V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání"

Transkript

1 Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 3163/15-KUB VYŘIZUJE: Jan Kubašta TEL: FAX: DATUM: Stachy Kanalizace, ČOV a vodovod - povolení k nakládání s vodami (vypouštění odpadních vod do vod povrchových) a povolení k vodním dílům podle 8 a 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Povolení k nakládání s podzemními vodami (čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny ze stavební jámy nové ČOV, jiné nakládání s podzemními vodami-vypouštění těchto vod do vodního toku Jáchymovský potok) podle 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání Dne podal žadatel (navrhovatel) Obec Stachy, Stachy 200, Stachy, IČ žádost o povolení stavby s označením Kanalizace, ČOV a vodovod v obci Stachy. Předmětná žádost byla podána na Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a ÚP na formuláři ozn. Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Tato žádosti byla následně předána Městskému úřadu Vimperk, odboru životního prostředí. Vzhledem k tomu, že žádost spolu s přílohami neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení, zejména nebyly podány žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, o povolení k nakládání s podzemními vodami - k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny, včetně jejich vypouštění do vodního toku, dále chyběla celá řada povinných dokladů dle přílohy č. 1, přílohy č. 3 a přílohy č. 8 k vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vodoprávní úřad usnesením ze dne pod č.j. ŽP 3957/14-KUB vodoprávní řízení přerušil a současně dne pod č.j. ŽP 3953/14-KUB vyzval žadatele o doplnění podané žádosti.

2 - 2 - Dne podal žadatel (navrhovatel) Obec Stachy, Stachy 200, Stachy, IČ žádost o povolení k nakládání s vodami spočívající ve vypouštění odpadních vod do vod povrchových na dobu 10-ti let od vydání kolaudačního souhlasu z nové navrhované ČOV Stachy a to do vodního toku Jáchymovský potok, IDVT , levý břeh, ř.km 0,480, čhp , , , , výusť na pozemku č. 1163/16 k.ú. Stachy a dne doplnil žádost o povolení stavby vodních děl s názvem Stachy Kanalizace, ČOV a vodovod podle 8, 38 a 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Orientační určení polohy místa výpusti (souřadnice X, Y v souřadnicovém systému S-JTSK) X= , Y= Dne podal žadatel (navrhovatel) Obec Stachy, Stachy 200, Stachy, IČ žádost o povolení výjimky k vypouštění odpadních vod do vod povrchových na dobu 14 dnů od doby odstavení stávající ČOV Stachy u autobusového nádraží typ VHS I (stávající ČOV u autobusového nádraží typ VHS I bude dle projektu přemístěna a následně bude používána jako mobilní ČOV po dobu výstavby nové ČOV) a to do vodního toku Jáchymovský potok, IDVT , levý břeh, ř.km 0,480, čhp , , , , výusť na pozemku č. 1163/16 k.ú. Stachy podle ustanovení 8 odst. 1 písm. c) a 38 odst. 12 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Orientační určení polohy místa výpusti (souřadnice X, Y v souřadnicovém systému S-JTSK) X= , Y= Dne podal žadatel (navrhovatel) Obec Stachy, Stachy 200, Stachy, IČ žádost o povolení k nakládání s vodami spočívající v čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny po dobu výstavby nové ČOV, ze stavební jámy nové ČOV, umístěné na pozemku č. 1163/16 k.ú. Stachy, čhp , , , podle 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Orientační určení polohy místa studny (souřadnice X, Y v souřadnicovém systému S-JTSK) X= , Y= Dne podal žadatel (navrhovatel) Obec Stachy, Stachy 200, Stachy, IČ žádost o povolení k nakládání s podzemními vodami-k jinému nakládání s nimi k jejich vypouštění do Jáchymovského potoka, po dobu výstavby nové ČOV, IDTV , ř.km 0,480, ze stavební jámy nové ČOV, umístěné na pozemku č. 1163/16 k.ú. Stachy, čhp , , , podle 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Orientační určení polohy místa vypouštění ze stavební jámy nové ČOV (souřadnice X, Y v souřadnicovém systému S-JTSK) X= , Y=

3 - 3 - Vodní dílo zahrnuje dle projektové dokumentace tyto stavební objekty: PS 01 Čistírna odpadních vod Očekávané průměrné současné látkové zatížení ČOV, odpovídající výše uvedenému počtu připojených obyvatel, lze odhadovat zhruba na úrovni EO. Rohy objektu ČOV: A_Y = ,34m X = ,42m B_ Y = ,73m X = ,78m C_ Y = ,89m X = ,02m D_ Y = ,50m X = ,67m ČS dočasná trvalá E_ Y = ,38m X = ,17m PS 02 Kanalizace Střed obce Stachy střed obce, DN250 DN300 splašková kanalizace celková délka 766,7 m Stoka A2 materiál, profil PP DN250 délka 245,0 m materiál, profil PP DN300 délka 273,0 m Přípojka do A2 materiál, profil PP DN250 délka 16,0 m Stoka A2-1 materiál, profil PP DN250 délka 54,0 m materiál, profil PP DN300 délka 80,7 m Stoka A2-1-1 materiál, profil PP DN250 délka 114,0 m Přepojení dešťové kanalizace materiál, profil PP DN400 celková délka 13,0 m PS 03 Propojovací potrubí ČOV Propojovací potrubí, DN250 DN500 celková délka 120,5 m Přítok do ČOV materiál, profil PP DN300 délka 43,8 m Přepad z DZ materiál, profil PP DN250 délka 40,0 m Odtok z ČOV materiál, profil PP DN300 délka 19,2 m Odlehčení z OK materiál, profil PP DN500 délka 17,5 m Přeložení drenážního potrubí materiál, profil PP DN500 celková délka 72,0 m PS 04 Kanalizace Studnice Studnice, DN250 splašková kanalizace celková délka 1 084,6 m Stoka A3 materiál, profil PP DN250 délka 926,2 m Stoka S3-5 materiál, profil PP DN250 délka 92,1 m Stoka A3-6 materiál, profil PP DN250 délka 66,3 m PS 05 Kanalizace Jaroškov Jaroškov, DN250 splašková kanalizace celková délka 713,8 m Jaroškov 1 materiál, profil PP DN250 délka 286,2 m Jaroškov 1-1 materiál, profil PP DN250 délka 88,6 m Jaroškov 1-2 materiál, profil PP DN250 délka 19,3 m Jaroškov 2 materiál, profil PP DN250 délka 319,7 m Dešťová kanalizace, DN300 celková délka 645,3 m Dešťová kanalizace 1 materiál, profil PP DN300 délka 435,2 m Dešťová kanalizace 2 materiál, profil PP DN300 délka 210,1 m

