Zaregistrujte svůj produkt a získejte zákaznickou podporu na adrese Type HD8751 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zaregistrujte svůj produkt a získejte zákaznickou podporu na adrese www.philips.com/welcome. Type HD8751 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ"

Transkript

1 Zaregistrujte svůj produkt a získejte zákaznickou podporu na adrese 16 Čeština Type HD8751 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

2

3 3 Obsah Úvod... 4 Všeobecný popis (obr.1)... 4 Důležité... 4 Stanovené použití... 5 Přívod proudu - Napájecí kabel... 5 Ochrana dalších osob... 5 Nebezpečí popálenin... 5 Umístění - Prostor pro používání a údržbu...5 Vyčistění a údržba kávovaru... 5 Poruchy... 6 Protipožární ochrana... 6 První použití... 6 Obal... 6 Příprava... 6 Naplnění okruhu... 8 Proplachovací/čisticí cyklus... 9 Pro získání dokonalého Espressa: jestliže používáte kávovar poprvé nebo po delší odstávce, propláchněte okruh pro přípravu kávy Vodní filtr INTENZA+ (volitelné příslušenství)...11 Instalace vodního filtru INTENZA Změření tvrdosti vody...12 Příprava espressa a nastavení...14 Technologie předpaření: zlepšení aromatu Nastavitelný keramický kávomlýnek: je vždy zachováno plné aroma Nastavení Aroma : zvolte požadované množství Výdej kávy...16 Seřízení výpusti Se zrnkovou kávou S předemletou kávou Nastavení množství kávy v šálku (funkce MEMO) Výdej horké vody...19 Výdej páry / příprava kapučína Pannarellem...20 Přátelé přírody: Pohotovostní stav...21 Pohotovostní stav Čistění a údržba...21 Základní čistění Spařovací jednotka...24 Týdenní vyčistění Spařovací jednotky Vyčistění Spařovací jednotky s použitím Coffee Clean Tablets : Mazání Spařovací jednotky Odvápnění...29 Displej ovládacího panelu...32 Řešení problémů...34 Technické údaje...35 Likvidace...35 Servis...38

4 4 ČEŠTINA Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení. Vítejte mezi zákazníky firmy Philips! Získejte i Vy maximální možné výhody zákaznického servisu tím, že zaregistrujete svůj produkt na adrese V tomto návodu naleznete veškeré informace nutné k montáži, obsluze, čistění a odvápnění vašeho kávovaru. V případě potřeby prosím kontaktujte technickou podporu Philips na bezplatné zelené lince. Telefonní čísla naleznete na poslední straně tohoto dokumentu nebo v záručním listě, přiloženém ke kávovaru. Všeobecný popis (obr.1) 1. Otočný ovládač pro nastavení jemnosti mletí 2. Zásobník předemleté kávy 3. Zásobník zrnkové kávy 4. Víko zásobníku zrnkové kávy 5. Ovládací panel 6. Výpusť kávy 7. Mřížka na šálky 8. Ukazatel naplnění odkapávací misky 9. Odkapávací miska 10. Odpadní nádoba na sedliny 11. Spařovací jednotka 12. Servisní víko 13. Mazivo pro spařovací jednotku 14. Napájecí kabel 15. Kryt trysky 16. Pannarello (pro trysku pro výdej horké vody páry) 17. Nádržka na vodu 18. Zásuvka na napájecí kabel 19. Hlavní vypínač 20. Klíč pro nastavení kávomlýnku + Dávkovač předemleté kávy 21. Test tvrdosti vody 22. Čisticí štětec 23. Odpadní nádoba na kávu 24. Tlačítko pro přípravu espressa 25. Tlačítko pro přípravu kávy espresso lungo 26. Tlačítko pro volbu horké vody / páry 27. Tlačítko ON/OFF 28. Tlačítko Aroma - Předemletá káva 29. Tlačítko Odvápnění 30. Odvápňovací prostředek Důležité Než začnete kávovar používat, pročtěte si pozorně tento návod a uschovejte jej k případnému pozdějšímu nahlédnutí. Díly pod napětím se nesmějí dostat do kontaktu s vodou: nebezpečí zkratu! Pára a horká voda mohou způsobit spáleniny! Nesměřujte nikdy proud páry nebo horké vody na žádnou část těla; trysek pro přívod páry / horké vody se dotýkejte velmi opatrně uchopením za příslušný držák: nebezpečí popálenin!

5 Stanovené použití ČEŠTINA 5 Tento kávovar je určený výlučně pro použití v domácnosti. Je zakázáno provádět na kávovaru technické úpravy nebo jej používat nedovoleným způsobem vzhledem k nebezpečím, která tím vzniknou! Zařízení nesmějí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo způsobilostmi, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo byly touto osobou poučené ohledně používání kávovaru. Přívod proudu - Napájecí kabel Kávovar zapojte pouze do vhodné proudové zásuvky. Napětí musí odpovídat hodnotě uvedené na štítku kávovaru; štítek je umístěn zevnitř víka. Nikdy nepoužívejte kávovar s poškozeným napájecím kabelem. Jestliže je napájecí kabel poškozený, je nutno jej nechat vyměnit u výrobce nebo jeho autorizovaného servisu. Netáhněte napájecí kabel přes rohy nebo ostré hrany a velmi teplé povrchy a chraňte ho před olejem. Nepřesunujte a netahejte kávovar za kabel. Vidlici nevytahujte ze zásuvky taháním za napájecí kabel; nedotýkejte se vidlice mokrýma rukama. Zamezte pádu napájecího kabelu ze stolu nebo police. Ochrana dalších osob Mějte děti pod dohledem a zamezte tomu, aby si hrály s kávovarem. Děti si neuvědomují nebezpečí spojené s domácími elektrospotřebiči. Materiály použité pro zabalení kávovaru nenechávejte na dosah dětí. Nebezpečí popálenin Nesměrujte proti sobě a/nebo jiným osobám proud páry a/nebo horké vody: nebezpečí popálenin! Používejte vždy příslušná madla nebo otočné ovládače. Umístění - Prostor pro používání a údržbu Rady ohledně řádného zacházení s kávovarem: Pro kávovar vyčleňte bezpečnou rovnovážnou odkládací plochu, kde se nemůže převrátit či nemůže nikoho zranit. Pro kávovar vyčleňte dostatečně osvětlené, čisté místo se snadno dostupnou proudovou zásuvkou. Dodržte minimální vzdálenost kávovaru od stěn, jak je zobrazeno na obrázku. Při zapínání a vypínání kávovaru je vhodné umístit pod parní trysku prázdnou nádobku. Kávovar neskladujte při teplotách pod 0 C: nebezpečí poškození přístroje mrazem. Nepoužívejte kávovar venku. Nepokládejte kávovar na příliš horké povrchy ani v blízkosti volného plamene: nebezpečí roztavení / poškození dna. Vyčistění a údržba kávovaru Udržujte kávovar odpovídajícím způsobem, v čistém a optimálním stavu. Vzhledem k tomu, že kávovar využívá k přípravě nápojů přírodních ingre-

6 6 ČEŠTINA diencí (káva, voda, mléko atd.), mohou být na jeho odkládací ploše patrné zbytky mleté kávy či kondenzační voda. Z tohoto důvodu doporučujeme čistit pravidelně viditelné díly kávovaru i prostor pod ním. Před jeho opětovným umístěním doporučujeme kávovar vyčistit: - Nepoužívejte vodu, která zůstala v nádržce a/nebo vodním okruhu několik dnů pro potravinářské účely. Jestliže nebudete kávovar používat po delší dobu, nechejte vytéct vodu z parní trysky a umyjte pečlivě Pannarello (je-li). - Vypněte kávovar hlavním vypínačem a vyčistěte jej. Vytáhněte nakonec vidlici ze zásuvky. Počkejte, až kávovar vychladne. Nikdy neponořujte kávovar do vody! Skladujte kávovar na suchém místě, které není přístupné pro děti. Chraňte kávovar před prachem a špínou. Je přísně zakázané provádět jakékoliv nežádoucí zásahy uvnitř kávovaru. Poruchy V případě poruch, vad anebo podezření na vadu po pádu vytáhněte bez prodlení vidlici kávovaru ze zásuvky. Vadný kávovar nikdy nezapínejte. Ohledně dalších informací o zákaznickém servisu a řešení problémů konzultujte prosím kapitolu Řešení problémů a Zákaznický servis. Protipožární ochrana Pro hašení požáru použijte hasicí přístroj naplněný oxidem uhličitým (CO 2 ). Nehaste vodou ani práškovými hasicími přístroji. První použití Obal Originální obal byl vyprojektovaný a zhotovený jako ochrana kávovaru během expedice. Doporučujeme obal uschovat pro případnou budoucí přepravu kávovaru. Příprava Vyjměte z obalu odkapávací misku s mřížkou na šálky a samotný kávovar. Umístěte jej na vhodné místo, jež splňuje požadavky uvedené v bezpečnostních předpisech. 1 Zasuňte odkapávací misku s mřížkou do uložení v kávovaru, zkontrolujte, zda miska sedí v uložení na doraz. Důležité: - Vidlici napájecího kabelu zasuňte do proudové zásuvky až na příslušný pokyn a zkontrolujte, zda je hlavní vypínač v poloze 0. - Pročtěte si pozorně kapitolu Signalizace na LCD displeji, kde je podrobně vysvětlen význam jednotlivých signalizací, jež kávovar zobrazuje pro uživatele na LCD displeji na ovládacím panelu.

