Obsah přednášky. dědičnost modifikátory (specifikátory) přístupu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah přednášky. dědičnost modifikátory (specifikátory) přístupu"

Transkript

1 OOPR_08 1

2 Obsah přednášky dědičnost modifikátory (specifikátory) přístupu private, public, protected konstruktor v dědičnosti deklarace nových objektů rozšiřování & přepisování (zastiňování) metod pravidla pro přetypování proměnných třída Object a její metody přetěžované metody 2

3 Dědičnost dědičnost je další základní charakteristika objektově orientovaného programování dědění tříd patří k nejvíce využívaným, ale také k nejvíce zneužívaným rysům objektově orientovaného programování jak využívat a jak nepoužívat dědičnost 3

4 Specializace - Zobecnění dva navzájem protichůdné pojmy využívané při tvorbě hierarchických struktur specializace: osoby na OU zaměstnanci administrativa učitelé studenti denní interní externí bakalářský program magisterský program 4

5 Specializace - Zobecnění zobecnění obrácený postup, zkušenosti získané ze zvláštních objektů zobecňujeme na rozsáhlejší obecnou skupinu např. čtverec, trojúhelník, kruh rozdílné tvary, zobecnění ní speciální případy obecného geometrického tvaru osoby mající něco společného s OU 5

6 Dědičnost tříd hierarchie s UML Student Bakalář Magistr Doktorand Denní_bakalář Distanční_bakalář Denní_magistr Distanční_magistr 6

7 Dědičnost versus kompozice při tvorbě software rozlišujeme mezi relací is-a a relací has-a relace has-a reprezentuje skládání objektů: kompozice, agregace relace is-a reprezentuje dědičnost např. auto je dopravní prostředek, na rozdíl od auto má volant, auto má motor atd. výhodou dědičnosti je, že nové třídy mohou dědit z vytvořených knihoven tříd, což značně urychluje tvorbu programových systémů (znovupoužitelnost na úrovni kódu) 7

8 Prostředky pro realizaci dědičnosti v OOP Jedním z nástrojů umožňující realizaci popsaných vlastností je dědičnost tříd. Má-li nějaká množina instancí specifické vlastnosti, které je možno využít, a nebo respektovat, můžeme pro ni definovat zvláštní podtřídu, která zdědí všechny původní vlastnosti třídy a přidá ty, které popisují její speciální vlastnosti. Při zobecňování máme-li několik tříd, jejíchž instance vykazují nápadně podobné vlastnosti, můžeme jim definovat společnou nadtřídu, která bude na jednom místě definovat jejich společné vlastnosti. 8

9 Dědičnost v Javě Dědičnost v Javě má dvě formy: dědičnost tříd (class inheritance) dědičnost rozhraní (interface inheritance) dědičnost tříd podporuje základní formu znovupoužitelnosti kódu, což znamená, že podtřída zdědí metody nadtřídy a její datové atributy dědičnost také umožňuje využívat konstrukce polymorfismu (vícetvarosti) v polymorfismu mají různé metody uvnitř hierarchie tříd stejné názvy, ale odlišnou funkcionalitu. 9

10 Osoba Student jednoduchý příklad Osoba datové atributy: jméno pohlaví datumnarozeni metody konstruktory getvek dynamicky se měnící datový atribut tostring tisk Implicitně je každá deklarovaná třída podtřídou třídy Object 10

11 Student datové atributy obor studia metody konstruktory tostring Osoba Student jednoduchý příklad 11

12 import java.util.calendar; public class Osoba { private String jmeno; private String pohlavi; private int roknarozeni; Poznámky public Osoba() { jmeno="neuvedeno"; pohlavi="neuvedeno"; roknarozeni = 0; public Osoba(String jmeno, String pohlavi, int r) { this.jmeno = jmeno; this.pohlavi= pohlavi; roknarozeni = r; public int getvek(){ Calendar c = Calendar.getInstance(); int aktrok = c.get(1); return aktrok - roknarozeni; public String tostring() { return String.format(" %s: %s %s: %s %s: %d\n", "jmeno",jmeno,"pohlavi",pohlavi,"vek",this.getvek()); public void tisk() { System.out.println(this.getClass().getName()+this.toString()); public String getjmeno() { return jmeno; public String getpohlavi() { return pohlavi; 12

13 public class Student extends Osoba { private String obor; Poznámky public Student() { super(); obor="neuveden"; public Student(String jmeno, String pohlavi, int roknar, String obor) { super(jmeno, pohlavi, roknar); this.obor= obor; public String tostring() { return String.format("%s %s: %s\n",super.tostring(), "obor",obor); public String getobor() { return obor; 13

14 public class OsobaTest { Poznámky public static void main(string[] args) { Osoba o1 = new Osoba("Jana", "zena", 1980); Osoba o2 = new Osoba("David", "muz", 1984); Osoba o3; Student s3; Student s1 = new Student("Iveta","zena", 1979, "informatika"); Student s2 = new Student("Josef","muz",1986,"matematika"); o1.tisk(); o2.tisk(); s1.tisk(); s2.tisk(); o3 = s1; //System.out.println("Jmeno: "+o3.jmeno+" pohlavi: "+ // o3.pohlavi+ " vek: "+o3.getvek()); // k pristupu k datovym atributum je nutno pouzit // pristupove metody System.out.println("Jmeno: "+o3.getjmeno()+" pohlavi: "+ o3.getpohlavi()+ " vek: "+o3.getvek()); //System.out.println("Obor: "+o3.getobor()); // nelze pouzit System.out.println("o3.tisk()"); o3.tisk(); //funguje s3 = (Student) o3; //nutno provest pretypovani - upcasting System.out.println("s3.tisk()"); s3.tisk(); 14

15 simple.osoba jmeno: Jana pohlavi: zena vek: 26 Poznámky simple.osoba jmeno: David pohlavi: muz vek: 22 simple.student jmeno: Iveta pohlavi: zena vek: 27 obor: informatika simple.student jmeno: Josef pohlavi: muz vek: 20 obor: matematika Jmeno: Iveta pohlavi: zena vek: 27 o3.tisk() simple.student jmeno: Iveta pohlavi: zena vek: 27 obor: informatika s3.tisk() simple.student jmeno: Iveta pohlavi: zena vek: 27 obor: informatika 15

16 Modifikátory přístupu private datové atributy, z vně třídy nepřístupné konstruktory, z vně třídy nepřístupné metody modifikátor private umožňuje přístup k datovým atributům a metodám pouze uvnitř dané třídy. Ty nejsou děděny do podtříd. 16

17 Modifikátory přístupu public veřejně přístupné metody, konstruktory, datové atributy v návrhovém vzoru přepravka modifikátor public umožňuje přístup k datovým atributům a metodám z objektů dané třídy a objektů jejich podtříd. 17

18 Přístup protected modifikátor protected mezistupeň ochrany mezi public a private modifikátor protected je přístupný členům nadtřídy (datové atributy a metody) členům podtřídy členům jiných tříd ve stejném balíčku přístup podtřídy ke členům nadtřídy klíčové slovo super a tečka (.) 18

19 Modifikátory přístupu modifikátor public a protected se nemění v podtřídách, v podtřídách je umožněn přístup pomocí jmen když podtřída redefinuje metodu nadtřídy, metoda nadtřídy může být zpřístupněna na z podtřídy pomocí klíčového slova super ( super.tostring(); ) metody podtřídy nemají přímý přístup k private členům nadtřídy, musí k tomu použít jiné než private metody nadtřídy, zděděné podtřídou 19

