Zaregistrujte svůj produkt a získejte zákaznickou podporu na adrese Type HD8751 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zaregistrujte svůj produkt a získejte zákaznickou podporu na adrese www.philips.com/welcome. Type HD8751 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ"

Transkript

1 Zaregistrujte svůj produkt a získejte zákaznickou podporu na adrese 16 Čeština Type HD8751 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

2

3 3 Obsah Úvod... 4 Všeobecný popis (obr.1)... 4 Důležité... 4 Stanovené použití... 5 Přívod proudu - Napájecí kabel... 5 Ochrana dalších osob... 5 Nebezpečí popálenin... 5 Umístění - Prostor pro používání a údržbu...5 Vyčistění a údržba kávovaru... 5 Poruchy... 6 Protipožární ochrana... 6 První použití... 6 Obal... 6 Příprava... 6 Naplnění okruhu... 8 Proplachovací/čisticí cyklus... 9 Pro získání dokonalého Espressa: jestliže používáte kávovar poprvé nebo po delší odstávce, propláchněte okruh pro přípravu kávy Vodní filtr INTENZA+ (volitelné příslušenství)...11 Instalace vodního filtru INTENZA Změření tvrdosti vody...12 Příprava espressa a nastavení...14 Technologie předpaření: zlepšení aromatu Nastavitelný keramický kávomlýnek: je vždy zachováno plné aroma Nastavení Aroma : zvolte požadované množství Výdej kávy...16 Seřízení výpusti Se zrnkovou kávou S předemletou kávou Nastavení množství kávy v šálku (funkce MEMO) Výdej horké vody...19 Výdej páry / příprava kapučína Pannarellem...20 Přátelé přírody: Pohotovostní stav...21 Pohotovostní stav Čistění a údržba...21 Základní čistění Spařovací jednotka...24 Týdenní vyčistění Spařovací jednotky Vyčistění Spařovací jednotky s použitím Coffee Clean Tablets : Mazání Spařovací jednotky Odvápnění...29 Displej ovládacího panelu...32 Řešení problémů...34 Technické údaje...35 Likvidace...35 Servis...38

4 4 ČEŠTINA Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení. Vítejte mezi zákazníky firmy Philips! Získejte i Vy maximální možné výhody zákaznického servisu tím, že zaregistrujete svůj produkt na adrese V tomto návodu naleznete veškeré informace nutné k montáži, obsluze, čistění a odvápnění vašeho kávovaru. V případě potřeby prosím kontaktujte technickou podporu Philips na bezplatné zelené lince. Telefonní čísla naleznete na poslední straně tohoto dokumentu nebo v záručním listě, přiloženém ke kávovaru. Všeobecný popis (obr.1) 1. Otočný ovládač pro nastavení jemnosti mletí 2. Zásobník předemleté kávy 3. Zásobník zrnkové kávy 4. Víko zásobníku zrnkové kávy 5. Ovládací panel 6. Výpusť kávy 7. Mřížka na šálky 8. Ukazatel naplnění odkapávací misky 9. Odkapávací miska 10. Odpadní nádoba na sedliny 11. Spařovací jednotka 12. Servisní víko 13. Mazivo pro spařovací jednotku 14. Napájecí kabel 15. Kryt trysky 16. Pannarello (pro trysku pro výdej horké vody páry) 17. Nádržka na vodu 18. Zásuvka na napájecí kabel 19. Hlavní vypínač 20. Klíč pro nastavení kávomlýnku + Dávkovač předemleté kávy 21. Test tvrdosti vody 22. Čisticí štětec 23. Odpadní nádoba na kávu 24. Tlačítko pro přípravu espressa 25. Tlačítko pro přípravu kávy espresso lungo 26. Tlačítko pro volbu horké vody / páry 27. Tlačítko ON/OFF 28. Tlačítko Aroma - Předemletá káva 29. Tlačítko Odvápnění 30. Odvápňovací prostředek Důležité Než začnete kávovar používat, pročtěte si pozorně tento návod a uschovejte jej k případnému pozdějšímu nahlédnutí. Díly pod napětím se nesmějí dostat do kontaktu s vodou: nebezpečí zkratu! Pára a horká voda mohou způsobit spáleniny! Nesměřujte nikdy proud páry nebo horké vody na žádnou část těla; trysek pro přívod páry / horké vody se dotýkejte velmi opatrně uchopením za příslušný držák: nebezpečí popálenin!

5 Stanovené použití ČEŠTINA 5 Tento kávovar je určený výlučně pro použití v domácnosti. Je zakázáno provádět na kávovaru technické úpravy nebo jej používat nedovoleným způsobem vzhledem k nebezpečím, která tím vzniknou! Zařízení nesmějí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo způsobilostmi, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo byly touto osobou poučené ohledně používání kávovaru. Přívod proudu - Napájecí kabel Kávovar zapojte pouze do vhodné proudové zásuvky. Napětí musí odpovídat hodnotě uvedené na štítku kávovaru; štítek je umístěn zevnitř víka. Nikdy nepoužívejte kávovar s poškozeným napájecím kabelem. Jestliže je napájecí kabel poškozený, je nutno jej nechat vyměnit u výrobce nebo jeho autorizovaného servisu. Netáhněte napájecí kabel přes rohy nebo ostré hrany a velmi teplé povrchy a chraňte ho před olejem. Nepřesunujte a netahejte kávovar za kabel. Vidlici nevytahujte ze zásuvky taháním za napájecí kabel; nedotýkejte se vidlice mokrýma rukama. Zamezte pádu napájecího kabelu ze stolu nebo police. Ochrana dalších osob Mějte děti pod dohledem a zamezte tomu, aby si hrály s kávovarem. Děti si neuvědomují nebezpečí spojené s domácími elektrospotřebiči. Materiály použité pro zabalení kávovaru nenechávejte na dosah dětí. Nebezpečí popálenin Nesměrujte proti sobě a/nebo jiným osobám proud páry a/nebo horké vody: nebezpečí popálenin! Používejte vždy příslušná madla nebo otočné ovládače. Umístění - Prostor pro používání a údržbu Rady ohledně řádného zacházení s kávovarem: Pro kávovar vyčleňte bezpečnou rovnovážnou odkládací plochu, kde se nemůže převrátit či nemůže nikoho zranit. Pro kávovar vyčleňte dostatečně osvětlené, čisté místo se snadno dostupnou proudovou zásuvkou. Dodržte minimální vzdálenost kávovaru od stěn, jak je zobrazeno na obrázku. Při zapínání a vypínání kávovaru je vhodné umístit pod parní trysku prázdnou nádobku. Kávovar neskladujte při teplotách pod 0 C: nebezpečí poškození přístroje mrazem. Nepoužívejte kávovar venku. Nepokládejte kávovar na příliš horké povrchy ani v blízkosti volného plamene: nebezpečí roztavení / poškození dna. Vyčistění a údržba kávovaru Udržujte kávovar odpovídajícím způsobem, v čistém a optimálním stavu. Vzhledem k tomu, že kávovar využívá k přípravě nápojů přírodních ingre-

