VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Vhled, občanské sdružení Centrum SÁMOVKA, Sámova 6, Praha 10, registrace MV ČR čj: VS/1-1/56481/04-R ze dne Posláním organizace a jejího zařízení, které bylo otevřeno v září 2004, je všestranná podpora a pomoc dětem, dospívajícím i plnoletým mladým lidem, kteří žijí nebo v minulosti pobývali v ústavní péči, v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc či v péči pěstounských rodin. Konkrétní podporu a pomoc naplňujeme prostřednictvím realizace dále uvedených programů, které jsou vytvářeny na míru jednotlivým skupinám dětí a mládeže. Jejich záměrem je: Podpořit je psychicky při překonávání obtížného životního období. Pomoci jim hledat nové zdroje vyrovnanosti a jistot. Učit je novým dovednostem, předat jim nové znalosti a informace potřebné pro zvládnutí prvních kroků samostatného života. Umožnit jim ověřit si nabyté schopnosti v praxi. Bezpečně je vést v období přechodu k samostatné existenci. Učit je rozhodovat se a přijímat odpovědnost za vlastní život a budoucnost. Motivovat je k smysluplnému trávení volného času a hledání nových zdrojů a možností seberealizace. Učit je budovat si kvalitní a bezpečné vztahy. Vážení, rok 2013, k němuž se vztahuje předkládaná výroční zpráva, byl pro naši organizaci rokem změn. Rozhodli jsme se pro ně již na sklonku roku minulého. Důvodem bylo zjištění, že naše práce je zatížena příliš velkým množstvím stereotypů a že naši téměř desetiletou zkušenost lze v některých oblastech již více zúročit. Změny se týkaly zejména programové náplně, ale také podmínek naší práce. V létě 2013 jsme zakončili stávající podobu socializačního a vzdělávacího projektu SOS 18 Příprava na samostatný život. Rozhodnutí bylo významně ovlivněno skutečností, že obdobných projektů je v nabídce neziskových organizací i jiných subjektů velké množství. Děti jsou někdy postupně zapojeny do dvou i tří obdobných programů. Vnímáno z praxe naší služby bydlení, bez následného doprovázení absolventů, které se nám však nepodařilo za 6 let zrealizovat, jsou jejich efekty po čase většinou nevýrazné. A tak, obdobně jako v počátcích naší činnosti, zkusíme znovu hledat místa či témata, kde se podpory v systému péče spíše nedostává.

2 Další plánovanou změnou pro rok 2013 bylo zahájení nového programu Terapeutické školičky pro předškolní děti pobývající v zařízeních pro okamžitou pomoc. Nový program získal nové prostory na pražských Petřinách. Děkujeme za tuto příležitost a vytvoření podmínek pro ni našemu donátorovi. V letním období prošly rekonstrukcí vybrané prostory sídla organizace, ubytovna byla přebudována na 3 nové bytové jednotky, tým programu bydlení dostal nové kancelářské prostory. V září došlo ke změně sídla sociální služby DPC, které se přeneslo z Nuslí na adresu Sámova 6. V objektu Jaromírova v Nuslích byly zachovány částečně bytové jednotky, sloužící jako Startovací byty, a byla zde vytvořena rezervní ubytovací kapacita. Na podzim prošla rekonstrukcí také Neobyčejná galerie, která se proměnila v Café Club. V rámci mini galerijního programu přibyla oproti minulosti prezentace výtvarných děl profesionálů i amatérů. Nově galerie hostí program pro seniory Symbióza. Všem našim klientům a partnerům děkujeme za důvěru, všem našim přátelům děkujeme za podporu a pomoc. Všem našim pracovníkům děkujeme za dobře odvedenou práci. Ing. Dana Malá vedoucí zařízení Centrum SÁMOVKA PROGRAMY Centra SÁMOVKA I. BYDLENÍ v SÁMOVCE Sociální služba Byty na půl cesty je nabídkou bydlení a podpory pro plnoletou mládež, která ukončila pobyt v dětském domově, v pěstounské péči nebo v zařízeních pro okamžitou pomoc. Sociální služba DPC se řídí Zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění Vyhlášky 505/2006. Mladým lidem do věku 26 let, kteří chtějí změnit svou životní situaci k lepšímu a přijmout vyšší míru odpovědnosti, nabízíme v průběhu jednoho roku příležitost získat potřebné schopnosti a dovednosti k tomu, aby se stali soběstačnými a obstáli v samostatném životě. Služba jim to umožňuje prostřednictvím jak dostupného bydlení, tak i podporou při vlastním rozhodování o svých dalších životních krocích a záměrech. Ve službě se klientům individuálně věnuje odborný tým pracovníků, který jim pomáhá: Získat či rozvinout praktické návyky a dovednosti při vedení domácnosti včetně hospodaření s penězi a převzetí zodpovědnosti za své závazky. Najít a udržet si práci nebo studovat. Zvládat kontakty s běžným okolím, zaměstnavatelem, institucemi.

