VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA

2 Sídlo: Malé náměstí 12, Praha 1, tel./ fax: , GSM: červen, 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci neziskových organizací. Hana Prchalová, tajemnice

3 POSLÁNÍ NADACE AUXILIA Auxilia je nadací pro rozvoj a stabilitu neziskových organizací a jejím cílem je profesionalizace těchto organizací. ORGÁNY NADACE Správní rada Marek Šedivý, předseda správní rady Martin Hrehovčík, místopředseda správní rady, Market Vision s.r.o., Praha Dita Tlustá, Oracle Czech ČR s.r.o., Praha Miloš Mach, Siemens s.r.o., Praha Soňa Daubner, Semma s.r.o., Praha Lukáš Novák, Q and A s.r.o., Praha Dozorčí rada Libor Novák, místopředseda představenstva, Czech Credit Bureau a.s., Praha JUDr. Lenka Deverová, advokátka, První poradenská o.p.s., Praha Ing. Aleš Černý, ředitel pobočky, ČSOB Private Banking, Praha HLAVNÍ CÍL A HISTORIE KAMPANĚ Hlavním cílem Nadace Auxilia je získávat a poskytovat prostředky na podporu rozvoje občanské společnosti a neziskových organizací v České republice, na propagaci činnosti neziskových organizací a na profesní přípravu jejich pracovníků Vznikla Nadace Informační centrum nadací (ICN) a jiných neziskových organizací na základě dohody učiněné na Stupavské konferenci nadací a jiných neziskových organizací Nadace ICN se stává jediným zástupcem ČR v Orpheus Civil Society Network mezinárodní síti neziskových organizací Vzniklo první regionální centrum Nadace ICN při Okresní knihovně v Olomouci. Došlo k osamostatnění projektu občanských poraden, který započal a rozvinul se pod hlavičkou Nadace ICN a následně vzniklo Sdružení pro vybudování sítě občanských poraden V Hradci Králové, Strakonicích a Českém Krumlově vznikají další regionální centra Nadace ICN. Nadace ICN se stala prostředníkem pro rozdělování grantů z německé Nadace Roberta Bosche. Byl realizován první ročník celonárodní kampaně 30 dní pro neziskový sektor. 3

4 1999 Z Nadace ICN vznikají dvě samostat- GRANTOVÁNÍ NADACE A: Rozdělení výnosů z nadačního jmění né organizace Informační centrum neziskových organizací, o.p.s. a Nadace ICN Aktivity nadace se zužují na hospodaření s nadačním jměním, které bylo posíleno o příspěvek z NIF V rámci projektu Srdce na dlani, Hospodaření s výnosy z příspěvku NIF se řídilo smlouvou s Fondem národního majetku, která nadaci pro rok 2008 zavazuje k rozdělení nejméně 80 % těchto výnosů který vznikl díky firmám Dell Computer třetím osobám v souladu s pravidly, které jsou součástí Statutu Nadace Auxilia. s.r.o. a Oracle Czech s.r.o. na podporu vybraných dětských domovů, nadace rozdělila věcné a finanční dary třem dětským domovům Společně se společností Pfizer ČR Nadace poskytla technickou podporu 20ti organizacím Na základě spolupráce s Metrostav a.s. vzniká nový charitativní projekt Společně Správní rada Nadace Auxilia vyčlenila z celkových výnosů roku 2007 (56 766,00 Kč) na nadační příspěvky Kč, což je 81,03 % z výnosů. Zbytek, tj. 18,97 % z výnosů (10 766,00 Kč) použila nadace na provozní náklady. podporujeme. Projekt založil Metrostav a.s. s cílem pomoci nestátním neziskovým organizacím a lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Oblast podpořená ve veřejném výběrovém řízení v roce 2008 Téma: Propagace neziskové organizace a jejích aktivit, konkrétně tvorba katalogů PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM A PARTNERŮM Nadace Auxilia děkuje všem firmám a jednotlivcům za podporu výrobků Příjemci nadačních příspěvků z výnosů nadačního jmění za rok 2008 Propagace neziskové organizace a jejích 4

