Průvodce pro účastníky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce pro účastníky"

Transkript

1 Průvodce pro účastníky 1

2 DOX, Poupětova 1, Praha 7 Tram: 12, 14, 24 - zastávka Ortenovo náměstí Metro: linka C - zastávka Nádraží Holešovice Kontakty: Lucie Benešová (koordinátorka): Andrea Průchová (DOX, produkce): Jára Valůch: Lenka Lovicarová:

3 Obsah Harmonogram...4 Sdílení...5 Kodex aktivního účastníka...6 Architektura jako nástroj sociální in/exkluze...7 Násilí z nenávisti? Pomáháme!...8 Boj s větrnými mlýny nebo sociální začleňování v periferních regionech?...9 Angažované umění I - umění a násilí...10 Inkluzivní vzdělání jako prevence nesnášenlivosti...12 Mládí po boku tolerance - "Galerie návratů"...13 Online fundraising...14 Generation Next...15 Monitoring obsahu na internetu...16 Získávání, čištění a vizualizace dat...17 Kreativní prvky ve vzdělávání proti násilí a nenávistí (multikulturní výchova)...18 Zobrazování menšin v médiích...20 Tenký led = nejlepší místo pro komunikaci nevládky...22 Angažované umění II - Užitečné umění (?)...23 Korporace a neziskovky - konec předsudků, začátek spolupráce...24 Antropologie a neziskovky: životaschopné spojení?...25 Jsme lidé jedné Země...27 Násilí a komunikace

4 Harmonogram SOBOTA 10:30:00 12:00:00 13:30:00 14:00:00 Auditorium Přednáškový sál Ateliér Architektura jako nástroj sociální Inkluzivní vzdělání jako prevence nesnášenlivosti in/exkluze Monitoring obsahu na internetu Osamu Okamura, resite Petra Klingerová, Člověk v tísni Honza Páv, MEC Násilí z nenávisti? Pomáháme! Mládí po boku tolerance - "Galerie návratů" Získávání, čištění a vizualizace dat Klára Kalibová, In IUSTITIA, o.s. Boj s větrnými mlýny nebo sociální začleňování v periferních regionech? Ondřej Fábera, Město Žlutice Sandra Doanová, Martina Novotná, Jana Novotná, Lucie Lichtenbergová; Základní škola M.C. Sklodowské Jáchymov Pauza na bagetu Online fundraising Lukáš Hejna, Sdružení VIA Petr Kočí a Adam Javůrek, Hospodářské noviny Kreativní prvky ve vzdělávání proti násilí a nenávistí (multikulturní výchova) Marianna Sršňová, Společnost pro Kreaivitu ve vzdělávání 15:30:00 Angažované umění I - umění a násilí Zobrazování menšin v médiích Generation Next Houdek Lukáš, HateFree Culture František Kostlán,Romea Botlík Tomáš, Nenech sebou zametat! 17:00:00 18:00:00 Prezentace výstupů jednotlivých bloků Prostor pro networking 19:00:00 20:30:00 Master class - David Kořínek, Federico Diaz, Ateliér supermédií Afterparty v DOXu NEDĚLE 10:30:00 12:00:00 13:30:00 14:00:00 Auditorium Tenký led = nejlepší místo pro komunikaci nevládky Honza Böhm, Kliktivisti Angažované umění II - Užitečné umění (?) Bartůňková Romana, Člověk v tísni Přednáškový sál Korporátní svět versus neziskovky - konec předsudků o dobrovolnictví v Čechách Adéla Jansová, Petr Soběslavský, Um sem um tam Antropologie a neziskovky: životaschopné spojení? Lukáš Hanus, Anthropictures Prezentace výstupů jednotlivých bloků Mash-up příkladůdobré praxe Ateliér Jsme lidé jedné Země N. Džana Popović, Organizace propodporu uprchlíkům Násilí a komunikace Jana Luhanová, Mariana Krpálková; Zde jsou lvi 4

5 Sdílení SlideShare: JedenSvetvDOXu Youtube: Budeme rádi, pokud budete o svých zážitcích, inspiracích a nápadech z barcampu psát a sdílet v rámci svých sociálních sítí. Prosíme, abyste nám dali vědět o případných blogových příspěvcích apod. na rádi je nasdílíme ostatním. 5

6 Kodex aktivního účastníka I) Všichni jsou vítáni! Zaregistrovat se může každý (možné jen předem pomocí webového formuláře s ovým potvrzením a dokončením fyzicky na místě) Respektujme vzájemné rozdíly. II) Sdílejme! Před akcí a v jejím průběhu buďme vzájemně otevření a předávejme si zkušenosti a nápady. Po akci šiřme informace a poselství dál mezi kolegy a přátele. III) Žádní diváci, buďme aktivními účastníky! Vybírejme si mezi bloky podle svých zájmů, zkušeností a znalostí. Nacházejme společně odpovědi na klíčové otázky. Aktivně se podílejme na diskusích a workshopech. IV) Buďme disciplinovaní! Respektujme moderátora a způsob, jakým tématický blok vede. Vyjadřujme se věcně a k tématu tak, aby zbyl prostor pro všechny. Chovejme se tolerantně a dodržujeme časový harmonogram V) Respektujme pokyny organizátorů a soukromí ostatních! Videozáznamy budou pořizovány pouze organizačním týmem. Věnujme pozornost organizačním pokynům a vývěsním plochám. O případných problémech informujme obratem, aby náprava byla zjednána co nejrychleji. 6

7 SOBOTA AUDITORIUM 10:30 Architektura jako nástroj sociální in/exkluze Osamu Okamura Sociální vyloučení očima architektů a urbanistů. Pojďme se společně zamyslet nad spravedlností ve městě ve vztahu k veřejnému prostoru. Lze plánovat již při návrhu stavby, obytného bloku, nebo celé městské čtvrti, jak bude jejich fyzická forma působit na sociální vztahy? Je utopické chtít po architechtech a urbanistech, aby úsilí o prostorovou spravedlnost přijali za své? Dotýkají se nás nějak pojmy jako gentrifikace, ghettoizace apod.? Neměl by veřejný prostor sloužit všem najednou (tzv. design for all) a architekt než stavět zdi, spíš zdi ve společnosti pomáhat bořit? Architektura je tvořená zdmi. Co a koho tyto zdi oddělují? Je možné nástroji územního plánování řešit otázku prostorové segregace? Je toto zodpovědností městských plánovačů a architektů? Lidé veřejně činní a aktivní, zástupci NNO zabývající se vyčleňováním jistých skupin obyvatel a problematikou veřejného prostoru, úředníci, developeři ale i obyčejní lidé které urbanismus zajímá. Profil moderátora 7

