V Tříkrálové sbírce lidé v Sedlištích letos darovali přes 24 tisíc korun

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Tříkrálové sbírce lidé v Sedlištích letos darovali přes 24 tisíc korun"

Transkript

1 S e d l i š ť s k ý z p r a v o d a j 3/2014 V obci možná vznikne nová naučná stezka bec se opět podílí na zajímavém projektu, O který by měl ve výsledku obec Sedliště udělat ještě krásnější a zajímavější, než už je. Letos v lednu jsme požádali o dotaci z prostředků Nadace OKD na novou naučnou stezku, informoval starosta obce Sedliště Jaromír Krejčok. Původně jsme zamýšleli, že by žádost podala sedlišťská základní škola ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Vratimov, ale po dohodě jsme se dohodli, že celý projekt zaštítí obec Sedliště, informoval starosta. Projekt se nazývá Sedlišťská štreka a jde o naučnou stezku, na jejíž výrobě by se významnou měrou měly podílet místní děti, upřesnil. Na značené trase budou rozmístěny informační plochy s materiály, které mají vazbu k Sedlištím. Sedlišťská štreka by měla začínat na Bezručově vyhlídce, kde by také měla být umístěna první plocha věnovaná historii a současnosti tohoto místa, pověděl Jaromír Krejčok. Dále pak stezka bude pokračovat přes centrum obce a Stavy podél potoka Ostravická Datyňka směrem na Mlzáky. Tato trasa, nebo chcete-li štreka, je myšlena jako hezká procházka, která by měla pozornost lidí přitáhnout zejména k Bezručově vyhlídce, k dřevěnému kostelu Všech svatých ze 17. století, coby k největší dominantě obce Sedliště, a také do údolí Ostravické Datyňky. Zde chceme v rámci projektu vybudovat dřevěné lavičky k posezení a odpočinku, prozradil starosta. Kromě toho by měla být provedena také úprava přírodního chodníku kolem Co se chystá Ostravické Datyňky v místech, kde se potok při povodních vylévá z koryta a kde tudíž bývá bahno. Cedule po trase Sedlišťské štreky budou pojednávat jednak o historii obce, jednak o iniciativách místních spolků v minulosti i v současnosti, o dřevěném kostele Všech svatých a případně také o místních přírodních zajímavostech. Projekt je pojímán tak, že veškeré texty i obrázky budou zpracovávat děti z místní základní školy ve spolupráci s pamětníky a s odborníky v dané oblasti, konstatoval Jaromír Krejčok. Pokud žádost o dotaci bude úspěšná, projekt by měl být zahájen v září letošního roku a měl by trvat dvanáct měsíců. (jr) Obec na duben připravuje tradiční vítání občánků, ale je třeba, aby se zájemci sami přihlásili a jaře v Sedlištích opět proběhne tradiční vítání občánků. Obec však kvůli změnám N v legislativě z roku 2012 nemá k dispozici údaje z matriky o nově narozených dětech. Proto bychom uvítali, aby se rodiče, kteří se chtějí zúčastnit vítání občánků, přihlásili osobně na obecním úřadě, popřípadě telefonicky na číslech nebo , vyzývá starosta obce Sedliště Jaromír Krejčok. Vítání občánku by se mělo konat v dubnu. Bylo by proto dobré, aby se rodiče přihlásili nejlépe do konce března. Dříve jsme údaje o narození dětí získávali z databáze Magistrátu města Frýdku-Místku. To však dnes už není možné, protože některé dříve poskytované údaje již nejsou potřebné a navíc by mohly zasahovat do osobnostní roviny. Jelikož však obec nemá přístup k údajům z matriky, ale některé údaje jsou přesto pro výkon veřejné správy důležité, byli bychom velmi rádi, kdyby občané na obecní úřad sami hlásili údaje o odhlášení trvalého pobytu, o úmrtí a o narození, řekl starosta. (jr) V Tříkrálové sbírce lidé v Sedlištích letos darovali přes 24 tisíc korun říkrálová sbírka probíhala od 1. do 14. ledna. Během těchto čtrnácti dní koledníci převlečení T za Tři krále chodili od domu k domu, s písní na rtech lidem přáli do nového roku vše nejlepší a na veřeje dveří jim psali požehnání K+M+B Úspěch celé této akce závisí na dobrovolnictví koledníků, kteří sbírce věnují svůj čas. Díky jejich obětavosti je výsledek sbírky rok od roku vyšší. V obci Sedliště se v letošním roce vybralo korun. Charita Frýdek-Místek děkuje všem koledníkům, vedoucím skupinek, kněžím, pracovníkům obecních úřadů a dárcům, kteří přispěli do kasiček. Za Charitu Frýdek-Místek Renáta Zbořilová, koordinátorka Tříkrálové sbírky Slovo starosty Změna územního plánu je stále velmi živé téma Vážení občané, na zasedání zastupitelstva obce ve středu 26. února byla na programu kromě jiného i informace o procesu projednávání změny územního plánu. Jelikož je to téma hodně diskutované, popíšu nyní stručně celý proces, který nás ještě čeká. Do 26. února 2014 byl termín, kdy bylo možno podávat připomínky ke zveřejněnému návrhu. V průběhu března bude pořizovatel vyhodnocovat připomínky nejen občanů, ale i orgánů státní správy. Na dalším zasedání zastupitelstva obce budou zastupitelé schvalovat konečný návrh zadání. Schválený návrh projektant zapracuje do dokumentace a pak začne další kolo projednávání, a to jak s orgány státní správy, tak i s veřejností, která bude mít opět možnost se k návrhu Změny č.1 Územního plánu Sedliště vyjádřit. Teprve po tomto kole, nebudou-li námitky, bude změna územního plánu zastupitelstvem obce schválena a vydána. Tolik k procesním záležitostem. Co se týká rozsahu změn, ty budou, s ohledem na metodiku Ministerstva pro místní rozvoj a vyjádření Moravskoslezského kraje, minimální. Bližší a detailnější informace ke změně územního plánu budou projednávány na dalším veřejném zasedání zastupitelstva obce, na které všechny občany srdečně zveme. Jaromír Krejčok, starosta obce Poplatky za psy a za odpady zaplaťte do konce března Obecní úřad upozorňuje občany, že se blíží konec termínu pro úhradu poplatků za psy a za likvidaci odpadů. Kdo ještě nestihnul poplatky zaplatit, měl by tak učinit nejpozději do 31. března. (oú)

