16. kapitola 16. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "16. kapitola 16. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků"

Transkript

1 16. kapitola 16. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Obsah kapitoly 16 _Toc Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 63 Studium k prohlubování odborné kvalifikace 63 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 64 Vedení školy 64 Pedagogičtí pracovníci 65 Interní školení 68 Projekt MONITOR 68 Školitelé 68 Proškolení pedagogičtí pracovníci 69 Státní (nová) maturita 70 Další vzdělávání nepedagogických pracovníků 70 Samostudium 71 Finanční náklady vynaložené na DVPP Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Výchovná poradkyně a metodička prevence Mgr. Marie Stojarová má vystudovaný příslušný obor na PedF UK a splňuje kvalifikační předpoklady pro práci výchovné poradkyně. Mgr. Jiřina Koláčná, která vykonává činnosti spojené s volbou povolání a rozmísťovacím řízením absolventů, studium dosud nezahájila. Mgr. Nina Štěrbová započala v tomto školním roce studium pro koordinátory EVVO při Ekologickém centru ve Vlašimi. Po ukončení studia naplní kvalifikační předpoklad koordinátora EVVO. Studium by měla ukončit na podzim Studium k prohlubování odborné kvalifikace Ve sledovaném školním roce pokračovala ve studiu na vysokých školách k prohlubování odborné kvalifikace řada vyučujících: Mgr. Eva Machotová trenérská škola při FTVS UK Praha, specializace trenérství 1. třídy lehká atletika Mgr. Otakar Sedláček doktorandské studium FF Praha, obor historie Mgr. Pavel Janík funkční studium ESF F při PedF UK Praha Mgr. Renata Trtíková rozšiřující studium ZSV na PedF UK Praha Mgr. Michal Hrstka trenérská škola při FTVS UK Praha, specializace trenérství 1. třídy plavání 63

2 16.3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků je dlouhodobě jednou z priorit školy a je součástí každého ročního plánu jako jeden ze stěžejních úkolů vyučujících. Ve školním roce 2006/2007 byla vyhledávána taková školení a semináře, které měly přímou vazbu na přípravu ŠVP, a akce, které mířily k prohlubování metodických dovedností učitelů. Na průběhu školního roku se výrazně odrazilo několik vnějších faktorů souvisejících s dalším vzděláváním vyučujících: Pozitivní skutečností byla účast vyučujících na vzdělávacích akcích financovaných Evropským sociálním fondem v rámci projektu MONITOR, negativně se na vzdělávacích akcích odrazilo rozhodnutí MŠMT o zrušení SIPVZ, z jehož prostředků byla financována školení vyučujících v oblasti ICT. Problematickou oblastí, jak se posléze ukázalo, byla i školení zaměřená na proškolení učitelů pro nové maturity. Účast na školeních školu nezatěžovala ani tak finančně, protože na toto vzdělávání obdržela škola finanční prostředky, ale zejména časově. Na školení jsme vyslali učitele všech aprobací, abychom jako škola obstáli při spuštění společné části maturitní zkoušky. Ta však byla nakonec rozhodnutím parlamentu odložena až na rok Proškolení vyučujících se ukázalo jako v tento moment nepotřebné. Plánování dalšího vzdělávání stále ovlivňuje i ta skutečnost, že v době tvorby ročního plánu činnosti školy a ročních plánů činnosti předmětových komisí není k dispozici ucelená nabídka vzdělávacích akcí od institucí, které se DVPP cíleně věnují. Ročním plánem byly proto vytčeny výše uvedené hlavní směry, konkrétní akce byly v tomto smyslu do plánu DVPP v průběhu roku dosazovány. Ve školním roce 2006/2007 absolvovali vyučující celkem 151 vzdělávacích akcí, seminářů a školení. Z toho počtu bylo : 57 akcí jednodenních 24 akcí dvoudenních 70 akcí vícedenních Vedení školy RNDr. Jiří Kuhn, ředitel školy RVP GV 1 den KÚ, Praha Inspirace - zkušenosti ŠVP na gymnáziích 1 den VUP, ESF Praha Zákoník práce 1 den SSŠ Nymburk Aktuální otázky v práci ředitele školy 3 dny AŘG a Gymnázium Teplice Administrace projektů ESF 1 den MŠMT Praha Autoevaluace přidaná hodnota 1 den SKAV Praha Mgr. Ilona Drahotová, zástupkyně ředitele Mezinárodní konference - Partnerství měst 1den STK Praha Inspirace - zkušenosti ŠVP na gymnáziích 1 den Praha - ESF; VUP 5 dnů SSŠ Nymburk, Velký Osek Seminář Landeskunde; shromáždění SGUN 1 den SGUN; Hradec Králové Nová maturita NEJ - hodnotitel SPP 2 dny SSŠ, gymnázium Čáslav Nová maturita - krajský lektor obecné části modulu 2 dny Cermat, Brno Ústní projev cizí jazyk - nová maturita 1 den Goethe institut Evropské jazykové portfolio průběžně NIDV Praha Metodicko - jazyková akademie SGUN 5 dnů SGUN, PF Hradec Králové RNDr. Martin Lébl, zástupce ředitele Doškolovací kurz lyžařských instruktorů 4 dny SSŠ Nymburk 64

