V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání"

Transkript

1 Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 3163/15-KUB VYŘIZUJE: Jan Kubašta TEL: FAX: DATUM: Stachy Kanalizace, ČOV a vodovod - povolení k nakládání s vodami (vypouštění odpadních vod do vod povrchových) a povolení k vodním dílům podle 8 a 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Povolení k nakládání s podzemními vodami (čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny ze stavební jámy nové ČOV, jiné nakládání s podzemními vodami-vypouštění těchto vod do vodního toku Jáchymovský potok) podle 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání Dne podal žadatel (navrhovatel) Obec Stachy, Stachy 200, Stachy, IČ žádost o povolení stavby s označením Kanalizace, ČOV a vodovod v obci Stachy. Předmětná žádost byla podána na Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a ÚP na formuláři ozn. Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Tato žádosti byla následně předána Městskému úřadu Vimperk, odboru životního prostředí. Vzhledem k tomu, že žádost spolu s přílohami neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení, zejména nebyly podány žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, o povolení k nakládání s podzemními vodami - k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny, včetně jejich vypouštění do vodního toku, dále chyběla celá řada povinných dokladů dle přílohy č. 1, přílohy č. 3 a přílohy č. 8 k vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vodoprávní úřad usnesením ze dne pod č.j. ŽP 3957/14-KUB vodoprávní řízení přerušil a současně dne pod č.j. ŽP 3953/14-KUB vyzval žadatele o doplnění podané žádosti.

2 - 2 - Dne podal žadatel (navrhovatel) Obec Stachy, Stachy 200, Stachy, IČ žádost o povolení k nakládání s vodami spočívající ve vypouštění odpadních vod do vod povrchových na dobu 10-ti let od vydání kolaudačního souhlasu z nové navrhované ČOV Stachy a to do vodního toku Jáchymovský potok, IDVT , levý břeh, ř.km 0,480, čhp , , , , výusť na pozemku č. 1163/16 k.ú. Stachy a dne doplnil žádost o povolení stavby vodních děl s názvem Stachy Kanalizace, ČOV a vodovod podle 8, 38 a 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Orientační určení polohy místa výpusti (souřadnice X, Y v souřadnicovém systému S-JTSK) X= , Y= Dne podal žadatel (navrhovatel) Obec Stachy, Stachy 200, Stachy, IČ žádost o povolení výjimky k vypouštění odpadních vod do vod povrchových na dobu 14 dnů od doby odstavení stávající ČOV Stachy u autobusového nádraží typ VHS I (stávající ČOV u autobusového nádraží typ VHS I bude dle projektu přemístěna a následně bude používána jako mobilní ČOV po dobu výstavby nové ČOV) a to do vodního toku Jáchymovský potok, IDVT , levý břeh, ř.km 0,480, čhp , , , , výusť na pozemku č. 1163/16 k.ú. Stachy podle ustanovení 8 odst. 1 písm. c) a 38 odst. 12 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Orientační určení polohy místa výpusti (souřadnice X, Y v souřadnicovém systému S-JTSK) X= , Y= Dne podal žadatel (navrhovatel) Obec Stachy, Stachy 200, Stachy, IČ žádost o povolení k nakládání s vodami spočívající v čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny po dobu výstavby nové ČOV, ze stavební jámy nové ČOV, umístěné na pozemku č. 1163/16 k.ú. Stachy, čhp , , , podle 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Orientační určení polohy místa studny (souřadnice X, Y v souřadnicovém systému S-JTSK) X= , Y= Dne podal žadatel (navrhovatel) Obec Stachy, Stachy 200, Stachy, IČ žádost o povolení k nakládání s podzemními vodami-k jinému nakládání s nimi k jejich vypouštění do Jáchymovského potoka, po dobu výstavby nové ČOV, IDTV , ř.km 0,480, ze stavební jámy nové ČOV, umístěné na pozemku č. 1163/16 k.ú. Stachy, čhp , , , podle 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Orientační určení polohy místa vypouštění ze stavební jámy nové ČOV (souřadnice X, Y v souřadnicovém systému S-JTSK) X= , Y=

