, , ČSOB / IČO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAPLETAL@ADAM.CZ 621 526, 621 244, 00420.603.55 14 17 ČSOB 155361679/0300 - IČO"

Transkript

1 Asociace malých debrujárů České republiky,os. Sokolovská 702, BUČOVICE Pobočka: Praha 1, Senovážné nám. 24, Mgr.Petr Zapletal Tel/fax/zázn , tel , Mobil ČSOB a.s. divize Poštovní spořitelny č.účtu / IČO S DEBRUJÁRY ZA VĚDOU Debrujárské zahraniční programy jsou nejlepší cestou jak si rozšířit vědomosti, získat informace a ještě se dobře pobavit! Zahraniční programy AMD ČR na rok 2008

2 PŘEHLED ZAHRANIČNÍCH PROGRAMŮ AMD ČR NA ROK 2008 SKUPINA : 45 osob Složení skupiny: 40 platících účastníků + 2 vedoucí zdarma + 1 průvodce + 2 řidiči NÁZEV PROGRAMU POČET DNÍ CENA pro člena AMD CENA pro nečleny PAŘÍŽ Kč Kč PAŘÍŽ+VERSAILLES Kč Kč FUTUROSCOPE + PAŘÍŽ Kč Kč FUTUROSCOPE+PAŘÍŽ+LA ROCHELLE Kč Kč LONDÝN Kč Kč LONDÝN+DUXFORD+CAMBRIDGE Kč Kč BELGIE Kč Kč Obecně platná pravidla pro uskutečnění zahraniční cesty s AMD ČR 1. Písemnou objednávku odešlete na ústředí AMD ČR,Senovážné náměstí 24, Praha. 2. V objednávce uveďte: a) jméno skupiny a vedoucího, včetně, kontaktních adres a tel/fax/ spojení b) název zvoleného programu c) termín odjezdu a návratu skupiny d) místo a hodinu přistavení autobusu e) bankovní spojení 3. Vedoucí obdrží obratem tzv. potvrzení a způsob úhrady programu s dalšími pokyny. 4. Vedoucí skupiny je povinen dodat nejpozději 10 dnů před odjezdem na ústředí AMD ČR seznam účastníků s uvedením jména, příjmení, adresy bydliště, data narození a čísla pasu. 5. Úhrada v celkové částce za skupinu, musí být uhrazena nejpozději dva měsíce před odjezdem na účet AMD ČR /0300 a o platbě zasláno avízo. 6. Storno: skupina, resp. jednotliví účastníci, si musí zajistit náhradníky. V případě nižšího počtu než 42 osob nebudou částky vráceny. 7. V případě zrušení akce ze strany skupiny budou účtovány částky za rezervace, nejméně však ve výši Kč. 8. Při nedodržení podmínek stanovených pro výjezd skupiny zejména v bodech 4 a 5 nemůžeme zaručit odjezd skupiny. 9. Cena uvedená za jednotlivce u programů zahrnuje: dopravu autokarem během celého pobytu, průvodce, uvedené vstupné, ubytování ve třílůžkových pokojích hotelu typu Formule 1. Kalkulaci ceny může vedoucí klubu (gestor akce) přímo konzultovat s ústředím AMD ČR. 10. Vedoucí skupiny si může dohodnout dopravce ve svém okolí, vždy je však nutné odeslat objednávku z ústředí AMD ČR a přesně stanovit smluvní podmínky.

