životem vtiskuji světu stopu, která nepomíjí. Ráda bych ji do tohoto světa vrývala vědomě. Měla by být viditelná, zakusitelná, hmatatelná, čitelná natolik, aby v ní mohli pokračovat dál jiní, a našli tak svou vlastní cestu. Má nejvlastnější stopa nebude ve velkých dílech, nýbrž v osobním vyzařování. A já doufám, že jde o vyzařování dobré takové, které zve lidi, aby si v něm odpočinuli, ohřáli se v něm. Nejde o to, zda mi lidé rozumějí nebo ne, milují mě nebo ne. Toužím po tom, aby všechno, co jsem, nyní i po mé smrti, vyzařovalo láskou podobnou ohni, u něhož by se lidé mohli hřát. A byla bych ráda, kdyby poznali odkaz mého života, který bych jim chtěla předat: Je dobré, že jsi. Mám tě ráda. Zvu Vás všechny, abyste se hřáli u ohně lásky. Marie Gregorová předsedkyně sdružení 4

5 Zpráva o činnosti v roce 2010 Rok 2010 byl jedním z klíčových roků v realizaci myšlenky zřízení hospicové péče v Mikroregionech Telčsko a Třešťsko. Jak šel rok 2010? bylo zahájeno poskytování terénní odlehčovací služby. V rámci projektu Veřejně prospěšné práce bylo vytvořeno pracovní místo pomocný sociální pracovník, které bylo financováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR benefiční koncert Zakončení vánočního času, který pro Sdílení o.s. uspořádaly pěvecké sbory Smetana z Telče a Melodie z Jihlavy dobrovolníci Sdílení byli pozváni na Ples pro seniory, který pořádal Domov pro seniory v Telči. Bylo to milé setkání klientů a dobrovolníků a všichni jsme si ples řádně užili dobrovolníci Sdílení o.s. byli nominováni do soutěže Skutek roku 2009 v sociální oblasti, kterou vyhlásil Kraj Vysočina, aby tak ocenil nejvýraznější dobrovolné skutky jednotlivců, kteří nezištně pomohli především v neziskovém sektoru Kraj Vysočina poskytl Sdílení o.s. dotaci na podporu provozování domácí hospicové péče (DHP) bylo zahájeno poskytování DHP. Koordinátorkou se stala paní Pavla Dejmková. Bc. Lucie Hořáková začala pracovat ve funkci sociální pracovník firma Vitaal z Holandska dovezla kompenzační a re- 5

6 habilitační pomůcky. Sdílení navázalo prostřednictvím Evy van Dijk Kriz spolupráci s holandskou firmou Vitaal distribuující zdravotnické pomůcky. Firma věnovala našemu sdružení materiál pro půjčovnu zdravotnických pomůcek, polohovací postele, včetně antidekubitních matrací, WC židle, invalidní vozíky a rolátory. Tyto pomůcky přivezli pracovníci firmy Vitaal Roland a Diana van Beek Rutting vlastní dopravou, na vlastní náklady a ve svém volném čase! Český rozhlas ČRo.6 v pořadu Člověk a obec odvysílal rozhovor s Marií Gregorovou, zakladatelkou Sdílení o.s., o vzniku a činnosti občanského sdružení na Telčsku a Třešťsku nadace Dien z Lucemburku poskytla Sdílení o.s. nábytek na zařízení rodinného hospicového pokoje. Vše věnovali darem, včetně dopravy do ČR. Vybavení dovezl předseda Nadace Dien Jaro Dočkal Sdílení o.s. uspořádalo v Telči školení praktických lékařů a sester na téma: Domácí hospicová péče na Telčsku a Třešťsku. Zástupce Kraje Vysočina JUDr. Věra Švarcová a Mgr. Jiří Bína nás seznámili s celkovou koncepcí domácí hospicové péče na Vysočině, také s podporou domácí hospicové péče na Telčsku a Třešťsku. MUDr. Jaroslav Řičánek, odborný garant DHP Sdílení, hovořil o propojení praktických lékařů s domácí hospicovou péčí. MUDr. Viola Svobodová z Hospice sv. Alžběty v Brně povídala o svých prožitcích při doprovázení umírajících, o duchovní péči, důstojnosti a dalších zkušenostech z práce hospicového lékaře. MUDr. Renata Koževnikovová z Hospice Dobrého pastýře v Čerčanech krátce nastínila léčbu bolesti v paliativní medicíně a možnost spolupráce praktických lékařů s týmem domácí hospicové péče. Školení se zúčastnilo celkem 29 osob zástupci kraje Vysočina, lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice, dobrovolníci Sdílení a pečovatelé. Škoda, že školení se zúčastnili pouze dva lékaři. 6

