informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma"

Transkript

1 informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku a přípravou nejkrásnějších svátků vánočních. Dovolím si něco podobného udělat za naše město. Centrum Tábora zažívalo nebývalý stavební ruch. Pokračující obnovu objektů areálu hradu Kotnova doplnil v těsném sousedství probíhající archeologický průzkum, nemající v dějinách města srovnání. Složitá rekonstrukce Pražské ulice a Žižkova náměstí zkoušela trpělivost obyvatel v první polovině roku. Ještě komplikovanější opravy ulic západní části Starého města pak významně zasáhly život obyvatel v druhé polovině roku. Výsledkem práce stavbařů a tolerance všech zúčastněných je proměna historického centra, kterou oceňují všichni návštěvníci města. Rekonstrukce se dočkala i část třídy 9. května. Její nová tvář je skutečnou chloubou celého města. Změny však zasáhly i naše sídliště, přičemž největší nelze přehlédnout v nástupu toho nejstaršího, Pražského. Kruhová křižovatka vyřešila letitý problém s výjezdem z něj a nová úprava chodníků i zeleně určitě zpestří život všem jeho obyvatelům a návštěvníkům. Proměny v sousedním Náchodském sídlišti nejsou ještě tolik viditelné, ale dokončení v prvním pololetí příštího roku jistě slibuje zlepšení života našich spoluobčanů v této části města. Na největším táborském sídlišti pak občané užívají nejen nových parkovacích míst, ale také jedno z nejmodernějších zařízení pro plavání nejmenších v České republice. Dále bych chtěl jen výčtem zmínit rekonstrukci střechy zimního stadionu, Průběžné ulice v Čekanicích, Vožické ulice, rozvoj sousední průmyslové zóny, bydlení v Čekanicích, na Horkách i Větrovech a novou infrastrukturu za učňovským areálem. Výčet menších akcí si zajisté uděláte sami, stejně jako svoji rodinnou bilanci uplynulého roku. Při přípravě vánočních svátků jistě společně výzdobou přispějeme k tomu, aby naše město bylo zase o něco krásnější a lákavější nejenom pro nás Táboráky, ale i pro návštěvníky Tábora z celé země. Závěrem mi dovolte, abych vám všem poděkoval za trpělivost, s jakou jste přistupovali k změnám ve vašem okolí, i za to, čím jste se sami přičinili o lepší vzhled našeho města v uplynulém roce. Zároveň vám přeji příjemné prožití vánočních svátků, mnoho sil, krásné dárky pod stromečkem a veselý vstup do nového roku Ing. František Dědič starosta města Tábora Táborské Vánoce přivezou andělé Foto: Roman Růžička Program táborských Vánoc, který tradičně připravil odbor kultury a cestovního ruchu města Tábora, letos zahájí tančící andělé, kteří se zjeví při slavnostním rozsvícení vánočního stromu na Žižkově náměstí ve středu 30. listopadu. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit na představení Divadla Kvelb o vánočních zvycích a koledy v podání Posádkové hudby Tábor. Současně s vánočním stromem se poprvé rozzáří také nové vánoční osvětlení na zrekonstruovaném Žižkově náměstí a tř. 9. května. V sobotu 3. prosince vyjede na trať do Bechyně mikulášská Elinka, která dětem nabídne sladkou nadílku a setkání s čerty a Mikulášem. Pravé čertovské rojení pak čeká děti na Žižkově náměstí v pondělí 5. prosince. Kromě her a soutěží se malí hříšníci mohou těšit na opravdové peklo i nadílku od Mikuláše a andělů. Pro starší generaci je 8. prosince připraveno vánoční posezení v Jihočeské univerzitě. K poslechu i tanci zahraje táborské trio Jaroslava Šáchy. Oživením vánočních programů bude koncert táborské kapely Starý psi a mladý kočky v pátek 9. prosince v kostele sv. Jakuba. Poté už se všichni mohou těšit na oblíbený Staročeský vánoční trh s bohatým programem a prodejem zabijačkových specialit, které nabídne SOŠ a SOU řemesel a služeb Tábor. Chybět nebude vánoční punč, svařené víno, uzené rybí speciality, vánoční perníčky, ukázky vánočních zvyků a tradiční vánoční zboží. K dobré pohodě zazpívají táborští Pouličníci, zahraje orchestr Péro za kloboukem a Žesťový soubor Swing bandu Tábor. Na závěr si návštěvníci mohou zazpívat koledy u živého betlému v podání Sdružení Housova mlýna. Opravdovou lahůdkou pro milovníky vážné hudby bude v úterý 13. prosince v kostele sv. Jakuba koncert houslového virtuosa Jaroslava Svěceného a cembalistky Jitky Navrátilové nazvaný Vánoční příběhy starých houslí. Klasická hudba zazní také v sobotu v Divadle Oskara Nedbala při koncertu komorního orchestru Bolech Hej, mistře. Koledy si můžete přijít zazpívat s pěveckým sborem Domino do kostela sv. Jakuba v neděli 18. prosince, hostem programu je harfenistka Lydie Härtelová-Hanychová a sbor Siloe z Prahy. Dětem budou patřit další pořady. V pondělí 19. prosince je čeká vánoční plavání s tradičním výlovem kaprů. Letošním překvapením bude příjezd vánočního kamionu Coca-Cola, který v úterý 20. prosince přiveze dětem i rodičům opravdového Santa Clause se skřítky. Program bude probíhat od hodin na náměstí T. G. Masaryka. Děti čeká spousta her a dárků, vyzkoušejí si například vázání Santových bot, karaoke show, dokonce se mohou se Santou i vyfotografovat. Odbor kultury a cestovního ruchu rovněž nachystal program na vánoční svátky. Na Štědrý den si můžete domů odnést světlo z Betléma či se zaposlouchat do vánočního vytrubování s táborským Swing bandem. Na druhý svátek vánoční zazní v děkanském kostele varhanní koncert Ladislava Šotka a restaurace Amber Hotelu Palcát večer ožije vánočním jazzovým koncertem sourozenců Gondolánových a jejich hostů. Program táborských Vánoc završí novoroční chrámový koncert velkého dechového orchestru Posádkové hudby Tábor. Přeji všem táborským občanům příjemné chvilky s připravenými vánočními kulturními pořady, klidné a radostné svátky a v novém roce se těším na setkání při kulturních akcích města Tábora. Ing. Lenka Horejsková vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

