VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Vhled, občanské sdružení Centrum SÁMOVKA, Sámova 6, Praha 10, registrace MV ČR čj: VS/1-1/56481/04-R ze dne Posláním organizace a jejího zařízení, které bylo otevřeno v září 2004, je všestranná podpora a pomoc dětem, dospívajícím i plnoletým mladým lidem, kteří žijí nebo v minulosti pobývali v ústavní péči, v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc či v péči pěstounských rodin. Konkrétní podporu a pomoc naplňujeme prostřednictvím realizace dále uvedených programů, které jsou vytvářeny na míru jednotlivým skupinám dětí a mládeže. Jejich záměrem je: Podpořit je psychicky při překonávání obtížného životního období. Pomoci jim hledat nové zdroje vyrovnanosti a jistot. Učit je novým dovednostem, předat jim nové znalosti a informace potřebné pro zvládnutí prvních kroků samostatného života. Umožnit jim ověřit si nabyté schopnosti v praxi. Bezpečně je vést v období přechodu k samostatné existenci. Učit je rozhodovat se a přijímat odpovědnost za vlastní život a budoucnost. Motivovat je k smysluplnému trávení volného času a hledání nových zdrojů a možností seberealizace. Učit je budovat si kvalitní a bezpečné vztahy. Vážení, rok 2013, k němuž se vztahuje předkládaná výroční zpráva, byl pro naši organizaci rokem změn. Rozhodli jsme se pro ně již na sklonku roku minulého. Důvodem bylo zjištění, že naše práce je zatížena příliš velkým množstvím stereotypů a že naši téměř desetiletou zkušenost lze v některých oblastech již více zúročit. Změny se týkaly zejména programové náplně, ale také podmínek naší práce. V létě 2013 jsme zakončili stávající podobu socializačního a vzdělávacího projektu SOS 18 Příprava na samostatný život. Rozhodnutí bylo významně ovlivněno skutečností, že obdobných projektů je v nabídce neziskových organizací i jiných subjektů velké množství. Děti jsou někdy postupně zapojeny do dvou i tří obdobných programů. Vnímáno z praxe naší služby bydlení, bez následného doprovázení absolventů, které se nám však nepodařilo za 6 let zrealizovat, jsou jejich efekty po čase většinou nevýrazné. A tak, obdobně jako v počátcích naší činnosti, zkusíme znovu hledat místa či témata, kde se podpory v systému péče spíše nedostává.

2 Další plánovanou změnou pro rok 2013 bylo zahájení nového programu Terapeutické školičky pro předškolní děti pobývající v zařízeních pro okamžitou pomoc. Nový program získal nové prostory na pražských Petřinách. Děkujeme za tuto příležitost a vytvoření podmínek pro ni našemu donátorovi. V letním období prošly rekonstrukcí vybrané prostory sídla organizace, ubytovna byla přebudována na 3 nové bytové jednotky, tým programu bydlení dostal nové kancelářské prostory. V září došlo ke změně sídla sociální služby DPC, které se přeneslo z Nuslí na adresu Sámova 6. V objektu Jaromírova v Nuslích byly zachovány částečně bytové jednotky, sloužící jako Startovací byty, a byla zde vytvořena rezervní ubytovací kapacita. Na podzim prošla rekonstrukcí také Neobyčejná galerie, která se proměnila v Café Club. V rámci mini galerijního programu přibyla oproti minulosti prezentace výtvarných děl profesionálů i amatérů. Nově galerie hostí program pro seniory Symbióza. Všem našim klientům a partnerům děkujeme za důvěru, všem našim přátelům děkujeme za podporu a pomoc. Všem našim pracovníkům děkujeme za dobře odvedenou práci. Ing. Dana Malá vedoucí zařízení Centrum SÁMOVKA PROGRAMY Centra SÁMOVKA I. BYDLENÍ v SÁMOVCE Sociální služba Byty na půl cesty je nabídkou bydlení a podpory pro plnoletou mládež, která ukončila pobyt v dětském domově, v pěstounské péči nebo v zařízeních pro okamžitou pomoc. Sociální služba DPC se řídí Zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění Vyhlášky 505/2006. Mladým lidem do věku 26 let, kteří chtějí změnit svou životní situaci k lepšímu a přijmout vyšší míru odpovědnosti, nabízíme v průběhu jednoho roku příležitost získat potřebné schopnosti a dovednosti k tomu, aby se stali soběstačnými a obstáli v samostatném životě. Služba jim to umožňuje prostřednictvím jak dostupného bydlení, tak i podporou při vlastním rozhodování o svých dalších životních krocích a záměrech. Ve službě se klientům individuálně věnuje odborný tým pracovníků, který jim pomáhá: Získat či rozvinout praktické návyky a dovednosti při vedení domácnosti včetně hospodaření s penězi a převzetí zodpovědnosti za své závazky. Najít a udržet si práci nebo studovat. Zvládat kontakty s běžným okolím, zaměstnavatelem, institucemi.

