002 HACCP Sanitační řád

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "002 HACCP Sanitační řád"

Transkript

1 Název dokumentu HACCP Sanitační řád Provozovna [zadejte název provozovny] Provozovatel [zadejte firmu] IČ: [zadejte] Vypracoval [zadejte] Datum [datum vytvoření] Schválil [zadejte] Datum [datum schválení] Rozdělovník [zadejte komu je dokument určen jména nebo funkce] Verze 100 Číslo dokumentu: 002 Přílohy dokumentu 002- HACCP- P1- Úklid toalet 002- HACCP- P2- Sanitační kniha 003- HACCP- Harmonogram úklidu 002 HACCP Sanitační řád 1 Rozdělení provozovny Provozovna se skládá z následujících částí, z nichž každá má své požadavky na udržování čistoty. - Restaurace - Venkovní zahrádka - Přípravna (kuchyňka) - Toalety - Úklidová místnost 2 Obecná pravidla pro udržování pracoviště v čistotě Všichni zaměstnanci jsou povinni se seznámit s tímto Sanitačním řádem a dodržovat jeho ustanovení. 2.1 Průběžná kontrola Každý zaměstnanec, nezávisle na jeho pozici, je povinen průběžně kontrolovat udržování čistoty a pořádku na pracovišti. Zjištěné nedostatky pak ihned nebo v přiměřené době odstraňovat obecně známými postupy a dostupnými. 2.2 Pravidelný úklid Dodržováním ustanovení tohoto sanitačního řádu je každý zaměstnanec povinen provádět také pravidelný úklid dle harmonogramu v rozsahu, který je definován níže. 3 Úklid před zahájením směny Cíl: Před samotným zahájením směny je zaměstnanec povinen zkontrolovat provedení úklidu po předchozí směně, zjistit případné nedostatky a ty odstranit. Způsob provedení: Vizuální kontrola čistoty:

2 toalet přípravny (kuchyňky) pracovního prostoru za barem prostoru baru/pivnice prostor venkovní zahrádky, je- li v závislosti na sezóně používána Nápravná opatření: Odstranění nedostatků dle popisu typu úklidu v tomto sanitačním řádu 4 Dodržování čistoty a úklid v průběhu směny Cíl: V průběhu směny je zaměstnanec povinen průběžně udržovat pořádek na jednotlivých pracovištích a odstraňovat případné nedostatky. 4.1 Toalety - Vizuální kontrola čistoty - Kontrola doplnění toaletního papíru a hygienických potřeb Nápravná opatření: Odstranění nedostatků doplněním chybějících hygienických potřeb a toaletního papíru. Termín provedení nápravného opatření: Ihned, po zjištění nedostatku. Související opatření: Osobní hygiena, mytí rukou na vyhrazeném pracovišti. 4.2 Přípravna (kuchyňka) - Vizuální kontrola čistoty - Mytí použitého nádobí (talíře po jídle, nádobí sloužící k přípravě pokrmů a nástrojů) - Udržování pracovních ploch v čistotě a suchu - Kontrola čistoty utěrek pro stírání ploch Nápravná opatření: - Průběžné mytí nádobí na vyhrazeném pracovišti - talíře po jídle, nádobí sloužící k přípravě pokrmů a nástrojů. - Stírání pracovních ploch a udržování v suchu. - Špinavé utěrky umístit do kontejneru na špinavé prádlo a nahradit je čistými. Termín provedení nápravného opatření: Ihned, jak je to možné. Související opatření: Osobní hygiena, mytí rukou na vyhrazeném pracovišti. Použití pouze povolených čistících. 4.3 Bar / pivnice / restaurace (prostory hostů) - Vizuální kontrola čistoty - Průběžný úklid po hostech - Mimořádný úklid po hostech

3 Nápravná opatření: - Průběžné sklízení použitého nádobí ze stolu hosta a jeho mytí na vyhrazeném pracovišti. - Setření stolu namokro po odchodu hosta. - V případě nehody (rozlití nápoje, apod.) okamžité setření a provedení úklidu. Termín provedení nápravného opatření: Ihned, po zjištění nedostatku. Související opatření: Osobní hygiena, mytí rukou na vyhrazeném pracovišti. 4.4 Pracoviště za barem - Vizuální kontrola čistoty - Mytí použitého nádobí - Čištění kávovaru - Udržování výčepu v čistotě - Udržování pracovních ploch v čistotě a suchu - Kontrola čistoty utěrek pro leštění skla a stírání ploch Nápravná opatření: - Průběžné mytí nádobí na vyhrazeném pracovišti - Proplachování kávovaru a udržování v na pohled čistém stavu - Pravidelné povrchní čištění kohoutů výčepu a prolévání odtoku přebytečného piva horkou vodou - Stírání pracovních ploch a udržování v suchu - Špinavé utěrky umístit do kontejneru na špinavé prádlo a nahradit je čistými Termín provedení nápravného opatření: Ihned, jak je to možné Související opatření: Osobní hygiena, mytí rukou na vyhrazeném pracovišti. Použití pouze povolených čistících. 4.5 Venkovní zahrádka - Vizuální kontrola čistoty - Průběžný úklid po hostech - Mimořádný úklid po hostech - Čištění popelníků Nápravná opatření: - Průběžné sklízení použitého nádobí ze stolu hosta a jeho mytí na vyhrazeném pracovišti - Setření stolu namokro po odchodu hosta - V případě nehody (rozlití nápoje, apod.) okamžité setření a provedení úklidu - Čištění popelníků vysypání jejich obsahu na určeném místě a vymytím Termín provedení nápravného opatření: Ihned, jak je to možné

4 Související opatření: Osobní hygiena, mytí rukou na vyhrazeném pracovišti. Použití pouze povolených čistících. 5 Úklid po ukončení směny Po ukončení směny je zaměstnance povinen provést následující úklidové činnosti: - umýt na vyhrazených pracovištích veškeré použité nádobí, sklenice, nástroje apod. - zkontrolovat a vlhkou utěrkou namočenou v octové vodě vytřít lednice a setřít pracovní plochy v přípravně a za barem - Odrazit pivo ze sudů a propláchnout chladící zařízení a kohouty vodou, která zůstává v chladícím zařízení a trubkách přes noc. - Nalít do toalet desinfekci a prostor toalet setřít namokro - Zamést podlahy v pivnici, za barem, v přípravně a na zahrádce - Podlahu v celém prostoru mimo zahrádky setřít namokro 6 Typy úklidu, postupy a Tato kapitola dává podrobný návod, jak provádět jednotlivé typy čištění, úklidu a sanitace. 6.1 Typy úklidu Průběžný Cílem tohoto úklidu je operativně udržovat pracovní prostředí a prostředí hosta čisté a hygienicky nezávadné. Úklid se provádí průběžně v průběhu směny, stejně jako po jejím skončení a je- li to nutné také před jejím zahájením. Pro tento typ úklidu používáme běžné čistící a běžné postupy, jak je dále popsáno v tomto sanitačním řádu a přísně dodržujeme také popsaný způsob použití čistících Sanitační úklid Úklid, jehož cílem je preventivní vytváření prostředí zamezující šíření mikrobiálního, choroboplodného nebo jiného nebezpečí a snížení rizika jeho přenosu do potravin nebo nápojů. Tento úklid se provádí dle harmonogramu sanitací nebo v případě potřeby častěji. Při tomto typu úklidu je nutno přesně dodržovat použití čistících a postupy dle sanitačního řádu. 6.2 Popis postupu úklidu Následující popisy úklidu je nutno dodržovat bezvýhradně. U čistících prostředku je nutné dodržovat dávkování a použití předepsané výrobcem!

