UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODUL POSTREGISTRAČNÍ KONTROLA APLIKACE SPRÁVA POVĚŘENÉ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE - PVI ZÁKLADNÍ POPIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODUL POSTREGISTRAČNÍ KONTROLA APLIKACE SPRÁVA POVĚŘENÉ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE - PVI ZÁKLADNÍ POPIS"

Transkript

1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODUL POSTREGISTRAČNÍ KONTROLA APLIKACE SPRÁVA POVĚŘENÉ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE - PVI ZÁKLADNÍ POPIS Brno Variex

2 Verze 1.00 Datum vydání: 22. ledna 2013 Copyright 2013, Variex Autoři: Václav Jirsík, Radovan Holek Variex Brno ii

3 OBSAH JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT? SPUŠTĚNÍ APLIKACE SPUŠTĚNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PPP SPUŠTĚNÍ APLIKACE SPRÁVA POVĚŘENÉ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE - PVI FORMULÁŘE APLIKACE SPRÁVA POVĚŘENÉ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE - PVI POPIS TLAČÍTEK V APLIKACI SPRÁVA POVĚŘENÉ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE - PVI SPRÁVA POVĚŘENÉ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE PVI (PVI_12) PROCES 1 ZOBRAZENÍ PVI A AKTUALIZACE JEJÍ ÚDAJŮ KROK 1: ZOBRAZENÍ POVĚŘENÉ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE (PVI) KROK 2: AKTUALIZACE ÚDAJŮ PVI PROCES 2 ZOBRAZENÍ SEZNAMU ŠKOLENÍ PROVÁDĚNÝCH PVI A AKTUALIZACE ÚDAJŮ ŠKOLENÍ KROK 3: ZOBRAZENÍ SEZNAMU ŠKOLENÍ PROVÁDĚNÝCH PVI KROK 4: ZADÁNÍ KRITÉRIA DOTAZU PRO ZOBRAZENÍ ŠKOLENÍ KROK 5: AKTUALIZACE ÚDAJŮ O ŠKOLENÍ PROCES 3 SPRÁVA ŠKOLENÍ - ŽIVOTNÍ CYKLUS KROK 6: SPRÁVA ŠKOLENÍ - ŽIVOTNÍ CYKLUS PROCES 4 TISK SEZNAMU OSOB NA ŠKOLENÍ KROK 7: TISK SEZNAMU OSOB NA ŠKOLENÍ PROCES 5 ZÁPIS NOVÉHO ŠKOLENÍ POŘÁDANÉHO PVI KROK 8: ZÁPIS NOVÉHO ŠKOLENÍ KROK 9: ZOBRAZENÍ HISTORIE ŠKOLENÍ PROCES 6 ZOBRAZENÍ OSOB NA ŠKOLENÍ KROK 10: ZOBRAZENÍ OSOB NA ŠKOLENÍ KROK 11: ZADÁNÍ KRITÉRIA DOTAZU PRO ZOBRAZENÍ OSOB PROCES 7 ZOBRAZENÍ OSOB ŠKOLENÝCH V PVI KROK 12: ZOBRAZENÍ ŠKOLENÝCH OSOB V PVI KROK 13: ZADÁNÍ KRITÉRIA DOTAZU PRO ZOBRAZENÍ OSOB PROCES 8 ZOBRAZENÍ SEKVENCÍ KROK 14: ZOBRAZENÍ SEKVENCÍ KROK 15: DETAIL SEKVENCE

4 JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT? Kontakt na zástupce řešitele z Variexu: Radovan Holek, mobil , Václav Jirsík, mobil , Kontakt na zástupce zadavatele ze SRS Praha, Ztracená 1099/10: Václav Jugl, tel , Petr Born, tel , , Doporučený způsob kontaktu: naléhavé záležitosti (kritické chyby): P.Born, R.Holek připomínky a požadavky: V.Jugl, P.Born přidělení hesla, rolí V.Jugl 1-4

5 1 SPUŠTĚNÍ APLIKACE Kapitola obsahuje: popis spuštění informačního systému PPP popis spuštění aplikace Správa pověřené vzdělávací instituce - PVI 1-5

6 Spuštění informačního systému PPP Přístup do informačního systému PPP je následující: spustíme www stránky SRS (www.srs.cz) - obrázek 1-1, zadáme Uživatelské jméno a Heslo, přidělení hesla viz kontakty, klikneme na tlačítko Přihlásit, zobrazí se intranetové stránky SRS - obrázek 1-2. obrázek 1-1 Internetové stránky SRS 1-6

7 Po přihlášení se do intranetu SRS, klikneme na položku Odborná způsobilost správa školení - obrázek 1-2. Tím se nám zobrazí formulář Osobní údaje (obrázek 1-3). obrázek 1-2 Intranetové stránky SRS 1-7

