V Tříkrálové sbírce lidé v Sedlištích letos darovali přes 24 tisíc korun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Tříkrálové sbírce lidé v Sedlištích letos darovali přes 24 tisíc korun"

Transkript

1 S e d l i š ť s k ý z p r a v o d a j 3/2014 V obci možná vznikne nová naučná stezka bec se opět podílí na zajímavém projektu, O který by měl ve výsledku obec Sedliště udělat ještě krásnější a zajímavější, než už je. Letos v lednu jsme požádali o dotaci z prostředků Nadace OKD na novou naučnou stezku, informoval starosta obce Sedliště Jaromír Krejčok. Původně jsme zamýšleli, že by žádost podala sedlišťská základní škola ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Vratimov, ale po dohodě jsme se dohodli, že celý projekt zaštítí obec Sedliště, informoval starosta. Projekt se nazývá Sedlišťská štreka a jde o naučnou stezku, na jejíž výrobě by se významnou měrou měly podílet místní děti, upřesnil. Na značené trase budou rozmístěny informační plochy s materiály, které mají vazbu k Sedlištím. Sedlišťská štreka by měla začínat na Bezručově vyhlídce, kde by také měla být umístěna první plocha věnovaná historii a současnosti tohoto místa, pověděl Jaromír Krejčok. Dále pak stezka bude pokračovat přes centrum obce a Stavy podél potoka Ostravická Datyňka směrem na Mlzáky. Tato trasa, nebo chcete-li štreka, je myšlena jako hezká procházka, která by měla pozornost lidí přitáhnout zejména k Bezručově vyhlídce, k dřevěnému kostelu Všech svatých ze 17. století, coby k největší dominantě obce Sedliště, a také do údolí Ostravické Datyňky. Zde chceme v rámci projektu vybudovat dřevěné lavičky k posezení a odpočinku, prozradil starosta. Kromě toho by měla být provedena také úprava přírodního chodníku kolem Co se chystá Ostravické Datyňky v místech, kde se potok při povodních vylévá z koryta a kde tudíž bývá bahno. Cedule po trase Sedlišťské štreky budou pojednávat jednak o historii obce, jednak o iniciativách místních spolků v minulosti i v současnosti, o dřevěném kostele Všech svatých a případně také o místních přírodních zajímavostech. Projekt je pojímán tak, že veškeré texty i obrázky budou zpracovávat děti z místní základní školy ve spolupráci s pamětníky a s odborníky v dané oblasti, konstatoval Jaromír Krejčok. Pokud žádost o dotaci bude úspěšná, projekt by měl být zahájen v září letošního roku a měl by trvat dvanáct měsíců. (jr) Obec na duben připravuje tradiční vítání občánků, ale je třeba, aby se zájemci sami přihlásili a jaře v Sedlištích opět proběhne tradiční vítání občánků. Obec však kvůli změnám N v legislativě z roku 2012 nemá k dispozici údaje z matriky o nově narozených dětech. Proto bychom uvítali, aby se rodiče, kteří se chtějí zúčastnit vítání občánků, přihlásili osobně na obecním úřadě, popřípadě telefonicky na číslech nebo , vyzývá starosta obce Sedliště Jaromír Krejčok. Vítání občánku by se mělo konat v dubnu. Bylo by proto dobré, aby se rodiče přihlásili nejlépe do konce března. Dříve jsme údaje o narození dětí získávali z databáze Magistrátu města Frýdku-Místku. To však dnes už není možné, protože některé dříve poskytované údaje již nejsou potřebné a navíc by mohly zasahovat do osobnostní roviny. Jelikož však obec nemá přístup k údajům z matriky, ale některé údaje jsou přesto pro výkon veřejné správy důležité, byli bychom velmi rádi, kdyby občané na obecní úřad sami hlásili údaje o odhlášení trvalého pobytu, o úmrtí a o narození, řekl starosta. (jr) V Tříkrálové sbírce lidé v Sedlištích letos darovali přes 24 tisíc korun říkrálová sbírka probíhala od 1. do 14. ledna. Během těchto čtrnácti dní koledníci převlečení T za Tři krále chodili od domu k domu, s písní na rtech lidem přáli do nového roku vše nejlepší a na veřeje dveří jim psali požehnání K+M+B Úspěch celé této akce závisí na dobrovolnictví koledníků, kteří sbírce věnují svůj čas. Díky jejich obětavosti je výsledek sbírky rok od roku vyšší. V obci Sedliště se v letošním roce vybralo korun. Charita Frýdek-Místek děkuje všem koledníkům, vedoucím skupinek, kněžím, pracovníkům obecních úřadů a dárcům, kteří přispěli do kasiček. Za Charitu Frýdek-Místek Renáta Zbořilová, koordinátorka Tříkrálové sbírky Slovo starosty Změna územního plánu je stále velmi živé téma Vážení občané, na zasedání zastupitelstva obce ve středu 26. února byla na programu kromě jiného i informace o procesu projednávání změny územního plánu. Jelikož je to téma hodně diskutované, popíšu nyní stručně celý proces, který nás ještě čeká. Do 26. února 2014 byl termín, kdy bylo možno podávat připomínky ke zveřejněnému návrhu. V průběhu března bude pořizovatel vyhodnocovat připomínky nejen občanů, ale i orgánů státní správy. Na dalším zasedání zastupitelstva obce budou zastupitelé schvalovat konečný návrh zadání. Schválený návrh projektant zapracuje do dokumentace a pak začne další kolo projednávání, a to jak s orgány státní správy, tak i s veřejností, která bude mít opět možnost se k návrhu Změny č.1 Územního plánu Sedliště vyjádřit. Teprve po tomto kole, nebudou-li námitky, bude změna územního plánu zastupitelstvem obce schválena a vydána. Tolik k procesním záležitostem. Co se týká rozsahu změn, ty budou, s ohledem na metodiku Ministerstva pro místní rozvoj a vyjádření Moravskoslezského kraje, minimální. Bližší a detailnější informace ke změně územního plánu budou projednávány na dalším veřejném zasedání zastupitelstva obce, na které všechny občany srdečně zveme. Jaromír Krejčok, starosta obce Poplatky za psy a za odpady zaplaťte do konce března Obecní úřad upozorňuje občany, že se blíží konec termínu pro úhradu poplatků za psy a za likvidaci odpadů. Kdo ještě nestihnul poplatky zaplatit, měl by tak učinit nejpozději do 31. března. (oú)