5 6.2.1 Mytí nádobí po přípravě pokrmů Teplá voda Jar nebo jiný prostředek na nádobí Tekutý písek Houbička Kartáč Drátěnka Přípravna - > Dřez na nádobí Vždy po přípravě pokrmů. Myté nádobí je třeba důkladně opláchnout horkou vodou a zbavit jej tak zbytků čistících. Pro zvýšení účinnosti jednotlivých úklidových je třeba tyto po spotřebování balení střídat s jiným výrobkem podobného charakteru. Pak se nechá uschnout v odkapávači, neutírá se. Zamezíme tím kontaminaci použitím kontaminované utěrky Mytí nářadí a nástrojů pro přípravu potravin Teplá voda Jar nebo jiný prostředek na nádobí Tekutý písek Houbička Kartáč Drátěnka Přípravna - > Dřez na nádobí Vždy po přípravě pokrmů. Myté nádobí je třeba důkladně opláchnout horkou vodou a zbavit jej tak zbytků čistících. Pak se nechá uschnout v odkapávači, neutírá se. Zamezíme tím kontaminaci použitím kontaminované utěrky. Ú nástrojů, jako jsou zejména nože, dbát na bezpečnost práce a pracovat s nimi s nejvyšší opatrností Mytí skla a porcelánu po nápojích Teplá voda Přípravek na restaurační sklo Myčka restauračního skla Houbička Bar - > dřez Vždy, jakmile se použité sklenice nebo šálky vrátí na bar. V dřezu pro mytí skla nepoužívat jar ani jiné přípravky, než které jsou výhradně určeny k mytí restauračního skla! Sklo leštit vždy suché a čistou utěrkou, kterou je nutno nejméně jednou za den nechat oprat.

6 6.2.4 Mytí pracovních ploch Teplá voda s octem Hadr na nádobí, houbička Nerezové plochy baru a přípravny Vždy po mytí zeleniny, přípravě pokrmů a na konci směny nebo častěji, vyžaduje- li to stav Při úklidu se řídit nejen harmonogramem úklidu, ale zejména stavem pracovní plochy tak, aby byla vždy po provedené činnosti a před prováděním další činnosti čistá Mytí lednic Použité Teplá voda s octem Použité pomůcky Místo úklidu Čas Hadr na nádobí, houbička Všechny lednice a mrazáky Každý den po ukončení směny Před mytím lednice je třeba potraviny na nezbytně nutnou dobu z lednice vytáhnout, a hned po mytí je vrátit do lednice nazpět Zametení podlahy Koště Lopatka Všechny prostory Každý den po ukončení směny, není- li vyžadováno častěji Zametání provádět ohleduplně, s minimálním vířením prachu. Z toho důvodu také provádět zametení podlahy jako první činnost po skončení směny, aby případný prach usazený po zametení na pracovních plochách mohl být dalším úklidem odstraněn Mytí podlahy Použité Teplá voda savo Použité pomůcky Místo úklidu Čas Koště Lopatka Všechny prostory Každý den po ukončení směny, není- li vyžadováno častěji Pravidelné čištění výčepního zařízení Voda Čistící narážecí Výčepní zařízení Každý den po

7 hlava Houbička za barem Zázemí a technologie ve skladu za přípravnou ukončení směny, není- li vyžadováno častěji Přes noc se z trubek a chladícího zařízení vypláchne pivo a trubky a chladící zařízení se napustí vodou, která se musí před zahájením čepování piva vypustit. Otření sudů a narážecích hlav zbavení se piva, které by přes noc mohlo kontaminovat místa, kde dochází k narážení sudů. K otření se použije vlhký hadr bezprostředně po odražení sudu Sanitace výčepního zařízení Voda Roztok louhu Přístroj na sanitace výčepů Kbelík Uřízlá PET Technologie výčepu Jednou za týden Sanitace je prováděna odborně způsobilou osobou pro manipulaci s nebezpečnými látkami v potravinářských provozech. Zajišťují ji pracovníci pivovaru Čištění grilu Kuchyňská sůl Ocelový kartáč Gril Vždy po použití grilu. Minimálně jednou za den Průběžné čistění grilu se provádí pouze mechanicky, ocelovým kartáčem a vypálením grilu posypaným solí (NaCl) proběhne pyrolíza Sanitace grilu Použité Přípravek na čistění trouby a grilů (obsahuje amoniak) Použité pomůcky Místo úklidu Čas Ocelový kartáč Hard Gril Jednou za týden Použití prostředku na čistění grilů a trouby se musí řídit návodem na použití uvedeným výrobcem prostředku Čištění kávovaru Horká voda Umělohmotný kartáč (modrý) Kávovar Vždy po použití

8 Po použití propláchnutí hlav kávovaru horkou vodou a vyčištění kartáčem od zbytků kávy. V páce nesmí zůstat káva, protože by se připekla Sanitace kávovaru Horká voda Citron nebo kyselina citronová Kávovar Drátěnka Houbička Umělohmotný kartáč (modrý) Jednou za týden dle harmonogramu Propláchnutí kávovaru horkou vodou, rozebrání páky a namočení na 30 minut do roztoku horké vody a kyseliny citronové (na 1 l vody 2 kávové lžíce kyseliny citronové), případně do 1 l horké vody vymačkat dva citrony. Poté vydrhnout drátěnkou a houbičkou a důkladně propláchnout dokud není pach citronu z páky cítit Nakládání se znečištěnými utěrkami a oděvy Kontejner na špinavé prádlo Každý den průběžně Velký sanitační úklid Horká voda ocet savo další čistící Přípravna Bar Pivnice Toalety Kartáč na podlahu, Koště, Smeták, Kbelík Mop Gumové rukavice Dle harmonogramu sanitací. Minimálně jednou za měsíc Důkladný úklid všech prostor ploch, nářadí, nástrojů a přístrojů s použitím desinfekčních k tomu určených. Tento úklid zahrnuje: - důkladný úklid a desinfekci toalet - důkladný úklid a desinfekci přípravny - důkladný úklid a desinfekci baru - důkladný úklid a desinfekci lednic včetně odmražení Velký sanitační úklid spočívá ve vydrhnutí všech prostor zejména podlahy, pracovních prostor a pozic kartáčem a roztokem s desinfekčním účinkem. Všechny uklízené prostory je před tímto úklidem nutno zpřístupnit odstraněním předmětů, které je zabírají.