7 Sdílení o.s. představilo nové webové stránky se všemi informacemi včetně fotodokumentace. Webové stránky navštívilo 1675 návštěvníků poprvé se uskutečnil Den otevřených dveří poraden na poliklinice v Telči. Byly zde zastoupeny tři organizace poskytující poradenství: Sdílení o.s., Občanská poradna z Jihlavy a Tyflo vysočina z Jihlavy. Poradnu navštívili zájemci, kteří spojili návštěvu u lékaře s návštěvou poraden. Návštěvníci měli možnost vyzkoušet si některé pomůcky a činnosti dobrovolníci a osoby pečující o blízkého člověka doma se vzdělávali na školení. Součástí výuky byla koučovaná týmová práce ve skupinách pod vedením lektorky Mgr. Terezie Štokrové. Cílem byla sebepodpora, jak zvládat vlastní stres atd. Zdravotní sestra Mgr. Eva Brtníková nám ukázala praktický nácvik péče o klienta na lůžku, bazální stimulaci a zásady výživy pro seniory proběhlo setkání ve Stanském mlýně v Hlinsku, které bylo určeno sociálním pracovníkům z mobilních hospiců v ČR. Zúčastnily se jej tři pracovnice Sdílení. Setkání pro ně bylo přínosem jak po stránce profesionální, tak osobní. Člověk si v porovnání s druhými vždy lépe uvědomí, co lze změnit a na čem lze pracovat dobrovolníci Sdílení o.s. byli nominováni ing. Milošem Roudenským, ředitelem Domova pro seniory v Telči, na cenu Ď 2010, která je věnována českým mecenášům a dobrodincům. Slavnostního ceremoniálu udílení cen Ď 2010 se zúčastnila ve Stavovském divadle v Praze koordinátorka dobrovolníků Marie Gregorová a vedení Domova pro seniory v Telči. Pro všechny dobrovolníky Sdílení o.s. je nominace velikou poctou a oceněním jejich práce. 7

8 Kraj Vysočina podpořil projekt: Dobrovolníci Sdílení o.s. pomáhají seniorům v Mikroregionu Telčsko, Třešťsko. Červenec, srpen Domov pro seniory Háje z Prahy 4 věnoval do půjčovny zdravotnických pomůcek 18 starších mechanických postelí. Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, v osobě sestry Goretti, nám pomáhala od začátku darováním starších pomůcek. Také v roce 2010 nám poskytla pomůcky a nábytek na dovybavení půjčovny, poradny a kanceláře v rámci veřejně prospěšných prací poskytl Úřad práce v Jihlavě příspěvek na tři pracovní místa pomocný sociální pracovník, který získala Pavla Dejmková, Dana Štamberová a Jana Zatloukalová. Na pozici sociální pracovník byla přijata Kateřina Leličová, Dis Bc. Lucie Hořáková se během tříměsíčního studijního pobytu v Thajsku zabývala i otázkou umírání a doprovázení v kontextu s praxí v Čechách. Své poznatky bude předávat dál ve formě přednášek a besed, které plánuje uskutečnit v roce jako členové Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče o.s. se tři pracovnice zúčastnily mezinárodní konference APHP v Praze na téma: Hospic v nás, aneb jak doprovázet doma i lůžkovém zařízení příspěvkem Marie Gregorové Od myšlenky k realizaci domácí hospicové péče na Telčsku a Třešťsku, jsme se aktivně zapojili do odborné konference s mezinárodní účastí 8

