NEWSLETTER. květen. Obsah. Rozhovor. s ředitelem CSSP Mgr. Tomášem Jánem, MBA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEWSLETTER. květen. Obsah. Rozhovor. s ředitelem CSSP Mgr. Tomášem Jánem, MBA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA"

Transkript

1 NEWSLETTER CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA květen 2015 Rozhovor s ředitelem CSSP Mgr. Tomášem Jánem, MBA Centrum sociálních služeb Praha (CSSP) je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy, které je jeho zřizovatelem. Tato organizace poskytuje terénní, ambulantní i pobytové služby široké škále osob v tíživé životní nebo sociální situaci. Rozsah služeb realizovaných CSSP zahrnuje služby především z oblasti sociální, ale jeho nedílnou součástí jsou také některé ze služeb zdravotnických, informačních apod. Zároveň CSSP zaměřuje svou činnost i na sféru odborného vzdělávání a metodickou a koncepční aktivitu v oblasti sociálních služeb na území Prahy. CSSP bylo založeno v roce 1998, a to spojením několika do té doby samostatných rozpočtových organizací. V průběhu své existence se tato organizace výrazně rozšířila, v současné době nabízí své služby na 16 pracovištích v Praze a zaregistrováno má 9 služeb. CSSP je jednou z největších sociálních organizací v hlavním městě Praze a také pevně ukotveným systémem vzájemně provázané a navazující pomoci občanům. Služeb CSSP nevyužívají jen občané hlavního města Prahy, ale lidé z celé České republiky a často i cizinci. Služby, které poskytujeme: přechodné ubytování, sociální poradenství, právní poradenství, pomoc v krizových životních situacích, pomoc obětem domácího násilí, pomoc a poradenství v oblasti trestního stíhání a výkonu trestu odnětí svobody, rodinná terapie, programy primární prevence, informační služby. Podrobné informace a kontakty získáte na Obsah Úvodní slovo ředitele... str. 1 Rozhovor s ředitelem CSSP Mgr. Tomášem Jánem, MBA... str. 1-2 Rubriky Aktuality... str. 3 Představujeme služby a pracoviště CSSP... str Informační a poradenské centrum Kontakt... str. 4 Resocializační a reintegrační programy... str. 5-6 Pražské centrum primární prevence... str. 6 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy... str. 7-8 Krizové centrum RIAPS... str. 8-9 Intervenční centrum pro osoby ohrožené DN... str. 9 Pražská linka důvěry... str. 9 Triangl - centrum pro rodinu... str Oddělení služeb pro osoby bez přístřeší... str

2 Úvodní slovo ředitele Novinkou v roce 2015 je vydávání firemního zpravodaje. Čtvrtletník NEWSLETTER CSSP by měl povzbudit týmového ducha v organizaci a zlepšit informovanost mezi pracovníky v Centru sociálních služeb Praha. Vznikem nové funkce pracovníka pro média a styk s veřejností se snažíme o zajímavější prezentaci naší organizace. Pražanům i odborné veřejnosti bych chtěl poslat vzkaz prostřednictvím médií, že příspěvková organizace hl. m. Prahy není jen organizací se službami pro bezdomovce, ale nabízí pestrou a vzájemně propojenou síť psychologického a sociálního poradenství pro lidi v problémech včetně informačních, zdravotnických, podpůrných a krizových služeb. Jestli se to podaří, to záleží na ochotě nás všech do zpravodaje přispívat, sdílet dobré zkušenosti a hledat cesty ke zlepšení situace, pokud se ve firmě něco nedaří. Rozhovor s ředitelem CSSP Mgr. Tomášem Jánem, MBA Zaznamenal jste v poslední době rozvoj nějaké služby v naší organizaci? Odpověď: V CSSP se nám v loňském roce podařilo převzít společenskou záruku u dvou podmíněně propuštěných vězňů. Jsou několik měsíců na svobodě a žijí spořádaně. Oceňuji práci vedoucí Resocializačních a reintegračních programů Zuzany Stancové a celého týmu s odsouzenými ve věznicích. Překvapil mě i počet úspěšných rodinných a rozvodových mediací, které poskytla psycholožka a mediátorka Dana Žáčková v Poradně Táboritská. Velký kus práce odvádí Terénní programy a Oddělení služeb pro osoby bez přístřeší. Pražská veřejnost zaznamenala, že se lidé bez domova pohybují podstatně méně v dopravních prostředcích, v parcích a na nádražích. Každým rokem se zlepšuje spolupráce v této oblasti s ostatními neziskovými organizacemi. Zimní opatření ve službách pro osoby bez přístřeší, která byla stanovena na období , skončila. V rámci těchto opatření byly provozovány spolu s Centrálním dispečinkem CSSP, denními a nočními terénními programy, denními centry a nočním centrem také 4 zimní noclehárny s celkovou kapacitou 400 lůžek na noc. Dalším velkým tématem CSSP je ochrana obětí před domácím násilím. CSSP provozuje jediné Intervenční centrum v hl. m. Praze. V letech proběhly výměny mezinárodních zkušeností při práci s oběťmi domácího násilí mezi Intervenčním centrem CSSP a organizacemi na Slovensku, Německu, Rakousku, Itálii a Velké Británii. Projektů se zúčastnily desítky odborníků z úřadů městských částí, oddělení péče o dítě, policie a neziskových organizací. Výměnou zkušeností směřujeme k efektivní pomoci a kvalitní mezioborové spolupráci při ochraně před domácím násilím. Praha měla v roce 2014 nejvíce vykázání násilníků v celé republice, počet vykázání se od vzniku služby v roce 2007 více než ztrojnásobil. Přibývá i počet týraných mužů. Připravuje vedení nějaké novinky pro zaměstnance CSSP? Odpověď: V říjnu roku 2014 proběhla v naší organizaci příprava na certifikaci normy ISO 9001:2008. V listopadu téhož roku jsme získali certifikát této normy. CSSP má nyní vytvořený, zdokumentovaný a udržovaný systém managementu kvality, který slouží 1

