DVPP - šablony pro MŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DVPP - šablony pro MŠ"

Transkript

1 srpen 2017 Přehled programů DVPP vhodných pro projekty zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ Vzdělávací institut Středočeského kraje již od září 2016 připravuje v pololetních programových nabídkách i řadu programů vhodných pro využití v DVPP šablonách v projektech zjednodušeného vykazování v rámci výzev č. 02_16_022 a 02_16_023, Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I., a výzev č. 02_16_035 a 02_16_042, Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ. Nabídka bude dále rozšiřována a konkretizována tak, abyste v průběhu celého období pro realizaci šablonových projektů (do pro MŠ, ZŠ a do pro SŠ a VOŠ) mohli vzdělávat své pedagogy individuálně či si objednat vzdělávání pro celý pedagogický sbor podle podmínek výzvy a vašeho projektu. Níže uvedený přehled programů DVPP v uspořádání podle jednotlivých šablon je informativní a obsahuje aktuální seznam všech programů, které má VISK akreditované, případně probíhá akreditační řízení MŠMT v systému DVPP. Konkretizovaná nabídka DVPP pro šablony včetně akcí na zakázku je součástí nabídky DVPP na 1. pololetí školního roku 2017/18, která je zveřejněna v naší online nabídce na odkaz Vzdělávání pedagogů (použijte oborový filtr obor 14 a 21). Zároveň je nabídka DVPP ve formě elektronického katalogu rozesílána na všechny školy a ŠZ ve Středočeském kraji. Bližší informace ke vzdělávacím programům pro šablony poskytnou metodici na jednotlivých střediscích VISK (viz Kontakty na s nimi je také možné domluvit realizaci šablonového vzdělávání na zakázku. DVPP - šablony pro MŠ I/2.1 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v rozsahu 40 h Rozvoj osobních a sociálních kompetencí učitele MŠ I/2.2 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v rozsahu Osobnostně sociální rozvoj - pro vedoucí pedagogické pracovníky mateřských škol Osobnostně sociální rozvoj - pro pedagogické pracovníky mateřských škol Rozvoj profesních kompetencí předškolních pedagogů I/2.3 a) Čtenářská pregramotnost v rozsahu odin Pedagogická podpora čtenářské pregramotnosti Od hlásky k vyprávění je cesta dlouhá Rozvoj grafomotoriky v předškolním věku ergonomie kreslení a počátečního psaní Rozvoj čtenářské pregramotnosti v MŠ s využitím hudebně pohybových činností Smysluplné aktivity pro rozvoj matematické pregramotnosti I/2.3 b) Matematická pregramotnost v rozsahu odin Pedagogická podpora matematické pregramotnosti I/2.3 e) Inkluze v rozsahu odin Možnosti pedagogické intervence v práci učitelky v MŠ Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami a nadané dítě v mateřské škole Společné vzdělávání v mateřské škole I/2.4 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ v rozsahu odin Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v mateřské škole Akademie pro batolata dvouleté děti v MŠ I/3.1 Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ (min. odin) Pedagogická podpora přirozeného rozvoje řeči dětí I/3.2 Individualizace vzdělávání v MŠ (min. 40 hodin) Individualizace vzdělávání v MŠ 40 h 40 h 1