9 Hospicová péče, kterou Odbor sociálních věcí Kraje Vysočina uspořádal v Jihlavě Informace o sociálních službách Sdílení o.s. prezentovala na Jihlavském geriatrickém dni Marie Gregorová. Příspěvek Bc. Lucie Hořákové se věnoval vnímání hospicové péče z pohledu zdravotníka a sociálního pracovníka. Další příspěvek Domácí hospicová péče z pohledu pracovnice Sdílení a rodiny, byl přednesen Pavlou Dejmkovou a zaujal svou autentičností a příkladem z praxe proběhlo II. školení dobrovolníků a pečovatelů na téma: Doprovázení a hospicová péče. MUDr. Renata Koževnikovová přednášela: O umírání a doprovázení z pohledu lékařky. Paní doktorka prakticky shrnula potřebné činnosti v závěru života. Odpovídala na dotazy účastníků a uváděla příklady ze života. Pět nejdůležitějších vět, které bychom měli umírajícímu na odchodu říci: Odpusť mi. Odpouštím ti. Děkuji ti. Mám tě rád. Můžeš jít! V odpolední části hovořili manželé z řad dobrovolníků o své zkušenosti s odchodem jednoho z rodičů. Zdůraznili přirozenost tohoto okamžiku a také spojení s duchovním vnímáním lidské cesty. Tato osobní výpověď byla plná emocí nejen na straně vyprávějících, ale především na straně posluchačů proběhla Valná hromada, která krátce zhodnotila činnost za předcházející období Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor zdravotnictví vydal rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení pro poskytování domácí zdravotní péče dobrovolníci Sdílení uspořádali, jako každoročně, 9

10 Vánoční koledování pro klienty v Domově pro seniory v Telči, které bylo naplněno vzájemnou blízkostí a porozuměním na základě dotace z Grantového programu Investujeme v sociálních službách, jsme z prostředků Fondu Vysočina, za přispění firmy Auto Máca z Jihlavy a z vlastních zdrojů zakoupili vozidla Fiat Punto a ojetý vůz Renaut Clio, které slouží pro terénní péči. Během posledního čtvrtletí jsme nakoupili zdravotní a kompenzační pomůcky, abychom obnovili vybavení půjčovny, které se většinou skládalo ze starších pomůcek. Telčské listy v průběhu celého roku 2010 informovaly čtenáře o službách a aktivitách Sdílení o.s. Odborné sociální poradenství pondělí hod., Centrum poraden, Masarykova 330 Telč Poradna poskytuje poradenství osobám s vážným onemocněním a jejich blízkým. Jedná se tedy o osoby v těžké životní situaci, kterým se snažíme nabídnout komplexní poradenství a hledáme společný způsob, jak se s náročnými životními situacemi vypořádat. Během roku bylo uskutečněno 244 kontaktů a intervencí.poradnu kontaktovali klienti z Mikroregionu Telčsko a Třešťsko, ojediněle z jiných míst. 10

11 Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek pondělí hod., Centrum poraden, Masarykova 330 Telč Největší zájem je o invalidní vozíky, chodítka, WC vozíky, polohovací postele a matrace. Pomůcky byly poskytnuty 96 klientům v počtu 160 kusů. Terénní odlehčovací služba je poskytována od v Mikroregionech Telčsko a Třešťsko. Tato služba je poskytována v domácím prostředí klienta, jehož stav vyžaduje péči jiné osoby. Jde o krátkodobý pobyt u klienta. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Terénní odlehčovací služba byla poskytnuta 15 klientům (9 žen, 6 mužů) v počtu 2056,5 hod. Domácí hospicová péče je poskytována od v Mikroregionech Telčsko a Třešťsko. Tato služba je poskytována v domácím prostředí klienta, jehož stav vyžaduje péči jiné osoby a je zřejmé, že nemocný člověk se blíží smrti. Službu zajišťuje multidisciplinární tým. Domácí hospicová péče byla poskytnuta 6 klientům v počtu 265 hod. Tato služba je hrazena z grantů, sponzorských darů a příspěvku klienta, přestože se neustále potýkáme s problémem finančního zajištění, vidíme poskytování domácí hospicové péče jako velmi potřebné. 11

