Hospicová péče sv.zdislavy o.p.s. Liberec. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hospicová péče sv.zdislavy o.p.s. Liberec. Výroční zpráva"

Transkript

1 Hospicová péče sv.zdislavy o.p.s. Liberec Výroční zpráva 2009

2 Úvodní slovo Obecně prospěšná společnost Hospicová péče sv. Zdislavy vznikla v květnu Účelem založení naší organizace je zajištění hospicové péče v Libereckém kraji. Sv. Zdislavu jsme si zvolili do svého názvu jako patronku Libereckého kraje s ohledem na její činnost, kterou za svého života vykonávala totiž péči o nemocné a umírající. Hospicová péče sv. Zdislavy o.p.s. je nezávislá na církevních, politických či jiných institucích. Poslání Naším cílem je přispět ke zlepšení péče o umírající a jejich rodin v našem regionu, snažíme se přispět k pozitivní proměně vztahu ke smrti a umírání v České republice. Nevyléčitelně nemocní si většinou přejí zemřít doma. Aby to zvládli oni i jejich blízcí, potřebují pomoc a podporu, kterou jim může domácí hospic poskytnout prostřednictvím multidisciplinárního týmu, který je tvořen lékařem, zdravotními sestrami, pečovateli, psychologem, sociálním pracovníkem, duchovním a dobrovolníky. Jsme v kontaktu s mnohými lůžkovými i domácími hospici na území ČR, od kterých se učíme a získáváme cenné zkušenosti. Naše organizace je mimořádným členem Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, o.s., které v sobě zahrnuje většinu poskytovatelů hospicové paliativní péče v České republice. Činnost Od května do srpna jsme podnikli všechny potřebné legislativní kroky vedoucí k tomu, abychom mohli poskytovat umírajícím a jejich blízkým 2

3 naše služby: domácí hospicovou péči, odlehčovací služby, odborné a sociální poradenství. Byly zřízeny webové stránky. Navštěvovali jsme jiné domácí a lůžkové hospice v ČR, získávali zkušenosti. Jsme vděčni za možnost stáží, zvláště v Hospici sv.anežky v Červeném Kostelci, v Čerčanech, v Litoměřicích v pražské Cestě domů. Snažili jsme se získávat finanční prostředky od sponzorů a nadací. V této době se také formoval náš tým dobrovolníků, podařilo se nám získat od Statutárního města Liberec grant na semináře a školení pro dobrovolníky. V měsících září až prosinec probíhaly školení a semináře pro dobrovolníky vedené zkušenými lektory MUDr. Ivanou Kořínkovou a Mgr. Tomášem Henrychem. Díky Statutárnímu městu Liberec se nám podařilo získat prostory v DPS Burianova 969, začalo budování kanceláře a poradny. Od poskytujeme domácí hospicovou péči, odlehčovací terénní služby, odborné sociální poradenství a poradnu pro pozůstalé, kterou vede klinický psycholog PhDr. Jaroslav Holek. Do konce roku 2010 jsme poskytli odlehčovací služby 4 klientům, odborné sociální poradenství 8 klientům a jejich blízkým. Podařilo se postupně vybavit půjčovnu zdravotnickými pomůckami. Z Hospicového hnutí Vysočina v Novém Městě na Moravě jsme přivezli projekt Rodinného pokoje, který umožňuje trávit poslední chvíle života pacienta společně se svými rodinnými příslušníky v soukromí, v klidu a příjemném prostředí. O projektu jsme začali úspěšně jednat s ředitelem Krajské nemocnice Liberec, a.s. MUDr. Luďkem Nečesaným, MBA. Ve spolupráci s primářkou LDN MUDr. Alenou Jiroudkovou a hlavní sestrou Mgr. Ladislavou Kohoutovou byly vybrány vhodné prostory. 3

