HOBBYS, FREIZEIT, FREUNDE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HOBBYS, FREIZEIT, FREUNDE"

Transkript

1 Hobbys Freizeit Freunde CO SE NAUČÍŠ E5 říci, co rád/a děláš popsat své koníčky mluvit o koníčcích svých kamarádů napsat jednoduchý pozvánku něco navrhnout druhým, k návrhu se vyjádřit mluvit o ročních obdobích a měsících jung braun Basketball spielen Sport nett kochen Musik Klavier spielen Eis lieben Musik lieben gut schwimmen gern lachen 10 Ball mit Lego spielen Ich mache am liebsten Gymnastik. E5 1 Hör zu und rate mal. Wer auf dem Bild ist Steffi? Wer sind Mario, Dany und Silke? Vergleiche deine Tipps mit deinen Mitschülern. Poslouchej a odhadni: Kdo na fotografii je Steffi? Kdo jsou Mario, Dany a Silke? Porovnej své tipy (v češtině) se svými spolužáky. 55 DMM1_UC_s01-xx.indd :11

2 1 Wer bin ich? Kdo jsem? Ë PS E5 1 E5 2 Hör dir den Text über Steffi und ihre Clique noch einmal an und verbinde die Aussagen mit Namen. Poslechni si text o Steffi a její partě ještě jednou a přiřaď výpovědi k osobám. Proč je pro nás volný čas důležitý? Jaký je rozdíl mezi aktivním a pasivním odpočin kem? Kterému dáváš přednost ty? Steffi Mario Dany Silke A Ich komme aus Italien und spiele Basketball. B Ich lebe nicht in Prag. 2 Richtig oder falsch? Správně nebo chybně? E5 3 Hör noch einmal zu und entscheide: Poslouchej ještě jednou a rozhodni: 1. Die Schwester von Mario heißt Steffi. 2. Mario schreibt gern Rezepte. 3. Dany lebt nicht in Hamburg. 4. Silke wohnt in Italien. 3 Meine Hobbys Moje koníčky Ë PS E E5 4 C Ich bin 15 und koche gerne. D Ich spiele Gitarre. a) Hör zu und sprich nach. Poslouchej a opakuj. Tennis spielen Fotografieren Musik hören Telefonieren Computerspiele spielen Klettern Kochen Wandern Klavier spielen Fußball spielen Znáš písničky o zálibách a o kamarádství? Mohou být v jakémkoli jazyce. (Např. Cyklistika od Jaromíra Nohavici ) TIP VŠIMNI SI telefonieren telefonovat (das) Telefonieren telefonování V němčině se často používají takzvaná zpodstatnělá slovesa, která se píší s velkým písmenem a jsou rodu středního. Ve větě je používáme bez členu. Mein Hobby ist Telefonieren. b) Was machst du am liebsten? Co děláš nejraději ty? Ë PS E Am liebsten koche ich. Am liebsten ich. Am liebsten spiele ich Computerspiele. Am liebsten ich. Ich fotografiere am liebsten. Ich am liebsten. Telefonierst du gern mit Klara? du gern? Ich gern und am liebsten spiele ich. 4 Partnerspiel Hra ve dvojicích Spiel Dialoge mit deinem Partner/deiner Partnerin und variire. Obměňuj dialogy a zahraj je se svým spolužákem/spolužačkou. Spielst du gern Klavier? Ja, klar. Klavier spiele ich am liebsten. Nein, am liebsten fotografiere ich. Und du? ZAPAMATUJ SI gern = rád am liebsten = Která slovíčka vztahující se k volnému času již znáš z jiných jazyků? Dokážeš odhadnout, co znamená: Gitarre, Klavier, Basketball, Fußball, chatten, skypen, online sein, super, cool? 56 DMM1_UC_s01-xx.indd :11