2 ISO 9001:2009 SKALICE-Záhoří (objekt žampionárny) Tel./fax: Mobil: DOPRAVA POLYSTYRÉNU ZAJIŠTĚNA NA MÍSTO PODLE POŽADAVKŮ ISO 9001:2009 Kunčičky u Bašky 355 Tel.: Fax: Mobil: Pila Kaňovice s.r.o., Bruzovice 229 nabízí PALIVOVÉ DŘEVO ŠTÍPANÉ ceny jsou uvedeny s DPH za volně sypaný prostorový metr, délka 33 cm: MĚKKÉ (smrk, borovice, olše, modřín) 850,- TVRDÉ (buk, dub, javor, bříza) 1150,- Při odběru 10 prms (plná traktorová vlečka) doprava do 10 km ZDARMA. PALIVOVÉ DŘEVO UKLÁDANÉ NA PALETY MĚKKÉ (smrk, borovice, olše, modřín) 1200,-/m 3 TVRDÉ (buk, dub, javor, bříza) 1500,-/m 3 OBKLADOVÉ PALUBKY 96 x 12,5 mm 157,-/m x 15 mm 180,-/m x 19 mm 214,-/m 2 Dále nabízíme STAVEBNÍ ŘEZIVO - hranoly, fošny, prkna, palubky, OSB desky atd. Tel.: PODLAHOVÉ PALUBKY 146 x 28 mm 327,-/m x 24 mm 278,-/m 2