12 Domácí zdravotní péče je poskytována od Jedná se o zdravotní služby poskytované v domácím prostředí klienta i v rámci ostatních poskytovaných služeb. Zdravotní služba nebyla doposud poskytnuta. Dobrovolnický program Program akreditovaný MVČR Dobrovolníci Sdílení o.s. poskytovali dobrovolnickou službu v Domově pro seniory v Telči a v Domácí pečovatelské službě v Třešti. Dobrovolník navštěvuje více klientů a pracuje též ve skupině dobrovolníků. Hlavní náplní dobrovolníků je povídání si, zpívání, procházky, výlety, předčítání. Dobrovolníci navštěvují klienty jednou za čtrnáct dní a jsou ve dvou skupinách zpívací a povídací. Někdy jdou s námi na návštěvu i děti a zvířátka pejsek a koník. Velmi oblíbené je zpívání při kytaře. Tehdy jdou dobrovolníci k jednotlivým klientům, zvláště nepohyblivým, a s každým si zazpívají písničky na přání. Přitom se povídají vtipy a zážitky. Zhodnocení práce dobrovolníků sociální pracovnicí DpS Telč paní Lenkou Pelejovou Dis.: Ze strany DpS byla vyjádřena maximální spokojenost s průběhem dobrovolnických návštěv u klientů DpS. Průzkumem mezi klienty bylo zjištěno, že velmi kladně hodnotí jednotlivé návštěvy, oceňují zpestření v podobě návštěvy koníka či ochutnávky koláčků. Na dobrovolnické středy se všichni těší a rádi by tímto způsobem i nadále vyplňovali svůj volný čas. Část dobrovolníků pracuje v individuálním dobrovolnictví v domácnosti klienta v neakreditovaném projektu, kde pomá- 12

13 hají s úklidem, nákupem a dělají společnost klientovi. Tuto činnost nazýváme sousedská výpomoc. Dobrovolníci pomáhají při jednorázových akcích a jiné výpomoci. Hlavně při zajištění přepravy a opravách pomůcek v půjčovně zdravotnických pomůcek. Dobrovolníci se pravidelně účastní školení a supervize pro dobrovolníky. Celkem zde odpracovali: 1150 hod. Školení a supervize: 266 hod. Celkem 1416 hod. Aktivních dobrovolníků v akreditovaném programu je 22. V individuálním, neakreditovaném programu (sousedská výpomoc) je 8 aktivních dobrovolníků, kteří odpracovali 1 222,5 hod. Celkem 29 dobrovolníků odpracovalo v obou programech 2638,5 hod. Dobrovolnickou činnost v roce 2010 vykonávali: Ing. Antoň Zdeněk MvDr. Andreasová Helena Mgr. Antoňová Hana Bc. Hořáková Lucie Boháčiková Jana Štamberová Dana Boháčik Jan Uhlířová Helena Gregorová Marie Mgr. Vaníčková Drahoslava Floriánová Karla Vicanová Barbora Zatloukalová Jana 13

14 Píšová Miloslava Bc. Žákovská Jitka Vejborová Ivona Křížková Jana Mgr. Nováková Zuzana Svěráková Marie Burianová Hana Snížková Jarmila Konířová Eva Ing. Svobodová Helena Fašinová Marie Šmikmátorová Naděžda Horáček Jaroslav Dejmková Pavla Koubíková Helena Bučková Hana Díky všem dobrovolníkům, kteří ze své dobré vůle a ve svém volném čase pomáhají seniorům. Více slovem i fotem na: Příspěvek Bc. Lucie Hořákové, sociální pracovnice Co pro nás znamená pocit bezpečí? Přemýšlím nad tím, jak často si uvědomuji, že se cítím v bezpečí. Jak tento pocit vzniká a na základě čeho? Na kolik je pro mne důležitý? Když mě nic a nikdo neohrožuje, cítím se v bezpečí. Když mám to, co potřebuji, cítím jistotu. Cítím se v bezpečí, když jsem doma. Jistota toho, že mám střechu nad hlavou, taky jídlo a pití. A můžu si kdykoli dojít na záchod. Můžu večer spát. To 14

