16. kapitola 16. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "16. kapitola 16. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků"

Transkript

1 16. kapitola 16. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Obsah kapitoly 16 _Toc Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 63 Studium k prohlubování odborné kvalifikace 63 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 64 Vedení školy 64 Pedagogičtí pracovníci 65 Interní školení 68 Projekt MONITOR 68 Školitelé 68 Proškolení pedagogičtí pracovníci 69 Státní (nová) maturita 70 Další vzdělávání nepedagogických pracovníků 70 Samostudium 71 Finanční náklady vynaložené na DVPP Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Výchovná poradkyně a metodička prevence Mgr. Marie Stojarová má vystudovaný příslušný obor na PedF UK a splňuje kvalifikační předpoklady pro práci výchovné poradkyně. Mgr. Jiřina Koláčná, která vykonává činnosti spojené s volbou povolání a rozmísťovacím řízením absolventů, studium dosud nezahájila. Mgr. Nina Štěrbová započala v tomto školním roce studium pro koordinátory EVVO při Ekologickém centru ve Vlašimi. Po ukončení studia naplní kvalifikační předpoklad koordinátora EVVO. Studium by měla ukončit na podzim Studium k prohlubování odborné kvalifikace Ve sledovaném školním roce pokračovala ve studiu na vysokých školách k prohlubování odborné kvalifikace řada vyučujících: Mgr. Eva Machotová trenérská škola při FTVS UK Praha, specializace trenérství 1. třídy lehká atletika Mgr. Otakar Sedláček doktorandské studium FF Praha, obor historie Mgr. Pavel Janík funkční studium ESF F při PedF UK Praha Mgr. Renata Trtíková rozšiřující studium ZSV na PedF UK Praha Mgr. Michal Hrstka trenérská škola při FTVS UK Praha, specializace trenérství 1. třídy plavání 63

2 16.3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků je dlouhodobě jednou z priorit školy a je součástí každého ročního plánu jako jeden ze stěžejních úkolů vyučujících. Ve školním roce 2006/2007 byla vyhledávána taková školení a semináře, které měly přímou vazbu na přípravu ŠVP, a akce, které mířily k prohlubování metodických dovedností učitelů. Na průběhu školního roku se výrazně odrazilo několik vnějších faktorů souvisejících s dalším vzděláváním vyučujících: Pozitivní skutečností byla účast vyučujících na vzdělávacích akcích financovaných Evropským sociálním fondem v rámci projektu MONITOR, negativně se na vzdělávacích akcích odrazilo rozhodnutí MŠMT o zrušení SIPVZ, z jehož prostředků byla financována školení vyučujících v oblasti ICT. Problematickou oblastí, jak se posléze ukázalo, byla i školení zaměřená na proškolení učitelů pro nové maturity. Účast na školeních školu nezatěžovala ani tak finančně, protože na toto vzdělávání obdržela škola finanční prostředky, ale zejména časově. Na školení jsme vyslali učitele všech aprobací, abychom jako škola obstáli při spuštění společné části maturitní zkoušky. Ta však byla nakonec rozhodnutím parlamentu odložena až na rok Proškolení vyučujících se ukázalo jako v tento moment nepotřebné. Plánování dalšího vzdělávání stále ovlivňuje i ta skutečnost, že v době tvorby ročního plánu činnosti školy a ročních plánů činnosti předmětových komisí není k dispozici ucelená nabídka vzdělávacích akcí od institucí, které se DVPP cíleně věnují. Ročním plánem byly proto vytčeny výše uvedené hlavní směry, konkrétní akce byly v tomto smyslu do plánu DVPP v průběhu roku dosazovány. Ve školním roce 2006/2007 absolvovali vyučující celkem 151 vzdělávacích akcí, seminářů a školení. Z toho počtu bylo : 57 akcí jednodenních 24 akcí dvoudenních 70 akcí vícedenních Vedení školy RNDr. Jiří Kuhn, ředitel školy RVP GV 1 den KÚ, Praha Inspirace - zkušenosti ŠVP na gymnáziích 1 den VUP, ESF Praha Zákoník práce 1 den SSŠ Nymburk Aktuální otázky v práci ředitele školy 3 dny AŘG a Gymnázium Teplice Administrace projektů ESF 1 den MŠMT Praha Autoevaluace přidaná hodnota 1 den SKAV Praha Mgr. Ilona Drahotová, zástupkyně ředitele Mezinárodní konference - Partnerství měst 1den STK Praha Inspirace - zkušenosti ŠVP na gymnáziích 1 den Praha - ESF; VUP 5 dnů SSŠ Nymburk, Velký Osek Seminář Landeskunde; shromáždění SGUN 1 den SGUN; Hradec Králové Nová maturita NEJ - hodnotitel SPP 2 dny SSŠ, gymnázium Čáslav Nová maturita - krajský lektor obecné části modulu 2 dny Cermat, Brno Ústní projev cizí jazyk - nová maturita 1 den Goethe institut Evropské jazykové portfolio průběžně NIDV Praha Metodicko - jazyková akademie SGUN 5 dnů SGUN, PF Hradec Králové RNDr. Martin Lébl, zástupce ředitele Doškolovací kurz lyžařských instruktorů 4 dny SSŠ Nymburk 64

