Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014"

Transkript

1 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace Město Vrbno pod Pradědem Sídlo organizace: Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 IČO: Právní forma: příspěvková organizace V Mnichově dne: Zpracovaly: Bc. I. Střeštíková, S. Snítilá, Mgr. P. Žaludová, S. Kořenovská, Bc. A. Stefanakisová 1

2 Obsah Úvodní slovo I. Předmět činnosti, poslání, cíle, okruh osob, kterým je služba určena II. Sociální péče a služby III. Zaměstnanci IV. Zdravotní péče a rehabilitace V. Hospodaření 32 VI. Kontrolní činnost Závěrečné slovo 35 Kontakty 36 2

3 Úvodní slovo ředitelky Je tady rok Opět bilancujeme výsledky naší práce za předešlý rok. V závěru loňské zprávy o činnosti a hospodaření Domova jsem nám všem přála úspěšný rok Naše úspěchy v minulém roce prezentují následující stránky zprávy. Hlavním tématem a nejčastěji vyslovovaným slovem mezi zaměstnanci našeho Domova bylo v roce 2013 slovo INSPEKCE, která nás v tomto roce navštívila. Po prohlídce společných prostor Domova následovala vlastní práce inspektorů. Vedli dlouhé rozhovory s jednotlivými klienty Domova, kontrolovali jejich veškerou dokumentaci včetně hospodaření, studovali individuální plány. Na řadu přišli i zaměstnanci. Postupně si zvali na výslech vedení i vybrané pracovníky. Zkoušeli nás ze znalostí metodik a vnitřních předpisů, požadovali různá vysvětlení, kontrolovali písemné hodnocení zaměstnanců, porovnávali shodu mezi obsahem dokumentů, teoretickými znalostmi pracovníků a jejich aplikací v praxi. Snažili se najít pochybení, porovnávali právní rámec s realitou a identifikovali rozdíly, které pak ve výsledné zprávě uváděli jako nedostatky. Došlo i k rozdílným názorům na některé věci ze strany poskytovatele a inspekčního týmu. Bohužel, nositeli pravdy v případě provádění inspekce jsou pouze jednotliví členové inspekčního týmu, i když mnozí z nich v sociálních službách nikdy sami nepracovali. Po dvou nekonečně dlouhých a vyčerpávajících dnech přišlo závěrečné hodnocení inspekčního týmu za přítomnosti zaměstnanců Domova i paní starostky. Byla nám vyslovena pochvala, ale také některá pochybení. V bodovém hodnocení jsme získali téměř dvojnásobný počet bodů proti předchozí inspekci a 83 % zlepšení nás potěšilo. Tento dobrý výsledek je zhodnocením práce celého pracovního týmu. Důležitým úkolem roku 2014 bylo především pokračovat v plnění nápravných opatření z inspekce kvality sociálních služeb. S plněním některých opatření jsme začali téměř bezprostředně po odjezdu inspekčního týmu. Měli jsme za úkol nově zpracovat písemná vnitřní pravidla pro situace střetů zájmů poskytovatele se zájmy osob, kterým poskytujeme sociální službu. Nad rámec uložených opatření jsme po připomínkách inspekčního týmu přepracovali i Pravidla soužití. Jsme rádi, že ostatní metodické materiály shledali inspektoři bez závad a plnění některých standardů kvality ohodnotili plným počtem bodů. 3

4 V rámci plnění nápravných opatření jsme inspekci odeslali jednoduchý dotazník pro uživatele používaný při šetření v roce 2013, a to včetně vyhodnocení výsledků tohoto šetření. V roce 2014 jsme s uživateli uskutečnili další anketu zaměřenou na hodnocení souladu služby s veřejným závazkem. Dotazník jsme rovněž odeslali inspekci, šetření bylo dokončeno, výsledky zpracovány a použity pro zlepšení kvality služby. Na základě nového znění veřejného závazku dojednaného v roce 2013 bylo nutno aktualizovat webové stránky Domova i materiál Popis realizace poskytování sociální služby zveřejněný v registru poskytovatelů vedeném MPSV. V rámci poskytování naší sociální služby jsme se snažili o doladění individuálního plánování služby tak, abychom naplnili představy inspektorů. Bylo potřeba, aby se každý pracovník v sociálních službách (pečovatel) ve funkci klíčového pracovníka stal tak trochu sociálním pracovníkem a uměl pracovat s nepříznivou sociální situací klienta. Proto obě metodičky pro individuální plánování na společných sezeních vysvětlovaly pojmy nepříznivá sociální situace, sociální začleňování a sociální vyloučení. Všichni klíčoví pracovníci také zpracovávají rizikové plány uživatelů, podporují uživatele ve vztazích s přirozeným sociálním prostředím a jsou podporováni v adekvátním způsobu plánování služby s nekomunikujícími klienty. Intenzivně jsme se věnovali rovněž průběžnému plnění nápravného opatření ke standardu č. 8 Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje. Inspekční tým nám uložil podporovat ve využívání veřejných služeb a služeb odborníků všechny uživatele, i ty s vysokou mírou podpory a péče. Splnění tohoto úkolu obnášelo vytvoření systému evidence a často i práci s motivací seniorů, abychom služby mimo Domov nabídli opravdu téměř všem uživatelům. Nejvíce jsme se na tyto aktivity zaměřovali v letních měsících, využili jsme však i podzimních příležitostí a akce pořádané v předvánočním čase. V našem snažení nám pomohla jak letní nabídka služeb, tak akce konané přímo v místní části Mnichov či zakoupení nového devítimístného automobilu značky Peugeot. Díky uvedenému vozu jsme mohli v roce 2014 uskutečnit čtyři polodenní zájezdy pro menší skupinky klientů. Téměř všichni obyvatelé vnímali naši snahu pozitivně a byli velice spokojeni s kratšími i delšími výlety mimo areál Domova. 4

