SPOLEČENSTVÍ. naše ZDARMA. 50 * vizitek. Poselství postní době 2008 MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ. Kristus se pro vás stal chudým (srov.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPOLEČENSTVÍ. naše ZDARMA. 50 * vizitek. Poselství postní době 2008 MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ. Kristus se pro vás stal chudým (srov."

Transkript

1 BŘEZEN Ř E Z E N naše MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČENSTVÍ Ročník XIX. č března 2008 Cena 7 Kč Poselství postní době 2008 Kristus se pro vás stal chudým (srov. 2 Kor 8,9) Milí bratři a sestry! 1. Každý rok nám postní doba poskytuje vítanou příležitost k prohloubení smyslu a hodnoty naší křesťanské identity a vybízí nás, abychom znovu objevovali Boží milosrdenství, a tak se stávali vůči svým bratřím a sestrám milosrdnějšími. V postní době církev doporučuje některé zvláštní skutky, které věřícím konkrétním způsobem pomáhají v tomto procesu vnitřní obnovy, totiž modlitbu, půst a almužnu. V tomto roce bych se v obvyklém poselství k postní době chtěl zabývat praktikováním almužny, která představuje konkrétní způsob, jak pomoci těm, kdo trpí nouzí a zároveň je asketickým cvičením k osvobození od závislosti na pozemských dobrech. Jak silný je vliv hmotného vlastnictví a jak jednoznačné má být naše rozhodnutí mu neotročit, potvrzuje Ježíš důrazně: "Nemůžete sloužit Bohu i mamonu." (Lk 16,13) Almužna nám pomáhá toto neustálé pokušení překonávat, protože nás vede k tomu, abychom brali v úvahu potřeby svých bližních a dělili se s druhými o to, co z Boží dobroty máme. Takový je cíl zvláštních sbírek pro chudé, které se v průběhu postní doby konají na mnoha místech světa. Tímto způsobem se spojuje vnitřní očištění s určitým gestem v rámci církevního společenství, jak je znala už prvotní církev. O ní zřejmě mluví sv. Pavel ve svých listech v souvislosti se sbírkou pro jeruzalémskou obec (srov. 2 Kor 8-9; Řím 15,25-27). 2. Evangelium učí, že nejsme vlastníky, nýbrž správci dober, která máme. Proto je nesmíme považovat za své výlučné vlastnictví, ale za prostředek, skrze nějž Pán každého z nás volá, abychom bližním zprostředkovávali jeho péči. Jak zdůrazňuje Katechismus katolické církve, materiální dobra mají sociální hodnotu přiměřenou svému obecnému určení. Evangelium předkládá důraznou Ježíšovu výtku těm, kdo chtějí vlastnit a užívat své bohatství jen pro sebe. Tváří v tvář masám, které mají nedostatek ve všem a trpí hladem, jsou slova prvního listu Janova tvrdým pokáráním: "Jestliže má někdo majetek a vidí, že jeho bratr je v nouzi, ale zavře před ním svoje srdce jak v něm může zůstávat Boží láska?" (1 Jan 3,17) pokračování na str. 3 z obsahu z obsahu Děkuji Pánu Bohu za dar víry příběh, který napsal život 2 Poselství v postní době 2008 k zamyšlení 3 Skautská hlídka Motto Zprávy 4 Jsme mezi Vámi Příprava na Velikonoce? Následovat 5 Co se děje ve farnostech Velikonoční příběh Poutě Inzerce Linka důvěry Střed 8 REKLAMA TISK GRAFIKA FOTO WEBDESIGN FIBOX s.r.o. Janouškova 20, Třebíč tel: , mobil: * vizitek ZDARMA * Ke každým 200 ks 50 vizitek zdarma. Akce platí do

2 STRANA 2 Příběhy, které napsal život Zdravím vás, přátelé! Jmenuji se Markéta, je mi sedmnáct let a chtěla bych se s vámi podělit o svůj zážitek s Pánem Bohem. Jako malá jsem vyrůstala v nevěřící rodině. Některé kamarádky chodily do kostela, ale nikdy mě nenapadlo někoho se na Boha zeptat. Potom jsme se odstěhovali k babičce, protože ji ranila mrtvice a my jsme se o ni a o prababičku museli postarat. Ze dne na den mamka opustila práci a začal nám úplně jiný život. V místě nového bydliště jsem nastoupila do školy a poznala jsem moc dobré kamarádky. Zhruba před třemi lety mi kamarádka zavolala, že ji jedna její známá pozvala do domova pro staré a nemocné lidi na brigádu. Odměnou nám neměly být peníze, ale oběd. Byla jsem kamarádce moc vděčná za to, že mi zavolala, a okamžitě jsem souhlasila, že