3 CESTOVÁNÍ ZA VĚDOU Na základě zkušeností z realizovaných projektů uplynulých let ze zahraničního cestování, dospěli organizátoři k následujícím závěrům a doporučením: 1. Zahraniční programy AMD ČR jsou v současné podobě vynikající formou neformálního působení nejen na děti a mládež, ale i na pedagogické kolektivy. 2. Značný význam má koncentrace zkušeností, rozšiřování vztahů se zahraničními partnery i popularizace vědy. 3. Využití účasti členských klubů: v mezipředmětových vztazích ve školách, zlepšení zájmu o výuku, zájmu o cestování, zvýšení pocitu hrdosti na vlastní zemi, motivace k jazykové přípravě. 4. Možné přístupy k zařazování zahraničních cest: vždy na základě pravidelné práce kolektivu dětí nebo studentů pod pedagogickým vedením v klubu. a) motivační - absolvování vybraného programu a využívání získaných poznatků k rozšíření vlastní "cesty za vědou". b) vyvrcholení celoroční přípravy - cesta za vědou slouží k ověření poznatků získaných při práci v klubu a je odměnou vybraným členům. 5. Při přípravě skupiny doporučujeme použít následující strukturu: a) sonda zájmu o akci v klubu a následná konzultace s pořadatelem b) úvodní informace, výběr účastníků, konkretizace úkolů a termínů c) předcházející schůzka s rodiči účastníků a organizátorů d) cílená příprava dětí na pravidelných schůzkách klubu e) možnost slučování zájmů menších skupin s doplňujícími programy podle tématických celků (např. výtvarné, historické, technické). 6. Termín výjezdu doporučujeme plánovat s šestiměsíčním předstihem, v rámci činnosti klubu a v konzultaci s ústředím AMD ČR. 7. Způsob zařazení dětí a vedoucích na akci (uvolnění, proplácení, suplování apod.) zajišťuje vedoucí akce v koordinaci s ředitelem školy. Dle pokynů MŠMT lze uvolnit pedagogického pracovníka i dítě během jednoho školního roku na 6 dní. 8. Doprava: využíváme dlouhodobě smluvně vázaných autokarů (zkušenosti řidičů, znalost trasy a programů, jejich pomoc organizátorům, aj.) Vedoucí akce má možnost zajistit si dopravce v okolí svého působení. Objednávku je vždy nutné vystavit na ústředí AMD ČR. 9. Při výjezdech nebyly zjištěny známky psychického, či fyzického přetěžování dětí, ani zásadní zdravotní potíže. 10. Z pohledu programu cesty je vhodné volit termín přes víkendy, kdy jsou centra volnější, není přetížena městská doprava a děti nemají narušenou školní výuku.

4 11. Při stanovení základní ceny mají organizátoři možnost upravit program a poskytované služby (snídaně i občerstvení lze zajistit u řidičů funkci průvodce může plnit i pedagog.) 12. Strava: a) lze objednat snídaně v hotelu (ve Francii cca za 3,40 Eur, v Belgii za cca 4,40 Eur) b) lze objednat - s předstihem- improvizované snídaně i večeře u dopravce za Kč c) lze zakoupit potraviny s předstihem a jednoho z dospělých účastníků zvýhodnit finančně tím, že stravu během zájezdu zajistí. d) Účastníci nad 15 let si stravu bez problémů zajišťují sami. 13. Doporučujeme zachovat současné programy se všeobecným zaměřením a důrazem na méně známé, ale atraktivní návštěvy vědeckotechnických center. Dle zájmu je možno v programové skladbě zvýraznit některé vědní obory. 14. Osvědčilo se vedení individuálních cestovních deníků účastníků. 15. Pojištění si zajišťuje každá skupina individuálně. 16. Je nutné dodržet termín zaslání seznamu účastníků s uvedením: jména a příjmení, adresy bydliště,data narození a čísla pasu. Vždy nejpozději 10 dnů před odjezdem. 17. Úhrada za celou skupinu musí být na účtu asociace 30 dnů před odjezdem. 18. Storno: Pokud se ze zdravotních, či jiných závažných důvodů dítě nemůže zúčastnit, může být zastoupeno náhradníkem (i dospělým). Skupina si sama zajišťuje náhradníky. Složená částka se nevrací! V případě nižšího počtu než 42 osob, nemůže asociace částku vracet. 19. UPOZORNĚNÍ: poslední dobou se množí případy krádeže ve Formulích! Připomínáme, že je třeba vše sepsat na místě s pracovníkem Formule 1 a mít potvrzený protokol od policie a adresu pojišťovny, která vyřizuje tyto případy pro daný hotel. Přejeme šťastnou cestu!