3 jako prostředek pro posouzení schopnosti organizace plnit požadavky klienta a zvyšovat jeho spokojenost. Náš systém odpovídá nyní potřebným zákonům a předpisům. V návaznosti na certifikaci jsem se rozhodl provést v organizaci šetření spokojenosti zaměstnanců. Měl bych rád v rukou užitečný podklad pro další směřování organizace. Chtěl bych od zaměstnanců slyšet odpovědi na otázky, kterými vyjadřují spokojenost, či nespokojenost s finančním i morálním ohodnocením v organizaci, ale i s pracovním prostředím a perspektivou dalšího rozvoje profesního růstu každého zaměstnance i zkvalitňování služeb organizace pro klienty. Zajímá mě, jak vidí svou firmu Centrum sociálních služeb Praha - jeho zaměstnanci a co se jim honí hlavou, když jdou do práce. Chce se jim tam vůbec? Co by chtěli změnit, aby jim na firmě a její kvalitní prezentaci navenek více záleželo? Personální oddělení připravilo dotazník a zaručuji všem zaměstnancům, že půjde o přísně anonymní šetření. Každoročně Centrum sociálních služeb Praha koordinuje vyhlášení ankety Srdce na dlani. Odpověď: Anketa Srdce na dlani probíhá v příspěvkových organizacích domovech pro seniory hl. m. Prahy. Návrhy na nejlepší profesionály se srdcem na dlani navrhují klienti těchto zařízení. To chceme zachovat. Novinkou by mělo být ocenění Za celoživotní mimořádný přínos pro dlouholeté ředitele příspěvkových organizací. Budeme hledat sponzory, protože cena by měla být důstojná a prestižní. V Centru je mnoho mladých kolegů, můžete se jim představit? Odpověď: Vystudoval jsem speciální pedagogiku. Začal jsem pracovat v RHB ústavu v Kladrubech. V roce 1995/6 jsem se stal vedoucím marketingového oddělení.ve zdravotnictví nebyly peníze a mě tenkrát napadlo, že bychom služby pro lidi po úrazech mohli prezentovat v Dubaji. Nebylo to jednoduché prosadit, ale nakonec jsme naše služby v Dubaji skutečně propagovali. Za dva roky jsme získali za léčbu zahraničních pacientů tolik peněz, že jsme z toho mohli vybudovat nový RHB pavilon. V roce 2000 jsem prošel výběrovým řízením na ředitele Domova pro seniory v Malešicích. Domov měl tehdy 600 klientů. Senioři byli schováni ve svých pokojích, předešlý ředitel měl na dveřích kouli, aby ho nikdo zbytečně neobtěžoval. Měl jsem celkem jasnou koncepci chtěl jsem domov pro seniory oživit, rozhýbat, seniory vytáhnout z pokojů. Po dlouhých diskusích se mi podařilo do domova prosadit i funkci psychologa. Sociální pracovnice začaly připravovat aktivizační programy, přijali jsme ergoterapeuty. A domov velmi rychle ožil, po chodbách, v knihovně, venku i ve společenské místnosti jsem začal potkávat aktivní seniorky a seniory. V Centru sociálních služeb Praha pracuji jako ředitel 7 let, myslím, že umím ocenit iniciativu svých kolegů a nebojím se je podporovat v nových postupech při práci s klienty. K životu patří i soukromí, rodina, koníčky, zájmy. Odpověď: Jsem ženatý, mám dvě dospělé děti. Syn (30 let) je kapitán dopravního letadla. Dcera (26 let) je herečka, vystupuje v souboru LA-MY a v Redutě. Objevuje se i televizních seriálech. Velkou radostí je moje první vnučka Laura. K mým radostem patří chalupa, cesty do Singapuru, Číny, USA a Dubaje, miluji Řím. Největším koněm je v současné době fotografování. S ředitelem CSSP Mgr. Tomášem Jánem, MBA rozmlouvala PhDr. Marie Šusterová. 2

4 Aktuality z Centra sociálních služeb Praha Nabídka akreditovaných kurzů pro jiné organizace: CSSP je akreditováno Ministerstvem práce a sociálních věcí jako vzdělávací instituce s pověřením uskutečňovat akreditované vzdělávací programy s celostátní platností: Domácí násilí a pomoc obětem domácího násilí Komunikační dovednosti při práci s klientem Mediace-nástroj sociální práce Komunikační dovednosti s rodinou CSSP se dne zúčastnilo Informačního dne o aktivizačních programech a službách pro seniory. Pořádala jej Krajská rada seniorů v Domě odborových svazů. Akce byla předzvěstí připravovaných oslav Mezinárodního dne seniorů, který se bude konat Nabízené služby a informace pro seniory na setkání prezentovalo Informační a poradenské centrum Kontakt. Během akce bylo rozdáno 160 Adresářů služeb pro seniory. 17. březen 2015 Světový den sociální práce v CSSP Motto: Podpora důstojnosti člověka a hodnota lidství. Na třinácti pracovištích Centra sociálních služeb Praha se u příležitosti Světového dne sociální práce otevřely dveře sociálních služeb pro odbornou veřejnost. Otevřených dveří na lodi Hermes využilo asi šedesát zájemců, převážně sociálních pracovníků z městských částí a neziskových organizací, ale přišli i 2 zájemci o ubytování na lodi. Velký zájem byl o návštěvu dopoledního programu v Intervenčním centru, Trianglu centru pro rodinu a Krizovém centru RIAPS. Zájem byl také o Kontakt, Sociálně právní poradnu, Resocializační a reintegrační programy a manželské poradny v Táboritské, Mánesově, Trojské ulici a Novákových. Zástupci neziskových organizací Proxima sociale, Arcidiecézní charita, Naděje, RKC Paleček, pracovnice z oddělení péče o děti, sociální kurátorky, ale i student VOŠ pochválili akci jako dobrou příležitost dozvědět se více o konkrétní nabídce služeb a lépe pak nasměrovat své klienty k pomoci. Akce měla ohlas a bude dobré ji po dohodě s jednotlivými středisky zopakovat a naplánovat možná více strukturovaně a tematicky a také s větším předstihem. Všechna pracoviště s otevřenými dveřmi tím získala možnost se na přihlášené zájemce připravit a vzhledem ke zpětné vazbě se s nimi časově domluvit. Konkrétní ohlasy máme z Kontaktu přišlo tam přes dvacet zájemců, poradci v Kontaktu a JOB klubu s nimi probrali všechny jejich dotazy. Poradkyně z pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 7 a 8 se domluvila na spolupráci s PhDr. Petrou Nebesovou, vedoucí Poradny Trojská, asi pětičlenná skupina sociálních pracovnic z Proxima sociale (z Prahy 12 azylový byt + služby pro dívky a ženy v obtížné situaci) navštívila program od 9-12 hodin v IC, Trianglu a RIAPSu, poté se rozdělily a navštívily další služby, např. manželskou poradnu v Mánesově ul. Do Táboritské mířili sociální pracovnice z ÚMČ Praha 3. Do Resocializačních a reintegračních programů RRP v Karlíně dorazilo 6 zájemců, z toho 4 kurátorky a 1 kurátor (ten byl z Prahy 10 a hlášený původně nebyl). Šestým byl redaktor z rozhlasu. Podle Zuzany Stancové se akce povedla, bylo hodně dotazů. Vzešel z toho nápad, že v 2. pololetí by tým RRP pro kurátory připravil v Sokolovské seminář k nabídce programů. O Den otevřených dveří CSSP projevila zájem TV Barrandov (reportáž byla v 18,30 ve zprávách), Televize Praha, Pražský deník a rozhlas Regina. 3