7 ČEŠTINA 7 Jestliže je kávovar zapnutý, NIKDY nevyjímejte odkapávací misku. Po zapnutí anebo vypnutí kávovaru počkejte několik minut, než proběhne proplachovací/čisticí cyklus (viz Proplachovací/čisticí cyklus ). 2 Vytáhněte nádržku na vodu z uložení Vypláchněte nádržku a naplňte ji čerstvou vodou, ale jen po značku (MAX) na nádržce. Zasuňte nádržku zpět do uložení na doraz (externí profily musejí souhlasit). Nádržku naplňte pouze a jedině čerstvou nesycenou vodu. Horká voda i jiné kapaliny by mohly poškodit nádržku a/nebo kávovar. Nezapínejte kávovar, jestliže není naplněný vodou: ujistěte se, že je uvnitř nádržky dostatečné množství vody. 4 Sejměte víko ze zásobníku kávy. Pozn.: zásobník může být vybaven bezpečnostním systémem v souladu s předpisy platnými v zemi, kde se kávovar prodává. 5 Pomalu nasypte zrnkovou kávu do zásobníku. Do zásobníku nasypte vždy a jedině zrnkovou kávu. Mletou či rozpustnou kávou i jinými předměty se kávovar poškodí, jsou-li vsypány do zásobníku. 6 Umístěte víko zpět na zásobník kávy. 1 7 Zasuňte vidlici do proudové zásuvky na zadní straně kávovaru. 8 Vidlici na druhém konci kabelu zasuňte do proudové zásuvky s odpovídajícím napětím. 2

8 8 ČEŠTINA 9 Hlavní vypínač přepněte na I, aby bylo možné kávovar zapnout. Na displeji se zobrazí ikona pohotovostního stavu. Černá 10 Pro zapnutí kávovaru stačí stisknout tlačítko. Oranžová Displej signalizuje, že je nutno naplnit okruh. Naplnění okruhu Před prvním zapnutím kávovaru či po delší době nečinnosti je nutno naplnit vodní okruh a předejít tak, aby voda zůstávala v okruhu příliš dlouho. Díky tomu jsme schopni Vám nabídnout vždy dokonalý a čerstvý nápoj. 1 Před naplněním okruhu umístěte nádobu pod Pannarello. 2 Stiskem tlačítka zvolte START. Kávovar začne automaticky plnit okruh, přitom vyteče z Pannarella představené množství vody; zobrazí se rovněž postupně se vyplňující sloupec pod symbolem. Po skončení procesu ukončí kávovar automaticky výdej. Oranžová Na displeji se zobrazí symbol zahřívání kávovaru - viz obrázek.

9 ČEŠTINA 9 Oranžová Zelená 3 Po zahřátí provede kávovar proplachovací cyklus vnitřních okruhů. Během této fáze je na displeji zobrazen symbol jako na obrázku. 4 Jakmile skončí výše uvedené cykly, na displeji se zobrazí symbol. Kávovar je nyní připraven pro výdej produktů. 5 Pro přípravu kávy, horké vody či páry a řádné používání kávovaru dodržujte pozorně následující pokyny. Pozn.: jestliže používáte kávovar poprvé nebo po delší odstávce, postupujte podle následujících pokynů. Proplachovací/čisticí cyklus Po automatickém naplnění okruhu provede kávovar automaticky proplachovací cyklus/čistění okruhu. Cyklus slouží pro proplach vnitřních okruhů pro přípravu kávy čerstvou vodou. Cyklus proběhne automaticky za následujících podmínek: Při zapnutí kávovaru (se studeným topným tělesem) Po naplnění okruhu (se studeným topným tělesem) Během přípravy na přechod do pohotovostního stavu (po výdeji kávového produktu) Během vypínací fáze po stisknutí tlačítka ON/OFF (po výdeji kávového produktu). Oranžová Bude dodáno malé množství vody pro vypláchnutí a ohřev všech komponentů: v této fázi se zobrazí symbol. Doporučujeme počkat, až tento cyklus automaticky skončí. Výdej vody lze zastavit stiskem tlačítka. Pro získání dokonalého Espressa: jestliže používáte kávovar poprvé nebo po delší odstávce, propláchněte okruh pro přípravu kávy. Pro zaručení vynikající kávy espresso doporučujeme provést kromě proplachovacího/čisticího cyklu i tyto jednoduché operace. Je nutno je provést: A) Při prvním zapnutí. B) Po delší době nepoužívání kávovaru (více než dva týdny). 1 Umístěte objemnou nádobu pod výpusť.

10 10 ČEŠTINA Zelená Zelená Zelená Než zahájíte postup, zkontrolujte, zda je na displeji zobrazen následující symbol. 2 Jedním stiskem nebo více stisky tlačítka zvolte funkci dodávky předemleté kávy, dokud se nezobrazí následující symbol. Pozn.: do zásobníku nedávejte žádnou předemletou kávu. 3 Stiskněte tlačítko. Počkejte, až výdej kávy skončí, a vyprázdněte nádobu s vodou. 4 Postup od bodu 1 do bodu 3 zopakujte třikrát (3x); pak přejděte k bodu 5. 5 Dejte nádobu pod Pannarello. 6 Stiskněte tlačítko. Na displeji se zobrazí následující symbol. 7 Stiskněte tlačítko pro zahájení výdeje horké vody. Vypouštějte vodu až do signalizace, že došla. 8 Po skončení znovu naplňte nádržku vodou. Nyní je možné zhotovovat nápoje níže uvedenými postupy.

11 Vodní filtr INTENZA+ (volitelné příslušenství) ČEŠTINA 11 Filtr vody INTENZA + přispívá ke zlepšení kvality vody. Použitím filtru INTENZA+ se omezí tvořba vodního kamene a vaše espresso získá intenzivnější aroma. Instalace vodního filtru INTENZA+, který si můžete zakoupit u svého prodejce anebo on-line na stránkách e-shopu Philips na adrese vám umožní maximálně si vychutnat vaše espresso. Instalace vodního filtru INTENZA+ 1 Odstraňte malý bílý filtr nacházející se v nádržce a uschovejte jej na suchém místě chráněném před prachem. 2 Vyjměte vodní filtr INTENZA+ z obalu, ponořte jej ve svislé poloze (otvorem směrem nahoru) do studené vody a jemně zatlačte po stranách, aby se uvolnily vzduchové bubliny. Změření tvrdosti vody je velmi důležité pro správné ovládání vodního filtru INTENZA+ a stanovení intervalu odvápnění kávovaru. 3 Filtr je nutno nastavit podle hodnot naměřených pro nastavení tvrdosti vody. Použijte testovací proužek tvrdosti vody, který byl dodán s kávovarem. Nastavte Intenza Aroma System podle pokynů na obalu filtru (viz "Změření tvrdosti vody"). A = Měkká voda B = Tvrdá voda (standard) C = Velmi tvrdá voda 4 Zasuňte filtr do prázdné nádržky. Zatlačte na doraz. 5 Naplňte nádržku čerstvou pitnou vodou a zasuňte ji zpět do kávovaru. 6 Vypusťte vodu z nádržky pomocí funkce horké vody (viz Výdej horké vody ). 7 Nádržku naplňte znovu vodou.

12 12 ČEŠTINA Oranžová 8 Stiskněte tlačítko a stiskem tlačítka projděte stránky, dokud se nezobrazí tato stránka. Oranžová Oranžová Oranžová 9 Stiskem tlačítka zvolte položku ON a potvrďte stiskem tlačítka. Tím byl kávovar naprogramován, aby Vás informoval, jakmile bude nutné filtr vyměnit. Pozn.: opětovné nastavení funkce je nezbytné vždy, kdy je nutné vyměnit vodní filtr INTENZA+. Vyměňte filtr výše popsaným postupem. Přejděte nyní do programovacího menu až do zobrazení uvedené stránky a zvolte v ní možnost RESET, poté stiskněte tlačítko. Kávovar je nyní naprogramován pro ovládání nového filtru. Pozn.: jestliže chcete vyndat, ale nevyměňovat filtr, který byl již nainstalovaný, zvolte OFF a stiskněte tlačítko. Zelená 10 Pro výstup stiskněte tlačítko, dokud se nezobrazí výchozí stránka. Pozn.: pokud není vodní filtr INTENZA+ nainstalovaný, je nutno do nádržky vložit malý bílý filtr, který jste před tím vyjmuli. Změření tvrdosti vody Změření tvrdosti vody je velmi důležité pro správné ovládání filtru INTEN- ZA+ a stanovení intervalu odvápnění kávovaru. 1 Ponořte na 1 sekundu do vody testovací proužek tvrdosti vody dodávaný s kávovarem. Pozn.: test platí pouze pro jedno měření. 2 Zkontrolujte, kolik čtverečků změnilo barvu, a projděte tabulku. Pozn.: písmena odpovídají značkám uvedeným na základně filtru Intenza, který je nutno nastavit podle naměřené tvrdosti.

