Dostavba a nové využití objektu "Střelnice" Liberec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dostavba a nové využití objektu "Střelnice" Liberec"

Transkript

1 k zadávacím podmínkám č. 6 k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: zadávané v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ), v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek v ROP Severovýchod (účinnost od ), v rámci projektu spolufinancovaného ze zdrojů Evropské unie, prostřednictvím operačního programu: ROP NUTS II Severovýchod, číslo operačního programu: CZ.1.13, v rámci prioritní osy: Rozvoj podnikatelského prostředí, číslo prioritní osy: 13.4, oblast podpory: Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání, číslo oblasti podpory: , název výzvy: 12. kolo výzvy oblast podpory 4.1, s názvem projektu Dostavba a nové využití objektu "Střelnice" Liberec, registrační číslo projektu: CZ 1.13/4.1.00/ Zadavatel Název/Obchodní firma: BUTTERFLY Trading, s.r.o. Sídlo: Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2153, PSČ Zastoupen: Pavel Prade, jednatel IČ: DIČ: CZ Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Adresa profilu zadavatele: Kontaktní osoba: Telefon: https://ezakazky.grantikacs.cz/profile_display_247.html Pavel Prade Osoba zastupující zadavatele Obchodní firma: Sídlo: IČ: DIČ: Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka Kontaktní osoba: Telefon: Kontaktní Erste Grantika Advisory, a.s. Jánská 448/10, Brno CZ Mgr. Martin Abrahámek , Erste Grantika Advisory, a.s. Jánská 448/10, Brno Vypracoval: Mgr. Martin Abrahámek

2 Ve věci shora označené podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadavatel v souladu s ust. 49 odst. 1 ZVZ poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám. I. Dne byla osobě zastupující zadavatele v zadávacím řízení k výše uvedené veřejné zakázce elektronickou poštou doručena žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v následujícím znění: Dotaz č. 1 Nesouhlasí počty dodávaných svítidel z rozpočtu SO Pol_INT s počtem montovaných svítidel z rozpočtu 10-SO 01-04, 07_silnoproud (např. svítidlo L3A, L3B, L5, L11, L15 a zářivková svítidla). K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující: Platné jsou počty světel uvedených v soupisu stavebních prací v řádkách 1970 až 2053 záložky SO Pol_INT. Příslušné položky dodávky a montáže světel byli upraveny položky X01-X28 v části 10-SO01-04, 07_silnoproud. Poznámka NEOCENĚNO znamená že položka obsahuje pouze montáž, světlo se neoceňuje v této položce ale je uvedeno samostatně v části SO Pol_INT. Úprava položek X01-X28 v části 10-SO01-04, 07_silnoproud červeně je označena úprava položky X01 Stropní světlo "L1A" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 10 X02 Stropní světlo "L1B" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 12 X03 Stropní světlo "L1C" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 5 X04 Světelný objekt zavěšený "L2" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 23 X05 Downlight Spot jednoduchý "L3A" - viz kniha standartů - NEOCEŇENO ks 36 X06 Downlight Spot dvojitý "L3B" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 73 X07 Downlight Spot "L4" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 25 X08 Profil do SDK podhledu "L5" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO bm 72 X09 Downlight Mini Spot "L6" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 100 X10 3-fázová lišta "L7" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO bm 38 X11 Reflektor do 3F Lišty spot "L8" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 10 X12 Reflektor do 3F Lišty flood "L9" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 10 X13 Světelná zapuštěná lišta "L10" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO bm 55 X14 Světlo do SDK lišty "L11" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO bm 271 X15 Světlo zapuštěné ve zdi "L12" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 57 X16 Světlo přisazené ke zdi / stop "L13" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 7 X17 Světlo přisazené ke zdi / stop "L14A" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 19 X18 Světlo přisazené ke zdi / stop "L14B" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 56 X19 Světlo v podlaze "L15" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 50 X20 LED PÁSEK 28 W/m - NEOCENĚNO bm 271 X21 Stropní světlo LUSTR1- LUSTR7- NEOCENĚNO ks 16 X22 ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 1x28W, el.předřadník, IP65 - NEOCENĚNO ks 6 X23 ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x28W - NEOCENĚNO ks 21 strana 2

3 X24 ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x28W, el.předřadník, IP65, s nouz. modulem -1h - NEOCENĚNO ks 8 X25 Nouzové svítidlo LED 1,2W, IP20 "N1" - viz kniha standartů ks 19 X26 Nouzové svítidlo 8W, IP22 "N2" - viz kniha standartů ks 5 X27 Nouzové svítidlo 8W, IP42 "N3" - viz kniha standartů ks 6 X28 /svítidla jsou včetně světelných zdrojů/ - NEOCENĚNO Úprava položek montáž v části 10-SO01-04, 07_silnoproud červeně je označena úprava položky MONTÁŽNÍ PRÁCE R Montáž - Stropní světlo "L1A" - viz kniha standartů ks 10 R Montáž - Stropní světlo "L1B" - viz kniha standartů ks 12 R Montáž - Stropní světlo "L1C" - viz kniha standartů ks 5 R Montáž - Světelný objekt zavěšený "L2" - viz kniha standartů ks 23 R Montáž - Downlight Spot jednoduchý "L3A" - viz kniha standartů ks 36 R Montáž - Downlight Spot dvojitý "L3B" - viz kniha standartů ks 73 R Montáž - Downlight Spot "L4" - viz kniha standartů ks 25 R Montáž - Profil do SDK podhledu "L5" - viz kniha standartů bm 72 R Montáž - Downlight Mini Spot "L6" - viz kniha standartů ks 100 R Montáž - 3-fázová lišta "L7" - viz kniha standartů bm 38 R Montáž - Reflektor do 3F Lišty spot "L8" - viz kniha standartů ks 10 R Montáž - Reflektor do 3F Lišty flood "L9" - viz kniha standartů ks 10 R Montáž - Světelná zapuštěná lišta "L10" - viz kniha standartů bm 55 R Montáž - Světlo do SDK lišty "L11" - viz kniha standartů bm 271 R Montáž - Světlo zapuštěné ve zdi "L12" - viz kniha standartů ks 57 R Montáž - Světlo přisazené ke zdi / stop "L13" - viz kniha standartů ks 7 R Montáž - Světlo přisazené ke zdi / stop "L14A" - viz kniha standartů ks 19 R Montáž - Světlo přisazené ke zdi / stop "L14B" - viz kniha standartů ks 56 R Montáž - Světlo v podlaze "L15" - viz kniha standartů ks 50 R Montáž - LED PÁSEK 28 W/m bm 271 R Montáž - Stropní světlo LUSTR1- LUSTR7 ks 16 R Montáž - ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 1x28W, el.předřadník, IP65 ks 6 R Montáž - ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x28W ks 21 R Montáž - ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x28W, el.předřadník, IP65, s nouz. modulem -1h ks 8 R Montáž - Nouzové svítidlo LED 1,2W, IP20 "N1" - viz kniha standartů ks 19 R Montáž - Nouzové svítidlo 8W, IP22 "N2" - viz kniha standartů ks 5 R Montáž - Nouzové svítidlo 8W, IP42 "N3" - viz kniha standartů ks 6 Dotaz č. 2 V rozpočtu 10-SO 01-04, 07_silnoproud chybí položky pro montáž lustrů, které jsou uvedeny v rozpočtu SO Pol_INT. Kam máme montáž lustrů nacenit? Lustry nejsou ani blíže specifikovány. K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující: Doplněno do položky č. X21 viz odpověď na dotaz č.1. strana 3