4 - 4 - Kanalizační výtlaky, DN100 celková délka 1 049,2 m z ČS Jaroškov1 materiál, profil PE DN100 délka 529,2 m z ČS Jaroškov2 materiál, profil PE DN100 délka 520,0 m Čerpací stanice ČS Jaroškov 1, ČS Jaroškov 2 celkem 2 kpl PS 06 Kanalizace Michalov I Michalov I, DN250 splašková kanalizace celková délka 1 730,0 m Michalov I materiál, profil PP DN250 délka 1 398,0 m Michalov I 1 materiál, profil PP DN250 délka 332,0 m PS 08 Kanalizace Michalov II Michalov II, DN250 splašková kanalizace celková délka 462,2 m Michalov II (Jáchymov) materiál, profil PP DN250 délka 318,0 m Michalov II materiál, profil PP DN250 délka 125,6 m PS 10 Propojení vodovodu Nádraží Propojení vodovodu Nádraží, DN100 celková délka 1 319,6 m Řad Stachy 1 materiál, profil PE DN100 délka 849,0 m Řad Stachy 1-1 materiál, profil PE DN100 délka 62,8 m Řad Stachy 1-2 materiál, profil PE DN100 délka 31,4 m Řad Stachy 1-1 materiál, profil PE DN100 délka 54,1 m Propojení Nádraží materiál, profil PE DN100 délka 322,3 m PS 11 Propojení vodovodu Studnice Propojení vodovodu Studnice, DN100 celková délka 955,5 m Studnice materiál, profil PE DN100 délka 81,0 m Studnice materiál, profil PE DN100 délka 745,5 m Studnice materiál, profil PE DN100 délka 129,0 m PS 13 Propojení vodovodu Michalov Vodovod Michalov, DN100 celková délka 1 019,0 m Vodovodní řad Michalov I materiál, profil PE DN100 délka 285,5 m Vodovodní řad Michalov II materiál, profil PE DN100 délka 733,5 m

5 - 5 - Stavba vodního díla s názvem Stachy Kanalizace, ČOV a vodovod je dle projektové dokumentace umístěna na pozemcích dle situace ozn. v projektu 2.1: č. 698/1, 698/6, 698/7, 687/4, 336/1, 2123/1, 336/4, 687/3, 2152/14 a 2123/3 k.ú. Stachy. dle situace ozn. v projektu 2.2: 2142/1, 762/3 a 762/2 k.ú. Stachy. dle situace ozn. v projektu 2.3: 283/3, 283/6 a 2195/76 k.ú. Stachy. dle situace ozn. v projektu 2.4: 283/7, 283/8, 283/10, 283/14, 283/13, 277/4, 273/1, 273/12, 273/10, 273/15, 273/16, 262/12, 2195/26, 2195/30 a 2195/45 k.ú. Stachy. dle situace ozn. v projektu 2.5: 85/2, 1163/16, 87/3, 87/6, 89/1, 89/2, 2392, 2152/7, 2145/1, 2152/24, 2145/11, 2138/1, 2133/1, 2133/5, 2137, 63/4, 63/2, 1160/6, 1169/5, 1167/2, 1167/5, 1152/4, 1152/6 a 2138/7 k.ú. Stachy. dle situace ozn. v projektu 2.6: 117/6, 119/1, 117/2, 387/1, 2149, 2150/1 a 2150/12 k.ú. Stachy. dle situace ozn. v projektu 2.7: 387/8, 11/2, 385/37, 385/40, 385/41, 385/39, 388/1, 394/2, 393, 84/1, 82, 388/6, 274/3, 392/1, 386, 398, 399, 18/13, 395 a 392/2 k.ú. Jaroškov. Souřadnice jednotlivých objektů v souřadnicovém systému S-JTSK: KANALIZAČNÍ VÝTLAK VÝTLAK Z ČS JAROŠKOV 1 POPIS Y[m] X[m] V V V V V V V V V V V V V V V V V V

6 VÝTLAK Z ČS JAROŠKOV V V V V V V V V V V V V V V V V DEŠŤOVÉ KANALIZACE A DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE s s PŘELOŽKA DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ Š dren VO dren DEŠŤOVÁ KANALIZACE 1 d1000a d d d1001a d d d d d d d d

7 - 7 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE 2 d1014a d d d d d SPLAŠKOVÁ KANALIZACE STOKA A3 s127a s s s s s s s1003a s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s

8 - 8 - STOKA S3-5 s s s s STOKA A3-6 s s s JAROŠKOV 1 ČSJ s1050a s s s s s s s s s s s s s

9 STOKA A2 Š Š Š Š OK Š Š s s s s s s s s s s s s s STOKA A2-1 s s s s s s STOKA A2-1-1 s370a s s s s371 prip OBJEKT ČOV A B C D E

10 JAROŠKOV 2 ČSJ s1074a s s s s s s s s MICHALOV I s39a s s39b s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s

11 s s s s s s s s MICHALOV II, MICHALOV II (JÁCHYMOV) s s s s s1250 prip s s s s s s s s MICHALOV I-1 s s s s s s s

12 VODOVOD ŘAD STACHY 1 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V PROPOJENÍ VODOVODU NÁDRAŽÍ V V V V V V V V V ŘAD STACHY 1-1 V V V

13 ŘAD STACHY 1-2 V V V ŘAD STACHY 1-3 V V PROPOJOVACÍ ŘAD STUDNICE V V V V V V V V V V46a V V V V V V V V V V V V V V V V

14 ŘAD STUDNICE V V V V V V V V V ŘAD MICHALOV II V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ŘAD MICHALOV I V V V V V V V V

15 Městský úřad Vimperk odbor životního prostředí, který je podle 106 a 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) příslušným vodoprávním úřadem s působností speciálního stavebního úřadu o z n a m u j e dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení v souladu s ustanovením 115 cit. vodního zákona, 44 odst. 1, 47 odst. 1 a 144 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a 112 odst. 1 cit. stavebního zákona, že uvedeným dnem podání návrhu (žádosti) bylo zahájeno vodoprávní řízení ve výše uvedené věci. Současně k projednání návrhu nařizuje ústní jednání spojené s místním šetřením na den 13. března 2015 ve 9.00 hod. ( pátek ) se schůzkou pozvaných v kanceláři obecního úřadu Stachy a následně na místě stavby a k němuž zve účastníky řízení a dotčené orgány státní správy. Dle 36 odst. 3 správního řádu účastníci mají možnost před vydáním rozhodnutí ve věci se vyjádřit k jeho podkladům. Vodoprávní úřad podle ustanovení 115 odst. 8 cit. vodního zákona, 112 odst. 1 cit. stavebního zákona a 144 odst. 1 a 2 správního řádu upozorňuje účastníky řízení a dotčené orgány, že závazná stanoviska a námitky, případně důkazy mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc k zastupování v předmětné věci. Do doby konání ústního jednání mohou účastníci nahlédnout do podkladů rozhodnutí na Městském úřadu Vimperk, odboru životního prostředí, pracovišti na Náměstí Svobody 8, 1 patro, číslo dveří 23 a to každé pondělí a středu od 7.30 do a od do hod., v ostatní dny doporučujeme návštěvu předem telefonicky domluvit. K námitkám účastníku řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. Poučení : Účastník řízení může podle 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