8 Spuštění aplikace Správa pověřené vzdělávací instituce - PVI Po přihlášení se do informačního systému PPP a kliknutím na položku Odborná způsobilost správa školení se zobrazí vstupní formulář Osobní údaje (obrázek 1-3). Kliknutím na položku menu Odborná způsobilost osob se rozbalí dle přidělených práv menu - obrázek 1-3. Kliknutím na položku menu PVI_12 Správa pověřené vzdělávací instituce PVI se otevře aplikace Správa pověřené vzdělávací instituce - PVI. obrázek 1-3 Osobní údaje V horní části formuláře Osobní údaje je hlavička formuláře, která obsahuje: Logo SRS kliknutím na logo se přesunete vždy na formulář (obrázek 1-3). Název aplikace a formuláře (obrázek 1-3). Jméno a příjmení přihlášeného uživatele. Odkaz Odhlášení kliknutím na odkaz se odhlásíme z aplikace PPP. Odkaz Nápověda kliknutím na odkaz se přepneme na www stránky SRS, kde jsou v elektronické podobě návody k jednotlivým aplikacím používaných v rámci SRS. Menu, kterým spouštíte jednotlivé moduly aplikace zobrazení jednotlivých položek menu záleží dle posledního přihlášení se do aplikace. Ve střední části formuláře jsou příslušné formuláře, které se používají pro zadávání, zobrazování a vyhledávání dat. V dolní části formuláře je patička, která obsahuje: Jméno a příjmení přihlášené osoby. Odkaz Seznam přidělených rolí kliknutím na odkaz se zobrazí seznam rolí, které má přihlášený uživatel. Číslo verze aplikace PPP. Název organizace, u které přihlášená osoba pracuje. Po přihlášení uživatele aplikace sama pozná, ke které roli uživatel patří. Role rozhoduje o tom, které části aplikace jsou uživateli přístupné. Přidělení rolí viz kontakty. 1-8

9 Formuláře aplikace Správa pověřené vzdělávací instituce - PVI Na obrázku 1-4 jsou zobrazny všechny formuláře (obrazovky) aplikace Správa pověřené vzdělávací instituce - PVI. Vzájemné propojení formulářů orientovanými šipkami zobrazuje možné přechody mezi jednotlivými formuláři viz kapitola Popis tlačítek v aplikaci Správa pověřené vzdělávací instituce - PVI. Podtržená čísla nad formuláři (obrázek 1-4) zobrazuji číslo kroku v návodu, ve kterém je formulář popsán. Čísla v pravé části formulářů (obrázek 1-4) zobrazuji číslo formuláře, do kterých je možné přejít. obrázek 1-4 Formuláře aplikace Správa pověřené vzdělávací instituce - PVI 1-9

10 Popis tlačítek v aplikaci Správa pověřené vzdělávací instituce - PVI Kapitola obsahuje abecední seznam navigačních a procesních tlačítek používaných v aplikaci Správa pověřené vzdělávací instituce - PVI. Navigační tlačítka: Detail PVI - zobrazí se formulář 03_VF Detail PVI. Osoby školené v PVI zobrazí se formulář 11_RL Seznam osob školených v PVI Seznam PVI zobrazí se formulář 02_RL Moje pověřená vzdělávací instituce Seznam školení zobrazí se formulář 06_RL Seznam školení Sekvence zobrazí se formulář 16_RL Seznam sekvencí Upravit filtr zobrazí se formulář 05_QF, 10_QF nebo 13_QF Procesní tlačítka: Aktualizovat dotaz - opět se zobrazí aktuální formulář. Filtrovat zahájí se hledání dat podle zadaného kritéria dotazu. Nový záznam zobrazí se formulář pro zápis příslušného nového záznamu. Uložit zapíše se nový záznam. Uložit změny - zapíší se všechny změny, které ve formuláři byly provedeny. Vrátit změny - ve formuláři se provedené změny zruší (nesmí být však před tím uloženy - kliknutím na tlačítko Uložit změny). Vyčistit filtr - vymažou se všechny zadané podmínky pole se vyprázdní. Vyčistit formulář ve formuláři se zapsané hodnoty v jednotlivých položkách smažou Změna stavu nastaví se následující stav školení. 1-10

11 2 SPRÁVA POVĚŘENÉ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE PVI (PVI_12) Kapitola obsahuje: popis Procesu 1: Zobrazení PVI a aktualizace její údajů popis Procesu 2: Zobrazení seznamu školení prováděných PVI a aktualizace údajů školení popis Procesu 3: Správa životního cyklu školení popis Procesu 4: Tisk seznamu osob na školení popis Procesu 5: Zápis nového školení pořádaného PVI popis Procesu 6: Zobrazení osob na školení popis Procesu 7: Zobrazení osob školených v PVI popis Procesu 8: Zobrazení sekvencí 2-11

