Průvodce pro účastníky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce pro účastníky"

Transkript

1 Průvodce pro účastníky 1

2 DOX, Poupětova 1, Praha 7 Tram: 12, 14, 24 - zastávka Ortenovo náměstí Metro: linka C - zastávka Nádraží Holešovice Kontakty: Lucie Benešová (koordinátorka): Andrea Průchová (DOX, produkce): Jára Valůch: Lenka Lovicarová:

3 Obsah Harmonogram...4 Sdílení...5 Kodex aktivního účastníka...6 Architektura jako nástroj sociální in/exkluze...7 Násilí z nenávisti? Pomáháme!...8 Boj s větrnými mlýny nebo sociální začleňování v periferních regionech?...9 Angažované umění I - umění a násilí...10 Inkluzivní vzdělání jako prevence nesnášenlivosti...12 Mládí po boku tolerance - "Galerie návratů"...13 Online fundraising...14 Generation Next...15 Monitoring obsahu na internetu...16 Získávání, čištění a vizualizace dat...17 Kreativní prvky ve vzdělávání proti násilí a nenávistí (multikulturní výchova)...18 Zobrazování menšin v médiích...20 Tenký led = nejlepší místo pro komunikaci nevládky...22 Angažované umění II - Užitečné umění (?)...23 Korporace a neziskovky - konec předsudků, začátek spolupráce...24 Antropologie a neziskovky: životaschopné spojení?...25 Jsme lidé jedné Země...27 Násilí a komunikace

4 Harmonogram SOBOTA 10:30:00 12:00:00 13:30:00 14:00:00 Auditorium Přednáškový sál Ateliér Architektura jako nástroj sociální Inkluzivní vzdělání jako prevence nesnášenlivosti in/exkluze Monitoring obsahu na internetu Osamu Okamura, resite Petra Klingerová, Člověk v tísni Honza Páv, MEC Násilí z nenávisti? Pomáháme! Mládí po boku tolerance - "Galerie návratů" Získávání, čištění a vizualizace dat Klára Kalibová, In IUSTITIA, o.s. Boj s větrnými mlýny nebo sociální začleňování v periferních regionech? Ondřej Fábera, Město Žlutice Sandra Doanová, Martina Novotná, Jana Novotná, Lucie Lichtenbergová; Základní škola M.C. Sklodowské Jáchymov Pauza na bagetu Online fundraising Lukáš Hejna, Sdružení VIA Petr Kočí a Adam Javůrek, Hospodářské noviny Kreativní prvky ve vzdělávání proti násilí a nenávistí (multikulturní výchova) Marianna Sršňová, Společnost pro Kreaivitu ve vzdělávání 15:30:00 Angažované umění I - umění a násilí Zobrazování menšin v médiích Generation Next Houdek Lukáš, HateFree Culture František Kostlán,Romea Botlík Tomáš, Nenech sebou zametat! 17:00:00 18:00:00 Prezentace výstupů jednotlivých bloků Prostor pro networking 19:00:00 20:30:00 Master class - David Kořínek, Federico Diaz, Ateliér supermédií Afterparty v DOXu NEDĚLE 10:30:00 12:00:00 13:30:00 14:00:00 Auditorium Tenký led = nejlepší místo pro komunikaci nevládky Honza Böhm, Kliktivisti Angažované umění II - Užitečné umění (?) Bartůňková Romana, Člověk v tísni Přednáškový sál Korporátní svět versus neziskovky - konec předsudků o dobrovolnictví v Čechách Adéla Jansová, Petr Soběslavský, Um sem um tam Antropologie a neziskovky: životaschopné spojení? Lukáš Hanus, Anthropictures Prezentace výstupů jednotlivých bloků Mash-up příkladůdobré praxe Ateliér Jsme lidé jedné Země N. Džana Popović, Organizace propodporu uprchlíkům Násilí a komunikace Jana Luhanová, Mariana Krpálková; Zde jsou lvi 4

5 Sdílení SlideShare: JedenSvetvDOXu Youtube: Budeme rádi, pokud budete o svých zážitcích, inspiracích a nápadech z barcampu psát a sdílet v rámci svých sociálních sítí. Prosíme, abyste nám dali vědět o případných blogových příspěvcích apod. na rádi je nasdílíme ostatním. 5

6 Kodex aktivního účastníka I) Všichni jsou vítáni! Zaregistrovat se může každý (možné jen předem pomocí webového formuláře s ovým potvrzením a dokončením fyzicky na místě) Respektujme vzájemné rozdíly. II) Sdílejme! Před akcí a v jejím průběhu buďme vzájemně otevření a předávejme si zkušenosti a nápady. Po akci šiřme informace a poselství dál mezi kolegy a přátele. III) Žádní diváci, buďme aktivními účastníky! Vybírejme si mezi bloky podle svých zájmů, zkušeností a znalostí. Nacházejme společně odpovědi na klíčové otázky. Aktivně se podílejme na diskusích a workshopech. IV) Buďme disciplinovaní! Respektujme moderátora a způsob, jakým tématický blok vede. Vyjadřujme se věcně a k tématu tak, aby zbyl prostor pro všechny. Chovejme se tolerantně a dodržujeme časový harmonogram V) Respektujme pokyny organizátorů a soukromí ostatních! Videozáznamy budou pořizovány pouze organizačním týmem. Věnujme pozornost organizačním pokynům a vývěsním plochám. O případných problémech informujme obratem, aby náprava byla zjednána co nejrychleji. 6