4 Dotaz č. 3 V rozpočtu 10-SO 01-04, 07_silnoproud jsou uvedeny položky pro montáž nouzových svítidel, ale nikde není uvedena dodávka těchto svítidel. Máme nacenit i jejich dodávku? K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující: Doplněna dodávka světla do položky x Položky za montáž zůstávají - viz odpověď na dotaz č.1. Dotaz č. 4 Světlo F1 je pouze jeden typ (viz SO Pol_INT) nebo je část světel s předřadníkem a část bez, jak je uvedeno v položce montáží v rozpočtu 10-SO 01-04, 07_silnoproud? K dotazu č. 4 zadavatel uvádí následující: Všechny světla jsou s předřadníkem, část světel je s nouzovým modulem. Viz položky X23-24 odpověď na dotaz č.1. Příloha: - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_rev_ II. Dne byla osobě zastupující zadavatele v zadávacím řízení k výše uvedené veřejné zakázce elektronickou poštou doručena žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v následujícím znění: Dotaz č. 1 V předané PD - Kniha Standardů svítidla, se počty ks svítidel neshodují s počty ks svítidel uvedených ve výkazu výměr-interiér. Vzhledem k tomu, že se jedná o designová svítidla a Kniha standardů nedoporučuje výrobce ( pouze vizuelní provedení s popisem), čímž se domníváme, že není řádně nastaven standard těchto svítidel. Žádáme zadavatele o sjednocení počtu ks svítidel ve výkazu výměr s Knihou standardů a dále uvedení pro příklad výrobce desingových svítidel (stanovení standardu), nebo nastavení rozsahu cenového standardu desingových svítidel ve výkazu výměr z důvodu rovných podmínek pro všechny účastníky v soutěži. strana 4

5 K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující: Upřesnění - viz. odpověď č. 1 v části I. těchto dodatečných informací. Zadavatel nebude pro příklad uvádět výrobce designových svítidel, ani stanovovat rozsah cenového standardu designových svítidel, neboť zadavatel nemůže ovlivňovat cenovou politiku uchazečů stanovením rozsahu cenového standardu. Upřesnění Knihy Standardů část INT světla specifikace Designových svítidel - u designových svítidel doplňuje zadavatel technický popis L16 LUSTR1 Atypický lustr Původní Design by Ross Lovegrove Rozměry: D110 x 65 (cm) Hmotnost: 23,60 kg Zdroj: R7s Materiál: hliník, ocel Barva: stříbrná Stropní svítidlo, montáž velkých oblázků pod jednoduchém moderním hliníkovým kotoučem. Stříbrné oblázky odrážejí navzájem světlo Stmívatelné obsahuje elektronický předřadník Možnost vyrobit jako atyp po předložení dílenské PD L17 LUSTR2 Světlo orchidej velikost : 15 * 52 cm Materiál: keramika + sklo + kov Napájení: LED Stmívatelné obsahuje elektronický předřadník Možnost vyrobit jako atyp po předložení dílenské PD Stojací lampa se skládá ze skleněného válce s podstavcem se světleným zdrojem LED. Skleněný válec obsahuje umělé orchideje z keramiky L18 LUSTR3 Světlo peříčko - malé - 370x315mm Původní Designer Heike Buchfelder Materiál Husí Pera / bavlna / stativ kartáčovaný nerezové oceli Rozměry 370x315mm Výška stínidla x 63 "Celková výška Zdroj E27 1*MAX.40W Stojací lampa z husího peří vložených do perforované bavlněné sítě na ocelovém rámu s nerezovým stativem. Stmívatelné obsahuje elektronický předřadník Možnost vyrobit jako atyp po předložení dílenské PD L21 LUSTR5 Materiál Kovový drát rám, polykarbonátové čočky zavěšené na tenkém drátu. množství LED diod: 45 Ks Barevná teplota (stupně Kelvina, K) Index podání barev: 2700K (teplá bílá, srovnatelné s žárovky) CRI_Ra 81, podání barev skupina 1B světelný tok (Lumen, lm) 388,5 lm (srovnatelné 40W žárovka) Příkon MAX 9W Příloha: - Kniha standardů interiér světla strana 5