3 Pedagogičtí pracovníci Mgr. Alena Černá Dva dny s didaktikou matematiky 2 dny SUMA JČMFPraha Osobnost učitele 2 dny ESF, CCV Jezerka, Pardubice Mgr. Jitka Eliášová Den učitelů němčiny: Projektové vyučování 1 den Rakouský institut Brno ACTIV conference den Promethean, Brno MONITOR - Multikulturní výchova 3 dny SSŠ Nymburk, Velký Osek Nová maturita NEJ - hodnotitel SPP 2 dny SSŠ Nymburk, gymnázium Čáslav Martin Eliška 5 dnů SSŠ Nymburk, Velký Osek Doškolovací kurz lyžařských instruktorů 4 dny SSŠ Nymburk Mgr. Klára Fraňková Rozvoj geometrického myšlení 1 den COP, Nymburk Počítačový kurz P - Excel průběžně SSŠ Nymburk, Gymnázium Nymburk 3 dny SSŠ Nymburk, Velký Osek Podzimní škola 7 dnů ČEZ+ČVUT Praha Svatava Haníková Nová maturita NEJ - hodnotitel SPP 2 dny SSŠ, gymnázium Čáslav PaedDr. Helena Hantonová Krize české státnosti. Slovenský stát 1 den ASUD Praha Historie pražského Podolí a plavby na Vltavě 1 den ASUD Praha Jarní seminář ASUDu v NM Praha 1 den ASUD Praha Inspirace D - cyklus přednášek 1x měsíčně průběžně ASUD Praha Počítačový kurz P - Excel průběžně SSŠ Nymburk, Gymnázium Nymburk 5 dnů SSŠ Nymburk, Velký Osek Letní škola historie 5 dnů FF UK Praha Nová maturita CJL hodnotitel SPP 2 dny SSŠ Nymburk, KÚ Praha Vlasta Hovorková Počítačový kurz P - Excel průběžně SSŠ Nymburk, Gymnázium Nymburk Mgr. Michal Hrstka 3 dny SSŠ Nymburk, Velký Osek Mgr. Jiří Hybler Školení rozhodčích volejbalu 1 den ČVS Praha Mgr. Pavel Janík Brána jazyků - francouzština průběžně NIDV Praha Funkční školení 2 průběžně PedF. UK Praha Nová maturita - krajský lektor CJL 1 den CERMAT, Praha Nová maturita CJL hodnotitel SPP 2 dny SSŠ Nymburk, KÚ Praha Jana Jeníková Geografická témata v ŠVP 1 den SSŠ Nymburk Zeměpis - Učíme se sami 1 den FRAUS, ZŠ Komenského Nymburk Internet v zeměpise 1 den KC zahrada Praha 65

