Webový portá l RODINA - specifikáce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Webový portá l RODINA - specifikáce"

Transkript

1 Webový portá l RODINA - specifikáce 1 Účel portálu Vznik webového portálu RODINA je součástí projektu Město pro rodinu 2012 a jeho aktivity Zvyšování informovanosti. Cílem této aktivity je: seznámit veřejnost s nabídkou rozmanitých služeb pro rodiny na území města České Budějovice informovat je o nabídce vzdělávání a aktivit pro rodiny informovat je o prostředích přátelských rodině informovat je o aktuální dění v oblasti rodiny Zvýšit návštěvnost prorodinných aktivit a využití služeb pro rodiny Zjišťovat jejich potřeby v oblasti rodiny, podněty pro zlepšení rodinné politiky 2 Umístění a provoz portálu Portál RODINA bude umístěn a provozován zpracovatelem mimo prostředí (síť) zadavatele. Rutinní nepřetržitý provoz bude zajištěn zhotovitelem tak, aby: dostupnost portálu neklesla pod hranici 99,6% odezvy portálu, tzn. doba zobrazení libovolné stránky, nepřesáhly 2s (s výjimkou výsledků fultextového vyhledávání) při současném přístupu 30 návštěvníků byla zajištěna taková bezpečnost, aby nedošlo k neoprávněné změně obsahu ani funkčnosti portálu byla zajištěna aktuálnost OS (bezpečnostní záplaty a aktualizace) bylo zajištěno zálohování umožňující případnou selektivní obnovu 3 Základní obsah a funkčnost prezentace 3.1 Struktura portálu Struktura portálu bude tvořena hlavním webem a subweby, kde předpokládáme nejvýše dvě úrovně vnoření. Hlavní skupiny struktury budou: Aktuality / tiskové zprávy Kalendárium akcí pro rodiny Doporučujeme/navštívili jsme/příklady dobré praxe zajímavé projekty a služby Služby pro rodiny (školství sociální oblast zdravotnictví) Prostředí přátelská rodině (hřiště, sportoviště, kavárny a restaurace, dětské koutky) Bulletin Město pro rodinu vše, co se do něj nevešlo WEB Rodina - specifikace portálu Stránka 1 (celkem 9)

2 Kontakty Fotogalerie Portál bude vytvořen v jedné jazykové verzi. 3.2 Obsah portálu Obsah portálu bude vytvářen a upravován pomocí redakčního systemu. Portál umožní návštěvníkovi zobrazit části (stránky) typu: Hlavní strana (homepage) Běžná stránka (článek) Seznam stránek (zadaného subwebu/části) Galerie Anketa Seznam organizací - prostředí přátelská rodině s možností filtrování a třídění Kalendárium - přehled pořádaných akcí s možností filtrování podle data konání (ukázáním rozsahu data v kalendáři) a pořadatele, k akci možnost zobrazit obrázek Poradna - otázky a odpovědi Hlavní strana Hlavní strana (homepage) bude obsahovat webové části typu seznam stránek (zadaného subwebu) volný text obrázek/banner anketa kalendář Běžná stránka Běžná stránka umožní zobrazit text s odstavci, odrážkami, obrázky, přílohami apod. Volitelně bude zobrazeno ve spodní části stránky: jméno posledního editora datum poslední editace datum publikování Seznam stránek Stránka Seznam stránek bude zobrazovat tříděný seznam stránek zadaného subwebu. O každé stránce bude zobrazeno: Název stránky Perex/anotace Volitelně (pro celý seznam) datum poslední změny Řazení stránek v seznamu bude volitelně dle: Data poslední změny sestupně WEB Rodina - specifikace portálu Stránka 2 (celkem 9)