6 6 ČEŠTINA diencí (káva, voda, mléko atd.), mohou být na jeho odkládací ploše patrné zbytky mleté kávy či kondenzační voda. Z tohoto důvodu doporučujeme čistit pravidelně viditelné díly kávovaru i prostor pod ním. Před jeho opětovným umístěním doporučujeme kávovar vyčistit: - Nepoužívejte vodu, která zůstala v nádržce a/nebo vodním okruhu několik dnů pro potravinářské účely. Jestliže nebudete kávovar používat po delší dobu, nechejte vytéct vodu z parní trysky a umyjte pečlivě Pannarello (je-li). - Vypněte kávovar hlavním vypínačem a vyčistěte jej. Vytáhněte nakonec vidlici ze zásuvky. Počkejte, až kávovar vychladne. Nikdy neponořujte kávovar do vody! Skladujte kávovar na suchém místě, které není přístupné pro děti. Chraňte kávovar před prachem a špínou. Je přísně zakázané provádět jakékoliv nežádoucí zásahy uvnitř kávovaru. Poruchy V případě poruch, vad anebo podezření na vadu po pádu vytáhněte bez prodlení vidlici kávovaru ze zásuvky. Vadný kávovar nikdy nezapínejte. Ohledně dalších informací o zákaznickém servisu a řešení problémů konzultujte prosím kapitolu Řešení problémů a Zákaznický servis. Protipožární ochrana Pro hašení požáru použijte hasicí přístroj naplněný oxidem uhličitým (CO 2 ). Nehaste vodou ani práškovými hasicími přístroji. První použití Obal Originální obal byl vyprojektovaný a zhotovený jako ochrana kávovaru během expedice. Doporučujeme obal uschovat pro případnou budoucí přepravu kávovaru. Příprava Vyjměte z obalu odkapávací misku s mřížkou na šálky a samotný kávovar. Umístěte jej na vhodné místo, jež splňuje požadavky uvedené v bezpečnostních předpisech. 1 Zasuňte odkapávací misku s mřížkou do uložení v kávovaru, zkontrolujte, zda miska sedí v uložení na doraz. Důležité: - Vidlici napájecího kabelu zasuňte do proudové zásuvky až na příslušný pokyn a zkontrolujte, zda je hlavní vypínač v poloze 0. - Pročtěte si pozorně kapitolu Signalizace na LCD displeji, kde je podrobně vysvětlen význam jednotlivých signalizací, jež kávovar zobrazuje pro uživatele na LCD displeji na ovládacím panelu.

7 ČEŠTINA 7 Jestliže je kávovar zapnutý, NIKDY nevyjímejte odkapávací misku. Po zapnutí anebo vypnutí kávovaru počkejte několik minut, než proběhne proplachovací/čisticí cyklus (viz Proplachovací/čisticí cyklus ). 2 Vytáhněte nádržku na vodu z uložení Vypláchněte nádržku a naplňte ji čerstvou vodou, ale jen po značku (MAX) na nádržce. Zasuňte nádržku zpět do uložení na doraz (externí profily musejí souhlasit). Nádržku naplňte pouze a jedině čerstvou nesycenou vodu. Horká voda i jiné kapaliny by mohly poškodit nádržku a/nebo kávovar. Nezapínejte kávovar, jestliže není naplněný vodou: ujistěte se, že je uvnitř nádržky dostatečné množství vody. 4 Sejměte víko ze zásobníku kávy. Pozn.: zásobník může být vybaven bezpečnostním systémem v souladu s předpisy platnými v zemi, kde se kávovar prodává. 5 Pomalu nasypte zrnkovou kávu do zásobníku. Do zásobníku nasypte vždy a jedině zrnkovou kávu. Mletou či rozpustnou kávou i jinými předměty se kávovar poškodí, jsou-li vsypány do zásobníku. 6 Umístěte víko zpět na zásobník kávy. 1 7 Zasuňte vidlici do proudové zásuvky na zadní straně kávovaru. 8 Vidlici na druhém konci kabelu zasuňte do proudové zásuvky s odpovídajícím napětím. 2

8 8 ČEŠTINA 9 Hlavní vypínač přepněte na I, aby bylo možné kávovar zapnout. Na displeji se zobrazí ikona pohotovostního stavu. Černá 10 Pro zapnutí kávovaru stačí stisknout tlačítko. Oranžová Displej signalizuje, že je nutno naplnit okruh. Naplnění okruhu Před prvním zapnutím kávovaru či po delší době nečinnosti je nutno naplnit vodní okruh a předejít tak, aby voda zůstávala v okruhu příliš dlouho. Díky tomu jsme schopni Vám nabídnout vždy dokonalý a čerstvý nápoj. 1 Před naplněním okruhu umístěte nádobu pod Pannarello. 2 Stiskem tlačítka zvolte START. Kávovar začne automaticky plnit okruh, přitom vyteče z Pannarella představené množství vody; zobrazí se rovněž postupně se vyplňující sloupec pod symbolem. Po skončení procesu ukončí kávovar automaticky výdej. Oranžová Na displeji se zobrazí symbol zahřívání kávovaru - viz obrázek.

9 ČEŠTINA 9 Oranžová Zelená 3 Po zahřátí provede kávovar proplachovací cyklus vnitřních okruhů. Během této fáze je na displeji zobrazen symbol jako na obrázku. 4 Jakmile skončí výše uvedené cykly, na displeji se zobrazí symbol. Kávovar je nyní připraven pro výdej produktů. 5 Pro přípravu kávy, horké vody či páry a řádné používání kávovaru dodržujte pozorně následující pokyny. Pozn.: jestliže používáte kávovar poprvé nebo po delší odstávce, postupujte podle následujících pokynů. Proplachovací/čisticí cyklus Po automatickém naplnění okruhu provede kávovar automaticky proplachovací cyklus/čistění okruhu. Cyklus slouží pro proplach vnitřních okruhů pro přípravu kávy čerstvou vodou. Cyklus proběhne automaticky za následujících podmínek: Při zapnutí kávovaru (se studeným topným tělesem) Po naplnění okruhu (se studeným topným tělesem) Během přípravy na přechod do pohotovostního stavu (po výdeji kávového produktu) Během vypínací fáze po stisknutí tlačítka ON/OFF (po výdeji kávového produktu). Oranžová Bude dodáno malé množství vody pro vypláchnutí a ohřev všech komponentů: v této fázi se zobrazí symbol. Doporučujeme počkat, až tento cyklus automaticky skončí. Výdej vody lze zastavit stiskem tlačítka. Pro získání dokonalého Espressa: jestliže používáte kávovar poprvé nebo po delší odstávce, propláchněte okruh pro přípravu kávy. Pro zaručení vynikající kávy espresso doporučujeme provést kromě proplachovacího/čisticího cyklu i tyto jednoduché operace. Je nutno je provést: A) Při prvním zapnutí. B) Po delší době nepoužívání kávovaru (více než dva týdny). 1 Umístěte objemnou nádobu pod výpusť.

10 10 ČEŠTINA Zelená Zelená Zelená Než zahájíte postup, zkontrolujte, zda je na displeji zobrazen následující symbol. 2 Jedním stiskem nebo více stisky tlačítka zvolte funkci dodávky předemleté kávy, dokud se nezobrazí následující symbol. Pozn.: do zásobníku nedávejte žádnou předemletou kávu. 3 Stiskněte tlačítko. Počkejte, až výdej kávy skončí, a vyprázdněte nádobu s vodou. 4 Postup od bodu 1 do bodu 3 zopakujte třikrát (3x); pak přejděte k bodu 5. 5 Dejte nádobu pod Pannarello. 6 Stiskněte tlačítko. Na displeji se zobrazí následující symbol. 7 Stiskněte tlačítko pro zahájení výdeje horké vody. Vypouštějte vodu až do signalizace, že došla. 8 Po skončení znovu naplňte nádržku vodou. Nyní je možné zhotovovat nápoje níže uvedenými postupy.

11 Vodní filtr INTENZA+ (volitelné příslušenství) ČEŠTINA 11 Filtr vody INTENZA + přispívá ke zlepšení kvality vody. Použitím filtru INTENZA+ se omezí tvořba vodního kamene a vaše espresso získá intenzivnější aroma. Instalace vodního filtru INTENZA+, který si můžete zakoupit u svého prodejce anebo on-line na stránkách e-shopu Philips na adrese vám umožní maximálně si vychutnat vaše espresso. Instalace vodního filtru INTENZA+ 1 Odstraňte malý bílý filtr nacházející se v nádržce a uschovejte jej na suchém místě chráněném před prachem. 2 Vyjměte vodní filtr INTENZA+ z obalu, ponořte jej ve svislé poloze (otvorem směrem nahoru) do studené vody a jemně zatlačte po stranách, aby se uvolnily vzduchové bubliny. Změření tvrdosti vody je velmi důležité pro správné ovládání vodního filtru INTENZA+ a stanovení intervalu odvápnění kávovaru. 3 Filtr je nutno nastavit podle hodnot naměřených pro nastavení tvrdosti vody. Použijte testovací proužek tvrdosti vody, který byl dodán s kávovarem. Nastavte Intenza Aroma System podle pokynů na obalu filtru (viz "Změření tvrdosti vody"). A = Měkká voda B = Tvrdá voda (standard) C = Velmi tvrdá voda 4 Zasuňte filtr do prázdné nádržky. Zatlačte na doraz. 5 Naplňte nádržku čerstvou pitnou vodou a zasuňte ji zpět do kávovaru. 6 Vypusťte vodu z nádržky pomocí funkce horké vody (viz Výdej horké vody ). 7 Nádržku naplňte znovu vodou.