15 všechno a daleko víc vytváří pocity jistoty a bezpečí. Jak bych se asi cítila, kdybych tohle všechno nemohla? Pocit bezpečí a jistoty může ztratit kdokoli z nás kdykoli. Je přirozené, že se někdy bojíme, a strachujeme, ocitneme li se v nové situaci, v novém prostředí nebo nemáme li jistotu. Chtěla bych se s Vámi podělit s mými zkušenostmi z domácí péče, kde za Sdílení o.s. poskytuji odlehčovací a hospicovou péči. Šly jsme spolu s kolegyní na první návštěvu do rodiny, abychom vyslechly jejich přání a požadavky na péči a domluvily všechny podrobnosti. Blížily jsme se k malému domečku, z kterého vyzařoval klid. Vstoupily jsme. Už nás vítala usměvavá paní a představovala nám svou babičku. Ležela v posteli, zachumlaná v peřinách. Byla jí vidět jen hlava s krásnými bílými vlasy a usměvavý obličej. Pohádková babička problesklo mi v myšlenkách. Ona je to taková pohádka. Pohádka o tom, kterak celý život babička starala se a předávala své zkušenosti svým dětem a vnoučatům, a teď, když tělo pomalu slábne, a potřebuje pomoc s každodenními úkony, oplácí jí rodina její péči. A kdybyste viděli jak! Vybavený pokojíček, kde je polohovací postel, a hlavně okno na zahradu. Taky křeslo a spousta dalších potřebných věcí. Každé ráno přijde někdo se snídaní. Sestřičky z Charity chodí každý den převazovat rány po operaci, a každý den během oběda chodí i pracovnice ze Sdílení, které pomáhají s obědem, polohováním a vším, co je potřeba. A během odpoledne je přítomný někdo z rodiny. Přijde třeba na odpolední kafíčko nebo čaj. A večer vnučka babičce pomůže do sprchy. A během celého dne se mluví, anebo taky moc ne, když není nálada. Vždyť to nevadí. Hlavně, že se mají všichni rádi. Každý den vstupuji do té pohádky, za kterou jsem tolik vděčná! Vidím na vlastní oči, že pečovat o blízkého doma jde s takovou láskou a starostlivostí. A věřte, že je to věru náročné! Proto si nesmírně vážím lidí, kteří se podílejí na jakékoliv takové pohádce. Třebaže je některá více zamotanější, třebaže skončí odchodem blízkého na věčnou cestu. Není to právě smysl domácí 15

16 péče? Není to vytváření pocitu bezpečí a jistoty pro člověka, který ho momentálně potřebuje? Vytváření klidu, míru a štěstí. Pohádky, která se stává realitou. Finanční zpráva Výkaz zisku a ztrát Kč Náklady Spotřebované nákupy Služby Osobní náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého hmotného majetku Náklady celkem Výnosy Tržby za vlastní výkony Přijaté příspěvky Provozní dotace Výnosy celkem Zisk Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření po zdanění

17 Finanční rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni účetního období Kč Stav k poslednímu dni účetního období Dlouhodobý majetek celkem Dlouhodobý majetek celkem Oprávky k dlouhodobému majetku Krátkodobý majetek celkem Pohledávky Krátkodobý finanční majetek Jiná aktiva Aktiva celkem

18 Pasiva Stav k prvnímu dni účetního období Kč Stav k poslednímu dni účetního období Vlastní zdroje celkem Jmění celkem Výsledek hospodaření Cizí zdroje celkem Krátkodobé závazky Jiná pasiva Pasiva celkem Finanční podpora Kraj Vysočina Úřad práce Jihlava Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo vnitra ČR Nadace: Will, Gotshal nadační fond (82 500, Kč na nákup auta) Dary Obce: Doupě 2000, Kč; Mrákotín 2000, Kč; Batelov 2000, Kč; Vanov 500, Kč; Třeštice 500, Kč; Zvolenovice 3000, Kč; Třešť 5000, Kč; Telč 5000, Kč Celkem: , Kč 18