12 Proces 1 Zobrazení PVI a aktualizace její údajů Proces Zobrazení PVI a aktualizace její údajů slouží k prohlížení a aktualizaci zapsaných údajů pověřené vzdělávací instituce. Cílem procesu je umožnit prohlížení a aktualizovat údaje PVI. Krok 1: Zobrazení pověřené vzdělávací instituce (PVI) V menu (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) zvolte Odborná způsobilost osob / PVI_12 Správa pověřené vzdělávací instituce - PVI. Tím se zobrazí formulář RL-Moje pověřená vzdělávací instituce (obrázek 2-1). obrázek 2-1 RL-Moje pověřená vzdělávací instituce Kliknutím na odkaz Stav PVI vybraného pracoviště PVI se zobrazí formulář VF-Detail pověřené vzdělávací instituce (obrázek 2-2), kde jsou dostupné všechny aktuální informace o PVI Krok 2. Kliknutím na odkaz Školení ( ) vybraného pracoviště PVI se zobrazí formulář RL Seznam školení (obrázek 2-3) - Krok 3. Kliknutím na odkaz Osoby školené v PVI ( ) vybraného pracoviště PVI se zobrazí formulář RL-Seznam osob školených v PVI (obrázek 2-12) - Krok 12. Kliknutím na odkaz Sekvence ( ) vybraného pracoviště PVI se zobrazí formulář RL-Seznam sekvencí (obrázek 2-14) Krok

13 Krok 2: Aktualizace údajů PVI Tento krok následuje po Kroku 1, kde ve formuláři RL-Moje pověřená vzdělávací instituce (obrázek 2-1) klikneme na odkaz Stav PVI nebo v ostatních formulářích na tlačítko Detail PVI. Tím se nám se zobrazí formulář VF-Detail pověřené vzdělávací instituce (obrázek 2-2). obrázek 2-2 VF-Detail pověřené vzdělávací instituce V detailu pověřené vzdělávací instituce jsou všechny dostupné informace o PVI, které můžeme aktualizovat. Kliknutím na tlačítko Uložit změny se zapíší všechny změny, které ve formuláři byly provedeny. 2-13

14 Proces 2 Zobrazení seznamu školení prováděných PVI a aktualizace údajů školení Proces Zobrazení seznamu školení prováděných PVI a aktualizace údajů školení slouží k prohlížení a aktualizaci zapsaných údajů školení. Cílem procesu je umožnit prohlížení a aktualizovat údaje školení prováděných PVI. Krok 3: Zobrazení seznamu školení prováděných PVI Tento krok následuje po Kroku 1, kde ve formuláři RL-Moje pověřená vzdělávací instituce (obrázek 2-1) klikneme na odkaz Školení ( ) nebo v ostatních formulářích na tlačítko Seznam školení. Tím se nám se zobrazí formulář RL Seznam školení (obrázek 2-3). Ve formuláři je seznam školení prováděních PVI. obrázek 2-3 RL Seznam školení Kliknutím na odkaz Stav školení vybraného školení se zobrazí formulář VF-Detail školení (obrázek 2-5), kde jsou dostupné všechny aktuální informace o školení Krok 5. Kliknutím na odkaz Osoby na školení ( ) vybraného školení se zobrazí formulář RL-Seznam osob na školení (obrázek 2-10) - Krok 10. Kliknutím na tlačítko Upravit filtr se zobrazí formulář QF-Zadání kritérií pro vyhledání školení (obrázek 2-4), kde se opět můžou zadat omezující podmínky pro zobrazení školení Krok 4. Kliknutím na tlačítko Nový záznam se zobrazí formulář IF-Nové školení (obrázek 2-8) pro zápis nového hlášení Krok 8. Dynamické třídění seznamu Ve formuláři RL Seznam školení (obrázek 2-3) lze zobrazovaná data třídit libovolným způsobem podle jednotlivých sloupců tabulky. Počet třídících sloupců je libovolný. Třídění je s pamětí přihlášené osoby. 2-14

15 Pokud je v hlavičce tabulky písmo zelené a podtržené: - prvním kliknutím v tomto místě se tabulka setřídí dle tohoto sloupce vzestupně ( ). - druhým kliknutím se tabulka setřídí dle tohoto sloupce sestupně ( ), - třetím kliknutím se třídění vypne ( ). Krok 4: Zadání kritéria dotazu pro zobrazení školení Tento krok následuje po Kroku 3, kde ve formuláři RL Seznam školení (obrázek 2-3) klikneme na tlačítko Upravit filtr. Tím se zobrazí formulář QF-Zadání kritérií pro vyhledání školení (obrázek 2-4), ve kterém zadáme kritérium dotazu pro zobrazení školení: - Kód školení zadejte kód školení, - Stav školení vyberte stav školení, - Druh školení vyberte druh školení, - Název školení zadejte název školeno, - Datum zahájení školení zadejte datum OD/DO zahájení školení, - Datum ukončení školení zadejte datum OD/DO ukončení školení. obrázek 2-4 QF-Zadání kritérií pro vyhledání školení Kliknutím na tlačítko Filtrovat se zobrazí pouze ty školení, které vyhovují všem zadaným podmínkám současně. Tím se nám zobrazí formulář RL Seznam školení (obrázek 2-3) Krok 3. Kliknutím na tlačítko Nový záznam se zobrazí formulář IF-Nové školení (obrázek 2-8) pro zápis nového hlášení Krok 8. Jak správně zadávat dotazy viz Krok

