Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9"

Transkript

1 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok Právní předpisy Popis hlavních změn pro rok Nejvýznamnější změny z let 2007 a Limit zaměstnanců pro účast na nemocenském pojištění Smluvní zaměstnanci, přerušení nemocenského pojištění Autorské příjmy Minimální vyměřovací základ OSVČ a maximální vyměřovací základ OSVČ a zaměstnanců Vyměřovací základ pro platbu pojistného státem Minimální vyměřovací základ zaměstnanců a OBZP Základní výčet změn podle nařízení Rady č. 883/ Souhrn změn ve zdravotním pojištění po 1. lednu Souhrn změn ve zdravotním pojištění po 1. lednu Základní pojmy Účel zdravotního pojištění Účast na zdravotním pojištění Dlouhodobý pobyt v cizině Zvláštní případy vzniku a zániku pojištění Volba zdravotní pojišťovny Obecná pravidla pro volbu zdravotní pojišťovny Aktuální seznam zdravotních pojišťoven Průkaz pojištěnce Pojištěnci, oznamovací povinnost Základní povinnosti pojištěnců Oznamovací povinnost pojištěnců Nesplnění oznamovací povinnosti při plnění Nařízení Rady Místní příslušnost ve zdravotním pojištění Formuláře pro pojištěnce 28

2 4. Plátci pojistného Placení pojistného Výše pojistného, zaokrouhlování Rozhodné období Způsob platby pojistného Přepočet kurzu Variabilní symbol Splatnost pojistného Pořadí plateb Přeplatek pojistného Zaměstnavatelé a zaměstnanci Zaměstnavatel Okruh zaměstnanců ve zdravotním pojištění Výjimky, kdy se nejedná o zaměstnance Přihlášení zaměstnavatele Oznamovací povinnost zaměstnavatele Kódy používané zaměstnavatelem Kódy pro přihlášení a odhlášení zaměstnance Kódy pro oznámení skutečností rozhodných pro platbu pojistného státem Kódy pro provádění oprav Přehled zaměstnavatele Povinnosti zaměstnavatele Oznamovací povinnost, registrace Záznamy o pracovních úrazech, přirážky k pojistnému Souhrn povinností Odvod pojistného za zaměstnance - obecné zásady Zaměstnavatel - plátce pojistného Srážka pojistného zaměstnance Vyměřovací základ zaměstnance Minimální vyměřovací základ Splatnost pojistného, rozhodné období Maximální vyměřovací základ Zaokrouhlování Zaměstnanci ve zdravotním pojištění Pracovní poměr 53

3 Osoby činné v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak pracovní poměr nevznikl Zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti Dohoda o provedení práce Osoby ve služebním poměru Členové družstev Společníci a jednatelé společností s ručením omezeným a komanditisté komanditních společností Členové zastupitelstev územních samosprávných celků Dobrovolní pracovníci pečovatelské služby Osoby ve výkonu zabezpečovací detence nebo vazby nebo osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené k pravidelnému výkonu prací Pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů Členové statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob Další případy zaměstnání Kdo není považován za zaměstnance Vyměřovací základ zaměstnance Započitatelnost příjmů do vyměřovacího základu Příjmy po skončení zaměstnání Příjmy v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů Příklady k započitatelnosti plnění Úpravy vyměřovacího základu Minimální vyměřovací základ zaměstnance Stanovení minimálního vyměřovacího základu Pojištěnci, kteří nemají stanoven minimální vyměřovací základ Snížení minimálního vyměřovacího základu Doplatek do minimálního vyměřovacího základu Obecně platné zásady pro řešení minimálního vyměřovacího základu Zaměstnanci, za které je plátcem pojistného i stát Oznamovací povinnost a minimální vyměřovací základ Odpočet Pracovní volno bez náhrady příjmu Pracovní volno po celý kalendářní měsíc 74

4 Pracovní volno po část kalendářního měsíce Zaměstnanci, u nichž nedochází k navýšení vyměřovacího základu Smlouva o úhradě pojistného za zaměstnance Neomluvená nepřítomnost v práci Maximální vyměřovací základ u jednoho zaměstnavatele Přeplatky při maximálním vyměřovacím základu Souběh zaměstnání se samostatnou výdělečnou činností Příklady výpočtu pojistného u zaměstnanců Povinnosti spojené se zaměstnáváním zaměstnanců z EU Stát plátcem pojistného Vyměřovací základ, odpočet a pojistné osob hrazených státem Oznamovací povinnost Nezaopatřené dítě Poživatel důchodu Příjemce rodičovského příspěvku Žena na mateřské a rodičovské dovolené Uchazeč o zaměstnání Osoba pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoba s ní společně posuzovaná Osoba, která je závislá na péči jiné osoby a osoba pečující Osoba konající službu v ozbrojených silách Osoba ve výkonu trestu odnětí svobody Mladistvý umístěný ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy Souběh kategorií Zvláštní případy, kdy plátcem pojistného je stát Osoba důchodového věku Celodenní osobní a řádná péče o děti Další skupiny osob hrazené státem Osoby samostatně výdělečně činné Povinnosti OSVČ Vyměřovací základ a pojistné OSVČ Nemoc u OSVČ Maximální vyměřovací základ Minimální vyměřovací základ 102

