V centru pozornosti The Centre of Attention

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V centru pozornosti The Centre of Attention"

Transkript

1 V centru pozornosti The Centre of Attention Havlíčkova Plaza shopping & offi ce center

2 Havlíčkova Plaza shopping & office center Obsah Content Popis projektu / About the project... 5 Lokalita / Location... 7 Stavební historie / Construction history... 9 O developerovi / About the developer Charakteristiky / Characteristics Suterén / Basement Přízemí / Ground floor Patro / 1st Floor Patro / 2nd Floor Patro / 3rd Floor Patro / 4th Floor Patro / 5th Floor Patro / 6th Floor

3

4 Havlíčkova Plaza shopping & office center Popis projektu About the project Havlíčkova Plaza nabízí elegantní kancelářské a obchodní prostory v samém centru Prahy. Kanceláře odpovídají kategorii A, jsou plně klimatizovány a vybaveny moderními technologiemi. Obchodní prostory s výlohami jsou přístupné přímo z Havlíčkovy ulice. V letech 2009 až 2010 proběhla kompletní rekonstrukce historické části objektu a dostavba dvorního traktu. Tyto úpravy propojily historickou hodnotu budovy se současnými vysokými nároky na moderní kancelářské a obchodní prostory. Kontrast k modernímu zařízení nabízí unikátní historická architektura v prvním patře zůstaly zachovány maurské sloupy, které od roku 1845 zdobily zdejší kavárnu. Havlíčkova Plaza disponuje m 2 kvalitních kancelářských ploch a m 2 obchodních prostor, které se nacházejí v suterénu, přízemí a v prvním patře. Obchodní prostory lze rozdělit do 2 až 3 individuálních jednotek, ideální jsou ale i pro jediného nájemce. Všechna tři podlaží jsou propojena vnitřním schodištěm a nákladním výtahem. Projekt dále nabízí 10 podzemních parkovacích stání. Na nájemce, který se rozhodne využít služeb Havlíčkova Plaza, dýchnou české dějiny 19. století. V tomto původně barokním domě z roku 1838 žil spisovatel, novinář a básník Karel Havlíček Borovský. Havlíčkova Plaza offers elegant office space and commercial premises in the very heart of Prague. The offices correspond to category A, are fully air-conditioned and equipped with modern technologies. The commercial premises with displays are accessible directly from Havlíčkova Street. In , the historical part of the building was completely reconstructed and the courtyard tract was completed. These changes merged the historical value of the building with current high demands for modern office and commercial space. The unique historical architecture offers a contrast with the modern fittings the Moorish columns that decorated the local café since 1845 have remained on the first floor. Havlíčkova Plaza has sqm of quality office space and sqm of commercial premises located in the basement, ground floor and first floor. The commercial premises may be split up into 2 to 3 individual units, but they are ideal even for a single tenant. All three floors are connected by an interior staircase and cargo elevator. The project also offers 10 underground parking spaces. The tenant that decides to use the services of Havlíčkova Plaza will feel the breath of 19th Century Czech history. This original Baroque building of 1838 was home to writer, journalist and poet Karel Havlíček Borovský. 5