19 Fyzické osoby: Do 1000, Kč: Kružík, Kovář, Bartušková, Mácová, Šípová, Sylvestr, Holubová, Lojková, Frejová, Hanousek, Bulantová, Ševčíková Nad 1000, Kč: Kochánková, Kněžínková, Vančurovi, Bumbálková, Ing. Roudenský, Krechlerová Celkem: , Kč Fotogalerie z činnosti Sdílení o.s. v roce 2010 Více slovem i fotem na: Školení dobrovolníků a pečovatelů. 19

20 Firma Vitaal z Holandska dovezla kompenzační a rehabilitační pomůcky do půjčovny. Školení praktických lékařů a sester na téma Domácí hospicová péče na Telčsku a Třešťsku. 20

21 Školení dobrovolníků a pečovatelů - praktický nácvik péče. Den otevřených dveří poraden na poliklinice v Telči. 21

22 Vánoční koledování dobrovolníků v Domově pro seniory v Telči. Při vánočním koledování s klienty v Domově pro seniory v Telči. 22

23 Poděkování Na závěr mi dovolte poděkovat. Děkuji všem spolupracovníkům Sdílení o.s. za poctivou a nelehkou práci. Děkuji radě sdružení za vedení sdružení. Děkuji dobrovolníkům za jejich obětavou práci, kterou věnují ve prospěch potřebných. Velice si Vás vážím a jste příkladem pro ostatní. Děkuji všem za finanční příspěvky a dary, které nám umožňují realizovat chod naší organizace. Děkuji rodinám za jejich důvěru a spolupráci. Děkuji za pomoc a morální podporu paní Haně Müllerové místostarostce Telče, firmě Vitaal z Holandska, Evě van Dijk-Kriz, Hetty Stok z Hospice Utrecht, Mgr. Olze Tvarůžkové, Mgr. Evě Brtníkové, Mgr. Terezii Štokrové, Jiřímu. Mácovi, Ladislavu Gregorovi, Jiřímu Jabulkovi, Ing. Miloši Roudenskému, sborům Smetana z Telče a Melodie z Jihlavy, Nadaci Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, zvláště pak sestře Goretti, Domovu pro seniory Háje z Prahy 4, Domovu pro seniory z Onšova, Nadaci Dien v čele s panem Jaro Dočkalem. Marie Gregorová předsedkyně sdružení 23

24 [ ] Vytisklo Nakladatelství TYP, České Budějovice 2011

Motto: Žijte dobrý, čestný život. Až potom zestárnete a budete se dívat zpět, budete se moci z něho těšit podruhé.

Motto: Žijte dobrý, čestný život. Až potom zestárnete a budete se dívat zpět, budete se moci z něho těšit podruhé. Motto: Žijte dobrý, čestný život. Až potom zestárnete a budete se dívat zpět, budete se moci z něho těšit podruhé. Obsah 1.Charakteristika SDÍLENÍ o.s. 2.Zpráva o činnosti SDÍLENÍ o.s. 3.Poradenská sluţba

Více

....................................... Výroční zpráva 2009

....................................... Výroční zpráva 2009 ... Výroční zpráva 2009 Motto: Vše co děláš pro druhé děláš pro sebe. Vše co děláš pro sebe, děláš pro druhé.......................................................... Sídlo a kontakty Sídlo: U Štěpnického

Více

Motto: Velké věci jsou zřetelné až z většího odstupu!

Motto: Velké věci jsou zřetelné až z většího odstupu! Výroční zpráva 2012 Motto: Velké věci jsou zřetelné až z většího odstupu! Sídlo a kontakty: Masarykova 330, 588 56 Telč (budova polikliniky) IČO: 22673377 Bankovní spojení: 3100008951/7940 Předseda: Marie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Výroční zpráva. Rok 2015 Vpracovala: Mudr.Eva Hegmonová, předsedkyně správní rady

Výroční zpráva. Rok 2015 Vpracovala: Mudr.Eva Hegmonová, předsedkyně správní rady Výroční zpráva Rok 2015 Vpracovala: Mudr.Eva Hegmonová, předsedkyně správní rady Úvodní slovo Nadace most k domovu Zlín byla založena z iniciativy MUDr. Evy Hegmonové a Ing. Jindřicha Hegmona dne 4. června