3 Používat důležité společenské normy, které usnadní kontakty s běžným okolím a společenské začlenění. Znát svá občanská práva a dodržovat své občanské povinnosti. Zajistit si vhodné návazné bydlení. Získat náhled na vlastní rizikové chování, umět si říci o odbornou pomoc a vědět kde ji hledat. V průběhu roku 2013 službu BPC zkontaktovalo celkově 56 osob, využilo jí 23 klientů (9 mužů a 14 žen). Služba měla průměrnou obsazenost 82,6 %. Délka pobytu se v průměru v roce 2013 pohybovala na 160 dnech (5,3 měsíce), přičemž nejkratší pobyt trval 35 dní a nejdelší byl celoroční. V průběhu roku 2013 ze všech klientů, kteří byli ve službě, jich 5 studovalo denní studium a dva klienti studovali dálkově při práci. 11 klientů si udrželo práci déle jak tři měsíce a z nich 7 zvládlo mít dlouhodobý pracovní poměr. K nalezení a udržení práce přispíval mimo jiné i Job klub realizovaný v průběhu roku. V roce 2013 odešlo ze služby 15 klientů, z nich 3 do našich Startovacích bytů. V roce 2014 pokračovalo ve službě 8 klientů. Služba se v září přestěhovala do místa sídla poskytovatele do Vršovic, kde byly v průběhu léta pro klienty i pracovníky připravené nově zrekonstruované prostory. V průběhu roku 2013 měla služba BPC stabilní tým pracovníků, do kterého od listopadu přibyl nový člen. Dlouholeté a bohaté zkušenosti s přímou prací byly v reakci na problémy klientů zúročeny v podobě pravidelné preventivní skupiny, která se stala součástí nabídek klubu Pontifex. Další významnou nabídkou služby BPC v Sámovce je možnost individuální terapie. V roce 2013 ji využilo 6 klientů služby. Startovací byty Centrum SÁMOVKA kromě sociální služby Bydlení na půl cesty nadále provozovalo poptávané Startovací byty. Byty jsou určeny pro mladé dospělé, kteří úspěšně zvládli pobyt v BPC a i nadále potřebují určitou míru podpory. Za určených podmínek je mohou využít i klienti, kteří přicházejí z jiných služeb nebo již nějaký čas samostatně žili. V roce 2013 bylo pronajato 5 Startovacích bytů. S jejich klienty soustavně pracovali sociální pracovníci na tom, aby dále posílili své kompetence, a tím i šanci na úplné osamostatnění. Byty typu SATELIT Ty nabízí organizace mladým lidem, kteří dosáhli vyšší míry samostatnosti a přijali cíle, které jsou již výrazně nad obvyklou úrovní cílů sociální služby. Nejčastěji jde o studenty nástavbových oborů (středoškolských a vysokoškolských). V případě jejich dobré spolupráce a úspěšného završení jejich záměrů mají po skončení nájemní smlouvy nárok na významnou část vybavení bytu, který si podle svých představ zařizují za podpory organizace při nástupu do programu. V roce 2013 byly obsazeny 2/3 bytů této úrovně. II. PROJEKT SOS 18 - příprava na samostatný život Socializační a vzdělávací program pro dospívající klienty dětských domovů Projekt SOS 18 pokračoval v roce 2013 svým 5. cyklem. Do poslední třetiny programu zahájeného na

