16. kapitola 16. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "16. kapitola 16. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků"

Transkript

1 16. kapitola 16. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Obsah kapitoly 16 _Toc Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 63 Studium k prohlubování odborné kvalifikace 63 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 64 Vedení školy 64 Pedagogičtí pracovníci 65 Interní školení 68 Projekt MONITOR 68 Školitelé 68 Proškolení pedagogičtí pracovníci 69 Státní (nová) maturita 70 Další vzdělávání nepedagogických pracovníků 70 Samostudium 71 Finanční náklady vynaložené na DVPP Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Výchovná poradkyně a metodička prevence Mgr. Marie Stojarová má vystudovaný příslušný obor na PedF UK a splňuje kvalifikační předpoklady pro práci výchovné poradkyně. Mgr. Jiřina Koláčná, která vykonává činnosti spojené s volbou povolání a rozmísťovacím řízením absolventů, studium dosud nezahájila. Mgr. Nina Štěrbová započala v tomto školním roce studium pro koordinátory EVVO při Ekologickém centru ve Vlašimi. Po ukončení studia naplní kvalifikační předpoklad koordinátora EVVO. Studium by měla ukončit na podzim Studium k prohlubování odborné kvalifikace Ve sledovaném školním roce pokračovala ve studiu na vysokých školách k prohlubování odborné kvalifikace řada vyučujících: Mgr. Eva Machotová trenérská škola při FTVS UK Praha, specializace trenérství 1. třídy lehká atletika Mgr. Otakar Sedláček doktorandské studium FF Praha, obor historie Mgr. Pavel Janík funkční studium ESF F při PedF UK Praha Mgr. Renata Trtíková rozšiřující studium ZSV na PedF UK Praha Mgr. Michal Hrstka trenérská škola při FTVS UK Praha, specializace trenérství 1. třídy plavání 63

2 16.3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků je dlouhodobě jednou z priorit školy a je součástí každého ročního plánu jako jeden ze stěžejních úkolů vyučujících. Ve školním roce 2006/2007 byla vyhledávána taková školení a semináře, které měly přímou vazbu na přípravu ŠVP, a akce, které mířily k prohlubování metodických dovedností učitelů. Na průběhu školního roku se výrazně odrazilo několik vnějších faktorů souvisejících s dalším vzděláváním vyučujících: Pozitivní skutečností byla účast vyučujících na vzdělávacích akcích financovaných Evropským sociálním fondem v rámci projektu MONITOR, negativně se na vzdělávacích akcích odrazilo rozhodnutí MŠMT o zrušení SIPVZ, z jehož prostředků byla financována školení vyučujících v oblasti ICT. Problematickou oblastí, jak se posléze ukázalo, byla i školení zaměřená na proškolení učitelů pro nové maturity. Účast na školeních školu nezatěžovala ani tak finančně, protože na toto vzdělávání obdržela škola finanční prostředky, ale zejména časově. Na školení jsme vyslali učitele všech aprobací, abychom jako škola obstáli při spuštění společné části maturitní zkoušky. Ta však byla nakonec rozhodnutím parlamentu odložena až na rok Proškolení vyučujících se ukázalo jako v tento moment nepotřebné. Plánování dalšího vzdělávání stále ovlivňuje i ta skutečnost, že v době tvorby ročního plánu činnosti školy a ročních plánů činnosti předmětových komisí není k dispozici ucelená nabídka vzdělávacích akcí od institucí, které se DVPP cíleně věnují. Ročním plánem byly proto vytčeny výše uvedené hlavní směry, konkrétní akce byly v tomto smyslu do plánu DVPP v průběhu roku dosazovány. Ve školním roce 2006/2007 absolvovali vyučující celkem 151 vzdělávacích akcí, seminářů a školení. Z toho počtu bylo : 57 akcí jednodenních 24 akcí dvoudenních 70 akcí vícedenních Vedení školy RNDr. Jiří Kuhn, ředitel školy RVP GV 1 den KÚ, Praha Inspirace - zkušenosti ŠVP na gymnáziích 1 den VUP, ESF Praha Zákoník práce 1 den SSŠ Nymburk Aktuální otázky v práci ředitele školy 3 dny AŘG a Gymnázium Teplice Administrace projektů ESF 1 den MŠMT Praha Autoevaluace přidaná hodnota 1 den SKAV Praha Mgr. Ilona Drahotová, zástupkyně ředitele Mezinárodní konference - Partnerství měst 1den STK Praha Inspirace - zkušenosti ŠVP na gymnáziích 1 den Praha - ESF; VUP 5 dnů SSŠ Nymburk, Velký Osek Seminář Landeskunde; shromáždění SGUN 1 den SGUN; Hradec Králové Nová maturita NEJ - hodnotitel SPP 2 dny SSŠ, gymnázium Čáslav Nová maturita - krajský lektor obecné části modulu 2 dny Cermat, Brno Ústní projev cizí jazyk - nová maturita 1 den Goethe institut Evropské jazykové portfolio průběžně NIDV Praha Metodicko - jazyková akademie SGUN 5 dnů SGUN, PF Hradec Králové RNDr. Martin Lébl, zástupce ředitele Doškolovací kurz lyžařských instruktorů 4 dny SSŠ Nymburk 64

