Věc: Stížnost na rozpor mezi českou a evropskou technickou normou dopis č.3. Vážený pane inženýre,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věc: Stížnost na rozpor mezi českou a evropskou technickou normou dopis č.3. Vážený pane inženýre,"

Transkript

1 Ing. Milan Holeček Předseda úřadu Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a statní zkušebnictví Gorazdova 24 P.O. Box Praha 2 V Praze dne 3.února 2012 Věc: Stížnost na rozpor mezi českou a evropskou technickou normou dopis č.3 Vážený pane inženýre, děkuji Vám za zaslání druhého stanoviska zpracovatelů ČSN : 2011 ze dne 9.ledna 2012 (dále jen Stanovisko ) na moje Stížnosti na rozpor mezi českou a evropskou technickou normou, které jsem Vám zaslal dne 12.října 2011 a 5. prosince Dovoluji si Vám ještě jednou napsat (snad již naposled), neboť se domnívám, že argumenty ve Stanovisku zpracovatelů normy ČSN :2011 pro objasnění rozporu mezi technickými normami ČSN : 2011 a ČSN EN 15026: 2007 jsou stále nedostatečné. V Příloze tohoto dopisu jsem se snažil poukázat na tyto nedostatky. Domnívám se, že diskuse o rozporu norem ČSN : 2011 a ČSN EN 15026: 2007 se zbytečně prodlužuje a časově zatěžuje Vás, zpracovatele normy ČSN : 2011 i mě, a proto si Vám dovoluji navrhnout následující 4 řešení. 1) Norma ČSN :2011 zůstane v současné podobě, neboť zpracovatelé normy prokáží základní princip použití norem ČSN , o kterém píší ve svém Stanovisku odst.3 (viz příloha Bod 2)), neboť pokud platí tento princip, k rozporu norem ČSN : 2011 a ČSN EN 15026: 2007 nedochází. 2) Norma ČSN :2011 zůstane v současné podobě a zpracovatelé normy písemně nedoloží obecný princip použití ČSN , o kterém píší ve svém Stanovisku odst.3 (viz příloha Bod 2)). V tomto případě budu nucen se obrátit se stížností na nadřízený orgán ÚNMZ. 3) Dojde k opravě/změně normy ČSN :2011, ve které se změní Poznámka 2 článku 6.3 například následujícím způsobem: První věta začínající V odůvodněných případech bude nahrazena větou Pro hodnocení šíření vlhkosti konstrukcí se připouští použít pokročilejších výpočetních metod podle normy ČSN EN Celá poslední věta poznámky začínající Při výpočtu musí být bude vypuštěna. 4) Dojde ke zrušení celé normy ČSN : Se srdečným pozdravem v.r. Ing. Petr Slanina, Ph.D. Bělohorská 199/ Praha 6 Břevnov tel.: ; 1/3