20 Modifikátory přístupu v podtřídě nemůžeme k datovým atributům deklarovaným jako private přistupovat přímo využít modifikátor protected (problém umožní také přímý přístup všem třídám v balíčku) využít veřejné ejné (public) přístupové metody 20

21 Modifikátor protected Použití modifikátoruprotected pro datové atributy (instanční proměnné) Výhody podtřídy mohou modifikovat přímo datové atributy (tečková notace) Výkonnost aplikace se trochu zvýší Nevýhody Sníží se režie přístupových a modifikačních funkcí Žádná kontrola vstupních dat podtřída může přiřadit nepovolenou hodnotu atributy nadtřídy Implementační závislost metody podtřídy jsou pravděpodobněnji více závislé na implementaci nadtřídy změny implementace nadtřídy mohou vyústit ve změnu podtřídy Vede to ke křehkému software 21

22 Rezervace jízdenek Datum den: int mesic: int rok: int Rezervace tostring() tisk() Osoba jmeno: String pohlavi: String RezervaceLetenek let: String sedadlo: String RezervaceJizdenek vlak: String vagon: int sedadlo: int 22

23 import java.util.calendar; public class Datum { private int den; // 1-31 private int mesic; // 1-12 private int rok; private Calendar kalendar = Calendar.getInstance(); Poznámky // kalendar.get(1) = rok, kalendar.get(2) +1 = mesic, kalendar.get(5) = den //konstruktory public Datum( int den,int mesic, int rok) { this.mesic = mesickontrola( mesic ); this.rok = kontrolarok(rok); this.den = denkontrola( den); public Datum() { mesic = kalendar.get(2) + 1; den = kalendar.get(5); rok = kalendar.get(1); public Datum(int den) { mesic = kalendar.get(2) + 1; this.den = denkontrola(den); rok = kalendar.get(1);

24 public Datum(int den, int mesic) { this.mesic = mesickontrola(mesic); this.den = denkontrola(den); rok = kalendar.get(1); Poznámky public Datum(int den, String mesic, int rok) { this.mesic = mesickontrola(mesic); this.den = denkontrola(den); this.rok = kontrolarok(rok); public Datum(int den, Mesic mesic, int rok) { this.mesic = mesic.ordinal() + 1; //System.out.println("mesic: " + this.mesic); this.den = denkontrola(den); this.rok = rok; // kopirovaci konstruktor public Datum(Datum d) { mesic = d.getmesic(); den = d.getden(); rok = d.getrok();

25 // pristupove a modifikacni metody... private int mesickontrola( int mesic) { if ( mesic > 0 && mesic <= 12 ) return mesic; else { System.out.printf( "Neplatny mesic (%d) nastaveni na 1.", mesic ); return 1; Poznámky private int mesickontrola(string mesic) { String[] mesice = {"leden", "unor", "brezen", "duben", "kveten", "cerven", {"leden", "unor", "brezen", "duben", "kveten", "cerven", "cervenec", "srpen", "zari", "rijen", "listopad", "prosinec"; for(int i = 0; i < mesice.length; i++) if(mesic == mesice[i]) return i+1; System.out.printf("neplatny mesic (%s) + nastaveni na leden ", mesic); return 1;

26 private int denkontrola( int den ) { int dnuvmesici[] = { 0, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 ; Poznámky // kontrola rozsahu dne v mesici if ( den > 0 && den <= dnuvmesici[ getmesic() ] ) return den; // kontrola prestupny rok if ( getmesic() == 2 && getden() == 29 && ( getrok() % 400 == 0 ( getrok() % 4 == 0 && getrok() % 100!= 0 ) ) ) return den; System.out.printf( "Neplatny den (%d) nastaveni na 1.", den ); return 1;

27 public int kontrolarok(int r) { if(r>=1900 && r <= 2100) return r; else return kalendar.get(1); public String tostring() { return String.format( "%d/%d/%d", getden(), getmesic(), getrok()); public void tisk(){ System.out.println(toString()); Poznámky public enum Mesic { LEDEN, UNOR, BREZEN, DUBEN, KVETEN, CERVEN, CERVENEC, LEDEN, UNOR, BREZEN, DUBEN, KVETEN, CERVEN, CERVENEC, SRPEN, ZARI, RIJEN, LISTOPAD, PROSINEC

28 public class Rezervace { Datum datum; Osoba zakaznik; Poznámky public Rezervace(Datum datum){ this.datum = datum; public void setzakaznik(osoba o){ zakaznik = osoba; public Osoba getzakaznik(){ return zakaznik; public String tostring(){ return String.format("Zakaznik: %sdatum: %s", zakaznik.tostring(), datum.tostring()); public void tisk(){ System.out.print(this.toString());

29 public class RezervaceLetenek extends Rezervace { private String let; private String sedadlo; Poznámky public RezervaceLetenek(Datum d, String l, String s){ super(d); let = l; sedadlo = s; public String getlet(){ return let; public String getsedadlo() { return sedadlo; public String tostring() { return String.format("%s \nlet: %s sedadlo: %s\n", super.tostring(),getlet(),getsedadlo());

30 public class RezervaceJizdenek extends Rezervace { private String vlak; private int vagon; private int sedadlo; Poznámky public RezervaceJizdenek(Datum d, String v, int vg, int s){ super(d); vlak = v; vagon = vg; sedadlo = s; public String getvlak(){ return vlak; public int getvagon(){ return vagon; public int getsedadlo(){ return sedadlo; public String tostring(){ return String.format("%s\nVlak: %s vagon: %4d, + sedadlo: %3d\n", super.tostring(),vlak, vagon, sedadlo);

31 public class RezervaceTest { public static void main(string[] args) { 1 RezervaceJizdenek jizdenka = new RezervaceJizdenek(new Datum(25), 2 "Pendolino",506,28); 3 4 Osoba osoba = new Osoba("Adam","muz"); 5 jizdenka.setzakaznik(osoba); 6 7 RezervaceLetenek letenka = new RezervaceLetenek( 8 new Datum(16, Mesic.UNOR, 2014), "Ok 225","14A"); 9 osoba = new Osoba("Alena","zena"); 10 letenka.setzakaznik(osoba); 11 // tisk rezervace jizdenky 11 // tisk rezervace jizdenky 12 jizdenka.tisk(); 13 // tisk rezervace letenky 14 letenka.tisk(); System.out.println("Let: "+letenka.getlet()); //chybny pristup - informace z nadtridy pouze 19 // prostrednictvim pristupovych metod 20 System.out.println("Jmeno zakaznika: " + letenka.zakaznik.jmeno); 21 // spravne 22 System.out.println("Jmeno klienta: " + 23 letenka.getzakaznik().getjmeno()+"\n"); Poznámky

32 24 // kvalifikace promenne rezervace 25 Rezervace rezervace; 26 rezervace = jizdenka; // pretypovani na predka 27 rezervace.tisk(); 28 rezervace = letenka; // pretypovani na predka 29 rezervace.tisk(); 30 System.out.println("Jmeno: " + rezervace.getzakaznik().getjmeno()+ 31 " pohlavi: "+rezervace.getzakaznik().getpohlavi()); 32 //metoha getlet() není definovana pro tridu Reservace; 33 //System.out.println("Let: "+rezervace.getlet()); RezervaceLetenek letenkax; 36 letenkax = (RezervaceLetenek) rezervace; 37 System.out.println("Let: "+letenkax.getlet()); 37 System.out.println("Let: "+letenkax.getlet()); Poznámky