5 Havlíčkova ulice Prašná brána Hybernská ulice Náměstí Republiky

6 Havlíčkova Plaza shopping & office center Lokalita Location Havlíčkova Plaza se nachází v atraktivním centru Prahy, necelých 5 min chůze od náměstí Republiky. Nabízí velmi dobrou dopravní dostupnost jak automobilem, tak prostřednictvím MHD. Pár metrů od vchodu je stanice metra B náměstí Republiky a zastávky několika linek tramvají a autobusů. Přímo proti budově stojí vůbec první pražské nádraží Masarykovo nádraží které nedávno prošlo rozsáhlou renovací, jež zatraktivnila celou lokalitu. V blízkosti jsou dvě velká obchodní centra Kotva a Palladium, bezpočet bank (ČSOB, HSBC, KB, GE, Fio, UniCredit), restaurací a také několik špičkových hotelů, jako je Marriott, Hilton a Kempinski. Havlíčkova Plaza is located in the attractive centre of Prague, just 5 minutes walking from náměstí Republiky. It offers excellent traffic accessibility both by car and by public transport. Metro B station náměstí Republiky and several tram and bus stops are just a few metres from the entrance. Prague s very first train station Masaryk Station is just across from the building. It has recently undergone a major reconstruction, making the entire locality more attractive. There are two large shopping centres nearby Kotva and Palladium, countless banks (ČSOB, HSBC, KB, GE, Fio, UniCredit), restaurants and several top-class hotels such as the Marriott, Hilton and Kempinski. KLÁROV ECHŮV MOST CURIE S SQUARE Revoluční HAVLÍČKOVA PLAZA Sokolovská M MALOSTRANSKÁ MÁNESŮV MOST Pařížská Dlouhá Na Poříčí TĚŠNOV FLORENC M M M AP KARLŮV MOST PRAHA / PRAGUE ORIENTAČNÍ KAMPAMAPA / GENERAL MAP E TRUM MOST LEGIÍ STAROMĚSTSKÁ CETRUM M Kaprova Karlova MOS JOSEFOV STAROMĚSTSKÉ NÁM. Rytířská M MŮSTEK Celetná Na Příkopě M M MŮSTEK MŮSTEK M Jindřišská NÁM. REPUBLIKY M Dlážděná VÁCLAVSKÉ NÁM. M MASARYKOVO NÁDRAŽÍ Hybernská SENOVÁŽNÉ NÁM. Na Florenci Washingtonova Wilsonova M HLAVNÍ NÁDRAŽÍ Husitská Seifertova Křižíkova ŽIŽKOV MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ RUZYNĚ / RUZYNĚ INTERNATIONAL AIRPORT HLAVNÍ DOPRAVNÍ TRASY / MAIN TRAFFIC ROUTES MUZEUM M M Italská VINOHRADY VLTAVA / VLTAVA RIVER 7

7

8 Havlíčkova Plaza shopping & office center Stavební historie Construction history Původně gotický dům U Zeleného stromu v Jezdecké ulici byl v renesanci přestavěn na ubytovací hostinec pro formany, kteří na zdejší trhy přiváželi zboží. V roce 1845, při příležitosti otevření prvního pražského nádraží, proběhla velkolepá přestavba dle projektu architekta Hellmicha. Největší stavební úprava se týkala 1. patra hlavní budovy, kde byla zřízena rozsáhlá luxusní kavárna zv. Kavárna u nádraží, s kulečníky a čítárnou. V roce 1856 ve 2. patře jižního dvorního křídla zemřel Karel Havlíček Borovský. Pamětní deska z roku 1870 je umístěna na čelní fasádě. Další přestavba, během které byla zrušena kavárna, souvisela s přeměnou objektu na hotel ROYAL a proběhla v období před I. sv. válkou ( ). Realizátory byli majitelé hotelu, manželé Fraňkovi. Hotel sloužil svému účelu až do roku 1948, kdy byl státem vyvlastněn. 50. a 60. léta 20. století jsou ve znamení negativních zásahů, které poškodily hodnotu památky. V 50. letech došlo k zastřešení dvora, v 60. letech byla realizována nástavba 3. patra, čímž byl znehodnocen klasicistní charakter objektu. V letech byl v předním traktu objektu zřízen průchod pro pěší. V roce 1991 byl dům vrácen původnímu majiteli na základě restitučního zákona. The originally gothic building U Zeleného stromu (At the Green Tree) in Jezdecká Street was rebuilt in the Renaissance period into an inn for carriers who brought goods to the local markets. In 1845, on the occasion of opening Prague s first railway station, a major reconstruction was conducted, based on a project by architect Hellmich. The greatest modifications concerned the 1st floor of the main building, which housed a spacious, luxurious café called the Station Café, with billiards and a reading room. In 1856, Karel Havlíček Borovský passed away on the 2nd floor of the southern courtyard wing. A memorial plaque dating back to 1870 is located on the frontal facade. Another reconstruction, during which the café was removed, involved the transformation of the building into the ROYAL Hotel and took place in the period before the First World War ( ). The implementers were the owner of the building, Mr and Mrs Franěk. The hotel served its purpose until 1948, when it was expropriated by the state. The 1950s and 1960s saw many negative interventions that damaged the historical value of the building. In the 1950s, the courtyard was roofed in, while in the 1960s a 3rd floor was added, thus devaluating the classicist character of the building. In , a pedestrian passage was created in the front tract of the building. In 1991, the building was returned to its original owner based on the restitution law. 9

