PROJEKT JIŽNÍ SÚDÁN. Podpora přípravy a vzdělávání vedoucích pracovníků ECS EE. Isachar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT JIŽNÍ SÚDÁN. Podpora přípravy a vzdělávání vedoucích pracovníků ECS EE. Isachar 2013"

Transkript

1 PROJEKT JIŽNÍ SÚDÁN Isachar 2013 Podpora přípravy a vzdělávání vedoucích pracovníků ECS EE Tato zpráva popisuje zadání, východiska a směr další práce Občanského sdružení Isachar a Episkopální církve Eastern Equatoria v projektu Jižní Súdán. Zpracoval Jaroslav Šmahel.

2 VZNIK PROJEKTU... 3 EPISKOPÁLNÍ CÍRKEV... 5 MÍSTNÍ SITUACE... 8 STRATEGIE Definování cíle Představa biskupa a ECS EE PŘEHLED ZÁKLADNÍCH VARIANT VYZKOUŠENÉ FORMY Malé semináře Konference PŘEHLED ZÁKLADNÍCH VARIANT NEVYZKOUŠENÉ FORMY Vybudování výukového centra s možností občasných seminářů Trvalý pracovník, rodiny nebo tým přímo na místě Výuka v blízké zemi mimo Jižní Súdán VÝSLEDNÝ NÁVRH STRATEGIE PROJEKTU Základní popis projektu Záměry této strategie Náklady a nároky projektu Souběžné projekty VÝHLED DO DALŠÍCH LET PŘÍLOHY Stránka 2

3 VZNIK PROJEKTU První cesta Dne severočeská pastorálka na svém pravidelném setkání v České Lípě schválila cestu Jaroslava Šmahela do tehdy ještě Súdánu, kde mělo dojít ke kontaktu s místní církví. Cílem cesty bylo navázání kontaktů s Episkopální (Anglikánskou) církví ve státě Eastern Equatoria (dále jen ECS EE), konkrétně s biskupem Bernardem Oringou Balmoiem (nadále biskupem) ve městě Torit a nalezení odpovědi možnosti Božího volání pro zahraničně misijní pomoc v této oblasti. Od počátku bylo definováno, že hlavním směrem bude budování místních pracovníků. Cesta se uskutečnila mezi 26. únorem až 6. březnem Po setkání s biskupem Bernardem se ukázalo, že jejich církev díky válce trpí nedostatkem přípravy a vzdělání dospělých. Důvodem je mnohaletá válka, která místním lidem bránila ve vzdělávání. Jejich dovednosti čtenářské i jazykové, stejně tak jako schopnosti práce s Písmem a porozumění biblickému poselství jsou často na velmi nízké úrovni. Toto se prokázalo i v průběhu vzdělávací měsíční konference v Toritu v červenci Proto se biskup Bernard rozhodl v této oblasti pracovat a po řadu let se modlí za zahraniční pomoc, která by jejich situaci pomohla řešit. Žádost Biskup nás tedy oficiálně požádal, abychom pomohli vytvořit stabilní vzdělávací systém přípravy jejich vedoucích pracovníků: Jsme žádáni, abychom pomohli vytvořit stabilní vzdělávací systém přípravy jejich vedoucích pracovníků. Tuto žádost později (v lednu a únoru 2012) osobně tlumočil na různých setkáních: se severočeskou pastorálkou, na různých setkáních ve sborech s členy i staršovstvy, na setkání s radou Cb a KS i na pastorálce kazatelů Cb v Havlíčkově Brodě. Blíže viz: Příloha č. 1: Žádost ECS EE o pomoc se vzděláváním Stránka 3

4 Rozhodnutí Severočeské pastorálky Dne se sešla Severočeská pastorálka v Chomutově, aby přijala zprávu bratra J. Šmahela, který byl vyslán do Jižního Súdánu, aby přivezl informace o možné spolupráci s Episkopální Církví Jižní Súdán, diecéze Eastern Equatoria, Torit, reprezentovanou biskupem v Toritu. Přítomni byli všichni členové severočeské pastorálky kromě bratra T. Krajníka, který se omluvil. Bratr Jaroslav Šmahel podrobně informoval o závěrech své cesty a představil projekt vypracovaný ve spolupráci s ECS EE jak ústně, tak i písemně. Severočeská pastorálka po modlitbách posoudila informace a došla k závěru a rozhodnutí, že přijme žádost biskupa a bude spolupracovat při pomoci ve vzdělávání pastorů a pracovníků církve. Severočeská pastorálka po modlitbách posoudila informace od bratra Šmahela ohledně spolupráce s ECS EE Jižní Súdán a došla k závěru a rozhodnutí, že přijme žádost biskupa ECS EE a bude spolupracovat při pomoci ve vzdělávání pastorů a pracovníků této církve. Severočeská pastorálka věří, že je-li to projekt z Boží vize, Pán pohne srdci dárců, modlitebníků i pracovníků, kteří by chtěli sloužit na místě. (upravená vybraná citace ze zápisu jednání) Rada pro projekt Jižní Súdán Z důvodů větší vykazatelnosti a kontroly projektu ustanovila Severočeská pastorálka tzv. Radu pro projekt Jižní Súdán. Oficiálně realizuje projekt Občanské sdružení Isachar. Jeho představenstvu tato Rada a ředitel projektu podléhají. Rozdělení kompetencí mezi ředitele, Radu, představenstvo a Severočeskou pastorálku je definováno statusem projektu, který severočeská pastorálka schválila na svém setkání v Jirkově v červnu Tento status je uveden v Příloze č. 2: Status projektu Jižní Súdán Stránka 4