5 aktivit, konkrétně tvorba katalogů výrobků Proutek o.s., Kardašova Řečice, účel podpory: Katalog výrobků chráněných dílen o.s. Proutek, výše podpory ,- Kč Naděje o.s., pobočka Otrokovice, účel podpory: realizace projektu Ukaž, co dokážeš a inspiruj ostatní, výše podpory ,- Kč Farní charita Praha 1 Nové Město, účel podpory: Prodejní katalog výrobků výtvarného ateliéru FCH, výše podpory: 8.000,- Kč B: Rozdělení finančních darů v uzavřeném řízení Projekt Společně podporujeme založil Metrostav a.s. s cílem pomoci nestátním neziskovým organizacím a lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Na každém golfovém hřišti byla vybrána jedna charitativní jamka se soutěží nearest to the pin. Pozvaní hosté dostali možnost společně s Metrostavem a.s. podpořit vybraný charitativní projekt/organizaci. Předem byla stanovena pravidla charitativní jamky. Každý hráč měl šanci vsadit proti společnosti Metrostav a.s., že na jednu ránu zasáhne green charitativní jamky. Pokud se hráči podařilo na první pokus zasáhnou green, Metrostav minimálně zdvojnásobil jeho sázku. Díky spojení zápalu pro hru a zájmu pomáhat ze strany Metrostavu a.s. a jednotlivých hráčů byly podpořeny organizace: Oblastní charita Červený Kostelec, částkou ,- Kč na financování nákupu polohovacích postelí a lineárních dávkovačů na opiáty uživatelům služeb Hospice Anežky České. Městská charita České Budějovice, denní centrum Domino částkou ,- Kč na nákup počítačového vybavení. Občanské sdružení Pasant, Česká Lípa částkou ,- Kč na úhradu nákladů spojených s poskytováním terapie drogově závislým. Dětské krizové centrum, Praha částkou ,- Kč na úhradu provozních nákladů, technického vybavení a hraček specializovaných na odbornou pomoc dětem týraným, zneužívaným, zanedbávaným v závažných situacích. 5

6 GRANTOVÁNÍ V ROCE 2008 CELKEM druh daru z výnosů nadačního jmění uzavřené řízení Společně podporujeme Celkem finanční dary ,- Kč ,- Kč ,- Kč DALŠÍ ČINNOST NADACE V ROCE 2008 Ve spolupráci s Nadací Auxilia proběhly v Praze a Olomouci odborné semináře na téma Jak posilovat udržitelnost neziskových organizací. Semináře byly složeny ze dvou workshopů. Strategický marketing pro české neziskovky vedla Deborah Edward, Univerzity of Texas, Austin, U.S.A. a Jak zvýšit výkonnost týmu v organizaci PaedDr. Olga Medlíková. Vzdělávání se v Praze a Olomouci zúčastnilo celkem 92 lidí z neziskových organizací. Společný projekt Srdce na dlani, který vznikl díky firmám Dell Computer, s.r.o. a Oracle Czech, s.r.o. na podporu vybraných dětských domovů se v roce 2008 osamostatnil. Vznikl Nadační fond Srdce na dlani a pokračuje ve svém poslání. 6

7 NADAČNÍ JMĚNÍ NADACE AUXILIA Zapsáno v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl N., vložka 66, dne druh jmění částka uložení výnosy za rok 2008 výnosy v % NIF ,00 Balanční fond nadací ŽB Trust , 00 0, ,00 Nadační fond ČSOB , 00 0,70 základní jmění ,00 Nadační fond ČSOB 4 030, 00 0,70 824,00 Balanční fond nadací ŽB Trust 13,82 1,70 Celkem , , 82 0,71 DALŠÍ MAJETEK NADACE AUXILIA Soubor uměleckých děl v celkové odhadnuté hodnotě Kč. VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY NADACE AUXILIA Dozorčí rada se podrobně seznámila s vedením účetnictví Nadace Auxilia, s rozvahou k a s výsledovkou hospodaření a s grantovými procesy nadace. Na základě všech svých zjištění vyslovuje dozorčí rada Nadace Auxilia souhlas s hospodařením za rok 2008 bez výhrad. 7