3 5 Hobbys in unserer Familie Koníčky v naší rodině a) Lies den Dialog mit deinem Mitschüler/deiner Mitschülerin. Přečti rozhovor se svým spolužákem/svojí spolužačkou. Welche Hobbys haben deine Eltern? Mein Vater spielt Fußball und hört gern Musik. Meine Mutter mag Yoga. Wir haben auch einen Hund. Wie heißt euer Hund? Er heißt Luki und ist sehr nett. Wir spielen oft zusammen. Und was macht deine Schwester gern? Hat sie auch Tiere? Ihr Hobby ist Karate und sie schwimmt auch gern. Ihr Papagei heißt Lori. Und was macht ihr alle zusammen? Unser Hobby ist Reisen und Radfahren. Variiere. / Obměňuj (tučně vytištěná slova). b) Ergänze die Tabelle. Doplň tabulku. GRAMMATIK Ë PS E ZOPAKUJ SI Přivlastňovací zájmena er sie es wir ihr sie Sie mein dein sein ihr sein unser euer ihr Ihr Bruder seine ihre seine unsere euere ihre Ihre Schwester sein ihr sein Baby Připomeň si, jak se v němčině řekne můj a tvůj pro všechny rody. Vyber si jednoho člena rodiny a napiš o něm, co dělá rád, jak tráví volný čas. c) Hör zu und mach mit. Poslouchej a přidej se. E5 5 d) Übersetze schnell. Překládej rychle. ihr Hobby sein Hobby seine Freundin ihre Lieblingsfarbe unser Hobby unsere Schule euer Hobby eure Oma moje maminka jeho maminka naše sestra její sestra můj bratr tvůj bratr vaše dítě naše dítě její miminko jeho koníček můj den náš den její kytara 6 Was wissen wir über Dany und Silke? Co víme o Danym a o Silke? Beschreibe Dany und Silke nach ihren Steckbriefen. Ergänze nach dem Hörtext auf Seite XX. Popiš Danyho a Silke podle jejich profilů. Doplň podle poslechového textu na straně XX. Sein Vorname ist Dany. Sein Familienname Steckbrief II. Steckbrief ef I. Name Familienname Silke JÖRGEN Name Familienname Dany MAYER Hobbys?, Reiten, Lesen Hobbys?, Computerspiele, Schwimmen Lieblingsfarbe Lieblingsessen orange Salat Lieblingsfarbe blau Lieblingsessen Pizza 57 DMM1_UC_s01-xx.indd :11

4 7 Rate mal! Wer ist das? Hádej! Kdo je to? Napiš svůj vlastní profil podle cvičení 2. Profily si ve třídě vyměňte. Každý popíše jednoho ze spolužáků podle profilu, který dostal. Neuvádějte jeho/její jméno. Ostatní se pokusí uhodnout, o koho se jedná. Das ist Michal. Seine Hobbys sind Essen und Malen. Er spielt gerne Tennis. Seine Lieblingsfarbe ist braun und sein Lieblingsessen ist Eis. Wer ist das? TIP ZOPAKUJ SI Lieblings + die Farbe = die Lieblingsfarbe = oblíbená barva die Lieblingsnummer = das Lieblingstier = Ja./Nein. 8 Pantomime mit Hobbys Pantomima s koníčky Spiele/Spielt zu zweit Pantomime. Zahraj/Zahrajte ve dvou pantomimu. Spielt ihr Tennis? Pantomima je divadelní způsob projevu, kdy herci používají mimiku a gestikulaci. Mohou využít i prvky tance, nesmí však používat hlas. 9 Was machen wir heute? Co dnes podnikneme? Sport je důležitý pro udržení se v dobré fyzické i psychické kondici. Pohyb by nám měl přinášet především radost, zvyšovat naši obratnost a posilovat naše sebevědomí. Co přináší sport tobě? Znáš nějaké úspěšné sportovce? Co znamená fair play? E5 5 Spiele kurze Dialoge. Zahraj krátké dialogy. Hi. Was machen wir heute? Gehen wir schwimmen? Tolle Idee. Gerne! Lieber nicht, es ist sehr kalt heute. Ach, Mensch! OK. Dann vielleicht klettern? Super! Machen wir. Na dann. OK. Variiere. / Obměňuj (tučně vytištěná slova). Výrazy Cool!, Klasse!, Toll! vyjadřují nadšení. Dokážeš najít další podobné výrazy? 58 DMM1_UC_s01-xx.indd :12