33 Zakaznik: jmeno: Adam pohlavi: muz Datum: 25/7/2013 Vlak: Pendolino vagon: 506, sedadlo: 28 Poznámky Zakaznik: jmeno: Alena pohlavi: zena Datum: 16/2/2014 Let: Ok 225 sedadlo: 14A Let: Ok 225 Jmeno klienta: Alena Zakaznik: jmeno: Adam pohlavi: muz Datum: 25/7/2013 Vlak: Pendolino vagon: 506, sedadlo: 28 Zakaznik: jmeno: Alena pohlavi: zena Datum: 16/2/2014 Let: Ok 225 sedadlo: 14A Jmeno: Alena pohlavi: zena Let: Ok 225

34 Třídy a podtřídy Hierarchie dědičnosti Vztahy dědičnosti: stromová hierarchická struktura Každá třída se stává nadtřídou nebo dodává data/ chování (metody) jiným třídám podtřídou dědí data/ chování (metody) z jiných tříd (bezprostředně z jedné) 34

35 Třídy podtřídy Jedním z problémů dědičnosti je, že podtřída může zdědit metody, které nepotřebuje, nebo nemusí mít. Podtřída často potřebuje upravit zděděnou metodu. V těchto případech podtřída redefinuje (override, zastiňuje) metodu nadtřídy se svoji vhodnou implementací. 35

36 Třída Object a další třídy každá třída v Javě, kromě třídy java.lang.object má nadtřídu. Třída Object nemá žádnou nadtřídu a tvoří kořen hierarchie tříd. Třída Object poskytuje svým podtřídám pouze metody ve skutečnosti každá javovská třída dědí metody třídy Object přímo (explicitně uvede klíčové slovo extends) nebo nepřímo (neuvede klíčové slovo extends a dědí také) 36

37 Třída Object a další třídy pokud nová třída neuvede, že je podtřídou jiné třídy, je implicitně podtřídou třídy Object 37

38 Třída Object Metoda clone Popis metoda protected, bez argumentů, vytváří kopii objektu na který je zavolána; v dané třídě se předpokládá redefinování této metody jako public, která by měla implementovat rozhraní Clonable (balíček java.lang). Implicitní implementace této metody provádí tzv. shallow copy equals finalize getclass metoda porovnává dva objekty a vrací true v případě rovnosti a false při nerovnosti; object1.equals(object2); metoda předpokládá redefinici ve třídách použití metoda protected, je volána garbage collectorem ke konečnému uklízení, nemá parametry, vrací void, zřídka kdy používaná metoda vrací informace o dané třídě, jméno třídy dostaneme pomocí metody getname() 38

39 Třída Object Metoda Popis hashcode hashovací tabulka je datová struktura, která přiřazuje objekt klíč k objektu hodnota, hashcode je hodnota vrácená metodou hashcode, která se používá ke stanovení místa, kde bude uložena odpovídající hodnota notify notifyall wait tostring metody využívané pro multithreading (aktivní objekty) tato metoda vrací řetězcovou reprezentaci objektu 39

40 // CommissionEmployee class represents a commission employee. public class CommissionEmployee extends Object { private String firstname; private String lastname; private String socialsecuritynumber; private double grosssales; // gross weekly sales private double commissionrate; // commission percentage // five-argument constructor public CommissionEmployee( String first, String last, String ssn, double sales, double rate ) { // implicit call to Object constructor occurs here firstname = first; lastname = last; socialsecuritynumber = ssn; setgrosssales( sales ); // validate and store gross sales setcommissionrate( rate ); // validate and store commission rate // end five-argument CommissionEmployee constructor Poznámky Konstruktor se nedědí, ale třída CommissionEmployee volá konstruktor třídy Object implicitně Prvním úkolem konstruktoru podtřídy je volat přímý konstruktor nadtřídy, explicitně nebo implicitně, aby se zdědily datové atributy nadtříd a byly správně inicializované // set first name public void setfirstname( String first ) { firstname = first; // end method setfirstname 40

41 Konstruktor v podtřídách vytvoření objektu podtřídy řetězec volání konstruktorů konstruktor podtřídy volá konstruktor nadtřídy implicitně nebo explicitně pravidla hierarchie dědičnosti posledním volaným konstruktorem v řetězci je konstruktor třídy Object tělo konstruktoru původního objektu (kde vše začalo) podtřídy ukončuje provádění jako poslední 41

42 Příklad hierarchie tříd 42

43 public class Zaznam { Poznámky private int klic; public Zaznam() { klic = 0; public Zaznam(int klic) { this.klic = klic; public String tostring() { return String.format("%5d\n",klic); //vyuziva se ve vsech nadtridach public void tisk() { System.out.println(this.getClass().getName()+this.toString()); public int getklic() { return klic; 43

44 public class Kniha extends Zaznam { Poznámky private String autor; private String nazev; public Kniha() { super(); autor = "neuveden"; nazev= "neuveden"; public Kniha(int klic, String autor, String nazev) { super(klic); this.autor = autor; this.nazev= nazev; public String tostring() { return String.format("%s %s: %s %s: %s\n",super.tostring(), "autor",autor,"nazev",nazev); public String getautor() { return autor; public String getnazev() { return nazev; 44

45 public class Osoba extends Zaznam { private String jmeno; private String pohlavi; Poznámky public Osoba() { super(); jmeno="neuvedeno"; pohlavi="neuvedeno"; public Osoba(int klic, String jmeno, String pohlavi) { super(klic); this.jmeno = jmeno; this.pohlavi= pohlavi; public String tostring() { return String.format("%s %s: %s %s: %s\n",super.tostring(), "jmeno",jmeno,"pohlavi",pohlavi); public String getjmeno() { return jmeno; public String getpohlavi() { return pohlavi; 45

46 public class Student extends Osoba { private String obor; Poznámky public Student() { super(); obor="neuveden"; public Student(int klic, String jmeno, String pohlavi, String obor) { super(klic, jmeno, pohlavi); this.obor= obor; public String tostring() { return String.format("%s %s: %s\n",super.tostring(), "obor",obor); public String getobor() { return obor; 46

47 public class Pracovnik extends Osoba { private String pozice; private int plat; Poznámky public Pracovnik() { super(); pozice= "neuvedena"; plat = 0; public Pracovnik(int klic, String jmeno, String pohlavi, String pozice, int plat) { super(klic, jmeno, pohlavi); this.pozice= pozice; this.plat= plat; public String tostring() { return String.format("%s %s: %s %s: %6d\n", super.tostring(),"pozice",pozice,"plat",plat); public String getpozice() { return pozice; public int getplat() { return plat; 47

48 public class ZaznamTest { public static void main(string args[]) { Zaznam z, z1; Osoba o; Pracujici p1; Kniha k = new Kniha(15,"Nemcova","Babicka"); Pracujici p = new Pracujici(44,"Jana","zena","ucetni",20000); k.tisk(); p.tisk(); z = p; System.out.println("Zaznam tisk & pracujici\n"); z.tisk(); //System.out.println("plat: "+z.getplat()); System.out.println("Zaznam tisk & pracujici P1\n"); p1= (Pracujici)z; p1.tisk(); System.out.println("Zaznam tisk & pracujici OSOBA\n"); o = (Osoba)z; //pretypuje se jako Pracujici o.tisk(); Poznámky 48