3 Abecedně vzestupně dle názvu Ručně určeného pořadí Galerie Stránka bude obsahovat průvodní text a náhledy vložených obrázků. Po kliknutí na náhled některého z obrázků bude obrázek zobrazen ve velikosti přizpůsobené velikosti okna a bude umožněno postupné prohlížení dalších obrázků v takto přizpůsobené velikosti Seznam organizací Stránka bude obsahovat filtr a seznam organizací - prostředí přátelská rodině. O každé organizaci bude zobrazen název, adresa, oblast činnosti, webová adresa, popis a logo. Filtr umožní pro zúžení výběru zadání: části textu v názvu výběr (i vícenásobný) oblasti Seznam bude tříděn abecedně dle názvu Kalendárium Stránka bude obsahovat filtr a seznam akcí O každé akci bude zobrazen název akce, datum a čas začátku a konce akce, pořadatel, popis akce a obrázek k akci. Obrázkem je myšlen např. leták, coby upoutávka na akci. Ten bude zobrazen jako náhled (miniatura) a po kliknutí bude velikost přizpůsobena oknu prohlížeče, případně zobrazen v plné velikosti. Filtr umožní pro zúžení výběru zadání: rozsahu datumu (včetně rychlých voleb dnes, zítra, tento týden, tento víkend a tento měsíc části textu názvu akce pořadatele Třídění bude umožněno volitelně dle data začátku akce (předvolená volba), názvu akce, pořadatele. V textu popisu akce bude možno použít odkazy (vč. odkazů na přílohy) a obrázky. Tento text popisu nemusí být zobrazen u každé akce ihned v seznamu akcí, ale je možné detail akce zobrazit po kliknutí na odkaz ( další, detail apod.) Poradna Stránka (případně více stránek) umožní zobrazit již zodpovězené otázky seskupené dle oblastí a formulář pro zadání nové otázky. Otázky se budou týkat těchto oblastí: sociální pomoc/služby oblast práva /právní poradenství (především v oblasti pracovního práva) oblast vzdělávání/školství/výchova oblast zdraví/zdravého životního stylu Základní oblasti budou barevně odlišené (v souladu s barevnou kompozicí stránek). WEB Rodina - specifikace portálu Stránka 3 (celkem 9)

4 U otázky bude zobrazena odpověď. V textu odpovědi bude možno použít odkazy (vč. odkazů na přílohy) a obrázky. Otázky budou vkládány do formuláře, který bude vyžadovat vyplnit povinná pole: text dotazu jméno kontakt ová adresa opis CAPTCHA pro zamezení vkládání textů roboty Otázka bude zobrazena až ve chvíli, kdy bude prostřednictvím RS vložena odpověď Anketa Stránka zobrazí otázky jedné aktivní ankety s možností odpovědět. Po odeslání odpovědi zobrazí poděkování, případně (dle definice ankety) přehled dostupných výsledků. 3.3 Vyhledávání Na portálu bude možné fulltextově vyhledávat (možno využít google vlastní vyhledávání). 3.4 Přístupnost Portál bude splňovat pravidla přístupnosti ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., O informačních systémech veřejné správy, v platném znění, a navazujících prováděcích předpisů. dodržení vyhlášky č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek včetně metodického pokynu k této vyhlášce certifikace SONS /nevidomí a slabozrací/, která prověří přístupnost řešení. 3.5 Optimalizace Výsledný kód bude optimalizován pro zobrazení ve většině webových prohlížečích, zejména pro IE, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome a Safari. Každá stránka bude dostupná i v textové verzi. Velikost stránky bude optimalizována pro šířku 1280px. Požadujeme optimalizaci pro vyhledávací enginy vyhledávačů (nejméně pro 2 nejužívanější vyhledávače v ČR). Požadujeme, aby forma zobrazení ových adres na portálu odpovídala současnému standardu na zabezpečení adres proti neužití/sběru roboty procházejícími stránky portálu. 4 Redakční systém Úprava obsahu a struktury webů portálu bude prováděna prostřednictvím redakčního systemu (RS). 4.1 Obecné vlastnosti RS bude umožňovat správu obsahu s použitím webového prohlížeče bez nutnosti instalace zvláštního SW (klienta). RS bude mít minimálně tyto vlastnosti: WEB Rodina - specifikace portálu Stránka 4 (celkem 9)

