Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1."

Transkript

1 . Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Metodicko-pedagogické centrum IČO: Ševčenkova 80 0 Bratislava Kontaktná osoba: Ing. Peter IVAN Telefón: 0/ Predmet zákazky: Odborná literatúra..opis predmetu zákazky Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č.. 3. Miesto dodania tovaru: Metodicko-pedagogické centrum, T. Ševčenka, Prešov 4. Lehota dodania: do pracovných dní od doručenia objednávky. Možnosť predloženia ponuky: 6. Spôsob doručenia cenovej ponuky a obsah cenovej ponuky: Cenovú ponuku je potrebné doručiť elektronicky cez systém e-prieskumy, prístup na stránke v sekcii O nás elektronická aukcia e-prieskumy, link: v lehote do..03 do :00 hod. Obsah cenovej ponuky - cenová ponuka musí obsahovať: Celkovú cenu za predmet zákazky v EUR s DPH Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie Prílohy č., kde rozpoložkuje celkovú cenu, ktorú ponúkol cez elektronický prieskum, výsledná cena sa musí rovnať celkovej cene ponúknutej cez elektronický systém. 7. Spôsob určenia ceny 3. Cena za predmet zákazky bude stanovená dohodou zmluvných strán v EUR, podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 8/996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, v znení neskorších predpisov. 3. Cenu za predmet zákazky uchádzač spracuje podľa pravidiel a podmienok uvedených vo

2 výzve. 3.3 Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré si opomenul započítať do ceny predmetu zákazky. Pri tvorbe cien musí uchádzač zohľadniť primeranosť ich stanovenia na základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku. 3.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie v ponuke, že nie je platiteľom DPH. 8. Spôsob hodnotenia cenových ponúk: Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je Najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH. Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý uvedie vo svojej cenovej ponuke najnižšiu celkovú cenu v EUR s DPH v rámci elektronického prieskumu. 9. Komplexnosť cenovej ponuky: Uchádzač musí predložiť cenovú ponuku v súlade s požiadavkami uvedenými vo výzve.

3 P.č. Názov knihy Autor Poč. ks. Odborná literatúra pre lektorov Překonávajte komplex méně... O.Hauk Syndróm vyhoření... A.Kallwass Účinná komunikace v zamestnaní S.Sperandio 3 Teambuilding E. Mohauptová 4 Hry pro rozvoj emocí a komunikace M. Zelinova Predškolská pedagogika J. Prucha, S.Koťátková 6 Školní speciálny pedagóg A.Kucharská... 7 Úvod do školní psychológie S.Štech, J.Zapletalová 8 Vyučovací styly učitelu G.D.Fenstermacher 9 Komunikace ve školní třídě K.Šeďová... 0 Motivace žáku efektívní komunikace M.Mešková Žáci potřebují prěmýšlet L. Krejčová Výchovné problémy s žáky R.Jedlička 3 Detská kresba jako dignostický.. Cognet Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení Pokorná 6 Hodnocení Scott - Lennon 7 Hry po zvládaní agresivity a neklidu Šimanovský 8 Jaký jsem učitel Hrabal, Pavelková 9 Klíčové dovednosti učitele Kyriacou 0 Komunikace s lidmi s postižením Slowik Cena v s DPH/ks Cena v s DPH za celkový počet ks

4 Nenásilná komunikace Rosenberg Přehled psychologie Kern a kol. Psychologie Říčan Rozvíjení emoční inteligence žáků Gajdošová, herényiová Skupinové hry pro cvičení paměti v každém věku Suchá Umění konverzace Naumann Umění prožívat emoce Arrivé Umění přátelského řešení konfliktu Baum Umíte říct ne? Trabacchi Mám dyslexii Zelinková, Čedík Hry pro levou polovinu mozku Bragdon, Gamon Když mozek pracuje jinak Bragdon, Gamon Trénink koncentrace Beyer Zážitkové výukové programy Pelánek Nové hry do klubovny Zapletal, Ráček a kol. Zábavná cvičení pro rozvoj čtení Svoboda Dyslexie v ředškolním věku? Zelinková Rozvoj grafomotoriky a podpora psaní Lipnická Učíme děti ptát se a přemýšlet Zoller Alterantivní školy a inovace ve vzdělávaní Prucha Metódy aktívniho vyučování Sitná Učíme v projektech Kašová, Tomková, Dvořáková

5 Kooperativní učení, kooperativní škola Kasíková Jak si poradit s pravopisem Siwek Rozumově nadané dědti s dyslexií Portešová Dyskalkúlie Simon Cvičení a hry pro déti se sluchovým postižením Roučková Strukturované učení Čadilová, Žampachová Stratégie a metody výuky dětí s autismem... Schopler, Reichler, Lansingová Symptomatické poruchy řeči u dětí Lechta Úvod do teórie a metodológie chování Martin, Bateson Aspergeruv syndrom Attwood Cvičení pro deti se specifickými poruchami učení Pokorná Hry pomáhají s problémy Šimanovský Jak napsať a používať individuální vzdelávací Kaprálek program Kresba jako nástroj poznání dítete Davido Nácvik sebeobsluhy a sociálních dovednosti u Jacobs deti s autizmem Teorie a náprava vývojových porúch učení a Pokorná chování Týmový koučing Mohauptová Vyučovací styly učitelu Fenstermacher Diagmostika narušené komunikační schopnosti Lechta Kvalita, stratégie a efektivita řízení MŠ Bečvářová Pedagogická diagnostika a IVVP Zelinková Zdravotní postižení a pomáhající profese Michalik a kol.