2 DVPP šablony pro ZŠ ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST II/2.1 - varianta a) Čtenářská gramotnost v rozsahu 1. st.: Rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. st. ZŠ 1. st.: Pedagogická podpora čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ 1. st.: Čteme a učíme se porozumět textu na 1. stupni ZŠ 1. st.: Herní činnosti k rozvoji čtenářské gramotnosti a její ověřování na 1. st. ZŠ 1. st.: Jak být dobrým čtenářem / Metody výuky čtení 2. st.: Rozvoj a ověřování čten, gramotnosti na 2. st. ZŠ 2. st.: Čtenářské dílny jako prostředek rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti 2. st.: Jazykové hry a práce s texty posilujícími čtenářskou gramotnost žáků 2. st.: Techniky čtení a analýza textů II/2.2 - varianta a) Čtenářská gramotnost v rozsahu 1. st.: Cesty ke čtenářské gramotnosti a metody jejího ověřování na 1. st. ZŠ 2. st.: Cesty ke čtenářské gramotnosti a metody jejího ověřování na 2. st. ZŠ II/ 2.4 a varianta a) Čtenářská gramotnost v rozsahu 56 a aktuálně není v nabídce VISK MATEMATICKÁ GRAMOTNOST II/2.1 - varianta b) Matematická gramotnost v rozsahu 1. st.: Podporujeme matematickou gramotnost / Finanční matematika pro 1. stupeň ZŠ 2. st.: Podporujeme matematickou gramotnost / Finanční matematika pro 2. stupeň ZŠ 2. st.: Rozvíjíme matematickou gramotnost - matematika pro všechny 2. st.: Matematika 2G Geogebra & Google pro zefektivnění výuky matematiky CIZÍ JAZYKY II/2.2, 2.4 a varianta b) Matematická gramotnost v rozsahu 32, 56 či - zatím nenabízíme, výhledové připravujeme do dalších akreditačních termínů rozsah II/2.1 - varianta c) Cizí jazyky v rozsahu Mluvení jako cílová dovednost ve výuce anglického jazyka Výuka angličtiny ve skupinách Učíme efektivně, učíme CLILem II/2.2 - varianta c) Cizí jazyky v rozsahu Konverzační kurz německého jazyka Konverzační kurz anglického jazyka Konverzační kurz anglického jazyka 2 Moderní didaktika anglického jazyka II/2.4 - varianta c) Cizí jazyky v rozsahu 56 h Kurz německého jazyka pro pedagogické pracovníky A1 A1/A2 Kurz německého jazyka pro pedagogické pracovníky A1/A2 A2 Kurz německého jazyka pro pedagogické pracovníky A2 A2/B1 Kurz německého jazyka pro pedagogické pracovníky A2/B1 B1 Kurz německého jazyka pro pedagogické pracovníky B1 B1/B2 Kurz německého jazyka pro pedagogické pracovníkyb1/b2 B2 Kurz anglického jazyka pro pedagogické pracovníky A1 A1/A2 Kurz anglického jazyka pro pedagogické pracovníky A1/A2 A2 Kurz anglického jazyka pro pedagogické pracovníky A2 A2/B1 Kurz anglického jazyka pro pedagogické pracovníky A2/B1 B1 Kurz anglického jazyka pro pedagogické pracovníky B1 B1/B2 Kurz anglického jazyka pro pedagogické pracovníky B1/B2 B2 Kurz anglického jazyka pro pedagogické pracovníky B2 B2/C1 Kurz anglického jazyka pro pedagogické pracovníky B2/C1 C1 2

3 II/2.6 - varianta c) Cizí jazyky v rozsahu Kurz německého jazyka pro pedagogické pracovníky / A0-A1 Kurz NJ pro pedagogické pracovníky A1 A1/A2 Kurz NJ pro pedagogické pracovníky A1/A2 A2 Kurz NJ pro pedagogické pracovníky A2 A2/B1 Kurz NJ pro pedagogické pracovníky A2/B1 B1 Kurz NJ pro pedagogické pracovníky B1 B1/B2 Kurz NJ pro pedagogické pracovníky B1/B2 B2 Kurz anglického jazyka / A0 - A1 Kurz AJ pro pedagogické pracovníky A1 A1/A2 Kurz AJ pro pedagogické pracovníky A1/A2 A2 Kurz AJ pro pedagogické pracovníky A2 A2/B1 Kurz AJ pro pedagogické pracovníky A2/B1 B1 Kurz AJ pro pedagogické pracovníky B1 B1/B2 Kurz AJ pro pedagogické pracovníky B1/B2 B2 Kurz AJ pro pedagogické pracovníky B2 B2/C1 Kurz AJ pro pedagogické pracovníky B2/C1 C1 Ceny konverzačních a jazykových kurzů/1 účastník: : Kč při 7 účastnících, Kč při 8 10 účastnících, Kč při 11 a více účastnících. : Kč při 7 účastnících, Kč při 8 10 účastnících, Kč při 11 a více účastnících. 70 h: Kč při 7 účastnících, Kč při 8-10 účastnících, Kč při 11 a více účastnících., : Kč při 7 účastnících, Kč při 8 10 účastnících, Kč při 11 a více účastnících. Vzdělávání v cizích jazycích - konverzační i jazykové kurzy je možné realizovat i na zakázku přímo ve škole (bude uhrazeno minimálně 7 účastnických poplatků). MENTORING II/2.2 - varianta d) Mentoring v rozsahu Mentoring a jeho využití ve školním prostředí Šablony II/2.4 a varianta d) Mentoring v rozsahu 56, - aktuálně není v nabídce VISK INKLUZE II/2.1 - varianta e) Inkluze v rozsahu Přístupy ke vzdělávání v současné škole role učitele v současné škole Přístupy ke vzdělávání v současné škole individualizace výuky a výuka žáků se SVP Úloha školního metodika prevence ve školním poradenském pracovišti Žák s PAS a narušenými komunikačními schopnostmi v ZŠ Společné vzdělávání a zvládání náročných situací v komunikaci pedagoga Hyperaktivní žák s poruchou pozornosti - možnosti pedagogické intervence Společné vzdělávání a pedagogický sbor v současné škole II/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi v rozsahu Vzdělávání v současné škole individualizace výuky a společné vzdělávání Šablony II/2.5 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi v rozsahu 56 h II/2.7 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi v rozsahu - aktuálně není v nabídce VISK INKLUZE II/2.8 - Vzdělávání pedagogického sboru zaměřené na inkluzi v rozsahu pro ped. sbory Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi Asistent pedagoga a podpora dětí s poruchou autistického spektra v MŠ a na 1. st. ZŠ Podpora efektivního pedagogického přístupu k žákům Výuka žáků se specifickými poruchami učení - projevy obtíží v jednotlivých předmětech a možnosti řešení podpory Asistent pedagoga, emoční inteligence znevýhodněných žáků v MŠ a na 1. stupni ZŠ Pedagog, asistent pedagoga a podpora žáků s poruchou autistického spektra na ZŠ Podpora žáků s poruchou autistického spektra na ZŠ a při přechodu na SŠ Zvládání náročných situací v komunikaci asistenta pedagoga 3

