Závazný plán činnosti CENIA pro rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závazný plán činnosti CENIA pro rok 2014"

Transkript

1 Závazný plán činnosti CENIA pro rok 2014 Úkol č. 2010/2014 Integrovaná prevence a omezování znečištění Jan Kolář Odborný garant (CENIA): Jan Prášek Odborný garant (): Jaroslava Honová Pož. list za vyplnil: Pož. list za schválil: Vazba na zřiz. listinu - Opatření zabezpečovat funkce agentury a funkce odborně způsobilé č. 6/12 : osoby podle zákona o integrované prevenci, zabezpečovat podle zákona o integrované prevenci podklady. Vazba na cíle organizace Zajistit průřezové hodnocení informací a strategických dokumentů Zajistit průřezovou informační základnu pro hodnocení a reporting Zákon č. 76/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů - 5 Zákon č. 76/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Odborná podpora ministerstva životního prostředí a krajských úřadů při výkonu státní správy na úseku integrované prevence. Činnost odborně způsobilé osoby. Výměna informací o nejlepších dostupných technikách Cíl Činnost Výstup Kvantifikace Zabezpečit odbornou podporu výkonu státní správy v oblasti integrované prevence Zabezpečit výměnu informací o nejlepších dostupných technikách Vypracování vyjádření k žádostem o vydání IP a jejich změnám Vypracování odborných stanovisek k IP Písemná zpráva ke zpracovaným stanoviskům včetně kopií všech stanovisek CENIA Písemná zpráva o činnosti odborně způsobilé osoby, analýza zpracovaných vyjádření, identifikace problematických případů a popis konkrétního postupu CENIA v problematických případech Písemná zpráva o činnosti TPS v kompetenci, včetně informace o stavu referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (příp. procesu jejich revize) a závěrů o BAT Termín Odpovědnost Vyjádření Jan Kolář Stanoviska Jan Kolář Zpráva Jan Kolář Zpráva Jan Kolář Zpráva Jan Kolář 1

2 Výměna informací o nejlepších dostupných technikách - Konference Životní prostředí hutnictví železa a hutní druhovýroby/spoluúčast Písemná zpráva o činnosti technických pracovních skupin v kompetenci MPO a MZe a o činnosti expertů CENIA v uvedených TPS Podpora činnosti Centra BAT Sborník Jan Prášek Zpráva Slávka Beranová Zpráva Jan Prášek Úkol č. 2020/2014 Národní informační centrum REACH a CLP Odborný garant (CENIA): Odborný garant (): Pož. list za vyplnil: Pož. list za schválil: Vazba na zřiz. listinu - Opatření č. 6/12 : Vazba na cíle organizace Zajištění provozu Národního informačního centra REACH a CLP Tatjana Kolesniková Jan Prášek Pavel Forint Pavel Forint Karel Bláha provozovat a dotvářet jednotný informační systém o životním prostředí včetně validování primárních dat a sestavování informačních syntéz, rozvíjet a ověřovat metodiku identifikace a hodnocení ekologických rizik. Zajistit informační, komunikační a vzdělávací rozhraní rezortu Zajistit průřezovou informační základnu pro hodnocení a reporting Delegační dohoda (Dohoda o delegování vybraných činností a pravomocí Ministerstva životního prostředí v souvislosti s JISŽP, ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP) Cíl Činnost Výstup Kvantifikace Zajistit provoz helpdesku REACH a CLP Publikovat informace z oblasti REACH a CLP Zpracované dotazy HD REACH a CLP Závěrečná zpráva (vždy ke KD) Zodpovězený dotaz Termín Odpovědnost Tatjana Kolesniková Zpráva Tatjana Kolesniková 2

3 Úkol č. 2022/2014 EIA Jan Kolář Odborný garant (CENIA): Jan Prášek Odborný garant (): Jaroslava Honová Pož. list za vyplnil: Pož. list za schválil: Vazba na zřiz. listinu - Opatření provozovat a dotvářet jednotný informační systém o životním č. 6/12 : prostředí včetně validování primárních dat a sestavování informačních syntéz, zajišťovat administrativně a organizačně zkoušky odborné způsobilosti dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Vazba na cíle organizace Zajistit průřezovou informační základnu pro hodnocení a reporting Opatření 6/12 zřizovací listina; delegační dohoda (Dohoda o delegování vybraných činností a pravomocí Ministerstva životního prostředí v souvislosti s JISŽP, ) Zákon č. 100/2001 Sb. 1) Zajistit provoz, správu a úpravu IS EIA/SEA 2) Zajistit hodnocení EIA a SEA na základě požadavků 3) Zajistit statistické vyhodnocení IS EIA/SEA na základě požadavků 4) Zajistit operativní spolupráci s při výkonu agendy EIA/SEA 5) Zajistit provoz webové stránky s tématikou EIA a SEA 6) Zajistit organizaci a průběh zkoušek k udělení autorizací EIA/SEA Cíl Činnost Výstup Kvantifikace Zajištění provozu, správy a úpravy IS EIA/SEA Zajištění hodnocení EIA a SEA na základě požadavků Zajištění statistického vyhodnocení IS EIA/SEA na základě požadavků Správa IS EIA/SEA Informační systém EIA/SEA Dílčí a roční zpráva (průběžně) Termín Odpovědnost Lucie Vravníková Zpráva (průběžně) Lucie Vravníková Zajištění operativní spolupráce s při výkonu agendy EIA/SEA Zajištění provozu webové stránky s tématikou EIA a SEA Aktualizace informací týkající se EIA a SEA na webových stránkách CENIA Zajištění organizace a Komplexní průběhu zkoušek k udělení organizace autorizací EIA/SEA zkoušek odborné způsobilosti (aktuální informace záložky posuzování vlivů na ŽP (EIA) Písemný záznam o průběhu a hodnocení zkoušek odborné způsobilosti (průběžně) (závisí na počtu uchazečů zpravidla 2x ročně) Lucie Vravníková Lucie Vravníková 3

4 Úkol č. 2030/2014 Hodnocení Odpadového hospodářství Gabriela Buda Šepeľová Odborný garant (CENIA): Jan Prášek Odborný garant (): Jaromír Manhart Pož. list za vyplnil: Pož. list za schválil: Vazba na zřiz. listinu - Opatření provozovat a dotvářet jednotný informační systém o životním č. 6/12 : prostředí včetně validování primárních dat a sestavování informačních syntéz, zabezpečovat v rámci předmětu činnosti vypracovávání prognóz, variantních scénářů a návrhů opatření, jako podkladů pro rozhodování ministerstva, zpracovávat zprávu o stavu životního prostředí podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění, a vytvářet související informační výstupy, Vazba na cíle organizace Zajistit průřezové hodnocení informací a strategických dokumentů Zajistit průřezovou informační základnu pro hodnocení a reporting Delegační dohoda (Dohoda o delegování vybraných činností a pravomocí Ministerstva životního prostředí v souvislosti s JISŽP, ) Zákon č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcí předpisy Provozovat ISOH a dílčí databáze OH Provádět analýzy nad IS Cíl Činnost Výstup Kvantifikace Hodnocení odpadového hospodářství Provoz a správa databáze (ISOH) Provoz a správa databáze (MA Průběžná a závěrečná zpráva - průběžná zpráva ke kontrolnímu dni - komplexní zpráva s poskytnutím příslušných finálních datových sad - závěrečná zpráva s poskytnutím veškerých finálních dat, údajů a hodnocení Informační systém odpadového hospodářství (ISOH) Informační systém pro sledování toku vybraných autovraků (MA ISOH) Zpráva ( , , Matematické vyjádření indikátorů POH dle platné metodiky a podkladová data pro výpočet indikátorů Finální datové sady o OH Aktuální potřebné výstupy: Provoz a správa: průběžně, datové sady: uzavření poskytnutí Ostatní - průběžně (na písemné vyžádání) - Online přístup do statistického výstupu systému Termín Odpovědnost Gabriela Buda Šepeľová Eva Horáková Markéta Sequencová 4