2 PŘÍLOHA: Nedostatky v argumentech zpracovatelů ČSN :2011 na rozpor norem ČSN : 2011 a ČSN EN 15026: 2007 V následujícím textu vždy nejprve uvádím text zpracovatelů normy ČSN : 2011 uvedený ve Stanovisku zaslaného dne 9.ledna 2012 v pořadí podle jednotlivých odstavců a poté uvádím, v čem se domnívám, že argumenty zpracovatelů na rozpor norem ČSN : 2011 a ČSN EN 15026: 2007 jsou nedostatečné. Odstavec 1. a 2. Ve stížnosti je uvedeno, že nová ČSN z roku 2011 neumožňuje použít výpočty šíření vlhkosti podle ČSN EN 15026, protože požaduje použít okrajových podmínek v souladu s ČSN Podle stěžovatele se totiž okrajové podmínky (pro exteriér) stanovené podle ČSN EN dostanou vždy do rozporu s podmínkami podle ČSN a tím je použití výpočtů podle ČSN EN znemožněno. To je ovšem zkreslení významu poznámky 2 u čl. 6.3 v ČSN :2011. Záměrem zpracovatelů ČSN bylo naopak umožnit výpočty podle ČSN EN 15026, a právě kvůli tomu zcela nově zařadili poznámku 2 do ČSN Poznámka 2 uvádí doslova: Při výpočtu musí být použity okrajové podmínky pro hodnocenou lokalitu a vnitřní prostředí v souladu s ČSN a ČSN EN ISO Bod 1) Pokud bylo skutečně záměrem zpracovatelů ČSN : 2011 umožnit pokročilejší výpočty šíření vlhkosti stavební konstrukcí v souladu s normou ČSN EN 15026, tak jak to píší ve Stanovisku, tak proč tento záměr neuvedli písemně v normě ČSN ? Proč tedy v normě ČSN : 2011 není uvedena například tato věta: Pro hodnocení šíření vlhkosti konstrukcí se připouští použít pokročilejších výpočetních metod podle normy ČSN EN 15026? Odstavec 3. Základním principem použití ČSN je ovšem to, že pro výpočet se používají vždy nejpřesnější možná data, která jsou v souladu s cílem posouzení. Návrhová data z ČSN se používají tehdy, nejsou-li o daném materiálu či lokalitě jiné, přesnější a spolehlivě ověřené údaje, a z těchto důvodů mají návrhové údaje z ČSN také určitou bezpečnostní rezervu. Bod 2) Pokud je skutečně základním principem použití ČSN to, že pro výpočet se používají vždy nejpřesnější možná data, která jsou v souladu s cílem posouzení, i přestože o možnosti použití takovýchto dat není v normě ČSN žádná zmínka a ani není uvedeno jakým způsobem je možné tyto data získat, pak skutečně normy ČSN : 2011 a ČSN EN 15026: 2007 v rozporu nejsou. Avšak zajímalo by mě, kde je tento základní princip v normách ČSN písemně uveden? Odstavec 4. Jakmile jsou ale k dispozici přesnější, spolehlivě ověřené a doložitelné údaje, může projektant použít k výpočtu tyto údaje, aniž se tím dostal do rozporu s ČSN (viz např. čl v ČSN , kde se uvádí, že návrhová venkovní teplota se může přesněji stanovit na základě údajů spádově příslušné meteorologické stanice). Kdyby tomu tak nebylo, nebylo by možné např. hodnotit konstrukce obsahující stavební materiály, které vůbec nejsou uvedeny v ČSN a /nebo jsou tam uvedeny se zastaralými hodnotami. Bod 3) První věta se odvolává na výše zmíněný princip přesnosti, tedy viz Bod 2). Bod 4) Článek v ČSN popisuje veličinu Návrhovou teplotu venkovního vzduchu v zimním období, což je jedna hodnota (jedno číslo), která se především využívá 2/3