4 Mgr. Kateřina Johnová Prezentace studia na cizích vysokých školách 1 den KÚ Praha Řízení kvality ve výuce anglického jazyka na ZŠ 1 den SSŠ + ZŠ Pečky Akcent - jednodenní konference učitelů CJ 1 den Akcent Praha Internet ve výuce 1 den HYL, Val.Meziříčí MONITOR - Multikulturní výchova 3 dny SSŠ Nymburk, Velký Osek Nová maturita ANJ hodnotitel SPP 2 dny SSŠ Nymburk, OA Mladá Boleslav Mgr. Jiřina Koláčná Gaudeamus Brno 1 den MŠMT Praha MONITOR - Mediální výchova 2 dny SSŠ Nymburk,Gymnázium Nymburk Mgr. Vladimíra Kolbabová Chemie v učebním plánu ŠVP pro ZV 1 den NIDV Pardubice K výuce a osnovám chemie v ŠVP 1 den UK PedF Praha Mgr. Miloslava Krejčíková 3 dny SSŠ Nymburk, Velký Osek Podíl učitele matematiky ZŠ na tvorbě ŠVP průběžně JČMF Mgr. Vlasta Krtilová Mediální výchova Rozumět médiím 1 den PARTNERS CZECH, Praha Multimediál. učeb. pomůcka DVD 1 den Svaz důstojníků AČR, Nymburk MONITOR - Multikulturní výchova 3 dny SSŠ Nymburk, Velký Osek Letní škola historie 5 dnů FF UK Praha Nová maturita CJL hodnotitel SPP 2 dny SSŠ Nymburk, KÚ Praha Mgr. Zdeněk Kučera Úvod do ArcGIS 2 dny ARCDATA Praha Mgr. Lucie Kutnarová Chemie v učebním plánu ŠVP pro ZV 1 den NIDV Pardubice Výuka a osnovy chemie v ŠVP 1 den UK PedF Praha Mgr. Renata Lašová Seminář + historická exkurze (Hrad) 1 den SSŠ Nymburk, Praha Seminář + historická exkurze (Lidice) 1 den ASUD Praha, Lidice Kurz orální historie průběžně ÚPRPŠ Praha Letní škola historie 5 dnů FF UK Praha Kurz PC - PO průběžně SSŠ Nymburk Mediální výchova průběžně FSV UK, Praha Mgr. Hana Mahnelová Další vzdělávání učitelů matematiky průběžně PF JU České Budějovice Mgr. Eva Machotová Nová maturita BIO 1 den SSŠ Kladno, KÚ Praha 3 dny SSŠ Nymburk, Velký Osek Mgr. Květa Málková Užití multimédií a mediální výchova ve výuce 4 dny SSŠ Nymburk Kurz PC - Z průběžně SSŠ Nymburk Kurz PC - PO průběžně SSŠ Nymburk 66

