STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020"

Transkript

1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE Schváleno Valnou hromadou SOTM Verze Stránka 1

2 Realizační tým zpracovatele: Jan Macháček Jan Řebíček, DiS Lucie Oherová František Bartoš Ing. Martin Olbrich Luboš Šplíchal Na tvorbě dokumentu se kromě realizačního týmu podíleli svými připomínkami a podněty také starostové jednotlivých členských obcí. Stránka 2

3 OBSAH: 1. Úvod Analytická část...4. Úvod...4. Popis prostředí Charakteristika území Obyvatelstvo Dopravní infrastruktura Technická infrastruktura Hospodářství - podnikání a zaměstnanost Sociální, zdravotnická a školská infrastruktura Kulturní a společenský život Sport a sportovní aktivity Životní prostředí Cestovní ruch Geopark Železné hory Základní identifikační údaje SWOT analýza Strategická část Strategický cíl Specifické cíle Plánované aktivity Společné aktivity Konkrétní aktivity členských obcí Použité materiály Závěr...38 Stránka 3

4 1. Úvod Strategický plán rozvoje Sdružení obcí Toulovcovy Maštale je základní koncepční rozvojový dokument, který v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje usiluje o efektivní řízení procesů plánování sociálně-ekonomického rozvoje území mikroregionu. Dokument by měl sloužit především k definování vlastní specifické vize regionu, nalezení a správnému formulování prioritních cílů rozvoje a předpokladů jejich naplnění, vytipování vhodných rozvojových projektů a navržení společných aktivit tak, aby tento region mohl uskutečňovat svá strategická rozhodnutí a záměry, byl schopen se úspěšně adaptovat ekonomickým změnám (vzniklých především po vstupu naší republiky do EU) pomocí zlepšování vlastního konkurenčního postavení v kritických produkčních faktorech a mohl efektivněji čerpat finanční prostředky z různých dotačních titulů (ČR i EU). Zhotovitelem Strategického plánu rozvoje Sdružení obcí Toulovcovy Maštale je realizační tým ve složení Jan Macháček, Jan Řebíček, DiS., Lucie Oherová, František Bartoš, Ing. Martin Olbrich a Luboš Šplíchal. Strategický plán rozvoje Sdružení obcí Toulovcovy Maštale vychází i z podnětů a připomínek starostů jednotlivých členských obcí. 2. Analytická část. Úvod Myšlenka založení sdružení obcí vznikla již v roce Cílem bylo společně podpořit rozvoj obcí Bor u Skutče, Budislav, Jarošov u Litomyšle, Leština, Nové Hrady, Perálec, Proseč, Hluboká a Zderaz. Na jejich území se nacházela přírodní rezervace Toulovcovy Maštale a Městské Maštale a byl zde potenciál, pomocí rozsáhlé sítě nově vytvořených cyklotras, podpořit rozvoj cestovního ruchu v našem regionu. Tyto obce jsou spolu od nepaměti úzce provázány. Občané jednotlivých obcí chodili do jedné školy, společně dojíždějí do zaměstnání, mají mezi sebou příbuzenské vztahy, vzájemně si pomáhají při řešení běžných záležitostí. V průběhu roku 2000 se sdružení rozrostlo o obce Hluboká, Nová Ves u Jarošova a Poříčí u Litomyšle. V roce 2001 sdružení vzniklo oficiálně jako dobrovolný svazek obcí. Od roku 2009 se členem sdružení stala obec Příluka. Cílem sdružení je rozvíjet dané území a zlepšovat vzhled obcí, vytvářet podmínky pro kvalitní život ve venkovské oblasti, pro kvalitní trávení volného času. S využitím potenciálu tohoto území chce rozvíjet především oblast cestovního ruchu. Cílem je nabídnout návštěvníkům širší a kvalitnější nabídku služeb, dostatečné množství atraktivit území, působit na více cílových skupin, prodloužit turistickou sezónu. Sdružení chce podporovat výstavbu nových a revitalizaci stávajících objektů v Stránka 4

5 mikroregionu k využití pro občanskou vybavenost, pro společenské, kulturní, sportovní a spolkové aktivity, pro trávení volného času obyvatel na venkově. Chce podporovat aktivity a akce v regionu. Chce podporovat obce v oblasti základní dopravní a technické infrastruktury.. Popis prostředí.1. Charakteristika území Členské obce se nacházejí ve třech bývalých správních okresech a to Chrudimském, Svitavském, Orlickoústeckém a jsou součástí Pardubického kraje. Mikroregion se rozkládá na ploše ha a na 22 katastrálních územích. Sdružuje 11 obcí s počtem obyvatel do 500 a 1 město s počtem obyvatel nad Mapa mikroregionu Společnou charakteristikou tohoto území je převažující část obcí do 500 obyvatel, které se potýkají se shodnými či podobnými problémy jako je nedostatečná dopravní obslužnost, vzdálenost větších měst, nedostatek zejména kvalitních pracovních Stránka 5

