VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Vhled, občanské sdružení Centrum SÁMOVKA, Sámova 6, Praha 10, registrace MV ČR čj: VS/1-1/56481/04-R ze dne Posláním organizace a jejího zařízení, které bylo otevřeno v září 2004, je všestranná podpora a pomoc dětem, dospívajícím i plnoletým mladým lidem, kteří žijí nebo v minulosti pobývali v ústavní péči, v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc či v péči pěstounských rodin. Konkrétní podporu a pomoc naplňujeme prostřednictvím realizace dále uvedených programů, které jsou vytvářeny na míru jednotlivým skupinám dětí a mládeže. Jejich záměrem je: Podpořit je psychicky při překonávání obtížného životního období. Pomoci jim hledat nové zdroje vyrovnanosti a jistot. Učit je novým dovednostem, předat jim nové znalosti a informace potřebné pro zvládnutí prvních kroků samostatného života. Umožnit jim ověřit si nabyté schopnosti v praxi. Bezpečně je vést v období přechodu k samostatné existenci. Učit je rozhodovat se a přijímat odpovědnost za vlastní život a budoucnost. Motivovat je k smysluplnému trávení volného času a hledání nových zdrojů a možností seberealizace. Učit je budovat si kvalitní a bezpečné vztahy. Vážení, rok 2013, k němuž se vztahuje předkládaná výroční zpráva, byl pro naši organizaci rokem změn. Rozhodli jsme se pro ně již na sklonku roku minulého. Důvodem bylo zjištění, že naše práce je zatížena příliš velkým množstvím stereotypů a že naši téměř desetiletou zkušenost lze v některých oblastech již více zúročit. Změny se týkaly zejména programové náplně, ale také podmínek naší práce. V létě 2013 jsme zakončili stávající podobu socializačního a vzdělávacího projektu SOS 18 Příprava na samostatný život. Rozhodnutí bylo významně ovlivněno skutečností, že obdobných projektů je v nabídce neziskových organizací i jiných subjektů velké množství. Děti jsou někdy postupně zapojeny do dvou i tří obdobných programů. Vnímáno z praxe naší služby bydlení, bez následného doprovázení absolventů, které se nám však nepodařilo za 6 let zrealizovat, jsou jejich efekty po čase většinou nevýrazné. A tak, obdobně jako v počátcích naší činnosti, zkusíme znovu hledat místa či témata, kde se podpory v systému péče spíše nedostává.

2 Další plánovanou změnou pro rok 2013 bylo zahájení nového programu Terapeutické školičky pro předškolní děti pobývající v zařízeních pro okamžitou pomoc. Nový program získal nové prostory na pražských Petřinách. Děkujeme za tuto příležitost a vytvoření podmínek pro ni našemu donátorovi. V letním období prošly rekonstrukcí vybrané prostory sídla organizace, ubytovna byla přebudována na 3 nové bytové jednotky, tým programu bydlení dostal nové kancelářské prostory. V září došlo ke změně sídla sociální služby DPC, které se přeneslo z Nuslí na adresu Sámova 6. V objektu Jaromírova v Nuslích byly zachovány částečně bytové jednotky, sloužící jako Startovací byty, a byla zde vytvořena rezervní ubytovací kapacita. Na podzim prošla rekonstrukcí také Neobyčejná galerie, která se proměnila v Café Club. V rámci mini galerijního programu přibyla oproti minulosti prezentace výtvarných děl profesionálů i amatérů. Nově galerie hostí program pro seniory Symbióza. Všem našim klientům a partnerům děkujeme za důvěru, všem našim přátelům děkujeme za podporu a pomoc. Všem našim pracovníkům děkujeme za dobře odvedenou práci. Ing. Dana Malá vedoucí zařízení Centrum SÁMOVKA PROGRAMY Centra SÁMOVKA I. BYDLENÍ v SÁMOVCE Sociální služba Byty na půl cesty je nabídkou bydlení a podpory pro plnoletou mládež, která ukončila pobyt v dětském domově, v pěstounské péči nebo v zařízeních pro okamžitou pomoc. Sociální služba DPC se řídí Zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění Vyhlášky 505/2006. Mladým lidem do věku 26 let, kteří chtějí změnit svou životní situaci k lepšímu a přijmout vyšší míru odpovědnosti, nabízíme v průběhu jednoho roku příležitost získat potřebné schopnosti a dovednosti k tomu, aby se stali soběstačnými a obstáli v samostatném životě. Služba jim to umožňuje prostřednictvím jak dostupného bydlení, tak i podporou při vlastním rozhodování o svých dalších životních krocích a záměrech. Ve službě se klientům individuálně věnuje odborný tým pracovníků, který jim pomáhá: Získat či rozvinout praktické návyky a dovednosti při vedení domácnosti včetně hospodaření s penězi a převzetí zodpovědnosti za své závazky. Najít a udržet si práci nebo studovat. Zvládat kontakty s běžným okolím, zaměstnavatelem, institucemi.