6 Dotaz č. 2 V dodatečných informacích č.2 zadavatel v odst. III uvádí: Zadavatel dále z vlastního podnětu uvádí, že vzhledem k tomu, že je výrobcem stavebních prvků, nebude případným uchazečům, kteří by se na něho obrátili, přímo dodávat či naceňovat zboží, které by mohlo být použito v rámci předmětné zakázky. Na základě výše uvedeného sdělení zadavatele ( DI č.2, odst.iii ), žádáme zadavatele o stanovení cenového standardu u dodávky obkladů a dlažeb ve výkazu výměr, z důvodu rovných podmínek pro všechny účastníky v soutěži. K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující: Zadavatel znovu uvádí, že nebude jako výrobce stavebních prvků, které by si někteří uchazeči mohli vybrat jako součást své nabídky, přímo dodávat či naceňovat tyto stavební prvky případným uchazečům, kteří si zažádají o zadávací dokumentaci. Zadavatel tak činí proto, aby se naceněním či dodáním zboží nepodílel na tvorbě nabídky případných uchazečů. Zadavatel nebude stanovovat cenový standard u dodávky obkladů a dlažeb ve výkazu výměr, neboť zadavatel nesmí tímto způsobem ovlivňovat cenovou politiku jednotlivých uchazečů. III. Dne byla osobě zastupující zadavatele v zadávacím řízení k výše uvedené veřejné zakázce elektronickou poštou doručena žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v následujícím znění: Dotaz č. 1 - Žádáme Vás o doplnění projektové dokumentace výkres rozvaděče RC - výkres rozvaděče NR112 K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující: Položka X01 elektroměrový rozvaděč obsahuje tyto části: elektroměrový rozvaděč ER122, elektroměrový rozvaděč NR112, jistič 200B/3 (10kA), jistič 63B/3 (10kA), zkušební svorkovnice ZS 1b a 3 ks měřící transformátor proudu 200/5a viz výkres v příloze. Příloha: - Výkres rozvaděče strana 6

7 IV. Dne byla osobě zastupující zadavatele v zadávacím řízení k výše uvedené veřejné zakázce elektronickou poštou doručena žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v následujícím znění: Dotaz č. 1 V předaném výkaze výměr v obj. SO Pol_STAV je pol.č. 197 totožná s pol.č.198 -Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m. Žádáme zadavatele, aby určil, zda máme ocenit obě položky přesunu hmot, nebo postačí ocenit jedna z položek a to která? K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující: Zadavatel položku 198 ruší, položky se omylem dublují. Dotaz č. 2 V předaném výkaze výměr ve stavebních objektech chybí položka vyčištění budov a zakrytí otvorů, event. zábradlí, dřev.schodiště, atd. před vnitřními a vnějšími povrchovými úpravami. Žádáme zadavatele o doplnění těchto položek do výkazu výměr. K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující: Vyčištění budov a zakrytí otvorů atd. není oceněno samostatnou položkou. V průvodním textu je poznámka že Součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. Do rozpočtu nebude doplněna položka pro tuto činnost. V. Dne byla osobě zastupující zadavatele v zadávacím řízení k výše uvedené veřejné zakázce elektronickou poštou doručena žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v následujícím znění: Dotaz č. 1 Součástí zadání jsou v rámci části interiér a části silnoproud specifikovány stropní světla a reflektory včetně jejich příslušenství. strana 7

8 V rámci dokumentu Příloha č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen soupis stavebních prací) se jedná o řádky 1970 až 2053 v záložce SO Pol_INT dále pak o řádky 8 až 35 a 466 až 492 v záložce 10-SO01-04, 07_silnoproud. Chápe uchazeč správně (v návaznosti na poznámky v soupisu), že pro nacenění dodávky světel má využít záložky SO Pol_INT, řádky 1970 až 2053 a pro nacenění montáže světel záložku 10-SO01-04, 07_silnoproud, řádky ? Co přesně znamená poznámka NEOCENĚNO uvedená v položkách na řádcích 8 až 35 záložky 10-SO01-04, 07_silnoproud? Vynechání či odstranění položek v záložce 10-SO01-04, 07_silnoproud, řádky 8 až 35 nelze, neboť by to bylo v rozporu s článkem VII. odst. 3 a 4 dokumentu Zadávací dokumentace tj. Nabídka uchazeče bude vyřazena pokud nebude předložený položkový rozpočet vyplněn řádně, zejména pokud nebude obsahovat všechny položky, nebo pokud bude uchazečem jakkoliv upravován, Uchazeč je povinen ocenit všechny položky soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zejména pokud uchazeči uvedou u některé (jakékoliv) položky rozpočtu 0 Kč, nebo u ní neuvedou žádnou cenu, bude to důvodem pro vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Ze stejného důvodu a ve stejné záložce pak nelze vynechat sloupce F a G týkající se dodávky u řadků , kde mají být dle výkladu Uchazeče (viz.první odstavec) jen ceny za montáže. Vzhledem k tomu žádáme o příslušné úpravy a následné vydání revize předloženého dokumentu Příloha č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující: Upřesnění - viz. odpověď č. 1 v části I. těchto dodatečných informací. Dotaz č. 2 Počty stropních svítidel, reflektorů a příslušenství uvedené v soupisu stavebních prací v řádkách 1970 až 2053 záložky SO Pol_INT jsou v některých případech v rozporu s výměrou uvedenou v rámci řádek 466 až 492 v záložce 10-SO01-04, 07_silnoproud (za předpokladu, že položky na řádcích 8 až 35 nemají být brány v potaz viz. dotaz č. 1) a rovněž jsou v rozporu s výměrou uvedenou v dokumentu DPS STRELNICE_KS ALL_AN Revize 2 (dále jen kniha standardů). Jedná se konkrétně o položky: R Světlo v podlaze ozn. L15, typ zdroje LED, 3,6W, bez stmívání, bez nouzového modulu kus 50 v záložce 10-SO01-04, 07_silnoproud a v knize standardů uvedeno s výměrou 49 ks strana 8

