Uvedení spotřebiče do provozu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uvedení spotřebiče do provozu"

Transkript

1 Uvedení spotřebiče do provozu Dejte pozor, abyste nepřesáhli rysku max. 1. Stiskněte síťový vypínač (1). 7. Zásobník vody správně nasaďte a zatlačte dolů. 2. Na displeji se zobrazí výběr jazyka: 3. Otočným knoflíkem (4) vyberete požadovaný jazyk, tento se rozsvítí v dalším textu na displeji. Máte na výběr z následujících jazyků: Deutsch/německý English/anglický PYCCKИЙ/ruský Nederlands/nizozemský Français/francouzský Italiano/italský Svenska/švédský Españo/španělský Polski/polský 4. Stiskněte tlačítko start stop (8); požadovaný jazyk je uložen a spotřebič již v úsporném režimu. Jazykové nastavení se mohou kdykoliv měnit (viz Nastavení na displeji ). 5. Vysuňte spotřebič (viz Vysouvací systém ). 6. Zásobník vody (12) vytáhněte nahoru, vypláchněte a naplňte čerstvou, studenou vodou. Zásobník denně doplňujte čerstvou vodou. V zásobníku vody by mělo být dostateční množství vody k provozu spotřebiče. Naplňte nádobu na kávová zrna (15) (příprava s použitím mleté kávy: viz stranu 9). 8. Spotřebič znovu zasuňte do vestavěného nábytku. 9. On off (2) stisknout, na displeji svítí firemní logo. Spotřebič se nyní zahřívá a vyplachuje. Z výtoku kávy vyteče trochu vody. Na displeji se zobrazí menu pro výběr nápoje. 10. Nastavte tvrdost vody. 9

2 Příprava nápojů Výběr nápoje Když se v menu pro výběr nápoje po uvedení do provozu resp. po vypnutí a stisknutí na displeji zobrazí on off (2), můžete pomocí otočného knoflíku (4),volit v části displeje s bílým podsvícením: Příklad Předpokládáme, že si přejete velký šálek slabé kávy připravené z kávových zrn. 1. Šálek postavte pod výtok kávy (9): Espresso/Espreso Kaffee/Káva Milchkaffee/Káva s mlékem Latte Macchiato/Latte Macchiato Cappuccino/Cappuccino My coffee/moje káva Milchschaum/Mléčná pěna Heiße Milch/Horké mléko Heißwasser/Horká voda kurzspülen Milchsystem/Krátké vypláchnutí přívodního systému mléka V každém druhu nápoje, můžete s tlačítkem < a > (3) vybrat další možnosti, např. sílu a množství kávy. Možnosti, které máte právě k dispozici, se Vám vždy zobrazí vpravo, vedle druhu nápoje. V rámci zvolených možností, které jste vybrali pomocí tlačítek < a > (bílé podsvícení), můžete otočným knoflíkem (4) provést nastavení. Pro přípravu kávy máte následující možnosti. 2. Otáčejte otočným knoflíkem (4) tak dlouho, dokud se vlevo na displeji nezobrazí text káva: 3. Nyní ještě jednou stiskněte > (3), tak se dostanete k nastavení síly kávy. Nastavení síly kávy má bílé podsvícení: 4. Otáčejte otočným knoflíkem (4) doleva, dokud se levé políčko černě nevyplní (nastavení slabá ): 5. Znovu stiskněte tlačítko > (3), tak se dostanete k nastavení množství. Nyní má nastavení množství bílé podsvícení: slabá normál silná Síla Velikost malá střední velká 10

3 6. Otáčejte otočným knoflíkem (4) doprava, dokud se všechna tři políčka černě nevyplní (nastavení množství velká ): 7. Pod výtok kávy (9) postavte šálek. 7. start stop (8) stisknout. Vaše káva se připravuje. Takto můžete připravit i jiné druhy kávy, s jinou sílou a množstvím. Příprava s mletou kávou Tento Espresso-kávovar nabízí také možnost, připravovat kávu z mleté kávy. K dávkování je přiložená dávkovací lžíc (při dodávce vpravo na spotřebiči 14). 1. Vysuňte spotřebič a vyjměte dávkovací lžíci. 2. Otevřete zásuvku pro mletou kávu (17). 8. start stop (8) stisknout. Káva se spaří a poté začne vytékat do šálků. Pro další šálek kávy znovu naplňte mletou kávou a postup zopakujte. Pokud se káva neodebere během 90 sekund, spařovací komora se vyprázdní, tak se předejde přetečení. Spotřebič se vypláchne. Příprava s mlékem Pro optimální mléčnou pěnu upřednostňujte studené mléko s obsahem tuku od 1,5 %. 1. Víko pěniče mléka vyklopte směrem dolů (11); pěnič mléka je přístupný (10): 3. K naplnění použijte maximálně dvě zarovnané kávové lžíce mleté kávy. Neplňte kávovými zrny ani rozpustnými kávami. 4. Zásuvku pro mletou kávu znovu zavřete. 5. Spotřebič znovu zasuňte. 6. Otočným knoflíkem (4) vyberte nápoj a množství. 2. Vysuňte spotřebič (viz Vysouvací systém ). 11

4 3. Vyjměte dodanou hadičku na mléko (při dodávce vpravo na spotřebiči [13])a konec připojte do pěniče mléka (10). Víko znovu zavřete. Hned poté se spaří káva a následně nateče do šálku nebo sklenice. Zaschlé zbytky mléka lze odstranit jen těžce, proto po každém použití, vyčistěte systém přívodu mléka (viz Čištění systému přívodu mléka ). Dva šálky na jednou 1. Postavte dva šálky pod výtok kávy: 4. Nádobu s mlékem postavte vedle pěniče. Hadičku na mléko vložte do nádoby. Naříznutý konec hadičky ponořte do mléka: 2. Otočným knoflíkem (4) zvolte espreso nebo kávu. S > (3) a otočným knoflíkem (4) nastavte požadovanou sílu. 5. Šálek nebo sklenici postavte pod výtok kávy. 6. Otočným knoflíkem si vyberte Latte Macchiato, cappuccino, bílou kávu nebo My coffee - (vaše individuální kávová směs). Na displeji se zobrazí zvolený nápoj a nastavení síly kávy a množství tohoto nápoje: 7. Nastavte sílu a množství. 8. Stiskněte tlačítko start stop (8). Nejdříve se nasaje mléko, připraví se šálek nebo sklenice. 3. Pomocí > (3) přejděte do menu - výběr množství. Tu otáčejte otočným knoflíkem (4)doprava tak dlouho, dokud se na displeji za symbolem šálku nezobrazí - 2 x. 4. Otočením knoflíku (4) nastavte požadované množství (malá, střední, velká) pro oba šálky. 5. start stop (8) stisknout. Oba šálky se naplní. Spotřebič spařuje dvakrát po sobě, na celý postup vyčkejte. 12