16 Toto oznámení se vyvěsí po dobu 15 dnů na úřední desce a též způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s 25 správního řádu. Příloha : situace k nahlédnutí na odboru ŽP Ing. Josef Kotál vedoucí odboru ŽP Datum vyvěšení : (razítko, podpis) Datum sejmutí : (razítko, podpis) Účastníci řízení podle 27 odst. 1 správního řádu doporučeně : Žadatel-stavebník : Obec Stachy, Stachy 200, Stachy, IČ prostřednictvím zplnomocněného zástupce STAVOPLAST KL spol. s.r.o., Stachy 266, Stachy, IČ , zastoupená jednatelem společnosti Ladislavem Boříkem

17 Účastníci řízení dle 27 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou : Vlastníci pozemkků pro stavbu a ti co mají k pozemku (kům) právo odpovídající věcnému břemenu, jejichž práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena: Obec Stachy, Stachy 200, Stachy, IČ , vlastník pozemků dle situace ozn. v projektu 2.1: č. 2123/1, 336/4, 687/3, 2152/14 a 2123/3, k.ú. Stachy dle situace ozn. v projektu 2.2: č. 2142/1 k.ú. Stachy dle situace ozn. v projektu 2.4: č. 2195/30 a 2195/45 k.ú. Stachy dle situace ozn. v projektu 2.5: č. 85/2, 1163/16, 87/3, 87/6, 89/1, 2392, 2152/7, 2145/1, 2152/24, 2145/11, 2138/1, 2133/1, 2133/5, 2137, 63/4, 63/2, 1160/6, 1169/5, 1167/2, 1167/5, 1152/4, 1152/6 a k.ú. Stachy. dle situace ozn. v projektu 2.6: č. 119/1, 117/2, 387/1, 2149, 2150/1 a 2150/12 k.ú. Stachy. dle situace ozn. v projektu 2.7: č. 11/2, 385/37, 385/40, 385/39, 388/1, 394/2, 393, 392/1, 386, 395 a k.ú. Jaroškov. prostřednictvím zplnomocněného zástupce STAVOPLAST KL spol. s.r.o., Stachy 266, Stachy, IČ , zastoupená Ladislavem Boříkem, jednatelem společnosti Ostatní vlastníci pozemků dle situace v projektu 2.1. : František Švarc, nar. 1945, Jáchymov 138, Stachy p.p.č. 698/1 k.ú. Stachy Martin Sedlák, nar.1971, Ujčín 31, Kolinec p.p.č. 698/6, 698/6 k.ú. Stachy Monika Valentová, nar. 1971, Jáchymov 133, Stachy - p.p.č. 698/6, 698/6 k.ú. Stachy Milan Oldřich, nar. 1972, Jáchymov 437, Stachy - p.p.č. 698/7 k.ú. Stachy MUDr. Michal Votruba, nar. 1949, Seifertova 426, Veltrusy p.p.č. 687/4 k.ú. Stachy MUDr. Klára Randau, nar.1953, Englischviertelstrasse 21, 8032, Zürich, Schveiz p.p.č.336/1 k.ú. Stachy Ing.arch. Jana Langerová, nar.1949, Václavkova 176/2, Dejvice, Praha p.p.č. 336/1 k.ú. Stachy Ostatní vlastníci pozemků dle situace v projektu 2.2. : František Kopf, nar.1976, Michalov 186, Stachy p.p.č. 762/2 a 762/3 k.ú. Stachy Pavlína Kopfová, nar.1976, Michalov 186, Stachy p.p.č. 762/2 a 762/3 k.ú. Stachy Ostatní vlastníci pozemků dle situace v projektu 2.3. : Jiří Švarc, nar.1951, Veská 5/5, Černice Plzeň p.p.č. 283/3 k.ú. Stachy Vladimír Doseděl, nar. 1975, Michalov 398, Stachy p.p.č. 283/6 a 283/7 k.ú. Stachy Helena Dosedělová, nar. 1976, Michalov 398, Stachy p.p.č. 283/6 a 283/7 k.ú. Stachy Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice, IČ p.p.č. 2195/76 k.ú. Stachy

18 Ostatní vlastníci pozemků dle situace v projektu 2.4. : Vladimír Doseděl, nar. 1975, Michalov 398, Stachy p.p.č. 283/6 a 283/7 k.ú. Stachy Helena Dosedělová, nar. 1976, Michalov 398, Stachy p.p.č. 283/6 a 283/7 k.ú. Stachy JUDr.Ph.D. Jan Pavlok, nar. 1953, Krasnojarská 682/12, Vršovice, Praha 10 p.p.č. 283/8 a 283/10 k.ú. Stachy JUDr.Eva Pavloková, nar. 1953, Krasnojarská 682/12, Vršovice, Praha 10 p.p.č. 283/8 a 283/10 k.ú. Stachy V & K Servis Stachy, spol. s r.o., Michalov 387, Stachy, IČ p.p.č. 283/14 k.ú. Stachy Josef Voldřich, nar. 1939, Kyselova 1189/7, Kobylisy, Praha p.p.č. 273/1, 277/4 a 283/13 k.ú. Stachy Ing. Marie Voldřichová, nar. 1951, Konstantinova 1493/38, Chodov, Praha p.p.č. 273/1, 277/4 a 283/13 k.ú. Stachy Bc. Jitka Umová, nar.1971, Bulharská 717/35, Vršovice, Praha p.p.č. 273/12 k.ú. Stachy František Vastl, nar.1957, Boubínská 121/59, Vimperk p.p.č. 373/10 k.ú. Stachy Josef Trázník, nar.1968, Stachy 412, Stachy p.p.č. 273/15 k.ú. Stachy Marie Fuchsová, nar.1948, Stachy 75, Stachy p.p.č. 273/16 k.ú. Stachy Mudr.Rudolf Voldřich, nar.1948, Nerudova 1111, Sušice p.p.č. 262/12, 273/7 a 2195/26 k.ú. Stachy Ostatní vlastníci pozemků dle situace v projektu 2.5. : Marek Hadrava, nar.1968, Vorařská 2075/2, Modřany Praha p.p.č. 89/2 k.ú. Stachy Michaela Koláčná, nar.1978,prosecká 848/97, Prosek, Praha p.p.č. 89/2 k.ú. Stachy RNDr.Josef Voldřich, CSc., U Hřbitova 625/33, Skvrňany, Plzeň p.p.č. 2138/7 k.ú. Stachy Ostatní vlastníci pozemků dle situace v projektu 2.6. : RNDr.Jiří Novák, CSc. nar.1950, Strašínská 1232/35, Strašnice, Praha 10 p.p.č. 117/6 k.ú. Stachy Ing. Vladimír Novák, nar.1945, Sídliště 342, Stachy - p.p.č. 117/6 k.ú. Stachy Ostatní vlastníci pozemků dle situace v projektu 2.7. : Milan Král, nar.1968, Valentova 1744/4, Praha p.p.č. 387/8 k.ú. Jaroškov Alena Kojanová, nar.1958, Jaroškov 41, Stachy - p.p.č. 385/41 k.ú. Jaroškov Antonín Žižka, nar. 1945, Děčín XXIV Krásný Studenec 120, Děčín - p.p.č. 84/1 k.ú. Jaroškov Ivona Kubičková, nar. 1980, Jaroškov 5, Stachy - p.p.č. 82 k.ú. Jaroškov Jiří Vintr, nar.1959, Jaroškov 27, Stachy - p.p.č. 388/6 k.ú. Jaroškov Josef Žižka, nar.1949, Jaroškov 28, Stachy - p.p.č. 274/3 k.ú. Jaroškov Jana Brabcová, nar.1945, Jaroškov 16, Stachy - p.p.č. 398 a 399 k.ú. Jaroškov Petr Vácha, nar.1977, Jaroškov 21, Stachy - p.p.č. 18/13 k.ú. Jaroškov Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice, IČ p.p.č. 392/2 k.ú. Jaroškov