3 Používat důležité společenské normy, které usnadní kontakty s běžným okolím a společenské začlenění. Znát svá občanská práva a dodržovat své občanské povinnosti. Zajistit si vhodné návazné bydlení. Získat náhled na vlastní rizikové chování, umět si říci o odbornou pomoc a vědět kde ji hledat. V průběhu roku 2013 službu BPC zkontaktovalo celkově 56 osob, využilo jí 23 klientů (9 mužů a 14 žen). Služba měla průměrnou obsazenost 82,6 %. Délka pobytu se v průměru v roce 2013 pohybovala na 160 dnech (5,3 měsíce), přičemž nejkratší pobyt trval 35 dní a nejdelší byl celoroční. V průběhu roku 2013 ze všech klientů, kteří byli ve službě, jich 5 studovalo denní studium a dva klienti studovali dálkově při práci. 11 klientů si udrželo práci déle jak tři měsíce a z nich 7 zvládlo mít dlouhodobý pracovní poměr. K nalezení a udržení práce přispíval mimo jiné i Job klub realizovaný v průběhu roku. V roce 2013 odešlo ze služby 15 klientů, z nich 3 do našich Startovacích bytů. V roce 2014 pokračovalo ve službě 8 klientů. Služba se v září přestěhovala do místa sídla poskytovatele do Vršovic, kde byly v průběhu léta pro klienty i pracovníky připravené nově zrekonstruované prostory. V průběhu roku 2013 měla služba BPC stabilní tým pracovníků, do kterého od listopadu přibyl nový člen. Dlouholeté a bohaté zkušenosti s přímou prací byly v reakci na problémy klientů zúročeny v podobě pravidelné preventivní skupiny, která se stala součástí nabídek klubu Pontifex. Další významnou nabídkou služby BPC v Sámovce je možnost individuální terapie. V roce 2013 ji využilo 6 klientů služby. Startovací byty Centrum SÁMOVKA kromě sociální služby Bydlení na půl cesty nadále provozovalo poptávané Startovací byty. Byty jsou určeny pro mladé dospělé, kteří úspěšně zvládli pobyt v BPC a i nadále potřebují určitou míru podpory. Za určených podmínek je mohou využít i klienti, kteří přicházejí z jiných služeb nebo již nějaký čas samostatně žili. V roce 2013 bylo pronajato 5 Startovacích bytů. S jejich klienty soustavně pracovali sociální pracovníci na tom, aby dále posílili své kompetence, a tím i šanci na úplné osamostatnění. Byty typu SATELIT Ty nabízí organizace mladým lidem, kteří dosáhli vyšší míry samostatnosti a přijali cíle, které jsou již výrazně nad obvyklou úrovní cílů sociální služby. Nejčastěji jde o studenty nástavbových oborů (středoškolských a vysokoškolských). V případě jejich dobré spolupráce a úspěšného završení jejich záměrů mají po skončení nájemní smlouvy nárok na významnou část vybavení bytu, který si podle svých představ zařizují za podpory organizace při nástupu do programu. V roce 2013 byly obsazeny 2/3 bytů této úrovně. II. PROJEKT SOS 18 - příprava na samostatný život Socializační a vzdělávací program pro dospívající klienty dětských domovů Projekt SOS 18 pokračoval v roce 2013 svým 5. cyklem. Do poslední třetiny programu zahájeného na