5 EPISKOPÁLNÍ CÍRKEV Dosavadní zkušenosti potvrzují, že se ECS EE opravdu potýká se zásadní nepřipraveností vedoucích pro službu. To jak na straně vzdělanostní, tak na straně poznání Písma a schopnosti učit. Abychom ale mohli nějakým způsobem reagovat, je třeba je respektovat a rozumět zásadním problémům a rozdílům. ECS EE má mnoho pěkného v čem nás může obohatit, nicméně bych chtěl v následující kapitole podat souhrn nejproblematičtějších a nejrozdílnějších momentů v jejich pojetí církve. Rozpor s kmenem Dinka V případě ECS EE jde o církev, kde je silnou složkou část sborů kmene Dinka. Početně tvoří v církvi většinu a kulturně a kmenově se od ostatních kmenů liší a i v rámci církve se vymezují. To vede k velikému napětí, kdy mnoho lidé i vně církve tyto sbory nenazývají ECS ale Dinka s congregation Společenství Dinků. Tento problém je umocňován nedostatkem vzdělání a vede k velmi problematickým pnutím v církvi. Chybí znalost angličtiny, což vede k dělení sborů podle kmenů. Chybí teologická a etická připravenost pastorů se tomuto problému postavit. Jsou i vysoce postavení lidé, kteří této situace cíleně využívají k upevnění vlastního mocenského postavení v církvi. Proto je jedním z klíčových momentů naší pomoci vybudovat nejen funkční vzdělávací model a tím i jejich vlastní učitele, ale i tým vedení kolem biskupa s jednotným a životaschopným pohledem na vedení církve. Díky tomuto napětí je znatelná bariéra mezi biskupem, který je z jiného kmene a touto většinovou částí církve. Nicméně tato část ECS EE je nejsilnější a také nejvíce rostoucí částí. Je zde řada schopných a relativně dobře vzdělavatelných mladých vedoucích, ale protože biskup řadě vedoucích z kmene Dinka nedůvěřuje, dostávají se tak i mimo náš případný systém pomoci. Abychom mohli nějakým způsobem Generační rozpor reagovat, je třeba rozumět zásadním problémům a rozdílům. Dalším problémem je silný generační rozpor. Mladší generace již často na rozdíl od té starší vzdělání má. Formální liturgie starších vedoucích, kteří mají často mnohem menší dovednosti, Stránka 5

6 jiný pohled na svět způsobený odlišnou společenskou situací a jiné hodnoty, působí určité bariéry mezi generacemi. Na jednu stranu je to proces zpomalovaný tradiční úctou ke starším, ale na druhou stranu zde vzniká mezigenerační propast. Vzhledem k tomu, že ECS neumí tvořit učednické modely, je budoucnost mladší generace ohrožena. Budování dalších vedoucích z mladší generace je z hlediska efektivity klíčové. Kvalifikace pastora je často chápána jako schopnost číst a předříkávat liturgická vyznání při bohoslužbě. Strukturální rozdíly a mocenská úskalí Jejich pojetí církve, církevní struktury a autority je zcela odlišné od našeho. Církevní struktura je mnohem bohatší a formalizovanější než naše. Ordinace služebníků se děje na mnoha úrovních a v mnoha funkcích. Jde o strukturu převzatou od anglikánské církve. Na rozdíl od ní je zde ale ještě více akcentovaná role individuálních autorit a s tím i velmi silné mocenské postavení jedince v dané hierarchii. Na základě diskusí s nimi se například ukázalo, že neumí pochopit strukturu církve, kde není na vrcholu nějaká silná osobnost s jakousi finální autoritou. Toto pojetí je umocněno jak episkopálním modelem Anglikánské církve, tak je i o to více zesíleno tradičním africkým pojetím autority. Našemu pojetí autority je to zcela cizí. Je však nutné je plně respektovat. Není možné, ani vhodné jakkoliv obcházet jejich struktury. Proto je nutné spolupracovat a pomáhat směrem shora dolů. Je třeba začít od biskupa a vedení diecéze. Liturgická nepřipravenost V Africe je obrovské spektrum církví. Od liturgicky formálních až k velmi charismatickým církvím. ECS patří mezi velmi liturgické církve. Přebírá anglikánskou liturgii a díky malé přípravě pastorů je tak často bohoslužba velmi formálním čtením různých modliteb a vyznání, které ale ztrácí pro posluchače smysl. Navíc není často díky špatné angličtině kazatelů možné vůbec rozumět, co čtou. Takováto církev, která redukuje bohoslužbu na nejasné a nesrozumitelné úkony, které jsou přijímány, protože to tak prostě musí být, je velice blízko formalizaci osobní víry. Kvalifikace pastora je často chápána jako schopnost číst a předříkávat liturgická vyznání při bohoslužbě. Stránka 6

7 Pastorační nepřipravenost Velikým problémem ECS je pastorační nepřipravenost. Naše pastoračně učednické principy jsou jejich pojetí mnohdy cizí a neznámé. Funkce pastora se z toho hlediska omezuje jen na funkci někoho, kdo dává technické pokyny. Není to sice obecné pojetí, ale je většinové. Tento problém je třeba řešit právě s ohledem na cíl projektu, kterým je systematická příprava pracovníků. Jejich pochopení ohledně mladých vedoucích se zatím omezuje jen na představu formálního biblického studia na vyšší nebo vysoké škole. Nicméně naším cílem je vytvořit samonosný systém postavený na učednickém modelu, který předpokládá aktivní pastoračně učednický přístup jejich vedoucích. Teologická nepřipravenost V řadě případů jsem viděl zásadní nepochopení křesťanské zvěsti, která byla mnohými pastory a vedoucími redukována na eticko zásluhový systém. To je samozřejmě předáváno dál a tato interpretace pak ovlivňuje stovky lidí v jejich sborech. Jde o důsledek malé vzdělanosti a biblického budování, což je v Africe velmi časté. Afrika je obecně kontinentem, kde dochází k masivnímu nárůstu sekt a velmi nebezpečných pseudokřesťanských směrů, častokrát kombinovaných s místními okultními praktikami. Křesťanství tu má veliký potenciál být chápáno jako prostředek pro vlastní obohacení, případně k získání moci. Minimální biblické povědomí u populace, která se deklaruje jako křesťanská, je V řadě případů jsem viděl zásadní nepochopení křesťanské zvěsti, která byla mnohými pastory a vedoucími redukována na eticko zásluhový systém. toho živnou půdou. Z tohoto hlediska je ECS spíše katalyzátorem a díky anglikánské tradici, kterou biskup prosazuje, i určitou hradbou. Nicméně i zde jsem zažil kontroverzní prvky. Jako příklad bych uvedl přenášení křesla trůnu Kristova ze staré modlitebny do nové. Nová mohla být používána, až když bylo křeslo s velikým a halasným průvodem přeneseno a tím Kristus měl svůj vysvěcený trůn v novém domě. Stránka 7