12 12 ČEŠTINA Oranžová 8 Stiskněte tlačítko a stiskem tlačítka projděte stránky, dokud se nezobrazí tato stránka. Oranžová Oranžová Oranžová 9 Stiskem tlačítka zvolte položku ON a potvrďte stiskem tlačítka. Tím byl kávovar naprogramován, aby Vás informoval, jakmile bude nutné filtr vyměnit. Pozn.: opětovné nastavení funkce je nezbytné vždy, kdy je nutné vyměnit vodní filtr INTENZA+. Vyměňte filtr výše popsaným postupem. Přejděte nyní do programovacího menu až do zobrazení uvedené stránky a zvolte v ní možnost RESET, poté stiskněte tlačítko. Kávovar je nyní naprogramován pro ovládání nového filtru. Pozn.: jestliže chcete vyndat, ale nevyměňovat filtr, který byl již nainstalovaný, zvolte OFF a stiskněte tlačítko. Zelená 10 Pro výstup stiskněte tlačítko, dokud se nezobrazí výchozí stránka. Pozn.: pokud není vodní filtr INTENZA+ nainstalovaný, je nutno do nádržky vložit malý bílý filtr, který jste před tím vyjmuli. Změření tvrdosti vody Změření tvrdosti vody je velmi důležité pro správné ovládání filtru INTEN- ZA+ a stanovení intervalu odvápnění kávovaru. 1 Ponořte na 1 sekundu do vody testovací proužek tvrdosti vody dodávaný s kávovarem. Pozn.: test platí pouze pro jedno měření. 2 Zkontrolujte, kolik čtverečků změnilo barvu, a projděte tabulku. Pozn.: písmena odpovídají značkám uvedeným na základně filtru Intenza, který je nutno nastavit podle naměřené tvrdosti.

13 ČEŠTINA 13 Intenza Aroma System A B C Nastavení kávovaru podle tvrdosti 3 Čísla odpovídají jednotlivým nastavením podle tvrdosti vody, jež jsou popsána v kapitole věnované programování. Hodnoty: 1 = 1 (velmi měkká voda) 2 = 2 (měkká voda) 3 = 3 (tvrdá voda) 4 = 4 (velmi tvrdá voda) 1 Oranžová 4 Podle takto zjištěné hodnoty naprogramujte tvrdost vody. Stiskněte tlačítko a stiskem tlačítka prolistujte stránky, dokud se nezobrazí tato stránka. Pozn.: kávovar se dodává se standardním nastavením, vhodným pro většinu uživatelů. Oranžová 5 Stiskněte: tlačítko nebo tlačítko pro zvýšení hodnoty pro snížení hodnoty. Zelená 6 Potvrďte nastavení stiskem tlačítka. 7 Aby bylo možné připravit nápoje, je nutno vystoupit stiskem tlačítka z programování.

14 14 ČEŠTINA Příprava espressa a nastavení Kávovar, který jste si zakoupili, umožňuje připravit kávu ze zrnkové kávy a/nebo z předemleté kávy a provést některá nastavení, díky nimž je možné jej používat co nejlépe a plně si vychutnat Espresso experience. Saeco Adapting System: Inteligentní samoseřizovací systém, díky němuž je umožněno použití pro všechny typy zrnkových káv, které jsou v současnosti k dostání na trhu. Káva je přírodní produkt, jehož charakteristiky se mohou měnit podle původu, směsi a pražení. Kávovar Saeco je vybaven samoseřizovacím systémem, díky němuž se dá používat pro všechny typy zrnkových (nekaramelizovaných) káv, které jsou v současnosti k dostání. Kávovar se nastaví automaticky tak, aby bez ohledu na typ kávy optimalizoval extrakci, zajistil dokonalé upěchování dávky pro získání krémové kávy espresso, z níž se budou uvolňovat všechna aromata. Optimalizační proces spočívá v samočinné konfiguraci, jež vyžaduje připravit určitý počet šálků kávy, aby mohl kávovar nastavit upěchování prášku. U některých speciálních směsí je nutno nastavit mlecí kameny pro optimalizaci extrakce kávy - (viz část. Nastavení kávomlýnku). Technologie předpaření: zlepšení aromatu Technologie předpaření umožňuje zvlhčit mletou kávu ještě před samotným procesem přípravy. Tím se dosáhne maximálního zvýraznění a vylepšení aroma. Nastavitelný keramický kávomlýnek: je vždy zachováno plné aroma Keramické mlecí kameny zajistí optimální stupeň mletí pro jakoukoliv směs kávy; díky této technologii se zrnková káva nikdy nepřehřeje. Kombinací těchto faktorů je vždy zachováno plné aroma a zaručena autentická italská chuť v každém šálku. Upozornění! Ovládačem pro nastavení jemnosti mletí, který se nachází v zásobníku na kávu, otáčejte použitím klíče pro nastavení kávomlýnku pouze za podmínky, že je kávomlýnek v provozu. Nedávejte do zásobníku jiný materiál než zrnkovou kávu. Do zásobníku na zrnkovou kávu nedávejte mletou a/nebo rozpustnou kávu. Pozor: kávomlýnek obsahuje pohyblivé díly, které mohou být nebezpečné. Je tedy zakázáno do něj vkládat prsty a/nebo jiné předměty. V případě poruchy vypněte kávovar spínačem ON/OFF a před jakýmkoliv zásahem do zásobníku na zrnkovou kávu vytáhněte vidlici ze zásuvky. Jestliže je kávomlýnek v provozu, nesypte do něj zrnkovou kávu. Kávovar umožňuje jemně nastavit stupeň mletí podle typu kávy, kterou právě používáte. Nastavení je nutno provést čepem, který se nachází v zásobníku na kávu: ovládač je nutno stisknout a pak jím otočit, ale jen klíčem dodaným s kávovarem.

15 ČEŠTINA 15 Stiskněte čep, otočte jím o jednu polohu a připravte 2-3 šálky kávy: jedině tak se pozná změna stupně mletí. Nastavený stupeň mletí se pozná podle značek v zásobníku; lze nastavit 5 stupňů mletí podle následujících značek: Hrubé Mletí: jemnější chuť, pro směsi se silným tmavým pražením. 2 - Jemné Mletí: silnější chuť, pro směsi se světlým pražením. Nastavení Aroma : zvolte požadované množství Zvolte vaši oblíbenou směs kávy a nastavte podle chuti množství kávy k umletí. Kávovar je nyní naprogramován pro nastavení množství kávy k mletí. Stiskem a uvolněním tlačítka silné, předemletí). jsou možné čtyři volby (jemné, střední, Zelená Nastavení lze provést, jakmile se na displeji zobrazí zrnka. Každým stiskem a uvolněním tlačítka se aroma změní o jeden stupeň, podle zvoleného množství: = Jemné aroma = Střední aroma = Silné aroma Pozn.: volbu je nutno provést před výběrem kávy. Tím se nastaví intenzita chuti na přání. Jestliže vyberete silné aroma, bude zvolena funkce umožňující připravit kávu z předemleté kávy. Zelená Tato volba je zobrazena symbolem po straně. Návod, jak tuto funkci používat, naleznete v příslušné kapitole.

16 16 ČEŠTINA Výdej kávy Pozn.: v případě, že kávovar kávu nevydá, zkontrolujte, zda je v nádržce voda. Před výdejem kávy zkontrolujte signalizace na displeji, zda je voda v nádržce a káva v zásobníku. Před výdejem kávy nastavte dle libosti výšku výpusti a zvolte aroma nebo předemletou kávu. Seřízení výpusti U tohoto kávovaru lze kávu připravovat do většiny hrnků/šálků k dostání v obchodech. Výšku výpusti lze nastavit podle rozměru hrnků/šálků, které chcete používat. Pro nastavení uchopte výpusť prsty, jak je ukázáno na obrázku, a dejte ji nahoru nebo dolů. Doporučené polohy: Pro malé šálky; Pro velké šálky. Pod výpusť lze umístit dva hrnky/šálky pro současnou přípravu dvou káv.