5 Moje káva My coffee V nastavení My coffee se můžete individuelně rozhodnout, v jakém poměru se namíchá káva a napěněné mléko 1. Hadičku na mléko připojte k pěniči mléka (viz Příprava s mlékem ). 2. Nádobu s mlékem postavte na odkládací plochu. Hadičku na mléko vložte do nádoby. Seříznutý konec hadičky ponořte do mléka: 3. Šálek postavte pod výtok kávy 4. Otočením knoflíku (4), vyberte My Coffee: 8. start stop (8) stisknout; nápoj se připraví v požadovaném poměru. Vykonané změny se automaticky uloží. Není nutné dodatečné potvrzení. Příprava mléčné pěny a horkého mléka Nebezpečí popálení! Pěnič mléka (10) se zahřívá. Po použití nechte před uchopením nejdříve vychladnout. Pro optimální kvalitu mléčné pěny upřednostňujte studené mléko s obsahem tuku od 1,5 %. 1. Vyjměte hadičku na mléko a připojte je k pěniči mléka (viz Příprava mléka ). 5. S > (3) se přepněte k výběru síly kávy. Otočením knoflíku (4), zvolte požadovanou sílu: 2. Šálek nebo sklenici postavte pod výtok pěniče mléka (10). 3. Pomocí otočného knoflíku (4) vyberte požadované nastavení mléčná pěna nebo horké mléko: 6. S > (3) se přepnete dál k výběru množství. Otočením knoflíku (4), nastavte požadované množství: 4. start stop (8) stisknout, mléčná pěna nebo horké mléko bude téct cca 60 sekund z výtoku pěniče mléka. 7. S > (3) se přepnete k výběru poměru míšení. Otočením knoflíku (4) v 20 % - stupních nastavte požadovaný poměr míšení: 13

6 Opakovaným stisknutím tlačítka start stop (8) se proces předčasně přeruší. Zaschnuté zbytky mléka lze odstranit jen těžko, proto po každém použití vyčistěte systém přívodu mléka (viz Čištění systému přívodu mléka ). Odebrání horké vody Nebezpečí popálení! Pěnič mléka (10), ze kterého vytéká horká voda se silně zahřívá. Po použití nechte před uchopením nejdříve vychladnout. Spotřebič může připravit také horkou vodu např. na čaj. 1. Šálek nebo sklenici postavte pod výtok kávy 2. Otočným knoflíkem (4) vyberte Heißwasser/horkou vodu: 3. S > (3) přepne se k výběru teploty. Požadovanou teplotu nastavíte s otočným knoflíkem (4): Informace a nastavení S i (7) si můžete ujistit informace a nastavení (minimálně 3 sekundy tlačítko podržte). Informace na displeji V Info menu si můžete zjistit následující informace (stiskněte i [7]), kolik šálků bylo od uvedení do provozu odebráno kdy se má provést další servis Nastavení na displeji i (7) podržte minimálně 3 sekundy; zobrazí se různé možnosti nastavení: 4. start stop (8) stisknout; Horká voda poteče cca 40 sekund z výtoku pěniče mléka. Opakovaní stisknutím tlačítka start stop (8), se může proces předčasně přerušit. S < a > (3) se můžete přepínat mezi různými možnostmi nastavení; aktivní možnost je na displeji bílo podsvícená. Zobrazené aktuální nastavení můžete změnit otočným knoflíkem (4). 14

7 Vykonané změny se automaticky uloží. Není nutné dodatečné potvrzení. Máte k dispozici následující možnosti nastavení. > Sprache/Jazyk: Otočením knoflíku můžete nastavit jazyk displeje. > Wasserhärte/Tvrdost vody: Otočením knoflíku, si můžete vybrat požadovanou tvrdost vody (1, 2, 3 a 4), (viz též Zjištění a nastavení tvrdosti vody ). > Kaffeetemperatur/Teplota kávy: Otočením knoflíku, můžete nastavit teplotu kávy. > Auto off in: Otočením otočného knoflíku můžete zadat časový úsek, ve kterém se spotřebič automaticky přepne do úsporného režimu. Vždy po poslední přípravě nápoje. Nastavení je možné od 5 minút až do 8 hodín. Přednastavený čas je hodina, můžete ji však z důvodu šetření energie zkrátit. > Kontrast/Kontrast: Kontrast na displeji můžete nastavit otočným knoflíkem (4) od 20 do +20; přednastavení je 0. > Beleuchtung/Osvětlení: Osvětlení můžete nastavit na Zap./Vyp. nebo na vypnutí po 10 minutách (standardní nastavení). > Wasserfilter/Vodní filtr: Po každé, když se vloží nový filtr do zásobníku vody (12), musí se vypláchnout: 1. Vložte vodní filtr do zásobníku vody (12) a zásobník naplňte vodou, až po vyznačenou rysku max. 2. Otočením knoflíku zvolte START krátkého vyplachování přívodného systému mléka a stiskněte tlačítko start stop (8). 3. Pod pěnič mléka (10) postavte nádobu s obsahem 0,5 l. 4. Stiskněte tlačítko - Start stop (8). Nyní teče voda přes filtr, aby jej vypláchla, až poté do nádoby. Vyprázdněte nádobu; spotřebič je znovu připraven k provozu. Vypláchnutím filtru se zároveň aktivuje ukazatel Servis vyměnit filtr neboli nejpozději za dva měsíce je účinek filtru zcela vyčerpán. Z hygienických důvodů a proto, aby se spotřebič nezanesl kamenem (spotřebič se tam může poškodit) se musí filtr vyměnit. Náhradní filtr dostanete k zakoupení v prodejně nebo prostřednictvím zákaznického centra (viz Příslušenství ). Po každé výměně filtru, musí být filtr hned vypláchnut, tak jak je popsáno na začátku této kapitoly. Pokud nebudete vkládat nový filtr, nastavení - vodní filtr otočit do polohy Vyp.. Pokud se spotřebič delší čas nepoužívá (např. během dovolené), měly by se vložené filtry před použitím spotřebiče vypláchnout; k tomu jednoduše odeberte jeden šálek horké vody. Další poznámky v menu Einstellungen/ Nastavení. > Service - Entkalken/Servis - Odvápnění: Pokud se nyní má spotřebič odvápnit, start stop (8) stisknout a spustí se odvápňovací program (viz Odvápnění ). > Service - Reinigen/Servise - Čistění: Pokud se nyní má spotřebič vyčistit, stiskněte, start stop (8) a spustí se čisticí program (viz Čistění ). > Service - Calc n Clean/Servis- Calc n Clean: Pokud se spotřebič má současně odvápnit a vyčistit, stiskněte tlačítko start stop (8) 15