49 Poznámky zaznam.kniha 15 autor: Nemcova nazev: Babicka zaznam.pracujici 44 jmeno: Jana pohlavi: zena pozice: ucetni plat: Zaznam tisk & pracujici zaznam.pracujici 44 jmeno: Jana pohlavi: zena pozice: ucetni plat: Zaznam tisk & pracujici P1 zaznam.pracujici 44 jmeno: Jana pohlavi: zena pozice: ucetni plat: Osoba klic: 44 jmeno: Jana pohlavi: zena Zaznam tisk & pracujici OSOBA zaznam.pracujici 44 jmeno: Jana pohlavi: zena pozice: ucetni plat:

50 Přetěžování metod Přetěžování metod Několik metod má stejné jméno Každá metoda má jinou množinu parametrů Počet parametrů Typ parametrů 50

51 // Overloaded method declarations. Poznámky public class MethodOverload { // test overloaded square methods public void testoverloadedmethods() { System.out.printf( "Square of integer 7 is %d\n", square( 7 ) ); System.out.printf( "Square of double 7.5 is %f\n", square( 7.5 ) ); // end method testoverloadedmethods // square method with int argument public int square( int intvalue ) { System.out.printf( "\ncalled square with int argument: %d\n", intvalue ); return intvalue * intvalue; // end method square with int argument // square method with double argument public double square( double doublevalue ) { System.out.printf( "\ncalled square with double argument: %f\n", doublevalue ); return doublevalue * doublevalue; // end method square with double argument // end class MethodOverload 51

52 // Application to test class MethodOverload. Poznámky public class MethodOverloadTest { public static void main( String args[] ) { MethodOverload methodoverload = new MethodOverload(); methodoverload.testoverloadedmethods(); // end main // end class MethodOverloadTest Called square with int argument: : 7 Square of integer 7 is 49 Called square with double argument: Square of double 7.5 is

Obsah přednášky. dědičnost modifikátory (specifikátory) přístupu

Obsah přednášky. dědičnost modifikátory (specifikátory) přístupu OOPR_08 1 Obsah přednášky dědičnost modifikátory (specifikátory) přístupu private, public, protected konstruktor v dědičnosti deklarace nových objektů rozšiřování & přepisování (zastiňování) metod pravidla

Více

11.5.2012. Obsah přednášky 9. Skrývání informací. Skrývání informací. Zapouzdření. Skrývání informací. Základy programování (IZAPR, IZKPR) Přednáška 9

11.5.2012. Obsah přednášky 9. Skrývání informací. Skrývání informací. Zapouzdření. Skrývání informací. Základy programování (IZAPR, IZKPR) Přednáška 9 Obsah přednášky 9 Základy programování (IZAPR, IZKPR) Přednáška 9 Základy dědičnosti, přístupová práva Ing. Michael Bažant, Ph.D. Katedra softwarových technologií Kancelář č. 03 022, Náměstí Čs. legií

Více

Generické programování

Generické programování Generické programování Od C# verze 2.0 = vytváření kódu s obecným datovým typem Příklad generická metoda, zamění dva parametry: static void Swap(ref T p1, ref T p2) T temp; temp = p1; p1 = p2; p2 =

Více

Definice třídy. úplná definice. public veřejná třída abstract nesmí být vytvářeny instance final nelze vytvářet potomky

Definice třídy. úplná definice. public veřejná třída abstract nesmí být vytvářeny instance final nelze vytvářet potomky JAVA Třídy Definice třídy úplná definice [public] [abstract] [final] class Jmeno [extends Predek] [impelements SeznamInterfacu] {... // telo tridy public veřejná třída abstract nesmí být vytvářeny instance

Více

Úvod do programovacích jazyků (Java)

Úvod do programovacích jazyků (Java) Úvod do programovacích jazyků (Java) Michal Krátký Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Úvod do programovacích jazyků (Java), 2007/2008 c 2006 2008 Michal Krátký Úvod do programovacích

Více

Přehled probírané látky

Přehled probírané látky OOPR_04 1 Přehled probírané látky asociace (relace) mezi třídami popis množiny spojení mezi objekty skládání objektů - upřesněný typ asociace, vazba mezi objekty kompozice objektů (velmi pevná vazba mezi

Více

typová konverze typová inference

typová konverze typová inference Seminář Java Programování v Javě II Radek Kočí Fakulta informačních technologií VUT Únor 2008 Radek Kočí Seminář Java Programování v Javě (2) 1/ 36 Téma přednášky Rozhraní: použití, dědičnost Hierarchie

Více

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod.

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7 Ing. Michael Bažant, Ph.D. Katedra softwarových technologií Kancelář č. 229, Náměstí Čs. legií Michael.Bazant@upce.cz Obsah přednášky 7 Parametry metod, předávání

Více

OOPR_05. Případové studie

OOPR_05. Případové studie OOPR_05 Případové studie 1 Přehled probírané látky příklad skládání objektů - čára příklad skládání objektů kompozice a agregace přetížené konstruktory pole jako datový atribut 2 Grafický objekt - čára

Více

Principy objektově orientovaného programování

Principy objektově orientovaného programování Principy objektově orientovaného programování Třídy a objekty doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz C E T

Více

11 Diagram tříd, asociace, dědičnost, abstraktní třídy

11 Diagram tříd, asociace, dědičnost, abstraktní třídy 11 Diagram tříd, asociace, dědičnost, abstraktní třídy Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost diagramům tříd, asociaci,

Více

Teoretické minimum z PJV

Teoretické minimum z PJV Teoretické minimum z PJV Pozn.: následující text popisuje vlastnosti jazyka Java zjednodušeně pouze pro potřeby výuky. Třída Zavádí se v programu deklarací třídy což je část programu od klíčových slov

Více

1. Dědičnost a polymorfismus

1. Dědičnost a polymorfismus 1. Dědičnost a polymorfismus Cíl látky Cílem této kapitoly je představit klíčové pojmy dědičnosti a polymorfismu. Předtím však je nutné se seznámit se základními pojmy zobecnění neboli generalizace. Komentář

Více

Dědičnost (inheritance)

Dědičnost (inheritance) Dědičnost (inheritance) Úvod Umožňuje objektům převzít (zdědit) členy jiných objektů a pouze je rozšířit o Auto: lze odvodit Vztah je osobní auto, cisterna jsou auta Základní pojmy Bázová třída (rodič)

Více

11. Dědičnost. Dědičnost strana 103

11. Dědičnost. Dědičnost strana 103 Dědičnost strana 103 11. Dědičnost V této kapitole si vysvětlíme jeden ze základních pojmů objektově orientovaného programování dědičnost (inheritance). S ní souvisejí i následující témata: předek a potomek

Více

Třídy. Instance. Pokud tento program spustíme, vypíše následující. car1 má barvu Red. car2 má barvu Red. car1 má barvu Blue.