2 Old-Timer-Club v Táboře Od 30. září do 2. října se v areálu barokního zámku v Měšicích a na Žižkově náměstí uskutečnila výstava berlínských veteránů Old- -Timer-Clubu, a to v organizační spolupráci Českého institutu mezinárodního setkání a MěÚ Tábor odboru školství, mládeže a tělovýchovy. Současně došlo k vzájemnému přátelskému setkání hostů z Berlína se členy a předsedou táborských veteránů Ing. Marcelem Gausem. Členové berlínské delegace byli v Táboře poprvé a dle jejich slov byli velmi příjemně překvapeni velice vřelým a srdečným přijetím u táborských obyvatel. Na důkaz tohoto tvrzení plánují během příštího léta uspořádat mezinárodní rallye na trase zámek Měšice Chýnov hrad Kámen Pelhřimov. (rk) Urbanistické studie Odborem rozvoje byly zadány ke zpracování a s majiteli pozemků projednány urbanistické studie lokalit určených k bydlení na Horkách ve směru na Větrovy a v Čekanicích pod hřbitovem. Obě studie jsou k dispozici na odboru rozvoje a budou rovněž zveřejněny na webových stránkách města (www.tabor.cz, územní plánování). (kh) Talent roku Již poosmé se ve středu 4. ledna sejdou v malém sále Divadla O. Nedbala kandidáti na Talent roku 2005, který v letošním roce pořádá město Tábor. Byly vyhlášeny kategorie: umělecká, sportovní, speciální určená pro děti s handicapem, přírodovědně-technická, humanitní a všestranná. Do soutěže bylo nominováno 48 žáků od 10 do 19 let. Výsledky přineseme v Novinách táborské radnice v únorovém vydání. (rk) Zřízení dětského hřiště V rámci optimalizace dětských hřišť byl odboru školství, mládeže a tělovýchovy uložen radou města úkol prověřit možnost zřízení dětského hřiště na zahradě ZŠ a MŠ v Čekanicích. V dubnu rada doporučila zařadit tuto akci do rozpočtu na rok 2006, nicméně v říjnu se zastupitelstvo města při projednávání rozpočtu na rok 2006 rozhodlo uvolnit finance na tuto akci již letos, a to z fondu pokut. V současné době je hřiště s hracími prvky, jako je pískoviště, prolézací sestava apod., dokončováno. Režim bude stanoven podle provozu ZŠ, školní družiny a MŠ s tím, že bude sloužit v ostatních hodinách rovněž veřejnosti. Náklady na tuto rekonstrukci jsou asi 800 tis. Kč. (rk) Zasedání zastupitelstva se koná 19. prosince od 15 hodin v zasedací místnosti číslo 410, v budově bývalé Tabačky. Jednání je veřejné. Foto: Roman Růžička Součástí regenerace Pražského předměstí je i zhotovení fontány, která byla do prvních mrazíků nádherně nasvícena. Ve své plné kráse se fontána opět představí až na jaře. Listopadová jednání rady a zastupitelstva města Zastupitelé se v listopadu sešli pouze na neveřejných konzultacích k rozpočtu města na rok Konzultace byly podle schváleného harmonogramu plánovány na 21. a 22. listopadu. Rozpočet pak bude předložen na řádném jednání zastupitelstva 19. prosince. Na posledním zastupitelstvu 31. října (kvůli uzávěrce našich novin jsme o něm v minulém čísle nemohli čtenáře informovat) byly mimo jiné schváleny projekty pro získání účelové dotace na zabezpečení péče o válečné hroby. Zastupitelstvo vydalo obecně závaznou vyhlášku, kterou ruší některé obecné závazné vyhlášky. K tomuto bylo přistoupeno po revizi právních předpisů města a z důvodu souladu s novou legislativou. Zvoleni byli přísedící Okresního soudu v Táboře. Majetkové záležitosti měly tentokráte vyhrazeno 28 samostatných bodů. Očekávaný materiál týkající se S potěšením a náležitě dobrým pocitem jsme přivítali první výsledky tzv. Infoligy. Infoliga představuje pořadí úřadů samospráv v České republice podle souhrnné hodnoty obsažnosti jejich webové stránky. Měření se provádí z hlediska otevřenosti procesu rozhodování, protikorupčních nástrojů, informací o osobní odpovědnosti představitelů (např. záznamy jednání či hlasování, přehledy veřejných zakázek). Měření srovnává reálný informační obsah webů úřadů. Není citlivé na politické, výtvarné, zobrazovací, marketingové a další podobné působení internetových stránek. Nezapočítávají se informace neúplné (filtrované) kupř. jde-li jen o výběr informací, výtah ze zápisu. Publikací výsledků a vytvořením soutěžního prostředí mezi úřady zásad prodeje bytů a domů v majetku města byl předkladatelem kvůli dalším připomínkám a námětům stažen z projednávání a bude předložen na příštím jednání. Předtím jej zastupitelé prodiskutují v rámci shora citovaných konzultací k rozpočtu. Schváleny byly dotace ze sociálního fondu v celkové výši 97 tis. Kč a rovněž byly rozděleny zbylé finanční prostředky z fondu mládeže a z fondu tělovýchovy a sportu. Bude podána žádost o dotaci na program Podpora terénní práce v roce 2006 s finanční spoluúčastí města ve výši asi 43 tis. Kč. Velká diskuse se rozvinula kolem materiálu kontrolního výboru ohledně podnětu k prošetření, zda nebyl spáchán trestný čin v souvislosti s některými činnostmi s. r. o. Bytes a jejího jednatele pana Dvořáka. Nakonec se materiálem bude ještě zabývat rada města. Třetí místo v Infolize pro Tábor projekt chce výrazně změnit přístup ohledně informační obsažnosti webových stránek. Úřadům je na internetové adrese: nabídnut vstupní formulář a metodika pro vstup do Infoligy anebo pro korigování již vložených údajů. Projekt je podpořen grantem Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze. Průzkum proběhl od října 2004 do konce září 2005, většina webů byla šetřena v srpnu a září U 15 % zkoumaných webů byla provedena namátková následná kontrola správnosti vložených údajů. Výsledky průzkumu jsou využity ve dvou odlišných (byť souvisejících) výstupech, z nichž prvním je Infoliga, v níž na základě získaných bodů, vypočtených výše naznačenou metodou včetně různé váhy rozličných položek, jsou povinné subjekty seřazovány do pořadí (celkové pořadí, pořadí po jednotlivých typech Zajímají vás odpady? Přijďte na besedu MěÚ Tábor odbor životního prostředí pořádá ve středu 7. prosince 2005 v hodin v zasedací místnosti Tabačky (Husovo nám. 2938) veřejnou diskusi na téma: Zajímá vás problematika odpadů? Chcete vědět: jaké odpady vznikají co se s nimi děje co nás do budoucna čeká Zúčastněte se veřejného projednávání Plánu odpadového hospodářství města Tábora. Setkání se zúčastní a vaše dotazy i připomínky zodpoví zástupce zpracovatele POH města Tábora firmy DEKONT CZECH, a. s., a zástupci města Tábora. Ta se v listopadu sešla na dvou řádných schůzích (7. a ). Na programu byla například petice proti realizaci sušičky jílů Zahrádka. Schválena byla změna (navýšení) poplatků za pobyt dětí v jeslích. Do rozpočtu příštího roku byla zařazena první etapa regenerace dětských hřišť. Pro sociálně potřebné občany budou v roce 2006, na základě doporučení sociální komise, vyčleněny dva byty. Je to prozatím dostatečný počet bytů vzhledem k tomu, že bylo doručeno pouze šest žádostí. Zpráva o provozu a hospodaření kina Svět bude ještě dále doplněna o rozvojové aktivity tohoto zařízení města a projednána počátkem příštího roku. Rada schválila návrh odboru rozvoje na postup s bývalými vojenskými objekty po jejich převodu do majetku města. Ing. Lubomír Šrámek tajemník subjektů, podle konkrétních oblastí obsažnosti). Infoliga je soutěží srovnatelnou se sportovním kláním. Jejím účelem je motivovat úřady k zlepšování obsažnosti jejich stránek. Město Tábor se umístilo na 3. místě, když 1. místo obsadil Kraj Vysočina a druhé Hlavní město Praha. Mezi městy je Tábor samozřejmě první. Pořadí měst: 1. Tábor 2. České Budějovice 3. Olomouc 4. Hradec Králové 5. Brno 6. Jičín 7. Frýdek-Místek 8. Jablonec nad Nisou 9. Plzeň 10. Pardubice Ing. Lubomír Šrámek tajemník

3 Informace o vypisovaných grantech 1. Ministerstvo kultury odbor regionální a národnostní kultury vyhlašuje pro rok 2006 konkurzy na projekty v těchto programech: Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit Určení: právnické a fyzické osoby Uzávěrka předložení projektů: 15. prosince 2005 Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit Určení: občanská sdružení registrovaná do 31. prosince 2004 ve smyslu zák. č. 83/1990 Sb. a fyzické osoby zastupující skupinu občanů (tj. sbor, soubor, skupina apod.) Uzávěrka předložení projektů: 30. dubna 2006 Podpora zájmových kulturních mimouměleckých aktivit Určení: právnické a fyzické osoby Podpora lokálních kulturních tradic Určení: právnické a fyzické osoby V říjnu proběhla v táborských mateřských školách za účasti MěÚ Tábor odboru školství, mládeže a tělovýchovy a majitele ekologické farmy WESTEC Zdeňka Skřivánka z Vestce u Miličína soutěž ve výrobě zvířátek z kaštanů. Na vítěze soutěže čekala odměna v podobě návštěvy a prohlídky ekofarmy WESTEC ve Vestci u Miličína. Jako nejlepší byly vybrány kolektivní práce dětí z MŠ Petrohradská ul. a MŠ Světlogorská ul. Ing. Radomír Kouba vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Uzávěrka předložení projektů: 5. prosince 2005 Uzávěrka předložení projektů: města a obce do 30. září 2006, občanská sdružení, fyzické osoby a podnikatelské subjekty do 15. listopadu 2006 Texty vyhlášení, včetně podmínek a formuláře, na němž se projekty předkládají, lze vyžádat na adrese: Ministerstvo kultury České republiky odbor regionální a národnostní kultury, Maltézské nám. 1, Praha 1, telefon: , nebo na internetu ze stránek MK: rubrika: Regionální a národnostní kultura granty. 2. Ministerstvo kultury odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií vyhlašuje konkurz na projekty zaměřené na: činnost občanských sdružení a organizací s mezinárodním prvkem podporující kulturní aktivity v oblasti movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií. Uzávěrka projektů: 15. ledna Informace: Ing. Karel Ladýř (telefon: , nebo na internetu: rubrika: Muzea, galerie, ochrana movitého kulturního dědictví granty. 3. Dispoziční fond INTERREG IIIA Česko-rakouské příhraničí Jihočeský kraj Program přeshraniční spolupráce Česká republika Rakousko vyhlašuje konkurz na projekty zaměřené na: hospodářský rozvoj zemědělské projekty cestovní ruch Určeno pro: obce kraje organizace zřízené krajem či obcí za účelem poskytování veřejných služeb lidské zdroje rozvoj demokracie kulturní výměny nestátní neziskové organizace zájmová sdružení právnických osob hospodářské a agrární komory organizace zřízené státem Termín podání žádostí: 1. listopadu února 2006 Místo pro podání žádosti: Jihočeská Silva Nortica, Jindřichův Hradec pro žadatele z okresů Jindřichův Hradec a Tábor. Dostupnost bližších informací: Kontakty: Krajský úřad Jihočeského kraje Mgr. Vanda Pánková, vedoucí evropské integrace, tel.: , Ing. Sylva Jindřichová, pracovnice pro evropskou integraci, tel.: , Ing. Jan Návara, pracovník pro evropskou integraci, tel.: , Soutěž zvířátka z kaštanů Foto: MŠ Světlogorská Výzva nájemníkům, kteří v minulosti uzavřeli s Bytesem Tábor dohodu o pořízení nového zařizovacího předmětu Vážený pane, vážená paní, v období roku 1999 až 2003 jste uzavřel(a) se správcem vámi obývaného bytu, Bytesem Tábor, dohodu o pořízení nového zařizovacího předmětu (sporáku, kuchyňské linky apod.). Dle této dohody jste splácel(a) nebo splácíte také úroky z úvěru, který získal vlastník, město Tábor, na nákup zařizovacích (vybavovacích) předmětů. Na základě inventury smluv o nákupu nového zařizovacího předmětu a následného usnesení rady města bylo rozhodnuto o vrácení rozdílu v úrocích nasmlouvaných a skutečně vlastníkem splácených. Jelikož vyplacení rozdílu je vázáno na uzavření dodatku k dohodě o pořízení nového zařizovacího předmětu, dovolujeme si vás tímto listem oslovit a pozvat k návštěvě příslušné provozovny, nejlépe do 15. prosince 2005, té, kde jste uzavíral(a) dohodu o pořízení nového zařizovacího předmětu (je dobré ji mít s sebou), a to v úředních hodinách nebo dle telefonické domluvy na telefonních číslech: (provozovna pro Pražské a Náchodské sídliště) (provozovna pro Staré a Nové město, Ústecké a Blanické předměstí) (provozovna pro Sídliště nad Lužnicí) Úřední hodiny (lze i po domluvě) pondělí a hodin středa a hodin Pavel Dvořák jednatel BYTES Tábor, s. r. o. Pozn.: Tuto výzvu zveřejňujeme kvůli zajištění informace i pro ty nájemníky, ke kterým nebyla doručena z důvodu změny adresy apod. Chodníky pro Náchod Odboru investic se podařilo dokončit přípravu investiční akce Náchod chodníky Benešovská ulice. Předmětem projektu je vybudování chodníků pro pěší v příměstské části Tábor-Náchod podél Benešovské ulice. Převážná část chodníků bude vedena po levé straně silnice Tábor Praha. Nový chodník navazující na stávající asfaltový, který byl v minulosti vybudován v rámci obchvatu Tábora, bude doveden až k zastávce autobusů MHD u točny. Délka chodníku činí 920 m. Chodník po pravé straně silnice (v délce 220 m) je navržen z prostoru křižovatky se Spojovací ulicí k stávajícímu chodníku ze zámkové dlažby u domu č. p. 40. Chodníky budou vydlážděny z betonové zámkové dlažby v šířce od 1,8 do 3,5 m. Součástí projektu je i vybudování šesti parkovacích stání, dvou přístřešků autobusových zastávek MHD a nového odvodnění z ploch chodníků i vozovky. Pokud budou schváleny potřebné finanční prostředky z rozpočtu města pro příští rok, budou chodníky během jarních a letních měsíců realizovány. Nové chodníky přispějí k bezpečnějšímu pohybu chodců nejen z řad občanů Náchoda, ale i obyvatel Tábora, pro které je Náchod výchozím místem rodinných vycházek, a v neposlední řadě návštěvníků, kteří přicházejí do kempu Malý Jordán. (fk) Výstavba bytů v Leskovické ulici Příznivé podzimní počasí přispělo k tomu, že stavební práce na výstavbě 27 bytových jednotek pro příjmově vymezené občany v Leskovické ulici pokračují podle předpokladů. Ještě do Dotace z fondů Evropské unie Od 15. listopadu je možné předkládat žádosti o finanční podporu v rámci grantových schémat Jihočeského kraje Společného regionálního operačního programu. Výzva se vztahuje k šesti grantovým schématům: Opatření 1.1 GS na podporu drobných podnikatelů v Jihočeském kraji Opatření 1.1 GS na podporu malých a středních podnikatelů v Jihočeském kraji Opatření na podporu místních komunikací v Jihočeském kraji (obce do 3000 obyvatel) Opatření 3.2 GS na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji Opatření GS na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu v Jihočeském kraji pro podnikatelské subjekty Vánoc bude dokončena hrubá stavba a zastřešení celého objektu. Tím budou vytvořeny podmínky pro nerušené pokračování vnitřních prací po celé zimní období. (fk) Opatření GS na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu v Jihočeském kraji pro veřejné subjekty Příjem žádostí o finanční podporu v rámci této výzvy bude ukončen 13. ledna 2006 ve hodin. Více informací na: amp;par[lang]=cs. V případě, že byste chtěli podat žádost, je možné se s případným problémem obrátit na odbor rozvoje (Ladislav Pavlík, tel.: , Michala Pechová, tel.: , Ing. Karel Hotový vedoucí odboru rozvoje