3 Pedagogičtí pracovníci Mgr. Alena Černá Dva dny s didaktikou matematiky 2 dny SUMA JČMFPraha Osobnost učitele 2 dny ESF, CCV Jezerka, Pardubice Mgr. Jitka Eliášová Den učitelů němčiny: Projektové vyučování 1 den Rakouský institut Brno ACTIV conference den Promethean, Brno MONITOR - Multikulturní výchova 3 dny SSŠ Nymburk, Velký Osek Nová maturita NEJ - hodnotitel SPP 2 dny SSŠ Nymburk, gymnázium Čáslav Martin Eliška 5 dnů SSŠ Nymburk, Velký Osek Doškolovací kurz lyžařských instruktorů 4 dny SSŠ Nymburk Mgr. Klára Fraňková Rozvoj geometrického myšlení 1 den COP, Nymburk Počítačový kurz P - Excel průběžně SSŠ Nymburk, Gymnázium Nymburk 3 dny SSŠ Nymburk, Velký Osek Podzimní škola 7 dnů ČEZ+ČVUT Praha Svatava Haníková Nová maturita NEJ - hodnotitel SPP 2 dny SSŠ, gymnázium Čáslav PaedDr. Helena Hantonová Krize české státnosti. Slovenský stát 1 den ASUD Praha Historie pražského Podolí a plavby na Vltavě 1 den ASUD Praha Jarní seminář ASUDu v NM Praha 1 den ASUD Praha Inspirace D - cyklus přednášek 1x měsíčně průběžně ASUD Praha Počítačový kurz P - Excel průběžně SSŠ Nymburk, Gymnázium Nymburk 5 dnů SSŠ Nymburk, Velký Osek Letní škola historie 5 dnů FF UK Praha Nová maturita CJL hodnotitel SPP 2 dny SSŠ Nymburk, KÚ Praha Vlasta Hovorková Počítačový kurz P - Excel průběžně SSŠ Nymburk, Gymnázium Nymburk Mgr. Michal Hrstka 3 dny SSŠ Nymburk, Velký Osek Mgr. Jiří Hybler Školení rozhodčích volejbalu 1 den ČVS Praha Mgr. Pavel Janík Brána jazyků - francouzština průběžně NIDV Praha Funkční školení 2 průběžně PedF. UK Praha Nová maturita - krajský lektor CJL 1 den CERMAT, Praha Nová maturita CJL hodnotitel SPP 2 dny SSŠ Nymburk, KÚ Praha Jana Jeníková Geografická témata v ŠVP 1 den SSŠ Nymburk Zeměpis - Učíme se sami 1 den FRAUS, ZŠ Komenského Nymburk Internet v zeměpise 1 den KC zahrada Praha 65