2 ISO 9001:2009 SKALICE-Záhoří (objekt žampionárny) Tel./fax: Mobil: DOPRAVA POLYSTYRÉNU ZAJIŠTĚNA NA MÍSTO PODLE POŽADAVKŮ ISO 9001:2009 Kunčičky u Bašky 355 Tel.: Fax: Mobil: Pila Kaňovice s.r.o., Bruzovice 229 nabízí PALIVOVÉ DŘEVO ŠTÍPANÉ ceny jsou uvedeny s DPH za volně sypaný prostorový metr, délka 33 cm: MĚKKÉ (smrk, borovice, olše, modřín) 850,- TVRDÉ (buk, dub, javor, bříza) 1150,- Při odběru 10 prms (plná traktorová vlečka) doprava do 10 km ZDARMA. PALIVOVÉ DŘEVO UKLÁDANÉ NA PALETY MĚKKÉ (smrk, borovice, olše, modřín) 1200,-/m 3 TVRDÉ (buk, dub, javor, bříza) 1500,-/m 3 OBKLADOVÉ PALUBKY 96 x 12,5 mm 157,-/m x 15 mm 180,-/m x 19 mm 214,-/m 2 Dále nabízíme STAVEBNÍ ŘEZIVO - hranoly, fošny, prkna, palubky, OSB desky atd. Tel.: PODLAHOVÉ PALUBKY 146 x 28 mm 327,-/m x 24 mm 278,-/m 2