4 G-centrum Tábor sociální služby a domov důchodců, středisko sociálních služeb (tel.: nebo ) AKCE PRO SENIORY 7. prosince, hodin kavárna Fokusu v Mostecké ulici V rámci DISKUSNÍHO POŘADU bude hostem klinický psycholog PhDr. Jan Veselý. V chráněné dílně Fokusu si můžete zakoupit vánoční dárečky. Pozor změna! DP se tentokrát koná ve středu. 12. prosince, hodin Městská knihovna LITERÁRNĚ-HUDEBNÍ PODVEČER vánočně laděný, s hudebním vystoupením žáků ZUŠ 15. prosince, hodin zasedací místnost táborské matriky AKADEMIE III. VĚKU bude věnována novinkám ve společenském, kulturním i politickém životě našeho města. Hostem bude starosta Ing. František Dědič. 20. prosince, hodin hotel Dvořák PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ osamělých seniorů města Tábora již tradičně s představiteli města, církví a ostatních organizací Přihlásit se mohou osamělí senioři osobně v kanceláři střediska sociálních služeb, nebo na telefonu: , a to co nejdříve, nejpozději do 15. prosince. V prosinci budou také probíhat předvánoční návštěvy domovů důchodců v táborském regionu, kde nyní žijí senioři Tábora. Navštíví je představitelé města Tábora a sociální pracovníci střediska sociálních služeb. Krásné a klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví do roku 2006 přejí sociální pracovníci Střediska sociálních služeb G-centra Tábor. ÚO Svazu diabetiků pravidelná poradenská činnost každou středu od do hodin v kanceláři DIA v ONT (budova č. 2, 1. patro, č. dveří 103) kondiční plavání vždy v neděli hodin vánoční posezení ve spolupráci s REVMA LIGOU v pátek 16. prosince od hodin v zasedací místnosti ONT (nové ředitelství) soutěž o nejhezčí a nejzajímavější vánoční ozdobu vlastní výroby, lze přinést ochutnávku dia vánočního cukroví MOJESENIO Schůzka zájemců o internetový projekt se koná 14. prosince v Jihočeské univerzitě, 5. patro (512 A), od do hodin. Informace na tel.: Světový pohár v cyklokrosu se jel opět v Táboře V sobotu 29. října proběhl v Táboře na Sídlišti nad Lužnicí v okolí rybníku Komora již tradiční závod Světového poháru v cyklokrosu. Závodníky přišlo povzbudit kolem 7000 fanoušků. Na startovní čáře se seřadilo šedesát závodníků ze třinácti států světa včetně osmi našich jezdců. Vítězství obhajoval Kamil Ausbuher z Cyklo teamu Budvar Tábor. Po dramatickém souboji mezi dvěma českými závodníky a současnou světovou jedničkou Svenem Nijsem z Belgie, dojel první do cíle Nijs, hned za ním Petr Dlask a třetí skončil Kamil Ausbuher. Akci pořádalo město Tábor a Agentura Cyklistika, která letos přispěla na podporu Centra Kaňka, když pan Kalaš předal ředitelce Ireně Heřmánkové šek na 15 tis. Kč. (rk) Obnova zásobování teplem na Náchodském sídlišti V letním období došlo prakticky bez mediálního zájmu k obnově zastaralé technologie systému centrálního zásobování teplem. Z původního systému zůstala pouze výměníková stanice, a to výrazně ochuzena o technologii. Byly vyřazeny ohříváky teplé vody a čerpadla doplněna o frekvenční měnič otáček. Došlo i k nahrazení analogové regulace kvalitní číslicovou regulací. Samotné čtyřtrubkové rozvody, které pracovaly pro ústřední vytápění v teplotním režimu 92,5/67,5 C v závislosti na venkovní teplotě, byly spolu s rozvodným systémem teplé vody z centrální přípravy nahrazeny dvoutrubkovým předizolovaným systémem(vyjma průchozích profilů), který zajišťuje dopravu tepla ze stávajícího výměníku v parametrech 105/65 nebo 85/55 C na patu každého domu, kde dochází k vlastní transformaci, úpravě parametrů pro vlastní domovní systém Výsadba babyky Foto: Vít Řezáč Nové chodníky na tř. 9. května slouží táborské veřejnosti od počátku září. Avšak s výsadbou stromové aleje bylo nutné počkat až na vhodné období vegetačního klidu. V druhé polovině listopadu bylo do připravených jam, krytých ocelovými mřížemi, vysázeno 23 kusů okrasných stromů javorů babyka. a k přípravě teplé vody. Znamená to, že teplá voda není připravována centrálně ve velkém výměníku, ale až ve sklepě každého domu. Tím dochází k významným úsporám potřebného tepla pro přípravu této vody, kdy již necirkuluje v zemi mezi výměníkem a domem. Tato úspora dosahuje hodnoty Kč na 1 m 3, což je prospěšné zejména pro každého nájemníka. Systém byl současně vybaven kvalitní komunikací mezi každou domovní předávací stanicí, měřidlem tepla a původním výměníkem, který zajišťuje napojení na centrální dispečink, a tak je umožněno, že je každý domovní zdroj pod stálou kontrolou. Celá investice byla zrealizována v rekordně krátkém čase, za což patří dík vybraným dodavatelům, firmám Jindřich Lachout MONTOP a KOK, pan Václav Kořenský, kteří se svými subdodavateli, především firmou Ve školním roce 2006/2007 budou otevřeny následující obory vzdělání: pro žáky z 5. tříd ZŠ jedna třída osmiletého studia pro žáky ze 7. tříd ZŠ jedna třída šestiletého česko-francouzského studia pro žáky z 9. tříd ZŠ dvě třídy všeobecného zaměření a jedna třída živých jazyků se zaměřením na angličtinu a němčinu Podrobnější informace na Dni otevřených dveří ve středu 11. ledna od 9.30 do hodin v budově gymnázia, popř. na kontaktní adrese: Gymnázium Pierra de Coubertina, nám. Fr. Křižíka 860, Tábor (tel.: , ; Dvojjazyčné česko-francouzské studium zájemcům ze 7. tříd nabízíme CHALIŠ, s. r. o., jež zajišťovala zemní práce, a firmou DBD Control systems, která zajišťovala celkové oživení systému elektromontážními pracemi, řídicím systémem a komunikací, dokázali během 45 dní zajistit bez výrazných odstávek dodávku tepla z nové technologie. Zároveň bych chtěl poděkovat všem občanům Náchodského sídliště, kteří trpěli stavebním ruchem a měli ztížené přístupy k domovům, za trpělivost a opatrnost, že nedošlo k žádné nehodě a akce proběhla prakticky bez kolizí. Věřím, že jsme splnili pouze svoji profesní povinnost, postavili 26 domovních stanic a vyměnili 2500 metrů potrubí v ceně 28,5 mil. Kč k zajištění provozní spolehlivosti technologie pro vytvoření tepelné pohody ve více než 690 bytech. Pavel Dvořák jednatel BYTES Tábor, s. r. o. Gymnázium Pierra de Coubertina perspektivní a moderní studium zřízené na základě mezinárodní česko- -francouzské kulturní dohody. Znalost francouzštiny se nepožaduje, vítána je angličtina. Žáci pracují pod vedením českých a francouzských profesorů, od 3. ročníku je pět předmětů vyučováno ve francouzštině. Francouzské učebnice jsou po celou dobu studia poskytovány zdarma. Součástí osnov jsou i desetidenní výměnné pobyty ve Francii v rodinách vrstevníků. Studium je zakončené českou a francouzskou maturitou. Bilingvní studium poskytuje vzdělání v rozsahu standardního gymnázia, obohacené o perfektní znalost jazyka a používání moderních metod výuky českého a francouzského školství. Praxe je podložena již patnáctiletou úspěšnou existencí oboru. (pr) Jazyková škola při soukromém gymnáziu Foto: Roman Růžička Táborské soukromé gymnázium nabízí na školní rok 2005/2006 jednoletý pomaturitní kurz němčiny, ruštiny, španělštiny. Rozsah výuky je 20 hodin týdně, přičemž studium je akreditováno MŠMT ČR. Informace a přihlášky: Další kurzy cizích jazyků: anglický jazyk (začátečníci čtvrtek od hodin, mírně pokročilí středa od hodin), německý jazyk (začátečníci pondělí od hodin, mírně pokročilí možnost otevření kurzu). Informace na tel.: Den otevřených dveří se koná 15. února.