8 spustíte se program Calc n Clean- (viz Calc n Clean ). > Werkseinstellung/Výrobní nastavení: Vlastní nastavení můžete zrušit a můžete znovu aktivovat výrobní nastavení (Reset). K aktivování výrobních nastavení stiskněte tlačítko start stop (8). Spotřebič se může přestavit zpět na výrobní nastavení: Nastavení stupně mletí Otočným knoflíkem (16) na horní straně spotřebiče, můžete nastavit požadovanou jemnost mleté kávy: Pozor: Stupeň mletí přepínejte jen, když je spuštěn mlýnek, jinak se spotřebič může poškodit. 1. Spotřebič zcela vysuňte (viz Vysouvací systém ). 2. V menu pro výběr nápoje zvolte espreso. 3. Stiskněte tlačítko start stop (8). 4. Stupeň mletí z jemného na hrubý nebo naopak, změníte otočením otočného knoflíku (16) během chodu mlýnku. Nové nastavení se projeví až u druhého šálku kávy. Tip: U tmavých kávových zrnek nastavte jemnější stupeň mletí a u světlejších kávových zrnek, nastavte hrubší stupeň mletí. Zjištění tvrdosti vody a nastavení U tohoto spotřebiče je nastavitelná tvrdost vody. Správné nastavení tvrdosti vody je důležité, k včasnému signalizování spotřebiče, kdy je nutné provést odvápnění. Z výroby je tvrdost vody přednastavená na 4. Pomocí přiložených testovacích proužků zjistíte tvrdost vody nebo se informujte u místního vodárenského podniku. Testovací proužek vložte krátce do vody, zlehka otřepte a asi za 1 minutu se dozvíte výsledek testu. Stupnice Stupeň tvrdosti francouzsky ( fh) vody německy ( dh) Tipy k úspoře energie Espresso-kávovar se automaticky po půl hodině přepne do úsporného režimu (výrobní nastavení). V úsporném režimu kávovar spotřebuje jen málo energie. Přednastavený čas je možné zkrátit (viz Auto off v kapitole Nastavení na displeji ). Tak kávovar spotřebuje méně energie. Pokud se spotřebič nepoužívá: Vypněte hlavní vypínač. Odběr kávy nebo mléčné pěny podle možnosti nepřerušujte. Předčasné přerušení vede k zvýšení spotřeby energie a rychlému naplnění odkapávací misky. 16

Návod k použití TK 76K572

Návod k použití TK 76K572 Návod k použití TK 76K572 SM-302-01 1 Obsah Blahopřejeme Vám......4 Bezpečnostní pokyny...5 Ovládací prvky a ukazatele...6 Menu a displej...6 Uvedení spotřebiče do provozu...8 Příprava nápojů...10 Informace

Více

Návod k použití B Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Návod k použití B Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku, dle 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodním

Více

Návod k použití TK 76K573

Návod k použití TK 76K573 Návod k použití TK 76K573 Q4ACZM1527 1 Obsah Blahopřejeme Vám......4 Bezpečnostní pokyny...5 Ovládací prvky a ukazatele...6 Menu a displej...6 Uvedení do provozu...9 Příprava nápoje...10 Informace a nastavení...16

Více

TK 60001/60002/60003 SIEMENS TCZ 6001/6002/6003 BOSCH

TK 60001/60002/60003 SIEMENS TCZ 6001/6002/6003 BOSCH Doplňky ke kávovarům TK 60001/60002/60003 SIEMENS TCZ 6001/6002/6003 BOSCH S-734-01 Čistící tablety do automatických kávovarů SIEMENS / BOSCH UBA: 1847 00 12 Dráždivá látka Odvápňovací tablety do automatických

Více

Návod k použití TK 76K573

Návod k použití TK 76K573 TK 76K573 Návod k použití TK 76K573 Q4ACZM1527 1 Obsah Blahopřejeme Vám......4 Bezpečnostní pokyny...5 Ovládací prvky a ukazatele...6 Menu a displej...6 Uvedení do provozu...9 Příprava nápoje...10 Informace

Více

Návod k použití. Automat na přípravu espresa. CafeRomatica 830,850

Návod k použití. Automat na přípravu espresa. CafeRomatica 830,850 Návod k použití Automat na přípravu espresa CafeRomatica 830,850 Návod k použití Vážení zákazníci, gratulujeme Vám a děkujeme, že jste se rozhodli ke koupi kvalitního výrobku značky NIVONA. Aby Vám nový

Více

CafeRomatica NICR8.. Plně automatické centrum pro přípravu kávy Návod k použití a užitečné tipy. S vášní pro kávu

CafeRomatica NICR8.. Plně automatické centrum pro přípravu kávy Návod k použití a užitečné tipy. S vášní pro kávu CafeRomatica Plně automatické centrum pro přípravu kávy Návod k použití a užitečné tipy NICR8.. CZ S vášní pro kávu Vybavení 1 G F A B C D E M J K L S O H P N R T Q U 2 CZ A Displej (hlavní nabídka) B

Více

Návod k použití TK 54.. S

Návod k použití TK 54.. S Návod k použití TK 54.. S-681-01 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Bezpečnostní pokyny Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se podle

Více

NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVARU SAECO MODEL GRAN CREMA

NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVARU SAECO MODEL GRAN CREMA SEZNAM PRVKŮ PŘÍSTROJE A víko nádrže na vodu B nádrž na vodu C otočný ventil horké vody a páry D hlavní vypínač ON / OFF E kontrolka teploty F tlačítko kávy G tlačítko páry H páka I horkovodní / parní

Více

Návod k použití. Automat na přípravu espresa. CafeRomatica. NICR 757 a 767

Návod k použití. Automat na přípravu espresa. CafeRomatica. NICR 757 a 767 Návod k použití Automat na přípravu espresa CZ CafeRomatica NICR 757 a 767 2 CZ A Displej B Levý ovladač C Pravý ovladač D Symbol zrna na levém ovladači E Výškově nastavitelný výstup kávy F Víko nádržky