6 příležitostí, což způsobuje odchod mladých lidí za prací do měst, je zde málo kulturních, sportovních zařízení a služeb nejen pro obyvatele tohoto území, ale i pro turisty, což zabraňuje rychlejšímu rozvoji cestovního ruchu. Sousedícími mikroregiony Sdružení obcí Tolovcovy Maštale jsou Mikroregion Vysokomýtsko, Svazek obcí Košumberska na severu, Mikroregion Skutečsko Ležáky a Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko na západě, Kraj Smetany a Martinů, Svazek obcí AZASS a mikreregion Poličsko na jihu, Mikroregion Svitavsko, Svazek obcí Mikroregion Litomyšlsko Desinka, Mikroregion Litomyšlsko na východě. Mapa okolních mikroregionů a svazků.2. Obyvatelstvo Mikroregion sdružuje 11 obcí s počtem obyvatel do 500 a jedno město s počtem obyvatel nad Celkový počet obyvatel mikroregionu je 4939 (k ). Poměr mužů a žen je vyrovnán. Žije zde 40 cizinců pocházejících jak ze zemí EU tak mimo ně. Většina obyvatel mikroregionu bydlí v sídlech do 500 obyvatel, jedná se především o typické rodinné bydlení v rodinných domech nebo zemědělských usedlostech. Hustota zalidnění daného území je 49,28 obyvatel na km 2. Tato hustota osídlení odpovídá ryze venkovskému regionu s výrazným podílem venkovských sídel do 500 obyvatel. Ačkoliv celkový index stáří je pro mikroregion relativně příznivý, dochází zde k velké migraci především mladých lidí. Tyto procesy a odliv zejména mladšího obyvatelstva za prací a vzděláním z těchto oblastí je nutné řešit, neboť lidské zdroje jsou nezbytným prvkem pro rozvoj území. Tento odliv je dán zejména nedostatečnou dopravní obslužností území, nedostatkem kvalitní práce, špatnou občanskou vybaveností obcí. Dopravní dostupnost omezuje nejen dojížďku za prací, ale snižuje rovněž možnosti rozšiřování vzdělání, kulturního vyžití a to jak pro děti a mládež, tak pro dospělou populaci. Stránka 6

7 Počet obyvatel v obcích k celkem muži ženy cizinci EU i ne EU Bor u Skutče Hluboká Perálec Proseč Zderaz Nové Hrady Leština Budislav Jarošov u Litomyšle Nová Ves u Jarošova Poříčí u Litomyšle Příluka CELKEM Zdroj: evidence obyvatel Ministerstva vnitra Vzdělanostní struktura obyvatel má mírně vyšší podíl osob se základním vzděláním a bez maturity a nižší podíl osob s vysokoškolským vzděláním. Méně příznivá struktura vzdělanosti souvisí mj. s nabídkou pracovních míst, v níž převažují méně kvalifikované pozice, dále s dostupností vzdělávání, sociální situací rodin atd. Nižší vzdělanost obyvatel většinou vede k nárůstu nezaměstnanosti, růstu podílu osob závislých na sociálních dávkách a k dalším sociálně patologickým jevům. Vzdělanostní struktura v obcích mikroregionu k Bez vzdělání Základní vč. neukončeného Střední včetně vyučení (bez maturity) Úplné střední (s maturitou) a vyšší odborné Vysokoškolské Bor u Skutče Hluboká Perálec Proseč Zderaz Nové Hrady Leština Budislav Jarošov u Litomyšle Nová Ves u Jarošova Poříčí u Litomyšle Příluka CELKEM Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Stránka 7