Třídy. Instance. Pokud tento program spustíme, vypíše následující. car1 má barvu Red. car2 má barvu Red. car1 má barvu Blue. 23. Třídy, generické třídy, instance, skládání, statické metody a proměnné. Zapouzdření, konstruktory, konzistence objektu, zpřístupnění vnitřní implementace, modifikátory public a private. Polymorfismus,

Více

Třídy a dědičnost. A0B36PR1-Programování 1 Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické

Třídy a dědičnost. A0B36PR1-Programování 1 Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické Třídy a dědičnost A0B36PR1-Programování 1 Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické Dnešní témata Dědičnost Kompozice Typ String Třídy a dědičnost Dopravní prostředek Vzdušný Pozemní Vodní

Více

4. ZÁKLADNÍ POJMY Z OBJEKTOVĚ ORIENTOVANÉHO PROGRAMOVÁNÍ

4. ZÁKLADNÍ POJMY Z OBJEKTOVĚ ORIENTOVANÉHO PROGRAMOVÁNÍ 4. ZÁKLADNÍ POJMY Z OBJEKTOVĚ ORIENTOVANÉHO PROGRAMOVÁNÍ OBJEKT Program v Javě je staticky strukturován na třídy, jejichž instance (objekty) za běhu dynamicky programu vznikají a zanikají. Objekt je nejprve

Více

Výčtový typ strana 67

Výčtový typ strana 67 Výčtový typ strana 67 8. Výčtový typ V této kapitole si ukážeme, jak implementovat v Javě statické seznamy konstant (hodnot). Příkladem mohou být dny v týdnu, měsíce v roce, planety obíhající kolem slunce

Více

Počítačové laboratoře bez tajemství aneb naučme se učit algoritmizaci a programování s využitím robotů CZ.1.07/1.3.12/04.0006

Počítačové laboratoře bez tajemství aneb naučme se učit algoritmizaci a programování s využitím robotů CZ.1.07/1.3.12/04.0006 Počítačové laboratoře bez tajemství aneb naučme se učit algoritmizaci a programování s využitím robotů CZ.1.07/1.3.12/04.0006 Lekce 1 Jazyk Java Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Dědění, polymorfismus

Dědění, polymorfismus Programování v jazyce C/C++ Ladislav Vagner úprava Pavel Strnad Dědění. Polymorfismus. Dnešní přednáška Statická a dynamická vazba. Vnitřní reprezentace. VMT tabulka virtuálních metod. Časté chyby. Minulá

Více

20. Projekt Domácí mediotéka

20. Projekt Domácí mediotéka Projekt Domácí mediotéka strana 211 20. Projekt Domácí mediotéka 20.1. Základní popis, zadání úkolu V projektu Domácí mediotéka (Dome) se jednoduchým způsobem evidují CD a videa. Projekt je velmi jednoduchý

Více

Seminář Java IV p.1/38

Seminář Java IV p.1/38 Seminář Java IV Seminář Java IV p.1/38 Rekapitulace Deklarace tříd Proměnné, metody, konstruktory, modifikátory přístupu Datové typy primitivní, objektové, pole Dědičnost Řídící konstrukce Podmínky, cykly

Více

Úvod Třídy Rozhraní Pole Konec. Programování v C# Hodnotové datové typy, řídící struktury. Petr Vaněček 1 / 39

Úvod Třídy Rozhraní Pole Konec. Programování v C# Hodnotové datové typy, řídící struktury. Petr Vaněček 1 / 39 Programování v C# Hodnotové datové typy, řídící struktury Petr Vaněček 1 / 39 Obsah přednášky Referenční datové typy datové položky metody přístupové metody accessory, indexery Rozhraní Pole 2 / 39 Třídy

Více

PŘETĚŽOVÁNÍ OPERÁTORŮ

PŘETĚŽOVÁNÍ OPERÁTORŮ PŘETĚŽOVÁNÍ OPERÁTORŮ Jazyk C# podobně jako jazyk C++ umožňuje přetěžovat operátory, tj. rozšířit definice některých standardních operátorů na uživatelem definované typy (třídy a struktury). Stejně jako

Více

Seminář Java II p.1/43

Seminář Java II p.1/43 Seminář Java II Seminář Java II p.1/43 Rekapitulace Java je case sensitive Zdrojový kód (soubor.java) obsahuje jednu veřejnou třídu Třídy jsou organizovány do balíků Hierarchie balíků odpovídá hierarchii

Více

3. Třídy. Základní pojmy objektového programování. Třídy

3. Třídy. Základní pojmy objektového programování. Třídy 3. Třídy Základní pojmy objektového programování Jak už víme, je Java objektovým programovacím jazykem. V úvodu této kapitoly si objasníme základní pojmy objektové teorie. Objekt představuje souhrn dat

Více

TŘÍDY POKRAČOVÁNÍ. Události pokračování. Příklad. public delegate void ZmenaSouradnicEventHandler (object sender, EventArgs e);

TŘÍDY POKRAČOVÁNÍ. Události pokračování. Příklad. public delegate void ZmenaSouradnicEventHandler (object sender, EventArgs e); TŘÍDY POKRAČOVÁNÍ Události pokračování public delegate void ZmenaSouradnicEventHandler (object sender, EventArgs e); class Bod private int x; private int y; public event ZmenaSouradnicEventHandler ZmenaSouradnic;

Více

Michal Krátký. Úvod do programovacích jazyků (Java), 2006/2007

Michal Krátký. Úvod do programovacích jazyků (Java), 2006/2007 Úvod do programovacích jazyků (Java) Michal Krátký Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Úvod do programovacích jazyků (Java), 2006/2007 c 2006 Michal Krátký Úvod do programovacích jazyků

Více

Základy objektové orientace I. Únor 2010

Základy objektové orientace I. Únor 2010 Seminář Java Základy objektové orientace I Radek Kočí Fakulta informačních technologií VUT Únor 2010 Radek Kočí Seminář Java Základy OO (1) 1/ 20 Téma přednášky Charakteristika objektově orientovaných

Více

Programování v Javě I. Únor 2009

Programování v Javě I. Únor 2009 Seminář Java Programování v Javě I Radek Kočí Fakulta informačních technologií VUT Únor 2009 Radek Kočí Seminář Java Programování v Javě (1) 1/ 44 Téma přednášky Datové typy Deklarace třídy Modifikátory

Více

Předmluva k aktuálnímu vydání Úvod k prvnímu vydání z roku Typografické a syntaktické konvence... 20

Předmluva k aktuálnímu vydání Úvod k prvnímu vydání z roku Typografické a syntaktické konvence... 20 Obsah 5 Obsah Předmluva k aktuálnímu vydání 15 1 Úvod k prvnímu vydání z roku 2000 16 Typografické a syntaktické konvence................ 20 2 Základní pojmy 21 2.1 Trocha historie nikoho nezabije................

Více

Programování v Javě I. Leden 2008

Programování v Javě I. Leden 2008 Seminář Java Programování v Javě I Radek Kočí Fakulta informačních technologií VUT Leden 2008 Radek Kočí Seminář Java Programování v Javě (1) 1/ 45 Téma přednášky Datové typy Deklarace třídy Modifikátory

Více

Objektově orientované programování

Objektově orientované programování Objektově orientované programování Jan Faigl Katedra počítačů Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Přednáška 7 A0B36PR1 Programování 1 Jan Faigl, 2015 A0B36PR1 Přednáška 7: Objektově

Více

Mnohotvarost (polymorfizmus)

Mnohotvarost (polymorfizmus) Mnohotvarost (polymorfizmus) TYPY MNOHOTVAROSTI... 2 PŘETĚŽOVÁNÍ METOD, PŘETĚŽOVÁNÍ OPERACÍ... 3 PŘETÍŽENÍ OPERÁTORŮ... 4 ČASTO PŘETĚŽOVANÉ OPERÁTORY... 4 PŘEPISOVÁNÍ... 7 VIRTUÁLNÍ METODY... 10 SEZNAM

Více

IRAE 07/08 Přednáška č. 1

IRAE 07/08 Přednáška č. 1 Úvod do předmětu OOP Objekt Proč OOP? Literatura, osnova předmětu viz. cvičení Základní prvek OOP sw inženýrství = model reálných objektů (věcí) člověk, auto, okno (ve windows), slovník, = model abstraktní

Více

Projekty pro výuku programování v jazyce Java

Projekty pro výuku programování v jazyce Java JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Katedra informatiky Akademický rok: 2006/2007 TEZE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Projekty pro výuku programování v jazyce Java Jméno: František Přinosil