5 ISOH) Provoz a správa databáze (EEZ) Provoz a správa databáze (ZOV) Provoz a správa databáze (obaly) Provoz a správa Databáze kolektivních systémů (elektroodpady) Databáze zpětných odběrů vybraných výrobků Databáze obaly a obalové odpady Databáze přeshraniční přepravy - Závěrečný sumární výstup - Aktuální potřebné výstupy Provoz a správa: průběžně, uzavření , poskytnutí Ostatní - Průběžně (na písemné vyžádání) - Sumární hodnocení - Ročních zpráv a ostatních příloh Ročních zpráv ze postoupených - Provoz a správa: průběžně, uzavření , poskytnutí Sumární výstup ze postoupených (datová sada) - Zpracování a poskytnutí podnětů pro ČIŽP - neplnění zákonných povinností (pneumatiky) Sumární hodnocení Ročních zpráv Provoz a správa: průběžně, Datové sady: uzavření poskytnutí, , uzavření , poskytnutí Sumární výstup ze postoupených (datová sada) - Zpracování a poskytnutí podnětů pro ČIŽP - neplnění zákonných povinností ( ) - Sumární hodnocení Ročních zpráv Provoz a správa: průběžně, Datové sady: uzavření poskytnutí , uzavření poskytnutí Online přístup do statistického výstupu Irena Kopačková Jaroslav Špůr Gabriela Buda Šepeľová Miluše Klimešová 5

6 databáze (PPO) Provoz a správa databáze (skládky) Provoz a správa databáze (zařízení) Podklady pro reporting Provoz a správa databáze (PCB) Ověřování evidencí Databáze skládek odpadů Databáze zařízení k nakládání s odpady (zařízení ke sběru, výkupu, využívání, odstraňování odpadů podle 14 odst. 1, zařízení podle 14 odst. 2) Soubor podkladů pro reporting Databáze zařízení s obsahem PCB, zpracování a doplnění hlášen Konání všech potřebných úkonů nutných k ověřování evidencí ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 25/2008 Sb., o systému - Kontrola překročení garančního množství (1x týdně) - Kontrola kompletnosti zaslaných PD při podání nového oznámení (průběžně + na písemné vyžádání) - Sumární výstup z databáze pro reportingovou povinnost Závěrečné sumární hodnocení Dílčí výstup z databáze a (datová sada) Sumární výstup z databáze a Dílčí výstup z databáze a (datová sada) Sumární výstup z databáze a aktuální potřebné výstupy - průběžně na písemné vyžádání Souhrnná zpráva Poskytnutí dle data dané reportingové povinnosti (min. 14 dní před finálním termínem EK nebo jiné organizace) Dílčí výstup ze (datová sada) Sumární výstup ze postoupených Aktuální potřebné výstupy - průběžně na písemné vyžádání Michaela Hovorková Michaela Hovorková Gabriela Buda Šepeľová Petra Zapletálková ad hoc činnosti Gabriela Buda Šepeľová 6

7 Součinnost při poskytování informací Prognóza produkce odpadů v ČR pro období Seznam zařízení dle 14 odst. 2 zákona o odpadech Analýza využívání stavebních odpadů Vyhodnocení nakládání s PCB od začátku inventarizace do současnosti Vyhodnocení produkce zdravotnickýc h odpadů dle integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů; zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů; zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů; a příslušných prováděcích předpisů Spolupráce při zajišťování podkladů, informací a dat při plnění zákonných povinností - poskytování informací Vypracování prognózy produkce odpadů v ČR pro období a to v členění pro hlavní skupiny a kategorie odpadů, tj.: - odpady kat. nebezpečné - odpady kat. ostatní - celkové (všechny) odpady (Bude zpracováno v roce 2014 jen do r. 2016) Seznam všech zařízení na území ČR využívajících odpady v režimu 14 odst. 2 zákona o odpadech, včetně identifikace jednotlivých druhů odpadů a jejich množství Podrobná analýza všech způsobů nakládání (úpravy) u stavebních odpadů a analýza následného využívání Analýza nakládání s PCB, s odpady PCB a zařízeními PCB od začátku inventarizace do současnosti se zaměřením na množstevní bilance. Analýza možné produkce odpadů PCB a odpadů s obsahem PCB v budoucnosti s ohledem na Stockholmskou úmluvu ( a dále). Analýza produkce a nakládání s odpady skupiny 18 v členění dle jednotlivých katalogových podklady - Průběžně (na písemné vyžádání, termín bude stanoven dle potřeb OODP a možností CENIA) Prognóza (podklad pro odbornou činnost ), 1. fáze - Návrh řešení: , Finální výstup: Podklady pro odbornou činnost OODP Analýza (podklady pro odbornou činnost OODP Analýza (podklady pro odbornou činnost OODP ) Analýza (podklady pro odbornou činnost OODP ) Gabriela Buda Šepeľová Jan Prášek Michaela Hovorková Eva Trnková Petra Zapletálková Markéta Sequensová 7

8 jednotlivých katalogových čísel odpadů Vyhodnocení produkce a jednotlivých způsobů nakládání s kaly z čištění komunálních odpadních vod Množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) ukládaných na skládky vzhledem ke srovnávací základně 1995 Doplňující indikátory pro směsný komunální odpad Součinnost při poskytování a zpracování dat pro přípravu strategických dokumentů (nového POH ČR pro období , a Programu předcházení vzniku odpadů Metodické vedení KÚ (včetně ORP a SOP) zaměřeno na příjem dat a zajištění identifikovaný ch chyb v souborech zpracovaných dat ORP o čísel v posledních 4 letech ( ) s grafickým vyhodnocením trendů. Analýza produkce odpadu katalogového čísla Kaly z čištění komunálních odpadních vod a jednotlivých způsobů nakládání s tímto odpadem v období s grafickým vyhodnocením trendů. Pravidelné roční zjišťování skutečného množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) ukládaných na skládky (od roku 2013) dle metodiky výpočtu podílu biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky, zasláno CENIA pod č.j /ENV/13. Pravidelné roční zpracování indikátorů vycházejících z matematického vyjádření soustavy indikátorů POH pro směsný komunální odpad (SKO) (od roku 2013, I.1 I.10 SKO) Zpracování a poskytnutí podkladů a dat pro přípravu strategických dokumentů (POH ČR, Program předcházení vzniku odpadů) dle požadavku OODP Školení, odborná a technická podpora Analýza (podklady pro odbornou činnost OODP ) Výstup ze Datové sady: uzavření poskytnutí Výstup ze (doplnit k ostatním zpracovaným indikátorům) Datové sady: uzavření poskytnutí Podklady a potřebné výstupy - průběžně na písemné vyžádání Semináře - leden - prosinec Eva Horáková Eva Horáková Eva Horáková Gabriela Buda Šepeľová Eva Horáková 8

9 odpadech do databáze ISOH Součinnost při přípravě podkladů pro prováděcí předpisy k zákonu o odpadech Příprava podkladů a návrh formulářů jakožto příloh prováděcích předpisů pro plnění všech ohlašovacích povinností dle 39 zákona o odpadech. (žádost zaslána dopisem ze dne 17. ledna 2014 pod č.j. 3640/ENV/14). Podklady a formuláře 1. fáze Návrh řešení: fáze Projednání možnosti realizace: fáze Finální podoba podkladů pro prováděcí právní předpis březen 2014/ eventuálně dle domluvy posun termínu Eva Horáková Úkol č. 2040/2014 Dobrovolné nástroje Petr Saifríd Odborný garant (CENIA): Jan Prášek Odborný garant (): Tomáš Kažmierski Pož. list za vyplnil: Pož. list za schválil: Vazba na zřiz. listinu - Opatření vykonávat obchodní činnost zaměřenou na ekologicky šetrné č. 6/12 : výrobky, případně služby, posuzovat výrobky a služby z hlediska jejich ekologických parametrů, zabezpečovat projednávání Českých technických norem týkajících se ochrany životního prostředí podle 6 písm. f) zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vazba na cíle organizace Podporovat environmentálně šetrné chování Zajistit průřezovou informační základnu pro hodnocení a reporting Opatření 6/12 zřizovací listina. Usnesení vlády ČR Zajištění funkce Agentury NPEZ Zabezpečit provoz Agentury EMAS Cíl Činnost Výstup Kvantifikace Certifikace a recertifikace EŠV, EŠS, Flower Licenční smlouvy k právům užívat ekoznačku Dodatky prodlužující Posouzení žádosti o udělení ekoznačky, komunikace se žadatelem, vyhotovení certifikátu, zpracování zprávy o udělení ekoznačky pro ministra, zajištění podpisu ministra a odeslání certifikátu žadateli Vyhotovení smlouvy k oprávnění užívat ekoznačku Vyhotovení dodatků k licenčním smlouvám Certifikáty EŠV, EŠS a Flower EU Termín Odpovědnost Petr Saifríd Licenční smlouvy Petr Saifríd Dodatky k licenčním Petr Saifríd 9