5 Z výše uvedeného vyplývá, že poskytovat sociální službu a splňovat nároky inspekce kvality znamená zaměřovat se stále více na individualizaci služby pro jednotlivé uživatele, což klade stále vyšší nároky na počet a odbornost personálu. Mimo realizaci nápravných opatření bylo naší snahou vytvořit co nejlepší podmínky pro naše uživatele, aby se v Domově cítili co nejlépe a podzim svého života strávili plnohodnotně a důstojně. Každý úsek našeho Domova prošel v roce 2014 něčím novým V budově byla některá stará okna nahrazena novými, původní umakartové obložení bylo v části chodeb sundáno, přibyla nová madla, prostor před archivem má nové schodiště i dveře. Opraveny a natřeny byly brány před Domovem. Některé prostory Domova jsou vymalovány, v kuřárně i jiných částech Domova fungují nové čističky vzduchu, uklízečkám usnadňují práci moderní parní čističe, které současně dezinfikují čištěné plochy, údržbáři mají radost z nového nářadí, které jim usnadní práci Na úseku sociální péče přibylo klientů, kteří si mohou z lůžka, koupelen a WC přivolat pomoc personálu signalizačním zařízením. Obyvatelé Domova mají nové polohovací postele ovládané pomocí tlačítek, postele imobilních klientů jsou vybaveny elektrickými antidekubitními matracemi, pro větší bezpečnost byla do všech prostor Domova naistalována požární signalizace. Rehabilitační činnost a péče pomohla některým klientům upoutaným na lůžko znovu se pohybovat pomocí chodítek, deset imobilních obyvatel Domova se s ostatními stravují ve společné jídelně, kde mohou sledovat z velkoplošné obrazovky zprávy a jiné televizní pořady. Díky sociálním pracovníkům mají někteří klienti našeho Domova přiznán nově příspěvek na péči, u jiných se podařilo obhájit zvýšení příspěvku, obyvatelům jsou vyřizovány nové občanské průkazy a na jejich přání i trvalé bydliště, kdykoliv během pracovního dne mohou přijít do kanceláře s žádostí o vyřízení jakýchkoliv osobních i úředních záležitostí Snažíme se vytvářet prostředí, kde se naši senioři budou cítit dobře, pomáháme jim rozvíjet aktivní přístup k životu a zároveň co nejvíce jim ulehčit a pomoci v jejich nepříznivé situaci. Podařilo se nám rozšířit aktivizační činnost. Naší chloubou jsou dvě dílny volnočasových aktivit, z nichž jednu jsme nově zprovoznili na podzim loňského roku. Obě dílny poskytují seniorům jistotu aktivního stáří, ale také radost ze zajímavé a kreativní práce. Podařilo se nám uskutečnit řadu velmi zdařilých kulturních akcí včetně táboráků na zahradě, vydařil se i bohatý kulturní program v Týdnu sociálních služeb, zapojili jsme se do Přání seniorům pořádané firmou SODEXO, která vybrala jedno z našich přání a uhradila nám uspořádání zabíjačky na zahradě Domova pod vedením pana Kolomého ze Starého Města. Velmi dobré zkušenosti máme s dobrovolnicemi Levicového klubu žen. Jejich pravidelné návštěvy vždy potěší naše klienty. Všechny změny byly prováděny z důvodu zkvalitnění života klientů našeho Domova, kteří jsou v dnešní společnosti opomíjenou skupinou obyvatel. Výčet činností realizovaných v roce 2014 by se vůbec neobešel bez obětavé a náročné práce zaměstnanců Domova, kterým touto cestou DĚKUJI za stále těžší (nároky na kvalitu i objem, extrémní absence zaměstnanců z důvodu pracovních neschopností), stále narůstající a přitom dlouhodobě nedostatečně finančně odměňovanou práci. Především děkuji pak těm, kteří si dokázali najít svou cestu k našim klientům, získat si jejich přízeň, pochopit kvalitu poskytované péče a každodenní činností její úroveň zvyšovat. Mgr. Pavla Žaludová ředitelka 5