13 ČEŠTINA 13 Intenza Aroma System A B C Nastavení kávovaru podle tvrdosti 3 Čísla odpovídají jednotlivým nastavením podle tvrdosti vody, jež jsou popsána v kapitole věnované programování. Hodnoty: 1 = 1 (velmi měkká voda) 2 = 2 (měkká voda) 3 = 3 (tvrdá voda) 4 = 4 (velmi tvrdá voda) 1 Oranžová 4 Podle takto zjištěné hodnoty naprogramujte tvrdost vody. Stiskněte tlačítko a stiskem tlačítka prolistujte stránky, dokud se nezobrazí tato stránka. Pozn.: kávovar se dodává se standardním nastavením, vhodným pro většinu uživatelů. Oranžová 5 Stiskněte: tlačítko nebo tlačítko pro zvýšení hodnoty pro snížení hodnoty. Zelená 6 Potvrďte nastavení stiskem tlačítka. 7 Aby bylo možné připravit nápoje, je nutno vystoupit stiskem tlačítka z programování.

14 14 ČEŠTINA Příprava espressa a nastavení Kávovar, který jste si zakoupili, umožňuje připravit kávu ze zrnkové kávy a/nebo z předemleté kávy a provést některá nastavení, díky nimž je možné jej používat co nejlépe a plně si vychutnat Espresso experience. Saeco Adapting System: Inteligentní samoseřizovací systém, díky němuž je umožněno použití pro všechny typy zrnkových káv, které jsou v současnosti k dostání na trhu. Káva je přírodní produkt, jehož charakteristiky se mohou měnit podle původu, směsi a pražení. Kávovar Saeco je vybaven samoseřizovacím systémem, díky němuž se dá používat pro všechny typy zrnkových (nekaramelizovaných) káv, které jsou v současnosti k dostání. Kávovar se nastaví automaticky tak, aby bez ohledu na typ kávy optimalizoval extrakci, zajistil dokonalé upěchování dávky pro získání krémové kávy espresso, z níž se budou uvolňovat všechna aromata. Optimalizační proces spočívá v samočinné konfiguraci, jež vyžaduje připravit určitý počet šálků kávy, aby mohl kávovar nastavit upěchování prášku. U některých speciálních směsí je nutno nastavit mlecí kameny pro optimalizaci extrakce kávy - (viz část. Nastavení kávomlýnku). Technologie předpaření: zlepšení aromatu Technologie předpaření umožňuje zvlhčit mletou kávu ještě před samotným procesem přípravy. Tím se dosáhne maximálního zvýraznění a vylepšení aroma. Nastavitelný keramický kávomlýnek: je vždy zachováno plné aroma Keramické mlecí kameny zajistí optimální stupeň mletí pro jakoukoliv směs kávy; díky této technologii se zrnková káva nikdy nepřehřeje. Kombinací těchto faktorů je vždy zachováno plné aroma a zaručena autentická italská chuť v každém šálku. Upozornění! Ovládačem pro nastavení jemnosti mletí, který se nachází v zásobníku na kávu, otáčejte použitím klíče pro nastavení kávomlýnku pouze za podmínky, že je kávomlýnek v provozu. Nedávejte do zásobníku jiný materiál než zrnkovou kávu. Do zásobníku na zrnkovou kávu nedávejte mletou a/nebo rozpustnou kávu. Pozor: kávomlýnek obsahuje pohyblivé díly, které mohou být nebezpečné. Je tedy zakázáno do něj vkládat prsty a/nebo jiné předměty. V případě poruchy vypněte kávovar spínačem ON/OFF a před jakýmkoliv zásahem do zásobníku na zrnkovou kávu vytáhněte vidlici ze zásuvky. Jestliže je kávomlýnek v provozu, nesypte do něj zrnkovou kávu. Kávovar umožňuje jemně nastavit stupeň mletí podle typu kávy, kterou právě používáte. Nastavení je nutno provést čepem, který se nachází v zásobníku na kávu: ovládač je nutno stisknout a pak jím otočit, ale jen klíčem dodaným s kávovarem.

15 ČEŠTINA 15 Stiskněte čep, otočte jím o jednu polohu a připravte 2-3 šálky kávy: jedině tak se pozná změna stupně mletí. Nastavený stupeň mletí se pozná podle značek v zásobníku; lze nastavit 5 stupňů mletí podle následujících značek: Hrubé Mletí: jemnější chuť, pro směsi se silným tmavým pražením. 2 - Jemné Mletí: silnější chuť, pro směsi se světlým pražením. Nastavení Aroma : zvolte požadované množství Zvolte vaši oblíbenou směs kávy a nastavte podle chuti množství kávy k umletí. Kávovar je nyní naprogramován pro nastavení množství kávy k mletí. Stiskem a uvolněním tlačítka silné, předemletí). jsou možné čtyři volby (jemné, střední, Zelená Nastavení lze provést, jakmile se na displeji zobrazí zrnka. Každým stiskem a uvolněním tlačítka se aroma změní o jeden stupeň, podle zvoleného množství: = Jemné aroma = Střední aroma = Silné aroma Pozn.: volbu je nutno provést před výběrem kávy. Tím se nastaví intenzita chuti na přání. Jestliže vyberete silné aroma, bude zvolena funkce umožňující připravit kávu z předemleté kávy. Zelená Tato volba je zobrazena symbolem po straně. Návod, jak tuto funkci používat, naleznete v příslušné kapitole.

16 16 ČEŠTINA Výdej kávy Pozn.: v případě, že kávovar kávu nevydá, zkontrolujte, zda je v nádržce voda. Před výdejem kávy zkontrolujte signalizace na displeji, zda je voda v nádržce a káva v zásobníku. Před výdejem kávy nastavte dle libosti výšku výpusti a zvolte aroma nebo předemletou kávu. Seřízení výpusti U tohoto kávovaru lze kávu připravovat do většiny hrnků/šálků k dostání v obchodech. Výšku výpusti lze nastavit podle rozměru hrnků/šálků, které chcete používat. Pro nastavení uchopte výpusť prsty, jak je ukázáno na obrázku, a dejte ji nahoru nebo dolů. Doporučené polohy: Pro malé šálky; Pro velké šálky. Pod výpusť lze umístit dva hrnky/šálky pro současnou přípravu dvou káv.

17 ČEŠTINA 17 Se zrnkovou kávou Pro přípravu espressa je třeba stisknout a uvolnit: 1 tlačítko pro navolení požadovaného Aromatu. 2 tlačítko pro přípravu espressa; nebo tlačítko pro kávu espresso lungo. Zelená Zelená Spustí se cyklus přípravy kávy: Pro výdej 1 kávy stiskněte tlačítko jednou; na displeji se zobrazí symbol. Pro výdej 2 káv stiskněte tlačítko 2-krát za sebou; na displeji se zobrazí symbol. Pozn.: při výdeji 2 káv kávovar automaticky namele a nadávkuje správné množství kávy. Příprava dvou káv vyžaduje dva mlecí cykly a dva výdejové cykly; oba cykly automaticky ovládá kávovar. 3 Po předpařovacím cyklu začne káva vytékat z výpusti. 4 Výdej kávy se automaticky zastaví. Výdej lze kdykoli přerušit stiskem tlačítka STOP. S předemletou kávou Tato funkce umožňuje používat předemletou kávu a kávu bez kofeinu. Předemletou kávu je nutno nasypat do zásobníku vedle zásobníku na zrnkovou kávu. Do tohoto zásobníku nasypte pouze mletou kávu pro kávovary espresso, nikoli zrnkovou či rozpustnou kávu. Pozn.: Pokud do zásobníku nedáte předemletou kávu, kávovar vydá pouze vodu; Při nadměrné dávce, t.j. více než 2 měrky kávovar nápoj nepřipraví. I v tomto případě provede kávovar jeden cyklus na prázdno a práškovou kávu vysype do odpadní nádoby na sedlinu. Zelená Pro přípravu kávy je třeba: 1 Jedním stiskem nebo více stisky tlačítka zvolit a aktivovat funkci pro předemletou kávu. 2 Zvednout víko zásobníku předemleté kávy. Nadávkovat do zásobníku pouze 1 měrku předemleté kávy. Používejte pouze měrku dodanou s kávovarem. Pak zavřete víko.

18 18 ČEŠTINA Upozornění: do zásobníku dávejte pouze předemletou kávu. Jinými látkami a předměty může kávovar utrpět vážné škody, na něž se nevztahuje záruka. 3 Stisknout a uvolnit: tlačítko pro přípravu espressa; nebo tlačítko pro kávu espresso lungo. 4 Spustí se cyklus výdeje kávy. Po předpařovacím cyklu začne káva vytékat z výpusti. 5 Výdej kávy se automaticky zastaví. Výdej lze kdykoli přerušit stiskem tlačítka STOP. Jakmile výdej skončí, kávovar se automaticky vrátí zpět do konfigurace nastavené pro zrnkovou kávu. Pozn.: při přípravě dalších káv postupujte stejně. Nastavení množství kávy v šálku (funkce MEMO) Kávovar umožňuje nastavit množství kávy podle chuti a/nebo velikosti hrnků/šálků. Každým stiskem a uvolněním tlačítka nebo vydá kávovar naprogramované množství kávy. Toto množství lze libovolně přeprogramovat. Výdej kávy se ovládá nezávisle příslušným tlačítkem. Pozn.: jako příklad uvádíme naprogramování tlačítka ovládá příprava kávy espresso., jímž se obvykle 1 Postavte šálek pod výpusť. Zelená Zelená 2 Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko ; dokud se nezobrazí symbol MEMO. Kávovar je ve stavu programování. Kávovar zahájí fázi výdeje kávy. Na displeji se zobrazí symbol STOP. 3 Od této chvíle je nutno po dosažení požadovaného množství kávy v šálku stisknout tlačítko. V takovém případě bylo naprogramováno tlačítko a každým stiskem a uvolněním pak kávovar dodá kávu v tomto právě naprogramovaném množství.