4 Mgr. Kateřina Johnová Prezentace studia na cizích vysokých školách 1 den KÚ Praha Řízení kvality ve výuce anglického jazyka na ZŠ 1 den SSŠ + ZŠ Pečky Akcent - jednodenní konference učitelů CJ 1 den Akcent Praha Internet ve výuce 1 den HYL, Val.Meziříčí MONITOR - Multikulturní výchova 3 dny SSŠ Nymburk, Velký Osek Nová maturita ANJ hodnotitel SPP 2 dny SSŠ Nymburk, OA Mladá Boleslav Mgr. Jiřina Koláčná Gaudeamus Brno 1 den MŠMT Praha MONITOR - Mediální výchova 2 dny SSŠ Nymburk,Gymnázium Nymburk Mgr. Vladimíra Kolbabová Chemie v učebním plánu ŠVP pro ZV 1 den NIDV Pardubice K výuce a osnovám chemie v ŠVP 1 den UK PedF Praha Mgr. Miloslava Krejčíková 3 dny SSŠ Nymburk, Velký Osek Podíl učitele matematiky ZŠ na tvorbě ŠVP průběžně JČMF Mgr. Vlasta Krtilová Mediální výchova Rozumět médiím 1 den PARTNERS CZECH, Praha Multimediál. učeb. pomůcka DVD 1 den Svaz důstojníků AČR, Nymburk MONITOR - Multikulturní výchova 3 dny SSŠ Nymburk, Velký Osek Letní škola historie 5 dnů FF UK Praha Nová maturita CJL hodnotitel SPP 2 dny SSŠ Nymburk, KÚ Praha Mgr. Zdeněk Kučera Úvod do ArcGIS 2 dny ARCDATA Praha Mgr. Lucie Kutnarová Chemie v učebním plánu ŠVP pro ZV 1 den NIDV Pardubice Výuka a osnovy chemie v ŠVP 1 den UK PedF Praha Mgr. Renata Lašová Seminář + historická exkurze (Hrad) 1 den SSŠ Nymburk, Praha Seminář + historická exkurze (Lidice) 1 den ASUD Praha, Lidice Kurz orální historie průběžně ÚPRPŠ Praha Letní škola historie 5 dnů FF UK Praha Kurz PC - PO průběžně SSŠ Nymburk Mediální výchova průběžně FSV UK, Praha Mgr. Hana Mahnelová Další vzdělávání učitelů matematiky průběžně PF JU České Budějovice Mgr. Eva Machotová Nová maturita BIO 1 den SSŠ Kladno, KÚ Praha 3 dny SSŠ Nymburk, Velký Osek Mgr. Květa Málková Užití multimédií a mediální výchova ve výuce 4 dny SSŠ Nymburk Kurz PC - Z průběžně SSŠ Nymburk Kurz PC - PO průběžně SSŠ Nymburk 66