17 ČEŠTINA 17 Se zrnkovou kávou Pro přípravu espressa je třeba stisknout a uvolnit: 1 tlačítko pro navolení požadovaného Aromatu. 2 tlačítko pro přípravu espressa; nebo tlačítko pro kávu espresso lungo. Zelená Zelená Spustí se cyklus přípravy kávy: Pro výdej 1 kávy stiskněte tlačítko jednou; na displeji se zobrazí symbol. Pro výdej 2 káv stiskněte tlačítko 2-krát za sebou; na displeji se zobrazí symbol. Pozn.: při výdeji 2 káv kávovar automaticky namele a nadávkuje správné množství kávy. Příprava dvou káv vyžaduje dva mlecí cykly a dva výdejové cykly; oba cykly automaticky ovládá kávovar. 3 Po předpařovacím cyklu začne káva vytékat z výpusti. 4 Výdej kávy se automaticky zastaví. Výdej lze kdykoli přerušit stiskem tlačítka STOP. S předemletou kávou Tato funkce umožňuje používat předemletou kávu a kávu bez kofeinu. Předemletou kávu je nutno nasypat do zásobníku vedle zásobníku na zrnkovou kávu. Do tohoto zásobníku nasypte pouze mletou kávu pro kávovary espresso, nikoli zrnkovou či rozpustnou kávu. Pozn.: Pokud do zásobníku nedáte předemletou kávu, kávovar vydá pouze vodu; Při nadměrné dávce, t.j. více než 2 měrky kávovar nápoj nepřipraví. I v tomto případě provede kávovar jeden cyklus na prázdno a práškovou kávu vysype do odpadní nádoby na sedlinu. Zelená Pro přípravu kávy je třeba: 1 Jedním stiskem nebo více stisky tlačítka zvolit a aktivovat funkci pro předemletou kávu. 2 Zvednout víko zásobníku předemleté kávy. Nadávkovat do zásobníku pouze 1 měrku předemleté kávy. Používejte pouze měrku dodanou s kávovarem. Pak zavřete víko.

18 18 ČEŠTINA Upozornění: do zásobníku dávejte pouze předemletou kávu. Jinými látkami a předměty může kávovar utrpět vážné škody, na něž se nevztahuje záruka. 3 Stisknout a uvolnit: tlačítko pro přípravu espressa; nebo tlačítko pro kávu espresso lungo. 4 Spustí se cyklus výdeje kávy. Po předpařovacím cyklu začne káva vytékat z výpusti. 5 Výdej kávy se automaticky zastaví. Výdej lze kdykoli přerušit stiskem tlačítka STOP. Jakmile výdej skončí, kávovar se automaticky vrátí zpět do konfigurace nastavené pro zrnkovou kávu. Pozn.: při přípravě dalších káv postupujte stejně. Nastavení množství kávy v šálku (funkce MEMO) Kávovar umožňuje nastavit množství kávy podle chuti a/nebo velikosti hrnků/šálků. Každým stiskem a uvolněním tlačítka nebo vydá kávovar naprogramované množství kávy. Toto množství lze libovolně přeprogramovat. Výdej kávy se ovládá nezávisle příslušným tlačítkem. Pozn.: jako příklad uvádíme naprogramování tlačítka ovládá příprava kávy espresso., jímž se obvykle 1 Postavte šálek pod výpusť. Zelená Zelená 2 Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko ; dokud se nezobrazí symbol MEMO. Kávovar je ve stavu programování. Kávovar zahájí fázi výdeje kávy. Na displeji se zobrazí symbol STOP. 3 Od této chvíle je nutno po dosažení požadovaného množství kávy v šálku stisknout tlačítko. V takovém případě bylo naprogramováno tlačítko a každým stiskem a uvolněním pak kávovar dodá kávu v tomto právě naprogramovaném množství.

19 ČEŠTINA 19 Zelená Výdej horké vody Před výdejem horké vody zkontrolujte, zda je kávovar připraven k použití a zda je na displeji zobrazena následující ikona. Jakmile je kávovar přípraven na výdej kávy, postupujte takto: 1 Umístěte nádobu pod parní trysku (Pannarello, je-li). Zelená 2 Stiskněte tlačítko. Na displeji se zobrazí následující symbol. 3 Stiskněte tlačítko pro zahájení výdeje horké vody. Zelená 4 Odeberte požadované množství horké vody; výdej horké vody zastavíte stiskem tlačítka. Kávovar se přepne na normální fungování. Oranžová Pozn.: někdy se může stát, že stiskem tlačítka nezačne horká voda vytékat a na displeji se zobrazí následující symbol. Pro výdej horké vody z Pannarella vyčkejte, až skončí fáze ohřevu. Upozornění: zpočátku může horká voda jen krátce vystřikovat: nebezpečí popálenin. Tryska na výdej horké vody se může zahřát na vysokou teplotu: nedotýkejte se jí holýma rukama.

20 20 ČEŠTINA Výdej páry / příprava kapučína Pannarellem Páru lze použít pro našlehání mléka na kapučíno, ale i pro ohřev nápojů. Nebezpečí popálení! Zpočátku může horká voda jen krátce vystřikovat. Tryska se může zahřát na vysokou teplotu: nedotýkejte se jí holýma rukama. 1 Nádobu, do které chcete připravit kapučíno, naplňte z jedné třetiny studeným mlékem. Pozn.: pro lepší výsledek při přípravě kapučína je nutno používat jedině studené mléko. 2 Ponořte Pannarello do mléka. Zelená 3 Stiskněte tlačítko. Na displeji se zobrazí následující symbol. Stiskněte tlačítko pro zahájení výdeje páry. Zelená Oranžová 4 Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí následující symbol. 5 Jakmile se na displeji zobrazí následující symbol, začne výdej. Zakrátko začne vycházet pouze pára. 6 Nádobou pomalu pohybuje otáčivými pohyby zespodu nahoru, aby se tvořila stejnoměrná pěna. 7 Po použití páry po požadovanou dobu, zastavte výdej stiskem tlačítka. Pozn.: - postupujte stejně i při ohřevu jiných nápojů. - po použití páry pro přípravu nápoje je možné ihned přejít na výdej kávy nebo horké vody. Důležité: ČIŠTĚNÍ: po našlehání mléka parou očistěte parní trysku/pannarello. Jakmile je kávovar připraven, vypusťte malé množství horké vody do sklenice a očistěte parní trysku (Pannarello, je-li součástí dodávky) zvenku. Tak bude

21 ČEŠTINA 21 zajištěno dokonalé očistění všech dílů od případných zbytků mléka. Ohledně bližších informací konzultujte prosím kapitolu Čistění a údržba. Přátelé přírody: Pohotovostní stav Pro vynikající chuť bez obav je Intelia i zastáncem ochrany životního prostředí. Pohotovostní stav Kávovar byl vyprojektován pro energetickou úsporu. Po uplynutí 30 minut nečinnosti se kávovar automaticky vypne. Díky této funkci nepřesáhne hodinová spotřeba energie v pohotovostním režimu 1 Watt. Černá Pozn.: pokud byl vydán nějaký kávový produkt, provede kávovar během vypínací fáze jeden proplachovací cyklus. Pro opětovné zapnutí kávovaru stačí stisknout tlačítko (za podmínky, že je hlavní vypínač na I ). V tom případě provede kávovar proplach až po vychladnutí topného tělesa. Čistění a údržba Některé součásti kávovaru přicházejí při běžném použití do styku s vodou a kávou, proto je důležité jeho pravidelné čistění. Čistění je u kávovaru Philips-Saeco Espresso snadnou operací. Stačí jen dodržovat následující pokyny, zobrazované na displeji. Takto postupujte jen při správné funkci kávovaru; v případě nesprávné funkce se záruka nevztahuje na případnou opravu. Základní čistění 1 Denně se zapnutým kávovarem vyprázdněte a vyčistěte odpadní nádobu na sedlinu. Pozn.: ostatní úkony údržby a čistění se smějí provádět pouze se studeným kávovarem odpojeným od elektrické sítě. Neponořujte kávovar do vody. Demontovatelné části kávovaru neumývejte v myčce nádobí. Při čistění nepoužívejte špičaté předměty nebo žíravé chemikálie (rozpouštědla). Kávovar čistěte měkkou utěrkou navlhčenou vodou. Kávovar ani jeho části nesušte v mikrovlnné a/nebo normální troubě. Pro účinnější čistění nechejte po skončení přípravy mléčných nápojů vytéct horkou vodu z parní trysky (Pannarella, je-li).