9 Masná 15 Míšeňská 9 Pařížská 26 Dlouhá 39

10 Havlíčkova Plaza shopping & office center O developerovi About the developer FIM Group se právem řadí mezi zkušené a profesionální developery. Zajišťuje řízení a koordinaci staveb, poradenství v oblasti koupě a prodeje a také samotnou koupi, prodej a pronájem nemovitostí. FIM Group se specializuje na rekonstrukce historických budov, budování nových rezidenčních a polyfunkčních komplexů a realizace hotelů. Úspěchy FIM Group vychází z více než 50leté zkušenosti na trhu, profesionálního firemního týmu, využití nových technologií a postupů a v neposlední řadě také ze spolupráce s významnými architekty. Výsledkem je vždy vysoce kvalitní produkt, který svým stylem a italským designem uspokojí i nejnáročnější klientelu. FIM is rightfully counted among the experienced and professional developers. It ensures the management and coordination of construction, consulting in the area of purchase and sale and the actual purchase, sale and lease of real estate. FIM specialises in the reconstruction of historical buildings, construction of new residential and multifunctional compounds and hotels. FIM s success is based on more than 50 years of experience on the market, a professional corporate team, the use of new technologies and procedures, and not least its cooperation with leading architects. The result is always a high-quality product, whose style and Italian design will satisfy even the most demanding clients. 11

11 Příčný řez Cross-section 6. Patro (7NP) 6th Floor 5. Patro (6NP) 5th Floor 4. Patro (5NP) 4th Floor 3. Patro (4NP) 3rd Floor Kancelářské prostory Offices 2. Patro (3NP) 2nd Floor Havlíčkova ulice Havlíčkova street 1. Patro (2NP) 1st Floor 0. Patro (1NP) Ground floor Obchodní prostory Commercial premises -1. Suterén (1PP) Basement -2. Suterén (2PP) Second basement Parkovací stání Parking 12

12 Havlíčkova Plaza shopping & office center CHARAKTERISTIKY CHARACTERISTICS Obchodní prostory Celková pronajímatelná plocha Commercial premises Total rentable area Suterén 371,80 m² Přízemí 442,60 m² 1. Patro 501,50 m² Celkem 1 315,90 m² Basement 371,80 m² Ground floor 442,60 m² 1st Floor 501,50 m² Total 1 315,90 m² Kancelářské prostory Celková pronajímatelná plocha vč. ADD-on Terasa Offices Total rentable area incl. ADD-on Terrace 2. Patro 563,52 m² 3. Patro 347,55 m² 4. Patro 533,20 m² 5. Patro 518,04 m² 6. Patro 335,08 m² 43,00 m² Celkem 2 297,38 m² 2nd Floor 563,52 m² 3rd Floor 347,55 m² 4th Floor 533,20 m² 5th Floor 518,04 m² 6th Floor 335,08 m² 43,00 m² Total 2 297,38 m² Specifikace obchodních prostor Obchodní prostory ve stavu shell&core Výborná viditelnost Přímý vstup z ulice Plně prosklené obchodní výlohy v přízemí Unikátní restaurované maurské sloupy v 1. patře Příprava pro vzduchotechniku Elektronické zabezpečovací zařízení možno připojit na recepci Kontrola vstupů a garáží kamerovým systémem Samostatný nákladní výtah pro zásobování ze suterénu do 1. patra Specification of commercial premises Commercial premises are handed over to tenants as shell &core Good visibility Direct access from the street Fully glazed shop windows Unique restored posts with Moresque decorations on 1st floor Premises prepared for installation of air-handling system Electronic security equipment that can be connected to reception Control of garage entrances using a camera system Separate freight elevator interconnecting all commercial floors Specifikace kancelářských prostor Flexibilní otevřené kancelářské prostory Dokončení ve vysokém standardu Reprezentativní recepce a vstup do kancelářských prostor 24 hodinový přistup a ostraha objektu Kontrola vstupů a garáží kamerovým systémem Podzemní parkovací místa 2 moderní výtahy a bezbariérový přístup do objektu Elektronické opto-kouřové požární detektory na všech patrech Vybavení vzduchotechnikou a klimatizací 2-trubkový fancoilový systém Snížené podhledy se zabudovaným osvětlením Minimální světlá výška stropu 246 mm, maximální světlá výška stropu 268 mm Otevíratelná okna Zdvojené podlahy a kabeláž včetně rozvodů elektro, zabudované Dostatečná kapacita telefonnich a ISDN linek Offices specification Flexible office premises High quality finishing Representative reception desk and entrance to offices 24-hour access and security of the building Control of entrances using a camera system Underground parking places 2 modern elevators and barrier-free access to the facility Electronic optical smoke and fire detectors on all floors Air conditioning and ventilation system 2-tube fancoil system Lowered ceilings with built-in lighting elements Minimal ceiling clearance 246 mm, maximal ceiling clearance 268 mm Openable windows Double floors and cabling including build in electricity distribution lines Sufficient number of phone and isdn lines 13