4 podzim 2012 postoupilo 18 mladistvých ze 4 dětských domovů z Horní Čermné, z Radenína, z Plesné a z Nymburka. Pro účastníky byla připravena celkem 4 víkendová setkání v Praze a týdenní prázdninový pobyt v Krkonoších. Pracovní části programu byly zaměřeny zejména na zreálnění představ účastníků o dostupném bydlení, dále na téma hospodaření s penězi, na tvorbu reálných rozpočtů i na rizika zadluženosti. Děvčata a kluci trénovali komunikaci, tentokrát v rámci kontaktů s úřady, hodnotili nabídky práce a vybírali vhodné pracovní pozice, absolvovali další pracovní pohovory. Tak jako v předešlých ročnících projektu byla značná pozornost upřena na přípravu volnočasových programů a na motivaci účastníků k aktivnímu trávení volného času. Oblíbenou konzumaci filmových představení vhodně kompenzovaly tvůrčí aktivity realizované v rámci přidruženého projektu SamARTovka. Ten vznikl ve spolupráci s o. s. Trafačka, s nímž Sámovku dočasně pojí více než společný donátor. Na hudebních dílnách doprovodného programu provázeli děvčata a kluky facilitátor Petr Šušor, beat-boxer En.drů a perkusionista Hugo Tichý. Za jejich podpory vznikla další z hudebních nahrávek projektu, která se stala jednou z cenných trofejí projektu. K těm dalším patřil certifikát o absolvování projektu a nárok na startovné při odchodu z ústavní péče. Při dobrém prospěchu s bonusem 5 tisíc korun. Skupinu účastníků programem provázel tým tvořený pracovníky Centra SÁMOVKA a dobře připravený tým dobrovolníků. Součástí projektu zůstaly i v tomto roce webové stránky které umožňují komunikaci s jeho účastníky. Uživatelé stránek mají možnost soutěžit v pravidelné měsíční soutěži 4+1 nebo využít Poradnu, v rámci které bylo zodpovězeno 31 dotazů. III. PROGRAMY PRO DĚTI z KLOKÁNKŮ Tvůrčí, hudební a pohybové dílny, dramaterapie Nejmladším klientům dětem ve věku od 3 do 12 let, umístěným v pražských zařízeních FOD Klokánek Hostivice, Štěrboholy a Láskova, Chodov nabízí Centrum SÁMOVKA již od svého vzniku pravidelné bloky tvůrčích, pohybových a hudebních dílen. V programu nechyběly ani v roce Tři odpoledne v týdnu byla vždy vyhrazena právě dětem. Malování a jiné výtvarné tvoření, keramika, hudba, zpěv a vedení k rytmu, prvky muzikoterapie a komunikace prostřednictvím hudby to vše dětem nabízela skupina zkušených lektorů. Při tvorbě programu tým zúročil dobrou zkušenost z předchozích let. Jednotlivé činnosti byly účelně propojeny příběhy a pohádkami s tématikou přírodních živlů. Jednotlivá témata děti zpracovávaly netradičními výtvarnými technikami. Stejně tak v pohybové a rytmické dílně děti příběhy hudebně, dramaticky a pohybově prožívaly. Mimo tyto dílny FOD Klokánek využíval také nabídku uceleného bloku dramaterapie, která se konala pravidelně každý čtvrtek v uzavřené skupině dětí. Skupinu vedla PhDr. Kamila Laudová. Realizační tým odborně podporovala dětská psycholožka Mgr. Karolína Kotovská. Program navštívilo v posledním půlroce jeho realizace v součtu 1165 dětí, pro které bylo připraveno 130 dílen. Setkání skupiny dramaterapie bylo uskutečněno celkem 14.