10 platnost smluv Technické směrnice stanovující kritéria výrobků a služeb (nové a revidované) Databáze EŠV, EŠS, Flower Vypořádání žádostí o potvrzení VET, EPD Databáze ověřených VET, EPD Certifikace a recertifikace EMAS Revize stávajících a tvorba nových technických směrnic s kritérii pro EŠV a ESŠ Správa databáze výrobků a firem s EŠV, EŠS a Flower Posuzování žádosti o potvrzení VET a EPD, komunikace se žadatelem, zabezpečení mezinárodní registrace prohlášení u Mezinárodního sytému EPD, ověření VET podle normy ČSN ISO Správa databáze ověřených VET, EPD Posouzení žádosti o udělení EMAS, kontrola environmentálního prohlášení, komunikace se žadatelem, komunikace s ČIŽP a ČIA, vyhotovení certifikátu, zpracování zprávy o udělení EMAS pro ministra, zajištění podpisu ministra, a odeslání certifikátu žadateli Registr EMAS Správa registru EMAS českého registru a nového registru EU Osvěta v oblasti dobrovolných nástrojů Správa internetových stránek pro oblasti dobrovolných nástrojů, spolupráce při tvorbě osvětových kampaní, účast na veletrzích apod. smlouvám Technické směrnice stanovující kritéria EŠV a EŠS Databáze EŠV, EŠS a Flower Potvrzení VET, EPD Databáze VET, EPD Petr Saifríd Petr Saifríd Pavel Hrubý Pavel Hrubý Certifikáty EMAS Pavel Hrubý Registr EMAS Pavel Hrubý Různá forma osvěty Pavel Hrubý Spolupráce EcoAP Zpráva Jan Kolář Úkol č. 2050/2014 Zabezpečení provozu ISPOP Tereza Havránková Odborný garant (CENIA): Jan Prášek Odborný garant (): Jana Vodičková Pož. list za vyplnil: Pož. list za schválil: Vazba na zřiz. listinu - Opatření provozovat a dotvářet jednotný informační systém o životním č. 6/12 : prostředí včetně validování primárních dat a sestavování informačních syntéz, formulovat možnosti aktivního ovlivňování životního prostředí ve směru strategie trvale udržitelného žití, sledovat vývoj a účinnost legislativy a dalších nástrojů ekologické politiky a navrhovat opatření v této oblasti, vést integrovaný registr znečišťování a centrální ohlašovnu Ministerstva životního prostředí, vykonávat propagační činnost odpovídající předmětu činnosti, zabezpečovat v rámci předmětu činnosti vypracovávání prognóz, variantních scénářů a návrhů opatření, jako podkladů pro rozhodování ministerstva, odpovídat za koordinaci plnění reportingových povinností, zejména koordinovat pro Ministerstvo 10

11 Vazba na cíle organizace životního prostředí přípravu a předávání zpráv Evropské komisi, podílet se na přípravě a předkládání zpráv a informací Evropské agentuře pro životní prostředí v oblasti životního prostředí a odpovídat za správu informačního systému pro plnění reportingových povinností. Zajistit informační, komunikační a vzdělávací rozhraní rezortu Zajistit průřezové hodnocení informací a strategických dokumentů Podporovat environmentálně šetrné chování Zajistit průřezovou informační základnu pro hodnocení a reporting Rozvíjet integrovaný systém řízení organizace Delegační dohoda (Dohoda o delegování vybraných činností a pravomocí Ministerstva životního prostředí v souvislosti s JISŽP, ) zákon č. 25/2008 Sb. I. Provoz informačního systému ISPOP včetně aplikace pro ohlašování - aktualizace webových stránek a - obsluha komunikačního kanálu (datové schránky) - tvorba manuálů pro skupiny uživatelů k aplikaci - autorizace a ověření registrací uživatelů ISPOP - autorizace a ověření hlášení uživatelů ISPOP - ověřování a schvalování plných mocí - technická podpora uživatelů procesů v ISPOP - aktivní účast na školeních k problematice ISPOP (ohlašovatelé, ověřovatelé) - zpracování podkladů pro Zprávu o průběhu a výsledcích ohlašování ISPOP - průběžná archivace dokumentů (registrace, hlášení) - tvorba FAQ a jejich publikace na webových stránkách - zapracování připomínek do systému v průběhu ohlašovacího období - analýza dotazů po ukončení ohlašovacího období II. Projekty s vazbou k úkolu: ISPOP - testování, oponentury, spolupráce na definování agendové nástavby Cíl Činnost Výstup Kvantifikace informovanost zadavatele informovanost zadavatele Informovaná veřejnost informovaný ověřovatel informovaný ohlašovatel informovaný recenzent informování dotčené veřejnosti propagace a osvěta ISPOP sběr a vyhodnocení dat z průběhu ohlašování, sběr a vyhodnocení dat z průběhu ohlašování sběr a vyhodnocení dat z průběhu ohlašování Tvorba otázek a odpovědí z/v průběhu ohlašovacího období testování a následné zpracování podkladů z projektové úlohy ISPOP testování a následné zpracování podkladů z projektové úlohy ISPO testování a následné zpracování podkladů z projektové úlohy ISPO průběžná aktualizace webových stránek tvorba podkladů, distribuce materiálů, obsahová a lektorská činnost v rámci seminářů zprávu o průběhu a výsledcích ohlašování ISPOP - červen zprávu o průběhu a výsledcích ohlašování Termín Odpovědnost Tereza Havránková Tereza Havránková ISPOP - listopad FAQ Tereza Havránková manuál pro ověřovatele manuál pro ohlašovatele manuál pro recenzenty aktualizované webové stránky tiskové zprávy, letáky, brožury, články, reportáže, pořádání seminářů - vše v průběhu celého roku Petra Váňová Irena Kopáčková Petra Váňová Irena Kopáčková Pavla Jirůtková 11

12 zákonná evidence provoz systému popisování a archivace dokumentů nacenění požadavků odborných útvarů a komunikace s dodavatelem na jejich realizaci, včetně zajištění realizace změn v ISPOP archiv autorizací Tereza Hloužková funkční, Tereza uživatelsky Havránková komfortní aplikace - v průběhu celého roku Úkol č. 2060/2014 Správa dat IRZ Odborný garant (CENIA): Odborný garant (): Pož. list za vyplnil: Pož. list za schválil: Vazba na zřiz. listinu - Opatření č. 6/12 : Vazba na cíle organizace Tereza Havránková Jan Prášek Jaroslava Honová provozovat a dotvářet jednotný informační systém o životním prostředí včetně validování primárních dat a sestavování informačních syntéz, sledovat vývoj a účinnost legislativy a dalších nástrojů ekologické politiky a navrhovat opatření v této oblasti, vést integrovaný registr znečišťování, 1.9 zabezpečovat podle zákona o integrované prevenci podklady zabezpečovat v rámci předmětu činnosti vypracovávání prognóz, variantních scénářů a návrhů opatření, jako podkladů pro rozhodování ministerstva, odpovídat za koordinaci plnění reportingových povinností, zejména koordinovat pro Ministerstvo životního prostředí přípravu a předávání zpráv Evropské komisi, podílet se na přípravě a předkládání zpráv a informací Evropské agentuře pro životní prostředí v oblasti životního prostředí a odpovídat za správu informačního systému pro plnění reportingových povinností. Zajistit informační, komunikační a vzdělávací rozhraní rezortu Zajistit průřezové hodnocení informací a strategických dokumentů Podporovat environmentálně šetrné chování Zajistit průřezovou informační základnu pro hodnocení a reporting Rozvíjet integrovaný systém řízení organizace Delegační dohoda (Dohoda o delegování vybraných činností a pravomocí Ministerstva životního prostředí v souvislosti s JISŽP, ) Zákon č. 25/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení EP a Rady č. 166/2006/ES, nařízení vlády č. 145/2008 Sb., v platném znění. 12