4 Asertivní komunikace pro pedagogy Zvládání náročných situací při komunikaci se žákem a rodičem PAS a alternativní komunikace s dětmi s narušenými komunikačními schopnostmi Komunikace s žákem s nežádoucími projevy chování Zvládání agrese žáků ve školním prostředí Pedagogický sbor ve vypjatých komunikačních situacích Společné vzdělávání jako týmová spolupráce školy / II. poradenští pracovníci školy a pedagogický sbor Bezpečné klima třídy interaktivně Žák s tělesným postižením v běžné škole Žák se zrakovým postižením v běžné škole Žák se sluchovým postižením v běžné škole Žák s mentálním postižením v běžné škole Žák s poruchou autistického spektra nebo vybraným psychickým onemocněním v běžné škole Specifika vzdělávání žáka s lehkým mentálním postižením na základní škole Žák se speciálními vzdělávacím potřebami - naplňování podpůrných opatření ve škole Prevence rizikového chování žáků s poruchou autistického spektra DVPP šablony pro SŠ a VOŠ ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST SŠ III/VOŠ IV/2.1, 2.2, 2.3, varianta a) Čtenářská gramotnost v rozsahu 8, 16, ; rozsah aktuálně není v nabídce VISK Současná česká literatura / Práce s pracovními listy na SŠ. Vybraná díla současné světové literatury na SŠ. Testové úlohy ve výuce ČJL na SŠ. Rozvoj a ověřování čtenářských dovedností na SOŠ, SOU a VOŠ Rozvoj a ověřování čtenářských dovedností na SŠ a VOŠ. Čtenářské dílny jako prostředek rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti Techniky čtení a analýza textů Rozvoj a ověřování čtenářských dovedností na SŠ a VOŠ kurz s praktickou dílnou MATEMATICKÁ GRAMOTNOST SŠ III/VOŠ IV/2.1, 2.2, 2.3, varianta b) Matematická gramotnost v rozsahu 8, ; rozsahy 24, aktuálně nejsou v nabídce VISK GeoGebra - geometrie a algebra názorně a prakticky. Podpora tvořivého myšlení v matematice na 2. stupni ZŠ Rozvíjíme matematickou gramotnost s využitím přístupů činnostního učení Poruchy učení v matematice a možnosti jejich reedukace Rozvíjíme matematickou gramotnost - matematika pro všechny Matematika 2G Geogebra & Google pro zefektivnění výuky matematiky Podporujeme matematickou gramotnost / Finanční matematika pro 2. stupeň ZŠ CIZÍ JAZYKY SŠ III/VOŠ IV/2.1, 2.2, 2.3, - varianta c) Cizí jazyky v rozsahu 8, 16, (pro splnění lze využít i ) rozsah aktuálně není v nabídce VISK Mluvení jako cílová dovednost ve výuce anglického jazyka Konverzační kurz angličtiny 1 Konverzační kurz angličtiny 2 Konverzační kurz němčiny 1 Konverzační kurz německého jazyka Konverzační kurz anglického jazyka Konverzační kurz anglického jazyka 2 Moderní didaktika anglického jazyka 4

