V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání"

Transkript

1 Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 3163/15-KUB VYŘIZUJE: Jan Kubašta TEL: FAX: DATUM: Stachy Kanalizace, ČOV a vodovod - povolení k nakládání s vodami (vypouštění odpadních vod do vod povrchových) a povolení k vodním dílům podle 8 a 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Povolení k nakládání s podzemními vodami (čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny ze stavební jámy nové ČOV, jiné nakládání s podzemními vodami-vypouštění těchto vod do vodního toku Jáchymovský potok) podle 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání Dne podal žadatel (navrhovatel) Obec Stachy, Stachy 200, Stachy, IČ žádost o povolení stavby s označením Kanalizace, ČOV a vodovod v obci Stachy. Předmětná žádost byla podána na Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a ÚP na formuláři ozn. Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Tato žádosti byla následně předána Městskému úřadu Vimperk, odboru životního prostředí. Vzhledem k tomu, že žádost spolu s přílohami neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení, zejména nebyly podány žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, o povolení k nakládání s podzemními vodami - k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny, včetně jejich vypouštění do vodního toku, dále chyběla celá řada povinných dokladů dle přílohy č. 1, přílohy č. 3 a přílohy č. 8 k vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vodoprávní úřad usnesením ze dne pod č.j. ŽP 3957/14-KUB vodoprávní řízení přerušil a současně dne pod č.j. ŽP 3953/14-KUB vyzval žadatele o doplnění podané žádosti.

2 - 2 - Dne podal žadatel (navrhovatel) Obec Stachy, Stachy 200, Stachy, IČ žádost o povolení k nakládání s vodami spočívající ve vypouštění odpadních vod do vod povrchových na dobu 10-ti let od vydání kolaudačního souhlasu z nové navrhované ČOV Stachy a to do vodního toku Jáchymovský potok, IDVT , levý břeh, ř.km 0,480, čhp , , , , výusť na pozemku č. 1163/16 k.ú. Stachy a dne doplnil žádost o povolení stavby vodních děl s názvem Stachy Kanalizace, ČOV a vodovod podle 8, 38 a 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Orientační určení polohy místa výpusti (souřadnice X, Y v souřadnicovém systému S-JTSK) X= , Y= Dne podal žadatel (navrhovatel) Obec Stachy, Stachy 200, Stachy, IČ žádost o povolení výjimky k vypouštění odpadních vod do vod povrchových na dobu 14 dnů od doby odstavení stávající ČOV Stachy u autobusového nádraží typ VHS I (stávající ČOV u autobusového nádraží typ VHS I bude dle projektu přemístěna a následně bude používána jako mobilní ČOV po dobu výstavby nové ČOV) a to do vodního toku Jáchymovský potok, IDVT , levý břeh, ř.km 0,480, čhp , , , , výusť na pozemku č. 1163/16 k.ú. Stachy podle ustanovení 8 odst. 1 písm. c) a 38 odst. 12 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Orientační určení polohy místa výpusti (souřadnice X, Y v souřadnicovém systému S-JTSK) X= , Y= Dne podal žadatel (navrhovatel) Obec Stachy, Stachy 200, Stachy, IČ žádost o povolení k nakládání s vodami spočívající v čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny po dobu výstavby nové ČOV, ze stavební jámy nové ČOV, umístěné na pozemku č. 1163/16 k.ú. Stachy, čhp , , , podle 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Orientační určení polohy místa studny (souřadnice X, Y v souřadnicovém systému S-JTSK) X= , Y= Dne podal žadatel (navrhovatel) Obec Stachy, Stachy 200, Stachy, IČ žádost o povolení k nakládání s podzemními vodami-k jinému nakládání s nimi k jejich vypouštění do Jáchymovského potoka, po dobu výstavby nové ČOV, IDTV , ř.km 0,480, ze stavební jámy nové ČOV, umístěné na pozemku č. 1163/16 k.ú. Stachy, čhp , , , podle 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Orientační určení polohy místa vypouštění ze stavební jámy nové ČOV (souřadnice X, Y v souřadnicovém systému S-JTSK) X= , Y=

3 - 3 - Vodní dílo zahrnuje dle projektové dokumentace tyto stavební objekty: PS 01 Čistírna odpadních vod Očekávané průměrné současné látkové zatížení ČOV, odpovídající výše uvedenému počtu připojených obyvatel, lze odhadovat zhruba na úrovni EO. Rohy objektu ČOV: A_Y = ,34m X = ,42m B_ Y = ,73m X = ,78m C_ Y = ,89m X = ,02m D_ Y = ,50m X = ,67m ČS dočasná trvalá E_ Y = ,38m X = ,17m PS 02 Kanalizace Střed obce Stachy střed obce, DN250 DN300 splašková kanalizace celková délka 766,7 m Stoka A2 materiál, profil PP DN250 délka 245,0 m materiál, profil PP DN300 délka 273,0 m Přípojka do A2 materiál, profil PP DN250 délka 16,0 m Stoka A2-1 materiál, profil PP DN250 délka 54,0 m materiál, profil PP DN300 délka 80,7 m Stoka A2-1-1 materiál, profil PP DN250 délka 114,0 m Přepojení dešťové kanalizace materiál, profil PP DN400 celková délka 13,0 m PS 03 Propojovací potrubí ČOV Propojovací potrubí, DN250 DN500 celková délka 120,5 m Přítok do ČOV materiál, profil PP DN300 délka 43,8 m Přepad z DZ materiál, profil PP DN250 délka 40,0 m Odtok z ČOV materiál, profil PP DN300 délka 19,2 m Odlehčení z OK materiál, profil PP DN500 délka 17,5 m Přeložení drenážního potrubí materiál, profil PP DN500 celková délka 72,0 m PS 04 Kanalizace Studnice Studnice, DN250 splašková kanalizace celková délka 1 084,6 m Stoka A3 materiál, profil PP DN250 délka 926,2 m Stoka S3-5 materiál, profil PP DN250 délka 92,1 m Stoka A3-6 materiál, profil PP DN250 délka 66,3 m PS 05 Kanalizace Jaroškov Jaroškov, DN250 splašková kanalizace celková délka 713,8 m Jaroškov 1 materiál, profil PP DN250 délka 286,2 m Jaroškov 1-1 materiál, profil PP DN250 délka 88,6 m Jaroškov 1-2 materiál, profil PP DN250 délka 19,3 m Jaroškov 2 materiál, profil PP DN250 délka 319,7 m Dešťová kanalizace, DN300 celková délka 645,3 m Dešťová kanalizace 1 materiál, profil PP DN300 délka 435,2 m Dešťová kanalizace 2 materiál, profil PP DN300 délka 210,1 m