určitě pojedu s ní. Jednalo se o církevní domov, takže jsme tam běžně potkávaly sestřičky, v areálu byla také kaple, kde se každý den sloužila mše svatá. Naše činnost spočívala v komunikaci s nemocnými. Povídaly jsme si s nimi, četly jsme jim knížky, zpívaly, hrály, vozily jsme je ven na zahradu, krmily a také jsme pomáhaly sestrám na oddělení. Rády bychom dělaly i ostatní činnosti, např. Jednoho večera jsem si položil otázku: Zdeňku, nechtěl by ses stát knězem? Nebral bych to jako oběť, to by bylo špatné, jen jsem si říkal, kdyby to tak bylo možné hned Věděl jsem totiž, že mě v tom případě čekají dlouhá studia, a při neznalosti angličtiny a alespoň základů latiny, trochu jsem zaváhal. Šel jsem za Pierrem a svěřil jsem se mu. S rozhodnutím stát se knězem, s pochybnostmi, které mě přitom stále pronásledují. Chvíli mlčel a pak mi poradil: Modli se. Modlil jsem se Otčenáš a Zdrávas, ale nebylo to ono. Znovu jsem s ním zavedl na to téma rozhovor, pověděl jsem mu o tom, že mi modlitby moc nepomohly. Chtěl jsem vědět, jak se modlí domorodci, s nimiž jsem se v buši setkal. Vykládají si s Pánem Bohem. To mi nebylo jasné. Jak si vykládají? Pierre se znovu usmál a povídá: Jako my dva teď spolu rozmlouváme, tak oni rozmlouvají s Bohem, svěřují mu všechny své trampoty, prosí ho o radu, o odpuštění a přitom mu vysvětlují, proč se to či ono stalo. A při tom vykládání jakoby dostali náhle odpověď. Zkus to taky. Zkoušel jsem to, ale marně. Byl jsem dlouho zvyklý odříkávat jen ranní a večerní modlitbu, poděkování před obědem a po obědě a již zmíněný Otčenáš a Zdrávas. Nešlo to naráz, jak jsem si zprvu myslel, chtělo to čas. Přicházely Vánoce a já si rozhodnutí stát se knězem chtěl dát jako dárek. Bude to oprav- Děkuji Pánu Bohu za dar víry umývání apod., ale to nám nebylo povoleno, protože jsme nestudovaly zdravotní školu. A tak jsme si domov zamilovaly, každou babičku, každého dědečka, každou sestřičku (ať už řádovou nebo civilní), a jezdily jsme tam čím dál častěji. Minulé léto jsem tam strávila šest týdnů z letních prázdnin. Na brigádu tam přijeli studenti církevní zdravotní školy zhruba v mém věku. Spřátelili jsme se opravdu velice rychle a hodně jsme si povídali u oběda nebo večer po práci, chodili jsme se projít do lesa a tehdy jsem v těchhle lidech poznala něco, co jsem ještě u nikoho nezpozorovala (když nepočítám řádové sestřičky). Vyzařovalo z nich takové světlo, taková dobrota, láska k lidem úplně mě to pohltilo. Hodně jsme se bavily o Bohu a potom se to stalo. Najednou jsem otevřela srdce Pánu a on ke mně přišel. Stál už u těch dveří asi docela dlouho, než mi to došlo. Pozdě, ale přece. A tak jsem uvěřila. Můj život se změnil a jsem neuvěřitelně šťastná. Letošní Velikonoce jsem měla křest. Nikdy nepřestanu děkovat Pánu Bohu za dar víry. Všem přeju, aby poznávali jeho lásku víc a víc. Markéta (svědectví z Já vždycky věděla, že budete knězem dový dárek, když to bude opravdové rozhodnutí, posiloval jsem se v duchu. Dokonce jsem zašel do kláštera za Euphemií, matkou představenou, abych se svěřil i jí. Matko, raději si zase sedněte, protože to, co vám teď řeknu, by vás mohlo porazit. Chtěl bych se stát knězem. Nevím, jestli v první chvíli správně pochopila má slova. Sestry mě znaly jako velkého šprýmaře, který například sochu svatého Antoníčka bez nosu spravil tím, že mu udělal nový a mnohem delší, jako má Pinocchio. Většina soch, které potřebovaly obnovit barvu, měla po jeho zásahu obličeje hnědé nebo černé jako domorodci. Ti z toho měli pochopitelně radost, ale matce představené se to nelíbilo. Teď jsem před ní přešlapoval jako malý kluk. Podívala se na mě přes ty své poloviční brejličky a klidně mi povídá: Já vždycky věděla, že budete knězem. Teď jsem si musel sednout zase já, abych nespadl. Zdeněk Čížkovský: V Africe mi říkali Sípho Smějeme se Víte, jak se dělí ženy podle věku? Ne, to skutečně nevím. No přece: mladá žena, střední věk a... vypadáte výborně!