3 - 3 - Vodní dílo zahrnuje dle projektové dokumentace tyto stavební objekty: PS 01 Čistírna odpadních vod Očekávané průměrné současné látkové zatížení ČOV, odpovídající výše uvedenému počtu připojených obyvatel, lze odhadovat zhruba na úrovni EO. Rohy objektu ČOV: A_Y = ,34m X = ,42m B_ Y = ,73m X = ,78m C_ Y = ,89m X = ,02m D_ Y = ,50m X = ,67m ČS dočasná trvalá E_ Y = ,38m X = ,17m PS 02 Kanalizace Střed obce Stachy střed obce, DN250 DN300 splašková kanalizace celková délka 766,7 m Stoka A2 materiál, profil PP DN250 délka 245,0 m materiál, profil PP DN300 délka 273,0 m Přípojka do A2 materiál, profil PP DN250 délka 16,0 m Stoka A2-1 materiál, profil PP DN250 délka 54,0 m materiál, profil PP DN300 délka 80,7 m Stoka A2-1-1 materiál, profil PP DN250 délka 114,0 m Přepojení dešťové kanalizace materiál, profil PP DN400 celková délka 13,0 m PS 03 Propojovací potrubí ČOV Propojovací potrubí, DN250 DN500 celková délka 120,5 m Přítok do ČOV materiál, profil PP DN300 délka 43,8 m Přepad z DZ materiál, profil PP DN250 délka 40,0 m Odtok z ČOV materiál, profil PP DN300 délka 19,2 m Odlehčení z OK materiál, profil PP DN500 délka 17,5 m Přeložení drenážního potrubí materiál, profil PP DN500 celková délka 72,0 m PS 04 Kanalizace Studnice Studnice, DN250 splašková kanalizace celková délka 1 084,6 m Stoka A3 materiál, profil PP DN250 délka 926,2 m Stoka S3-5 materiál, profil PP DN250 délka 92,1 m Stoka A3-6 materiál, profil PP DN250 délka 66,3 m PS 05 Kanalizace Jaroškov Jaroškov, DN250 splašková kanalizace celková délka 713,8 m Jaroškov 1 materiál, profil PP DN250 délka 286,2 m Jaroškov 1-1 materiál, profil PP DN250 délka 88,6 m Jaroškov 1-2 materiál, profil PP DN250 délka 19,3 m Jaroškov 2 materiál, profil PP DN250 délka 319,7 m Dešťová kanalizace, DN300 celková délka 645,3 m Dešťová kanalizace 1 materiál, profil PP DN300 délka 435,2 m Dešťová kanalizace 2 materiál, profil PP DN300 délka 210,1 m

4 - 4 - Kanalizační výtlaky, DN100 celková délka 1 049,2 m z ČS Jaroškov1 materiál, profil PE DN100 délka 529,2 m z ČS Jaroškov2 materiál, profil PE DN100 délka 520,0 m Čerpací stanice ČS Jaroškov 1, ČS Jaroškov 2 celkem 2 kpl PS 06 Kanalizace Michalov I Michalov I, DN250 splašková kanalizace celková délka 1 730,0 m Michalov I materiál, profil PP DN250 délka 1 398,0 m Michalov I 1 materiál, profil PP DN250 délka 332,0 m PS 08 Kanalizace Michalov II Michalov II, DN250 splašková kanalizace celková délka 462,2 m Michalov II (Jáchymov) materiál, profil PP DN250 délka 318,0 m Michalov II materiál, profil PP DN250 délka 125,6 m PS 10 Propojení vodovodu Nádraží Propojení vodovodu Nádraží, DN100 celková délka 1 319,6 m Řad Stachy 1 materiál, profil PE DN100 délka 849,0 m Řad Stachy 1-1 materiál, profil PE DN100 délka 62,8 m Řad Stachy 1-2 materiál, profil PE DN100 délka 31,4 m Řad Stachy 1-1 materiál, profil PE DN100 délka 54,1 m Propojení Nádraží materiál, profil PE DN100 délka 322,3 m PS 11 Propojení vodovodu Studnice Propojení vodovodu Studnice, DN100 celková délka 955,5 m Studnice materiál, profil PE DN100 délka 81,0 m Studnice materiál, profil PE DN100 délka 745,5 m Studnice materiál, profil PE DN100 délka 129,0 m PS 13 Propojení vodovodu Michalov Vodovod Michalov, DN100 celková délka 1 019,0 m Vodovodní řad Michalov I materiál, profil PE DN100 délka 285,5 m Vodovodní řad Michalov II materiál, profil PE DN100 délka 733,5 m

5 - 5 - Stavba vodního díla s názvem Stachy Kanalizace, ČOV a vodovod je dle projektové dokumentace umístěna na pozemcích dle situace ozn. v projektu 2.1: č. 698/1, 698/6, 698/7, 687/4, 336/1, 2123/1, 336/4, 687/3, 2152/14 a 2123/3 k.ú. Stachy. dle situace ozn. v projektu 2.2: 2142/1, 762/3 a 762/2 k.ú. Stachy. dle situace ozn. v projektu 2.3: 283/3, 283/6 a 2195/76 k.ú. Stachy. dle situace ozn. v projektu 2.4: 283/7, 283/8, 283/10, 283/14, 283/13, 277/4, 273/1, 273/12, 273/10, 273/15, 273/16, 262/12, 2195/26, 2195/30 a 2195/45 k.ú. Stachy. dle situace ozn. v projektu 2.5: 85/2, 1163/16, 87/3, 87/6, 89/1, 89/2, 2392, 2152/7, 2145/1, 2152/24, 2145/11, 2138/1, 2133/1, 2133/5, 2137, 63/4, 63/2, 1160/6, 1169/5, 1167/2, 1167/5, 1152/4, 1152/6 a 2138/7 k.ú. Stachy. dle situace ozn. v projektu 2.6: 117/6, 119/1, 117/2, 387/1, 2149, 2150/1 a 2150/12 k.ú. Stachy. dle situace ozn. v projektu 2.7: 387/8, 11/2, 385/37, 385/40, 385/41, 385/39, 388/1, 394/2, 393, 84/1, 82, 388/6, 274/3, 392/1, 386, 398, 399, 18/13, 395 a 392/2 k.ú. Jaroškov. Souřadnice jednotlivých objektů v souřadnicovém systému S-JTSK: KANALIZAČNÍ VÝTLAK VÝTLAK Z ČS JAROŠKOV 1 POPIS Y[m] X[m] V V V V V V V V V V V V V V V V V V