4 - 4 - Kanalizační výtlaky, DN100 celková délka 1 049,2 m z ČS Jaroškov1 materiál, profil PE DN100 délka 529,2 m z ČS Jaroškov2 materiál, profil PE DN100 délka 520,0 m Čerpací stanice ČS Jaroškov 1, ČS Jaroškov 2 celkem 2 kpl PS 06 Kanalizace Michalov I Michalov I, DN250 splašková kanalizace celková délka 1 730,0 m Michalov I materiál, profil PP DN250 délka 1 398,0 m Michalov I 1 materiál, profil PP DN250 délka 332,0 m PS 08 Kanalizace Michalov II Michalov II, DN250 splašková kanalizace celková délka 462,2 m Michalov II (Jáchymov) materiál, profil PP DN250 délka 318,0 m Michalov II materiál, profil PP DN250 délka 125,6 m PS 10 Propojení vodovodu Nádraží Propojení vodovodu Nádraží, DN100 celková délka 1 319,6 m Řad Stachy 1 materiál, profil PE DN100 délka 849,0 m Řad Stachy 1-1 materiál, profil PE DN100 délka 62,8 m Řad Stachy 1-2 materiál, profil PE DN100 délka 31,4 m Řad Stachy 1-1 materiál, profil PE DN100 délka 54,1 m Propojení Nádraží materiál, profil PE DN100 délka 322,3 m PS 11 Propojení vodovodu Studnice Propojení vodovodu Studnice, DN100 celková délka 955,5 m Studnice materiál, profil PE DN100 délka 81,0 m Studnice materiál, profil PE DN100 délka 745,5 m Studnice materiál, profil PE DN100 délka 129,0 m PS 13 Propojení vodovodu Michalov Vodovod Michalov, DN100 celková délka 1 019,0 m Vodovodní řad Michalov I materiál, profil PE DN100 délka 285,5 m Vodovodní řad Michalov II materiál, profil PE DN100 délka 733,5 m

5 - 5 - Stavba vodního díla s názvem Stachy Kanalizace, ČOV a vodovod je dle projektové dokumentace umístěna na pozemcích dle situace ozn. v projektu 2.1: č. 698/1, 698/6, 698/7, 687/4, 336/1, 2123/1, 336/4, 687/3, 2152/14 a 2123/3 k.ú. Stachy. dle situace ozn. v projektu 2.2: 2142/1, 762/3 a 762/2 k.ú. Stachy. dle situace ozn. v projektu 2.3: 283/3, 283/6 a 2195/76 k.ú. Stachy. dle situace ozn. v projektu 2.4: 283/7, 283/8, 283/10, 283/14, 283/13, 277/4, 273/1, 273/12, 273/10, 273/15, 273/16, 262/12, 2195/26, 2195/30 a 2195/45 k.ú. Stachy. dle situace ozn. v projektu 2.5: 85/2, 1163/16, 87/3, 87/6, 89/1, 89/2, 2392, 2152/7, 2145/1, 2152/24, 2145/11, 2138/1, 2133/1, 2133/5, 2137, 63/4, 63/2, 1160/6, 1169/5, 1167/2, 1167/5, 1152/4, 1152/6 a 2138/7 k.ú. Stachy. dle situace ozn. v projektu 2.6: 117/6, 119/1, 117/2, 387/1, 2149, 2150/1 a 2150/12 k.ú. Stachy. dle situace ozn. v projektu 2.7: 387/8, 11/2, 385/37, 385/40, 385/41, 385/39, 388/1, 394/2, 393, 84/1, 82, 388/6, 274/3, 392/1, 386, 398, 399, 18/13, 395 a 392/2 k.ú. Jaroškov. Souřadnice jednotlivých objektů v souřadnicovém systému S-JTSK: KANALIZAČNÍ VÝTLAK VÝTLAK Z ČS JAROŠKOV 1 POPIS Y[m] X[m] V V V V V V V V V V V V V V V V V V

6 VÝTLAK Z ČS JAROŠKOV V V V V V V V V V V V V V V V V DEŠŤOVÉ KANALIZACE A DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE s s PŘELOŽKA DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ Š dren VO dren DEŠŤOVÁ KANALIZACE 1 d1000a d d d1001a d d d d d d d d

7 - 7 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE 2 d1014a d d d d d SPLAŠKOVÁ KANALIZACE STOKA A3 s127a s s s s s s s1003a s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s

8 - 8 - STOKA S3-5 s s s s STOKA A3-6 s s s JAROŠKOV 1 ČSJ s1050a s s s s s s s s s s s s s

9 STOKA A2 Š Š Š Š OK Š Š s s s s s s s s s s s s s STOKA A2-1 s s s s s s STOKA A2-1-1 s370a s s s s371 prip OBJEKT ČOV A B C D E

10 JAROŠKOV 2 ČSJ s1074a s s s s s s s s MICHALOV I s39a s s39b s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s

11 s s s s s s s s MICHALOV II, MICHALOV II (JÁCHYMOV) s s s s s1250 prip s s s s s s s s MICHALOV I-1 s s s s s s s

12 VODOVOD ŘAD STACHY 1 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V PROPOJENÍ VODOVODU NÁDRAŽÍ V V V V V V V V V ŘAD STACHY 1-1 V V V

13 ŘAD STACHY 1-2 V V V ŘAD STACHY 1-3 V V PROPOJOVACÍ ŘAD STUDNICE V V V V V V V V V V46a V V V V V V V V V V V V V V V V

14 ŘAD STUDNICE V V V V V V V V V ŘAD MICHALOV II V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ŘAD MICHALOV I V V V V V V V V