22 22 ČEŠTINA 2 Po ohřevu mléku demontujte jednou denně vnější část Pannarella (je-li) a umyjte ji čerstvou pitnou vodou. 3 Parní trysku je nutno vyčistit jednou za týden. Postup při čistění trysky: - demontujte vnější část Pannarella (pro řádné vyčistění); - vytáhněte horní část Pannarella z parní trysky; - umyjte horní část Pannarella čerstvou pitnou vodou; - umyjte parní trysku vlhkou utěrkou a odstraňte případné zbytky mléka; - umístěte zpět horní část do parní trysky (ujistěte se o úplném zasunutí); - namontujte zpět vnější část Pannarella Doporučujeme čistit nádržku na vodu každý den: - Vyndejte z nádržky na vodu vodní filtr INTENZA+ (anebo vytáhněte malý bílý filtr, není-li instalován vodní filtr INTENZA+ ) a vymyjte jej pod proudem pitné vody; - Umístěte vodní filtr INTENZA+ zpět (anebo malý bílý filtr, není-li instalován vodní filtr INTENZA+ ) mírným natlačením a současným pootočením; - Naplňte nádržku čerstvou pitnou vodou. 5 Denně vyprázdněte a vymyjte odkapávací misku. To je nutno provést i v případě, že se zvedne plovák.

23 ČEŠTINA 23 6 Při vyprazdňování odpadní nádoby na kávu vyprázdněte a vyčistěte odpadní nádobu na kávovou sedlinu; otevřete servisní víko, vyndejte ji a vysypte zbylou kávu. Po vyprázdnění ji zasuňte zpět na doraz. 7 Týdně vyčistěte zásobník předemleté kávy, je-li používán, na vyčištění použijte dodaný štětec. 8 Týdně vyčistěte i uložení misky otvory ve dně kávovaru.

24 24 ČEŠTINA Spařovací jednotka Týdenní vyčistění Spařovací jednotky Spařovací jednotku je nutno vyčistit před každým naplněním zásobníku na zrnkovou kávu, v každém případě jednou týdně. 1 Vypněte kávovar stiskem spínače a vytáhněte vidlici z proudové zásuvky. 2 Vytáhněte odpadní nádobu na sedlinu. Otevřete servisní víko. 3 Vytáhněte odpadní nádobu na kávu a vymyjte ji. 4 Uchopte spařovací jednotku za madlo, stiskněte tlačítko «PUSH» a vytáhněte ji. Spařovací jednotku lze umývat vlažnou vodou bez přidání čisticího prostředku. 5 Umyjte spařovací jednotku vlažnou vodou; pečlivě vymyjte horní filtr. Před zasunutím spařovací jednotky do uložení se ujistěte, že uvnitř výdejové komory nezůstala voda. 6 Ujistěte se, zda se spařovací jednotka nachází v klidové poloze: musejí souhlasit obě referenční značky. V opačném případě proveďte postup bodu (7).

25 ČEŠTINA 25 7 Ujistěte se, zda je páka v kontaktu se základnou spařovací jednotky. 8 Ujistěte se, zda je blokovací západka spařovací jednotky v odpovídající poloze: pro kontrolu polohy rázně stiskněte tlačítko PUSH. 9 Novou spařovací jednotku vsuňte do příslušného prostoru na zaklapnutí, ale NESTISKNĚTE tlačítko PUSH. 10 Zasuňte čistou odpadní nádobu na kávu. 11 Zasuňte zpět odpadní nádobu na sedlinu. Zavřete servisní víko.

26 26 ČEŠTINA Vyčistění Spařovací jednotky s použitím Coffee Clean Tablets : Kromě týdenního čištění doporučujeme provést po asi 500 výdejích šálků kávy nebo jednou měsíčně i čisticí cyklus s použitím Coffee Clean Tablets. Tímto úkonem se završí údržba spařovací jednotky. Přípravek Coffee Clean Tablets k vyčistění spařovací jednotky a Maintenance Kit si můžete zakoupit u svého místního prodejce, on-line na stránkách e-shopu Philips na nebo u autorizovaných servisů. Upozornění: přípravek Coffee Clean Tablets nemá žádný odvápňovací účinek. Za účelem odvápnění používejte odvápňovací prostředek Saeco a postupujte podle pokynů uvedených v kapitole odvápnění. 1 Umístěte šálek pod výpusť kávy. 2 Ujistěte se, zda je nádržka na vodu naplněna čistou vodou až na značku MAX. 3 Do prostoru pro předemletou kávu dejte jednu tabletu Coffee Clean Tablets. Zelená 4 Jedním stiskem nebo více stisky tlačítka zvolte a aktivujte funkci pro předemletou kávu, ale nevsypte samotnou mletou kávu. 5 Stiskem tlačítka spusťte cyklus přípravy kávy. 6 Jakmile je šálek naplněn vodou do poloviny, vypněte kávovar hlavním vypínačem a nechejte roztok působit asi 15 minut. Vodu, jež vyteče z kávovaru, je nutno vždy vylít. 7 Zapněte kávovar a vyčkejte, až proplachovací cyklus skončí.

27 ČEŠTINA 27 8 Vytáhněte odpadní nádobu na kávu; vyndejte pak spařovací jednotku. 9 Umyjte pečlivě spařovací jednotku čistou vodou. 10 Spařovací jednotku po jejím umytí vsuňte do příslušného uložení, až do zablokování, ale NESTISKNĚTE tlačítko PUSH. Zasuňte odpadní nádobu na kávu. Zelená 11 Jedním stiskem nebo více stisky tlačítka zvolte a aktivujte funkci pro předemletou kávu, ale nevsypte samotnou kávu do zásobníku. 12 Stiskem tlačítka spusťte cyklus přípravy kávy. 13 Zopakujte dvakrát postup uvedený v bodech Vodu, jež vyteče z kávovaru, je nutno vždy vylít. 14 Při čištění odkapávací misky dejte do ní tabletu a naplňte ji horkou vodou do 2/3. Nechejte čisticí roztok působit asi 30 minut a pak důkladně opláchněte.

28 28 ČEŠTINA Mazání Spařovací jednotky Po asi 500 výdejích šálků kávy nebo jednou měsíčně namažte spařovací jednotku. Mazivo pro spařovací jednotky a kompletní Service Kit si můžete zakoupit u svého místního prodejce, on-line na stránkách e-shopu Philips na nebo u autorizovaných servisů. Spařovací jednotku před namazáním opláchněte pod proudem tekoucí vody. 1 Namažte vodidla jednotky a používejte výhradně mazivo Saeco. Naneste stejnoměrnou vrstvu maziva po obou bočních vodidlech. 2 Namažte i trn.