5 PAŘÍŽ - 5 rámcový program vědeckotechnického cestování AMD ČR pro rok den 2.den 3.den odjezd z ČR Kařez - možnost oběda v restauraci "U Kroftů" (není v ceně) hraniční přechod Rozvadov, dále Norimberk, Saarbrücken, Metz 7.00 zastávka před Paříží, možnost individuální snídaně Centre George Pompidou, Rivoli prohlídka Louvru (POZOR platí se vstupné pro skupiny učitelů a nad 18 let) Eifellova věž (vstupné není v ceně ) ubytování v hotelu Formule odjezd do Cité v parku La Villette (vstupné v ceně) La Défense, prohlídka moderní architektury Museé Art set Metiers (vstupné v ceně) Notre Dame, Latinská čtvrť projižďka večerní Paříží, Trocadero odjezd do hotelu Formule den Palais de la Découverte- Palác objevů ( vstupné je v ceně ) Champs Elysées,Vítězný oblouk, náměstí Concorde, les Halles program ve skupinách Montmartre, Place du Tertre, Sacré Coeur, Moulin Rouge odjezd z Paříže 5.den Hohenlohe, možnost individuální snídaně cca Praha Program: je variabilní, po dohodě s vedoucím skupiny lze před odjezdem specifikovat dle požadavku a zaměření skupiny (např. návštěva muzea Umění a řemesel, návštěva Museum National D Histoire Naturelle, Město vědy a průmyslu Cité des Sciences et L Industrie - 2x ubytování ve třílůžkových pokojích Formule 1 - bez snídaně - vstupné do Paláce objevů a Cité des Sciences - účastníci do 18 let neplatí vstupné do Louvru,příp. Musée d Orsay Upozornění: vedoucí skupiny musí nejpozději dva měsíce před odjezdem uhradit poplatek za skupinu a předložit seznam účastníků s uvedením jména,příjmení, adresy bydliště, data narození a čísla pasu Cena: Kč Cena pro nečleny AMD ČR: Kč

6 PAŘÍŽ + VERSAILLES 6 dní rámcový program vědeckotechnického cestování AMD ČR pro rok den - odjezd z ČR Kařez - možnost oběda v restauraci "U Kroftů" (není v ceně) hraniční přechod Rozvadov, dále Norimberk, Saarbrucken, Metz 2.den 3.den 4.den 7.00 zastávka před Paříží, možnost individuální snidaně Centre George Pompidou, ulice Rivoli, prohlídka Louvru Učitelé a nad 18 let platí vstupné prohlídka Eifellovy věže (vstupné není v ceně zájezdu) ubytování v hotelu Formule- 1 na okraji Paříže 9.00 odjezd do Versailles prohlidka zahrad ve Versailles La Défense, prohlídka moderní architektury Město vědy a průmyslu CSI v parku La Villette prohlídka expozic (vstupné není v ceně zájezdu) Varianta: návštěva Přírodovědného muzea (vstupné v ceně) Notre Dame, Latinská čtvrť, projížďka večerní Paříží,Trocadero odjezd do hotelu Formule odjezd do centra Palác Objevů, prohlídka expozic (vstupné v ceně) Les Halles, kostel St. Eustach, osobní volno odjezd do hotelu Formule- 1 5.den Rouge 9.30 Montmarte, Sacré Coeur,place du Tertre, Moulin Vítězný oblouk, procházka po Champs Elysées, náměstí Concorde osobní volno odjezd z Paříže 7.00 Hohenlohe, možnost individuální snídaně 6.den cca Praha Program: je variabilní, po dohodě s vedoucím skupiny lze před odjezdem specifikovat dle požadavku a zaměření skupiny - 3x ubytování ve třílůžkových pokojích hotelu Formule 1 - vstupné do Paláce objevů, Přírodovědného muzea - účastníci do 18 let neplatí vstupné do Louvru, příp. Musée d Orsay, Přírodovědného muzea (Museum National D Histoire Naturelle) Upozornění: vedoucí skupiny musí nejpozději dva měsíce před odjezdem uhradit poplatek za skupinu a předložit seznam účastníků s uvedením jména,příjmení, adresy bydliště, data narození a čísla pasu Cena: Kč Cena pro nečleny AMD ČR: Kč