3 Pedagogičtí pracovníci Mgr. Alena Černá Dva dny s didaktikou matematiky 2 dny SUMA JČMFPraha Osobnost učitele 2 dny ESF, CCV Jezerka, Pardubice Mgr. Jitka Eliášová Den učitelů němčiny: Projektové vyučování 1 den Rakouský institut Brno ACTIV conference den Promethean, Brno MONITOR - Multikulturní výchova 3 dny SSŠ Nymburk, Velký Osek Nová maturita NEJ - hodnotitel SPP 2 dny SSŠ Nymburk, gymnázium Čáslav Martin Eliška 5 dnů SSŠ Nymburk, Velký Osek Doškolovací kurz lyžařských instruktorů 4 dny SSŠ Nymburk Mgr. Klára Fraňková Rozvoj geometrického myšlení 1 den COP, Nymburk Počítačový kurz P - Excel průběžně SSŠ Nymburk, Gymnázium Nymburk 3 dny SSŠ Nymburk, Velký Osek Podzimní škola 7 dnů ČEZ+ČVUT Praha Svatava Haníková Nová maturita NEJ - hodnotitel SPP 2 dny SSŠ, gymnázium Čáslav PaedDr. Helena Hantonová Krize české státnosti. Slovenský stát 1 den ASUD Praha Historie pražského Podolí a plavby na Vltavě 1 den ASUD Praha Jarní seminář ASUDu v NM Praha 1 den ASUD Praha Inspirace D - cyklus přednášek 1x měsíčně průběžně ASUD Praha Počítačový kurz P - Excel průběžně SSŠ Nymburk, Gymnázium Nymburk 5 dnů SSŠ Nymburk, Velký Osek Letní škola historie 5 dnů FF UK Praha Nová maturita CJL hodnotitel SPP 2 dny SSŠ Nymburk, KÚ Praha Vlasta Hovorková Počítačový kurz P - Excel průběžně SSŠ Nymburk, Gymnázium Nymburk Mgr. Michal Hrstka 3 dny SSŠ Nymburk, Velký Osek Mgr. Jiří Hybler Školení rozhodčích volejbalu 1 den ČVS Praha Mgr. Pavel Janík Brána jazyků - francouzština průběžně NIDV Praha Funkční školení 2 průběžně PedF. UK Praha Nová maturita - krajský lektor CJL 1 den CERMAT, Praha Nová maturita CJL hodnotitel SPP 2 dny SSŠ Nymburk, KÚ Praha Jana Jeníková Geografická témata v ŠVP 1 den SSŠ Nymburk Zeměpis - Učíme se sami 1 den FRAUS, ZŠ Komenského Nymburk Internet v zeměpise 1 den KC zahrada Praha 65