19 Vlastník (ci) sousedících pozemků a staveb a ti co mají k sousedícím pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu jehož (jejichž) vlastnické právo může být navrhovanou stavbou přímo dotčeno : Katastrální území Stachy p.č. 2176/1, p.č. 730/2, p.č. 295/151, p.č. 2195/52, p.č. 2176/10, p.č. 730/6, p.č. 295/152, p.č. 283/10, p.č. 687/4, p.č. 730/7, p.č. 295/191, p.č. 283/20, p.č. 698/5, p.č. 730/9, p.č. st. 763, p.č. 283/11, p.č. 698/6, p.č. 735/3, p.č. 2195/1, p.č. 283/2, p.č. 699, p.č. 735/4, p.č. 2195/18, p.č. 283/9, p.č. 711/12, p.č. 762/3, p.č. 2195/19, p.č. 283/13, p.č. 711/13, p.č. 762/4, p.č. 2195/20, p.č. 283/14, p.č. 711/2, p.č. st. 216, p.č. 2195/26, p.č. 283/15, p.č. 721, p.č. st. 217/1, p.č. 2195/30, p.č. 2195/23, p.č. st. 90, p.č. st. 218, p.č. 2195/31, p.č. 2195/24, p.č. 698/1, p.č. st. 265, p.č. 2195/32, p.č. 277/4, p.č. 698/7, p.č. st. 266, p.č. 2195/33, p.č. 277/5, p.č. 2176/3, p.č. st. 273, p.č. 2195/34, p.č. 273/1, p.č. 687/6, p.č. st. 283, p.č. 2195/35, p.č. 273/13, p.č. 698/4, p.č. st. 292, p.č. 2195/45, p.č. 277/7, p.č. st. 723, p.č. st. 295, p.č. 2195/50, p.č. 281, p.č. st. 89, p.č. st. 367, p.č. 2195/51, p.č. 2195/27, p.č. 336/1, p.č. st. 388, p.č. 2195/79, p.č. 273/10, p.č. 687/1, p.č. st. 496, p.č. 221/16, p.č. 273/12, p.č. 725/3, p.č. 2195/76, p.č. 221/17, p.č. 273/15, p.č. 2123/1, p.č. 283/3, p.č. 2394/1, p.č. 277/8, p.č. 336/3, p.č. 295/1, p.č. 248/11, p.č. 277/9, p.č. 336/4, p.č. 295/104, p.č. 248/16, p.č. 273/9, p.č. 725/6, p.č. 295/108, p.č. 248/33, p.č. 2195/28, p.č. 2123/3, p.č. 295/123, p.č. 248/48, p.č. 262/12, p.č. 2152/14, p.č. 295/134, p.č. 248/49, p.č. 262/15, p.č. 2152/17, p.č. 295/135, p.č. 249/10, p.č. 273/14, p.č. 333/3, p.č. 295/137, p.č. 295/131, p.č. 273/16, p.č. 333/9, p.č. 295/148, p.č. 295/136, p.č. 2195/29, p.č. 334, p.č. 295/94, p.č. 295/149, p.č. 262/10, p.č. 335/1, p.č. st. 284/1, p.č. 295/158, p.č. 262/11, p.č. 729, p.č. st. 321/1, p.č. 295/31, p.č. 262/4, p.č. st. 47, p.č. st. 321/2, p.č. 295/33, p.č. 262/9, p.č. 336/2, p.č. st. 321/3, p.č. 295/53, p.č. 273/6, p.č. 687/3, p.č. st. 347, p.č. 781/5, p.č. 273/7, p.č. 2123/4, p.č. st. 348, p.č. 789/5, p.č. 295/140, p.č. 2123/5, p.č. st. 361, p.č. 803, p.č. 295/51, p.č. 2123/6, p.č. 744/1, p.č. 819/3, p.č. 221/12, p.č. 2142/1, p.č. 762/2, p.č. 819/4, p.č. 2195/40, p.č. 2212, p.č. 745/3, p.č. 819/5, p.č. 2434, p.č. 292/2, p.č. 745/5, p.č. 830/2, p.č. 2435, p.č. 295/102, p.č. 762/5, p.č. 833, p.č. 248/5, p.č. 295/105, p.č. 766/1, p.č. 932/18, p.č. 1163/16, p.č. 295/114, p.č. 2195/22, p.č. 932/19, p.č. 2198, p.č. 295/124, p.č. 2195/25, p.č. 932/20, p.č. 67/1, p.č. 295/3, p.č. 283/1, p.č. 932/21, p.č. 67/3, p.č. 295/75, p.č. 283/5, p.č. 932/7, p.č. 85/3, p.č. 295/81, p.č. 283/6, p.č. 932/9, p.č. 85/4, p.č. 295/85, p.č. 283/7, p.č. st. 246, p.č. 85/6, p.č. 295/9, p.č. 283/8, p.č. st. 364, p.č. 85/8, p.č. 730/1, p.č. 295/100, p.č. st. 370/1, p.č. st. 368,p.č. st. 465/2, p.č. 2447, p.č. 2133/5, p.č. st. 459, p.č. 1160/1, p.č. 53/2, p.č. 2135/4, p.č. 1152/3, p.č. 1160/5, p.č. st. 12, p.č. 2136/3, p.č. 1152/5, p.č. 1160/6, p.č. st. 13/3, p.č. 2137, p.č. 1152/7, p.č. 1160/7, p.č. st. 13/4, p.č. 2155/4, p.č. st. 442, p.č. 1160/8, p.č. st. 14/2, p.č. 420/1, p.č. 117/3, p.č. 1160/9, p.č. st. 14/7, p.č. 62/1, p.č. 117/4, p.č. 1163/15, p.č. st. 221, p.č. st. 244/1, p.č. 119/1, p.č. 1163/17, p.č. st. 222/1, p.č. st. 245/1, p.č. 119/25, p.č. 1163/20, p.č. st. 227/1, p.č. st. 310, p.č. 122, p.č. 46/5, p.č. 1158, p.č. st. 317, p.č. 117/2, p.č. 47/2, p.č. 1169/5, p.č. st. 327, p.č. 117/6, p.č. 63/1, p.č. 2138/7, p.č. st. 332, p.č. 119/2, p.č. 63/2, p.č. 46/6, p.č. st. 356, p.č. 119/23, p.č. 63/3, p.č. 55, p.č. st. 357, p.č. 119/24, p.č. 85/2, p.č. 57/1, p.č. st. 369, p.č. 119/3, p.č. 85/5, p.č. 57/4, p.č. st. 387, p.č. 119/4, p.č. 87/3, p.č. 62/3, p.č. 1154/1, p.č. 119/5, p.č. 87/6, p.č. 63/4, p.č. 1155, p.č. 119/6, p.č. 89/3, p.č. st. 241, p.č. 1156, p.č. 119/7, p.č. st. 524, p.č. st. 261, p.č. 62/2, p.č. 119/8, p.č. 87/1, p.č. st. 291, p.č. 62/4, p.č. 124/1, p.č. 89/1, p.č. st. 443, p.č. 62/5, p.č. 124/2, p.č. 87/2, p.č. st. 444, p.č. 63/5, p.č. 124/4, p.č. 87/4, p.č. st. 467, p.č. 1152/1, p.č. 127/1, p.č. 89/2, p.č. st. 469/1, p.č. 1152/4, p.č. 127/2, p.č. 89/6, p.č. st. 469/10, p.č. 1152/8, p.č. 2149, p.č. 2392, p.č. st. 469/11, p.č. 1153/1, p.č. 2150/1, p.č. 89/7, p.č. st. 469/12, p.č. 1167/1, p.č. 98, p.č. st. 372, p.č. st. 469/2, p.č. 1167/10, p.č. 116/1, p.č. 2152/24, p.č. st. 469/3, p.č.