7 rámcový program vědeckotechnického cestování AMD ČR v roce den - odjezd z ČR Kařez - možnost oběda v restauraci "U Kroftů" (není v ceně) hraniční přechod Rozvadov, dále Norimberk, Saarbrucken, Metz 2. den 7.00 zastávka před Paříží, možnost individuální snidaně Centre George Pompidou, ulice Rivoli 9.30 prohlídka Louvru (vstupné platí studenti nad 18 let a učitelé) prohlídka Eifellovy věže (vstupné není v ceně ) ubytování v hotelu Formule 1 3.den 8.30 odjezd do La Roche sur Yon,možnost zastávky na Loiře v Blois nebo Amboise - nocleh 4. den odjezd do La Rochelle La Rochelle, prohlídka města, mořské akvárium (vstupné není v ceně) možnost koupání - ubytování v hotelu Formule 1 5. den FUTUROSCOPE, návštěva unikátního centra kinematografie (vstupné v ceně zájezdu) odjezd do Paříže ubytování v hotelu Formule 1 6. den 8.30 odjezd do centra Paříže Město vědy a průmyslu-csi v parku La Villette prohlídka expozic (vstupné není v ceně) Varianta: návštěva Přírodovědného muzea (vstupné v ceně) Varianta: návštěva Paláce objevů (vstupné v ceně) La Défense, prohlídka moderní architektury Montmartre, Sacré Coeur, place du Tertre,Moulin Rouge odjezd z Paříže 7.den FUTUROSCOPE PAŘÍŽ + LA ROCHELLE 7 dní odpočívadlo v Německu ( možnost individuální snídaně - není v ceně) Praha Program: je variabilní, po dohodě s vedoucím skupiny lze před odjezdem specifikovat dle požadavku a zaměření skupiny - 4 x ubytování ve třílůžkových pokojích hotelu Formule 1 - vstupné do Paláce objevů, Přírodovědného muzea a parku FUTUROSCOPE - účastníci do 18 let neplatí vstupné do Louvru, příp. Musée d Orsay Upozornění: vedoucí skupiny musí nejpozději dva měsíce před odjezdem uhradit poplatek za skupinu a předložit seznam účastníků s uvedením jména,příjmení, adresy bydliště, data narození a čísla pasu. Cena: Kč Cena pro nečleny AMD ČR: Kč

8 FUTUROSCOPE + Paříž 6 dní rámcový program vědeckotechnického cestování AMD ČR v roce den - odjezd z ČR Kařez - možnost oběda v restauraci "U Kroftů" (není v ceně) hraniční přechod Rozvadov, dále Norimberk, Saarbrucken,Metz 2. den 7.00 zastávka před Paříží, možnost individuální snidaně 8.0 -Centre George Pompidou, ulice Rivoli, prohlídka Louvru (vstupné platí studenti nad 18 a učitelé) prohlídka Eifellovy veže (vstupné není v ceně) ubytování v hotelu Formule 1 na okraji Paříže 3. den 8.30 odjezd do Poitiers, možnost zastávky na Loiře v Blois, nebo Amboise Poitiers, prohlídka města,osobní volno - ubytování v hotelu Formule 1 4. den FUTUROSCOPE, návštěva unikátního centra kinematografie (vstupné v ceně) odjezd do Paříže ubytování v hotelu Formule 1 5. den 8.30 odjezd do centra Paříže Město vědy a průmyslu-csi v parku La Villette prohlídka expozic (vstupné není v ceně) Varianta: návštěva Přírodovědného muzea (vstupné v ceně) Varianta: návštěva Paláce objevů (vstupné v ceně) La Défense, prohlídka moderní architektury Montmartre, Sacré Coeur, place du Tertre,Moulin Rouge odjezd z Paříže 6.den odpočívadlo v Německu (možnost individuální snídaně - není v ceně) Praha Program: je variabilní, po dohodě s vedoucím skupiny lze před odjezdem specifikovat dle požadavku a zaměření skupiny - 3 x ubytování ve třílůžkových pokojích hotelu Formule 1 - vstupné do Přírodovědného muzea a parku FUTUROSCOPE, Paláce objevů - účastníci do 18 let neplatí vstupné do Louvru,příp. Musée d Orsay, Upozornění: vedoucí skupiny musí nejpozději dva měsíce před odjezdem uhradit poplatek za skupinu a předložit seznam účastníků s uvedením jména,příjmení, adresy bydliště, data narození a čísla pasu Cena: Kč Cena pro nečleny AMD ČR: Kč

