Dostavba a nové využití objektu "Střelnice" Liberec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dostavba a nové využití objektu "Střelnice" Liberec"

Transkript

1 k zadávacím podmínkám č. 6 k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: zadávané v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ), v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek v ROP Severovýchod (účinnost od ), v rámci projektu spolufinancovaného ze zdrojů Evropské unie, prostřednictvím operačního programu: ROP NUTS II Severovýchod, číslo operačního programu: CZ.1.13, v rámci prioritní osy: Rozvoj podnikatelského prostředí, číslo prioritní osy: 13.4, oblast podpory: Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání, číslo oblasti podpory: , název výzvy: 12. kolo výzvy oblast podpory 4.1, s názvem projektu Dostavba a nové využití objektu "Střelnice" Liberec, registrační číslo projektu: CZ 1.13/4.1.00/ Zadavatel Název/Obchodní firma: BUTTERFLY Trading, s.r.o. Sídlo: Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2153, PSČ Zastoupen: Pavel Prade, jednatel IČ: DIČ: CZ Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Adresa profilu zadavatele: Kontaktní osoba: Telefon: Pavel Prade Osoba zastupující zadavatele Obchodní firma: Sídlo: IČ: DIČ: Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka Kontaktní osoba: Telefon: Kontaktní Erste Grantika Advisory, a.s. Jánská 448/10, Brno CZ Mgr. Martin Abrahámek , Erste Grantika Advisory, a.s. Jánská 448/10, Brno Vypracoval: Mgr. Martin Abrahámek

2 Ve věci shora označené podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadavatel v souladu s ust. 49 odst. 1 ZVZ poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám. I. Dne byla osobě zastupující zadavatele v zadávacím řízení k výše uvedené veřejné zakázce elektronickou poštou doručena žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v následujícím znění: Dotaz č. 1 Nesouhlasí počty dodávaných svítidel z rozpočtu SO Pol_INT s počtem montovaných svítidel z rozpočtu 10-SO 01-04, 07_silnoproud (např. svítidlo L3A, L3B, L5, L11, L15 a zářivková svítidla). K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující: Platné jsou počty světel uvedených v soupisu stavebních prací v řádkách 1970 až 2053 záložky SO Pol_INT. Příslušné položky dodávky a montáže světel byli upraveny položky X01-X28 v části 10-SO01-04, 07_silnoproud. Poznámka NEOCENĚNO znamená že položka obsahuje pouze montáž, světlo se neoceňuje v této položce ale je uvedeno samostatně v části SO Pol_INT. Úprava položek X01-X28 v části 10-SO01-04, 07_silnoproud červeně je označena úprava položky X01 Stropní světlo "L1A" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 10 X02 Stropní světlo "L1B" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 12 X03 Stropní světlo "L1C" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 5 X04 Světelný objekt zavěšený "L2" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 23 X05 Downlight Spot jednoduchý "L3A" - viz kniha standartů - NEOCEŇENO ks 36 X06 Downlight Spot dvojitý "L3B" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 73 X07 Downlight Spot "L4" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 25 X08 Profil do SDK podhledu "L5" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO bm 72 X09 Downlight Mini Spot "L6" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 100 X10 3-fázová lišta "L7" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO bm 38 X11 Reflektor do 3F Lišty spot "L8" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 10 X12 Reflektor do 3F Lišty flood "L9" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 10 X13 Světelná zapuštěná lišta "L10" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO bm 55 X14 Světlo do SDK lišty "L11" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO bm 271 X15 Světlo zapuštěné ve zdi "L12" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 57 X16 Světlo přisazené ke zdi / stop "L13" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 7 X17 Světlo přisazené ke zdi / stop "L14A" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 19 X18 Světlo přisazené ke zdi / stop "L14B" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 56 X19 Světlo v podlaze "L15" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 50 X20 LED PÁSEK 28 W/m - NEOCENĚNO bm 271 X21 Stropní světlo LUSTR1- LUSTR7- NEOCENĚNO ks 16 X22 ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 1x28W, el.předřadník, IP65 - NEOCENĚNO ks 6 X23 ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x28W - NEOCENĚNO ks 21 strana 2

3 X24 ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x28W, el.předřadník, IP65, s nouz. modulem -1h - NEOCENĚNO ks 8 X25 Nouzové svítidlo LED 1,2W, IP20 "N1" - viz kniha standartů ks 19 X26 Nouzové svítidlo 8W, IP22 "N2" - viz kniha standartů ks 5 X27 Nouzové svítidlo 8W, IP42 "N3" - viz kniha standartů ks 6 X28 /svítidla jsou včetně světelných zdrojů/ - NEOCENĚNO Úprava položek montáž v části 10-SO01-04, 07_silnoproud červeně je označena úprava položky MONTÁŽNÍ PRÁCE R Montáž - Stropní světlo "L1A" - viz kniha standartů ks 10 R Montáž - Stropní světlo "L1B" - viz kniha standartů ks 12 R Montáž - Stropní světlo "L1C" - viz kniha standartů ks 5 R Montáž - Světelný objekt zavěšený "L2" - viz kniha standartů ks 23 R Montáž - Downlight Spot jednoduchý "L3A" - viz kniha standartů ks 36 R Montáž - Downlight Spot dvojitý "L3B" - viz kniha standartů ks 73 R Montáž - Downlight Spot "L4" - viz kniha standartů ks 25 R Montáž - Profil do SDK podhledu "L5" - viz kniha standartů bm 72 R Montáž - Downlight Mini Spot "L6" - viz kniha standartů ks 100 R Montáž - 3-fázová lišta "L7" - viz kniha standartů bm 38 R Montáž - Reflektor do 3F Lišty spot "L8" - viz kniha standartů ks 10 R Montáž - Reflektor do 3F Lišty flood "L9" - viz kniha standartů ks 10 R Montáž - Světelná zapuštěná lišta "L10" - viz kniha standartů bm 55 R Montáž - Světlo do SDK lišty "L11" - viz kniha standartů bm 271 R Montáž - Světlo zapuštěné ve zdi "L12" - viz kniha standartů ks 57 R Montáž - Světlo přisazené ke zdi / stop "L13" - viz kniha standartů ks 7 R Montáž - Světlo přisazené ke zdi / stop "L14A" - viz kniha standartů ks 19 R Montáž - Světlo přisazené ke zdi / stop "L14B" - viz kniha standartů ks 56 R Montáž - Světlo v podlaze "L15" - viz kniha standartů ks 50 R Montáž - LED PÁSEK 28 W/m bm 271 R Montáž - Stropní světlo LUSTR1- LUSTR7 ks 16 R Montáž - ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 1x28W, el.předřadník, IP65 ks 6 R Montáž - ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x28W ks 21 R Montáž - ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x28W, el.předřadník, IP65, s nouz. modulem -1h ks 8 R Montáž - Nouzové svítidlo LED 1,2W, IP20 "N1" - viz kniha standartů ks 19 R Montáž - Nouzové svítidlo 8W, IP22 "N2" - viz kniha standartů ks 5 R Montáž - Nouzové svítidlo 8W, IP42 "N3" - viz kniha standartů ks 6 Dotaz č. 2 V rozpočtu 10-SO 01-04, 07_silnoproud chybí položky pro montáž lustrů, které jsou uvedeny v rozpočtu SO Pol_INT. Kam máme montáž lustrů nacenit? Lustry nejsou ani blíže specifikovány. K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující: Doplněno do položky č. X21 viz odpověď na dotaz č.1. strana 3