5 SŠ III/VOŠ IV/2.5 - varianta c) Cizí jazyky v rozsahu Kurz německého jazyka pro pedagogické pracovníky / A0-A1 Kurz NJ pro pedagogické pracovníky A1 A1/A2 Kurz NJ pro pedagogické pracovníky A1/A2 A2 Kurz NJ pro pedagogické pracovníky A2 A2/B1 Kurz NJ pro pedagogické pracovníky A2/B1 B1 Kurz NJ pro pedagogické pracovníky B1 B1/B2 Kurz NJ pro pedagogické pracovníky B1/B2 B2 Kurz anglického jazyka / A0 - A1 Kurz AJ pro pedagogické pracovníky A1 A1/A2 Kurz AJ pro pedagogické pracovníky A1/A2 A2 Kurz AJ pro pedagogické pracovníky A2 A2/B1 Kurz AJ pro pedagogické pracovníky A2/B1 B1 Kurz AJ pro pedagogické pracovníky B1 B1/B2 Kurz AJ pro pedagogické pracovníky B1/B2 B2 Kurz AJ pro pedagogické pracovníky B2 B2/C1 Kurz AJ pro pedagogické pracovníky B2/C1 C1 Ceny konverzačních a jazykových kurzů/1 účastník: : Kč při 7 účastnících, Kč při 8 10 účastnících, Kč při 11 a více účastnících. : Kč při 7 účastnících, Kč při 8 10 účastnících, Kč při 11 a více účastnících., : Kč při 7 účastnících, Kč při 8 10 účastnících, Kč při 11 a více účastnících. Vzdělávání v cizích jazycích - konverzační i jazykové kurzy je možné realizovat i na zakázku přímo ve škole (bude uhrazeno minimálně 7 účastnických poplatků). MENTORING SŠ III/VOŠ IV/2.1, 2.2, 2.3, varianta d) Mentoring v rozsahu 16, ; rozsahy 8, aktuálně nejsou v nabídce VISK Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu Trénink mentorských dovedností INKLUZE SŠ III/VOŠ IV/2.1 varianta e) Inkluze v rozsahu Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole Společné vzdělávání jako týmová spolupráce školy / II. poradenští pracovníci školy a pedag.sbor Spolupráce učitele a asistenta pedagoga Zvládání náročných situací v komunikaci asistenta pedagoga Podpora žáků s poruchou autistického spektra na ZŠ a při přechodu na SŠ Prevence rizikového chování žáků s poruchou autistického spektra Žák s tělesným postižením v běžné škole Žák se zrakovým postižením v běžné škole Žák se sluchovým postižením v běžné škole Žák s mentálním postižením v běžné škole Žák s poruchou autistického spektra nebo vybraným psychickým onemocněním v běžné škole SŠ III/VOŠ IV/2.2 varianta e) Inkluze v rozsahu Přístupy ke vzdělávání v současné škole role učitele v současné škole. Přístupy ke vzdělávání v současné škole individualizace výuky a výuka žáků se SVP. Společné vzdělávání a zvládání náročných situací v komunikaci pedagoga Hyperaktivní žák s poruchou pozornosti - možnosti pedagogické intervence SŠ III/VOŠ IV/2.4 varianta e) Inkluze v rozsahu Zlepšování sociálního klimatu ve škole B / Individualizace výuky, práce s žáky mimořádně nadanými, podpora začleňování žáků se SVP do vzdělávání Rozvoj profesních kompetencí učitelů středních škol v oblasti společného vzdělávání SŠ III/VOŠ IV/2.6 varianta e) Inkluze v rozsahu aktuálně není v nabídce VISK 5