5 Kino Svět Tábor program na prosinec čtvrtek 1. a pátek hod., sobota 3. a neděle hod. a hod., pondělí 5., úterý 6., středa 7. a čtvrtek hod.: ANDĚL PÁNĚ (ČR 2005) čtvrtek hod.: ČTYŘI BRATŘI (USA 2005) pátek 2., sobota 3. a neděle hod.: LEGENDA O ZORROVI (USA 2005) pondělí 5. a úterý hod.: DOBLBA! (ČR 2005) středa 7. a čtvrtek hod.: 3-IRON (Jižní Korea 2004) pátek hod., sobota a hod.: LÁSKA NA INZERÁT (USA 2005) pátek hod.: FILMOVÝ KLUB: BRASILEIRINHO (Švýcarsko/Finsko/Brazílie 2005) sobota 10. a neděle hod.: POHÁDKOVÉ TAJEMSTVÍ II. (ČR) čtvrtek 1. prosince, hodin LEHKÁ KAVALERIE JEŠTĚ JEDNOU! pátek 2. prosince, hodin L. Aškenazy J. Borna: JAK JSEM SE ZTRATIL aneb Vánoční povídka (Divadlo v Dlouhé Praha) předplatné sk. B neděle 4. prosince, hodin Vánoční čas s MARIÍ ROTTROVOU úterý 6. prosince, hodin KERAMIČKA středa 7. prosince, hodin D. Eldridge: POD MODRÝM NEBEM (Divadlo Na Zábradlí Praha) předplatné sk. D čtvrtek 8. prosince, hodin 240. barevný čtvrtek: NOVÝ ZÉLAND pátek 9. prosince, hodin A. Dvořák A. Wenig: ČERT A KÁČA neděle a hod.: MR. & MRS. SMITH (USA 2005) pondělí 12. a úterý a hod.: 40 LET PANIC (USA 2005) středa 14. a čtvrtek hod.: JESKYNĚ (USA 2005) středa 14. a čtvrtek hod.: DĚJINY NÁSILÍ (USA 2005) pátek 16., sobota 17. a neděle hod.: HRUBEŠ A MAREŠ JSOU KAMARÁDI DO DEŠTĚ (ČR 2005) pátek hod.: FILMOVÝ KLUB: MANDERLAY (Dánsko/Švédsko 2005) sobota 17. a neděle hod.: KRTEK O VÁNOCÍCH + BROUČKOVA RODINA II. (ČR) sobota 17. a neděle hod.: NOC S NABROUŠENOU BŘITVOU (Francie 2005) (Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem) předplatné sk. A neděle 11. prosince, hodin Přijďte s dětmi do divadla: VÁNOCE S KAMARÁDY předplatné sk. E neděle 11. prosince, hodin DOŠLI JSME K VÁM NA KOLEDU s Květou Fialovou úterý 13. prosince, hodin Kruh přátel hudby: SVĚT JE BÁJEČNÉ MÍSTO K NAROZENÍ předplatné sk. H středa 14. prosince, hodin C. Orff: CARMINA BURANA (Jihočeské divadlo Č. Budějovice) předplatné sk. C čtvrtek 15. prosince, hodin IRENA BUDWEISEROVÁ pondělí a hod.: MOJE LÉTO LÁSKY (V. Británie 2004) úterý 20. a středa a hod.: NOČNÍ LET (USA 2005) čtvrtek a hod., pátek , a hod., sobota kino nehraje neděle 25. a pondělí a hod., úterý 27., středa 28., čtvrtek , a hod., pátek a hod., sobota hod.: HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR (USA 2005) pátek hod.: FILMOVÝ KLUB: MŮJ NIKIFOR (Polsko 2005) Divadlo O. Nedbala Tábor program na prosinec Dobročinný předvánoční prodej Lions klub Tábor vás zve na pravidelný dobročinný předvánoční prodej svařeného vína, medoviny a ochutnávku perníčků. Zisk s těchto dobročinných aktivit je určen pro zdravotně postižené spoluobčany, především děti, a je každoročně předáván v rámci únorového dobročinného koncertu klubu. Klubový prodejní stánek bude 10. prosince před divadlem v Palackého ulici, 11. prosince před hotelem Kapitál v Táboře. Ve dnech 17. a 18. prosince pořádáme prodej ve spolupráci se supermarketem Hypernova přímo u vchodu do obchodního domu. Děkujeme za vaši návštěvu a podporu dobročinnosti. pátek 16. prosince, hodin MEZZO/Ženy z druhé ruky (Divadlo Alfréd ve dvoře Praha) předplatné sk. Fúze neděle 18. prosince, a hod. J. Sypal: CESTA DO POHÁDKY A ZPÁTKY (Divadelní soubor Tábor, o. s.) neděle 18. prosince, hodin TARA FUKI středa 21. prosince, hodin P. Stone I. Lennart B. Merrill: FUNNY GIRL (Divadlo Na Fidlovačce) středa 21. prosince, hodin před divadlem VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ POULIČNÍKŮ tradiční zpívání u divadelního betlému středa 28. prosince, hodin VLADIMÍR HRON a jeho vánoční hvězdy, které nehasnou Foto: Lions Club HUSITSKÉ MUZEUM (nám. Mikuláše z Husi) 1. prosince, hodin Od Tábora až na konec světa: ŠPICBERKY ANEB MAPY KONČÍ NAD NORDKAPPEM přednáší: Jan Šťovíček (Praha) Velké setkání V sobotu 10. prosince pořádá Jihočeský klub sběratelů v Táboře v Domě armády v Kyjevské ulici od 7.30 do hodin velké vánoční setkání. Informace na tel.: FOKUS TÁBOR Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním Mostecká 2087, Tábor (tel.: , ) Akce pro veřejnost prosince VÝSTAVA vánočních obrázků s prodejem výrobků 14. a 21. prosince, hod. atrium OD Dvořák PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJ výrobků chráněných dílen Fokusu 14. prosince, hodin SCHŮZKA rodinných příslušníků s MUDr. Liborem Macákem 17. prosince, hodin TURNAJ karetní hry Pán prstenů 20. prosince, hodin POVÍDÁNÍ o vánočních tradicích s Aloisem Sassmannem Akce pro uživatele 8. prosince NÁVŠTĚVA vánočních trhů v Praze sraz před halou vlakového nádraží v 7.45 hodin (odjezd v 7.59 hod.) 20. prosince, hodin VÁNOČNÍČEK IV program: turnaj v ping-pongu, stolní hry, příprava společného oběda, povídání o vánočních tradicích, promítání filmů, poslech koled Stálé aktivity pro uživatele jazykové kurzy: angličtina pro pokročilé (úterý od hod.), angličtina pro začátečníky (středa od hod.), němčina (pondělí od hod.) ostatní kurzy: šití (termíny jsou vždy na dohodě s terapeutkou Andreou Šáchovou), vaření (středa od hod.), pečení (pondělí od hod.), výtvarná dílna (termíny jsou vždy na dohodě s terapeutkou A. Šáchovou), individuální PC kurzy a internet klub Dobré nálady (středa od hod.) diskotéka pro všechny (jednou v měsíci) protahovací cvičení (pondělí od hod. a středa od 9.00 hod.) komunita (komunitní setkávání: pondělí od 9.00 do hod.) volejbal (čtvrtek, sraz před Fokusem v hod.)