5 Terapeutická školička V září 2013 byl zahájen nový projekt pro předškolní děti nazvaný pracovně Terapeutická školička. Jeho program jsme nabídli dětem dočasně umístěným v zařízení Klokánek Hostivice. Školička je určena pro 8 předškolních dětí, které jsou z různých důvodů obtížně zařaditelné do kolektivu běžné mateřské školky. Děti pravidelně tři dopoledne v týdnu dojíždějí do nového prostoru organizace do Klubu SÁMOVKA, který vznikl v pronajatém a nově zrekonstruovaném prostoru na Petřinách. Cílem programu je pomoci dětem s adaptací na novou životní situaci a nové prostředí, pomoci jim zpracovávat zátěžové a traumatizující zážitky a získat kontinuitu životního příběhu. V sociální oblasti usiluje o získání a upevnění žádoucích návyků, které dětem napomohou s adaptací na běžné školní zařízení a se začleněním do kolektivu vrstevníků. V oblastech výuky je záměrem především posílit vnitřní zdroje dítěte, rozvíjet hrubou a jemnou motoriku, podpořit předškolní přípravu a realizovat aktivity zvyšující pozornost dětí i podporující jejich soustředění a představivost. Program školičky připravuje a realizuje pětičlenný tým, v němž spolupracují odborní pracovníci a zkušení lektoři. Program je zaměřen na předškolní výchovu, pohybovou a rytmickou, hudební, výtvarnou výchovu. Součástí týmu je také psycholog terapeut. Program je vytvářen na míru osmičlenné skupince dětí. Jednotlivým dětem je v rámci programu školičky poskytována pravidelná individuální terapie. Realizační tým spolupracuje s odborným týmem Klokánku i s pečujícími tetami. Součástí realizačního týmu je jeden odborný pracovník FOD. Tým využívá pravidelně případovou supervizi vedenou PhDr. Jaroslavem Šturmou. Náplň programu školičky tvořily kratší programové bloky sestavené na základě předem vybraných a Klokánkem schválených programových prvků a činností. Předškolní přípravu dále doplňovaly: výtvarná činnost, arteterapie, hudební rytmika, dětská jóga, práce s hlasem, zpěv, četba, volná hra, vycházky. Kromě běžného programu ve školičce tým připravil pro děti několik naučných výletů. V průběhu tří a půl měsíců od zahájení programu strávily děti v Terapeutické školičce celkem 34 dnů, což v souhrnu znamenalo 119 hodin intenzivní práce s dětmi. Tělesná a pohybová výchova Aktivita patří do nabídky programů pro klienty FOD Klokánek a je realizována výhradně v zařízení ve Štěrboholích, které má pro program vhodné podmínky. Program probíhá 1x týdně v rozsahu 1 hodiny. Děti jsou rozděleny do dvou věkových skupin 5 7 let a 8 13 let. Program vedou dva kvalifikovaní lektoři, zkušení v práci s dětmi. Cílem programu je rozvoj pohybových schopností dětí, posilování jejich sebedůvěry, překonávání dílčích neúspěchů a vedení ke spolupráci v rámci menších či větších skupin. Toho je dosahováno pomocí různých druhů aktivit. Přes ryze individuální aktivity, kdy se děti snaží zlepšovat své vlastní výkony, po týmové, kde se v menší či větší míře pracuje se sounáležitostí k týmu. Lektoři dávají dětem možnost v určité míře ovlivňovat obsah hodin. Děje se tak jak na základě dohody dětí mezi sebou, tak dohody s lektory. Cílem je rozvoj sociálních dovedností dětí. Vyšší formou sociálního rozvoje u některých starších dětí je jejich příležitostné zapojování mladších dětí do hodin. V rámci zajištění co nejvyšší kvality hodin lektoři využívají odborné konzultace

6 s psycholožkou zařízení Klokánek a případové supervize vedené PhDr. Jaroslavem Šturmou. Obě formy odborných konzultací jsou nedílnou součástí zvyšování kvality práce s dětmi, kdy lektoři lépe reflektují aktuální situaci dětí i jejich individuální potřeby. V roce 2013 proběhlo celkem 26 dílen, na které docházelo 8 až 12 dětí předškolního i raného školního věku. IV. Projekt ZPÍVEJ O 106 Již třetím rokem pokračoval pod křídly Centra SÁMOVKA projekt Zpívej o 106. Zapojeny jsou do něj jednak děti z dětských domovů Radost a Lety Dobřichovice, jednak předškolní děti ze zařízení FOD Klokánek Hostivice a Štěrboholy. Dva pěvecké sbory a dvě dětské skupinky vede zkušená lektorka Zuzana Kropáčová. Setkání všech zapojených dětí s lektorkou probíhají pravidelně 1x týdně. Kromě pravidelných pracovních dílen sbory absolvovaly na jaře víkendové soustředění v jižních Čechách jako odměnu za usilovnou práci v uplynulém školním roce. V předvánočním čase děti vystoupily již na druhém vánočním koncertu, který se tentokrát uskutečnil v Malostranské besedě. Zpestřením letošní sezóny byla realizace 4 tanečních dílen s profesionálním tanečníkem Tomášem Smičkou. Během roku se opět průběžně shromažďoval video materiál ze zkoušek, dílen i koncertu. Děti dostanou před prázdninami 2014 video jako připomínku své usilovné a současně radostné práce. Projekt zaměřený na práci pěveckých sborů přejde na podzim 2014 pod patronaci nově zřízeného spolku Beznot. Přejeme mu i do budoucnosti mnoho úspěchů, dětem mnoho radosti ze zpívání. V rámci projektu Zpívej o 106 bylo v 1. pololetí 2013 realizováno 35 dílen pro děti z Klokánků Štěrboholy a Hostivice. Účastnilo se 4 až 9 dětí. Sbory v dětských domovech se sešly za celý rok 2013 celkem na 65 setkáních. V. DOBROVOLNICTVÍ A PRAXE PRO STUDENTY Od počátku své činnosti organizace spolupracuje s dobrovolníky a praktikanty, kteří se v průběhu let stali důležitými partnery při realizaci vybraných programů. Konkrétně se jedná o program Projekt SOS 18 Příprava na samostatný život a program Tvůrčí dílny pro děti z Klokánků. V roce 2013 s námi spolupracovalo 9 dobrovolníků a 2 praktikanti. V průběhu roku byli dobrovolníci a praktikanti proškolováni k jednotlivým činnostem. Zrealizovali jsme 1 vzdělávací seminář zaměřený na práci s dětmi, které zažily domácí násilí. Jeho dodavatelem bylo o. s. Acorus. Víkendový teambuildingový a vzdělávací výjezd byl zaměřen na téma Vývojové potřeby dětí a mladistvých v ústavní péči. Dále proběhlo 6 přípravných seminářů Projektu SOS 18. Realizační tým pracoval po celý rok pod pravidelnou supervizí, která proběhla 6x v rámci