8 SOBOTA AUDITORIUM 12:00 Násilí z nenávisti? Pomáháme! Klára Kalibová Násilí z nenávisti jako celospolečenský problém - existuje z toho cesta ven? Násilí z nenávisti je celospolečenský problém. Jak se projevuje? Koho se nejvíce dotýká? Jaký má dopad na poškozené? Jak se případy v ČR řeší? Zástupkyně prvního poradenského centra pro oběti násilí z nenávisti přiblíží problematiku, pojmenuje úskalí, která ve své praxi nachází, a v diskuzi položí otázku, zda a jak je možné použít atraktivní/kreativní nástroje (video, nová média) k aktivismu v této oblasti. Těšíme se na Vaše nápady a návrhy řešení problému, jak informovat o citlivých a "negativních" tématech. Jak se násilí z nenávisti projevuje a jaký má dopadnapoškozené? Jak se případy ČR řeší a jaká jsou úskalí v praxi? Je možné použít atraktivní a kreativní nástrojekaktivizaci společnosti v této oblasti? zástupci NNO, pedagogové, lidé aktivní a veřejně činní Profil moderátorky 8

9 SOBOTA AUDITORIUM 14:00 Boj s větrnými mlýny nebo sociální začleňování v periferních regionech? Ondřej Fábera Ondřej Fábera se s námi podělí o radosti z dosažených drobných úspěchů a strasti boje proti stereotypům a předsudkům v sociální práci, postavení světoběžníka a člověka původem z neziskovky v běžném lokálním úřednickém aparátu. Co se stane v Praze, když problémy ve Žluticích přestaneme řešit? Realita sociální práce v chudých periferních regionech České republiky na příkladu Žluticka. Očekávání, netradiční postupy, zklamání z toho, že řadu věcí nelze z místní úrovně ovlivnit. Sdílení radosti z dosažených drobných úspěchů. Boj proti stereotypům a předsudkům v sociální práci, postavení světoběžníka a člověka původem z neziskovky v běžném lokálním úřednickém aparátu. Co se stane v Praze, když problémy ve Žluticích přestaneme řešit? Jaká je realita sociální práce vchudých regionech? Jak se bojuje proti stereotypům a předsudkům v sociální práci? Co se stane v Praze, když problémy ve Žluticích přestaneme řešit? Lidé veřejně činní se vztahem k regionální sociální politice Profil moderátora 9

10 SOBOTA AUDITORIUM 15:30 Angažované umění I - umění a násilí Houdek Lukáš Současné umění a kultura jako nástroj boje proti násilí z nenávisti. Lukáš Houdek, Lenka Kukurová a Romana Bartůňková na kokrétních příkladech ukáží, jak lze toto zrealizovat. Současné umění může být silným nástrojem ke konfrontaci veřejnosti s jejich předsudky a jednáním. Pokud je navíc intervencí do veřejného prostoru, má potenciál oslovit široké publikum a rozvířit společenskou diskusi. Jak může umění měnit postoje veřejnosti k menšinám a je možné zapojit umění do lidskoprávních kampaní? Jste aktivní na poli prosazování lidských práv, zaměstnanci neziskového sektoru nebo umělci, kteří se ve své tvorbě tímto tématem zabývají nebo zabývat chtějí? Přijďte představit svou práci a vzájemně se propojit. Současně budete mít možnost seznámit se se startující kampaní proti násilí z nenávisti HateFree Culture a najít možnosti, jak se do ní zapojit. V rámci sobotního bloku bude kurátorka Lenka Kukurová reflektovat několik českých a slovenských projektů politického umění zaměřených na rasismus a xenofobii a zamyslí se nad jejich dopadem a možným zneužitím jejich cílů. Lukáš Houdek představí novou tříletou kampaň proti násilí z nenávisti HateFree Culture a možnosti zapojení umění jako jednoho z jejích nástrojů. Romana Bartůňková v závěru zahájí diskusi o kreditu, dopadu a etice uměleckých projektů ve veřejném prostoru na příkladu výstavy Univerzita Předlice. Jakým způsobem může umění reflektovat tématiku násilí apod.? Jaké jsou možnosti zapojení umění do boje proti násilí? Jaké mohou být dopady a etické problémy uměleckých projektůve veřejném prostoru? Umělci i laici, kteří mají zájem o praktické ukázky a věcné diskuse k tématu angažovaného umění a jeho roli ve společnosti. Partneři moderátora Romana Bartůňková Lenka Kukurová 10

11 Profil moderátora &catid=106&itemid=

12 SOBOTA PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL 10:00 Inkluzivní vzdělání jako prevence nesnášenlivosti Petra Klingerová Nepotřebujeme nic speciální, praktické, nebo zvláštní, pokud má vzdělávání patřit všem dětem. Norská metoda Grunnlaget jako prostředek pro základní vzdělávání všech dětí bez rozdílu. Rozdělené vzdělávání znamená rozdělenou společnost. ČR se stále nedaří transformovat vzdělávací systém tak, aby dokázal odpovídat na různorodé potřeby žáků a přitom byl schopen všechny žáky vzdělávat společně. Děti, které pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí, případně mají nějaký zdravotní handicap, jsou často vytlačovány ze škol hlavního vzdělávacího proudu a vzdělávají se na základních školách praktických, na speciálních základních školách, nebo na segregovaných základních školách, které mají více než 80ti procentní zastoupení romských žáků. Selektovány jsou rovněž děti nadané, které velmi brzy odchází na víceletá gymnázia. Úroveň českého vzdělávání se navíc podle mezinárodních srovnávacích testů PISA stále více propadá. Jaké dopady má včasná selekce žáků ve vzdělávacím systému na celkovou sociální soudržnost? Jak podpořit kvalitu a výkonnost českého vzdělávacího systému tak, aby dokázal každé dítě dostat na jeho maximum? Lze zařídit a jakým způsobem, aby školství nepřispívalo k mezigeneračnímu přenášení sociálního vyloučení? Široká veřejnost, pedagogové, rodiče Partneři moderátorky Marianna Sršňová Profil moderátorky Petra Klingerová Pracuje v Programech sociální integrace společnosti Člověk v tísni,o.p.s. kde se zabývá především vzděláváním sociálně znevýhodněných dětí. Je členkou rady ČOSIV (Česká odborná společnost pro inkluzívní vzdělávání). Vystudovala sociální pedagogiku a několik let pracovala v terénu jako streetworker s rizikovou mládeží. 12