3 Zastupitelé v únoru řešili rozpočet, územní plán i žádosti o dotace a konci února proběhlo zasedání zastupitelstva obce Sedliště, N v tomto volebním období již pod pořadovým číslem 17. Na tomto zasedání byl především schválen rozpočet obce na letošní rok, upraven rozpočtový výhled na roky 2014 až 2017 a byla schválena účetní závěrka obce a příspěvkové organizace Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště za rok Zároveň byli občané informováni o procesu zpracovávání změny č.1 Územního plánu Sedliště. Za poslední tři měsíce obec podala osm žádostí o dotace Za poslední tři měsíce si obec požádala celkem o osm dotací na realizaci sedmi projektů. Doposud však nemáme vyhodnocení těchto žádostí a zatím tedy netrpělivě čekáme na výsledky. To se týká, mimo jiné i kompostérů. Poslední podaná žádost o dotaci je na realizaci projektu Sedlišťská štreka. Jedná se o záměr propojit Bezručovu vyhlídku s centrem obce přírodním chodníčkem s naučnou stezkou, která bude dále pokračovat směrem na Mlzáky kolem Ostravické Datyňky ve Stavech. Díky dotaci by se občané mohli vzdělávat v zajímavých oblastech Další žádost o dotaci, kterou budeme podávat v nejbližších dnech, je trochu z jiného soudku. Doposud jsme z dotačních zdrojů především budovali, tentokrát bychom se chtěli vzdělávat. Nebudu raději komentovat podmínky dotačního titulu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který patří pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, nicméně budeme-li s touto žádostí úspěšní, proběhne v následujících 13 měsících v naší obci cyklus seminářů, workshopů a školení na různá témata v pěti základních oblastech - PC gramotnost, finanční gramotnost, spotřebitelská gramotnost, základy podnikání a především právní vzdělávání. Vzdělávání by mělo zahrnout i nový občanský zákoník Zastupitelé rozhodli pro tento projekt vzdělávání hlavně s ohledem na poslední jmenované téma a s důrazem na účinnost nového občanského zákoníku, který vešel v platnost od 1. ledna Budeme-li s touto žádostí o dotaci úspěšní, předpokládám následně dotazníkové šetření tak, abychom vytipovali správné oblasti vzdělávání a předběžný zájem občanů. Nakonec by ještě měla zaznít informace, že tento vzdělávací projekt je určen pro ekonomicky aktivní obyvatelstvo. Rozpočet už má schválen i region Slezská brána Kromě těchto bodů na zasedání zastupitelstva proběhly také informace o schválení rozpočtu na rok 2014 v orgánech regionu Slezská brána a o kontrole hospodaření regionu Slezská brána za rok 2013 ze strany kontrolní skupiny. Usnesení zastupitelstva je zveřejněno na webových stránkách obce Jaromír Krejčok, starosta obce Rozpočet obce Sedliště na rok 2014 astupitelé obce Sedliště schválili na svém posledním veřejném zasedání, konaném dne 26. února letošního roku, rozpočet na rok 2014, Z jehož návrh připravili členové finančního výboru spolu se starostou obce v průběhu ledna a února letošního roku. Příjmy přesáhnou částku 18,5 miliónů korun Obec ve svém rozpočtu počítá s celkovými příjmy ve výši 18, milionu korun, přičemž zůstatek z minulého roku je ve výši 1, milionu korun. Zdrojem příjmů rozpočtu jsou především daňové příjmy jako například výnos daně z přidané hodnoty (6,4 milionu korun), výnos daně z příjmů právnických osob (3 miliony korun), výnos daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (3 miliony korun), daň z nemovitostí (0,8 milionu korun). Výdaje půjdou na různé účely Celkové výdaje pak činí 18, milionu korun. Největší objem výdajů bude v letošním roce směřovat na činnost místní správy (3,34 milionů korun), školství (2 miliony korun), komunální služby (1,558 milionu korun), veřejně prospěšné práce (1,390 milionu korun), silnice (1,050 milionu korun). Nespecifikovaná rezerva činí 1, milionu korun. Investice v roce 2014 Nejnákladnější investicí pro letošní rok je celková rekonstrukce komunikace pod školou (tělocvičnou), která je v současné době ve velmi špatném stavu a přitom ji využívá mnoho občanů (příjezd ke škole, na hřbitov, na fotbalové hřiště). Náklady na tuto akci představují částku 600 tisíc korun. Mezi dalšími musíme zmínit vybudování provizorního chodníku na Bezručovu vyhlídku. Další finanční prostředky poputují mimo jiné na rekonstrukci části vnitřních prostor hasičské zbrojnice, na výstavbu hřiště pro plážový volejbal, oplocení hřiště s umělým povrchem, doplnění dětských herních prvků na hřišti pod školou, ozvučení sálu kulturního domu, pořízení doplňků k obecnímu malotraktoru (přívěs, kartáč na čištění komunikací), a jiné. V neposlední řadě obec také počítá s instalací kamerového systému v centru obce s cílem zajistit bezpečnost osob a ochranu majetku obce. Obec poskytla nemalé dotace Zastupitelstvo obce také rozhodlo o poskytnutí nemalých finančních částek formou neinvestičních dotací různým místním organizacím a spolkům. Patří mezi ně TJ Sedliště oddíl kopané (200 tisíc korun), Římskokatolická farnost Sedliště (50 tisíc korun), ZO Českého svazu včelařů Sedliště (20 tisíc korun), Sbor dobrovolných hasičů Sedliště (17 tisíc korun), Hornický spolek Rozkvět (20 tisíc korun), Klub důchodců (15 tisíc korun). Obec také podporuje i některé neziskové organizace, jejichž služeb využívají občané obce jedná se o Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka (20 tisíc korun), Charitu Frýdek- Místek (20 tisíc korun), AS SENIOR o.p.s. (20 tisíc korun), Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. (15 tisíc korun), ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek-Místek (15 tisíc korun), a jiné. Plánované investiční záměry Obec v současné době netrpělivě očekává, zda bude úspěšná se svými žádostmi o dotace na větší investiční akce výstavba chodníku ve směru na Bruzovice - III. etapa, zateplení a výměna oken v budově muzea, rekonstrukce a zateplení budovy hasičské zbrojnice a výměna zdrojů tepla v objektu základní školy. V případě, že obec se svými žádostmi uspěje, mohly by se zmíněné investiční akce realizovat ještě v letošním roce. Rozpočet se v průběhu roku ještě upřesní Rozpočet samozřejmě není možné považovat za definitivní, v průběhu roku bude docházet podle potřeb k jeho úpravám (např. v návaznosti na případné získání dotací na připravené investiční akce). S rozpočtem obce je možné se detailně seznámit na internetových stránkách obce Ing. Jakub Nitra, předseda finančního výboru S Zelené odpady patří do kompostárny příchodem jara brzy začne sezona zahrádkářských prací. S oteplením přicházejí také každoroční starosti zahrádkářů, kam s trávou. Pro občany obce i pro zahrádkáře stále platí, že ti, kteří uhradili poplatek za likvidaci odpadů na letošní rok, mají možnost vozit zelený odpad do kompostárny (sběrného dvora) v Bruzovicích, a to ZDARMA. Rád bych tímto apeloval na všechny, kterých se to týká: Pokud sami nekompostujete, rozhodně nevyvážejte zelený odpad do lesů nebo na cizí pozemky. Mnohdy to jejich vlastníkům komplikuje život a přidává starosti, připomenul starosta obce Jaromír Krejčok. (jr) Provozní doba sběrného dvora v Bruzovicích: PO 8 14 ÚT 8 16 ST 8 14 ČT 8 16 PÁ 8 14 SO 8 12