7 Projektu SOS 18. VI. NEOBYČEJNÁ GALERIE K Centru SÁMOVKA již devět let neodmyslitelně patří Neobyčejná galerie. Jedná se o galerii prezentující výrobky z chráněných dílen a také dětí z některých dětských domovů. Každý všední den od 9:00 do 17:00 si mohou návštěvníci zakoupit originální hand made výrobky za velmi příznivou cenu. V galerii je k vidění vše od koberců přes svíčky, textilní doplňky, šperky, hračky pro děti a mnohé další originální kousky. Kromě radosti z nákupu lze získat příjemný pocit z podpory dobré věci - koupě výrobků přináší příspěvek na provoz chráněných dílen. V roce 2013 v Neobyčejné galerii vystavovalo své výrobky 32 chráněných dílen. Mezi nejoblíbenější patřily výrobky dílny Diakonie Rolnička, Fokus, Letohrádek Vendula, Proutek, Diakonie Čáslav, Práh a další. Na podzim prošla galerie kompletní rekonstrukcí a změnila svou tvář. Část jejího skromného prostoru je vyhrazena na Café Club, kde se nově mohou prezentovat návštěvníkům profesionální i amatérští výtvarníci. Zachován byl, samozřejmě, v omezené míře i prodej výrobků chráněných dílen. Na přání návštěvníků byla rozšířena nabídka i o nové výrobky od profesionálů i tvořících amatérů. VII. SYMBIÓZA KLUB PRO SENIORY Každé liché úterý v měsíci Centrum SÁMOVKA navštěvuje 14 seniorek v rámci programu Symbióza Klub seniorů. Program je věnován seniorům z blízkého domu sociálních služeb Prahy 10. V případě volné kapacity i seniorům z blízkého okolí. Obsahem programu jsou výtvarné a kreativní lekce, které seniorkám vyplňují volný čas, učí je novým technikám a pomáhají s tréninkem jemné motoriky. Mimo to klub slouží jako místo přátelského setkání a odpočinku s šálkem kávy a drobného občerstvení. V roce 2013 se uskutečnilo 22 kreativních lekcí, na kterých se seniorky naučily plést košíky z pedigu, techniku zvanou quilling, tvorbu 3D objektů pomocí nití, práci s twistart papírem, malbu na textil, výrobu barevného písku a spoustu dalších aktivit. Po tvořivém bloku je vždy vyhrazen čas pro posezení u čaje a pro příjemné popovídání o událostech minulých i budoucích. HOSPODAŘENÍ Hospodaření organizace VHLED v roce 2013 probíhalo plně v souladu se stanovami občanského sdružení s cílem naplňovat záměry, pro které bylo založeno. Příjmy OS byly převážně z darů fyzických a právnických osob v souladu s příslušnými zákony a předpisy. Část příjmů ve výši 417 tisíc Kč byla tvořena poplatky za poskytování sociální služby a z podnájmů v rámci programu "Startovacího bydlení". Celkové příjmy činily tisíc Kč.