15 Městský úřad Vimperk odbor životního prostředí, který je podle 106 a 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) příslušným vodoprávním úřadem s působností speciálního stavebního úřadu o z n a m u j e dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení v souladu s ustanovením 115 cit. vodního zákona, 44 odst. 1, 47 odst. 1 a 144 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a 112 odst. 1 cit. stavebního zákona, že uvedeným dnem podání návrhu (žádosti) bylo zahájeno vodoprávní řízení ve výše uvedené věci. Současně k projednání návrhu nařizuje ústní jednání spojené s místním šetřením na den 13. března 2015 ve 9.00 hod. ( pátek ) se schůzkou pozvaných v kanceláři obecního úřadu Stachy a následně na místě stavby a k němuž zve účastníky řízení a dotčené orgány státní správy. Dle 36 odst. 3 správního řádu účastníci mají možnost před vydáním rozhodnutí ve věci se vyjádřit k jeho podkladům. Vodoprávní úřad podle ustanovení 115 odst. 8 cit. vodního zákona, 112 odst. 1 cit. stavebního zákona a 144 odst. 1 a 2 správního řádu upozorňuje účastníky řízení a dotčené orgány, že závazná stanoviska a námitky, případně důkazy mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc k zastupování v předmětné věci. Do doby konání ústního jednání mohou účastníci nahlédnout do podkladů rozhodnutí na Městském úřadu Vimperk, odboru životního prostředí, pracovišti na Náměstí Svobody 8, 1 patro, číslo dveří 23 a to každé pondělí a středu od 7.30 do a od do hod., v ostatní dny doporučujeme návštěvu předem telefonicky domluvit. K námitkám účastníku řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. Poučení : Účastník řízení může podle 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

16 Toto oznámení se vyvěsí po dobu 15 dnů na úřední desce a též způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s 25 správního řádu. Příloha : situace k nahlédnutí na odboru ŽP Ing. Josef Kotál vedoucí odboru ŽP Datum vyvěšení : (razítko, podpis) Datum sejmutí : (razítko, podpis) Účastníci řízení podle 27 odst. 1 správního řádu doporučeně : Žadatel-stavebník : Obec Stachy, Stachy 200, Stachy, IČ prostřednictvím zplnomocněného zástupce STAVOPLAST KL spol. s.r.o., Stachy 266, Stachy, IČ , zastoupená jednatelem společnosti Ladislavem Boříkem

17 Účastníci řízení dle 27 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou : Vlastníci pozemkků pro stavbu a ti co mají k pozemku (kům) právo odpovídající věcnému břemenu, jejichž práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena: Obec Stachy, Stachy 200, Stachy, IČ , vlastník pozemků dle situace ozn. v projektu 2.1: č. 2123/1, 336/4, 687/3, 2152/14 a 2123/3, k.ú. Stachy dle situace ozn. v projektu 2.2: č. 2142/1 k.ú. Stachy dle situace ozn. v projektu 2.4: č. 2195/30 a 2195/45 k.ú. Stachy dle situace ozn. v projektu 2.5: č. 85/2, 1163/16, 87/3, 87/6, 89/1, 2392, 2152/7, 2145/1, 2152/24, 2145/11, 2138/1, 2133/1, 2133/5, 2137, 63/4, 63/2, 1160/6, 1169/5, 1167/2, 1167/5, 1152/4, 1152/6 a k.ú. Stachy. dle situace ozn. v projektu 2.6: č. 119/1, 117/2, 387/1, 2149, 2150/1 a 2150/12 k.ú. Stachy. dle situace ozn. v projektu 2.7: č. 11/2, 385/37, 385/40, 385/39, 388/1, 394/2, 393, 392/1, 386, 395 a k.ú. Jaroškov. prostřednictvím zplnomocněného zástupce STAVOPLAST KL spol. s.r.o., Stachy 266, Stachy, IČ , zastoupená Ladislavem Boříkem, jednatelem společnosti Ostatní vlastníci pozemků dle situace v projektu 2.1. : František Švarc, nar. 1945, Jáchymov 138, Stachy p.p.č. 698/1 k.ú. Stachy Martin Sedlák, nar.1971, Ujčín 31, Kolinec p.p.č. 698/6, 698/6 k.ú. Stachy Monika Valentová, nar. 1971, Jáchymov 133, Stachy - p.p.č. 698/6, 698/6 k.ú. Stachy Milan Oldřich, nar. 1972, Jáchymov 437, Stachy - p.p.č. 698/7 k.ú. Stachy MUDr. Michal Votruba, nar. 1949, Seifertova 426, Veltrusy p.p.č. 687/4 k.ú. Stachy MUDr. Klára Randau, nar.1953, Englischviertelstrasse 21, 8032, Zürich, Schveiz p.p.č.336/1 k.ú. Stachy Ing.arch. Jana Langerová, nar.1949, Václavkova 176/2, Dejvice, Praha p.p.č. 336/1 k.ú. Stachy Ostatní vlastníci pozemků dle situace v projektu 2.2. : František Kopf, nar.1976, Michalov 186, Stachy p.p.č. 762/2 a 762/3 k.ú. Stachy Pavlína Kopfová, nar.1976, Michalov 186, Stachy p.p.č. 762/2 a 762/3 k.ú. Stachy Ostatní vlastníci pozemků dle situace v projektu 2.3. : Jiří Švarc, nar.1951, Veská 5/5, Černice Plzeň p.p.č. 283/3 k.ú. Stachy Vladimír Doseděl, nar. 1975, Michalov 398, Stachy p.p.č. 283/6 a 283/7 k.ú. Stachy Helena Dosedělová, nar. 1976, Michalov 398, Stachy p.p.č. 283/6 a 283/7 k.ú. Stachy Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice, IČ p.p.č. 2195/76 k.ú. Stachy