5 Mgr. Vladimíra Martínková Seminář Landeskunde; shromáždění SGUN 1 den SGUN; Hradec Králové Metodicko - jazyková akademie SGUN 5 dnů SGUN, PF Hradec Králové Brána jazyků - anglický jazyk, úroveň B1-B2 průběžně NIDV Praha Mgr. Marie Miškovská Nová maturita ANJ hodnotitel SPP 2 dny SSŠ Nymburk, OA Mladá Boleslav Mgr. Martin Nedbal 3 dny SSŠ Nymburk, Velký Osek Mgr. Michaela Netopilíková Mgr. Petr Otradovský Nová maturita ANJ hodnotitel SPP 2 dny SSŠ Nymburk, OA Mladá Boleslav Mgr. Lucie Prokešová Mezinárodní konference - Partnerství měst 1den STK Praha Jarní stáž francouzštinářů 1 den IFP Praha Nová maturita - krajský lektor FRJ 1 den CERMAT, Praha Počítačový kurz P - Excel průběžně SSŠ Nymburk; Gymnázium Nymburk MONITOR - Mediální výchova 2 dny SSŠ Nymburk,Gymnázium Nymburk Evropské jazykové portfolio průběžně NIDV Praha Symposium SUF 2 dny SUF; Poděbrady Nová maturita FRJ hodnotitel SPP 2 dny SSŠ Nymburk; CERMAT Praha Hodnotitel zkoušek DELF 2 dny AF Brno Pedagogická stáž učitelů FRJ 2 týdny CUEF Grenoble Učebnice Et toi? 1 den Fraus, Praha RNDr. Eva Rejnková Nová maturita FYZ 1 den SSŠ Nymburk; KÚ Praha Mgr. Daniela Rosůlková Mediální výchova průběžně FSV UK, Praha Mgr. Otakar Sedláček Doktorské studium; světové dějiny průběžně Ústav svět.dějin FFUK MONITOR - Mediální výchova 2 dny SSŠ Nymburk,Gymnázium Nymburk PaedDr. Vladimíra Sedlatá Přednáška o architektuře - Z.Lukeš 1 den KD Praha Inspirace D - Karlův most aj. 1 den ASUD Praha Mgr. Vladimír Serbus Počítačová grafika a digitální fotografie průběžně SSŠ Nymburk Mgr. Marcela Součková Dršková Akcent - jednodenní konference učitelů CJ 1 den Akcent Praha Nová maturita ANJ hodnotitel SPP 2 dny SSŠ Nymburk; CERMAT Praha Mgr. Miroslav Soukup Den GIS 1 den FSV CVUT Praha ACTIV conference den Promethean, Brno Nová maturita ZEM 1 den SSŠ Nymburk, KÚ Praha Zeměpis - Učíme se sami 1 den FRAUS, ZŠ Komenského Nymburk 5 dnů SSŠ Nymburk, Velký Osek Úvod do ArcGIS 2 dny ARCDATA Praha Modul PG (ICT ve výuce zeměpisu) průběžně GJP Poděbrady 67

6 Mgr. Marie Stojarová Gaudeamus Brno 1 den MŠMT Evaluace Minimálního preventivního programu 1 den PPP SK; Gymnázium Poděbrady Diagnostika cílových skupin PPŠ 1den Centrum dohody s.r.o., KÚ Praha Studium k výkonu specializovaných činností SPJ 1 den SSŠ Nymburk Počítačová grafika a digitální fotografie průběžně SSŠ Nymburk 3 dny SSŠ Nymburk, Velký Osek Mgr. Blanka Suchánková Počítačový kurz P - Excel průběžně SSŠ Nymburk 5 dnů SSŠ Nymburk, Velký Osek Nová maturita CJL hodnotitel SPP 2 dny SSŠ Nymburk; KÚ Praha Nová maturita NEJ hodnotitel SPP 2 dny SSŠ Nymburk; Čáslav Mediální výchova průběžně FSV UK, Praha Seminář Landeskunde; shromáždění SGUN 1 den SGUN; Hradec Králové Metodicko - jazyková akademie SGUN 5 dnů SGUN, PF Hradec Králové Brána jazyků - anglický jazyk, úroveň B1-B2 průběžně NIDV Praha Letní škola historie 5 dnů FF UK Praha PaedDr. Bohuslav Sýkora Semináře Amerického centra 4 dny AC Praha Mgr. Nina Štěrbová ACTIV conference den Promethean, Brno Počítačový kurz P - Excel průběžně SSŠ Nymburk 5 dnů SSŠ Nymburk, Velký Osek Specializační studium školních koordinátorů EVVO průběžně Podblanické ekocentrum Vlašim Mgr. Renáta Trtíková Brána jazyků - anglický jazyk, úroveň B1-B2 průběžně NIDV Praha Učebnice Et toi? 1 den Fraus, Praha Nová maturita FRJ hodnotitel SPP 2 dny SSŠ Nymburk; CERMAT Praha PaedDr. Martina Weissová 5 dnů SSŠ Nymburk, Velký Osek Interní školení Projekt MONITOR V rámci projektu MONITOR proběhla na Gymnáziu Nymburk dne 7/5 řada školení. Vedli je vyučující naší školy, kteří ve zkrácené formě předali kolegům zkušenosti nabyté na školeních osobnostní a sociální výchovy, kritického myšlení, mediální výchovy a multikulturní výchovy. Školení byla rozdělena do dopoledního a odpoledního bloku, aby bylo umožněno vyučujícím proškolit se ve dvou oblastech. Všichni školitelé z řad našich pedagogů si své příspěvky skvěle připravili a v rámci těchto interních seminářů se podařilo proškolit 42 pedagogů zpravidla ve dvou oblastech Školitelé Kritické myšlení Ilona Drahotová, Blanka Suchánková, Nina Štěrbová, Miroslav Soukup, Martina Weissová Osobnostní a sociální výchova Klára Fraňková, Michal Hrstka, Miloslava Krejčíková, Eva Machotová, Martin Nedbal, Marie Stojarová 68