16 Krok 5: Aktualizace údajů o školení Tento krok následuje po Kroku 3, kde ve formuláři RL Seznam školení (obrázek 2-3) klikneme na odkaz Stav školení vybraného školení nebo v ostatních formulářích na tlačítko Detail Školení. Tím se nám zobrazí formulář VF-Detail školení (obrázek 2-5). obrázek 2-5 VF-Detail školení V detailu školení jsou všechny dostupné informace o školení, které můžeme aktualizovat. Kliknutím na tlačítko Uložit změny se zapíší všechny změny, které ve formuláři byly provedeny. Kliknutím na tlačítko Odstranit záznam se provede po potvrzení smazání školení viz Správa školení životní cyklu. V položce Následující stav lze nastavit následující stav školení viz Správa školení životní cyklus (obrázek 2-6). Kliknutím na tlačítko Změna stavu se stav školení změní viz položka Stav školení. 2-16

17 Proces 3 Správa školení - životní cyklus Proces Správa školení - životní cyklus slouží ke správě školení. Správa školení spočívá v převedení stavu školení do následujícího stavu viz obrázek 2-6, Správa školení životní cyklus, Krok 6. Krok 6: Správa školení - životní cyklus Tento krok se provádí ve formuláři VF-Detail školení (obrázek 2-5), kde v položce Následující stav nastavíme následující stav školení dle životního cyklu školení viz obrázek 2-6, Správa školení životní cyklus. Následným kliknutím na tlačítko Změna stavu se školení převede do požadovaného stavu viz položka Stav školení, (obrázek 2-5). obrázek 2-6 Správa školení životní cyklus 01 Příprava na školení - v tomto stavu se založí nové školení a vyplní se údaje o jeho identifikaci. Školení nevidí veřejnost a není možné na školení nikoho přihlásit. 02 Zveřejněná nabídka - provede se automaticky v den, od kdy je povoleno informace o školení zobrazit veřejnosti na portálu SRS v sekci Odborná způsobilost určené pro veřejnost. 2-17

18 03 Školení probíhá - v tomto stavu probíhá vlastní školení přihlášených účastníků kurzu. Obsluha může vytisknout seznam účastníků (prezenční listiny na jednotlivé dny školení a dále může upravovat aktuální seznam účastníků školení (převádět účastníky školení ze stavu 02 Dostavil se na školení do stavu 12 Nedostavil se na školení viz návod Odborná způsobilost PVI, Krok Školení ukončeno - v tomto stavu je školení ukončené, všichni aktivní účastníci jsou ve stavu 03 Školení absolvované a mají nastavené datum absolvování školení viz návod Odborná způsobilost PVI, Krok Školení zrušeno - provede správce školení pokud jsou důvody školení zrušit. V tomto stavu je školení ponechané, nebo je možné jej smazat z databáze. Případný přechod do stavu 01 Příprava na školení provede správce školení 06 Příprava a tisk Osvědčení I. stupně - přechod do stavu provede správce školení. Přechod do tohoto stavu je možný pouze pro školení na I. Stupeň odborné způsobilosti. Přechodem se nastaví účastníkům školení údaje potřebné pro vydání osvědčení I. Stupně odborné způsobilosti 07 Účastníci odesláni na zkoušku - přechod do stavu provede správce školení. Přechod do tohoto stavu je možný pouze pro školení na II. a III. stupeň odborné způsobilosti. Přechodem do tohoto stavu se všichni účastníci školení převedou ze stavu 03 Školení absolvované do stavu 04 Odeslaný na zkoušku - viz návod Odborná způsobilost PVI, Krok Osvědčení I. stupně předané - V tomto stavu jsou všem účastníkům školení, kteří se nacházejí ve stavu 03 Školení absolvované nastaveny následující informace o vydaném osvědčení pro I. stupeň odborné způsobilosti: Číslo osvědčení - je vygenerované automaticky, Vydané dne - ze Školení, položka Datum ukončení Doklad platí do - Vydané dne + 5 let, Místo vydání - ze Školení, položka Místo školení, Datum vydání osvědčení - ze Školení, položka Datum ukončení. 09 V archivu - přechod se provede automaticky po uplynutí stanoveného času nebo ručně 2-18

19 Proces 4 Tisk seznamu osob na školení Proces Tisk seznamu osob na školení slouží k tisku seznamu osob na školení. Krok 7: Tisk seznamu osob na školení Tento krok následuje po Kroku 5, kde ve formuláři VF-Detail školení (obrázek 2-5) klikneme na tlačítko Tiskové sestavy. Tím se nám zobrazí formulář Varianty tisku (obrázek 2-7). obrázek 2-7 Varianty tisku Volbou tiskové sestavy a kliknutím na tlačítko Tisk se na připojené tiskárně provede tisk požadované sestavy. 2-19