9 Po důkladném vydrhnutí kartáčem se nechají přípravky 20 min působit, a teprve pak se smyjí. N případnou plíseň na stěnách se použije savo proti plísni. V průběhu sanitačního úklidu musí být prostory důkladně odvětrány a pracovníci provádějící úklid musí být chráněni ochrannými pomůckami Úklid toalet Použité Horká voda savo na toalety další čistící určené na toalety Použité pomůcky Místo úklidu Čas Kartáč na toalety Kbelík Mop Gumové rukavice Toalety Průběžně každý den a vždy po skončení směny Při úklidu WC je třeba kartáčem vydrhnout klozet i pod okrajem. Po skončení směny je třeba nalít do mísy a pisoárů desinfekční prostředek (např. W5) a nechat jej působit přes noc Osobní hygiena Použité Použité pomůcky Místo Čas Mýdlo Šampon Dávkovač mýdla Papírové ručníky Přípravna - > umyvadlo na ruce Šatna zaměstnanců - > sprcha Průběžně každý den V průběhu celé směny je nutné dodržovat pravidla osobní hygieny. Pro mytí rukou je vyhrazeno umyvadlo a baterie v přípravně spolu s dávkovačem mýdla a papírovými ubrousky. Po použití mýdla na ruce je nutné si je důkladně opláchnout a zamezit tak možné kontaminaci potravin mýdlem. V případě nutnosti je možné využít také sprchy v šatně zaměstnanců. 6.3 Seznam čistících Všechny čistící, které jsou používány je nutné používat výhradně v souladu s návodem na použití uvedeným výrobcem na etiketě. Název Použití Místo použití Skladování Poznámka JAR Mytí nádobí Přípravna (dřez) Sklad čistících Dávkovač jaru u dřezu PUR Mytí nádobí Přípravna Sklad čistících Dávkovač

10 Savo originál Sanitace Toalety podlahy Savo proti plísni Písek na nádobí W5 přípravek na WC Tekuté mýdlo Ocet Sanitace, Ničení plísní na stěnách Mytí nádobí Mytí nástrojů Mytí a desinfekce toalet Osobní hygiena Desinfekce lednic, pracovních ploch (dřez) puru u dřezu Sklad čistících Stěny, kouty místností Přípravna (dřez) Toalety (výhradně) Personální umyvadlo Přípravna, bar, lednice Sklad čistících Uzavřená krabička v přípravně u dřezu Sklad čistících V dávkovači připevněném nad umyvadlem a na toaletách. Neotevřené skladovány ve skladu úkl. pr. Sklad čistících při práci použít ochranných pomůcek při práci použít ochranných pomůcek (různé značky) Tento ocet ze skladu čistících označit a NEPOUŽÍVAT ke konzumaci

Rozsah a četnost prací pravidelného úklidu-návrh.

Rozsah a četnost prací pravidelného úklidu-návrh. Rozsah a četnost prací pravidelného úklidu-návrh. Kanceláře,chodby,schodiště,učebny,zasedací místnosti, sály Vyprázdnění nádob na odpadky a popelníků včetně doplnění sáčků do odpadkových nádob. Přesun

Více

ČASOVÝ PROGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Závod Olomouc - Administrativní budova

ČASOVÝ PROGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Závod Olomouc - Administrativní budova ČASOVÝ PROGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Závod Olomouc - Administrativní budova A/ VSTUP DO BUDOVY - zametání vstupní haly, setření na vlhko - úklid čistící zóny ve vchodu - vytírání, mopování vstupní haly, zádveří

Více

Hygiena a sanitace potravinářských výrob. Aneta Hniličková Tereza Matějcová

Hygiena a sanitace potravinářských výrob. Aneta Hniličková Tereza Matějcová Hygiena a sanitace potravinářských výrob Aneta Hniličková Tereza Matějcová Pojmy na úvod Správná výrobní praxe postupy zaměřené na zajišťování celkové jakosti výrobků tzn. způsobilosti k uvedenému či předpokládanému

Více

EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ

EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ EKOZNAČKY Ekologicky šetrný výrobek šetrnější k životnímu prostředí

Více

Rozsah prací a četnosti úklidu

Rozsah prací a četnosti úklidu Příloha č. 3.2. Rozsah prací a četnosti úklidu Obecné zásady: Pracovník zhotovitele bude pružně a samostatně reagovat na aktuální potřebu úklidu a v případě nutnosti provede úklid i mimo běžný rozsah,

Více

ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ KOMPLEX, ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 NUSLE 10-2013 SO 01 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - OBJEKT A TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA

ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ KOMPLEX, ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 NUSLE 10-2013 SO 01 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - OBJEKT A TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1. Úvod 2. Charakteristika provozu 3. Popis technologie výroby 4. Přehled zaměstnanců 5. Nároky na energie 6. Systém sledování kritických bodů 7. Údržba 8. Hygiena pracovního prostředí a sanitace

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNA

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNA Příloha č.ii. Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Bítovská 1/1246 ******************************************************************************************** PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ

Více

Název školy Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56. VY_32_inovace_ZZ29 1 KB. Podlahy a zařízení na údržbu a sanitaci provozovny 2.

Název školy Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56. VY_32_inovace_ZZ29 1 KB. Podlahy a zařízení na údržbu a sanitaci provozovny 2. Název školy Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 Název projektu Číslo projektu Digitalizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ZZ29 Číslo materiálu 29 Autor Bc. Miroslav

Více

POKYNY A POŽADAVKY OBJEDNATELE/ZADAVATELE, KTERÝMI JE DÁN ZÁVAZNÝ POSTUP POSKYTOVATELE/UCHAZEČE PŘI PROVÁDĚNÍ SLUŽEB

POKYNY A POŽADAVKY OBJEDNATELE/ZADAVATELE, KTERÝMI JE DÁN ZÁVAZNÝ POSTUP POSKYTOVATELE/UCHAZEČE PŘI PROVÁDĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 2 Zadávací dokumentace POKYNY A POŽADAVKY OBJEDNATELE/ZADAVATELE, KTERÝMI JE DÁN ZÁVAZNÝ POSTUP POSKYTOVATELE/UCHAZEČE PŘI PROVÁDĚNÍ SLUŽEB Název veřejné zakázky: Objekt: Zajištění úklidových

Více

GASTROTECHNOLOGIE 07.2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA

GASTROTECHNOLOGIE 07.2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1. Úvod 2. Charakteristika provozu 3. Popis technologie výroby 4. Doprava a manipulace s materiálem 5. Přehled zaměstnanců 6. Nároky na energie 7. Systém sledování kritických bodů 8. Údržba 9. Hygiena

Více

Město Chotěboř, Organizační složka Pečovatelská služba Chotěboř, Trčků z Lípy 62, 583 01 Chotěboř. Provozní řád

Město Chotěboř, Organizační složka Pečovatelská služba Chotěboř, Trčků z Lípy 62, 583 01 Chotěboř. Provozní řád Příloha č. 1 usnesení č. 112 z rady města dne 6.12.2006 Město Chotěboř, Organizační složka Pečovatelská služba Chotěboř, Trčků z Lípy 62, 583 01 Chotěboř Provozní řád Sídlo: Trčků z Lípy 62, 583 01 Chotěboř,

Více

Zpracování: Marta Bártková vedoucí zařízení Ev. číslo: II VP 08/2017. Schválení: Marta Bártková vedoucí zařízení Verze: 01

Zpracování: Marta Bártková vedoucí zařízení Ev. číslo: II VP 08/2017. Schválení: Marta Bártková vedoucí zařízení Verze: 01 SANITAČNÍ ŘÁD KUCHYNĚ DS A DZR SENIORPARK VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Nahrazuje: Proces nový dokument Jméno a příjmení Funkce Podpis Seniorpark Valašské Meziříčí, Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Žerotínova

Více

Hygienické požadavky na dětskou skupinu

Hygienické požadavky na dětskou skupinu Hygienické požadavky na dětskou skupinu Odbor hygieny dětí a mladistvých Krajská hygienická stanice Libereckého kraje MUDr. Jana Pilnáčková 12.4.2017, seminář Dětská skupina v praxi Legislativa Zákon č.