8 Dalším problémem je střet kulturní tradice a Bible. Typickými příklady je mnohoženství nebo vztah k okultním praktikám. K tomu, aby s tím církev dokázala účinně bojovat, potřebuje mít biblickou zakotvenost. O vlastnictví půdy rozhoduje vláda i komunita. MÍSTNÍ SITUACE Zde bych chtěl uvést některé reálie místního života. Život se velice liší na venkově a ve městech. Většina obyvatel žije samozřejmě na venkově. Správní struktura Obecně platí, že danou oblast, která se skládá z několika vesnic, tvoří místní komunita. V jejím čele je místní náčelník. O vlastnictví půdy rozhoduje vláda i komunita. Jižní Súdán má vlastní parlament, vládu a prezidenta. Dělí se na 10 států, v jejichž čele je místní parlament, místní vláda a guvernér. Každý stát může mít, kromě závazných celorepublikových, i místní zákony. Každý ze států se dělí na kraje. Ty se nazývají county. Jde o správní jednotky podobné našemu kraji. Jsou i podobně veliké. V jejich čele stojí místní komisař. V současné době je komisařem v Toritu horlivý křesťan, který je současně i pastorem AIC. Nejmenší místní správní jednotkou je tzv. payam. Je to obdoba naší samosprávy, jakési naší radnice. Bezpečnostní situace Bezpečnostní situace není dobrá. Vláda má kontrolu pouze v určitých oblastech. Některé oblasti jsou pod kontrolou místních kmenů nebo povstaleckých skupin. Příkladem jsou milice Davida Yauyau ve státě Jonglei. Velkým nebezpečím jsou také zloději dobytka, kteří kradou stáda. Při tom postřílí případné svědky a pastýře, což jsou často i děti. V Eastern Equatoria obecně platí, že směrem na jih a západ od Toritu je situace poměrně bezpečná. Místní kmeny jsou pokojné a přátelské. Směrem na východ hrozí nebezpečí od místních kmenů a na sever od zlodějů dobytka. Stránka 8

9 Ve městech je značným nebezpečím možnost loupežného přepadení. Proto není možné vycházet po setmění a tam, kde pobýváme, by bylo potřebné, abychom byli v uzavřených prostorech společně s místními lidmi. To zatím není. Ekonomická situace a infrastruktura Jižní Súdán nemá ekonomiku ani infrastrukturu. V zemi v podstatě není rozvinuté zemědělství, kromě malých zahrad a políček sloužících pro osobní potřebu. Není zde ani průmysl, nejsou zde silnice ani sítě. V zemi nejsou elektrárny. Přesto se jedná o zemi s velikým potenciálem. Polovinu roku prší a to dává zemi velký zemědělský potenciál. Země je bohatá na nerostné suroviny. Díky válce jsou v řadě oblastí na severu ještě divoká africká zvířata, což dává potenciál pro turismus. V okolních zemích jsou národní parky velmi významným zdrojem příjmů. Nic z toho zatím Jižní Súdán nedokáže využít. Proto je místní ekonomika velmi omezená a citlivá na jakékoliv vlivy. Přítomnost mezinárodních organizací neúměrně zvyšuje místní ceny a uměle posiluje kurs. Rozdíl mezi směnným kurzem v bankách a na černém trhu je díky tomu obrovský. V bance jsem v zimě 2013 dostal za 100 dolarů 290 jihosúdánských liber, zatímco na trhu jsem za 100 dolarů dostal 420 jihosúdánských liber. Pro lepší představu to znamená, že v bance jste 1 jihosúdánskou libru koupili za cenu 6,90 Kč, zatímco na trhu pouze za 4,80 Kč. Díky takto uměle posilovanému kurzu a díky tomu, že vše se dováží z okolních zemí, přičemž zde nejsou silnice, je cena komodit velmi vysoká. Cena jídla je srovnatelná s Českou republikou, někdy i o něco dražší. V létě byl 1 celý ananas za 60,- Kč, litr balené vody stojí asi 10,- Kč. Rozdíl mezi směnným kurzem v bankách a na černém trhu je díky tomu obrovský. Asi nejdražší komoditou je hotelové ubytování a doprava. Pokud se najme (a někdy to jinak nejde) terénní vůz s řidičem na cestu do okolních měst, zpravidla se ceny pohybují kolem dolarů, tedy 2 6 tisíc korun. Cena v hotelu v Toritu se pohybuje kolem 150 dolarů na noc. Stránka 9

10 Velké náklady představují i víza, která musíme mít. Na letišti při vstupu do země můžeme koupit víza maximálně na 1 měsíc za 100$ (cca 2000,- Kč) a zároveň je nutné zaplatit tzv. povolení ke vstupu do země, které je ale nutné mít potvrzené před příletem společně s fotografií. To stojí také 100$. Pokud ho dotyčná osoba nemá, může být vrácena zpět. Stal se také případ, že už na letišti ve Vídni odmítli z tohoto důvodu Víťovi Šmajstrlovi potvrdit letenku do Juby a byla mu vydána jen palubenka do Káhiry. Než se dostal do Káhiry, problém jsme částečně vyřešili, nicméně jeho zavazadla už zůstala v Káhiře a on strávil v Jižním Súdánu týden, než je dostal zpět. Jde o vážnou komplikaci, kterou lze bez jihosúdánského zastupitelství řešit jen za pomoci centrály ECS v Jubě. Další vývoj cen lze jen těžko určit. S rozvojem ekonomiky lze očekávat pokles cen směrem k úrovni okolních států. Na druhou stranu byla na začátku roku 2013 obnovena těžba ropy a to by mohlo znamenat posilování kurzu. Jižní Súdán je v tuto chvíli určitě nejdražším a zároveň nejnebezpečnějším státem v oblasti EAC (East African community). Cena letenek se pohybuje od 20 do ,- Kč. Nejrychlejší spojení je přes Káhiru do Juby. Stránka 10

11 STRATEGIE Definování cíle Abychom mohli přemýšlet o strategii, je třeba si definovat cíl, ke kterému chceme dojít, abychom mohli považovat projekt za dokončený a splněný. Tato definice nevychází z nás, ale z požadavku jejich církve: vytvořit stabilní vzdělávací systém pro budování jejich vedoucích pracovníků. Tím je nám částečně určeno, k čemu je třeba směřovat. Aby byl systém přípravy vzdělávání pracovníků samostatný a funkční, byly zatím vymezeny tři základní potřeby ECS: funkční církev církev, která si uvědomuje tuto potřebu a rozumí základním mechanismům, jak ji naplnit. Potřebujeme spolu s nimi vybudovat silné vedení kolem biskupa vedoucí schopné učit pokud má být systém funkční a životaschopný, je třeba jej postupně přenášet na jejich vlastní pracovníky a ty jen podporovat prostředky jejich církev zatím nemá studijní prostory ani materiály, kam by se jejich vedoucí mohli shromáždit a vzdělávat Tyto 3 základní body v tuto chvíli rozpoznáváme jako nejdůležitější a ostatní je jen otázkou našich lidských a finančních možností jak tyto potřeby naplnit. potřebujeme najít průsečík jejich představ a našich možností. Představa biskupa a ECS EE Jestli má být naše služba efektivní, nelze nevnímat jejich potřeby. Oni jim rozumí lépe než my. Nicméně my máme určité limity a proto potřebujeme najít průsečík jejich představ a našich možností. Jejich představou je vytvořit vzdělávací středisko, tzn. určitou budovu, jejíž součástí budou vedle učeben i pozemky pro možnost pěstování vlastního jídla. V tomto středisku by probíhalo několik souběžných rovin vzdělávání a budování: Pro stávající pastory Jde většinou o lidi středního věku. Jejich možnost aspirovat na formální vzdělání je minimální. Cokoliv znají, mají většinou díky samostudiu. Malá schopnost práce s textem, malá znalost Stránka 11