20 Proces 5 Zápis nového školení pořádaného PVI Proces Zápis nového školení pořádaného PVI slouží k zápisu nového školení, které provádí pověřená vzdělávací instituce. Cílem procesu je zapsat nové školení o odborné způsobilosti zacházení s přípravky na ochranu rostlin. Krok 8: Zápis nového školení Tento krok následuje po Kroku 5, kde ve formuláři VF-Detail školení (obrázek 2-5) klikneme na tlačítko Nový záznam nebo ve formulářích RL Seznam školení (obrázek 2-3), QF-Zadání kritérií pro vyhledání školení (obrázek 2-4) klikneme na tlačítko Nový záznam. Tím se nám zobrazí formulář IF-Nové školení (obrázek 2-8). obrázek 2-8 IF-Nové školení Položky *Druh školení, *Kapacita, *Datum zahájení školení a *Datum ukončení školení jsou povinné. Po kliknutí na tlačítko Uložit, se zobrazí formulář VF-Detail školení (obrázek 2-5), kde nastavíme stav správy školení viz Krok 6, Správa životního cyklu školení. 2-20

21 Krok 9: Zobrazení historie školení Tento krok následuje po Kroku 5, kde ve formuláři VF-Detail školení (obrázek 2-5) klikneme na tlačítko Historie školení. Tím se nám zobrazí formulář VF-Historie školení (obrázek 2-9). obrázek 2-9 VF-Historie školení Ve formuláři je zobrazena historie školení dle stavu záznamu viz Krok 6, Správa životního cyklu školení. 2-21

22 Proces 6 Zobrazení osob na školení Proces Zobrazení osob na školení slouží k prohlížení osob, které se vybraného školení zúčastnili. Cílem procesu je umožnit prohlížení seznamu osob na školení. Krok 10: Zobrazení osob na školení Tento krok následuje po Kroku 3, kde ve formuláři RL Seznam školení (obrázek 2-3) klikneme na odkaz Osoby na školení ( ) vybraného školení nebo v ostatních formulářích klikneme na tlačítko Osoby na školení. Tím se nám zobrazí formulář RL-Seznam osob na školení (obrázek 2-10). obrázek 2-10 RL-Seznam osob na školení Kliknutím na odkaz Stav osvědčení vybrané osoby se zobrazí formulář Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. viz návod Správa odborně způsobilých osob - PVI, Krok 7. Dynamické třídění seznamu viz Krok

23 Krok 11: Zadání kritéria dotazu pro zobrazení osob Tento krok následuje po Kroku 10, kde ve formuláři RL-Seznam osob na školení (obrázek 2-10) klikneme na tlačítko Upravit filtr. Tím se zobrazí formulář QF-Zadání kritérií pro vyhledání osoby na školení (obrázek 2-11), ve kterém zadáme kritérium dotazu pro zobrazení osoby: - Celé jméno zadejte křestní jméno a příjmení osoby - Číslo osvědčení zadejte číslo dokladu/osvědčení o odborné způsobilosti zacházení s přípravky na ochranu rostlin - Číslo jednací e-spis zadejte číslo jednací e-spisu SRS obrázek 2-11 QF-Zadání kritérií pro vyhledání osoby na školení Kliknutím na tlačítko Filtrovat se zobrazí pouze ty osoby, které vyhovují všem zadaným podmínkám současně. Tím se nám zobrazí formulář RL-Seznam osob na školení (obrázek 2-10) viz Krok 10. Jak správně zadávat dotazy Kliknutím na tlačítko Filtrovat se zobrazí pouze ty osoby, které vyhovují všem zadaným podmínkám současně. Ve filtru je možné zadat libovolný počet kritérií výběru. Při zadávání kritérií dotazu se nerozlišují malá a velká písmena. Může se využít následujících zástupných znaků: % (procento) nahrazuje libovolnou souvislou skupinu znaků (písmen, číslic, symbolů). _ (podtržítko) nahrazuje právě jeden znak (písmeno, číslici, symbol). Příklady k použití zástupného znaku % Napíšete-li do položky Příjmení %ka, v seznamu se zobrazí osoba Cibulka, ale také například osoby Pavelka nebo Kostelka. Napíšete-li do položky Příjmení ba%, v seznamu se zobrazí osoba Balaštík, ale také například osoby Bandík nebo Barta. Napíšete-li do položky Příjmení t%k, v seznamu se zobrazí osoba Tesárek, ale také například osoby Tomek nebo Trefilík. Příklady k použití zástupného znaku _ Napíšete-li do položky Příjmení Sovi_, v seznamu se zobrazí osoba Sovič, ale také například osoba Soviš. Napíšete-li do položky Příjmení _onda, v seznamu se zobrazí osoba Sonda, ale také například osoby Honda nebo TONDA. Napíšete-li do položky Číslo dokladu 1_3, seznamu se zobrazí číslo dokladu 123, ale také například doklad s číslem 193 nebo 1w

24 Příklad: k násobnému použití zástupného znaku % Do dotazu je možno uvést i složitější vyhledávací podmínku, např. chcete-li vyhledat v jednom poli najednou 2 slova, stačí použít opakovaně zástupné znaky. Zadáním %66%mo% najdete záznam Mokrá a také Sudoměřice nad Moravou. Proces 7 Zobrazení osob školených v PVI Proces Zobrazení osob školených v PVI slouží k vyhledání a k prohlížení osob, které se zúčastnili školení v pověřené vzdělávací instituci. Cílem procesu je umožnit prohlížení seznamu osob na všech školeních pořádaných PVI. Krok 12: Zobrazení školených osob v PVI Tento krok následuje po Kroku 1, kde ve formuláři RL-Moje pověřená vzdělávací instituce (obrázek 2-1) klikneme na odkaz Osoby školené v PVI ( ) nebo v ostatních formulářích klikneme na tlačítko Osoby školené v PVI. Tím se zobrazí formulář RL-Seznam osob školených v PVI (obrázek obrázek 2-12 RL-Seznam osob školených v PVI Kliknutím na odkaz Stav osvědčení vybrané osoby se zobrazí formulář Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. viz návod Správa odborně způsobilých osob - PVI, Krok 7. Dynamické třídění seznamu viz Krok