6 1.1 Předmět činnosti I. Předmět činnosti, poslání, cíle a okruh osob, jimž poskytujeme sociální služby Předmět činnosti je vymezen zřizovatelem Městem Vrbno pod Pradědem ve zřizovací listině ze dne s účinností od , dodatkem č. 1 a 2 ke zřizovací listině s účinností od Hlavním účelem zřízené organizace je poskytování sociálních služeb formou pobytových služeb domova pro seniory osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby pro občany města Vrbna pod Pradědem a přilehlého okolí, není však výjimkou, že Dps přijímá i klienty mimo spádovou oblast. Všechny služby, které domov poskytuje, jsou směřovány tak, aby obyvatelé žili plnohodnotným, důstojným a spokojeným životem s naplňováním jejich kulturně sociálních potřeb. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu: a) poskytování pobytových služeb a plnění základních činností v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy - poskytnutí ubytování - poskytnutí stravování - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti - aktivizační činnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí b) zajištění zdravotní péče osobám, kterým jsou poskytovány pobytové služby. 1.2 Poslání Posláním Domova pro seniory Vrbno je umožnit prožití důstojného života, podporovat soběstačnost a samostatnost uživatelů služby a jejich kontakty s přirozeným prostředím. Zařízení vytváří klidné sociální prostředí, přináší uživatelům úctu a zpříjemnění podzimu života. 1.3 Cíle služby vytvářet příležitosti individuálně tak, aby i osoby s vyšší mírou podpory mohly využívat s ohledem na svou aktuální situaci běžně dostupné veřejné služby tím, že zavedeme alespoň jednu veřejně dostupnou službu v Dps Vrbno jak pro uživatele, tak i pro veřejnost rozvíjet individuální podporu při doprovázení uživatelů (do obchodů, ke kadeřníkovi, na úřady) rozšířit poskytování bazální stimulace uživatelům s vyšší mírou podpory pokračovat v úspěšné spolupráci s Levicovým klubem žen a Občanským sdružením Praděd osob zdravotně postižených rozšířit nabídku aktivizačních činností. 6

7 1.4 Okruh osob, kterým je služba určena Domov pro seniory Vrbno poskytuje sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku (mladším i starším seniorům od 60 let) a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby zejména při zvládání běžných úkonů péče o sebe, při zajištění stravování, ubytování, hygieny, zdravotní a ošetřovatelské péče. 1.5 Domov pro seniory Vrbno není určen pro osoby: - jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení - které trpí závažnými akutními infekčními nemocemi - u nichž je důvodný předpoklad, že by jejich chování z důvodu duševní poruchy narušovalo kolektivní soužití - které nepotřebují pravidelnou pomoc druhé osoby. 1.6 Zásady služby - Dodržujeme práva uživatelů: a) snažíme se zajistit dostatek soukromí každému uživateli našich služeb b) respektujeme důstojnost seniorů bez ohledu na to, jaký je jejich zdravotní stav či životní situace. - Podporujeme a respektujeme svobodné rozhodování a vlastní vůli - uživatel se může rozhodnout o řešení své situace a toto rozhodnutí může i měnit. Navrhujeme možnosti řešení, upozorňujeme na rizika, rozhodnutí necháváme na uživateli, i když s ním nesouhlasíme. - Přizpůsobujeme se potřebám - snažíme se být flexibilní a reagovat na potřeby klientů. - Usilujeme o vzájemnou toleranci a důvěru snažíme se, aby nám uživatelé, veřejnost a rodinní příslušníci důvěřovali. - Poskytujeme bezpečné služby - minimalizujeme rizika ohrožení zdraví uživatelů i škody na majetku. - Zohledňujeme tradice a zvyky uživatelů - snažíme se, aby uživatelé měli možnost zachovat a rozvíjet své zvyky, které dodržovali před tím, než se přistěhovali do našeho zařízení. 7

8 II. Sociální péče a služby 1. Obyvatelé 1.1 Skladba obyvatel Počet klientů k k k Počet klientů z toho muži z toho ženy Věkové kategorie 75 77,2 74,6 75, k k k Počet klientů let let let let Průměrný věk klientů Přibývá klientů s vyšším věkem, kteří přicházejí z dlouhodobých pobytů v LDN, ubývá klientů nižšího věku, jejich cílem je zůstat co nejdéle v domácím prostředí. 8

9 Mobilita k k k Počet klientů trvale upoutaní na lůžko mobilní za pomoci kompenzační pomůcky zcela mobilní O více než dvojnásobek se zvýšil počet klientů trvale upoutaných na lůžko, kteří vyžadují náročnější péči, ale nebyl navýšen počet pracovníků v přímé péči Stravování k k k Počet klientů vyžadující nákladnější stravování D9 vyžadující standardní stravování 9