3 Zastupitelé v únoru řešili rozpočet, územní plán i žádosti o dotace a konci února proběhlo zasedání zastupitelstva obce Sedliště, N v tomto volebním období již pod pořadovým číslem 17. Na tomto zasedání byl především schválen rozpočet obce na letošní rok, upraven rozpočtový výhled na roky 2014 až 2017 a byla schválena účetní závěrka obce a příspěvkové organizace Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště za rok Zároveň byli občané informováni o procesu zpracovávání změny č.1 Územního plánu Sedliště. Za poslední tři měsíce obec podala osm žádostí o dotace Za poslední tři měsíce si obec požádala celkem o osm dotací na realizaci sedmi projektů. Doposud však nemáme vyhodnocení těchto žádostí a zatím tedy netrpělivě čekáme na výsledky. To se týká, mimo jiné i kompostérů. Poslední podaná žádost o dotaci je na realizaci projektu Sedlišťská štreka. Jedná se o záměr propojit Bezručovu vyhlídku s centrem obce přírodním chodníčkem s naučnou stezkou, která bude dále pokračovat směrem na Mlzáky kolem Ostravické Datyňky ve Stavech. Díky dotaci by se občané mohli vzdělávat v zajímavých oblastech Další žádost o dotaci, kterou budeme podávat v nejbližších dnech, je trochu z jiného soudku. Doposud jsme z dotačních zdrojů především budovali, tentokrát bychom se chtěli vzdělávat. Nebudu raději komentovat podmínky dotačního titulu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který patří pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, nicméně budeme-li s touto žádostí úspěšní, proběhne v následujících 13 měsících v naší obci cyklus seminářů, workshopů a školení na různá témata v pěti základních oblastech - PC gramotnost, finanční gramotnost, spotřebitelská gramotnost, základy podnikání a především právní vzdělávání. Vzdělávání by mělo zahrnout i nový občanský zákoník Zastupitelé rozhodli pro tento projekt vzdělávání hlavně s ohledem na poslední jmenované téma a s důrazem na účinnost nového občanského zákoníku, který vešel v platnost od 1. ledna Budeme-li s touto žádostí o dotaci úspěšní, předpokládám následně dotazníkové šetření tak, abychom vytipovali správné oblasti vzdělávání a předběžný zájem občanů. Nakonec by ještě měla zaznít informace, že tento vzdělávací projekt je určen pro ekonomicky aktivní obyvatelstvo. Rozpočet už má schválen i region Slezská brána Kromě těchto bodů na zasedání zastupitelstva proběhly také informace o schválení rozpočtu na rok 2014 v orgánech regionu Slezská brána a o kontrole hospodaření regionu Slezská brána za rok 2013 ze strany kontrolní skupiny. Usnesení zastupitelstva je zveřejněno na webových stránkách obce Jaromír Krejčok, starosta obce Rozpočet obce Sedliště na rok 2014 astupitelé obce Sedliště schválili na svém posledním veřejném zasedání, konaném dne 26. února letošního roku, rozpočet na rok 2014, Z jehož návrh připravili členové finančního výboru spolu se starostou obce v průběhu ledna a února letošního roku. Příjmy přesáhnou částku 18,5 miliónů korun Obec ve svém rozpočtu počítá s celkovými příjmy ve výši 18, milionu korun, přičemž zůstatek z minulého roku je ve výši 1, milionu korun. Zdrojem příjmů rozpočtu jsou především daňové příjmy jako například výnos daně z přidané hodnoty (6,4 milionu korun), výnos daně z příjmů právnických osob (3 miliony korun), výnos daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (3 miliony korun), daň z nemovitostí (0,8 milionu korun). Výdaje půjdou na různé účely Celkové výdaje pak činí 18, milionu korun. Největší objem výdajů bude v letošním roce směřovat na činnost místní správy (3,34 milionů korun), školství (2 miliony korun), komunální služby (1,558 milionu korun), veřejně prospěšné práce (1,390 milionu korun), silnice (1,050 milionu korun). Nespecifikovaná rezerva činí 1, milionu korun. Investice v roce 2014 Nejnákladnější investicí pro letošní rok je celková rekonstrukce komunikace pod školou (tělocvičnou), která je v současné době ve velmi špatném stavu a přitom ji využívá mnoho občanů (příjezd ke škole, na hřbitov, na fotbalové hřiště). Náklady na tuto akci představují částku 600 tisíc korun. Mezi dalšími musíme zmínit vybudování provizorního chodníku na Bezručovu vyhlídku. Další finanční prostředky poputují mimo jiné na rekonstrukci části vnitřních prostor hasičské zbrojnice, na výstavbu hřiště pro plážový volejbal, oplocení hřiště s umělým povrchem, doplnění dětských herních prvků na hřišti pod školou, ozvučení sálu kulturního domu, pořízení doplňků k obecnímu malotraktoru (přívěs, kartáč na čištění komunikací), a jiné. V neposlední řadě obec také počítá s instalací kamerového systému v centru obce s cílem zajistit bezpečnost osob a ochranu majetku obce. Obec poskytla nemalé dotace Zastupitelstvo obce také rozhodlo o poskytnutí nemalých finančních částek formou neinvestičních dotací různým místním organizacím a spolkům. Patří mezi ně TJ Sedliště oddíl kopané (200 tisíc korun), Římskokatolická farnost Sedliště (50 tisíc korun), ZO Českého svazu včelařů Sedliště (20 tisíc korun), Sbor dobrovolných hasičů Sedliště (17 tisíc korun), Hornický spolek Rozkvět (20 tisíc korun), Klub důchodců (15 tisíc korun). Obec také podporuje i některé neziskové organizace, jejichž služeb využívají občané obce jedná se o Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka (20 tisíc korun), Charitu Frýdek- Místek (20 tisíc korun), AS SENIOR o.p.s. (20 tisíc korun), Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. (15 tisíc korun), ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek-Místek (15 tisíc korun), a jiné. Plánované investiční záměry Obec v současné době netrpělivě očekává, zda bude úspěšná se svými žádostmi o dotace na větší investiční akce výstavba chodníku ve směru na Bruzovice - III. etapa, zateplení a výměna oken v budově muzea, rekonstrukce a zateplení budovy hasičské zbrojnice a výměna zdrojů tepla v objektu základní školy. V případě, že obec se svými žádostmi uspěje, mohly by se zmíněné investiční akce realizovat ještě v letošním roce. Rozpočet se v průběhu roku ještě upřesní Rozpočet samozřejmě není možné považovat za definitivní, v průběhu roku bude docházet podle potřeb k jeho úpravám (např. v návaznosti na případné získání dotací na připravené investiční akce). S rozpočtem obce je možné se detailně seznámit na internetových stránkách obce Ing. Jakub Nitra, předseda finančního výboru S Zelené odpady patří do kompostárny příchodem jara brzy začne sezona zahrádkářských prací. S oteplením přicházejí také každoroční starosti zahrádkářů, kam s trávou. Pro občany obce i pro zahrádkáře stále platí, že ti, kteří uhradili poplatek za likvidaci odpadů na letošní rok, mají možnost vozit zelený odpad do kompostárny (sběrného dvora) v Bruzovicích, a to ZDARMA. Rád bych tímto apeloval na všechny, kterých se to týká: Pokud sami nekompostujete, rozhodně nevyvážejte zelený odpad do lesů nebo na cizí pozemky. Mnohdy to jejich vlastníkům komplikuje život a přidává starosti, připomenul starosta obce Jaromír Krejčok. (jr) Provozní doba sběrného dvora v Bruzovicích: PO 8 14 ÚT 8 16 ST 8 14 ČT 8 16 PÁ 8 14 SO 8 12