19 ČEŠTINA 19 Zelená Výdej horké vody Před výdejem horké vody zkontrolujte, zda je kávovar připraven k použití a zda je na displeji zobrazena následující ikona. Jakmile je kávovar přípraven na výdej kávy, postupujte takto: 1 Umístěte nádobu pod parní trysku (Pannarello, je-li). Zelená 2 Stiskněte tlačítko. Na displeji se zobrazí následující symbol. 3 Stiskněte tlačítko pro zahájení výdeje horké vody. Zelená 4 Odeberte požadované množství horké vody; výdej horké vody zastavíte stiskem tlačítka. Kávovar se přepne na normální fungování. Oranžová Pozn.: někdy se může stát, že stiskem tlačítka nezačne horká voda vytékat a na displeji se zobrazí následující symbol. Pro výdej horké vody z Pannarella vyčkejte, až skončí fáze ohřevu. Upozornění: zpočátku může horká voda jen krátce vystřikovat: nebezpečí popálenin. Tryska na výdej horké vody se může zahřát na vysokou teplotu: nedotýkejte se jí holýma rukama.

20 20 ČEŠTINA Výdej páry / příprava kapučína Pannarellem Páru lze použít pro našlehání mléka na kapučíno, ale i pro ohřev nápojů. Nebezpečí popálení! Zpočátku může horká voda jen krátce vystřikovat. Tryska se může zahřát na vysokou teplotu: nedotýkejte se jí holýma rukama. 1 Nádobu, do které chcete připravit kapučíno, naplňte z jedné třetiny studeným mlékem. Pozn.: pro lepší výsledek při přípravě kapučína je nutno používat jedině studené mléko. 2 Ponořte Pannarello do mléka. Zelená 3 Stiskněte tlačítko. Na displeji se zobrazí následující symbol. Stiskněte tlačítko pro zahájení výdeje páry. Zelená Oranžová 4 Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí následující symbol. 5 Jakmile se na displeji zobrazí následující symbol, začne výdej. Zakrátko začne vycházet pouze pára. 6 Nádobou pomalu pohybuje otáčivými pohyby zespodu nahoru, aby se tvořila stejnoměrná pěna. 7 Po použití páry po požadovanou dobu, zastavte výdej stiskem tlačítka. Pozn.: - postupujte stejně i při ohřevu jiných nápojů. - po použití páry pro přípravu nápoje je možné ihned přejít na výdej kávy nebo horké vody. Důležité: ČIŠTĚNÍ: po našlehání mléka parou očistěte parní trysku/pannarello. Jakmile je kávovar připraven, vypusťte malé množství horké vody do sklenice a očistěte parní trysku (Pannarello, je-li součástí dodávky) zvenku. Tak bude

21 ČEŠTINA 21 zajištěno dokonalé očistění všech dílů od případných zbytků mléka. Ohledně bližších informací konzultujte prosím kapitolu Čistění a údržba. Přátelé přírody: Pohotovostní stav Pro vynikající chuť bez obav je Intelia i zastáncem ochrany životního prostředí. Pohotovostní stav Kávovar byl vyprojektován pro energetickou úsporu. Po uplynutí 30 minut nečinnosti se kávovar automaticky vypne. Díky této funkci nepřesáhne hodinová spotřeba energie v pohotovostním režimu 1 Watt. Černá Pozn.: pokud byl vydán nějaký kávový produkt, provede kávovar během vypínací fáze jeden proplachovací cyklus. Pro opětovné zapnutí kávovaru stačí stisknout tlačítko (za podmínky, že je hlavní vypínač na I ). V tom případě provede kávovar proplach až po vychladnutí topného tělesa. Čistění a údržba Některé součásti kávovaru přicházejí při běžném použití do styku s vodou a kávou, proto je důležité jeho pravidelné čistění. Čistění je u kávovaru Philips-Saeco Espresso snadnou operací. Stačí jen dodržovat následující pokyny, zobrazované na displeji. Takto postupujte jen při správné funkci kávovaru; v případě nesprávné funkce se záruka nevztahuje na případnou opravu. Základní čistění 1 Denně se zapnutým kávovarem vyprázdněte a vyčistěte odpadní nádobu na sedlinu. Pozn.: ostatní úkony údržby a čistění se smějí provádět pouze se studeným kávovarem odpojeným od elektrické sítě. Neponořujte kávovar do vody. Demontovatelné části kávovaru neumývejte v myčce nádobí. Při čistění nepoužívejte špičaté předměty nebo žíravé chemikálie (rozpouštědla). Kávovar čistěte měkkou utěrkou navlhčenou vodou. Kávovar ani jeho části nesušte v mikrovlnné a/nebo normální troubě. Pro účinnější čistění nechejte po skončení přípravy mléčných nápojů vytéct horkou vodu z parní trysky (Pannarella, je-li).

22 22 ČEŠTINA 2 Po ohřevu mléku demontujte jednou denně vnější část Pannarella (je-li) a umyjte ji čerstvou pitnou vodou. 3 Parní trysku je nutno vyčistit jednou za týden. Postup při čistění trysky: - demontujte vnější část Pannarella (pro řádné vyčistění); - vytáhněte horní část Pannarella z parní trysky; - umyjte horní část Pannarella čerstvou pitnou vodou; - umyjte parní trysku vlhkou utěrkou a odstraňte případné zbytky mléka; - umístěte zpět horní část do parní trysky (ujistěte se o úplném zasunutí); - namontujte zpět vnější část Pannarella Doporučujeme čistit nádržku na vodu každý den: - Vyndejte z nádržky na vodu vodní filtr INTENZA+ (anebo vytáhněte malý bílý filtr, není-li instalován vodní filtr INTENZA+ ) a vymyjte jej pod proudem pitné vody; - Umístěte vodní filtr INTENZA+ zpět (anebo malý bílý filtr, není-li instalován vodní filtr INTENZA+ ) mírným natlačením a současným pootočením; - Naplňte nádržku čerstvou pitnou vodou. 5 Denně vyprázdněte a vymyjte odkapávací misku. To je nutno provést i v případě, že se zvedne plovák.

23 ČEŠTINA 23 6 Při vyprazdňování odpadní nádoby na kávu vyprázdněte a vyčistěte odpadní nádobu na kávovou sedlinu; otevřete servisní víko, vyndejte ji a vysypte zbylou kávu. Po vyprázdnění ji zasuňte zpět na doraz. 7 Týdně vyčistěte zásobník předemleté kávy, je-li používán, na vyčištění použijte dodaný štětec. 8 Týdně vyčistěte i uložení misky otvory ve dně kávovaru.

24 24 ČEŠTINA Spařovací jednotka Týdenní vyčistění Spařovací jednotky Spařovací jednotku je nutno vyčistit před každým naplněním zásobníku na zrnkovou kávu, v každém případě jednou týdně. 1 Vypněte kávovar stiskem spínače a vytáhněte vidlici z proudové zásuvky. 2 Vytáhněte odpadní nádobu na sedlinu. Otevřete servisní víko. 3 Vytáhněte odpadní nádobu na kávu a vymyjte ji. 4 Uchopte spařovací jednotku za madlo, stiskněte tlačítko «PUSH» a vytáhněte ji. Spařovací jednotku lze umývat vlažnou vodou bez přidání čisticího prostředku. 5 Umyjte spařovací jednotku vlažnou vodou; pečlivě vymyjte horní filtr. Před zasunutím spařovací jednotky do uložení se ujistěte, že uvnitř výdejové komory nezůstala voda. 6 Ujistěte se, zda se spařovací jednotka nachází v klidové poloze: musejí souhlasit obě referenční značky. V opačném případě proveďte postup bodu (7).

25 ČEŠTINA 25 7 Ujistěte se, zda je páka v kontaktu se základnou spařovací jednotky. 8 Ujistěte se, zda je blokovací západka spařovací jednotky v odpovídající poloze: pro kontrolu polohy rázně stiskněte tlačítko PUSH. 9 Novou spařovací jednotku vsuňte do příslušného prostoru na zaklapnutí, ale NESTISKNĚTE tlačítko PUSH. 10 Zasuňte čistou odpadní nádobu na kávu. 11 Zasuňte zpět odpadní nádobu na sedlinu. Zavřete servisní víko.

26 26 ČEŠTINA Vyčistění Spařovací jednotky s použitím Coffee Clean Tablets : Kromě týdenního čištění doporučujeme provést po asi 500 výdejích šálků kávy nebo jednou měsíčně i čisticí cyklus s použitím Coffee Clean Tablets. Tímto úkonem se završí údržba spařovací jednotky. Přípravek Coffee Clean Tablets k vyčistění spařovací jednotky a Maintenance Kit si můžete zakoupit u svého místního prodejce, on-line na stránkách e-shopu Philips na nebo u autorizovaných servisů. Upozornění: přípravek Coffee Clean Tablets nemá žádný odvápňovací účinek. Za účelem odvápnění používejte odvápňovací prostředek Saeco a postupujte podle pokynů uvedených v kapitole odvápnění. 1 Umístěte šálek pod výpusť kávy. 2 Ujistěte se, zda je nádržka na vodu naplněna čistou vodou až na značku MAX. 3 Do prostoru pro předemletou kávu dejte jednu tabletu Coffee Clean Tablets. Zelená 4 Jedním stiskem nebo více stisky tlačítka zvolte a aktivujte funkci pro předemletou kávu, ale nevsypte samotnou mletou kávu. 5 Stiskem tlačítka spusťte cyklus přípravy kávy. 6 Jakmile je šálek naplněn vodou do poloviny, vypněte kávovar hlavním vypínačem a nechejte roztok působit asi 15 minut. Vodu, jež vyteče z kávovaru, je nutno vždy vylít. 7 Zapněte kávovar a vyčkejte, až proplachovací cyklus skončí.