3 Používat důležité společenské normy, které usnadní kontakty s běžným okolím a společenské začlenění. Znát svá občanská práva a dodržovat své občanské povinnosti. Zajistit si vhodné návazné bydlení. Získat náhled na vlastní rizikové chování, umět si říci o odbornou pomoc a vědět kde ji hledat. V průběhu roku 2013 službu BPC zkontaktovalo celkově 56 osob, využilo jí 23 klientů (9 mužů a 14 žen). Služba měla průměrnou obsazenost 82,6 %. Délka pobytu se v průměru v roce 2013 pohybovala na 160 dnech (5,3 měsíce), přičemž nejkratší pobyt trval 35 dní a nejdelší byl celoroční. V průběhu roku 2013 ze všech klientů, kteří byli ve službě, jich 5 studovalo denní studium a dva klienti studovali dálkově při práci. 11 klientů si udrželo práci déle jak tři měsíce a z nich 7 zvládlo mít dlouhodobý pracovní poměr. K nalezení a udržení práce přispíval mimo jiné i Job klub realizovaný v průběhu roku. V roce 2013 odešlo ze služby 15 klientů, z nich 3 do našich Startovacích bytů. V roce 2014 pokračovalo ve službě 8 klientů. Služba se v září přestěhovala do místa sídla poskytovatele do Vršovic, kde byly v průběhu léta pro klienty i pracovníky připravené nově zrekonstruované prostory. V průběhu roku 2013 měla služba BPC stabilní tým pracovníků, do kterého od listopadu přibyl nový člen. Dlouholeté a bohaté zkušenosti s přímou prací byly v reakci na problémy klientů zúročeny v podobě pravidelné preventivní skupiny, která se stala součástí nabídek klubu Pontifex. Další významnou nabídkou služby BPC v Sámovce je možnost individuální terapie. V roce 2013 ji využilo 6 klientů služby. Startovací byty Centrum SÁMOVKA kromě sociální služby Bydlení na půl cesty nadále provozovalo poptávané Startovací byty. Byty jsou určeny pro mladé dospělé, kteří úspěšně zvládli pobyt v BPC a i nadále potřebují určitou míru podpory. Za určených podmínek je mohou využít i klienti, kteří přicházejí z jiných služeb nebo již nějaký čas samostatně žili. V roce 2013 bylo pronajato 5 Startovacích bytů. S jejich klienty soustavně pracovali sociální pracovníci na tom, aby dále posílili své kompetence, a tím i šanci na úplné osamostatnění. Byty typu SATELIT Ty nabízí organizace mladým lidem, kteří dosáhli vyšší míry samostatnosti a přijali cíle, které jsou již výrazně nad obvyklou úrovní cílů sociální služby. Nejčastěji jde o studenty nástavbových oborů (středoškolských a vysokoškolských). V případě jejich dobré spolupráce a úspěšného završení jejich záměrů mají po skončení nájemní smlouvy nárok na významnou část vybavení bytu, který si podle svých představ zařizují za podpory organizace při nástupu do programu. V roce 2013 byly obsazeny 2/3 bytů této úrovně. II. PROJEKT SOS 18 - příprava na samostatný život Socializační a vzdělávací program pro dospívající klienty dětských domovů Projekt SOS 18 pokračoval v roce 2013 svým 5. cyklem. Do poslední třetiny programu zahájeného na