7 SOBOTA AUDITORIUM 10:30 Architektura jako nástroj sociální in/exkluze Osamu Okamura Sociální vyloučení očima architektů a urbanistů. Pojďme se společně zamyslet nad spravedlností ve městě ve vztahu k veřejnému prostoru. Lze plánovat již při návrhu stavby, obytného bloku, nebo celé městské čtvrti, jak bude jejich fyzická forma působit na sociální vztahy? Je utopické chtít po architechtech a urbanistech, aby úsilí o prostorovou spravedlnost přijali za své? Dotýkají se nás nějak pojmy jako gentrifikace, ghettoizace apod.? Neměl by veřejný prostor sloužit všem najednou (tzv. design for all) a architekt než stavět zdi, spíš zdi ve společnosti pomáhat bořit? Architektura je tvořená zdmi. Co a koho tyto zdi oddělují? Je možné nástroji územního plánování řešit otázku prostorové segregace? Je toto zodpovědností městských plánovačů a architektů? Lidé veřejně činní a aktivní, zástupci NNO zabývající se vyčleňováním jistých skupin obyvatel a problematikou veřejného prostoru, úředníci, developeři ale i obyčejní lidé které urbanismus zajímá. Profil moderátora 7

8 SOBOTA AUDITORIUM 12:00 Násilí z nenávisti? Pomáháme! Klára Kalibová Násilí z nenávisti jako celospolečenský problém - existuje z toho cesta ven? Násilí z nenávisti je celospolečenský problém. Jak se projevuje? Koho se nejvíce dotýká? Jaký má dopad na poškozené? Jak se případy v ČR řeší? Zástupkyně prvního poradenského centra pro oběti násilí z nenávisti přiblíží problematiku, pojmenuje úskalí, která ve své praxi nachází, a v diskuzi položí otázku, zda a jak je možné použít atraktivní/kreativní nástroje (video, nová média) k aktivismu v této oblasti. Těšíme se na Vaše nápady a návrhy řešení problému, jak informovat o citlivých a "negativních" tématech. Jak se násilí z nenávisti projevuje a jaký má dopadnapoškozené? Jak se případy ČR řeší a jaká jsou úskalí v praxi? Je možné použít atraktivní a kreativní nástrojekaktivizaci společnosti v této oblasti? zástupci NNO, pedagogové, lidé aktivní a veřejně činní Profil moderátorky 8

9 SOBOTA AUDITORIUM 14:00 Boj s větrnými mlýny nebo sociální začleňování v periferních regionech? Ondřej Fábera Ondřej Fábera se s námi podělí o radosti z dosažených drobných úspěchů a strasti boje proti stereotypům a předsudkům v sociální práci, postavení světoběžníka a člověka původem z neziskovky v běžném lokálním úřednickém aparátu. Co se stane v Praze, když problémy ve Žluticích přestaneme řešit? Realita sociální práce v chudých periferních regionech České republiky na příkladu Žluticka. Očekávání, netradiční postupy, zklamání z toho, že řadu věcí nelze z místní úrovně ovlivnit. Sdílení radosti z dosažených drobných úspěchů. Boj proti stereotypům a předsudkům v sociální práci, postavení světoběžníka a člověka původem z neziskovky v běžném lokálním úřednickém aparátu. Co se stane v Praze, když problémy ve Žluticích přestaneme řešit? Jaká je realita sociální práce vchudých regionech? Jak se bojuje proti stereotypům a předsudkům v sociální práci? Co se stane v Praze, když problémy ve Žluticích přestaneme řešit? Lidé veřejně činní se vztahem k regionální sociální politice Profil moderátora 9

10 SOBOTA AUDITORIUM 15:30 Angažované umění I - umění a násilí Houdek Lukáš Současné umění a kultura jako nástroj boje proti násilí z nenávisti. Lukáš Houdek, Lenka Kukurová a Romana Bartůňková na kokrétních příkladech ukáží, jak lze toto zrealizovat. Současné umění může být silným nástrojem ke konfrontaci veřejnosti s jejich předsudky a jednáním. Pokud je navíc intervencí do veřejného prostoru, má potenciál oslovit široké publikum a rozvířit společenskou diskusi. Jak může umění měnit postoje veřejnosti k menšinám a je možné zapojit umění do lidskoprávních kampaní? Jste aktivní na poli prosazování lidských práv, zaměstnanci neziskového sektoru nebo umělci, kteří se ve své tvorbě tímto tématem zabývají nebo zabývat chtějí? Přijďte představit svou práci a vzájemně se propojit. Současně budete mít možnost seznámit se se startující kampaní proti násilí z nenávisti HateFree Culture a najít možnosti, jak se do ní zapojit. V rámci sobotního bloku bude kurátorka Lenka Kukurová reflektovat několik českých a slovenských projektů politického umění zaměřených na rasismus a xenofobii a zamyslí se nad jejich dopadem a možným zneužitím jejich cílů. Lukáš Houdek představí novou tříletou kampaň proti násilí z nenávisti HateFree Culture a možnosti zapojení umění jako jednoho z jejích nástrojů. Romana Bartůňková v závěru zahájí diskusi o kreditu, dopadu a etice uměleckých projektů ve veřejném prostoru na příkladu výstavy Univerzita Předlice. Jakým způsobem může umění reflektovat tématiku násilí apod.? Jaké jsou možnosti zapojení umění do boje proti násilí? Jaké mohou být dopady a etické problémy uměleckých projektůve veřejném prostoru? Umělci i laici, kteří mají zájem o praktické ukázky a věcné diskuse k tématu angažovaného umění a jeho roli ve společnosti. Partneři moderátora Romana Bartůňková Lenka Kukurová 10