4 Krajský úřad Liberec nám poskytl formou neúčelové dotace z rozpočtu kraje část finančních prostředků potřebných k zařízení Rodinného pokoje, KNL pokoj vymalovala, provedla drobné stavební úpravy a my pokoj vybavili tak, aby umožňoval doprovázení v příjemném prostředí. S vedením nemocnice byla podepsána smlouva o spolupráci a pravidlech pro provoz Rodinného pokoje. V prosinci proběhl benefiční koncert v divadle v Jablonci nad Nisou. Část výtěžku z aukce výtvarných děl byla věnována na činnost naší organizace. V kostele sv.antonína v Liberci Ruprechticích jsme uspořádali benefiční koncert, jehož výtěžek byl věnován na vybudování Rodinného pokoje. V literárně-hudebním pořadu o životě svaté Zdislavy vystoupila známá herečka Milena Steinmaslová se souborem Solideo. V prosinci začalo navštěvovat deset budoucích spolupracovníků akreditovaný pečovatelský kurz pro terminálně nemocné pacienty, který organizuje Český červený kříž v Liberci. Tento kurz mohl být zahájen díky Nadaci Preciosa, která jej pro nás zaplatila. Kontaktní údaje Sídlo společnosti: Poštovní 233, Liberec 30 Provozovna: Burianova 969, Liberec 6 Tel.: IČ Bankovní spojení: /0800 4

5 Orgány sdružení Správní rada Mgr. Soňa Paukrtová, člen správní rady od Ing. Taťána Janoušková, člen správní rady od Mirka Kyksová, DiS, člen správní rady od Zakladatelé Ing. Milan Matura Ing. Taťána Janoušková Mirka Kyksová, DiS Programy Domácí hospicová péče Konec života, umírání a smrt patří k životu. Je to důležitý a náročný životní úsek jak pro umírajícího, tak pro jeho blízké. Je to doba bilancování, odpouštění a vyslovení posledních slov mezi nejbližšími. Multidisciplinární tým Hospicové péče sv.zdislavy se snaží poskytovat nemocnému paliativní hospicovou péči tak, aby netrpěl nesnesitelnou bolestí tělesnou, sociální, psychickou i spirituální, aby mohl zemřít neosamocen a usmířen doprovázený milovanými lidmi. Naše služby poskytujme v Liberci a jeho okolí do 20 km. Odlehčovací služby Pečovatelé chodí se zdravotní sestrou a asistují při ošetřovatelských úkonech, hygieně, polohování nemocného. Zůstávají na přání pečujících v rodině po sjednanou dobu, aby si pečující mohli odpočinout, dospat se, zařídit si potřebné věci. 5

6 Odborné sociální poradenství a Poradna Zdislava Nabízíme pomoc v praktických záležitostech, které se týkají konce života nemocného i jeho blízkých. Poradna Zdislava vedená klinickým psychologem pomáhá jak terminálně nemocným, tak především doprovázejícím a pozůstalým. Půjčovna určeny pouze pro klienty domácí hospicové péče. Umožňují nemocnému V současné době máme k dispozici zdravotnické pomůcky, které jsou prožít své poslední dny doma, neboť díky těmto pomůckám může náročnou péči zvládnout pečující rodina spolu s doprovázejícími zdravotníky. Dobrovolníci Dobrovolník je důležitou součástí práce domácího hospice. Je členem týmu domácího hospice a pracuje pro něj bez nároku na finanční odměnu a ve svém volném čase. V současné době pokračuje vzdělávání našich dobrovolníků, které je díky specifičnosti činnosti dlouhodobé a je zakončeno stáží v některém ze stávajících hospiců v ČR. Naši dobrovolníci chodí do rodin umírajících a do Rodinného pokoje v LDN. Rodinný pokoj Slouží terminálně nemocným, u kterých z mnoha důvodů není již domácí péče možná. RP je vybaven tak, aby v něm doprovázející mohl být spolu s umírajícím 24 hodin denně. Lékařskou a ošetřovatelskou péči zajišťuje LDN Liberec, Hospicová péče sv. Zdislavy zajišťuje psychosociální podporu umírajícím a jejich blízkým. 6