18 Ostatní vlastníci pozemků dle situace v projektu 2.4. : Vladimír Doseděl, nar. 1975, Michalov 398, Stachy p.p.č. 283/6 a 283/7 k.ú. Stachy Helena Dosedělová, nar. 1976, Michalov 398, Stachy p.p.č. 283/6 a 283/7 k.ú. Stachy JUDr.Ph.D. Jan Pavlok, nar. 1953, Krasnojarská 682/12, Vršovice, Praha 10 p.p.č. 283/8 a 283/10 k.ú. Stachy JUDr.Eva Pavloková, nar. 1953, Krasnojarská 682/12, Vršovice, Praha 10 p.p.č. 283/8 a 283/10 k.ú. Stachy V & K Servis Stachy, spol. s r.o., Michalov 387, Stachy, IČ p.p.č. 283/14 k.ú. Stachy Josef Voldřich, nar. 1939, Kyselova 1189/7, Kobylisy, Praha p.p.č. 273/1, 277/4 a 283/13 k.ú. Stachy Ing. Marie Voldřichová, nar. 1951, Konstantinova 1493/38, Chodov, Praha p.p.č. 273/1, 277/4 a 283/13 k.ú. Stachy Bc. Jitka Umová, nar.1971, Bulharská 717/35, Vršovice, Praha p.p.č. 273/12 k.ú. Stachy František Vastl, nar.1957, Boubínská 121/59, Vimperk p.p.č. 373/10 k.ú. Stachy Josef Trázník, nar.1968, Stachy 412, Stachy p.p.č. 273/15 k.ú. Stachy Marie Fuchsová, nar.1948, Stachy 75, Stachy p.p.č. 273/16 k.ú. Stachy Mudr.Rudolf Voldřich, nar.1948, Nerudova 1111, Sušice p.p.č. 262/12, 273/7 a 2195/26 k.ú. Stachy Ostatní vlastníci pozemků dle situace v projektu 2.5. : Marek Hadrava, nar.1968, Vorařská 2075/2, Modřany Praha p.p.č. 89/2 k.ú. Stachy Michaela Koláčná, nar.1978,prosecká 848/97, Prosek, Praha p.p.č. 89/2 k.ú. Stachy RNDr.Josef Voldřich, CSc., U Hřbitova 625/33, Skvrňany, Plzeň p.p.č. 2138/7 k.ú. Stachy Ostatní vlastníci pozemků dle situace v projektu 2.6. : RNDr.Jiří Novák, CSc. nar.1950, Strašínská 1232/35, Strašnice, Praha 10 p.p.č. 117/6 k.ú. Stachy Ing. Vladimír Novák, nar.1945, Sídliště 342, Stachy - p.p.č. 117/6 k.ú. Stachy Ostatní vlastníci pozemků dle situace v projektu 2.7. : Milan Král, nar.1968, Valentova 1744/4, Praha p.p.č. 387/8 k.ú. Jaroškov Alena Kojanová, nar.1958, Jaroškov 41, Stachy - p.p.č. 385/41 k.ú. Jaroškov Antonín Žižka, nar. 1945, Děčín XXIV Krásný Studenec 120, Děčín - p.p.č. 84/1 k.ú. Jaroškov Ivona Kubičková, nar. 1980, Jaroškov 5, Stachy - p.p.č. 82 k.ú. Jaroškov Jiří Vintr, nar.1959, Jaroškov 27, Stachy - p.p.č. 388/6 k.ú. Jaroškov Josef Žižka, nar.1949, Jaroškov 28, Stachy - p.p.č. 274/3 k.ú. Jaroškov Jana Brabcová, nar.1945, Jaroškov 16, Stachy - p.p.č. 398 a 399 k.ú. Jaroškov Petr Vácha, nar.1977, Jaroškov 21, Stachy - p.p.č. 18/13 k.ú. Jaroškov Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice, IČ p.p.č. 392/2 k.ú. Jaroškov