8 Problémem mikroregionu je velké množství neobydlených a chátrajících domů, které znehodnocují vzhled obcí. Domy jsou ve většině případů v majetku fyzických osob, které zde nežijí, o nemovitosti se nestarají. Nemají ani zájem nemovitost prodat a tím dochází k jejich dalšímu chátrání. Domovní fond mikroregionu dle obydlení Trvale obydleno domů Neobydleno domů Neobydleno domů % Bor u Skutče % Hluboká % Perálec % Proseč % Zderaz % Nové Hrady % Leština % Budislav % Jarošov u Litomyšle % Nová Ves u Jarošova % Poříčí u Litomyšle % Příluka % CELKEM % Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů Dopravní infrastruktura Sídla regionu jsou spojena silnicemi II. a III. tříd. Tyto silnice jsou majetkem Pardubického kraje. Místní komunikace jsou majetkem obcí. Pro potřeby turistiky a cykloturistiky jsou mimo jiné využívány některé zemědělské a lesní obslužné komunikace, které jsou ve většině případů v soukromém vlastnictví. Nejbližší dálniční sjezd je v Humpolci a v Opatovicích nad Labem, oba jsou vzdálené zhruba 60 km. Silnice I. třídy č. 34 (Svitavy Havlíčkův Brod) se dotýká regionu na jižní části, silnice č. 35 (Hradec Králové Svitavy) asi 10 km severovýchodně od regionu. Plánovaná rychlostní komunikace bude ještě o několik kilometrů vzdálenější. Hromadnou regionální dopravu zajišťují výhradně autobusy. Sídla nejsou napojena na železniční síť, nejbližší železniční stanice místního významu jsou v Borové, v Krouně, ve Skutči a ve Žďárci u Skutče, na rychlostní koridor je možné nastoupit v České Třebové, vzdálené asi 30 km. Silnice II. a III. třídy: II / 357 Choceň Vysoké Mýto Leština Nové Hrady Bor u Skutče Proseč Borová Jimramov II / 358 Česká Třebová Litomyšl Nové Hrady Zderaz Perálec Skuteč Slatiňany II / 359 Litomyšl Dolní Újezd Poříčí u Litomyšle Budislav Proseč Zderaz Stránka 8

9 III / Budislav Jarošov u Litomyšle Nová ves u Jarošova III / Nové Hrady Příluka III / Perálec Hluboká Luže.4. Technická infrastruktura V roce 2001 provedly některé obce sdružení plošnou plynofikaci. Většina obcí je již plynofikována, pouze v obci Hluboká, Bor u Skutče a v některých místních částech města Proseč (Česká Rybná, Miřetín) plynofikace chybí. (Majitel a provozovatel je RWE - Východočeská plynárenská a.s.) Kromě Proseče, Zderazi, Nových Hradů, Poříčí u Litomyšle a části Budislavi není v obcích provedena kanalizace ani čistírna odpadních vod. Na přelomu roku 2011 a 2012 byla připojena na ČOV v Proseči obec Bor u Skutče. (Kanalizace i ČOV jsou majetkem obcí, které je zároveň provozují) Téměř všechny členské obce mají napojení na veřejný vodovod. (majitel - Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., provozovatel - Vodárenská společnost Chrudim, a.s. a VHOS a.s. Moravská Třebová.) Obec Perálec a Zderaz mají vlastní zdroj vody a jsou zároveň provozovateli. Všechny obce mají k dispozici pozemní telekomunikační připojení umožňující telefonní a internetové připojení, jehož majitelem a provozovatelem je Telefónica O2 Czech. Na území se nacházejí vysílače mobilních operátorů - Telefónica O2, Vodafone, T-Mobile, v některých oblastech je však pokrytí signálem nekvalitní. Na území se nachází také vysílače dvou poskytovatelů bezdrátového internetu - COMA Polička a Fortech Litomyšl. Všechny obce sdružení mají vypracované urbanistické studie nebo územní plány, dále mají zpracovaný vlastní program obnovy vesnice..5. Hospodářství - podnikání a zaměstnanost Podnikání: Venkovský prostor mikroregionu je zvýrazněn velkým podílem lesních pozemků (3371 ha). Zemědělská půda (5936 ha) je většinou ve vlastnictví soukromých osob a obhospodařují ho zemědělská družstva nebo soukromě hospodařící rolníci. Lesní pozemky jsou na rozdíl od zemědělské půdy ve vlastnictví několika hlavních subjektů a to firmy SIMO s.r.o., GERIMO s.r.o., Lesy ČR a města Litomyšl. Z hlediska klimatu jde o oblast mírně teplou, mírně vlhkou s intenzivním využíváním zemědělských půd. Stránka 9

10 Graf podílu druhů pozemků V hospodářské činnosti převažují činnosti v oblasti obchodu prodeje a oprav motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství (celkem 232 subjektů), dále pak následují činnosti v oblasti průmyslu (151 subjektů) a stavebnictví (147 subjektů). Graf hospodářské činnosti podle převažující činnosti Stránka 10