5 Mgr. Vladimíra Martínková Seminář Landeskunde; shromáždění SGUN 1 den SGUN; Hradec Králové Metodicko - jazyková akademie SGUN 5 dnů SGUN, PF Hradec Králové Brána jazyků - anglický jazyk, úroveň B1-B2 průběžně NIDV Praha Mgr. Marie Miškovská Nová maturita ANJ hodnotitel SPP 2 dny SSŠ Nymburk, OA Mladá Boleslav Mgr. Martin Nedbal 3 dny SSŠ Nymburk, Velký Osek Mgr. Michaela Netopilíková Mgr. Petr Otradovský Nová maturita ANJ hodnotitel SPP 2 dny SSŠ Nymburk, OA Mladá Boleslav Mgr. Lucie Prokešová Mezinárodní konference - Partnerství měst 1den STK Praha Jarní stáž francouzštinářů 1 den IFP Praha Nová maturita - krajský lektor FRJ 1 den CERMAT, Praha Počítačový kurz P - Excel průběžně SSŠ Nymburk; Gymnázium Nymburk MONITOR - Mediální výchova 2 dny SSŠ Nymburk,Gymnázium Nymburk Evropské jazykové portfolio průběžně NIDV Praha Symposium SUF 2 dny SUF; Poděbrady Nová maturita FRJ hodnotitel SPP 2 dny SSŠ Nymburk; CERMAT Praha Hodnotitel zkoušek DELF 2 dny AF Brno Pedagogická stáž učitelů FRJ 2 týdny CUEF Grenoble Učebnice Et toi? 1 den Fraus, Praha RNDr. Eva Rejnková Nová maturita FYZ 1 den SSŠ Nymburk; KÚ Praha Mgr. Daniela Rosůlková Mediální výchova průběžně FSV UK, Praha Mgr. Otakar Sedláček Doktorské studium; světové dějiny průběžně Ústav svět.dějin FFUK MONITOR - Mediální výchova 2 dny SSŠ Nymburk,Gymnázium Nymburk PaedDr. Vladimíra Sedlatá Přednáška o architektuře - Z.Lukeš 1 den KD Praha Inspirace D - Karlův most aj. 1 den ASUD Praha Mgr. Vladimír Serbus Počítačová grafika a digitální fotografie průběžně SSŠ Nymburk Mgr. Marcela Součková Dršková Akcent - jednodenní konference učitelů CJ 1 den Akcent Praha Nová maturita ANJ hodnotitel SPP 2 dny SSŠ Nymburk; CERMAT Praha Mgr. Miroslav Soukup Den GIS 1 den FSV CVUT Praha ACTIV conference den Promethean, Brno Nová maturita ZEM 1 den SSŠ Nymburk, KÚ Praha Zeměpis - Učíme se sami 1 den FRAUS, ZŠ Komenského Nymburk 5 dnů SSŠ Nymburk, Velký Osek Úvod do ArcGIS 2 dny ARCDATA Praha Modul PG (ICT ve výuce zeměpisu) průběžně GJP Poděbrady 67

6 Mgr. Marie Stojarová Gaudeamus Brno 1 den MŠMT Evaluace Minimálního preventivního programu 1 den PPP SK; Gymnázium Poděbrady Diagnostika cílových skupin PPŠ 1den Centrum dohody s.r.o., KÚ Praha Studium k výkonu specializovaných činností SPJ 1 den SSŠ Nymburk Počítačová grafika a digitální fotografie průběžně SSŠ Nymburk 3 dny SSŠ Nymburk, Velký Osek Mgr. Blanka Suchánková Počítačový kurz P - Excel průběžně SSŠ Nymburk 5 dnů SSŠ Nymburk, Velký Osek Nová maturita CJL hodnotitel SPP 2 dny SSŠ Nymburk; KÚ Praha Nová maturita NEJ hodnotitel SPP 2 dny SSŠ Nymburk; Čáslav Mediální výchova průběžně FSV UK, Praha Seminář Landeskunde; shromáždění SGUN 1 den SGUN; Hradec Králové Metodicko - jazyková akademie SGUN 5 dnů SGUN, PF Hradec Králové Brána jazyků - anglický jazyk, úroveň B1-B2 průběžně NIDV Praha Letní škola historie 5 dnů FF UK Praha PaedDr. Bohuslav Sýkora Semináře Amerického centra 4 dny AC Praha Mgr. Nina Štěrbová ACTIV conference den Promethean, Brno Počítačový kurz P - Excel průběžně SSŠ Nymburk 5 dnů SSŠ Nymburk, Velký Osek Specializační studium školních koordinátorů EVVO průběžně Podblanické ekocentrum Vlašim Mgr. Renáta Trtíková Brána jazyků - anglický jazyk, úroveň B1-B2 průběžně NIDV Praha Učebnice Et toi? 1 den Fraus, Praha Nová maturita FRJ hodnotitel SPP 2 dny SSŠ Nymburk; CERMAT Praha PaedDr. Martina Weissová 5 dnů SSŠ Nymburk, Velký Osek Interní školení Projekt MONITOR V rámci projektu MONITOR proběhla na Gymnáziu Nymburk dne 7/5 řada školení. Vedli je vyučující naší školy, kteří ve zkrácené formě předali kolegům zkušenosti nabyté na školeních osobnostní a sociální výchovy, kritického myšlení, mediální výchovy a multikulturní výchovy. Školení byla rozdělena do dopoledního a odpoledního bloku, aby bylo umožněno vyučujícím proškolit se ve dvou oblastech. Všichni školitelé z řad našich pedagogů si své příspěvky skvěle připravili a v rámci těchto interních seminářů se podařilo proškolit 42 pedagogů zpravidla ve dvou oblastech Školitelé Kritické myšlení Ilona Drahotová, Blanka Suchánková, Nina Štěrbová, Miroslav Soukup, Martina Weissová Osobnostní a sociální výchova Klára Fraňková, Michal Hrstka, Miloslava Krejčíková, Eva Machotová, Martin Nedbal, Marie Stojarová 68