9 BELGIE 6 dní rámcový program vědeckotechnického cestování AMD ČR v roce den odjezd z ČR Kařez - možnost oběda v restauraci "U Kroftů" (není v ceně) hraniční přechod Rozvadov 2.den 3.den 4.den 8.00 příjezd do Bruselu, možnost návštěvy KLUBU debrujárů prohlídka města, Atomium, Mini-Euro Park (vstupné není v ceně:cca 7 Euro) ubytování v hotelu Formule odjezd k moři do Ostende- procházka městem, Zeebrugge, prohlídka pobřeží Bruggy, prohlídka města ubytování v hotelu Formule Waterloo, prohlídka expozic, Butte de Lion ( 5 Euro) Brusel, prohlídka centra města, náměstí Grotte Market ubytování v hotelu Formule 1 5. den exkurze do čokoládovny ( vstupné není v ceně - 3 Euro+ 40 euro za celou skupinu) odjezd do ESC Evropského vesmírného centra, Transinne prohlídka Evropského vesmírného centra v Transinne (vstupné 7,50 E, zdarma jeden pedagog na 20 platících) odjezd do ČR, cestou možnost zastávky v Namur (Dinant) a Luxembourg 6. den Německo - odpočívadlo, možnost individuální snídaně (není v ceně) Praha Program: je variabilní, po dohodě s vedoucím skupiny lze před odjezdem specifikovat dle požadavku a zaměření skupiny (Antwerpy) - 3 x ubytování v hotelu Formule 1 - návštěva klubu debrujárů v Bruselu - výlety do Ostende, Zeebrugge, Brugg a Waterloo Upozornění : vedoucí skupiny musí nejpozději dva měsíce před odjezdem uhradit poplatek za skupinu a předložit seznam účastníků s uvedením jména, příjmení, adresy bydliště, data narození a čísla pasu. CENA: Kč Cena pro nečleny AMD ČR: Kč

10 LONDÝN + DUXFORD + CAMBRIDGE 6 dní rámcový program vědeckotechnického cestování AMD ČR do Velké Británie v roce den odjezd z ČR Kařez - možnost oběda v restauraci "U Kroftů" (není v ceně) hraniční přechod Rozvadov, dále Kolín, Aachen, Dunkerque 2.den 6.00 Calais, trajekt do Doveru. prohlídka centra Londýna, Parlament, Big Benn Westminster Abbey (vstupné není v ceně ), Downing Street Trafalgar Square, Soho, Čínská čtvrť, Piccadily, Rock Circus, volno ubytování ve 3lůžkových pokojích v hotelu Formule, nebo v hotelu LVH 3.den snídaně v hotelu muzeum voskových figurín Mme Tussaud s (vstupné není v ceně) Greenwitch,Cutty Sark, observatoř, Island Garden,Docklands Tower (vstupné není v ceně), Towerbridge,Belfast, St Paul s Monument možnost zařazení večerní prohlídky Londýna odjezd do hotelu 4.den 7.30 snídaně v hotelu 9.00 odjezd do Cambridge, prohlídka univerzitního komplexu návštěva Muzea letectví v Duxfordu ( vstupné je v ceně) odjezd do hotelu 5.den snídaně v hotelu Science Museum (vstupné je v ceně ) Dartford, návštěva Grammar School Dover, trajekt do Calais 6.den Německo, odpočivadlo (možnost individuální snídaně, není v ceně) cca Praha Program: je variabilní, po dohodě s vedoucím skupiny lze před odjezdem specifikovat dle požadavku a zaměření skupiny - trajekt Calais-Dover a zpět - 3 x ubytování ve více-lůžkových pokojích v hotelu v centru Londýna nebo třílůžkových pokojích hotelu Formule 1-3 x snídaně v hotelu v případě ubytování v centru Londýna (Kensington) - vstupné do Science Museum a do leteckého muzea Duxford Upozornění : vedoucí skupiny musí nejpozději dva měsíce před odjezdem uhradit poplatek za skupinu a předložit seznam účastníků s uvedením jména, příjmení, adresy bydliště, data narození a čísla pasu. CENA: Kč Cena pro nečleny AMD ČR: Kč

11 LONDÝN 5 dní rámcový program vědeckotechnického cestování AMD ČR do Velké Británie v roce den odjezd z ČR Kařez - možnost oběda v restauraci "U Kroftů" (není v ceně) hraniční přechod Rozvadov, dále Kolín, Aachen, Dunkerque 2. den 6.00 Calais, trajekt do Doveru Dartford, návštěva Grammar School Londýn, návštěva Science Museum (vstupné v ceně) ubytování ve 3 a 4 lůžkových pokojích v hotelu v centru Londýna 3. den snídaně v hotelu muzeum voskových figurín Mme Tussaud s (vstupné není v ceně) Greenwitch,Cutty Sark, observatoř, Island Garden,Docklands Tower (vstupné není v ceně), Towerbridge, Belfast, St Paul s Monument možnost zařazení večerní prohlídky Londýna odjezd do hotelu 4. den 7.30 snídaně v hotelu 9.00 prohlídka centra Londýna, Parlament, Big Benn, Westminster Abbey (vstupné není v ceně )Downing Street, Trafalgar Square, Soho, Čínská čtvrť, Piccadily, volno odjezd z Londýna trajekt Dover Calais 5.den Německo, odpočívadlo (možnost individuální snídaně - není v ceně) cca Praha Program: je variabilní, po dohodě s vedoucím skupiny lze před odjezdem specifikovat dle požadavku a zaměření skupiny - trajekt Calais-Dover a zpět - 2 x ubytování ve 3 a 4lůžkových pokojích v hotelu v Londýně - 2 x snídaně v hotelu - vstupné do Science Museum Upozornění : vedoucí skupiny musí nejpozději dva měsíce před odjezdem uhradit poplatek za skupinu a předložit seznam účastníků s uvedením jména, příjmení, adresy bydliště, data narození a čísla pasu. CENA: Kč Cena pro nečleny AMD ČR: Kč