5 Informační a poradenské centrum Kontakt Poradna KONTAKT adresa: Ječná 3, Praha 2 tel.: Poradna KONTAKT adresa: Dělnická 54, Praha 7 tel.: Poradna JOB KLUB adresa: Ječná 3, Praha tel.: Sociálně právní poradna CENTRUM adresa: ul. Politických vězňů 911/8, Praha 1 Právní poradna - mobil: Sociální poradna - mobil: IPC Kontakt poskytuje odborné sociální poradenství. Součástí Poradny Kontakt v Ječné je také specializovaná poradna Job klub, která je cíleně zaměřená na pracovní poradenství a pomoc s hledáním vhodného pracovního uplatnění. Sociální pracovníci - poradci - pomáhají lidem při orientaci v jejich obtížné životní situaci. Na poradny se obracejí klienti s širokou škálou problémů, které jsou často vzájemně propleteny. V Poradně Kontakt v Ječné ul. probíhá 2x týdně základní právní poradenství. Někteří klienti mají zhoršenou sociální situaci zapříčiněnou nefungujícím nebo neexistujícím rodinným zázemím. Nezaměstnanost, nízké příjmy, malá finanční gramotnost a snadná dostupnost půjček vede k neúměrnému zadlužování klientů. Velká skupina klientů řeší problémy spojené se stárnutím, osamělostí a zhoršujícím se zdravotním stavem. Dlouhodobě problematická situace může mít vliv na špatný psychický stav klientů a ti pak nejsou schopni řešit nahromaděné problémy. Někdy se daří klienta aktivi- zovat až při opakovaných návštěvách. Někteří klienti se potřebují někomu svěřit se svým trápením, ale nabídku na další spolupráci nevyužijí. Naším krédem je podporovat klienty tak, aby postupně sami zvládli řešení náročné životní situace a smysluplně využili poskytnutou pomoc. Více na: Sociálně právní poradna Centrum Právní poradna: Bezplatná sociálně právní poradna CSSP poradna právní zajišťuje právní porady pro fyzické osoby, které se s ohledem na své poměry potřebují zorientovat v právní situaci, ve které se ocitly. Klient může získat přehled o svých právech, povinnostech a možnostech dalšího postupu. Jde o právní poradenství v nepříznivých životních a sociálních situacích, a to zejména z hlediska občanského a rodinného práva. Vzhledem k tomu, že někteří klienti vyžadují doprovod na různé instituce, zastupování před soudem, jiné suplování advokátních služeb či posouzení dávno skončených soudních jednání, JUDr. Ria Doláková upřesňuje, že právní poradna poskytuje pouze základní právní poradenství pro fyzické osoby. Do poradny se dostavila 18 letá dívka s tím, že má před maturitou, rodiče se rozvedli a ani jeden z nich jí nedává žádné peníze. Ona žije s babičkou, ke které se pro neustálé hádky rodičů odstěhovala. Babička má ale malý důchod a klientka si před maturitou nemůže dovolit časově náročné brigády. Klientka byla rozrušená, plakala. Vysvětlila jsem jí, že v jejím případě soud určí oběma rodičům vyživovací povinnost, že ale musí sama podat návrh 4

6 k soudu. Klientka se zalekla jak soudu, tak i faktu, že bude muset podat žalobu na rodiče. Když jsem jí však vysvětlila, že na to má nárok, souhlasila. Návrh na výživné pro rodiče jsem jí zpracovala a probrala s ní scénář soudního líčení. Výsledkem bylo, že soud rodičům stanovil vyživovací povinnost a klientka tak mohla žít u babičky a pokojně dostudovat, o čemž mne přišla s poděkováním informovat. Více se dočtete na: Sociální poradna Mgr. Marie Havrlíková poskytuje odborné sociální poradenství. Role poradny je významná zejména ve vztahu ke zranitelnějším skupinám populace, jako jsou např. osoby sociálně handicapované, senioři, osamělí rodiče, nezaměstnaní, lidé žijící na hranici existenčního minima, ale také blízcí a příbuzní uvedených osob. Odborné sociální poradenství je poskytováno občanům v nepříznivé či nejasné sociální situaci. Na poradnu se po návratu z nemocnice telefonicky obrátila seniorka, která ztrácí soběstačnost. V nemocnici byla hospitalizována po operaci fraktury ramene, kterou si způsobila doma. Po pádu se jí podařilo zalarmovat sousedy a požádat je o pomoc, nyní se bojí, že by se při dalším pádu nemusela dovolat pomoci. Seniorka hledala službu, na kterou by se mohla spolehnout. Klientce jsme vysvětlili možnost využít služby tísňové péče, předali jsme jí informace o tom, jak a kam o službu požádat. Protože klientce nákupy i další výpomoc zajišťují synovec a sousedka, předali jsme jí informace o příspěvku na péči, ze kterého by mohla hradit již zmíněnou tísňovou péči, případně další služby. Protože je klientka těžko pohyblivá, byl jí předán kontakt na terénní sociální pracovnice příslušné městské části, které jí mohou poradit a pomoci. Klientka byla informována i o úkonech poskytovaných pečovatelskou službou a o službách osobní asistence. Matka s dítětem v poradně uvedla, že žije s přítelem, který je drogově závislý, chce se od něj odstěhovat a osamostatnit se. Pobírá pouze rodičovský příspěvek. Přítel, otec dítěte, je ochoten finančně přispívat, nicméně příjmy klientky s dítětem nebudou stačit ani s pomocí příspěvku na bydlení k hrazení případného pronájmu bytu. Byla proto informována o možnostech azylového bydlení pro matky s dětmi, o přídavcích na dítě a možnosti podání návrhu na zvýšení výživného. Klientce jsme vyhledali kontakt na oddělení sociálně právní ochrany dětí v místě bydliště, s jehož pomocí by měla své odpoutání od problémového partnera řešit. Byla informována i o možnostech protidrogové léčby pro případ, že by otec dítěte tuto možnost přijal. Více si přečtěte: nebo Resocializační a reintegrační programy adresa: Sokolovská 95, Praha 8 - Karlín tel.: mobil: Zuzana Stancová, Dis. - vedoucí RRP. Resocializační a reintegrační programy (RRP) již 14 let nabízejí specifické odborné služby v oblasti postpenitenciární péče, alternativních trestů, specifických sociálních služeb v trestním řízení se stabilní pozicí v oblasti restorativní justice. RRP realizuje čtyři základní programové moduly pro cílovou skupinu dospělých klientů (mužů i žen od 18 let): 5