6 VÝTLAK Z ČS JAROŠKOV V V V V V V V V V V V V V V V V DEŠŤOVÉ KANALIZACE A DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE s s PŘELOŽKA DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ Š dren VO dren DEŠŤOVÁ KANALIZACE 1 d1000a d d d1001a d d d d d d d d

7 - 7 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE 2 d1014a d d d d d SPLAŠKOVÁ KANALIZACE STOKA A3 s127a s s s s s s s1003a s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s

8 - 8 - STOKA S3-5 s s s s STOKA A3-6 s s s JAROŠKOV 1 ČSJ s1050a s s s s s s s s s s s s s

9 STOKA A2 Š Š Š Š OK Š Š s s s s s s s s s s s s s STOKA A2-1 s s s s s s STOKA A2-1-1 s370a s s s s371 prip OBJEKT ČOV A B C D E

10 JAROŠKOV 2 ČSJ s1074a s s s s s s s s MICHALOV I s39a s s39b s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s

11 s s s s s s s s MICHALOV II, MICHALOV II (JÁCHYMOV) s s s s s1250 prip s s s s s s s s MICHALOV I-1 s s s s s s s

12 VODOVOD ŘAD STACHY 1 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V PROPOJENÍ VODOVODU NÁDRAŽÍ V V V V V V V V V ŘAD STACHY 1-1 V V V

13 ŘAD STACHY 1-2 V V V ŘAD STACHY 1-3 V V PROPOJOVACÍ ŘAD STUDNICE V V V V V V V V V V46a V V V V V V V V V V V V V V V V

14 ŘAD STUDNICE V V V V V V V V V ŘAD MICHALOV II V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ŘAD MICHALOV I V V V V V V V V

15 Městský úřad Vimperk odbor životního prostředí, který je podle 106 a 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) příslušným vodoprávním úřadem s působností speciálního stavebního úřadu o z n a m u j e dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení v souladu s ustanovením 115 cit. vodního zákona, 44 odst. 1, 47 odst. 1 a 144 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a 112 odst. 1 cit. stavebního zákona, že uvedeným dnem podání návrhu (žádosti) bylo zahájeno vodoprávní řízení ve výše uvedené věci. Současně k projednání návrhu nařizuje ústní jednání spojené s místním šetřením na den 13. března 2015 ve 9.00 hod. ( pátek ) se schůzkou pozvaných v kanceláři obecního úřadu Stachy a následně na místě stavby a k němuž zve účastníky řízení a dotčené orgány státní správy. Dle 36 odst. 3 správního řádu účastníci mají možnost před vydáním rozhodnutí ve věci se vyjádřit k jeho podkladům. Vodoprávní úřad podle ustanovení 115 odst. 8 cit. vodního zákona, 112 odst. 1 cit. stavebního zákona a 144 odst. 1 a 2 správního řádu upozorňuje účastníky řízení a dotčené orgány, že závazná stanoviska a námitky, případně důkazy mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc k zastupování v předmětné věci. Do doby konání ústního jednání mohou účastníci nahlédnout do podkladů rozhodnutí na Městském úřadu Vimperk, odboru životního prostředí, pracovišti na Náměstí Svobody 8, 1 patro, číslo dveří 23 a to každé pondělí a středu od 7.30 do a od do hod., v ostatní dny doporučujeme návštěvu předem telefonicky domluvit. K námitkám účastníku řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. Poučení : Účastník řízení může podle 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

16 Toto oznámení se vyvěsí po dobu 15 dnů na úřední desce a též způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s 25 správního řádu. Příloha : situace k nahlédnutí na odboru ŽP Ing. Josef Kotál vedoucí odboru ŽP Datum vyvěšení : (razítko, podpis) Datum sejmutí : (razítko, podpis) Účastníci řízení podle 27 odst. 1 správního řádu doporučeně : Žadatel-stavebník : Obec Stachy, Stachy 200, Stachy, IČ prostřednictvím zplnomocněného zástupce STAVOPLAST KL spol. s.r.o., Stachy 266, Stachy, IČ , zastoupená jednatelem společnosti Ladislavem Boříkem