Více

Návod k použití TC 911P2 S

Návod k použití TC 911P2 S Návod k použití TC 911P2 S-569-01 Síťový kabel: - se nesmí dotýkat horkých částí spotřebiče - nesmí být veden přes ostré hrany - nesmí být používán k přenášení spotřebiče. Spotřebič nestavějte na horké

Více

Technické parametry: Příkon: 1000 W Max. tlak: 1500 kpa Objem zásobníku vody: 0,7 l DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

Technické parametry: Příkon: 1000 W Max. tlak: 1500 kpa Objem zásobníku vody: 0,7 l DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: A Hlavní spínač Horní poloha zapnuto Dolní poloha - vypnuto B Kontrolka hlavního spínače C Spínač přípravy kávy espresso/výroby páry Horní poloha příprava páry Středová poloha Dolní poloha příprava kávy

Více

Návod k použití TK 68 S-409-01

Návod k použití TK 68 S-409-01 Návod k použití TK 68 S-409-01 Obsah Co musíte bezpodmínečně dodržovat................. 8 Bezpečnostní pokyny............................... 8 Před prvním použitím.............................. 9 Plnění

Více

Návod k použití TCC 78K751

Návod k použití TCC 78K751 TCC 78K751 Návod k použití TCC 78K751 Q4ACZM1839 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...5 Rozsah dodávky...6 Složení a součásti spotřebiče...6 Ovládací prvky a ukazatele...7 Síťový vypínač O/I...7 Menu a displej...7

Více

Návod k použití S-347-02

Návod k použití S-347-02 Návod k použití TK 64001 S-347-02 Obsah Co musíte bezpodmínečně dodržovat................. 8 Bezpečnostní pokyny............................... 8 Před prvním použitím.............................. 8 Plnění

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8953 / HD8954 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8953 / HD8954 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8953 / HD8954 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO PYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR

Více

Návod k použití TCA 5201 B

Návod k použití TCA 5201 B Návod k použití TCA 5201 B-844-01 OBSAH Bezpečnostní pokyny 3 Popis 5 Před prvním použitím 5 Všobecné pokyny 5 Uvedení spotřebiče do provozu 5 Naplnění systému 7 Ovládací prvky 7 Nastavení a optická signalizace

Více

Návod k použití TCA 5201 B

Návod k použití TCA 5201 B Návod k použití TCA 5201 B-844-01 OBSAH Bezpečnostní pokyny 3 Popis 5 Před prvním použitím 5 Všobecné pokyny 5 Uvedení spotřebiče do provozu 5 Naplnění systému 7 Ovládací prvky 7 Nastavení a optická signalizace

Více

Návod k použití. Kávovar s mlýnkem BEEM D2000659

Návod k použití. Kávovar s mlýnkem BEEM D2000659 Návod k použití Kávovar s mlýnkem BEEM D2000659 BEEMD2000 Strana 1 (celkem 1) Obsah: 1 Základní informace...3 2 Autorská práva...4 3 Bezpečnostní opatření...5 3.1 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!...5

Více

CZ Návod k použití TIMER

CZ Návod k použití TIMER CZ Návod k použití TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Pozorně si přečtěte návod k použití a bezpečnostní pokyny! Bezpečnostní pokyny Zkontrolujte, zda se napětí sítě ve Vaší domácnosti shoduje s informací

Více

Návod k použití TCA 5201 B

Návod k použití TCA 5201 B Návod k použití TCA 5201 B-844-01 OBSAH Bezpečnostní pokyny 3 Popis 5 Před prvním použitím 5 Všobecné pokyny 5 Uvedení spotřebiče do provozu 5 Naplnění systému 7 Ovládací prvky 7 Nastavení a optická signalizace

Více

Návod k použití TCA 54.. B

Návod k použití TCA 54.. B Návod k použití TCA 54.. B-753-01 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Bezpečnostní pokyny Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se podle

Více

Návod k použití TK 65... TK 69... S-725-01

Návod k použití TK 65... TK 69... S-725-01 Návod k použití TK 65... TK 69... S-725-01 Obsah Ovládací prvky.................................... 7 Části spotřebiče................................... 7 Co musíte bezpodmínečně dodržovat.................

Více

CafeRomatica NICR7.. Kávovar na přípravu espressa Návod k použití a užitečné rady. Káva jako vášeň.

CafeRomatica NICR7.. Kávovar na přípravu espressa Návod k použití a užitečné rady. Káva jako vášeň. CafeRomatica Kávovar na přípravu espressa Návod k použití a užitečné rady NICR7.. Káva jako vášeň. 1 G F A B D M J / L C K E P O S H N T Q U R 2 A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U Displej (hlavní

Více

NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVARŮ SAECO MODEL VIA VENETO COMBI, VIA VENETO COMBI S KAPUČINÁTOREM

NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVARŮ SAECO MODEL VIA VENETO COMBI, VIA VENETO COMBI S KAPUČINÁTOREM NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVARŮ SAECO MODEL VIA VENETO COMBI, VIA VENETO COMBI S KAPUČINÁTOREM SEZNAM PRVKŮ PŘÍSTROJE 1. nádrž na vodu 2. víko nádrže na vodu 3. hlavní vypínač s kontrolkou 4. tlačítko kávy s

Více

BELMOCA MANUÁL B-100. Před použitím si pozorně přečtěte instrukce a bezpečnostní pokyny.

BELMOCA MANUÁL B-100. Před použitím si pozorně přečtěte instrukce a bezpečnostní pokyny. BELMOCA MANUÁL B-100 Před použitím si pozorně přečtěte instrukce a bezpečnostní pokyny. www.belmoca.cz Kávová tryska Rukojeť Tlačítko Espresso Tlačítko Lungo Espresso: 40 ml Lungo: 80 ml Nádoba na odpad

Více

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer CZ Návod k použití Zpěňovač mléka Milchaufschäumer Obsah Bezpečnost... 3 Vybalení... 4 Požadavky pro místo instalace... 5 Před prvním použitím... 5 Zpěnění mléka... 5 Horká čokoláda a instantní nápoje...