7 Multikulturní výchova Jitka Eliášová, Vlasta Krtilová Mediální výchova Jiřina Koláčná, Lucie Prokešová Proškolení pedagogičtí pracovníci Mgr. Ilona Drahotová, zástupkyně ředitele Mgr. Jitka Eliášová Mgr. Klára Fraňková Mgr. Svatava Haníková PaedDr. Helena Hantonová Vlasta Hovorková Mgr. Michal Hrstka Mgr. Jiří Hybler Mgr. Blanka Hyblerová Mgr. Pavel Janík Jana Jeníková Mgr. Kateřina Johnová Mgr. Jiřina Koláčná Mgr. Vladimíra Kolbabová Mgr. Hana Košťálová Miloslava Krejčíková Mgr. Vlasta Krtilová Mgr. Lucie Kutnarová Mgr. Renata Lašová RNDr. Martin Lébl, zástupce ředitele Mgr. Hana Mahnelová Mgr. Eva Machotová Mgr. Květa Málková Mgr. Marie Miškovská Mgr. Martin Nedbal Mgr. Michaela Netopilíková Mgr. Petr Otradovský Jiří Pražák Mgr. Lucie Prokešová RNDr. Eva Rejnková 69

8 Mgr. Daniela Rosůlková Mgr. Otakar Sedláček PaedDr. Vladimíra Sedlatá Mgr. Vladimír Serbus Mgr. Marcela Součková Dršková Mgr. Miroslav Soukup Mgr. Marie Stojarová Mgr. Blanka Suchánková Mgr. Nina Štěrbová Mgr. Ivana Trnečková Mgr. Renáta Trtíková PaedDr. Martina Weissová Státní (nová) maturita V sledovaném roce věnovali vyučující i vedení školy zvýšenou pozornost připravované podobě nové maturitní zkoušky. Celý školní rok nebylo jasné, zda ve školním roce 2007/08 bude dle školského zákona spuštěna nová podoba maturitní zkoušky. Škola tak nemohla počítat s pozdější prázdninovou novelou školského zákona č.561/2004 Sb., která posouvá spuštění nové maturitní zkoušky na školní rok 2009/ Školní rok 2006/07 byl tedy ve znamení intenzivní přípravy na reformovanou maturitní zkoušku. Zástupci jednotlivých předmětových komisí prošli oborovými školeními k nové maturitní zkoušce. Ve velkém počtu byli proškoleni zejména vyučující cizích jazyků, a stali se tak hodnotiteli strukturované písemné práce. Škola věnovala přípravě nejen zvýšené úsilí, ale i nemalé finanční prostředky. Mnozí vyučující se stali středočeskými lektory CERMAT, a podíleli se tak na přípravě nové maturity ve svých oborech nejen na naší škole. Prof. Drahotová působila jako krajský lektor CERMAT obecné části modulů, prof. Janík se stal lektorem CERMAT v oblasti českého jazyka, prof. Prokešová se vyškolila na lektora francouzského jazyka pro ústní část maturitní zkoušky. Studenti předmaturitního ročníku byli dle školského zákona seznámeni s tzv. kánonem literárních děl, rodiče byli o přípravách reformy maturitní zkoušky informováni v průběhu rodičovských schůzek v dubnu. Rodičovské sdružení školy zaplatilo navíc studentům předmaturitního ročníku testování, které svým obsahem i formou odpovídalo zamýšlené podobě společné části nové maturitní zkoušky. S reformou maturitní zkoušky byl seznámen i celý pedagogický sbor. Školení