12 Chcete být členem AMD ČR? Chcete se stát členem Asociace malých debrujárů ČR? Chcete dostávat pravidelně 4x ročně informační BEPPO, nabídku dalších pokusnických materiálů, mít možnost účastnit se našich akcí, soutěží, setkání, zahraničních výjezdů nebo si založit vlastní klub? Čtěte pozorně následující řádky! Naše asociace sdružuje především KLUBY, tj. alespoň 5 dětí + jeden vedoucí nad 18 let. Členové mohou být i INDIVIDUÁLNÍ, tzn. jednotlivci bez rozdílu věku. ČLENSTVÍ - KLUBY: komunikace s kluby je velmi jednoduchá, oboustranně výhodná a organizačně nenáročná. Veškeré informace jsou sdělovány prostřednictvím BEPPA, písemnou formou, semináři a akcemi určenými klubům. Proto i členství zůstává u klubů jednoduché: podání přihlášky, zaregistrování na ústředí, roční poplatek pro děti á 10 Kč a dospělé á 20 Kč. ČLENSTVÍ INDIVIDUÁLNÍ: pokud budou mít zájem o členství i jednotlivci, mohou si podat přihlášku, budou zaregistrováni, 4x ročně obdrží BEPPO a mohou si vybírat z nabídky určené individuálním členům za členský příspěvek á 100 Kč na jeden rok. Každý klub nebo individuální člen zašle na adresu ústředí: AMD ČR, Senovážné náměstí 24, Praha 1 řádně vyplněnou přihlášku a členské příspěvky podle počtu členů. My je zaregistrujeme a zařadíme do data báze. K daného roku upravujeme členskou základnu podle uhrazených členských příspěvků. Pokud jsem vše vysvětloval příliš složitě, znázorním ještě jednou postup k získání členství: a) vypiš přihlášku - za klub nebo individuálně b) zašli celkovou částku za počet členů klubu nebo á 100 Kč za individuální členství c) jsi řádně zaregistrován Přihlášku je také možné podat elektronicky. Formulář a pokyny jsou na adrese: Přihláška za člena Asociace malých debrujárů České republiky - REGISTRAČNÍ LIST Členství: INDIVIDUÁLNÍ - KLUB (zakroužkujte) Jméno, příjmení: Titul: (individuální člen nebo vedoucí klubu) Datum narození: rodné číslo: / (dobrovolné) Adresa domů Město/obec: PSČ ulice: číslo: Telefon(i UTO): / mobil: Adresa místa působení klubu Okres: Region: Název klubu (nebo KMD při: škole, jiném zařízení apod.): Město/obec: PSČ ulice: číslo: Telefon(i UTO): / fax: / (zakroužkujte, kam si přejete posílat poštu - pokud nezvolíte, bude vám chodit automaticky domů) Souhlasím, aby AMD ČR evidovala a zpracovávala mnou uvedené osobní údaje podle 5 zákona 101/00 Sb. Pro prezentaci vašeho klubu na připojte FOTO a případně další informace Pouze pro kluby Infobulletin BEPPO budu odebírat: POŠTOU ELEKTRONICKY (označ) Počet členů do 14 let: let : let: nad 26 let: Počet členů celkem: KLUB NÁM POMOHL ZALOŽIT:. p o d p i s v e d o u c í h o k l u b u Členské příspěvky uhrazeny hotově dne: v částce: Kč Převodem na účet: /0300 dne: Z účtu číslo: var..symbol: v částce: Kč podpis člena nebo vedoucího klubu

ZÁJEZDY PRO ŠKOLNÍ SKUPINY

ZÁJEZDY PRO ŠKOLNÍ SKUPINY Byli jsme 1. na československém trhu a naše CK ( jako pokračovatel ALBION TRAVEL ) odbavila více než 1000 spokojených kolektivů. Férová nabídka profesionálních služeb ALBIONu: 100% servis Poradenský servis