13 I. Administrace údajů zaslaných do IRZ a provozoven IRZ a) Provoz informačního systému ISPOP ve vazbě na IRZ a systému (databáze) pro uchování historických a současných dat IRZ. b) Spolupráce na řešení funkčních (příp. uživatelských) neshod při provozu IRZ s příslušnými útvary (OPVIP, OIP, atd.). c) Vyhotovení písemné zprávy o průběhu ohlašování do IRZ za příslušný ohlašovací rok (popis průběhu ohlašování, zjištěné problémy, přijatá opatření, technický popis funkčnosti databáze, analýza oprav hlášení IRZ, provoz služby helpdesk; zpracování žádostí o poskytnutí dat z IRZ pro další subjekty a podání písemné informace ke zpracovaným žádostem). d) Spolupráce s OPVIP při testování formuláře pro ohlašování do IRZ a následné předání podnětů odpovědnému útvaru (OIP ). e) Formalizovaný popis procesu registrace, obnovení, sloučení a změny údajů provozoven IRZ, kontroly údajů ohlášených do IRZ a přípravy dat dle bodu z 5. úkolového listu pro rok 2014, včetně případné aktualizace v závislosti na rozsahu změn vyjmenovaných procesů (postupů). f) Zajištění procesu registrace provozoven IRZ v ISPOP a s tím souvisejících činností (změny registrací, kontroly registrací, přímá komunikace s ohlašovatelem, atd.). II. Formální a obsahová kontrola úplnosti hlášení IRZ (údajů ohlášených do IRZ) a) Zajištění formálních kontrol úplnosti hlášení a plnění ohlašovací povinnosti do IRZ (prostřednictvím IS ISPOP). b) Kontrola obsahu hlášení provedená na základě schválené metodiky připravené CENIA a OPVIP Konkrétní náplň metodiky a způsob komunikace s dotčenými ohlašovateli bude specifikována v samostatném dokumentu na základě spolupráce mezi CENIA a. Prioritní důraz v rámci kontroly bude kladen na provozovny s jednou anebo více E-PRTR činnostmi. Součástí kontrolního mechanismu je i přímá komunikace s dotčenými ohlašovateli (prostřednictvím u nebo telefonicky). c) Součinnost s ČIŽP při výkonu kontrolní činnosti (podle 8 písm. a.) zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP, v platném znění). d) Písemná informace OPVIP o průběhu, výsledcích a stavu kontroly ohlášených údajů za rok 2012 před jejich zveřejněním. e) Identifikace problematických registrovaných provozoven ve vztahu k plnění ohlašovací povinnosti do IRZ a předání seznamu takto identifikovaných provozoven OPVIP. Kritéria pro vyhodnocení problematických provozoven zajistí OPVIP. III. Podpora uživatelů IRZ a) Zabezpečení zpracovávání dotazů od uživatelů IRZ prostřednictvím písemného helpdesku (aplikace EnviHELP). Zajištění technické podpory pro formulář IRZ. b) Funkční archiv služby helpdesk s možností vyhledávání v dotazech. c) Manuál k formuláři pro ohlašování do IRZ. d) Manuál pro práci s mapovým portálem a jeho průběžná aktualizace na základě implementovaných změn. e) Aktivní účast na seminářích k problematice IRZ a informování OPVIP o jejich konání. Poskytnutí dokumentů připravených pro semináře (např. prezentace) OPVIP, a to včetně podkladů z jiných akcí souvisejících s problematikou IRZ. IV. Správa dat IRZ a) Kompletní příprava podkladů s údaji z IRZ za daný ohlašovací rok (a dle potřeby aktualizace za roky předchozí) pro zveřejnění na mapovém serveru portálu veřejné správy. b) Poskytnutí datových výstupů z IRZ pro Souhrnnou zprávu o integrovaném registru znečišťování za rok c) Příprava datových výstupů z IRZ pro webové stránky IRZ včetně zajištění publikace a aktualizace dat za jednotlivé ohlašovací roky. Obsahovou správu webových stránek zajistí OPVIP. d) Poskytnutí datových výstupů za rok 2012 v podobě ke zveřejnění (tzn. včetně vyhledávacího nástroje určeného pro webové stránky IRZ) k testování OPVIP. e) Písemná informace pro OPVIP o připravenosti dat za rok 2012 ke zveřejnění. V. Poskytnutí podkladů pro plnění povinností České republiky vyplývajících z nařízení č. 166/2006/ES a) Spolupráce s OPVIP při tvorbě datového souboru a na kontrole validity údajů předávaných Evropské komisi a Evropské agentuře pro životní prostředí (s použitím validačního nástroje Evropské komise) v souvislosti s plněním povinností vyplývajících z nařízení č. 166/2006/ES. 13

14 Cíl Činnost Výstup Kvantifikace Termín Odpovědnost Souhrn dat IRZ Zpracování dat IRZ Souhrnná zpráva Tereza Podpora ohlašovatelů agendy IRZ Komfort práce uživatele s mapovým portálem publikovaná data na webové stránce (zákonná povinnost) podání informace o stavu dat IRZ Reportování do EU Podpora ohlašovatelů agendy IRZ Kontrola ohlášených údajů pro tvorba manuálu zobrazení IRZ provozoven dodání dat IRZ Manuál pro ohlašovací formulář F_IRZ Manuál pro mapový server CENIA (geoportál) Data IRZ k publikaci na webových stránkách zpracování dat IRZ Zpráva o průběhu a výsledcích ohlašování do IRZ Příprava souboru dat k reportingu Tvorba manuálu Obsahová kontrola hlášení Havránková Alena Zbytovská Alena Zbytovská Tereza Havránková Tereza Havránková Soubor dat Tereza Havránková Manuál pro Alena proces Zbytovská ohlašování do IRZ Výsledky porovnání-zpráva Tereza Havránková Úkol č. 2070/2014 Elektronizace agend ELPNO (Evidenční list přepravy nebezpečných odpadů) a HNVO (Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů) / Vývoj a implementace SW aplikační podpory pro ELPNO a HNVO/ Jan Nepimach Odborný garant (CENIA): Jan Prášek Odborný garant (): Jaromír Manhart Pož. list za vyplnil: Pož. list za schválil: Vazba na zřiz. listinu - Opatření provozovat a dotvářet jednotný informační systém o životním č. 6/12 : prostředí včetně validování primárních dat a sestavování informačních syntéz, vést integrovaný registr znečišťování a centrální ohlašovnu Ministerstva životního prostředí. Vazba na cíle organizace Zajistit informační, komunikační a vzdělávací rozhraní rezortu Novela hlavy II a 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Změny zákona elektronizují 2 nové agendy v rámci rezortu životního prostředí a významnou měrou rozšiřují služby nabízené systémem ISPOP. 1. Řízení dodavatele a přebírání výstupů Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů 14