4 Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Na sedlišťské základní škole vzniknul taneční kroužek Move up! aneční kroužek Move up! funguje na Základní škole v T Sedlištích od října minulého roku. Trenérkami jsou od jeho počátku Tereza Pohludková a Hana Randýsková. Kroužek čítá na šestnáct děvčat od 1. třídy až po 7. třídu. Zabýváme se především show-dance, což lze popsat jako veselý, hravý tanec, který je doprovázen rekvizitami, scénkami z filmů a podobně. Cílem show-dance je zaujmout diváky a pobavit je. Děvčata, která v kroužku tančí, jsou velmi šikovná a všichni dohromady začínáme být dobrou partou. V dubnu či květnu se chceme zúčastnit místní začátečnické soutěže v Novém Jičíně či jinde a poměřit své taneční dovednosti s jinými. Maminky, tatínkové, babičky, kamarádky či další známí malých tanečnic se mohou těšit na první vystoupení tanečního kroužku Move up! už ke Dni matek. Sestavu pro letošní rok jsme pojaly na téma Slunce seno, takže se diváci mohou těšit na známé momenty z tohoto filmu a jeho taneční zpracování. Budeme rády, když se naše řady příští rok ještě rozšíří. Hana Randýsková Děti zakončily masopust karnevalem obu masopustu Sedliště letos zakončily dětským karnevalem. V neděli 2. března přišli do D sedlišťského kulturního domu nejrůznější čertíci, víly, princezny, zbojníci a další postavičky, aby společně strávily odpoledne plné zábavy a soutěží. Program dětem zpestřili klauni, kteří měli plno nápadů a do dění zapojili nejen děti, ale i jejich rodiče. Po klauniádě byla pro děti připravena tombola a zábavné odpoledne nakonec vyvrcholilo vyhlášením nejhezčích masek. V mladší kategorii byly ohodnoceny masky - rybí král, myška Miky a motýlí víla Klárka, ve starší kategorii potom indiánka, turecká tanečnice a čarodějnice Adéla. Malým i velkým účastníkům veselé odpoledne zpestřilo občerstvení domácí výroby z dílen šikovných maminek a ostatních členů Sdružení rodičů, které všem velice chutnalo. Dětský karneval ukončil letošní masopust. Ten začíná po svátku Tří králů a končí před Popeleční středou. Popeleční středa nemá své pravidelné datum, ale v každém případě zahajuje čtyřicetidenní postní období před Velikonocemi. Jejich termín se zase řídí datem prvního jarního úplňku - první neděle po něm je velikonoční. V roce 2014 připadl termín masopustního úterý na 4. března. Fotografie z akcí a další informace Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ v Sedlištích najdete na webových stránkách Martina Janecká Andrea Chromíková a Obec Sedliště Vás srdečně zvou na výstavu JARO S VŮNÍ PATCHWORKU Výstava potrvá od 1. dubna do 30. dubna v Muzeu Lašská Jizba Sedliště Otevřeno Pondělí, středa od 10:00 16:30 hod. Úterý, čtvrtek od 10:00 14:30 hod. Výstavu můžete navštívit kdykoliv, po domluvě s p. Monikou Ruskovou Tel: , , Knihovna Sedliště Dne od 15:30 do 18:30 hod. se bude v rámci výstavy konat workshop ODPOLEDNE S PATCHWORKEM Po celou dobu výstavy bude možno zakoupit patchworkové výrobky. V domácnostech opět proběhne šetření Životní podmínky 2014 Č eský statistický úřad organizuje v roce 2014 výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice - EU-SILC 2014 (Životní podmínky 2014), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 32 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 9962 domácnostech, z nichž se 5962 zúčastnilo šetření i v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem. Šetření bude probíhat od 22. února do 11. května prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které jim vydá Krajská správa ČSÚ, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ, a které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech. S případnými dotazy k tomuto šetření můžete obrátit na paní ing. Evu Kramolišovou z Krajské zprávy ČSÚ, tel , (čsú) Sedlišťský zpravodaj vydává Obecní úřad Sedliště, Sedliště 271, Vychází podle potřeby obecního úřadu, pro občany Sedlišť zdarma. Distribuci zajišťuje Česká pošta, pobočka Sedliště. Redakční rada: Ing. Jaromír Krejčok, Roman Mokroš, Jana Rumianová. Evidenční číslo MK ČR E Inzerci přijímá obecní úřad, VOIP tel.: , tel.: ,