4 Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Na sedlišťské základní škole vzniknul taneční kroužek Move up! aneční kroužek Move up! funguje na Základní škole v T Sedlištích od října minulého roku. Trenérkami jsou od jeho počátku Tereza Pohludková a Hana Randýsková. Kroužek čítá na šestnáct děvčat od 1. třídy až po 7. třídu. Zabýváme se především show-dance, což lze popsat jako veselý, hravý tanec, který je doprovázen rekvizitami, scénkami z filmů a podobně. Cílem show-dance je zaujmout diváky a pobavit je. Děvčata, která v kroužku tančí, jsou velmi šikovná a všichni dohromady začínáme být dobrou partou. V dubnu či květnu se chceme zúčastnit místní začátečnické soutěže v Novém Jičíně či jinde a poměřit své taneční dovednosti s jinými. Maminky, tatínkové, babičky, kamarádky či další známí malých tanečnic se mohou těšit na první vystoupení tanečního kroužku Move up! už ke Dni matek. Sestavu pro letošní rok jsme pojaly na téma Slunce seno, takže se diváci mohou těšit na známé momenty z tohoto filmu a jeho taneční zpracování. Budeme rády, když se naše řady příští rok ještě rozšíří. Hana Randýsková Děti zakončily masopust karnevalem obu masopustu Sedliště letos zakončily dětským karnevalem. V neděli 2. března přišli do D sedlišťského kulturního domu nejrůznější čertíci, víly, princezny, zbojníci a další postavičky, aby společně strávily odpoledne plné zábavy a soutěží. Program dětem zpestřili klauni, kteří měli plno nápadů a do dění zapojili nejen děti, ale i jejich rodiče. Po klauniádě byla pro děti připravena tombola a zábavné odpoledne nakonec vyvrcholilo vyhlášením nejhezčích masek. V mladší kategorii byly ohodnoceny masky - rybí král, myška Miky a motýlí víla Klárka, ve starší kategorii potom indiánka, turecká tanečnice a čarodějnice Adéla. Malým i velkým účastníkům veselé odpoledne zpestřilo občerstvení domácí výroby z dílen šikovných maminek a ostatních členů Sdružení rodičů, které všem velice chutnalo. Dětský karneval ukončil letošní masopust. Ten začíná po svátku Tří králů a končí před Popeleční středou. Popeleční středa nemá své pravidelné datum, ale v každém případě zahajuje čtyřicetidenní postní období před Velikonocemi. Jejich termín se zase řídí datem prvního jarního úplňku - první neděle po něm je velikonoční. V roce 2014 připadl termín masopustního úterý na 4. března. Fotografie z akcí a další informace Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ v Sedlištích najdete na webových stránkách Martina Janecká Andrea Chromíková a Obec Sedliště Vás srdečně zvou na výstavu JARO S VŮNÍ PATCHWORKU Výstava potrvá od 1. dubna do 30. dubna v Muzeu Lašská Jizba Sedliště Otevřeno Pondělí, středa od 10:00 16:30 hod. Úterý, čtvrtek od 10:00 14:30 hod. Výstavu můžete navštívit kdykoliv, po domluvě s p. Monikou Ruskovou Tel: , , Knihovna Sedliště Dne od 15:30 do 18:30 hod. se bude v rámci výstavy konat workshop ODPOLEDNE S PATCHWORKEM Po celou dobu výstavy bude možno zakoupit patchworkové výrobky. V domácnostech opět proběhne šetření Životní podmínky 2014 Č eský statistický úřad organizuje v roce 2014 výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice - EU-SILC 2014 (Životní podmínky 2014), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 32 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 9962 domácnostech, z nichž se 5962 zúčastnilo šetření i v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem. Šetření bude probíhat od 22. února do 11. května prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které jim vydá Krajská správa ČSÚ, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ, a které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech. S případnými dotazy k tomuto šetření můžete obrátit na paní ing. Evu Kramolišovou z Krajské zprávy ČSÚ, tel , (čsú) Sedlišťský zpravodaj vydává Obecní úřad Sedliště, Sedliště 271, Vychází podle potřeby obecního úřadu, pro občany Sedlišť zdarma. Distribuci zajišťuje Česká pošta, pobočka Sedliště. Redakční rada: Ing. Jaromír Krejčok, Roman Mokroš, Jana Rumianová. Evidenční číslo MK ČR E Inzerci přijímá obecní úřad, VOIP tel.: , tel.: ,