20 /2, p.č. 117/1, p.č. 2152/7, p.č. st. 469/4, p.č. 1167/3, p.č. 117/5, p.č. 2145/18, p.č. st. 469/5, p.č. 1167/32, p.č. 139, p.č. 2145/7, p.č. st. 469/6, p.č. 1167/33, p.č. 142, p.č. 2152/1, p.č. st. 469/7, p.č. 1167/34, p.č. 146/1, p.č. 86/1, p.č. st. 469/8, p.č. 1167/35, p.č. 146/2, p.č. 89/5, p.č. st. 469/9, p.č. 1167/4, p.č. 160/5, p.č. st. 229, p.č. 1008/11, p.č. 1167/5, p.č. 161/2, p.č. st. 230, p.č. 1008/5, p.č. 1167/6, p.č. 165/1, p.č. 2145/4, p.č. 1010/1, p.č. 1167/7, p.č. 165/6, p.č. st. 272, p.č. 1150/2, p.č. 1167/8, p.č. 165/7, p.č. st. 28, p.č. 1152/2, p.č. 1167/9, p.č. 165/8, p.č. st. 29, p.č. 1152/6, p.č. 1169/1, p.č. 2150/10, p.č. st. 31, p.č. 1153/2, p.č. 1169/10, p.č. 2150/12, p.č. st. 32, p.č. 1154/2, p.č. 1169/16, p.č. 2150/13, p.č. 2145/1, p.č. 1173/2, p.č. 1169/6, p.č. 2150/14, p.č. 2145/11, p.č. 16/8, p.č. 1169/7, p.č. 2150/15, p.č. st. 15, p.č. 17/10, p.č. 1169/8, p.č. 2150/7, p.č. 2133/1, p.č. 17/3, p.č. 1169/9, p.č. 170/3, p.č. 2138/1, p.č. 17/5, p.č. 2138/3, p.č. 2150/8, p.č. 2145/25, p.č. 17/8, p.č. st. 485,, p.č. 2414, p.č. 17/9, p.č. st Katastrální území Jaroškov p.č. 387/1, p.č. 385/46, p.č. st. 48, p.č. 125/1, p.č. 13, p.č. 385/7, p.č. 94, p.č. 392/2, p.č. 333/1, p.č. 385/8, p.č. 98/1, p.č. st. 9, p.č. 333/2, p.č. 385/9, p.č. 98/2, p.č. st. 10, p.č. 337, p.č. 388/1, p.č. 98/3, p.č. st. 12/1, p.č. 385/26, p.č. st. 64, p.č. 98/4, p.č. st. 13, p.č. 385/40, p.č. 320/3, p.č. 98/5, p.č. st. 14, p.č. 387/2, p.č. 320/4, p.č. 101/1, p.č. st. 16, p.č. 387/7, p.č. 322/2, p.č. 393, p.č. st. 17, p.č. 387/8, p.č. 323, p.č. 394/1, p.č. 19, p.č. 331, p.č. 1/3, p.č. 394/3, p.č. st. 26/1, p.č. 385/37, p.č. 2, p.č. 395, p.č. 75/2, p.č. 10/1, p.č. 3/1, p.č. 405, p.č. 101/4, p.č. 10/2, p.č. 7/1, p.č. 406, p.č. 104, p.č. 11/1, p.č. 7/6, p.č. 84/1, p.č. 105, p.č. st. 29, p.č. 18/17, p.č. 89/1, p.č. 107/2, p.č. 329, p.č. 18/18, p.č. 89/3, p.č. 108, p.č. 330, p.č. st. 22, p.č. 89/5, p.č. 109/2, p.č. 385/10, p.č. st. 23, p.č. 92, p.č. 220, p.č. 385/35, p.č. st. 30, p.č. 95/1, p.č. 266/1, p.č. 7/3, p.č. st. 31, p.č. 95/2, p.č. 266/3, p.č. 7/4, p.č. st. 32, p.č. 114/2, p.č. 268, p.č. 11/2, p.č. st. 49, p.č. 394/2, p.č. 389/1, p.č. st. 18, p.č. st. 68, p.č. 58/2, p.č. 389/4, p.č. st. 19, p.č. 269/2, p.č. 58/3, p.č. 390/7, p.č. st. 20, p.č. 272/4, p.č. 58/4, p.č. 392/1, p.č. st. 21, p.č. 273/1, p.č. 68, p.č. 398, p.č. st. 27, p.č. 274/1, p.č. 69/1, p.č. 399, p.č. st. 33, p.č. 274/2, p.č. 69/2, p.č. 402, p.č. st. 36, p.č. 274/3, p.č. 75/1, p.č. 403, p.č. st. 37, p.č. 276/2, p.č. 75/13, p.č. 1/4, p.č. st. 39, p.č. 276/4, p.č. 75/16, p.č. 18/2, p.č. st. 40, p.č. 276/8, p.č. 75/17, p.č. 18/7, p.č. st. 67, p.č. 386, p.č. 75/18, p.č. 18/8, p.č. 320/2, p.č. 388/2, p.č. 75/19, p.č. st. 24, p.č. 385/12, p.č. 388/3, p.č. 75/3, p.č. st. 1/1, p.č. 385/13, p.č. 388/4, p.č. 75/4, p.č. st. 2, p.č. 385/14, p.č. 388/5, p.č. 75/7, p.č. 18/14, p.č. 385/15, p.č. 388/6, p.č. 82, p.č. 28/1, p.č. 385/16, p.č. st. 4, p.č. 88/2, p.č. 28/3, p.č. 385/17, p.č. 18/13, p.č. 88/4, p.č. 28/4, p.č. 385/18, p.č. 18/3, p.č. 88/5, p.č. 28/5, p.č. 385/20, p.č. 20, p.č. 118, p.č. st. 46, p.č. 385/22, p.č. 21, p.č. 392/13, p.č. 75/21, p.č. 385/23, p.č. 23, p.č. 392/6, p.č. 112, p.č. 385/32, p.č. 24/1, p.č. 392/8, p.č. 392/3, p.č. 385/33, p.č. st. 25, p.č. 75/20, p.č. 385/34, p.č. 25/1, p.č. 392/9, p.č. 385/39, p.č. 27/1, p.č. st. 11, p.č. 385/41, p.č. st. 28, p.č. 120, p.č. 385/42, p.č. st. 34/1, p.č. 121, p.č. 385/43, p.č. st. 35/2, p.č Ostatní účastníci : AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín 30, PSČ Nýrsko, okres Klatovy, CZ, IČ provozovatel veřejného vodovodu a veřejné kanalizace Stachy Obec Stachy, 200, Stachy, CZ, IČ účastník dle 115 vodního zákona E.ON Česká republika, s. r. o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, CZ, IČ správce sítí Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, Praha 4, CZ, IČ správce sítí Obec Stachy, 200, Stachy, CZ, IČ správce sítí (veřejné osvětlení) Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5, CZ, IČ správce vodního toku Jáchymovský potok