15 2. Návrh, vývoj a zprovoznění SW aplikační podpory pro ELPNO - integrace do ISPOP (dodavatelsky) 3. Návrh, vývoj a zprovoznění SW aplikační podpory pro HNVO - integrace do ISPOP (dodavatelsky) Návrh aplikační podpory ELPNO Návrh aplikační podpory HNVO Cíl Činnost Výstup Kvantifikace Vývoj a implementace aplikační podpory ELPNO Vývoj a implementace aplikační podpory HNVO Řízení dodavatele Analýza zadání elektronizace ELPNO Analýza zadání elektronizace HNVO Vývoj aplikací a jejich integrace do ISPOP Vývoj aplikací a jejich integrace do ISPOP Koordinace a řízení dodavatele, přebírání výstupů a služeb Globální specifikace ELPNO (UML dokument) Globální specifikace HNVO (UML dokument) Aplikační podpora ELPNO Aplikační podpora HNVO 1. Dokumentace 2. SW Termín Odpovědnost 1 ks GTP OI 1) 1 ks GTP OI 1) 1 ks GR CENIA 2) 1 ks GR CENIA 2) 2 ks GR CENIA 2) Úkol č. 2080/2014 EnviHELP - Environmentální helpdesk Odborný garant (CENIA): Odborný garant (): Pož. list za vyplnil: Pož. list za schválil: Vazba na zřiz. listinu: Vazba na cíle organizace Tereza Havránková Jan Prášek Petra Roubíčková, Jana Vodičková provozovat a dotvářet jednotný informační systém o životním prostředí včetně validování primárních dat a sestavování informačních syntéz, vykonávat propagační činnost odpovídající předmětu činnosti. Zajistit informační, komunikační a vzdělávací rozhraní rezortu Úkol je veden v souladu s delegační dohodou (Dohoda o delegování vybraných činností a pravomocí Ministerstva životního prostředí v souvislosti s JISŽP, ). Nepřímo také vyplývá z odst. 4 5 zákona č. 106/1999 Sb. Úkol je veden v souladu se zajištěním podmínek udržitelnosti projektu Environmentální helpdesk (projekt CISAŽP). Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Helpdesk je výkonný manažerský a informační nástroj pro získávání zpětné vazby k aktuálnímu vývoji potřeb veřejnosti vůči službám veřejné správy v oblasti životního prostředí. Efektivně naplňuje informační požadavky osob závislých na metodickém vedení a dává potenciál k dalším úsporám v rezortu. Helpdesk je primárně využíván pro podporu ohlašování do ISPOP a má zásadní vliv na úspěšnost ohlašování všech subjektů do ISPOP. Samostatné oddělení tiskové a PR (SOTPR) má ve spolupráci s odbornými útvary odpovědnost za jeho další obsahovou náplň a odbor informatiky (OI) má odpovědnost po technické stránce. CENIA má úkol zabezpečení provozu systému Environmentální helpdesk v rámci Závazného plánu činnosti CENIA na rok 2013, tj. zajištění technické a obsahové podpory (dvěma pracovníky). Činnosti CENIA spočívají v koordinaci a zabezpečení provozu systému Environmentální helpdesk a koordinaci práce expertů, ve spolupráci s na propagaci a plošné informovanosti o Environmentálním helpdesku a v pravidelném předávání zpráv o stavu provozování informačního systému. 15

16 Provozování systému Environmentální helpdesk Cíl Činnost Výstup Kvantifikace Propagace a plošná informovanost o Environmentálním helpdesku Reporting o stavu poskytování informační podpory a plnění znalostní báze EnviHELP Koordinace a zabezpečení provozu systému Environmentální helpdesk a koordinace práce expertů Spolupracovat s na propagaci a plošné informovanosti o Environmentálním helpdesku Pravidelné předávání zpráv o stavu provozování informačního systému Zodpovězený dotaz Průběžně Čtvrtletní zprávy 5000 zodpovězených dotazů Termín Odpovědnost Jan Prášek Jan Prášek 4 zprávy Jan Prášek Úkol č. 3010/2014 Provoz IS, INSPIRE, SEIS a Copernicus Pavel Doubrava Odborný garant (CENIA): Pavel Doubrava Odborný garant (): Jana Vodičková; Michal Pastvinský, Vladislav Smrž Pož. list za vyplnil: Pož. list za schválil: Vazba na zřiz. listinu - Opatření provozovat a dotvářet jednotný informační systém o životním č. 6/12 : prostředí včetně validování primárních dat a sestavování informačních syntéz, formulovat možnosti aktivního ovlivňování životního prostředí ve směru strategie trvale udržitelného žití, zabezpečovat v rámci předmětu činnosti vypracovávání prognóz, variantních scénářů a návrhů opatření, jako podkladů pro rozhodování ministerstva, odpovídat za koordinaci plnění reportingových povinností, zejména koordinovat pro Ministerstvo životního prostředí přípravu a předávání zpráv Evropské komisi, podílet se na přípravě a předkládání zpráv a informací Evropské agentuře pro životní prostředí v oblasti životního prostředí a odpovídat za správu informačního systému pro plnění reportingových povinností. Vazba na cíle organizace Zajistit informační, komunikační a vzdělávací rozhraní rezortu Zajistit průřezovou informační základnu pro hodnocení a reporting Delegační dohoda (Dohoda o delegování vybraných činností a pravomocí Ministerstva životního prostředí v souvislosti s JISŽP, ) ad I. Provozování a vytěžování IS Zákon č.123/1998 Sb., zřizovací listina CENIA, Informační strategie JISŽP ad III. Copernicus Usnesení vlády č. 103/2014, nařízení EP a Rady EU 377/2014, Příkaz ministra č. 11/2014 ad IV. INSPIRE Směrnice EP a R EU 2007/2/ES, zákon č. 380/2009 Sb., Příkaz ministra č. 32/2010 I. provozování IS, informační služby (vč. reportingu, statistik) 1) Zajištění uživatelské potřeby v rámci ministerstva, zajištění informovanosti veřejnosti, spolupráce s rezortními a dalšími organizacemi v oblasti sdílení dat na mapovém serveru a metainformačního systému. 2) Provoz a technická správa mapového serveru a jeho datového skladu. 3) Návrh a tvorba tematických vrstev na mapovém serveru podle potřeb. 4) Spolupráce s rezortními a dalšími státními organizacemi v oblasti sdílení dat na mapovém serveru. 5) Vytvoření mapových výstupů, analýzy a statistika. 16

17 6) Evidence a správa ověřených a certifikovaných statistických údajů o sledovaných entitách životního prostředí vedoucí ke shromažďování, analýze, publikaci a přenosu údajů potřebných k zajištění reportingových povinností, zpřístupnění potřebných údajů. 7) Soustředění a zpřístupnění informací o stavu životního prostředí, vytvoření základu pro systém sběru všech reportingových povinností. 8) Provoz ISSaR - získání, zpracování a on-line publikace statistických dat o stavu životního prostředí v České republice formou internetových publikací. 9) Zajištění agendy kontaktního místa EEA a DG ENVI (reporting, NFP pro EEA, NRC apod.). 10) Provoz databáze MA21. 11) Vedení databáze příjmů z poplatků v ochraně životního prostředí v návaznosti na rezortní statistická zjišťování. 12) Provoz MIS v rámci Národního geoportálu INSPIRE. II. SEIS 13) SEIS - zajišťování funkce národního koordinátora SEIS v České republice, zastupování ČR v orgánech a pracovních skupinách SEIS při EK, Radě EU a EEA, poskytování informací o problematice SEIS a aktuálním stavu projednávání souvisejících agend. III. Copernicus 14) Copernicus spoluzajišťování funkce národního koordinátora Copernicus v České republice, členství v Národním sekretariátu GEO/Copernicus, zastupování ČR v orgánech Copernicus při EK, organizace konference českého uživatelského fóra Copernicus, koordinace a vyhodnocování uživatelských potřeb Copernicus za ČR. IV. INSPIRE 15) Sekretariát Koordinačního výboru pro INSPIRE (KOVIN) - zajišťování schůzek KOVIN (pozvánky, příprava materiálů k projednání, příprava prezentací, zpracovávání připomínek členů KOVIN, zápisy, oslovování dalších členů), koordinace technických pracovních skupin, řízení technické pracovní skupiny pro geoportál a služby, pro metadata a pro monitoring a reporting. Příprava strategie implementace Směrnice INSPIRE (vedení pracovní skupiny pro tvorbu strategie, koordinace rezortů při její tvorbě). 16) Sbírání připomínek za Českou republiku a zasílání připomínek do JRC. Připomínkování překladů do češtiny - pro rok 2014 pravidlo pro Služby prostorových dat (shromáždění a zpracování připomínek GIS komunity). Účast ve výboru pro INSPIRE pod Evropskou Komisí (schůzka 2 krát ročně), účast v nově založené skupině pro Implementaci a udržování INSPIRE (MIG) primární zástupce z CENIA (schůzky 2 krát ročně, připomínkování materiálů), zapojení ve skupině expertů pro podporu skupiny MIG,. Zapojení do nově založené mezioborové pracovní skupiny ISA- INSPIRE pro integraci prostorových dat do agend veřejné správy. 17) Implementace vycházející z novely (kontrola souladu funkcionality vyvíjeného národního geoportálu INSPIRE s nově vycházejícími nařízeními), MIS integrace systému do Národního geoportálu INSPIRE(mis.env.cz), integrace národního metadatového profilu dle 123/1998 a souvisejících nařízení EK do MIS, udržování a aktualizace Národního metadatového profilu. 18) Informační kampaň (provoz a aktualizace oficiálních stránek pro INSPIRE.GOV.CZ), prezentace na národních a mezinárodních konferencích, organizace národní konference pro INSPIRE Inspirujme se.., informování o stavu INSPIRE v rámci Koordinačního výboru pro INSPIRE (KOVIN). V. Projekty s vazbou k úkolu 19) CORINE - vytvoření vrstvy land cover pro Českou republiku v rámci celoevropského projektu. Periodická aktualizace řízená EEA. 20) smespire - mapování oblasti malých a středních podniků zabývajících se GeoICT oborem, jejich zapojení do implementace směrnice INSPIRE formou pořádání školení, podávání informací a zprostředkovávání kontaktů na potenciální zahraniční partnery. 21) SENSE III - projekt spolupráce v rámci EEA. Úkolem je vytvořit technologické propojení evropské sady indikátorů životního prostředí (EEA CSI) a národní sadou. Využívá se technologie semantického webu tzv. rdf stopa. Cíl Činnost Výstup Kvantifikace Provoz mapového serveru a datového skladu a mapových nástrojů a služeb rezortu Informační systém statistiky a reportingu Tématická mapová díla On-line ročenka Indikátory ŽP Termín Odpovědnost Jiří Kvapil Jan Pokorný 17