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se poznávacího pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

Obsah. Obsah. Navštivte nás na Facebooku:

Obsah. Obsah. Navštivte nás na Facebooku: Obsah Díky Facebooku můžete navázat kontakt s ostatními účastníky zahraničních pobytů a sdílet s nimi své zážitky. Navštivte nás na Facebooku: Jazykové pobyty v zahraničí Jazykový kurz v zahraničí je nejefektivnější

Více

PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTA. STUDENT Příjmení a jméno:... Bydliště:... Číslo pasu:...věk v průběhu pobytu:... ANO / NE (v případě, že ne uveďte jaké)

PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTA. STUDENT Příjmení a jméno:... Bydliště:... Číslo pasu:...věk v průběhu pobytu:... ANO / NE (v případě, že ne uveďte jaké) PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTA STUDENT Příjmení a jméno:... Bydliště:... Datum narození:... Číslo pasu:...věk v průběhu pobytu:... Kouříte? Držíte dietu? Jíte všechno maso? ANO / NE ANO / NE (v případě, že ano

Více

a vzdělávací zájezdy pro kolektivy

a vzdělávací zájezdy pro kolektivy ŠKOLNÍ ZÁJEZDY Z Výukové a vzdělávací zájezdy pro kolektivy www.wisnar.cz NEJLEPŠÍ CENA Při větších skupinách je cena za osobu nejzajímavější. Připravíme Vám i kalkulaci pro menší skupinky. MÍSTA ZDARMA

Více

2.1 Zájezd si může zákazník rezervovat ve všech prodejních místech CK Best Reisen a u všech autorizovaných prodejců.

2.1 Zájezd si může zákazník rezervovat ve všech prodejních místech CK Best Reisen a u všech autorizovaných prodejců. Všeobecné smluvní podmínky CK Best Reisen CZ, s. r. o. na rok 2015 ve smyslu zákona č.: 89/2012/1999 Sb., občanský zákoník a o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu pro cestovní kanceláře

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro Rada hl. m. Prahy vyhlásila usnesením č. 2048 ze dne 19. 8. 2014 Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro subjekty působící v oblasti

Více

Jazykové kurzy 2013 pro dospelé. v zahranicí

Jazykové kurzy 2013 pro dospelé. v zahranicí Jazykové kurzy 2013 pro dospelé v zahranicí Vysvětlivky Ikony Tabulky obecné kurzy kurzy pro začátečníky obchodní kurzy kurzy zakončené zkouškou (více informací na str. 148 151) odborné kurzy kurzy pro

Více

Jazykové kurzy 2014 pro dospelé v zahranicí

Jazykové kurzy 2014 pro dospelé v zahranicí Jazykové kurzy 2014 pro dospelé v zahranicí infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR) 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz 75 Vysvětlivky Ikony: obecné kurzy kurzy pro začátečníky obchodní kurzy kurzy zakončené

Více

Pobytové a poznávací zájezdy. pro školní kolektivy. www.ideatour.cz CK IDEA tour; tel.: 466 500 296, 601 353 008; e-mail: ideatour@ideatour.

Pobytové a poznávací zájezdy. pro školní kolektivy. www.ideatour.cz CK IDEA tour; tel.: 466 500 296, 601 353 008; e-mail: ideatour@ideatour. Pobytové a poznávací zájezdy pro školní kolektivy CK IDEA tour, Sladkovského 1892, 530 02 Pardubice www.ideatour.cz Vážení pedagogové, dovolujeme si Vám předložit nabídku poznávacích zájezdů pro školní

Více

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen Podmínky) jsou platné na všechny zájezdy, pobyty

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304 Zájezdy

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

POZNÁVACÍ EXKURZE PO EVROPĚ vhodné pro základní a střední školy. na každých 15 platících studentů 1 pedagog bezplatně. Termín: dle dohody

POZNÁVACÍ EXKURZE PO EVROPĚ vhodné pro základní a střední školy. na každých 15 platících studentů 1 pedagog bezplatně. Termín: dle dohody Načtěte do mobilu čtečkou QR kódů 2014 2015 Školní zájezdy, exkurze, jazykové POBYTY, zimní lyžařské kurzy pro ZŠ, SŠ a VŠ POZNÁVACÍ EXKURZE PO EVROPĚ vhodné pro základní a střední školy Švýcarsko a Německo