4 podzim 2012 postoupilo 18 mladistvých ze 4 dětských domovů z Horní Čermné, z Radenína, z Plesné a z Nymburka. Pro účastníky byla připravena celkem 4 víkendová setkání v Praze a týdenní prázdninový pobyt v Krkonoších. Pracovní části programu byly zaměřeny zejména na zreálnění představ účastníků o dostupném bydlení, dále na téma hospodaření s penězi, na tvorbu reálných rozpočtů i na rizika zadluženosti. Děvčata a kluci trénovali komunikaci, tentokrát v rámci kontaktů s úřady, hodnotili nabídky práce a vybírali vhodné pracovní pozice, absolvovali další pracovní pohovory. Tak jako v předešlých ročnících projektu byla značná pozornost upřena na přípravu volnočasových programů a na motivaci účastníků k aktivnímu trávení volného času. Oblíbenou konzumaci filmových představení vhodně kompenzovaly tvůrčí aktivity realizované v rámci přidruženého projektu SamARTovka. Ten vznikl ve spolupráci s o. s. Trafačka, s nímž Sámovku dočasně pojí více než společný donátor. Na hudebních dílnách doprovodného programu provázeli děvčata a kluky facilitátor Petr Šušor, beat-boxer En.drů a perkusionista Hugo Tichý. Za jejich podpory vznikla další z hudebních nahrávek projektu, která se stala jednou z cenných trofejí projektu. K těm dalším patřil certifikát o absolvování projektu a nárok na startovné při odchodu z ústavní péče. Při dobrém prospěchu s bonusem 5 tisíc korun. Skupinu účastníků programem provázel tým tvořený pracovníky Centra SÁMOVKA a dobře připravený tým dobrovolníků. Součástí projektu zůstaly i v tomto roce webové stránky které umožňují komunikaci s jeho účastníky. Uživatelé stránek mají možnost soutěžit v pravidelné měsíční soutěži 4+1 nebo využít Poradnu, v rámci které bylo zodpovězeno 31 dotazů. III. PROGRAMY PRO DĚTI z KLOKÁNKŮ Tvůrčí, hudební a pohybové dílny, dramaterapie Nejmladším klientům dětem ve věku od 3 do 12 let, umístěným v pražských zařízeních FOD Klokánek Hostivice, Štěrboholy a Láskova, Chodov nabízí Centrum SÁMOVKA již od svého vzniku pravidelné bloky tvůrčích, pohybových a hudebních dílen. V programu nechyběly ani v roce Tři odpoledne v týdnu byla vždy vyhrazena právě dětem. Malování a jiné výtvarné tvoření, keramika, hudba, zpěv a vedení k rytmu, prvky muzikoterapie a komunikace prostřednictvím hudby to vše dětem nabízela skupina zkušených lektorů. Při tvorbě programu tým zúročil dobrou zkušenost z předchozích let. Jednotlivé činnosti byly účelně propojeny příběhy a pohádkami s tématikou přírodních živlů. Jednotlivá témata děti zpracovávaly netradičními výtvarnými technikami. Stejně tak v pohybové a rytmické dílně děti příběhy hudebně, dramaticky a pohybově prožívaly. Mimo tyto dílny FOD Klokánek využíval také nabídku uceleného bloku dramaterapie, která se konala pravidelně každý čtvrtek v uzavřené skupině dětí. Skupinu vedla PhDr. Kamila Laudová. Realizační tým odborně podporovala dětská psycholožka Mgr. Karolína Kotovská. Program navštívilo v posledním půlroce jeho realizace v součtu 1165 dětí, pro které bylo připraveno 130 dílen. Setkání skupiny dramaterapie bylo uskutečněno celkem 14.

5 Terapeutická školička V září 2013 byl zahájen nový projekt pro předškolní děti nazvaný pracovně Terapeutická školička. Jeho program jsme nabídli dětem dočasně umístěným v zařízení Klokánek Hostivice. Školička je určena pro 8 předškolních dětí, které jsou z různých důvodů obtížně zařaditelné do kolektivu běžné mateřské školky. Děti pravidelně tři dopoledne v týdnu dojíždějí do nového prostoru organizace do Klubu SÁMOVKA, který vznikl v pronajatém a nově zrekonstruovaném prostoru na Petřinách. Cílem programu je pomoci dětem s adaptací na novou životní situaci a nové prostředí, pomoci jim zpracovávat zátěžové a traumatizující zážitky a získat kontinuitu životního příběhu. V sociální oblasti usiluje o získání a upevnění žádoucích návyků, které dětem napomohou s adaptací na běžné školní zařízení a se začleněním do kolektivu vrstevníků. V oblastech výuky je záměrem především posílit vnitřní zdroje dítěte, rozvíjet hrubou a jemnou motoriku, podpořit předškolní přípravu a realizovat aktivity zvyšující pozornost dětí i podporující jejich soustředění a představivost. Program školičky připravuje a realizuje pětičlenný tým, v němž spolupracují odborní pracovníci a zkušení lektoři. Program je zaměřen na předškolní výchovu, pohybovou a rytmickou, hudební, výtvarnou výchovu. Součástí týmu je také psycholog terapeut. Program je vytvářen na míru osmičlenné skupince dětí. Jednotlivým dětem je v rámci programu školičky poskytována pravidelná individuální terapie. Realizační tým spolupracuje s odborným týmem Klokánku i s pečujícími tetami. Součástí realizačního týmu je jeden odborný pracovník FOD. Tým využívá pravidelně případovou supervizi vedenou PhDr. Jaroslavem Šturmou. Náplň programu školičky tvořily kratší programové bloky sestavené na základě předem vybraných a Klokánkem schválených programových prvků a činností. Předškolní přípravu dále doplňovaly: výtvarná činnost, arteterapie, hudební rytmika, dětská jóga, práce s hlasem, zpěv, četba, volná hra, vycházky. Kromě běžného programu ve školičce tým připravil pro děti několik naučných výletů. V průběhu tří a půl měsíců od zahájení programu strávily děti v Terapeutické školičce celkem 34 dnů, což v souhrnu znamenalo 119 hodin intenzivní práce s dětmi. Tělesná a pohybová výchova Aktivita patří do nabídky programů pro klienty FOD Klokánek a je realizována výhradně v zařízení ve Štěrboholích, které má pro program vhodné podmínky. Program probíhá 1x týdně v rozsahu 1 hodiny. Děti jsou rozděleny do dvou věkových skupin 5 7 let a 8 13 let. Program vedou dva kvalifikovaní lektoři, zkušení v práci s dětmi. Cílem programu je rozvoj pohybových schopností dětí, posilování jejich sebedůvěry, překonávání dílčích neúspěchů a vedení ke spolupráci v rámci menších či větších skupin. Toho je dosahováno pomocí různých druhů aktivit. Přes ryze individuální aktivity, kdy se děti snaží zlepšovat své vlastní výkony, po týmové, kde se v menší či větší míře pracuje se sounáležitostí k týmu. Lektoři dávají dětem možnost v určité míře ovlivňovat obsah hodin. Děje se tak jak na základě dohody dětí mezi sebou, tak dohody s lektory. Cílem je rozvoj sociálních dovedností dětí. Vyšší formou sociálního rozvoje u některých starších dětí je jejich příležitostné zapojování mladších dětí do hodin. V rámci zajištění co nejvyšší kvality hodin lektoři využívají odborné konzultace