7 Zuzana Stancová a její tým při plánování specializovaných programů ve věznicích. Primární složkou činnosti RRP zůstávají Resocializační programy - RP (specifické sociální programy pro výkon alternativního opatření trestu). Prvním programem je RP ALFA, který je programem pro podmíněně odsouzené (obviněné nebo obžalované z trestného činu). Druhým programovým modulem je RP BETA, který je programem pro podmíněně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody (VTOS). Třetím programovým modulem jsou Reintegrační programy, které jsou určené propuštěným z VTOS, případně vězněným osobám, které budou v blízké době (zpravidla do 6 měsíců) propuštěny z VTOS. Čtvrtým programovým modulem jsou Doprovodné programy, které jsou určeny rodinám a sociálnímu okolí pachatelů trestné činnosti, odsouzených či vězněných osob, kteří potřebují řešit problematiku potrestání člena rodiny, známého nebo potřebují odbornou radu či podporu. Doplňkovou službou je elektronické poradenství: Podle vedoucí Zuzany Stancové, DiS. se prohlubuje spolupráce s Ministerstvem spravedlnosti ČR, řediteli jednotlivých věznic, vedením Probační a mediační služby i jejími jednotlivými středisky. Tým zahájil specializovaný program s Vazební věznicí Praha - Ruzyně a dále kurz Finance od A-Z ve věznici Kynšperk nad Ohří. S věznicí Horní Slavkov pokračoval projekt Rozcestí (do věznice s RRP jezdí mladiství z výchovného ústavu). Do programové skladby pracoviště RRP zavedli i dva nové programové moduly - specializovaný program poradenství pro cizince INSIGHT (navázali např. spolupráci s německou organizací, s níž se zaměřují na pomoc uvězněným Čechům v Německu) a možnost návrhu záruky za dovršení nápravy odsouzeného u dlouhodobě spolupracujících klientů. V roce 2014 CSSP poskytlo 2 záruky za dovršení nápravy odsouzených a soud tyto záruky přijal a vyhověl žádostem o podmíněné propuštění. Jak Zuzana Stancová a její tým pracuje s odsouzenými? Přečtěte si na: nebo I Pražské centrum primární prevence adresa: Rumunská 1, Praha 2, tel.: mobil: Poskytuje mj. metodickou podporu, konzultace, supervize a vzdělávání v jednotlivých oblastech rizikového chování, spolupracuje přitom s řediteli a učiteli na školách. Aktuálně se podílí na uspořádání Pražského fóra prevence, které proběhlo v květnu 2015 (pořadá MHMP), a na přípravě konference na téma Primární prevence rizikového chování (pořádá Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze). Letos chce centrum vstoupit do mezinárodní spolupráce zaměřené na primární prevenci s norskou organizací Zippysfriends pro 1.stupeň základních škol a připravuje projekt zaměřený na vzdělávání pedagogů v řešení šikany ve spolupráci s 5 zahraničními partnery. Ve spolupráci s nakladatelstvím Portál chystají podle vedoucího centra Mgr. Jana Žufníčka publikaci ADHD v dospělosti. Další informace, výsledky různých výzkumů z oblasti rizikového chování pražské mládeže najdete na: 6

8 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy adresa: Rytířská 10, Praha 1 tel.: mobil: , adresa: Mánesova 53, Praha 2 tel.: mobil: , , , adresa: Táboritská 1084/15, Praha 3 tel.: mobil: , , , adresa: Severní II 1565/3, Praha 4 tel.: mobil: , , Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy - nabídka bezplatného odborného sociálního poradenství. adresa: Mařákova 11, Praha 6 mobil: , , adresa: Trojská 46/8, Praha 8 mobil: , , , adresa: Novákových 5, Praha 8 mobil: , , adresa: Jordana Jovkova 5, Praha 12 mobil: : , , Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Praze poskytuje své služby nepřetržitě od roku 1967, kdy byla založena pod názvem Stálá manželská poradna. Později nesla název Manželská a předmanželská poradna. Za dobu její existence ji vyhledalo bezmála klientů a uskutečnil se zhruba konzultací. V současné době má poradna v Praze celkem osm pracovišť v různých městských částech. Pracuje v ní cca 25 odborníků, převážně psychologů. Tým doplňují sociální pracovnice a externě spolupracují právníci a psychiatr. Více na: Poradna je poskytovatelem odborného sociálního poradenství - poskytuje odborné poradenství jednotlivcům, párům a rodinám v závažných životních situacích, do nichž se může dostat každý díky nečekaným změnám a zvýšeným nárokům života. Většina klientů přichází s partnerským, manželským či rodinným trápením, s problematikou rozvodovou či porozvodovou, ale i s řadou dalších vztahových či osobních nesnází. Jde především o pomoc v otázkách vzájemných vztahů, jakož i vztahů vůči sociálnímu okolí. Více informací o rodinném poradenství lze získat i na stránkách Asociace manželských a rodinných poradců - Služba psychologů je bezplatná. K nejčastějším problémům, s nimiž se na ně lidé obracejí, patří nedorozumění a hádky, odcizení ve vztahu, rozhodování o rozvodu a porozvodovém uspořádání rodinných záležitostí, problémy soužití více generací, vztahy mezi rodiči a dospívajícími dětmi, podezření na nevěru, odhalení nevěry a žárlivost, nesoulad povah a zájmů, rodičovská bezradnost při výchově dětí a např. problémy vztahů v rodinných firmách. Poradna je pracovištěm poskytujícím odborné sociální a psychologické poradenství. Pokud jde o psychologické testování a diagnostiku nebo posudky, je třeba se obrátit na pracoviště klinického psychologa. 7