11 Na území regionu působí několik významných malých a středních firem, které zaměstnávají většinu obyvatel mikroregionu. Poměrně velké procento pracuje i v zemědělství, ostatní dojíždějí za prací do měst. Z působících subjektů v mikroregionu mají největší zastoupení živnostníci (celkem 688), následují ostatní právní formy (143), obchodní společnosti (51) a zemědělští podnikatelé (40). Graf podnikatelských subjektů podle právní formy Z důvodu nedostatečné dopravní obslužnosti a velké vzdálenosti od větších měst a dálničních komunikací nelze předpokládat příchod zásadních investorů do dané oblasti. Tato vzdálenost tvoří bariéry tradičního rozvoje, které lze jen těžko překonat. Proto je rozvoj mikroregionu orientován na netradiční formy rozvoje, kdy situaci může pozitivně ovlivnit širší spektrum pracovních příležitostí v dosahu svého bydliště. Zaměstnanost: Ze statistického údaje míry nezaměstnanosti v jednotlivých obcích je zřejmé, že zejména obce s obyvateli do 500 obyvatel mají vyšší míru nezaměstnanosti. Je to dáno již zmiňovaným nedostatkem kvalitních pracovních příležitostí, nedostatečnou dopravní obslužností, atd. Průměrná míra nezaměstnanosti v mikroregionu v roce 2011 činila 9,76%. Míra nezaměstnanosti na území mikroregionu je vyšší, než míra v Pardubickém kraji i ČR. Více pracovních příležitostí má město Proseč, ale jeho nezaměstnanost se taktéž pohybuje nad krajským průměrem (8,97%). Z grafu je zřejmé, že nejvyšší údaje jsou v obcích, které jsou vzdáleny od centra a mají horší spojení s okolím. Stránka 11

12 Průměrná míra nezaměstnanosti v jednotlivých obcích mikroregionu v roce Sociální, zdravotnická a školská infrastruktura Sociální péče: Ve městě Proseč se nachází dům s pečovatelskou službou a bezbariérový dům s chráněnými byty. Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, tělesného nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc fyzické osoby a rodinní příslušníci ji nemohou zajistit. Kapacita Pečovatelské služby Proseč je 70 klientů. Současně se zajišťuje tato služba i v obci Bor u Skutče. Dalším poskytovatelem je Centrum sociálních služeb v Chotovicích, kde má své zázemí Farní charita Nové Hrady u Skutče. Poskytuje charitní pečovatelskou službu, osobní asistenci, provozuje denní centrum, sociálně terapeutické dílny, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, potravinovou pomoc pro potřebné atd. Svou činností a poskytováním služeb zasahuje do třech okresů - Svitavy, Ústí nad Orlicí a Chrudim. Zdravotnické služby: Zdravotnické zařízení a služby jsou pouze v některých obcích mikroregionu. V obci Proseč, Nové Hrady a Budislav je ordinace praktického lékaře, ordinace dětského a dorostového lékaře a stomatologa je v Proseči a v Nových Hradech, ordinace ženského lékaře a lékárna je ve městě Proseč. V obci Zderaz je ordinace lékaře specialisty. Za odbornými lékaři dojíždějí obyvatelé mikroregionu většinou do Hlinska, Skutče, nemocnice Litomyšl a nemocnice Chrudim. Záchranná Stránka 12