13 SOBOTA PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL 12:00 Mládí po boku tolerance - "Galerie návratů" Sandra Doanová, Martina Novotná, Jana Novotná, Lucie Lichtenbergová Jakou cestu z násilí a nenávisti pro sebe a své vrsteníky vidí aktivní žáci základní školy? Blok bude nejprve obsahovat představení školy a jejich žáků prostřednictvím dvouminutového spotu. Již samotný spot hovoří o nutnosti inkluze, o odbourávání předsudků mezi žáky, jejich rovnosti ve vzdělávání apod. Po tomto spotu bude následovat část, kdy moderátorky budou hovořit o tom, kde se u nich zrodila myšlenka (nápad) vybudovat Galerii návratů, která je spojena s bojem proti nenávisti, rasismu, xenofobii, rozvojem malého města apod. Dále budou prezentovat jejich cíle, plány a přání (stále v rámci Galerie návratů). Představí také prostředí samotné galerie. Závěr prezentace bude patřit pozvánce na zahájení projektu Galerie návratů. Prezentace bude vedena v duchu mladých lidí, tak jak oni problematiku nenávisti, xenofobie a rasismu vidí, a jak proti tomu chtějí bojovat. Jak může inkluze fungovat na malé základní škole v sociálně vyloučené lokalitě? Co mohou mladí lidé dělat ve svém volném čase pro dobro své i ostatních? Co všechno může pro město v sociálně vyloučené lokalitě znamenat malá galerie zpravována mladými lidmi, kteří si v ní realizují svá přání a představy? Moderátorky by chtěly oslovit umělce, kteří by měli zájem vystavovat v jejich galerii, moderovat workshopy na témata jako rasismus apod., ale také všechny ty, kteří mají zájem slyšet názory a postoje velmi mladých lidí a diskutovat s nimi. Profil moderátorů Všechny moderátorky kromě toho, že zpracovávaly a podílely se (a podílet se budou) na projektu Galerie návratů, působí také v redakční radě školy píšou články, natáčejí videa o událostech školy, moderují a zpracovávají tyto videa. Jsou to velmi aktivní a pozitivní dívky, kterým není lhostejný svět, ve kterém žijí. 13

14 SOBOTA PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL 14:00 Online fundraising Lukáš Hejna Online fundraising jako jedna z metod pro české neziskovky, která přináší nové zdroje, nové dárce a nové možnosti. Chce to myšlenku, dobrý nápad a stojí za tím mnoho práce - ve světe online i offline. Má online fundraising smysl? Lze jej dělat efektivně i v České republice? Je tato cesta vhodná pro všechny neziskovky a všechny dárce? Pojďte společně hledat odpovědi! Chcete-li, aby vaše online fundraisingová strategie měla opravdu smysl, budete potřebovat nejen skvělý nápad. Možná budete muset přesvědčit své kolegy o digitální budoucnosti a rozhodně budete muset do metody investovat, minimálně časově. Samotný online fundraising bohužel váš rozpočet nespasí, bude potřeba jej aktivně rozvíjet a s novými online dárci vždy pracovat. Je online fundraising o nápadech nebo technologiích? Může online fundraising fungovat v ČR? Je online fundraising vhodný pro všechny NNO? Co je k tomu potřeba? Pracovníci NNO (zejména fundraiseři); lidé okolo NNO a všichni, kterým využití technologií pro dobrou věc není cizí. Partneři moderátora Jana Pacalová manažerka fundraisingu Nadace VIA Profil moderátora Lukáš Hejna projektový manažer Sdružení VIA, které se zabývá profesionalizací neziskových organizací cestou vzdělávání, poradenství a poskytováním služeb. Mou hlavní radostí i starostí je chod organizace a vedení programů: Darujme.cz, TechSoup Česká republika, ReStart Česko. Propojování neziskového sektoru se světem technologií je mou každodenní prací, kterou považuji za velkou a velmi příjemnou výzvu! 14

15 SOBOTA PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL 15:30 Zobrazování menšin v médiích František Kostlán Informace jako zdroj šíření xenofobie a nenávisti? Infromování klasických i nových médií o Romech, které zhoršuje společenskou atmosféru. Co s tím? Jak se stavět k zavádějícím informacím o Romech v médiích? Co se dá dělat proti rasismu a lžím šířeným prostřednictvím nových médií (blogy, sociální sítě, internetové diskuse, ové hoaxy atd.) Společenská atmosféra se postupně zhoršuje i kvůli způsobu, jakým média probírají tématiku menšin. Jaké konkrétní kroky by se daly pro zlepšení této atmosféry? Novináři, lidé zabývající se menšinami, lidé činní v rámci občanské společnosti, politici. Profil moderátora František Kostlán dlouhodobě se zabývá menšinami, uprchlíky, migranty, Romy. Píše o konkrétních případech násilí z nenávisti a diskriminace, monitoruje krajně pravicovou scénu, analyzuje postoje médií k cizincům a k Romům, intenzivně se zabývá životem lidí v ghettech. 15