4 podzim 2012 postoupilo 18 mladistvých ze 4 dětských domovů z Horní Čermné, z Radenína, z Plesné a z Nymburka. Pro účastníky byla připravena celkem 4 víkendová setkání v Praze a týdenní prázdninový pobyt v Krkonoších. Pracovní části programu byly zaměřeny zejména na zreálnění představ účastníků o dostupném bydlení, dále na téma hospodaření s penězi, na tvorbu reálných rozpočtů i na rizika zadluženosti. Děvčata a kluci trénovali komunikaci, tentokrát v rámci kontaktů s úřady, hodnotili nabídky práce a vybírali vhodné pracovní pozice, absolvovali další pracovní pohovory. Tak jako v předešlých ročnících projektu byla značná pozornost upřena na přípravu volnočasových programů a na motivaci účastníků k aktivnímu trávení volného času. Oblíbenou konzumaci filmových představení vhodně kompenzovaly tvůrčí aktivity realizované v rámci přidruženého projektu SamARTovka. Ten vznikl ve spolupráci s o. s. Trafačka, s nímž Sámovku dočasně pojí více než společný donátor. Na hudebních dílnách doprovodného programu provázeli děvčata a kluky facilitátor Petr Šušor, beat-boxer En.drů a perkusionista Hugo Tichý. Za jejich podpory vznikla další z hudebních nahrávek projektu, která se stala jednou z cenných trofejí projektu. K těm dalším patřil certifikát o absolvování projektu a nárok na startovné při odchodu z ústavní péče. Při dobrém prospěchu s bonusem 5 tisíc korun. Skupinu účastníků programem provázel tým tvořený pracovníky Centra SÁMOVKA a dobře připravený tým dobrovolníků. Součástí projektu zůstaly i v tomto roce webové stránky které umožňují komunikaci s jeho účastníky. Uživatelé stránek mají možnost soutěžit v pravidelné měsíční soutěži 4+1 nebo využít Poradnu, v rámci které bylo zodpovězeno 31 dotazů. III. PROGRAMY PRO DĚTI z KLOKÁNKŮ Tvůrčí, hudební a pohybové dílny, dramaterapie Nejmladším klientům dětem ve věku od 3 do 12 let, umístěným v pražských zařízeních FOD Klokánek Hostivice, Štěrboholy a Láskova, Chodov nabízí Centrum SÁMOVKA již od svého vzniku pravidelné bloky tvůrčích, pohybových a hudebních dílen. V programu nechyběly ani v roce Tři odpoledne v týdnu byla vždy vyhrazena právě dětem. Malování a jiné výtvarné tvoření, keramika, hudba, zpěv a vedení k rytmu, prvky muzikoterapie a komunikace prostřednictvím hudby to vše dětem nabízela skupina zkušených lektorů. Při tvorbě programu tým zúročil dobrou zkušenost z předchozích let. Jednotlivé činnosti byly účelně propojeny příběhy a pohádkami s tématikou přírodních živlů. Jednotlivá témata děti zpracovávaly netradičními výtvarnými technikami. Stejně tak v pohybové a rytmické dílně děti příběhy hudebně, dramaticky a pohybově prožívaly. Mimo tyto dílny FOD Klokánek využíval také nabídku uceleného bloku dramaterapie, která se konala pravidelně každý čtvrtek v uzavřené skupině dětí. Skupinu vedla PhDr. Kamila Laudová. Realizační tým odborně podporovala dětská psycholožka Mgr. Karolína Kotovská. Program navštívilo v posledním půlroce jeho realizace v součtu 1165 dětí, pro které bylo připraveno 130 dílen. Setkání skupiny dramaterapie bylo uskutečněno celkem 14.