12 angličtiny a často i biblických principů. Jde o válečnou generaci, která (dle slov biskupa) měla pouze za úkol udržet církev v době války. Podstatnou část církve tvoří lidé s Předpokládanou formou by mohly být krátkodobé minimální, nebo nulovou schopností kurzy, možná i s tematicky určeným obsahem. číst a psát. Většinou jde o ženy. Pro mládež a lidi s aspirací studia Jiná situace je v oblasti mladých vedoucích. Zde by bylo možné je vzdělávat a připravovat i po stránce formálnějších dovedností tak, aby mohli aspirovat na formální teologické vzdělání, které by nakonec mohlo být součástí programu tohoto centra. Předpokládanou formou by mohla být denní forma studia. Pro ženy a lidi bez vzdělání Podstatnou část církve tvoří lidé s minimální nebo nulovou schopností číst a psát. Většinou jde o ženy. Jde o místní kulturní jev, kdy ženy nemají žádné, nebo mnohem menší vzdělání. Nicméně jsou často v rolích farářek nebo vedoucích. ECS má velmi propracovanou práci s ženami. Pro ně je třeba vytvořit zvláštní kurzy, které by zahrnovaly i základní dovednosti. V průběhu konference v červenci 2012 tvořili tito lidé asi třetinu účastníků. Šlo z větší části o ženy. I přes nejmenší intelektuální dovednosti šlo o skupinu s nejsilnějšími osobními svědectvími. Šlo o skupinu lidí s častokrát velmi krásnou vírou a osobním přístupem. Rozhodně by měli tvořit důležitou část církve. Další rozměry vzdělávání Vedle dovedností a biblických znalostí je třeba připravovat místní vedoucí i v rovinách, které bychom v našich podmínkách nepředpokládali, například: jak pracovat s textem (obecně), případně s počítačem jak vést sbor a rozvíjet svěřené společenství jak připravovat kázání jak hospodařit a pracovat s rozpočtem, případně s finančními výkazy Stránka 12

13 PŘEHLED ZÁKLADNÍCH VARIANT VYZKOUŠENÉ FORMY Zde bych chtěl rozebrat základní možnosti, které přicházejí v úvahu. Nezahrnují navrhovanou strategii. Té bude věnována vlastní kapitola. Malé semináře Jde o malé, tedy cca do 1 2 týdnů, časově omezené semináře, na jednom místě, případně na více místech střídaných například po týdnu. Dopad je vždy pouze na místní lidi. Je to nejméně náročná varianta. V tuto chvíli je pro ni vyčleněn pouze J. Šmahel, další účastníci jsou nahodile a víceméně jednorázově získáváni, což nese potřebu stálého budování nových členů týmu. Pokusy o nejméně náročnou formu, kdy se na místě jednoduše vyhlásí možnost osobních sezení na biblická témata se neosvědčily. Naopak částečně se osvědčil kurz angličtiny, který proběhl v srpnu 2011 v Nimule. Ten už byl ale organizován a domlouván s místní církví. Měl i velmi kladnou odezvu. Selhalo ale financování, kdy byla podstatná část našich prostředků zpronevěřena. Podrobné informace o této výuce lze vyčíst ve zprávě od obou lektorů, viz příloha č. 3: Příloha č. 3: Zpráva o výuce angličtiny v Nimule léto 2011 Pokud bychom uvažovali o této formě, pak je třeba uvažovat náklady cca ,- Kč na vysílanou osobu (viz kapitola Východiska ). Na základě zkušeností z Nimule se také přistoupilo k důkladnější technické přípravě. To ale žádá další cestu, podobně jako byl do Jižního Súdánu před červencovou konferencí Tyto krátkodobé akce na různých místech, podobně jako krátkodobé misijní výjezdy, je možné konat až v okamžiku, kdy máme lidské i funkční ubytovací zázemí vyslán na dva týdny Milan Let s cílem dohodnout zázemí pro tým lektorů. To jsou ale další výdaje navíc. Stránka 13

14 Zodpovědní spolupracovníci Ukazuje se, že nutným předpokladem pro tuto formu je silné a zodpovědné zázemí složené z místních lidí. Jde o předpoklad, který v sobě máme na základě našich zkušeností z našich církví, nicméně v Africe neplatí. Chybí nám tam zodpovědní spolupracovníci, kteří by byli schopni připravovat pro naše lektory určité Až budeme mít v budoucnu jak důvěryhodné spolupracovníky, tak i funkční zázemí bude možné projekt rozšiřovat i tímto směrem funkční zázemí. Je třeba dopředu zajistit ubytování, stravování i základní organizaci semináře. Ukazuje se, že v současné době je osoba biskupa jediným zodpovědným partnerem pro tuto spolupráci a proto jsou tyto formy výuky zatím možné jen v Toritu a okolí, kde má biskup vliv. To omezuje možnosti a efektivitu dopadu semináře vzhledem k vysokým nákladům. Bezpečné zázemí Dalším problémem je, že vzhledem k současné bezpečnostní situaci, která se stále zhoršuje, je také nutné, aby lektoři bydleli v uzavřených církevních prostorách, kde jsou i místní lidé. Toto zázemí ale v Toritu není. Zkušenosti z Toritu z ledna 2013 ukázaly, že pobyt o samotě ve veřejně přístupném místě může být ve městě nebezpečný. Chybí nám nějaká forma místní základny. Tyto krátkodobé akce na různých místech, podobně jako krátkodobé misijní výjezdy, je možné konat až v okamžiku, kdy máme lidské i funkční ubytovací zázemí. V opačném případě roste bezpečnostní riziko, dále riziko selhání organizace semináře a také riziko zpronevěření financí. V tuto chvíli máme pozitivní zkušenost s důvěryhodnou a efektivní organizací pouze v okolí biskupa v Toritu. Zde však není uzavřené ubytování. Samozřejmě není nutné bránit komukoliv v těchto výjezdech, ale vzhledem k riziku a zodpovědnosti za tyto lidi, jej v nejbližší době nedoporučuji. Také vzhledem k vysokým nákladům v poměru k efektivitě dopadu není tato cesta vhodná pro náš program, přestože se jedná o nejčastější formu zahraniční angažovanosti lidí se zájmem o zahraniční misii. Možná v budoucnu, až budeme mít jak důvěryhodné spolupracovníky, tak i funkční zázemí, bude možné projekt rozšiřovat i tímto směrem. Stránka 14