7 Lůžkový hospic Liberecký kraj je jedním ze dvou krajů,kde lůžkový hospic dosud nestojí. V ostatních krajích České republiky, kde hospice již fungují, je hospicová a paliativní péče koncipována podle anglického modelu, který v sobě zahrnuje lůžkový hospic a k tomu terénní domácí hospicovou péči. Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče v ČR, které jsme mimořádnými členy, podporuje tento anglický model, protože se v našich podmínkách osvědčil. Chceme nabídnout veřejnosti realizaci projektu lůžkového hospice prostřednictvím soukromé iniciativy s využitím vícezdrojového financování nejen za pomocí Libereckého kraje, které je i pro nás jednou z prioritních, ale i s využitím státních dotačních titulů vyčleněných na tento segment zdravotní a sociální péče a v neposlední řadě za přispění soukromé sféry a příspěvků z řad občanů. Dárci Nad korun Fortuna game, a.s. Nad korun ČSAD Jablonec nad Nisou, a.s. ČSAD Semily, a.s. EPR, s.r.o. Liberec Nad korun Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s. Statutární město Liberec Hradecký Martin, nákladní doprava Ing.Filingerová Martina Steinmasslová Milena Komrska Richard ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 6 000,- Kč 3 000,- Kč 3 000,- Kč 1 500,- Kč 1 000,- Kč 1 000,- Kč 7

8 Poděkování také patří těm, kteří společnost podpořili jinak, než přímým sponzorským darem: Nadace Preciosa Jablonec nad Nisou Bartoš Jaroslav Janák Ladislav Výrok auditora Na základě smlouvy uzavřené mezi objednavatelem Hospicová péče sv.zdislavy, o.p.s. a zhotovitelem C.J.AUDIT, s.r.o. zastoupeným ing.jitkou Černou bylo provedeno ověření řádné účetní závěrky společnosti Hospicová péče sv.zdislavy, o.p.s. za účetní období od k rozvahovému dni Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Hospicová péče sv.zdislavy, o.p.s. k a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za období od do v souladu s českými účetními předpisy. Dárci Částky našich dárců jsou uvedeny v korunách Dárci Fortuna game, a.s ČSAD Jablonec nad Nisou, a.s ČSAD Semily, a.s EPR, s.r.o. Liberec Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s Statutární město Liberec Hradecký Martin, nákladní doprava Ing.Filingerová Martina Steinmasslová Milena Komrska Richard

9 Zpráva o hospodaření Všechny uváděné částky jsou v tisících Kč. Výkaz zisku a ztráty Označení Náklady Stav k rozvahovému dni A.I Spotřebované nákupy celkem 183 A.II Služby celkem 123 A.III Osobní náklady celkem 26 A.V Ostatní náklady celkem 4 A.VII Poskytnuté příspěvky celkem 1 Náklady celkem 337 Označení Výnosy Stav k rozvahovému dni B.VI Přijaté příspěvky celkem 109 B.VII Provozní dotace 228 Výnosy celkem 337 Rozvaha Aktiva Stav k poslednímu dni účetního období B.III Krátkodobý finanční majetek 180 B.IV Jiná aktivita celkem 3 Krátkodobý majetek celkem 183 Pasiva Stav k poslednímu dni účetního období A.I Jmění celkem 175 Vlastní zdroje celkem 175 B.III Krátkodobé zdroje celkem 3 B.IV Jiná pasiva celkem 5 Cizí zdroje celkem 8 Pasiva celkem 183 Hospodaření s fondy účet 911 Počáteční stav 0 Příděl do fondu dary 284 Čerpání fondu 109 Konečný zůstatek 175 9