6 TÁBORSKÉ VÁNOCE s odborem kultury a cestovního ruchu 30. listopadu, hodin Žižkovo náměstí SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU s pozváním na vánoční punč účinkují: Posádková hudba Tábor a Divadlo Kvelb s představením o vánočních zvycích ANDĚLÉ 1. a 2. prosince, hodin v ulicích města MĚSTEM CHODÍ MIKULÁŠ pozvánka na vánoční programy 3. prosince, hodin nádraží ČD MIKULÁŠSKÁ JÍZDA ELINKOU zábavná jízda pro rodiče s dětmi historickým el. vláčkem na trati Tábor Bechyně za doprovodu Mikuláše a čertů k poslechu zahraje KOCÁBKA Tábor Odjezd z Tábora v hodin, odjezd z Bechyně ve hodin. Ceny jízdného (zpáteční) 70 Kč, děti 6 až 15 let 35 Kč. Pořádá Klub přátel elektrické dráhy Tábor Bechyně a město Tábor. 5. prosince, hodin Žižkovo náměstí ČERTOVSKÉ ROJENÍ zábavný podvečer pro děti s tradiční nadílkou od Mikuláše a řadou překvapení Mediální partner Rádio Prácheň. 8. prosince, hodin sál Jihočeské univerzity VÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO DŮCHODCE tradiční vánoční akce pro táborské seniory s programem a občerstvením účinkují: Taneční studio Martiny Cheníčkové a Taneční klub SK GR8 k poslechu i k tanci hraje Táborské trio pod vedením J. Šáchy Ve spolupráci s G-centrem Tábor, sociálními službami a domovem důchodců. 8. prosince, hodin Divadlo O. Nedbala 240. Barevný čtvrtek: NOVÝ ZÉLAND s cestovatelem, fotografem a nakladatelem Ing. Josefem Středou se vydáme za přírodními krásami vstupné: 20 Kč Ve spolupráci s Divadlem O. Nedbala a RNDr. J. Bumerlem. 9. prosince, hodin kostel sv. Jakuba STARÝ PSI A MLADÝ KOČKY předvánoční koncert táborské kapely vstupné: 50 Kč 10. prosince, hodin Žižkovo náměstí STAROČESKÝ VÁNOČNÍ TRH tradiční vánoční trh s kulturním programem, ukázkami vánočních zvyků a prodejem zabijačkových specialit účinkují: táborští Pouličníci, Péro za kloboukem a Žesťový soubor Swing bandu Tábor Zabijačkové speciality zajišťuje SOŠ a SOU řemesel a služeb Tábor. Foto: Roman Růžička 24. prosince ŠTĚDREJ VEČER NASTAL 9.30 hodin, Žižkovo náměstí (u vánočního stromu) SVĚTLO Z BETLÉMA pásmo koled a vyprávění spojené s rozdáváním betlémského světla Ve spolupráci s táborskými církvemi hodin, Žižkovo náměstí VÁNOČNÍ VYTRUBOVÁNÍ v podání Žesťového souboru Swing bandu Tábor hodin, park Pod Kotnovem PŮLNOČNÍ VYTRUBOVÁNÍ v podání Žesťového souboru Swing bandu Tábor od hodin Žižkovo náměstí ŽIVÝ BETLÉM SE ZPĚVEM KOLED účinkuje: Sdružení Housova mlýna 13. prosince, hodin kostel sv. Jakuba VÁNOČNÍ PŘÍBĚHY STARÝCH HOUSLÍ JAROSLAV SVĚCENÝ housle, viola JITKA NAVRÁTILOVÁ cembalo hodin, kostel sv. Jakuba ŠTĚDREJ VEČER NASTAL... půlnoční mše s vánočními koledami Ve spolupráci se starokatolickou církví. vstupné: 140 Kč Předprodej vstupenek v Infocentru města Tábora od 1. prosince. 16. prosince, 8.30 a hodin sál Jihočeské univerzity VÁNOČNÍ POHÁDKA příběh inspirovaný Ježíšovým narozením zadáno pro MŠ a ZŠ vstupné: 25 Kč 17. prosince, hodin kostel sv. Jakuba VÁNOČNÍ RECITÁL Pořádá Rotary klub Tábor ve spolupráci s městem Táborem. 17. prosince, hodin Divadlo O. Nedbala HEJ, MISTŘE! tradiční vánoční koncert Komorního orchestru Bolech dále vystoupí: pěvecký sbor Hlahol Tábor, Milevský pěvecký sbor a Chrámový sbor Tábor sóla: H. Keclíková, L. Peřinová, A. Voráček, J. Průdek diriguje: Vladimír Elner vstupné: 120 Kč Předprodej vstupenek pouze v Divadle O. Nedbala od 1. prosince. 18. prosince, hodin kostel sv. Jakuba CHVÁLA KOLED koncert pěveckých sborů DOMINO (Tábor) a SILOE (Praha) na harfu doprovází Lydie Härtelová- -Henychová sólo: Barbora Voštová a Petra Janovská vstupné 60 Kč 19. prosince, hodin plavecký stadion VÁNOČNÍ PLAVÁNÍ PRO DĚTI zábavné soutěžní odpoledne určené pro děti do 15 let Pořádají: město Tábor, TZMT Tábor, Plavecké oddíly a plavecká škola TJ Tábor prosince hodin Žižkovo nám hodin nám. T. G. Masaryka VÁNOČNÍ VYTRUBOVÁNÍ U STROMEČKU známé vánoční koledy v podání Komorního žesťového souboru Posádkové hudby Tábor 20. prosince, hodin nám. T. G. Masaryka VÁNOČNÍ KAMION kouzelný vánoční kamion přiveze dětem spoustu soutěží, her, písniček a dárků, prostě vše, co patří k vánoční atmosféře Pořádá společnost Coca-Cola a město Tábor. 26. prosince, hodin (Žižkovo nám.) SVÁTEČNÍ VARHANNÍ KONCERT LADISLAVA ŠOTKA účinkují: žesťový soubor TaKvintet Tábor a Chrámový sbor Tábor pod vedením Pavla Menharta 26. prosince, hodin restaurant Amber Hotel Palcát VÁNOČNÍ JAZZOVÝ KONCERT účinkují: Antonín Gondolán kontrabas, zpěv; Filip Gondolán zpěv; Věra Gondolánová zpěv; Jiří Nedoma klavír; Radek Němejc bicí; Rosťa Fraš tenorsaxofon host večera: Vojtěch Vrtiška kytara vstupné: 150 Kč Ve spolupráci s občanským sdružením Jazz Live Tábor.