29 ČEŠTINA 29 3 Novou spařovací jednotku vsuňte do příslušného prostoru na zaklapnutí, ale NESTISKNĚTE tlačítko PUSH. Zasuňte odpadní nádobu na kávu. 4 Zasuňte zpět odpadní nádobu na sedlinu. Zavřete servisní víko. Odvápnění Vodní kamen se přirozeně vytváří ve vodě používané pro provoz kávovaru. Jelikož může zanést vodní a kávový okruh kávovaru, je nutno zabezpečit jeho pravidelné odstraňování. Čistění je u kávovaru Philips-Saeco snadnou operací. Vyspělá elektronika signalizuje na displeji (prostřednictvím jasných symbolů), jakmile bude nutné provést odvápnění. Stačí jen postupovat podle níže uvedených pokynů. Takto postupujte jen při správné funkci kávovaru; v případě nesprávné funkce se záruka nevztahuje na případnou opravu. Pozn.: v případě rozporu mají pokyny uvedené v návodu k používání a údržbě přednost před pokyny uvedenými k příslušenství a/nebo spotřebnímu materiálu, který se prodává zvlášť. Pozn.: před zahájením odvápňovacího cyklu vyprázdněte odkapávací misku. Používejte výhradně odvápňovací prostředek Saeco, který byl vyvinutý s ohledem na technické parametry kávovaru a který zaručuje zachování jeho výkonu v průběhu času a za předpokladu správného použití i zachování kvality připravovaného produktu. Odvápňovací prostředek a kompletní Maintenance Kit si můžete zakoupit u svého místního prodejce, on-line na stránkách e-shopu Philips na nebo u autorizovaných servisů. Upozornění! Nikdy nepijte odvápňovací roztok ani produkty, vypouštěné před dokončením cyklu. Jako odvápňovací prostředek v žádném případě nepoužívejte ocet. 1 Zapněte kávovar stiskem tlačítka. Počkejte, až kávovar dokončí cyklus proplachu a ohřevu. Upozornění! Než aplikujete odvápňovací prostředek, vyjměte filtr Intenza. Pozn.: před odvápněním - vyndejte z parní trysky Pannarello (je-li), jak je uvedeno v kapitole Čistění a údržba ; - vyprázdněte odkapávací misku.

30 30 ČEŠTINA Oranžová 2 Stiskněte tlačítko. Poté se na displeji zobrazí stránka pro spuštení odvápnění. 3 Stiskem tlačítka vstupte do menu odvápnění. Červená Nota: pokud stiskněte tlačítko nechtěně, vystupte z funkce opětovným stiskem tlačítka. Stiskem tlačítka se spustí odvápnění a aby bylo možné kávu připravit, je nutno odvápňovací cyklus dokončit. 4 Celý obsah láhve s odvápňovacím koncentrátem Saeco vylijte do nádržky na vodu kávovaru. 5 Naplňte nádržku čerstvou pitnou vodou až na značku MAX. Zasuňte nádržku zpět do kávovaru. 6 Dejte nádobu pod parní trysku. Pozn.: tato nádoba musí mít minimální objem 1.5 litru. Pokud nemáte tak velkou nádobu, stiskem tlačítka espresso dočasně pozastavte cyklus, vyprázdněte zásobník, dejte jej pod výpusť a obnovte cyklus opětovným stiskem stejného tlačítka. Červená 7 Vpravte odvápňovací roztok do nádržky, a až pak stlačte tlačítko pro spuštění odvápňovacího cyklu. Červená 8 Kávovar začne postupně vypouštět odvápňovací prostředek (stav cyklu udává vyplňovací čára).

31 ČEŠTINA 31 Červená Pozn.: Odvápňovací cyklus, lze kdykoliv dočasně pozastavit stiskem tlačítka ; pro obnovení cyklu opětovně stiskněte tlačítko. Umožní se tím vyprázdnění nádoby či krátkodobé pozastavení pro nepřítomnost. CALC CLEAN.... Červená 9 Jakmile se roztok v nádržce vypotřebuje, zobrazí se po straně symbol. Symbol značí, že je nutno nádržku vypláchnout a naplnit. 10 Vypláchněte řádně nádržku a naplňte ji čerstvou pitnou vodou. 11 Vyprázdněte nádobu umístěnou pro zachycení kapaliny vytékající z kávovaru a umístěte ji zpět pod parní trysku. CALC CLEAN.... CALC CLEAN.... Červená Červená Červená Červená Červená Červená 12 Jakmile zasunete do kávovaru nádržku plnou vody, zobrazí se po straně symbol; začne proplachovací cyklus kávovaru. Pozn.: Proplachovací cyklus lze kdykoliv dočasně pozastavit stiskem tlačítka ; pro obnovení cyklu opětovně stiskněte tlačítko. Umožní se tím vyprázdnění nádoby či krátkodobé pozastavení pro nepřítomnost. 13 Po vypotřebování vody v nádržce se zobrazí po straně symbol; symbol značí, že pro ukončení cyklu je nutno nádržku vypláchnout a naplnit čerstvou pitnou vodou. 14 Vyprázdněte nádobu umístěnou pro zachycení kapaliny vytékající z kávovaru a umístěte ji zpět pod výpusť. 15 Jakmile zasunete do kávovaru nádržku plnou vody, zobrazí se po straně symbol; bude pokračovat proplachovací cyklus kávovaru. Kávovar provede cyklus proplachu s již naprogramovaným množstvím vody. Nebylo-li dosaženo požadovaného množství vody, může kávovar opětovně vyžádat o naplnění nádržky. Žádost o naplnění nádržky je indikována následující ikonou. 16 Jakmile byla vydána veškerá voda nutná k proplachu nebo pokud zasunete do kávovaru nádržku plnou vody, zobrazí se po straně symbol. Stiskem tlačítka vystupte z odvápňovacího cyklu.

32 32 ČEŠTINA 17 Kávovar nyní provede cyklus ohřevu a proplachu a připraví se tak na přípravu nápojů. Odvápňovací cyklus tím skončil. Pozn.: vypotřebovaný odvápňovací prostředek je nutno zpracovat jako odpad podle pokynů výrobce a/nebo podle předpisů platných v zemi, kde je kávovar používán. Pozn.: po provedení odvápňovacího cyklu vymyjte spařovací jednotku postupem uvedeným v části Spařovací jednotka v kapitole Čistění a údržba. Po provedení odvápňovacího cyklu doporučujeme vyprázdnit odkapávací misku. Displej ovládacího panelu Kávovar je opatřen barevnou signalizací, podporující intuitivní ovládání. Ikony jsou pro maximální intuitivnost zvýrazňovány na principu semaforu. Barevné rozhraní displeje včetně tlačítek podtrhuje klíčovou charakteristiku - Jednoduchá a snadná obsluha. Signály připravenosti (zelená) Kávovar připravený pro výdej kávy: jsou připravena zrnka kávy a horká voda. Kávovar připravený pro výdej kávy z předemleté kávy. Kávovar ve fázi dodávky 1 espress. Kávovar ve fázi dodávky 1 kávy. Volba horká vody nebo páry. Kávovar ve fázi dodávky 2 espress. Výdej horké vody. Kávovar ve fázi dodávky 2 káv. Výdej páry. Kávovar ve fázi programování dávky kávy.

33 ČEŠTINA 33 Upozorňovací signály (oranžová) Kávovar ve fázi ohřevu pro výdej kávy, horké vody a páry. Kávovar ve fázi proplachu. Počkejte, až kávovar ukončí akci. Kávovar signalizuje, že je nutno vyměnit filtr INTENZA+. Spařovací jednotka je ve fázi resetu z důvodu zresetování kávovaru. Naplňte zásobník zrnkovou kávou a znovu spusťte cyklus přípravy nápoje. Je nutno naplnit okruh. Je-li obrazovka znázorněna po zapnutí kávovaru, znamená to, že je kávovar nutno odvápnit odvápňovacím cyklem. Stiskem tlačítka vstupte do menu odvápnění a postupujte podle příslušné části. Stiskem tlačítka se může nadále kávovar používat. Upozorňujeme, že na škody způsobené neodvápněním se nevztahuje záruka. Upozorňovací signály (červená) Zavřete servisní víko. Zasuňte zpět odpadní nádobu na sedliny. V zásobníku kávy není zrnková káva. Po naplnění zásobníku je možné cyklus spustit. V kávovaru musí být zasunuta spařovací jednotka. Vyprázdněte odpadní nádobu na sedlinu a odkapávací misku. Naplňte nádržku vodou. Vypněte a po 30 sekundách znovu zapněte kávovar. Zkuste to 2-krát nebo 3-krát. Jestliže se kávovar NEZAPNE, kontaktujte servisní středisko.