3 K zamyšlení STRANA 3 Poselství postní době 2008 Kristus se pro vás stal chudým (srov. 2 Kor 8,9) pokračování ze str. 1 Mnohem silněji zaznívá tato výzva v zemích s většinovým počtem křesťanů, protože jejich odpovědnost vůči mnoha trpícím a opuštěným je podstatně větší. Pomáhat jim je spíše spravedlivá povinnost než skutek lásky. 3. Evangelium vynáší na světlo typický znak křesťanské almužny. Má být udělována ve skrytosti. Ježíš požaduje: "Ať neví tvoje levice, co dělá tvoje pravice, aby tvoje almužna zůstala skrytá." (Mt 6,3-4) Krátce předtím řekl, že se nemáme vychloubat svými dobrými skutky, abychom neriskovali, že přijdeme o odměnu v nebi (srov. Mt 6,1-2). Starostí učedníků je, aby se všechno dělo k větší slávě Boží. Ježíš připomíná: "Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích." (Mt 5,16) Všechno proto směřuje ne k naší slávě, ale k slávě Boží. Ať toto vědomí, milí bratři a sestry, provází každý skutek ve prospěch bližních; potom se nestane prostředkem, který sám sebe staví na odiv. Když naše konání dobrých skutků není zaměřeno ke slávě Boží a opravdovému dobru bližních, nýbrž k osobnímu prospěchu nebo jen k získání pochvaly, nejednáme v duchu evangelia. V moderní společnosti, která staví na obrazech, je třeba si zachovat bdělost vůči tomuto pokušení. Evangelní dobročinnost není pouhá filantropie. Je to mnohem více konkrétní úkon lásky, teologální ctnost, která vychází z vnitřního obrácení k Boží a bratrské lásce a napodobuje Ježíše, který zcela vydal sám sebe až k smrti na kříži. Jak bychom mohli nepoděkovat Bohu za ty četné osoby, které mimo dosah reflektorů medializované společnosti konají v tichu a v křesťanském duchu velkorysé skutky na podporu bližních v nouzi? Velmi málo prospívá dát vlastní dobra druhým, když se tím naše srdce naplní marnivostí. Proto ten, kdo ví, že Bůh "vidí i to, co je skryté," i to, že ve skrytosti bude odměněn, nehledá lidské uznání za vykonané skutky milosrdenství. 4. Písmo svaté nás vyzývá, abychom pohlíželi na almužnu hlubším pohledem, který přesahuje čistě materiální dimenzi a učí nás, že je radostnější dávat než brát (srov. Sk 20,35). Když jednáme s láskou, vyjadřujeme tím pravdu o svém bytí. Nejsme totiž stvořeni sami pro sebe, nýbrž pro Boha a pro bližní (srov. 2 Kor 5,15). Pokaždé, když se z lásky k Bohu dělíme o svá dobra s potřebnými bližními, zakoušíme, že plnost života pochází z lásky. Všechno se k nám vrací jako požehnání pokoje, vnitřní spokojenosti a radosti. Ještě více, svatý Petr zmiňuje mezi duchovními plody almužny odpuštění hříchů. "Láska" píše "přikrývá všechny hříchy." (1 Petr 4,8) Jak často opakuje liturgie postní doby, Bůh nám hříšníkům nabízí možnost odpuštění. K jeho přijetí nás připravuje, když se dělíme o svůj majetek s chudými. V tomto okamžiku myslím na ty všechny, kdo pociťují tíhu zla, které na ně doléhá a právě proto se cítí být daleko od Boha, v obavách a téměř neschopni se na něj obrátit. Tím, že nás almužna přivádí blíže k bližním, přivádí nás blíže k Bohu. To se může stát nástrojem skutečného obrácení a smíření s ním i s bratry a sestrami. 5. Almužna napomáhá k láskyplné velkorysosti. Sv. Josef Benedikt Cottolengo neustále doporučoval: "Nepočítejte peníze, které vydáte, protože vám opakuji: Když při almužně nesmí levá ruka vědět, co dělá pravá, tak ani pravá nesmí vědět, co sama dělá." V této souvislosti má velký význam evangelní epizoda o vdově, která ve své chudobě vhodila "celé své živobytí" (Mk 12,44) do chrámové pokladnice. Její drobná a bezvýznamná mince se stává výmluvným symbolem. Tato vdova nedala Bohu něco ze svého přebytku. Nedala ani tak něco, co měla, jako spíše to, co je. Dala sama sebe. Toto dojemné vyprávění je zasazeno do biblického líčení dní bezprostředně předcházejících Ježíšovo utrpení a smrt. Ježíš se stal chudým, aby nás skrze svou chudobu učinil bohatými, jak píše apoštol národů (srov. 2 Kor 8,9). Sám sebe za nás zcela vydal. Postní doba na nás naléhá, abychom následovali jeho příklad i skrze almužnu. V Ježíšově škole se můžeme učit, jak činit ze svého života dar. Tím, že ho napodobujeme, roste naše připravenost dávat nejen ze svého majetku, nýbrž spíše sebe samé. Není snad celé evangelium shrnuto v jediném přikázání lásky? Praktikování almužny v postní době se tedy stává prostředkem k prohloubení našeho křesťanského povolání. Když se křesťan dává nezištně, svědčí o tom, že nikoli materiální bohatství, nýbrž láska diktuje zákony existence. Takže hodnotu almužně dává láska, která inspiruje k různým formám dávání se podle možností a podmínek jednotlivců. 6. Milí bratři a sestry, příprava na Velikonoce nás i skrze almužnu vybízí k duchovnímu "cvičení", abychom rostli v lásce a poznávali Krista v chudých. Ve Skutcích apoštolů stojí, že apoštol Petr řekl chromému u chrámové brány, který prosil o almužnu: "Stříbro ani zlato nemám. Ale co mám, to ti dám: Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!" (Sk 3,6) Almužnou dáváme něco materiálního. Může však být znamením většího daru, který dáváme druhým slovem a svědectvím o Kristu, v jehož jménu je pravý život. Tato doba nás proto pobízí, abychom skrze osobní i společné úsilí přilnuli ke Kristu a svědčili o jeho lásce. Maria, Matka a věrná služebnice Pána, ať pomáhá věřícím v jejich "duchovním zápasu" postní doby správně užívat zbraně modlitby, postu a almužny. Obnoveni v Duchu pak jděme vstříc velikonočním svátkům. S tímto přáním vám všem rád uděluji apoštolské požehnání.