7 TÁBORSKÉ VÁNOCE s odborem kultury a cestovního ruchu 29. prosince, hodin poutní kostel Klokoty VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU NOKTURNO 8. ledna, hodin (Žižkovo nám.) NOVOROČNÍ CHRÁMOVÝ KONCERT účinkuje: velký dechový orchestr Posádkové hudby Tábor sólisté: Jana Haraštová, Ivana Töröková dirigují: kpt. Robert Říšský, kpt. Roman Kostinec Změna programu vyhrazena! Galerie A. D (ul. Martínka Húsky č. p. 54) 8. prosince ledna 2006 VÁNOČNÍ VÝSTAVA Marie Brožová: VÝLETY DO POHÁDEK výstava obrazů kreslených pastelkou Otevřeno: po pá hod. so + ne + svátky hod. 10. prosince a hodin Štědrý den zavřeno! Vstupné: dospělí 20 Kč; děti, studenti a důchodci 10 Kč. Foto: Roman Růžička Vánoční výstava pořádaná odborem kultury města Tábora ve spolupráci s Husitským muzeem je každoročně nejnavštěvovanější táborskou výstavou. Letos bude zahájena ve středu 7. prosince a potrvá do 6. ledna. Expozice bude rozdělena do dvou částí, z nichž první je věnována především tvorbě lidových umělců, kteří se pochlubí množstvím různých betlémů, výšivek, keramiky, podmaleb na skle, vazeb z přírodních materiálů, tradičního pečiva a perníků. Vše bude doplněno historickým nábytkem a porcelánem z depozitáře Husitského muzea. Druhá část výstavy je nazvána Výlety do pohádek a svými obrazy malovanými pastelkou se představí výtvarnice Marie Brožová. Galerie Tábor Infocentrum (Žižkovo náměstí) 20. prosince ledna 2006 INSPIRACE PŘÍRODOU výstava obrazů Karla Svobody Otevřeno: po pá hodin 10. prosince hodin 25. prosince hodin 26. prosince hodin Štědrý den a Nový rok zavřeno! Vánoční strom v Měšicích Děti z mateřské školy v Měšicích pomohou 1. prosince při výzdobě místního vánočního stromu, který členové samosprávy nechali zasadit v centrální části před prodejnou Jednoty, aby se tak mohla po mnoha letech obnovit tradice z poloviny minulého století rozsvícení vánočního stromu. Začátek adventního času zpříjemní děti i malým kulturním programem. Všichni občané Měšic, ale i Tábora jsou srdečně zváni. (fn) Adventní dílna v Bolzanu Srdečně zveme všechny kamarády ke společné přípravě Vánoc. Budeme zdobit cukroví, dělat svícny, přáníčka a další drobnosti pro potěšení a k navození vánoční atmosféry. Přijďte 17. prosince na Tržní nám. 346 v době od 9.00 do hodin. S sebou pouze 50 Kč a sváteční náladu. Pojďte si zazpívat koledy Ve středu 21. prosince v hodin pořádá Základní škola Bernarda Bolzana, o. p. s., pro všechny Táboráky vánoční zastaveníčko za zvuku koled v kostele na Žižkově náměstí. Na kostelní varhany nás doprovodí Ladislav Šotek. Na závěr a k završení vánoční atmosféry budeme podávat vánoční punč a čaj. Proběhne také sbírka, která stejně jako v loňském roce bude věnována na internet pro seniory. Církev českobratrská evangelická (Bílkova 3, Tábor) Vánoční bohoslužby 24. prosince Štědrý den od a hodin 25. prosince bohoslužby s večeří Páně v 9.30 hod. 26. prosince dětská vánoční slavnost (Masarykův domov) v 9.30 hodin 31. prosince bohoslužby s večeří Páně v hod. 1. ledna bohoslužby s večeří Páně v 9.30 hod. ekumenické bohoslužby s prosbami o požehnání v roce 2006 v hod. Církev čs. husitská, sbor Božích bojovníků (Farského 1960, Tábor) Vánoční bohoslužby 24. prosince Štědrý den půlnoční již ve hodin 25. prosince Hod boží vánoční slavnostní bohoslužba v 9.00 hodin 26. prosince svátek mučedníka Štěpána bohoslužba s dárky pro děti v 9.00 hod. 31. prosince poděkování za požehnání v roce 2005 a vzpomínka na ty, kteří v tomto roce zemřeli ve hodin 1. ledna novoroční bohoslužba v 9.00 hodin Bohoslužby o Vánocích 8. ledna bohoslužba k výročí CČSH v 9.00 hodin Osobnosti národa umělecké pásmo, koncert a slovo o Dr. Farském v hod. Adventní koncerty (začátky v hod.) 4. prosince klavírní koncert K. Vrtiška 11. prosince komorní koncert souboru Matoška 18. prosince varhanní koncert J. Matyáš + chrámový sbor Církev římskokatolická (Děkanská 305, Tábor) Vánoční bohoslužby 24. prosince 8.30 hodin adventní mše svatá 9.30 hodin Světlo z Betléma hodin bohoslužba pro děti hodin půlnoční mše svatá se sborem hodin vánoční mše pro rodiče s dětmi hodin půlnoční mše svatá 25. prosince 8.30 hodin mše svatá hodin hraní u jesliček (žáci ZUŠ) hodin L. Šotek hraje vánoční skladby na opravené varhany klášter Mikuláše z Husi hodin mše svatá hodin mše svatá se sborem 26. prosince 8.30 hodin mše svatá hodin varhanní koncert hodin mše svatá prosince obvyklé bohoslužby 30. prosince hodin mše svatá s obnovou manželských slibů hodin mše svatá s obnovou manželských slibů 31. prosince hodin mše svatá na poděkování na konci roku hodin adorace, nešpory hodin mše svatá hodin klokotská křížová cesta hodin mše svatá na přelomu 1. ledna 8.30 hodin mše svatá hodin ekumenická bohoslužba klášter Mikuláše z Husi hodin mše svatá hodin mše svatá hodin Nový rok s chrámovým sborem Jesličky budou přístupné: 24. prosince a hodin prosince a hodin prosince hodin 31. prosince 1. ledna a hodin klášter Mikuláše z Husi 25. prosince hodin 1. ledna hodin 24. a 26. prosince a hodin 25. prosince a hodin 31. prosince 1. ledna a hodin

8 CHEIRON T, o. p. s. Děkanská 302, Tábor tel./fax: KC CHEIRON T (pro mládež od 15 let) pondělí 19. prosince, hodin VÁNOČNÍ TURNAJ V PINČESU pálky s sebou (kdo má), první tři čeká odměna Každý den INTERNET pro veřejnost (20 Kč/hod.)! Možnost KOPÍROVÁNÍ! úterý, středa, čtvrtek od do hodin KERAMICKÁ DÍLNA zájemci o točení na hrnčířském kruhu z řad mladších i starších jsou vítáni. Info na tel.: PRAVIDELNÉ PROGRAMY Info na tel.: (Patrik Kučera), DĚTSKÝ KLUB PAVUČINKA (pro děti od 6 do 14 let) čtvrtek 8. prosince, hodin VYRÁBĚNÍ OBRÁZKŮ ZE SÁDRY výroba originálních malovaných obrázků ze sádry neděle 18. prosince, hodin VÁNOČNÍ DISKOTÉKA PRO DĚTI odpoledne v rytmu písniček DJ Pepi Lidrala s malým občerstvením a soutěžemi PRAVIDELNÉ PROGRAMY (každý den od do hodin) Info na tel.: (Jana Gorušková), (Cheiron). MATEŘSKÉ CENTRUM RADOST sobota 3. prosince, hodin Jihočeská univerzita (učebna A 126) KURZ MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ tajemství malby na hedvábí s lektorkou Monikou Prokopovou Info na tel.: neděle 4. prosince, hodin kostel Proměnění Páně (Žižkovo nám.) MIKULÁŠSKÉ NADÍLENÍ tradiční Mikulášská nadílka doprovázená zpíváním a hraním vánočních koled; dárkové balíčky označte jménem dítěte (přijďte si je vyrobit 30. listopadu od hodin do výtvarné dílny Fokusu Tábor) středa 14. prosince, hodin ZŠ Bernarda Bolzana (Tržní nám.) OBRAZY POHÁDEK JAKO LÉ- ČIVÁ SÍLA PRO DUŠI DÍTĚTE přednáší: PhDr. Anežka Janátová Pravidelný program MC během prosince zůstává beze změn, přestože by mělo dojít v některých prostorách MC k rekonstrukci. MC bude zavřeno od 19. prosince 2005 do 1. ledna PRAVIDELNÝ PROGRAM MC RADOST 2005/2006 Info na tel.: (Olina Šebková), Podpořit dobrou věc už nemůže být snadnější. Prosíme, přispějte na rozvoj sítě mateřských center v ČR odesláním dárcovské SMS ve tvaru: DMS MC na číslo: (zaplatíte 30 Kč + DPH, my od vás obdržíme nejméně 27 Kč), nebo příspěvku na účet: /2400. Děkujeme! Více na: Podpořte Centrum Kaňka Abychom mohli poskytovat své služby většině našich zájemců (protože poptávka i nadále převyšuje naše kapacitní možnosti), pustili jsme se do rekonstrukce a vybudování bezbariérových úprav nového pavilonu. Díky podpoře sponzorů z řad táborských podnikatelů a firem byly opravy dokončeny v termínu a 5. září proběhlo slavnostní otevření nového pavilonu. Počet dětí a klientů, kteří během týdne navštíví Centrum Kaňka, je v současnosti 309, tzn. o 42 % více než ve školním roce 2004/2005. S tím současně dochází i k navýšení provozních nákladů. Režijní náklady v roce 2006 vzrostou o 47 %, mzdové o 53 %. Tyto náklady se snažíme pokrýt finančními prostředky získanými z dotačních a grantových řízení, kterých se pravidelně účastníme a žádáme o finanční dotaci. Výše takto získaných finančních prostředků přesto nepokryje celý rozpočet. Rozhodli jsme se proto před koncem roku oslovit všechny táborské občany, firmy a podnikatele, protože jakákoli finanční podpora Centru Kaňka pomůže zajistit provozní náklady na příští rok. V případě uzavření darovací smlouvy nebo smlouvy o propagaci si můžete tuto položku vložit do nákladů. V týdnu od 12. do 16. prosince proběhne v ulicích Tábora veřejná sbírka pro Centrum Kaňka formou prodeje vánočních dárečků. Zajišťovat ji budou studenti z řad Táborského soukromého gymnázia, s. r. o. Při návštěvě amerického velvyslance Cabanisse i delegace zástupců z rakouského Welsu v Centru Kaňka byla naše prezentační tabule s táborskými sponzory středem pozornosti. Na adresu lidí z Tábora zazněly projevy uznání a ocenění. Iva Míková Kaňka, o. s. Helsinská 2731, Tábor tel.: , mobil: IČO: web: Číslo účtu: /0300 Dopravní omezení a uzavírky prosinec Uzavírky povolené a pokračující částečná uzavírka (zúžení) Budějovické ulice kvůli výstavbě bytového domu firmou Dvořák trvání: částečná uzavírka Žižkovy ulice kvůli rekonstrukci Střelnice (zajištěn průjezd v jízdním pruhu v min. šíři 4,5 m) trvání: úplná uzavírka ulic Křížové, Soukenické, Ovocné, Arbeiterovy, Martina Húsky, Zelenářské, Křížkovy, Radnické kvůli rekonstrukci kanalizačních, vodovodních řadů a obnovy komunikací (zachován pouze přístup) trvání: úplná uzavírka propojovací komunikace mezi ulicemi Družstevní a U Jednoty v Táboře-Čelkovicích kvůli špatnému stavebně-technickému stavu povrchu trvání: úplná uzavírka Průběžné ulice kvůli pokládce kanalizačního, vodovodního a plynovodního řadu a realizaci nového povrchu vozovky (příjezd a přístup vždy po 1/3 silnice a podle harmonogramu prací) trvání: částečná uzavírka Ústecké ulice kvůli spadlé opěrné zdi trvání: částečná uzavírka chodníku u autobusového nádraží, kde se bude přepojovat V. O. a rozvody NN trvání: částečná uzavírka Hanojské ulice kvůli pokládce sdělovacího kabelu trvání: úplná uzavírka Úzké ulice kvůli propadu komunikace a podzemních chodeb trvání: částečná uzavírka Žižkova náměstí kvůli konání Staročeského jarmarku trvání: od hod. částečná uzavírka Vožické ulice kvůli pokládce sdělovacího kabelu do tělesa silnice trvání: Další upozornění na Maredově vrchu pod železničním přejezdem probíhá výstavba infrastruktury pro 150 bytových jednotek trvání: v Ústecké ulici se sanuje spadlá opěrná zeď (naproti řadovým garážím; průjezd je oboustranný a je veden v jednom jízdním pruhu v šíři 3 m) v místě bývalého parkoviště u pivovaru na Starém městě probíhá archeologický průzkum trvání: v Leskovické ulici v červenci začala výstavba 27 bytových jednotek při návozu stavebního materiálu dochází k částečnému zúžení stávající vozovky v září se začala opravovat Vožická ulice včetně realizace opravy chodníků a cyklistických stezek (průchod a průjezd Vožickou ulicí jsou zajištěny) od září se regeneruje Náchodské sídliště v návaznosti na teplofikaci stávajících parovodních rozvodů (jedná se o rekonstrukci chodníků, parkovišť, dětských hřišť, revitalizaci zelených ploch a mobiliáře); současně probíhá překládka stávajících původních chodníků z dlažby 30/30 cm za novou stejného typu (v Náchodské ulici již stavební firma opravuje chodníky podél náchodské komunikace a kvůli návozu stavebního materiálu dochází k občasnému zúžení stavební technikou) Ing. Vladimír Kofroň odbor dopravy EVROPSKÝ TÝDEN MLÁDEŽE Mládež si bere slovo Evropský týden mládeže probíhá ve všech členských zemích EU od 5. do 11. prosince, kdy na celoevropské, národních a regionálních úrovních proběhne celá řada aktivit. Na přípravě a realizaci činností v našem regionu se podílí Informační centrum mládeže Tábor. Aktivity jsou připravovány tak, aby vycházely z potřeb a zájmů mládeže (aby se v nich nová generace viděla ), a realizovány, aby jejich prostřednictvím byla oslovena co nejširší veřejnost. Chceš se také zapojit? Tak přijď. 2. prosince, hodin klubovna kina Spektrum Městského střediska kultury a sportu S. Ústí ČERTOVSKÉ ŠACHY šachový turnaj dvojic (alespoň jeden z dvojice musí být ve věku do 15 let) Info na tel.: prosince, hodin malý sál TJ Sokol Tábor MIKULÁŠ SI TAKY HRAJE workshopy: hry, scrabble, globoflexie, malování obličejů, výroba míčků a žonglování (s Ondrou Ťoupalem) 5. prosince, hodin Kino Spektrum S. Ústí II NA FILMOVÉ STEZCE filmová přehlídka absolventských filmů studentů Vyšší odborné školy filmové Písek (po promítání beseda s autory) 6. prosince, hodin Casablanca TURNAJ V KULEČNÍKU zápis od hodin 7. prosince, hodin Jihočeská univerzita (Restaurace Klub Univerzita salonek) MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ V EVROPĚ diskusní fórum 7. prosince, hodin obchodní dům Dvořák MÓDNÍ PŘEHLÍDKA studentek SOŠ a SOU řemesel a služeb Tábor (I až hodin, II až hodin, III až hodin) 7. prosince, hodin Taneční studio Sarah HIP-HOP trenér Jerry 8. prosince, hodin Jihočeská univerzita (terasa) CHCEŠ, TAK JEĎ! beseda o programu Mládež 8. prosince, hodin ateliér Draci (7. ZŠ Světlogorská ul.) ART BRIDGE 21 ANEB ZRCADLO DNEŠNÍ EVROPY OČIMA STUDENTŮ tvůrčí dílna výtvarného ateliéru Draci avantgardní netradiční styly, modelování, malba, kresba 9. prosince, hodin Taneční studio Sarah BŘIŠNÍ TANCE s Evou Klejnovou 9. prosince, hodin velký sál Jihočeské univerzity UNIVERZITNÍ PLES ukázky CAPOEIRY (ABADA klub Č. B.) 9. prosince, , hod. Milenium Tábor EURODISKOTÉKA MC SLUKY Více info: youth/youthweek/index_en.html, a na plakátech.