10 Stupeň závislosti k k k Počet klientů I. stupeň závislosti II. stupeň závislosti III. stupeň závislosti IV. stupeň závislosti bez přiznaného PnP - počet žádostí o přiznání/zvýšení PnP Domov pro seniory je podle zákona č. 108/2006 Sb. určen osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. O 61 % ubylo klientů v I. stupni závislosti a bez přiznaného příspěvku na péči, tj. s nižší potřebou poskytované péče nebo bez potřeby poskytované péče. Klienti - senioři bez příspěvku na péči vyžadující nepravidelnou pomoc či podporu druhé osoby by měli bydlet v podporovaném bydlení nebo v domě s pečovatelskou službou. Placená péče z vlastních příjmů klientů ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Řady ,00 Kč 50000,00 Kč Kč46 376,00 0,00 Kč k k k k k Klienti, kterým nebyl přiznán příspěvek na péči, si hradí péči ze zůstatku důchodu (min. 15 %). Výpadek příjmů za hrazenou péči z vlastních příjmů klientů byl nahrazen příjmy z příspěvků na péči (byl nově přiznán např. z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nebo poskytování vyšší míry potřebné sociální péče). 10

11 Dlužná částka za úhrady poskytované péče 5 152,00 Kč 3 847,00 Kč 3 352,00 Kč ,00 Kč ROK ČÁSTKA Klienti, kterým nebyl přiznán příspěvek na péči, si hradí péči ze zůstatku důchodu (min. 15 %). 1.2 Pohyb klientů k k Pohyb klientů k k Počet klientů přijatí odchody úmrtí služba poskytnuta celkem Od roku 2007 do konce roku 2014 zemřelo celkem v Dps Vrbno 166 klientů. V případě zájmu o přihlášení se v Dps Vrbno k trvalému pobytu je podána žádost místně příslušnému městskému úřadu. Pokud máme volné místo, umístíme i klienta z jiného okresu. 11

12 2. Péče a služby 2.1 Kapacita zařízení Kapacita zařízení ,78% 97,38% 97,09% k k k Kapacita zařízení Obložnost lůžek Ubytování - pokoje k k k Celkem Pokoj jednolůžkový Pokoj dvoulůžkový Pokoj třílůžkový Osobní prostor a možnosti klientů, kteří žijí v našem zařízení, jsou do značné míry limitovány stavebními parametry našeho Domova. Podílí se na nich např. kapacita pokojů, umístění a typ sociálního příslušenství. 12

13 2.2 Úhrady za pobyt v Dps Měsíční úhrada za pobyt v DPS zahrnuje: a) poskytnutí ubytování: 1. ubytování a služby s bydlením spojené el. energie, topení, teplá a studená voda, možnost využití internetu, připojení k digitálnímu vysílání, možnost využívání radiopřijímače, varné konvice, ledničky a televizoru na pokoji, opravy a malování. 2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, převlékání lůžka, žehlení. Pokoje jsou vybaveny běžným nábytkem. b) poskytnutí stravy: zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování v rozsahu 5x denně, diabetici 6x denně. Podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, činí maximální výše úhrady za ubytování v domovech pro seniory 210 Kč denně za poskytnutí ubytování a 170 Kč denně za celodenní stravu. Klienti Dps Vrbno platili v roce % maximální částky stanovené výše uvedenou vyhláškou za ubytování a 81 % za stravu. Úhrady za poskytování ubytování a stravy denní sazby 1 den Ubytování denně Strava normální (racionální) Strava diabetická 1den celkem strava normální 1 den celkem strava diabetická Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj Dvoulůžkový se sociálním zařízením Dvoulůžkový č. 52 pokoj (menší rozměr) Třílůžkový pokoj 144 Kč 138 Kč 148 Kč 282 Kč 292 Kč 134 Kč 138 Kč 148 Kč 272 Kč 282 Kč 144 Kč 138 Kč 148 Kč 282 Kč 292 Kč 124 Kč 138 Kč 148 Kč 262 Kč 272 Kč 124 Kč 138 Kč 148 Kč 262 Kč 272 Kč 13

14 Úhrady dle počtu dní v měsíci normální strava CENA ZA 1 MĚSÍC Měsíc 28 dní Měsíc 30 dní Měsíc 31 dní 1 lůžkový pokoj 2 lůžkový pokoj 2 lůžkový pokoj se sociálním zařízením Dvoulůžkový pokoj č lůžkový pokoj 7.896, , , , , , , , , , , , , , ,- Úhrady dle počtu dní v měsíci diabetická strava CENA ZA 1 MĚSÍC Měsíc 28 dní Měsíc 30 dní Měsíc 31 dní 1 lůžkový pokoj 2 lůžkový pokoj 2 lůžkový pokoj se sociálním zařízením Dvoulůžkový pokoj č lůžkový pokoj 8.176, , , , , , , , , , , , , , ,- Obyvateli Domova zůstává po zaplacení úhrady za ubytování a stravu min. 15 % z jeho příjmů podle ustanovení 73 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč0,00 Výše nedoplatků za ubytování a stravu v kalendářním roce Kč , ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč k k k k k Výše nedoplatků za ubytování a stravu v kalendářním roce 14