6 OSTATNÍ ŠABLONY DVPP SŠ III/VOŠ IV/2.1, 2.2, 2.3, varianta f) Výchova k podnikavosti v rozsahu 8, 16, ; rozsah - aktuálně není v nabídce VISK Rozvoj předpokladů k soukromému podnikání Rozvoj osobnostních předpokladů k podnikavosti Výchova k podnikavosti SŠ III/VOŠ IV/2.1, 2.2, 2.3, varianta g) Kariérové vzdělávání v rozsahu 8, 16, ; rozsah - aktuálně není v nabídce VISK Úvod do kariérového poradenství pro učitele SŠ Základy kariérového poradenství pro učitele SŠ Kurz kariérového poradenství pro učitele SŠ SŠ III/VOŠ IV/2.1, 2.2, 2.3, varianta h) Projektová výuka v rozsahu 8, 16, 24, ; Systémový přístup k projektové výuce Možnosti a meze projektové výuky v současné škole Projektová výuka a její realizace Projektová výuka SŠ III/VOŠ IV/2.1, 2.2, 2.3, varianta i) Osobnostně sociální rozvoj v rozsahu 8, 16, ; rozsah aktuálně není v nabídce VISK Zvládání náročných situací při komunikaci se žákem a rodičem Pedagog ve vypjatých komunikačních situacích Hodnocení žáků jako podpora pozitivní motivace Interaktivní vyučovací metody Začínající učitel ve školské praxi. Rozvoj kritického myšlení SŠ III/VOŠ IV/2.1, 2.2, 2.3, varianta j) Polytechnické vzdělávání v rozsahu ; rozsahy 16, 24, aktuálně nejsou v nabídce VISK Vývoj moderního automobilu. SŠ III/ VOŠ IV/2.1 - varianta k) ICT v rozsahu Počítačová kriminalita, kyberšikana Textové editory pokročilé využívání ve školní praxi Tabulkové editory pokročilé využívání ve školní praxi Cloudové služby pokročilé využívání ve školní praxi. Wordpress - používání a správa redakčního systému ve školní praxi. Scribus grafický editor ve školní praxi. Moderní vzdělávání úvod do využití Google Suite For Education (GSFE). Internet bezpečně a se znalostí zákonů. Tvorba animací v hodinách ICT. Úvod do řízení školy a moderního vzdělávání s Google Suite For Education (GSFE). Office 365 pro školy. Microsoft Office pro pedagogy pokročilé funkce / Word Microsoft Office pro pedagogy pokročilé funkce / Excel. Microsoft Office pro pedagogy pokročilé funkce / PowerPoint. Inkscape grafický editor ve školní praxi. Mobilní dotyková zařízení nástroj pro inovaci výuky. Prezentační programy pokročilé využívání ve školní praxi. PowerPoint a Outlook pokročilé využívání ve školní praxi. Grafický program SketchUp ve školní praxi. SŠ III/VOŠ IV/2.2 - varianta k) ICT v rozsahu Moderní vzdělávání s využitím Google Suite For Education (GSFE) Řízení školy a moderní vzdělávání s využitím Google Suite For Education (GSFE) Microsoft Office pro pedagogy pokročilé funkce / Word, Excel 6

7 SŠ III/VOŠ IV/2.3 - varianta k) ICT v rozsahu Řízení školy a moderní vzdělávání s využitím GSFE. Microsoft Office pro pedagogy pokročilé funkce / Word, Excel, PowerPoint Kancelářské aplikace ve školní praxi pokročilá tvorba dokumentů Informační a komunikační technologie v současné výuce SŠ III/VOŠ IV/2.5 - varianta k) ICT v rozsahu aktuálně není v nabídce VISK INKLUZE pro ped. sbory III/2.12 Vzdělávání ped. sboru SŠ zaměřené na inkluzi v rozsahu (VOŠ tuto šablonu nemá!!!) Podpora efektivního pedagogického přístupu k žákům Výuka žáků se specifickými poruchami učení - projevy obtíží v jednotlivých předmětech a možnosti řešení podpory Podpora žáků s poruchou autistického spektra na ZŠ a při přechodu na SŠ Zvládání náročných situací v komunikaci asistenta pedagoga Asertivní komunikace pro pedagogy Zvládání náročných situací při komunikaci se žákem a rodičem Komunikace s žákem s nežádoucími projevy chování Pedagogický sbor ve vypjatých komunikačních situacích Společné vzdělávání jako týmová spolupráce školy / II. poradenští pracovníci školy a pedagogický sbor Bezpečné klima třídy interaktivně Žák s tělesným postižením v běžné škole Žák se zrakovým postižením v běžné škole Žák se sluchovým postižením v běžné škole Žák s mentálním postižením v běžné škole Žák s poruchou autistického spektra nebo vybraným psychickým onemocněním v běžné škole Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole Prevence rizikového chování žáků s poruchou autistického spektra 7

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Šablony pro MŠ a ZŠ I. Časové nastavení. Základní informace

Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Šablony pro MŠ a ZŠ I. Časové nastavení. Základní informace Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I Základní informace Číslo výzvy: 02_16_022 Druh výzvy: průběžná Alokace: 4 500 000 000 Kč Fond: ESF Časové

Více

Přehled výzev IROP A OP VVV a šablony pro MAP ORP Konice

Přehled výzev IROP A OP VVV a šablony pro MAP ORP Konice Přehled výzev IROP A OP VVV a šablony pro MAP ORP Konice Ing. Ludmila Solovská Region HANÁ, z. s. Projektová manažerka Zasedací místnost zámku Konice 17.2.2016 VÝZVA Č. 14 INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ

Více

Šablony pro MŠ a ZŠ I - DVPP

Šablony pro MŠ a ZŠ I - DVPP Šablony pro MŠ a ZŠ I - DVPP Připravili jsme pro Vás vzdělávací nabídku, ze které si budete moci vybrat při čerpání finanční prostředků v rámci výzvy č. 02_16_022. Podpora škol formou projektů zjednodušeného

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Národní institut pro další vzdělávání partner pedagogů v oblasti DVPP MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

MAS Vyhlídky, z. s. nabízí bezplatnou pomoc při výběru, zpracování a administraci projektů