8 Veškeré výdaje sloužily k pokrytí nákladů na zajištění programů, které OS realizuje v souladu se stanovami organizace v "Centru SÁMOVKA" v Sámově 6, Praha 10 a v DPC v Jaromírově 57, Praha 2 a v Klubu SÁMOVKA Petřiny. Celkové výdaje za rok 2013 činily tisíc Kč a byly tvořeny těmito hlavními položkami: nákup materiálu (provoz kanceláře a DPC, materiál do dílen, el. energie, topení atp.) 620 tisíc Kč; služby (nájemné, ext. dodavatelé služeb - psycholog, supervize, lektoři, terapeuti, účetnictví atp.) tisíc Kč; osobní náklady tisíc Kč; ostatní náklady (startovné, pojištěni atp.) 345 tisíc Kč. PRACOVNÍ TÝM 2013 Ing. Dana Malá vedoucí zařízení Centrum SÁMOVKA statutární zástupce Mgr. Veronika Matoušková vedoucí sociální služby BPC Mgr. Tereza Smělá, Bc. Kristina Chudomelová, Mgr. Jiří Volný sociální pracovníci služby BPC Jana Grohová vedoucí Projektu SOS 18 Bc. Lenka Tomaštíková vedoucí programu Terapeutická školička vedoucí programu Neobyčejná galerie koordinátorka programu Tvůrčích a pohybových dílen BcA. Lenka Matoušková asistentka programu Tvůrčích a pohybových dílen Naďa Ostráková, Pavel Buriánek, Jiří Černý, Rostislav Jakoubek, Rudolf Sýkora, Gabriela Knápková pracovníci noční sužby BPC Milena Raková muzikoterapeutka Mgr. Zuzana Klápšťová výtvarník, pedagog Petr Šušor facilitátor, lektor

9 Zuzana Kropáčová lektorka Bc. Kateřina Mrzenová speciální pedagožka Petr Vítek, Jan Endlicher, Ondřej Šíp lektoři PhDr. Kamila Laudová dramaterapie Mgr. Petra Haasová individuální terapie Bc. Jakub Truneček Projekt SOS 18 Mgr. Martina Frintová Projekt SOS 18 MgA. Zuzana Valenová Symbióza Mgr. Miluše Hentschelová korektury textů Supervize: PhDr. Hana Prokešová Projekt SOS 18 PhDr. Jaroslav Šturma Projekt Terapeutická školička Mgr. Martin Prokeš Služba BPC Mgr. Karolína Kotovská Tvůrčí a pohybové dílny pro Klokánky Mgr. Petr Najman, Mgr. Klára Laurenčíková, Mgr. Alena Svobodová, Mgr. Jakub Vávra Redakční rada Poděkování partnerům a přátelům: Generálnímu sponzorovi Pražské správě nemovitostí, spol. s r.o. Panu Ing. Václavu Skalovi firmě Abalon s.r.o. Manželům Nieblerovým Manželům Belkovým

10 Mgr. Markovi Epsteinovi a Advokátní kanceláři JUDr. R. Dolečka, Markovi Padevětovi, Ivaně Procházkové, Michaele Hůlové i dalším pracovníkům PSN spol. s r.o., Vratislavu Šrámkovi a firmě Propem, Mgr. Janě Řehákové, Ing. Martině Žáčkové, Petrovi Kůrkovi a firmě E-Fractal, PhDr. Haně Prokešové, Mgr. Zuzaně Prouzové ze Společnosti pro rodinu a sexuální výchovu; MgA. Janovi Kalábovi, MgA. Jakubovi Neprašovi, MgA. Michalovi Cimalovi, MgA. Matějovi Hájkovi, MgA. Terezii Honsové, Bc. Blance Čermákové z o. s. Trafačka i všem jejich přátelům, kteří nám pomáhali a pomáhají, manželům Neprašovým, Hugovi Tichému, Dance 2xs v čele s Ivankou Hannichovou, společnosti Kaufland, a.s., Ondrovi Havlíkovi, BcA. Josefovi Rosenovi, Jitce Říčanové a členům společnosti Divadelta. Děkujeme našim dobrovolníkům: Máje Kuczmannové, Beatrici Puchingerové, Julii Russ, Stanislavě Ucheatkine, Lukášovi Malečkovi, Lindsey Elms, Ondřejovi Hrubešovi, Pavlovi Fryblíkovi, Arwě Salmanové. Centrum SÁMOVKA Vhled, o. s. Sídlo organizace: Sámova 6, Praha 10 Kancelář: Byty na půl cesty, Klub Pontifex: , , Pracoviště: Jaromírova 57, Praha 2 Startovací bydlení Web:

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem Informace pro média Listopad 2010 Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766-1- Obsah: 1 O ING Bank fondu Nadace

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zpráva o činnosti v roce 2013 STATISTIKA Sokolov Případy: 376 (nárůst o 67) Konzultace: 3 508 (+438) Účastníci: cca 730 (+130) Problematika: 1. Rodinná

Více

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s Výroční zpráva My. Aktivity o.p.s 2012 obecně prospěšná společnost je neziskovou organizací, jež vyhledává, vytváří a podporuje občanské, vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity přispívající ke zkvalitnění

Více

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST Zařízení pro děti a mládež SEZNAM NAVŠTÍVENÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 09. 10. 2012 Jesle Londýnská, Londýnská 16, Praha 2 30. 10. 2012 Mateřské centrum

Více

Služby pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivní děti (ADHD) z Nového Jičína a okolí a jejich rodiče.