3 pro stanovení požadavků na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu konstrukce (šíření tepla). Je to hodnota zcela nepoužitelná pro pokročilejší výpočetní metody šíření vlhkosti konstrukcí. Bod 5) Souhlasit se nedá ani s následující větou zpracovatelů normy, neboť při tepelně technických výpočtech je v současné době možné použít i ty materiály, které nejsou uvedeny v ČSN , protože jsou v normě ČSN uvedeny normové postupy, jakým způsobem se získají potřebné fyzikální hodnoty; většinou v podobě odkazů na další technické normy. Informace jak stanovit vnějších okrajové podmínky, které by se použily v pokročilejších výpočetními metodami šíření vlhkosti konstrukcí, v normě ČSN chybí. Odstavec 5. až 9. Pokud jsou tedy k dispozici experimentálně změřené, ověřené a doložitelné klimatické údaje pro určitou konkrétní lokalitu v ČR (např. hodinová data z posledních deseti let, která se pak dále zpracují v souladu s ČSN EN a ČSN EN ISO ), je samozřejmě už z principu možné použít tato data, protože jsou přesnější než obecné návrhové okrajové podmínky uvedené v ČSN Pokud jde navíc o data, která v ČSN vůbec nejsou (např. časový průběh srážek), pak je samozřejmě nutné tato data dovodit na základě měření v souladu s příslušnými normami ČSN EN/ČSN EN ISO, a nijak se tím tato data nedostanou do rozporu s ČSN V minulé reakci na první stížnost Ing. Slaniny jsme tyto základní skutečnosti coby samozřejmé nevysvětlovali. Komentovali jsme, a asi bohužel až příliš stručně, pouze tu situaci, kdy bude mít uživatel metodiky ČSN EN k dispozici klimatická data nejasného původu (např. z různých klimatických databází typu Meteonorm). V takovém případě si musí ověřit, zda jsou tato data v souladu s ČSN (viz minulá reakce). Formulace v souladu byla přitom v ČSN použita zcela záměrně, aby bylo jasné, že se nepožaduje přesná shoda, ale že postačí dosažení blízkosti hodnot. Kontrolují se přitom samozřejmě jen ta data, která jsou v ČSN uvedena, tj. měsíční průměrné teploty (tab. H.3) a relativní vlhkosti vzduchu (čl ). Obě veličiny jsou v ČSN uvedeny pouze obecně pro určité nadmořské výšky. I proto není požadováno přesná shoda, ale pouze dosažení souladu Jakmile jsou ale k dispozici experimentálně zjištěná a doložitelná data z dlouholetých měření v konkrétní lokalitě v ČR, je samozřejmě plně v souladu s ČSN tato data pro výpočet podle ČSN EN použít, a to bez dalších porovnávání s hodnotami v ČSN Bod 6) Opět se dvakrát objevuje obecný princip přesnosti, viz Bod 2) Bod 7) Zpracovatelé se v odstavcích 5. až 9. snažili popsat kritickou větu normy ČSN : Při výpočtu musí být použity okrajové podmínky pro hodnocenou lokalitu a vnitřní prostředí v souladu s ČSN a ČSN EN ISO Jsem si naprosto jist, že vysvětlení věty uvedené v normě ČSN , způsobem popsaným zpracovateli v odstavcích 5. až 9. nepochopí žádný projektant v ČR. Přitom by v normě ČSN stačilo uvést větu: Pro hodnocení šíření vlhkosti konstrukcí se připouští použít pokročilejších výpočetních metod podle normy ČSN EN 15026, neboť norma ČSN EN přesně definuje pokročilejší výpočetní metody šíření vlhkosti konstrukcí a na rozdíl od normy ČSN i okrajové podmínky pro tyto výpočty. 3/3

Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů 1 Obecné zásady: Vztah evropské a národní legislativy:

Více

VLHKOST VE STŘEŠE JAKO ČASOVANÁ BOMBA

VLHKOST VE STŘEŠE JAKO ČASOVANÁ BOMBA VLHKOST VE STŘEŠE JAKO ČASOVANÁ BOMBA Petr Slanina Pro citování: Slanina, P. (2014). Vlhkost ve střeše jako časovaná bomba. In Zborník z bratislavského sympózia Strechy 2014 (pp. 42-48), Bratislava: STU

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech)

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) V Praze dne 31. března 2009 Č.j.: 60/9000/2009 A. Připomínky k Důvodové zprávě 1. Připomínka

Více

Odbor odpadů. Váš dopis značky / ze dne: Místo a datum: Praha: 26.5.2014 Naše značka: 2014/ICP-421

Odbor odpadů. Váš dopis značky / ze dne: Místo a datum: Praha: 26.5.2014 Naše značka: 2014/ICP-421 Česká asociace odpadového hospodářství Pod Pekárnami 157/3, 190 00 Praha 9 IČ: 66001536; web: www.caoh.cz Tel.: 731 405 068; email: info@caoh.cz Ministerstvo životního prostředí Odbor odpadů Zasláno elektronicky

Více

1. Úvodem, co je to vlastně hluk?

1. Úvodem, co je to vlastně hluk? OBSAH 1. Úvodem, co je to vlastně hluk?... 2 1. 1. Vymezení hluku... 2 1. 2. Účinky hluku... 3 1. 3. Zdroje hluku... 3 1. 4. Jak hluk omezovat?... 3 1. 5. Prameny právní úpravy... 4 2. Ochrana před hlukovými

Více

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Osnova 1) Úvod 2) Možnosti ochránce realizovat výzkum v oblasti rovného zacházení 3) Rovný přístup ke vzdělání v

Více

Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany

Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany Následující dokument rozvíjí požadavek stanovený čl. 5.1.3 ČSN 73 0802, kdy u stavebních objektů, kde je soustředěn velký počet

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Při řízení ve věcech důchodového pojištění je základním důkazem listinný doklad. Po obsahové stránce by měla obstát jakákoliv blíže nekonkretizovaná listina, jež by mohla věrohodným způsobem prokázat tvrzené