4 Mgr. Kateřina Johnová Prezentace studia na cizích vysokých školách 1 den KÚ Praha Řízení kvality ve výuce anglického jazyka na ZŠ 1 den SSŠ + ZŠ Pečky Akcent - jednodenní konference učitelů CJ 1 den Akcent Praha Internet ve výuce 1 den HYL, Val.Meziříčí MONITOR - Multikulturní výchova 3 dny SSŠ Nymburk, Velký Osek Nová maturita ANJ hodnotitel SPP 2 dny SSŠ Nymburk, OA Mladá Boleslav Mgr. Jiřina Koláčná Gaudeamus Brno 1 den MŠMT Praha MONITOR - Mediální výchova 2 dny SSŠ Nymburk,Gymnázium Nymburk Mgr. Vladimíra Kolbabová Chemie v učebním plánu ŠVP pro ZV 1 den NIDV Pardubice K výuce a osnovám chemie v ŠVP 1 den UK PedF Praha Mgr. Miloslava Krejčíková 3 dny SSŠ Nymburk, Velký Osek Podíl učitele matematiky ZŠ na tvorbě ŠVP průběžně JČMF Mgr. Vlasta Krtilová Mediální výchova Rozumět médiím 1 den PARTNERS CZECH, Praha Multimediál. učeb. pomůcka DVD 1 den Svaz důstojníků AČR, Nymburk MONITOR - Multikulturní výchova 3 dny SSŠ Nymburk, Velký Osek Letní škola historie 5 dnů FF UK Praha Nová maturita CJL hodnotitel SPP 2 dny SSŠ Nymburk, KÚ Praha Mgr. Zdeněk Kučera Úvod do ArcGIS 2 dny ARCDATA Praha Mgr. Lucie Kutnarová Chemie v učebním plánu ŠVP pro ZV 1 den NIDV Pardubice Výuka a osnovy chemie v ŠVP 1 den UK PedF Praha Mgr. Renata Lašová Seminář + historická exkurze (Hrad) 1 den SSŠ Nymburk, Praha Seminář + historická exkurze (Lidice) 1 den ASUD Praha, Lidice Kurz orální historie průběžně ÚPRPŠ Praha Letní škola historie 5 dnů FF UK Praha Kurz PC - PO průběžně SSŠ Nymburk Mediální výchova průběžně FSV UK, Praha Mgr. Hana Mahnelová Další vzdělávání učitelů matematiky průběžně PF JU České Budějovice Mgr. Eva Machotová Nová maturita BIO 1 den SSŠ Kladno, KÚ Praha 3 dny SSŠ Nymburk, Velký Osek Mgr. Květa Málková Užití multimédií a mediální výchova ve výuce 4 dny SSŠ Nymburk Kurz PC - Z průběžně SSŠ Nymburk Kurz PC - PO průběžně SSŠ Nymburk 66