7 Multikulturní výchova Jitka Eliášová, Vlasta Krtilová Mediální výchova Jiřina Koláčná, Lucie Prokešová Proškolení pedagogičtí pracovníci Mgr. Ilona Drahotová, zástupkyně ředitele Mgr. Jitka Eliášová Mgr. Klára Fraňková Mgr. Svatava Haníková PaedDr. Helena Hantonová Vlasta Hovorková Mgr. Michal Hrstka Mgr. Jiří Hybler Mgr. Blanka Hyblerová Mgr. Pavel Janík Jana Jeníková Mgr. Kateřina Johnová Mgr. Jiřina Koláčná Mgr. Vladimíra Kolbabová Mgr. Hana Košťálová Miloslava Krejčíková Mgr. Vlasta Krtilová Mgr. Lucie Kutnarová Mgr. Renata Lašová RNDr. Martin Lébl, zástupce ředitele Mgr. Hana Mahnelová Mgr. Eva Machotová Mgr. Květa Málková Mgr. Marie Miškovská Mgr. Martin Nedbal Mgr. Michaela Netopilíková Mgr. Petr Otradovský Jiří Pražák Mgr. Lucie Prokešová RNDr. Eva Rejnková 69

8 Mgr. Daniela Rosůlková Mgr. Otakar Sedláček PaedDr. Vladimíra Sedlatá Mgr. Vladimír Serbus Mgr. Marcela Součková Dršková Mgr. Miroslav Soukup Mgr. Marie Stojarová Mgr. Blanka Suchánková Mgr. Nina Štěrbová Mgr. Ivana Trnečková Mgr. Renáta Trtíková PaedDr. Martina Weissová Státní (nová) maturita V sledovaném roce věnovali vyučující i vedení školy zvýšenou pozornost připravované podobě nové maturitní zkoušky. Celý školní rok nebylo jasné, zda ve školním roce 2007/08 bude dle školského zákona spuštěna nová podoba maturitní zkoušky. Škola tak nemohla počítat s pozdější prázdninovou novelou školského zákona č.561/2004 Sb., která posouvá spuštění nové maturitní zkoušky na školní rok 2009/ Školní rok 2006/07 byl tedy ve znamení intenzivní přípravy na reformovanou maturitní zkoušku. Zástupci jednotlivých předmětových komisí prošli oborovými školeními k nové maturitní zkoušce. Ve velkém počtu byli proškoleni zejména vyučující cizích jazyků, a stali se tak hodnotiteli strukturované písemné práce. Škola věnovala přípravě nejen zvýšené úsilí, ale i nemalé finanční prostředky. Mnozí vyučující se stali středočeskými lektory CERMAT, a podíleli se tak na přípravě nové maturity ve svých oborech nejen na naší škole. Prof. Drahotová působila jako krajský lektor CERMAT obecné části modulů, prof. Janík se stal lektorem CERMAT v oblasti českého jazyka, prof. Prokešová se vyškolila na lektora francouzského jazyka pro ústní část maturitní zkoušky. Studenti předmaturitního ročníku byli dle školského zákona seznámeni s tzv. kánonem literárních děl, rodiče byli o přípravách reformy maturitní zkoušky informováni v průběhu rodičovských schůzek v dubnu. Rodičovské sdružení školy zaplatilo navíc studentům předmaturitního ročníku testování, které svým obsahem i formou odpovídalo zamýšlené podobě společné části nové maturitní zkoušky. S reformou maturitní zkoušky byl seznámen i celý pedagogický sbor. Školení pro své kolegy připravila zástupkyně ředitele, která na prvním setkání seznámila sbor s koncepcí a právními předpisy, organizací a evaluací chystané podoby maturitní zkoušky. Na druhém setkání se pedagogická rada zabývala formou, obsahem a organizací profilové části nové maturitní zkoušky Další vzdělávání nepedagogických pracovníků Také dalšímu vzdělávání nepedagogických pracovníků je věnována nemalá pozornost. Vzhledem k průběžně se měnícím hospodářským, ekonomickým a dalším předpisům musí i provozní pracovníci v průběhu roku absolvovat všechna potřebná školení a kurzy. Olga Pospíšilová, hospodářka Zákoník práce 1 den KÚ Praha 70