13 Plány podlaží Floor plans Suterén (1PP) Basement OBCHODNÍ PROSTORY COMMERCIAL PREMISES 371,80 m² VÝTAH ELEVATOR 14

14 Plány podlaží Floor plans Přízemí (1NP) Ground floor OBCHODNÍ PROSTORY COMMERCIAL PREMISES 442,60 m² VÝTAH ELEVATOR RECEPCE RECEPTION Havlíčkova ulice Havlíčkova street 15

15 Plány podlaží Floor plans 1. Patro (2NP) 1st Floor OBCHODNÍ PROSTORY COMMERCIAL PREMISES 501,50 m² 16

16 Plány podlaží Floor plans 2. Patro (3NP) 2nd Floor KANCELÁŘSKÉ PROSTORY OFFICES 563,52 m² 17

17 Plány podlaží Floor plans 3. Patro (4NP) 3rd Floor KANCELÁŘSKÉ PROSTORY OFFICES 347,55 m² ATRIUM 18

18 Plány podlaží Floor plans 4. Patro (5NP) 4th Floor KANCELÁŘSKÉ PROSTORY OFFICES 533,20 m² ATRIUM 19

19 Plány podlaží Floor plans 5. Patro (6NP) 5th Floor KANCELÁŘSKÉ PROSTORY OFFICES 518,04 m² ATRIUM 20

20 Plány podlaží Floor plans 6. Patro (7NP) 6th Floor KANCELÁŘSKÉ PROSTORY OFFICES 335,08 m² ATRIUM TERASA / TERRACE 43 m 2 21

21

22 Kontakty Contacts DEVELOPER FIM Group, s.r.o. Husova 240/ Praha 1 Tel.: AGENT FIM Agency, s.r.o. Husova 240/ Praha 1 Tel.: Popisy a informace obsažené v této brožuře nebo postoupené písemně nebo ústně, týkající se samotné budovy nebo její hodnoty, vycházejí ze stavu platného v době jejich přípravy. Tento stav se může v průběhu stavby změnit, popisy a informace proto nejsou závazné a nemusejí odpovídat podobě a stavu dokončené budovy. Fotografie a zobrazení ukazují jen určité části budovy z doby pořízení záběru. Veškeré rozměry nebo dálkové údaje jsou jen orientační. Descriptions and information contained in this brochure, provided in writing or orally, concerning the building itself and its value, are based on the status prevailing at the time of publication. This status may be subject to change during the construction. As a result, descriptions and information are not binding and do not need to correspond to the state of the completed building. Photographs and illustrations show only some parts of the building from the time when they were taken. All dimensions given are for orientation purposes only.

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

CPICityCenter. Ústí nad Labem

CPICityCenter. Ústí nad Labem CPICityCenter Ústí nad Labem Ústecký kraj disponuje výhodnou polohou u hranic s Německem a současně dobrou vzdáleností od hlavního města Prahy. Region s průmyslovou tradicí, pestrou a zachovalou krajinou,

Více

offices to let / kanceláře k pronájmu Evropská, downtown Dejvice, Praha 6

offices to let / kanceláře k pronájmu Evropská, downtown Dejvice, Praha 6 offices to let / kanceláře k pronájmu Evropská, downtown Dejvice, Praha 6 developer: CERTIFICATION AIMED: outstanding typické podlaží / typical floor kanceláře office obchody retail restaurace canteen

Více

Mezonet 3+kk s výhledem na Pražský hrad, 160m2, Praha 5, 15 500 000 Kč A duplex with great view to Prague Castle, 160m2, Smíchov, 15 500 000 Kč