4 Dotaz č. 3 V rozpočtu 10-SO 01-04, 07_silnoproud jsou uvedeny položky pro montáž nouzových svítidel, ale nikde není uvedena dodávka těchto svítidel. Máme nacenit i jejich dodávku? K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující: Doplněna dodávka světla do položky x Položky za montáž zůstávají - viz odpověď na dotaz č.1. Dotaz č. 4 Světlo F1 je pouze jeden typ (viz SO Pol_INT) nebo je část světel s předřadníkem a část bez, jak je uvedeno v položce montáží v rozpočtu 10-SO 01-04, 07_silnoproud? K dotazu č. 4 zadavatel uvádí následující: Všechny světla jsou s předřadníkem, část světel je s nouzovým modulem. Viz položky X23-24 odpověď na dotaz č.1. Příloha: - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_rev_ II. Dne byla osobě zastupující zadavatele v zadávacím řízení k výše uvedené veřejné zakázce elektronickou poštou doručena žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v následujícím znění: Dotaz č. 1 V předané PD - Kniha Standardů svítidla, se počty ks svítidel neshodují s počty ks svítidel uvedených ve výkazu výměr-interiér. Vzhledem k tomu, že se jedná o designová svítidla a Kniha standardů nedoporučuje výrobce ( pouze vizuelní provedení s popisem), čímž se domníváme, že není řádně nastaven standard těchto svítidel. Žádáme zadavatele o sjednocení počtu ks svítidel ve výkazu výměr s Knihou standardů a dále uvedení pro příklad výrobce desingových svítidel (stanovení standardu), nebo nastavení rozsahu cenového standardu desingových svítidel ve výkazu výměr z důvodu rovných podmínek pro všechny účastníky v soutěži. strana 4

5 K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující: Upřesnění - viz. odpověď č. 1 v části I. těchto dodatečných informací. Zadavatel nebude pro příklad uvádět výrobce designových svítidel, ani stanovovat rozsah cenového standardu designových svítidel, neboť zadavatel nemůže ovlivňovat cenovou politiku uchazečů stanovením rozsahu cenového standardu. Upřesnění Knihy Standardů část INT světla specifikace Designových svítidel - u designových svítidel doplňuje zadavatel technický popis L16 LUSTR1 Atypický lustr Původní Design by Ross Lovegrove Rozměry: D110 x 65 (cm) Hmotnost: 23,60 kg Zdroj: R7s Materiál: hliník, ocel Barva: stříbrná Stropní svítidlo, montáž velkých oblázků pod jednoduchém moderním hliníkovým kotoučem. Stříbrné oblázky odrážejí navzájem světlo Stmívatelné obsahuje elektronický předřadník Možnost vyrobit jako atyp po předložení dílenské PD L17 LUSTR2 Světlo orchidej velikost : 15 * 52 cm Materiál: keramika + sklo + kov Napájení: LED Stmívatelné obsahuje elektronický předřadník Možnost vyrobit jako atyp po předložení dílenské PD Stojací lampa se skládá ze skleněného válce s podstavcem se světleným zdrojem LED. Skleněný válec obsahuje umělé orchideje z keramiky L18 LUSTR3 Světlo peříčko - malé - 370x315mm Původní Designer Heike Buchfelder Materiál Husí Pera / bavlna / stativ kartáčovaný nerezové oceli Rozměry 370x315mm Výška stínidla x 63 "Celková výška Zdroj E27 1*MAX.40W Stojací lampa z husího peří vložených do perforované bavlněné sítě na ocelovém rámu s nerezovým stativem. Stmívatelné obsahuje elektronický předřadník Možnost vyrobit jako atyp po předložení dílenské PD L21 LUSTR5 Materiál Kovový drát rám, polykarbonátové čočky zavěšené na tenkém drátu. množství LED diod: 45 Ks Barevná teplota (stupně Kelvina, K) Index podání barev: 2700K (teplá bílá, srovnatelné s žárovky) CRI_Ra 81, podání barev skupina 1B světelný tok (Lumen, lm) 388,5 lm (srovnatelné 40W žárovka) Příkon MAX 9W Příloha: - Kniha standardů interiér světla strana 5