17 Účastníci řízení dle 27 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou : Vlastníci pozemkků pro stavbu a ti co mají k pozemku (kům) právo odpovídající věcnému břemenu, jejichž práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena: Obec Stachy, Stachy 200, Stachy, IČ , vlastník pozemků dle situace ozn. v projektu 2.1: č. 2123/1, 336/4, 687/3, 2152/14 a 2123/3, k.ú. Stachy dle situace ozn. v projektu 2.2: č. 2142/1 k.ú. Stachy dle situace ozn. v projektu 2.4: č. 2195/30 a 2195/45 k.ú. Stachy dle situace ozn. v projektu 2.5: č. 85/2, 1163/16, 87/3, 87/6, 89/1, 2392, 2152/7, 2145/1, 2152/24, 2145/11, 2138/1, 2133/1, 2133/5, 2137, 63/4, 63/2, 1160/6, 1169/5, 1167/2, 1167/5, 1152/4, 1152/6 a k.ú. Stachy. dle situace ozn. v projektu 2.6: č. 119/1, 117/2, 387/1, 2149, 2150/1 a 2150/12 k.ú. Stachy. dle situace ozn. v projektu 2.7: č. 11/2, 385/37, 385/40, 385/39, 388/1, 394/2, 393, 392/1, 386, 395 a k.ú. Jaroškov. prostřednictvím zplnomocněného zástupce STAVOPLAST KL spol. s.r.o., Stachy 266, Stachy, IČ , zastoupená Ladislavem Boříkem, jednatelem společnosti Ostatní vlastníci pozemků dle situace v projektu 2.1. : František Švarc, nar. 1945, Jáchymov 138, Stachy p.p.č. 698/1 k.ú. Stachy Martin Sedlák, nar.1971, Ujčín 31, Kolinec p.p.č. 698/6, 698/6 k.ú. Stachy Monika Valentová, nar. 1971, Jáchymov 133, Stachy - p.p.č. 698/6, 698/6 k.ú. Stachy Milan Oldřich, nar. 1972, Jáchymov 437, Stachy - p.p.č. 698/7 k.ú. Stachy MUDr. Michal Votruba, nar. 1949, Seifertova 426, Veltrusy p.p.č. 687/4 k.ú. Stachy MUDr. Klára Randau, nar.1953, Englischviertelstrasse 21, 8032, Zürich, Schveiz p.p.č.336/1 k.ú. Stachy Ing.arch. Jana Langerová, nar.1949, Václavkova 176/2, Dejvice, Praha p.p.č. 336/1 k.ú. Stachy Ostatní vlastníci pozemků dle situace v projektu 2.2. : František Kopf, nar.1976, Michalov 186, Stachy p.p.č. 762/2 a 762/3 k.ú. Stachy Pavlína Kopfová, nar.1976, Michalov 186, Stachy p.p.č. 762/2 a 762/3 k.ú. Stachy Ostatní vlastníci pozemků dle situace v projektu 2.3. : Jiří Švarc, nar.1951, Veská 5/5, Černice Plzeň p.p.č. 283/3 k.ú. Stachy Vladimír Doseděl, nar. 1975, Michalov 398, Stachy p.p.č. 283/6 a 283/7 k.ú. Stachy Helena Dosedělová, nar. 1976, Michalov 398, Stachy p.p.č. 283/6 a 283/7 k.ú. Stachy Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice, IČ p.p.č. 2195/76 k.ú. Stachy

18 Ostatní vlastníci pozemků dle situace v projektu 2.4. : Vladimír Doseděl, nar. 1975, Michalov 398, Stachy p.p.č. 283/6 a 283/7 k.ú. Stachy Helena Dosedělová, nar. 1976, Michalov 398, Stachy p.p.č. 283/6 a 283/7 k.ú. Stachy JUDr.Ph.D. Jan Pavlok, nar. 1953, Krasnojarská 682/12, Vršovice, Praha 10 p.p.č. 283/8 a 283/10 k.ú. Stachy JUDr.Eva Pavloková, nar. 1953, Krasnojarská 682/12, Vršovice, Praha 10 p.p.č. 283/8 a 283/10 k.ú. Stachy V & K Servis Stachy, spol. s r.o., Michalov 387, Stachy, IČ p.p.č. 283/14 k.ú. Stachy Josef Voldřich, nar. 1939, Kyselova 1189/7, Kobylisy, Praha p.p.č. 273/1, 277/4 a 283/13 k.ú. Stachy Ing. Marie Voldřichová, nar. 1951, Konstantinova 1493/38, Chodov, Praha p.p.č. 273/1, 277/4 a 283/13 k.ú. Stachy Bc. Jitka Umová, nar.1971, Bulharská 717/35, Vršovice, Praha p.p.č. 273/12 k.ú. Stachy František Vastl, nar.1957, Boubínská 121/59, Vimperk p.p.č. 373/10 k.ú. Stachy Josef Trázník, nar.1968, Stachy 412, Stachy p.p.č. 273/15 k.ú. Stachy Marie Fuchsová, nar.1948, Stachy 75, Stachy p.p.č. 273/16 k.ú. Stachy Mudr.Rudolf Voldřich, nar.1948, Nerudova 1111, Sušice p.p.č. 262/12, 273/7 a 2195/26 k.ú. Stachy Ostatní vlastníci pozemků dle situace v projektu 2.5. : Marek Hadrava, nar.1968, Vorařská 2075/2, Modřany Praha p.p.č. 89/2 k.ú. Stachy Michaela Koláčná, nar.1978,prosecká 848/97, Prosek, Praha p.p.č. 89/2 k.ú. Stachy RNDr.Josef Voldřich, CSc., U Hřbitova 625/33, Skvrňany, Plzeň p.p.č. 2138/7 k.ú. Stachy Ostatní vlastníci pozemků dle situace v projektu 2.6. : RNDr.Jiří Novák, CSc. nar.1950, Strašínská 1232/35, Strašnice, Praha 10 p.p.č. 117/6 k.ú. Stachy Ing. Vladimír Novák, nar.1945, Sídliště 342, Stachy - p.p.č. 117/6 k.ú. Stachy Ostatní vlastníci pozemků dle situace v projektu 2.7. : Milan Král, nar.1968, Valentova 1744/4, Praha p.p.č. 387/8 k.ú. Jaroškov Alena Kojanová, nar.1958, Jaroškov 41, Stachy - p.p.č. 385/41 k.ú. Jaroškov Antonín Žižka, nar. 1945, Děčín XXIV Krásný Studenec 120, Děčín - p.p.č. 84/1 k.ú. Jaroškov Ivona Kubičková, nar. 1980, Jaroškov 5, Stachy - p.p.č. 82 k.ú. Jaroškov Jiří Vintr, nar.1959, Jaroškov 27, Stachy - p.p.č. 388/6 k.ú. Jaroškov Josef Žižka, nar.1949, Jaroškov 28, Stachy - p.p.č. 274/3 k.ú. Jaroškov Jana Brabcová, nar.1945, Jaroškov 16, Stachy - p.p.č. 398 a 399 k.ú. Jaroškov Petr Vácha, nar.1977, Jaroškov 21, Stachy - p.p.č. 18/13 k.ú. Jaroškov Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice, IČ p.p.č. 392/2 k.ú. Jaroškov