9 R Downlight Spot dvojitý L3B, typ zdroje LED, 14W, bez stmívání, bez nouzového modulu kus 73 v záložce 10-SO01-04, 07_silnoproud a v knize standardů uvedeno s výměrou 71 ks R Downlight Spot jednoduchý L3A, typ zdroje LED, 7W, bez stmívání, bez nouzového modulu kus 36 v záložce 10-SO01-04, 07_silnoproud a v knize standardů uvedeno s výměrou 34 ks R Profil do SDK podhledu ozn. L5- viz stavební část bm 72 v záložce 10-SO01-04, 07_silnoproud a v knize standardů uvedeno s výměrou 68 bm R Světlo do SDK L11, typ zdroje T16, 28W, bez stmívání, bez nouzového modulu bm 271 v záložce 10-SO01-04, 07_silnoproud a v knize standardů uvedeno s výměrou 277 bm R Stropní světlo LUSTR1 kus 3 Položka není promítnuta / uvedena v záložce 10-SO01-04, 07_silnoproud R Stropní světlo LUSTR2 kus 4 Položka není promítnuta / uvedena v záložce 10-SO01-04, 07_silnoproud. Výměra dle knihy standardů je 3 ks R Stropní světlo LUSTR3 kus 2 Položka není promítnuta / uvedena v záložce 10-SO01-04, 07_silnoproud R Stropní světlo LUSTR5 kus 3 Položka není promítnuta / uvedena v záložce 10-SO01-04, 07_silnoproud. Výměra dle knihy standardů je 4 ks R Stropní světlo LUSTR6 kus R Stropní světlo LUSTR7 kus 3 Položky nejsou promítnuty / uvedeny v záložce 10-SO01-04, 07_silnoproud Které z uvedených výměr jsou platné? Položky 413 až 418, které nejsou promítnuty do záložky 10-SO01-04, 07_silnoproud mají být naceněny včetně montáže? strana 9

10 K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující: Platí počty světel uvedených v soupisu stavebních prací v řádkách 1970 až 2053 záložky SO Pol_INT. Příslušné položky dodávky a montáže světel byli upraveny položky X01-X28 v části 10-SO01-04, 07_silnoproud. Poznámka NEOCENĚNO znamená že položka obsahuje pouze montáž, světlo se neoceňuje v této položce ale je uvedeno samostatně v části SO Pol_INT. Úprava položek X01-X28 v části 10-SO01-04, 07_silnoproud červeně je označena úprava položky X01 Stropní světlo "L1A" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 10 X02 Stropní světlo "L1B" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 12 X03 Stropní světlo "L1C" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 5 X04 Světelný objekt zavěšený "L2" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 23 X05 Downlight Spot jednoduchý "L3A" - viz kniha standartů - NEOCEŇENO ks 36 X06 Downlight Spot dvojitý "L3B" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 73 X07 Downlight Spot "L4" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 25 X08 Profil do SDK podhledu "L5" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO bm 72 X09 Downlight Mini Spot "L6" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 100 X10 3-fázová lišta "L7" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO bm 38 X11 Reflektor do 3F Lišty spot "L8" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 10 X12 Reflektor do 3F Lišty flood "L9" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 10 X13 Světelná zapuštěná lišta "L10" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO bm 55 X14 Světlo do SDK lišty "L11" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO bm 271 X15 Světlo zapuštěné ve zdi "L12" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 57 X16 Světlo přisazené ke zdi / stop "L13" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 7 X17 Světlo přisazené ke zdi / stop "L14A" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 19 X18 Světlo přisazené ke zdi / stop "L14B" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 56 X19 Světlo v podlaze "L15" - viz kniha standartů - NEOCENĚNO ks 50 X20 LED PÁSEK 28 W/m - NEOCENĚNO bm 271 X21 Stropní světlo LUSTR1- LUSTR7- NEOCENĚNO ks 16 X22 ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 1x28W, el.předřadník, IP65 - NEOCENĚNO ks 6 X23 ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x28W - NEOCENĚNO ks 21 X24 ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x28W, el.předřadník, IP65, s nouz. modulem -1h - NEOCENĚNO ks 8 X25 Nouzové svítidlo LED 1,2W, IP20 "N1" - viz kniha standartů ks 19 X26 Nouzové svítidlo 8W, IP22 "N2" - viz kniha standartů ks 5 X27 Nouzové svítidlo 8W, IP42 "N3" - viz kniha standartů ks 6 X28 /svítidla jsou včetně světelných zdrojů/ - NEOCENĚNO Úprava položek montáž v části 10-SO01-04, 07_silnoproud červeně je označena úprava položky MONTÁŽNÍ PRÁCE R Montáž - Stropní světlo "L1A" - viz kniha standartů ks 10 R Montáž - Stropní světlo "L1B" - viz kniha standartů ks 12 R Montáž - Stropní světlo "L1C" - viz kniha standartů ks 5 R Montáž - Světelný objekt zavěšený "L2" - viz kniha standartů ks 23 R Montáž - Downlight Spot jednoduchý "L3A" - viz kniha standartů ks 36 R Montáž - Downlight Spot dvojitý "L3B" - viz kniha standartů ks 73 R Montáž - Downlight Spot "L4" - viz kniha standartů ks 25 R Montáž - Profil do SDK podhledu "L5" - viz kniha standartů bm 72 R Montáž - Downlight Mini Spot "L6" - viz kniha standartů ks 100 R Montáž - 3-fázová lišta "L7" - viz kniha standartů bm 38 strana 10