5 Rozpis zápasů mužů I.A tř. sk. B ročník 2013/2014 jaro 17. TJ ČSAD Havířov TJ SOKOL SEDLIŠTĚ So 15: TJ SOKOL SEDLIŠTĚ TJ Petřvald na Moravě So 15: TJ Bystřice TJ SOKOL SEDLIŠTĚ Ne 16: TJ SOKOL SEDLIŠTĚ SK Beskyd Čeladná So 16: SK Šenov TJ SOKOL SEDLIŠTĚ So 16: TJ SOKOL SEDLIŠTĚ TJ Dolní Datyně Havířov So 16: SK Stonava TJ SOKOL SEDLIŠTĚ So 16: TJ SOKOL SEDLIŠTĚ AFC Veřovice So 17: FC Biocel Vratimov TJ SOKOL SEDLIŠTĚ So 17: TJ SOKOL SEDLIŠTĚ TJ Sokol Dolní Lutyně So 17: FK Baník Albrechtice TJ SOKOL SEDLIŠTĚ Ne 17: SK Beskyd Frenštát p. R. - TJ SOKOL SEDLIŠTĚ Ne 17: TJ SOKOL SEDLIŠTĚ TJ Pražmo-Raškovice So 17:00 Rozpis zápasů mužů B Okresní soutěž ročník 2013/ jaro 12. TJ Sokol Paskov TJ SOKOL SEDLIŠTĚ B Ne 16: TJ Sokol Vojkovice TJ SOKOL SEDLIŠTĚ B So 16: TJ SOKOL SEDLIŠTĚ B TJ Sokol Návsí Ne 16: TJ Sokol Kunčice p. O. TJ SOKOL SEDLIŠTĚ So 16: TJ SOKOL SEDLIŠTĚ B TJ Tošanovice Ne 17: SK Pržno - TJ SOKOL SEDLIŠTĚ B So 17: TJ SOKOL SEDLIŠTĚ B TJ Milíkov TJ SOKOL SEDLIŠTĚ B - - TJ Oldřichovice TJ SOKOL SEDLIŠTĚ B TJ Vendryně B Ne Ne Ne 17:00 17:00 17:00 Rozpis zápasů dorostu Okresní přebor 2013/ jaro 16. TJ SOKOL SEDLIŠTĚ TJ Sokol Lískovec So 13: TJ Dobratice TJ SOKOL SEDLIŠTĚ So 13: TJ SOKOL SEDLIŠTĚ SK Beskyd Čeladná So 13: TJ Sokol Janovice TJ SOKOL SEDLIŠTĚ So 13: TJ SOKOL SEDLIŠTĚ TJ Sokol Palkovice So 14: TJ Sokol Kozlovice TJ SOKOL SEDLIŠTĚ Ne 14: TJ SOKOL SEDLIŠTĚ TJ Sokol Dobrá So 14: TJ Sokol Baška TJ SOKOL SEDLIŠTĚ So 14: TJ Sokol Václavovice TJ SOKOL SEDLIŠTĚ So 14: TJ SOKOL SEDLIŠTĚ TJ Sokol Raškovice So 14: TJ Sokol Metylovice TJ SOKOL SEDLIŠTĚ Ne 14:30