4 STRANA 4 Po úmorné dřině se nám podařilo postavit v jednom bývalém lomě srub. Zprvu tam jezdil celý oddíl, ale pak zbyla jen menší banda šílenců, kteří dílo dokončili. Náš vůdce Robin jeden zářijový víkend, kdy se nás sešla asi jen desítka, ohlásil bodovací závod v přípravě nějakého jídla. Rozdělili jsme se dvojic a každý měl pro toho druhého něco připravit. Já jsem se rozhodl pro vyšívané chlebíčky. Nakrájel jsem chleba na trojúhelníčky, rozestavil je do kruhu lehce potřené máslem, pak se kouzlí květy z nakrájených vajíček, okurek, paprik, zeleniny, hořčice, salámu, křenu a p., zkrátka co je po ruce. Můj protějšek mě na oplátku překvapil šťovíkovou polévkou. Podusil na másle na kousky nakrájený šťovík, zalil to osolenou vodou, přidal oloupané rozkrájené brambory, uvařil do měkka, přidal trochu mléka, pak rozetřel v misce žloutky s mlékem a přelil je horkou polévkou. Recept jsem si od něho opsal. Z ostatních kuchařů stojí za zmínku Logan, který i mně dal ochutnat Jitrocelové křupínky. Rozložil jitrocelové listy na víčko jídelní misky, každý lehce zmáčkl a posypal ho cukrem se skořicí. Nechal půl hodiny odležet, mezitím si připravil řídké těstíčko z hladké mouky, cukru, vajíčka, kondenzovaného mléka a vody. Listy v něm obalil a osmažil na oleji. Znovu je pak pocukroval. Odpoledne převládaly turnaje v míčových hrách. Florbal, ufobal a lakros. Večer jsme se sesedli kolem stolu a povídali si. Řeč se nakonec stočila k záhadám tohoto světa. Nádherně jsme se o tom dohadovali a Robin nás tiše sledoval. Až po hezké chvíli se vmísil do rozhovoru: Všimli jste si, že je dnes úplněk? To jo, za chvíli nám bude svítit na chajdu a bude světlo skoro jako ve dne, podotkl Ferda. V takových nocích můžete ledacos zažít. Tady kousek nad chatou začíná magická stezka. Jen ti nejodvážnější ji mohou celou projít. Za pět minut po mém odchodu může vyjít první. A pak další opět po pěti minutách. Beze světla a nesmíte se ohlédnout. První vyrazil Buštík a já druhý. Cestu ozařovaly svíčky v širokých lahvích. Asi po padesáti metrech se stezka vnořila do lesního tunelu. Aspoň mně to tak připadalo. Tma zhoustla, kolem pořád jakoby něco šustilo a mně se myslí honily hororové filmy. V dálce blikalo červené světýlko. Na cestě se bělal dopis u jednoho ze světel. Stálo v něm: Dojdi pod červené světlo. Tam chvíli postůj a přemýšlej. Buď k sobě upřímný. Pomůže ti to očistit se ode všeho zlého. Díval jsem se do toho červeného světla a zkusil přemýšlet o svých oddílových přečinech. Jak jsem byl zbytečně ke svým klukům v družině tvrdý. Jak jsem Fikuse podezíral z lenosti a pak se ukázalo, že měl horečku. Jak jsem měl pokušení zašvindlovat v první pomoci, abychom měli víc bodů. A napadlo mě ještě víc věcí. Drobné lži, nedodržení daného slova, zbytečná kritika druhých... Tunel přede mnou skončil. Tam byla další zpráva: Zuj si boty a ponožky, bos dojdi na paseku. Tam si tiše lehni do trávy ke svým druhům, dívej se do hvězd a přemýšlej. O Stvořiteli, o svém životě, o svém oddíle, o svých přáních. Pak pro sebe vyslov to největší. Až uvidíš znamení, vrať se do chaty. Na pasece jsem viděl ležet Baštíka, ulehl jsem kus Skautská hlídka dál, abych ho nerušil. Ulehl jsem do voňavé trávy, dal ruce za hlavu a díval se na nebe. Bůh existuje a je harmonický a krásný. Vesmír se řídí určitým řádem a účelem, a to dává kosmu jeho krásu. A já jsem na tomto úžasném světě a mým úkolem je vyrůst v dobrého člověka a být užitečným pro ostatní. Vtom po obloze přelétla ohnivá čára! A hned další! To je znamení? I ostatní se zvedali. Vracíme se tunelem. Nikdo zbytečně nemluví. Jak jsi to udělal? Jak jsi věděl, že budou padat hvězdy? nevydržel Ziki. Zavedl jsem vás na magickou stezku. Co se dělo dál, to už není má zásluha. Jen věřím, že vám něco přinesla. Té noci se s námi něco stalo. Ta cesta v měsíční záři ovlivnila náš život. Udělali jsme krůček k lepšímu životu.. Motto: Člověče nezlob se, nervů buď pán muž umí smát se i v přívalu ran. Frantinová, řekni mi, kdy