6 Dotaz č. 2 V dodatečných informacích č.2 zadavatel v odst. III uvádí: Zadavatel dále z vlastního podnětu uvádí, že vzhledem k tomu, že je výrobcem stavebních prvků, nebude případným uchazečům, kteří by se na něho obrátili, přímo dodávat či naceňovat zboží, které by mohlo být použito v rámci předmětné zakázky. Na základě výše uvedeného sdělení zadavatele ( DI č.2, odst.iii ), žádáme zadavatele o stanovení cenového standardu u dodávky obkladů a dlažeb ve výkazu výměr, z důvodu rovných podmínek pro všechny účastníky v soutěži. K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující: Zadavatel znovu uvádí, že nebude jako výrobce stavebních prvků, které by si někteří uchazeči mohli vybrat jako součást své nabídky, přímo dodávat či naceňovat tyto stavební prvky případným uchazečům, kteří si zažádají o zadávací dokumentaci. Zadavatel tak činí proto, aby se naceněním či dodáním zboží nepodílel na tvorbě nabídky případných uchazečů. Zadavatel nebude stanovovat cenový standard u dodávky obkladů a dlažeb ve výkazu výměr, neboť zadavatel nesmí tímto způsobem ovlivňovat cenovou politiku jednotlivých uchazečů. III. Dne byla osobě zastupující zadavatele v zadávacím řízení k výše uvedené veřejné zakázce elektronickou poštou doručena žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v následujícím znění: Dotaz č. 1 - Žádáme Vás o doplnění projektové dokumentace výkres rozvaděče RC - výkres rozvaděče NR112 K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující: Položka X01 elektroměrový rozvaděč obsahuje tyto části: elektroměrový rozvaděč ER122, elektroměrový rozvaděč NR112, jistič 200B/3 (10kA), jistič 63B/3 (10kA), zkušební svorkovnice ZS 1b a 3 ks měřící transformátor proudu 200/5a viz výkres v příloze. Příloha: - Výkres rozvaděče strana 6

7 IV. Dne byla osobě zastupující zadavatele v zadávacím řízení k výše uvedené veřejné zakázce elektronickou poštou doručena žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v následujícím znění: Dotaz č. 1 V předaném výkaze výměr v obj. SO Pol_STAV je pol.č. 197 totožná s pol.č.198 -Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m. Žádáme zadavatele, aby určil, zda máme ocenit obě položky přesunu hmot, nebo postačí ocenit jedna z položek a to která? K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující: Zadavatel položku 198 ruší, položky se omylem dublují. Dotaz č. 2 V předaném výkaze výměr ve stavebních objektech chybí položka vyčištění budov a zakrytí otvorů, event. zábradlí, dřev.schodiště, atd. před vnitřními a vnějšími povrchovými úpravami. Žádáme zadavatele o doplnění těchto položek do výkazu výměr. K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující: Vyčištění budov a zakrytí otvorů atd. není oceněno samostatnou položkou. V průvodním textu je poznámka že Součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. Do rozpočtu nebude doplněna položka pro tuto činnost. V. Dne byla osobě zastupující zadavatele v zadávacím řízení k výše uvedené veřejné zakázce elektronickou poštou doručena žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v následujícím znění: Dotaz č. 1 Součástí zadání jsou v rámci části interiér a části silnoproud specifikovány stropní světla a reflektory včetně jejich příslušenství. strana 7

8 V rámci dokumentu Příloha č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen soupis stavebních prací) se jedná o řádky 1970 až 2053 v záložce SO Pol_INT dále pak o řádky 8 až 35 a 466 až 492 v záložce 10-SO01-04, 07_silnoproud. Chápe uchazeč správně (v návaznosti na poznámky v soupisu), že pro nacenění dodávky světel má využít záložky SO Pol_INT, řádky 1970 až 2053 a pro nacenění montáže světel záložku 10-SO01-04, 07_silnoproud, řádky ? Co přesně znamená poznámka NEOCENĚNO uvedená v položkách na řádcích 8 až 35 záložky 10-SO01-04, 07_silnoproud? Vynechání či odstranění položek v záložce 10-SO01-04, 07_silnoproud, řádky 8 až 35 nelze, neboť by to bylo v rozporu s článkem VII. odst. 3 a 4 dokumentu Zadávací dokumentace tj. Nabídka uchazeče bude vyřazena pokud nebude předložený položkový rozpočet vyplněn řádně, zejména pokud nebude obsahovat všechny položky, nebo pokud bude uchazečem jakkoliv upravován, Uchazeč je povinen ocenit všechny položky soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zejména pokud uchazeči uvedou u některé (jakékoliv) položky rozpočtu 0 Kč, nebo u ní neuvedou žádnou cenu, bude to důvodem pro vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Ze stejného důvodu a ve stejné záložce pak nelze vynechat sloupce F a G týkající se dodávky u řadků , kde mají být dle výkladu Uchazeče (viz.první odstavec) jen ceny za montáže. Vzhledem k tomu žádáme o příslušné úpravy a následné vydání revize předloženého dokumentu Příloha č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující: Upřesnění - viz. odpověď č. 1 v části I. těchto dodatečných informací. Dotaz č. 2 Počty stropních svítidel, reflektorů a příslušenství uvedené v soupisu stavebních prací v řádkách 1970 až 2053 záložky SO Pol_INT jsou v některých případech v rozporu s výměrou uvedenou v rámci řádek 466 až 492 v záložce 10-SO01-04, 07_silnoproud (za předpokladu, že položky na řádcích 8 až 35 nemají být brány v potaz viz. dotaz č. 1) a rovněž jsou v rozporu s výměrou uvedenou v dokumentu DPS STRELNICE_KS ALL_AN Revize 2 (dále jen kniha standardů). Jedná se konkrétně o položky: R Světlo v podlaze ozn. L15, typ zdroje LED, 3,6W, bez stmívání, bez nouzového modulu kus 50 v záložce 10-SO01-04, 07_silnoproud a v knize standardů uvedeno s výměrou 49 ks strana 8

