stručný popis problému, který projekt řeší;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "stručný popis problému, který projekt řeší;"

Transkript

1 PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu a vzdělávání tím, že do role výzkumného pracovníka staví studenty. Umožní studentům dvou středních škol provést výzkumy a analýzy zaměřené na oblast vzdělávání příslušníků národnostních menšin s odlišným sociokulturním zázemím, ohrožených jazykovou deprivací a sociálním vyloučením (B 4). Výsledkem těchto analýz budou dva sborníky, které mohou dále sloužit jako vzorový výukový materiál pro další práci tohoto druhu na jiných středních školách a tak mapovat aktuální problematiku vzdělávání znevýhodněných skupin jiných regionů. hlavní a dílčí cíle projektu Hlavním cílem projektu je prostřednictvím badatelské činnosti studentů dvou středních škol zmapovat zázemí pro vzdělávání v sociokulturně znevýhodněných oblastech (Chanova a Janova) Ústeckého regionu. Cílem této badatelské činnosti je především poukázat na danou problematiku očima mladé generace, která je sama aktivními účastníky výchovně vzdělávacího procesu a někteří její členové ze zkoumané oblasti i pochází. Výsledkem jejich badatelské činnosti budou dva sborníky, každý z nich bude obsahovat práce studentského týmu jedné školy, tedy jednu problematiku pojatou z různých úhlů pohledu. Vznikne tak zajímavá sonda do dané problematiky doplněna o výsledky výzkumných metod studentů, statistickými údaji atd. Výzkumy a analýzy budou zaměřeny na vzdělávací instituce oblasti Chanova a Janova ZŠ. Cílem je podat komplexní pohled skrze všechny složky podílející se na výchově vzdělávání v této oblasti ( chod školy, autorita školy v rodině, fce rodiny, postoj k celoživotnímu vzdělávání, nabídka rozšiřujících aktivit a kroužků, možnosti doučování, vzdělanost pedagogického sboru, úspěšnost absolventů na středních školách, popř. v dalším studiu ). Aktivním bádáním studentů má projekt za cíl posílit povědomí o národnostních menšinách a etnikách a tím zvýšit interkulturní dovednosti, připravit tak vstřícnější prostředí pro integraci znevýhodněných osob do majoritní společnosti a usnadnit vzájemné soužití. Volbou cílové skupiny, která je citlivá a agilní, chce projekt docílit všestranného pohledu na danou problematiku a pohledu bez předsudků. Cílem je naučit mladou generaci přistupovat ke svému okolí aktivně, ukazovat i opačný úhel pohledu a naučit je zodpovědnosti za své kulturní prostředí. stručný popis problému, který projekt řeší; Projekt chce poukázat přes aktivní práci studentů středních škol na aktuální stav dvou základních škol v sociokulturně znevýhodněném prostředí (Chanov, Janov). Tyto oblasti jsou typické sociokulturní pestrostí, velkým přílivem nového obyvatelstva, postiženy velkou nezaměstnaností a to má jistě vliv na úroveň vzdělávání. Všechny tyto aspekty jsou zárodkem eskalace problémů, které tato oblast spojuje.