6 s psycholožkou zařízení Klokánek a případové supervize vedené PhDr. Jaroslavem Šturmou. Obě formy odborných konzultací jsou nedílnou součástí zvyšování kvality práce s dětmi, kdy lektoři lépe reflektují aktuální situaci dětí i jejich individuální potřeby. V roce 2013 proběhlo celkem 26 dílen, na které docházelo 8 až 12 dětí předškolního i raného školního věku. IV. Projekt ZPÍVEJ O 106 Již třetím rokem pokračoval pod křídly Centra SÁMOVKA projekt Zpívej o 106. Zapojeny jsou do něj jednak děti z dětských domovů Radost a Lety Dobřichovice, jednak předškolní děti ze zařízení FOD Klokánek Hostivice a Štěrboholy. Dva pěvecké sbory a dvě dětské skupinky vede zkušená lektorka Zuzana Kropáčová. Setkání všech zapojených dětí s lektorkou probíhají pravidelně 1x týdně. Kromě pravidelných pracovních dílen sbory absolvovaly na jaře víkendové soustředění v jižních Čechách jako odměnu za usilovnou práci v uplynulém školním roce. V předvánočním čase děti vystoupily již na druhém vánočním koncertu, který se tentokrát uskutečnil v Malostranské besedě. Zpestřením letošní sezóny byla realizace 4 tanečních dílen s profesionálním tanečníkem Tomášem Smičkou. Během roku se opět průběžně shromažďoval video materiál ze zkoušek, dílen i koncertu. Děti dostanou před prázdninami 2014 video jako připomínku své usilovné a současně radostné práce. Projekt zaměřený na práci pěveckých sborů přejde na podzim 2014 pod patronaci nově zřízeného spolku Beznot. Přejeme mu i do budoucnosti mnoho úspěchů, dětem mnoho radosti ze zpívání. V rámci projektu Zpívej o 106 bylo v 1. pololetí 2013 realizováno 35 dílen pro děti z Klokánků Štěrboholy a Hostivice. Účastnilo se 4 až 9 dětí. Sbory v dětských domovech se sešly za celý rok 2013 celkem na 65 setkáních. V. DOBROVOLNICTVÍ A PRAXE PRO STUDENTY Od počátku své činnosti organizace spolupracuje s dobrovolníky a praktikanty, kteří se v průběhu let stali důležitými partnery při realizaci vybraných programů. Konkrétně se jedná o program Projekt SOS 18 Příprava na samostatný život a program Tvůrčí dílny pro děti z Klokánků. V roce 2013 s námi spolupracovalo 9 dobrovolníků a 2 praktikanti. V průběhu roku byli dobrovolníci a praktikanti proškolováni k jednotlivým činnostem. Zrealizovali jsme 1 vzdělávací seminář zaměřený na práci s dětmi, které zažily domácí násilí. Jeho dodavatelem bylo o. s. Acorus. Víkendový teambuildingový a vzdělávací výjezd byl zaměřen na téma Vývojové potřeby dětí a mladistvých v ústavní péči. Dále proběhlo 6 přípravných seminářů Projektu SOS 18. Realizační tým pracoval po celý rok pod pravidelnou supervizí, která proběhla 6x v rámci