5 Rozpis zápasů mužů I.A tř. sk. B ročník 2013/2014 jaro 17. TJ ČSAD Havířov TJ SOKOL SEDLIŠTĚ So 15: TJ SOKOL SEDLIŠTĚ TJ Petřvald na Moravě So 15: TJ Bystřice TJ SOKOL SEDLIŠTĚ Ne 16: TJ SOKOL SEDLIŠTĚ SK Beskyd Čeladná So 16: SK Šenov TJ SOKOL SEDLIŠTĚ So 16: TJ SOKOL SEDLIŠTĚ TJ Dolní Datyně Havířov So 16: SK Stonava TJ SOKOL SEDLIŠTĚ So 16: TJ SOKOL SEDLIŠTĚ AFC Veřovice So 17: FC Biocel Vratimov TJ SOKOL SEDLIŠTĚ So 17: TJ SOKOL SEDLIŠTĚ TJ Sokol Dolní Lutyně So 17: FK Baník Albrechtice TJ SOKOL SEDLIŠTĚ Ne 17: SK Beskyd Frenštát p. R. - TJ SOKOL SEDLIŠTĚ Ne 17: TJ SOKOL SEDLIŠTĚ TJ Pražmo-Raškovice So 17:00 Rozpis zápasů mužů B Okresní soutěž ročník 2013/ jaro 12. TJ Sokol Paskov TJ SOKOL SEDLIŠTĚ B Ne 16: TJ Sokol Vojkovice TJ SOKOL SEDLIŠTĚ B So 16: TJ SOKOL SEDLIŠTĚ B TJ Sokol Návsí Ne 16: TJ Sokol Kunčice p. O. TJ SOKOL SEDLIŠTĚ So 16: TJ SOKOL SEDLIŠTĚ B TJ Tošanovice Ne 17: SK Pržno - TJ SOKOL SEDLIŠTĚ B So 17: TJ SOKOL SEDLIŠTĚ B TJ Milíkov TJ SOKOL SEDLIŠTĚ B - - TJ Oldřichovice TJ SOKOL SEDLIŠTĚ B TJ Vendryně B Ne Ne Ne 17:00 17:00 17:00 Rozpis zápasů dorostu Okresní přebor 2013/ jaro 16. TJ SOKOL SEDLIŠTĚ TJ Sokol Lískovec So 13: TJ Dobratice TJ SOKOL SEDLIŠTĚ So 13: TJ SOKOL SEDLIŠTĚ SK Beskyd Čeladná So 13: TJ Sokol Janovice TJ SOKOL SEDLIŠTĚ So 13: TJ SOKOL SEDLIŠTĚ TJ Sokol Palkovice So 14: TJ Sokol Kozlovice TJ SOKOL SEDLIŠTĚ Ne 14: TJ SOKOL SEDLIŠTĚ TJ Sokol Dobrá So 14: TJ Sokol Baška TJ SOKOL SEDLIŠTĚ So 14: TJ Sokol Václavovice TJ SOKOL SEDLIŠTĚ So 14: TJ SOKOL SEDLIŠTĚ TJ Sokol Raškovice So 14: TJ Sokol Metylovice TJ SOKOL SEDLIŠTĚ Ne 14:30

6 Rozpis zápasů žáků Okresní soutěž starší žáci 2013/2014 jaro 12. TJ Raškovice TJ SOKOL SEDLIŠTĚ So 9: TJ Sokol Baška TJ SOKOL SEDLIŠTĚ So 10: TJ SOKOL SEDLIŠTĚ TJ Dobratice Ne 9: TJ Řepiště TJ SOKOL SEDLIŠTĚ So 10: TJ SOKOL SEDLIŠTĚ TJ Sokol Janovice Ne 9: TJ SOKOL SEDLIŠTĚ FC Kozlovice Ne 9: TJ SOKOL SEDLIŠTĚ TJ Sokol Ostravice Ne 9: TJ Sokol Václavovice TJ SOKOL SEDLIŠTĚ So 9: TJ SOKOL SEDLIŠTĚ TJ Sokol Lískovec Ne 9:30 Rozpis zápasů žáků Městská soutěž mladší žáci 2013/2014 jaro 15. TJ Řepiště TJ SOKOL SEDLIŠTĚ Pá 16: TJ Sokol Markvartovice TJ SOKOL SEDLIŠTĚ So 14: TJ Sokol Koblov TJ SOKOL SEDLIŠTĚ So 13: TJ SOKOL SEDLIŠTĚ TJ Sokol Hrabová So 10: TJ Unie Hlubina TJ SOKOL SEDLIŠTĚ Pá 16: TJ SOKOL SEDLIŠTĚ MFK Vítkovice So 10: TJ Slavoj Rychvald TJ SOKOL SEDLIŠTĚ Pá 16: TJ SOKOL SEDLIŠTĚ SK Ostrava Lhotka So 10: TJ SOKOL SEDLIŠTĚ TJ Sokol Pustkovec So 10:00 Obec Sedliště

KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ SR

KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ SR KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ 1. Slávia Orlová - Lutyně SO-ÚZM tráva (UT) 2. Šenov SO- ÚZM tráva 3. Dětmarovice SO-ÚZM tráva 4. Frenštát NE-ÚZM tráva (tráva) 5. Bohumín NE-ÚZM tráva 6. Krnov NE-ÚZM tráva (UT) 7.

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

OBEC BAŠKA Usnesení z 35. schůze Rady obce Baška, konané dne na OÚ Baška v 17:00 hod

OBEC BAŠKA Usnesení z 35. schůze Rady obce Baška, konané dne na OÚ Baška v 17:00 hod OBEC BAŠKA Usnesení z 35. schůze Rady obce Baška, konané dne 12.01.2016 na OÚ Baška v 17:00 hod 1/35/2016 Rada obce Baška schválila program 35. schůze Rady obce Baška, dle přílohy č. 1 usnesení. 2/35/2016

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25 Závěrečný účet obce Životice u Nového Jičína za rok 2013 sestavený ke dni 31.12.2013, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Plnění rozpočtu příjmů,

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 7.5. 2014 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Kronika obce Věžky. Duben Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012. ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne na OÚ ve Věžkách

Kronika obce Věžky. Duben Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012. ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne na OÚ ve Věžkách Kronika obce Věžky Duben 2012 Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne 11.04.2012 na OÚ ve Věžkách Přítomni: 4 členi zastupitelstva Bedřich Gardavský, Simona

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 16. 11. 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Přítomni: Omluveni: Vlastimil Řezníček, Ludmila Juráková, Bc. Ivana Hlavínová,

Více

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od 18:00 hodin v místní knihovně.

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od 18:00 hodin v místní knihovně. Obecní úřad Těchlovice Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 412 558 925 fax: 412 558 925 e-mail: ou.techlovice@volny.cz Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od

Více

celkem bodové na Žadatel (obec, hodnocení kritérium I.1, I.2 a I.3 I.2

celkem bodové na Žadatel (obec, hodnocení kritérium I.1, I.2 a I.3 I.2 Strana 1 Poskytnutí investičních a neinvestičních dotací - náhradníci - dotační titul 1 Pořadí Pořadí Podíl Podíl žadatele Podíl dotace Pořadí dle Celkové Pořadové celkem bodové žadatele na na na Žadatel

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

U S N E S E N Í 10. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 9.12.2015 v prostorách Obecního úřadu Dolní Domaslavice

U S N E S E N Í 10. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 9.12.2015 v prostorách Obecního úřadu Dolní Domaslavice U S N E S E N Í 10. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 9.12.2015 v prostorách Obecního úřadu Dolní Domaslavice V Dolních Domaslavicích dne 9.12.2015 Zpracovala: Grześová Božena

Více

Rozpočet obce byl schválen dne 15.prosince 2014, usnesení č.3/1/2/2014 ve výši ,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny).

Rozpočet obce byl schválen dne 15.prosince 2014, usnesení č.3/1/2/2014 ve výši ,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny). Závěrečný účet obce Bohuslavice nad Vláří za rok 2015 / 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 17 PŘÍJMY Daňové příjmy 11 Daň z příjmů právnických osob za obce 9 1341 Poplatek ze psů 43 134 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 38 1343 Poplatek

Více

KP mužů. Pozn.: Červeně zvýrazněné kluby sestupují. Rk. Družstvo Záp Skóre Body. 1 Pustá Polom :32 66

KP mužů. Pozn.: Červeně zvýrazněné kluby sestupují. Rk. Družstvo Záp Skóre Body. 1 Pustá Polom :32 66 KP mužů 1 Pustá Polom 30 20 6 4 67:32 66 2 Dětmarovice 30 18 5 7 59:31 59 3 Slavia Orlová 30 17 6 7 51:31 57 4 Bohumín 30 13 8 9 64:43 47 5 Heřmanice 30 13 7 10 56:50 46 6 Markvartovice 30 13 4 13 57:60

Více

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2014 / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2014 / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ - 1 - Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok v tis.kč Schválený

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 25.2.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

Stát s rozdělováním daní nespěchá, některé investiční akce asi budou muset počkat

Stát s rozdělováním daní nespěchá, některé investiční akce asi budou muset počkat S e d l i š ť s k ý z p r a v o d a j 4/2013 Stát s rozdělováním daní nespěchá, některé investiční akce asi budou muset počkat bec pochybuje, jestli letos bude moci, na O rozdíl od minulých roků, čerpat