10 Příděl do fondu je tvořen přijatými finančními dary, nefinančními dary, prostředky získanými v rámci benefičního koncertu. Tyto prostředky byly částečně použity na pokrytí provozních nákladů společnosti. Nejprve byla plně vyčerpána získaná provozní dotace. Hospodaření s majetkem V roce 2009 byl z prostředků společnosti pořízen pouze drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč v celkové hodnotě 157 tis.kč. Jedná se převážně o vybavení Rodinného pokoje v Krajské nemocnici Liberec včetně polohovacího lůžka. Dále byla zakoupeno další polohovací lůžko, která je bezúplatně zapůjčováno klientům a vybavena poradna Zdislava. Tento majetek byl v roce 2009 plně odepsán do nákladů společnosti. Závazky Stav závazků k je 3 tisíce Kč Jedná se o neuhrazenou fakturu firmy Kalendář Liberecka s.r.o. za zveřejnění informací se splatností v r Členění nákladů a výdajů dle činností Společnost v r.2009 nevykonávala žádnou doplňkovou činnost. Poděkování Všem, kteří stáli u zrodu naší obecně prospěšné společnosti, všem, kteří ji jakkoli podpořili a nadále plodně spolupracují, velmi děkujeme. Jsme na začátku a věříme, že vytýčené poslání dokážeme naplnit. Za správní radu Ing.Táňa Janoušková a Mirka Kyksová, Dis. 10

11 Členky správní rady Táňa Janoušková Mirka Kyksová při otevírání Rodinného pokoje. Po benefičním koncertě 13.prosince 2009 členky správní rady, herečka Milena Steinmasslová, primářka LDN MUDr. Alena Jiroudková a MUDr. Jana Pilnáčková. 11

NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET

NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Správní rada Slovo zakladatelky a předsedkyně SR NF Umění doprovázet Poslání a cíle nadačního fondu Historie a činnost

Více

* Í * S L Í O R Ý V * M E *

* Í * S L Í O R Ý V * M E * * S * Í Č L AV Í O R Ý M E * D E SÁ V * É T OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC - VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Hospic Anežky České Háčko Domov sv. Josefa v Žirči Charitní pečovatelská služba Červený Kostelec Charitní

Více

Motto: Sídlo a kontakty:

Motto: Sídlo a kontakty: Motto: Stáří se nevysmívej vždyť k němu směřuješ. (Menandros z Athén, 300 př.n.l.)... Sídlo a kontakty: Sídlo: U Štěpnického rybníka 321, 588 56 Telč Poradna: Masarykova 330, 588 56 Telč (budova polikliniky)

Více

OBSAH OBSAH Úvodní slovo Přehled poskytnutých nadačních příspěvků Přehled obdarovaných organizací a fyzických osob

OBSAH OBSAH Úvodní slovo Přehled poskytnutých nadačních příspěvků Přehled obdarovaných organizací a fyzických osob Výroční zpráva 2011 OBSAH OBSAH Úvodní slovo... 1 Přehled poskytnutých nadačních příspěvků... 2 Přehled obdarovaných organizací a fyzických osob... 4 Ledovec, o.s... 4 Dům tří přání, o.s.... 5 o.s. LATA

Více

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. 8 Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 Druh obecně prospěšných služeb... 4 Placené fakultativní služby...

Více

Úvodní slovo předsedkyně sdružení

Úvodní slovo předsedkyně sdružení Obsah: 1. Úvodní slovo předsedkyně sdružení... 2 2. Poslání sdružení... 3 3. Cíle Sdružení... 3 4. Historie Sdružení... 3 5. Orgány Sdružení... 4 6. Kontaktní údaje (aktualizované k datu 11. 4. 2010)...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Maltézská pomoc, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Maltézská pomoc, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 21 Maltézská pomoc, o.p.s. 1 SLOVO PREZIDENTA Vážený čtenáři, Česká republika prožila v roce 21 významné politické a hospodářské změny. Naše zem si uvědomila, že nás očekávají zkrácené státní

Více

lidskou bytostí v každém okamžiku

lidskou bytostí v každém okamžiku lidskou bytostí v každém okamžiku výroční zpráva 2014 USILUJEME O TO, ABY PALIATIVNÍ PÉČE BYLA DOSTUPNÁ VŠEM, KTEŘÍ SE OCITLI V KONEČNÉM STÁDIU NEVYLÉČITELNÉ NEMOCI BEZ OHLEDU NA VĚK, MÍSTO BYDLIŠTĚ, SOCIÁLNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Spolupráce

Více

Domácí hospic Duha, o.p.s.