11 Profil moderátora &catid=106&itemid=

12 SOBOTA PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL 10:00 Inkluzivní vzdělání jako prevence nesnášenlivosti Petra Klingerová Nepotřebujeme nic speciální, praktické, nebo zvláštní, pokud má vzdělávání patřit všem dětem. Norská metoda Grunnlaget jako prostředek pro základní vzdělávání všech dětí bez rozdílu. Rozdělené vzdělávání znamená rozdělenou společnost. ČR se stále nedaří transformovat vzdělávací systém tak, aby dokázal odpovídat na různorodé potřeby žáků a přitom byl schopen všechny žáky vzdělávat společně. Děti, které pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí, případně mají nějaký zdravotní handicap, jsou často vytlačovány ze škol hlavního vzdělávacího proudu a vzdělávají se na základních školách praktických, na speciálních základních školách, nebo na segregovaných základních školách, které mají více než 80ti procentní zastoupení romských žáků. Selektovány jsou rovněž děti nadané, které velmi brzy odchází na víceletá gymnázia. Úroveň českého vzdělávání se navíc podle mezinárodních srovnávacích testů PISA stále více propadá. Jaké dopady má včasná selekce žáků ve vzdělávacím systému na celkovou sociální soudržnost? Jak podpořit kvalitu a výkonnost českého vzdělávacího systému tak, aby dokázal každé dítě dostat na jeho maximum? Lze zařídit a jakým způsobem, aby školství nepřispívalo k mezigeneračnímu přenášení sociálního vyloučení? Široká veřejnost, pedagogové, rodiče Partneři moderátorky Marianna Sršňová Profil moderátorky Petra Klingerová Pracuje v Programech sociální integrace společnosti Člověk v tísni,o.p.s. kde se zabývá především vzděláváním sociálně znevýhodněných dětí. Je členkou rady ČOSIV (Česká odborná společnost pro inkluzívní vzdělávání). Vystudovala sociální pedagogiku a několik let pracovala v terénu jako streetworker s rizikovou mládeží. 12

13 SOBOTA PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL 12:00 Mládí po boku tolerance - "Galerie návratů" Sandra Doanová, Martina Novotná, Jana Novotná, Lucie Lichtenbergová Jakou cestu z násilí a nenávisti pro sebe a své vrsteníky vidí aktivní žáci základní školy? Blok bude nejprve obsahovat představení školy a jejich žáků prostřednictvím dvouminutového spotu. Již samotný spot hovoří o nutnosti inkluze, o odbourávání předsudků mezi žáky, jejich rovnosti ve vzdělávání apod. Po tomto spotu bude následovat část, kdy moderátorky budou hovořit o tom, kde se u nich zrodila myšlenka (nápad) vybudovat Galerii návratů, která je spojena s bojem proti nenávisti, rasismu, xenofobii, rozvojem malého města apod. Dále budou prezentovat jejich cíle, plány a přání (stále v rámci Galerie návratů). Představí také prostředí samotné galerie. Závěr prezentace bude patřit pozvánce na zahájení projektu Galerie návratů. Prezentace bude vedena v duchu mladých lidí, tak jak oni problematiku nenávisti, xenofobie a rasismu vidí, a jak proti tomu chtějí bojovat. Jak může inkluze fungovat na malé základní škole v sociálně vyloučené lokalitě? Co mohou mladí lidé dělat ve svém volném čase pro dobro své i ostatních? Co všechno může pro město v sociálně vyloučené lokalitě znamenat malá galerie zpravována mladými lidmi, kteří si v ní realizují svá přání a představy? Moderátorky by chtěly oslovit umělce, kteří by měli zájem vystavovat v jejich galerii, moderovat workshopy na témata jako rasismus apod., ale také všechny ty, kteří mají zájem slyšet názory a postoje velmi mladých lidí a diskutovat s nimi. Profil moderátorů Všechny moderátorky kromě toho, že zpracovávaly a podílely se (a podílet se budou) na projektu Galerie návratů, působí také v redakční radě školy píšou články, natáčejí videa o událostech školy, moderují a zpracovávají tyto videa. Jsou to velmi aktivní a pozitivní dívky, kterým není lhostejný svět, ve kterém žijí. 13