Více

Návod k použití TKN 68E B

Návod k použití TKN 68E B Návod k použití TKN 68E B-575-01 2 Obsah Co musíte bezpodmínečně dodržovat................. 7 Bezpečnostní pokyny............................... 7 Před prvním použitím.............................. 8 Plnění

Více

Návod k použití. Automat na přípravu kávy a espressa NICR626. Verze 2013

Návod k použití. Automat na přípravu kávy a espressa NICR626. Verze 2013 Návod k použití Automat na přípravu kávy a espressa CZ NICR626 Verze 2013 1 H F G B A N D E K C L M S P J T Q R O 2 CZ A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T Displej Volič objemu a intenzity aroma Otočný

Více

Návod k použití TK 76209RW

Návod k použití TK 76209RW Návod k použití TK 76209RW SM-366-01 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...6 Celkový přehled...7 Před prvním použitím...8 Ovládací prvky...9 Nastavení v nabídce...14 Příprava se zrnky kávy...16 Příprava s umletou

Více

OBSAH. Úvod... 158 Symboly používané v tomto návodu... 158 Písmena v závorkách... 158 Problémy a opravy... 158

OBSAH. Úvod... 158 Symboly používané v tomto návodu... 158 Písmena v závorkách... 158 Problémy a opravy... 158 OBSAH Úvod... 158 Symboly používané v tomto návodu... 158 Písmena v závorkách... 158 Problémy a opravy... 158 Bezpečnost... 158 Základní bezpečnostní opatření... 158 Používání v souladu s určením... 158

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD8768/09 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5559437

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD8768/09 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5559437 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS HD8768/09. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS HD8768/09 v uživatelské

Více

Návod k použití TK 73201RW

Návod k použití TK 73201RW Návod k použití TK 73201RW SM-360-01 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...6 Celkový přehled...7 Před prvním použitím...8 Ovládací prvky...9 Nastavení v nabídce...14 Příprava se zrnky kávy...16 Příprava s umletou

Více

Návod k použití. Automat na přípravu kávy a espressa NICR626. Verze 2013

Návod k použití. Automat na přípravu kávy a espressa NICR626. Verze 2013 Návod k použití Automat na přípravu kávy a espressa CZ NICR626 Verze 2013 1 H F G B A N D E K C L M S P J T Q R O 2 CZ A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T Displej Volič objemu a intenzity aroma Otočný

Více

Rejstřík. Likvidace... 156 Úvod... 157 Symboly používané v tomto návodu... 157 Písmena v závorkách... 157 Problémy a opravy... 157

Rejstřík. Likvidace... 156 Úvod... 157 Symboly používané v tomto návodu... 157 Písmena v závorkách... 157 Problémy a opravy... 157 Rejstřík Likvidace... 156 Úvod... 157 Symboly používané v tomto návodu... 157 Písmena v závorkách... 157 Problémy a opravy... 157 Bezpečnost... 157 Základní bezpečnostní opatření... 157 Používání v souladu

Více

Návod k obsluze pro ENA Micro 1

Návod k obsluze pro ENA Micro 1 .peetraco z.cz Návod k obsluze pro ENA Micro 1 Vaše ENA Micro 1 Ovládací prvky 4 Důležité informace 6 Použití přístroje... 6 Pro vaši bezpečnost... 6.peetraco 1 Příprava a první použití 7 Umístění přístroje...

Více

OBSAH ÚVOD... 196 Symboly používané v tomto návodu...196 Písmena v závorkách...196 Problémy a opravy...196

OBSAH ÚVOD... 196 Symboly používané v tomto návodu...196 Písmena v závorkách...196 Problémy a opravy...196 OBSAH ÚVOD... 196 Symboly používané v tomto návodu...196 Písmena v závorkách...196 Problémy a opravy...196 BEZPEČNOST... 196 Základní bezpečnostní opatření...196 Používání v souladu s určením...197 Návod

Více

Frekvence provádění. Poznámka: V případě extrémní tvrdosti vody doporučujeme odvápnit každý 2-3 měsíce a sanitaci každý 2týden.

Frekvence provádění. Poznámka: V případě extrémní tvrdosti vody doporučujeme odvápnit každý 2-3 měsíce a sanitaci každý 2týden. SERVISNÍ BULETIN Dne:2.7.2007 Zpracoval:Marek Stádník Určeno pro : Technické oddělení SERVISNÍ BULETIN ČÍSLO:_08 VÝROBCE: Scotsman PRODUKTOVÁ ŘADA: MV PLATNOST OD DO: ZPRÁVA: Čištění a Sanitace zařízení

Více

AUTOMATICKÁ ESPRESSA 2015

AUTOMATICKÁ ESPRESSA 2015 Švýcarská kvalita AUTOMATICKÁ ESPRESSA 2015 Swiss Quality CafeRomatica 855 VÍTĚZ TESTU Celostříbrný Vyhřívaná odkládací plocha pro šálky Mimořádně tichý kónický mlýnek z kalené oceli Mléčná pěna stisknutím

Více

Návod k použití MW 911P2 S-567-01

Návod k použití MW 911P2 S-567-01 Návod k použití MW 911P2 S-567-01 2 3 cz czz Spotřebič není dovoleno používat pro živnostenské účely. Spotřebič je určen výlučně pro použití v domácnosti. Maximální nosnost: 2000 g / 5 Ib Tento návod na

Více

DO429K. Návod k použití. Plně automatické espresso DO429K

DO429K. Návod k použití. Plně automatické espresso DO429K DO429K Návod k použití Plně automatické espresso DO429K Všeobecná bezpečnostní upozornění Než začnete spotřebič používat,přečtěte si pozorně návod k použití a uschovejte si ho, ev. předejte dalším uživatelům

Více

Návod k použití Elektrická konvice. Wasserkocher

Návod k použití Elektrická konvice. Wasserkocher CZ Návod k použití Elektrická konvice Wasserkocher CZ Obsah Bezpečnostní pokyny...3 Vybalení...5 Požadavky pro místo instalace...5 Před prvním použitím...5 Vaření vody...5 Filtr vodního kamene...5 Ochrana

Více

Návod k obsluze BONO KÁVOVAR. www.fontana.cz Stránka 1 z 16. FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. Klokotská 693/9 142 00 Praha 4 Libuš

Návod k obsluze BONO KÁVOVAR. www.fontana.cz Stránka 1 z 16. FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. Klokotská 693/9 142 00 Praha 4 Libuš Návod k obsluze KÁVOVAR BONO FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. Klokotská 693/9 142 00 Praha 4 Libuš Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Děkujeme vám za zakoupení kávovaru BONO.