11 R Montáž - Reflektor do 3F Lišty spot "L8" - viz kniha standartů ks 10 R Montáž - Reflektor do 3F Lišty flood "L9" - viz kniha standartů ks 10 R Montáž - Světelná zapuštěná lišta "L10" - viz kniha standartů bm 55 R Montáž - Světlo do SDK lišty "L11" - viz kniha standartů bm 271 R Montáž - Světlo zapuštěné ve zdi "L12" - viz kniha standartů ks 57 R Montáž - Světlo přisazené ke zdi / stop "L13" - viz kniha standartů ks 7 R Montáž - Světlo přisazené ke zdi / stop "L14A" - viz kniha standartů ks 19 R Montáž - Světlo přisazené ke zdi / stop "L14B" - viz kniha standartů ks 56 R Montáž - Světlo v podlaze "L15" - viz kniha standartů ks 50 R Montáž - LED PÁSEK 28 W/m bm 271 R Montáž - Stropní světlo LUSTR1- LUSTR7 ks 16 R Montáž - ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 1x28W, el.předřadník, IP65 ks 6 R Montáž - ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x28W ks 21 R Montáž - ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x28W, el.předřadník, IP65, s nouz. modulem -1h ks 8 R Montáž - Nouzové svítidlo LED 1,2W, IP20 "N1" - viz kniha standartů ks 19 R Montáž - Nouzové svítidlo 8W, IP22 "N2" - viz kniha standartů ks 5 R Montáž - Nouzové svítidlo 8W, IP42 "N3" - viz kniha standartů ks 6 VI. V souvislosti s rozsahem úpravy zadávacích podmínek se zadavatel v souladu s ust. 40 odst. 3 ZVZ a z důvodu stanoveném v ust. 40 odst. 2 ZVZ (nezaslání dodatečných informací k zadávacím podmínkám ve stanovené lhůtě) rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to do do 10:00. V souladu s výše uvedeným dochází ke změně ust. čl. XI. odst. 4 zadávací dokumentace, a to následujícím způsobem: Nabídka bude doručena na adresu osoby zastupující zadavatele, tzn. na adresu Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10, Brno, nejpozději dne do 10:00 hodin. V souladu s výše uvedeným dochází ke změně ust. čl. XV. odst. 1 zadávací dokumentace, a to následujícím způsobem: Zadavatelem ustanovená komise otevře včas a řádně doručené obálky s nabídkami a provede jejich kontrolu dle ust. 71 odst. 8 ZVZ na svém zasedání konaném v zasedací místnosti osoby zastupující zadavatele na adrese Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10, Brno, dne od 10:00 hodin. Příloha: - Výkres rozvaděče - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_rev_ Kniha standardů interiér světla strana 11

12 V Brně dne Za zadavatele BUTTERFLY Trading, s.r.o.: podepsáno uznávaným elektronickým podpisem Mgr. Martin Abrahámek Erste Grantika Advisory, a.s. v zastoupení zadavatele strana 12

Dostavba a nové využití objektu "Střelnice" Liberec

Dostavba a nové využití objektu Střelnice Liberec k zadávacím podmínkám č. 2 k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: zadávané v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

L1B L1C. Označení Název zařízení popis zařízení technické požadavky na zařízení Ilustrační foto / poznámka L1A Stropní světlo zapuštěné

L1B L1C. Označení Název zařízení popis zařízení technické požadavky na zařízení Ilustrační foto / poznámka L1A Stropní světlo zapuštěné Kniha Standardů Interiér Světla Seznam vzorkovaných zařízení veškerá svítidla jsou dodávána včetně světlených zdrojů Investor: Butterfly Trading, s. r. o. Název akce: DOSTAVBA A NOVÉ VYUŽITÍ OBJEKTU STŘELNICE

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Dostavba a nové využití objektu "Střelnice" Liberec opakované řízení

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Dostavba a nové využití objektu Střelnice Liberec opakované řízení PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE vyhotovená dle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Dostavba a nové využití

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 5 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 5 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská DODATEČNÉ INFORMACE Č. 5 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM k zakázce na stavební práce s názvem: Snížení energetických ztrát budovy Šumavská zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Stavební úprava technického a společenského zázemí obce

Stavební úprava technického a společenského zázemí obce Dodatečné informace č. 6 k zadávacím podmínkám k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Stavební úprava technického a společenského zázemí obce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK vydaná v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Dostavba a nové využití objektu "Střelnice" Liberec

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Dostavba a nové využití objektu Střelnice Liberec ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracované v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu

Více

Rozšíření Domova sv. Josefa v Žirči

Rozšíření Domova sv. Josefa v Žirči DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM SADA Č. 2 k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Rozšíření Domova sv. Josefa v Žirči zadávané v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006

Více

Rekonstrukce vnitřních prostor a zateplení Spolkového domu Podivín

Rekonstrukce vnitřních prostor a zateplení Spolkového domu Podivín Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Rekonstrukce vnitřních prostor a zateplení Spolkového domu Podivín zadávané ve zjednodušeném podlimitním

Více

Stavební úprava technického a společenského zázemí obce

Stavební úprava technického a společenského zázemí obce Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Stavební úprava technického a společenského zázemí obce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Podnikatelský inkubátor Kolínský zámek IT vybavení část 1

Podnikatelský inkubátor Kolínský zámek IT vybavení část 1 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem: Podnikatelský inkubátor Kolínský zámek

Více

Dostavba a nové využití objektu "Střelnice" Liberec

Dostavba a nové využití objektu Střelnice Liberec k zadávacím podmínkám č. 3 k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: zadávané v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE k části 1. Inovace ve společnosti pietro filipi opakované řízení

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE k části 1. Inovace ve společnosti pietro filipi opakované řízení PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE k části 1 vyhotovená dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem: Inovace ve společnosti

Více

Poutní pivovar Neratov

Poutní pivovar Neratov PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem: Poutní pivovar Neratov zadávané ve zjednodušeném

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE k části 4. Inovace ve společnosti pietro filipi opakované řízení

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE k části 4. Inovace ve společnosti pietro filipi opakované řízení PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE k části 4 vyhotovená dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem: Inovace ve společnosti

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkámm č. 5

Dodatečné informace k zadávacím podmínkámm č. 5 k zadávacím podmínkámm č. 5 k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Dostavba a nové využití objektu "Střelnice" Liberec zadávané v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Stavební úpravy objektu bývalé fary čp. 9 Chřibská za účelem změny užívání na informační centrum

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Stavební úpravy objektu bývalé fary čp. 9 Chřibská za účelem změny užívání na informační centrum DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen jako ZVZ ), ve znění

Více

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k nadlimitní

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM k zakázce na stavební práce s názvem: Snížení energetických ztrát budovy Šumavská zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Dostavba a nové využití objektu "Střelnice" Liberec

Dostavba a nové využití objektu Střelnice Liberec k zadávacím podmínkám č. 8 k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: zadávané v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Dostavba a nové využití objektu "Střelnice" Liberec

Dostavba a nové využití objektu Střelnice Liberec k zadávacím podmínkám č. 7 k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: zadávané v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Podnikatelský inkubátor Kolínský zámek IT vybavení část 2

Podnikatelský inkubátor Kolínský zámek IT vybavení část 2 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ust. 85 č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem: Podnikatelský inkubátor Kolínský zámek IT vybavení

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. HTS s.r.o. podporuje rozvoj zaměstnanců opakované řízení část 1