9 R Downlight Spot dvojitý L3B, typ zdroje LED, 14W, bez stmívání, bez nouzového modulu kus 73 v záložce 10-SO01-04, 07_silnoproud a v knize standardů uvedeno s výměrou 71 ks R Downlight Spot jednoduchý L3A, typ zdroje LED, 7W, bez stmívání, bez nouzového modulu kus 36 v záložce 10-SO01-04, 07_silnoproud a v knize standardů uvedeno s výměrou 34 ks R Profil do SDK podhledu ozn. L5- viz stavební část bm 72 v záložce 10-SO01-04, 07_silnoproud a v knize standardů uvedeno s výměrou 68 bm R Světlo do SDK L11, typ zdroje T16, 28W, bez stmívání, bez nouzového modulu bm 271 v záložce 10-SO01-04, 07_silnoproud a v knize standardů uvedeno s výměrou 277 bm R Stropní světlo LUSTR1 kus 3 Položka není promítnuta / uvedena v záložce 10-SO01-04, 07_silnoproud R Stropní světlo LUSTR2 kus 4 Položka není promítnuta / uvedena v záložce 10-SO01-04, 07_silnoproud. Výměra dle knihy standardů je 3 ks R Stropní světlo LUSTR3 kus 2 Položka není promítnuta / uvedena v záložce 10-SO01-04, 07_silnoproud R Stropní světlo LUSTR5 kus 3 Položka není promítnuta / uvedena v záložce 10-SO01-04, 07_silnoproud. Výměra dle knihy standardů je 4 ks R Stropní světlo LUSTR6 kus R Stropní světlo LUSTR7 kus 3 Položky nejsou promítnuty / uvedeny v záložce 10-SO01-04, 07_silnoproud Které z uvedených výměr jsou platné? Položky 413 až 418, které nejsou promítnuty do záložky 10-SO01-04, 07_silnoproud mají být naceněny včetně montáže? strana 9

10 K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující: Platí počty světel uvedených v soupisu stavebních prací v řádkách 1970 až 2053 záložky SO Pol_INT. Příslušné položky dodávky a montáže světel byli upraveny položky X01-X28 v části 10-SO01-04, 07_silnoproud. Poznámka NEOCENĚNO znamená že položka obsahuje pouze montáž, světlo se neoceňuje v této položce ale je uvedeno samostatně v části SO Pol_INT. Úprava položek X01-X28 v části 10-SO01-04, 07_silnoproud červeně je označena úprava položky X01 Stropní světlo "L1A" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 10 X02 Stropní světlo "L1B" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 12 X03 Stropní světlo "L1C" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 5 X04 Světelný objekt zavěšený "L2" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 23 X05 Downlight Spot jednoduchý "L3A" - viz kniha standartů - NEOCEŇENO ks 36 X06 Downlight Spot dvojitý "L3B" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 73 X07 Downlight Spot "L4" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 25 X08 Profil do SDK podhledu "L5" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO bm 72 X09 Downlight Mini Spot "L6" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 100 X10 3-fázová lišta "L7" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO bm 38 X11 Reflektor do 3F Lišty spot "L8" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 10 X12 Reflektor do 3F Lišty flood "L9" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 10 X13 Světelná zapuštěná lišta "L10" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO bm 55 X14 Světlo do SDK lišty "L11" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO bm 271 X15 Světlo zapuštěné ve zdi "L12" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 57 X16 Světlo přisazené ke zdi / stop "L13" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 7 X17 Světlo přisazené ke zdi / stop "L14A" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 19 X18 Světlo přisazené ke zdi / stop "L14B" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 56 X19 Světlo v podlaze "L15" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 50 X20 LED PÁSEK 28 W/m - NEOCENĚNO bm 271 X21 Stropní světlo LUSTR1- LUSTR7- NEOCENĚNO ks 16 X22 ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 1x28W, el.předřadník, IP65 - NEOCENĚNO ks 6 X23 ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x28W - NEOCENĚNO ks 21 X24 ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x28W, el.předřadník, IP65, s nouz. modulem -1h - NEOCENĚNO ks 8 X25 Nouzové svítidlo LED 1,2W, IP20 "N1" - viz kniha standartů ks 19 X26 Nouzové svítidlo 8W, IP22 "N2" - viz kniha standartů ks 5 X27 Nouzové svítidlo 8W, IP42 "N3" - viz kniha standartů ks 6 X28 /svítidla jsou včetně světelných zdrojů/ - NEOCENĚNO Úprava položek montáž v části 10-SO01-04, 07_silnoproud červeně je označena úprava položky MONTÁŽNÍ PRÁCE R Montáž - Stropní světlo "L1A" - viz kniha standartů ks 10 R Montáž - Stropní světlo "L1B" - viz kniha standartů ks 12 R Montáž - Stropní světlo "L1C" - viz kniha standartů ks 5 R Montáž - Světelný objekt zavěšený "L2" - viz kniha standartů ks 23 R Montáž - Downlight Spot jednoduchý "L3A" - viz kniha standartů ks 36 R Montáž - Downlight Spot dvojitý "L3B" - viz kniha standartů ks 73 R Montáž - Downlight Spot "L4" - viz kniha standartů ks 25 R Montáž - Profil do SDK podhledu "L5" - viz kniha standartů bm 72 R Montáž - Downlight Mini Spot "L6" - viz kniha standartů ks 100 R Montáž - 3-fázová lišta "L7" - viz kniha standartů bm 38 strana 10

