Agitační plakáty. 1. úkol Co byste doplnili jako text k těmto plakátům? K čemu mohly vyzývat? (viz obrázky) 2. úkol Co je to agitace?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Agitační plakáty. 1. úkol Co byste doplnili jako text k těmto plakátům? K čemu mohly vyzývat? (viz obrázky) 2. úkol Co je to agitace?"

Transkript

1 Příloha I

2 Agitační plakáty 1. úkol Co byste doplnili jako text k těmto plakátům? K čemu mohly vyzývat? (viz obrázky) 2. úkol Co je to agitace? (viz text) 3. úkol Co znamená zkratka ROSTA? Co to bylo za organizaci? ROSTA = 1

3 životopis Vladimir Vladimirovič Majakovskij Slovníček pojmů agitace ( ) Ruský malíř, básník a jeden ze zakladatelů ruského futurismu. Psal i divadelní hry, filmové scénáře a literaturu pro děti. V době občanské války se angažoval ve státní zpravodajské agentuře (ROSTA). V tvorbě byl ovlivněn socialistickým realismem. občanská válka Okna ROSTA ROSTA socialistický realismus Poznámky Seznam použité literatury a obrázků GLANC, Tomáš a Jana KLEŇHOVÁ. Lexikon ruských avantgard 20. století. 1. vyd. Praha: Libri, 2005, 375 s., [12] s. obr. příl. ISBN Страницы истории. Тасс информационное агенство России [online]. [cit ]. Dostupné z: Окна РОСТА. Владимир Владимирович Маяковский [online] [cit ]. Dostupné z: Obrázek 1, 2 MAJAKOVSKIJ, Vladimir Vladimirovič. Majakovskij výtvarník. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1954, 142 s. Obrázek 3 2

4 obrázky k úkolu č. 1 Soudruhu! Hleďte s obavami do té tlamy! Abychom nepadli nikdy v tlamu tuhletu, semkněme se, upevněme vládu sovětů! Než bychom po městě chodili, dlažbu kazíce, prvního máje spravíme ulice. zdroj MAJAKOVSKIJ, Vladimir Vladimirovič. Majakovskij výtvarník. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1954, 142 s. 3

5 text k úkolu č. 2 AGITKA Agitkou se podle ruského vzoru nazývá drobné literární dílo, jehož autor dává jednoznačně najevo svou tendenci, chce na čtenáře, nebo posluchače či diváky, působit agitačně (latinsky agitare = podněcovat, povzbuzovat) a získat je pro určitou, zpravidla politickou ideu. Agitka může mít třeba i formu skeče, ale zpravidla to bývá úderná lyrická báseň rétorické povahy. Horlivě psával agitky pro správnou věc V. V. Majakovskij. zdroj KARPATSKÝ, Dušan. Malý labyrint literatury. 3., dopl. vyd. Praha: Albatros, 2001, 671 s. Klub mladých čtenářů (Albatros). ISBN myšlenková mapa Jaká je funkce agitačního plakátu? Agitační plakát 4

6 text k úkolu č. 3 1) РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО (РОСТА) сентября 1918 года Президиум ВЦИК принимает Постановление о слиянии Петроградского телеграфного агентства и Бюро печати при ВЦИК. Президиум постановляет, что "новое учреждение должно называться Российским Телеграфным агентством при Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете. Сокращенное название - РОСТА". РОСТА становится " центральным советским информационным органом для всей Российской Социалистической Федеративной Советской Республики". Как информационный орган союзной республики РСФСР РОСТА просуществует до 1935 года 2) "Окна РОСТА" Окна РОСТА "Окна РОСТА", точнее "Окна сатиры РОСТА" - плакаты, создававшиеся в годах советскими художниками и поэтами, работавшими в системе Российского телеграфного агентства (РОСТА). "Окна РОСТА" самобытный вид агитационно-массового искусства, возникший в период Гражданской войны и военной интервенции Острые, доходчивые сатирические плакаты с краткими, легко запоминающимися стихотворными текстами разоблачали врагов молодой Советской республики, освещали злободневные события, иллюстрировали телеграммы, передававшиеся агентством в газеты. Плакаты, за исключением первых, нарисованных от руки, выполнялись и размножались с помощью трафарета до 150 и более экземпляров, затем выставлялись в витринах в Москве и др. городах. В "Окна РОСТА" широко использовались традиции лубка и раёшника и т.д. Рисунки "Окна РОСТА" (в сериях до 12 на одном листе) отличались подчёркнутой простотой и лаконизмом изобразительных средств (выразительность силуэтов, раскраска в 2 3 цвета). Первое "Окна РОСТА" исполнил в октябре 1919 М.М.Черемных. Затем к нему присоединились В.В.Маяковский, создававший яркие, меткие рисунки и подписи, а также И. А. Малютин, Д.С.Моор и др. Подобные "окна" выпускались также в Петрограде (Л. Г. Бродаты, В. В. Лебедев, А. А. Радаков и др.), на Украине (Б. Е. Ефимов и др.), в Баку, Саратове и др. городах. "Окна РОСТА" сыграли значительную роль в становлении советского изобразительного искусства. Вопросы к тексту 1) Что обозначает сокращение РОСТА? 2) Когда РОСТА воыникла? 3) Что такое Окна РОСТА? 4) Как можно описать плакаты, которые возниклы в рамках Окна РОСТА? (Опишите части, темы, формы ) zdroje Страницы истории. Тасс информационное агенство России [online]. [cit ]. Dostupné z: Окна РОСТА. Владимир Владимирович Маяковский [online] [cit ]. Dostupné z: 5

7 Doporučení pro učitele hodina ruského jazyka/ výtvarné výchovy ročník SŠ (gymnázia) ruský jazyk Žáci se seznámí s agitačními plakáty, které vytvářel V. Majakovský. V 1. úkolu, aniž by viděli původní znění plakátů, zkusí vymyslet vlastní text, k čemu by plakáty mohly vyzývat. Pak je porovnají s originálem a učitel vysvětlí, k čemu plakáty sloužily a co to je agitace. Pak budou studenti pracovat s textem o zpravodajské agentuře ROSTA. výtvarná výchova Žáci už vědí, co je to agitační plakát a jakou měl funkci v SSSR. Agitační plakát většinou vyzýval k nějakému postoji či chování. Žáci se zamyslí nad chováním, či způsoby které se jim nelíbí (chování spolužáků a okolí k nim samotným, společenský postoj, problém apod.). Vytvoří agitační plakát, který to, co jim vadí, bude negovat. 6