se narodil Jan Ámos Komenský? Prosím, na Den učitelů. Kolik je, Aničko, tři plus jedna? To je třípokojový byt, paní učitelko. Stolaři, kolik je 2x pětadvacet? Třicet. Cože? Ano, dva krát pět je deset a dvacet je třicet. Šťastná, co jsou to mumie? To jsou sušení Egypťani. Maralíku, kdo upálil Jana Husa? Byl to Hanzelka. A nebyl to náhodou Zikmund? Ano, ano, mně se ti dva cestovatelé pořád pletou. Jmenuj mně, Danieli, nějakého cizopasníka. Naše koza, pořád se pase na cizím. Učitel udělal stojku: Děti, všimly jste si, že jsem zčervenal, jak se mi nahrnula do hlavy krev. Víte, proč tomu tak je? Protože ta hlava byla prázdná, křičí Pepíček. Zprávy Máme za sebou maškarní bál, tříkrálovou sbírku, skautskou besídku, vzpomínku na oběti komunismu, skautskou mši sv. Co nás ještě čeká? Miss světluška, soutěž v šikovnosti, závody vlčat a světlušek, skautská pouť do Rajhradu, oslava patrona skautů sv. Jiří. Tábory: skauti a skautky , vlčata a světlušky Rikitan

5 Jsme mezi Vámi STRANA 5 Přišel náš spasitel Kristus Ježíš. On zlomil moc smrti a přinesl nám světlo nepomíjejícího života v evangeliu. (2Tim 1,10) Postní doba nás vybízí, abychom se obrácením připravovali na Velikonoce. Většinou to pro nás jsou ale dvě oddělené věci. Rozjímáme o velikonočních událostech, zvlášť o Ježíšově utrpení na kříži, a snažíme se, snad trochu pohnuti tím, co pro nás Ježíš vytrpěl, poopravit svůj život. Velikonoce s námi nemají jen trochu pohnout, týkají se každého z nás zcela osobně. Ježíš zlomil moc smrti i nade mnou, vyrazil smrti zbraně z rukou. Láme nadvládu hříchu nade mnou, vysvobozuje ze všeho, co je poznamenáno strachem a smrtí. Ježíšovo zmrtvýchvstání zjevuje, že jeho život z Ducha svatého je nepomíjející, přemáhající a prozařující všechno temné. Připravovat se na Velikonoce obrácením pak znamená obrátit se ke Kristu a otevřít se jeho velikonočnímu dílu. Přijmout Ježíše, který přemáhá i můj hřích, vysvobozuje mě z něj a naplňuje mě svým životem silnějším než smrt. Není to jednorázová záležitost, Ježíš chce lámat nadvládu hříchu nade mnou každý den. Chce vnášet Příprava na Velikonoce? do mého života stále více svého světla. (-SP-) Velikonoce jsou svátky otevřených dveří Pán prošel zdí naší viny, naší smrti, naší osamělosti, a navždy nám otevřel dveře do Boží budoucnosti. Zavřenými dveřmi našeho strachu a bezmoci vstoupil do našeho života a stále znovu nám nabízí, abychom žili s ním. Jeho láska a jeho pokoj zároveň otevřely dveře mezi lidmi. Tam, kde jsme sjednoceni v jeho jménu, je on uprostřed nás. O Velikonocích se cosi událo nejen s Ježíšem, ale i s námi. Protože vystoupil k Otci a žije uprostřed nás, je naším spoluhráčem, máme mezi sebou toho, o něhož jediného nám opravdu může jít. Jistě, vrátil se k Otci, aby nám u něho připravil příbytek. My v něm ještě nebydlíme, dovršení dějin ještě nenastalo. Avšak - tak smíme pozměnit výrok z listu Koloským - Kristus, naděje naší slávy, je v našem středu. V něm začala budoucnost, aniž by přestala být budoucností. Ale to, co spojuje naši přítomnost s naší budoucností, není něco, nýbrž někdo - Kristus. Klaus Hemmerle: Myšlenky na každý den Následovat Jak mohl Ježíš přemoci zlo? Jak mohl překonat smrt? Co znamenají tyto dva výrazy: přemoci zlo; překonat smrt? Po Nazaretu se nic nezměnilo; nezměnilo se nic ani po Kalvárii. Svět nadále existoval se všemi svými hanebnostmi, se svými masakry, člověk dále kráčel se svými slzami a se svým otroctvím. Co se to událo, proč můžeme dnes říci: Ježíš nás spasil? Právě zde spočívá náš problém, který, chceme-li překonat, musíme vidět jasně. Ježíš svým životem přemohl sám na sobě zlo, svou smrtí smrt pohltil. Dal nám svým životem příklad, jak žít, svou smrtí nám ukázal, jak přemoci zlo a zničit smrt. Člověče, chceš se osvobodit od zla, které tě utlačuje? Dělej to, co dělal Ježíš. Chceš zničit smrt, která tě sužuje? Zemři z lásky, jak to učinil Ježíš. Přemoci zlo, které se tě snaží ovládnout, proměnit svou smrt v úkon lásky, to znamená