Více

Návod k použití stáčecího zařízení při prodeji čepovaného vína VINIUM a.s.

Návod k použití stáčecího zařízení při prodeji čepovaného vína VINIUM a.s. Návod k použití stáčecího zařízení při prodeji čepovaného vína VINIUM a.s. 1. Připojení zařízení, kompletace, tlakování, práce s rychlospojkami - Montáž a demontáž výčepního kohoutu: Páčkou kompenzátoru

Více

Výroba a prodej zmrzliny Prodej hlubokozmrazené zmrzliny

Výroba a prodej zmrzliny Prodej hlubokozmrazené zmrzliny 1 Program k zajištění bezpečnosti poskytovaných stravovacích služeb Upozornění: Návod pro vytvoření postupu založeného na zásadách HACCP v odkazu čl. 5 Nařízení EP a Rady (ES) č. 852/2004 je zpracován

Více

Základní škola a Mateřské škola Brno, Milénova 14. PROVOZNÍ ŘÁD Školní kuchyně ZŠ a MŠ Milénova 14

Základní škola a Mateřské škola Brno, Milénova 14. PROVOZNÍ ŘÁD Školní kuchyně ZŠ a MŠ Milénova 14 Základní škola a Mateřské škola Brno, Milénova 14 PROVOZNÍ ŘÁD Školní kuchyně ZŠ a MŠ Milénova 14 1. Požadavky na zdravotní stav pracovníků školní kuchyně a jejich osobní hygiena: pracovníci musí mít vystavený

Více

POPIS ÚKLIDOVÝCH PRACÍ

POPIS ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Příloha č. 1 POPIS ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Standard úklidových prací: kanceláře, recepce, zasedačky chodby, schodiště toalety, kuchyňky denní úklid denní úklid denní úklid vyprazdňování odpadkových košů vyprazdňování

Více

Zpracování: Filip Schnaubelt Koordinátor kuchyně Ev. číslo: II-PP-19/2019. Manažer kvality Interní auditor

Zpracování: Filip Schnaubelt Koordinátor kuchyně Ev. číslo: II-PP-19/2019. Manažer kvality Interní auditor SANITAČNÍ ŘÁD KUCHYNĚ Nahrazuje: II-VP-05/2016 -, verze 02 II-VP-07/2016 Desinfekční plán nákladového výtahu várna, verze 01 Proces Jméno a příjmení Funkce Podpis Domov pro seniory Jasenka Vsetín Dolní

Více

Příloha č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění části I. VZ

Příloha č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění části I. VZ Příloha č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění části I. VZ Veřejná zakázka nadlimitní zadávaná ve výběrovém řízení s názvem: Poskytování úklidových služeb v budovách ČSÚ Část VZ I. s názvem: Poskytování

Více

Kontaktní osoba k převzetí zboží (jméno, tel.) Místo dodání (ulice, budova, místnost...) PS Koldinský tel.602298097. samostatná faktura

Kontaktní osoba k převzetí zboží (jméno, tel.) Místo dodání (ulice, budova, místnost...) PS Koldinský tel.602298097. samostatná faktura ČPHP - 009-2015 Vyplní uchazeč (po vyplnění se buňka podbarví žlutou barvou) Priloha_1_KS_technicka_specifikace_CPHP-009-2015 [DOPLNÍ UCHAZEČ] Položka Název Množství Měrná jednotka [MJ] Popis Fakturace

Více

KitchenPro. Čistější Bezpečnější Zdravější

KitchenPro. Čistější Bezpečnější Zdravější Čistější Bezpečnější Zdravější Hlavním úkolem je zajistit čistou a bezpečnou kuchyň Klíčové úkoly: Zajištění bezpečnosti potravin Zajištění bezpečnosti zaměstnanců Zvýšení produktivity Uklouznutí a pády

Více

37,922 pondělí až pátek. kromě 14:00-15:00. baterií

37,922 pondělí až pátek. kromě 14:00-15:00. baterií DPS PRŮBĚŽNÁ název m 2 poznámkarozsah úkl.prací denní práce týdenní práce měsíční práce číslo místnosti 1. NP 424,382 101 denní místnost 97,29 kromě 14:00-15:00 otírání dveří, věšákové otírání stěny a

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2014. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2014. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2014 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

HYGIENICKO SANITAČNÍ ŘÁD STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VÝDEJNY POKRMŮ

HYGIENICKO SANITAČNÍ ŘÁD STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VÝDEJNY POKRMŮ HYGIENICKO SANITAČNÍ ŘÁD STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VÝDEJNY POKRMŮ Mateřská škola Petříkov č.p. 6 Obec Petříkov u Velkých Popovic Zpracovala: Ing. Hana Svobodová Vydání: 1 Celkem 8 stran Platnost od 1.9.2011.

Více

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7, 690 06 Břeclav 6 Provozní řád školní jídelny Školní jídelna je součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7.

Více

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA - OBJEKT D Wedrichova Česká Lípa

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA - OBJEKT D Wedrichova Česká Lípa VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA - OBJEKT D Wedrichova 3305 470 01 Česká Lípa VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA 1.NP - OBJEKT D 1.NP Název místnosti A m2/ m2 obklad B m2/ m2 obklad C m2/ m2 obklad D m2/ m2 obklad Podlaha

Více

Příloha 3: Technické podmínky pro provádění úklidu pracovní dny v termínu od do

Příloha 3: Technické podmínky pro provádění úklidu pracovní dny v termínu od do Příloha 3: Technické podmínky pro provádění úklidu pracovní dny v termínu od 1. 7. do 31. 8. 1. Kanceláře, dílny v 1.NP, šatny, recepce, podatelna, vrátnice koberec 18 548,72 PVC 103 1 833,76 betonová

Více

MALENOVICE, SOKOLOVSKÁ 967 (SO - 01, 03, 04) MALENOVICE, SOKOLOVSKÁ 967 (SO - 02) MALENOVICE MASARYKOVA 443 SOBŮLKY 210, KYJOV ZLÍN, ZARÁMÍ 4077

MALENOVICE, SOKOLOVSKÁ 967 (SO - 01, 03, 04) MALENOVICE, SOKOLOVSKÁ 967 (SO - 02) MALENOVICE MASARYKOVA 443 SOBŮLKY 210, KYJOV ZLÍN, ZARÁMÍ 4077 DEZINFEKČNÍ REŽIM PRO VYBRANÉ OBJEKTY ORGANIZACE VE VZTAHU KE KSS 2013 SOBŮLKY 210, KYJOV ZLÍN, ZARÁMÍ 4077 MALENOVICE, SOKOLOVSKÁ 967 (SO - 02) MALENOVICE, SOKOLOVSKÁ 967 (SO - 01, 03, 04) MALENOVICE

Více

Organizační směrnice č. 4/2013/SŘ. Provozní řády

Organizační směrnice č. 4/2013/SŘ. Provozní řády Organizační směrnice č. 4/2013/SŘ Provozní řády Kuchyně Merkur Kuchyňka v podkroví Merkur Kuchyňka č. 1 Králíček Kuchyňka č. 2 Králíček Denní místnost kuchařů Skládek rautového inventáře Čj.: SŠNM/337/2013