27 ČEŠTINA 27 8 Vytáhněte odpadní nádobu na kávu; vyndejte pak spařovací jednotku. 9 Umyjte pečlivě spařovací jednotku čistou vodou. 10 Spařovací jednotku po jejím umytí vsuňte do příslušného uložení, až do zablokování, ale NESTISKNĚTE tlačítko PUSH. Zasuňte odpadní nádobu na kávu. Zelená 11 Jedním stiskem nebo více stisky tlačítka zvolte a aktivujte funkci pro předemletou kávu, ale nevsypte samotnou kávu do zásobníku. 12 Stiskem tlačítka spusťte cyklus přípravy kávy. 13 Zopakujte dvakrát postup uvedený v bodech Vodu, jež vyteče z kávovaru, je nutno vždy vylít. 14 Při čištění odkapávací misky dejte do ní tabletu a naplňte ji horkou vodou do 2/3. Nechejte čisticí roztok působit asi 30 minut a pak důkladně opláchněte.

28 28 ČEŠTINA Mazání Spařovací jednotky Po asi 500 výdejích šálků kávy nebo jednou měsíčně namažte spařovací jednotku. Mazivo pro spařovací jednotky a kompletní Service Kit si můžete zakoupit u svého místního prodejce, on-line na stránkách e-shopu Philips na nebo u autorizovaných servisů. Spařovací jednotku před namazáním opláchněte pod proudem tekoucí vody. 1 Namažte vodidla jednotky a používejte výhradně mazivo Saeco. Naneste stejnoměrnou vrstvu maziva po obou bočních vodidlech. 2 Namažte i trn.

29 ČEŠTINA 29 3 Novou spařovací jednotku vsuňte do příslušného prostoru na zaklapnutí, ale NESTISKNĚTE tlačítko PUSH. Zasuňte odpadní nádobu na kávu. 4 Zasuňte zpět odpadní nádobu na sedlinu. Zavřete servisní víko. Odvápnění Vodní kamen se přirozeně vytváří ve vodě používané pro provoz kávovaru. Jelikož může zanést vodní a kávový okruh kávovaru, je nutno zabezpečit jeho pravidelné odstraňování. Čistění je u kávovaru Philips-Saeco snadnou operací. Vyspělá elektronika signalizuje na displeji (prostřednictvím jasných symbolů), jakmile bude nutné provést odvápnění. Stačí jen postupovat podle níže uvedených pokynů. Takto postupujte jen při správné funkci kávovaru; v případě nesprávné funkce se záruka nevztahuje na případnou opravu. Pozn.: v případě rozporu mají pokyny uvedené v návodu k používání a údržbě přednost před pokyny uvedenými k příslušenství a/nebo spotřebnímu materiálu, který se prodává zvlášť. Pozn.: před zahájením odvápňovacího cyklu vyprázdněte odkapávací misku. Používejte výhradně odvápňovací prostředek Saeco, který byl vyvinutý s ohledem na technické parametry kávovaru a který zaručuje zachování jeho výkonu v průběhu času a za předpokladu správného použití i zachování kvality připravovaného produktu. Odvápňovací prostředek a kompletní Maintenance Kit si můžete zakoupit u svého místního prodejce, on-line na stránkách e-shopu Philips na nebo u autorizovaných servisů. Upozornění! Nikdy nepijte odvápňovací roztok ani produkty, vypouštěné před dokončením cyklu. Jako odvápňovací prostředek v žádném případě nepoužívejte ocet. 1 Zapněte kávovar stiskem tlačítka. Počkejte, až kávovar dokončí cyklus proplachu a ohřevu. Upozornění! Než aplikujete odvápňovací prostředek, vyjměte filtr Intenza. Pozn.: před odvápněním - vyndejte z parní trysky Pannarello (je-li), jak je uvedeno v kapitole Čistění a údržba ; - vyprázdněte odkapávací misku.

30 30 ČEŠTINA Oranžová 2 Stiskněte tlačítko. Poté se na displeji zobrazí stránka pro spuštení odvápnění. 3 Stiskem tlačítka vstupte do menu odvápnění. Červená Nota: pokud stiskněte tlačítko nechtěně, vystupte z funkce opětovným stiskem tlačítka. Stiskem tlačítka se spustí odvápnění a aby bylo možné kávu připravit, je nutno odvápňovací cyklus dokončit. 4 Celý obsah láhve s odvápňovacím koncentrátem Saeco vylijte do nádržky na vodu kávovaru. 5 Naplňte nádržku čerstvou pitnou vodou až na značku MAX. Zasuňte nádržku zpět do kávovaru. 6 Dejte nádobu pod parní trysku. Pozn.: tato nádoba musí mít minimální objem 1.5 litru. Pokud nemáte tak velkou nádobu, stiskem tlačítka espresso dočasně pozastavte cyklus, vyprázdněte zásobník, dejte jej pod výpusť a obnovte cyklus opětovným stiskem stejného tlačítka. Červená 7 Vpravte odvápňovací roztok do nádržky, a až pak stlačte tlačítko pro spuštění odvápňovacího cyklu. Červená 8 Kávovar začne postupně vypouštět odvápňovací prostředek (stav cyklu udává vyplňovací čára).

31 ČEŠTINA 31 Červená Pozn.: Odvápňovací cyklus, lze kdykoliv dočasně pozastavit stiskem tlačítka ; pro obnovení cyklu opětovně stiskněte tlačítko. Umožní se tím vyprázdnění nádoby či krátkodobé pozastavení pro nepřítomnost. CALC CLEAN.... Červená 9 Jakmile se roztok v nádržce vypotřebuje, zobrazí se po straně symbol. Symbol značí, že je nutno nádržku vypláchnout a naplnit. 10 Vypláchněte řádně nádržku a naplňte ji čerstvou pitnou vodou. 11 Vyprázdněte nádobu umístěnou pro zachycení kapaliny vytékající z kávovaru a umístěte ji zpět pod parní trysku. CALC CLEAN.... CALC CLEAN.... Červená Červená Červená Červená Červená Červená 12 Jakmile zasunete do kávovaru nádržku plnou vody, zobrazí se po straně symbol; začne proplachovací cyklus kávovaru. Pozn.: Proplachovací cyklus lze kdykoliv dočasně pozastavit stiskem tlačítka ; pro obnovení cyklu opětovně stiskněte tlačítko. Umožní se tím vyprázdnění nádoby či krátkodobé pozastavení pro nepřítomnost. 13 Po vypotřebování vody v nádržce se zobrazí po straně symbol; symbol značí, že pro ukončení cyklu je nutno nádržku vypláchnout a naplnit čerstvou pitnou vodou. 14 Vyprázdněte nádobu umístěnou pro zachycení kapaliny vytékající z kávovaru a umístěte ji zpět pod výpusť. 15 Jakmile zasunete do kávovaru nádržku plnou vody, zobrazí se po straně symbol; bude pokračovat proplachovací cyklus kávovaru. Kávovar provede cyklus proplachu s již naprogramovaným množstvím vody. Nebylo-li dosaženo požadovaného množství vody, může kávovar opětovně vyžádat o naplnění nádržky. Žádost o naplnění nádržky je indikována následující ikonou. 16 Jakmile byla vydána veškerá voda nutná k proplachu nebo pokud zasunete do kávovaru nádržku plnou vody, zobrazí se po straně symbol. Stiskem tlačítka vystupte z odvápňovacího cyklu.

32 32 ČEŠTINA 17 Kávovar nyní provede cyklus ohřevu a proplachu a připraví se tak na přípravu nápojů. Odvápňovací cyklus tím skončil. Pozn.: vypotřebovaný odvápňovací prostředek je nutno zpracovat jako odpad podle pokynů výrobce a/nebo podle předpisů platných v zemi, kde je kávovar používán. Pozn.: po provedení odvápňovacího cyklu vymyjte spařovací jednotku postupem uvedeným v části Spařovací jednotka v kapitole Čistění a údržba. Po provedení odvápňovacího cyklu doporučujeme vyprázdnit odkapávací misku. Displej ovládacího panelu Kávovar je opatřen barevnou signalizací, podporující intuitivní ovládání. Ikony jsou pro maximální intuitivnost zvýrazňovány na principu semaforu. Barevné rozhraní displeje včetně tlačítek podtrhuje klíčovou charakteristiku - Jednoduchá a snadná obsluha. Signály připravenosti (zelená) Kávovar připravený pro výdej kávy: jsou připravena zrnka kávy a horká voda. Kávovar připravený pro výdej kávy z předemleté kávy. Kávovar ve fázi dodávky 1 espress. Kávovar ve fázi dodávky 1 kávy. Volba horká vody nebo páry. Kávovar ve fázi dodávky 2 espress. Výdej horké vody. Kávovar ve fázi dodávky 2 káv. Výdej páry. Kávovar ve fázi programování dávky kávy.