5 Mgr. Vladimíra Martínková Seminář Landeskunde; shromáždění SGUN 1 den SGUN; Hradec Králové Metodicko - jazyková akademie SGUN 5 dnů SGUN, PF Hradec Králové Brána jazyků - anglický jazyk, úroveň B1-B2 průběžně NIDV Praha Mgr. Marie Miškovská Nová maturita ANJ hodnotitel SPP 2 dny SSŠ Nymburk, OA Mladá Boleslav Mgr. Martin Nedbal 3 dny SSŠ Nymburk, Velký Osek Mgr. Michaela Netopilíková Mgr. Petr Otradovský Nová maturita ANJ hodnotitel SPP 2 dny SSŠ Nymburk, OA Mladá Boleslav Mgr. Lucie Prokešová Mezinárodní konference - Partnerství měst 1den STK Praha Jarní stáž francouzštinářů 1 den IFP Praha Nová maturita - krajský lektor FRJ 1 den CERMAT, Praha Počítačový kurz P - Excel průběžně SSŠ Nymburk; Gymnázium Nymburk MONITOR - Mediální výchova 2 dny SSŠ Nymburk,Gymnázium Nymburk Evropské jazykové portfolio průběžně NIDV Praha Symposium SUF 2 dny SUF; Poděbrady Nová maturita FRJ hodnotitel SPP 2 dny SSŠ Nymburk; CERMAT Praha Hodnotitel zkoušek DELF 2 dny AF Brno Pedagogická stáž učitelů FRJ 2 týdny CUEF Grenoble Učebnice Et toi? 1 den Fraus, Praha RNDr. Eva Rejnková Nová maturita FYZ 1 den SSŠ Nymburk; KÚ Praha Mgr. Daniela Rosůlková Mediální výchova průběžně FSV UK, Praha Mgr. Otakar Sedláček Doktorské studium; světové dějiny průběžně Ústav svět.dějin FFUK MONITOR - Mediální výchova 2 dny SSŠ Nymburk,Gymnázium Nymburk PaedDr. Vladimíra Sedlatá Přednáška o architektuře - Z.Lukeš 1 den KD Praha Inspirace D - Karlův most aj. 1 den ASUD Praha Mgr. Vladimír Serbus Počítačová grafika a digitální fotografie průběžně SSŠ Nymburk Mgr. Marcela Součková Dršková Akcent - jednodenní konference učitelů CJ 1 den Akcent Praha Nová maturita ANJ hodnotitel SPP 2 dny SSŠ Nymburk; CERMAT Praha Mgr. Miroslav Soukup Den GIS 1 den FSV CVUT Praha ACTIV conference den Promethean, Brno Nová maturita ZEM 1 den SSŠ Nymburk, KÚ Praha Zeměpis - Učíme se sami 1 den FRAUS, ZŠ Komenského Nymburk 5 dnů SSŠ Nymburk, Velký Osek Úvod do ArcGIS 2 dny ARCDATA Praha Modul PG (ICT ve výuce zeměpisu) průběžně GJP Poděbrady 67

6 Mgr. Marie Stojarová Gaudeamus Brno 1 den MŠMT Evaluace Minimálního preventivního programu 1 den PPP SK; Gymnázium Poděbrady Diagnostika cílových skupin PPŠ 1den Centrum dohody s.r.o., KÚ Praha Studium k výkonu specializovaných činností SPJ 1 den SSŠ Nymburk Počítačová grafika a digitální fotografie průběžně SSŠ Nymburk 3 dny SSŠ Nymburk, Velký Osek Mgr. Blanka Suchánková Počítačový kurz P - Excel průběžně SSŠ Nymburk 5 dnů SSŠ Nymburk, Velký Osek Nová maturita CJL hodnotitel SPP 2 dny SSŠ Nymburk; KÚ Praha Nová maturita NEJ hodnotitel SPP 2 dny SSŠ Nymburk; Čáslav Mediální výchova průběžně FSV UK, Praha Seminář Landeskunde; shromáždění SGUN 1 den SGUN; Hradec Králové Metodicko - jazyková akademie SGUN 5 dnů SGUN, PF Hradec Králové Brána jazyků - anglický jazyk, úroveň B1-B2 průběžně NIDV Praha Letní škola historie 5 dnů FF UK Praha PaedDr. Bohuslav Sýkora Semináře Amerického centra 4 dny AC Praha Mgr. Nina Štěrbová ACTIV conference den Promethean, Brno Počítačový kurz P - Excel průběžně SSŠ Nymburk 5 dnů SSŠ Nymburk, Velký Osek Specializační studium školních koordinátorů EVVO průběžně Podblanické ekocentrum Vlašim Mgr. Renáta Trtíková Brána jazyků - anglický jazyk, úroveň B1-B2 průběžně NIDV Praha Učebnice Et toi? 1 den Fraus, Praha Nová maturita FRJ hodnotitel SPP 2 dny SSŠ Nymburk; CERMAT Praha PaedDr. Martina Weissová 5 dnů SSŠ Nymburk, Velký Osek Interní školení Projekt MONITOR V rámci projektu MONITOR proběhla na Gymnáziu Nymburk dne 7/5 řada školení. Vedli je vyučující naší školy, kteří ve zkrácené formě předali kolegům zkušenosti nabyté na školeních osobnostní a sociální výchovy, kritického myšlení, mediální výchovy a multikulturní výchovy. Školení byla rozdělena do dopoledního a odpoledního bloku, aby bylo umožněno vyučujícím proškolit se ve dvou oblastech. Všichni školitelé z řad našich pedagogů si své příspěvky skvěle připravili a v rámci těchto interních seminářů se podařilo proškolit 42 pedagogů zpravidla ve dvou oblastech Školitelé Kritické myšlení Ilona Drahotová, Blanka Suchánková, Nina Štěrbová, Miroslav Soukup, Martina Weissová Osobnostní a sociální výchova Klára Fraňková, Michal Hrstka, Miloslava Krejčíková, Eva Machotová, Martin Nedbal, Marie Stojarová 68