18 životního prostředí (ISSaR) - provoz SEIS - Systém sdílení informací o životním prostředí - národní koordinace budování tohoto systému EU Copernicus - národní koordinace - zastupování ČR v orgánech a pracovních skupinách EU Zpracovaná poplatková hlášení v návaznosti na rezortní statistická zjišťování Vedení IS reportingových povinností Zpráva o činnosti v EEA Účast na jednání NFP v EEA (třikrát ročně) a na tématických seminářích EEA (třikrát ročně) Účast na jednáních PS MA21 INSPIRE - dodatek Nařízení pro síťové služby - připomínkování překladu schválené verze Implementace vycházející z novely - povinnosti vycházející z pozice Národního kontaktního místa (inspire.gov.cz, konference Inspirujme se) Provoz MIS KOVIN zajištění sekretariátu KOVIN, zajištění obsahu schůzek, koordinace technických pracovních skupin, řízení skupiny pro metadata, služby a geoportály a monitoring. Koordinace rezortů v pracovní skupině pro tvorbu strategie implementace INSPIRE Aktualizovaná databáze MA21 včetně verifikace dokumentů Informační kampaň, koordinace zainteresovaných odborných skupin. Fungující katalog včetně aktualizací Schůzky KOVIN, schůzky TPS, schůzky PS pro strategii implementace INSPIRE, výstupy KOVIN a TPS Jarmila Cikánková Lenka Hladíková Jan Pokorný Jarmila Cikánková Lenka Hladíkova Jarmila Cikánková Jan Pokorný Lenka Jirásková Jitka Faugnerová Jitka Faugnerová Lenka Hladíková 18

19 Úkol č. 3040/2014 Hodnotící centrum Tereza Ponocná Odborný garant (CENIA): Pavel Doubrava Odborný garant (): Vladislav Smrž, Michal Pastvinský Pož. list za vyplnil: Pož. list za schválil: Vazba na zřiz. listinu - Opatření provozovat a dotvářet jednotný informační systém o životním č. 6/12 : prostředí včetně validování primárních dat a sestavování informačních syntéz, formulovat možnosti aktivního ovlivňování životního prostředí ve směru strategie trvale udržitelného žití, zabezpečovat v rámci předmětu činnosti vypracovávání prognóz, variantních scénářů a návrhů opatření, jako podkladů pro rozhodování ministerstva, vytvářet vzdělávací programy a provádět environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v rozsahu, který je stanoven Státním programem Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a navazujícími Akčními plány[2], zpracovávat zprávu o stavu životního prostředí podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění, a vytvářet související informační výstupy, odpovídat za koordinaci plnění reportingových povinností, zejména koordinovat pro Ministerstvo životního prostředí přípravu a předávání zpráv Evropské komisi, podílet se na přípravě a předkládání zpráv a informací Evropské agentuře pro životní prostředí v oblasti životního prostředí a odpovídat za správu informačního systému pro plnění reportingových povinností. Vazba na cíle organizace Zajistit informační, komunikační a vzdělávací rozhraní rezortu Zajistit průřezovou informační základnu pro hodnocení a reporting Delegační dohoda (Dohoda o delegování vybraných činností a pravomocí Ministerstva životního prostředí v souvislosti s JISŽP, ) zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí 1. Spolupráce s EEA 2. Naplňování indikátorů hodnotících životní prostředí (ISSaR apod.) 3. Zajištění přípravy hodnotící publikace o stavu životního prostředí ČR 4. Statistická ročenka životního prostředí ČR - elektronická verze 5. Spolupráce s na zhodnocení současné podoby publikace o stavu životního prostředí ČR Spolupráce s EEA Cíl Činnost Výstup Kvantifikace Naplňování indikátorů hodnotících životní prostředí (ISSaR apod.) Zajištění podkladových dat pro hodnotící publikaci o stavu životního prostředí Příprava, zpracování a finalizace hodnotící publikace o stavu ŽP Správa a provoz elektronických publikací Dokumenty hodnotící ŽP dle bližší specifikace EEA Aktualizované indikátory ŽP Kompletace datových sad pro Zprávu o stavu ŽP za rok 2013 Zpráva o stavu ŽP za rok 2013 Statistická ročenka Termín Odpovědnost Tereza Ponocná Tereza Ponocná Jan Pokorný Tereza Ponocná Jan Pokorný 19

20 budovaných v rámci publikační nadstavby ISSaR - Statistická ročenka Úkol č. 5010/2014 Režie Zdeněk Suchánek Odborný garant (CENIA): Zdeněk Suchánek Odborný garant (): Jan Landa Pož. list za vyplnil: Pož. list za schválil: Vazba na zřiz. listinu - Opatření vykonávat propagační činnost odpovídající předmětu činnosti. č. 6/12 : Vazba na cíle organizace Rozvíjet integrovaný systém řízení organizace Opatření 6/12 zřizovací listina; statut organizace; delegační dohoda (Dohoda o delegování vybraných činností a pravomocí Ministerstva životního prostředí v souvislosti s JISŽP, ), ZPČ CENIA. Zabezpečení hlavních činností organizace Vyrovnaný rozpočet Seznam funkčních míst hrazených z úkolu 5010 (režie a vedení) Poř. č. funkce poznámka 1 ředitel organizace vedení 2 ředitel úseku technické ochrany životního prostředí vedení 3 ředitel úseku informační podpory vedení 4 ředitel úseku vnitřních služeb vedení 5 vedoucí oddělení hospodářské správy (odd. HS) odd. hospodářské správy (odd. HS), sekretariát ředitele a ředitelů úseků 6 správce IT odd. HS 7 správce IT - junior odd. HS 8 technik IT odd. HS, vč. nákupů, bezp. práce 9 podatelna odd. HS, podatelna, výpravna, spisovna 10 referent hospodářské správy odd. HS, vč. autodoprava 11 asistentka ředitele odd. HS, sekretariát ředitele a ředitelů úseků 12 referent hospodářské správy odd. HS, vč. autodoprava 13 vedoucí ekonomického oddělení a hlavní účetní odd. EO, správce rozpočtu 14 účetní, fakturantka odd. EO 15 mzdová účetní odd. EO 16 pokladní a hospodářská správa odd. EO 17 personalista, komunikace a vnější vztahy vč. administrace webu 18 koordinátor projektů vč. koordinace výzkumu 20

21 21

ZÁVAZNÝ PLÁN ČINNOSTÍ CENIA PRO ROK 2010

ZÁVAZNÝ PLÁN ČINNOSTÍ CENIA PRO ROK 2010 ZÁVAZNÝ PLÁN ČINNOSTÍ CENIA PRO ROK 2010 Úkol č. 2010/2010 Integrovaná prevence a omezování znečištění Odpovědný řešitel: Jan Kolář Odborný garant (MŽP): Jan Maršák Zpracování vyjádření OZO k žádostem