Mezonet 3+kk s výhledem na Pražský hrad, 160m2, Praha 5, 15 500 000 Kč A duplex with great view to Prague Castle, 160m2, Smíchov, 15 500 000 Kč Mezonet 3+kk s výhledem na Pražský hrad, 160m2, Praha 5, 15 500 000 Kč A duplex with great view to Prague Castle, 160m2, Smíchov, 15 500 000 Kč Exkluzivně nabízíme k prodeji slunný mezonetový byt. Jedná

Více

REZIDENCE SACRE COEUR

REZIDENCE SACRE COEUR RZIDC ACR COUR xkluzivita lokality I bezpečnost I design & kvalita I pohodlí I dětská hřiště I služby I BZPČOTÍ kamerový systém I výhledy o projektu about the project mimořádné místo pro život V lokalitě

Více

DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE

DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE 1 2 Obsah / Contents VÍCE NEŽ BYDLENÍ MORE THAN JUST A PLACE TO LIVE... DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE 04 UNIKÁTNÍ MÍSTO PRO DOMOV Mezi designem a přírodou, mezi městem a krajinou. Uprostřed

Více

Charles square center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Karlovo náměstí 10, Praha 2

Charles square center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Karlovo náměstí 10, Praha 2 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease Charles square center Karlovo náměstí 10, Praha 2 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague 1

Více

ArgentinskáBusinessCenter

ArgentinskáBusinessCenter Snadná viditelnost Vaší firemní značky Argentinská Business Center je plně prosklená šestipodlažní budova, umístěná na rohu Argentinské ulice a Plynární. Po svém dokončení v polovině roku 2016, umožní

Více

We are international practice of architects, masterplanners and designers, established over 50 years ago.

We are international practice of architects, masterplanners and designers, established over 50 years ago. MEZINÁRODNÍ ARCHITEKTI URBANISTÉ DESIGNÉŘI Česká republika International Architects Masterplanners Designers czech republic Contacts Jsme mezinárodní architektonická kancelář založená před 50 lety. Zabýváme

Více

quality architecture gives life another dimension, a prospect that changes common activities into an extraordinary experience...

quality architecture gives life another dimension, a prospect that changes common activities into an extraordinary experience... kvalitní architektura dává životu další rozměr, perspektivu, která povznáší běžné aktivity na nevšední prožitky... quality architecture gives life another dimension, a prospect that changes common activities

Více

ATLAS PŘÍSTUPNOSTI CENTRA MĚSTA BRNA pro osoby s omezenou schopností pohybu. Accessibility Guide of Brno City Centre for People with Limited Mobility

ATLAS PŘÍSTUPNOSTI CENTRA MĚSTA BRNA pro osoby s omezenou schopností pohybu. Accessibility Guide of Brno City Centre for People with Limited Mobility Mapa města / City map 1:2 500 ATLAS PŘÍSTUPNOSTI CENTRA MĚSTA BRNA pro osoby s omezenou schopností pohybu Accessibility Guide of Brno City Centre for People with Limited Mobility Obsah/ Table of contents

Více

Byty k pronájmu Apartments for rent

Byty k pronájmu Apartments for rent Byty k pronájmu Apartments for rent Masarykovo nábřeží, Praha 1 #406494 Jedinečný, světlý byt (205 m 2 ) v prvním patře historické budovy ve vyhledávané lokalitě Prahy 1 Nové Město. V roce 2013 byl kompletně

Více

www.jungmannova15.cz FACT SHEET Location Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E

www.jungmannova15.cz FACT SHEET Location Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E FACT SHEET Location Address: GPS: City location: Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E City centre, 2 minutes from Wencleslaw square Rentable area Total rentable area:

Více

OFFICE PARK NOVÉ BUTOVICE PRAHA 5

OFFICE PARK NOVÉ BUTOVICE PRAHA 5 PRAHA 5 KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICE TO LET Bucharova POPIS PROJEKTU Tento objekt se skládá ze 4 budov Umístěn v jedné z hlavních administrativních oblastech Prahy 5 Služby v docházkové vzdáleností (nákupní

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 9x SMARTER 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu 300 new low-energy apartments within the project budoucí umělecký, tepající bulvár set to be a busy boulevard

Více

Bydlení s nadhledem Living with perspective

Bydlení s nadhledem Living with perspective Bydlení s nadhledem Living with perspective O projektu About the project O projektu Panorama Pražačka je výjimečný rezidenční projekt společnosti CTR group. Nachází se v prémiové pražské lokalitě Pražačka,