25 Krok 13: Zadání kritéria dotazu pro zobrazení osob Tento krok následuje po Kroku 12, kde ve formuláři RL-Seznam osob školených v PVI (obrázek 2-12) klikneme na tlačítko Upravit filtr. Tím se zobrazí formulář QF-Zadání kritérií pro vyhledání osoby školené v PVI (obrázek 2-13), ve kterém zadáme kritérium dotazu pro zobrazení osoby školené v PVI: - Stav osvědčení vyberte stav správy osvědčení o odborné způsobilosti - Celé jméno zadejte křestní jméno a příjmení osoby - Splnění podmínek vyberte podmínku udělení osvědčení - Číslo osvědčení zadejte číslo dokladu/osvědčení o odborné způsobilosti zacházení s přípravky na ochranu rostlin - Číslo jednací e-spis zadejte číslo jednací e-spisu SRS obrázek 2-13 QF-Zadání kritérií pro vyhledání osoby školené v PVI Kliknutím na tlačítko Filtrovat se zobrazí pouze ty osoby, které vyhovují všem zadaným podmínkám současně. Tím se nám zobrazí formulář RL-Seznam osob školených v PVI (obrázek 2-12) viz Krok 12. Jak správně zadávat dotazy viz Krok

26 Proces 8 Zobrazení sekvencí Proces Zobrazení sekvencí slouží k prohlížení posledního čísla osvědčení (sekvence) pro daný rok a PVI. Krok 14: Zobrazení sekvencí Tento krok následuje po Kroku 1, kde ve formuláři RL-Moje pověřená vzdělávací instituce (obrázek 2-1) klikneme na odkaz Sekvence ( ). Tím se nám zobrazí formulář RL-Seznam sekvencí (obrázek 2-14). obrázek 2-14 RL-Seznam sekvencí Kliknutím na odkaz Stav sekvence pro vybraný rok se zobrazí formulář VF-Detail sekvence (obrázek 2-15) viz Krok 15. Krok 15: Detail sekvence Tento krok následuje po Kroku 14, kde ve formuláři RL-Seznam sekvencí (obrázek 2-14) klineme pro vybraný rok na odkaz Stav sekvence. Tím se nám zobrazí formulář VF-Detail sekvence (obrázek 2-15). obrázek 2-15 VF-Detail sekvence Číslo osvědčení (sekvence) se při vydávání osvědčení automaticky zvyšuje. 2-26

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

SMiS Občan. verze 1.3

SMiS Občan. verze 1.3 SMiS Občan verze 1.3 SMiS Občan uživatelská příručka k aplikaci Copyright 2004 Triada, spol. s r. o. Triada, spol. s r. o. U svobodárny 1110/12 190 00 Praha 9-Libeň tel.: 284 001 284 fax: 284 818 027 e-mail:

Více

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Popis služby Služba T-Cloud ZAKÁZKA (dále jen ZAKÁZKA) poskytuje svým uživatelům informace o 99% veřejných zakázek vypsaných v České republice. Služba nabízí uživatelům následující

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Uživatelská příručka DMS

Uživatelská příručka DMS Verze 4.1 Uživatelská příručka DMS Pro: Univerzita Palackého v Olomouci Křižkovského 8, Olomouc - ORIGINAL Zpracoval: Lenka Zať ková Pokud nakládání s informacemi v tomto dokumentu nepodléhá podmínkám

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Návod k použití Intranetu

Návod k použití Intranetu Návod k použití Intranetu Aplikace je rozdělena na dvě části. První vstupní částí je Webmakléř, kde jsou uvedeny informace týkající se pojistných smluv. Druhou částí je Intranet, který poskytuje metodickou

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR Modul Kontakt s klientem SSP OKcentrum Uživatelská příručka Poskytování součinnosti ÚP ČR OKsystem a.s. 2015 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 2.1 Základní pojmy... 2 2.2 Přihlášení uživatele...

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 18 KSRZIS Příručka - Role žadatel Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz Pomocí tohoto jednoduchého průvodce se budete lépe orientovat na našich internetových stánkách a bez problémů využívat výhod nového automatického objednávkového

Více

Návod pro užívání systému CRemko

Návod pro užívání systému CRemko Návod pro užívání systému CRemko Obsah 1 Úvodní stránka 2 Horní lišta 3 Projekty 3.1 Nový projekt 4 Firmy 4.1 Editace firmy 5 Kontakty 5.1 Editace kontaktu 6 Kalendář 6.1 Editace kalendáře 7 Zprávy 7.1

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ

Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ Společnost pro kvalitu školy, o.s. část první registrace školy a první přihlášení Ostrava 2012 1 Obsah Portál Společnosti pro kvalitu školy, o.s.... 3 1.