V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení

V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 02.05.2013 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 10395/13-KUB VYŘIZUJE: Jan

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení

V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 03.03.2010 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 7354 /10-535/10-KUB VYŘIZUJE:

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor životního prostředí pracoviště: náměstí Svobody 8/3, Vimperk.

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor životního prostředí pracoviště: náměstí Svobody 8/3, Vimperk. Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk Odbor životního prostředí pracoviště: náměstí Svobody 8/3, 385 17 Vimperk Váš dopis zn: Ze dne: 36.08.2019 Číslo jednací: MUVPK-ŽP 29935/19-LAJ Spisová

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor životního prostředí pracoviště: náměstí Svobody 8/3, Vimperk.

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor životního prostředí pracoviště: náměstí Svobody 8/3, Vimperk. Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk Odbor životního prostředí pracoviště: náměstí Svobody 8/3, 385 17 Vimperk Váš dopis zn: Ze dne: Číslo jednací: MUVPK-ŽP 11180/19-LAJ Spisová značka:

Více

Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. VUP 3167/14-RAJ Jana Randáková 388 459 047 R O Z H O D N U T Í

Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. VUP 3167/14-RAJ Jana Randáková 388 459 047 R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 990/2011-Raj VUP 3167/14-RAJ Jana Randáková 388 459 047 DATUM: 17.02.2014

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor životního prostředí pracoviště: náměstí Svobody 8/3, Vimperk OZNÁMENÍ

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor životního prostředí pracoviště: náměstí Svobody 8/3, Vimperk OZNÁMENÍ Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk Odbor životního prostředí pracoviště: náměstí Svobody 8/3, 385 17 Vimperk Váš dopis zn: Ze dne: Číslo jednací: MUVPK-ŽP 6147/19-LAJ Spisová značka:

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a

V e ř e j n á v y h l á š k a Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 26. 07. 2010 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 22237/10-1702/10-KUB VYŘIZUJE:

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí. A. R o z h o d n u t í

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí. A. R o z h o d n u t í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 12.02.2014 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 3165/14-KUB VYŘIZUJE: Jan

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 2880/13/ZPR/Kal V Sušici dne 5.12.2013 Spisov á značka: 2759/13/ZPR/Kal

Více

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j. / ze dne: Číslo jednací:

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy Čj.: MUP/30580/2014/02/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon : +420 388 607 503 Fax : +420

Více

Steinbrenerova 6, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. VÚP /2082/09, VÚP /2081/09 Ka-13 Pavel Kavlík

Steinbrenerova 6, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. VÚP /2082/09, VÚP /2081/09 Ka-13 Pavel Kavlík Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 22.7.2009 VÚP 328.3-1412/2082/09, VÚP 330-1411/2081/09

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor životního prostředí nám. Republiky 52, Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor životního prostředí nám. Republiky 52, Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor životního prostředí nám. Republiky 52, VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE : NAŠE ZN.- Č.J: MUHT 2403/2012 (100/2012 ŽP/VH/No) PID: MUHTX003894L SpZn: ŽP 2403/2012 VYŘIZUJE: M.Nový TEL

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 01 Náchod, ID DS: gmtbqhx odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spis.zn.: 15494/2012/VÝST/P/,

Více

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení Veřejná vyhláška ODBOR VODNÍHO A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO ODDĚLENÍ STÁTNÍ SPRÁVY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ VODOPRÁVNÍ ÚŘAD VÁŠ DOPIS ZN.: 712/018156/2018/ZVy ZE DNE: 2018-08-30 NAŠE ČJ.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 SPIS. ZN.: VÝST-430/2013-Va Č.J.: PDMUJA 2501/2013 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 29.01.2013 Jana Vágnerová 491 847 255 vagnerova@jaromer-josefov.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 14886 /12-SEB-1098/12-326.1-11 Vyřizuje:

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

- V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A -

- V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 5587/2012-Raj VUP 22903/12-RAJ Jana Randáková 388 459 047 DATUM: 13.11.2012

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování O Z N Á M E N Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování O Z N Á M E N Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 2865/11-95/11-RAJ-328.3-330 Vyřizuje: Jana Randáková Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 04.02.2011

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Vaše čj.: Ze dne: Naše sp. zn.: MU/12031/2011/3726/2/ŽP-VH Naše č.j.: MU/12033/2011/ŽP-VH Vyřizuje: Ing. Lucie Navrátilová Tel.: 581 722 224 E-mail: lnavratilová@mesto-lipnik.cz Počet listů: 5 Počet listů

Více

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a pozvánka k ústnímu jednání Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a pozvánka k ústnímu jednání Veřejná vyhláška ODBOR VODNÍHO A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ ODDĚLENÍ STÁTNÍ SPRÁVY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: MMB/0474615/2017 SPIS ZN.: OVLHZ/MMB/0452745/2017

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/33125-09/3685-2009/bre Dvůr Králové nad Labem, dne 26. srpna 2009

Více

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Č.j. 5328/2010/STU3 Hrušovany nad Jevišovkou 21. 7. 2010 Spisová značka: S-6819/2009 Spis.č. UR 503/09 Vyřizuje:

Více

OZNÁMENÍ O OPAKOVANÉM ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ O OPAKOVANÉM ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště: Nad Stadiónem 199, Vimperk

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště: Nad Stadiónem 199, Vimperk Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk Odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště: Nad Stadiónem 199, 385 17 Vimperk Číslo jednací: MUVPK-OD 17172/18-NOV Spisová značka: 3163/2018

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Počet listů: Příloh/listů: Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Ball

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad 1 Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002JVSL VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 26.1.2012 SPIS. ZNAČKA: 88/2012/VaŽP/Hli ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP/2275/2012/Hli

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Vaše čj.: Ze dne: Naše sp. zn.: MU/03006/2013/2/ŽP-VH Naše č.j.: MU/03798/2013/ŽP-VH Vyřizuje:

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení

V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 23.08.2010 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 27779 /10-1988/10-KUB VYŘIZUJE:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 21806/12-SEB-1797/12-326.1-13 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Blatná odbor životního prostředí vodoprávní úřad