Více

OBSAH ÚVOD Symboly používané v tomto návodu Písmena v závorkách Problémy a opravy

OBSAH ÚVOD Symboly používané v tomto návodu Písmena v závorkách Problémy a opravy OBSAH ÚVOD... 227 Symboly používané v tomto návodu... 227 Písmena v závorkách... 227 Problémy a opravy... 227 BEZPEČNOST... 227 Základní bezpečnostní opatření... 227 POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S URČENÍM... 228

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

Návod k obsluze HLSI 3000. Myčka nádobí

Návod k obsluze HLSI 3000. Myčka nádobí Návod k obsluze HLSI 3000 Myčka nádobí 1 Obsah Popis ovládacího panelu...3 Rozměry...3 Technické údaje...3 Volba programu a speciální funkce...4 Systém WATERCONTROL (systém zablokovaní přívodu vody)...7

Více

SOMMARIO. ÚVOD Symboly používané v tomto návodu Písmena v závorkách Problémy a opravy

SOMMARIO. ÚVOD Symboly používané v tomto návodu Písmena v závorkách Problémy a opravy SOMMARIO ÚVOD...177 Symboly používané v tomto návodu... 177 Písmena v závorkách... 177 Problémy a opravy... 177 BEZPEČNOST...177 Základní bezpečnostní opatření... 177 POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S URČENÍM...177

Více

BELMOCA MANUÁL BELINA. Před použitím si pozorně přečtěte instrukce a bezpečnostní pokyny.

BELMOCA MANUÁL BELINA. Před použitím si pozorně přečtěte instrukce a bezpečnostní pokyny. BEMOCA MANUÁ BEINA Před použitím si pozorně přečtěte instrukce a bezpečnostní pokyny. www.belmoca.cz Rukojeť Displej Espresso: 40 ml ungo: 80 ml Kávová tryska Nádoba na odpad (pojme až 10 kapslí) Tlačítko

Více

OBSAH. Úvod... 159 Symboly používané v tomto návodu... 159 Písmena v závorkách... 159 Problémy a opravy... 159

OBSAH. Úvod... 159 Symboly používané v tomto návodu... 159 Písmena v závorkách... 159 Problémy a opravy... 159 OBSAH Úvod... 159 Symboly používané v tomto návodu... 159 Písmena v závorkách... 159 Problémy a opravy... 159 Bezpečnost... 159 Základní bezpečnostní opatření... 159 Používání v souladu s určením... 159

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome Čeština Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT. 2 ČEŠTINA

Více

Návod k použití TWK 6734 B-860-01

Návod k použití TWK 6734 B-860-01 Návod k použití TWK 6734 B-860-01 Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a dobře si ho uschovejte! Tento spotřebič je určen pro domácnost a nikoli pro komerční využití. Případné technické změny,

Více

POPIS ESPRESSA Ariete 1377 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

POPIS ESPRESSA Ariete 1377 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: POPIS ESPRESSA Ariete 1377 A Tělo přístroje B Vyjímatelná nádržka na vodu C Parní tryska D Vyjímatelná odkapávací vanička E - Mřížka F - Držák filtru G Hlavní spínač (on/off) H Kontrolka zapnutí přístroje

Více

TECHNICKÉ PARAMETRY PŘÍPRAVA KÁVY

TECHNICKÉ PARAMETRY PŘÍPRAVA KÁVY OBSAH Příprava kávy LONG z kávových zrnek...237 Příprava kávy LONG z předemleté kávy...237 ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 230 Personalizované nastavení množství kávy LONG...237 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ...

Více

Návod k obsluze GI63315X

Návod k obsluze GI63315X CZ Návod k obsluze GI63315X Ovládací panel 8 7 1 2 3 4 5 6 1. Tlačítko Zapnout/Vypnout: slouží pro zapnutí/vypnutí přívodu energie. 2. Tlačítko Program: stiskněte tlačítko pro volbu mycího programu.

Více

Návod k použití KÁVOVAR BLACK Stránka 1

Návod k použití KÁVOVAR BLACK Stránka 1 Návod k použití KÁVOVAR BLACK Stránka 1 UMÍSTĚNÍ Kávovar postavte na rovnou plochu, kde nemůže dojít k jeho převrhnutí a následnému zranění osob. Nepoužívejte kávovar v přírodě a v místnostech, kde je

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD8763/09 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5559438

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD8763/09 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5559438 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS HD8763/09. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS HD8763/09 v uživatelské

Více

NÁVOD K OBSLUZE IMPRESSA XF50

NÁVOD K OBSLUZE IMPRESSA XF50 NÁVOD K OBSLUZE IMPRESSA XF50 PETRACO s.r.o. - HOT LINE: +420 840840123 - Kounicova 13, Brno, 602 00 Popis ovládacích prvků 1 Rotační ovladač 2 Prstenec rotačního ovladače 3 Tlačítko pro údržbu/ proplachu

Více

REGULÁTORY SMART DIAL

REGULÁTORY SMART DIAL REGULÁTORY SMART DIAL Bezdrátový ovladač NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ovládací panel Smart Dial umožňuje bezdrátové nastavení teploty a otáček ventilátorů ve vzduchotechnických jednotkách

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

Více

Návod k použití TCC 78K750

Návod k použití TCC 78K750 Návod k použití TCC 78K750 Q4ACZM0964 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...3 Popis...4 Ovládací prvky a hlášení...4 Síťový vypínač O/I...4 Nabídka a displej...5 Hlášení displeje...5 Výsuvný systém...7 Příslušenství...7

Více

OBSAH. ÚVOD...177 Symboly používané v tomto návodu...177 Písmena v závorkách...177 Problémy a řešení...177

OBSAH. ÚVOD...177 Symboly používané v tomto návodu...177 Písmena v závorkách...177 Problémy a řešení...177 OBSAH ÚVOD...177 Symboly používané v tomto návodu...177 Písmena v závorkách...177 Problémy a řešení...177 BEZPEČNOST...177 Základní bezpečnostní opatření...177 POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S URČENÍM...178 NÁVOD

Více

Návod k obsluze Kávovar

Návod k obsluze Kávovar Návod k obsluze Kávovar Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte poškození přístroje. cs-cz M.-Nr. 10 022

Více

Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X

Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X 7 13 12 11 10 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1) Tlačítko odloženého startu: stisknutím tlačítka nastavíte odložený start mytí. 2) Tlačítko Start/Reset: stisknutím tohto tlačítka

Více

příprava horké vody... 169 Příprava... 169 Modifikace množství... 169

příprava horké vody... 169 Příprava... 169 Modifikace množství... 169 Obsah Úvod... 162 Symboly používané v tomto návodu... 162 Písmena v závorkách... 162 Problémy a řešení... 162 Bezpečnost... 162 Základní bezpečnostní upozornění... 162 Používání v souladu s určením...