11 R Montáž - Reflektor do 3F Lišty spot "L8" - viz kniha standartů ks 10 R Montáž - Reflektor do 3F Lišty flood "L9" - viz kniha standartů ks 10 R Montáž - Světelná zapuštěná lišta "L10" - viz kniha standartů bm 55 R Montáž - Světlo do SDK lišty "L11" - viz kniha standartů bm 271 R Montáž - Světlo zapuštěné ve zdi "L12" - viz kniha standartů ks 57 R Montáž - Světlo přisazené ke zdi / stop "L13" - viz kniha standartů ks 7 R Montáž - Světlo přisazené ke zdi / stop "L14A" - viz kniha standartů ks 19 R Montáž - Světlo přisazené ke zdi / stop "L14B" - viz kniha standartů ks 56 R Montáž - Světlo v podlaze "L15" - viz kniha standartů ks 50 R Montáž - LED PÁSEK 28 W/m bm 271 R Montáž - Stropní světlo LUSTR1- LUSTR7 ks 16 R Montáž - ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 1x28W, el.předřadník, IP65 ks 6 R Montáž - ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x28W ks 21 R Montáž - ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x28W, el.předřadník, IP65, s nouz. modulem -1h ks 8 R Montáž - Nouzové svítidlo LED 1,2W, IP20 "N1" - viz kniha standartů ks 19 R Montáž - Nouzové svítidlo 8W, IP22 "N2" - viz kniha standartů ks 5 R Montáž - Nouzové svítidlo 8W, IP42 "N3" - viz kniha standartů ks 6 VI. V souvislosti s rozsahem úpravy zadávacích podmínek se zadavatel v souladu s ust. 40 odst. 3 ZVZ a z důvodu stanoveném v ust. 40 odst. 2 ZVZ (nezaslání dodatečných informací k zadávacím podmínkám ve stanovené lhůtě) rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to do do 10:00. V souladu s výše uvedeným dochází ke změně ust. čl. XI. odst. 4 zadávací dokumentace, a to následujícím způsobem: Nabídka bude doručena na adresu osoby zastupující zadavatele, tzn. na adresu Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10, Brno, nejpozději dne do 10:00 hodin. V souladu s výše uvedeným dochází ke změně ust. čl. XV. odst. 1 zadávací dokumentace, a to následujícím způsobem: Zadavatelem ustanovená komise otevře včas a řádně doručené obálky s nabídkami a provede jejich kontrolu dle ust. 71 odst. 8 ZVZ na svém zasedání konaném v zasedací místnosti osoby zastupující zadavatele na adrese Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10, Brno, dne od 10:00 hodin. Příloha: - Výkres rozvaděče - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_rev_ Kniha standardů interiér světla strana 11

12 V Brně dne Za zadavatele BUTTERFLY Trading, s.r.o.: podepsáno uznávaným elektronickým podpisem Mgr. Martin Abrahámek Erste Grantika Advisory, a.s. v zastoupení zadavatele strana 12

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Dostavba a nové využití objektu "Střelnice" Liberec opakované řízení

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Dostavba a nové využití objektu Střelnice Liberec opakované řízení PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE vyhotovená dle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Dostavba a nové využití

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK vydaná v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE k části 1. Inovace ve společnosti pietro filipi opakované řízení

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE k části 1. Inovace ve společnosti pietro filipi opakované řízení PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE k části 1 vyhotovená dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem: Inovace ve společnosti

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM k zakázce na stavební práce s názvem: Snížení energetických ztrát budovy Šumavská zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

FORLINE. Osvětlovací systém FORLINE je typová řada systémových závěsných a stropních zářivkových a LED svítidel pro osvětlování interiérů.

FORLINE. Osvětlovací systém FORLINE je typová řada systémových závěsných a stropních zářivkových a LED svítidel pro osvětlování interiérů. FORLINE Osvětlovací systém FORLINE je typová řada systémových závěsných a stropních zářivkových a LED svítidel pro osvětlování interiérů. spojená do řad nebo pomocí spojovacích dílů do různých geometrických

Více

01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM

01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM 01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM 1. 2. 3. 4. Rozpočet včetně montáže a zapojení, ceny bez DPH ZŠ BRNO, BAKALOVO NÁBŘEŽÍ 8, NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI BUDOVY SOP 01 BUDOVA ŠKOLY Zadávací

Více

BE27-12-110W BEST LED žárovka E27, 240V, 12W, 1100lm, WW 169,00 204,49. BE27-12-1170C BEST LED žárovka E27, 240V, 12W, 1170lm, CW 169,00 204,49

BE27-12-110W BEST LED žárovka E27, 240V, 12W, 1100lm, WW 169,00 204,49. BE27-12-1170C BEST LED žárovka E27, 240V, 12W, 1170lm, CW 169,00 204,49 LED ŽÁROVKY Best-LED BE27-12-110W BEST LED žárovka E27, 240V, 12W, 1100lm, WW 169,00 204,49 BE27-12-1170C BEST LED žárovka E27, 240V, 12W, 1170lm, CW 169,00 204,49 BE27-9-730W BEST LED žárovka E27, 240V,

Více

KNIHA SVÍTIDEL. Dům sociálních služeb S.K. Neumanna, Praha

KNIHA SVÍTIDEL. Dům sociálních služeb S.K. Neumanna, Praha KNIHA SVÍTIDEL Dům sociálních služeb S.K. Neumanna, Praha A1 Svítidlo na zářivky T8 pro přisazenou montáž. Šedý kryt a transparentní difuzor vyrobený z PC. Vnitřní reflektor z ocelového plechu, práškově

Více

LED svítidlo GANYMA. LED MINI panely G03000-3 G15551 G03000-6

LED svítidlo GANYMA. LED MINI panely G03000-3 G15551 G03000-6 LED svítidlo výklopné LED výklopné svítidlo pro použití v interéru s elektronickým předřadníkem (transformátorem) v plastovém stříbrném plášti. Dodává se bez připojovacího kabelu a montážního materiálu.

Více

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 3. K veřejné zakázce na stavební práce s názvem. "Sběrný dvůr odpadu Jedovnice"

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 3. K veřejné zakázce na stavební práce s názvem. Sběrný dvůr odpadu Jedovnice DODATEČNÁ INFORMACE Č. 3 K veřejné zakázce na stavební práce s názvem "Sběrný dvůr odpadu Jedovnice" veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jako podlimitní veřejná

Více

Úspora energie opakované řízení

Úspora energie opakované řízení PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Regenerace centra obce Rybníky

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Regenerace centra obce Rybníky Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k podlimitní

Více

Pořízení techniky na snížení prašnosti

Pořízení techniky na snížení prašnosti PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust.