16 SOBOTA ATELIÉR 10:30 Monitoring obsahu na internetu Honza Páv Je doba uživatelského obsahu a každý, kdo chce cokoliv změnit, musí pochopit jak, kdo a kde na internetu o tématu mluví. Postavte si vlastní nástroj na monitoring internetového obsahu zdarma! Lidé dnes tráví na internetu více času než dříve a mnoho z nich se aktivně účastní internetových diskuzí ať už na Facebooku, Twitteru či tradičním diskuzním fóru. Monitoring internetového obsahu Vám pomůže proniknout do vědomí davu. Budete-li sledovat, kde se o tématech, které vás zajímají, píše, kdo jsou nejčastější autoři a co je pro lidi důležité, získáte nové informace, které vaše aktivity zefektivní. Honza Páv Vám představí základní možnosti monitoringu obsahu na internetu a společně vytvoříte vlastní monitorovací nástroj s pomocí volně dostupných zdrojů. Co se skrývá pod pojmem obsahový monioring internetu, neboli buzz monioring? Jak si vytvořit vlastní nástroj na monitoring obsahu na internetu zdarma? Jak ze získaných dat vytěžit využitelné informace? NNO i laická veřejnost s potřebou pochopit, jak lidé na internetu vnímají a popisují témata jejich zájmu, s cílem využít získané informace v komunikaci organizace. Profil moderátora Honza vystudoval obor Marketingová komunikace a Public Relations na Fakultě sociálních věd UK a jeho současným oborem jsou Studia nových médií na Filozofické fakultě. Mediálně vyrůstal v agentuře PanMedia Western, kde měl na starosti plánování a nákup televizních a internetových kampaní. V současnosti pracuje jako Interaction Strategy Manager v mediální agentuře MEC, kde se věnuje strategickému plánování, sociálním sítím, buzz monitoringu a mobilnímu marketingu. Přes 5 let píše blog Eikasia.cz a v současnosti přispívá na blogu Kliktivisti.cz, který se zabývá využitím nových médií v neziskovém sektoru. 16

17 SOBOTA ATELIÉR 12:00 Získávání, čištění a vizualizace dat Petr Kočí Dvojice novinářů vám na příkladech z vlastní praxe předvede základní postupy při získávání a strojovém zpracování informací. Největší užitek z přednášky bude mít ten, kdo si na ni přinese vlastní počítač a vyzkouší si metody datové žurnalistiky s nimi. Dvojice novinářů, kteří se v Hospodářských novinách a na serveru IHNED.cz zabývají datovou žurnalistikou, vám na příkladech z vlastní praxe předvede základní postupy při získávání a strojovém zpracování informací. Největší užitek z přednášky bude mít ten, kdo si na ni přinese vlastní počítač a vyzkouší si metody datové žurnalistiky s nimi. Co nového vám práce s daty může přinést? Kde data hledat a jak je vizualizovat? Jak data vužít pro dosažení vašich cílů? Největší užitek z přednášky bude mít ten, kdo si na ni přinese vlastní počítač a vyzkouší si metody datové žurnalistiky s nimi. Partneři moderátora Adam Javůrek Profil moderátora

18 SOBOTA ATELIÉR 14:00 Kreativní prvky ve vzdělávání proti násilí a nenávistí (multikulturní výchova) Marianna Sršňová Kreativní vzdělávání pro společnost bez bariér a nenávisti - metody těžící z prvků uměleckého vyjadřování dovolují dětem lépe uchopovat složitou problematiku vzájemného soužití a pomáhají vést skrze umělecký jazyk k otevřené a multikulturní společnosti. Workshop a diskuze představuje kreativní vzdělávání jako unikátní metodu, jež dovoluje otevírat se studenty a žáky různých věkových skupin témata společného soužití, rasové diskriminace či sociálního vyloučení. Kreativní vzdělávání využívá prvky umělecké tvorby v kontextu nejmodernějších edukačních trendů s kombinací nutného vzdělávacího kurikula Rámcových vzdělavacích programů. Otevřená kreativní výuka využívá potenciál imaginace studentů, jež dovoluje rozehrávat nové scénáře sociálních situací a jejich řešení i nové perspektivy na apriori negativně či problematicky vnímaná témata. Session je kombinací workshopu a diskuze, který představuje využití kreativní metody tvorby komiksu v práci s dětmi cizinci. Workshop je zaměřen na představení kreativních metod vzdělávání, které rozvíjí klíčové kompetence dětí. Účastníci si osvojí způsoby využití techniky umění zacílené na seznámení dětí s vybranými tématy. Workshop celkově vychází z metodiky k projektu Tvoříme spolu. Projekt podpořil rozvoj občanských kompetencí a začlenění dětí cizinců do vrstevnického kolektivu prostřednictvím práce s komiksem a různými výtvarnými technikami. Na workshopu tedy budete mít možnost seznámit se zážitkovým způsobem se základními aspekty metodiky a využívání umění ve výuce. Proč využívat umění ve vzdělávání dětí? Mohu i já v práci s dětmi využívat umění? Jak konkrétně lze pracovat s uměním ve vzdělávání dětí? Workshop je určen pro každého, kdo se zajímá o využití inovativních technik a metod ve vzdělávání dětí. Partneři moderátorky Jana Košková, výtvarnice a lektorka kurzů kreslení a malování, Výtvarný ateliér FineArtist 18

19 Kristýna Kratochvílová, vzdělávací pracovnice Poradny pro integraci, o. s. Profil moderátorky Marianna Sršňová, ředitelka Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání, o. p. s. 19

20 SOBOTA ATELIÉR 15:30 Generation Next Botlík Tomáš Dá se vůbec projít mládím v kyberprostoru bez násilí a ve zdraví? Pojďte se s námi společně zamyslet nad otázkami: Kde je hranice mezi 'normalitou' a hrozbou v kyberprostoru?jaké je právní zakotvení takových hranic v kyberprostoru? Stojí nám (mládeži, rodičům, IŤákům, veřejnosti...) za to se o tom bavit? Chcete se seznámit s tím jak využít metody peer-learningu v této oblasti a jak s těmito tématy pracují mladí lidé a co si o tom myslí? Zúčastněte se workshopu nejen o kyberprostoru, ale zjistěte, jak kyberprostor souvisí s Úmluvou o právech dítěte a kyberšikanou. Workshop pro Vás připraví realizátoři projektu Nenech sebou zametat!, jehož cílem je neformálně vzdělávat prostřednictvím workshopů a besed mladé lidi o témetech Úmluvy o právech dítěte, šikany a kyberšikany a poradit jim, co mají dělat, pokud se s touto problematikou setkají. Workshop v rámci Jednoho světa v DOXu je určen pro mladé lidi (studenty ZŠ,SŠ i VŠ), pro pracovníky s mládeží, zástupce NNO a i pro osoby zabývající se marketingem a sociálními sítěmi. Kde je hranice mezi 'normalitou' a násilím v kyberprostoru? Jaké je právní zakotvení takových hranic v kyberprostoru? Stojí nám (mládeži, rodičům, IŤákům, veřejnosti...) za to se o tom bavit Tématický blok je určen mladým lidem (studentům ZŠ,SŠ i VŠ), pracovníkům s mládeží, zástupcům NNO, také však osobám zabývajícím se marketingem a sociálními sítěmi. Profil moderátora 20