pro své kolegy připravila zástupkyně ředitele, která na prvním setkání seznámila sbor s koncepcí a právními předpisy, organizací a evaluací chystané podoby maturitní zkoušky. Na druhém setkání se pedagogická rada zabývala formou, obsahem a organizací profilové části nové maturitní zkoušky Další vzdělávání nepedagogických pracovníků Také dalšímu vzdělávání nepedagogických pracovníků je věnována nemalá pozornost. Vzhledem k průběžně se měnícím hospodářským, ekonomickým a dalším předpisům musí i provozní pracovníci v průběhu roku absolvovat všechna potřebná školení a kurzy. Olga Pospíšilová, hospodářka Zákoník práce 1 den KÚ Praha 70

9 Marcela Gabrielová, mzdová účetní a personalistka Personální a mzdová agenda Vema 1 den Vema Praha Zákoník práce 1 den KÚ Praha Pracovně právní vztahy ve školství 1 den FAKTA, Žďár nad Sázavou Odměňování pracovníků ve školství 1 den SSŠ Nymburk Personální a mzdová agenda Vema 1 den Vema Praha Jana Hejduková, sekretářka, pokladní a požární preventistka a pracovnice pověřená vedením agendy BOZP Spisová služba 1 den TRANSFERO Praha Pokladna 1 den TRANSFERO Praha Samostudium Období, v němž mohou vyučující čerpat studijní volno, je plánováno na dobu školního roku. Kromě dnů, které jsou ročním plánem pevně vyčleněny pro samostudium, mohou vyučující požádat o čerpání dnů na samostudium v průběhu celého roku. Tuto možnost využívají zejména vyučující humanitních předmětů a jazyků, kteří absolvují v průběhu letních prázdnin metodická a odborná školení Finanční náklady vynaložené na DVPP Na další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo vynaloženo celkem ,00 Kč. V této částce nejsou započítány prostředky na školení a semináře konané v rámci projektu MONITOR. 71

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

kapitola 2 Ohlédnutí za školním rokem 2006-2007

kapitola 2 Ohlédnutí za školním rokem 2006-2007 kapitola 2 Ohlédnutí za školním rokem 2006-2007 Srpen v přípravném týdnu se sešli vyučující po dovolené školní rok byl zahájen provozní poradou a pedagogickou radou zaměstnanci školy se společně vyfotografovali

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Č.j.: /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: A.1. A5 Pedagogická rada projednala dne 25.8.2014 Mgr. Lenka Budínská Mgr. Lenka Budínská Ředitelka

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Výchovné a kariérní poradenství

Výchovné a kariérní poradenství kapitola 19. Výchovné a kariérní poradenství Obsah kapitoly 17 19.1. Informace o odborných pracovnících 96 19.2. Kariérní poradenství 97 19.3. Výchovné poradenství 97 19.4. Minimální preventivní program

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, p. o.

reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, p. o. Projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Projekt Perspektiva grantový projekt z Moravskoslezského krajevpraxi Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY REALIZACE ŠVP Personální podmínky realizace ŠVP na škole obsahuje následující tabulka. Učitelé v průběhu každého školního roku absolvují v systému dalšího vzdělávání pedagogických

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka Pořadové číslo: 2. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2002/2003 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : +420 485 106 143 tel./fax : +420 485 105 120 e-mail : info@oalib.cz http://www.oalib.cz/

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

školní rok 2008/2009 (úprava k 2.1.2009)

školní rok 2008/2009 (úprava k 2.1.2009) Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků Základní školy Marie Curie-Sklodowské Jáchymov, okres Karlovy Vary školní rok 2008/2009 (úprava k 2.1.2009) Preambule : Pedagogický pracovník je povinen

Více

MŠ, ZŠ a školská zařízení

MŠ, ZŠ a školská zařízení Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 MŠ, ZŠ a školská zařízení Nabídka vzdělávacích programů DVPP na

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Školní rok 2006/2007 2. pololetí

Školní rok 2006/2007 2. pololetí ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A STŘEDISKO SLUŽEB ŠKOLÁM STŘEDOČESKÉHO KRAJE, Nymburk, V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel. 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: stredisko@sssnymburk.cz

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Biologie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů

Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Motto: Neznám žádnou školu, nikde na světě, která by byla lepší než její učitelé. Ken Robinson, profesor University of Warwick UK Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Metodika další vzdělávání pedagogických

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 19 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s. Žižkova 6, České Budějovice NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ (další vzdělávání podle 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1645/12-S. Mgr. Cyrilem Kubánkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1645/12-S. Mgr. Cyrilem Kubánkem, ředitelem školy Zřizovatel: a Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1645/12-S Název právnické osoby Základní škola Maltézských rytířů vykonávající činnost školy: Sídlo: Školská 349, 272 01 Kladno

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.

Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54. Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049 Adresář obsahuje kontakty na pedagogy, kteří se aktivně podíleli v

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Mgr. Martina Kaňáková Národní ústav pro vzdělávání, Manažer KA2 projekt POSPOLU

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Název funkce Zástupce statutárního orgánu Zástupce

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

Zákla l dní í škola l,, M ati t c i e škols l ké 3, České B udě d jo j vic i e

Zákla l dní í škola l,, M ati t c i e škols l ké 3, České B udě d jo j vic i e Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice Propojení cizího jazyka a předmětu na základní škole Cíle projektu Rozpracování metodiky CLIL do praxe ZŠ Matematika v angličtině pro 4.-9.ročník Výtvarná

Více

Učení se praxí. Martina Kaňáková

Učení se praxí. Martina Kaňáková Učení se praxí Martina Kaňáková Učení se praxí Firmy: Nedostatek kvalifikovaných technicky vzdělávaných odborníků Rok 2015 vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání Mateřské školy: podpora polytechnické

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Čj.: 3004jj14 V Jevíčku 30. 1. 2014 Vyřizuje: Linhartová Organizace přijímacího řízení na Gymnáziu v Jevíčku Přijímací komise Pro přijímací řízení jmenuji komisi jako

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Ředitelka školy (statutární orgán): Zástupce statutárního

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Graf 1: Počet let pedagogické praxe

Graf 1: Počet let pedagogické praxe Ústav pro informace ve vzdělávání Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání SP KVALITA I 4A2U1 Statistické zpracování výsledků dotazníkového šetření Martin Chvál Praha, prosinec 2005 Sběr dat Sběr dat

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE projektu JPD 3 EKOGRAMOTNOST pod

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Doc. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D., bez politické příslušnosti

Doc. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D., bez politické příslušnosti Mgr. Jan Szotkowski, předseda HNPD, Vzdělání: VŠ FTVS a MFF Univerzity Karlovy, učitel škol 2. cyklu (středoškolský učitel) Pracovní zařazení: školní inspektor, člen pracovního týmu náměstka ministra školství

Více