5 Možnost (pře)uspořádání prvků obsahu a menu podle aktuálních potřeb. Možnost redaktora (administrátora, schvalovatele, přispěvatele) přiřadit obsah (stránku, článek, ) k subwebům (sekcím) a možnost tvorby podřízených subwebů (umožňujících rozřazení obsahu). Tvorba obsahu splňujícího standardy konsorcia W3C. Zadávání obsahu webu ve formě WYSIWYG (nejlépe formou blízkou rozhraní běžných kancelářských aplikací). Požadujeme i možnost přímé editace HTML kódu obsahu. Systém musí umožnit oddělit práci na obsahu (případně jeho revize) a publikování obsahu. Tedy, například musí systém umožnit náhled vytvářeného obsahu před jeho uložením do systému a musí umožnit, aby tento obsah bylo možné uložit a následně redigovat před publikováním na portálu (např. obsahovat možnost zveřejnit ANO/NE ). Systém umožní definovat časově omezené publikování obsahu. Např. vlastností každé z částí obsahu (stránka, anketa) bude datum a čas publikování od - do a v tomto rozsahu data a času bude viditelná pro návštěvníka portálu. Systém musí umožňovat vkládání příloh k obsahu (např. dokumenty ke stažení, multimediální obsah ke stažení, apod.). Systém musí umožnit definovat povolené formáty příloh (např. formou kontroly přípony vkládaného souboru). Systém musí též umožňovat vkládání obrázků do jednotlivých stránek (článků). Požadujeme modulární uspořádání systému tak, aby bylo v budoucnu možné rozšiřovat systém, či jeho funkcionalitu např. koupí, či vývojem dalšího modulu, bez nutnosti významného zásahu do systému, jako celku. BONUS: Možnost uchovávat historii verzí obsahu (alespoň aktuální a předchozí verzi). Přístup k RS bude chráněn uživatelským jménem a heslem, případně bezpečnost přístupu ještě zvýšena nutností použití certifikátu. Každý uživatel RS bude mít své jméno a heslo. Přístup k RS bude umožněn z vnitřní sítě MMČB, případně z internetu při dodržování zásad bezpečnosti. U každé z části obsahu (v případě seznamů u každého záznamu) bude uchováván údaj o poslední změně - datum, čas, uživatel. Pro každou část obsahu bude možné definovat uživatele (jednoho či několik/skupinu) v rolích přispěvatel a schvalovatel. 4.2 Správa záznamů seznamu organizací Záznam seznamu organizací umožní editaci položek: Název Adresa Web Oblast činnosti - volit zaškrtáváním checkboxu, umožnit vícenásobný výběr Logo Popis - v textu bude možné použít běžné odkazy, umožnit vkládání příloh (tzn. odkazy na dokumenty) a obrázků Bude možné volit ze seznamu oblastí činnosti: Mateřské a rodinné centrum Sociální služby pro rodiny a pro děti Zdravotní služby WEB Rodina - specifikace portálu Stránka 5 (celkem 9)