MAS Vyhlídky, z. s. nabízí bezplatnou pomoc při výběru, zpracování a administraci projektů Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) MAS Vyhlídky, z. s. nabízí bezplatnou pomoc při výběru, zpracování a administraci

Více

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Langhans, Praha, 26. 8. 2015 1 Co je předmětem TK: Co si myslí o a co potřebují pedagogové pro vzdělávání žáků se SVP? Kde jsou

Více

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0. Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15 registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000159 Akční plán pro rok 2017 představuje soubor konkrétních aktivit a

Více

Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Šablony pro MŠ a ZŠ I

Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Šablony pro MŠ a ZŠ I Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I Základní informace Číslo výzvy: 02_16_022 Druh výzvy: průběžná Alokace: 4 500 000 000 Kč Fond: ESF Časové

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Přehled šablon Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Přehled šablon Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Přehled šablon Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Úvod Veškeré informace (např. znění výzvy, přehled kontaktních osob, vzorové dokumenty pro příjemce) budou zveřejněny

Více

Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Šablony pro MŠ a ZŠ I

Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Šablony pro MŠ a ZŠ I Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I Zveřejnění výzvy http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu

Více

EU Peníze školám SŠ. přehled akreditovaných programů k možnému využití do projektu

EU Peníze školám SŠ. přehled akreditovaných programů k možnému využití do projektu Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Štefánikova 566 IČO 62731882, 495 514 804, 722 569 521, www.cvkhk.cz, hradec@cvkhk.cz EU Peníze školám

Více

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I Cíl a identifikace výzvy Základní informace Cílem výzvy je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV 2017/2018 VÁŠ PARTNER V OBLASTI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ORGANIZACE KURZŮ podzimní a jarní semestr vyučovací hodina = 45 minut obvykle 1 setkání týdně (2 3 vyučovací hodiny) maximálně

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV VÁŠ PARTNER V OBLASTI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2016/2017 ORGANIZACE KURZŮ podzimní a jarní semestr vyučovací hodina = 45 minut obvykle 1 setkání týdně (2 3 vyučovací hodiny) maximálně

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Šablony pro MŠ a ZŠ I - DVPP

Šablony pro MŠ a ZŠ I - DVPP Šablony pro MŠ a ZŠ I - DVPP Připravili jsme pro Vás vzdělávací nabídku, ze které si budete moci vybrat při čerpání finanční prostředků v rámci výzvy č. 02_16_022. Podpora škol formou projektů zjednodušeného

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v MAS Sdružení SPLAV. Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v MAS Sdružení SPLAV. Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-22 v MAS Sdružení SPLAV. Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Obsah prezentace 1. Informace o 1. výzvě MŠMT 2. Přehled šablon 3. Příprava

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Šablony pro MŠ a ZŠ. Příležitost společně posunout vzdělávání na Hranicku. Cíl výzvy a podporované aktivity

Šablony pro MŠ a ZŠ. Příležitost společně posunout vzdělávání na Hranicku. Cíl výzvy a podporované aktivity Šablony pro MŠ a ZŠ Příležitost společně posunout vzdělávání na Hranicku Cíl výzvy a podporované aktivity Podpora MŠ a ZŠ formou projektů zjednodušeného vykazování Personální podpora Doučování žáků Osobnostně

Více

Podpůrná opatření ve vzdělávání dětí a žáků se SVP

Podpůrná opatření ve vzdělávání dětí a žáků se SVP Podpůrná opatření ve vzdělávání dětí a žáků se SVP 1 Současné znění 16 školského zákona (1)Dítětem, žákem a studentem se SVP potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním

Více

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I 14. 4. 2016 Základní přehled I. Aktivity pro základní a mateřské školy 1. Personální podpora II. Aktivity pro mateřské školy

Více

Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra. MAP Místní akční plán

Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra. MAP Místní akční plán Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra MAP Místní akční plán Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání neboli společné vzdělávání, je založeno na přesvědčení, že všichni žáci mají

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko Hlavní oblasti podporované z OP Podpora inkluzivního / společného vzdělávání Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti

Více

URL Aplikace MS https://mseu.mssf.cz. - Nastavení informačního systému MS Získání přístupových kódů - Vyplnění vlastní žádosti

URL Aplikace MS https://mseu.mssf.cz. - Nastavení informačního systému MS Získání přístupových kódů - Vyplnění vlastní žádosti URL Aplikace MS2014+ -https://mseu.mssf.cz - Nastavení informačního systému MS2014+ - Získání přístupových kódů - Vyplnění vlastní žádosti Zřízení elektronického podpisu v aplikaci MS2014+ - Kvalifikovaný

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní):

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přehled akreditací vzdělávacích programů pro součásti UP