7 Projektu SOS 18. VI. NEOBYČEJNÁ GALERIE K Centru SÁMOVKA již devět let neodmyslitelně patří Neobyčejná galerie. Jedná se o galerii prezentující výrobky z chráněných dílen a také dětí z některých dětských domovů. Každý všední den od 9:00 do 17:00 si mohou návštěvníci zakoupit originální hand made výrobky za velmi příznivou cenu. V galerii je k vidění vše od koberců přes svíčky, textilní doplňky, šperky, hračky pro děti a mnohé další originální kousky. Kromě radosti z nákupu lze získat příjemný pocit z podpory dobré věci - koupě výrobků přináší příspěvek na provoz chráněných dílen. V roce 2013 v Neobyčejné galerii vystavovalo své výrobky 32 chráněných dílen. Mezi nejoblíbenější patřily výrobky dílny Diakonie Rolnička, Fokus, Letohrádek Vendula, Proutek, Diakonie Čáslav, Práh a další. Na podzim prošla galerie kompletní rekonstrukcí a změnila svou tvář. Část jejího skromného prostoru je vyhrazena na Café Club, kde se nově mohou prezentovat návštěvníkům profesionální i amatérští výtvarníci. Zachován byl, samozřejmě, v omezené míře i prodej výrobků chráněných dílen. Na přání návštěvníků byla rozšířena nabídka i o nové výrobky od profesionálů i tvořících amatérů. VII. SYMBIÓZA KLUB PRO SENIORY Každé liché úterý v měsíci Centrum SÁMOVKA navštěvuje 14 seniorek v rámci programu Symbióza Klub seniorů. Program je věnován seniorům z blízkého domu sociálních služeb Prahy 10. V případě volné kapacity i seniorům z blízkého okolí. Obsahem programu jsou výtvarné a kreativní lekce, které seniorkám vyplňují volný čas, učí je novým technikám a pomáhají s tréninkem jemné motoriky. Mimo to klub slouží jako místo přátelského setkání a odpočinku s šálkem kávy a drobného občerstvení. V roce 2013 se uskutečnilo 22 kreativních lekcí, na kterých se seniorky naučily plést košíky z pedigu, techniku zvanou quilling, tvorbu 3D objektů pomocí nití, práci s twistart papírem, malbu na textil, výrobu barevného písku a spoustu dalších aktivit. Po tvořivém bloku je vždy vyhrazen čas pro posezení u čaje a pro příjemné popovídání o událostech minulých i budoucích. HOSPODAŘENÍ Hospodaření organizace VHLED v roce 2013 probíhalo plně v souladu se stanovami občanského sdružení s cílem naplňovat záměry, pro které bylo založeno. Příjmy OS byly převážně z darů fyzických a právnických osob v souladu s příslušnými zákony a předpisy. Část příjmů ve výši 417 tisíc Kč byla tvořena poplatky za poskytování sociální služby a z podnájmů v rámci programu "Startovacího bydlení". Celkové příjmy činily tisíc Kč.

8 Veškeré výdaje sloužily k pokrytí nákladů na zajištění programů, které OS realizuje v souladu se stanovami organizace v "Centru SÁMOVKA" v Sámově 6, Praha 10 a v DPC v Jaromírově 57, Praha 2 a v Klubu SÁMOVKA Petřiny. Celkové výdaje za rok 2013 činily tisíc Kč a byly tvořeny těmito hlavními položkami: nákup materiálu (provoz kanceláře a DPC, materiál do dílen, el. energie, topení atp.) 620 tisíc Kč; služby (nájemné, ext. dodavatelé služeb - psycholog, supervize, lektoři, terapeuti, účetnictví atp.) tisíc Kč; osobní náklady tisíc Kč; ostatní náklady (startovné, pojištěni atp.) 345 tisíc Kč. PRACOVNÍ TÝM 2013 Ing. Dana Malá vedoucí zařízení Centrum SÁMOVKA statutární zástupce Mgr. Veronika Matoušková vedoucí sociální služby BPC Mgr. Tereza Smělá, Bc. Kristina Chudomelová, Mgr. Jiří Volný sociální pracovníci služby BPC Jana Grohová vedoucí Projektu SOS 18 Bc. Lenka Tomaštíková vedoucí programu Terapeutická školička vedoucí programu Neobyčejná galerie koordinátorka programu Tvůrčích a pohybových dílen BcA. Lenka Matoušková asistentka programu Tvůrčích a pohybových dílen Naďa Ostráková, Pavel Buriánek, Jiří Černý, Rostislav Jakoubek, Rudolf Sýkora, Gabriela Knápková pracovníci noční sužby BPC Milena Raková muzikoterapeutka Mgr. Zuzana Klápšťová výtvarník, pedagog Petr Šušor facilitátor, lektor