Více

Závazný plán činností CENIA pro rok 2012

Závazný plán činností CENIA pro rok 2012 Závazný plán činností CENIA pro rok 2012 Úkol č. 6110/2012 SUDPLAN - Sustainable Urban Development Planner for Climate Change Adaptation Vladimíra Vajsejtlová Jiří Hradec 1.14 - zabezpečovat v rámci předmětu

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

ZÁVAZNÝ PLÁN ČINNOSTÍ CENIA PRO ROK 2009

ZÁVAZNÝ PLÁN ČINNOSTÍ CENIA PRO ROK 2009 ZÁVAZNÝ PLÁN ČINNOSTÍ CENIA PRO ROK 2009 Úkol č. 2010/2009 Činnost odborně způsobilé osoby Odborný garant (MŽP): Hynek Beneš Zpracování vyjádření OZO k žádostem o vydání IP a k žádostem o změnu IP. Zpracování

Více

CISAŽP. Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí

CISAŽP. Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí CISAŽP Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí Cíl budování systému Komplexně přispět k ochraně a zlepšování životního prostředí v České republice prostřednictvím

Více

Seznámení s ISPOP 2012. Oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Seznámení s ISPOP 2012. Oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seznámení s ISPOP 2012 Oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí ISPOP Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování

Více

ISPOP v roce 2015. Obsah prezentace ISPOP. CENIA, Praha 5.1.2015 1. Úvod, registrace, uživatelský účet

ISPOP v roce 2015. Obsah prezentace ISPOP. CENIA, Praha 5.1.2015 1. Úvod, registrace, uživatelský účet ISPOP v roce 2015 Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář pro ohlašovatele, Ekomonitor, 13.,14.,15.1.2015 Obsah prezentace Úvod, registrace,

Více

Rut Bízková. Konference ISSS. 7.4.2008, Hradec Králové. Ohlašování environmentálních dat bude elektronické. náměstkyně ministra životního prostředí

Rut Bízková. Konference ISSS. 7.4.2008, Hradec Králové. Ohlašování environmentálních dat bude elektronické. náměstkyně ministra životního prostředí Konference ISSS 7.4.2008, Hradec Králové Ohlašování environmentálních dat bude elektronické Proč elektronizujeme resort ŽP? MŽP jako významná součást efektivní veřejné správy e-government jako priorita:

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

ISPOP v roce 2015. Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ. CENIA, česká informační agentura životního prostředí

ISPOP v roce 2015. Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ. CENIA, česká informační agentura životního prostředí ISPOP v roce 2015 Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář pro ohlašovatele - Praha, UŽITEČNÉ SEMINÁŘE, 17.2.2015 Obsah prezentace Úvod,

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu MŽP poř. č. 2 I. Název legislativního úkolu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů

Více

ISPOP 2014. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014

ISPOP 2014. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014 ISPOP 2014 Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014 Opakování matka moudrosti ( část prezentace určená pouze do sborníku)

Více

Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí

Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí Příloha k ROZ 7-2015, č.j. 2747/CEN/15 Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí Obsah: srpen 2015 Úvod... 1 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí

Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí Jaromír Manhart Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje Liberec,

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK CENIA, české informační agentury životního prostředí (stav k datu 1. 8. 2015)

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK CENIA, české informační agentury životního prostředí (stav k datu 1. 8. 2015) MAPA KORUPČNÍCH RIZIK české informační agentury životního prostředí (stav k datu 1. 8. 2015) Úsek vnitřních služeb (50) j.: 2747/CEN/15 1 Kontrolní činnost 2 Kontrolní činnost 3 Kontrolní činnost Riziková

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Implementace povodňové směrnice v ČR

Implementace povodňové směrnice v ČR Implementace povodňové směrnice v ČR základní informace o postupu, informování a zapojení veřejnosti Ing. Josef Reidinger vedoucí oddělení ochrany před povodněmi OOV MŽP reidinger@mzp.cz +420 267 122 998

Více

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Mgr. Tomáš Kroupa Ministerstvo vnitra - Samostatné oddělení hlavního architekta egovernmentu Agenda Proč to všechno děláme Co máme za sebou Co nás

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI PROGRAMU PODPORY ZAJIŠTĚNÍ MONITORINGU VOD

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI PROGRAMU PODPORY ZAJIŠTĚNÍ MONITORINGU VOD VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI PROGRAMU PODPORY ZAJIŠTĚNÍ MONITORINGU VOD Státní fond životního prostředí ČR vyhlašuje výzvu pro předkládání žádostí podle Příloh V Směrnice Ministerstva životního

Více

SEMINÁŘ ISPOP JAK OHLÁSIT ZA ROK 2012

SEMINÁŘ ISPOP JAK OHLÁSIT ZA ROK 2012 ÚVOD SEMINÁŘ ISPOP JAK OHLÁSIT ZA ROK 2012 ISPOP v roce 2013 Legislativa z oblasti životního prostředí ukládá ekonomickým subjektům povinnost hlásit státní nebo veřejné správě informace o vlivu jejich

Více

PORTÁL ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAZE - Nový pohled na starý IOŽIP?

PORTÁL ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAZE - Nový pohled na starý IOŽIP? PORTÁL ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAZE - Nový pohled na starý IOŽIP? Jaroslav Šolc Konference epraha, 30.4.2009 IOŽIP - Inf. systém o ŽP v Praze 1 Co je to IOŽIP? IOŽIP = Informační systém o životním prostředí

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR)

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Obsah Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími

Více

Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP)

Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14 Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) červenec 2014 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ISPOP - ODPADY. Ohlašování v roce 2014. Praha 08.01.2014

ISPOP - ODPADY. Ohlašování v roce 2014. Praha 08.01.2014 ISPOP - ODPADY Ohlašování v roce 2014 Praha 08.01.2014 Obsah semináře Obsah Základní pojmy a informace Ekoauditová novela - zákon č. 169/2013 Sb. Podání hlášení o odpadech - zasílání hlášení - typy hlášení

Více

Povinnosti obcí při nakládání s odpady

Povinnosti obcí při nakládání s odpady Povinnosti obcí při nakládání s odpady Setkání starostů, Ostrava 17. 2. 2009 1 Zákon o odpadech (185/2001 Sb.) Příprava nového zákona o odpadech návaznost na novou Směrnici vnitřní připomínkové řízení

Více

Přednášející : Ing. Novák, KÚ JmK

Přednášející : Ing. Novák, KÚ JmK Povinnosti obcí při nakládání s odpady dle současné platné legislativy Přednášející : Ing. Novák, KÚ JmK Cíle prezentace Seznámit účastníky setkání s platnou legislativou v oblasti odpadového hospodářství

Více

1 Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1 ) a v souladu s nimi upravuje:

1 Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1 ) a v souladu s nimi upravuje: 1 z 6 352 VYHLÁŠKA ze dne 11. září 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování

Více

1. české uživatelské fórum GMES 29.-30.5.2012 Praha Zbyněk Stein. Představení aktivit CENIA v projektu EnviSec

1. české uživatelské fórum GMES 29.-30.5.2012 Praha Zbyněk Stein. Představení aktivit CENIA v projektu EnviSec Zbyněk Stein Představení aktivit CENIA v projektu EnviSec O projektu Integrované hodnocení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost České republiky Identifikační údaje: Program bezpečnostního

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 22. dubna 2015 Odpady v ČR probuzeny Zákon

Více

Akční plán pro tematickou předběžnou podmínku v gesci MŽP

Akční plán pro tematickou předběžnou podmínku v gesci MŽP Akční plán pro tematickou předběžnou podmínku v gesci MŽP Podpora investic do odpadového udržitelných z vypracování plánů pro nakládání s odpady v souladu se směrnicí 2008/98/ES o odpadech a s hierarchií

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP)

Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) Správa Krkonošského národního parku Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) Stránka 1 z 9 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více

Nové geovědní informační služby:

Nové geovědní informační služby: Nové geovědní informační služby: - Portál státní geologické služby (SGS) - Portál rizikových geofaktorů Mgr. Robert Tomas, Ph.D. náměstek pro informatiku Mgr. Olga Moravcová, Ph.D. vedoucí oddělení GIS

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. Rozhodnutí ministra_kubíčková.pdf

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. Rozhodnutí ministra_kubíčková.pdf ROČNÍK XXVI leden 2016 ČÁSTKA 1 VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz OBSAH Rozhodnutí ministra_kubíčková.pdf METODICKÉ POKYNY A DOKUMENTY Provozní řád Integrovaného systému plnění ohlašovacích