19 Vlastník (ci) sousedících pozemků a staveb a ti co mají k sousedícím pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu jehož (jejichž) vlastnické právo může být navrhovanou stavbou přímo dotčeno : Katastrální území Stachy p.č. 2176/1, p.č. 730/2, p.č. 295/151, p.č. 2195/52, p.č. 2176/10, p.č. 730/6, p.č. 295/152, p.č. 283/10, p.č. 687/4, p.č. 730/7, p.č. 295/191, p.č. 283/20, p.č. 698/5, p.č. 730/9, p.č. st. 763, p.č. 283/11, p.č. 698/6, p.č. 735/3, p.č. 2195/1, p.č. 283/2, p.č. 699, p.č. 735/4, p.č. 2195/18, p.č. 283/9, p.č. 711/12, p.č. 762/3, p.č. 2195/19, p.č. 283/13, p.č. 711/13, p.č. 762/4, p.č. 2195/20, p.č. 283/14, p.č. 711/2, p.č. st. 216, p.č. 2195/26, p.č. 283/15, p.č. 721, p.č. st. 217/1, p.č. 2195/30, p.č. 2195/23, p.č. st. 90, p.č. st. 218, p.č. 2195/31, p.č. 2195/24, p.č. 698/1, p.č. st. 265, p.č. 2195/32, p.č. 277/4, p.č. 698/7, p.č. st. 266, p.č. 2195/33, p.č. 277/5, p.č. 2176/3, p.č. st. 273, p.č. 2195/34, p.č. 273/1, p.č. 687/6, p.č. st. 283, p.č. 2195/35, p.č. 273/13, p.č. 698/4, p.č. st. 292, p.č. 2195/45, p.č. 277/7, p.č. st. 723, p.č. st. 295, p.č. 2195/50, p.č. 281, p.č. st. 89, p.č. st. 367, p.č. 2195/51, p.č. 2195/27, p.č. 336/1, p.č. st. 388, p.č. 2195/79, p.č. 273/10, p.č. 687/1, p.č. st. 496, p.č. 221/16, p.č. 273/12, p.č. 725/3, p.č. 2195/76, p.č. 221/17, p.č. 273/15, p.č. 2123/1, p.č. 283/3, p.č. 2394/1, p.č. 277/8, p.č. 336/3, p.č. 295/1, p.č. 248/11, p.č. 277/9, p.č. 336/4, p.č. 295/104, p.č. 248/16, p.č. 273/9, p.č. 725/6, p.č. 295/108, p.č. 248/33, p.č. 2195/28, p.č. 2123/3, p.č. 295/123, p.č. 248/48, p.č. 262/12, p.č. 2152/14, p.č. 295/134, p.č. 248/49, p.č. 262/15, p.č. 2152/17, p.č. 295/135, p.č. 249/10, p.č. 273/14, p.č. 333/3, p.č. 295/137, p.č. 295/131, p.č. 273/16, p.č. 333/9, p.č. 295/148, p.č. 295/136, p.č. 2195/29, p.č. 334, p.č. 295/94, p.č. 295/149, p.č. 262/10, p.č. 335/1, p.č. st. 284/1, p.č. 295/158, p.č. 262/11, p.č. 729, p.č. st. 321/1, p.č. 295/31, p.č. 262/4, p.č. st. 47, p.č. st. 321/2, p.č. 295/33, p.č. 262/9, p.č. 336/2, p.č. st. 321/3, p.č. 295/53, p.č. 273/6, p.č. 687/3, p.č. st. 347, p.č. 781/5, p.č. 273/7, p.č. 2123/4, p.č. st. 348, p.č. 789/5, p.č. 295/140, p.č. 2123/5, p.č. st. 361, p.č. 803, p.č. 295/51, p.č. 2123/6, p.č. 744/1, p.č. 819/3, p.č. 221/12, p.č. 2142/1, p.č. 762/2, p.č. 819/4, p.č. 2195/40, p.č. 2212, p.č. 745/3, p.č. 819/5, p.č. 2434, p.č. 292/2, p.č. 745/5, p.č. 830/2, p.č. 2435, p.č. 295/102, p.č. 762/5, p.č. 833, p.č. 248/5, p.č. 295/105, p.č. 766/1, p.č. 932/18, p.č. 1163/16, p.č. 295/114, p.č. 2195/22, p.č. 932/19, p.č. 2198, p.č. 295/124, p.č. 2195/25, p.č. 932/20, p.č. 67/1, p.č. 295/3, p.č. 283/1, p.č. 932/21, p.č. 67/3, p.č. 295/75, p.č. 283/5, p.č. 932/7, p.č. 85/3, p.č. 295/81, p.č. 283/6, p.č. 932/9, p.č. 85/4, p.č. 295/85, p.č. 283/7, p.č. st. 246, p.č. 85/6, p.č. 295/9, p.č. 283/8, p.č. st. 364, p.č. 85/8, p.č. 730/1, p.č. 295/100, p.č. st. 370/1, p.č. st. 368,p.č. st. 465/2, p.č. 2447, p.č. 2133/5, p.č. st. 459, p.č. 1160/1, p.č. 53/2, p.č. 2135/4, p.č. 1152/3, p.č. 1160/5, p.č. st. 12, p.č. 2136/3, p.č. 1152/5, p.č. 1160/6, p.č. st. 13/3, p.č. 2137, p.č. 1152/7, p.č. 1160/7, p.č. st. 13/4, p.č. 2155/4, p.č. st. 442, p.č. 1160/8, p.č. st. 14/2, p.č. 420/1, p.č. 117/3, p.č. 1160/9, p.č. st. 14/7, p.č. 62/1, p.č. 117/4, p.č. 1163/15, p.č. st. 221, p.č. st. 244/1, p.č. 119/1, p.č. 1163/17, p.č. st. 222/1, p.č. st. 245/1, p.č. 119/25, p.č. 1163/20, p.č. st. 227/1, p.č. st. 310, p.č. 122, p.č. 46/5, p.č. 1158, p.č. st. 317, p.č. 117/2, p.č. 47/2, p.č. 1169/5, p.č. st. 327, p.č. 117/6, p.č. 63/1, p.č. 2138/7, p.č. st. 332, p.č. 119/2, p.č. 63/2, p.č. 46/6, p.č. st. 356, p.č. 119/23, p.č. 63/3, p.č. 55, p.č. st. 357, p.č. 119/24, p.č. 85/2, p.č. 57/1, p.č. st. 369, p.č. 119/3, p.č. 85/5, p.č. 57/4, p.č. st. 387, p.č. 119/4, p.č. 87/3, p.č. 62/3, p.č. 1154/1, p.č. 119/5, p.č. 87/6, p.č. 63/4, p.č. 1155, p.č. 119/6, p.č. 89/3, p.č. st. 241, p.č. 1156, p.č. 119/7, p.č. st. 524, p.č. st. 261, p.č. 62/2, p.č. 119/8, p.č. 87/1, p.č. st. 291, p.č. 62/4, p.č. 124/1, p.č. 89/1, p.č. st. 443, p.č. 62/5, p.č. 124/2, p.č. 87/2, p.č. st. 444, p.č. 63/5, p.č. 124/4, p.č. 87/4, p.č. st. 467, p.č. 1152/1, p.č. 127/1, p.č. 89/2, p.č. st. 469/1, p.č. 1152/4, p.č. 127/2, p.č. 89/6, p.č. st. 469/10, p.č. 1152/8, p.č. 2149, p.č. 2392, p.č. st. 469/11, p.č. 1153/1, p.č. 2150/1, p.č. 89/7, p.č. st. 469/12, p.č. 1167/1, p.č. 98, p.č. st. 372, p.č. st. 469/2, p.č. 1167/10, p.č. 116/1, p.č. 2152/24, p.č. st. 469/3, p.č.