19 Vlastník (ci) sousedících pozemků a staveb a ti co mají k sousedícím pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu jehož (jejichž) vlastnické právo může být navrhovanou stavbou přímo dotčeno : Katastrální území Stachy p.č. 2176/1, p.č. 730/2, p.č. 295/151, p.č. 2195/52, p.č. 2176/10, p.č. 730/6, p.č. 295/152, p.č. 283/10, p.č. 687/4, p.č. 730/7, p.č. 295/191, p.č. 283/20, p.č. 698/5, p.č. 730/9, p.č. st. 763, p.č. 283/11, p.č. 698/6, p.č. 735/3, p.č. 2195/1, p.č. 283/2, p.č. 699, p.č. 735/4, p.č. 2195/18, p.č. 283/9, p.č. 711/12, p.č. 762/3, p.č. 2195/19, p.č. 283/13, p.č. 711/13, p.č. 762/4, p.č. 2195/20, p.č. 283/14, p.č. 711/2, p.č. st. 216, p.č. 2195/26, p.č. 283/15, p.č. 721, p.č. st. 217/1, p.č. 2195/30, p.č. 2195/23, p.č. st. 90, p.č. st. 218, p.č. 2195/31, p.č. 2195/24, p.č. 698/1, p.č. st. 265, p.č. 2195/32, p.č. 277/4, p.č. 698/7, p.č. st. 266, p.č. 2195/33, p.č. 277/5, p.č. 2176/3, p.č. st. 273, p.č. 2195/34, p.č. 273/1, p.č. 687/6, p.č. st. 283, p.č. 2195/35, p.č. 273/13, p.č. 698/4, p.č. st. 292, p.č. 2195/45, p.č. 277/7, p.č. st. 723, p.č. st. 295, p.č. 2195/50, p.č. 281, p.č. st. 89, p.č. st. 367, p.č. 2195/51, p.č. 2195/27, p.č. 336/1, p.č. st. 388, p.č. 2195/79, p.č. 273/10, p.č. 687/1, p.č. st. 496, p.č. 221/16, p.č. 273/12, p.č. 725/3, p.č. 2195/76, p.č. 221/17, p.č. 273/15, p.č. 2123/1, p.č. 283/3, p.č. 2394/1, p.č. 277/8, p.č. 336/3, p.č. 295/1, p.č. 248/11, p.č. 277/9, p.č. 336/4, p.č. 295/104, p.č. 248/16, p.č. 273/9, p.č. 725/6, p.č. 295/108, p.č. 248/33, p.č. 2195/28, p.č. 2123/3, p.č. 295/123, p.č. 248/48, p.č. 262/12, p.č. 2152/14, p.č. 295/134, p.č. 248/49, p.č. 262/15, p.č. 2152/17, p.č. 295/135, p.č. 249/10, p.č. 273/14, p.č. 333/3, p.č. 295/137, p.č. 295/131, p.č. 273/16, p.č. 333/9, p.č. 295/148, p.č. 295/136, p.č. 2195/29, p.č. 334, p.č. 295/94, p.č. 295/149, p.č. 262/10, p.č. 335/1, p.č. st. 284/1, p.č. 295/158, p.č. 262/11, p.č. 729, p.č. st. 321/1, p.č. 295/31, p.č. 262/4, p.č. st. 47, p.č. st. 321/2, p.č. 295/33, p.č. 262/9, p.č. 336/2, p.č. st. 321/3, p.č. 295/53, p.č. 273/6, p.č. 687/3, p.č. st. 347, p.č. 781/5, p.č. 273/7, p.č. 2123/4, p.č. st. 348, p.č. 789/5, p.č. 295/140, p.č. 2123/5, p.č. st. 361, p.č. 803, p.č. 295/51, p.č. 2123/6, p.