Městský úřad Blatná odbor životního prostředí vodoprávní úřad Městský úřad Blatná odbor životního prostředí vodoprávní úřad tř. T. G. Masaryka 322 388 11 Blatná tel. 383 416 111 Spisová značka: OŽP 09/7108-1/2017/Ja Obec Škvořetice Vydáno dne: 9. 8. 2017 Škvořetice

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 21624/12-SEB-3409/12-326.1-8 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR odbor životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR odbor životního prostředí nám. Míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail:posta@novy-bor.cz SPIS. ZN.: ŽP4 117/2011/123/J Č.J.: MUNO 63872/2011 VYŘIZUJE:

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Datová schránka: 6pxbwa9

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Datová schránka: 6pxbwa9 Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Datová schránka: 6pxbwa9 Vaše čj.: Ze dne: Naše sp. zn.: MU/23400/2016/5173/2/ŽP-VH Naše. č.j.:

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX0022VNF VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 17.12.2010 SPIS. ZNAČKA: 10/2011/VaŽP/Hli ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP/65/2011/Hli VYŘIZUJE:

Více

OZNÁMENÍ o zahájení vodoprávního řízení veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ o zahájení vodoprávního řízení veřejná vyhláška MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Odbor životního prostředí a zemědělství Palackého 115 738 22 Frýdek-Místek *MMFMX008AVCT* VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: MMFM 128310/2011 SP. ZN. MMFM_S 16445/2011/OŽPaZ/KliR

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002RXBO VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 21.12.2013 SPIS. ZNAČKA: 63/2013/VaŽP/Gu ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP 545/2013 VYŘIZUJE:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 5820/13-SEB-1165/12-326.1-44 Vyřizuje:

Více

Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ Počet listů příloh:0 Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Spisová značka: Č.j.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: V Prachaticích dne 30.07.2013

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice Odbor výstavby a územního plánování Naše č.j.: MH/13478/2018 Spisová značka: MH/09560/2018/OVÚP/Pa Dle rozdělovníku Vyřizuje: Panušková Telefon: 371 430 543 E-mail:

Více

Steinbrenerova 6, VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, Vimperk. odbor výstavby a územního plánování

Steinbrenerova 6, VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, Vimperk. odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, Vimperk odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 058 Ve Vimperku dne: 5. ledna 2010

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 16020/13-SEB-2597/13-326.1-16 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování pracoviště: Nad Stadiónem 199, Vimperk

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování pracoviště: Nad Stadiónem 199, Vimperk Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk Odbor výstavby a územního plánování pracoviště: Nad Stadiónem 199, 385 17 Vimperk Váš dopis zn: Ze dne: Číslo jednací: MUVPK-VÚP 9881/19-SEB Spisová

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ *MUKHSP04530044 * MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor životního prostředí sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 364,

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a R o z h o d n u t í

V e ř e j n á v y h l á š k a R o z h o d n u t í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 03.03.2010 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 6733 /10-535/10-KUB VYŘIZUJE:

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk OZNÁMENÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk OZNÁMENÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 6231/2012-Jan VUP 21526/13-JAN-6231/2012 Marie Janoušková 388 459

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon.: E-mail: Vedoucí oddělení: MeUKM/039859/2014/02/OZP/Vo

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše čj.: KRNOZP-13035/2019 MUZA Naše sp. zn.: ZP-19132019-MUZA 231.2 V/5 Vyřizuje: Bc. Adéla Mužíková

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/96197/Dre/2012 (SSSÚ/96196/Dre/2012) ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/96197/2012-4

Více

OZNÁMENÍ. Prostřední Svince

OZNÁMENÍ. Prostřední Svince Městský úřad Český Krumlov odbor životního prostředí a zemědělství Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel. 380 766 111, fax 380 766 101 Vyřizuje: Petr Šipon, DiS. E-mail: petr.sipon@mu.ckrumlov.cz Telefon:

Více

Oznámení o zahájení stavebního řízení VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Oznámení o zahájení stavebního řízení VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor dopravy a silničního hospodářství Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: DSH/7932-15/2224-2015/JNB Viz rozdělovník VYŘIZUJE: Bc. Dagmar

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: SU/7605-17/ 3618-2017/Hro

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště ul. Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 3467/16/DOP/JLa Č.j.: MULTM/0010850/17/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Tel.: 416

Více

Steinbrenerova 6, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. VÚP /1240/09, VÚP /1239/09 Ka-15 Pavel Kavlík O Z N Á M E N Í

Steinbrenerova 6, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. VÚP /1240/09, VÚP /1239/09 Ka-15 Pavel Kavlík O Z N Á M E N Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 4.5.2009 VÚP 328.3-767/1240/09, VÚP 330-766/1239/09

Více

Městský úřad Žamberk

Městský úřad Žamberk Vloženo: 3.9.2010 Městský úřad Žamberk Stavební úřad Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: 23006/2010/STAV-5 Spisová značka: 23006/2010/STAV Počet listů/příloh/listů příloh: 2/0/0 Vyřizuje: Jitka Brůnová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 2679/12-SEB-313/10-326.1-122 Vyřizuje:

Více

Spis.značka S-META 7578/2018/JJah Tábor. Oprávněná úřední osoba Ing. Josef Jahelka / OZNÁMENÍ

Spis.značka S-META 7578/2018/JJah Tábor. Oprávněná úřední osoba Ing. Josef Jahelka / OZNÁMENÍ M ě s t s k ý ú ř a d T á b o r O d b o r ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í Husovo náměstí 2980, 390 02 Tábor *S00FX019GQ2W* S00FX019GQ2W Spis.značka S-META 7578/2018/JJah Tábor Číslo jednací METAB 7599/2018/OŽP/JJah

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 15424/12-SEB-1010/11-326.1-51 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 24459 /12-SEB-4583/12-326.1-31 Vyřizuje:

Více

Stavbou jsou dotčeny pozemky p.č. 2111/112, 2548/7, 2458/6, 2548/5, 2400/4, 2400/2 a 2593 v k.ú. Polná.