9 Zuzana Kropáčová lektorka Bc. Kateřina Mrzenová speciální pedagožka Petr Vítek, Jan Endlicher, Ondřej Šíp lektoři PhDr. Kamila Laudová dramaterapie Mgr. Petra Haasová individuální terapie Bc. Jakub Truneček Projekt SOS 18 Mgr. Martina Frintová Projekt SOS 18 MgA. Zuzana Valenová Symbióza Mgr. Miluše Hentschelová korektury textů Supervize: PhDr. Hana Prokešová Projekt SOS 18 PhDr. Jaroslav Šturma Projekt Terapeutická školička Mgr. Martin Prokeš Služba BPC Mgr. Karolína Kotovská Tvůrčí a pohybové dílny pro Klokánky Mgr. Petr Najman, Mgr. Klára Laurenčíková, Mgr. Alena Svobodová, Mgr. Jakub Vávra Redakční rada Poděkování partnerům a přátelům: Generálnímu sponzorovi Pražské správě nemovitostí, spol. s r.o. Panu Ing. Václavu Skalovi firmě Abalon s.r.o. Manželům Nieblerovým Manželům Belkovým

10 Mgr. Markovi Epsteinovi a Advokátní kanceláři JUDr. R. Dolečka, Markovi Padevětovi, Ivaně Procházkové, Michaele Hůlové i dalším pracovníkům PSN spol. s r.o., Vratislavu Šrámkovi a firmě Propem, Mgr. Janě Řehákové, Ing. Martině Žáčkové, Petrovi Kůrkovi a firmě E-Fractal, PhDr. Haně Prokešové, Mgr. Zuzaně Prouzové ze Společnosti pro rodinu a sexuální výchovu; MgA. Janovi Kalábovi, MgA. Jakubovi Neprašovi, MgA. Michalovi Cimalovi, MgA. Matějovi Hájkovi, MgA. Terezii Honsové, Bc. Blance Čermákové z o. s. Trafačka i všem jejich přátelům, kteří nám pomáhali a pomáhají, manželům Neprašovým, Hugovi Tichému, Dance 2xs v čele s Ivankou Hannichovou, společnosti Kaufland, a.s., Ondrovi Havlíkovi, BcA. Josefovi Rosenovi, Jitce Říčanové a členům společnosti Divadelta. Děkujeme našim dobrovolníkům: Máje Kuczmannové, Beatrici Puchingerové, Julii Russ, Stanislavě Ucheatkine, Lukášovi Malečkovi, Lindsey Elms, Ondřejovi Hrubešovi, Pavlovi Fryblíkovi, Arwě Salmanové. Centrum SÁMOVKA Vhled, o. s. Sídlo organizace: Sámova 6, Praha 10 Kancelář: Byty na půl cesty, Klub Pontifex: , , Pracoviště: Jaromírova 57, Praha 2 Startovací bydlení Web:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Vhled, zapsaný spolek Centrum SÁMOVKA, Sámova 6, Praha 10 registrace MV ČR čj: VS/1-1/56481/04-R ze dne 3. 3. 2004 IČ: 26654261 č. ú. 0018375329/0800 www.samovka.cz Posláním

Více

Sociální služba Byty na půl cesty je nabídkou bydlení a podpory pro mladé ve věku let, kteří ukončili pobyt v dětském domově, v pěstounské

Sociální služba Byty na půl cesty je nabídkou bydlení a podpory pro mladé ve věku let, kteří ukončili pobyt v dětském domově, v pěstounské VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Vhled, zapsaný spolek Centrum SÁMOVKA, Sámova 6, Praha 10, registrace MV ČR čj: VS/1-1/56481/04-R ze dne 3. 3. 2004 IČ: 26654261 č.ú. 0018375329/0800 www.samovka.cz Posláním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 Vhled, zapsaný spolek Centrum SÁMOVKA, Sámova 6, Praha 10 registrace MV ČR čj: VS/1-1/56481/04-R ze dne 3. 3. 2004 IČ: 26654261 č. ú. 0018375329/0800 www.samovka.cz Posláním

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem Informace pro média Listopad 2010 Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766-1- Obsah: 1 O ING Bank fondu Nadace

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústí nad Labem 28.2.2013 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub a komunitní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme!"

Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme! Chráněné bydlení Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme!" Poslání Posláním chráněného bydlení je podpora samostatnosti a nezávislosti uživatelů a zajištění podmínek pro bydlení v přirozeném prostředí.

Více

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zpráva o činnosti v roce 2013 STATISTIKA Sokolov Případy: 376 (nárůst o 67) Konzultace: 3 508 (+438) Účastníci: cca 730 (+130) Problematika: 1. Rodinná

Více

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace výroční zpráva 2014 středisko výměník o nás Zařízení

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 FAUST, o.s. Statutární zástupci: Bc. Jana Hajderová Ing. Naděžda Antošová, PhD. Jiří Němec HISTORIE FAUST, o.s. FAUST, o.s. bylo založeno v říjnu roku 1999. K hlavním cílům činnosti

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Hej rup spojme sílu, Hej rup ruce k dílu registrační číslo CZ.1.07/1.2.31/

Hej rup spojme sílu, Hej rup ruce k dílu registrační číslo CZ.1.07/1.2.31/ Hej rup spojme sílu, Hej rup ruce k dílu registrační číslo CZ.1.07/1.2.31/02.0011 V březnu 2013 odstartovala ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, Lazaretní 25, Plzeň pod záštitou Plzeňského kraje

Více

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 D R A K Úvodní slovo: Vážené dámy, pánové a milé děti! Na těchto stránkách se Vám budeme snažit zrekapitulovat rok 2013, kdy bylo naše občanské

Více

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s Výroční zpráva My. Aktivity o.p.s 2012 obecně prospěšná společnost je neziskovou organizací, jež vyhledává, vytváří a podporuje občanské, vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity přispívající ke zkvalitnění

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

ODBORNÁ PRAXE. SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D. Zařízení pro děti a mládež

ODBORNÁ PRAXE. SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D. Zařízení pro děti a mládež ODBORNÁ PRAXE SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D Zařízení pro děti a mládež Hlavním obsahovým okruhem odborné praxe ve 3. ročníku tvoří téma Péče o dítě. Praktická výuka probíhala jako průběžná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH str 1 OBSAH: CO PŘINESL ROK 2010... 04 O PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 AKTIVITY RODINNÉHO CENTRA PALEČEK

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014-2018 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov centrální pracoviště

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

IP1 DŮM NA PŮL CESTY

IP1 DŮM NA PŮL CESTY Projekt Dům na půl cesty je podpořen z projektu IP1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji, který je financován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Zpráva o činnosti za rok 2010 generální sponzor Ústí nad Labem 31.5..2011 Květoslava Votrubcová 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub seniorů

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Výroční zpráva 2007 občanského sdružení Mana,o.s.

Výroční zpráva 2007 občanského sdružení Mana,o.s. Výroční zpráva 2007 občanského sdružení Mana,o.s. projekt Psychosociálního centra. 1. Slovo předsedy Vážen přátelé, Výroční zpráva občanského sdružení Mana,o.s. za rok 2007 je především ve znamení registrace

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

Výroční zpráva rok 2005 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární zástupci Jana

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Katalog vzdělávacích aktivit Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Pobočka Karviná, Orlová 2. pol. 2017

Katalog vzdělávacích aktivit Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Pobočka Karviná, Orlová 2. pol. 2017 Katalog vzdělávacích aktivit Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Pobočka, Orlová 2. pol. 2017 http://pestouni.slezskadiakonie.cz/ Vážení pěstouni, v tomto katalogu Vám předkládáme nabídku vzdělávacích

Více

Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta

Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta 2016-2020 Poskytovatel název poskytovatele Zámek Nová Horka, příspěvková organizace statutární zástupce Mgr. Lukáš Spurný právní forma Příspěvková organizace

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY

PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY Pracovní konference: MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A ŠKOLSTVÍ PŘI ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ DO BĚŽNÝCH ŠKOL Ostrava, 11.1.2012 PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY Leona Nováková

Více

VESELÝ SENIOR, nadační fond

VESELÝ SENIOR, nadační fond VESELÝ SENIOR, nadační fond Pilotní projekt fondu Burza vzájemné pomoci zahájil činnost 15. 4. 2010 na Praze 2, v Trojické ulici č.1 za přítomnosti známých osobností i zástupců MČP2 BURZA VZÁJEMNÉ POMOCI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné.