15 Dlouhodobě se potýkáme se s nižšími příjmy našich klientů. 1 klient vůbec nepobíral důchod, přiznány mu byly pouze dávky hmotné nouze a příspěvek na péči. Základní výměra důchodu byla v roce 2014 valorizována o 10 Kč (v roce 2013 o 60 Kč), procentní výměra o 0,4 % (v roce 2013 o 0,9 %). Po pravidelné valorizaci se výše starobních důchodů zvýšila od ledna 2014 jen minimálně, drtivé většině důchodců maximálně o několik desetikorun měsíčně. Průměrný starobní důchod v České republice činil korun. 51 klientů Domova, tj. 68 %, pobíralo důchod v roce 2014 nižší, než průměrný (v r klientů, tj. 74 %). Některým klientům jsou z důchodů odečítány exekuční splátky. Procentuální podíl klientů na celkových příjmech příspěvkové organizace Procentuální podíl klientů na celkových příjmech organizace zřizovatel státní dotace klienti Dps Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč ostatní příjmy Kč Kč Kč 15

16 50% Příjmy rok % 13% 35% Zřizovatel státní dotace klienti ostatní příjmy Příjmy rok % 14% 60% 23% Zřizovatel státní dotace klienti ostatní příjmy ostatní příjmy 2% Procentuální podíl klientů na celkových příjmech organizace v roce 2014 zřizovatel 13% klienti Dps 61% státní dotace 24% zřizovatel státní dotace klienti Dps ostatní příjmy 16

17 2.3 Sociální podmínky klientů Přízemí - přízemní prostory jsou bezbariérové, nacházejí se zde pokoje klientů - 5 dvoulůžkových a 5 třílůžkových, kancelář pracovníků sociální péče, kancelář vedoucí kuchyně, sklad vozíků, úklidová místnost, prostory kuchyně včetně skladů a jídelny, dezinfekční místnost včetně myčky a dezinfikátoru podložních mís, elektrického vakového zvedáku pro přesun imobilních klientů, koupelna s elektrickým zvedákem do vany, sprchovým křeslem a lehátkem, WC a kuřárna, 2 dílny volnočasových aktivit, z nichž jedna je vybavená počítačem s internetem pro potřeby klientů, druhá dílna je vybavena čtecím zařízením pro slabozraké. 1. poschodí - prostory 1. poschodí jsou přístupny z přízemí dvěma schodišti a jedním výtahem. Schodiště slouží v případě evakuace jako úniková cesta, jedno z nich je vybaveno elektrickou schodišťovou sedačkou. Výtah nelze bez dalších technických úprav použít k evakuaci osob. Prostory 1. poschodí jsou bezbariérové. Nacházejí se zde pokoje klientů - 2 jednolůžkové, 5 dvoulůžkových a 7 třílůžkových, sesterna včetně ordinace, strojovna výtahu, koupelny s elektrickou vanou, WC, na chodbě 3 odpočinkové koutky - z toho 1 s knihovničkou, 1 s televizorem a klubovna s plazmovým televizorem a DVD přehrávačem. Klubovna slouží rovněž jako společenská místnost, 2x měsíčně jako modlitebna, cvičí zde klienti, dle potřeby jsou tady pořádány porady, supervize a školení zaměstnanců, oslavy narozenin klientů, Klub přátelství a aktivizační činnost klientů. Klubovna slouží současně i jako místnost návštěvní. Je vybavena 2 stoly s židlemi, při sledování televize užívají klienti pohodlná křesla. V místnosti je k dispozici rotoped a další rehabilitační pomůcky. Chodby a schodiště jsou opatřeny madly. 17

18 Trakt - je součástí 1. poschodí. Vzhledem k tomu, že ze stavebního hlediska jde o další připojenou budovu, došlo zde k výškovému převýšení a trakt je spojen s prostory 1. poschodí schody. V této části budovy je 6 dvoulůžkových pokojů, 1 třílůžkový a 1 jednolůžkový pokoj, kuchyňka pro obyvatele, která je vybavena kuchyňskou linkou, varnou konvicí, vařičem, mikrovlnnou troubou, elektrickou troubou, ledničkou a myčkou nádobí. Náležitostí těchto prostor je sedací kout s plazmovou televizí, WC, koupelna a dezinfekční místnost se zvedací plošinou. Pro klienty je k dispozici žehlička s žehlicím prknem. Umístěny jsou zde i kanceláře rozpočtářky, personalistky, ředitelna a kancelář sociálních pracovníků. Vybavení pokojů pokoje jsou vybaveny účelovým nábytkem, postelemi, z nichž většina jsou polohovací, 1 lůžko je nemocniční, elektrické s laterálním náklonem. Pouze ve 4 pokojích je umístěno umyvadlo, někteří klienti mají na pokoji vlastní televizor, varnou konvici, drobné upomínkové předměty z domova či květinovou výzdobu. Imobilní klienti mají na pokojích toaletní křesla, k ochraně soukromí klientů slouží zástěny. Polovina pokojů má nová plastová okna. Pro imobilní klienty slouží signalizační zařízení pro přivolání pomoci komunikace klient pracovník v sociálních službách. Ve všech místnostech v budově jsou namontovány požární hlásiče. Pro soukromé telefonní hovory klientů je k dispozici přenosný telefon. Zahrada - součástí areálu Domova je i prostorná zahrada, kde klienti odpočívají. K dispozici je zde altán s posezením, kuřácký koutek (využívaný celoročně), ohniště, kuželky. Sezónně jsou k dispozici k posezení stoly a lavičky. Pro odpočinek a kulturní programy je v letních měsících postaven velký párty stan. Část zahrady je osázena okrasnými květinami, keři a keříky rybízu. Pro usnadnění pohybu je nádvoří vyasfaltováno. K rehabilitaci mohou klienti používat na zahradě zabudované rehabilitační prvky. Součástí zahrady je i malý pomníček, kde si mohou lidé zapálit svíčky a zavzpomínat na své blízké. 18