Stavbou jsou dotčeny pozemky p.č. 2111/112, 2548/7, 2458/6, 2548/5, 2400/4, 2400/2 a 2593 v k.ú. Polná. Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava 03.04.2019 MMJ/OŽP/47366/2019-DoJ Bc. Doskočil/3322 23.04.2018 SZ-MMJ/OŽP/11204/2019/2 oprávněná úř. osoba jihlvp19v00miz jiri.doskocil@jihlava-city.cz

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. VÚP 328.3-1790/2386/08, VÚP 330-1791/2387/08 Ka Pavel Kavlík O Z N Á M E N Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. VÚP 328.3-1790/2386/08, VÚP 330-1791/2387/08 Ka Pavel Kavlík O Z N Á M E N Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 22.9.2008 VÚP 328.3-1790/2386/08, VÚP 330-1791/2387/08

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, tel.:465 461 560, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963 Naše čj.: Spisová značka:

Více

Steinbrenerova 6, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování

Steinbrenerova 6, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: VÚP 328.3 2390 / 3377 / 09 Ja-35 VÚP 330 2389 / 3376 / 09 Ja-35 Marie Janoušková Telefon:

Více

Steinbrenerova 6, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování

Steinbrenerova 6, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 33141/11-1385/10-SEB-326.1-64 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy C.j.: Výst.28/10/Roš. Dolní Benešov, dne 17.4. 2010 Vyřizuje : Ing. Rošíková Tel. : 553 651 285 Č. spisu: 520/2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ

Více

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 566/09/SÚ/Ran 2531/09/SÚ Ranglová 352 370 433, 352

Více

Městský úřad Třešť Revoluční 20/ Třešť

Městský úřad Třešť Revoluční 20/ Třešť Městský úřad Třešť Revoluční 20/1 589 14 Třešť Odbor stavební úřad Tel: 567 584 925, Fax: 567 224 125 E-mail: rudolf@trest.cz www.trest.cz Váš dopis ze dne 09.02.2016 Číslo jednací 745/2016-66/2016-8/2016-STU

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 326.1-12/19/09 ŠE-95 Vyřizuje: Ing.

Více

Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, VIMPERK. VUP 22545/12-RAJ Jana Randáková DATUM: O Z N Á M E N Í

Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, VIMPERK. VUP 22545/12-RAJ Jana Randáková DATUM: O Z N Á M E N Í Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 5490/2012-Raj VUP 22545/12-RAJ Jana Randáková 388 459 047 DATUM: 07.11.2012

Více

Městský úřad Trutnov odbor výstavby

Městský úřad Trutnov odbor výstavby Městský úřad Trutnov odbor výstavby Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘ. OSOBA: TEL.: E-MAIL: 2010/12101/V/SIO/2717 2010/12099/V/SIO/2715 Spisový znak: 330 Skartační znak V/5 Ondřej

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O z n á m e n í o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O z n á m e n í o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http:// www.zliv.cz čj. 2486/zah/10-La Zliv, dne 15.11.2010 Vyřizuje: Ing.Lamošová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O z

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MěÚP 1187/2010/Hli - 1 - Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX001T2NS VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 1.3.2010 SPIS. ZNAČKA: 146/2010/VaŽP/Hli ČÍSLO JEDNACÍ:

Více

Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, Č. I, 2. I Viz rozdělovnfk: Čís. I'd. Tel.: 386804009 OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, Č. I, 2. I Viz rozdělovnfk: Čís. I'd. Tel.: 386804009 OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, Č. I, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice I Viz rozdělovnfk:

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa /A/20

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa /A/20 Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa 231.2.3/A/20 43/OŽP/2016 Váš dopis zn.: Ze dne 22.09.2016 Spisová značka: Ev. č. dokumentu Č. j. dokumentu:

Více

Stavbou jsou dotčeny pozemky p.č. 795/56, 1442/1, 876/40, 920/22, 882, 884, 888/1, 920/2, 895/2 k.ú. Velký Beranov.

Stavbou jsou dotčeny pozemky p.č. 795/56, 1442/1, 876/40, 920/22, 882, 884, 888/1, 920/2, 895/2 k.ú. Velký Beranov. Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava 28.11.2017 MMJ/OŽP/144590/2017-DoJ Bc. Doskočil/3322 20.12.2017 SZ-MMJ/OŽP/25820/2017/2 oprávněná úř. osoba jihlvp17v01nmg jiri.doskocil@jihlava-city.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D v Hrádku nad Nisou. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D v Hrádku nad Nisou. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání M Ě S T S K Ý Ú Ř A D v Hrádku nad odbor stavební a životního prostředí Horní náměstí 73 463 34 Tel.: 482 411 471, fax 482 411 499 V Hrádku nad dne 3.4. 2013 Spis.č.: UŘ /13 SŘ SP /13 Vyřizuje: Ing. Milan

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 28040/11-100/10-SEB-326.1-83 Vyřizuje:

Více

Dle rozdělovníku. Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením. Veřejná vyhláška

Dle rozdělovníku. Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením. Veřejná vyhláška Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava 03.04.2019 MMJ/OŽP/46517/2019-DoJ Bc. Doskočil/3322 09.05.2019 SZ-MMJ/OŽP/13630/2019/3 jiri.doskocil@jihlava-city.cz jihlvp19v00ppa

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 038 / 311 636 033, e-mail: havelkova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./3376/2017/Hv VYST-Hv/3720/2017

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje OZNÁMENÍ

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje OZNÁMENÍ ** M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č.j.: S-MI 17714/2013-SÚ-Co-4 tel/fax: 546419460, 546451525 V Ivančicích dne Vyřizuje: Ing.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spisová značka: 3516/2011/VÝST/Jž/, 3517/2011/VÝST/Jž/

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 030 / 311 636 181, e-mail: bibova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./4649/2015/B VYST-B/5019/2015

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ú P I C E odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ú P I C E odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ú P I C E odbor výstavby Pod Městem 624, 542 32 ÚPICE SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: S-252/2014/Pos Úp-2668/2014 Lenka Posdienová 499 859 077 stavebni.odbor@upice.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení *KUCBX00PV9GZ* KUCBX00PV9GZ O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 56763/2018/OZZL/3 Sp.zn.: OZZL 45635/2018/hery datum: 25.4.2018 vyřizuje:

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování pracoviště: Nad Stadiónem 199, Vimperk

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování pracoviště: Nad Stadiónem 199, Vimperk Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk Odbor výstavby a územního plánování pracoviště: Nad Stadiónem 199, 385 17 Vimperk Váš dopis zn: Ze dne: Číslo jednací: MUVPK-VÚP 8680/19-SEB Spisová

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor životního prostředí nám. Republiky 52, Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor životního prostředí nám. Republiky 52, Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor životního prostředí nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn VÁŠ DOPIS ZN.: --- ZE DNE : --- NAŠE ZN.- Č.J: MUHT 10208/2015 (421/2015 ŽP/VH) SpZn: ŽP 9791/2015 PID: MUHTX005KQI2

Více

Městský úřad Trhové Sviny Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkovo nám. 32, Trhové Sviny, tel ,

Městský úřad Trhové Sviny Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkovo nám. 32, Trhové Sviny, tel , Městský úřad Trhové Sviny Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkovo nám. 32, 374 01 Trhové Sviny, tel. 386301436, e-mail: silhosp2@tsviny.cz Značka Číslo jednací Vyřizuje Trhové Sviny SP - 5 MUTS/31462/16/Kas

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: MUMV214/2011/výst/Ad Ing. František Adam / 381 201 917 11.2.2011

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Nové Město nad Metují Odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel. 491 419 611, fax. 491 419 623 Spis. zn.: Č.j.:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a R o z h o d n u t í

V e ř e j n á v y h l á š k a R o z h o d n u t í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 16.04.2009 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 231/2-1132/1179/09/Kub-48

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Magistrát města České Budějovice O d b o r o c h r a n y ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostředí

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje Ředitelství silnic a dálnic České republiky, s. p. o. IČ 65993390 Správa Hradec Králové Pouchovská 401 503 41 Hradec Králové Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 23027/13-SEB-1123/11-326.1-94 Vyřizuje:

Více