9 Součástí Poradny Trojská je i rodinná sociálně právní poradna. Klienti mohou využít bezplatné sociálně právní poradenství v oblasti rodinného a občanského práva v návaznosti na rodinné a mezilidské vztahy. Podle poradkyně Magdalény Strouhalové přicházejí klienti s různými právními problémy, nejčastěji spojenými s rozvodem, ale např. i se změnami dědického práva. Konkrétně se nejčastěji obracejí např. se žádostí o pomoc při sestavování písemných dohod upravujících vztahy a majetkové poměry pro dobu po rozvodu, s problematikou společného jmění manželů a neshod v této oblasti v době trvání manželství, s dotazy ohledně opatrovnického řízení týkajících se nezletilých dětí a formulací dohod či soudních návrhů na úpravu poměrů nezletilých pro dobu po rozchodu/rozvodu rodičů. Poradce pomáhá klientům právně se zorientovat v jejich situaci, radí s případnými podáními k soudu a na úřady, či zprostředkovává kontakty na další organizace. Poradna Táboritská s oddělením rodinné mediace a podpory rodinných kompetencí poskytuje odbornou mediaci především ve věcech úpravy poměrů vůči nezletilým dětem. Zájemci se mohou obrátit přímo na vedoucí tohoto oddělení PhDr. Danu Žáčkovou, CSc. Roční bilance oddělení je pozoruhodná. Formou konzultací a mediace se podařilo uzavřít 22 dohod mezi silně znesvářenými rodiči o styku s dětmi, které schválily opatrovnické soudy. Bezplatnou rozvodovou mediaci PhDr. Dany Žáčkové doporučujeme jako příklad dobré praxe. Tel.: , mobil: Více se dočtete: Krizové centrum RIAPS Non-stop krizová pomoc adresa: Chelčického 39, Praha 3 tel.: (8:00-16:00 hodin) (16:00-8:00 hodin) Zájem klientů o služby Krizového centra RIAPS je trvale vysoký, říká vedoucí Mgr. Tomáš Holcner. Krizové centrum RIAPS - pomoc a podpora v krizi. Pomoc nabízíme lidem, u nichž je v důsledku náročných životních událostí ohroženo psychické zdraví. Nejčastěji klienti přicházejí se vztahovými krizemi, či v situaci zhoršujících se úzkostných nebo depresivních potíží. Pomoc u nás nacházejí rovněž lidé, kteří se stali obětí traumatické události trestného činu, dopravní nehody, úmrtí blízké osoby. Naše služby, které zahrnují nepřetržitou pohotovost a krátké objednací lhůty, jsou tak nepostradatelné pro lidi hledající ošetření akutních psychických potíží. Tuto skutečnost umocňuje i fakt, že síť ambulantních psychologů a psychiatrů je dlouhodobě výrazně přetížena a objednací doby u těchto specialistů se často pohybují v řádech několika týdnů. Čtěte více na: KC RIAPS přišla asi 30 letá žena, které před 3 měsíci zemřela matka, k níž měla velmi blízký vztah. Klientka žila do té doby spíše osaměle, bez větší podpory ve svém okolí. V důsledku ztráty se u ní rozvinuly depresivní stavy, začala mít potíže v zaměstnání, kde přestávala zvládat svoji práci a hrozilo jí, že bude propuštěna. I z tohoto důvodu se proto rozhodla v KC RIAPS vyhledat pomoc. Studující muž (23) vyhledal pomoc v souvislosti s rozvojem úzkostných stavů, které se u něj objevily v reakci na kumulaci studijních povinností a rozchod s přítelkyní. Jeho stav 8

10 mu bránil v psaní diplomové práce, kterou potřeboval v následujících týdnech odevzdat. To vedlo k dalšímu prohlubování úzkosti a pochybnostech o vlastních schopnostech a sebehodnotě, proto se na KC RIAPS obrátil o pomoc. Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím adresa: Chelčického 39, Praha 3 tel.: mobil: V roce 2014 zaznamenalo Intervenční centrum pro ženy a muže ohrožené domácím násilím rekordní počet vykázání v počtu 213. Z větší části byly ohroženy ženy, v 11 případech muži. V rodinách s domácím násilím žilo 142 nezletilých dětí. Sociální, psychologické nebo právní poradenství vyhledalo 283 klientek a klientů, kteří se přišli poradit, jak mají postupovat a zda to, co se u nich doma děje, je domácí násilí. Začíná se souběžně rozvíjet program VIOLA pro násilné a konfliktní osoby. V centru plánují znovuotevření podpůrné skupiny pro ohrožené ženy. Jak uvádí vedoucí Mgr. Barbora Holušová, od ledna 2015 je pražské Intervenční centrum zapojeno do společného projektu s Asociací pracovníků intervenčních center ČR. V letech se IC účastnilo mezinárodních projektů v rámci programu OP LZZ se zaměřením na získání příkladů dobré praxe při práci s obětí. Prohlubuje se mezioborová spolupráce s odděleními péče o dítě úřadů městských částí Praha 1-22, policií i neziskovými organizacemi. Více se dočtete: nebo tel.: Pražská linka důvěry / Nonstop telefonická krizová pomoc Proti roku předchozímu narostl celkový počet kontaktů. Největší nárůst byl zaznamenán u klientů, kteří se na nás obracejí prostřednictvím chatu Co se nám daří? Zklidnit volající klienty, zmírnit akutní nebezpečí plynoucí z krizové situace (sebevražedné úvahy, sebepoškozování, ataka psychiatrické poruchy). Linka dobře funguje jako první nízkoprahový anonymní a pro klienta bezpečný kontakt. Jako důležitou a nosnou vnímáme podporu a přijetí klienta. Linka dobře funguje i pro další nasměrování v rámci sociální sítě dle potřeb klienta. V posledních 14 dnech zaznamenala Pražská linka důvěry více než 500 kontaktů. Z tohoto počtu bylo zhruba 140 hovorů či chatů vyhodnoceno jako krizové. Ve třetině těchto případů bylo nutné pracovat se sebevražednými myšlenkami a tendencemi či přímo překazit sebevražedný pokus. Stále častěji se také (zejména na chatu) objevuje problematika sebepoškozování, ale také ohrožení agresí (zejména pak domácím násilím). V poslední době se vyskytly i hovory s lidmi, znepokojenými tragickou událostí v Uherském Brodě, která otřásla jejich dosavadním pocitem bezpečí. Záběr linky důvěry je nicméně mnohem širší, takže se na ni obracejí i lidé, kteří sice nejsou v akutní krizi, ale kteří potřebují vyslechnout, podpořit, povzbudit, mít možnost sdílet své starosti, obavy, nejistotu. Již tradičně jsou to převážně ženy (cca 75 %). Vzhledem k obecnému zaměření linky jde zejména o dospělou populaci v rozmezí let. Více na: Triangl - centrum pro rodinu adresa: Chelčického 39, Praha 3 tel.: mobil: , Podle Mgr. Jany Sonntagové, vedoucí centra, zde převážně řeší vztahové potíže v rodině. Triangl je specializované zařízení poskytující odborné psychologické, poradenské a terapeutické služby rodinám a jejich jednotlivým členům, kteří řeší osobnostní, vztahové a výchovné potíže. Nabízejí individuální poradenství a terapii pro dospělé, 9