19 2.4 Činnosti pracovní Pro využití volného času klientů slouží dvě dílny volnočasových aktivit. Střídavě se zde scházejí klienti našeho Domova k různým činnostem, jako jsou ruční práce, hlasité předčítání, poslech CD, stolní hry, slovní hry na trénování paměti, malování, práce s různými materiály, přírodninami, draní peří, společné oslavy narozenin, klienti si zde nechávají psát dopisy pro své blízké, někdy si přijdou jen povídat, na kávu, možné je i využití internetu. Uživatelé se zde navzájem seznamují a navazují vzájemnou komunikaci. Vzhledem k přibývání klientů s vyšším stupněm příspěvku na péči ubývá těch zručnějších a množství výrobků prezentovaných našimi klienty na výstavkách v kulturním středisku Střecha. Samozřejmostí je prezentace výrobků v prostorách našeho Domova. 2.5 Činnosti vzdělávací - kavárnička informativní charakter, dotazníky spokojenosti s poskytovanou službou - práce s internetem - soutěže - křížovky, kvízy - individuální nebo společná četba - sledování TV pořadů a DVD (barevné televizory s velkou obrazovkou v každém poschodí, individuálně TV přijímače na pokojích klientů) - knihovnička individuální zapůjčování a četba knih, předčítání dle výběru klientů (převážná část knih pochází z darů) - četba aktuálních zpráv z tisku nebo internetu pracovnicí dílny 2.6 Činnosti kulturní, pohybové - ranní cvičení - individuální rehabilitační činnost klientům poskytuje kvalifikovaná masérka - hudební pořady - vystoupení externích účinkujících - polodenní výlety Zlaté Hory, Vrbenské slavnosti, Vlastivědné muzeum v Opavě, Jeseník, Arboretum Nový Dvůr u Opavy - Klub přátelství práce dobrovolníků každé pondělí ve školním roce (přednášky s promítáním, zpěv, předčítání) - procházky po okolí, posezení na zahradě - individuální nákupy ve městě, cukrárna velmi oblíbené - mikulášská nadílka, velikonoční veselice, retrooslava 1. máje - vánoční koncert, silvestrovská kavárnička - společné měsíční tematické soutěže se slavnostním vyhlášením - sledování TV, DVD a videa - odběr denního tisku a časopisů - táboráky s opékáním, zpěv s kytarou - karetní hry, šachové partie, pexesa - Den seniorů kulturní program na zahradě Domova v rámci celostátně vyhlášeného Týdne sociálních služeb ČR - návštěvy divadelních představení, výstav a kulturních pořadů v kulturním středisku Střecha ve Vrbně p. Pradědem - setkání s dobrovolnicemi Levicový klub žen 1x za 14 dní (během školního roku) 19

20 Vaření pro radost 1x za 14 dní vaří s našimi klienty paní Gruntová kuchyni zdravé výživy Tisk Místní tisk O dění v našem Domově jsou klienti informováni našimi vlastními časopisy - čtvrtletníky (Jarník, Letník, Podzimník, Zimník). Klientům je k dispozici rovněž Zpravodaj sdružení obcí Vrbenska. Klienti mají možnost odebírat svůj vlastní denní tisk na předplatné. Odborný tisk Zdravotnické noviny - týdeník Časopis Sestra - měsíčník Finanční zpravodaj - měsíčník Práce a mzda - měsíčník Mzdová účetní - měsíčník Časopis Účetnictví - čtvrtletník Sociální služby - měsíčník Rezidenční péče odborný čtvrtletník pro management ústavů soc. péče 2.7 Specifické aktivity Dps Návštěvy kněze v Dps Canisterapie navštěvuje naše klienty paní Kulawiak z Liptáně se svými pejsky 1x za 14 dní 1x za 14 dní 20