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Město Jičín Městský úřad Jičín odbor ch věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných ch služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Pracovní skupina KP pro děti ohrožené

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013 SES SEBE - SPOLU www.sebespolu.net Praha 6, Na Kuthence 11/826 IČO: 26629691 číslo účtu: KB: 51-2310030247/0100 tel.739 073 178 ses@sebespolu.net VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013 KONTAKTY: Ondřej

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Homole 90 Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov,

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Výroční zpráva Rok 2015

Výroční zpráva Rok 2015 Muzikohraní, z. s. Výroční zpráva Rok 2015 Hudba nastupuje tam, kde už slovo nestačí. C. Debussy 1 Úvodní slovo Muzikohraní naplňuje své záměry, svá poslání a za celý náš kolektiv mohu potvrdit, že jsme

Více

Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV

Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV 1 Transformační tým Mgr. Eva Žůrková, ředitelka DDaZŠ Liptál Mgr. Renata Trčková, zástupkyně ředitelky Pavla Spilková, ekonomka Mgr. Lukáš Diatka, vedoucí vychovatel Mgr. Petr Netočný, podporovatel týmu

Více

Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením)

Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Šablony pro základní školy:

Šablony pro základní školy: Šablony pro základní školy: Částka uváděná u jednotlivých šablon slouží k pokrytí veškerých nákladů na realizaci aktivit tj. kromě mzdy v případě personálních šablon nebo kurzovného v případě vzdělávacích

Více

REALIZAČNÍ TÝM. Název subjektu (Musí odpovídat záznamu ze záložky Subjekty projektu Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 42.

REALIZAČNÍ TÝM. Název subjektu (Musí odpovídat záznamu ze záložky Subjekty projektu Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 42. REALIZAČNÍ TÝM PS: Odborný garant pro začlenění žáků s OMJ, úvazek 20 % 9 380,00 / měsíc vč. odvodů 20 % 23 měsíců Odborný garant pro začlenění žáků s OMJ bude: - hlavní osoba primárně zodpovědná za integraci

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec

Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec Informace o ukončení projektu Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00218 Zahájení projektu: 1.1.2014 Ukončení projektu: 31.5.2015 Hlavním cílem projektu

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 1 Slovo úvodem Rok 2015 byl druhým rokem, který jsme trávili v nových prostorech. Veřejnost si k nám opět našla cestu a díky přednáškové činnosti, nabídce cvičení a dalším aktivitám

Více

SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ NA TRH PRÁCE

SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ NA TRH PRÁCE SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ NA TRH PRÁCE Mezinárodní konference Sociální podnikání a sociální inovace v praxi Mgr. Markéta Korbelová, Mgr. Zuzana Medňanská 22. listopadu 2017 Zelný trh 1 Brno, 602 00 AGAPO, o.p.s.

Více

Představení kmene. Webové stránky kmene: Fotogalerie:

Představení kmene. Webové stránky kmene:  Fotogalerie: KLM Arapaho Výroční zpráva 2015 Představení kmene Struktura kmene: Náčelník: Zuzana Kluková Ohnivec: Jana Hajduchová Náčelník ROP: Jan Hajduch Pokladník: Irena Malinová Písmák: Zuzana Kluková Webové stránky

Více

Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti organizace

Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti organizace Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva o činnosti organizace PODZÁMČÍ, agentura podpory rodiny a služeb o.p.s. 1.2.2014 1 1 Úvod Cílem naší společnosti je bezpečný a spokojený život dětí svěřených do pěstounské

Více

10 let existence programu Rozumíme penězům

10 let existence programu Rozumíme penězům 10 let existence programu Rozumíme penězům Tisková konference 29. 11. 2016 Program 1. 10 let programu Rozumíme penězům 2. Jak se MONETA Money Bank zapojuje do programu Rozumíme penězům 3. Výsledky průzkumu

Více

Sociální centrum denních aktivit ISKÉRKA za rok 2005

Sociální centrum denních aktivit ISKÉRKA za rok 2005 Závěrečná zpráva k projektu Sociální centrum denních aktivit ISKÉRKA za rok 2005 Název předkládající organizace: Zdravý Rožnov Sídlo: Zemědělská 572, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm telefon, fax, E-mail, www:

Více

občanské sdružení na cestě

občanské sdružení na cestě občanské sdružení na cestě 1 úvodník občanské sdružení na cestě Vážení členové, spolupracovníci, přátelé a donátoři Občanského sdružení NA CESTĚ, rok 2012 nezačal po finanční stránce vůbec růžově, ba naopak.

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 1. Charakteristika organizace Základní škola Bernarda Bolzana o.p.s. byla založena v roce 1997 s hlavní činností v oblasti výchovy a vzdělávání. Od této doby se snaží svoji obecně

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 7. října 2010 9:00 14:00 hodin Kulturní klub u hradeb DUHA

Více