33 ČEŠTINA 33 Upozorňovací signály (oranžová) Kávovar ve fázi ohřevu pro výdej kávy, horké vody a páry. Kávovar ve fázi proplachu. Počkejte, až kávovar ukončí akci. Kávovar signalizuje, že je nutno vyměnit filtr INTENZA+. Spařovací jednotka je ve fázi resetu z důvodu zresetování kávovaru. Naplňte zásobník zrnkovou kávou a znovu spusťte cyklus přípravy nápoje. Je nutno naplnit okruh. Je-li obrazovka znázorněna po zapnutí kávovaru, znamená to, že je kávovar nutno odvápnit odvápňovacím cyklem. Stiskem tlačítka vstupte do menu odvápnění a postupujte podle příslušné části. Stiskem tlačítka se může nadále kávovar používat. Upozorňujeme, že na škody způsobené neodvápněním se nevztahuje záruka. Upozorňovací signály (červená) Zavřete servisní víko. Zasuňte zpět odpadní nádobu na sedliny. V zásobníku kávy není zrnková káva. Po naplnění zásobníku je možné cyklus spustit. V kávovaru musí být zasunuta spařovací jednotka. Vyprázdněte odpadní nádobu na sedlinu a odkapávací misku. Naplňte nádržku vodou. Vypněte a po 30 sekundách znovu zapněte kávovar. Zkuste to 2-krát nebo 3-krát. Jestliže se kávovar NEZAPNE, kontaktujte servisní středisko.

34 34 ČEŠTINA Problém Příčiny Nápravy Kávovar se nezapne. Kávovar není připojený k elektrické síti. Připojte kávovar k elektrické síti. Káva není dostatečně horká. Šálky jsou studené. Ohřejte šálky horkou vodou. Nevytéká horká voda ani pára. Ucpaný otvor parní trysky. Vyčistěte otvor parní trysky špendlíkem. Před vyčistěním se ujistěte, že je kávovar vypnutý a studený. Znečistěné Pannarello (je-li). Vyčistěte Pannarello. Káva je málo krémová. (Viz poznámka) Kávovar se zahřívá příliš dlouho nebo z trysky vyteče málo vody. Nevhodná směs nebo káva není čerstvě upražená nebo je namletá moc na hrubo. Okruh v kávovaru je zanesený vodním kamenem. Použijte jinou směs kávy nebo nastavte mletí postupem podle Nastavení kávomlýnku. Odvápněte kávovar. Spařovací jednotku nelze vytáhnout. Spařovací jednotka mimo polohu. Zapněte kávovar. Zavřete servisní víko. Výdejová jednotka se automaticky vrátí do výchozí polohy. Zasunutá odpadní nádoba na sedliny. Před vytažením výdejové jednotky vytáhněte odpadní nádobu na sedliny. Kávovar namele kávu, ale káva nevyteče. (Viz poznámka) Káva je příliš vodnatá. (Viz poznámka) Káva vytéká pomalu. (Viz poznámka) Řešení problémů Ohledně běžně se vyskytujících problémů odkazujeme na níže uvedenou tabulku nebo na sekci často kladených otázek - FAQ na adrese kde naleznete aktuální podrobnosti. Pomůže Vám to ke snadné identifikaci vhodného řešení. Není voda. Znečistěná spařovací jednotka. Nenaplněný okruh. Krajní událost, která se přihodí, když kávovar automaticky nastavuje dávku. Výpusť je znečistěná. Krajní událost, která se přihodí, když kávovar automaticky nastavuje dávku. Káva je příliš jemná. Nenaplněný okruh. Znečistěná spařovací jednotka. Naplňte nádržku na vodu a okruh (viz První zapnutí ). Vyčistěte spařovací jednotku (viz Spařovací jednotka ). Naplňte okruh (viz První zapnutí ). Připravte několik šálků kávy postupem podle Saeco Adapting System. Vyčistěte výpusť. Připravte několik šálků kávy postupem podle Saeco Adapting System. Použijte jinou směs kávy nebo nastavte mletí postupem podle Nastavení kávomlýnku. Naplňte okruh (viz První zapnutí ). Vyčistěte spařovací jednotku (viz Spařovací jednotka ). Káva vytéká venkem výpusti. Výpusť je ucpaná. Vyčistěte výpusť a výtokové otvory. Pozn.: tyto problémy mohou být normální po výměně směsi kávy nebo při první instalaci kávovaru. V takovém případě počkejte, až se kávovar samočinně nastaví, jak je popsáno v části Saeco Adapting System. Ohledně vad, které nejsou v tabulce uvedené, nebo v případě, že se nevyřeší doporučenou nápravou, se obraťte na servisní středisko.

35 35 Technické údaje Výrobce si vyhrazuje právo změnit technické charakteristiky výrobku. Jmenovité napětí -Jmenovitý výkon - Napájení Viz štítek z vnitřní strany víka Materiál tělesa Termoplast Rozměry (š x v x h) (mm) x 340 x 440 Hmotnost kg Délka kabelu ,2 m Ovládací panel Na čelní straně Pannarello (pouze u některých modelů) Speciálně pro kapučína Nádržka na vodu ,5 l - Vyjímatelná Obsah zásobníku na kávu (g) Obsah odpadní nádoby na sedliny Tlak čerpadla bar Topné těleso Nerez Ochrany Tepelná pojistka Likvidace Nepoužívané spotřebiče vyřaďte z provozu. Odpojte zástrčku ze zásuvky a odřízněte elektrickou šňůru. Na konci životnosti odevzdejte spotřebič na vhodném sběrném místě odpadů. ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ROK /95/ES, 2004/108/ES. SAECO INTERNATIONAL GROUP S.P.A Via Torretta, Gaggio Montano (Bo) - Italy prohlašuje na svou odpovědnost, že výrobek: Tento výrobek splňuje Směrnici EU č. 2002/96/ES. AUTOMATICKÝ KÁVOVAR HD8751 o něm je vydáno toto prohlášení, je ve shodě s následujícími předpisy: Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Všeobecné požadavky Symbol na výrobku nebo jeho obalu označuje, že se s výrobkem nesmí nakládat jako s běžným domácím odpadem. Místo toho EN (2002) + A1(2004) + A2(2006) + A11(2004) + A12 (2006) +A13 (2008) je nutno ho odevzdat na příslušném sběrném místě s pověřením pro Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-15 Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ohřev kapalin recyklaci elektrických a elektronických zařízení. EN (2002) + A1(2005) + A2 (2008) Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomáháte zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví člověka, které magnetická pole Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Elektro- by jinak mohly být způsobeny nesprávným nakládáním s tímto odpadem. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku obdržíte na Metody pro vyhodnocování a měření - EN (2008). Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-14 Zvláštní požadavky na kuchyňské strojky - EN (2006) + A1 (2008). vašem místním úřadě, od služby likvidace domovního odpadu nebo Meze a metody měření rádiového rušení příznačného pro přístroje s elektromotorem a tepelným motorem pro domácí spotřebiče, elektrické nářadí a podobné v prodejně, kde jste výrobek zakoupili. elektrické přístroje - EN (2006). Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Část 3-2 Meze: Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem 16 A) - EN (2006) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Část 3-3 Meze: Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem 16 A EN (1995) + proud.(1997) + A1(2001) + A2 (2005). Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje. Norma skupiny výrobků - EN (1997) + A1 (2001) podle ustanovení směrnic: 2006/95/ES, 2004/108/ES. Gaggio Montano 28/04/2009 R & D Manager Ing. Andrea Castellani

36

37

38 Servis Záleží nám na Vaší spokojenosti s kávovarem espresso Philips Saeco. Zaregistrujte svůj produkt na adrese pokud jste to ještě neudělali. Díky tomu se budeme moci s Vámi spojit a poskytnout Vám pokyny a rady pro čištění a odvápnění. Pro čistění a odvápnění používejte výhradně prostředky SAECO, které si můžete zakoupit on-line na stránkách e-shopu Philips: NL BE FR DK DE ES nebo IT SE V případě jakýchkoli dotazů ke kávovaru ohledně kupř. montáže, obsluhy, čistění a odvápnění si prostudujte tento návod pro uživatele nebo případné aktualizace na stránkách Můžete případně kontaktovat zákaznický servis na čísle, uvedeném na poslední straně tohoto dokumentu, kde Vám rádi pomohou nalézt nejbližší prodejnu. Naši kvalifikovaní pracovníci jsou připraveni zodpovědět všechny dotazy nebo vyřešit problém telefonicky, poskytnutím potřebných pokynů a informací. V opačném případě Vám pomůžeme zajistit rychlou a cenově dostupnou opravu.