9 Město Tábor odbor správy majetku města zveřejňuje záměry PRONAJMOUT 1. nebytové prostory na Blanickém předměstí (kancelář o celkové výměře 40,6 m 2 ) Zavadilská ulice v Táboře, 8. patro domu č. p (2 místnosti 21 m 2 a 12 m 2, chodba 3,5 m 2, WC 1,9 m 2, koupelna 2,2 m 2 ). Nájem bude sjednán na dobu určitou 10 let za nájemné minimálně 2200 Kč měsíčně. 2. nebytové prostory na SNL Světlogorská ulice v Táboře, v objektu č. p (původně nadzemní část podchodu) o celkové výměře 41,8 m 2. Nájem bude sjednán na dobu určitou 10 let za nájemné minimálně Kč ročně. 3. nebytové prostory na nám. F. Křižíka samostatnou jednotku č. 2881/001 (dnes prodejna sportovní obuvi a textilu značkových firem) o celkové výměře 449 m 2 (I. NP 165,6 m 2, I. PP 283,4 m 2 ). Nájem bude sjednán na dobu určitou 10 let za nájemné minimálně Kč ročně. 4. část komplexu budov Čápův Dvůr včetně pozemků parc. č o výměře 3816 m 2, parc. č o výměře 2337 m 2 a parc. č o výměře 1876 m 2, vše k. ú. Měšice u Tábora, na dobu určitou 10 let za nájemné minimálně ve výši Kč ročně a zároveň pozemky parc. č o výměře 4708 m 2, parc. č o výměře 9274 m 2, parc. č o výměře 1008 m 2, vše k. ú. Měšice u Tábora, a pozemky původního pozemkového katastru parc. č. 160 díl 2 o výměře m 2 a parc. č. 381 o výměře 520 m 2, vše dříve k. ú. Sezimovo Ústí, dnes k. ú. Měšice u Tábora, na dobu určitou 10 let za nájemné minimálně 400 Kč/ha ročně. Ing. Lenka Trojáková, tel.: , PRODAT 1. v k. ú. Čekanice u Tábora v KN část pozemku parc. č. 707/3 o výměře asi 7325 m 2, část parc. č. 707/7 o výměře asi 1277 m 2, část p. č. 863/3 o výměře asi 143 m 2 a část p. č. 701/8 o výměře asi 296 m 2, vše druh ostatní plocha, za cenu minimálně 400 Kč/m 2. Pozemky se nacházejí v Čekanicích podél silnice na Jeníčkovu Lhotu v oploceném areálu firmy Tapros Tábor, a. s. Mezi komunikací a areálem Taprosu je navržena budoucí cyklostezka. Zájemci se hlásí do 31. ledna v k. ú. Klokoty část pozemku KN p. č. 151, druh ostatní plocha, výměra asi 2 3 m 2, za cenu min. 300 Kč/m 2, roh pozemku podél ulice Ve Struhách a tř. Kpt. Jaroše. Převodem a připojením k pozemku p. č. 186 bude vypořádáno vlastnictví k oplocené části pozemku p. č v k. ú. Hlinice část pozemku KN p. č. 306/2, druh ostatní plocha, o výměře asi 35 m 2, za cenu min. 150 Kč/m 2. Převodem pozemku bude vypořádán vztah vlastníka pozemku a uživatele pozemku. Pozemek se nachází u rod. domku v Hlinici a je využíván jako vjezd k soukromé nemovitosti. 4. v k. ú. Stoklasná Lhota část pozemku KN p. č. st. 91/2, druh zastavěná plocha o výměře 1 m 2, za cenu 500 Kč/m 2. Pozemek se nachází pod stávajícím objektem stavby garáže a převodem pozemku bude vypořádán vztah vlastníka a uživatele pozemku. Bližší informace podává: Ing. Eva Holická, tel.: , 5. pozemek parc. č. 943/15 o výměře 1 m 2 v k. ú. Měšice u Tábora za cenu nejméně 500 Kč/m 2. Jedná se o majetkoprávní vypořádání pozemku pod garáží. 6. část pozemku parc. č. 5749/1, k. ú. Tábor, o výměře asi 40 m 2 za cenu nejméně 800 Kč/m 2. Pozemek je zčásti zastavěn chatou. 7. část pozemku parc. č. 5913/4 o výměře asi 62 m 2, k. ú. Tábor, za cenu nejméně 1500 Kč/m 2. Jedná se o pozemek na Sídlišti nad Lužnicí za účelem přístavby sousedního objektu. 8. pozemky za účelem majetkoprávního vypořádání s vlastníkem stavby dálnice D3 za cenu 240 Kč/m 2, a to pozemky parc. č. 1678/6 o výměře 23 m 2, parc. č. 1678/7 o výměře 26 m 2, parc. č. 1683/3 o výměře 4 m 2, parc. č. 1684/5 o výměře 8 m 2 v k. ú. Stoklasná Lhota a dále pozemků parc. č. 647/5 o výměře 9 m 2, parc. č. 602/50 o výměře 17 m 2, parc. č. 602/49 o výměře 116 m 2, parc. č. 624/6 o výměře 116 m 2, parc. č. 602/51 o výměře 96 m 2 a parc. č. 602/52 o výměře 2 m 2 v k. ú. Čekanice u Tábora. Bližší informace podává: Bc. Lenka Antoláková, tel.: , SMĚNIT 1. v k. ú. Čelkovice část soukromého pozemku p. č. 733/2 o výměře asi 4 m 2 za část pozemku KN města Tábora parc. č. 729/2 o výměře asi 4 m 2. Směnou bude vypořádáno užívání soukromého pozemku pod komunikací a vjezd k soukromé nemovitosti. Bližší informace podává: Ing. Eva Holická, tel.: , DAROVAT pozemek parc. č. 5758/3, k. ú. Tábor, o výměře 2642 m 2 Jihočeskému kraji Správě a údržbě silnic Tábor. Jedná se o pozemek zastavěný kruhovou křižovatkou před nemocnicí v Táboře. Ing. Sylva Chaloupková, tel.: , Veškeré připomínky, žádosti a nabídky adresujte na: MěÚ Tábor odbor správy majetku města, Žižkovo nám. 3, Tábor Odbor správy majetku města zveřejňuje v souladu se zákonem o obcích a předpisů souvisejících a rozhodnutím Zastupitelstva města Tábora, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s opravami a modernizacemi bytového fondu, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POSKYTNUTÍ ÚVĚRŮ právnickým a fyzickým osobám z Fondu oprav města Tábora na opravy a modernizace bytů, bytových a rodinných domů na území města Tábora ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob. Úvěr je úročen 3% p. a. a splatný v pravidelných měsíčních splátkách nejvýše do 10 let. Prostředky úvěru lze použít maximálně na 50 % rozpočtu akce. Výše úvěru není omezena. Žádost o poskytnutí úvěru (formulář získáte na MěÚ Tábor odboru správy majetku města) se všemi náležitostmi dle čl. VI rozhodnutí ZM, jímž se stanoví závazný postup při použití prostředků ze SFRB ke krytí části nákladů spojených s opravami a modernizacemi bytového fondu, lze podat na odbor správy majetku města do 14. ledna Zájemci se mohou podrobněji informovat na odboru správy majetku města u Ing. Zdenky Lošonské (tel.: , JUDr. Dana Švecová vedoucí odboru správy majetku města, Tvrdé tresty za alkohol a kouření Od 1. ledna 2006 nabývá účinnosti nový, tzv. tabákový zákon (č. 379/ 2005 Sb.), který se zabývá problematikou tabákových výrobků, alkoholových a návykových látek. V souvislosti s tímto zákonem přibývá více pravomocí zejména obecní policii, která může například řešit veškeré přestupky (tedy i dopravní) související s alkoholem a distribucí tabákových výrobků. Podle 16 totiž městští policisté mohou při sebemenším podezření z ohrožování života, zdraví a majetku kohokoli kontrolovat prostřednictvím dechové zkoušky na požití alkoholu a předvést jej k lékaři na odběr krve. Podle nového zákona je každý povinen se na výzvu policie podrobit vyšetření. Jednak orientačního, které na místě provádí policie prostřednictvím dechové zkoušky, a zároveň lékařského odběru krve ve zdravotnickém zařízení. Odmítnutí či neuposlechnutí této výzvy je klasifikováno jako přestupek, který se řeší ve správním řízení, přičemž hrozí pokuta až 15 tis. Kč. Táborská městská policie už nyní vlastní přístroje pro dechovou zkoušku, jež bude využívat především při kontrolách mládeže. Již při této zkoušce se jednoznačně prokáže, zda osoba požila alkoholický nápoj, a odpadnou různé dohady. Dále se městská policie zaměří na řidiče, hlavně na Starém městě, kde se stalo zvykem jezdit do restauračních zařízení autem. Když řidič odmítne dechovou zkoušku, hrozí mu pokuta až 15 tis. Kč a zákaz řízení na dva roky. Nový zákon také daleko více postihuje kouření, zejména v dopravních prostředcích, halách, na nástupištích, čekárnách, vnitřních i vnějších prostorách všech školských zařízení, kinech, divadlech, sportovních halách, ale do určité míry i v restauracích, kde se vaří. Městská policie bude hříšníky z uvedených prostor daleko důrazněji vykazovat a také pokutovat. Tomu, kdo bude kouřit na místech zakázaných zákonem, hrozí bloková pokuta až do výše 1000 Kč. Navíc každému, kdo prodá nebo podá tabákový výrobek či umožní kouřit tabákový výrobek osobě mladší 18 let, hrozí pokuta až 30 tis. Kč. Budeme rádi, když nás lidé budou volat k porušování zákona, ale především by se měli poučovat sami mezi sebou a zákon respektovat, abychom pak nemuseli jezdit od jedné autobusové zastávky ke druhé, protože poté zcela logicky budeme chybět na jiných místech, v mnohdy důležitějších situacích. Přesné znění tabákového zákona č. 379 z roku 2005 naleznete mj. na webových stránkách ministerstva vnitra: sbírka. Mgr. Petr Svoboda velitel městské policie Městská policie Tábor Žižkovo náměstí 11 tel.: tel.: 156