Služby pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivní děti (ADHD) z Nového Jičína a okolí a jejich rodiče. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Název projektu: Služby pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivní děti (ADHD) z Nového Jičína a okolí a jejich rodiče. Cílová skupina: Cílovými skupinami projektu byly děti s poruchou

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi Statistické výsledky práce za rok 2010 V roce 2010 bylo v rámci poskytovaných služeb s více než 1799 klienty a klientkamiuskutečněno 22 500 kontaktů (to představuje cca 140 kontaktů denně). Necelou čtvrtinu

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústí nad Labem 28.2.2013 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub a komunitní

Více

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: 1. Základní údaje 2. Důležité události v roce 2008 3. Činnost Domova na půl cesty MAJÁK 4. Pracovní tým 5. Finanční zpráva 2008 6. Poděkování 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013 SES SEBE - SPOLU www.sebespolu.net Praha 6, Na Kuthence 11/826 IČO: 26629691 číslo účtu: KB: 51-2310030247/0100 tel.739 073 178 ses@sebespolu.net VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013 KONTAKTY: Ondřej

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Úvodní slovo předsedkyně správní rady

Úvodní slovo předsedkyně správní rady Výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Milí přátelé, v loňském roce jsem úvodní slovo psala do výroční zprávy poprvé. V tomto roce je to sice podruhé, ale zároveň také naposledy. Svou

Více

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 7. října 2010 9:00 14:00 hodin Kulturní klub u hradeb DUHA

Více

ODBORNÁ PRAXE. SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D. Zařízení pro děti a mládež

ODBORNÁ PRAXE. SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D. Zařízení pro děti a mládež ODBORNÁ PRAXE SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D Zařízení pro děti a mládež Hlavním obsahovým okruhem odborné praxe ve 3. ročníku tvoří téma Péče o dítě. Praktická výuka probíhala jako průběžná

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA V průběhu roku 2012 byly završeny stavební úpravy objektu, v důsledku kterých došlo k výrazným změnám v poskytování péče a v posunu klientů k větší

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s.

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Úvod: Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě.

Více

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: Aktivity v roce 2007 /dokončení stavby, příprava na zahájení provozu, registrace poskytovatelů soc. služeb a další významné události v roce 2007/ Projekt

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou realizuje Dispečink asistenčních služeb a dobrovolnické centrum obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Rybička za rok 2005 (říjen prosinec)

Výroční zpráva Občanského sdružení Rybička za rok 2005 (říjen prosinec) Výroční zpráva Občanského sdružení Rybička za rok 2005 (říjen prosinec) Obsah 02 03 03 04 06 06 07 Obsah Úvod Orgány Občanského sdružení Rybička Činnost Občanského sdružení Rybička Propagace občanského

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 CEDR komunitní centrum, občanské sdružení 1 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 2.Základní údaje... 4 3. Vznik a poslání... 4 4. Projekty v roce 2007... 5 4.1. Kurz paličkování... 5 4.2. Kurz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Zpráva o činnosti za rok 2010 generální sponzor Ústí nad Labem 31.5..2011 Květoslava Votrubcová 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub seniorů

Více

VESELÝ SENIOR, nadační fond

VESELÝ SENIOR, nadační fond VESELÝ SENIOR, nadační fond Pilotní projekt fondu Burza vzájemné pomoci zahájil činnost 15. 4. 2010 na Praze 2, v Trojické ulici č.1 za přítomnosti známých osobností i zástupců MČP2 BURZA VZÁJEMNÉ POMOCI

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. Konzervatoř Olomouc o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Konzervatoř Olomouc o.p.s. Konzervatoř Olomouc o.p.s. 1 1) Historie společnosti Konzervatoř Olomouc o.p.s. byla založena zakladatelskou listinou ze dne 19. června 2012 a zapsána

Více

Výroční zpráva 2013. Ekumenická síť pro aktivity mladých o. p. s.

Výroční zpráva 2013. Ekumenická síť pro aktivity mladých o. p. s. Výroční zpráva 2013 Ekumenická síť pro aktivity mladých o. p. s. Ekumenická síť pro aktivity mladých Maják je provozován Ekumenickou sítí pro aktivity mladých o.p.s. Ekumenická síť pro aktivity mladých

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 ZŠ a MŠ Ukrajinská 19 příspěvková organizace Ostrava - Poruba 1. Spolupráce s pedagogickým sborem 1.1. Seznámení s obsahem MPP na šk.r. 2010/2011 - rozdělení

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Říše loutek Kroměříž, o.s. Výroční zpráva za rok 2011 Smích a slzy tvoří podstatu loutkových představení. Smích a slzy působí nejmocněji na výchovu srdce a duše, zejména našich dětí. Těm je loutkové divadlo

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny.