6 Rozpis zápasů žáků Okresní soutěž starší žáci 2013/2014 jaro 12. TJ Raškovice TJ SOKOL SEDLIŠTĚ So 9: TJ Sokol Baška TJ SOKOL SEDLIŠTĚ So 10: TJ SOKOL SEDLIŠTĚ TJ Dobratice Ne 9: TJ Řepiště TJ SOKOL SEDLIŠTĚ So 10: TJ SOKOL SEDLIŠTĚ TJ Sokol Janovice Ne 9: TJ SOKOL SEDLIŠTĚ FC Kozlovice Ne 9: TJ SOKOL SEDLIŠTĚ TJ Sokol Ostravice Ne 9: TJ Sokol Václavovice TJ SOKOL SEDLIŠTĚ So 9: TJ SOKOL SEDLIŠTĚ TJ Sokol Lískovec Ne 9:30 Rozpis zápasů žáků Městská soutěž mladší žáci 2013/2014 jaro 15. TJ Řepiště TJ SOKOL SEDLIŠTĚ Pá 16: TJ Sokol Markvartovice TJ SOKOL SEDLIŠTĚ So 14: TJ Sokol Koblov TJ SOKOL SEDLIŠTĚ So 13: TJ SOKOL SEDLIŠTĚ TJ Sokol Hrabová So 10: TJ Unie Hlubina TJ SOKOL SEDLIŠTĚ Pá 16: TJ SOKOL SEDLIŠTĚ MFK Vítkovice So 10: TJ Slavoj Rychvald TJ SOKOL SEDLIŠTĚ Pá 16: TJ SOKOL SEDLIŠTĚ SK Ostrava Lhotka So 10: TJ SOKOL SEDLIŠTĚ TJ Sokol Pustkovec So 10:00 Obec Sedliště

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací PRAHA 10 Ročník 24 číslo 1 17. 1. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká distribuční, a.s. Praha 10 pomáhá s deregulací

Více

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu číslo 3 / 2013 Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu 7. září 2013 zažila Sibřina nevšední zážitek. V rámci II. ročníku Sibřinského loučení s létem, které připravilo o. s. Sibrin spolu s dalšími

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Vybíráme z obsahu: Smlouva na bioodpad v TS 2 Na slovíčko 5 Poprvé oslavíme Den Země 9 Zachyceno objektivem 10, 11 Prvňáčci v knihovně 13 Univerzita třetího věku 17 CENA 5 Kč VYDÁVÁ MĚSTO ŠLUKNOV BŘEZEN

Více

MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009

MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009 Číslo 2 / Zima 2009 www.mas-mostenka.cz Zpravodaj MAS Partnerství Moštěnka, o.s. pro Strategický plán Leader 2008 2013 MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista.

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista. 9 2013 Libuš a Písnice 1 2 3 4 5 6 1 Počítačové kurzy v rámci projektu Informovaný senior. 2 Hry přátelství v MŠ Mezi Domy. 3 Z rybníka Obecňák bylo vyvezeno 150 m3 bahna. Stálo to jen 50 000 korun. 4

Více

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Návrh ke schválení Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Aktualizace tohoto dokumentu byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. 5. 2012 a schválena

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU 1/2006 SLOVO NEJEN PRO STAROSTU Začátek roku 2006 Opožděně, ale přece. S ohledem na termín vydání letošního prvního čísla Podhoranu přicházím s pozdním, ale o to upřímnějším přáním pevného zdraví, spokojenosti

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více