č. 744/1, p.č. 819/3, p.č. 221/12, p.č. 2142/1, p.č. 762/2, p.č. 819/4, p.č. 2195/40, p.č. 2212, p.č. 745/3, p.č. 819/5, p.č. 2434, p.č. 292/2, p.č. 745/5, p.č. 830/2, p.č. 2435, p.č. 295/102, p.č. 762/5, p.č. 833, p.č. 248/5, p.č. 295/105, p.č. 766/1, p.č. 932/18, p.č. 1163/16, p.č. 295/114, p.č. 2195/22, p.č. 932/19, p.č. 2198, p.č. 295/124, p.č. 2195/25, p.č. 932/20, p.č. 67/1, p.č. 295/3, p.č. 283/1, p.č. 932/21, p.č. 67/3, p.č. 295/75, p.č. 283/5, p.č. 932/7, p.č. 85/3, p.č. 295/81, p.č. 283/6, p.č. 932/9, p.č. 85/4, p.č. 295/85, p.č. 283/7, p.č. st. 246, p.č. 85/6, p.č. 295/9, p.č. 283/8, p.č. st. 364, p.č. 85/8, p.č. 730/1, p.č. 295/100, p.č. st. 370/1, p.č. st. 368,p.č. st. 465/2, p.č. 2447, p.č. 2133/5, p.č. st. 459, p.č. 1160/1, p.č. 53/2, p.č. 2135/4, p.č. 1152/3, p.č. 1160/5, p.č. st. 12, p.č. 2136/3, p.č. 1152/5, p.č. 1160/6, p.č. st. 13/3, p.č. 2137, p.č. 1152/7, p.č. 1160/7, p.č. st. 13/4, p.č. 2155/4, p.č. st. 442, p.č. 1160/8, p.č. st. 14/2, p.č. 420/1, p.č. 117/3, p.č. 1160/9, p.č. st. 14/7, p.č. 62/1, p.č. 117/4, p.č. 1163/15, p.č. st. 221, p.č. st. 244/1, p.č. 119/1, p.č. 1163/17, p.č. st. 222/1, p.č. st. 245/1, p.č. 119/25, p.č. 1163/20, p.č. st. 227/1, p.č. st. 310, p.č. 122, p.č. 46/5, p.č. 1158, p.č. st. 317, p.č. 117/2, p.č. 47/2, p.č. 1169/5, p.č. st. 327, p.č. 117/6, p.č. 63/1, p.č. 2138/7, p.č. st. 332, p.č. 119/2, p.č. 63/2, p.č. 46/6, p.č. st. 356, p.č. 119/23, p.č. 63/3, p.č. 55, p.č. st. 357, p.č. 119/24, p.č. 85/2, p.č. 57/1, p.č. st. 369, p.č. 119/3, p.č. 85/5, p.č. 57/4, p.č. st. 387, p.č. 119/4, p.č. 87/3, p.č. 62/3, p.č. 1154/1, p.č. 119/5, p.č. 87/6, p.č. 63/4, p.č. 1155, p.č. 119/6, p.č. 89/3, p.č. st. 241, p.č. 1156, p.č. 119/7, p.č. st. 524, p.č. st. 261, p.č. 62/2, p.č. 119/8, p.č. 87/1, p.č. st. 291, p.č. 62/4, p.č. 124/1, p.č. 89/1, p.č. st. 443, p.č. 62/5, p.č. 124/2, p.č. 87/2, p.č. st. 444, p.č. 63/5, p.č. 124/4, p.č. 87/4, p.č. st. 467, p.č. 1152/1, p.č. 127/1, p.č. 89/2, p.č. st. 469/1, p.č. 1152/4, p.č. 127/2, p.č. 89/6, p.č. st. 469/10, p.č. 1152/8, p.č. 2149, p.č. 2392, p.č. st. 469/11, p.č. 1153/1, p.č. 2150/1, p.č. 89/7, p.č. st. 469/12, p.č. 1167/1, p.č. 98, p.č. st. 372, p.č. st. 469/2, p.č. 1167/10, p.č. 116/1, p.č. 2152/24, p.č. st. 469/3, p.č.