5 10 Laura Ë PS E E5 6 a) Hör zu und lies den Text über Laura. Poslechni si a přečti text o Lauře. Das ist Laura. Sie ist 14 und besucht die Luther-Schule in Brno, die Klasse 8a. Laura ist sehr sportlich sie macht Gymnastik, spielt Basketball, joggt, klettert und am liebsten schwimmt sie. Sie kocht auch gerne. Ihr Lieblingstag ist Samstag. Am Samstag hat sie zwei Stunden Schwimmtraining. Ihr Trainer ist streng, aber sehr nett. Er meint, Laura gewinnt bald eine Medaille im Schwimmen. Pokud budeš např. při zranění při sportu potřebovat první pomoc, použiješ tísňové volání Notruf. Ve všech státech EU vytočíš stejné tel. číslo. Víš, které to je? b) Richtig (R) oder falsch (F)? Je to správně, nebo chybně? 1. Laura besucht eine Schule in Tschechien. 2. Laura spielt am liebsten Basketball. 3. Ihr Trainer ist streng. 4. Ihr Trainer ist nicht nett. TIP ZOPAKUJ SI Přídavná jména v přísudku mají v němčině vždy stejný tvar bez koncovky. Jan ist schnell. Jan je rychlý. Jana ist schnell. Jana je rychlá. E5 7 c) Stell dir vor, du bist Laura. Hör dir die Fragen der Reporterin an und beantworte sie nach dem Text. Představ si, že jsi Laura. Poslechni si otázky reportérky a zodpověz je podle textu cv. 10 a). Hallo, Laura! 11 SPRECHEN ÜBEN: ei ie Hör zu und sprich nach. Poslouchej a opakuj. E5 8 ei: eins zwei drei heißen schreiben reiten mein dein Heinz heißt Heinz Mein Papagei heißt Heinz. Meike Katze Meike Heißt deine Katze Meike? ie: vier sieben Klavier spielen Brief wie Sophie fotografieren telefonieren Auf Wiedersehen! Dieter Wie geht s? Wie geht s, Dieter? Computerspiele Computerspiele spielen Sie spielen gern Computerspiele. 59 DMM1_UC_s01-xx.indd :12

6 12 Jahreszeiten und Monate Roční období a měsíce Ë PS E a) Sieh dir die Bilder an und ordne zu. Prohlédni si fotografie a přiřaď k nim roční období. ZAPAMATUJ SI Všechna roční období, měsíce i dny v týdnu jsou v němčině v rodě mužském. A im Frühling B im Sommer C im Herbst D im Winter b) Was ist typisch? Ordne den Jahreszeiten und Monaten zu. Du kannst mit dem Wörterbuch arbeiten. Co je typické? Přiřaď k jednotlivým ročním obdobím a měsícům. Můžeš pracovat se slovníkem. Rad fahren Schnee warm Skateboard fahren wandern Weihnachten schwimmen Ferien Muttertag Zeugnis Roller fahren Advent kalt Sonne Valentinstag Jistě už umíš používat názvy ročních období v angličtině. Srovnej s němčinou. ZOPAKUJ SI názvy měsíců v němčině Im Sommer ist es heiß und ich kann c) Spiele Dialoge. Frage deine Mitschüler/innen, was sie im Frühling, Sommer, Herbst und Winter machen. Zahraj dialogy. Zeptej se spolužáků/spolužaček, co dělají na jaře, v létě, na podzim a v zimě. Peter, was machst du im Frühling? Ich? Ich bleibe am liebsten zu Hause und spiele Gitarre. Wir feiern Ostern und wandern ganz viel. Am liebsten fahre ich Roller. Und du? Vyjmenuj svátky typické pro jednotlivá roční období a najdi ve slovníku jejich překlad, napiš si do sešitu, např. Vánoce Weihnachten, 60 DMM1_UC_s01-xx.indd :12