2 Důležitou přidanou hodnotou tohoto projektu je i velká aktuálnost ve výběru zkoumaných lokalit. Obě oblasti se staly v poslední době cílem útoků motivovaných rasovou nesnášenlivostí. Projekt chce právě poukázat na problém soužití v kontextu vzdělávání v této oblasti, zvýšit tak zájem o danou problematiku i z jiného pohledu. cílová skupina projektu, včetně počtu přímých a nepřímých příjemců pomoci v projektu Cílovou skupinou projektu jsou studenti dvou středních škol VOŠ,SPgŠ a OA Most a Gymnázium Litvínov. Vrstevníci těchto mladých lidí jsou často iniciátory národnostní nesnášenlivosti právě z důvodu nedostatku informací o jiných kulturách, a přijímáním předsudků od svého okolí. Chceme tedy oslovit tuto skupinu studentů, kteří se budou jistě ve své profesi setkávat s lidmi (navštěvují SŠ, z kterých většina bude pokračovat ve studiu na VŠ a do budoucna pracovat jako učitelé, diplomaté, politici ), a tím ovlivňovat názory ostatních, popř. o jejich životech rozhodovat. Vhodným vedením budou schopni kritického myšlení a vnímání věcí z různých hledisek a tak pochopí důležitost tolerantního multikulturního prostředí a budou se moci aktivně podílet na jeho zkvalitňování. zdůvodnění a předpokládaný přínos projektu a jeho částí pro cílovou skupinu (tj. komu jsou akce určeny); pokud se jedná o pokračující projekt, je nutné uvést stručné vyhodnocení jeho dosavadní realizace Přínosem projektu je především jeho snaha přimět studenty k vlastní činnosti a tím je nutit přistupovat ke svému okolí aktivně. Učí je zodpovědnosti za své kulturní prostředí. Projekt také reaguje na nové trendy ve středoškolském vzdělávání badatelskou činností nabízí mezipředmětové vztahy neformálním způsobem a nabízí vzor, jak uplatnit pozitiva inkluzivního vzdělávání. Učí studenty myslet kriticky, umět si sdělit své poznatky a obhájit je ve skupině, pracovat v týmu a kooperovat. souvislost projektu s ostatní činností organizace (např. zkušenosti realizátora v této oblasti, odkaz na další realizované projekty ); Organizace, zaměstnanci, tvůrci publikace i partnerská ZŠ mají již zkušenosti v práci s národnostními menšinami a etniky: o organizace PCUL projekt SYKAPO o zaměstnanci ROMANO + VIA o učitelé středních škol projekty ROM-IN, PROPOS vzdělávání Rómů v rámci oboru Pedagogický asistent ve školství podrobný popis jednotlivých aktivit projektu. Pokud organizace žádá o státní dotaci na aktivity v obou modulech, předloží samostatný popis pro každou oblast. U každé aktivity budou stanovena kritéria (tj. indikátory - kvalitativní i kvantitativní, jichž bude

3 realizací aktivity dosaženo; kritéria si každý žadatel stanovuje sám tak, aby maximálně vypovídala o úspěšnosti realizace aktivity); Číslo aktivity: 01 Název klíčové aktivity: Vytvoření a motivace studentských týmů - vytvoření studentských týmů na školách - setkání týmů s tvůrci projektu - motivace týmů skrze tvůrce projektu Číslo aktivity: 02 Název klíčové aktivity: Vlastní badatelská činnost - rozčlenění jednotlivých týmů na minitýmy dle zájmu a nápadů studentů na možnosti úhlů pohledů a jejich možností - zadání témat - vlastní výzkumná činnost - řízení práce Číslo aktivity: 03 Název klíčové aktivity: Supervize v dílčích skupinách - supervize v dílčích skupinách - představování dosažených výsledků, konfrontace s názory zbytku týmu - představování výsledků tvůrcům projektu Číslo aktivity: 04 Název klíčové aktivity: Příprava sborníků pro tisk - pedagog (vedoucí týmu) autor úvodu ke sborníku - vytvoření grafické podoby sborníku - korektury a zpracování článků, výzkumů, úprava fotografií, statistických údajů, grafů - oslovení odborníků na danou problematiku o napsání recenze ke každému sborníku, recenze bude součástí sborníku Číslo aktivity: 05 Název klíčové aktivity: Tisk sborníků - příprava a dodání recenzí - tisk sborníků - distribuce sborníků na všechny SŠ ve vybraných krajích, kraje - publicita projektu ks

AntiXeno. Výtah z projektu (23. 1. 2010)

AntiXeno. Výtah z projektu (23. 1. 2010) AntiXeno Výtah z projektu (23. 1. 2010) Název projektu: Název projektu anglicky: AntiXeno. Primární prevence rizikových jevů a xenofobie na SŠ AntiXeno. Primary Prevention of Xenophobia and Risk Behaviour

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

KONCEPCE (PROJEKT) VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIOKULTURNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ

KONCEPCE (PROJEKT) VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIOKULTURNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPCE (PROJEKT) VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIOKULTURNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ 1. Úvod Pojem děti, žáci a studenti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí se objevuje ve školství

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

MODELOVÝ PROJEKT S KOMENTÁŘEM

MODELOVÝ PROJEKT S KOMENTÁŘEM MODELOVÝ PROJEKT S KOMENTÁŘEM Modelový projekt je indikativní a má sloužit jako návod pro přípravu projektů dle metodického rámce. Jedná se o obsahový projekt v komunikačním okruhu Rozcestník pro evropské

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Modernizace vzdělávání na základní škole (Projektový záměr) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Projekt Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Realizátor projektu: Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a

Více

Povinnosti a odpovědnost ředitele školy

Povinnosti a odpovědnost ředitele školy DÍL 2 POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST ŘEDITELE ŠKOLY 1036 Povinnosti a odpovědnost ředitele školy OBSAH Povinnosti ředitele...1036 KAPITOLA 2 Odpovědnost ředitele...1037 KAPITOLA 3 Další odpovědnost a povinnosti

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více