14 SOBOTA PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL 14:00 Online fundraising Lukáš Hejna Online fundraising jako jedna z metod pro české neziskovky, která přináší nové zdroje, nové dárce a nové možnosti. Chce to myšlenku, dobrý nápad a stojí za tím mnoho práce - ve světe online i offline. Má online fundraising smysl? Lze jej dělat efektivně i v České republice? Je tato cesta vhodná pro všechny neziskovky a všechny dárce? Pojďte společně hledat odpovědi! Chcete-li, aby vaše online fundraisingová strategie měla opravdu smysl, budete potřebovat nejen skvělý nápad. Možná budete muset přesvědčit své kolegy o digitální budoucnosti a rozhodně budete muset do metody investovat, minimálně časově. Samotný online fundraising bohužel váš rozpočet nespasí, bude potřeba jej aktivně rozvíjet a s novými online dárci vždy pracovat. Je online fundraising o nápadech nebo technologiích? Může online fundraising fungovat v ČR? Je online fundraising vhodný pro všechny NNO? Co je k tomu potřeba? Pracovníci NNO (zejména fundraiseři); lidé okolo NNO a všichni, kterým využití technologií pro dobrou věc není cizí. Partneři moderátora Jana Pacalová manažerka fundraisingu Nadace VIA Profil moderátora Lukáš Hejna projektový manažer Sdružení VIA, které se zabývá profesionalizací neziskových organizací cestou vzdělávání, poradenství a poskytováním služeb. Mou hlavní radostí i starostí je chod organizace a vedení programů: Darujme.cz, TechSoup Česká republika, ReStart Česko. Propojování neziskového sektoru se světem technologií je mou každodenní prací, kterou považuji za velkou a velmi příjemnou výzvu! 14

15 SOBOTA PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL 15:30 Zobrazování menšin v médiích František Kostlán Informace jako zdroj šíření xenofobie a nenávisti? Infromování klasických i nových médií o Romech, které zhoršuje společenskou atmosféru. Co s tím? Jak se stavět k zavádějícím informacím o Romech v médiích? Co se dá dělat proti rasismu a lžím šířeným prostřednictvím nových médií (blogy, sociální sítě, internetové diskuse, ové hoaxy atd.) Společenská atmosféra se postupně zhoršuje i kvůli způsobu, jakým média probírají tématiku menšin. Jaké konkrétní kroky by se daly pro zlepšení této atmosféry? Novináři, lidé zabývající se menšinami, lidé činní v rámci občanské společnosti, politici. Profil moderátora František Kostlán dlouhodobě se zabývá menšinami, uprchlíky, migranty, Romy. Píše o konkrétních případech násilí z nenávisti a diskriminace, monitoruje krajně pravicovou scénu, analyzuje postoje médií k cizincům a k Romům, intenzivně se zabývá životem lidí v ghettech. 15

16 SOBOTA ATELIÉR 10:30 Monitoring obsahu na internetu Honza Páv Je doba uživatelského obsahu a každý, kdo chce cokoliv změnit, musí pochopit jak, kdo a kde na internetu o tématu mluví. Postavte si vlastní nástroj na monitoring internetového obsahu zdarma! Lidé dnes tráví na internetu více času než dříve a mnoho z nich se aktivně účastní internetových diskuzí ať už na Facebooku, Twitteru či tradičním diskuzním fóru. Monitoring internetového obsahu Vám pomůže proniknout do vědomí davu. Budete-li sledovat, kde se o tématech, které vás zajímají, píše, kdo jsou nejčastější autoři a co je pro lidi důležité, získáte nové informace, které vaše aktivity zefektivní. Honza Páv Vám představí základní možnosti monitoringu obsahu na internetu a společně vytvoříte vlastní monitorovací nástroj s pomocí volně dostupných zdrojů. Co se skrývá pod pojmem obsahový monioring internetu, neboli buzz monioring? Jak si vytvořit vlastní nástroj na monitoring obsahu na internetu zdarma? Jak ze získaných dat vytěžit využitelné informace? NNO i laická veřejnost s potřebou pochopit, jak lidé na internetu vnímají a popisují témata jejich zájmu, s cílem využít získané informace v komunikaci organizace. Profil moderátora Honza vystudoval obor Marketingová komunikace a Public Relations na Fakultě sociálních věd UK a jeho současným oborem jsou Studia nových médií na Filozofické fakultě. Mediálně vyrůstal v agentuře PanMedia Western, kde měl na starosti plánování a nákup televizních a internetových kampaní. V současnosti pracuje jako Interaction Strategy Manager v mediální agentuře MEC, kde se věnuje strategickému plánování, sociálním sítím, buzz monitoringu a mobilnímu marketingu. Přes 5 let píše blog Eikasia.cz a v současnosti přispívá na blogu Kliktivisti.cz, který se zabývá využitím nových médií v neziskovém sektoru. 16

17 SOBOTA ATELIÉR 12:00 Získávání, čištění a vizualizace dat Petr Kočí Dvojice novinářů vám na příkladech z vlastní praxe předvede základní postupy při získávání a strojovém zpracování informací. Největší užitek z přednášky bude mít ten, kdo si na ni přinese vlastní počítač a vyzkouší si metody datové žurnalistiky s nimi. Dvojice novinářů, kteří se v Hospodářských novinách a na serveru IHNED.cz zabývají datovou žurnalistikou, vám na příkladech z vlastní praxe předvede základní postupy při získávání a strojovém zpracování informací. Největší užitek z přednášky bude mít ten, kdo si na ni přinese vlastní počítač a vyzkouší si metody datové žurnalistiky s nimi. Co nového vám práce s daty může přinést? Kde data hledat a jak je vizualizovat? Jak data vužít pro dosažení vašich cílů? Největší užitek z přednášky bude mít ten, kdo si na ni přinese vlastní počítač a vyzkouší si metody datové žurnalistiky s nimi. Partneři moderátora Adam Javůrek Profil moderátora