15 Konference Další vyzkoušená forma. Je efektivnější než malé semináře, ale v současné době je velmi nákladná. Ačkoliv byla úspěšná, neukazuje se jako vhodné v ní stejným způsobem pokračovat. Jde především o to, že poměrně vysoké náklady nevyvažují dopad na církev. Finanční náklady Měsíční náklady na stravu pro 30 účastníků, 6 lektorů a 4 kuchařky byly v červenci 2012 velmi vysoké. Šlo o částku 6000 $, tedy asi ,- Kč. Je to způsobeno vysokými cenami potravin. Tomu odpovídá částka asi 100,- Kč na osobu a den. Tedy asi na 5$ na osobu a den. Na Afriku jde o velmi vysokou hodnotu. Nicméně odkazuji na zprávu v příloze 3, kde bylo popsáno, jak církev v Nimule dokázala bez problémů požadovat a utratit 30$ na osobu a den, tedy 6x tolik. Připočteme-li náklady na očkování, dopravu a víza pro tým šesti lektorů, tedy asi ,- Kč (6 x ,- Kč), dostáváme se na konečné náklady měsíční konference asi na ,- Kč. Pokud budeme uvažovat cílovou skupinu 30 účastníků, jde o investici ,- Kč na účastníka za měsíční seminář. Zázemí Organizačně jde o velmi složitou formu. Po prvním roce konání se zdá, že v jihosúdánské církvi, zvláště v Toritu, buď pro tyto akce není dostatečné zázemí, nebo nejsou to se sami zorganizovat. Při její přípravě narážíme na několik problémů. Poměrně nákladný tým lektorů uvolněný na měsíční pobyt v Africe může oslovit V budoucnu to vidím, jako podpůrnou formu vedle hlavní linie pomoci, kdy na jednu stranu i větší počet účastníků. Problém by se mohli konat tematizované je, že církev nemá dostatečné ubytovací ani provozní kapacity pro ubytování, školení a další zázemí. V období dešťů, kdy většina místní konference. Ovšem s větší podporou a osobní i finanční účastí Episkopální církve. účastníků i našich lektorů byla nemocná (tyfus, malárie apod.), jde o vážnou obtíž. Každý další účastník také zvyšuje náklady, jsme tedy současně i limitováni našimi možnostmi. Mnohem více než v předchozí variantě je i zde nutné mít k dispozici dostatečně koordinovaný a zodpovědný tým lidí, kteří tuto konferenci technicky zajišťují. V podstatě se dá opět říct, že Stránka 15

16 jen v osobě biskupa máme určitou garanci. U diecéze je také základní škola ECS, kde nám technicky pomáhala řada jejich učitelek. Zpětná vazba v lednu 2013 ukázala, že o tuto formu výuky je ze strany jejich církve veliký zájem a žádost i očekávání tento způsob opakovat. V budoucnu to vidím jako podpůrnou formu vedle hlavní linie pomoci, kdy by se mohly konat tematizované konference. Ovšem bude to mít smysl realizovat jen s větší podporou a osobní i finanční účastí Episkopální církve. Vedle výuky angličtiny a biblických témat se ukázalo jako velmi důležité, že jejich vedoucí mohli být na nějakou dobu společně na jednom místě. ECS je díky nákladné a složité dopravě i rozlehlosti státu značně rozdělena a její účastníci se většinou neznají. Navíc se k tomu přidává určité odcizení díky kmenové diferenciaci. Možnost společně budovat a spojovat týmy z různých vzdálených oblastí vidím jako klíčovou a velice pozitivní. Možnost společně budovat a spojovat týmy z různých, vzdálených oblastí vidím jako klíčovou a velice pozitivní. Bližší informace viz: Příloha č. 4: Svědectví účastníků konference v červenci 2012 Příloha č. 5: Zpráva o konferenci v Toritu v červenci 2012 pro Svč pastorálku Stránka 16

17 PŘEHLED ZÁKLADNÍCH VARIANT NEVYZKOUŠENÉ FORMY Vybudování výukového centra s možností občasných seminářů Jde v podstatě o konferenci s tím, že základem naší pomoci bude stavba, případně částečné vyučování ve výukovém centru. Má to výhodu v tom, že i kdyby celý projekt skončil, je tu nějaká hmatatelná pomoc Episkopální církvi směrem ke vzdělávání. Jak se ale ukazuje, není na naší straně jednotný pohled na tuto stavbu. Nicméně je řada lidí, kteří právě v tomto vidí pozitivum, proto je nadějné povzbuzovat církev i tímto směrem. Výše darů je ale mnohonásobně nižší, než u dalších oblastí projektu. Priorita ECS Důležitá je ale skutečnost, že biskup tuto stavbu považuje za prioritu. Dokonce jsme dostali časově omezený příslib 4 km 2 půdy zdarma od komunity ve vesnici Edo. Ta je asi 15 minut od Toritu směrem na Magwi. Jde o velmi vhodný terén s možností pěstovat potraviny pro studenty a s výhodou snadné dostupnosti z Toritu. Podmínkou je ale začít co nejdříve stavět. Náklady se pohybují kolem ,- Kč. Je možné stavět po částech, jednotlivé menší budovy stojí kolem ,- Kč. Osobně se domnívám, že výstavba tohoto centra by mohla být součástí naší dlouhodobé strategie, ovšem v součinnosti s dalšími směry rozvoje projektu. Trvalý pracovník, rodiny nebo tým přímo na místě Podmínkou je nutná vyzrálost regionu pro vyslání rodiny nebo týmu. Zpravidla jde totiž o uvolnění celé rodiny. To s sebou nese řadu otázek. Jak například budou financováni? Výstavba tohoto centra by mohla být součástí naší dlouhodobé strategie, ovšem v součinnosti s dalšími směry rozvoje projektu. Zkušenosti s americkými misionáři ukazují, že k zachování postačujících podmínek pro bílé misionáře je potřeba velmi vysokých nákladů. Život v Jižním Súdánu je velmi drahý. Nájem průměrného domu se pohybuje kolem ,- Kč / měsíčně. Potraviny jsou cenami srovnatelné s námi. Život zde nese řadu rizik. V celém státě Eastern Equatoria není žádný lékař. To vzhledem k velmi složitým sociálním a klimatickým podmínkám klade vysoké nároky na rodinu zvláště s dětmi. Nemocnost je dramatická. Bezpečnostní situace pro bílé lidi Stránka 17