7 13 Einladung Pozvánka Ë PS E5 22 a) Lies die s. Přečti si y. Absender: An: Betreff: Geburtstag Datum: Hallo Leute, ich habe am Dienstag Geburtstag. Wir feiern um Uhr im Fußballclubkeller in der Schillerstraße 20. Meine Telefonnummer ist 721 Bis bald im Keller. Tony. Hi Tony, thank you for your invitation. I am so sorry but we are not in Munich at the moment (we are in London visiting my sister over here). Have a lovely birthday party. All my love from the UK. Derik Re: Geburtstag Re: Geburtstag Hi Tony, danke, ich komme gern. Inga Hallo Tony, ich bin im Krankenhaus. nhaus Leiderkannich ich nicht kommen, das ist Pech. Am Freitag bin ich vielleicht wieder zu Hause. Du kannst gerne kommen, ich habe ein Geschenk. Alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Amanta. TIP VŠIMNI SI Neformální může v němčině začínat takto: Lieber Hans, / Liebe Gabi, Hallo Hans! Hi Gabi, Liebe Freunde, Liebe Oma, Lieber Opa. Zakončení u může znít třeba: Viele Grüße, Liebe Grüße, Herzliche Grüße, Lieben Gruß, Bis bald in, A nakonec nezapomeň svůj podpis: Dein Ben / Deine Marta Jak se píše v češtině? Hi Tony, danke. Ich komme um Uhr. Ich bin gerade in München im Theater. Max von meinem ipad gesendet b) Wo? Lies noch einmal und schreib in dein Heft. Du kannst auch weitere Wörter nennen. Kde? Přečti si y ještě jednou a piš do svého sešitu. im Fußballclubkeller, in der in c) Wo feierst du? Kde slavíš ty? 14 Wo ist Max? Kde je Max? GRAMMATIK der Park in dem Park im Park v parku die Stadt in der Stadt in der Stadt ve městě das Restaurant in dem Restaurant im Restaurant v restauraci das Hotel in Hotel Hotel v hotelu das Kino Kino Kino v kině die Schule in Schule Schule ve škole das Café Café im Café v kavárně das Geschäft in dem Geschäft im Geschäft v obchodě Ë PS E A B C G D E F 61 DMM1_UC_s01-xx.indd :12

8 15 Dein Geburtstag Tvoje narozeniny Ë PS E5 27 a) Wann hast du Geburtstag? Kdy máš narozeniny? Schreibe eine Einladung auf ein Kärtchen. Napiš na kartičku pozvánku. b) Tauscht die Kärtchen mit euren Mitschülern/Mitschülerinnen und schreibt eine Glückwunschkarte zurück. Vyměňte si kartičky se spolužáky a odpovězte blahopřáním k narozeninám. TIP Na pozvánku nikdy nezapomeň uvést co, kdy a kde se bude slavit (Was:, Wo:, Wann: ). Ich habe bald Geburtstag :-) Im Mai feiere ich im Café Paris. 16 Monate Měsíce Ë PS E Lieber Daniel, viel Glück, Gesundheit und Liebe zum Geburtstag! Deine Oma Jula und dein Opa Thomas Podívej se na geburtstagswuensche/, jak se píše blahopřání k narozeninám v němčině a zkus přeložit do češtiny alespoň dvě možnosti. E5 10 Hör zu. Ergänze und lies. Poslouchej, doplň a čti. 1. Im bekommen wir Zeugnisse. 2. Im spielt Peter Eishockey. 3. Im feiern wir Muttertag. 4. Im spielen alle Fußball. 5. Im feiern wir Weihnachten. 6. Im kommt der Frühling. 7. Im schwimmt Thomas oft. 8. Im hat meine Mutter Geburtstag. 9. Im spielt Hana Volleyball. 10. Im beginnt die Schule. 11. Im fallen die Blätter vom Baum. 12. Im hat mein Vater Geburtstag. Januar April August November Februar September Dezember März Mai Juni Juli Oktober Srovnej názvy měsíců v angličtině a němčině. Jak se názvy píší a jak se vyslovují? Najdeš podobnost? 17 Wann haben sie Geburtstag? Kdy mají narozeniny? Max hat im Winter Geburtstag, im Januar. Max Tobias Sandra Vojtěch Dyk Herr Bohrmann Petr Čech Frau Keller Ester Ledecká Yoko DMM1_UC_s01-xx.indd :12