18 SOBOTA ATELIÉR 14:00 Kreativní prvky ve vzdělávání proti násilí a nenávistí (multikulturní výchova) Marianna Sršňová Kreativní vzdělávání pro společnost bez bariér a nenávisti - metody těžící z prvků uměleckého vyjadřování dovolují dětem lépe uchopovat složitou problematiku vzájemného soužití a pomáhají vést skrze umělecký jazyk k otevřené a multikulturní společnosti. Workshop a diskuze představuje kreativní vzdělávání jako unikátní metodu, jež dovoluje otevírat se studenty a žáky různých věkových skupin témata společného soužití, rasové diskriminace či sociálního vyloučení. Kreativní vzdělávání využívá prvky umělecké tvorby v kontextu nejmodernějších edukačních trendů s kombinací nutného vzdělávacího kurikula Rámcových vzdělavacích programů. Otevřená kreativní výuka využívá potenciál imaginace studentů, jež dovoluje rozehrávat nové scénáře sociálních situací a jejich řešení i nové perspektivy na apriori negativně či problematicky vnímaná témata. Session je kombinací workshopu a diskuze, který představuje využití kreativní metody tvorby komiksu v práci s dětmi cizinci. Workshop je zaměřen na představení kreativních metod vzdělávání, které rozvíjí klíčové kompetence dětí. Účastníci si osvojí způsoby využití techniky umění zacílené na seznámení dětí s vybranými tématy. Workshop celkově vychází z metodiky k projektu Tvoříme spolu. Projekt podpořil rozvoj občanských kompetencí a začlenění dětí cizinců do vrstevnického kolektivu prostřednictvím práce s komiksem a různými výtvarnými technikami. Na workshopu tedy budete mít možnost seznámit se zážitkovým způsobem se základními aspekty metodiky a využívání umění ve výuce. Proč využívat umění ve vzdělávání dětí? Mohu i já v práci s dětmi využívat umění? Jak konkrétně lze pracovat s uměním ve vzdělávání dětí? Workshop je určen pro každého, kdo se zajímá o využití inovativních technik a metod ve vzdělávání dětí. Partneři moderátorky Jana Košková, výtvarnice a lektorka kurzů kreslení a malování, Výtvarný ateliér FineArtist 18

19 Kristýna Kratochvílová, vzdělávací pracovnice Poradny pro integraci, o. s. Profil moderátorky Marianna Sršňová, ředitelka Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání, o. p. s. 19

20 SOBOTA ATELIÉR 15:30 Generation Next Botlík Tomáš Dá se vůbec projít mládím v kyberprostoru bez násilí a ve zdraví? Pojďte se s námi společně zamyslet nad otázkami: Kde je hranice mezi 'normalitou' a hrozbou v kyberprostoru?jaké je právní zakotvení takových hranic v kyberprostoru? Stojí nám (mládeži, rodičům, IŤákům, veřejnosti...) za to se o tom bavit? Chcete se seznámit s tím jak využít metody peer-learningu v této oblasti a jak s těmito tématy pracují mladí lidé a co si o tom myslí? Zúčastněte se workshopu nejen o kyberprostoru, ale zjistěte, jak kyberprostor souvisí s Úmluvou o právech dítěte a kyberšikanou. Workshop pro Vás připraví realizátoři projektu Nenech sebou zametat!, jehož cílem je neformálně vzdělávat prostřednictvím workshopů a besed mladé lidi o témetech Úmluvy o právech dítěte, šikany a kyberšikany a poradit jim, co mají dělat, pokud se s touto problematikou setkají. Workshop v rámci Jednoho světa v DOXu je určen pro mladé lidi (studenty ZŠ,SŠ i VŠ), pro pracovníky s mládeží, zástupce NNO a i pro osoby zabývající se marketingem a sociálními sítěmi. Kde je hranice mezi 'normalitou' a násilím v kyberprostoru? Jaké je právní zakotvení takových hranic v kyberprostoru? Stojí nám (mládeži, rodičům, IŤákům, veřejnosti...) za to se o tom bavit Tématický blok je určen mladým lidem (studentům ZŠ,SŠ i VŠ), pracovníkům s mládeží, zástupcům NNO, také však osobám zabývajícím se marketingem a sociálními sítěmi. Profil moderátora 20

21 17-18:00 Prezentace V rámci každého tématického bloku si skupina společně s moderátorem určí zapisovatele a prezentátora výstupů. Na závěr každého dne dostane prostor v rychlosti (3 min) prezentovat odpovědi na klíčové otázky daného tématického bloku, aby ostatní měli přehled o všech ostatních tématech. Bude následovat krátká diskuse 19-20:30 Masterclass Těšte se na velký spektákl. "Nová média jako forma estetického prostředku k vyjádření sociálních témat". První část přednášky představí proces zpracování témat ateliérem Supermédií (vytváření interaktivní mindmapy) s kontextualizací konceptu. V druhé části budou studenti pod vedením Davida Kořínka představovat svoje projekty, které se týkají vztahu nových médií a sociální problematiky. 20:30-22:00 Afterparty Po kretivním vystoupení umělců z Ateliéru Supermédií plynule přejdeme do volné zábavy. Budeme rádi, pokud společně s námi strávíte chvíli s dalšími účastníky v rámci afterparty s občerstvením 21