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. HTS s.r.o. podporuje rozvoj zaměstnanců opakované řízení část 1 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE vyhotovená dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k podlimitní veřejné zakázce na služby s názvem: HTS s.r.o. podporuje rozvoj zaměstnanců

Více

Revitalizace zeleně v Hýskově

Revitalizace zeleně v Hýskově Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM publicita DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM k zakázce na stavební práce s názvem: Rekonstrukce interiérů administrativní budovy C - Technologie zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. HTS s.r.o. podporuje rozvoj zaměstnanců opakované řízení část 4

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. HTS s.r.o. podporuje rozvoj zaměstnanců opakované řízení část 4 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE vyhotovená dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k podlimitní veřejné zakázce na služby s názvem: HTS s.r.o. podporuje rozvoj zaměstnanců

Více

Dostavba a nové využití objektu "Střelnice" Liberec

Dostavba a nové využití objektu Střelnice Liberec k zadávacím podmínkám č. 9 k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: zadávané v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

DODATEČNÉ INFORMACE VI.

DODATEČNÉ INFORMACE VI. V Praze dne 14. dubna 2014 DODATEČNÉ INFORMACE VI. Vážení dodavatelé, v souladu s ustanovením 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ), byly

Více

DODATEČNÉ INFORMACE XV.

DODATEČNÉ INFORMACE XV. V Praze dne 16. května 2014 DODATEČNÉ INFORMACE XV. Vážení dodavatelé, v souladu s ustanovením 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ), byly

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem: Neutralizační stanice BENECHEM spol. s r.o.

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE vyhotovená dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k podlimitní veřejné zakázce na služby s názvem: HTS s.r.o. podporuje rozvoj zaměstnanců

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j.: MV-18161-16/PO-PSM-2014 V Praze 24. února 2015 Počet listů:

Více

FORLINE. Osvětlovací systém FORLINE je typová řada systémových závěsných a stropních zářivkových a LED svítidel pro osvětlování interiérů.

FORLINE. Osvětlovací systém FORLINE je typová řada systémových závěsných a stropních zářivkových a LED svítidel pro osvětlování interiérů. FORLINE Osvětlovací systém FORLINE je typová řada systémových závěsných a stropních zářivkových a LED svítidel pro osvětlování interiérů. spojená do řad nebo pomocí spojovacích dílů do různých geometrických

Více

Telefonní kontakt + 420 581 626 202, +420 739 430 576

Telefonní kontakt + 420 581 626 202, +420 739 430 576 Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

DODATEČNÉ INFORMACE k zadávacím podmínkám a úprava zadávacích podmínek č. 1

DODATEČNÉ INFORMACE k zadávacím podmínkám a úprava zadávacích podmínek č. 1 Určeno zájemcům o veřejnou zakázku DODATEČNÉ INFORMACE k zadávacím podmínkám a úprava zadávacích podmínek č. 1 Název veřejné zakázky: Zadavatel: Druh veřejné zakázky: Forma zadávacího řízení: Modernizace

Více

Zadávací dokumentace. SEN centrum sociálních služeb v Třanovicíchvybavení

Zadávací dokumentace. SEN centrum sociálních služeb v Třanovicíchvybavení Zadavatel: Obec Třanovice Třanovice čp.250 739 53 Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky SEN centrum sociálních služeb v Třanovicíchvybavení nábytkem Obsah zadávací dokumentace

Více

Úspora energie opakované řízení

Úspora energie opakované řízení PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle

Více

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o.

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. DODATEČNÉ INFORMACE Č. 3 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM k zakázce na stavební práce s názvem: Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 6

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 6 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 6 k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákona

Více

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám. Multifunkční areál pro volnočasové aktivity - dolnobřežansko

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám. Multifunkční areál pro volnočasové aktivity - dolnobřežansko Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v užším řízení podle ust. 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Elektroinstalace ZŠ Masarykova

Elektroinstalace ZŠ Masarykova ZADAVATEL: Město Mohelnice, U Brány 2, 789 85 Mohelnice UCHAZEČ: Vážení, na základě kladných referencí o činnosti Vaší firmy si Vás dovoluji vyzvat k podání nabídky na dodavatele díla: Bližší údaje jsou

Více

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Všem zájemcům o veřejnou zakázku komplexní inženýrská činnost v investiční výstavbě zadávání veřejných zakázek, pořádání obchodních soutěží S Invest CZ s. r. o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, E mail: kudelkova@s-investcz.cz IČ: 25526171,

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Blansko ulice Zahradní, parkovací boxy a parkoviště nad nemocnicí

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Blansko ulice Zahradní, parkovací boxy a parkoviště nad nemocnicí ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracované v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu

Více

Dodatečné informace č. 5 k zadávacím podmínkám k výběrovému řízení s názvem Rekonstrukce knihovny v Třinci

Dodatečné informace č. 5 k zadávacím podmínkám k výběrovému řízení s názvem Rekonstrukce knihovny v Třinci Dodatečné informace č. 5 k zadávacím podmínkám k výběrovému řízení s názvem Rekonstrukce knihovny v Třinci Vážená paní / Vážený pane, na základě zmocnění zadavatele Třinec, sídlem Jablunkovská 160, 739

Více

Obdrží: Zveřejněno na profilu zadavatele a odesláno všem známým dodavatelům Vyřizuje: Jana Šenková, RECTE.CZ, s.r.o. Dne: 5. 4.

Obdrží: Zveřejněno na profilu zadavatele a odesláno všem známým dodavatelům Vyřizuje: Jana Šenková, RECTE.CZ, s.r.o. Dne: 5. 4. Obdrží: Zveřejněno na profilu zadavatele a odesláno všem známým dodavatelům Vyřizuje: Jana Šenková, RECTE.CZ, s.r.o. Dne: 5. 4. 016 PÍSEMNÁ ODPOVĚĎ NA DOTAZ DODAVATELE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM (4, 5, 6) OU

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Regenerace centra obce Rybníky

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Regenerace centra obce Rybníky Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k podlimitní

Více

interiérové závěsné zářivkové svítidlo.

interiérové závěsné zářivkové svítidlo. interiérové závěsné zářivkové svítidlo. POUŽITÍ Svítidlo je vhodné pro obchody, salóny, kanceláře a byty. VÝHODY Krytí svítidla IP20 Materiál difuzoru: bílá plastová mřížka, chromovaná plastová mřížka

Více

DODATEČNÉ INFORMACE XII.