39 ZÁKAZNICKÝ SERVIS Pro linky ke stažení a často kladené dotazy (FAQ) navštivte stránky naší zákaznické podpory na Argentina: (toll free) Australia: (toll free) Bahrain: België / Belgique: (toll free) Brasil: (Demais localidades) (11) (Grande São Paulo) България: (toll free) Canada: (Montreal) (Toronto) (Vancouver) Česká republika: China: Croatia: Danmark: Deutschland: (toll free) España: Estonia: France: (toll free) Greece: (toll free) Hong kong: Israel: Iran: Ireland: (toll free) Italia: (toll free) Korea: (toll free) Kuwait: Latvia: Lebanon: Lithuania: Luxembourg: Magyarország: Malaysia: Nederland: (toll free) Norge: Österreich: (toll free) Poland: Portugal: (toll free) Romania: (available for free from the Romtelecom network) Russia: Singapore: Slovenija: Slovenská republika: (toll free) Suomi: (09) South Africa: Sverige: Switzerland: (toll free) Ukraine: United arab emirates (Dubai): United kingdom: (toll free) USA: (toll free) Taiwan: Thailand:

40 16 16 Rev.02 del CS Výrobce si vyhrazuje právo měnit technické vlastnosti svých výrobků bez předešlého upozornění.

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8751 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8751 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8751 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte zákaznickou podporu na adrese: www.philips.com/welcome. Type HD8838 SUP 037DRJ NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte zákaznickou podporu na adrese: www.philips.com/welcome. Type HD8838 SUP 037DRJ NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte zákaznickou podporu na adrese: www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8838 SUP 037DRJ NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD8768/09 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5559437

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD8768/09 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5559437 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS HD8768/09. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS HD8768/09 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD 8836 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4672836

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD 8836 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4672836 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8750 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8750 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8750 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

Více

www.philips.com/saeco

www.philips.com/saeco PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES ROK 09 2006/95/ES, 2004/108/ES. SAECO INTERNATIONAL GROUP S.P.A Via Torretta, 240-40041 Gaggio Montano (Bo) - Italy prohlašuje na svou odpovědnost, že výrobek: AUTOMATICKÝ KÁVOVAR

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD8761/09 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5559439

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD8761/09 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5559439 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS HD8761/09. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS HD8761/09 v uživatelské

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8761 - HD8764

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8761 - HD8764 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8761 - HD8764 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 IT Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8965

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8965 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8965 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8752 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8752 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8752 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

Více

www.saeco.com/welcome

www.saeco.com/welcome Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.saeco.com/welcome 16 Čeština Type HD8644 / HD8645 / HD8646 / HD8647 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome Čeština Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT. 2 ČEŠTINA

Více

HD8826 HD8831 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ. www.philips.com/welcome. Plně automatický espresso kávovar 3100 series

HD8826 HD8831 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ. www.philips.com/welcome. Plně automatický espresso kávovar 3100 series Plně automatický espresso kávovar 3100 series 16 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. HD8826 HD8831 Čeština 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD8763/09 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5559438

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD8763/09 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5559438 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS HD8763/09. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS HD8763/09 v uživatelské

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8768

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8768 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8768 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8854 / HD8856 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8854 / HD8856 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8854 / HD8856 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8769

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8769 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8769 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 2 ČEŠTINA ČEŠTINA

Více

Uvedení spotřebiče do provozu

Uvedení spotřebiče do provozu Uvedení spotřebiče do provozu Dejte pozor, abyste nepřesáhli rysku max. 1. Stiskněte síťový vypínač (1). 7. Zásobník vody správně nasaďte a zatlačte dolů. 2. Na displeji se zobrazí výběr jazyka: 3. Otočným

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8769

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8769 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8769 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více

Technické parametry: Příkon: 1000 W Max. tlak: 1500 kpa Objem zásobníku vody: 0,7 l DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

Technické parametry: Příkon: 1000 W Max. tlak: 1500 kpa Objem zásobníku vody: 0,7 l DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: A Hlavní spínač Horní poloha zapnuto Dolní poloha - vypnuto B Kontrolka hlavního spínače C Spínač přípravy kávy espresso/výroby páry Horní poloha příprava páry Středová poloha Dolní poloha příprava kávy

Více

POPIS ESPRESSA Ariete 1377 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

POPIS ESPRESSA Ariete 1377 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: POPIS ESPRESSA Ariete 1377 A Tělo přístroje B Vyjímatelná nádržka na vodu C Parní tryska D Vyjímatelná odkapávací vanička E - Mřížka F - Držák filtru G Hlavní spínač (on/off) H Kontrolka zapnutí přístroje

Více

CAFETIERE_SUBITO_NC00018368_CAFETIERE_SUBITO_NC00018368 09/09/10 16:36 Pa CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV

CAFETIERE_SUBITO_NC00018368_CAFETIERE_SUBITO_NC00018368 09/09/10 16:36 Pa CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV Česky Popis a Víko b Nádrž c Držák filtru d Ohřívací destička e Tlačítko zapnout/vypnout nebo ovládací panel f Odměrná lžíce g Konvice nebo izolovaná nádoba

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8953 / HD8954 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8953 / HD8954 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8953 / HD8954 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO PYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte zákaznickou podporu na adrese www.philips.com/welcome. Type HD8750 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte zákaznickou podporu na adrese www.philips.com/welcome. Type HD8750 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte zákaznickou podporu na adrese www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8750 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

Více

CZ Návod k použití TIMER

CZ Návod k použití TIMER CZ Návod k použití TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Pozorně si přečtěte návod k použití a bezpečnostní pokyny! Bezpečnostní pokyny Zkontrolujte, zda se napětí sítě ve Vaší domácnosti shoduje s informací

Více

Návod k použití KÁVOVAR BLACK Stránka 1

Návod k použití KÁVOVAR BLACK Stránka 1 Návod k použití KÁVOVAR BLACK Stránka 1 UMÍSTĚNÍ Kávovar postavte na rovnou plochu, kde nemůže dojít k jeho převrhnutí a následnému zranění osob. Nepoužívejte kávovar v přírodě a v místnostech, kde je

Více

NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVARU SAECO MODEL GRAN CREMA

NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVARU SAECO MODEL GRAN CREMA SEZNAM PRVKŮ PŘÍSTROJE A víko nádrže na vodu B nádrž na vodu C otočný ventil horké vody a páry D hlavní vypínač ON / OFF E kontrolka teploty F tlačítko kávy G tlačítko páry H páka I horkovodní / parní

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8964

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8964 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8964 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.saeco.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÉHO KÁVOVARU SAECO MODEL CAFE IT

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÉHO KÁVOVARU SAECO MODEL CAFE IT NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÉHO KÁVOVARU SAECO MODEL CAFE IT SEZNAM PRVKŮ PŘÍSTROJE 1. víko nádrže na vodu 2. nádrž na vodu 3. servisní dvířka 4. nádoba na kávovou sedlinu 5. síťový kabel 6. otočný ventil

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

DA1500 EUROPE livret F1:Mise en page 1 4/06/08 18:41 Page 1 MADE IN GERMANY 120V 240V ON OFF. ref. 1103904237. www.rowenta.com

DA1500 EUROPE livret F1:Mise en page 1 4/06/08 18:41 Page 1 MADE IN GERMANY 120V 240V ON OFF. ref. 1103904237. www.rowenta.com DA15 EUROPE livret F1:Mise en page 1 4/6/8 18:41 Page 1 9 6 7 8 12V 24V 1 2 3 www.rowenta.com 4 5 ref. 11394237 DA15 EUROPE livret F1:Mise en page 1 4/6/8 18:41 Page 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Spotřebič je

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8964

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8964 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8964 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více

NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVARU SAECO MODEL VIA VENEZIA ESPRESSO

NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVARU SAECO MODEL VIA VENEZIA ESPRESSO NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVARU SAECO MODEL VIA VENEZIA ESPRESSO TECHNICKÉ ÚDAJE Jmenovité napětí Jmenovitý výkon Materiál Rozměry (d - š - v) Váha Délka kabelu Páka Nádrž na vodu Tlakové čerpadlo Boiler viz.

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7902 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí, že

Více

Bontani s.r.o. Shelly-01 Kávovar na kapsle. Návod na použití. Před použitím produktu si přečtěte tento návod na použití a bezpečnostní. pokyny.

Bontani s.r.o. Shelly-01 Kávovar na kapsle. Návod na použití. Před použitím produktu si přečtěte tento návod na použití a bezpečnostní. pokyny. Bontani s.r.o. Shelly-01 Kávovar na kapsle Návod na použití Před použitím produktu si přečtěte tento návod na použití a bezpečnostní pokyny. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Při používání elektrických přístrojů

Více

Návod k použití TK 76K572

Návod k použití TK 76K572 Návod k použití TK 76K572 SM-302-01 1 Obsah Blahopřejeme Vám......4 Bezpečnostní pokyny...5 Ovládací prvky a ukazatele...6 Menu a displej...6 Uvedení spotřebiče do provozu...8 Příprava nápojů...10 Informace

Více

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI 2 3 Vážený zákazníku, z důvodu bezpečnosti a správného používání si před prvním použitím topidla důkladně přečtěte

Více

NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVARŮ SAECO MODEL VIA VENETO COMBI, VIA VENETO COMBI S KAPUČINÁTOREM

NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVARŮ SAECO MODEL VIA VENETO COMBI, VIA VENETO COMBI S KAPUČINÁTOREM NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVARŮ SAECO MODEL VIA VENETO COMBI, VIA VENETO COMBI S KAPUČINÁTOREM SEZNAM PRVKŮ PŘÍSTROJE 1. nádrž na vodu 2. víko nádrže na vodu 3. hlavní vypínač s kontrolkou 4. tlačítko kávy s

Více

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825 Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR R-825 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

Kávomlýnek Návod k použití. CM 90 Serie

Kávomlýnek Návod k použití. CM 90 Serie CZ Kávomlýnek Návod k použití CM 90 Serie Obsah Bezpečnost... 3 Vybalení... 4 Vhodné místo instalace... 4 Před prvním použitím... 5 Nastavení mletí... 5 Mletí kávy... 5 Mletí kávy přímo v držáku sítka