21 17-18:00 Prezentace V rámci každého tématického bloku si skupina společně s moderátorem určí zapisovatele a prezentátora výstupů. Na závěr každého dne dostane prostor v rychlosti (3 min) prezentovat odpovědi na klíčové otázky daného tématického bloku, aby ostatní měli přehled o všech ostatních tématech. Bude následovat krátká diskuse 19-20:30 Masterclass Těšte se na velký spektákl. "Nová média jako forma estetického prostředku k vyjádření sociálních témat". První část přednášky představí proces zpracování témat ateliérem Supermédií (vytváření interaktivní mindmapy) s kontextualizací konceptu. V druhé části budou studenti pod vedením Davida Kořínka představovat svoje projekty, které se týkají vztahu nových médií a sociální problematiky. 20:30-22:00 Afterparty Po kretivním vystoupení umělců z Ateliéru Supermédií plynule přejdeme do volné zábavy. Budeme rádi, pokud společně s námi strávíte chvíli s dalšími účastníky v rámci afterparty s občerstvením 21

22 NEDĚLE AUDITORIUM 10:30 Tenký led = nejlepší místo pro komunikaci nevládky Honza Böhm Opusťte svou komfortní zónu a nevyhýbejte se diskusi s těmi, kteří vám nejsou nakloněni. Pojďme si ukázat, jak uspět v diskusi s veřejností, zejména v prostředí sociálních médií Spousta nevládek se bojí a vyhýbá diskusi s lidmi, kteří jí nejsou nakloněni. Přitom když nevládka opustí svou komfortní zónu, má největší šanci udělat něco pro své poslání. Pojďme si ukázat, jak uspět v diskusi s veřejností, zejména v prostředí sociálních médií. Klíčvé otázky Jak využít sociální sítě k tomu, abychom se dostali do kontaktu i s lidmi, kteří nejsou našimi přiznivci? Proč by (ne)měla moje organizace hasit, co jí nepálí (třeba témata, která nejsou bezprostředně spojena s mými projekty atd.) Jak úspěšně postupovat, když se kolem nás strhne mela a lidi nám nadávají? Workshop je určený primárně pro nevládky, které se zabývají "nekonfliktními" tématy (nebo se o to snaží). Nevládky, které se dostaly nebo dostávají na tenký led v komunikaci zase určitě ocení sdílení zkušeností a osvědčených postupů. Profil moderátora 22

23 NEDĚLE AUDITORIUM 12:00 Angažované umění II - Užitečné umění (?) Bartůňková Romana Současné umění a kultura jako nástroj boje proti násilí z nenávisti. Umělci sdílí své zkušenosti a představují své projekty. Současné umění může být silným nástrojem ke konfrontaci veřejnosti s jejich předsudky a jednáním. Pokud je navíc intervencí do veřejného prostoru, má potenciál oslovit široké publikum a rozvířit společenskou diskusi. Jak může umění měnit postoje veřejnosti k menšinám a je možné zapojit umění do lidskoprávních kampaní? Jste aktivní na poli prosazování lidských práv, zaměstnanci neziskového sektoru nebo umělci, kteří se ve své tvorbě tímto tématem zabývají nebo zabývat chtějí? Přijďte představit svou práci a vzájemně se propojit. V rámci nedělního bloku bude pokračovat diskuse nad kreditem, účelem a efektivností angažovaného umění a jeho využitelnosti pro lidskoprávní kampaně. Někteří hosté (Rafani, Lukáš Houdek atd.) se podělí o své zkušenosti z recepce podobných projektů veřejností a úskalích, které mají. Účastníci budou mít možnost představit své vlastní umělecké projekty a získat na ně zpětnou vazbu, padně se propojit s účastníky z neziskového sektoru, které projekt zaujme. Jak a komu může být angažované umění užitečné? Co musí umělec podniknout, aby důkladně vnikl pod povrch věci a mohl na ní adekvátně reagovat ve své tvorbě? Dokáže vás naštvat nová lavička v parku? Umělci i laici, kteří mají zájem o praktické ukázky a věcné diskuse k tématu angažovaného umění a jeho roli ve společnosti. Partneři moderátorky Houdek Lukáš Profil moderátora 23

24 NEDĚLE PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL 10:30 Korporace a neziskovky - konec předsudků, začátek spolupráce Adéla Jansová, Petr Soběslavský Bláznivý ekologové, nerozumní snílci či nudní kravaťáci a hamižní kariéristé. To jsou jen některé předsudky, které si o sobě navzájem myslí lidé z neziskového a korporátního světa a podporují tak zažité stereotypy. Co s tím a jak to může dopadnout, když se snažíme tyto dva mikrosvěty propojit. Bláznivý ekologové, nerozumní snílci či nudní kravaťáci a hamižní kariéristé. To jsou jen některé předsudky, které si o sobě navzájem myslí lidé z neziskového a korporátního světa a podporují tak zažité stereotypy. Přitom korporace s tisíci zaměstnanci skrývají potenciál znalostí a schopností, které mohou přispět i k záměrům neziskových projektů. Skončíme-li se vzájemnými předsudky, můžeme společnými silami výrazně přispět ke světu bez agrese a násilí. O své zkušenosti se podělí tvůrci projektu Um sem um tam, který propojuje profesionály z byznysu a neziskové organizace. V čem si lidé z korporátu a neziskovek nerozumí? Co zajímavého může vzniknout, když se tyto dva světy spojí? Jak si lépe porozumět a přispět společně ke světu bez násilí a agrese? Pro všechny, které zajímá kooperace ziskového a neziskového sektoru. Profil moderátorů Adéla je píáristka na volné noze, Petr softwarový inženýr. Prvně se potkali před rokem v rámci Social Innovation Campu, kam sahá počátek projektu Um sem um tam. Oba mají dobrovolnické zkušenosti z různých projektů i s prací v korporátní sféře. Nejen proto je baví tyto dva světy propojovat a ukazovat možnosti, které takovou spoluprací mohou vzniknout. 24