DODATEČNÉ INFORMACE XII. V Praze dne 2. května 204 DODATEČNÉ INFORMACE XII. Vážení dodavatelé, v souladu s ustanovením 49 odst. zákona č. 37/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ), byly zástupci

Více

Č.j. KRPB-12131-50/ČJ-2015-0600VZ Brno 19. února 2015 Počet listů: 4

Č.j. KRPB-12131-50/ČJ-2015-0600VZ Brno 19. února 2015 Počet listů: 4 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE varu Č.j. KRPB-12131-50/ČJ-2015-0600VZ Brno 19. února 2015 Počet listů: 4 Dodatečné informace XVI. k zadávacím podmínkám veřejné zakázky - odpověď na dotazy

Více

ZŠ Dr. F.L.Riegra v Semilech. Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

ZŠ Dr. F.L.Riegra v Semilech. Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ZŠ Dr. F.L.Riegra v Semilech Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 8

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 8 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 8 k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákona

Více

dodatečné informace 1 k zadávacím podmínkám dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů

dodatečné informace 1 k zadávacím podmínkám dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor majetkový Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Všem zájemcům o veřejnou zakázku Zveřejněno na profilu zadavatele Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0969

Více

ÚPRAVA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

ÚPRAVA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Zadavatel veřejné zakázky: Název zadavatele: Sídlo zadavatele: IČ zadavatele: 00285455 Pověřená osoba: Název: Město Veselí nad Moravou Tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou Jan Husák - veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení jako podlimitní veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Sada dodatečných informací č. 2

Sada dodatečných informací č. 2 Údaje veřejné zakázky Název veřejné zakázky Evidenční číslo zadavatele 13030025 Druh veřejné zakázky Druh zadávacího řízení Identifikační údaje zadavatele Sada dodatečných informací č. 2 Dům dětí a mládeže

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Rekonstrukce obytné zóny Kunštát ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracované v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu

Více

SVÍTIDEL SVÍTIDLA PRVOTŘÍDNÍ KVALITY

SVÍTIDEL SVÍTIDLA PRVOTŘÍDNÍ KVALITY SVÍTIDEL SVÍTIDLA PRVOTŘÍDNÍ KVALITY RENZO Energeticky úsporná náhrada za žárovková a zářivková svítidla Vyšší stupeň krytí pro aplikace do prostředí se zvýšenou vlhkostí Opálový PMMA kryt pro rovnoměrnou

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem Výstavba a rekonstrukce chodníků

Více

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o.

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce na stavební práce s názvem: Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Pořízení techniky na snížení prašnosti

Pořízení techniky na snížení prašnosti PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust.

Více

DODATEČNÉ INFORMACE XVII.

DODATEČNÉ INFORMACE XVII. V Praze dne 21. května 2014 DODATEČNÉ INFORMACE XVII. Vážení dodavatelé, v souladu s ustanovením 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ),

Více

01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM

01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM 01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM 1. 2. 3. 4. Rozpočet včetně montáže a zapojení, ceny bez DPH ZŠ BRNO, BAKALOVO NÁBŘEŽÍ 8, NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI BUDOVY SOP 01 BUDOVA ŠKOLY Zadávací

Více

DODATEČNÉ INFORMACE č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE č. 4 DODATEČNÉ INFORMACE č. 4 Název veřejné zakázky: Řídící se zákonem: OPRAVA DOMU č. p. 60 - NEČTINY O veřejných zakázkách č. 137/2006 sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Druh veřejné zakázky:

Více

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 3. K veřejné zakázce na stavební práce s názvem. "Sběrný dvůr odpadu Jedovnice"

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 3. K veřejné zakázce na stavební práce s názvem. Sběrný dvůr odpadu Jedovnice DODATEČNÁ INFORMACE Č. 3 K veřejné zakázce na stavební práce s názvem "Sběrný dvůr odpadu Jedovnice" veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jako podlimitní veřejná

Více

Požární stanice Znojmo

Požární stanice Znojmo Projekt: Zpracoval: Datum: Požární stanice Znojmo Ing. Petr Martinkovič 30.10.2015 Podolí 474, 664 03 Brno - Slatina, tel: +420 515 915 022 fax: +420 515 915 028, info@lumidee.cz, www.lumidee.cz A Voděodolné

Více

Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk

Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk Žampach 1, 564 01 Žamberk VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zastoupený ředitelem PaedDr. Luďkem Grätzem poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební

Více

ZŠ CIHELNÍ V 21. STOLETÍ

ZŠ CIHELNÍ V 21. STOLETÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ MIMO REŽIM ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ), ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM:

Více

DODATEČNÉ INFORMACE 3

DODATEČNÉ INFORMACE 3 DODATEČNÉ INFORMACE 3 Název veřejné zakázky: Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738 na dům s pečovatelskou službou v Petřvaldě Evidenčním číslo veřejné zakázky: 511151 Identifikační údaje

Více

Dodatečná informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky. Stavební úpravy a dostavby kulturního domu Horní Valy,

Dodatečná informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky. Stavební úpravy a dostavby kulturního domu Horní Valy, Dodatečná informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Stavební úpravy a dostavby kulturního domu Horní Valy, Hodonín Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel: Město Hodonín Adresa: Národní třída 373/25,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zadavatel zadává tuto zakázku mimo režim zákona, jako zakázku malého rozsahu v souladu s 12 odst. 2) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v aktuálním znění. 1. Identifikační

Více

Index podání barev Vyzařovací úhel 38. ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí. Jolly 9. Sima 9. Adjustible. úspora ~85.