podstoupit nutnou zkoušku, abychom vešli do království, které je královstvím pokoje, svobody, spravedlnosti a lásky. Nikdo nemůže absolvovat tuto zkoušku za nás. Je pravda, že nás Ježíš spasil, ale nechal na nás, abychom se snažili dojít spásy. Jeho smrt ospravedlnila všechny, protože on je Boží syn, ale do nebeského království nás na zádech nevynese, vybízí nás, abychom ho následovali. Po Ježíšově přinesené oběti má každý z nás možnost být spasen, ale každý z nás musí sám dojít spásy. V tom spočívá hodnota člověka, který je synem před Otcem. V tom spočívá hodnota lidského utrpení. V tom spočívá svoboda. Carlo Carretto: Myšlenky na každý den Vstal, skrývá se. Kde, v kterém místě? Na cestě své ho najde jistě, kdo věří v něj. A nalezna, bude ho v duši mívat hostem. Kde je tvůj zničující osten, ó smrti, včera vítězná? Václav Renč, Popelka Nazaretská Radostné a požehnané Velikonoce přeje všem čtenářům redakce

6 STRANA 6 Znát pastýře Po bohaté večeři, podávané v jednom honosném hollywoodském sídle, bavil hostitel, slavný herec, účastníky setkání ohromujícím přednesem Shakespearových veršů. Jako přídavek pak svým hostům nabídl, že zarecituje verše, které si sami vyberou. Plachý postarší kněz se ho zeptal, zná-li žalm 23. Ale ovšem, opáčil herec. Rád ho přednesu, ale pod jednou podmínkou: až skončím, i vy tenhle žalm zarecitujete. Kněz byl sice trochu v rozpacích, ale nakonec souhlasil. Herec podal nádherný výkon. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek... a tak dále. Když skončil, posluchači ho odměnili bouřlivým potleskem. Pak přišla řada na kněze. Vstal, přednesl táž slova, ale po nich se místo potlesku rozhostilo naprosté ticho a oči mnohých se zarosily. Herec nechal ticho chvíli působit a poté se ujal slova: Dámy a pánové, řekl, doufám, že si všichni uvědomujete, čeho jsme tu dnes večer byli svědky. Já jsem znal slova žalmu, ale tento kněz zná Pastýře... Brian Cavanaugh: Kup si los K zamyšlení Kdyby všichni andělé, kdyby všichni géniové světa studovali, co je lepší v té či oné situaci, zda toto utrpení či jiné, zda toto pokušení nebo ona bolestná ztráta, nedokázali by pro tebe vymyslet nic vhodnějšího než to, co tě právě potkalo. A tak věčná Boží Prozřetelnost myslela na to, dát ti jako cenný dar své lásky tento kříž. Dříve, než ti ho však poslal, zadíval se na něj svým vševědoucím pohledem, promyslil jej svým božským rozumem, prozkoumal jej svou moudrou spravedlností a prohřál jej svým milosrdenstvím. Potěžkal jej ve svých rukou, aby nebyl ani o milimetr větší a ani o miligram těžší. Pak jej požehnal svým svatým Jménem, pomazal milostí, naplnil dechem své útěchy a ještě jednou pohlédl na tebe a tvou odvahu. A tak tedy k tobě přichází přímo z nebe jako Boží volání, jako dar jeho lásky, která se nad tebou slituje stále znovu a znovu, abys byl zcela sám sebou a bez výhrad, abys našel naplnění svého života v Bohu. Jidáše - velikonoční recept Třeme v míse omastek, trochu cukru. Můžeme přidat 3-4 větší vařené brambory, 3-4 vejce. Sůl, mouku přesátou a z kvasnic vykynutý kvásek. Mlékem zadělej rukama tužší těsto a dobře je vypracuj. Nech zkynout. Zkynuté dej na pomoučněný vál. Rozválej v i více kusů. Dle množství těsta v podlouhlé šišky. Řež kousky. Pečené jidáše: Vyválej v podlouhlou šišku. Slož, dej na potřený plech. Nech zkynout. Potři vejcem, posyp kmínem se solí anebo mákem a pěkně peč. Z knihy Klášterní kuchařka Co se děje ve farnostech Velikonoční příběh Pastor George Thomas, z malého městečka v Nové Anglii, přišel jednou na velikonoční nedělní ráno do kostela a nesl rezavou, pokřivenou, starou ptačí klec, kterou položil vedle kazatelny Většina lidí v údivu zdvihla obočí, když pastor promluvil. Vyprávěl, jak se včera procházel po městě a uviděl chlapce, který nesl tuto klícku. Byli v ní tři malí divocí ptáčci, třesoucí se chladem a strachem. Zastavil ho a zeptal se: Co to tam máš, synku? Jen pár starých ptáků, odpověděl. Co chceš s nimi dělat? zeptal se pastor. Vzít si je domů a