Domácí hospic Duha, o.p.s. Domácí hospic Duha, o.p.s. Čsl. armády 1815, Hořice Výroční zpráva 2014 strana 1 Domácí hospic Duha, o.p.s. zajišťuje komplexní paliativní péči nemocným s pokročilým onkologickým onemocněním a umírajícím

Více

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S.

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ani po 23 letech naší existence nejsme laxní, naopak se snažíme rozvíjet! Stáváme se členy profesních organizací, rozšiřujeme naše služby, připravujeme

Více

01. OBSAH. 01. Rok 2012. 02. Úvodní slovo předsedkyně správní rady. 03. Poslání Nadačního fondu GSK. 04. Lidé v Nadačním fondu GSK

01. OBSAH. 01. Rok 2012. 02. Úvodní slovo předsedkyně správní rady. 03. Poslání Nadačního fondu GSK. 04. Lidé v Nadačním fondu GSK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 01. OBSAH 01. Rok 2012 02. Úvodní slovo předsedkyně správní rady 03. Poslání Nadačního fondu GSK 04. Lidé v Nadačním fondu GSK 05. Aktivity zřizovatele 06. Grantové řízení Nadačního

Více

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str.

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str. Úvodní slovo.............................................................. str. 4 Kdo jsme................................................................. str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy.............................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

CENTRUM ALMA, o. p. s.

CENTRUM ALMA, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 CENTRUM ALMA, o. p. s. Vážení příznivci, kolegové, přátelé, spolupracovníci a klienti, Předkládáme Vám výroční zprávu, ve které jsme zachytili a ilustrovali naši práci v roce 2013.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ... pomáháme duševně nemocným

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ... pomáháme duševně nemocným VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013... pomáháme duševně nemocným 2 CEDR Pardubice o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Vážené dámy, Vážení pánové, milí přátelé, dovolte mi, prosím, poohlédnout se za fungováním neziskové organizace

Více

MOBILNÍ HOSPIC ONDRÁŠEK, O. P. S.

MOBILNÍ HOSPIC ONDRÁŠEK, O. P. S. Číslo 2, ročník 2015 1. dubna 2015 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, dnešní číslo Rovnováhy přináší opět řadu zajímavých ohlédnutí. Někdo by možná mohl namítnout, že se ohlížíme až příliš často a zabýváme se pouze tím,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, V uplynulém roce jsme še oslavili patnácté výročí vzniku občanského sdružení ESET-HELP. Aniž jsme si to uvědomili, ušli jsme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 Vážení přátelé, předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření Nadace Educa v roce 2003. Chtěli bychom Vás informovat o vývoji projektů v uplynulém roce, ale také o našich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006 Obsah: I. Úvodní slovo ředitele II. Poslání a cíle organizace III. Činnost organizace 1. Projekty a jejich realizace 2. Pro koho a s kým pracujeme 3. Co děláme

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v ruce držíte výroční zprávu organizace Náhradním rodinám, o. p. s. za rok 2014. Tento rok byl čtvrtým v naší historii podpory náhradních rodin a

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA FOKUS TÁBOR JE NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE, ZAMĚŘENÁ NA ODBORNOU POMOC LIDEM S VÁŽNÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM, JAKO JE SCHIZOFRENIE A DALŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY PSYCHOTICKÉHO RÁZU. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 O NÁS 3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 4 4 Centrum denních aktivit 6 Chráněné bydlení 8 Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Galerie Vážka 10 Tréninková a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OblAstNÍ charita PARdubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OblAstNÍ charita PARdubice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 oblastní charita pardubice OBSAH Úvodní slovo O nás Organizační struktura Charitní ošetřovatelská služba Domácí hospicová péče Charitní pečovatelská služba Osobní asistence Odlehčovací

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL 2011 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady NADACE AGEL 2. Poslání, cíle NADACE AGEL 3. Identifikační údaje NADACE AGEL včetně složení statutárního

Více