7 Multikulturní výchova Jitka Eliášová, Vlasta Krtilová Mediální výchova Jiřina Koláčná, Lucie Prokešová Proškolení pedagogičtí pracovníci Mgr. Ilona Drahotová, zástupkyně ředitele Mgr. Jitka Eliášová Mgr. Klára Fraňková Mgr. Svatava Haníková PaedDr. Helena Hantonová Vlasta Hovorková Mgr. Michal Hrstka Mgr. Jiří Hybler Mgr. Blanka Hyblerová Mgr. Pavel Janík Jana Jeníková Mgr. Kateřina Johnová Mgr. Jiřina Koláčná Mgr. Vladimíra Kolbabová Mgr. Hana Košťálová Miloslava Krejčíková Mgr. Vlasta Krtilová Mgr. Lucie Kutnarová Mgr. Renata Lašová RNDr. Martin Lébl, zástupce ředitele Mgr. Hana Mahnelová Mgr. Eva Machotová Mgr. Květa Málková Mgr. Marie Miškovská Mgr. Martin Nedbal Mgr. Michaela Netopilíková Mgr. Petr Otradovský Jiří Pražák Mgr. Lucie Prokešová RNDr. Eva Rejnková 69

8 Mgr. Daniela Rosůlková Mgr. Otakar Sedláček PaedDr. Vladimíra Sedlatá Mgr. Vladimír Serbus Mgr. Marcela Součková Dršková Mgr. Miroslav Soukup Mgr. Marie Stojarová Mgr. Blanka Suchánková Mgr. Nina Štěrbová Mgr. Ivana Trnečková Mgr. Renáta Trtíková PaedDr. Martina Weissová Státní (nová) maturita V sledovaném roce věnovali vyučující i vedení školy zvýšenou pozornost připravované podobě nové maturitní zkoušky. Celý školní rok nebylo jasné, zda ve školním roce 2007/08 bude dle školského zákona spuštěna nová podoba maturitní zkoušky. Škola tak nemohla počítat s pozdější prázdninovou novelou školského zákona č.561/2004 Sb., která posouvá spuštění nové maturitní zkoušky na školní rok 2009/ Školní rok 2006/07 byl tedy ve znamení intenzivní přípravy na reformovanou maturitní zkoušku. Zástupci jednotlivých předmětových komisí prošli oborovými školeními k nové maturitní zkoušce. Ve velkém počtu byli proškoleni zejména vyučující cizích jazyků, a stali se tak hodnotiteli strukturované písemné práce. Škola věnovala přípravě nejen zvýšené úsilí, ale i nemalé finanční prostředky. Mnozí vyučující se stali středočeskými lektory CERMAT, a podíleli se tak na přípravě nové maturity ve svých oborech nejen na naší škole. Prof. Drahotová působila jako krajský lektor CERMAT obecné části modulů, prof. Janík se stal lektorem CERMAT v oblasti českého jazyka, prof. Prokešová se vyškolila na lektora francouzského jazyka pro ústní část maturitní zkoušky. Studenti předmaturitního ročníku byli dle školského zákona seznámeni s tzv. kánonem literárních děl, rodiče byli o přípravách reformy maturitní zkoušky informováni v průběhu rodičovských schůzek v dubnu. Rodičovské sdružení školy zaplatilo navíc studentům předmaturitního ročníku testování, které svým obsahem i formou odpovídalo zamýšlené podobě společné části nové maturitní zkoušky. S reformou maturitní zkoušky byl seznámen i celý pedagogický sbor. Školení pro své kolegy připravila zástupkyně ředitele, která na prvním setkání seznámila sbor s koncepcí a právními předpisy, organizací a evaluací chystané podoby maturitní zkoušky. Na druhém setkání se pedagogická rada zabývala formou, obsahem a organizací profilové části nové maturitní zkoušky Další vzdělávání nepedagogických pracovníků Také dalšímu vzdělávání nepedagogických pracovníků je věnována nemalá pozornost. Vzhledem k průběžně se měnícím hospodářským, ekonomickým a dalším předpisům musí i provozní pracovníci v průběhu roku absolvovat všechna potřebná školení a kurzy. Olga Pospíšilová, hospodářka Zákoník práce 1 den KÚ Praha 70