Více

OOP - Objektově Orientované Programování

OOP - Objektově Orientované Programování OOP - Objektově Orientované Programování Programovat lze klasicky neobjektově - tedy s využitím jen primitivních typů a statického kontextu - tj. statických atributů, statických metod, statických inicializátorů

Více

Abstraktní datové typy: zásobník

Abstraktní datové typy: zásobník Abstraktní datové typy: zásobník doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Abstraktní datové typy omezené rozhraní

Více

Seznamy a iterátory. Kolekce obecně. Rozhraní kolekce. Procházení kolekcí

Seznamy a iterátory. Kolekce obecně. Rozhraní kolekce. Procházení kolekcí Kolekce obecně Seznamy a iterátory doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Kolekce ::= homogenní sada prvků

Více

Class loader. každá třída (java.lang.class) obsahuje referenci na svůj class loader. Implementace class loaderu

Class loader. každá třída (java.lang.class) obsahuje referenci na svůj class loader. Implementace class loaderu Seminář Java Zavádění tříd Radek Kočí Fakulta informačních technologií VUT Duben 2008 Radek Kočí Seminář Java Zavádění tříd 1/ 16 JVM zavádí třídy dynamicky Class loader objekt schopný zavádět třídy abstraktní

Více

Konstruktory. Konstruktor je speciální metoda, pro vytváření a inicializaci nových objektů (instancí). Název metody je totožný s názvem třídy.

Konstruktory. Konstruktor je speciální metoda, pro vytváření a inicializaci nových objektů (instancí). Název metody je totožný s názvem třídy. OOPR_02 1 Osnova přednášky Třída Konstruktor Volání konstruktorů z konstruktorů Kopírovací konstruktor Vstup dat pomocí třídy Scanner Vstup dat s využitím třídy JOptionPane Objekt, zpráva, metoda Třídně

Více

PREPROCESOR POKRAČOVÁNÍ

PREPROCESOR POKRAČOVÁNÍ PREPROCESOR POKRAČOVÁNÍ Chybová hlášení V C# podobně jako v C++ existuje direktiva #error, která způsobí vypsání chybového hlášení překladačem a zastavení překladu. jazyk C# navíc nabízí direktivu #warning,

Více

IB111 Programování a algoritmizace. Objektově orientované programování (OOP)

IB111 Programování a algoritmizace. Objektově orientované programování (OOP) IB111 Programování a algoritmizace Objektově orientované programování (OOP) OP a OOP Objekt Kombinuje data a funkce a poskytuje určité rozhraní. OP = objektové programování Vše musí být objekty Např. Smalltalk,

Více

24. listopadu 2013, Brno Připravil: David Procházka

24. listopadu 2013, Brno Připravil: David Procházka 24. listopadu 2013, Brno Připravil: David Procházka Dědičnost Základy objektového návrhu Časná a pozdní vazba Strana 2 / 22 Obsah přednášky 1 Časná a pozdní vazba 2 Rozhraní pro dědičnost 3 Konstruktory

Více

NMIN201 Objektově orientované programování 1 / :36:09

NMIN201 Objektově orientované programování 1 / :36:09 NMIN201 Objektově orientované programování 1 / 26 8.10.2013 15:36:09 Objekty Svět se skládá z objektů! konkrétní x abstraktní hmatatelné x nehmatatelné (letadlo) x (chyba v programu) Objekty mohou obsahovat

Více

Vytváření a použití knihoven tříd

Vytváření a použití knihoven tříd Vytváření a použití knihoven tříd doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Prostory jmen motivace spolupráce

Více

Objektové programování

Objektové programování Objektové programování - přináší nové možnosti a styl programování - vytváří nový datový typ, který umí vše co standardní datové typy + to co ho naučíme - překladač se k tomuto typu chová stejně jako k

Více

Programovací jazyk Java

Programovací jazyk Java 1 z 7 14.1.2015 22:57 Programovací jazyk Java 2. přednáška Obsah Zápisy literálů znakových hodnot a řetězců Idenfitikátory, komentáře Řídicí struktury Vytváření a rušení objektů, zapouzdření, konstruktory

Více

Návrhové vzory Design Patterns

Návrhové vzory Design Patterns Návrhové vzory Design Patterns doc. Ing. František Huňka, CSc. Ostravská univerzita PřF 1 Definice vzoru Každý vzor popisuje problém, který nastává opakovaně v našem prostředí, a potom popisuje podstatu

Více

Jazyk C# (seminář 6)

Jazyk C# (seminář 6) Jazyk C# (seminář 6) Pavel Procházka KMI 29. října 2014 Delegát motivace Delegáty a události Jak docílit v C# funkcionální práce s metodami v C je to pomocí pointerů na funkce. Proč to v C# nejde pomocí

Více

1. Programování proti rozhraní

1. Programování proti rozhraní 1. Programování proti rozhraní Cíl látky Cílem tohoto bloku je seznámení se s jednou z nejdůležitější programátorskou technikou v objektově orientovaném programování. Tou technikou je využívaní rozhraní

Více

Jazyk C# (seminář 3)

Jazyk C# (seminář 3) Jazyk C# (seminář 3) Pavel Procházka KMI October 8, 2014 Motivace Největší využití v programování okenních aplikací a GUI knihoven. Data reprezentujeme pomocí objektů (tříd), máme tedy ucelený pohled na

Více

7.3 Diagramy tříd - základy

7.3 Diagramy tříd - základy 7.3 Diagramy tříd - základy - popisuje typy objektů a statické vztahy mezi nimi Objednávka -datumpřijetí -předplacena -číslo -cena +vyřiď() +uzavři() {if Objednávka.zákazník.charakteristika = 'nejistý'

Více

Příklad : String txt1 = new String( Ahoj vsichni! ); //vytvoří instanci třídy String a přiřadí ji vnitřní hodnotu Ahoj vsichni!

Příklad : String txt1 = new String( Ahoj vsichni! ); //vytvoří instanci třídy String a přiřadí ji vnitřní hodnotu Ahoj vsichni! Java práce s řetězci Trochu povídání.. Řetězce jsou v Javě reprezentovány instancemi tříd StringBuffer a String. Tyto třídy jsou součástí balíčku java.lang, tudíž je možno s nimi pracovat ihned bez nutného

Více

Obsah. Úvod 11 Základy programování 11 Objektový přístup 11 Procvičování 11 Zvláštní odstavce 12 Zpětná vazba od čtenářů 12 Errata 13

Obsah. Úvod 11 Základy programování 11 Objektový přístup 11 Procvičování 11 Zvláštní odstavce 12 Zpětná vazba od čtenářů 12 Errata 13 Úvod 11 Základy programování 11 Objektový přístup 11 Procvičování 11 Zvláštní odstavce 12 Zpětná vazba od čtenářů 12 Errata 13 KAPITOLA 1 Na úvod o Javě 15 Počítačový program 15 Vysokoúrovňový programovací

Více

Třída jako zdroj funkcí

Třída jako zdroj funkcí Třída jako zdroj funkcí Třída v jazyku Java je programová jednotka tvořená množinou identifikátorů, které mají třídou definovaný význam Základem uživatelského programu v jazyku Java je třída, ve které

Více

Objekty v PHP 5.x. This is an object-oriented system. If we change anything, the users object.