21 2.8 Stravování Zařízení poskytuje svým klientům celodenní stravu v rozsahu 5 jídel, která je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou normám veřejného stravování. Pro rok 2014 byla stanovena celodenní stravovací jednotka ve výši 145 Kč pro klienty s diabetickou stravou (podávána navíc 2. večeře), pro ostatní klienty byla stanovena celodenní stravovací jednotka 135 Kč. Tato částka se skládá z hodnoty surovin a režijních nákladů nezbytných na přípravu stravy. Od pondělí do pátku mají obyvatelé i zaměstnanci možnost výběru obědů ze 4 druhů jídel (k výběru je masitá strava, bezmasá jídla, zeleninový talíř + pečivo, dietní jídlo). V nabídce jsou saláty nebo kompoty, pokud je tato příloha vhodná. Občas je podáván zákusek či moučník. Čtyřikrát týdně jsou připravovány teplé večeře. Po celý den je rovněž zajištěn pitný režim pro klienty čaje (slazené, neslazené) ve varnicích na chodbách, k obědu minerálky. K dopoledním přesnídávkám bývá podáváno nejčastěji ovoce, odpoledne pečivo, mléčné výrobky, mléko nebo čaj. Klienti i zaměstnanci mají možnost si zakoupit v jídelně sladkosti, nealkoholické nápoje, ovoce, toaletní potřeby, cigarety i lahvové pivo. Celý stravovací provoz včetně drobného prodeje zajišťuje dodavatelsky firma Dussmann, spol. s r.o., která byla vybrána ve výběrovém řízení. 21

22 III. Zaměstnanci 3.1 Počet zaměstnanců k skupina Počet osob vzdělání krát (x) úvazek THP ředitelka 1 x 1 1 vysokoškolské THP - rozpočtář 1 x 1 1 úplné střední Sociální pracovník 1 x 1 1 vysokoškolské Asistentka sociálního pracovníka 1 x 1 1 úplné střední Manažer kvality 1 x 1 1 vysokoškolské Mzdový účetní, personalista 1 x 0,5 0,5 úplné střední Administrativní a spisový pracovník 1 x 0,5 0,5 úplné střední Všeobecná sestra dokumentační sestra 1 x 1 1 úplné střední Všeobecná sestra střední zdrav. personál 5 x 0,35 5 úplné střední Manažer kvality sociální péče 1 x 1 1 úplné střední Pracovník v sociálních službách - přímá obslužná péče 5 x 0,65 13 x 1 5 úplné střední 2 úplné střední, kurz 3 vyučena v oboru pečovatelství 7 vyučena, kurz Pracovník v sociálních službách - přímá obslužná péče (zástup za DPN+ŘD) Pracovník v sociálních službách - rehabilitační péče, masér Pracovník v sociálních službách - základní výchovná nepedagogická činnost Provozní zaměstnanci: Uklízečka 2 x 1 1 x 0,75 1 x 0,375 Pradlena, švadlena 2 x 1 1 x 0,625 Údržbář - strojník - topič - řidič - preventista PO 1 x 1 Údržbář - strojník - topič - řidič 1 x 0,5 zahradnice (sezónně) (1 x 0,25) 1 základní, kurz 2 x 1 1 vyučena, kurz 1 vyučena v oboru pečovatelství 1 x 1 1 vyučena, kurz 2 x 1 2 úplné střední, kurz 1vyučena 1 základní 1 vyučena 1 vyučena 2 vyučena 1 vyučena 1 vyučen 1 vyučen 1 vyučena Počet osob a úvazky celkem Osob x sezónně Úvazky 36,25 sezónně 36,5 22

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou I. Základní identifikační údaje Název zařízení: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Adresa zařízení: nám. 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 15.2.2011 Ceny sociálních služeb jsou

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Březen 2012 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2011 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracovala: Ing. Alena Pokorná Zpracoval

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

S M Ě R N I C E. Registrační číslo: Sm/2/2012. Věc: CENÍK SLUŽEB. Určeno: Všem zaměstnancům Účinnost: 1. ledna 2012

S M Ě R N I C E. Registrační číslo: Sm/2/2012. Věc: CENÍK SLUŽEB. Určeno: Všem zaměstnancům Účinnost: 1. ledna 2012 Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace Poddubí 7, 747 92 Háj ve Slezsku Smolkov IČO 71196978, Tel/fax 553 773 233, E-mail : ddsmolkov@hajveslezsku.cz S M Ě R N I C E Věc: CENÍK SLUŽEB Registrační

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Základní informace o poskytovateli služeb a jeho činnosti

Základní informace o poskytovateli služeb a jeho činnosti Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace Základní informace o poskytovateli služeb a jeho činnosti Identifikační údaje organizace Název organizace : Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace

Více

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa Popis realizace poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Krásná Lípa (DZR Krásná Lípa) Místo poskytování: Krásná Lípa Druh poskytované sociální služby: pobytová sociální služba Cílová

Více

CHARITA KYJOV - Pečovatelská služba Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platné od

CHARITA KYJOV - Pečovatelská služba Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platné od CHARITA KYJOV - Pečovatelská služba Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platné od 1.6. 2017 Na základě vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČ: 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Popis realizace služby

Popis realizace služby Dům klidného stáří Pravětín /domov pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách/ Popis realizace služby Posláním Domu klidného stáří Pravětín je poskytovat ubytování a sociální služby

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2014 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1

Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1 Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1 1. Jméno, příjmení a titul žadatele:... 2. Bydliště: 3. Telefon:... 4. Kontaktní osoba:.. Bydliště: Telefon: 5. Žádám o poskytnutí pobytové odlehčovací