Více

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 Obec Popovice Popovice čp. 303 PSČ 686 04 IČ : 00291269 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah : I. Základní

Více

Cyklotrasy (2013) 1) (kolo od Jany) Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Brušperk Krmelín Stará Bělá Ostrava (27 km)

Cyklotrasy (2013) 1) (kolo od Jany) Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Brušperk Krmelín Stará Bělá Ostrava (27 km) Cyklotrasy (2013) 1) 6.3. 2013 (kolo od Jany) Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Brušperk Krmelín Stará Bělá Ostrava (27 km) 2) 16.4. 2013 Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Brušperk

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

U S N E S E N Í z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka, konaného dne od 18:00 hod. v zasedací síni OÚ Stará Paka

U S N E S E N Í z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka, konaného dne od 18:00 hod. v zasedací síni OÚ Stará Paka U S N E S E N Í z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka, konaného dne 25. 2. 2016 od 18:00 hod. v zasedací síni OÚ Stará Paka Zastupitelstvo obce Stará Paka: 1) schvaluje program 9. veřejného

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 130 Poplatek za veř.prostranství... 500 Pobytové poplatky... 40 Místní poplatek za výherní hrací přístroje... 1 620 Správní poplatky...

Více

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO:

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELKÁ POLOM ROK 2014 v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Základní údaje o obci: Název: Obec Velká Polom

Více

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014 číslo 37/1 Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíce únor a březen 2014 číslo 37/2 Rozpočtové změny - zvýšení rozpočtu

Více

Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Adresa: Obec Smilovice, Smilovice čp. 13 Telefon

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček Stanovy spolku Spolek rodičů - Havlíček Článek 1 Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název spolku je Spolek rodičů - Havlíček (dále jen spolek) 2. Sídlo spolku je ZŠ Litoměřice Havlíčkova

Více

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (dle 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

DODATEK č. 43 ke smlouvě evidenční číslo 02047/2006/DSH

DODATEK č. 43 ke smlouvě evidenční číslo 02047/2006/DSH KUMSP08RFGL0 M DODATEK č. 43 ke smlouvě evidenční číslo 02047/2006/DSH o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z 23. veřejného zasedání ZO Víchová nad Jizerou ze dne 3. června 2014 od hod 1. Starosta zahájil jednání Přítomno 9 zastupitelů,

Zápis z 23. veřejného zasedání ZO Víchová nad Jizerou ze dne 3. června 2014 od hod 1. Starosta zahájil jednání Přítomno 9 zastupitelů, Zápis z 23. veřejného zasedání ZO Víchová nad Jizerou ze dne 3. června 2014 od 19.00 hod 1. Starosta zahájil jednání Přítomno 9 zastupitelů, zapisovatelem určen Mgr. Miroslav Kobr, za ověřovatele zápisu

Více

Cyklotrasy (2012) 4) 23.3. 2012 (staré kolo)

Cyklotrasy (2012) 4) 23.3. 2012 (staré kolo) Cyklotrasy (2012) 1) 16.3. 2012 (staré kolo) Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Petřvald Mošnov Skotnice Příbor Kopřivnice (Vlčovice) Měrkovice Kozlovice Palkovice Frýdek-Místek (46 km, průměr

Více

Závěrečný účet. Návrh závěrečného účtu obce Tísek za rok 2015

Závěrečný účet. Návrh závěrečného účtu obce Tísek za rok 2015 Závěrečný účet Návrh závěrečného účtu obce Tísek za rok 2015 / zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa:

Více

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Horní Tošanovice konaného dne

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Horní Tošanovice konaného dne Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Horní Tošanovice konaného dne 3.10.2016 Přítomno: dle presenční listiny - 8 členů zastupitelstva obce, přítomno 6 občanů Zasedání bylo zahájeno v 17,45 hodin a

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 Okres Bruntál BR TJ Slavoj Bruntál 44741766 Tělovýchovná jednota Slavoj SKP Bruntál 47656964 Sportovní klub policie TJ Kovohutě Břidličná 00560529 TJ Kovohutě

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

21) 25.5. 2008 (s Janou) Ostrava Stará Bělá Paskov Oprechtice Krmelín Stará Bělá Ostrava

21) 25.5. 2008 (s Janou) Ostrava Stará Bělá Paskov Oprechtice Krmelín Stará Bělá Ostrava Cyklotrasy (2008) 1) 25.2. 2008 Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Brušperk Krmelín Oprechtice Nová Bělá Stará Bělá Ostrava (30 km, průměr 26,4 km/h) 2) 26.2. 2008 Hukvaldy Fryčovice Staříč Oprechtice

Více

Oběžník č. 8/2012 1/ Pozvání na Nošovické slavnosti v sobotu 25. 8. 2012 2/ Pozvání na Pohádkový les v sobotu 1. září 2012