22 NEDĚLE AUDITORIUM 10:30 Tenký led = nejlepší místo pro komunikaci nevládky Honza Böhm Opusťte svou komfortní zónu a nevyhýbejte se diskusi s těmi, kteří vám nejsou nakloněni. Pojďme si ukázat, jak uspět v diskusi s veřejností, zejména v prostředí sociálních médií Spousta nevládek se bojí a vyhýbá diskusi s lidmi, kteří jí nejsou nakloněni. Přitom když nevládka opustí svou komfortní zónu, má největší šanci udělat něco pro své poslání. Pojďme si ukázat, jak uspět v diskusi s veřejností, zejména v prostředí sociálních médií. Klíčvé otázky Jak využít sociální sítě k tomu, abychom se dostali do kontaktu i s lidmi, kteří nejsou našimi přiznivci? Proč by (ne)měla moje organizace hasit, co jí nepálí (třeba témata, která nejsou bezprostředně spojena s mými projekty atd.) Jak úspěšně postupovat, když se kolem nás strhne mela a lidi nám nadávají? Workshop je určený primárně pro nevládky, které se zabývají "nekonfliktními" tématy (nebo se o to snaží). Nevládky, které se dostaly nebo dostávají na tenký led v komunikaci zase určitě ocení sdílení zkušeností a osvědčených postupů. Profil moderátora 22

23 NEDĚLE AUDITORIUM 12:00 Angažované umění II - Užitečné umění (?) Bartůňková Romana Současné umění a kultura jako nástroj boje proti násilí z nenávisti. Umělci sdílí své zkušenosti a představují své projekty. Současné umění může být silným nástrojem ke konfrontaci veřejnosti s jejich předsudky a jednáním. Pokud je navíc intervencí do veřejného prostoru, má potenciál oslovit široké publikum a rozvířit společenskou diskusi. Jak může umění měnit postoje veřejnosti k menšinám a je možné zapojit umění do lidskoprávních kampaní? Jste aktivní na poli prosazování lidských práv, zaměstnanci neziskového sektoru nebo umělci, kteří se ve své tvorbě tímto tématem zabývají nebo zabývat chtějí? Přijďte představit svou práci a vzájemně se propojit. V rámci nedělního bloku bude pokračovat diskuse nad kreditem, účelem a efektivností angažovaného umění a jeho využitelnosti pro lidskoprávní kampaně. Někteří hosté (Rafani, Lukáš Houdek atd.) se podělí o své zkušenosti z recepce podobných projektů veřejností a úskalích, které mají. Účastníci budou mít možnost představit své vlastní umělecké projekty a získat na ně zpětnou vazbu, padně se propojit s účastníky z neziskového sektoru, které projekt zaujme. Jak a komu může být angažované umění užitečné? Co musí umělec podniknout, aby důkladně vnikl pod povrch věci a mohl na ní adekvátně reagovat ve své tvorbě? Dokáže vás naštvat nová lavička v parku? Umělci i laici, kteří mají zájem o praktické ukázky a věcné diskuse k tématu angažovaného umění a jeho roli ve společnosti. Partneři moderátorky Houdek Lukáš Profil moderátora 23

24 NEDĚLE PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL 10:30 Korporace a neziskovky - konec předsudků, začátek spolupráce Adéla Jansová, Petr Soběslavský Bláznivý ekologové, nerozumní snílci či nudní kravaťáci a hamižní kariéristé. To jsou jen některé předsudky, které si o sobě navzájem myslí lidé z neziskového a korporátního světa a podporují tak zažité stereotypy. Co s tím a jak to může dopadnout, když se snažíme tyto dva mikrosvěty propojit. Bláznivý ekologové, nerozumní snílci či nudní kravaťáci a hamižní kariéristé. To jsou jen některé předsudky, které si o sobě navzájem myslí lidé z neziskového a korporátního světa a podporují tak zažité stereotypy. Přitom korporace s tisíci zaměstnanci skrývají potenciál znalostí a schopností, které mohou přispět i k záměrům neziskových projektů. Skončíme-li se vzájemnými předsudky, můžeme společnými silami výrazně přispět ke světu bez agrese a násilí. O své zkušenosti se podělí tvůrci projektu Um sem um tam, který propojuje profesionály z byznysu a neziskové organizace. V čem si lidé z korporátu a neziskovek nerozumí? Co zajímavého může vzniknout, když se tyto dva světy spojí? Jak si lépe porozumět a přispět společně ke světu bez násilí a agrese? Pro všechny, které zajímá kooperace ziskového a neziskového sektoru. Profil moderátorů Adéla je píáristka na volné noze, Petr softwarový inženýr. Prvně se potkali před rokem v rámci Social Innovation Campu, kam sahá počátek projektu Um sem um tam. Oba mají dobrovolnické zkušenosti z různých projektů i s prací v korporátní sféře. Nejen proto je baví tyto dva světy propojovat a ukazovat možnosti, které takovou spoluprací mohou vzniknout. 24