25 NEDĚLE PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL 12:00 Antropologie a neziskovky: životaschopné spojení? Lukáš Hanus Je antropologie jen "blábolivá věda", nebo má co nabídnout? Jak mohou její přístupy a metody pomáhat v neziskovém sektoru? Každý jednotlivec i společnost si tvoří komplexní obrazy významů o nás samotných, lidech z našeho okolí, společnosti atd. Málo toho víme sami o sobě, a ještě méně toho víme o "Těch druhých". Proces stereotypizace je nevyhnutelný, aby šel k jisté definované skupině zaujmout konstruktivní projektový přístup. Neziskový sektor volí konkrétní formy intervenčního přístupu ke svým klientům. Rezonují tyto aktivity se skutečnými potřebami cílových skupin? Nebo jsou i při nejlepší vůli pouze představou tvůrců intervenčních strategií, kterými jsou lidé pracující v NGO? Jak nezaměňovat vlastní představu o intervenci se skutečnými potřebami svých klientů? Jaká jsou úskalí definice potřeb klientů? A není samotný definiční proces společně s implementací určitého přístupu zkreslujícím faktorem? To co víme o svých klientech je v zásadním vztahu s tím, jak přistupujeme k formě pomoci, kterou jim nabízíme. Ať už jde o konkrétní osoby či širší ekologické, urbanistické, humanitární, rozvojové nebo jakkoliv sociálně intervenční projekty, vždy je zde naléhavé potřeba poznat ke komu, či čemu přesně intervenujeme, a jak tato pomoc bude přijímána. Ale je tomu vždy tak? Známe svoje klienty, a dokážeme se o nich dozvědět dost, abychom jim mohli pomoct s rozvojem, vzděláním, řešením konkrétních problémů? Je sdílená kultura skupiny klientů něco co bychom měli reflektovat v aplikaci metod intervence? Nebo je to sama kultura, která definuje problém skupin klientů? Ačkoliv se to může zdát jako protimluv, tak oboje je správně. Odpověď na tuto ambivalenci zná kulturologická analýza obsažená v metodách kulturní antropologie. Workshop bude o aplikovaném terénním výzkumu jako užitečné součásti projektů zabývajícími se sociální intervencí do společnosti. Workshop bude diskutovat tématiku, zda-li sociální intervence nabízená NGO potřebuje znát kulturní reálie svých klientů ještě před svou realizací, a co to tyto kulturní reálie jsou. Zda-li by se měla reflektovat konkrétní kultura klientů, s nimiž organizace pracuje, nebo oni spolupracují s organizací, a poznatky o ní začleňovat do konkrétních forem intervence. Představí potřebnost interpretace "problémů" klientů z jejich vlastních pozic, a možností jak toho ve sociologickém výzkumu dosahovat a tím přispět k efektivitě sociální intervence směrem ke klientovi. A nakonec, jak ochránit sebe sama i klienty před pastí zneužití získaných informací o klientech. Rezonují aktivity NNO se skutečnými potřebami cílových skupin? Je zacílený sociální (antropologický) výzkum přínosnou metodou jak se dozvědět něco, co jsme s svých klientech ještě nevěděli? 25

26 Potřebuje NNO znát kulturní reálie svých klientů ještě před realizací projektů, a co to tyto kulturní reálie jsou? Jak ochránit sebe sama i klienty před pastí zneužití získaných informací o klientech? Pracovníci v přímých intervenčních sociálních programech. Především pak v rozvojových, humanitárních organizacích, ale také ve všech dalších organizacích, kde je nutné cíleně pracovat s cílovou skupinou klientů, jenž jsou kulturně odlišní od postavy realizátora programu. Pro všechny, kteří jsou si vědomi potřeby znalosti kultury klientů. Partneři moderátora Terezie Hradilková, Národní centrum podpory transformace sociálních služeb/ashoka Profil moderátora 26

27 NEDĚLE ATELIÉR 10:30 Jsme lidé jedné Země N. Džana Popović Jak může zážitková pedagogika odbourávat projevy rasismu a xenofobie mezi školáky a bychovávat je pro svět bez násilí a nenávisti? Řekneme-li rasismus a xenofobie, většina z nás intuitivně vnímá, že mluvíme o názorech, postojích a někdy i chování, které se obecně považuje za špatné nebo alespoň nežádoucí. A že tudíž i ve výchově a vzdělávání se těmito jevy musíme zabývat preventivně. Nechceme přispívat k diskusi o definici rasismu; snažíme se ozřejmit, co na rasismu a xenofobii a jejich projevech považujeme za nežádoucí, ba nebezpečné, a před čím chceme děti jakožto nezralé osobnosti ochránit, nebo je alespoň s nebezpečími konfrontovat a připravit je tak na život v naší různobarevné společnosti. A v neposlední řadě chceme přispět i k tomu, aby naše výchovné snažení nebylo jen formální, aby působilo na celou osobnost žáků (na rozum, cit i vůli k jednání) abychom tedy zvolili metody a techniky, které umožňují prožitek, tj. přístupy tzv. zážitkové pedagogiky. Kdy začít s prevencí xenofobie a rasismu? Jak prezentovat země původu migrantů a jejich politickou a sociální situaci žákům základních škol? Jak využívat interaktivní metody a formy práce v rámci prevence xenofobie a rasismu? Učitelé, žáci, rodiče a studenti pedagogických škol Profil moderátorky 27