13 zdravotnická služba vyjíždí k naléhavým případům z Hlinska, z Chrudimi a z Litomyšle. Od bude v provozu záchranná zdravotnická služba ve Skutči. Školství: Vzdělání je v regionu omezeno pouze na základní. Základní devítiletá škola je ve městě Proseč, 1. stupeň základní školy je v obci Perálec, Budislav a Nové Hrady. Kvalita základního školství je na dobré úrovni. Střední školy pro všeobecné vzdělávání jsou vcelku dobře přístupné v okolních městech (Litomyšl, Chrudim). Péče o děti v předškolním věku je zajišťována mateřskými školami v obcích Proseč, Perálec, Nové Hrady, Budislav, Jarošov u Litomyšle a Příluka. Základní umělecká škola je ve městě Skuteč, její učitelé dojíždějí a zajišťují výuku v oboru hudebním, výtvarném a tanečním v Proseči..7. Kulturní a společenský život Kulturní a společenský život v obcích mikroregionu není na dostatečné úrovni. Jsou zde nedostatečné prostory pro společenský život a spolkové aktivity. V některých obcích tato zařízení chybí úplně. Kulturní zařízení mají obce Perálec, Proseč, Zderaz, Budislav a Poříčí u Litomyšle, středisko pro volný čas dětí a mládeže je v obci Perálec a Zderaz. Centrem kulturního života jsou také knihovny, které jsou zdrojem informací a podílejí se svými aktivitami také na trávení volného času nejen dětí a mládeže. Knihovny zároveň umožňují přístup na internet široké veřejnosti. Kromě obce Hluboká a Leština mají všechny obce mikroregionu knihovnu. V obcích mikroregionu působí řada spolků, svazů a klubů. Téměř v každé z členských obcí působí sbor dobrovolných hasičů, dále pak jsou to spolky sportovního a kulturního zaměření, organizace s přírodní tematikou, církve a ostatní organizace zaměřené na děti, ženy, muže a rodiny. Tyto spolky zajišťují pro místní obyvatele různé kulturně společenské a sportovní akce jako jsou například karnevaly, plesy, výstavy, různá sportovní klání, atd. Jednou z nejvýznamnějších akcí mikroregionu jsou každoročně konané cyklistické závody, které každým rokem přilákají stovky závodníků a diváků, jejich počet se každoročně zvyšuje. Mezi významné kulturně společenské akce patří například Městské slavnosti s jarmarkem, Den řemesel, letní kino, Proseč Terézy Novákové a Malá Proseč Terézy Novákové, výstava chovatelů a živý Betlém, které se konají ve městě Proseč. Významné kulturně společenské akce v ostatních obcích: Setkání rodáků, Setkání obcí, Módní přehlídky. Významné osobnosti spjaté s tímto krajem: Teréza Nováková - česká spisovatelka, která si v Proseči zakoupila dům, žila zde a napsala zde své romány a povídky (Děti čistého živého, Drašar, na Librově gruntě ) a také její syn Arne Novák, literární kritik a profesor dějin československé literatury. Stránka 13

14 Bratři Mannové němečtí, světově uznávaní spisovatelé, kteří po převzetí moci nacisty museli oba se svými rodinami svou zemi opustit. Požádali v Čechách o udělení domovského práva a byla to Proseč, která jim jako jediná vyšla vstříc. Roku 1935 zde získal domovské právo Heinrich Mann s rodinou a o rok později také Thomas Mann, nositel Nobelovy ceny za literaturu, se svojí rodinou. Tímto krokem jim zastupitelé Proseče zachránili pravděpodobně život. Alois Metelák - významný sklář, architekt, návrhář a malíř, narodil se v Martinicích. František Josef Čečetka - narozen v Nových Hradech, český spisovatel historických námětů (romány, dramata, o české kultuře) i děl pro děti a mládež. Bratři Čapkové - (Karel Čapek a Josef Čapek) Budislav, Dům bratří Čapků (Dům spisovatelů), byl postaven v roce 1938 z podnětu Karla Čapka a podle projektu jeho bratra Josefa. Karel Čapek, zakladatel Českého PEN klubu a bytostný demokrat, byl hlavním aktérem manifestačně protifašistického 16. Světového kongresu PEN klubů, který se konal v Praze v roce Výtěžek kongresu s finančním přispěním Karla Čapka dal vzniknout domu, který byl určen pro práci, setkávání i odpočinek českých spisovatelů. Sám Čapek se stavby nedožil, ale z úcty k němu je dům dodnes spojován s jeho jménem. V roce 2000 byl objektu zaslouženě udělen status kulturní památky. Bohuslav Martinů návštěvy Proseče. Bohuslav Martinů český hudební skladatel, který se narodil v Poličce a do Proseče pravidelně přijížděl na návštěvy za Bernardem Kosinerem. Bernard Kosiner básník, prozaik, umělecký kritik jeden ze zakladatelů české rozhlasové kritiky, žil v Proseči, do Proseče dovedl celou řadu osobností tehdejšího uměleckého života, jeho švagr byl Rudolf Fleischmann (iniciátor udělení domovského práva pro bratry Mannovi). Jan Theodorich Doležal - český lesnický buditel a spisovatel, narodil se v myslivně na Posekanci, byl první český lesnický redaktor, od r začal vydávat první český lesnický časopis Háj. Působil v Krucenmburku, vychovával a vyučoval lesní praktiky. Zasloužil se významně o rozvoj české lesnické literatury a povznesení úrovně lesnictví. Přispíval do četných časopisů a naučných slovníků. Je to velká osobnost českého lesnictví. Na myslivně je dodnes pamětní deska..8. Sport a sportovní aktivity Na území mikroregionu se nachází 2 tělocvičny a několik sportovišť pro provozování letních sportů. Ve městě Proseč je fotbalové hřiště, multifunkční hřiště u základní školy s umělým trávníkem o rozměru 40 x 22 metrů, multifunkční hřiště U rezervátoru s umělým kazetovým povrchem a rozměry 30 x 15 metrů. V místních částech Záboří, Česká Stránka 14