20 /2, p.č. 117/1, p.č. 2152/7, p.č. st. 469/4, p.č. 1167/3, p.č. 117/5, p.č. 2145/18, p.č. st. 469/5, p.č. 1167/32, p.č. 139, p.č. 2145/7, p.č. st. 469/6, p.č. 1167/33, p.č. 142, p.č. 2152/1, p.č. st. 469/7, p.č. 1167/34, p.č. 146/1, p.č. 86/1, p.č. st. 469/8, p.č. 1167/35, p.č. 146/2, p.č. 89/5, p.č. st. 469/9, p.č. 1167/4, p.č. 160/5, p.č. st. 229, p.č. 1008/11, p.č. 1167/5, p.č. 161/2, p.č. st. 230, p.č. 1008/5, p.č. 1167/6, p.č. 165/1, p.č. 2145/4, p.č. 1010/1, p.č. 1167/7, p.č. 165/6, p.č. st. 272, p.č. 1150/2, p.č. 1167/8, p.č. 165/7, p.č. st. 28, p.č. 1152/2, p.č. 1167/9, p.č. 165/8, p.č. st. 29, p.č. 1152/6, p.č. 1169/1, p.č. 2150/10, p.č. st. 31, p.č. 1153/2, p.č. 1169/10, p.č. 2150/12, p.č. st. 32, p.č. 1154/2, p.č. 1169/16, p.č. 2150/13, p.č. 2145/1, p.č. 1173/2, p.č. 1169/6, p.č. 2150/14, p.č. 2145/11, p.č. 16/8, p.č. 1169/7, p.č. 2150/15, p.č. st. 15, p.č. 17/10, p.č. 1169/8, p.č. 2150/7, p.č. 2133/1, p.č. 17/3, p.č. 1169/9, p.č. 170/3, p.č. 2138/1, p.č. 17/5, p.č. 2138/3, p.č. 2150/8, p.č. 2145/25, p.č. 17/8, p.č. st. 485,, p.č. 2414, p.č. 17/9, p.č. st Katastrální území Jaroškov p.č. 387/1, p.č. 385/46, p.č. st. 48, p.č. 125/1, p.č. 13, p.č. 385/7, p.č. 94, p.č. 392/2, p.č. 333/1, p.č. 385/8, p.č. 98/1, p.č. st. 9, p.č. 333/2, p.č. 385/9, p.č. 98/2, p.č. st. 10, p.č. 337, p.č. 388/1, p.č. 98/3, p.č. st. 12/1, p.č. 385/26, p.č. st. 64, p.č. 98/4, p.č. st. 13, p.č. 385/40, p.č. 320/3, p.č. 98/5, p.č. st. 14, p.č. 387/2, p.č. 320/4, p.č. 101/1, p.č. st. 16, p.č. 387/7, p.č. 322/2, p.č. 393, p.č. st. 17, p.č. 387/8, p.č. 323, p.č. 394/1, p.č. 19, p.č. 331, p.č. 1/3, p.č. 394/3, p.č. st. 26/1, p.č. 385/37, p.č. 2, p.č. 395, p.č. 75/2, p.č. 10/1, p.č. 3/1, p.č. 405, p.č. 101/4, p.č. 10/2, p.č. 7/1, p.č. 406, p.č. 104, p.č. 11/1, p.č. 7/6, p.č. 84/1, p.č. 105, p.č. st. 29, p.č. 18/17, p.č. 89/1, p.č. 107/2, p.č. 329, p.č. 18/18, p.č. 89/3, p.č. 108, p.č. 330, p.č. st. 22, p.č. 89/5, p.č. 109/2, p.č. 385/10, p.č. st. 23, p.č. 92, p.č. 220, p.č. 385/35, p.č. st. 30, p.č. 95/1, p.č. 266/1, p.č. 7/3, p.č. st. 31, p.č. 95/2, p.č. 266/3, p.č. 7/4, p.č. st. 32, p.č. 114/2, p.č. 268, p.č. 11/2, p.č. st. 49, p.č. 394/2, p.č. 389/1, p.č. st. 18, p.č. st. 68, p.č. 58/2, p.č. 389/4, p.č. st. 19, p.č. 269/2, p.č. 58/3, p.č. 390/7, p.č. st. 20, p.č. 272/4, p.č. 58/4, p.č. 392/1, p.č. st. 21, p.č. 273/1, p.č. 68, p.č. 398, p.č. st. 27, p.č. 274/1, p.č. 69/1, p.č. 399, p.č. st. 33, p.č. 274/2, p.č. 69/2, p.č. 402, p.č. st. 36, p.č. 274/3, p.č. 75/1, p.č. 403, p.č. st. 37, p.č. 276/2, p.č. 75/13, p.č. 1/4, p.č. st. 39, p.č. 276/4, p.č. 75/16, p.č. 18/2, p.č. st. 40, p.č. 276/8, p.č. 75/17, p.č. 18/7, p.č. st. 67, p.č. 386, p.č. 75/18, p.č. 18/8, p.č. 320/2, p.č. 388/2, p.č. 75/19, p.č. st. 24, p.č. 385/12, p.č. 388/3, p.č. 75/3, p.č. st. 1/1, p.č. 385/13, p.č. 388/4, p.č. 75/4, p.č. st. 2, p.č. 385/14, p.č. 388/5, p.č. 75/7, p.č. 18/14, p.č. 385/15, p.č. 388/6, p.č. 82, p.č. 28/1, p.č. 385/16, p.č. st. 4, p.č. 88/2, p.č. 28/3, p.č. 385/17, p.č. 18/13, p.č. 88/4, p.č. 28/4, p.č. 385/18, p.č. 18/3, p.č. 88/5, p.č. 28/5, p.č. 385/20, p.č. 20, p.č. 118, p.č. st. 46, p.č. 385/22, p.č. 21, p.č. 392/13, p.č. 75/21, p.č. 385/23, p.č. 23, p.č. 392/6, p.č. 112, p.č. 385/32, p.č. 24/1, p.č. 392/8, p.č. 392/3, p.č. 385/33, p.č. st. 25, p.č. 75/20, p.č. 385/34, p.č. 25/1, p.č. 392/9, p.č. 385/39, p.č. 27/1, p.č. st. 11, p.č. 385/41, p.č. st. 28, p.č. 120, p.č. 385/42, p.č. st. 34/1, p.č. 121, p.č. 385/43, p.č. st. 35/2, p.č Ostatní účastníci : AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín 30, PSČ Nýrsko, okres Klatovy, CZ, IČ provozovatel veřejného vodovodu a veřejné kanalizace Stachy Obec Stachy, 200, Stachy, CZ, IČ účastník dle 115 vodního zákona E.ON Česká republika, s. r. o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, CZ, IČ správce sítí Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, Praha 4, CZ, IČ správce sítí Obec Stachy, 200, Stachy, CZ, IČ správce sítí (veřejné osvětlení) Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5, CZ, IČ správce vodního toku Jáchymovský potok