5 Terapeutická školička V září 2013 byl zahájen nový projekt pro předškolní děti nazvaný pracovně Terapeutická školička. Jeho program jsme nabídli dětem dočasně umístěným v zařízení Klokánek Hostivice. Školička je určena pro 8 předškolních dětí, které jsou z různých důvodů obtížně zařaditelné do kolektivu běžné mateřské školky. Děti pravidelně tři dopoledne v týdnu dojíždějí do nového prostoru organizace do Klubu SÁMOVKA, který vznikl v pronajatém a nově zrekonstruovaném prostoru na Petřinách. Cílem programu je pomoci dětem s adaptací na novou životní situaci a nové prostředí, pomoci jim zpracovávat zátěžové a traumatizující zážitky a získat kontinuitu životního příběhu. V sociální oblasti usiluje o získání a upevnění žádoucích návyků, které dětem napomohou s adaptací na běžné školní zařízení a se začleněním do kolektivu vrstevníků. V oblastech výuky je záměrem především posílit vnitřní zdroje dítěte, rozvíjet hrubou a jemnou motoriku, podpořit předškolní přípravu a realizovat aktivity zvyšující pozornost dětí i podporující jejich soustředění a představivost. Program školičky připravuje a realizuje pětičlenný tým, v němž spolupracují odborní pracovníci a zkušení lektoři. Program je zaměřen na předškolní výchovu, pohybovou a rytmickou, hudební, výtvarnou výchovu. Součástí týmu je také psycholog terapeut. Program je vytvářen na míru osmičlenné skupince dětí. Jednotlivým dětem je v rámci programu školičky poskytována pravidelná individuální terapie. Realizační tým spolupracuje s odborným týmem Klokánku i s pečujícími tetami. Součástí realizačního týmu je jeden odborný pracovník FOD. Tým využívá pravidelně případovou supervizi vedenou PhDr. Jaroslavem Šturmou. Náplň programu školičky tvořily kratší programové bloky sestavené na základě předem vybraných a Klokánkem schválených programových prvků a činností. Předškolní přípravu dále doplňovaly: výtvarná činnost, arteterapie, hudební rytmika, dětská jóga, práce s hlasem, zpěv, četba, volná hra, vycházky. Kromě běžného programu ve školičce tým připravil pro děti několik naučných výletů. V průběhu tří a půl měsíců od zahájení programu strávily děti v Terapeutické školičce celkem 34 dnů, což v souhrnu znamenalo 119 hodin intenzivní práce s dětmi. Tělesná a pohybová výchova Aktivita patří do nabídky programů pro klienty FOD Klokánek a je realizována výhradně v zařízení ve Štěrboholích, které má pro program vhodné podmínky. Program probíhá 1x týdně v rozsahu 1 hodiny. Děti jsou rozděleny do dvou věkových skupin 5 7 let a 8 13 let. Program vedou dva kvalifikovaní lektoři, zkušení v práci s dětmi. Cílem programu je rozvoj pohybových schopností dětí, posilování jejich sebedůvěry, překonávání dílčích neúspěchů a vedení ke spolupráci v rámci menších či větších skupin. Toho je dosahováno pomocí různých druhů aktivit. Přes ryze individuální aktivity, kdy se děti snaží zlepšovat své vlastní výkony, po týmové, kde se v menší či větší míře pracuje se sounáležitostí k týmu. Lektoři dávají dětem možnost v určité míře ovlivňovat obsah hodin. Děje se tak jak na základě dohody dětí mezi sebou, tak dohody s lektory. Cílem je rozvoj sociálních dovedností dětí. Vyšší formou sociálního rozvoje u některých starších dětí je jejich příležitostné zapojování mladších dětí do hodin. V rámci zajištění co nejvyšší kvality hodin lektoři využívají odborné konzultace