Více

Střední školy v zahraničí

Střední školy v zahraničí Střední školy v zahraničí Praha Brno Plzeň Liberec Sydney www.studyline.cz Obsah Strana Úvodem 1 Proč využít služeb STUDYLINE? 2 Obecné informace o programu High School 3 Typy středních škol 4 Státní x

Více

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce Rejstříky jazykových škol a kurzů Průvodce doporučená prodejní cena: 10 Kč praha ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí jazykové zkoušky

Více

PROVOZ A ČINNOST CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ

PROVOZ A ČINNOST CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Katedra regionální ekonomie a správy PROVOZ A ČINNOST CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ Alexander Hampel 2005 RNDr. Alexander Hampel Tento studijní text byl vypracován

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK pro PROVOZOVÁNÍ CESTOVNÍ AGENTURY Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod

Více

., : 265212041/300 ČSOB

., : 265212041/300 ČSOB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB Praha 2,

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

ALPY KRKONOŠ. za cenu LYŽOVÁNÍ V AKCI A JINÉ VYCHYTÁVKY ITÁLIE FRANCIE RAKOUSKO

ALPY KRKONOŠ. za cenu LYŽOVÁNÍ V AKCI A JINÉ VYCHYTÁVKY ITÁLIE FRANCIE RAKOUSKO LYŽOVÁNÍ V AKCI A JINÉ VYCHYTÁVKY ALPY za cenu RAKOUSKO NASSFELD od 2 240 Kč/os. 7 nocí Apartmány Rosenstöckl od 2 240 Kč/os. Termíny: 6.12. 15.12., 7.2. 14.2., 8.3. 18.4. V ceně: ubytování na 7 nocí včetně

Více

INFORMACE LT 2015. 1ks flanelová košile nebo teplejší tričko s dl. rukávem. 2ks trička s dl. rukávem

INFORMACE LT 2015. 1ks flanelová košile nebo teplejší tričko s dl. rukávem. 2ks trička s dl. rukávem INFORMACE LT 2015 Informace k letnímu táboru v termínu 1.8.2015 15.8.2015 Ubytování: Stany s podsadou Doprava: Sraz na vlakovém nádraží Most : 1.8.2015 v 8.00 hodin Návrat na vlakové nádraží Most : 15.8.2015

Více

2.4. Pro žáky, kteří se nezúčastní školy v přírodě, je zajištěna náhradní výuka v jiné třídě, zpravidla téhož ročníku.

2.4. Pro žáky, kteří se nezúčastní školy v přírodě, je zajištěna náhradní výuka v jiné třídě, zpravidla téhož ročníku. Základní škola Kravaře, Komenského 14 ŠKOLA V PŘÍRODĚ Vypracoval: Mgr. Tomáš Dorazil Účinnost ode dne: 22.5. 2003 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást

Více

Vyplnění a odevzdání tiskopisů včetně Cestovní smlouvy, úhrada pobytu a placených služeb kopie

Vyplnění a odevzdání tiskopisů včetně Cestovní smlouvy, úhrada pobytu a placených služeb kopie Informace o táboře a závazné pokyny pro klienty a účastníky tábora (dále jen Závazné pokyny) verze II, typ 1 Provozovatel tábora: Cestovní kancelář Mgr. Robert Černý - Star Line, Hloubětínská 374/10, 198

Více

vydává tuto SMĚRNICI č. 9/2014 o poplatcích I. Předmět úpravy

vydává tuto SMĚRNICI č. 9/2014 o poplatcích I. Předmět úpravy Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. se sídlem Praha 3, Prokopova 16/100, PSČ 130 00 kontaktní adresa Praha 10, Dubečská 900/10, PSČ 100 31 IČ 264 82 789 zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

26. sezóna. tel.: 553 616 023, mobil: 602 786 895. Obsah: Nyní si Vám dovoluji podat několik základních informací:

26. sezóna. tel.: 553 616 023, mobil: 602 786 895. Obsah: Nyní si Vám dovoluji podat několik základních informací: Cestovní kancelář»vidi«privat: (pro písemný kontakt ) Ing. V. Smolka, Neumannova 16 747 07 Opava, tel.: 553 616 023 Kancelář Opava: (pro osobní kontakt): Horní náměstí 47, 746 01 Opava tel.: 553 616 023,

Více

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o možnostech mobility mládeže nejen na evropském kontinentu. Dozvíte se zde o možnostech zahraničních pobytů, komu jsou určeny, co všechno

Více