Objekty v PHP 5.x. This is an object-oriented system. If we change anything, the users object. Objekty v PHP 5.x This is an object-oriented system. If we change anything, the users object. Objektové PHP Objekty se poprvé objevili v PHP ve verzi 4. Nepříliš zdařilý pokus. Programátoři získali nedůvěru

Více

Objekt. základní prvek v OOP. má vlastnosti. má metody. vznikne vytvoření nové instance definován pomocí třídy

Objekt. základní prvek v OOP. má vlastnosti. má metody. vznikne vytvoření nové instance definován pomocí třídy 3. ročník Objekt základní prvek v OOP má vlastnosti charakterizují objekt (barva, počet osob) má metody definují to, co objekt umí (vypni motor, připoj se) vznikne vytvoření nové instance definován pomocí

Více

14.4.1. Typický prvek kolekce pro české řazení

14.4.1. Typický prvek kolekce pro české řazení 14.4. Co všechno by měl mít typický prvek kolekce 177 Poznámka: Třídy BigInteger, BigDecimal a Date budou vysvětleny v částech [15./183, [16./185 a [18.1./204. 14.4.1. Typický prvek kolekce pro české řazení

Více

7.3 Diagramy tříd - základy

7.3 Diagramy tříd - základy 7.3 Diagramy tříd - základy - popisuje typy objektů a statické vztahy mezi nimi Objednávka -datumpřijetí -předplacena -číslo -cena +vyřiď() +uzavři() {if Objednávka.zákazník.charakteristika = 'nejistý'

Více

Osnova přednášky. Programové prostředky řízení Úvod do C# II. Přístup ke členům. Členy (Members)

Osnova přednášky. Programové prostředky řízení Úvod do C# II. Přístup ke členům. Členy (Members) Osnova přednášky Programové prostředky řízení Úvod do C# II. Členy (Members) Jmenné prostory (Namespaces) Třídy (Classes) Struktury (Structs) Pavel Balda Západočeská univerzita v Plzni, FAV, KKY 2 Členy

Více

Datové abstrakce v programovacích jazycích

Datové abstrakce v programovacích jazycích Datové abstrakce v programovacích jazycích Motivace Strukturovat rozsáhlé programy Dovolit separátní překlad Možné formy strukturování: Podprogramy původní forma abstrakce -abstrakce výpočtů Moduly kontejnery

Více

Návrh softwarových systém. Návrh softwarových systémů

Návrh softwarových systém. Návrh softwarových systémů Návrh softwarových systém ů - Java 8 Jiří Šebek Návrh softwarových systémů (B6B36NSS) Co je nového? Default interface methods Lambda expressions Method references and repeatable annotations Streams Functional

Více

Diagramy tříd - základy

Diagramy tříd - základy Diagramy tříd - základy - popisuje typy objektů a statické vztahy mezi nimi Objednávka Zákazník -datumpřijetí -předplacena -číslo -cena +vyřiď() +uzavři() {if Objednávka.zákazník.charakteristika = 'nejistý'

Více

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda 1. Lze vždy z tzv. instanční třídy vytvořit objekt? 2. Co je nejčastější příčinou vzniku chyb? A. Specifikace B. Testování C. Návrh D. Analýza E. Kódování 3. Je defenzivní programování technikou skrývání

Více

Reflexe. Aplikační programování v Javě (BI-APJ) - 8 Ing. Jiří Daněček Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Praha

Reflexe. Aplikační programování v Javě (BI-APJ) - 8 Ing. Jiří Daněček Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Praha Reflexe Aplikační programování v Javě (BI-APJ) - 8 Ing. Jiří Daněček Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Praha Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší

Více

Java a XML. 10/26/09 1/7 Java a XML

Java a XML. 10/26/09 1/7 Java a XML Java a XML Java i XML jsou přenositelné V javě existuje podpora pro práci s XML, nejčastější akce prováděné při zpracování XML: načítání XML elementů generování nových elementů nebo úprava starého zápis

Více

DPKOM_06 Dědičnost entit a zpětná volání posluchači

DPKOM_06 Dědičnost entit a zpětná volání posluchači DPKOM_06 Dědičnost entit a zpětná volání posluchači 1 Obsah přednášky Jedna tabulka pro hierarchii tříd Tabulka pro konkrétní třídu Tabulka pro podtřídu Neentitní základní třídy Události zpětného volání

Více

C# - OOP (object oriented programming)

C# - OOP (object oriented programming) C# - OOP (object oriented programming) Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí OOP proč? Velmi využívaný přístup k programování

Více

Více o konstruktorech a destruktorech

Více o konstruktorech a destruktorech Více o konstruktorech a destruktorech Více o konstruktorech a o přiřazení... inicializovat objekt lze i pomocí jiného objektu lze provést přiřazení mezi objekty v původním C nebylo možné provést přiřazení

Více

10 Balíčky, grafické znázornění tříd, základy zapozdření

10 Balíčky, grafické znázornění tříd, základy zapozdření 10 Balíčky, grafické znázornění tříd, základy zapozdření Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost příkazům balíčkům, grafickému

Více

Objektově orientované programování 1 XOBO1. Autor: Doc. Ing. František Huňka, CSc.

Objektově orientované programování 1 XOBO1. Autor: Doc. Ing. František Huňka, CSc. Objektově orientované programování 1 XOBO1 Autor: Doc. Ing. František Huňka, CSc. 1 Seznam kapitol 1 Základní pojmy...3 1.1 Úvod do tříd a objektů...3 1.2 Vývojové prostředí...7 1.3 Jednotný modelovací

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Struktura programu Vytvoření nové aplikace Struktura programu Základní syntaktické elementy První aplikace Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Nová aplikace NetBeans Ve vývojovém

Více

7.5 Diagram tříd pokročilé techniky

7.5 Diagram tříd pokročilé techniky 7.5 Diagram tříd pokročilé techniky Stereotypy - jeden ze základních prostředků rozšiřitelnosti UML - pro modelovací konstrukce neexistující v UML, ale podobné předdefinované v UML definované uživatelem

Více

Třídy a objekty -příklady

Třídy a objekty -příklady Třídy a objekty -příklady doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Příklad 1 Kvadratická rovnice static void

Více

Algoritmizace a programování. Terminálový vstup a výstup

Algoritmizace a programování. Terminálový vstup a výstup Algoritmizace a programování Terminálový vstup a výstup Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Výpis hodnot Terminálový vstup a výstup budeme používat jako základní způsob interakce programu s uživatelem

Více

PB161 Programování v jazyce C++ Přednáška 4

PB161 Programování v jazyce C++ Přednáška 4 PB161 Programování v jazyce C++ Přednáška 4 Dynamická alokace Kopírovací konstruktor Přetypování v C++ Nikola Beneš 12. října 2015 PB161 přednáška 4: dynamická alokace, kopírovací konstruktor, casting

Více

Základy jazyka C# Obsah přednášky. Architektura.NET Historie Vlastnosti jazyka C# Datové typy Příkazy Prostory jmen Třídy, rozhraní

Základy jazyka C# Obsah přednášky. Architektura.NET Historie Vlastnosti jazyka C# Datové typy Příkazy Prostory jmen Třídy, rozhraní Základy jazyka C# doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Obsah přednášky Architektura.NET Historie Vlastnosti

Více

Parametrizované třídy Generics generické třídy. JDK zavádí mimo jiné tzv. parametrizované třídy - generics

Parametrizované třídy Generics generické třídy. JDK zavádí mimo jiné tzv. parametrizované třídy - generics 1 Parametrizované třídy Generics generické třídy JDK zavádí mimo jiné tzv. parametrizované třídy - generics Úvod 2 podobnost se šablonami (templates) z C++ nejčastěji použité v oblasti knihoven kontejnerového