6 s psycholožkou zařízení Klokánek a případové supervize vedené PhDr. Jaroslavem Šturmou. Obě formy odborných konzultací jsou nedílnou součástí zvyšování kvality práce s dětmi, kdy lektoři lépe reflektují aktuální situaci dětí i jejich individuální potřeby. V roce 2013 proběhlo celkem 26 dílen, na které docházelo 8 až 12 dětí předškolního i raného školního věku. IV. Projekt ZPÍVEJ O 106 Již třetím rokem pokračoval pod křídly Centra SÁMOVKA projekt Zpívej o 106. Zapojeny jsou do něj jednak děti z dětských domovů Radost a Lety Dobřichovice, jednak předškolní děti ze zařízení FOD Klokánek Hostivice a Štěrboholy. Dva pěvecké sbory a dvě dětské skupinky vede zkušená lektorka Zuzana Kropáčová. Setkání všech zapojených dětí s lektorkou probíhají pravidelně 1x týdně. Kromě pravidelných pracovních dílen sbory absolvovaly na jaře víkendové soustředění v jižních Čechách jako odměnu za usilovnou práci v uplynulém školním roce. V předvánočním čase děti vystoupily již na druhém vánočním koncertu, který se tentokrát uskutečnil v Malostranské besedě. Zpestřením letošní sezóny byla realizace 4 tanečních dílen s profesionálním tanečníkem Tomášem Smičkou. Během roku se opět průběžně shromažďoval video materiál ze zkoušek, dílen i koncertu. Děti dostanou před prázdninami 2014 video jako připomínku své usilovné a současně radostné práce. Projekt zaměřený na práci pěveckých sborů přejde na podzim 2014 pod patronaci nově zřízeného spolku Beznot. Přejeme mu i do budoucnosti mnoho úspěchů, dětem mnoho radosti ze zpívání. V rámci projektu Zpívej o 106 bylo v 1. pololetí 2013 realizováno 35 dílen pro děti z Klokánků Štěrboholy a Hostivice. Účastnilo se 4 až 9 dětí. Sbory v dětských domovech se sešly za celý rok 2013 celkem na 65 setkáních. V. DOBROVOLNICTVÍ A PRAXE PRO STUDENTY Od počátku své činnosti organizace spolupracuje s dobrovolníky a praktikanty, kteří se v průběhu let stali důležitými partnery při realizaci vybraných programů. Konkrétně se jedná o program Projekt SOS 18 Příprava na samostatný život a program Tvůrčí dílny pro děti z Klokánků. V roce 2013 s námi spolupracovalo 9 dobrovolníků a 2 praktikanti. V průběhu roku byli dobrovolníci a praktikanti proškolováni k jednotlivým činnostem. Zrealizovali jsme 1 vzdělávací seminář zaměřený na práci s dětmi, které zažily domácí násilí. Jeho dodavatelem bylo o. s. Acorus. Víkendový teambuildingový a vzdělávací výjezd byl zaměřen na téma Vývojové potřeby dětí a mladistvých v ústavní péči. Dále proběhlo 6 přípravných seminářů Projektu SOS 18. Realizační tým pracoval po celý rok pod pravidelnou supervizí, která proběhla 6x v rámci