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy Čj.: MUP/30580/2014/02/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon : +420 388 607 503 Fax : +420

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 9. 10. 2014 17948-2 /DS/14/TI 9. 3. 2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail

Více

,p ní den/ zverejnení:.

,p ní den/ zverejnení:. C.j.: OV/P8/2007/1176/Ad/3 Vyrizuje: Ing. Adámek Petr v, v, MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 MESTSKÁ CÁST PRAHA 8 Úrad mestské cásti (2) Prvnídenzverejnení:

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 Viz rozdělovník: Internet: http://www.c-budejovice.cz Značka:

Více

Obec Krásný Les - jednotná kanalizace a ČOV - SO 01, SO 02, SO 03, PS 01

Obec Krásný Les - jednotná kanalizace a ČOV - SO 01, SO 02, SO 03, PS 01 Městský úřad Ostrov Odbor životního prostředí Váš dopis/ze dne: 1973(1974)/2013/24.6.2013 Spis. značka: ŽP/18445/13 Sl Č.j.: ŽP/18881/13 Oprávněná úřední osoba: D. Sloupová E-mail: dsloupova@ostrov.cz

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk *MP12X008ETFR* Naše značka: P12-19137ozn/10/OŽP/Pe Číslo

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ČÍSLO JEDNACÍ: SPIS. ZNAČKA: VYŘIZUJE: TELEFON: 317 754 196 E-MAIL: DATUM: 04.05.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov VOD.231-29395/2015 (MUBN/29395/2015) OVH/829/2011/VOB/VEL

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 51/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 23.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

OZNAMENI. o ZAHÁJENí ÚZEMNíHO ŘíZENí O UMíSTĚNí STAVBY A pozvání ÚSTNíMU JEDNÁNí

OZNAMENI. o ZAHÁJENí ÚZEMNíHO ŘíZENí O UMíSTĚNí STAVBY A pozvání ÚSTNíMU JEDNÁNí MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ODBOR STAVEBNí ŽIŽKOVA 227/1.59131 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBEC BŘEZÍ nad OsI. Číslo J. por. oů Bv EZÍ nad Osi. ]>~. 1/.1. /J pta tel Došlo~/. Čj.: cji..f(j~ ;xa ~ ~O/d/ ;:: :. L~......p

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR Vyřizuje: Hana Krůlová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 3312/2013/OÚPSŘ-28013-/Li-8 15.05.2013 Oprávněná úřední osoba: Bc. Lišková Marie VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. O z n á m e n í o zahájení stavebního řízení svolání ústního jednání a místního šetření. Městský úřad Třeboň

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. O z n á m e n í o zahájení stavebního řízení svolání ústního jednání a místního šetření. Městský úřad Třeboň Městský úřad Třeboň odbor životního prostředí Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, tel. 384 342 177, fax 384 342 178 e-mail: rostislav.prochazka@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Č.j.: ŽP 2944/2011

Více

OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ A VÝZVA K SEZNÁMENÍ SE S PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ A VÝZVA K SEZNÁMENÍ SE S PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Česká Lípa Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 47036 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 47036 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 47036 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon.: Počet listů dokumentu: Počet příloh/počet listů příloh:

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona]

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] Úřad městské části města Brna Brno Židenice Odbor výstavby a územního plánování Gajdošova 7 615 00 Brno Místo pro podací razítko ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754. O P R A V N É R O Z H O D N U T Í č. 47/13

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754. O P R A V N É R O Z H O D N U T Í č. 47/13 Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754 nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: curdovaa@mkrumlov.cz SZn SMUMK 2841/2013 VÚP/ČA V Moravském

Více

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin.

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková

Více