11 terénní zdravotní ošetřovny). V letech realizovaly programy kontaktů s muži i ženami bez přístřeší. Podrobnější informace na adrese: niprogramy Noclehárna pro osoby bez přístřeší loď Hermes adresa: nábř. Kpt. Jaroše, pod Štefánikovým mostem, Praha 7, mobil: Triangl - centrum pro rodinu nabízí i sociálně podpůrné vrstevnické skupiny pro děti a dospívající. individuální poradenství a terapii pro děti a dospívající, párové poradenství a terapii, rodinné poradenství a terapii, v případě zájmu zde otevírají rodičovské skupiny i rozvojové a sociálně podpůrné vrstevnické skupiny pro děti a dospívající. Podrobnější kazuistiku najdete na Více informací: nebo Oddělení služeb pro osoby bez přístřeší - Z ulice do bytu Pět azylových domů a noclehárna na lodi Hermes zaznamenaly v roce 2014 nárůst zájmu klientů. Do této největší skupiny sociálních služeb CSSP patří: Noclehárna na lodi Hermes je od svého počátku mezi potencionální klientelou jednou z nejvyhledávanějších sociálních služeb svého druhu v hlavním městě Praze. To je dáno nejen vysokým počtem nabízených lůžek, ale i kvalitou a šíří nabízených služeb. Přímo na lodi Hermes je poskytováno sociálně právní a psychologické poradenství. Pomoc nabízí zdravotní ošetřovna. Psychologickou poradnu na lodi Hermes využívá pan Marian (40 let). Noclehárnu na lodi Hermes poprvé vyhledal asi před šesti lety. Od narození vyrůstal v ústavech a dětských domovech. Na své vychovatelky dnes vzpomíná s láskou a úctou. Vyučil se zahradníkem, ale v životě se živil různě. Terénní programy adresa: Žilinská 2769/2, Praha 4, kontaktní telefon: , mobil: Činnost terénního programu CSSP spočívá podle vedoucí Mgr. Ludmily Tomešové ve vyhledávání, monitorování a navazování kontaktů s jedinci či skupinou osob, kteří se ocitli bez přístřeší. Pracovníci terénního programu tyto osoby vyhledávají po celém území hl. m. Prahy. Poskytují jim nejen sociální poradenství, ale i ošetřovatelsko-hygienické ošetření (provoz Loď Hermes - jídelna. Kopáčskými pracemi, ale i sběrem papíru, tzv. fáráním, jak se ve slangu mezi lidmi bez domova říká sběru papíru na ulici. Přes kamarády zkusil amfetamin a tento návyk, i když 10

12 Loď Hermes - spaní na palandách. omezeně, mu zůstal dodnes. Po vojně procestoval velkou část Evropy a zažil mnoho konfliktních a dobrodružných situací. Je rád, že je přežil. Noclehárnu na lodi Hermes využívá docela rád. Říká k tomu: Je dobrý, že se tu můžete s někým poradit, když si nevíte rady, dochází sem zdravotní sestra, občas mi tu i něco vytisknou. Je tu víc čisto a jsou tu dobré sprchy. Při dotazu na jeho běžný den v poslední době odpovídá: Když nemám brigádu, tak ráno vstanu, na lodi se osprchuju, oblíknu se a tradá na papír, pak jídlo, pak zase na papír, pak Charita a zase zpátky sem. V poslední době mám raději ústraní. Na cestách se Marian naučil pečovat o své zdraví, snaží se jíst dobré potraviny a hlavně ovoce a zeleninu. Nejdůležitější je to pro něj na konci podzimu a přes zimu. Díky tomuto nastavení a spoluprací se zdravotníky se mu podařilo překonat některé závažnější zdravotní problémy. Rád by si našel stálou partnerku a usadil se, ale ve svém okolí zatím nikoho takového nenašel. V poslední době vnímá mezi lidmi ve společnosti napětí a tzv. blbou náladu. Rád by proto zase zvednul kotvy a odjel do Anglie: Budu muset ušetřit na cestu asi 10 tisíc korun na jízdenku, spacák, hygienu a nějaké jídlo. Psycholog Tomáš Blaha uvádí, že s klientem se na lodi Hermes nepravidelně setkává již přes dva roky, jeho konkrétní zakázkou je potřeba zakotvení a spočinutí v dlouhodobém partnerském vztahu. Stále hledáme možnosti a způsoby, jak toho lépe dosáhnout, i když se to zatím nepodařilo. Klient mne postupně uváděl do života lidí bez přístřeší, je takovým mým průvodcem tímto prostorem, říká Tomáš Blaha. V poradně na lodi Hermes se setkává s tématy partnerských vztahů, rodičovských kompetencí, akutní krize při psychiatrickém onemocnění, krize před nástupem do výkonu trestu nebo spojené se závislostním chováním či závažným onemocněním atd. Důležité je vytvoření atmosféry přijetí a naslouchání. Pro řešení problémů různého typu je také důležitá spolupráce s ostatními členy týmu na lodi. S klienty tráví čas dle jejich potřeby (orientačně 15 minut -1 hodinu), služba je poskytována 1x týdně v rozmezí 3 hodin. Podrobnější článek najdete na: Klienti mají možnost využívat návazné služby, jež poskytují další pracoviště provozovatele - Centra sociálních služeb Praha, jako jsou např. rodinné poradenství, Krizové centrum RIAPS, Azylový dům pro muže bez přístřeší, Azylový dům s ošetřovatelskou službou, Resocializační a reintegrační programy, IPC Kontakt a Job klub, Sociálně právní poradna Centrum apod. Poskytované služby jsou zaměřeny na sociální a pracovní reintegraci klientů na konci spolupráce je možnost získání sociálního bytu. Více na: Loď Hermes - noclehárna pro osoby bez přístřeší. Azylový dům s ošetřovatelskou službou (ADOS) Postup přijetí do ADOS Pobyt klienta je možný pouze po předchozí domluvě s pracovníky ADOS. Domluvit možnost 11