7 Projektu SOS 18. VI. NEOBYČEJNÁ GALERIE K Centru SÁMOVKA již devět let neodmyslitelně patří Neobyčejná galerie. Jedná se o galerii prezentující výrobky z chráněných dílen a také dětí z některých dětských domovů. Každý všední den od 9:00 do 17:00 si mohou návštěvníci zakoupit originální hand made výrobky za velmi příznivou cenu. V galerii je k vidění vše od koberců přes svíčky, textilní doplňky, šperky, hračky pro děti a mnohé další originální kousky. Kromě radosti z nákupu lze získat příjemný pocit z podpory dobré věci - koupě výrobků přináší příspěvek na provoz chráněných dílen. V roce 2013 v Neobyčejné galerii vystavovalo své výrobky 32 chráněných dílen. Mezi nejoblíbenější patřily výrobky dílny Diakonie Rolnička, Fokus, Letohrádek Vendula, Proutek, Diakonie Čáslav, Práh a další. Na podzim prošla galerie kompletní rekonstrukcí a změnila svou tvář. Část jejího skromného prostoru je vyhrazena na Café Club, kde se nově mohou prezentovat návštěvníkům profesionální i amatérští výtvarníci. Zachován byl, samozřejmě, v omezené míře i prodej výrobků chráněných dílen. Na přání návštěvníků byla rozšířena nabídka i o nové výrobky od profesionálů i tvořících amatérů. VII. SYMBIÓZA KLUB PRO SENIORY Každé liché úterý v měsíci Centrum SÁMOVKA navštěvuje 14 seniorek v rámci programu Symbióza Klub seniorů. Program je věnován seniorům z blízkého domu sociálních služeb Prahy 10. V případě volné kapacity i seniorům z blízkého okolí. Obsahem programu jsou výtvarné a kreativní lekce, které seniorkám vyplňují volný čas, učí je novým technikám a pomáhají s tréninkem jemné motoriky. Mimo to klub slouží jako místo přátelského setkání a odpočinku s šálkem kávy a drobného občerstvení. V roce 2013 se uskutečnilo 22 kreativních lekcí, na kterých se seniorky naučily plést košíky z pedigu, techniku zvanou quilling, tvorbu 3D objektů pomocí nití, práci s twistart papírem, malbu na textil, výrobu barevného písku a spoustu dalších aktivit. Po tvořivém bloku je vždy vyhrazen čas pro posezení u čaje a pro příjemné popovídání o událostech minulých i budoucích. HOSPODAŘENÍ Hospodaření organizace VHLED v roce 2013 probíhalo plně v souladu se stanovami občanského sdružení s cílem naplňovat záměry, pro které bylo založeno. Příjmy OS byly převážně z darů fyzických a právnických osob v souladu s příslušnými zákony a předpisy. Část příjmů ve výši 417 tisíc Kč byla tvořena poplatky za poskytování sociální služby a z podnájmů v rámci programu "Startovacího bydlení". Celkové příjmy činily tisíc Kč.

8 Veškeré výdaje sloužily k pokrytí nákladů na zajištění programů, které OS realizuje v souladu se stanovami organizace v "Centru SÁMOVKA" v Sámově 6, Praha 10 a v DPC v Jaromírově 57, Praha 2 a v Klubu SÁMOVKA Petřiny. Celkové výdaje za rok 2013 činily tisíc Kč a byly tvořeny těmito hlavními položkami: nákup materiálu (provoz kanceláře a DPC, materiál do dílen, el. energie, topení atp.) 620 tisíc Kč; služby (nájemné, ext. dodavatelé služeb - psycholog, supervize, lektoři, terapeuti, účetnictví atp.) tisíc Kč; osobní náklady tisíc Kč; ostatní náklady (startovné, pojištěni atp.) 345 tisíc Kč. PRACOVNÍ TÝM 2013 Ing. Dana Malá vedoucí zařízení Centrum SÁMOVKA statutární zástupce Mgr. Veronika Matoušková vedoucí sociální služby BPC Mgr. Tereza Smělá, Bc. Kristina Chudomelová, Mgr. Jiří Volný sociální pracovníci služby BPC Jana Grohová vedoucí Projektu SOS 18 Bc. Lenka Tomaštíková vedoucí programu Terapeutická školička vedoucí programu Neobyčejná galerie koordinátorka programu Tvůrčích a pohybových dílen BcA. Lenka Matoušková asistentka programu Tvůrčích a pohybových dílen Naďa Ostráková, Pavel Buriánek, Jiří Černý, Rostislav Jakoubek, Rudolf Sýkora, Gabriela Knápková pracovníci noční sužby BPC Milena Raková muzikoterapeutka Mgr. Zuzana Klápšťová výtvarník, pedagog Petr Šušor facilitátor, lektor