34 34 ČEŠTINA Problém Příčiny Nápravy Kávovar se nezapne. Kávovar není připojený k elektrické síti. Připojte kávovar k elektrické síti. Káva není dostatečně horká. Šálky jsou studené. Ohřejte šálky horkou vodou. Nevytéká horká voda ani pára. Ucpaný otvor parní trysky. Vyčistěte otvor parní trysky špendlíkem. Před vyčistěním se ujistěte, že je kávovar vypnutý a studený. Znečistěné Pannarello (je-li). Vyčistěte Pannarello. Káva je málo krémová. (Viz poznámka) Kávovar se zahřívá příliš dlouho nebo z trysky vyteče málo vody. Nevhodná směs nebo káva není čerstvě upražená nebo je namletá moc na hrubo. Okruh v kávovaru je zanesený vodním kamenem. Použijte jinou směs kávy nebo nastavte mletí postupem podle Nastavení kávomlýnku. Odvápněte kávovar. Spařovací jednotku nelze vytáhnout. Spařovací jednotka mimo polohu. Zapněte kávovar. Zavřete servisní víko. Výdejová jednotka se automaticky vrátí do výchozí polohy. Zasunutá odpadní nádoba na sedliny. Před vytažením výdejové jednotky vytáhněte odpadní nádobu na sedliny. Kávovar namele kávu, ale káva nevyteče. (Viz poznámka) Káva je příliš vodnatá. (Viz poznámka) Káva vytéká pomalu. (Viz poznámka) Řešení problémů Ohledně běžně se vyskytujících problémů odkazujeme na níže uvedenou tabulku nebo na sekci často kladených otázek - FAQ na adrese kde naleznete aktuální podrobnosti. Pomůže Vám to ke snadné identifikaci vhodného řešení. Není voda. Znečistěná spařovací jednotka. Nenaplněný okruh. Krajní událost, která se přihodí, když kávovar automaticky nastavuje dávku. Výpusť je znečistěná. Krajní událost, která se přihodí, když kávovar automaticky nastavuje dávku. Káva je příliš jemná. Nenaplněný okruh. Znečistěná spařovací jednotka. Naplňte nádržku na vodu a okruh (viz První zapnutí ). Vyčistěte spařovací jednotku (viz Spařovací jednotka ). Naplňte okruh (viz První zapnutí ). Připravte několik šálků kávy postupem podle Saeco Adapting System. Vyčistěte výpusť. Připravte několik šálků kávy postupem podle Saeco Adapting System. Použijte jinou směs kávy nebo nastavte mletí postupem podle Nastavení kávomlýnku. Naplňte okruh (viz První zapnutí ). Vyčistěte spařovací jednotku (viz Spařovací jednotka ). Káva vytéká venkem výpusti. Výpusť je ucpaná. Vyčistěte výpusť a výtokové otvory. Pozn.: tyto problémy mohou být normální po výměně směsi kávy nebo při první instalaci kávovaru. V takovém případě počkejte, až se kávovar samočinně nastaví, jak je popsáno v části Saeco Adapting System. Ohledně vad, které nejsou v tabulce uvedené, nebo v případě, že se nevyřeší doporučenou nápravou, se obraťte na servisní středisko.

35 35 Technické údaje Výrobce si vyhrazuje právo změnit technické charakteristiky výrobku. Jmenovité napětí -Jmenovitý výkon - Napájení Viz štítek z vnitřní strany víka Materiál tělesa Termoplast Rozměry (š x v x h) (mm) x 340 x 440 Hmotnost kg Délka kabelu ,2 m Ovládací panel Na čelní straně Pannarello (pouze u některých modelů) Speciálně pro kapučína Nádržka na vodu ,5 l - Vyjímatelná Obsah zásobníku na kávu (g) Obsah odpadní nádoby na sedliny Tlak čerpadla bar Topné těleso Nerez Ochrany Tepelná pojistka Likvidace Nepoužívané spotřebiče vyřaďte z provozu. Odpojte zástrčku ze zásuvky a odřízněte elektrickou šňůru. Na konci životnosti odevzdejte spotřebič na vhodném sběrném místě odpadů. ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ROK /95/ES, 2004/108/ES. SAECO INTERNATIONAL GROUP S.P.A Via Torretta, Gaggio Montano (Bo) - Italy prohlašuje na svou odpovědnost, že výrobek: Tento výrobek splňuje Směrnici EU č. 2002/96/ES. AUTOMATICKÝ KÁVOVAR HD8751 o něm je vydáno toto prohlášení, je ve shodě s následujícími předpisy: Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Všeobecné požadavky Symbol na výrobku nebo jeho obalu označuje, že se s výrobkem nesmí nakládat jako s běžným domácím odpadem. Místo toho EN (2002) + A1(2004) + A2(2006) + A11(2004) + A12 (2006) +A13 (2008) je nutno ho odevzdat na příslušném sběrném místě s pověřením pro Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-15 Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ohřev kapalin recyklaci elektrických a elektronických zařízení. EN (2002) + A1(2005) + A2 (2008) Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomáháte zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví člověka, které magnetická pole Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Elektro- by jinak mohly být způsobeny nesprávným nakládáním s tímto odpadem. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku obdržíte na Metody pro vyhodnocování a měření - EN (2008). Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-14 Zvláštní požadavky na kuchyňské strojky - EN (2006) + A1 (2008). vašem místním úřadě, od služby likvidace domovního odpadu nebo Meze a metody měření rádiového rušení příznačného pro přístroje s elektromotorem a tepelným motorem pro domácí spotřebiče, elektrické nářadí a podobné v prodejně, kde jste výrobek zakoupili. elektrické přístroje - EN (2006). Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Část 3-2 Meze: Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem 16 A) - EN (2006) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Část 3-3 Meze: Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem 16 A EN (1995) + proud.(1997) + A1(2001) + A2 (2005). Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje. Norma skupiny výrobků - EN (1997) + A1 (2001) podle ustanovení směrnic: 2006/95/ES, 2004/108/ES. Gaggio Montano 28/04/2009 R & D Manager Ing. Andrea Castellani

36

37

38 Servis Záleží nám na Vaší spokojenosti s kávovarem espresso Philips Saeco. Zaregistrujte svůj produkt na adrese pokud jste to ještě neudělali. Díky tomu se budeme moci s Vámi spojit a poskytnout Vám pokyny a rady pro čištění a odvápnění. Pro čistění a odvápnění používejte výhradně prostředky SAECO, které si můžete zakoupit on-line na stránkách e-shopu Philips: NL BE FR DK DE ES nebo IT SE V případě jakýchkoli dotazů ke kávovaru ohledně kupř. montáže, obsluhy, čistění a odvápnění si prostudujte tento návod pro uživatele nebo případné aktualizace na stránkách Můžete případně kontaktovat zákaznický servis na čísle, uvedeném na poslední straně tohoto dokumentu, kde Vám rádi pomohou nalézt nejbližší prodejnu. Naši kvalifikovaní pracovníci jsou připraveni zodpovědět všechny dotazy nebo vyřešit problém telefonicky, poskytnutím potřebných pokynů a informací. V opačném případě Vám pomůžeme zajistit rychlou a cenově dostupnou opravu.

39 ZÁKAZNICKÝ SERVIS Pro linky ke stažení a často kladené dotazy (FAQ) navštivte stránky naší zákaznické podpory na Argentina: (toll free) Australia: (toll free) Bahrain: België / Belgique: (toll free) Brasil: (Demais localidades) (11) (Grande São Paulo) България: (toll free) Canada: (Montreal) (Toronto) (Vancouver) Česká republika: China: Croatia: Danmark: Deutschland: (toll free) España: Estonia: France: (toll free) Greece: (toll free) Hong kong: Israel: Iran: Ireland: (toll free) Italia: (toll free) Korea: (toll free) Kuwait: Latvia: Lebanon: Lithuania: Luxembourg: Magyarország: Malaysia: Nederland: (toll free) Norge: Österreich: (toll free) Poland: Portugal: (toll free) Romania: (available for free from the Romtelecom network) Russia: Singapore: Slovenija: Slovenská republika: (toll free) Suomi: (09) South Africa: Sverige: Switzerland: (toll free) Ukraine: United arab emirates (Dubai): United kingdom: (toll free) USA: (toll free) Taiwan: Thailand:

40 16 16 Rev.02 del CS Výrobce si vyhrazuje právo měnit technické vlastnosti svých výrobků bez předešlého upozornění.