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Zadáním adresy www.hroch.czu.cz do internetového prohlížeče se dostanete na stránky informačního systému HROCH. Kliknutím

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD ÚVOD Provozní deník slouží jako pomůcka při plánování a organizování pracovních činností jako pracovní kalendář, do kterého je možno vkládat jednorázové a opakované úkoly, provozní

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

MOODLE 2 PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 0 bude dopracována, září 2012)

MOODLE 2 PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 0 bude dopracována, září 2012) MOODLE 2 PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 0 bude dopracována, září 2012) První přihlášení a úprava profilu, zápis do kurzu Přihlášení do Moodlu Na stránkách školy přejděte vpravo v sekci Pro studenty na

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů vyúčtování daně z příjmů na FÚ Systém WAK INTRA - modul Zaměstnanci menu Mzdy / Výsledky výpočtů - seznam Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - volba Vytvořit soubor

Více

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu:

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ 1 PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: 1 2 REGISTRACE ÚČTU Pokud jste již stávajícím zákazníkem T-Mobile, můžete využívat spousty výhod! Stačí

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00 Externí Helpdesk Uživatelská příručka verze 1.00 Externí Helpdesk uživatelská příručka k webovému prostředí Copyright 2011 Triada, spol. s r. o. Triada, spol. s r. o. U svobodárny 1110/12 190 00 Praha

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Internetový informační portál INTEGRI INFO

Internetový informační portál INTEGRI INFO Internetový informační portál INTEGRI INFO 09.06.2010 Obsah: Internetový informační portál INTEGRI INFO... 2 1. Přihlášení... 3 2. Struktura informačního portálu... 5 2.1 Lišta hlavního menu... 5 2.2 Rychlé

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH? Manuál k HELIOS One Podnikatel Obsah Registrace... 3 Jak mám postupovat hned po registraci?... 3 Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?... 3 Jak si založím další firmu?... 4 Jsem podnikatel. Jak vytvořím

Více

Desktop - 1 - 1. Popis modulu Desktop

Desktop - 1 - 1. Popis modulu Desktop Desktop 1. Popis modulu Desktop 2. Informace o uživateli 3. Co je nového? 4. Přístupová práva 4.1. Práva, role 4. 2. Změna VUT hesla, VUT loginu 5. Přístup do Apolla 5.1. Rychlé filtry 5.2. Seznam přihlášení

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

Příručka aplikace Registr de minimis

Příručka aplikace Registr de minimis Příručka aplikace Registr de minimis Obsah Úvod...1 Souhrnné informace...2 Podrobné informace o podporách konkrétního příjemce...3 Číselníky...4 Informace o subjektu přihlášeného uživatele...5 Podrobné

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Založení individuálního studijního plánu (návod pro studenty)

Založení individuálního studijního plánu (návod pro studenty) Založení individuálního studijního plánu (návod pro studenty) Na stránce https://is.cuni.cz/studium/index.php se přihlásíte do studijního informačního systému (dále jen SIS). Pro přihlášení je třeba mít

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty Manuál pro Registrované uživatele / Klienty OBSAH 1. Přihlášení klienta web stránka, region, jméno a heslo 2. Po přihlášení klienta vysvětlení jednotlivých položek 2.1. Přidávání a odebírání staveb z oblíbených

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Obsah 1 Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI... 3 2 Zadání přístupových údajů... 4 3 Úvodní stránka... 5 3.1 hlavní panel s kartami nabídek (dále vysvětleno

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Registrace do aplikace Registrace do aplikace probíhá prostřednictvím webového formuláře na adrese https://portal.eon.cz/hreg/r/register.bsp - vyberte, zda jste

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015)

Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015) Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015) 1. V hlavním (prostředním) sloupci systému ASJA je výčet jednotlivých oblastí, ve kterých probíhá vzdělávání JA, a to: CIVILNÍ SOUDNICTVÍ TRESTNÍ SOUDNICTVÍ

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka (1) vložení přihlašovacího jména (2) vložení přihlašovacího hesla (3) vstup do objednávání jídel (4) zobrazení jídelníčku bez přihlášení (5)

Více

ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM

ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM Obsah 1 Přihlášení... 2 2 Hlavní okno... 2 3 Funkční menu programu 3E-LOOK... 3 3.1 Zpracování zakázky... 3 3.2 Kmenová data... 3 3.3 Servis... 4 3.4 Správa systému... 4 3.5 Plánování

Více

Nápověda aplikace ForesterGPS

Nápověda aplikace ForesterGPS Nápověda aplikace ForesterGPS Copyright IterSoft s.r.o. Choceň Začínáme Spodní lišta Menu Mapy Přepínání mezi režimy Režim zákresů Jak vytvořit zákres mapy Další práce se zákresy Režim prohlížení Měření

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Důležité informace: 1) Rozhodčí a delegáty registruje do IS FAČR komise rozhodčích řídícího orgánu soutěže na základě zařazení na listinu rozhodčích/delegátů

Více

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah I. Přihlášení... 2 II. Založení nové projektové přihlášky... 4 III. Základní informace o projektu...