Více

Provozní řád školní jídelny pro školní rok 2015/2016

Provozní řád školní jídelny pro školní rok 2015/2016 Provozní řád školní jídelny pro školní rok 2015/2016 Provozovatel: Jednatel: Vedoucí školní jídelny: Vedoucí kuchař: Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. Mgr. Jana Linhartová Nina

Více

Informační zpravodaj č. 3

Informační zpravodaj č. 3 Informační zpravodaj Informační zpravodaj č. 3 Květen 2018 Profesní sdružení Sanitace nápojových cest Nejdůležitější body: Autorizace 2017 a 2018 Činnost sdružení/cechu Autorizace 2017 a 2018 Hygiena a

Více

Příloha 2: Technické podmínky pro provádění úklidu nedělní úklid v termínu od do

Příloha 2: Technické podmínky pro provádění úklidu nedělní úklid v termínu od do Příloha 2: Technické podmínky pro provádění úklidu nedělní úklid v termínu od 1. 9. do 30. 6. 1. Kanceláře, dílny v 1.NP, šatny, recepce, podatelna, vrátnice koberec 18 548,72 PVC 103 1 833,76 betonová

Více

Zpracoval : Bc. Andrea Vachtlová, DiS., Mgr. Petra Havlíčková, Ing. Jana Salcmanová, DiS.

Zpracoval : Bc. Andrea Vachtlová, DiS., Mgr. Petra Havlíčková, Ing. Jana Salcmanová, DiS. PROVOZNÍ ŘÁD Středisko: Diakonie ČCE Středisko Praha Adresa: Vlachova 1502, Praha 13, 155 00 Služba: SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA (STD) Adresa: Mohylová 1965/6, Praha 13, 155 00 PROVOZNÍ ŘÁD Tato směrnice

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 9/2014 Provozní řád zahrady mateřské školy Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4

Více

Dezinfekční plán. Příloha č. 1 Provozního řádu Útulku pro psy v Ostravě Třebovicích Dezinfekční plán

Dezinfekční plán. Příloha č. 1 Provozního řádu Útulku pro psy v Ostravě Třebovicích Dezinfekční plán Příloha č. 1 Provozního řádu Útulku pro psy v Ostravě Třebovicích Dezinfekční plán Jednotlivé druhy dezinfekčních prostředků budou voleny dle vhodnosti pro jednotlivá pracoviště Vyšetřovací a zákrokové

Více

vyhlašuje veřejnou zakázku

vyhlašuje veřejnou zakázku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ JOSEFA GOČÁRA DRUŽSTEVNÍ OCHOZ 1659/3, 14000 PRAHA 4, TELEFON: 261 217 206, FAX: 261 215 063 WWW.SPSGOCAR.CZ IČO: 49624059, DIČ: CZ49624059 Informace o zadavateli: vyhlašuje

Více

Zpráva o kontrolní akci GULÁŠFEST konané ve dnech na fotbalovém stadionu ve Valašském Meziříčí

Zpráva o kontrolní akci GULÁŠFEST konané ve dnech na fotbalovém stadionu ve Valašském Meziříčí Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín Tel.: 577 006 737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r Zpráva o kontrolní akci GULÁŠFEST

Více

Sanitace. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Sanitace. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Předběžná a tepelná úprava potravin

Více

ÚKLID LEGISLATIVA A PRAXE. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL

ÚKLID LEGISLATIVA A PRAXE. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL ÚKLID LEGISLATIVA A PRAXE Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL XXVI. mezinárodní konference, NEMOCNIČNÍ EPIDEMIOLOGIE A HYGIENA, Brno, 16. 17.května 2017 LEGISLATIVA 1/2 zákon č. 258/2000

Více

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY Nařízení EU č. 852/2004 o hygieně potravin Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky

Více

Provozní řád školní jídelny výdejny

Provozní řád školní jídelny výdejny Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 PSČ 751 52, tel.: 581 291 203, fax: 581 291 204 www.gjb-spgs.cz; e-mail: info@gjb-spgs.cz Provozní řád školní jídelny výdejny 1.

Více

KUCHYŇ. zapojit ledničku do zásuvky ujistit se, že jsou nahozeny jističe pro sporák a zásuvky v kuchyni

KUCHYŇ. zapojit ledničku do zásuvky ujistit se, že jsou nahozeny jističe pro sporák a zásuvky v kuchyni KUCHYŇ Po příjezdu zapojit ledničku do zásuvky ujistit se, že jsou nahozeny jističe pro sporák a zásuvky v kuchyni Během pobytu k dispozici 2 rychlovarná konvice, elektrický sporák s troubou (nutno nahodit

Více

I J. Rozpis zařízení - přehled zařízení v objektech. Děčínská čp. 389, Česká Lípa. Děčínská čp. 413, Česká Lípa. část 3.1 VZ Příloha č. 1.

I J. Rozpis zařízení - přehled zařízení v objektech. Děčínská čp. 389, Česká Lípa. Děčínská čp. 413, Česká Lípa. část 3.1 VZ Příloha č. 1. Příloha č. 1.1a) SoD Rozpis zařízení - přehled zařízení v objektech objekt WC pisoáry sprchy umyvadla kuchyňky I J K Děčínská čp. 389, Česká Lípa okna vč. parapetů v m 2 počet kanc. židlí 6 2 2 5 0 193,47

Více

DROGÉRIA CENA BEZ DPH STRANA TYP NÁZOV POPIS

DROGÉRIA CENA BEZ DPH STRANA TYP NÁZOV POPIS DROGÉRIA STRANA TYP NÁZOV POPIS CENA BEZ DPH 251 B2034 ISOFA MAX GEL gelová mycí pasta na ruce, 450g 1,26 251 B2035 ISONA ECO mycí pasta na ruce, 500g 0,65 251 B3094 SAVO PROFI tekutá pasta na znečištěné

Více

Příloha č. 1 Smlouvy

Příloha č. 1 Smlouvy ČAS od-do Č. dveří Prostor denní práce týdenní práce měsíční práce 2x do roka ČAS od-do Č. dveří Prostor denní práce týdenní práce měsíční práce 2x do roka ČAS od-do Č. dveří Prostor denní práce týdenní

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Školní jídelna a Školní kuchyň

PROVOZNÍ ŘÁD. Školní jídelna a Školní kuchyň PROVOZNÍ ŘÁD Školní jídelna a Školní kuchyň Vydal: Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Platnost: 1. 10. 2012 Závaznost: pro všechny zaměstnance Vypracovala:

Více

Kč/ks. super cena! Kč/ks. Miska Empilable 10 cm 109851. Kč/ks. 12 cm. Kč/ks. Podnos 45,7 x 35,6. červený hnědý modrý šedý. jednotná cena 59,00.