hrát si s nimi, odpověděl. Budu je dráždit a vytrhávat jim peří, aby sebou mlátili. Vsadím se, že se pobavím. Ale dříve či později jich budeš mít dost a přestane tě to bavit. Co uděláš potom? Ale, mám i pár koček, řekl malý kluk, rády si na nich pochutnají, dám ptáky jim. Pastor na moment ztichl. Kolik chceš za ty ptáky, synku? Cooo??!! Na co by vám byli, pane? Jsou to jen obyčejní ptáci z pole. Ani nezpívají a vůbec nejsou hezcí! Kolik? znovu se zeptal pastor. Chlapec se na něj podíval, jako by byl blázen a řekl: 10 dolarů! Pastor sáhl do kapsy a vytáhl desetidolarovku. Dal ji chlapci, a ten zmizel rychle jako blesk. Pastor odnesl klícku do aleje, položil ji na zem, otevřel dvířka a pustil ptáčky na svobodu. To vysvětlilo přítomnost klícky na kazatelně. A potom pastor začal vyprávět tento příběh: Jednoho dne rozmlouval Ježíš s Ďáblem. Satan se právě vrátil z Rajské zahrady a nadšeně se chvástal: Nu, Pane, právě jsem nachytal plný svět lidí. Nastražil jsem past, věděl jsem, že neodolají. Mám je všechny! Co s nimi budeš dělat? zeptal se Ježíš. Satan odpověděl: Cha, budu se bavit! Budu je učit, jak se brát a rozvádět, jak se mají nenávidět a škodit si, naučím je pít, kouřit a proklínat. Naučím je, jak vyrobit pušky a bomby a navzájem se zabíjet. Už se těším na tu zábavu! A co uděláš potom? zeptal se Ježíš. Zabiju je! hrdě se vztyčil Satan. Kolik za ně chceš? zeptal se Ježíš. Snad bys ty lidi nechtěl?! Není na nich ždibec dobra. Když si je vezmeš, budou tě jen nenávidět. Poplivou tě, budou tě proklínat a zabijou tě! Přece je nemůžeš chtít! Co za ně chceš? znovu se zeptal Ježíš. Satan se na Ježíše podíval a zašklebil se: Každou Tvoji slzu a všechnu Tvoji krev! Ježíš řekl: Máš je mít! a zaplatil. Pastor zvedl klícku, otevřel dveře a odešel z kazatelny.

7 Co se děje ve farnostech 1. Křtiny čtvrtek (svátek Den osvobození). Odjezd v 8.00 hod., cena 120 Kč. 2. Jemnice (sobota) pouť rodičů s dětmi u příležitosti setkání dětí děkanství. Odjezd v 7.30 hod., cena 90,- Kč. 3. Sv. Hostýn + P. Maria ve skále farní pouť Odjezd v 6.00 hod., cena 280,- Kč. 4. Mariazell tradiční pouť, Odjezd v 5.00 hod., cena 320,- Kč. 5. Přibyslavice pěší pouť v sobotu Odchod ve hod. od baziliky sv. Prokopa. Poutě 2008 STRANA 7 Autobusy na všechny zájezdové poutě odjíždějí od Úřadu práce. Přihlášky u Libuše Bublanové v sakristii kostela sv. Martina vždy po ranní mši sv. od Pořad bohoslužeb v kostele na Jejkově So Za Marii a Helenu Lamichovy Ne neděle postní 7.30 Za Anežku Kozákovu, sourozence a Marii Kurkovu 9.00 Za farníky Po 3.3. mše sv. není Út Za živou a rodinu Mackovu, Novotnou a Kopečnou St Za Marii a Josefa Syrovovy, děti a živou rodinu, za Marii a Františka Buďovy, děti a přízeň (mše sv. v českém a německém jazyce) Čt Na poděkování za 70 let života 9.00 rekolekce (Rudíkov) Pá 7.3. dopol. návštěvy nemocných Za sestřenici a její rodiče (po mši sv. adorace a svát. požehnání) So Za rodinu Havlenovu, duše v očistci a za mír Ne neděle postní 7.30 Za rodiče Prokešovy, tatínka Gabriela Večeřu a za vyprošení Boží ochrany pro celou živou rodinu 9.00 Za farníky Po mše sv. není Út Za Viktora Růžičku, dceru Jarmilu a dvoje rodiče St Za Josefa Jarého a rodiče Čt Za rodiče, živou i rodinu Divišovu, Abrahámovu a Langovu Pá Za živou a + rodinu Zhořovu a Marekovu So Slavnost sv. Josefa Za farníky Ne Květná neděle 7.30 Za Josefa Tomka, dvoje rodiče a celou přízeň 9.00 Za Fr. Juráka, + rodiče Zikovy a Jurákovy a za živou rodinu Po mše sv. není Út Za Petra Rašovského, bratra, rodiče a Jaroslava Bednaříka St Za rodinu Havlenovu, duše v očistci a za vyprošení daru míru Čt Zelený čtvrtek Za kněze Vlastimila, za jeho živé i zemř. příbuzné, přátele a dobrodince (Mše sv. na památku Pánovy poslední večeře) Pá Velký pátek Velkopáteční obřady, den přísného postu So Bílá sobota Za dar mateřství Ne Slavnost Zmrtvýchvstání Pána Ježíše Krista Za farníky Po Velikonoční 7.30 pondělí 9.00 Út Velikonoční úterý Za stavitele Jana Velebu a celou živou rodinu