25 NEDĚLE PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL 12:00 Antropologie a neziskovky: životaschopné spojení? Lukáš Hanus Je antropologie jen "blábolivá věda", nebo má co nabídnout? Jak mohou její přístupy a metody pomáhat v neziskovém sektoru? Každý jednotlivec i společnost si tvoří komplexní obrazy významů o nás samotných, lidech z našeho okolí, společnosti atd. Málo toho víme sami o sobě, a ještě méně toho víme o "Těch druhých". Proces stereotypizace je nevyhnutelný, aby šel k jisté definované skupině zaujmout konstruktivní projektový přístup. Neziskový sektor volí konkrétní formy intervenčního přístupu ke svým klientům. Rezonují tyto aktivity se skutečnými potřebami cílových skupin? Nebo jsou i při nejlepší vůli pouze představou tvůrců intervenčních strategií, kterými jsou lidé pracující v NGO? Jak nezaměňovat vlastní představu o intervenci se skutečnými potřebami svých klientů? Jaká jsou úskalí definice potřeb klientů? A není samotný definiční proces společně s implementací určitého přístupu zkreslujícím faktorem? To co víme o svých klientech je v zásadním vztahu s tím, jak přistupujeme k formě pomoci, kterou jim nabízíme. Ať už jde o konkrétní osoby či širší ekologické, urbanistické, humanitární, rozvojové nebo jakkoliv sociálně intervenční projekty, vždy je zde naléhavé potřeba poznat ke komu, či čemu přesně intervenujeme, a jak tato pomoc bude přijímána. Ale je tomu vždy tak? Známe svoje klienty, a dokážeme se o nich dozvědět dost, abychom jim mohli pomoct s rozvojem, vzděláním, řešením konkrétních problémů? Je sdílená kultura skupiny klientů něco co bychom měli reflektovat v aplikaci metod intervence? Nebo je to sama kultura, která definuje problém skupin klientů? Ačkoliv se to může zdát jako protimluv, tak oboje je správně. Odpověď na tuto ambivalenci zná kulturologická analýza obsažená v metodách kulturní antropologie. Workshop bude o aplikovaném terénním výzkumu jako užitečné součásti projektů zabývajícími se sociální intervencí do společnosti. Workshop bude diskutovat tématiku, zda-li sociální intervence nabízená NGO potřebuje znát kulturní reálie svých klientů ještě před svou realizací, a co to tyto kulturní reálie jsou. Zda-li by se měla reflektovat konkrétní kultura klientů, s nimiž organizace pracuje, nebo oni spolupracují s organizací, a poznatky o ní začleňovat do konkrétních forem intervence. Představí potřebnost interpretace "problémů" klientů z jejich vlastních pozic, a možností jak toho ve sociologickém výzkumu dosahovat a tím přispět k efektivitě sociální intervence směrem ke klientovi. A nakonec, jak ochránit sebe sama i klienty před pastí zneužití získaných informací o klientech. Rezonují aktivity NNO se skutečnými potřebami cílových skupin? Je zacílený sociální (antropologický) výzkum přínosnou metodou jak se dozvědět něco, co jsme s svých klientech ještě nevěděli? 25

26 Potřebuje NNO znát kulturní reálie svých klientů ještě před realizací projektů, a co to tyto kulturní reálie jsou? Jak ochránit sebe sama i klienty před pastí zneužití získaných informací o klientech? Pracovníci v přímých intervenčních sociálních programech. Především pak v rozvojových, humanitárních organizacích, ale také ve všech dalších organizacích, kde je nutné cíleně pracovat s cílovou skupinou klientů, jenž jsou kulturně odlišní od postavy realizátora programu. Pro všechny, kteří jsou si vědomi potřeby znalosti kultury klientů. Partneři moderátora Terezie Hradilková, Národní centrum podpory transformace sociálních služeb/ashoka Profil moderátora 26

27 NEDĚLE ATELIÉR 10:30 Jsme lidé jedné Země N. Džana Popović Jak může zážitková pedagogika odbourávat projevy rasismu a xenofobie mezi školáky a bychovávat je pro svět bez násilí a nenávisti? Řekneme-li rasismus a xenofobie, většina z nás intuitivně vnímá, že mluvíme o názorech, postojích a někdy i chování, které se obecně považuje za špatné nebo alespoň nežádoucí. A že tudíž i ve výchově a vzdělávání se těmito jevy musíme zabývat preventivně. Nechceme přispívat k diskusi o definici rasismu; snažíme se ozřejmit, co na rasismu a xenofobii a jejich projevech považujeme za nežádoucí, ba nebezpečné, a před čím chceme děti jakožto nezralé osobnosti ochránit, nebo je alespoň s nebezpečími konfrontovat a připravit je tak na život v naší různobarevné společnosti. A v neposlední řadě chceme přispět i k tomu, aby naše výchovné snažení nebylo jen formální, aby působilo na celou osobnost žáků (na rozum, cit i vůli k jednání) abychom tedy zvolili metody a techniky, které umožňují prožitek, tj. přístupy tzv. zážitkové pedagogiky. Kdy začít s prevencí xenofobie a rasismu? Jak prezentovat země původu migrantů a jejich politickou a sociální situaci žákům základních škol? Jak využívat interaktivní metody a formy práce v rámci prevence xenofobie a rasismu? Učitelé, žáci, rodiče a studenti pedagogických škol Profil moderátorky 27