6 Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením... Sociologie výchovy a školy Narcizmus - vnitřní žalář Každý je na něco chytrý Teórie výchovy Výkladový slovník pedagogiky Mentální postižení Speciální pedagogika Moderní pedagogika Školní didaktika Pedagogické ovlivňování volného času Poruchy učení Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole Symptomatické poruchy řeči u dětí Problémové chování u lidí s mentální retardací Základy arteterapie Odborná literatúra pre výskum Portner Havlík, Koťa Rohr Armstrong Strouhal KoláŘ Valenta Slowik J. Prücha Kalhous, Obst B. Hájek, B. Hofbauer, J Pávková Zelinková, Olga Vosmik, Miroslav Lechta, Viktor Emerson, Eric Šicková Fabrici, Jaroslava Srovnávací pedagogika Základy pedagogicko-psyc. výskumu Kvalitatívní výskum v pedagogických vedách Přehled statistických metod spracování dat Průcha Skutil a kol. Švaříček, Šeďová a kol. Hendl 8 6

7 Kvalitatívní výskum Hendl Základy kvantitatívního šetření Punch Ůspěšný návrh výskumu Punch Ůvod do teorie a metodologie měření chování Martin, Bateson Ůvod do metodológie psychologického výskumu Ferjenčík 6 Základy inkluzívní pedagogiky Lechta a kol. Základy sociální pedagogiky Kraus Alternatívní školy a inovace vo vzdělávaní Průcha 3 Školní hodnocení žák u a studentů Košťálová, Miková, Stang 3 Výchova k toleranci a proti rasizmu Šišková 3 Jsme lidé jedné Země Hrdečná a kol. Cena celkom v EUR s DPH

ABECEDNÍ REJSTŘÍK TITULŮ

ABECEDNÍ REJSTŘÍK TITULŮ ABECEDNÍ REJSTŘÍK TITULŮ Název Autor Strana EUR Název Autor Strana EUR 100 aktivit pro výuku angličtiny Hlavičková Z. 19 10,36 100 inspirací z Ekoateliéru Horová J. 60 10,24 12 klíčů k důsledné výchově

Více

Informatika s didaktikou. Okruhy. Povinné předměty: A) Technické prostředky

Informatika s didaktikou. Okruhy. Povinné předměty: A) Technické prostředky Povinné předměty: Informatika s didaktikou Okruhy A) Technické prostředky a. kódování a jednotky informace, číselné soustavy, ukládání dat v počítači, formáty souborů b. architektura procesorů a architektura

Více

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika.

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika. Pedagogika pro střední školy Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová sociální pedagogika srovnávací pedagogika dějiny pedagogiky obecná pedagogika předškolní pedagogika pedagogika volného času speciální pedagogika

Více

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru Předmět Pedagogika Přednáška: 2 hodiny Uzavření: zápočet Vyučující: Mgr. Alena Bendová. Katedra: Katedra hudebních a humanitních věd Platnost: od 2012/2013 Získání zápočtu Podmínkou dosažení zápočtu bude

Více

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 1 PROJEKTY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogické centrum realizovalo jako partner či jako dodavatel služby několik projektů

Více

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole Jana Halašová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku integrace dětí se zdravotním postižením do běžných škol

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

Poskytování poradenských služeb

Poskytování poradenských služeb Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a... - znění dle 116/11 Sb. 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 6, 121 odst. 1 a 123 odst.

Více

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE U n i v e r z i t a P a l a c k é h o v O l o m o u c i Filozofická fakulta katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie obor: Školský management I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á

Více

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Přípravný kurz pro učitelky MŠ a vychovatelky ŠD k jednotlivé maturitní zkoušce Copyright: Ministerstvo školství,

Více

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011.

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011. Škola Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11 Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011 Obsah: 1. Právní východiska 1.1 Základní právní východiska 1.2 Další

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz pe agogika Vanda Hájková Iva Strnadová Inkluzivní vzdělávání zaměření na speciální vzdělávací potřeby kulturní, etnické, jazykové aj. aspekty ve

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R O Č N Í K LXIII V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 10 Vydáno: ŘÍJEN 2007 Cena: 264 Kč OBSAH Část normativní Sdělení MŠMT o pokračování ověřování prvků ŠVP (č.j.

Více

ANALÝZA INDIVIDUÁLNÍHO PŘÍSTUPU PEDAGOGŮ K ŽÁKŮM SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

ANALÝZA INDIVIDUÁLNÍHO PŘÍSTUPU PEDAGOGŮ K ŽÁKŮM SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 1 Analýza individuálního přístupu INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ STUDIE BYLA SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČ TEM Č ESKÉ REPUBLIKY ANALÝZA INDIVIDUÁLNÍHO PŘÍSTUPU PEDAGOGŮ

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Školní vzdělávací program Základní škola, Zbraslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola, Zbraslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola, Zbraslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Škola pro život Verze I. z 23. 10. 0006 Platnost od 1. 9. 2007 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Postoje žáků k integrované tělesné výchově

Více

Návrh absolventských prací denní studium školní rok 2013/2014

Návrh absolventských prací denní studium školní rok 2013/2014 Návrh absolventských prací denní studium školní rok 2013/2014 Psychopedie 1. Práce asistenta ve speciálních zařízeních s dětmi s kombinovanými vadami 2. Poruchy příjmu potravy u osob žijících ve městech

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více