9 Zuzana Kropáčová lektorka Bc. Kateřina Mrzenová speciální pedagožka Petr Vítek, Jan Endlicher, Ondřej Šíp lektoři PhDr. Kamila Laudová dramaterapie Mgr. Petra Haasová individuální terapie Bc. Jakub Truneček Projekt SOS 18 Mgr. Martina Frintová Projekt SOS 18 MgA. Zuzana Valenová Symbióza Mgr. Miluše Hentschelová korektury textů Supervize: PhDr. Hana Prokešová Projekt SOS 18 PhDr. Jaroslav Šturma Projekt Terapeutická školička Mgr. Martin Prokeš Služba BPC Mgr. Karolína Kotovská Tvůrčí a pohybové dílny pro Klokánky Mgr. Petr Najman, Mgr. Klára Laurenčíková, Mgr. Alena Svobodová, Mgr. Jakub Vávra Redakční rada Poděkování partnerům a přátelům: Generálnímu sponzorovi Pražské správě nemovitostí, spol. s r.o. Panu Ing. Václavu Skalovi firmě Abalon s.r.o. Manželům Nieblerovým Manželům Belkovým

10 Mgr. Markovi Epsteinovi a Advokátní kanceláři JUDr. R. Dolečka, Markovi Padevětovi, Ivaně Procházkové, Michaele Hůlové i dalším pracovníkům PSN spol. s r.o., Vratislavu Šrámkovi a firmě Propem, Mgr. Janě Řehákové, Ing. Martině Žáčkové, Petrovi Kůrkovi a firmě E-Fractal, PhDr. Haně Prokešové, Mgr. Zuzaně Prouzové ze Společnosti pro rodinu a sexuální výchovu; MgA. Janovi Kalábovi, MgA. Jakubovi Neprašovi, MgA. Michalovi Cimalovi, MgA. Matějovi Hájkovi, MgA. Terezii Honsové, Bc. Blance Čermákové z o. s. Trafačka i všem jejich přátelům, kteří nám pomáhali a pomáhají, manželům Neprašovým, Hugovi Tichému, Dance 2xs v čele s Ivankou Hannichovou, společnosti Kaufland, a.s., Ondrovi Havlíkovi, BcA. Josefovi Rosenovi, Jitce Říčanové a členům společnosti Divadelta. Děkujeme našim dobrovolníkům: Máje Kuczmannové, Beatrici Puchingerové, Julii Russ, Stanislavě Ucheatkine, Lukášovi Malečkovi, Lindsey Elms, Ondřejovi Hrubešovi, Pavlovi Fryblíkovi, Arwě Salmanové. Centrum SÁMOVKA Vhled, o. s. Sídlo organizace: Sámova 6, Praha 10 Kancelář: Byty na půl cesty, Klub Pontifex: , , Pracoviště: Jaromírova 57, Praha 2 Startovací bydlení Web:

KATALOG DOBROVOLNICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

KATALOG DOBROVOLNICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LATA PROGRAMY PRO OHROŽENOU MLÁDEŽ www.lata.cz KATALOG DOBROVOLNICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ v organizacích pracujících s dětmi a mládeží na území Prahy Projekt Mladí mladým byl finančně podpořen

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej.

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Sri Chinmoy POSLÁNÍ A PROGRAM SDRUŽENÍ 3 STRUKTURA SDRUŽENÍ A KONTAKTY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. VZbaobabactualised.indd 1 3.7.2009 8:08:51

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. VZbaobabactualised.indd 1 3.7.2009 8:08:51 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 VZbaobabactualised.indd 1 3.7.2009 8:08:51 VZbaobabactualised.indd 2 3.7.2009 8:08:51 Obsahvýroční zprávy 2008 Úvodní slovo 5 Historie sdružení 6 Poslání, cílová skupina a cíle 7 Struktura

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

Lidé. Vážené dámy, vážení pánové, přátelé,

Lidé. Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, výroční zpráva Ratolest brno 211 Poslání RATOLEST BRNO, o. s., je brněnská nestátní nezisková organizace založená v roce 1995. Naším posláním je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB

komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB Praha 2008 komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 2 NEPRODEJNÉ V roce 2008 pro MČ Praha 7 vydal Kulturní dům

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012 Základní škola Louny Školní 2426, 440 01 Louny, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012 předkládá Mgr. Věra Benešová ředitelka základní školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více