Kč/ks. super cena! Kč/ks. Miska Empilable 10 cm 109851. Kč/ks. 12 cm. Kč/ks. Podnos 45,7 x 35,6. červený hnědý modrý šedý. jednotná cena 59,00. PRO ŠKOLY A ŠKOLKY Vy se staráte o naše děti, my se staráme o Vás... pro školy a školky do 3.0. SLEVY AŽ 25 % PORCELÁN Miska na polévku 460ml, Gastro 4 29,90 PŘÍBORY Chromová ocel 8/0, síla materiálu,8

Více

Přípravky pro průmyslové myčky nádobí

Přípravky pro průmyslové myčky nádobí Přípravky pro průmyslové myčky nádobí Práškové mycí přípravky etolit 2000 2005531 10 kg kyblík 44 141 Kč 1 413 Kč mírně alkalický přípravek na mytí nádobí a skla bez obsahu chlóru etolit 3000 2000049 10

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE platný od

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE platný od Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Cyrila Boudy 2954, Kladno PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE platný od 1. 9. 2016 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně

Více

ROZSAH A ČETNOST PRAVIDELNĚ PROVÁDĚNÝCH ÚKLIDOVÝCH PRACÍ. Kanceláře, zasedací místnosti

ROZSAH A ČETNOST PRAVIDELNĚ PROVÁDĚNÝCH ÚKLIDOVÝCH PRACÍ. Kanceláře, zasedací místnosti ROZSAH A ČETNOST PRAVIDELNĚ PROVÁDĚNÝCH ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Příloha č. 1 Kanceláře, zasedací místnosti a) Vyprázdnění košů na odpadky včetně skartovaček a doplnění mikroténových sáčků do odpadkových košů

Více

systém barevného kódování jednotlivých oblastí úklidu

systém barevného kódování jednotlivých oblastí úklidu systém barevného kódování jednotlivých oblastí úklidu g g g g g g g Generální oblast modrá barva Kanceláře, pokoje, učebny, haly, recepce, chodby, schodiště, jednací místnosti, včetně veškerého vybavení

Více

Holičství, kadeřnictví, pedikúry a manikúry

Holičství, kadeřnictví, pedikúry a manikúry 5.6.17.6. Holičství, kadeřnictví, pedikúry a manikúry http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/holicstvikadernictvi-pedikury-a-manikury Pracovní činnosti při provozování kadeřnictví, pedikúry,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Provozní řád školy Č.j.: /2014 Číslo směrnice: /2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Procházková, vedoucí

Více

Příloha č. 11. Auditovaná škola: Datum auditu: Jméno auditora: Seznam kontrolních otázek

Příloha č. 11. Auditovaná škola: Datum auditu: Jméno auditora: Seznam kontrolních otázek Příloha č. 11 Auditovaná škola: Datum auditu: Jméno auditora: Seznam kontrolních otázek Vymezení činnosti a odpovědnosti provozovatele poř. č. zadání otázky / zjištění: ano / ne 1. Byla vymezena výrobní

Více

Úklidové služby pro Domov pro seniory Háje. Popis činností

Úklidové služby pro Domov pro seniory Háje. Popis činností Úklidové služby pro Domov pro seniory Háje Popis činností Denní úklid včetně sobot a nedělí Pokoje klientů včetně dezinfekce, koupelen koupelen mytí zařizovacích předmětů hygienických zařízení včetně dezinfekce,

Více

SPORTAREÁL - BAZÉN SO OBJEKT E1 BARVÍŘSKÁ Česká Lípa

SPORTAREÁL - BAZÉN SO OBJEKT E1 BARVÍŘSKÁ Česká Lípa SPORTAREÁL - BAZÉN SO - 01 - OBJEKT E1 BARVÍŘSKÁ 2690 470 01 Česká Lípa SPORTAREÁL - BAZÉN - SO - 01 - OBJEKT E1 1.NP Název místnosti A m2/ m2 obklad B m2/ m2 obklad C m2/ m2 obklad D m2/ m2 obklad E m2

Více

Příloha č. 1 opatření děkana č. 21/ Hodnocení rizik

Příloha č. 1 opatření děkana č. 21/ Hodnocení rizik Příloha č. 1 opatření děkana č. 21/ 2017 - Hodnocení rizik H O D N O C E N Í R I Z I K podle 102, odst. (3) zákona 262/2006 Sb. Zákoníku práce Zpracoval: Tomáš Fencl, externí OZO v prevenci rizik, Legenda:

Více

ZDENÉK ŠAFAŘÍK ZDENÉK ŠAFAŘÍK PŘÍPRAVNY JÍDEL L

ZDENÉK ŠAFAŘÍK ZDENÉK ŠAFAŘÍK PŘÍPRAVNY JÍDEL L ZDENÉK ŠAFAŘÍK ZDENÉK ŠAFAŘÍK PŘÍPRAVNY JÍDEL L 1. Z á k l a d n í ú d a j e kapacita výdeje jídel - přípravna 1-18 přesnídávek - 18 obědů - 18 svačin - přípravna 2-24 přesnídávek - 24 obědů - 24 svačin

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Hygiena v gastronomických zařízeních

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Hygiena v gastronomických zařízeních Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

PROVOZNÍ ŘÁD INFRASAUNY

PROVOZNÍ ŘÁD INFRASAUNY Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvková organizace ČJ: 2013/63 tel. 556 725 067, e-mail: mspionyru@tiscali.cz, www.mspriborpionyru.unas.cz PROVOZNÍ ŘÁD INFRASAUNY Provozní doba

Více

ARGON GASTRONOMICKÁ HYGIENA PRODUKTOVÝ KATALOG

ARGON GASTRONOMICKÁ HYGIENA PRODUKTOVÝ KATALOG GASTRONOMICKÁ HYGIENA PRODUKTOVÝ KATALOG STROJNÍ MYTÍ NÁDOBÍ UNIVERZÁL univerzální mycí prostředek Tekutý univerzální mycí prostředek pro profesionální myčky nádobí, vhodný pro mytí všech druhů nádobí

Více

1.11. Počet toalet, kuchyněk a sprch - je uveden v příloze č. 2- Rozměry, plochy, specifikace

1.11. Počet toalet, kuchyněk a sprch - je uveden v příloze č. 2- Rozměry, plochy, specifikace 1.11. Počet toalet, kuchyněk a sprch - je uveden v příloze č. 2- Rozměry, plochy, specifikace 1.12. Plány úklidových prostor a) budova UFCH JH: 1. až 6. nadzemní podlaží jsou identická až na případné změny

Více

Objednávky. E-MAIL : objednavky@nimco.cz FAX: 485 105 674 TEL: 485 107 441 TEL: 485 105 671

Objednávky. E-MAIL : objednavky@nimco.cz FAX: 485 105 674 TEL: 485 107 441 TEL: 485 105 671 Ceník Ceník 2013/2014 ( ceník ozn. NIMCO 2013/2014-1). Ceník je platný od 1. května 2013. Obrázky výrobků jsou pouze pro ilustraci. Tiskové chyby vyhrazeny. Ceny Ceny jsou uvedeny v české měně (Kč) s DPH

Více

Plán provádění hygieny a sanitace provozů domova pro seniory BORNÝ

Plán provádění hygieny a sanitace provozů domova pro seniory BORNÝ Plán provádění hygieny a sanitace provozů mova pro seniory BORNÝ Schválil: Platí od: 1.10.01 Datum poslední revize: Tento řád má 14 stran Součástí tohoto řádu jsou bezpečností listy použitých cemických

Více

Příloha 1: Technické podmínky pro provádění úklidu pracovní dny v termínu od do

Příloha 1: Technické podmínky pro provádění úklidu pracovní dny v termínu od do Příloha 1: Technické podmínky pro provádění úklidu pracovní dny v termínu od 1. 9. do 30. 6. Preambule: Četnost provádění úklidu a služeb s tím souvisejících se v průběhu roku u objednatele výrazně mění.