Více

schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 ÚPLNÉ ZNĚNÍ

schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením

Více

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka Uèební text vzniklý v rámci projektu spolufinancovaného evropským sociálním fondem a státním rozpoètem ÈR s názvem Zvýšení kvality praktického vzdìlání studentù studijního programu Biomedicínská a klinická

Více

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční A05 Stanovení způsobů ověření Způsob ověření se stanovuje pro každé jednotlivé kritérium. Určuje, jakým postupem je kritérium ověřováno. Základní způsoby ověření jsou: - praktické předvedení - písemné

Více

Sjednocení vyměřovacího základu pro daně a odvody

Sjednocení vyměřovacího základu pro daně a odvody RICHARD SULÍK A KOLEKTIV Sjednocení vyměřovacího základu pro daně a odvody Materiál zohledňuje legislativní stav k 31.12.2008 Základní konstrukce strana 2 Informace pro pana ministra strana 14 Politické

Více

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 10 Doplněk č. 1 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory podle právního

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Používání slov

Více

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Úplný text zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn obsažených v zákonech č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb. a č. 61/2001

Více

APLIKACE MEZINÁRODNÍCH ÚMLUV PODLE ČL. 10 ÚSTAVY ČR DITA KUČEROVÁ

APLIKACE MEZINÁRODNÍCH ÚMLUV PODLE ČL. 10 ÚSTAVY ČR DITA KUČEROVÁ APLIKACE MEZINÁRODNÍCH ÚMLUV PODLE ČL. 10 ÚSTAVY ČR DITA KUČEROVÁ Application of International Treaties according to Art. 10 of the Constitution of the Czech Republic 1. ÚVOD In Článek 10 Ústavy České

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne.. 2015, o způsobu označování potravin

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne.. 2015, o způsobu označování potravin I. Návrh VYHLÁŠKA ze dne.. 2015, o způsobu označování potravin Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a) a o) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

Přenosy, pořizování a zveřejňování audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstva obce či kraje

Přenosy, pořizování a zveřejňování audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstva obce či kraje Přenosy, pořizování a zveřejňování audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstva obce či kraje zejména s ohledem na případnou ochranu osobnosti a osobních údajů zaznamenávaných osob Seznam použitých

Více

Jak se zapojit do územního plánování

Jak se zapojit do územního plánování Jak se zapojit do územního plánování 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 1.1. Politika územního rozvoje, zásady a územní plány - co je co... 4 1.2. Proč se zapojit?... 6 2. POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE... 7 2.1. Co je

Více

Informace o stanovisku Ministerstva vnitra ČR k ochraně osobních údajů v oblasti využívání kamerových systémů

Informace o stanovisku Ministerstva vnitra ČR k ochraně osobních údajů v oblasti využívání kamerových systémů Informace o stanovisku Ministerstva vnitra ČR k ochraně osobních údajů v oblasti využívání kamerových systémů V Informačním servisu prevence kriminality za duben 2008, který vydává Ministerstvo vnitra

Více

Datum 13. 11. 2012 Verze První

Datum 13. 11. 2012 Verze První web: www.trass.cz Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů Možnosti využití mezinárodních a vnitrostátních kontrolních mechanismů k ovlivňování transformace ústavní péče a naplňování

Více

Obsah: bsah:...................................................................................................................................

Obsah: bsah:................................................................................................................................... III.A Shrnutí legislativních změn, jejichž provedení je navrhováno k posílení účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím a k odstranění jeho aplikačních nedostatků Zpracovalo Ministerstvo vnitra

Více

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání EX-ATE HODOCEÍ DODATKU T JEDOTÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMETU PRO CÍL 3 REGIOU UTS 2 HL. M. PRAHA árodní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Evaluační tým Ing. Věra Czesaná, CSc. Ing. Zdeňka Matoušková, CSc.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ. Ústavního soudu. Jménem republiky

ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ. Ústavního soudu. Jménem republiky ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl dne 3. února 2011 v senátě složeném z předsedy Jiřího Muchy (soudce zpravodaj) a soudců Vladimíra Kůrky a Jana Musila ve věci

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne XXX

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne XXX EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2011) XXX předloha ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne XXX o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek

Více

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více