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracované v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu

Více

p r ů m y s l o v á s v í t i d l a

p r ů m y s l o v á s v í t i d l a průmyslová svítidla Leader 21-01, 21-04 94 BS100, BS110 95 Tores 23-01 96 Castor 25-05 97 Lumino 26-91 98 Leo 40-01 99 Aterix 43-05 100 Aterix 43-09 101 Leone 45-00 102 Leone 45-01 103 Leone 45-02 104

Více

LED žárovky. Klasického tvaru s paticí E27. Miňonky s paticí E14. Speciální žárovky. Stránka 1. LED eco LED žárovka v ekonomickém provedení

LED žárovky. Klasického tvaru s paticí E27. Miňonky s paticí E14. Speciální žárovky. Stránka 1. LED eco LED žárovka v ekonomickém provedení LED žárovky Klasického tvaru s paticí E27 Foto Typ Popis Nahrazuje žárovku: Světelný tok (lm) Příkon (W) Účinnost (lm/w) Patice Barva světla Stmívatelná Životnost (h) EAN kód Cena bez DPH LB-E27-400-2K7

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0969

Více

light design catalogue

light design catalogue KATALOG SVÍTIDEL I. light design catalogue obsah stropní přisazená svítidla čtvercová, obdélníková...04 17 kruhová...18 27 stropní závěsná svítidla čtvercová... 28-29 kruhová...30-31 obdélníková...32

Více

Produktový katalog. www.lampeeon.cz

Produktový katalog. www.lampeeon.cz 2012 www.lampeeon.cz OBSAH MR16 05 GU10 07 G4 & G9 10 E14 12 15 LED trubice T8 20 LED STREET 22 LED reflektory 24 LED HIGHBAY 26 LED DOWNLIGHT 28 LED pásky 31 LED X-PROOF 34 INDUKČNÍ OSVĚTLENÍ 36 Profesionální

Více

KNIHA SVÍTIDEL VÝZKUMNÉ CENTRUM JOSEFA RESSELA, S002. Jihomoravský kraj, katastrální území Vranov u Brna, Útěchov u Brna

KNIHA SVÍTIDEL VÝZKUMNÉ CENTRUM JOSEFA RESSELA, S002. Jihomoravský kraj, katastrální území Vranov u Brna, Útěchov u Brna KNIHA SVÍTIDEL NÁZEV AKCE VÝZKUMNÉ CENTRUM JOSEFA RESSELA, S002 MÍSTO STAVBY Jihomoravský kraj, katastrální území Vranov u Brna, Útěchov u Brna STAVEBNÍK Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613

Více

P r ů m y s l o v á s v í t i d l a

P r ů m y s l o v á s v í t i d l a Průmyslová svítidla BS 103 3G salvaspazio 112 BS 103 3G salvatempo 113 Leader 21-01, 21-04 114 BS100, BS110 115 Tores 23-01 116 Castor 25-05 117 Lumino 26-91 118 Leo 40-01 119 Aterix 43-05 120 Aterix 43-09

Více

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace dle 7 odst. 3) a dle 18 odst. 5) zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Vyzýváme Vás v rámci výběrového

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

Výkaz výměr. Úkon Rozměr / Počet Požadavky zadavatele Kč. Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci odstraněné podlahové krytiny.

Výkaz výměr. Úkon Rozměr / Počet Požadavky zadavatele Kč. Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci odstraněné podlahové krytiny. Výkaz výměr Příloha č. 3 Výkaz výměr Místnost č. S 13: Úkon Rozměr / Počet Požadavky zadavatele Cena v Kč bez DPH Výše DPH v Kč Cena v Kč vč. DPH Odstranění stávající podlahové krytiny, včetně ekologické

Více

Dodatečné informace č. 4

Dodatečné informace č. 4 Dodatečné informace č. 4 k veřejné zakázce Snížení energ. náročnosti MŠ Horní Bečva Zakázka malého rozsahu V Horní Bečvě dne 16. 12. 2014 Zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Více

Rekonstrukce objektu č.p. 49 v Bousově III

Rekonstrukce objektu č.p. 49 v Bousově III PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle

Více

Smart[4] SYSTÉM LED pro PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ a SVĚTLOMETY

Smart[4] SYSTÉM LED pro PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ a SVĚTLOMETY SYSTÉM LED pro PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ a SVĚTLOMETY SMART [4] skutečně udržitelné osvětlení SMART [4] je univerzální, lze ho použít jako zavěšené nebo přisazené svítidlo nebo jako světlomet a to i díky různým

Více

ISŠ - COP VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - INOVACE TECHNOLOGIÍ PRAXE - STAVBA

ISŠ - COP VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - INOVACE TECHNOLOGIÍ PRAXE - STAVBA 1 VŠE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ISŠ - COP VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - INOVACE TECHNOLOGIÍ PRAXE - STAVBA ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ 2 Čl. 1.: Název

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem Zateplení budovy obecního úřadu v obci Modletice Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č.

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 Identifikační údaje zadavatele: Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Komenského

Více

Výměna oken na schodišti, ul. Partyzánská 2495, 2496, Tábor

Výměna oken na schodišti, ul. Partyzánská 2495, 2496, Tábor V Táboře dne 7. 2. 2011 Výzva k předložení nabídek v rámci výběrového řízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Výměna oken na schodišti, ul. Partyzánská 2495, 2496, Tábor v

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele Dle 85 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na dodávku zadávaná dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výměna dveří - objekt Angelovova

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výměna dveří - objekt Angelovova ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky zakázky Výměna dveří - objekt Angelovova ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Výměna dveří objekt Angelovova Zadavatel: Základní škola a mateřská škola ANGEL

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ Ing. Jaroslav Z i m a, Ph.D. vedoucí oddělení 4502 Ekologické škody

MINISTERSTVO FINANCÍ Ing. Jaroslav Z i m a, Ph.D. vedoucí oddělení 4502 Ekologické škody MINISTERSTVO FINANCÍ Ing. Jaroslav Z i m a, Ph.D. vedoucí oddělení 4502 Ekologické škody V Praze dne 07.05.2013 PID: MFCR3XFGAF Č.j.: MF-27250/2013/45-4502-14 Věc: Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Orlické hory pro všechny

Orlické hory pro všechny Místní akční skupina Orlicko Divišova 669, 564 01 Žamberk VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyzýváme Vás v souladu s 6 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice V Morkovicích 5.2.2015 Vážená paní, vážený pane, Základní škola Morkovice, příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu

Více

architectural lighting

architectural lighting architectural lighting 08 KATALOG moderní vestavná svítidla CORONA FRAME - Moderní design - Jednoduchost - Elegance - Úspornost CORONA a FRAME Moderní vestavná svítidla čistého designu, vyrobená ze speciálního

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Zadávací dokumentace. Sdružená komunikace pro pěší a cyklisty Jablunkov Žihla

Zadávací dokumentace. Sdružená komunikace pro pěší a cyklisty Jablunkov Žihla Zadavatel: Město Jablunkov Dukelská č.p. 144 739 91 Jablunkov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace výběrového řízení

Zadávací dokumentace výběrového řízení Zadávací dokumentace výběrového řízení I. Název zakázky: II. Zadavatel: Ing. Martin Brožek, Mělnická 383/38, Libiš, 277 11 a Bc. Jana Brožková, Kostelec u Křížků 46, Kostelec u Křížků, 251 68 Ve věcech

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DODAVATELE STAVBY

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DODAVATELE STAVBY 01. 10. 2008 1 (celkem 5) VŘ-K23-21952/0 Číslo: 2 1 9 5 2 Datum: 15.10.2009 Stavba / zakázka: Inženýrské sítě pro výstavbu RD Objekt: VODOVOD, DEŠŤOVÁ KANALIZACE, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, NN, SADOVÉ ÚPRAVY VÝBĚROVÉ

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Hradec Králové-výměna oken trakt A (administrativní budova).

Hradec Králové-výměna oken trakt A (administrativní budova). VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Vazební věznice Hradec Králové Hradební 860, poštovní přihrádka62, 500 01 Hradec Králové Tel.: 495 758 111, Fax: 495 758 211, 210ISDS: tjfd4ke NAŠE č.j.: VS 88/002/002/2015-20/LOG/500

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o dílo. ČI. 1 Smluvní strany

Smlouva o dílo. ČI. 1 Smluvní strany fiěavy JNTER/ER S.R.0. VOCUOVA (135/4 ( 1 > 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 287 87 943 Vlč: CZ28787943 Smlouva o dílo KUJIP00VDF0L uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv

Více

ROZPOČET - REKAPITULACE

ROZPOČET - REKAPITULACE Osvětlení víceúčelového hřiště v Nikolčicích ROZPOČET - REKAPITULACE NOSNÝ MATERIÁL VČ. MONTÁŽE SVÍTIDLA VČ. MONTÁŽE DODÁVKA ZEMNÍ PRÁCE HZS CELKEM BEZ DPH Rozpočet nezahrnuje případné zadláždění a konečnou

Více

Dodatečná informace č. 6

Dodatečná informace č. 6 Dotaz uchazeče 1a) ze dne 22.1.2015: Dodatečná informace č. 6 Součástí zadávací dokumentace je Soupis prací ve formátu PDF (ve svazku 3 ZD), dále pak elektronická podoba výkazu výměr (svazek 5 ZD), kde

Více

Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám Zakázka: Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod rekonstrukce operačních sálů Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Způsob zadání:

Více

Diverzita: flexibilní formy práce a slaďování pracovního a osobního života

Diverzita: flexibilní formy práce a slaďování pracovního a osobního života PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust.

Více

Dodatečná informace č. 25 až 35 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek. pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem:

Dodatečná informace č. 25 až 35 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek. pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: V Praze dne 14. ledna 2014 Dodatečná informace č. 25 až 35 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: Stavební úpravy domů Táborská 376/40 a 1691/32,

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY pro vyhlášenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a dodávku mobiliáře V Rýmařově 11.9.2013 ÚPRAVA ZASTÁVEK A PLOCH RÝMAŘOVSKO Zadavatel

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 26.7.2013 č. j. FZU/ELI-800/2013 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Předkládám Vám výzvu k podání nabídky ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

Zřízení studijní knihovny v objektu Smíchovské střední průmyslové školy, Preslova 75/25, Praha 5 - Smíchov

Zřízení studijní knihovny v objektu Smíchovské střední průmyslové školy, Preslova 75/25, Praha 5 - Smíchov SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Preslova 25, 150 21 Praha 5 tel.: 257 320 533, www.ssps.cz IČO: 61386855 Naše značka: Vyřizuje/ tel.: V Praze, dne: Ing. Radko Sáblík/ 257 320 533 20.9.2012 Věc: Výzva

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

E V R O P S K Ý F O N D P R O R E G I O N Á L N Í R O Z V O J P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

E V R O P S K Ý F O N D P R O R E G I O N Á L N Í R O Z V O J P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Více

230/2012 Sb. VYHLÁŠKA

230/2012 Sb. VYHLÁŠKA 230/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. června 2012, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Ministerstvo

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.16/02.0051

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele infinity - progress o.s. 73998 Mosty u Jablunkova 316 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení označeného Interaktivní ekologické centrum Dolní Lomné I. a II. etapa Dodávky AV technologií

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem: REPON spol. s r.o., neutralizační stanice Nové Město nad Metují zadávané

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Modernizace CZT Kopřivnice Tepelný

Více

CSS Prostějov, rekonstrukce budovy 6F zřízení odlehčovací služby a denního stacionáře vnitřní vybavení

CSS Prostějov, rekonstrukce budovy 6F zřízení odlehčovací služby a denního stacionáře vnitřní vybavení hejtman Ing. Jiří Rozbořil Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc tel.: +420 585 508 847 fax: +420 585 508 851 e-mail: hejtman@kr-olomoucky.cz www.kr-olomoucky.cz VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/TEL

Více

components team Lighting components essence... - 1 -

components team Lighting components essence... - 1 - POLAMP components team Lighting components essence... - 1 - světelné studio : U Náměstí 708 (vchod z náměstí) 252 41 Dolní Břežany Tel/fax : 241 402 565 e-mail : info@aulix.cz skype : studio.aulix www.aulix.cz

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Veřejná zakázka: VZ004 ICT Dodávka a obnova ICT v rámci projektu Redesign statistického informačního

Více

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace Číslo zakázky: Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět

Více

ZPRÁVA ZADAVATELE O NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. Sídlo zadavatele: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33

ZPRÁVA ZADAVATELE O NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. Sídlo zadavatele: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33 ZPRÁVA ZADAVATELE O NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Název zadavatele: Kraj Vysočina Sídlo zadavatele: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33 IČO: 70890749 Název veřejné zakázky: Administrátor zadávacího řízení:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce ev.č. 13170006 Úprava ulice Jelínkova, Třebíč SVAZEK 4

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.2680 Název projektu: 21. 8. 2015

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.2680 Název projektu: 21. 8. 2015 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zařízení interiéru objektu NTIS a CTPVV

Zařízení interiéru objektu NTIS a CTPVV Západočeská univerzita v Plzni Zařízení interiéru objektu NTIS a CTPVV Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele, který bude po dobu účinnosti rámcové kupní smlouvy

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky na dodávku

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky na dodávku Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky na dodávku Veřejná zakázka bude realizovaná výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006

Více

Poptávkové řízení 01/10. Splátkový prodej městského nízkopodlažního minibusu Dopravnímu podniku Mladá Boleslav, s.r.o.

Poptávkové řízení 01/10. Splátkový prodej městského nízkopodlažního minibusu Dopravnímu podniku Mladá Boleslav, s.r.o. Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. 293 01 Mladá Boleslav, Václava Klementa 1439/II společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 52772 dne 18.6.1997 Poptávkové

Více

Město Žandov. Náměstí 132, 471 07 Žandov u České Lípy, IČ: 00261131

Město Žandov. Náměstí 132, 471 07 Žandov u České Lípy, IČ: 00261131 Město Žandov Náměstí 132, 471 07 Žandov u České Lípy, IČ: 00261131 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- UCHAZEČ Věc:

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Kavřík / 544 528 640 Brno, 10.7.2008 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením MVR-1080033 Zlepšení energetické

Více

SVÍTIDLA WWW.FULGUR.CZ SVÍTIDLA PRŮMYSLOVÉ A NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ INTERIÉROVÁ A EXTERIÉROVÁ SVĚTELNÉ ZDROJE A LED SVÍTIDLA SENZOROVÁ SVÍTIDLA

SVÍTIDLA WWW.FULGUR.CZ SVÍTIDLA PRŮMYSLOVÉ A NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ INTERIÉROVÁ A EXTERIÉROVÁ SVĚTELNÉ ZDROJE A LED SVÍTIDLA SENZOROVÁ SVÍTIDLA 2014 SVÍTIDLA INTERIÉROVÁ A EXTERIÉROVÁ SVÍTIDLA SENZOROVÁ SVÍTIDLA PRŮMYSLOVÉ A NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ SVĚTELNÉ ZDROJE A LED SVÍTIDLA SVÍTIDLA 2014 2014 SVÍTIDLA INTERIÉROVÁ SVÍTIDLA EXTERIÉROVÁ SVÍTIDLA PRŮMYSLOVÁ

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

Odborné učiliště a Praktická škola,

Odborné učiliště a Praktická škola, Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, tel. 499524139 Vyřizuje : J. Pilousová Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, dále jen zadavatel, vyhlašuje

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky: Rekonstrukce tělocvičny v SVČ Ostrava Zábřeh, p.o.

Zadávací dokumentace veřejné zakázky: Rekonstrukce tělocvičny v SVČ Ostrava Zábřeh, p.o. Středisko volného času, Ostrava Zábřeh, příspěvková organizace Gurťjevova 8, PSČ 700 30, tel.596 746 062, fax.596 753 223 email: svczabreh@svczabreh.cz, www.svczabreh,cz Zadávací dokumentace veřejné zakázky:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY dle interní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Zlaté Hory (dále jen interní směrnice) Název veřejné zakázky MODERNIZACE UČEBEN JAZYKŮ A INFORMATIKY

Více

KOMPOSTÁRNA ČASTOHOSTICE akceptační číslo:14213104

KOMPOSTÁRNA ČASTOHOSTICE akceptační číslo:14213104 Dokumentace k zadávání zakázek spolufinancovaných ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí Zadavatel obec Častohostice, vyhlašuje zadávací řízení na dodavatele: KOMPOSTÁRNA ČASTOHOSTICE

Více

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby Bezbariérové zpřístupnění

Více

slamp veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem

slamp veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem LED osvětlení v podobě je mimořádně univerzální, hodí se pro všechny typy veřejných ploch. nahrazuje

Více

Výzva k podání nabídky do výběrového řízení

Výzva k podání nabídky do výběrového řízení ..... Výzva k podání nabídky do výběrového řízení Vážená paní, Vážený pane, jako zástupce zadavatele Střední odborná škola Třineckých železáren, Lánská 132, 739 61 Třinec Kanada, IČ: 27856216, si Vás dovoluji

Více

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky:

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen VZMR ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM k zakázce na stavební práce s názvem: Realizace úspor energií ve výrobní hale společnosti zateplení objektu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

spočívající v dodávce svozového vozidla s nosičem kontejnerů a 2 ks velkoobjemových kontejnerů

spočívající v dodávce svozového vozidla s nosičem kontejnerů a 2 ks velkoobjemových kontejnerů Zakázka malého rozsahu - Oznámení o zahájení výběrového řízení - Výzva k podání nabídek k realizaci projektu TSMPr - systém odděleného sběru odpadů s nákupem svozové techniky spočívající v dodávce svozového

Více

202 39 20 A, RODI M 50 S1 A 202 342 28122 W, DIRO GT LED 3033 W. zápustné svítidlo - NOVÉ

202 39 20 A, RODI M 50 S1 A 202 342 28122 W, DIRO GT LED 3033 W. zápustné svítidlo - NOVÉ 206 21 11 W, TWEETER TRIMLESS 111 W-W Typ sv. zdroje: QR 111 50W Původní cena: 3.457,- Kč s DPH Prodejní cena: 2.593,- Kč s DPH Počet kusů: 6 Rozměry: h:153 p:141 mm 50%), transformátor, žárovka 202 37

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více