Více

REJSTŘÍK PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM...

REJSTŘÍK PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM... REJSTŘÍK ÚVOD... 179 Symboly používané v tomto návodu... 179 Písmena v závorkách... 179 Problémy a opravy... 179 BEZPEČNOST... 179 Základní bezpečnostní opatření... 179 POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S URČENÍM...

Více

OBSAH VEŠKERÉ PODMÍNKY O ZÁRUCE JSOU UVEDENY V ZÁRUČNÍM LISTĚ.

OBSAH VEŠKERÉ PODMÍNKY O ZÁRUCE JSOU UVEDENY V ZÁRUČNÍM LISTĚ. MYČKA NA NÁDOBÍ CDI 2015 Návod na použití VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU! Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti Candy; kvalitní myčku nádobí zaručující vysoký výkon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí

Více

Kávomlýnek Návod k použití. CM 90 Serie

Kávomlýnek Návod k použití. CM 90 Serie CZ Kávomlýnek Návod k použití CM 90 Serie Obsah Bezpečnost... 3 Vybalení... 4 Vhodné místo instalace... 4 Před prvním použitím... 5 Nastavení mletí... 5 Mletí kávy... 5 Mletí kávy přímo v držáku sítka

Více

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY... 225 Příprava... 225 Modifikace množství... 226. ÚVOD... 216 Písmena v závorkách... 216 Problémy a řešení...

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY... 225 Příprava... 225 Modifikace množství... 226. ÚVOD... 216 Písmena v závorkách... 216 Problémy a řešení... Obsah ÚVOD... 216 Písmena v závorkách... 216 Problémy a řešení... 216 BEZPEČNOST... 216 Základní bezpečnostní upozornění... 216 POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S URČENÍM... 217 NÁVOD K POUŽITÍ... 217 POPIS... 217

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8751 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8751 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8751 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

Více

NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVARU SAECO MODEL MAGIC CAPPUCCINO PLUS

NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVARU SAECO MODEL MAGIC CAPPUCCINO PLUS NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVARU SAECO MODEL MAGIC CAPPUCCINO PLUS SEZNAM PRVKŮ PŘÍSTROJE 1 nádrž na vodu 2 výhřevná plotýnka 3 hlavní vypínač 4 tlačítko kávy 5 kontrolka teploty 6 otočný ventil horké vody a páry

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8964

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8964 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8964 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.saeco.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více

OBSAH. PŘÍPRAVA HORKÉ VODY Příprava Modifikace množství...182

OBSAH. PŘÍPRAVA HORKÉ VODY Příprava Modifikace množství...182 OBSAH ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ...175 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ...176 Symboly používané v tomto návodu...176 Používání v souladu s určením...176 Návod k použití...176 ÚVOD...176 Písmena v závorkách...176

Více

Myčky nádobí. Umývačky riadu

Myčky nádobí. Umývačky riadu Myčky nádobí Umývačky riadu CZ Myčky nádobí šíře 5 cm Umývačky riadu o šírke 5 cm 1LF-52 1LF-53I/IN/X/P/PN Návod k používání a nastavení programů Návod na použitie a nastavenie programov MC 1A CZ Děkujeme

Více

Návod k použití TK 68E570 S

Návod k použití TK 68E570 S Návod k použití TK 68E570 S-494-01 Obsah Co musíte bezpodmínečně dodržovat................. 7 Bezpečnostní pokyny............................... 7 Před prvním použitím.............................. 8 Plnění

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8769

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8769 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8769 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 2 ČEŠTINA ČEŠTINA

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8769

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8769 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8769 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více

Manual de Instrucciones Návod k obsluze Návod na použitie. Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing ESPAÑOL

Manual de Instrucciones Návod k obsluze Návod na použitie. Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing ESPAÑOL ESPAÑOL NEDERLANDS FranÇais English DEUTSCH Version 1.0 07/2009 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing

Více

F-BEL 14017. Návod k použití

F-BEL 14017. Návod k použití F-BEL 14017 Návod k použití 1 Použití UV osvitová jednotka je určeno pro UV osvit jednostranných a dvoustranných desek plošných spojů-až do mikrotechnologií. Další aplikační oblasti jsou filmové kopie,

Více

Myčka nádobí CDS 220. Návod k použití

Myčka nádobí CDS 220. Návod k použití Myčka nádobí CDS 220 Návod k použití 1 Děkujeme Vám, že jste si vybrali spotřebiče Candy; kvalitní myčky, které zaručují kvalitní provoz a spolehlivost. Společnost Candy vyrábí široký sortiment domácích

Více

HD7546, HD7544 ENGLISH 6 POLSKI 10 ROMÂNĂ 14 РУССКИЙ 18 ČESKY 22 MAGYAR 26 SLOVENSKY 30 УКРАЇНСЬКА 34 HRVATSKI 38 EESTI 42 LATVISKI 46 LIETUVIŠKAI 50

HD7546, HD7544 ENGLISH 6 POLSKI 10 ROMÂNĂ 14 РУССКИЙ 18 ČESKY 22 MAGYAR 26 SLOVENSKY 30 УКРАЇНСЬКА 34 HRVATSKI 38 EESTI 42 LATVISKI 46 LIETUVIŠKAI 50 HD7546, HD7544 3 1 ENGLISH 6 POLSKI 10 ROMÂNĂ 14 РУССКИЙ 18 ČESKY 22 MAGYAR 26 SLOVENSKY 30 УКРАЇНСЬКА 34 HRVATSKI 38 EESTI 42 LATVISKI 46 LIETUVIŠKAI 50 SLOVENŠČINA 54 БЪЛГАРСКИ 58 SRPSKI 62 HD7546, HD7544

Více

Bontani s.r.o. Shelly-01 Kávovar na kapsle. Návod na použití. Před použitím produktu si přečtěte tento návod na použití a bezpečnostní. pokyny.

Bontani s.r.o. Shelly-01 Kávovar na kapsle. Návod na použití. Před použitím produktu si přečtěte tento návod na použití a bezpečnostní. pokyny. Bontani s.r.o. Shelly-01 Kávovar na kapsle Návod na použití Před použitím produktu si přečtěte tento návod na použití a bezpečnostní pokyny. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Při používání elektrických přístrojů

Více

Obsah. Příprava horké čokolády...205 Příprava a zasunutí karafy na horkou čokoládu (D)...205

Obsah. Příprava horké čokolády...205 Příprava a zasunutí karafy na horkou čokoládu (D)...205 Obsah Úvod...199 Symboly používané v tomto návodu...199 Písmena v závorkách...199 Problémy a řešení...199 Bezpečnost...199 Základní bezpečnostná upozornění...199 Používání v souladu s určením...199 Popis...200

Více

PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM...

PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM... OBSAH ÚVOD... 191 Symboly používané v tomto návodu... 191 Písmena v závorkách... 191 Problémy a opravy... 191 BEZPEČNOST... 191 Základní bezpečnostní opatření... 191 POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S URČENÍM... 191

Více

ACE 010 www.whirlpool.com

ACE 010 www.whirlpool.com ACE 010 www.whirlpool.com 1 INSTALACE MONTÁŽ SPOTŘEBIČE PŘI INSTALACI SPOTŘEBIČE se řiďte samostatnými přiloženými instalačními pokyny. PŘED PŘIPOJENÍM ZKONTROLUJTE, ZDA NAPĚTÍ na typovém štítku odpovídá

Více

ÚVOD Písmena v závorkách Problémy a opravy...181

ÚVOD Písmena v závorkách Problémy a opravy...181 OBSAH ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 180 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 181 Symboly používané v tomto návodu...181 Používání v souladu s určením...181 Návod k použití...181 ÚVOD... 181 Písmena v závorkách...181

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8854 / HD8856 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8854 / HD8856 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8854 / HD8856 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR

Více

OBSAH. ÚVOD Symboly používané v tomto návodu Písmena v závorkách Problémy a opravy...174

OBSAH. ÚVOD Symboly používané v tomto návodu Písmena v závorkách Problémy a opravy...174 OBSAH ÚVOD...174 Symboly používané v tomto návodu...174 Písmena v závorkách...174 Problémy a opravy...174 BEZPEČNOST...174 Základní bezpečnostní opatření...174 Používání v souladu s určením...175 Návod

Více

Kávovar La Marzocco GS3. Průvodce instalací. Obsah

Kávovar La Marzocco GS3. Průvodce instalací. Obsah Kávovar La Marzocco GS3 Průvodce instalací Obsah 1.vybalení espresso kávovaru...2 2. naplnění vodou (prvotní naplnění)...2 2a vyrovnání odkapávacího boxu...3 3. zapojení do el. sítě...4 4. zapnutí hlavního

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8965

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8965 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8965 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více

OBSAH. ÚVOD...7 Symboly používané v tomto návodu...7 Písmena v závorkách...7 Problémy a řešení...7

OBSAH. ÚVOD...7 Symboly používané v tomto návodu...7 Písmena v závorkách...7 Problémy a řešení...7 OBSAH ÚVOD...7 Symboly používané v tomto návodu...7 Písmena v závorkách...7 Problémy a řešení...7 BEZPEČNOST...7 Základní bezpečnostní opatření...7 Používání v souladu s určením...8 Návod k použití...8

Více

SET OF ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS. Návod k obsluze SADA ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ NA SŮL A PEPŘ

SET OF ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS. Návod k obsluze SADA ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ NA SŮL A PEPŘ SET OF ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS Návod k obsluze SADA ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ NA SŮL A PEPŘ Návod na obsluhu SÚPRAVA ELEKTRICKÝCH MLYNČEKOV NA SOĽ A ČIERNE KORENIE Használati útmutató ELEKTROMOS SÓ- ÉS

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty ADG 9836 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Ukazatele Tlačítko Zapnuto Tlačítko Vypnuto Tlačítko volby programu Zvolený program se zobrazí v okénku displeje.

Více

IV InterVap E U R O P A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ELEKTRODOVÉHO GENERÁTORU

IV InterVap E U R O P A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ELEKTRODOVÉHO GENERÁTORU UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ELEKTRODOVÉHO GENERÁTORU OVLÁDACÍ PANEL PŘÍSTROJE INTER VAP FUNKCE Aby bylo možné programovat ovládací panel, je třeba, aby byl přístroj připojen k síti. Stiskněte zelený knoflík tak,

Více

OBSAH. Úvod...147 Symboly používané v tomto návodu...147 Písmena v závorkách...147 Problémy a opravy...147

OBSAH. Úvod...147 Symboly používané v tomto návodu...147 Písmena v závorkách...147 Problémy a opravy...147 OBSAH Úvod...147 Symboly používané v tomto návodu...147 Písmena v závorkách...147 Problémy a opravy...147 Bezpečnost...147 Základní bezpečnostní opatření...147 Používání v souladu s určením...147 Návod

Více

Obsah. ÚVOD...181 Symboly používané v tomto návodu...181 Písmena v závorkách...181 Problémy a řešení...181

Obsah. ÚVOD...181 Symboly používané v tomto návodu...181 Písmena v závorkách...181 Problémy a řešení...181 Obsah ÚVOD...181 Symboly používané v tomto návodu...181 Písmena v závorkách...181 Problémy a řešení...181 BEZPEČNOST...181 Základní bezpečnostní opatření...181 POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S URČENÍM...181 NÁVOD

Více

JEDNORÁZOVÁ ÚPRAVA PARAMETRŮ NÁPOJŮ BĚHEM JEJICH PŘIPRAVY

JEDNORÁZOVÁ ÚPRAVA PARAMETRŮ NÁPOJŮ BĚHEM JEJICH PŘIPRAVY 2 OBSAH ÚVOD POPIS KÁVOVARU POPIS OVLÁDÁNÍ KÁVOVARU/POPIS OVLÁDACÍHO PANELU KÁVOVARU SYMBOLY POUŽÍVANÉ V TOMTO NÁVODU NA POUŽITÍ. NEBEZPEČÍ! UPOZORNĚNÍ! RIZIKO POPÁLENÍ! POZNÁMKA: PÍSMENA V ZÁVORKÁCH ŘEŠENÍ

Více

SERVISNÍ SLUŽBA PRO ZÁKAZNÍKY A ÚDRŽBA

SERVISNÍ SLUŽBA PRO ZÁKAZNÍKY A ÚDRŽBA PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a vybavili jsme

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

19. ODVÁPNĚNÍ NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOSTI VODY Měření tvrdosti vody Nastavení tvrdosti vody...219

19. ODVÁPNĚNÍ NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOSTI VODY Měření tvrdosti vody Nastavení tvrdosti vody...219 SHRNUTÍ 1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ.. 208 2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 209 2.1 Symboly používané v tomto návodu...209 2.2 Používání v souladu s určením...209 2.3 Návod k použití...209 3. ÚVOD...

Více