Více

DomA Domácí asistence Občanské sdružení

DomA Domácí asistence Občanské sdružení Nezisková organizace DomA Domácí asistence Občanské sdružení Občanské sdružení DomA Domácí asistence DomA domácí asistence, o.s. zaregistrováno 11.5.2006 Ministerstvem vnitra pod č.j. VS /1-1/64 152/06

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Hospicová péče sv.zdislavy o.p.s. Liberec. Výroční zpráva

Hospicová péče sv.zdislavy o.p.s. Liberec. Výroční zpráva Hospicová péče sv.zdislavy o.p.s. Liberec Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo Obecně prospěšná společnost Hospicová péče sv. Zdislavy vznikla v květnu 2009. Účelem založení naší organizace je zajištění hospicové

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Sdílení o.p.s. Výroční zpráva 2013

Sdílení o.p.s. Výroční zpráva 2013 Sdílení o.p.s. Výroční zpráva 2013 ZÁKLADNÍ INFORMACE Název: Sdílení o.p.s. Sídlo: Masarykova 330, 588 56 Telč IČ: 22673377 Bankovní spojení: Běžný účet: 3100008951/7940 Účet veřejné sbírky na podporu

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva. Středisko pečovatelské služby Jeseník, příspěvková organizace Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Představení organizace

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň Slovo ředitelky Tak jako každý rok si vám dovoluji předložit tuto výroční zprávu, která stručně popisuje činnosti a aktivity Oblastní charity Třeboň. Mé poděkování patří všem pracovníkům, kteří svou práci

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 4 Základní údaje o nadačním fondu 6 Přehled činností nadačního fondu v roce 2013 8 Soupis nadačních příspěvků v roce

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Z činnosti sociální a zdravotní komise

Z činnosti sociální a zdravotní komise Z činnosti sociální a zdravotní komise Ustavující schůze a zahájení činnosti dne 30.1.2007. Plán práce na rok 2007 Provedení analýzy současného stavu v sociální a zdravotní oblasti v obci. Organizace přednáškové

Více

Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046

Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046 Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s CZ..07/..04/04.0046 Vážené kolegyně a kolegové ze zdravotnických a sociálních zařízení, v loňském roce jste se mnozí z Vás či někteří

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

obecně prospěšná společnost

obecně prospěšná společnost Dotek obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 I. IDENTIFIKACE Plné jméno: Právní status: Předmět činnosti organizace: Dotek, obecně prospěšná společnost obecně prospěšná společnost poskytování

Více

Výroční zpráva za rok 2014. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s.

Výroční zpráva za rok 2014. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s. Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s. Obsah Úvodní slovo ředitele společnosti Základní informace o organizaci Lidé a pobočky Poslání a cíle společnosti

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

IČO: 49545957 Účet: 441663379/0800 u České spořitelny, a.s. ve Zruči nad Sázavou

IČO: 49545957 Účet: 441663379/0800 u České spořitelny, a.s. ve Zruči nad Sázavou Název: Občanské sdružení ŽIVOT 90 Zruč nad Sázavou Registrace: Ministerstvo vnitra České republiky č. VSP/1 2890/90 - R Působnost v krajích: Středočeský, Vysočina, Jihočeský, Pardubický, Liberecký Poslání

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2012 Odborné sociální

Více

Duchovní péče VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. HOSPIC v MOSTĚ

Duchovní péče VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. HOSPIC v MOSTĚ Duchovní péče V hospici se konají každé pondělí od 15 hod. bohoslužby, při nichž se střídají faráři církve římskokatolické, českobratrské evangelické a husitské. Bohoslužeb se pravidelně účastní nemocní

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové,

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové, VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013 Slovo na úvod Vážené dámy, vážení pánové, je mojí milou povinností shrnout pro Vás další rok fungování společnosti RUAH o.p.s. Rok 2013 byl prvním rokem, kdy jsme začali

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODEM VÁŽENÉ DÁMY, VÁŽENÍ PÁNOVÉ, shrnutí třetího roku činnosti naší neziskové organizace RUAH o.p.s. je ve znamení růstu. Na rok 2014 se dívám s radostí nad

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR

Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR Program implementace švýcarsko české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR (Program Zdraví ) Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR 17. 3. 2015 Ostrava Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH: Úvodní slovo Základní údaje Poslání Hospodaření Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé, RAFAEL DĚTEM, nadační fond byl založen, aby pomáhal zejména

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA Návštěva odborných lékařů v době pobytu Nejbližší osoby ŽADATEL ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA DO ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Příjmení: Jméno: Titul: Datum narození: Příspěvek na péči: ANO stupeň: NE Adresa trvalého

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Obyvatelé areálu Domova Naším posláním je poskytování komplexních celodenních sociálních služeb

Více

ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s.

ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s. ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s. Strana 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti ZDISLAVA Veselí, o. p. s. o průběhu poskytování služeb v roce 2012 Obsah: 1. Základní informace o společnosti 2. Vykonávané činnosti a poskytované

Více

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ Domov důchodců Ústí nad Orlicí poskytuje komplex sociálních služeb, které si kladou za cíl umožnit seniorům a osobám s demencí plnohodnotný život s přihlédnutím k individualitě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 2. ČINNOST SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI OD 1.1. 2012 DO 31.12.

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

mezirezortní pracovní setkání Systémové pojetí sociální práce příklady z praxe Květa Staňková

mezirezortní pracovní setkání Systémové pojetí sociální práce příklady z praxe Květa Staňková mezirezortní pracovní setkání Systémové pojetí sociální práce příklady z praxe Květa Staňková Ostrava 10. října 2014 Řešení nepříznivé situace starších žen Paní J. má 76 let, paní M. 81, obě bydlí samy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 CEDR komunitní centrum, občanské sdružení 1 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 2.Základní údaje... 4 3. Vznik a poslání... 4 4. Projekty v roce 2007... 5 4.1. Kurz paličkování... 5 4.2. Kurz

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 Vážení, předkládáme zprávu o činnosti Nadačního fondu Porozumění. Posláním Fondu je shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2012 Vážení, předkládáme zprávu o činnosti Nadačního fondu Porozumění. Posláním Fondu je shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden"

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen Asociace občanských poraden Výroční zpráva 2008 Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden" OBSAH 1. Poslání 2. Orgány sdružení 3. Stručná historie 4. Zpráva o činnosti 2008 5. Finanční zpráva 2008 6. Záměry pro rok

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

Vážení přátelé, Představujeme se:

Vážení přátelé, Představujeme se: V obsahu a významu slova beseda proklamovaly spolky nutnost i možnost kontaktů, setkání, diskuse, prezentace různých názorů, ale i spolupráce, pochopení i vzájemného porozumění a úcty. Vážení přátelé,

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE SMYSLOVÁ AKTIVIZACE

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE SMYSLOVÁ AKTIVIZACE SMYSLOVÁ AKTIVIZACE Konferenci zahájila MUDr. Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové Paní doktorka Černá je dlouholetou ředitelkou nadace, která podporuje různé sociální projekty

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Charita Kopřivnice. Výroční zpráva

Charita Kopřivnice. Výroční zpráva Charita Kopřivnice Výroční zpráva r. 2012 Obsah: Úvodní slovo.. 2 Organizační schéma Charity Kopřivnice... 2 Základní údaje o organizaci... 3 Historické mezníky... 3 Veřejný závazek. 4 Charitní ošetřovatelská

Více

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 D R A K Úvodní slovo: Vážené dámy, pánové a milé děti! Na těchto stránkách se Vám budeme snažit zrekapitulovat rok 2013, kdy bylo naše občanské

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

po roce se Vám opět dostává do ruky výroční zpráva, tentokrát však za rok 2015.

po roce se Vám opět dostává do ruky výroční zpráva, tentokrát však za rok 2015. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Dívejme se pozorně, zda jsme nepotkali někoho, kdo zrovna potřebuje pomoc. Pevně doufáme, že budeme úspěšní, že najdeme způsob, jak pomoci bližním v nouzi, bez rozdílu národnosti, náboženství,

Více

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu Charitní pečovatelská služba Kelč Kelč 262 tel.: 571 641 018 777 746 341 e-mail: iveta.minarova@valmez.charita.cz Jedním z mnoha zařízení Charity Valašské Meziříčí je Charitní pečovatelská služba Kelč.

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více