28 NEDĚLE ATELIÉR 12:00 Násilí a komunikace Jana Luhanová, Mariana Krpálková Jak na komunikaci bez násilí a konfliktů? Je nenásilný dialog skutečně nejjednodušším, nejpříjemnějším a nejpřínosnějším řešením mezilidských konfliktů? Je možné vidět krásu v cizím utrpení? Komplikují komunikaci společností vštípené koncepty dělící lidské bytosti na dobré a špatné, nadřízené a podřízené? Za pomoci nástrojů, které přinesla Nenásilná komunikace Marshalla Rosenberga, se chceme pokusit odpovědět na některé z předchozích otázek a představit náš projekt Zde jsou lvi, nabízející péči o mezilidské vztahy v týmech (firmy, školy, rodiny ) a sérii setkání nad tématy dotýkajícími se komunikace, včetně nácviku konkrétních technik a rozboru zajímavých příkladů z literatury. Komplikují vzájemné porozumění kulturní koncepty dělící lidi na dobré a špatné? Je možné mít radost z cizího utrpení? Jak komunikovat bez násilí v praxi? Bytosti, které mají to podezření, že ve svém životě komunikují s jinými bytostmi. Bytosti, které komunikují samy se sebou. Mediátoři, sociální pracovníci, policisté, právníci, dělníci, hostinští, mniši, rodiče a jiná havěť. Obludy, oběti a vzbouřenci. Profil moderátorek Jana Luhanová studuje tvůrčí psaní a poslední 3 roky pracovala v azylovém domě pro ženy. Mariana Krpálková =???. Zde jsou lvi je místo, které zatím nikdo neprozkoumal. Prostor pro diskuze o komunikaci, literatuře a konfliktech. Nabízíme setkání, péče o týmy (pracovní, školní, rodinné) a mediaci. 28

29 13:30-14:00 Prezentace V rámci každého tématického bloku si skupina společně s moderátorem určí zapisovatele a prezentátora výstupů. Na závěr každého dne dostane prostor v rychlosti (3 min) prezentovat odpovědi na klíčové otázky daného tématického bloku, aby ostatní měli přehled o všech ostatních tématech :30 Mashup V rámci mash-upu se představí projekty, které lze považovat za příklady dobré praxe v řešení společenských problémů inovativními postupy. Prezentace bude probíhat pomocí formátu ignite talks. Bude následovat diskuse, ve které budete moci uplatnit závěry z jednotlivých bloků stejně tak jako se podělit o nápady a zkušenosti z vlastní praxe či se případně zeptat na radu při řešení různých projektových problémů. 29

30 Podpora Pořadatelské organizace: Finanční podporu poskytla: Afterparty podpořil: 30

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

2Vydrží kultura (bez) plánování? zkušenosti ze strategického plánování Johan o.s.

2Vydrží kultura (bez) plánování? zkušenosti ze strategického plánování Johan o.s. 1 2 3 Úvod: Jsme organizace, která potřebuje strategicky plánovat? 5 1. Situace neziskového sektoru v České republice 6 Roman Černík / Neziskové organizace v kultuře 7 Stanislava Brejchová / Co znamená

Více

Institutions for the Future, s.r.o. Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO

Institutions for the Future, s.r.o. Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO Krumlovia je projekt vzdělávacího městečka s mezinárodní universitou v areálu Vyšný v Českém Krumlově. Jeho součástí jsou vysoká,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?...

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?... Informace o problematice diverzity a Diversity Management Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 2 projektu Diverzita pro OZP, OP LZZ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069 Zpracoval řešitelský

Více

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež OBSAH Úvod........................... 3 Česká národní agentura Mládež

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie)

Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie) Junák Svaz skautů a skautek ČR Centrum vzdělávání Parvula Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie) 1 Struktura studie: 1. Úvod: cíle materiálu, zadavatel dokumentu

Více

AUTOR MOTOR ANIMATOR. diskuse úvahy rozhovory impulsy

AUTOR MOTOR ANIMATOR. diskuse úvahy rozhovory impulsy AUTOR MOTOR ANIMATOR diskuse úvahy rozhovory impulsy příspěvek k diskusi o animaci kultury / managementu kultury / managementu umění v českém i evropském kontextu AUTOR MOTOR ANIMATOR diskuse úvahy rozhovory

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme?

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme? RINGDOBROVOLNICTVÍVO EERINGDOBROVOLNICTVÍ ERINGDOBROVOLNICTVÍVO RINGDOBROVOLNICTVÍVO ROVOLNICTVÍVOLUNTEER TEERINGDOBROVOLNICTV GDOBROVOLNICTVÍVOLU NGDOBROVOLNICTVÍVOLU BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NTEERINGDOBROVOLNICT

Více

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Standardy kvality a principy opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Certifikovaná metodika Autorský tým: Veronika Mikešová Marie Opatrná a kol. (Kristýna Urbanová, Jarmila Valentová, Jiří Košta, Daniel Bursák, Lucie

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

Koncepce romské integrace na období 2010 2013

Koncepce romské integrace na období 2010 2013 III. Ministr pro lidská práva Koncepce romské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 OBSAH 1. ÚVOD....3 2. VÝCHODISKA, ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE KONCEPCE.....4 2.1 Východiska Koncepce... 4 2.1.1 Hledisko

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Náš společný svět. Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena.

Náš společný svět. Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Blanka Blažková Autoři: Blanka Blažková, Miroslava Belhová, Martina Nuslauerová, Martin Bjaloň Spolupracovali: Miroslava

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

filmové kluby jeden svět

filmové kluby jeden svět rady doporučení zkušenosti filmové kluby jeden svět Jeden svět na školách, projekt společnosti Člověk v tísni rady doporučení zkušenosti filmové kluby jeden svět Jeden svět na školách, projekt společnosti

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013 PROJEKT KULTURA MEZI PANELY LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE PRACOVIŠTĚ LABYRINT LUŽÁNKY - středisko volného času LIDICKÁ 50, BRNO ROK REALIZACE 2013 Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenský DNE: 28.

Více