8 ZPRÁVA AUDITORA 8

9 ROZVAHA k AKTIVA Stálá aktiva Počet kusů Hodnota k Cenné papíry NIF - PI Hodnota k Hodnota k přecenění Hodnota k přecenění Hodnota k přecenění Cenné papíry NIF - ČSOB Hodnota k Hodnota k přecenění Hodnota k přecenění Hodnota k přecenění Cenné papíry NICN - ČSOB Hodnota k Hodnota k přecenění Hodnota k přecenění Hodnota k přecenění Cenné papíry NICN PI Cenné papíry NICN PI Umělecká díla Stálá aktiva celkem Oběžná aktiva pokladna bankovní účty odběratelé Oběžná aktiva celkem AKTIVA CELKEM

10 PASIVA Vlastní zdroje nadační jmění NICN - CP ČSOB nadační jmění NICN - CP ČSOB nadační jmění NICN - CP Pioneer 824 Investments Nadační jmění celkem nadační jmění NIF - CP Pioneer Investments nadační jmění NIF - CP ČSOB Příspěvek NIF celkem umělecká díla Ostatní majetek celkem oceňovací rozdíly z přecenění majetku hospodářský výsledek roku Nerozdělený zisk z minulých let Celkem Vlastní zdroje celkem Cizí zdroje dodavatelé 835 závazky vůči zaměstnancům zúčtování s institucemi soc a zdr. zabezpečení 10

11 daň z příjmu -95 zálohová daň 825 výdaje příštích období Cizí zdroje celkem Cizí zdroje celkem PASIVA CELKEM V Praze dne Táňa Lidová, účetní Za správní radu Ing. Marek Šedivý, předseda správní rady 11

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2011 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2011 str. 1 Výroční zpráva 2011 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel.

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel. Výroční zpráva ISBN 978-80-86423-19-7 Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1 www. tel.: +420 224 239 876 bankovní spojení: 204 207 265 / 0300 (v případě, že Neziskovky.cz chcete finančně

Více

Obsah 3 SLOVO PREZIDENTA 4 O AVPO 6 AVPO V ROCE 2012 10 FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE 15 KONTAKT 4 SEZNAM ČLENŮ AVPO K 31. 12. 2012

Obsah 3 SLOVO PREZIDENTA 4 O AVPO 6 AVPO V ROCE 2012 10 FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE 15 KONTAKT 4 SEZNAM ČLENŮ AVPO K 31. 12. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah 3 SLOVO PREZIDENTA 4 O AVPO 4 SEZNAM ČLENŮ AVPO K 31. 12. 2012 5 PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ ČLENSTVÍ V AVPO 5 VÝHODY ČLENSTVÍ V AVPO V ROCE 2012 6 AVPO V ROCE 2012 6 PARTNEŘI AVPO V

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy Výroční zpráva 2013 Nadace Divoké husy Obsah 4 Úvodní slovo 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 7 Kdo jsme 8 Lidé v Nadaci 11 Benefice s Divokými husami 13 Podpora v roce 2013 14 Schválené projekty v roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. Informační středisko Mikuláš, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Zpracováno v souladu s 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech 1 Obsah: I. INFORMACE O SPOLECNOSTI 1. Poslání a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE roku 2007 OBSAH NADAČNÍ FOND PRO MÍSTNÍ KOMUNITU 2 NAŠE ČINNOST 2 NAŠI DÁRCI A PARTNEŘI 3 ROK 2007 4 FONDY 4 DALŠÍ AKTIVITY 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 6 KONTAKTY 7

Více

Asociace veřejně prospěšných organizací Výroční zpráva 2010

Asociace veřejně prospěšných organizací Výroční zpráva 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMACE O AVPO Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) od roku 2010 sdružuje a podporuje neziskové organizace mezi jejichž hlavní priority patří transparentnost a profesionalita