20 /2, p.č. 117/1, p.č. 2152/7, p.č. st. 469/4, p.č. 1167/3, p.č. 117/5, p.č. 2145/18, p.č. st. 469/5, p.č. 1167/32, p.č. 139, p.č. 2145/7, p.č. st. 469/6, p.č. 1167/33, p.č. 142, p.č. 2152/1, p.č. st. 469/7, p.č. 1167/34, p.č. 146/1, p.č. 86/1, p.č. st. 469/8, p.č. 1167/35, p.č. 146/2, p.č. 89/5, p.č. st. 469/9, p.č. 1167/4, p.č. 160/5, p.č. st. 229, p.č. 1008/11, p.č. 1167/5, p.č. 161/2, p.č. st. 230, p.č. 1008/5, p.č. 1167/6, p.č. 165/1, p.č. 2145/4, p.č. 1010/1, p.č. 1167/7, p.č. 165/6, p.č. st. 272, p.č. 1150/2, p.č. 1167/8, p.č. 165/7, p.č. st. 28, p.č. 1152/2, p.č. 1167/9, p.č. 165/8, p.č. st. 29, p.č. 1152/6, p.č. 1169/1, p.č. 2150/10, p.č. st. 31, p.č. 1153/2, p.č. 1169/10, p.č. 2150/12, p.č. st. 32, p.č. 1154/2, p.č. 1169/16, p.č. 2150/13, p.č. 2145/1, p.č. 1173/2, p.č. 1169/6, p.č. 2150/14, p.č. 2145/11, p.č. 16/8, p.č. 1169/7, p.č. 2150/15, p.č. st. 15, p.č. 17/10, p.č. 1169/8, p.č. 2150/7, p.č. 2133/1, p.č. 17/3, p.č. 1169/9, p.č. 170/3, p.č. 2138/1, p.č. 17/5, p.č. 2138/3, p.č. 2150/8, p.č. 2145/25, p.č. 17/8, p.č. st. 485,, p.č. 2414, p.č. 17/9, p.č. st Katastrální území Jaroškov p.č. 387/1, p.č. 385/46, p.č. st. 48, p.č. 125/1, p.č. 13, p.č. 385/7, p.č. 94, p.č. 392/2, p.č. 333/1, p.č. 385/8, p.č. 98/1, p.č. st. 9, p.č. 333/2, p.č. 385/9, p.č. 98/2, p.č. st. 10, p.č. 337, p.č. 388/1, p.č. 98/3, p.č. st. 12/1, p.č. 385/26, p.č. st. 64, p.č. 98/4, p.č. st. 13, p.č. 385/40, p.č. 320/3, p.č. 98/5, p.č. st. 14, p.č. 387/2, p.č. 320/4, p.č. 101/1, p.č. st. 16, p.č. 387/7, p.č. 322/2, p.č. 393, p.č. st. 17, p.č. 387/8, p.č. 323, p.č. 394/1, p.č. 19, p.č. 331, p.č. 1/3, p.č. 394/3, p.č. st. 26/1, p.č. 385/37, p.č. 2, p.č. 395, p.č. 75/2, p.č. 10/1, p.č. 3/1, p.č. 405, p.č. 101/4, p.č. 10/2, p.č. 7/1, p.č. 406, p.č. 104, p.č. 11/1, p.č. 7/6, p.č. 84/1, p.č. 105, p.č. st. 29, p.č. 18/17, p.č. 89/1, p.č. 107/2, p.č. 329, p.č. 18/18, p.č. 89/3, p.č. 108, p.č. 330, p.č. st. 22, p.č. 89/5, p.č. 109/2, p.č. 385/10, p.č. st. 23, p.č. 92, p.č. 220, p.č. 385/35, p.č. st. 30, p.č. 95/1, p.č. 266/1, p.č. 7/3, p.č. st. 31, p.č. 95/2, p.č. 266/3, p.č. 7/4, p.č. st. 32, p.č. 114/2, p.č. 268, p.č. 11/2, p.č. st. 49, p.č. 394/2, p.č. 389/1, p.č. st. 18, p.č. st. 68, p.č. 58/2, p.č. 389/4, p.č. st. 19, p.č. 269/2, p.č. 58/3, p.č. 390/7, p.č. st. 20, p.č. 272/4, p.č. 58/4, p.č. 392/1, p.č. st. 21, p.č. 273/1, p.č. 68, p.č. 398, p.č. st. 27, p.č. 274/1, p.č. 69/1, p.č. 399, p.č. st. 33, p.č. 274/2, p.č. 69/2, p.č. 402, p.č. st. 36, p.č. 274/3, p.č. 75/1, p.č. 403, p.č. st. 37, p.č. 276/2, p.č. 75/13, p.č. 1/4, p.č. st. 39, p.č. 276/4, p.č. 75/16, p.č. 18/2, p.č. st. 40, p.č. 276/8, p.č. 75/17, p.č. 18/7, p.č. st. 67, p.č. 386, p.č. 75/18, p.č. 18/8, p.č. 320/2, p.č. 388/2, p.č. 75/19, p.č. st. 24, p.č. 385/12, p.č. 388/3, p.č. 75/3, p.č. st. 1/1, p.č. 385/13, p.č. 388/4, p.č. 75/4, p.č. st. 2, p.č. 385/14, p.č. 388/5, p.č. 75/7, p.č. 18/14, p.č. 385/15, p.č. 388/6, p.č. 82, p.č. 28/1, p.č. 385/16, p.č. st. 4, p.č. 88/2, p.č. 28/3, p.č. 385/17, p.č. 18/13, p.č. 88/4, p.č. 28/4, p.č. 385/18, p.č. 18/3, p.č. 88/5, p.č. 28/5, p.č. 385/20, p.č. 20, p.č. 118, p.č. st. 46, p.č. 385/22, p.č. 21, p.č. 392/13, p.č. 75/21, p.č. 385/23, p.č. 23, p.č. 392/6, p.č. 112, p.č. 385/32, p.č. 24/1, p.č. 392/8, p.č. 392/3, p.č. 385/33, p.č. st. 25, p.č. 75/20, p.č. 385/34, p.č. 25/1, p.č. 392/9, p.č. 385/39, p.č. 27/1, p.č. st. 11, p.č. 385/41, p.č. st. 28, p.č. 120, p.č. 385/42, p.č. st. 34/1, p.č. 121, p.č. 385/43, p.č. st. 35/2, p.č Ostatní účastníci : AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín 30, PSČ Nýrsko, okres Klatovy, CZ, IČ provozovatel veřejného vodovodu a veřejné kanalizace Stachy Obec Stachy, 200, Stachy, CZ, IČ účastník dle 115 vodního zákona E.ON Česká republika, s. r. o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, CZ, IČ správce sítí Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, Praha 4, CZ, IČ správce sítí Obec Stachy, 200, Stachy, CZ, IČ správce sítí (veřejné osvětlení) Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5, CZ, IČ správce vodního toku Jáchymovský potok

Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. VUP 3167/14-RAJ Jana Randáková 388 459 047 R O Z H O D N U T Í

Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. VUP 3167/14-RAJ Jana Randáková 388 459 047 R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 990/2011-Raj VUP 3167/14-RAJ Jana Randáková 388 459 047 DATUM: 17.02.2014

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy Čj.: MUP/30580/2014/02/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon : +420 388 607 503 Fax : +420

Více

- V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A -

- V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 5587/2012-Raj VUP 22903/12-RAJ Jana Randáková 388 459 047 DATUM: 13.11.2012

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 14886 /12-SEB-1098/12-326.1-11 Vyřizuje:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. VÚP 328.3-1790/2386/08, VÚP 330-1791/2387/08 Ka Pavel Kavlík O Z N Á M E N Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. VÚP 328.3-1790/2386/08, VÚP 330-1791/2387/08 Ka Pavel Kavlík O Z N Á M E N Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 22.9.2008 VÚP 328.3-1790/2386/08, VÚP 330-1791/2387/08

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 24459 /12-SEB-4583/12-326.1-31 Vyřizuje:

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 28040/11-100/10-SEB-326.1-83 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon.: E-mail: Vedoucí oddělení: MeUKM/039859/2014/02/OZP/Vo

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 21806/12-SEB-1797/12-326.1-13 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 5820/13-SEB-1165/12-326.1-44 Vyřizuje:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/96197/Dre/2012 (SSSÚ/96196/Dre/2012) ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/96197/2012-4

Více

Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, Č. I, 2. I Viz rozdělovnfk: Čís. I'd. Tel.: 386804009 OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, Č. I, 2. I Viz rozdělovnfk: Čís. I'd. Tel.: 386804009 OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, Č. I, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice I Viz rozdělovnfk:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 2679/12-SEB-313/10-326.1-122 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 15424/12-SEB-1010/11-326.1-51 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk pracoviště Nad Stadionem 199, 385 17 Vimperk odbor dopravy a silničního hospodářství

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk pracoviště Nad Stadionem 199, 385 17 Vimperk odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk pracoviště Nad Stadionem 199, 385 17 Vimperk odbor dopravy a silničního hospodářství Č. j.: OD 9784/15-NOV 5038/2014 Vyřizuje: Petr Nový Tel.: +420

Více

O Z N Á M E N Í o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

O Z N Á M E N Í o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, tel: 384 342 159, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.zn.:

Více

Odbor výstavby O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Odbor výstavby O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/6110/2014/Ši V Třebíči dne 23.04.2014 Č.j.: OV 30617/14

Více

,p ní den/ zverejnení:.

,p ní den/ zverejnení:. C.j.: OV/P8/2007/1176/Ad/3 Vyrizuje: Ing. Adámek Petr v, v, MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 MESTSKÁ CÁST PRAHA 8 Úrad mestské cásti (2) Prvnídenzverejnení:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV1919/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 10.9.2012

Více

Provozní středisko VAS a.s. Ivančice,

Provozní středisko VAS a.s. Ivančice, ** M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č.j.: S-MI 19238/2015-SÚ-Ho-4 Vyřizuje: František Horák Tel: 546 419 462 E.mail: horakf@muiv.cz

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33 MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33 NAŠE ZN.: MUUH-OŽP/15490/2015/SchE Spis/ 1111/2015 VYŘIZUJE:

Více

O Z N Á M E N Í o zahájení územního řízení spojeného se stavebním a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

O Z N Á M E N Í o zahájení územního řízení spojeného se stavebním a pozvání k veřejnému ústnímu jednání M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: P20/OV/17932/1043/4/2009/Br Vyřizuje: Ing.arch.

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/1111/2012/St Pustka Jaromír Horymírova 2914/112 vyřizuje : Ing. Jana Starůstková 700 30 Ostrava 30 tel. : 558 666 443 e-mail

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 31799/11-1150/10-SEB-74 Vyřizuje: Ing.

Více

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17, Vimperk Pracoviště: Nad Stadionem 199, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování VÁŠ DOPIS ZN: E DNE: NAŠE ZN: VÚP 11651/14-SEB-4584/12-326.1-99 VYŘIZUJE:

Více

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/036291/10/OŽP/Bi Sp. zn.: S-SMO/095732/09/OŽP/7 Vyřizuje: Ing. Zápalková Telefon: +420 599 442 450 Fax: +420 599

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice

Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j. STÚ 61/2014-ESH v Hodonicích dne 26.03.2014 Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/35612/Bon/2014 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/35612/2014-4 POČET LISTŮ

Více

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17, Vimperk Pracoviště: Nad Stadionem 199, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: NAŠE ZN: VÚP 5234/15-SEB-1017/15-326.1-6 VYŘIZUJE:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného řízení o povolení výjimky s územním a stavebním řízením a pozvání k ústnímu jednání

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného řízení o povolení výjimky s územním a stavebním řízením a pozvání k ústnímu jednání Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí tel.:465 461 560, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx001z27a MUVRX001Z27A Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 2553/2009 Sp.Zn.: SPIS 560/2009/VAŽP40 9 Vyřizuje: Slívová

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 02.05.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/148312/2012 ST2/Več MMHK/173931/2012 ST2/Več Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/16444/15-2955/15/Dost

Více

A) podle ustanovení 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení B) podle ustanovení 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení

A) podle ustanovení 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení B) podle ustanovení 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Sp. zn.: MMFM_S 2047/2013/OÚRaSŘ/OrlA Frýdek-Místek,

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

R O Z H O D N U T Í. Účastník řízení podle 27 odst. 1 správního řádu: Folmava Resort s.r.o., IČ 21921086, Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň

R O Z H O D N U T Í. Účastník řízení podle 27 odst. 1 správního řádu: Folmava Resort s.r.o., IČ 21921086, Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň Č.j.: RR/3333/15 Spis. zn.: ZN/291/RR/13 Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Vyřizuje: Ing. Radka Klímová

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 4927/2012-Jan VUP 22625/12 JAN 4927/2012 - Jan Marie Janoušková 388

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 Viz rozdělovník: Internet: http://www.c-budejovice.cz Značka:

Více

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/1043/12-Ch V Tršicích 3.10.2012 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení k podpisu: Marie Chaloupková