Oběžník č. 8/2012 1/ Pozvání na Nošovické slavnosti v sobotu 25. 8. 2012 2/ Pozvání na Pohádkový les v sobotu 1. září 2012 Oběžník č. 8/2012 1/ Pozvání na Nošovické slavnosti Obec Nošovice a občanská sdružení Vás srdečně zvou na tradiční Nošovické slavnosti, které se konají v sobotu 25. 8. 2012 ve sportovně-společenském areálu

Více

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE Zápis a USNESENÍ RADY OBCE 26. schůze konaná dne: 04. 01. 2012 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Boček, Ing. Kohut, p. Kiková, Ing. Veselá Omluven: Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Z á p i s. o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově v období

Z á p i s. o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově v období Z á p i s o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne 02. 03. 2015 v budově OÚ v Neplachově v období 2014-2018 Přítomní členové zastupitelstva: 6 (Machová, Mizera, Suková, Švec, Vaněčková,

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období 2014 2018 konaného dne 18.02.2015 ve výstavní síni MÚ Krupka Přítomno:20 Nepřítomno: 1 Z toho omluveno: 1 Zasedání zastupitelstva města

Více

Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2015

Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2015 Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2015 Legislativa: - Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ SR

KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ SR KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ 1. Slávia Orlová červenobílá červenobílá - červenobílá 2. Šenov bílá bílá - bílá 3. Dětmarovice bílá modrá - bílomodrá 4. Frenštát bílá bílá - bílá 5. Bohumín žlutá modrá - žlutá 6.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice (dále

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu, II. patro od 17.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu, II. patro od 17. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne 28. 01. 2016 ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu, II. patro od 17.00 hodin 1/11/2016 Zastupitelstvo obce Baška schvaluje program 11.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Sportovně-technická komise

Sportovně-technická komise ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Moravskoslezský KFS Hornická 54 709 80 Ostrava Sportovně-technická komise Zápis č. 1 ze dne 6.8.2008 SR 2008-2009 Přítomni: pp. Koláček, Kondziolka, Kopia, Mižák, Šimek, Tichavský,

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307.

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307. OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

STATISTICKÝ PŘEHLED ZÁSAHOVÉ ČINNOSTI Likvidace obtížného hmyzu

STATISTICKÝ PŘEHLED ZÁSAHOVÉ ČINNOSTI Likvidace obtížného hmyzu HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Odbor operačního řízení Pracoviště technického zabezpečení a statistiky Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje STATISTICKÝ PŘEHLED ZÁSAHOVÉ

Více

Obec Sedliště, Sedliště 271. č. 3/2007

Obec Sedliště, Sedliště 271. č. 3/2007 Obec Sedliště, 739 36 Sedliště 271 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3/2007 Zastupitelstvo obce Sedliště se na svém zasedání dne 17.12.2007 usnesením č. 8 usneslo vydat na základě 29 odst.1

Více

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 18. 12. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

USNESENÍ z III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne

USNESENÍ z III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne USNESENÍ z III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 30. 3. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise 2. Kontrola usnesení

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Zápis č. 1/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Krásné Hoře, konaného dne od hod.

Zápis č. 1/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Krásné Hoře, konaného dne od hod. Zápis č. 1/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Krásné Hoře, konaného dne 17.3.2014 od 18.00 hod. Místo konání: obecní úřad Krásná Hora 34 Doba konání: začátek jednání 18.00 hod. Konec jednání

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Z á p i s. ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kameni od 18,00 hodin

Z á p i s. ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kameni od 18,00 hodin Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne 16.11.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kameni od 18,00 hodin Přítomni: Petr Pipek, Pavel Panský, Luboš Špitálník, Mgr. Petra Michalová,

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý. Obec Mutěnice. Rozpočtový rok : 2008

Z Á V Ě R E Č N Ý. Obec Mutěnice. Rozpočtový rok : 2008 Obec Mutěnice Rozpočtový rok : 2008 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T 1) Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 2) Tvorba a použití fondů 3) Hodnocení hospodářské činnosti 4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu

Více

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9.

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. INFOKANÁL HUKVALDY Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. Vysílání Janáček 12/2010 od 1:00,5:00,9:00,13:00,17:00,21:00 hodin Vysílání TV Mikroregiony 33/2010 od 2:00,6:00,10:00,14:00,18:00,22:00 hodin Den

Více

Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010

Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010 Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Hodslavice závěrečného účtu obce za rok. 2010 1) Plnění příjmů

Více

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne v hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp.

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne v hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp. Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne 26.4.2016 v 19.00 hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp. 32 Přítomní: Bohuslava ANTONYOVÁ, Václav ČADEK, Karel LUKÁŠ, Martin

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne

Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne O B E C V L A S A T I C E PSČ 691 30 Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18. 12. 2015 Přítomni: p. Pavel Procházka, p. Ing. Petr Hubáček Ph.D., p. Karel Valenta, p. Libor Šulc

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 04. 2013 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26.

Více