9 Marcela Gabrielová, mzdová účetní a personalistka Personální a mzdová agenda Vema 1 den Vema Praha Zákoník práce 1 den KÚ Praha Pracovně právní vztahy ve školství 1 den FAKTA, Žďár nad Sázavou Odměňování pracovníků ve školství 1 den SSŠ Nymburk Personální a mzdová agenda Vema 1 den Vema Praha Jana Hejduková, sekretářka, pokladní a požární preventistka a pracovnice pověřená vedením agendy BOZP Spisová služba 1 den TRANSFERO Praha Pokladna 1 den TRANSFERO Praha Samostudium Období, v němž mohou vyučující čerpat studijní volno, je plánováno na dobu školního roku. Kromě dnů, které jsou ročním plánem pevně vyčleněny pro samostudium, mohou vyučující požádat o čerpání dnů na samostudium v průběhu celého roku. Tuto možnost využívají zejména vyučující humanitních předmětů a jazyků, kteří absolvují v průběhu letních prázdnin metodická a odborná školení Finanční náklady vynaložené na DVPP Na další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo vynaloženo celkem ,00 Kč. V této částce nejsou započítány prostředky na školení a semináře konané v rámci projektu MONITOR. 71

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Č.j.: 2ZŠ 167/15 Spisový znak 1.5.1 Skartační znak Vypracoval: Schválil: A5 Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2015 Mgr. Karel Novotný Mgr. Ilona Vránková

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Č.j.: MZPSZN-563/2016 Spisový znak A.1. Skartační znak A5 Vypracovala: Mgr. Ludmila Falcová Schválila: Mgr. Ludmila Falcová, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Základní školy a Mateřské školy Deštná

Základní školy a Mateřské školy Deštná Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Základní školy a Mateřské školy Deštná OBSAH 1. Účel plánu DVPP ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 2. Základní podmínky dalšího vzdělávání 3. Formy a druhy dalšího vzdělávání

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Č.j.: /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: A.1. A5 Pedagogická rada projednala dne 25.8.2014 Mgr. Lenka Budínská Mgr. Lenka Budínská Ředitelka

Více

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE STUDENTŮ BUDOUCÍ 1A A BUDOUCÍCH PRIM 19/6/2014

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE STUDENTŮ BUDOUCÍ 1A A BUDOUCÍCH PRIM 19/6/2014 Program: INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE STUDENTŮ BUDOUCÍ 1A A BUDOUCÍCH PRIM 19/6/2014 I. Představení přítomných II. Rozdělení studentů jazyků - 1A + prima AB III. Rodičovské sdružení Gymnázia Nymburk -