5 8.6 Osoby, za které platí pojistné i stát Příklady k placení pojistného za rozhodné období kalendářního roku Přehled o příjmech a výdajích Zálohy na pojistné Cizinci-OSVČ Osoby bez zdanitelných příjmů Splatnost pojistného Příklady OBZP Evropská unie Základní pojmy Vynětí ze zdravotního pojištění Základní principy Výdělečná činnost občanů České republiky v zemích EU Výdělečná činnost osob ze zemí EU v České republice Sankce, splátkové kalendáře a přeplatky Pokuty Zaměstnavatelé Osoby samostatně výdělečně činné Osoby bez zdanitelných příjmů Obecné zásady způsobu ukládání pokut Podání odvolání do platebního výměru Penále Splátkové kalendáře ve zdravotním pojištění Vracení přeplatku ve zdravotním pojištění Zaměstnavatelé Osoby samostatně výdělečně činné Osoby bez zdanitelných příjmů Zaměstnanci Vybraná ustanovení Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů 147

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Kapitola 1 Povinnosti zaměstnavatele k úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 Kapitola 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013 ~ 1 ~ PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013 I. část - Základní právní předpisy U problematiky zdravotního pojištění jsou rozhodující dva závazné právní předpisy, které zásadně ovlivňují provádění zdravotního

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru KAPITOLA 1 Povinnosti zaměstnavatele k Úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 KAPITOLA 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY dílčí podklad ke studiu ak. rok 2009/2010 ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Znaky programu: jednotný účel: plně nebo částečně hrazená zdravotní

Více

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2.

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2. OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA 13 1.1 OBECNĚ K OSOBNÍ EVIDENCI 15 1.2 JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT 16 1.3 ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ. 17 1.4 OSOBNÍ SPIS 18 1.5 OCHRANA OSOBNÍCH

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 242/1997 Sb., č. 2/1998 Sb., č. 127/1998 Sb., č. 225/1999

Více

592/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

592/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 592/1992 Sb. - o pojistném na zdravotní pojištění - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 592/1992 Sb. ZÁKON České národní

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy, nemocenské pojištění a komunikace s ČSSZ od roku 2014

~ 1 ~ Náhrada mzdy, nemocenské pojištění a komunikace s ČSSZ od roku 2014 ~ 1 ~ Náhrada mzdy, nemocenské pojištění a komunikace s ČSSZ od roku 2014 Náhrada mzdy za prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2014 Základní právní ustanovení pro

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ NOVELIZOVANÝCH ZÁKONŮ SE ZAPRACOVANÝMI ZMĚNAMI

PLATNÉ ZNĚNÍ NOVELIZOVANÝCH ZÁKONŮ SE ZAPRACOVANÝMI ZMĚNAMI IV. PLATNÉ ZNĚNÍ NOVELIZOVANÝCH ZÁKONŮ SE ZAPRACOVANÝMI ZMĚNAMI Části textu zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, v platném znění s vyznačením

Více

o důchodovém pojištění

o důchodovém pojištění ZÁKON č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb. (úplné znění č. 233/1998 Sb.), zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb.,

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Rozsah působnosti

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Rozsah působnosti Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Rozsah

Více

Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění

Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění odstraňuje dosavadní roztříštěnost právní úpravy v oblasti zdravotního pojištění. Logická struktura návrhu sleduje

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Zákon o důchodovém pojištění

Zákon o důchodovém pojištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 155/1995 Sb Zákon o důchodovém pojištění Ve znění: 261/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon o důchodovém pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H : 43. Úplné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, jak vyplývá z pozdějších změn Strana

Více

Poplatníci pojistného

Poplatníci pojistného ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 10/1993 Sb., č. 160/1993

Více

48_1997_Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

48_1997_Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Změna: 242/1997 Sb. Změna: 2/1998 Sb. Změna: 127/1998 Sb. Změna: 225/1999 Sb.

Více

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 589/1992 Sb. - o pojistném na sociální zabezpečení - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 589/1992 Sb. ZÁKON České národní

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 4 4 Edice Úãetnictví a danû

Více

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti 187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb., 305/2008 Sb., 2/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 158/2009

Více

č. 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

č. 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Ve znění: č. 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Předpis č. K datu Poznámka 242/1997 Sb. (k 1.1.1998) doplňuje 2/1998

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 48/1997 Sb Zákon o veřejném zdravotním pojištění Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Parlament

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Právnická fakulta Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Petra Valsami 2009

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Právnická fakulta Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Petra Valsami 2009 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Právnická fakulta Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PLÁTCI POJISTNÉHO NA VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Petra Valsami 2009 Prohlašuji, ţe jsem

Více

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ZÁKON č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994

Více