Více

Členění rozpočtu pro rok 2017

Členění rozpočtu pro rok 2017 Členění rozpočtu pro rok 2017 Hlavní činnost Provozní náklady 2652500 Provozní výnosy 94300 Doplňková činnost Provozní náklady 109500 Provozní výnosy 109500 Stravování MŠ Provozní náklady 96000 Organizace

Více

1. Administrativa denně /Po Pá/ po 15. oo od kanceláře, chodby, sociální zařízení, schody, třídy a šatny patřící škole

1. Administrativa denně /Po Pá/ po 15. oo od kanceláře, chodby, sociální zařízení, schody, třídy a šatny patřící škole 1. Administrativa denně /Po Pá/ po 15. oo od kanceláře, chodby, sociální zařízení, schody, třídy a šatny patřící škole denně prováděné práce: - vyprázdnění odpadkových košů, třídění odpadu, výměna hyg.sáčků,

Více

Základní škola a Mateřská škola Bílovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Bílovice 440, IČ:

Základní škola a Mateřská škola Bílovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Bílovice 440, IČ: Základní škola a Mateřská škola Bílovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Bílovice 440, 687 12 IČ: 46956786 PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 1. Legislativa Ve smyslu platné legislativy, zejména

Více

Zásady správné výrobní a hygienické praxe v přípravnách a výrobnách potravin

Zásady správné výrobní a hygienické praxe v přípravnách a výrobnách potravin Zásady správné výrobní a hygienické praxe v přípravnách a výrobnách potravin ing. Lucie Janotová ing. Pavla Thůmová ing. Jan Kobliha ing. Jitka Kabátková ing. Marcela Bačáková ing. Hana Svobodová Úvod

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace. Provozní řád MŠ

Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace. Provozní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Provozní řád MŠ Oficiální název: Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková

Více

Organizační směrnice č. 6/2014/SŘ. Provozní řády - pracoviště Broumov

Organizační směrnice č. 6/2014/SŘ. Provozní řády - pracoviště Broumov Organizační směrnice č. 6/2014/SŘ Provozní řády - pracoviště Broumov Provozní řád denní místnosti kuchařů Provozní řád cvičná kuchyňka Provozní řád - dílna Provozní řád sborovny Provozní řád šatny Zpracovala:

Více

PŘÍLOHA Č. 2 PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINY RYBIČKY ZÁSADY HACCP PRO MANIPULACI S POTRAVINAMI A POKRMY

PŘÍLOHA Č. 2 PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINY RYBIČKY ZÁSADY HACCP PRO MANIPULACI S POTRAVINAMI A POKRMY PŘÍLOHA Č. 2 PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINY RYBIČKY ZÁSADY HACCP PRO MANIPULACI S POTRAVINAMI A POKRMY Garant a zpracovatel: Ing. Hana Svobodová, certifikovaná manažerka bezpečnosti potravin Strana 1 (celkem

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI

INFORMACE O SPOLEČNOSTI Produktová řada INFORMACE O SPOLEČNOSTI MYCÍ A ČISTICÍ PROSTŘEDKY PRO STRAVOVACÍ PROVOZY Společnost PROFOLIO s.r.o. je ryze česká, dynamicky se rozvíjející společnost zaměřená na výrobu nejen profesionálních,

Více

ČPHP Priloha_c._1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_CPHP Požadavek Zadavatele: Sloupec označený textem:

ČPHP Priloha_c._1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_CPHP Požadavek Zadavatele: Sloupec označený textem: ČPHP - 011-2016 Priloha_c._1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_CPHP-011-2016 Požadavek Zadavatele: Sloupec označený textem: [DOPLNÍ UCHAZEČ] Uchazeč doplní do jednotlivých prázdných žlutě podbarvených

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace Provozní řád školní jídelny Školní stravování se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.258/2000

Více

Město Český Krumlov podává výzvu k podání nabídky na zakázku malého rozsahu. Zajištění úklidových služeb pro Městský úřad Český Krumlov

Město Český Krumlov podává výzvu k podání nabídky na zakázku malého rozsahu. Zajištění úklidových služeb pro Městský úřad Český Krumlov Město Český Krumlov podává výzvu k podání nabídky na zakázku malého rozsahu dle pravidel RM schválených usnesením RM č. 494/25/2009 dne 31. 8. 2009 Zajištění úklidových služeb pro Městský úřad Český Krumlov

Více

HARMONOGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ

HARMONOGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Příloha č. 6 HARMONOGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Zadavatel: Právní forma zadavatele: Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 331-Příspěvková organizace IČ zadavatele: 70631832 Sídlo zadavatele:

Více

Naši technici používají prostředky. ústavem pivovarským a. sladařským pro sanitace. Můžeme vám nabídnout vyškolené odborníky po celé České

Naši technici používají prostředky. ústavem pivovarským a. sladařským pro sanitace. Můžeme vám nabídnout vyškolené odborníky po celé České Profesní sdružení - Sanitace nápojových cest Informační zpravodaj Co vám může naše profesní sdružení nabídnout? Profesní sdružení prostřednictvím svých členů nabízí ucelený systém služeb pro restaurace,

Více

A Nám. TGM čp.1, Česká Lípa ,45 1,

A Nám. TGM čp.1, Česká Lípa ,45 1, část 1. VZ Příloha č. 1 a) SoD Rozpis zařízení - přehled zařízení v objektech objekt WC pisoáry sprchy umyvadla výlevka kuchyňky okna vč. parapetů v m 2 galerie starostů v m 2 (celkem 30 ks) křišťálové

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DENNÍ STACIONÁŘ RATOLEST. (v souladu s 46 zákona 108/2006 Sb. a s 12 vyhlášky 505/2006 Sb.) I.

PROVOZNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DENNÍ STACIONÁŘ RATOLEST. (v souladu s 46 zákona 108/2006 Sb. a s 12 vyhlášky 505/2006 Sb.) I. PROVOZNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DENNÍ STACIONÁŘ RATOLEST (v souladu s 46 zákona 108/2006 Sb. a s 12 vyhlášky 505/2006 Sb.) I. Základní údaje 1. Název a adresa zařízení: Denní stacionář Ratolest

Více

Provozní řád sauny. Větrání jednotlivých místností je zajištěno centrální vzduchotechnickou jednotkou.

Provozní řád sauny. Větrání jednotlivých místností je zajištěno centrální vzduchotechnickou jednotkou. Provozní řád sauny 1 ÚVOD Název provozovny : Penzion Horácko Adresa : 592 04 Tři Studně 104 Majitel objektu : Dana Dušková IČO 62838512 Živnostenské oprávnění č.j. MU/OŽ/213/2013/U/3 vydán ŽÚ Žďár n.s.