9 Marcela Gabrielová, mzdová účetní a personalistka Personální a mzdová agenda Vema 1 den Vema Praha Zákoník práce 1 den KÚ Praha Pracovně právní vztahy ve školství 1 den FAKTA, Žďár nad Sázavou Odměňování pracovníků ve školství 1 den SSŠ Nymburk Personální a mzdová agenda Vema 1 den Vema Praha Jana Hejduková, sekretářka, pokladní a požární preventistka a pracovnice pověřená vedením agendy BOZP Spisová služba 1 den TRANSFERO Praha Pokladna 1 den TRANSFERO Praha Samostudium Období, v němž mohou vyučující čerpat studijní volno, je plánováno na dobu školního roku. Kromě dnů, které jsou ročním plánem pevně vyčleněny pro samostudium, mohou vyučující požádat o čerpání dnů na samostudium v průběhu celého roku. Tuto možnost využívají zejména vyučující humanitních předmětů a jazyků, kteří absolvují v průběhu letních prázdnin metodická a odborná školení Finanční náklady vynaložené na DVPP Na další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo vynaloženo celkem ,00 Kč. V této částce nejsou započítány prostředky na školení a semináře konané v rámci projektu MONITOR. 71

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Výroční zpráva 07/08. 1 Výroční zpráva 2007/2008

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Výroční zpráva 07/08. 1 Výroční zpráva 2007/2008 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Výroční zpráva 1 Výroční zpráva 2007/2008 07/08 Slavnostní přijetí žáků primy a prvního ročníku pro školní rok 2008/2009 se konalo 23. září

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2006-2007

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2006-2007 Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. 223 /2007 Výroční zpráva o činnosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Gymnázia Jana Nerudy, školy hl. m. Prahy, za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby Gymnázium

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Č.j.: 1310 / 2009 / 0910 Praha, 13. října 2009 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 08/09. Výroční zpráva. 1 Výroční zpráva 2008/2009

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 08/09. Výroční zpráva. 1 Výroční zpráva 2008/2009 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Výroční zpráva 1 Výroční zpráva 2008/2009 08/09 Slavnostní imatrikulace žáků primy a prvního ročníku pro školní rok 2009/2010 2 Výroční

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 1

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 1 Gymnázium Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2 tel.: 541225411 fax: 541226132 E-mail: info@gyrec.cz www.gyrec.cz IČ: 48513512 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti za

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 VEDENÍ ŠKOLY... 3 ŠKOLSKÁ RADA...

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4. V Novém Jičíně 30. 9. 2011

V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4. V Novém Jičíně 30. 9. 2011 V ý r o č n í z p r á v a Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 V Novém Jičíně 30. 9. 2011 Zpracovala: PhDr. Renata Važanská ředitelka školy Osnova: 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, LITOMYŠL, Komenského nám. 22, 570 12 Litomyšl Přidružená škola UNESCO tel.: 461 614 550, fax: 461 615 705, IČO 62032381, DIČ CZ62032381 e-mail:

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4. V Novém Jičíně 30. 9. 2014

V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4. V Novém Jičíně 30. 9. 2014 V ý r o č n í z p r á v a Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 V Novém Jičíně 30. 9. 2014 Zpracovala: PhDr. Renata Važanská ředitelka školy Osnova: 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více