28 NEDĚLE ATELIÉR 12:00 Násilí a komunikace Jana Luhanová, Mariana Krpálková Jak na komunikaci bez násilí a konfliktů? Je nenásilný dialog skutečně nejjednodušším, nejpříjemnějším a nejpřínosnějším řešením mezilidských konfliktů? Je možné vidět krásu v cizím utrpení? Komplikují komunikaci společností vštípené koncepty dělící lidské bytosti na dobré a špatné, nadřízené a podřízené? Za pomoci nástrojů, které přinesla Nenásilná komunikace Marshalla Rosenberga, se chceme pokusit odpovědět na některé z předchozích otázek a představit náš projekt Zde jsou lvi, nabízející péči o mezilidské vztahy v týmech (firmy, školy, rodiny ) a sérii setkání nad tématy dotýkajícími se komunikace, včetně nácviku konkrétních technik a rozboru zajímavých příkladů z literatury. Komplikují vzájemné porozumění kulturní koncepty dělící lidi na dobré a špatné? Je možné mít radost z cizího utrpení? Jak komunikovat bez násilí v praxi? Bytosti, které mají to podezření, že ve svém životě komunikují s jinými bytostmi. Bytosti, které komunikují samy se sebou. Mediátoři, sociální pracovníci, policisté, právníci, dělníci, hostinští, mniši, rodiče a jiná havěť. Obludy, oběti a vzbouřenci. Profil moderátorek Jana Luhanová studuje tvůrčí psaní a poslední 3 roky pracovala v azylovém domě pro ženy. Mariana Krpálková =???. Zde jsou lvi je místo, které zatím nikdo neprozkoumal. Prostor pro diskuze o komunikaci, literatuře a konfliktech. Nabízíme setkání, péče o týmy (pracovní, školní, rodinné) a mediaci. 28

29 13:30-14:00 Prezentace V rámci každého tématického bloku si skupina společně s moderátorem určí zapisovatele a prezentátora výstupů. Na závěr každého dne dostane prostor v rychlosti (3 min) prezentovat odpovědi na klíčové otázky daného tématického bloku, aby ostatní měli přehled o všech ostatních tématech :30 Mashup V rámci mash-upu se představí projekty, které lze považovat za příklady dobré praxe v řešení společenských problémů inovativními postupy. Prezentace bude probíhat pomocí formátu ignite talks. Bude následovat diskuse, ve které budete moci uplatnit závěry z jednotlivých bloků stejně tak jako se podělit o nápady a zkušenosti z vlastní praxe či se případně zeptat na radu při řešení různých projektových problémů. 29

30 Podpora Pořadatelské organizace: Finanční podporu poskytla: Afterparty podpořil: 30

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika 1. Činnosti venku a v přírodě v předškolním vzdělávání / Kateřina Jančaříková, Magdaléna Kapuciánová ; [ilustrace Adéla Drtinová] -- 1. vyd. Praha : Raabe, c2013 --

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY!

NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY! Pojďte do školky!, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0007 NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY! Porada ředitelů mateřských škol, Seč 18.11. 2013 Projekt Pojďte do školky! : datum zahájení:

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí.

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Position paper Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Východiska současné situace 2 Dlouhodobě se odborníci v oblasti pedagogiky a sociálního začleňování zabývají rolí vzdělávání v řešení sociálního

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Relevantními výzvami pro FHS

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ. Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014

VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ. Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014 VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014 O ČEM BUDU HOVOŘIT O PROMĚNĚ SPOLEČNOSTI A BUDOUCNOSTI O ČEM MÁ BÝT ŠKOLA A VÝSLEDCÍCH KAMPANĚ O TRENDECH A BUDOUCNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ KDE JSME A KAM MÍŘÍME?

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Aliance RODIČE ZA INKLUZI

Aliance RODIČE ZA INKLUZI Aliance RODIČE ZA INKLUZI BRNO, 14.10.2015 RODIČE ZA INKLUZI Jsme rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří věří ve smysluplnost, užitečnost a reálnost společného vzdělávání všech dětí.

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

Je pravdivé tvrzení, že na našich školách příliš brzy rozdělujeme děti na schopné a méně schopné? Kulatý stůl SKAV a EDUin 28. 2.

Je pravdivé tvrzení, že na našich školách příliš brzy rozdělujeme děti na schopné a méně schopné? Kulatý stůl SKAV a EDUin 28. 2. Je pravdivé tvrzení, že na našich školách příliš brzy rozdělujeme děti na schopné a méně schopné? Kulatý stůl SKAV a EDUin 28. 2. 2013 Dana Moree - Děti opravdu na našich školách oddělujeme příliš brzy.

Více

Základní škola Poběžovice

Základní škola Poběžovice Základní škola Poběžovice Inkluze hledání možných cest Motto: Otevřít školu znamená otevřít především sebe sama Proč chceme právě inkluzivní školu? Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE 8 výukových hodin (akreditace MPSV) 1 500,- Kč (cena zahrnuje osvědčení pro účastníky a drobné občerstvení) Jednodenní akreditovaný seminář Specifika

Více

Definované oblasti podpory FNNO

Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Prioritní oblast I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory 1a) Ochrana lidských práv a multikulturalismus 1b) Genderová rovnost 1c)

Více

Workshop pro bloggery

Workshop pro bloggery Workshop pro bloggeryje realizován za finanční podpory z Fondu pro NNO v rámci EHP fondů 2009-2014 Workshop pro bloggery Závěrečná zpráva Obecná informace Workshop pro bloggery byl připraven v rámci kampaně

Více

NGO Market 2013. Závěrečná zpráva

NGO Market 2013. Závěrečná zpráva NGO Market 2013 Závěrečná zpráva { 2 } Úvodní slovo organizátorů Vážení přátelé NGO Marketu, čtrnáctý ročník veletrhu neziskovek je za námi a my bychom tímto chtěli poděkovat všem partnerům, neziskovkám

Více

vzdělávací program VARIANTY Nabídka skupinových kurzů a seminářů na rok 2008 pro školy a vzdělávací instituce

vzdělávací program VARIANTY Nabídka skupinových kurzů a seminářů na rok 2008 pro školy a vzdělávací instituce Nabídka skupinových kurzů a seminářů na rok 2008 pro školy a vzdělávací instituce INTERKULTURNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KRÁTKODOBÉ KURZY Multikulturní výchova (obecně) Uvedení do problematiky multikulturalismu, základní

Více

PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 2015-2017

PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 2015-2017 PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky.