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny. Zpráva z akce: Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny Den konání: sobota 18. 5. 2013 Místo konání: Hanácké náměstí Akce se konala v rámci projektu Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny spolufinancovaného

Více

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka NABÍDKA SLUŽEB KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍN Služby poskytované nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Klub dětí a mládeže jsou rozděleny do třech oblastí podle míry nízkoprahovosti, přístupnosti klientům.

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Výroční zpráva za rok 2013/2014

Výroční zpráva za rok 2013/2014 Výroční zpráva za rok 2013/2014 Středisko výchovné péče Slaný Ve Slaném dne 1.9.2014 Mgr. Blanka Kottenová vedoucí SVP Zpráva o činnosti Střediska výchovné péče Slaný za školní rok 2013/2014 Středisko

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

BEZ NUDY VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2008 NAŠI SPONZOŘI: T-MOBILE, INTERNETOVÝ OBCHOD MANDALA, PENZION HRÁDEK, DZS KOŤANY MANDALA

BEZ NUDY VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2008 NAŠI SPONZOŘI: T-MOBILE, INTERNETOVÝ OBCHOD MANDALA, PENZION HRÁDEK, DZS KOŤANY MANDALA VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BEZ NUDY ZA ROK 2008 BEZ NUDY 2008 NAŠI SPONZOŘI: T-MOBILE, INTERNETOVÝ OBCHOD MANDALA, PENZION HRÁDEK, DZS KOŤANY MANDALA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BEZ NUDY Adresa: Jankovcova

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Program na školní rok 2010-2011

Program na školní rok 2010-2011 Tvořivá a keramická dílna Domu dětí a mládeže Ústí n. L Program na školní rok 2010-2011 Tel. 603851714 keramika@ddmul.cz www.ddmul.cz Velká Hradební 16, vchod z Bělehradské ulice, Ústí n.l. Motto: Co neuděláš

Více

Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec

Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec Informace o ukončení projektu Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00218 Zahájení projektu: 1.1.2014 Ukončení projektu: 31.5.2015 Hlavním cílem projektu

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Občanské sdružení ŠAFRÁN dětem ŠAFRÁN dětem o.s. poskytuje podpůrnou pomoc traumatizovaným dětem od 1.června roku 2005

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

2. Úvodní slovo ředitelky organizace - Ing. Ivany Humlové

2. Úvodní slovo ředitelky organizace - Ing. Ivany Humlové 1. Základní údaje Název organizace: Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, příspěvková organizace 1 Sídlo organizace: Revoluční 1845/30 a 1846/32, 41201 Litoměřice Statutární zástupce:

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Občanská poradna Pardubice

Občanská poradna Pardubice Občanská poradna Pardubice Vydalo: občanské sdružení Občanská poradna Pardubice, IČO: 265 97 764 Havlíčkova 1036, 530 02 Pardubice tel.: 466 989 574 e-mail: op.pce@seznam.cz www.obcanskaporadna.unas.cz!!

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 Výroční zpráva za rok 2001 Obsah EkoCentrum Brno Stěžejní aktivity v roce 2001 Členství ve sdruženích a další aktivity Valná hromada Finanční zpráva Poděkování EkoCentrum Brno Občanské sdružení EkoCentrum

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HISTORIE Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence zneužívání návykových látek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Charakteristika zájmového kroužku: Charakteristika zájmového kroužku: Název: Základy řemesel. Název: JÓGA. Vedoucí kroužku: Ing., Bc.

Charakteristika zájmového kroužku: Charakteristika zájmového kroužku: Název: Základy řemesel. Název: JÓGA. Vedoucí kroužku: Ing., Bc. Název: JÓGA Vedoucí kroužku: Mgr. Alena Buršová Určeno pro žáky: 1. až 5. tříd Termín a místo konání: pondělí od 11:55 do 12:40 hodin; malá TV Název: Základy řemesel Vedoucí kroužku: Ing., Bc. Lucie Řehořová

Více

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal Strana č.:/celkem stran: 1/7 Standard č. 1 Veřejný Označení dokumentu: STND DSR_28 Verze: 4 Výtisk č.: 2 Datum vydání: 3. 3. 2014 Účinnost od: 3. 3. 2014 Zpracoval Ověřil Schválil Číslo střediska 01/13

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více