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD 8836 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4672836

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD 8836 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4672836 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

www.philips.com/saeco

www.philips.com/saeco PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES ROK 09 2006/95/ES, 2004/108/ES. SAECO INTERNATIONAL GROUP S.P.A Via Torretta, 240-40041 Gaggio Montano (Bo) - Italy prohlašuje na svou odpovědnost, že výrobek: AUTOMATICKÝ KÁVOVAR

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD8763/09 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5559438

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD8763/09 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5559438 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS HD8763/09. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS HD8763/09 v uživatelské

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8964

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8964 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8964 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více

Návod k použití TK 76K572

Návod k použití TK 76K572 Návod k použití TK 76K572 SM-302-01 1 Obsah Blahopřejeme Vám......4 Bezpečnostní pokyny...5 Ovládací prvky a ukazatele...6 Menu a displej...6 Uvedení spotřebiče do provozu...8 Příprava nápojů...10 Informace

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Váš dodavatel :

AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Váš dodavatel : AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R Váš dodavatel : FOUNTAIN CS, spol. s r.o. Hudcova 78, 612 00 Brno Telefon/ Fax: (+420) 541 249 055 až 6 - info@fountain.cz - www.fountain.cz UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Více

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967 Návod k použití ESPRESSO R-967 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200

NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200 NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200 2 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil spotřebič značky Brandt. Abychom zpříjemnili každodenní přípravu jídel, vytvořili jsme pro Vás novou generaci drobných

Více

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová)

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05 NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05 Strana 1 (celkem 13) Popis přístroje Otevírací páka pro prostor na vkládání kapslí Přihrádka pro kapsle Kryt nádrže na vodu Nádrž na vodu Nastavitelný dávkovač kávy Vypínač

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

allegro corrections* 24/10/03 14:01 Page 1 Notice d emploi ES-055

allegro corrections* 24/10/03 14:01 Page 1 Notice d emploi ES-055 allegro corrections* 24/10/03 14:01 Page 1 Notice d emploi ES-055 allegro corrections* 24/10/03 14:01 Page 2 FRANCAIS 5-9 ENGLISH 10-15 ESPAÑOL 16-20 PORTUGUÊS 21-25 DEUTSCH 26-30 NEDERLANDS 31-35 NORSK

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

DO429K. Návod k použití. Plně automatické espresso DO429K

DO429K. Návod k použití. Plně automatické espresso DO429K DO429K Návod k použití Plně automatické espresso DO429K Všeobecná bezpečnostní upozornění Než začnete spotřebič používat,přečtěte si pozorně návod k použití a uschovejte si ho, ev. předejte dalším uživatelům

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze BUBLÍK - masážní podložka do vany CZ návod k instalaci a obsluze Představení výrobku Masážní zařízení BUBLÍK je elektrickým spotřebičem pro použití ve vaně. V koupelně vytvoří bublinkovou lázeň nebo vodoléčebnou

Více

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES Návod k obsluze TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES design předmětů v Paříži Design: CREA CREA 1 Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

UNO. Coffee experience engineered in Switzerland

UNO. Coffee experience engineered in Switzerland UNO Coffee experience engineered in Switzerland CZ 2 Bezpečnostní pokyny 3 Pro vaši bezpečnost Návod k obsluze si před použitím přístroje kompletně pročtěte a uschovejte jej pro další uživatele Přístroj

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku Uživatelský manuál BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1)Nepoužívejte tento stroj před prostudováním tohoto manuálu.nedodržení uvedených instrukcí může mít za následek poškození stroje, ztrátu záruky, nebezpečí pro

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

HD7818 HD7817 4222.200.0664.3

HD7818 HD7817 4222.200.0664.3 1 HD7818 HD7817 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4222.200.0664.3 ČEŠTINA Úvod Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVAR model PICOLINO

NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVAR model PICOLINO NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVAR model PICOLINO Před použitím si pozorně přečtěte následující instrukce a uchovejte je pro budoucí použití. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před použitím tohoto elektrického přístroje

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111 3 ENGLISH 4 POLSKI 3 ROMÂNĂ 3 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 7 HRVATSKI 83 EESTI 9 LATVISKI 0 LIETUVIŠKAI SLOVENŠČINA 0 HQ6849 44 ČESKY Důležité Před použitím přístroje přečtěte

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny SS20 CS Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny OBSAH 1. TECHNICKÁ DATA 2. NÁVOD K OBSLUZE 2.1. Provoz výparníku 2.2. Použití 2.2.1. Plnění vodní nádržky, studený výparník 2.2.2. Plnění vodní nádržky,

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ DULEŽITÉ INFORMACE Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Pred zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13 00334553-1. vydání - 03/13 NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE CZ Obsah OBSAH 1 Symboly použité v návodu... 2 2 Správné použití zařízení... 2 3 Úprava vody... 2 4 Informace poskytované uživateli... 4 5 Bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Čističky vzduchu ActivTek s.r.o.

Čističky vzduchu ActivTek s.r.o. Čističky vzduchu ActivTek s.r.o. Zvolská 545/22a 142 00 Praha 4 www.activtek.cz info@activtek.cz tel: 725 723 161 VAROVÁNÍ: Jednotka pracuje s UV lampou. Nezapínejte přístroj pokud není kompletně sestaven.

Více

ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI

ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI ČESKY - ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI POPIS PRVNÍ POUŽITÍ Odstraňte obalový materiál z vnitřní části zmrzlinového stroje. Nádoby, lopatku a víko omyjte

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Obr. 1 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 2 3 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 4 Úvod... 4 Vyvarujte se... 5 Uvedení do provozu...

Více

AUTOMATICKÁ ESPRESSA 2015

AUTOMATICKÁ ESPRESSA 2015 Švýcarská kvalita AUTOMATICKÁ ESPRESSA 2015 Swiss Quality CafeRomatica 855 VÍTĚZ TESTU Celostříbrný Vyhřívaná odkládací plocha pro šálky Mimořádně tichý kónický mlýnek z kalené oceli Mléčná pěna stisknutím

Více

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY Obecně - Opatření Než zapnete přístroj poprvé, přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití Tento spotřebič je určena výhradně pro použití v

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zásobníky na talíře a misky. Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV

NÁVOD K OBSLUZE. Zásobníky na talíře a misky. Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV 1 NÁVOD K OBSLUZE Zásobníky na talíře a misky Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV Obsah: str. 1. Užití 2. Popis 3. Instalace a uvedení do provozu 4. Ovládání 5. Údržba a

Více

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění Bezpečnostní upozornění Symboly používané v tomto návodu Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Je naprosto nutné řídit se těmito upozorněními. pod pečlivým dohledem osoby, která je zodpovědná

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

KÁVOVAR. Návod k použití R-959. česky. Kávovar R-959

KÁVOVAR. Návod k použití R-959. česky. Kávovar R-959 Návod k použití KÁVOVAR R-959 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

Návod k použití nabíjecího stojánku

Návod k použití nabíjecího stojánku Návod k použití nabíjecího stojánku 2 Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si návod k použití Vašeho telefonu a tento krátký návod pro použití nabíjecího stojánku.

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break 1. Nastavení telefonu 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Konfigurace telefonu 1.2.1. Nahrání nového firmware Před samotnou konfiguraci SIP klienta

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah NÁVOD K POUŽITÍ Obsah Symboly W&H... 1 1. Vymezení pojmů... 2 2. Obecné informace... 2 3. Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny... 3 4. Instalace... 5 5. Výměna filtrační patrony... 6 6. Kapacitní tabulka...

Více

ES11-SC4D8 ES11 BEZPEČNOSTNÍ OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE

ES11-SC4D8 ES11 BEZPEČNOSTNÍ OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE O N - L I N E D AT O V Ý L I S T ES-SCD ES ES-SCD ES A B C D E F Objednací informace Typ Výrobek č. ES-SCD další provedení přístroje a příslušenství 09 www.sick.de/es Technická data v detailu Vlastnosti

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

P F Návod P 30 k použití 31

P F Návod P 30 k použití 31 Návod k použití PFP 3031 Přečtěte si následující pokyny! Nezapichujte do dečky spínací špendlíky! Nepoužívejte dečku přeloženou nebo zmuchlanou! Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více