Více

PŘÍLOHA Č. 2: Specifikace rozsahu a četnosti úklidových prací v jednotlivých objektech zadavatele

PŘÍLOHA Č. 2: Specifikace rozsahu a četnosti úklidových prací v jednotlivých objektech zadavatele PŘÍLOHA Č. 2: Specifikace rozsahu a četnosti úklidových prací v jednotlivých objektech zadavatele 1. ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 1.1. Přízemí + 1. patro (podlahová plocha 767 m 2 ) - stírání podlah na chodbách

Více

Právní ukotvení hygienických požadavků pro fungování lesních klubů, zejména analýza rizik (HACCP)

Právní ukotvení hygienických požadavků pro fungování lesních klubů, zejména analýza rizik (HACCP) Právní ukotvení hygienických požadavků pro fungování lesních klubů, zejména analýza rizik (HACCP) Mgr. Jana Koukalová Vzhledem k tomu, že lesní luby formálně nejsou školskými zařízeními ve smyslu zákona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Objednávky. E-MAIL : objednavky@nimco.cz FAX: 485 105 674 TEL: 485 107 441 TEL: 485 105 671

Objednávky. E-MAIL : objednavky@nimco.cz FAX: 485 105 674 TEL: 485 107 441 TEL: 485 105 671 Ceník Ceník 2013/2014 ( ceník ozn. NIMCO 2013/2014-1). Ceník je platný od 1. května 2013. Obrázky výrobků jsou pouze pro ilustraci. Tiskové chyby vyhrazeny. Ceny Ceny jsou uvedeny v české měně (Kč) s DPH

Více

Vnitřní řád zařízení školního stravování

Vnitřní řád zařízení školního stravování Vnitřní řád zařízení školního stravování Vypracoval: Stanislava Popelková, vedoucí ŠJ Schválil: Iveta Konečná, ředitelka MŠ Platnost: 1. dubna 2013 Školní jídelna při Mateřské škole Věrovany poskytuje

Více

ŘÍ ě é ý ú ý ú řá č á ář ář ář ú á ář ě ř ů ě ž ž ě Ý á ž ě ř ář ář ář á ř ú á ř ě éč ě č éč ě ž ř ň č ě ě ž č ž č ě 2x ročně PŘÍLOHA č. 4 Standardizované četnosti úklidových prac Podle charakteru mstnosti:

Více

s t a n d a r d y ú k l i d o v é Kanceláře, chodby, schodiště, učebny, zasedací místnosti, kina, kongresové sály, divadla

s t a n d a r d y ú k l i d o v é Kanceláře, chodby, schodiště, učebny, zasedací místnosti, kina, kongresové sály, divadla Kanceláře, chodby, schodiště, učebny, zasedací místnosti, kina, kongresové sály, divadla Četnost Rozsah činnosti Kanceláře, chodby, schodiště, učebny, zasedací místnosti, kina, kongresové sály, divadla

Více

P O V O D Í L A B E, státní podnik

P O V O D Í L A B E, státní podnik P O V O D Í L A B E, státní podnik ZÁMĚR SLUŽBY PS Litoměřice, pravidelný úklid provozní budovy Zpracoval: Předložil: Projednal: Vyhlásil: Dagmar Burešová PS Litoměřice dne: Ing. Jiří Šikula vedoucí PS

Více

VÍCEÚČELOVÝ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK DEZINFEKCE

VÍCEÚČELOVÝ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK DEZINFEKCE VÍCEÚČELOVÝ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK DEZINFEKCE Hrnek (125 ml) přírodního mýdla, 4 litry horké vody. Pro vůni čistoty a pro lepší odmašťovací vlastnosti přilijte 1 hrnek (60ml) citrónové šťávy. Tímto roztokem

Více

Oblast použití. Název produktu. produktu. sanita kuchyně povrchy podlahy mytí rukou. www.alfaclassic.cz

Oblast použití. Název produktu. produktu. sanita kuchyně povrchy podlahy mytí rukou. www.alfaclassic.cz HYGIENICKÝ PLÁN Kód produktu Název produktu Oblast použití sanita kuchyně povrchy podlahy mytí rukou 255971 RAJ EXTRA,, čisticí a mycí prostředek, zelený, ekologický výrobek 255972 RAJ EXTRA,, čisticí

Více

Ralex 10,00 kg Ralex 40,00 kg - prostředek na podlahy pro ruční i strojní mytí, vhodný zejména na PVC, odstraňuje mastnotu a šmír

Ralex 10,00 kg Ralex 40,00 kg - prostředek na podlahy pro ruční i strojní mytí, vhodný zejména na PVC, odstraňuje mastnotu a šmír Kuchyně a potravinářství: Puron DA 10,00 kg Puron DA 40,00 kg - prostředek s obsahem aktivního chloru určený pro mytí a dezinfekci v potravinářském průmyslu a zemědělství, má zvýšený účinek na organické

Více

TECHNICKÁ DATA. montáž: 4-6 hodin demontáž: 3-5 hodiny obsazení: 2-4 osoby

TECHNICKÁ DATA. montáž: 4-6 hodin demontáž: 3-5 hodiny obsazení: 2-4 osoby AH 001 HOSPITALITY TECHNICKÁ DATA montáž: 4-6 hodin demontáž: 3-5 hodiny obsazení: 2-4 osoby Rozměry systému výška 4,10 m, délka 15,5 m, šířka 6 m terasa dle přání - maximálně 20 m x 10 m Připojení k sítím

Více

2016 Co řešíme u nás a jak v prevenci rizik

2016 Co řešíme u nás a jak v prevenci rizik 2016 Co řešíme u nás a jak v prevenci rizik 2 Historie 1311 nejstarší písemný dokument o existenci hutě darovací listina z 21.04.1311 1786-1793 výstavba nové stříbrné a olověné hutě v místech, kde již

Více

Příloha č. 4 rozsah prací

Příloha č. 4 rozsah prací Příloha č. 4 rozsah prací Místo plnění: Dům Kněžny Emmy domov pro seniory Kojetická 14 27711 Neratovice Rozsah úklidových prací Jídelna Setření stolů a židlí od prachu a m Mytí klik a dveří (madel na dveřích)

Více

Střední průmyslová škola stavební Pardubice. Sokolovská 148, 533 54 Rybitví

Střední průmyslová škola stavební Pardubice. Sokolovská 148, 533 54 Rybitví Střední průmyslová škola stavební Pardubice Sokolovská 148, 533 54 Rybitví vyzývá v souladu s ustanovením 12 odst. 3 v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách k podání nabídky na výběr

Více

Trénink hygienické praxe v potravinářských provozech

Trénink hygienické praxe v potravinářských provozech Trénink hygienické praxe v potravinářských provozech Úvod Cíl: Výroba zdravotně nezávadných potravin Preventivní postupy k zajištění zdravotní nezávadnosti: SVHP HACCP Každý pracovník v potravinářství

Více

VÝROBKY ÚKLIDOVÉ CHEMIE. Vaše pohodlná cesta k čistotě. Výroba čisticích a mycích prostředků. Praha Plzeň Brno Ostrava Bratislava

VÝROBKY ÚKLIDOVÉ CHEMIE. Vaše pohodlná cesta k čistotě. Výroba čisticích a mycích prostředků. Praha Plzeň Brno Ostrava Bratislava Výroba čisticích a mycích prostředků Vaše pohodlná cesta k čistotě. VÝROBKY ÚKLIDOVÉ CHEMIE Creme tekuté mýdlo Raj Extra mycí a čisticí prostředek Společnost je držitelem certifikátu dle normy ČSN EN ISO

Více

Oddělení Oblast použití Četnost Způsob Dezinfekční prostředek Střídání Koncentrace Expoziční doba

Oddělení Oblast použití Četnost Způsob Dezinfekční prostředek Střídání Koncentrace Expoziční doba vyšetřovací a zákrokové stoly, vozíky, instrumentární stolky, přístroje, teploměry, pracovní nástroje, ochranné pomůcky rozprašovačem nastříkat na plochy nebo, nechat působit, otřít ubrouskem Desprej,

Více