Více

ubytovacích zařízení v České republice Catalogue of the classified accommodation facilities in the Czech Republic

ubytovacích zařízení v České republice Catalogue of the classified accommodation facilities in the Czech Republic 2013 Katalog klasifikovaných ubytovacích zařízení v České republice Catalogue of the classified accommodation facilities in the Czech Republic Národní divadlo, Praha The National Theatre, Prague Katalog

Více

PAVEL HNILIČKA ARCHITEKTI PAVEL HNILIČKA. 1 architecture

PAVEL HNILIČKA ARCHITEKTI PAVEL HNILIČKA. 1 architecture PAVEL HNILIČKA ARCHITEKTI PAVEL HNILIČKA architects 20072013 1 architecture Naším cílem je navrhovat architekturu, která naplní představy klienta a odpovídá nejvyšším profesionálním standardům. Zásadní

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

In rivers, the water that you touch is the last of what has passed and the first of that which comes; so with present time.

In rivers, the water that you touch is the last of what has passed and the first of that which comes; so with present time. PRAGUE In rivers, the water that you touch is the last of what has passed and the first of that which comes; so with present time. Leonardo da Vinci V HLAVNÍ ROLI PRAŽSKÝ PŘÍSTAV PRAGUE MARINA IN A LEADING

Více

Moderní bydlení. Modern living. s metrem na dosah. with metro within reach

Moderní bydlení. Modern living. s metrem na dosah. with metro within reach Moderní bydlení Modern living s metrem na dosah with metro within reach O projektu About the project O projektu Atrium Kobylisy je dalším z rezidenčních projektů společnosti CTR group. Jedná se o pokračování

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

Roční zpráva Annual Report 2012

Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva společnosti Subterra a.s. za rok 2012 2012 Annual Report of Subterra a.s. Obsah / Contents Úvodní slovo generálního ředitele 4 Profi l společnosti 6 Hlavní

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

HARFA OFFICE PARK KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICE TO LET ČESKOMORAVSKÁ, PRAHA 9

HARFA OFFICE PARK KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICE TO LET ČESKOMORAVSKÁ, PRAHA 9 POPIS PROJEKTU Harfa Office Park je projekt skládající z kancelářské budovy o výměře cca 20.000m2 a nákupního centra o výměře 49.000m2 (přes 160 obchodů). Kancelářská byla kolaudována v Q1/2011 a nákupní

Více

Reference References 1/1

Reference References 1/1 Reference References 1/1 2/3 Perspektivní topná technika, která splňuje všechny požadavky Futureproof heating technology for all requirements Celosvětová spotřeba energie se od roku 1970 zdvojnásobila

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL

JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL ÚVOD JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL Jednotný vizuální styl je důležitou součástí prezentace firmy navenek. Jedná se o základní komunikační nástroj, kterým lze aktivně ovlivnit pohled na firmu a její image. Kvalitně

Více

MICHAL GRAMBLIČKA, IVAN POMYKÁČEK, LENKA PIKHARTOVÁ, PETR ŠENK, RADEK BROKL. 14. ročník - č. 1/2005 INTRODUCTION ÚVOD

MICHAL GRAMBLIČKA, IVAN POMYKÁČEK, LENKA PIKHARTOVÁ, PETR ŠENK, RADEK BROKL. 14. ročník - č. 1/2005 INTRODUCTION ÚVOD VÍTKOVSKÉ TUNELY SOUČÁST STAVBY NOVÉ SPOJENÍ PRAHA HL. N., MASARYKOVO N. LIBEŇ, VYSOČANY, HOLEŠOVICE VÍTKOV TUNNELS PART OF THE PROJECT THE NEW CONNECTION BETWEEN THE PRAGUE MAIN STATION, MASARYK RAILWAY

Více

Praha / Prague. Research. Zpráva o trhu s nemovitostmi / Property Report 2006 / 2007. Shrnutí. Executive Summary

Praha / Prague. Research. Zpráva o trhu s nemovitostmi / Property Report 2006 / 2007. Shrnutí. Executive Summary Research Praha / Prague Zpráva o trhu s nemovitostmi / Property Report 2006 / 2007 Obsah Hospodářství 2 Developerský trh 3 Rezidenční trh 4 Kancelářský trh 5 Investiční trh 7 Contents The Economy 10 Development

Více