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přehled akreditací vzdělávacích programů pro součásti UP Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přehled akreditací vzdělávacích programů pro součásti UP Pro bližší informace o uvedených programech kontaktujte zástupce

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

INKLUZE VE ŽLUTICÍCH

INKLUZE VE ŽLUTICÍCH INKLUZE VE ŽLUTICÍCH Registrační číslo CZ.1.07/1.2.00/47.0018 Mgr. Bc. Václav Slavík, starosta Miroslava Eliášová, manažer projektu Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje 1. Charakteristika podpory inkluze Inkluzivní vzdělávání je přístup ke vzdělávání, kde

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

MŠ, ZŠ a školská zařízení

MŠ, ZŠ a školská zařízení Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 MŠ, ZŠ a školská zařízení Nabídka vzdělávacích programů DVPP na

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu Konference OP VVV Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 4. listopadu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globálním cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 7. 12. 2016 48 věc: Souhlas s realizací projektů v OP VVV a uzavření smlouvy o partnerství v ZŠ důvod předložení: 102 odst. 2 písm. b) zákona

Více

leden - červen 2017 v PROSTĚJOVĚ

leden - červen 2017 v PROSTĚJOVĚ Nabídka projektů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků leden - červen 2017 v PROSTĚJOVĚ Akce jsou akreditovány MŠMT ČR. PŘIHLÁŠKY POSÍLEJTE do 11. ledna 2017 Informace k seminářům na telefonu: 777

Více

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB Realizační tým Krajského akčního plánu rozvoje Moravskoslezského kraje Ostrava Červen 2016 Dokument KAP - Prioritizace

Více

Místní akční plán vzdělávání pro region Hranicko

Místní akční plán vzdělávání pro region Hranicko Místní akční plán vzdělávání pro region Hranicko Zasedací síň, Hranice, 16. 9.2015 Bc. Tomáš Václavík Mgr. František Kopecký, t.vaclavik@regionhranicko.cz 731456266 Co je to MAP: Zaměřen na rozvoj kvalitního

Více

Příloha č. 1 výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I

Příloha č. 1 výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I Příloha č. 1 Příloha č. 1 výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I k předkládání žádostí o podporu zjednodušených projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj

Více

MAP vzdělávání ORP Zábřeh

MAP vzdělávání ORP Zábřeh MAP vzdělávání ORP Zábřeh jednání Řídícího výboru 20.4.2016 Zábřeh Přínos MAP Odůvodnění investice do škol a dalších vzdělávacích institucí prostřednictvím OP VVV a IROP prokázání souladu projektu se Strategickým

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j: MSMT 175/2016 V Praze dne ---------- ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje VÝZVU Podpora škol formou projektů zjednodušeného

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/

Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/ Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020 Klíčová aktivita č.3 metodika práce se žákem se zdravotním postižením určená pro učitele žáků s daným

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Mgr. Jiří Hrubý Boskovice 27. 6. 2016 PROGRAM SETKÁNÍ Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování systém podávání žádosti

Více

Pohled psychologa - praxe, možnosti a meze vzdělávání dítěte se SVP v současném systému školství. Mgr. Petra Štefflová, Stříbro

Pohled psychologa - praxe, možnosti a meze vzdělávání dítěte se SVP v současném systému školství. Mgr. Petra Štefflová, Stříbro Pohled psychologa - praxe, možnosti a meze vzdělávání dítěte se SVP v současném systému školství Mgr. Petra Štefflová, Stříbro 14.11.2016 Na začátku.je termín: PODPŮRNÁ OPATŘENÍ Novela školského zákona

Více

Co nového v KAP. II. Setkání Řídícího výboru MAP MČ P4

Co nového v KAP. II. Setkání Řídícího výboru MAP MČ P4 Co nového v KAP II. Setkání Řídícího výboru MAP MČ P4 Praha 19.1.2017 Rozvoj podpory MAP Z projektu KAP podporuje MČ i HMP = cílem je podpora MČ při realizaci MAP 12. 2015 setkání s OŠK MČ k projektu 02.

Více

ORP Havlíčkův Brod. SWOT analýza Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita

ORP Havlíčkův Brod. SWOT analýza Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita ORP Havlíčkův Brod SWOT analýza Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita Dobrá spolupráce s rodiči Dobrá spolupráce s SPC Havl. Broda Jihlava Využití osvědčených metod Montessori program

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 ZÁKONY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Pojem zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění podle školského zákona

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více

OP VVV. Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s.