8 STRANA 8 Linka důvěry Střed Linka důvěry STŘED s telefonním číslem zahájila svůj provoz 1. května Jde o projekt občanského sdružení STŘED, který je financován z fondů Evropské unie, ze státního rozpočtu a z rozpočtu kraje Vysočina. Hlavním cílem linky je poskytovat pomoc lidem v krizi a v obtížné životní situaci. Na linku se může obrátit kdokoli bez ohledu na věk, pohlaví, náboženské vyznání. Provozní doba linky je denně od 8:00 do 22:00 hodin, včetně víkendů a svátků. V nočních hodinách mohou volající využít služeb brněnské Linky Naděje. Pracovníci linky důvěry jsou speciálně vyškolení odborníci, kteří umějí s volajícími navázat kontakt a společně hledat optimální řešení problému. Linka důvěry STŘED je jedinou linkou tohoto typu v kraji Vysočina. Konkrétně s jakými problémy se mohou děti, dospělí, senioři na Linku důvěry STŘED obracet: s pomocí v jakékoliv krizové situaci: psychické mentální či tělesné v případě znásilnění či pohlavního zneužití domácí či jiné násilí závislosti sexuální a gynekologická problematika vztahové problémy sebevražedné myšlenky či pokusy úmrtí blízké osoby bytová či finanční tíseň a nezaměstnanost, osamělost či ztráta smyslu života a duchovní otázky výchova dětí či péče o seniory, nemocné a postižené blízké osoby Linka důvěry STŘED v případě potřeby doprovází své klienty i opakovaně. Smějeme se Mami, proč si se mnou nechceš hrát?, ptá se šestiletá Nelly. Protože nemám čas. Proč nemáš čas? Protože pracuji. A proč pracuješ? Abych vydělala peníze. Proč vyděláváš peníze? Abych ti mohla dát najíst. - Ale, mami, já nemám hlad! Jejkov Aktuality Sdružení pěstounských rodin Nabízí pořádání besed o náhradní rodinné péči. Sdružení vzniklo v roce Jeho cílem je pomoci opuštěným, sociálně a zdravotně znevýhodněným dětem a mladým lidem. Svou pomoc směřuje dětem odebraným z biologických rodin z důvodů ohrožení vývoje dítěte či absence rodinného zázemí, dětem sociálně a zdravotně znevýhodněným a dětem umístěným v dětských domovech, výchovných či diagnostických ústavech. Více informací: Sdružení pěstounských rodin nabízí farnostem pořádání besed o náhradní rodinné péči. Odborník na tuto problematiku vysvětlí co znamená náhradní rodinná péče, jaký je rozdíl mezi osvojením a pěstounskou péčí, jak postupovat v případě, že má někdo zájem přijmout dítě do adopce či do pěstounské péče. Přítomna bude i jedna pěstounská rodina, která zájemce seznámí se svými konkrétními zkušenostmi. Zájemci o tento typ besedy mohou využít kontakty: tel.: kontaktní osoba: Mgr. Pavel Šmýd. V rámci SPR působí rovněž poradna náhradní rodinné péče, která poskytuje poradenství, pomoc a podporu dětem, zájemcům a žadatelům o náhradní rodinnou péči a rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči. v neutrálním prostředí. Stálý pořad bohoslužeb Svatý Martin Bazilika PO ÚT ST * 7 15, pro děti ČT PÁ nejen pro děti SO s nedělní platností NE 7 30, , 10 30, , * sledujte aktuální informace Díky všem, jejichž přičiněním vyšlo toto číslo. Příští NS vyjde v neděli 7. dubna Příspěvky zasílejte do pondělí 1. dubna 2008 na: NAŠE SPOLEČENSTVÍ vydává FiBox s. r. o. Registrováno Okresním úřadem v Třebíči pod značkou MK ČR E Vychází jako měsíčník vždy 1. neděli v měsíci nákladem 620 výtisků. Redakční rada: Marie Daňhelová, P. Jiří Dobeš, Marie Doležalová, František Fiala, Lída Mayerová, Helena Pacnerová, Míla Šebelová, Karel Tomek. Sazba a tisk FIBOX s. r. o. Příjem příspěvků do pondělí před 1. nedělí v měsíci na adrese: FIBOX s. r. o., Janouškova 20, Třebíč, tel.: , fax ,

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

JEŽÍŠ JE PRAVÝ BŮH Ježíš nám svými zázraky dal poznat, že je Pán všech věcí. Mohl dělat zázraky, protože byl Bůh. Katechismus o tom říká: Ježíš vrátil v pouhém okamžiku slepým zrak, hluchým sluch, němým

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování ostravsko opavského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu 1 Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více