13 nástupu klienta je možné telefonicky na tel po-pá 8-16 hod. Pobyt domlouvá kurátor, sociální pracovník, zaměstnanec jiného sociálního zařízení či nemocnice apod. Bez předchozí dohody o nástupu klienta do ADOS není klient do zařízení přijat, upozorňuje vedoucí Jana Reichlová. Základní délka pobytu je 1 týden. Azylový dům s ošetřovatelskou službou, který je určen pro osoby bez přístřeší, spolupracuje se širokým spektrem sociálních i zdravotních služeb na území Prahy a i v širším okolí. V ADOS se odehrává mnoho příběhů. Jeden z uživatelů, který prošel naším zařízením, dlouhá léta užíval návykové látky. Spolupracoval na odstranění své závislosti i s další sociální službou, která se zabývá metadonovou substitucí. Ta klienta doporučila k pobytu do našeho zařízení. Muž, kterému shořel nad hlavou příbytek, se do azylového domu dostavil silně podvyživený, měl výrazně poškozené zdraví v důsledku dlouhodobé závislosti na návykových látkách. Během pobytu v našem zařízení přibral na váze 10 kg, zdravotní stav se stabilizoval. Psychicky se zlepšil a přestal mluvit o jediném východisku ze situace o sebevraždě. Byl mu zajištěn navazující pobyt v azylovém domě, kde nadále spolupracoval při řešení své sociální situace. Prožité Vánoce byly pro klienta veselejší. Byly jeho poslední. Zemřel v nemocnici, ale několik měsíců strávil v důstojném prostředí a nemusel mít permanentní starost, zda a jak přežije další noc na ulici. ADOS poskytuje pobytové a ošetřovatelské služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a zhoršeným či nepříznivým zdravotním stavem. Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší, či osoby ohrožené sociálním vyloučením, starší 18 let, se zhoršeným, či nepříznivým zdravotním stavem, a to muži i ženy. Zařízení disponuje kapacitou 26 lůžek. Strava je klientům podávána 4x denně. Pobyt je na dobu určitou. Základní délka je 1 týden. Dle posouzení pracovníků ADOS lze dobu pobytu prodloužit maximálně na 3 týdny dle aktuálního zdravotního stavu klienta. Podmínkou pro přijetí do zařízení je plná soběstačnost klienta - případně jen minimální potřeba asistence druhé osoby, (např. při uskutečňování osobní hygieny), platný doklad totožnosti (případně náhradní doklad), nulová tolerance alkoholu. Člověk se nemůže stát uživatelem této služby proti své vůli. Čtěte více na: Azylový dům pro muže (AD) adresa: Malá Skloněná 521, Praha 9 telefon recepce: informace o ubytování Posláním AD je poskytnout dočasné ubytování - zázemí mužům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální nebo životní situaci spojené se ztrátou bydlení, jsou ohroženi sociálním vyloučením a chtějí svou situaci řešit. Služba poskytovaná v AD vychází z individuálních potřeb klientů, motivuje je k tomu, aby aktivně řešili svou nepříznivou sociální situaci. Služba nabízí klientům takovou podporu, která v maximální možné míře zachovává a rozvíjí schopnosti klienta a snižuje jeho závislost na poskytované službě. Jako příklad můžeme uvést podporu při hledání zaměstnání nebo ubytování, komunikaci s úřady a jinými institucemi. http: // Azylový dům pro ženy (AD) adresa: Amortova 1281/7, Praha 12 mobil: Posláním AD je poskytnout dočasné ubytování ženám, které se ocitly v nepříznivé sociální nebo životní situaci a jsou ohroženy sociálním vyloučením. Sociální služba poskytovaná v AD vychází z individuálních potřeb uživatelek, motivuje je k tomu, aby aktivně řešily svou nepříznivou sociální situaci. Výše uvedená sociální služba nabízí uživatelkám takovou podporu, která v maximální možné míře zachovává a rozvíjí schopnosti uživatelky a snižuje její závislost na 12

14 Azylový dům pro matky s dětmi adresa: Jasmínová 2904/35, Praha 10 mobil: Posláním je pomoci matkám s dětmi v překlenutí krizové životní situace ohrožující fungování rodiny. Azylový dům matkám poskytuje ubytování a nabízí klidový prostor a odbornou pomoc, příp. její zprostředkování, pro vyřešení nejzávažnějších překážek pro samostatný a plnohodnotný život ve společnosti. Ubytování poskytuje po dobu 1 roku. Více informací: Azylový dům pro ženy - hlavní vchod. poskytované službě. Jako příklad můžeme uvést podporu při hledání zaměstnání nebo ubytování, komunikaci s úřady a jinými institucemi nebo pomoc při zprostředkování kontaktu s institucí, která může napomoci k řešení nepříznivé sociální situace, ve které se uživatelka nachází. Více čtěte na: Na AD pro ženy se obrátila klientka, která byla v té době na krizovém lůžku v Proxima sociale a nemohla tam nadále zůstat. Klientka byla vystěhována z bytu (dosud probíhá policejní vyšetřování okolností); neměla kam jít; děti jí byly odebrány a svěřeny dočasně do péče otce; měla finanční problémy. Klientku jsme byli schopni přijmout do druhého dne, všechny podmínky pro přijetí splnila. V současné době s ní pracujeme v rámci konzultací na řešení její sociální situace dosud se podařil zajistit asistovaný kontakt s dětmi přes organizaci Pro Dialog; klientka dochází do zaměstnání na noční směny; řešíme hlavně bydlení, na kterém závisí možnost navrácení dětí do její péče. Pokud se do 3 měsíců, což je maximální možná doba pobytu u nás, nedořeší její konflikt s majitelkou bytu, budeme řešit návazné ubytování s ohledem na její finanční možnosti v úvahu připadá další azylový dům nebo ubytovna. Azylový dům pro matky s dětmi slouží nejen občankám ČR/EU, ale v případě krizové situace také cizím státním příslušnicím. V současné době mezi uživatelky služby patří občanka Ukrajiny s ruskou národností, v ČR získala statut azylanta. Pochází z oblasti, ve které stále probíhají boje. V České republice žije již několik let. Je svobodná, má syna. Je zaměstnaná, službu si hradí sama. Zaměstnání v Praze má zajištěné prostřednictvím neziskové organizace zaměřující svou činnost na pomoc cizincům žijícím v České republice. Pracovní poměr má na dobu určitou. V současné době řeší další ubytování v azylovém domě, protože pravděpodobně o svou práci přijde. Klientce z Ukrajiny jsme pomáhali zpočátku při zajištění mateřské školy pro jejího syna a pomoc při hledání vhodných kroužků. Pomoc našim klientkám je různorodá, uvádí vedoucí Mgr. Josef Farkaš. Vždy záleží na konkrétní situaci. Již od samého počátku s klientkami sestavujeme individuální plán, kde jsou nastaveny cíle, kterých by v průběhu pobytu chtěly dosáhnout. Průběžně společně hodnotíme, co se podařilo, případně se dohodneme na jejich změně nebo rozšíření. Podpora našich klientek spočívá především v základním poradenství. Dále podle potřeby zprostředkováváme jednání s úřady, případně se soudy, poskytujeme pomoc při vyřizování 13