Více

Výroční zpráva - 2003 -

Výroční zpráva - 2003 - Nadace Divoké husy Výroční zpráva - 2003-1 Vážení přátelé, Nadace Divoké husy předkládá zprávu o své činnosti za rok 2003. Tento rok byl pro nadaci, přes všechny úspěchy, poznamenán úmrtím předsedy správní

Více

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 09 Obsah 09 Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 Zasedání Správní rady v roce 2010 ve složení (zleva): Ing. Miroslav Weis, Bc. Radek Vonka, Ing. Vladislav Raška,

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

Správní rada Nadace Dobré dílo

Správní rada Nadace Dobré dílo Výroční zpráva za rok 2007 spadá do období, kdy se Nadace Dobré dílo ohlíží za uplynulými 15 lety své činnosti. Rok 2007 se tak zařadil mezi úspěšné roky v této linii, kdy se naše nadace stala pevnou součástí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

1) Poslání Společnosti

1) Poslání Společnosti Výroční zpráva 2014 Obsah 1) Poslání Společnosti...1 2) Historie Společnosti... 2 3) Lidé ve Společnosti... 2 4) Činnost Společnosti... 3 5) Dárci, partneři a spolupracovníci... 14 6) Kontakty... 15 7)

Více

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele...

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele... 200 V 5 ýroční zpráva obsah Poslání Nadace Eurotel.......................... 1 Úvodem.............................................. 2 Slovo zřizovatele................................ 6 Lidé v Nadaci....................................

Více

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 celý rok 2009 byl ve znamení oslav 20. výročí obnovení činnosti Diakonie ČCE. Byl také rokem velkých změn personálního obsazení v našich organizacích, protože čtyři naše kolegyně

Více

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 MOTTO: PROČ ŽIJEME, KDYŽ NE PROTO, ABYCHOM SINAVZÁJEM USNADŇOVALIŽIVOT? (George Eliot) Milí přátelé, zase uplynul jeden rok, jehož výsledky

Více

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. 8 Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 Druh obecně prospěšných služeb... 4 Placené fakultativní služby...

Více

je nestátní nezisková organizace,

je nestátní nezisková organizace, V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 je nestátní nezisková organizace, zaměřená na odbornou pomoc lidem s vážným duševním onemocněním, jako je schizofrenie a další duševní

Více

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002 I. Úvodní slovo Rok 2001 byl Organizací spojených národů vyhlášen jako Mezinárodní rok dobrovolníků. Považuji za významné, že mezi všemi v úvahu připadajícími tématy vybralo valné shromáždění OSN právě

Více

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr. Výroční zpráva 2013 Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.cz Vážení přátelé, dovolte mi v této výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Výroční zpráva Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci 2008

Výroční zpráva Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci 2008 Výroční zpráva Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci 2008 Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci Revoluční 1003/3, Praha 1, 110 00 Tel. +420 221 803 253 Fax: + 420 221 803 254 info@krasapomoci.cz www.krasapomoci.cz

Více

Ratolest Výroční zpráva 2011

Ratolest Výroční zpráva 2011 Ratolest Výroční zpráva 211 Vážení přátelé, v roce 211 jsme vstoupili do dvacátého prvního roku existence střediska Ratolest. Byl pro nás rokem náročným, protože jsme se museli vyrovnat s finančními problémy

Více

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Úvodní slovo zakladatelů Milí přátelé, v uplynulém roce jsme si prošli hlubokou krizí, následným oživením a pozitivním vývojem,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 ELPIDA, nadační fond Bartolomějská 11 PRAHA 1 IČ 26705753 zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle N, vložka 454 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 2 I.

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2014

Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Konsolidovaná výroční zpráva 2014 www.gemoney.cz infolinka 844 844 844 , Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedy představenstva 1 OBSAH 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Základní

Více

Nadační fond obětem holocaustu. Výroční zpráva 2009

Nadační fond obětem holocaustu. Výroční zpráva 2009 Nadační fond obětem holocaustu Výroční zpráva 2009 Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Úvodní slovo předsedy správní rady Poslání a činnost Nejvýznamnější události v roce 2009 Grantové programy

Více