Více

Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25

Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25 Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25 Tato uživatelská příručka zahrnuje typické příklady, které se vyskytují v souvislosti s pořizováním nových záznamů a následným

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

TVORBA ROZVRHU A REZERVACÍ. manuál pro pověřené osoby. informační

TVORBA ROZVRHU A REZERVACÍ. manuál pro pověřené osoby. informační ROZVRHU A REZERVACÍ manuál pro pověřené osoby ystém informační tudijní MANUÁL TVORBA i MALÉ ROZVRHU SKUPINY SIS TVORBA ROZVRHU Tvorba rozvrhu ve Studijním informačním systému (SIS) Co je třeba zajis t

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Uživatelská příručka... 3 2.1 Správce aplikace... 3 Menu správce aplikace... 4 Správa uživatelských účtů... 4 2.2 Ředitel turnaje... 4 Menu ředitele turnaje...

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

1. Elektronická hlášení a objednávky

1. Elektronická hlášení a objednávky 1. Elektronická hlášení a objednávky 1.1. Známky Tato část portálu farmáře slouží k objednávání nových ušních známek a duplikátů ušních známek. 1.1.1. Nové známky (skot, ovce, kozy) Po kliknutí na tuto

Více

Uživatelský manuál k aplikaci Helpdesk

Uživatelský manuál k aplikaci Helpdesk 1. PŘIHLÁŠENÍ K APLIKACI Aplikace Hepldesk je dostupná na adrese: http://helpdesk.envinet.cz Přihlašovací formulář je zobrazen na následujícím obrázku. Přihlašovací jméno zákazníka je vždy jeho email.

Více

Co je to E-Business Centrum

Co je to E-Business Centrum Co je to E-Business Centrum Jedná se o internetovou aplikaci, která je určena k oboustranné výměně informací mezi informačním systémem firmy Bartech, s.r.o. a zákazníkem. Přínosem jsou informace o novinkách,

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Příručka pro vyhledávání v digitálním archivu Aip Safe III

Příručka pro vyhledávání v digitálním archivu Aip Safe III Příručka pro vyhledávání v digitálním archivu Aip Safe III OBSAH PŘÍRUČKA PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DIGITÁLNÍM ARCHIVU AIP SAFE III OBSAH 1. UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ 1.1. HLAVNÍ STRÁNKA 1.2. HORIZONTÁLNÍ MENU 1.3.

Více

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application Přehled Vítejte v elektronickém obchodě Moeller, přístup do systému je ze stránky na adrese www.eshop.moeller.cz, kde budete muset zadat jméno uživatele

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Modul Download pro redakční systém Marwel

Modul Download pro redakční systém Marwel Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan

Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan Verze: 1.0 Účinnost od: 1. 12. 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Obsah 1 Uživatelská příručka helpdeskové aplikace

Více

RECEPTY. Práce s BIDVest recepty tvorba a správa vlastních receptů

RECEPTY. Práce s BIDVest recepty tvorba a správa vlastních receptů RECEPTY Práce s BIDVest recepty tvorba a správa vlastních receptů Obsah Recepty stručně... 2 Zařazení a zobrazení receptů... 2 Úprava BIDVest receptu... 3 Vyhledání položek receptu... 3 Uložení a tisk

Více

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní SKUPINY OSOB Po přihlášení do SIS v roli Tajemník nebo v roli Učitel zvolíte modul Hledání osob. Tento modul umožňuje vytvořit seznamy

Více

Návod na používání systému pro monitoring FVE

Návod na používání systému pro monitoring FVE Návod na používání systému pro monitoring FVE 0 Obsah: 1. představení monitoringu FVE... strana 2 2. prohlížení dat získaných z měniče... strana 5 3. přihlášení do systému... strana 13 4. nastavení systému...

Více

Uživatelské účty k modulům APV OKnouze/Okslužby pro kraje

Uživatelské účty k modulům APV OKnouze/Okslužby pro kraje OKsystem a.s. Na Pankráci 125, 140 21 Praha 4, IČ 27373665 Projekt Dokument Odpovědná osoba Klasifikace: APV OKnouze/OKslužby Uživatelské účty k modulům APV OKnouze/Okslužby pro kraje Ing. Radomír Martinka

Více

Vazba na digitální spisovnu SPISOVÁ SLUŽBA

Vazba na digitální spisovnu SPISOVÁ SLUŽBA SPISOVÁ SLUŽBA OBSAH 1 ÚVOD... 1 2 VYTVOŘENÍ SIP BALÍČKU A JEHO PŘEDÁNÍ DO DS... 2 3 ZJIŠTĚNÍ STAVU SIP BALÍČKŮ PŘEDANÝCH DO DS... 4 4 OPRAVA NEVALIDNÍHO SIP BALÍČKU A JEHO OPĚTOVNÉ ODESLÁNÍ DO DS... 5

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka lektora Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském... 3 Změna údajů... 4 1.1

Více