Více

Návrhové vzory OMO, LS 2014/2015

Návrhové vzory OMO, LS 2014/2015 Návrhové vzory OMO, LS 2014/2015 Motivace Cílem objektového návrhu je strukturu aplikace navrhnout tak, aby splňovala následující kritéria: snadná rozšiřitelnost účelnost testovatelnost dokumentovatelnost

Více

Java Výjimky Java, zimní semestr

Java Výjimky Java, zimní semestr Java Výjimky 1 Výjimky (exceptions) hlášení a ošetření chyb výjimka signalizuje nějaký chybový stav výjimka = instance třídy java.lang.throwable dvě podtřídy java.lang.error a java.lang.exception konkrétní

Více

UJO Framework. revoluční architektura beans. verze 0.80 http://ujoframework.org/

UJO Framework. revoluční architektura beans. verze 0.80 http://ujoframework.org/ UJO Framework revoluční architektura beans verze 0.80 http://ujoframework.org/ Pavel Pone(c), září 2008 Historie rok 2004 upravené objekty z frameworku Cayenne nevýhodou byla špatná typová kontrola rok

Více

Pokud zadání nerozumíte nebo se vám zdá nejednoznačné, zeptejte se. Pište čitelně, nečitelná řešení nebudeme uznávat.

Pokud zadání nerozumíte nebo se vám zdá nejednoznačné, zeptejte se. Pište čitelně, nečitelná řešení nebudeme uznávat. Pokud zadání nerozumíte nebo se vám zdá nejednoznačné, zeptejte se. Pište čitelně, nečitelná řešení nebudeme uznávat. 1. Odkrokujte následující program a s použitím notace z přednášky popište stav paměti

Více

10 Generické implementace

10 Generické implementace 10 Generické implementace Main Entry: 1 ge ner ic Pronunciation: j&-'ner-ik Function: adjective Etymology: French générique, from Latin gener-, genus birth, kind, class 1 a : relating to or characteristic

Více

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz Page 1 of 6 Knihovna PHP Využití OOP v praxi Po dlouhé teorii přichází na řadu praxe. V následujícím textu si vysvětlíme možnosti přístupu k databázi pomocí různých vzorů objektově orientovaného programování

Více

Java efektivně. Lukáš Zapletal liberix.cz. Pokročilejší techniky programování v Javě

Java efektivně. Lukáš Zapletal liberix.cz. Pokročilejší techniky programování v Javě Lukáš Zapletal liberix.cz Pokročilejší techniky programování v Javě Tato prezentace vychází kompletně z knihy J. Blocha: Effective Java (A-W 2001) u nás Java efektivně - 57 zásad softwarového experta (Grada

Více

Tabulka symbolů. Vazba (binding) Vazba - příklad. Deklarace a definice. Miroslav Beneš Dušan Kolář

Tabulka symbolů. Vazba (binding) Vazba - příklad. Deklarace a definice. Miroslav Beneš Dušan Kolář Vazba (binding) Tabulka symbolů Miroslav Beneš Dušan Kolář vazba = spojení mezi entitou a vlastností okamžik vazby (binding time) při návrhu jazyka při implementaci jazyka během překladu/spojování/zavádění

Více

Bridge. Známý jako. Účel. Použitelnost. Handle/Body

Bridge. Známý jako. Účel. Použitelnost. Handle/Body Bridge Bridge Známý jako Handle/Body Účel odděluje abstrakci (rozhraní a jeho sémantiku) od její konkrétní implementace předchází zbytečnému nárůstu počtu tříd při přidávání implementací používá se v době

Více

Objektově orientované programování

Objektově orientované programování 10. října 2011 Pragmatické informace Volitelný předmět, zápočet: zápočtový program(s dokumentací), aktivní účast na cvičení(body v CodExu), praktický test, zkouška: zkoušková písemka na objektový návrh

Více

Dědičnost, rozhraní (interface)

Dědičnost, rozhraní (interface) Dědičnost, rozhraní (interface) Obsah kapitoly DĚDIČNOST... 1 CHYBNÉ POUŽITÍ DĚDIČNOSTI... 8 VÍCENÁSOBNÁ DĚDIČNOST... 10 VÍCEÚROVŇOVÁ HIERARCHIÍ TŘÍD... 11 ROZHRANÍ (INTERFACE)... 18 SEZNAM OBRÁZKŮ...

Více

Michal Krátký. Úvod do programovacích jazyků (Java), 2006/2007

Michal Krátký. Úvod do programovacích jazyků (Java), 2006/2007 Úvod do programovacích jazyků (Java) Michal Krátký Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Úvod do programovacích jazyků (Java), 2006/2007 c 2006 Michal Krátký Úvod do programovacích jazyků

Více

Webová prezentační aplikace

Webová prezentační aplikace Webová prezentační aplikace Prosinec 2014 Autoři Autor Organizace Dušan Chlapek Vladimír Jakubal Tomáš Knap Jan Vrána Jan Kučera Jiří Makalouš Luboš Marek Petr Mazouch Martin Nečaský Tomáš Vahalík Vysoká

Více

Programování v jazyku Java základy OOP

Programování v jazyku Java základy OOP Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Programování v jazyku Java základy OOP BI-PJV Programování v jazyku Java Katedra teoretické informatiky Miroslav Balík Fakulta informačních

Více

JAVA. Krátke poznámky:

JAVA. Krátke poznámky: JAVA Krátke poznámky: Vše je definováno ve třídách; Žádné funkce mimo třídy Skoro všetko je objekt, výnimka sú premenné (napr. int) Neexistuje operátor delete Rušenie objektov výlučne cez Garbage Collector

Více

Programové konvence, dokumentace a ladění. Programování II 2. přednáška Alena Buchalcevová

Programové konvence, dokumentace a ladění. Programování II 2. přednáška Alena Buchalcevová Programové konvence, dokumentace a ladění 2. přednáška Alena Buchalcevová Proč dodržovat programové konvence? velkou část životního cyklu softwaru tvoří údržba údržbu provádí většinou někdo jiný než autor

Více

Jazyk C++ I. Šablony 2

Jazyk C++ I. Šablony 2 Jazyk C++ I Šablony 2 AR 2013/2014 Jazyk C++ I Třídy template class TVektor { T *a; int n; static int PocInstanci; public: TVektor(int _n = 0) : n(_n) { a = new T[n]; PocInstanci++; } ~TVektor()

Více

Semin aˇr Java V yjimky Radek Ko ˇc ı Fakulta informaˇcn ıch technologi ı VUT Unor 2008 Radek Koˇc ı Semin aˇr Java V yjimky 1/ 25

Semin aˇr Java V yjimky Radek Ko ˇc ı Fakulta informaˇcn ıch technologi ı VUT Unor 2008 Radek Koˇc ı Semin aˇr Java V yjimky 1/ 25 Seminář Java Výjimky Radek Kočí Fakulta informačních technologií VUT Únor 2008 Radek Kočí Seminář Java Výjimky 1/ 25 Výjimky Co a k čemu jsou výjimky výjimka je mechanizmus umožňující psát robustní, spolehlivé

Více

SOUBORY, VSTUPY A VÝSTUPY POKRAČOVÁNÍ

SOUBORY, VSTUPY A VÝSTUPY POKRAČOVÁNÍ SOUBORY, VSTUPY A VÝSTUPY POKRAČOVÁNÍ Vstupy a výstupy pokračování Kódování textů Texty (řetězce nebo znaky) v jazyce C# jsou v paměti uloženy v kódování označovaném běžně Unicode (kódová stránka 1200).

Více