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek Czech Design Week O projektu: Festival chce založit tradici mezinárodně pojaté přehlídky designu, tedy propojení Prahy, českých regionů a zahraničí. Nepůjde jen o klasickou výstavu, ale zároveň o vytvoření

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Adison vzdělávací projekt. představení projektu PR WORKSHOPY

Adison vzdělávací projekt. představení projektu PR WORKSHOPY Adison vzdělávacíprojekt představeníprojektu PRWORKSHOPY předávánípraktickýchzkušenostístudentům sezájmemopublicrelationsamarketingové komunikace OBSAHDOKUMENTU OBSAH DOKUMENTU...2 1. PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

Základní informace o projektu

Základní informace o projektu E-bezpečí Základní informace o projektu Projekt E-Bezpečí je celorepublikový projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

28. Školní psycholog. Anotace. Téma: systémová podpora

28. Školní psycholog. Anotace. Téma: systémová podpora 28. Školní psycholog Téma: systémová podpora Anotace Školní psycholog je poměrně nová profese, která se začala prosazovat a formovat v 90. letech minulého století. Postupně se čím dál více etabluje v praxi

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

2014 Zaměstnanecký HIV/AIDS Program

2014 Zaměstnanecký HIV/AIDS Program 2014 Zaměstnanecký HIV/AIDS Program Lenka Hrubčová listopad 2014 LS&CO. GLOBÁLNÍ ZAMĚSTNANECKÝ HIV/AIDS PROGRAM Věříme, že vzdělání je prvním krokem k řešení problémů s HIV / AIDS, a snažíme se nabídnout

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Hana Synková (Agentura pro sociální začleňování) Jakob Hurrle (Centrum pro společenské otázky

Více

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ?

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ? CO JE TO MAP? 1. Místní - dokument připravovaný pro místní potřeby 2. Akční - dokument připravovaný místní komunitou - zástupci zřizovatelů, poskytovatelů a uživatelů vzdělávání 3. Plán - koncepční plán

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Praktické zkušenosti s dopady medializace na projekty v oblasti sociální integrace

Praktické zkušenosti s dopady medializace na projekty v oblasti sociální integrace Praktické zkušenosti s dopady medializace na projekty v oblasti sociální integrace na příkladu medializace sporu o stavbu komunitního centra v obci Uhelná na Jesenicku Popis události Jaká je situace sociálně

Více

Propagace projektu Archeologie na dosah v Národním muzeu

Propagace projektu Archeologie na dosah v Národním muzeu Propagace projektu Archeologie na dosah v Národním muzeu Mgr. Veronika Mikešová Národní muzeum Projekt Archeologie na dosah Probíhá od ledna 2012 do prosince 2014 na Oddělení pravěku a antického starověku

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31. Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 Jméno a příjmení účastníka: Adéla Chlumecká Jméno a příjmení

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

portrét autoportrét vs. Mas umelecke strevo? 2015/16 Soutěž o výtvarném umění pro studenty středních škol a gymnázií.

portrét autoportrét vs. Mas umelecke strevo? 2015/16 Soutěž o výtvarném umění pro studenty středních škol a gymnázií. áš š á Mas umelecke strevo? 2015/16 š Soutěž o výtvarném umění pro studenty středních škol a gymnázií. Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 7. ročníku již tradiční studentské

Více

Výchova k občanství - Prima

Výchova k občanství - Prima - Prima Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ?

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? Jana Havlíčková 10. 12. 2013 Co se mi vybaví pod pojmem MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA? Definice edukační činnost zaměřená na to, aby učila lidi

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Všechny nabízené semináře probíhají v uvedeném termínu v Pardubicích. Přihlášku k semináři si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.amalthea.cz v

Více

Výroční zpráva 2010. Ekocentrum Podhoubí, o.s.

Výroční zpráva 2010. Ekocentrum Podhoubí, o.s. Výroční zpráva 2010 Ekocentrum Podhoubí, o.s. Poslání čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. Jaké služby u nás školy

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ NABÍDKA VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 2015/2016 Dobrý den, rádi bychom Vám představili anotace našich výchovně vzdělávacích programů, které nabízíme v roce 2015/2016. Programy, které Vám nabízíme, jsou

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 NAŠÍM CÍLEM JE ŠKOLA, KTERÁ. je naplněná spokojenými žáky a studenty formuje osobnost jako celek a respektuje jedinečnost poskytuje kvalitní

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

inovován v rámci projektu od ak. roku 2010/11 inovován v rámci projektu od ak. roku 2010/11 inovován v rámci projektu od ak.

inovován v rámci projektu od ak. roku 2010/11 inovován v rámci projektu od ak. roku 2010/11 inovován v rámci projektu od ak. Nově vytvořené / inovované kurzy v INSPOT: Seznam inovovaných předmětů v - zimní semestr: K inovaci stávajícího kurzu/anotaci nového KA Zkratka Název předmětu kurzu: č. 5, č. 6 KSA/UDSA1 Úvod do studia

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření

PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření Cílová skupina 1: Hodnotitelé žádostí o projekt 1) V čem byly žádosti silné, kde byly dobře zpracovány? 2) Čím vás žádosti většinou nejspíše "přesvědčily"? 3) Které části

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Problémové situace ve školství

Problémové situace ve školství EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Problémové situace ve školství Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Řízení lidských zdrojů ve školství Ve škole můžeme

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

(Tato příloha má pouze informativní charakter, obsah v bodech 1.3, 1.4 a 3.6 se liší dle prioritních oblastí.) ((časové razítko))

(Tato příloha má pouze informativní charakter, obsah v bodech 1.3, 1.4 a 3.6 se liší dle prioritních oblastí.) ((časové razítko)) PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 1 Žádost o poskytnutí grantu (Tato příloha má pouze informativní charakter, obsah v bodech 1.3, 1.4 a 3.6 se liší dle prioritních

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více