18 se stále velmi zhoršuje, zvláště ve městech. To eliminuje dlouhodobý pobyt mladých lidí, například studentů vzhledem k odpovědnosti i za případná onemocnění. Například jeden člen z červencového týmu, který zde prodělal malárii, asi po půl roce skončil v nemocnici s vážnou ztrátou krevních destiček. Ukázalo se, že došlo k recidivě již vyléčené malárie. Naštěstí se podařilo příčinu včas rozpoznat a došlo k vyléčení. Ivana Šmahelová se vrátila s nejasnými příznaky onemocnění nervové soustavy, jejichž příčinu se nepodařilo dosud odhalit a případně léčit. V případě mladých lidí je zde vážná oblast zodpovědnosti Isacharu směrem k rodičům. Velmi vážné jsou otázky hygieny a klimatu vzhledem k dětem. V období sucha jsou zde poměrně vysoké teploty a nízká technologická úroveň. Absence vhodného zázemí vyvolává otázky ohledně případných přehřátí malých dětí. Efektivita jednoho člověka je malá. Není mnoho spolupracovníků, o které by se zde takovému misionáři dalo opřít. Musel by zde být spíše tým alespoň dvou rodin. Pro ně je ale třeba vytvořit zázemí. To znamená, buď jít cestou drahých pronájmů, nebo vybudování vlastního zázemí. Rodiny by vzhledem k zásobování musely mít vlastní terénní vůz. To žádá vysoké vstupní náklady. Další otázkou je, jestli je náš region schopen se o ně postarat i po návratu. Přesto je tato varianta vhodná k hledání. Případně je také možná varianta střednědobých pobytů se střídáním rodin a týmů. Žádá však ze strany regionu mnohonásobně zodpovědnější a serióznější přístup. Za určitých okolností by to však naší službě tam mohlo v mnohém prospět, zvláště rozvinul-li by se systém krátkodobých výjezdů, konferencí a dalších tamních aktivit našich lektorů. Mít v takovém případě naše lidi, kteří na jedné straně formují místní církev a na druhé straně vytvářejí pevné zázemí na místě, je pro danou věc velice prospěšnou výhodou. Výuka v blízké zemi mimo Jižní Súdán Výuka mimo Jižní Súdán by částečně eliminovala vysoké náklady na pobyt a stravu účastníků a nedostatek infrastruktury. Základním problémem je, že nemáme žádné místní zodpovědné spolupracovníky, o které by bylo možné se opřít. Není to také nijak prověřeno a dohodnuto s místní církví. Proto zatím neuvažuji tímto směrem. Musel by zde být spíše tým alespoň dvou rodin. Pro ně je ale třeba vytvořit zázemí. Stránka 18

19 VÝSLEDNÝ NÁVRH STRATEGIE PROJEKTU Základní popis projektu V tuto chvíli se mi jeví jako nejefektivnější a nejdostupnější dvojfázové vzdělávání střídavě v České republice a střídavě v Jižním Súdánu. Tuto strategii chceme vyzkoušet na podzim Biskupem byla přijata a připravují se na ni. Česká část Po dohodě s biskupem bychom společně s ním (nikoliv jako v případě léta, kde volba byla plně na archdiakoniích) vybrali tým 6 klíčových lidí, kteří by strávili odhadem 3 měsíce v Chomutově. Zde jsou vhodné ubytovací podmínky volný byt, který by sloužil účastníkům. Doba 3 měsíců je horní limit daný naším zákonem pro institut pobytu na základě pozvání k vydání víz. Jedním z účastníků by vždy byl biskup, nebo jím určený zástupce, který by měl za tým za súdánskou stranu zodpovědnost. Program by byl koncipován ve 12 blocích modulech. O jednotlivé moduly by mohly být požádání kazatelé a pastoři v ČR. Příkladem takových modulů jsou témata jako hřích a kázeň v církvi, vztah s Bohem, základní pojmy v křesťanském učení apod. Současně by se realizovalo studium dovedností. Celým kurzem by probíhala výuka dovedností: angličtina, práce s textem, práce s Biblí apod. Součástí by byla i praxe na sborech v regionu i jinde. Tak by se studium velice zintenzivnilo. Zároveň by se do výuky mohla zapojit řada našich pastorů a vedoucích. Pro ně je skutečnost obětovat týden, případně několik dní, kurzu v Chomutově mnohem dostupnější než v Jižním Súdánu. Tak by se studium velice zintenzivnilo. Zároveň by se do výuky mohla zapojit řada našich pastorů a vedoucích. Navíc se zde otevírá možnost růstu vztahu mezi jihosúdánským pastorem a daným společenstvím. Zapojený sbor nebo skupina více sborů by adoptovala nějakého pastora, finančně i vztahově. V tomto sboru, pokud by to bylo možné, by pak mohl konat praxi, zde by měl kontakty a tento sbor by mohl sledovat jeho práci a vývoj i nadále. Stránka 19

20 Vedoucí projektu Jaroslav Šmahel se takto nedostává do konfliktu s jeho službou v ČR, což je výhoda. Dál by garantoval s realizačním týmem fungování této školy i cesty našich lidí do Jižního Súdánu i svou službu v ČR. Jihosúdánská část I zde by měla následovat praxe. Jednou z podmínek účasti je pořádání následných seminářů v jejich sborech v Jižním Súdánu. Tam bychom spolu s nimi pořádali krátkodobé letní výjezdní konference. To je rozměr, kdy bychom my dále jezdili a sloužili v Jižním Súdánu. Daný pastor by měl v rámci své praxe připravit seminář ve svém městě na dané téma a my bychom tam s ním byli a spolupracovali. Předpokladem jsou tedy: 3 měsíce zde a 1 měsíc v létě tam. Celkem máme vliv na tým po dobu 4 měsíců v roce. Záměry této strategie Maximální efektivita: zdá se mi, že ze všech možností jde o nejefektivnější vzdělávání, které jsme nyní schopni poskytnout. Tzn. nejrychlejší možný růst dovedností a přípravy jejich pastorů. Vznik vztahu místních sborů s církví ECS EE: Toto by řešilo i upadající zájem o projekt, který by se jinak mohl scvrknout na udržení jednoho pracovníka někde v projektu. Sbory by znaly své frekventanty a vznikal by větší vztah mezi naší a jejich církví. Takto by se po několika letech mohl vybudovat tým lidí kolem biskupa, který by dál mohl udržet a rozvíjet práci v ECS EE. Možnost vybudovat tým pro vedení a výuku ECS: Takto by se po několika letech mohl vybudovat základní tým lidí kolem biskupa, který by dál mohl udržet a rozvíjet práci v ECS EE. Navíc by mohli z jejich řad vzejít jak jejich lektoři pro jejich školu, kterou bychom chtěli nakonec vybudovat, tak i pracovníci pro misii na nová místa. V obou případech by se mohlo žádat sbory, aby v jejich podpoře pokračovaly. Zaplatit jejich pracovníka jako lektora, pastora, nebo misionáře by vyšlo levněji, než mu financovat školu v Chomutově. Stránka 20