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi NABÍDKA SLUŽEB Jiří Dvořák autorizovaný inspektor specialista bezpečnosti práce analýza rizik koordinátor BOZP na staveništi zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Aktivity Ministerstva vnitra ČR v oblasti ICT pro orgány územní samosprávy

Aktivity Ministerstva vnitra ČR v oblasti ICT pro orgány územní samosprávy Aktivity Ministerstva vnitra ČR v oblasti ICT pro orgány územní samosprávy RNDr. Pavel Bureš odbor informatizace veřejné správy sekce informatiky Ministerstvo vnitra ČR ITAPA 2006 Bratislava 1 Úvod Reforma

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Přehled změn, které přináší ekoauditová novela zákona o odpadech (zákon č. 169/2013 Sb.) a jejich dopad na povinnosti vyplývající z odpadové legislativy Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Důvody přijetí vychází

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Environmentální management a

Environmentální management a Environmentální management a certifikace EMAS Mgr. Miroslav Krčma Místní í Agenda 21 v obcích, 2. listopadu 2011 Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 39146/ENV/15 V Praze dne 11. června 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA Aarhuská úmluva (celým názvem Mezinárodní úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v

Více

Modul ICZ VEZA - nástroj pro podporu zadávání veřejných zakázek

Modul ICZ VEZA - nástroj pro podporu zadávání veřejných zakázek Modul ICZ VEZA - nástroj pro podporu zadávání veřejných zakázek Ing. Jiří Votruba, ICZ a. s. 3. dubna 2014 Konference OTIDEA 2014 www.i.cz 1 Proč podpora veřejných zakázek? Portfolio zaměřené na správu

Více

TNÍ POKLADNA. tní pokladny (IISSP) Hradec Králové 2. dubna 2012

TNÍ POKLADNA. tní pokladny (IISSP) Hradec Králové 2. dubna 2012 STÁTN TNÍ POKLADNA Integrovaný informační systém m Státn tní pokladny (IISSP) Mgr. Radoslav Bulíř ředitel odboru Rozvoj ICT MF Ministerstvo financí radoslav.bulir@mfcr.cz Page 1 Hradec Králové 2. dubna

Více

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) MZP 0002071102 Ing. Věra Hudáková Vývoj řešení výzkumného

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2014 CENIA, česká informační agentura životního prostředí

ROČNÍ ZPRÁVA 2014 CENIA, česká informační agentura životního prostředí ROČNÍ ZPRÁVA 2014 CENIA, česká informační agentura životního prostředí Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, tel.: +420 267 125 226, http://www.cenia.cz IČ: 45249130, DIČ: CZ45249130 (není plátcem DPH) Bankovní

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N

Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N Aktuální informace o stavu životního prostředí Zodpovídá MŽP http://www.mzp.cz/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Prováděcí předpis a doplňující informace

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Prováděcí předpis a doplňující informace ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Prováděcí předpis a doplňující informace Ing. Jan Slavík, Ph.D. Seminář Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 11.09.2014, Praha - Konferenční

Více

Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP

Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP Ing. Miloslav Marčan odbor informatiky MPO Praha říjen 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu Agenda Historie projektu Cíle projektu IS RŽP Legislativní

Více

AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE

AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE Ing. Jan Slavík, Ph.D. Seminář Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 11.09.2014, Praha - Konferenční centrum CITY AKTUÁLNÍ STAV

Více

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství 14.11.2013 Ing. Veronika Jarolímová Ř ČIŽP OOH jarolimova_veronika@cizp.cz Legislativa Zákon č. 185/2001

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS) Základní popis

Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS) Základní popis Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Základní popis Verze dokumentu: 1.1 (z 12.4.2011) Strana: 1/6 1. Koncepce CSÚIS CSÚIS je určen ke shromažďování účetních záznamů od vybraných účetních

Více

ISPOP 2012 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ. pro ohlašování v roce 2012 (data za ohlašovací rok 2011) verze 1.0

ISPOP 2012 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ. pro ohlašování v roce 2012 (data za ohlašovací rok 2011) verze 1.0 ISPOP 2012 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ pro ohlašování v roce 2012 (data za ohlašovací rok 2011) verze 1.0 leden 2012 Obsah Seznam zkratek... 2 1. Základní informace k formuláři F_IRZ Hlášení

Více

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 V Praze dne 13.6.2013 Č. j.: 38821/ENV/13 2924/M/13 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Ministerstvo životního

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Příprava metodiky inventarizace kontaminovaných míst

Příprava metodiky inventarizace kontaminovaných míst Příprava metodiky inventarizace kontaminovaných míst Jiří Marek, Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o. Chrudim Zdenka Szurmanová, AQD Envitest s.r.o., Ostrava Prezentace pro konferenci Sanační technologie XV

Více

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS PŘÍLOHA Č. 2 k Příkazní smlouvě INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS VÝKONOVÁ FÁZE Č. 5 PŘÍPRAVNÁ FÁZE - ZABEZPEČENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ 1. Technická, odborná, kontrolní a organizační činnost při práci se všemi stupni

Více

Licence a podmínky pro sdílení dat podle INSPIRE - týká se také vás?!

Licence a podmínky pro sdílení dat podle INSPIRE - týká se také vás?! Úvodní seminář technické pracovní skupiny (TPS) licence a legislativa Licence a podmínky pro sdílení dat podle INSPIRE - týká se také vás?! 9.6. 2011 od 9:30 ČÚZK, Praha 8 Cíle semináře Umožnit setkání

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně platných starých POH obcí Plánování odpadového hospodářství

Více

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013 Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Obsah prezentace Předchozí prováděcí předpisy k zákonu o integrované prevenci

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011 PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014 Tisková konference 8. listopadu 2011 PLÁN ČINNOSTI PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE 17. února 2011 vznik Pražské protikorupční rady (PRAPOR), opřipomínkování

Více

Aktuální otázky v oblasti integrované prevence

Aktuální otázky v oblasti integrované prevence Aktuální otázky v oblasti integrované prevence aktuální a připravované změny legislativy, možnosti finanční podpory Ing. Jan Slavík, Ph.D. Vápno, cement, ekologie 19.05.2015, Hotel Skalský dvůr Bystřice

Více

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 3.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3. 1. 2014 Mgr. Petr Prchal ředitel odboru

Více

Článek 1 Administrátor odborných zkoušek

Článek 1 Administrátor odborných zkoušek Organizační řád upravující organizační uspořádání akreditované osoby - Univerzální správa majetku, a.s. ve vztahu k organizování odborných zkoušek podle zákona o doplňkovém penzijním spoření Podle 86 odst.

Více

Zprostředkující subjekt OP RLZ

Zprostředkující subjekt OP RLZ Zprostředkující subjekt OP RLZ Zadávací dokumentace pro projekty hrazené z technické pomoci Priorita 5 Technická pomoc (TA) Opatření 5.1. Využití externích služeb v oblasti právní, finančně-právní, tlumočnické,

Více

z ř i z o v a c í l i s t i n u

z ř i z o v a c í l i s t i n u Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 15/5 ze dne 29. 3. 2012 Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

Více

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová 1 Finanční účetnictví rozpočtové 2009 Verze 9.2.0 interaktivní zápis údajů z podsystémů a ze stavového souboru do souboru účetních položek (pozor

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Obsah prezentace. Stručně o činnosti ČIŽP v odpadovém hospodářství. Povinnosti při nakládání s odpady ve zdravotnických zařízeních

Obsah prezentace. Stručně o činnosti ČIŽP v odpadovém hospodářství. Povinnosti při nakládání s odpady ve zdravotnických zařízeních Obsah prezentace Stručně o činnosti ČIŽP v odpadovém hospodářství Povinnosti při nakládání s odpady ve zdravotnických zařízeních Zkušenosti z konkrétních kontrol + výsledky některých správních řízení Nakládání

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

Vyhodnocení plnění cílů krajských plánů odpadového hospodářství

Vyhodnocení plnění cílů krajských plánů odpadového hospodářství Ekologické veletrhy Brno 20.-22. 5. 2008 Vyhodnocení plnění cílů krajských plánů odpadového hospodářství Mgr. Robert Spáčil, Ph.D. MŽP odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10,

Více