6 Prostředí přátelská rodině Hřiště a sportoviště Restaurace pro rodiny s dětmi Vzdělávání školství Dětské koutky, krátkodobé hlídání Při správě záznamů bude možné záznam k editaci vyhledat dle části textu v názvu. 4.3 Správa akcí kalendária Akce kalendária bude obsahovat tyto položky: Název akce Datum a čas začátku akce Datum a čas konce akce Pořadatel Popis akce - v textu bude možné použít běžné odkazy, umožnit vkládání příloh (tzn. odkazy na dokumenty) a obrázků Při správě záznamů bude možné záznam k editaci vyhledat dle části textu v názvu, dle pořadatele a dle data začátku. V seznamu akcí bude možné označit některé akce a vytvořit XML soubor určený pro import těchto akcí do vznikajícího volnočasového portálu. 4.4 Správa anket a možnosti hlasování Část RS určená pro správu anket umožní: Založit více anket najednou Definovat dobu platnosti ankety V jedné anketě definovat více otázek Otázka umožní definovat odpověď typu výběr jedné možné položky (radiobutton), výběr s možností volby několika z možných položek (chceckbox) a volný text Zobrazit výsledky ankety s číselným i grafickým vyjádřením poměru odpovědí typů výběr a seznamem textových odpovědí Kontrola hlasování: o každém provedeném hlasování bude uložen čas a dostupná informace z prohlížeče, minimálně IP adresa a typ prohlížeče (host, user-agent). Bude umožněno hlasovat pouze jednou z jednoho PC (a jednoho přihlášení uživatele k PC např. s využitím cookies) BONUS: Při zjištění úmyslného vícenásobného hlasování jedním uživatlelem (např. zákazem cookies a naklikáním mnoha hlasů) by byla vhodná možnost tyto neplatné hlasy eliminovat z výsledků. 4.5 Správa poradny Tato část RS umožní: Smazat nevhodné odpovědi Modifikovat otázky (pro účel např. sloučení několika podobných otázek) Vložit text odpovědi - v textu bude možné použít běžné odkazy, umožnit vkládání příloh (tzn. odkazy na dokumenty) a obrázků WEB Rodina - specifikace portálu Stránka 6 (celkem 9)

7 BONUS: Pro odfiltrování neslušných uživatelů, kteří nemají zájem na účelném fungování poradny, ale snaží se znepříjemnit editorům správu, by bylo vhodné vést seznam zakázaných IP adres, ze kterých nebude možné zadávat otázky, či hlasovat v anketách. 5 Správa uživatelů Portál bude obsahovat webové rozhraní pro správu uživatelů, které bude umožňovat: Správu (Vytváření/editaci/mazání) uživatelských účtů Správa rolí uživatelů a přidělení rolí a práv jednotlivým uživatelům Zavedení minimálně následujících rolí: o Administrátor nejvyšší práva v rámci portálu, může vše, včetně správy uživatelů. o Šéfedaktor právo editace/modifikace/kopírování/přesouvání/smazání jednotlivých položek obsahu portálu (ve všech jeho sekcích), úprava navigace. o Schvalovatel právo editace/modifikace/smazání jednotlivých položek obsahu portálu v jednotlivých sekcích (subwebech) o Přispěvatel právo editace/modifikace jednotlivých položek obsahu portálu v jednotlivých sekcích (subwebech) WEB Rodina - specifikace portálu Stránka 7 (celkem 9)

8 6 Grafická podoba Pro hrubou představu je na obrázku nástin grafické podoby hlavní strany portálu. Návrh grafické podoby bude předán dodatečně ve vrstvách ve formátu PSD. Hlavička stránek bude obsahovat animaci (ve formátu SWF) ve stylu animací ostatních portálů města. Alternativou pro prohlížeče nepodporující flash bude prostý obrázek. Animace bude vytvořena zpracovatelem. 7 Záruka, předávání dat Požadujeme záruku správného chodu portálu po dobu nejméně 3 roky od předání portálu s následnou pozáruční podporou po dobu udržitelnosti projektu v souhrnné délce nejméně 5 let od WEB Rodina - specifikace portálu Stránka 8 (celkem 9)

9 předání portálu. Záruka zahrnuje zejména záruku na chod portálové aplikace i po instalaci doporučených bezpečnostních záplat a oprav chyb operačního systému a podpůrných programů, na kterém je portál instalován a operačního systému s programy, které jsou součástí dodávky portálového řešení. Požadujeme zaškolení administrátorů a redaktorů portálu tak, aby byli schopni bezpečně a efektivně zajišťovat chod portálu (administrace, tvorba obsahu). Měsíčně budou veškerá data publikovaná na portále předávána zadavateli jako záloha (včetně struktury a grafiky). WEB Rodina - specifikace portálu Stránka 9 (celkem 9)

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU Praha, 1. září 2008-1 - 1. Zadavatel Instituce: Ministerstvo

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

Funkční analýza webových stránek Knihovny.cz

Funkční analýza webových stránek Knihovny.cz Funkční analýza webových stránek Knihovny.cz Autor: Martin Sládek, Marek Jonák 1 / 43 Verze: 1 Funkční analýza webových stránek Knihovny.cz, jejímiž autory jsou Martin Sládek a Marek Jonák (NETERNITY GROUP,

Více

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s.