15 sociálních dávek, hledání práce a podporu při zajišťování dalšího ubytování podání žádostí o sociální nebo obecní byty, kontaktování jiných azylových domů, spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi. Azylový dům Šromova (ADŠ) adresa: Šromova 862, Praha 14 telefon recepce: měsíců nabízíme základní sociální poradenství, pomoc a podporu při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Při pravidelných setkáních sestaví uživatel s klíčovým sociálním pracovníkem individuální plán změny dosavadní nepříznivé sociální situace, na které budou poté spolupracovat. Více se dočtete na: Azylový dům Šromova - kuchyňka. ADŠ poskytuje pobytovou službu osobám v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Cílem služby je pomoci uživateli se maximálně zapojit s ohledem na jeho nepříznivou sociální situaci do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a podpořit ho v takovém stylu života, který je ve společnosti považován za běžný. ADŠ zajišťuje podmínky pro přípravu stravy a ubytování. Na základě písemné smlouvy o poskytování služby na dobu určitou v maximální délce Azylový dům Šromova. V ADŠ byli ubytováni manželé se synem a vnukem, kteří se do tíživé životní situace dostali v důsledku ztráty zaměstnání. Byli proto nuceni vyhledat azylové bydlení. Před pobytem v ADŠ byli v Azylovém domě Horní Počernice. Jejich šestnáctiletý syn studoval střední odborné učiliště. V azylovém domě byli také s tříletým vnukem a za dobu pobytu se podařilo zdárně vyřešit jeho svěření do pěstounské péče prarodičů. Na počátku pobytu rodina pobírala dávky pomoci v hmotné nouzi. Během pobytu otec rodiny začal dobrovolně plnit veřejnou službu, kterou vykonával bez nároku na odměnu. Z této dobrovolné veřejné služby pak na základě dobrých výsledků přešel do plnohodnotného zaměstnání. Hlavním cílem rodiny poté bylo nalezení vhodného bydlení mimo sociální služby. Během pobytu v ADŠ se řešila žádost o sociální byt u městské části, kterou rodina podala před osmi lety. Sociální byt byl žadatelům nakonec přidělen v době jejich pobytu v ADŠ. Před ukončením pobytu byli klienti sociálními pracovníky nasměrováni k Nadačnímu fondu J&T, který rodině poskytl příspěvek na náklady spojené se zařízením sociálního bytu. Sociální byty adresa: Žilinská 2769/2, Praha 4 mobil: telefon: Sociální byty CSSP jsou posledním článkem v návazných službách pro osoby bez přístřeší v programu Z ulice do bytu. Jako poslední integrační stupeň v tomto programu mají nezastupitelnou roli v návratu klientů zpět do života v běžné společnosti. Do sociálních bytů jsou 14

16 umisťováni klienti z azylových domů CSSP, kteří již prošli nižšími integračními stupni začleňování a mají osvojené sociální dovednosti a zvládnou samostatný život v bytě. Klient v sociálním bytě je již samostatný se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími z podnájemní smlouvy. Sociální byty jsou umístěny v bytové zástavbě na území hl. m. Prahy a pro klienty tak simulují v maximální možné míře život v běžné společnosti. NEWSLETTER najdete v elektronické podobě na adrese Rozšířené články, kazuistiky, příběhy lidí, rozhovory s pracovníky CSSP, najdete v rubrice Příběhy lidí na NEWSLETTER CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA 1 / Květen 2015 Vydává Centrum sociálních služeb Praha Redakční rada Ředitel CSSP Mgr. Tomáš Ján, MBA Mgr. Petra Nebesová Mgr. Martina Sládková Mgr. Tomáš Blaha Martina Majerová, DiS. PhDr. Marie Šusterová Redakční úprava Redakční úprava: PhDr. Marie Šusterová, kontakt Sídlo: Žilinská 2769/2, Praha 4 Fotografie Mgr. Tomáš Ján, MBA Andrea Černá archív CSSP Grafická úprava Andrea Černá, kontakt Sídlo: Azalková 1210/17, Praha 10 Jazyková redakce Jazykovou a stylistickou úpravu textu provedly PhDr. Marie Šusterová a Mgr. Jana Šmolková. Žilinská 2769/2, Praha 4, IČO: , číslo účtu / 6000 Tel.: , příspěvková organizace hlavního města Prahy Centrum sociálních služeb Praha je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Periodikum zaregistrováno na MK ČR dne pod evidenčním číslem MK ČR E

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Migranti a domácí násilí

Migranti a domácí násilí Migranti a domácí násilí Příspěvky z konference a workshopů konaných 29. a 30. listopadu 2011 v Praze. Centrum sociálních služeb Praha Migranti a domácí násilí Centrum sociálních služeb Praha Autoři publikace:

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

BEZDOMOVECTVÍ A BEZDOMOVCI Z POHLEDU KRIMINOLOGIE

BEZDOMOVECTVÍ A BEZDOMOVCI Z POHLEDU KRIMINOLOGIE INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI BEZDOMOVECTVÍ A BEZDOMOVCI Z POHLEDU KRIMINOLOGIE Závěrečná zpráva Zpracovaly: PhDr. Markéta Štěchová (odpovědná řešitelka) PhDr. Marina Luptáková JUDr. Bedřiška

Více

ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A NACHÁZEJÍCÍ SE V NEPŘÍZNIVÉ SITUACI

ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A NACHÁZEJÍCÍ SE V NEPŘÍZNIVÉ SITUACI Tato analýza vznikla v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Mladá Boleslav na období 2014-2018, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního

Více

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 1) Azylové domy. Domy na půl cesty. Noclehárny. Nízkoprahová denní centra

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 1) Azylové domy. Domy na půl cesty. Noclehárny. Nízkoprahová denní centra Závěrečná zpráva (pracovní skupina č. 1) Azylové domy Domy na půl cesty Noclehárny Nízkoprahová denní centra projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00019

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím Úvod Dnešní vyspělá společnost je charakterizována přílivem změn v rovině rodinného života, zvýšených rizik negativního vývoje lidské osobnosti, nese s sebou spěch a nedostatek času moderní doby, zvyšující

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI Občanské sdružení Instand, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, leden 2011. CESTA K ROZVOJI Institut

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

Tato výroční zpráva byla odsouhlasena Správní radou CPPT, o.p.s. dne 28.6.2007 Obsah Pár slov na úvod. 2 Historie, poslání a cíle společnosti 4 Struktura společnosti 5 Zprávy hlavních programů CPPT, o.p.s

Více

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2005... 4 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA... 5 ZDRAVÍ MLADÝCH... 16 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ... 18 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ... 24 PREVENCE INFEKČNÍCH

Více

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE Otvíráme EDICE Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy Obsah TENTO ČASOPIS JE TIŠTĚN NA EKOLOGICKÉM PAPÍŘE 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Otvíráme Poté,

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více