21 Zapojení celé církve: tento systém otevírá možnosti pro zapojení mnohem větších lidských i finančních zdrojů v ČR. Navíc se počítá se zapojením i ETS. Jde o mezistav, kterým lze řešit mezeru mezi situací, kdy projekt vzniká a situací, kdy budeme mít v Jižním Súdánu funkční a spolehlivé zázemí, případně, kdy tam bude vybudované centrum pro výuku, pro které bychom takto mohli zatím připravit jak příslušné lektory, tak vedení církve. Souběžně s jejich vzděláváním se realizuje i praxe. Účastníci jsou tlačeni do vlastní aktivity vytvářet vzdělávací proces u nich. Oni jsou pak pořadatelé. Náklady by se tak mohly výrazně snižovat. Zároveň by se tak mohlo etablovat vzdělávání postavené na jejich vlastních zdrojích. Stránka 21

22 Náklady a nároky projektu Náklady na jednoho pastora po dobu 3 měsíců v Chomutově: Cesta, vízum a pojištění pro jednoho pastora: ,- Kč Strava: Pobyt: Cestovné v rámci školy: Celkem: 7000,- Kč 3000,- Kč 3000,- Kč ,- Kč Jde jen o odhad, ale náklady na jednoho pastora zde jsou podobné, jako náklady na jednoho našeho lektora po dobu měsíční konference tam. Pro 6 členný tým jde o ,- Kč. Pokud by nějaký lektor přijel do Chomutova, předpokládá se, že cestovné mu hradí jeho sbor. Celkové roční náklady projektu: Celkové náklady na kurz týmu z JS: Půl úvazek J. Šmahel a jeho cestovné 1 ročně do JS: Cestovné ČR, propagace, výukové materiály: Celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Celkové roční náklady projektu tedy činí ,- Kč. To je částka srovnatelná s dary v roce Pokud by ale rostl kontakt a vztahy našich sborů s nimi, je možné doufat v růst zapojení a větší ochotu v další následné podpoře projektu. Dále je třeba zmínit povinnost předložit pro cizineckou policii potvrzení o tom, že zvoucí organizace disponuje částkou cca ,- Kč na osobu. Tuto částku by stát v případě emigrace cizinců vymáhal. Stránka 22

23 Souběžné projekty Předchozí varianta je hlavním směrem projektu. Vedle něj se však souběžně objevují některé paralelní projekty, které je možné nabídnout a realizovat. Projekt Ofirica Ofirica je oblast několika vesnic asi hodinu terénním autem jihozápadně od Toritu. ECS se podařilo z určitých dotací vybudovat malou kliniku. Na základě cesty Viktora Šmajstrly se objevila možnost, že by soukromá klinika Artroscan (Bormed) byla sponzorem platů zaměstnanců kliniky. Dohodnutá částka je ,- Kč za měsíc pro celou kliniku. Smyslem tohoto projektu je tzv. holistická misie. Jde o model, který je pro Afriku velmi účinný, kdy se v dané oblasti provozuje vedle církve i škola nebo klinika. Oblast Ofirica se tak stává v podstatě automaticky křesťanskou komunitou, protože platí, že kdo přišel dříve, tomu se otvírají. Zároveň hledáme, zda by se nepodařilo vytvořit propojenější model sponzorství se soukromými firmami. Jde o model, kdy daná práce není podporována sponzorskými dary, ale je přímo zahrnuta do nákladů firmy. Pokud by se to podařilo, otevíralo by to obrovské možnosti finanční podpory i pro další firmy. Projekt je ve fázi, kdy hledáme jak vyřešit některá úskalí. Dům stojí, nicméně není nijak vybaven, ani nejsou získáni místní zdravotní pracovníci. Především ale jde o poměrně velkou nespolehlivost a svévolnost v nakládání s dary, která je umožněna Přesto věříme, že Ofirica by mohla být jakýmsi modelem zahraniční misie pro naše církve. malou možností kontroly využití financí. Dále se nám doposud nepodařilo převést mezibankovním převodem z naší banky do jejich. Nejdůležitější je však, že nemáme žádné pracovníky, kteří by byli ochotni v této oblasti misijně pracovat. Ofirica je velice vhodná pro nastartování a provozování práce místního sboru, nejsou však zatím misionáři, kteří by byli ochotni do této oblasti vyjet. A to i na krátkodobý výjezd. Ofirica je totiž také velmi vhodná pro všechny se zájmem o zahraniční misi jako relativně lehké misijní pole: snadná dostupnost, nulová civilizace, již získaná a přátelská komunita. Stránka 23

24 Přesto společně se sponzorem věříme, že Ofirica by mohla být jakýmsi modelem zahraniční misie pro naše církve. Proto chceme tímto směrem pokračovat. Projekt dětský domov Tento nápad se zrodil z popudu Marušky Sedlákové v Církvi bratrské v Rakovníku. Díky daru ugandského anglikánského arcibiskupa ve výši asi čtvrt miliónu korun se biskupovi podařilo v létě 2012 postavit v Toritu dva malé domky, které mají sloužit jako dětský domov. Jižní Súdán je zemí vdov a sirotků. Nejen díky válce, ale i díky zdejším velmi složitým sociálním poměrům a někdy velmi zlému přístupu rodičů, se na ulicích objevuje řada opuštěných dětí a sirotků. ECS má záměr provozovat v Toritu malý dětský domov. Cb Rakovník zapojilo sborovou besídku před vánoci 2012 do charitativního prodeje výrobků na vánočních trzích. Tento nápad propojit a zapojit sborové besídky a dorosty, kdy děti například sbírají na konkrétního kamaráda v Toritu, aby mohl chodit do školy apod., by mohl mít jak velký dopad pro pomoc místním dětem, tak i velký výchovný dopad do naší církve, která není moc zvyklá dávat i přes poměrně velké finanční bohatství naší společnosti. Z tohoto hlediska jde o zajímavý projekt. Nicméně sirotčinec zatím není v provozu a ECS EE nemá finance na to ho rozběhnout. Přesto chceme tímto směrem vyhlížet a hledat možnost spolupráce. Stránka 24