Více

KÁVOVAR R-920. Návod k použití. česky. Kávovar R-920

KÁVOVAR R-920. Návod k použití. česky. Kávovar R-920 Návod k použití KÁVOVAR R-920 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití HM 2 Ruční mixér CZ Návod k použití Ovládání Madlo vysunutí vysunutí Tělo Šlehací nástavce Hnětací nástavce Rychlost Regulace rychlosti TURBO zapnutí/ vypnutí Všeobecné Tento spotřebič je určený pouze

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 898 0.2003 Obsah OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé Části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Výdej

Více

Návod k použití. odsavač par CTB 6407

Návod k použití. odsavač par CTB 6407 Návod k použití odsavač par CTB 6407 2 Obsah Rady a pokyny 4 Parametry 5 Montáž 6 Obsluha 8 Údržba 9 Ochrana zdraví a životního prostředí Symbol na výrobku nebo na obalu upozorňuje na skutečnost, že materiál

Více

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Návod k obsluze KÁVOVAR NA KAPSLE ESSE FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Vážený uživateli, blahopřejeme

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

CENERIX ref. CEN003 NÁVOD K OBSLUZE 2 CENERIX 230 V 50 Hz 600W ref.cen003 1 Elektromotor CEP01 2 Vypínač CEP02 3 Krytka ventilátoru motoru CEP03 4 Filtr CEP04 5 Napájecí kabel CEP05 6 Páčka pro čištění

Více

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze Elektrický lapač hmyzu zak 630, 640 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ

Více

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331 Návod k použití NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití Pohlcovač vlhkosti 590 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ použití v budoucnosti.

Více

Frekvence provádění. Poznámka: V případě extrémní tvrdosti vody doporučujeme odvápnit každý 2-3 měsíce a sanitaci každý 2týden.

Frekvence provádění. Poznámka: V případě extrémní tvrdosti vody doporučujeme odvápnit každý 2-3 měsíce a sanitaci každý 2týden. SERVISNÍ BULETIN Dne:2.7.2007 Zpracoval:Marek Stádník Určeno pro : Technické oddělení SERVISNÍ BULETIN ČÍSLO:_08 VÝROBCE: Scotsman PRODUKTOVÁ ŘADA: MV PLATNOST OD DO: ZPRÁVA: Čištění a Sanitace zařízení

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

Jazz Car. Návod k použití

Jazz Car. Návod k použití Jazz Car Návod k použití 1 G A F B C D E 2 3 4 NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ Tento vysavač by měl být používán pouze pro úklid domácnosti a v souladu s touto uživatelskou příručkou. Než začnete spotřebič

Více

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 1. Před uvedením jednotky do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro další použití. 2. Nikdy neponořujte

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

Varování: Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky.

Varování: Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky. UŽIVATELSKÝ NÁVOD Varování: Výrobek nesmí být používán dětmi do 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem

Více

HD7546, HD7544 ENGLISH 6 POLSKI 10 ROMÂNĂ 14 РУССКИЙ 18 ČESKY 22 MAGYAR 26 SLOVENSKY 30 УКРАЇНСЬКА 34 HRVATSKI 38 EESTI 42 LATVISKI 46 LIETUVIŠKAI 50

HD7546, HD7544 ENGLISH 6 POLSKI 10 ROMÂNĂ 14 РУССКИЙ 18 ČESKY 22 MAGYAR 26 SLOVENSKY 30 УКРАЇНСЬКА 34 HRVATSKI 38 EESTI 42 LATVISKI 46 LIETUVIŠKAI 50 HD7546, HD7544 3 1 ENGLISH 6 POLSKI 10 ROMÂNĂ 14 РУССКИЙ 18 ČESKY 22 MAGYAR 26 SLOVENSKY 30 УКРАЇНСЬКА 34 HRVATSKI 38 EESTI 42 LATVISKI 46 LIETUVIŠKAI 50 SLOVENŠČINA 54 БЪЛГАРСКИ 58 SRPSKI 62 HD7546, HD7544

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PŘÍSTROJE NA FILTROVANOU KÁVU A ČAJ

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PŘÍSTROJE NA FILTROVANOU KÁVU A ČAJ UŽIVATELSKÝ NÁVOD PŘÍSTROJE NA FILTROVANOU KÁVU A ČAJ MODELOVÁ ŘADA: TYPY: EXCELSO,T 18.6.2004 1ze5 13_3_filter_kava_EXCELSO.doc 1. zásobník vody 2. filtrační nádoba 3. nádoba na kávu čaj 4. přívod el.

Více

50g. max. pulse. 20s. max

50g. max. pulse. 20s. max BG BS CS HU RO SK SL SR HR ET LV LT PL EN NL DA NO SV FI TR ES D C B A 50g max 1 2 2 1 1 2 3 5 pulse 20s max 4 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili mlýnek na kávu naší značky, který je určený výhradně pro

Více

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C.

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C. Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! TLAČÍTKO VOLBY PROGRAMU Stiskněte několikrát tlačítko Programy, až se rozsvítí

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali za zakoupení této tlakové myčky. Dokázali jste, že nepřijímáte kompromisy: chcete to nejlepší. Připravili jsme pro vás tento návod, který vám umožní maximálně

Více

Digitální parní sterilizátor se sušičkou

Digitální parní sterilizátor se sušičkou Obsah Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny a důležitá upozornění.... 3 Popis.... 6 Příprava na sterilizaci... 8 Použití... 8 Čištění přístroje a odstranění vodního kamene... 10 Technické specifikace.... 10 Vysvětlení

Více

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ... ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA ŠPERKŮ SU726 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...3 VARIANTY ČIŠTĚNÍ...4

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

'867 0$1$*(5 Návod k použití

'867 0$1$*(5 Návod k použití Návod k použití DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Děkujeme Vám za zakoupení nového vysavače Hoover Dust Manager. Návod k obsluze - Tento přístroj má být používán pouze k účelu popsaném v návodu k použití. Seznamte

Více

Návod k obsluze Spidem Villa 1. Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze Spidem Villa 1. Návod k obsluze a údržbě Návod k obsluze Spidem Villa 1. Návod k obsluze a údržbě Návod k obsluze Spidem Villa 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Obsah: Při používání elektrických přístrojů vždy dbejte na dodržování bezpečnostních

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ NÁVOD K OBSLUZE ODVLHČOVAČE DryDigit 20 LCD Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 Bezpečnostní pravidla - nenechávejte přívodní kabel smotaný (obr.1) - dbejte na řádné zapojení zástrčky

Více

Návod k použití MW 911P2 S-567-01

Návod k použití MW 911P2 S-567-01 Návod k použití MW 911P2 S-567-01 2 3 cz czz Spotřebič není dovoleno používat pro živnostenské účely. Spotřebič je určen výlučně pro použití v domácnosti. Maximální nosnost: 2000 g / 5 Ib Tento návod na

Více

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EK 8015 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

MOD. 6276-6277 MOD. 6399. Návod k obsluze

MOD. 6276-6277 MOD. 6399. Návod k obsluze MOD. 6276-6277 MOD. 6399 Návod k obsluze CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY. Spotřebič byl navržen pouze pro použití v domácnosti

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

BEZPEČNOST TOUSTOVAČE

BEZPEČNOST TOUSTOVAČE OBSAH BEZPEČNOST TOUSTOVAČE Důležité bezpečnostní pokyny... 6 Elektrotechnické požadavky... 8 Likvidace elektrického odpadu... 8 SOUČÁSTI A FUNKCE Součásti toustovače... 9 Funkce ovladačů...0 Funkce toustovače...

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 15.4.2013 GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Popis VELMI DŮLEŽITÉ: VÝROBEK JE URČEN PRO INSTALACI VE VODOROVNÉ POLOŽENÉ POLOZE NA ZEMI!! NIKDY JEJ NAINSTALUJTE NA STĚNU! VÝROBEK SE SMÍ PROVOZOVAT,

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 2 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Při používání elektrických spotřebičů, je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících: 1. Před používáním si přečtěte všechny bezpečnostní

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty ADG 9836 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Ukazatele Tlačítko Zapnuto Tlačítko Vypnuto Tlačítko volby programu Zvolený program se zobrazí v okénku displeje.

Více

Návod k obsluze na dávkovač teplé a chlazené vody Typ GWD1S a GWD1T

Návod k obsluze na dávkovač teplé a chlazené vody Typ GWD1S a GWD1T Návod k obsluze na dávkovač teplé a chlazené vody Typ GWD1S a GWD1T Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod Spotřebič splňuje normy CE a RoHS Dovozce: PRIVEST s. r. o. e-mail: sales@privest.cz Důležité

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze Masážní přístroj m 286 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1895 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1895 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 895 0.2003 Obsah OBSAH ÚVOD... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Stojan

Více

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Návod k použití TWK 6734 B-860-01

Návod k použití TWK 6734 B-860-01 Návod k použití TWK 6734 B-860-01 Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a dobře si ho uschovejte! Tento spotřebič je určen pro domácnost a nikoli pro komerční využití. Případné technické změny,

Více

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, že jste si zakoupili měřící přístroj teploty, vlhkosti a rosného bodu. Před zahájením práce věnujte několik minut

Více