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

kapitola 2 Ohlédnutí za školním rokem 2006-2007

kapitola 2 Ohlédnutí za školním rokem 2006-2007 kapitola 2 Ohlédnutí za školním rokem 2006-2007 Srpen v přípravném týdnu se sešli vyučující po dovolené školní rok byl zahájen provozní poradou a pedagogickou radou zaměstnanci školy se společně vyfotografovali

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 2009-2010

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 2009-2010 1 Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace (Elementary School With Extended Language Teaching) Kvítková 4338, 760 01 Zlín, Czech Republic www.zskvitkova.cz E-mail: zskvitkova@zskvitkova.cz

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Úvodní schůzka RSG pro rodiče studentů budoucí 1A a budoucích prim 10/6/2010

Úvodní schůzka RSG pro rodiče studentů budoucí 1A a budoucích prim 10/6/2010 Program : Úvodní schůzka RSG pro rodiče studentů budoucí 1A a budoucích prim 10/6/2010 I. Představení přítomných... 1 II. Rozdělení studentů jazyků - 1A + prima AB... 1 III. Rodičovské sdružení Gymnázia

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE STUDENTŮ BUDOUCÍ 1A A BUDOUCÍCH PRIM 18/6/2015

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE STUDENTŮ BUDOUCÍ 1A A BUDOUCÍCH PRIM 18/6/2015 Program: INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE STUDENTŮ BUDOUCÍ 1A A BUDOUCÍCH PRIM 18/6/2015 I. Představení přítomných II. Rozdělení studentů do tříd III. Rodičovské sdružení Gymnázia Nymburk - RSG IV. Školská

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Závěrečná práce. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. RNDr. Marcela Blažková. Název práce: Autor:

Závěrečná práce. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. RNDr. Marcela Blažková. Název práce: Autor: Závěrečná práce posluchače Kurzu manažerských dovedností pro pracovníky škol a školských zařízení s důrazem na projektové řízení ročník 2011 / 2012 Název práce: Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

STRUČNÝ PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

STRUČNÝ PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Legislativa a ICT STRUČNÝ PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ neboli právní východiska pro ICTK (c) Radek Maca rama@inforama.cz Oblasti předpisů Zákonné normy pro vzdělávání Zákon č. 561/2004 - školský zákon (resp.

Více

Základní škola a mateřská škola Husinec Řež, příspěvková organizace Ke Škole 17, Řež. Další vzdělávání zaměstnanců školy. Školní rok 2015/2016

Základní škola a mateřská škola Husinec Řež, příspěvková organizace Ke Škole 17, Řež. Další vzdělávání zaměstnanců školy. Školní rok 2015/2016 Základní škola a mateřská škola Husinec Řež, příspěvková organizace Ke Škole 17, 250 68 Řež Další vzdělávání zaměstnanců školy Školní rok 2015/2016 Školení BOZP a požární ochrana všichni zaměstnanci školy

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Proseč Rybenská 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 2015

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, p. o.

reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, p. o. Projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Projekt Perspektiva grantový projekt z Moravskoslezského krajevpraxi Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum,

Více

SKAV, KULATÝ STŮL KE VZDĚLÁVACÍ POLITICE Praha PhDr. Stanislava Krčková

SKAV, KULATÝ STŮL KE VZDĚLÁVACÍ POLITICE Praha PhDr. Stanislava Krčková * SKAV, KULATÝ STŮL KE VZDĚLÁVACÍ POLITICE Praha 16. 2. 2012 PhDr. Stanislava Krčková Zákon umožňuje změnu RVP, nikde však není definováno, podle jakých pravidel by mělo ke změnám docházet. REVIZE není

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Rámcové vzdělávací programy

Rámcové vzdělávací programy Rámcové vzdělávací programy Školní vzdělávací programy QUO VADIS? Katedra pedagogiky PF UJEP Scientistický model -Striktní rigidní osnovy -Hromadná výuka -Transmisivně-instruktivní vzdělávací postupy -Kognitivní