OP VVV. Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s. OP VVV Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s. OP VVV: Priority Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 37 % Rozvoj VŠ a LZ pro výzkum a vývoj 27,5% Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu

Více

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Analýza potřeb v území

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Analýza potřeb v území KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Analýza potřeb v území Zpracoval(a): KAP tým Datum: 11. 3. 2016 Témata KAP Klíčová témata KAP: Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě

Více

Příprava Akčního plánu MAP

Příprava Akčního plánu MAP Příprava Akčního plánu MAP ORP Hlučín - východ Pracovní podklad pro jednání vedoucích představitelů pracovních skupin PS1-PS4 dne 14. prosince 2016 Projekt Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Karviná. Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná

Strategický rámec MAP pro ORP Karviná. Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná Strategický rámec MAP pro ORP Karviná Nositel: Projekt: Registrační číslo: Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000040 1 1. Sdílená vize

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

1 PS - Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita

1 PS - Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita 1 PS - Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita (inkluze, matematická a čtenářská pregramotnost, obecné problémy) nízký počet dětí na třídu velká prostorná zahrada přírodní prostředí

Více

Dotazník pro MAS a nositele MAP vyhodnocení odpověděla polovina ze všech ORP

Dotazník pro MAS a nositele MAP vyhodnocení odpověděla polovina ze všech ORP Dotazník pro MAS a nositele MAP vyhodnocení odpověděla polovina ze všech ORP Mateřské školy 1) Personální podpora MŠ - školní asistent, speciální pedagog, psycholog, sociální pedagog, chůva: 91 % - školní

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20:

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: PŘÍLOHY Příloha č. 1 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: (1) Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Aktivity pro mateřské školy

Aktivity pro mateřské školy Aktivity pro mateřské školy Školní asistent nezaměňovat s asistentem pedagoga poskytuje základní podporu (nepedagogickou), rozvoj mimoškolních aktivit, podpora při administrativní a organizační činnosti

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Mgr. Lenka Felcmanová 1. Speciálněpedagogická intervence u jedinců se specifickou poruchou učení 2. Speciálněpedagogická intervence

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Stručné představení projektu KAP a P-KAP

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Stručné představení projektu KAP a P-KAP Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Stručné představení projektu KAP a P-KAP KAP Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji P-KAP Podpora

Více

Katalog podpůrných opatření. Kontext sociálního znevýhodnění. Tomáš Habart, Praha, 6.11.2015

Katalog podpůrných opatření. Kontext sociálního znevýhodnění. Tomáš Habart, Praha, 6.11.2015 Katalog podpůrných opatření Kontext sociálního znevýhodnění Tomáš Habart, Praha, 6.11.2015 1 Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR červenec 2013 - červen 2015 Nositel projektu: Univerzita Palackého

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 (výňatek pro pracovní skupinu zabývající se ČG a MG) Vypracováno v říjnu 2016 Verze: 0.1 Autoři: Realizační tým MAP Hranicko 3. Akční plán Opatření pro rok 2017

Více

PROGRAM: 13:00 13:15 Prezence účastníků. 13:15 13:30 Role MAS v rámci rozvoje vzdělávání regionu Jablunkovska. 13:30 14:30 Dotační možnosti

PROGRAM: 13:00 13:15 Prezence účastníků. 13:15 13:30 Role MAS v rámci rozvoje vzdělávání regionu Jablunkovska. 13:30 14:30 Dotační možnosti Seminář Financování projektů z fondů EU 30. března 2016 PROGRAM: 13:00 13:15 Prezence účastníků 13:15 13:30 Role MAS v rámci rozvoje vzdělávání regionu Jablunkovska 13:30 14:30 Dotační možnosti 14:30 14:40

Více

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje Návrh KAP č.1

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje Návrh KAP č.1 Olomouckého kraje Návrh KAP č.1 Pracovní setkání zpracovatelů MAP Olomouckého kraje Olomouc, Krajský úřad - kongresový sál, 28. 11. 2016 RNDr. Bronislava Vláčilová Věcná manažerka projektu KAP Představení

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

Příloha č. 1 výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I

Příloha č. 1 výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I Příloha č. 1 Příloha č. 1 výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I k předkládání žádostí o podporu zjednodušených projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Šablony pro MŠ a ZŠ I

Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Šablony pro MŠ a ZŠ I Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I Základní informace Číslo výzvy: 02_16_022/02_16_023 Druh výzvy: průběžná Alokace: 4 500 000 000 Kč Fond: ESF

Více

Metody výuky jako podpůrná opatření

Metody výuky jako podpůrná opatření Metody výuky jako podpůrná opatření Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz; www.kareltomek.cz Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz;

Více

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Analýza potřeb v území

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Analýza potřeb v území KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Analýza potřeb v území Zpracoval(a): KAP tým Datum: 16. 3. 2016 Analýza potřeb v území Dle metodického postupu povinnou součástí KAP. Zpracovatel

Více