10

11 INZERCI PŘIJÍMÁ: RUDI, a. s., grafické studio, tiskárna, Komenského 1839, Tábor Jitka Nejmanová, tel./fax: , Noviny táborské radnice vycházejí v nákladu kusů a jsou distribuovány do každé poštovní schránky zdarma. Příští číslo vyjde 30. prosince, příjem inzerce do 15. prosince.

12 Noviny táborské radnice vydává město Tábor měsíčník slouží k informování občanů Tábora není periodikem žádného politického subjektu odpovědný redaktor: J. Řeřicha, předseda redakční rady: F. Dědič adresa redakce: Městský úřad Tábor, Žižkovo nám. 3, Tábor, tel.: sazba, tisk: RUDI, a. s., Komenského 1839, Tábor, tel./fax: , příjem inzerce: RUDI, a. s., Komenského 1839, Tábor, tel./fax: , , distribuce: Česká pošta, s. p., reklamace tel.: , 116 registrace MK ČR E redakce neodpovídá za změny termínů uvedených akcí

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou PROSINEC 2016

Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou PROSINEC 2016 Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: Od 1. 11. 2016 do 31. 1. 2017 PROSINEC 2016 Kožené svítání - prodejní výstava kožené galanterie a obrazů - autorkou

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Informace z 1. schůze Rady města Milevska

Informace z 1. schůze Rady města Milevska Informace z 1. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 14. 01. 2015 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Ing. Ivan Radosta starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Petr

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK PROSINEC 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Foto Josef Gerhát RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU NABÍDKOU V OBCÍCH

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU PROSINEC NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 2. 12. 2010 - DDM 3. 12. 2010 - DDM VÁNOČNÍ KONCERT Program: vystoupení pěveckého sboru Hlásek posezení u kávy, čaje a cukroví prodej adventních věnců, drobné

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor finanční V Písku dne: 3.6.213 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 2.6.213 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření rozpočtové změny NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města s

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. 01. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

Zpráva o konání veřejných fór

Zpráva o konání veřejných fór Zpráva o konání veřejných fór Předkládá: Mgr. Kateřina Bláhová místostarostka politička Zdravého města a MA21 Zpracovala: Ing. Jana Lorencová koordinátorka Zdravého města a MA21 Desáté veřejné Fórum Zdravého

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 24. řádné jednání Rady města, konané dne 23.11.2011 kancelář starosty 1. (1) Zabezpečení svahu ulice Budovatelská, k.ú. Lhota za Č. Kostelcem Jiří Prouza [ Přijaté usnesení

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Souhrnná hlasovací tabulka z 39. schůze Rady města Tábora dne

Souhrnná hlasovací tabulka z 39. schůze Rady města Tábora dne Souhrnná hlasovací tabulka z 39. schůze Rady města Tábora dne 31.10.2016 Tábor 2020 ČSSD Ano 2011 JINAK! bod 1 Zmocnění k zastupování města Tábora na Podzimním zas. Valné hromady NSZM ČR 2016 dne 2.11.

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013 kancelář starosty 1. (46) Veřejné prostranství mezi školami, k.ú.červený Kostelec Jiří Prouza 2. (47) Optický kabel

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 2. 5. 2016 Účetní uzávěrka za r. 2015 Správa města Sezimovo Ústí, Průmyslová 1095 (mat. č. 156/2016) Usnesení č. 155/2016 účetní závěrku PO Správa

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE Z Á P I S Z 16. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 10. 10. 2016 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar - místostarosta Ing. Vladislav Krušina člen rady

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období květen 2014 až červenec 2014. Ve

Více

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 043/12/Pa U S N E S E N Í 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 30. 10. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1668/43-1694/43 Rozdělovník - členové

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice U Zámecké zdi Hostivice, leden 2009 Ulice U Zámecké zdi 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje

Více

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00 SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724-905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Příprava a schválení Strategie regionálního rozvoje 2014+ Novela zákona o podpoře regionálního rozvoje Hlavní aktivity pro rok 2012 Příprava a schválení

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

38. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne

38. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 38. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův, dne 29.1.2014 1) Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Ing. Vladimír Maryška - mluvčí - p. Oldřich Pánek - Ing. Bohdan Soukup. 2) Schválení

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Číslo zprávy 1 Období 1. 11. 2007 31. 10. 2008 1. Údaje o akci: Priorita č. 3 Rozvoj lidských zdrojů Podopatření

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích zpracovaný na základě výsledků veřejného fóra ze dne 8. dubna 2008 A. Doprava A.1. Město bude prostorem nejen pro auta A.1.1 Opravy komunikací a chodníků

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce.

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce. Zpravodaj č. 11/ 2010 R A D Ě T I C E LISTOPAD I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 9. listopadu se konalo ustavující

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje M G R. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N datum: 22. 2. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje na čtvrtek

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC 2016 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437 kancelář sociálních pracovnic 777 92 92 15 soc. pracovnice Ing. Klára Henčlová 777 92 92 16 soc. pracovnice Bc.

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola usnesení zápisů a uložených úkolů 2. Projednání

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Plnění rozpočtu města k

Plnění rozpočtu města k Plnění rozpočtu města k 30.11.2003 Příjmy v tis. Kč 702 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 280,0 322,0 115,0 třídění odpadu 280,0 322,0 115,0 714 Školství celkem 1986,9 1451,6 73,1 mateřské

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více