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vytvoření webových stránek Místní akční skupiny Mladoboleslavský venkov, včetně komunikačního propojení

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Příloha k zadávací dokumentaci a ke smlouvě o poskytování služeb číslo SOAP/002- /2013

Příloha k zadávací dokumentaci a ke smlouvě o poskytování služeb číslo SOAP/002- /2013 Příloha k zadávací dokumentaci a ke smlouvě o poskytování služeb číslo SOAP/002- /2013 TECHNICKÁ SPECIFIKACE POPTÁVKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU ČESKO-BAVORSKÝ ARCHIVNÍ PRŮVODCE Státní oblastní archiv v Plzni

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace backendová redakce správa redakčního systému verze manuálu: 0.5 QCM, s. r. o., květen 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Městys Liteň (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k podání nabídky

Více

inpage vytváříme webové stránky

inpage vytváříme webové stránky inpage vytváříme webové stránky Stránka 1 inpage vytváříme webové stránky Úvod a poděkování Vítejte ve světě internetových stránek! Pokud jste si dodnes mysleli, že tajemství vytváření hezkých webových

Více

WebWorks WebCreator CMS - changelog

WebWorks WebCreator CMS - changelog Jan VOLEJNÍK, DiS. e-mail: jan.volejnik@web-works.cz www: http://www.web-works.cz tel: +420 731 574 999 ICQ: 89-280-876 Informace o změnách mezi jednotlivými verzemi Obsah Obsah... 1 Verze 1.0 beta...

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 10. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 ID: DUN 004/11 Základní

Více

Metodický pokyn. Verze 1.10

Metodický pokyn. Verze 1.10 Metodický pokyn k vyhlášce č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)

Více

Smlouva na Zajištění údržby a následných aktualizací webových prezentací v gesci SFŽP ČR

Smlouva na Zajištění údržby a následných aktualizací webových prezentací v gesci SFŽP ČR Smlouva na Zajištění údržby a následných aktualizací webových prezentací v gesci SFŽP ČR (dle ustanovení 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) 1. SMLUVNÍ

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz Uživatelská příručka k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 1 Obsah 1 OBSAH...2 2 POHLED NA PRACOVNÍ PLOCHU ADMINISTRACE...4 2.1 MENU...4 2.2 POSTRANNÍ MENU...5

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb obchodní společnosti Poski.com s.r.o. (dodavatel) se sídlem 28. října 1584/281, Ostrava Mariánské Hory, 709 00, IČ:27791505,

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Úvod 27 O autorech 31

Úvod 27 O autorech 31 Stručný obsah Úvod 27 O autorech 31 Část I: Instalace a spuštění 1. Co je nového v operačním systému Windows Vista 35 2. Instalace a konfigurace Windows Vista 49 3. Přizpůsobení systému Windows Vista 99

Více

11 Adresář osob. Popis modulu

11 Adresář osob. Popis modulu 11 Adresář osob Uživatelský modul Adresář osob slouží jako centrální evidence všech fyzických osob a zároveň také jako správce kontaktních informací těchto osob. Modul Adresář osob sleduje všechny důležité

Více

uzavírají tuto smlouvu I. Úvodní ustanovení

uzavírají tuto smlouvu I. Úvodní ustanovení Ev. číslo: NSWD-010-8-2014 Smlouva o bezúplatném zhotovení Internetové prezentace uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární

Více