25 VÝHLED DO DALŠÍCH LET Jak by se měl projekt vyvíjet dál? Základní směr je už definován. V ideálním případě by se nám mělo dařit střídavým systémem budování tam i u nás připravit skupinu vedoucích, kteří by se více a více stávali našimi partnery. Stejně tak by se nám mělo dařit více a více vtáhnout naše sbory do tohoto projektu. Tím by měla narůstat finanční základna a provázanost na naší straně a také spolehlivost a flexibilnost na straně jejich. Současně by mělo být možné připravit skupinu lektorů, jak z naší strany, tak i z jejich účastníků projektu. Postupně by se mělo dostavět vzdělávací středisko a postupně zintenzivňovat vzdělávání přímo v Jižním Súdánu. Ideální cíl je, že budou toto středisko schopni provozovat a budou na to mít i vlastní učitele. Ti budou mít v ruce materiály, studijní programy i příslušné vybavení. Naše práce by se také měla posouvat směrem k podpoře misijní práce v dalších oblastech. Mělo by se nám dařit připravit a finančně podpořit jejich misionáře. Modelem je právě projekt kliniky v Ofirice. V tuto chvíli jsme teprve na začátku. Chybí silný tým, který by mohl projekt realizovat a chybí i dostatečná finanční podpora. Jde spíše o průzkum, než o systematickou dlouhodobou práci. Na základě návrhu Rady pro jižní Súdán se připravuje Spolek přátel Jižního Súdánu, který by měl pomoci vtahovat sbory, organizace i jednotlivce. To by mohlo pomoci při získání lidí i financí pro tento projekt. Máme jejich důvěru, otevřené dveře i dostatečné znalosti a finanční sílu na tuto žádost odpovědět. Proto platí, že jestli se tento scénář naplní nebo ne, je zcela na nás. Jaroslav Šmahel Stránka 25

26 Přílohy PŘÍLOHY PŘÍLOHA Č. 1: ŽÁDOST ECS EE O POMOC SE VZDĚLÁVÁNÍM PŘÍLOHA Č. 2: STATUS PROJEKTU JIŽNÍ SÚDÁN PŘÍLOHA Č. 3: ZPRÁVA O VÝUCE ANGLIČTINY V NIMULE LÉTO PŘÍLOHA Č. 4: SVĚDECTVÍ ÚČASTNÍKŮ KONFERENCE V ČERVENCI PŘÍLOHA Č. 5: ZPRÁVA O KONFERENCI V TORITU V ČERVENCI Stránka 26

27 Příloha č. 1: Žádost ECS EE o pomoc se vzděláváním EASTERN EQUATORIA STATE TORIT ========================================== March 2 nd, 2011 Pastor Petr Simmer, Leader of Northern Bohemia Pastorship Meeting. Dear Reverend, Greetings, I am writing to express my gratitude and the happiness expressed by our church members for the brave step you undertook to send Pastor Jaroslav to us in this part of the world which many people are ignorant about. Pastor Jaroslav s visit to us is a very great achievement and an encouragement that there are people out there who care about us.. We are happy with your kind words and are very willing to go into partnership with you. We have many things to learn from each other. We have a beautiful country with many hills and mountains. We also have national game parks where tourism can be encouraged. We can share our faiths with the youths of Czech Republic and many other things. We are a Diocese with a 99% of the women who are uneducated. Most of our men have been in war and had no chances of education. Stránka 27

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz Jak na partnerské projekty? P ODPORUJEME V AŠ I B U D OUCNOST www.esfcr.cz Příručka je jedním z výstupů ze zakázky Hodnocení implementace principu partnerství v OP LZZ financované z projektu technické

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová www.pracenadalku.cz www.pracenadalku.cz Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z

Více

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Standardy kvality a principy opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE Otvíráme EDICE Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy Obsah TENTO ČASOPIS JE TIŠTĚN NA EKOLOGICKÉM PAPÍŘE 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Otvíráme Poté,

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Zmapování dostupnosti a podmínek pobytu dětí v jeslích, mateřských školách, školních družinách a obdobných zařízeních a jiných neinstitucionálních forem péče

Více

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů)

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup byl vytvořen v rámci projektu Vzděláváním odborníků v oblasti finanční gramotnosti

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU

Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU Kateřina Jonášová, Pavla Frýdlová, Lucie Svobodová Mateřská dovolená, nebo

Více

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím Úvod Dnešní vyspělá společnost je charakterizována přílivem změn v rovině rodinného života, zvýšených rizik negativního vývoje lidské osobnosti, nese s sebou spěch a nedostatek času moderní doby, zvyšující

Více

Reforma školství v České republice

Reforma školství v České republice Varianty Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Reforma školství v České republice www.varianty.cz Obsah 1 Obsah......................................... 1 Reforma školství v České republice..........................

Více

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Tomáš Nikolai (ed.) EDITOR: Mgr. Tomáš

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Vysoké školství ve Finsku

Vysoké školství ve Finsku Vysoké školství ve Finsku Jan Kovařovic a Jan Koucký Praha, prosinec 2011 ISBN 978 80 7290 529 4 2 Tato práce je první z řady připravovaných studií, jejichž cílem je porovnat, jak v některých evropských

Více

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace 3 září 2012 8. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Financování sociálních služeb: rovný přístup 2 5 Arnošt Goldflam ČESKÝ DIVADELNÍK, SPISOVATEL A PEDAGOG SOLIDARITU

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola

Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola Cizinci ze třetích zemí v Jihomoravském kraji; vstupní analýza sociální integrace Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola VÚPSV, v.v.i. Výzkumné centrum Brno 2009 EVROPSKÝ FOND PRO INTEGRACI

Více

Vlastní pokoj: 10 pohledů

Vlastní pokoj: 10 pohledů Vlastní pokoj: 10 pohledů Editorská a autorská práva Národní kontaktní centrum ženy a věda Fotografie: Lucie Mlynářová Grafický návrh: Anna Šotolová Tisk: Ka-Ma s.r.o. Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7330-059-1

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Bezpečná mateřská škola

Bezpečná mateřská škola Bezpečná mateřská škola Metodika Prevence úrazů a násilí dětí předškolního věku Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti ve Fakultní nemocnici v Motole Bezpečná

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více