Více

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta Ceník Od 1. ledna 2007 nahradila dávku zvýšení důchodu pro bezmocnost nová dávka, příspěvek na péči ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. (dále jen PNP )

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha

Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha 20. červen 2014 Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha Našim posláním je poskytovat pobytovou službu sociální péče mužům a ženám, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu postižení potřebují

Více

Popis činností. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy celodenní strava racionální. celodenní strava dietní

Popis činností. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy celodenní strava racionální. celodenní strava dietní Seznam poskytovaných činností Zvolené činnosti 1) Popis činností Cena poskytnutí ubytování Jednolůžkový pokoj Vícelůžkový pokoj 200 Kč / den 180 Kč / den poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Více

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov, poskytovatel

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Domov pro seniory Horní Stropnice

Popis realizace poskytování sociální služby Domov pro seniory Horní Stropnice Domov pro seniory Horní Stropnice 373 35 Horní Stropnice 54 Kontaktní osoba: ředitelka: Valhová Eva Vrchní sestra: Mgr.Kubaláková Jarmila e-mail: dd.stropnice@post.cz, tel. 386 327 130, 386 327 377, fax

Více

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY Naše komunita je zřízená od ledna 2007. Na 5. komunitě bydlí 8 obyvatel ve čtyřech dvoulůžkových pokojích. Všichni naši obyvatelé jsou zcela závislí na pomoci personálu. Tato pravidla

Více

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory

Více

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum. Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Právo na život je nestátní nezisková organizace, která působí jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům přinášíme pobytové služby Domov pro

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 1. Poskytovatel sociální služby CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice, se sídlem Odlochovice 1, 257 03 Jankov Identifikátor

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-092-011-16 ze dne 3.10.2016 Sazebníky úhrad služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace

Více

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poslání služby Našim posláním při zajištění odlehčovací pobytové služby

Více

Domov se zvláštním režimem Popis realizace poskytování sociální služby

Domov se zvláštním režimem Popis realizace poskytování sociální služby Kontaktní údaje Název : Domov se zvláštním režimem Popis realizace poskytování sociální služby SENIOCARE z. ú Adresa: Děčín III, Březová 372/83 Telefon: +420 775 433 036 e-mail: info@seniocare.cz Webové

Více

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali.

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali. Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali.cz Kontakty: Ředitelka: Ing. Milada Kubalíková tel. 491

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace uzavřená mezi Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba č. v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy Noclehárna 3573576 Ambulantní Centrum sociální služeb

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby Stáří nemusí být překážkou hezkého života INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby 1. Pro koho a proč jsme tady 2. Nabídka služeb shrnutí 3. Úhrada za poskytované služby 4. Návštěvy v Domově V

Více

Zpráva o přípravách k zahájení poskytování nové služby - Domov pro seniory

Zpráva o přípravách k zahájení poskytování nové služby - Domov pro seniory Zpráva o přípravách k zahájení poskytování nové služby - Domov pro seniory Plánované zahájení poskytování nové služby je plánováno na leden 2014. V současné době probíhají již přípravné fáze rozdělené

Více

Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů

Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů Charakteristika bydlení Nejedná se o registrovanou sociální službu, je to forma nájemního bydlení. Domy jsou ve vlastnictví

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Chráněné bydlení dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Popis realizace poskytování sociální služby Chráněné bydlení dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Popis realizace poskytování sociální služby Chráněné bydlení dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel sociální služby chráněné bydlení (identifikátor 9510127): Nalžovický zámek,

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu Charitní pečovatelská služba Kelč Kelč 262 tel.: 571 641 018 777 746 341 e-mail: iveta.minarova@valmez.charita.cz Jedním z mnoha zařízení Charity Valašské Meziříčí je Charitní pečovatelská služba Kelč.

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax: 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, Humpolec

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, Humpolec Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory - Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně/měsíčně) a) jednolůžkový pokoj - 190,- Kč / b) dvoulůžkový pokoj - 175,-

Více

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče v č.j. : XX/20XX/ds Denním stacionáři Mateřídouška pro děti, mládež a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Sazebník poskytovaných služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením (dále jen Domov )

Sazebník poskytovaných služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením (dále jen Domov ) 3s Směrnice Sazebník poskytovaných služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením (dále jen Domov ) I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č.

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně) a) jednolůžkový pokoj - 175,- Kč b) dvoulůžkový pokoj - 160,- Kč c) třílůžkový

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 Domov na hradě Rychmburk domov se zvláštním režimem 539 74 Předhradí 17 Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 IDENTIFIKACE ORGANIZACE: Název: Právní forma: Sídlo: Domov na hradě Rychmburk příspěvková

Více

Domov pro seniory - Domov Duha

Domov pro seniory - Domov Duha 20. červen 2014 Domov pro seniory - Domov Duha Našim posláním je poskytovat pobytovou službu sociální péče lidem, kteří vzhledem ke svému věku a ztrátě soběstačnosti potřebují péči, která jim nemůže být

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více