9 18 Wo finden wir Max? Kde najdeme Maxe? E5 11 a) Hör zu, ergänze und schreib die Sätze in dein Heft. Poslouchej, doplňuj a napiš věty do svého sešitu. Im Winter liegt Max. Im Frühling spielt er Park. Im Sommer kauft er Café. Im Herbst sitzt er. Im Januar feiert Max Restaurant b) Was machst du in den einzelnen Jahreszeiten? Wie feierst du deinen Geburtstag und die Geburtstage von deinen Geschwistern, Freunden und Eltern? In welchen Monaten? Schreib in dein Heft. Co děláš ty v jednotlivých ročních obdobích? Jak slavíš své narozeniny a narozeniny svých kamarádů, sourozenců a rodičů? V kterých měsících? Napiš do sešitu. 19 Wortsalat Slovní salát Ordne zu und lies. Schreib weitere Beispiele. Přiřaď a přečti. Napiš další příklady. Familie Tiere Sport Musik Monate Jahreszeiten Katze Oma Judo Klavier Frühling Pferd September Winter Schwester Hund Tante August Sommer Bruder Maus Mai Opa Papagei Onkel Januar Musik: Wolfgang Amadeus Mozart, Klavier, Sport: Tennis, Tiere: Oktober Yoga Herbst Německo i Rakousko má bohatou hudební tradici. Narodilo se tu, žilo a tvořilo mnoho světoznámých skladatelů jako např. Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Richard Wagner nebo Johann Strauß. Víš, kdo zkomponoval Ódu na radost, která se stala hymnou Evropské unie? 63 DMM1_UC_s01-xx.indd :12

10 20 Das machen Teenies in ihrer Freizeit am liebsten. Arbeite mit der Statistik. a) Lies die Grafik. Du kannst das Wörterbuch benutzen. Přečti graf s pomocí slovníku. im Internet surfen 63 % Musik hören 77,4 % Sport treiben 44,8 % lesen 38,8 % Musik machen 20,2 % Videogames/Computerspiele 27,4 % fernsehen 33,6 % shoppen 38,1 % upraveno podle: [ ] b) Was machst du in deiner Freizeit? Seřaď činnosti podle vlastních preferencí. K čemu se používají grafy? S jakými grafy jsi se setkal/a a kde? 1. Sport treiben 2. Musik machen 3. c) Mach eine Umfrage in der Klasse. Udělej anketu ve třídě. Vyhodnoť. 1. Hörst du Musik? (Michaela, Johny, Klárka, Martin Ja. Mike Nein. = Ja, Nein ) 2. Surfst du im Internet? 3. Machst du Sport? 4. Spielst du Klavier? 5. Lernst? 6. SCHWIERIGE WÖRTER E5 12 Computerspiele spielen Geburtstag feiern Glückwunschkarte schreiben Lieblingshobbys Lieblingsessen Lieblingsfarbe MEIN PORTFOLIO UŽ UMÍM hovořit o svých koníčcích a volném čase Ich lese sehr gern. Mein Hobby ist Lesen. popsat koníčky svých kamarádů Tim spielt gern Gitarre. Sein Hobby ist Gitarre. zeptat se na záliby svých blízkých a říci, co dělám nejraději já Was machst du am liebsten? Am liebsten koche ich. Und du? Ich singe am liebsten. napsat jednoduchý (pozvánku) a reagovat na něj Wir feiern am 14. Mai um 16 Uhr im Café Maxim. Viel Glück! Liebe Moni, Dein popsat, kde se nacházíš ty nebo tvoji přátelé Max ist im Restaurant / in der Stadt / im Kino. mluvit o ročních obdobích a měsících, o svých narozeninách Ich habe im Winter Geburtstag, im Januar. Mein Geburtstag ist immer toll. 64 DMM1_UC_s01-xx.indd :12