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Č.J.: MCP6 017556/2011 SPIS. ZN.: SZ MCP6 005777/2011/OV/Ko Značka: P-2015/Dej Vyřizuje: Ing. Mojmír Kondr Kontaktní spojení: 220 189 871 / mkondr@praha6.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: MUMV792/2011/výst/Ad Ing. František Adam / 381 201 917 21.6.2011

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Studentská 328/64 Karlovy Vary Obec Velichov Velichov 13 Ostrov Spisový znak: 328.3

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 023405/2010 ST2/Sam MMHK/026007/2010 Pavel Samek 495 707 885 pavel.samek@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 11.2.2010 VEŘEJNÁ

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 NAŠE ZN.: 3585/2009/VÝST/P/ UKLÁDACÍ SKARTAČNÍ

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17, Vimperk Pracoviště: Nad Stadionem 199, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování VÁŠ DOPIS ZN: E DNE: NAŠE ZN: VÚP 7505/15-SEB-3409/12-326.1-87 VYŘIZUJE:

Více

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/146130/2012 ST2/Več MMHK/210273/2012 ST2/Več Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/691/12/Tr V Klatovech, dne : 6.3.2012 Č.j.: OVÚP/1547/12/Tr

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I 230 ČÁST I / ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ 230 Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I Tento vzor se použije pro případy, kdy je v území vydán územní nebo regulační plán (srov. 87 odst. 1 stavebního zákona).

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM STAVEBNÍ ÚŘAD A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel.: 318 402 211, fax: 318 628 016, e-mail: e-podatelna@pribram-city.cz ID datové schránky města Příbram: 2ebbrqu,

Více

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 498-5/2012-328/R V Proseči dne 8.11.2012 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část:

Více

Oznámení zahájení územního řízení

Oznámení zahájení územního řízení MĚSTSKÝ ÚŘAD STŘÍBRO Odbor výstavby a územního plánování Masarykovo náměstí 1, 349 01 STŘÍBRO Tel. +420 374 801 111, Fax +420 374 801 331, E-mail: posta@mustribro.cz Č. j.: 1263/OVÚP/15/Ha Stříbro 22.09.2015

Více

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti: dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 122/2015-4/280.13/Hk Mgr. Karel Holina / 279 22.7.2015 karel.holina@kraj-lbc.cz

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 10.07.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: Telefon: 487 881 203

Více

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux008cxwc* CRDUX008CXWC Sp. Zn.: MP-SDP0180/15-4/Bj V Praze dne 31. března 2015 Č. j.: DUCR-16601/15/Bj Telefon:+420 972 241

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov č.j.: MUMK 20133/2014 spis. zn.: SMUMK 14284/2014 OŽP/SLA Oprávněná úřední osoba: Slámová Kateřina, DiS.

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ČÍSLO JEDNACÍ: SPIS. ZNAČKA: VYŘIZUJE: TELEFON: 317 754 196 E-MAIL: DATUM: 04.05.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov VOD.231-29395/2015 (MUBN/29395/2015) OVH/829/2011/VOB/VEL

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/158881/2012 ST2/Koh MMHK/170048/2012 ST2/Koh Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. VUP 11318/13-RAJ Jana Randáková 388 459 047 ROZHODNUTÍ

Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. VUP 11318/13-RAJ Jana Randáková 388 459 047 ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 1723/2013-Raj VUP 11318/13-RAJ Jana Randáková 388 459 047 DATUM: 29.05.2013

Více

Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno

Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno SPIS. ZN.: SÚ 02658/12 Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: FAX: DATUM: 20.9.2012 Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno MCBCHR/02690/12/Šr

Více

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/41168-10/4675-2010/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 04. února 2011

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3805/2011/Ka Č. J.: 4721/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška - Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. pro stavbu s označením

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška - Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. pro stavbu s označením Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 5558/10-191/10-KLI Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 22.2.2010

Více

10. listopadu 2011 (čtvrtek) v 8:30 hodin

10. listopadu 2011 (čtvrtek) v 8:30 hodin Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místekodbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu *MMFMX0085YMN* Sp. zn.: MMFM_S 14677/2011/OÚRaSŘ/Šna Frýdek-Místek,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk *MP12X008ETFR* Naše značka: P12-19137ozn/10/OŽP/Pe Číslo

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2 MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, tel. 491 405 111 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ odloučené pracoviště: Náchod, Palachova 1303 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1205/1644/08 Ka-45 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 26.8.2008

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111, fax. 485 243 624 Č.j.: SURR/7130/126955/11-Ma Liberec, dne 31.10.2011

Více

MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 26/2012

MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 26/2012 *mujcx00ddp27* MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/2078/SU/Ves Jičín, dne 19.1.2012 Spisová značka: Výst. 2011/25055/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01A6KLF* Čj: MSK 157474/2013 Sp. zn.: DSH/35786/2013/Sur 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý

Více

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis. zn.: METR_S 4827/2013 OÚPaSŘ Ze dne : 18.12.2013 Č.j.: METR 5718/2013

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 2188/2012/Gr

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 4 0 2 4 0-2014/8 1 0 9-2 0 1 4 / o u l S p is. a s ka rt.

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice č.j. 1386/12/S 277 Vyřizuje: Ing. Marie Hanáková ve Ždánicích 4.6.2012 tel.: 518 633617 ESTREMA RISORSA s.r.o., Mezírka 775/1, 602 00 Brno

Více

Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j.

Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j. Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j.:1760/11 Vypraveno dne: V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha *crdux0085cyo* CRDUX0085CYO DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0781/14-7/Lh V Praze dne 23. ledna 2015 Č. j.: DUCR-5077/15/Lh Telefon: +420 602 686

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Vimperk - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Městský úřad Vimperk - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 328.3-166/1492/07 Ka-4 Vyřizuje: Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 31.8.2007

Více

Obecní úřad v Proseči

Obecní úřad v Proseči Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 44-4/2010-328/R V Proseči dne 28.7.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část: ROZHODNUTÍ

Více

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 V Tršicích dne 24. 5. 2013 Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/419/2013-Ka Oprávněná úřední osoba pro vyřízení k podpisu: Ing.

Více