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Systém DVPP. Národní institut pro další vzdělávání. Jiří Nekola, Miloslav Vyskočil

Systém DVPP. Národní institut pro další vzdělávání. Jiří Nekola, Miloslav Vyskočil Systém DVPP Národní institut pro další vzdělávání Jiří Nekola, Miloslav Vyskočil Základní údaje o projektu Typ projektu: Individuální národní Období: 2008 2012 Garant projektu: MŠMT Realizátor: NIDV a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 771 11 Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 Identifikátor: 600 016 943 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Inspekční zpráva Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Dašická 1 083. Dašická 1 083, 530 03 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 310

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Dašická 1 083. Dašická 1 083, 530 03 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 310 Č eská šk oln í insp ek ce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Dašická 1 083 Dašická 1 083, 530 03 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 310 Termín konání inspekce: 24. a 25.

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

vývojvoj a perspektivy

vývojvoj a perspektivy Příprava učitelu itelů fyziky na JU vývojvoj a perspektivy Jiří Tesař, katedra fyziky PF JU Brno 13. 14. 9. 2007 Historie přípravyp pravy učitelu itelů na PF JU 1948 Pedagogická fakulta (pod UK Praha)

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát PROTOKOL. Základní škola Loučovice, okres Český Krumlov Loučovice 231

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát PROTOKOL. Základní škola Loučovice, okres Český Krumlov Loučovice 231 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát PROTOKOL Základní škola Loučovice, okres Český Krumlov 382 76 Loučovice 231 Identifikátor školy: 600 059 138 Termín kontroly na místě: 18.-21. říjen 2004 Čj.:

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ Praha, MŠMT, 17. října 2013 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Číslo výzvy: 14 Oblast podpory: Vyhlašovatel: Žadatel: 1.1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola Dalovice. Hlavní 27, Dalovice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola Dalovice. Hlavní 27, Dalovice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zemědělská škola Dalovice Hlavní 27, 362 63 Dalovice Identifikátor školy: 600 009 181 Termín konání inspekce: 14. a 16. března 2006

Více

Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016

Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016 Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016 Obsah a průběh studia: Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských

Více

KONFERENCE ŠKOLA JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ 2016 - PROGRAM. PLÉNUM - moderátoři I. Gillernová, L. Krejčová - Modrá posluchárna

KONFERENCE ŠKOLA JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ 2016 - PROGRAM. PLÉNUM - moderátoři I. Gillernová, L. Krejčová - Modrá posluchárna KONFERENCE ŠKOLA JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ 2016 - PROGRAM PLÉNUM - moderátoři I. Gillernová, L. Krejčová - Modrá posluchárna 9.00-9.15 Zahájení konference + křest knih - Ilona Gillernová (vedoucí Katedry psychologie

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOSKOVICE, OKRES BLANSKO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SRPEN, ZÁŘÍ 2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOSKOVICE, OKRES BLANSKO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SRPEN, ZÁŘÍ 2012 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SRPEN, ZÁŘÍ 2012 Etická výchova a učebnice informační seminář pro pilotní učitele a lektory 29. 8. NIDV Krajské pracoviště Brno Křížová 22 J. Šafránková, G. Staňková

Více

ZŠ PERTOLDOVA 3373 PRAHA 4-MODŘANY PRAHA. Doc. PaedDr. RNDr. MILADA ŠVECOVÁ, CSc.

ZŠ PERTOLDOVA 3373 PRAHA 4-MODŘANY PRAHA. Doc. PaedDr. RNDr. MILADA ŠVECOVÁ, CSc. KLUB EKOLOGICKÉ VÝCHOVY ZŠ PERTOLDOVA 3373 PRAHA 4-MODŘANY PRAHA Doc PaedDr RNDr MILADA ŠVECOVÁ, CSc 2016 Klub ekologické výchovy spatřuje své hlavní poslání především v metodické pomoci školám v : Budování

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více