Index podání barev Vyzařovací úhel 38. ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí. Jolly 9. Sima 9. Adjustible. úspora ~85. 9 W 2-240 VAC 50/60 Hz Pracovní teplota - 5 až + 40 C hliník + sklo Stupeň krytí LED čip COB Cree CXA 1507 barvy Vyzařovací 38 38 Jolly 9 Jolly 9 9W 65W halogen 70 ML-412.0.33.0 J70-9W2700K-W-EN 7 lm 72

Více

DOKUMENTACE PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

DOKUMENTACE PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ DOKUMENTACE PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM: Sportovní hala Klimeška - 2. etapa (dále: veřejná zakázka nebo VZ ) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Město Kutná Hora

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Rozvojové území Podevsí - Dukovany

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Rozvojové území Podevsí - Dukovany PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Rozvojové území Podevsí - Dukovany

Více

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o.

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM k zakázce na stavební práce s názvem: Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Kniha svítidel. 18. ledna Svítidla - stránka 1

Kniha svítidel. 18. ledna Svítidla - stránka 1 Kniha svítidel 18. ledna 2014 Akce -Stavební úpravy budovy 28.října 1 pro městskou knihovnu SO 01 -Stavební úpravy se změnou využití na Městskou knihovnu Šumperk D.1.4.g -Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Více

A LED svítidlo kancelářské - přisazené

A LED svítidlo kancelářské - přisazené A LED svítidlo kancelářské - přisazené Kancelářské LED svítidlo se speciálním rozložením jednotlivých LED čipů a optikami pro omezení oslnění Subtilní kovové tělo svítidla v bílé barvě UGR < 16 Životnost

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Zadavatel na základě 25 odst. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění (dále jen ZVZ ), zadává tuto výzvu v souladu s postupem

Více

Zajištění a provádění úklidových prací

Zajištění a provádění úklidových prací DODATEČNÉ INFORMACE č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM ZADAVATEL Název: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Sídlo: Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava IČ: 00845451 Osoba zastupující

Více

ZŠ VELEŠÍN. v y p i s u j e. k podání nabídky na zhotovení díla oprava elektroinstalace v 1.NP hlavní budovy a tělocvičně ZŠ ve Velešíně

ZŠ VELEŠÍN. v y p i s u j e. k podání nabídky na zhotovení díla oprava elektroinstalace v 1.NP hlavní budovy a tělocvičně ZŠ ve Velešíně ZŠ VELEŠÍN Družstevní č.p. 340 PSČ 382 32 tel. fax: 00420380331314 v y p i s u j e VÝZVU k podání nabídky na zhotovení díla oprava elektroinstalace v 1.NP hlavní budovy a tělocvičně ZŠ ve Velešíně Zakázka

Více

Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám III.

Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám III. MINISTERSTVO FINANCÍ Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Mgr. Monika Zbořilová ředitelka odboru 45 Letenská 15 118 10 Praha 1 Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788 ID datové

Více

Instalace Jednoduchá Rychlá Úsporná. 2 3L-Click

Instalace Jednoduchá Rychlá Úsporná. 2 3L-Click LIPO Instalace Jednoduchá Rychlá Úsporná 2 3L-Click Svítidlo LIPO HALLA / 2017 Společnost HALLA je významný český výrobce a vývozce designových svítidel technického rázu. Naše výrobky spojují špičkové

Více

POL Strana 1

POL Strana 1 POL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Strana 1 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Strana 2 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Pořízení techniky na snížení prašnosti ve Veselí nad Lužnicí

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Pořízení techniky na snížení prašnosti ve Veselí nad Lužnicí PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem: Pořízení techniky na snížení prašnosti ve

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zadavatel zadává tuto zakázku mimo režim zákona, jako zakázku malého rozsahu v souladu s 12 odst. 2) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v aktuálním znění. 1. Identifikační

Více

Odborné školení PALSTAT

Odborné školení PALSTAT ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracované v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

www.beghelli.cz Dorado 82-01 99 Dorado 82-02 100 Dorado 82-00 98 Dorado 82-03 101 Dorado 82-04 102 Dorado 82-95 104 Crater 33-49 105

www.beghelli.cz Dorado 82-01 99 Dorado 82-02 100 Dorado 82-00 98 Dorado 82-03 101 Dorado 82-04 102 Dorado 82-95 104 Crater 33-49 105 Downlighty Dorado 82-00 98 Dorado 82-01 99 Dorado 82-02 100 Dorado 82-03 101 Dorado 82-04 102 Dorado 82-95 104 Crater 33-49 105 Apus 77-00 106 Apus 77-03 107 BS 33-FL 108 BS 33-SC 109 www.beghelli.cz 97

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.15 ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.15 ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.15 ZE DNE 6.8.2014 ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze Sídlem: Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 Suchdol Jednající: prof. Ing. Jiří Balík, dr. h. c., rektor

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA SOKOLOVNY PLANÁ NAD LUŽNICÍ

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA SOKOLOVNY PLANÁ NAD LUŽNICÍ DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 a Č. 5

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 a Č. 5 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Stavební práce budovy Agrodům Vyškov Sídlem: Těšnov 65/17 110 00 Praha 1 Nové Město Evidenční číslo veřejné zakázky: 518574 Ing.

Více

DODATEČNÉ INFORMACE XIX.

DODATEČNÉ INFORMACE XIX. V Praze dne 27. května 2014 DODATEČNÉ INFORMACE XIX. Vážení dodavatelé, v souladu s ustanovením 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ), byly

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4. Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj Sídlo:

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4. Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj Sídlo: DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj Sídlo: Hroznová 17, 603 00 Brno Zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ

Více

Výzva k podání nabídky (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská správa domů s.r.o. IČ: 251 73 570 Sídlo: Náměstí Svobody 8, 385

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Dodatečné informace č. 1 Název veřejné zakázky: ČOV Týnec nad Sázavou, dostavba dosazovací nádrže II Identifikační údaje

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: HTS s.r.o. podporuje rozvoj zaměstnanců zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

VYŘIZUJE TELEFON GSM FAX Holman

VYŘIZUJE TELEFON GSM FAX  Holman VÁŠ DOPIS ZN. ČÍSLO JEDNACÍ SPISOVÁ ZNAČKA DATUM LCR099/39/003584/2016 9.12.2016 VYŘIZUJE TELEFON GSM FAX E-MAIL Holman 956 999 443 725 257 544 495 262 391 zakazky@lesycr.cz Veřejná zakázka: Evid. č. VZ:

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Jednací řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce dle 23 a 34 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více