15 Rybná a Miřetín se nacházejí hřiště pro míčové hry. Pro děti od 3 do 12 let je zde Farské hřiště u katolické fary, dále hřistě U rezervátoru a v místní části Česká Rybná, kde je nové dětské hřiště Rybeňáček. U základní školy je tělocvična, která je v technicky nevyhovujícím stavu. Tělocvična je také v obci Budislav. V obci Poříčí u Litomyšle se nachází nové víceúčelové hřiště, které je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin. Povrch hřiště tvoří umělá tráva s křemičitým vsypem. Dále je zde nové dětské hřiště pro děti od 3 do 12 let. V obci Jarošov u Litomyšle, Hluboká, Nová Ves u Jarošova, Nové Hrady, Příluka (2x) a Budislav (3x) se nachází hřiště a v obci Budislav, Hluboká, Nové Hrady a Zderaz se nachází ostatní zařízení pro tělovýchovu. Koupaliště je v obci Bor u Skutče, Budislav, Nové Hrady, Poříčí u Litomyšle a Zderaz..9. Životní prostředí Ve zmíněném regionu se nacházejí přírodní rezervace Maštale, přírodní památka Pivnice a Střítežská rokle a přírodní park Údolí Krounky a Novohradky. Přírodní rezervace Maštale byla zřízena vyhláškou OkÚ Chrudim dne 1. prosince 1993 a OkÚ Svitavy dne 26. června 1992 a zaujímá území v povodí horního toku Novohradky na rozmezí České tabule (Loučenské tabule) a Českomoravské vrchoviny. Nachází se na rozmezí okresu Chrudim a Svitavy, na katastrálních územích Bor u Skutče, Budislav, Jarošov u Litomyšle, Leština, Nové Hrady, Paseky, Podměstí, Proseč a Zderaz. Větší část rezervace se nachází v jihovýchodním okraji okresu Chrudim. Oblast má charakter zvlněného reliéfu, generelně ukloněného k severu; rozdíl mezi nejvyšším místem na jihu (Posekanec, 554 m) a nejnižším na severu (řečiště Novohradky u Polanky) je téměř 200 m. Celková plocha rezervace je 1083,6 hektarů. Podstatná část oblasti je tvořena sedimenty svrchní křídy, zejména glaukonitickými pískovci cenomanu, na kterých se zachovaly "ostrůvky" spodnoturonských slínovců. Denudací křídových sedimentů bylo místy odkryto krystalické podloží (zejména ruly a granitoidy), a to jednak v jižní části chráněného území, jednak na dně některých roklí. Největší geomorfologickou hodnotou studovaného území jsou pískovcové skalní útvary - tzv. Budislavské skály. V podstatě jde o soustavu skalnatých údolí, zaříznutých místy až do výše 60 m do pískovců i podložních krystalických hornin. Na rozmezí těchto petrologických struktur jsou místy výrazné pramenné horizonty. Údolí vyhloubily pramenné toky a pobočky Novohradky. Svahy údolí tvoří pískovcové skalní stěny, místy rozčleněné (zvětráváním a svahovými pohyby blokového typu) do samostatných útvarů - věží a pilířů, nebo výčnělků, rozsedlin, bloků apod. Místy jsou též náznaky vývoje skalních měst (např. v Toulovcových a Městských maštalích). Významné jsou výskyty drobných tvarů diferencovaného zvětrávání a odnosu nesourodých pískovců dle různě odolných Stránka 15

16 vrstevních poloh a puklin. V přírodní rezervaci je rozmanitý výskyt vzácných druhů živočichů a rostlin (mlok skvrnitý, kapraďorosty a mechy). Přírodní památka Pivnice byla zřízena vyhláškou OkÚ Chrudim dne 10. prosince Přírodní památka se nachází v okrese Chrudim mezi obcí Zderaz a místní částí obce Hluboká - Dolany. Hranice území je vedena od vrcholů dvou výrazných ostrých lesních výběžků, situovaných jižně od obce Zderaz, a to směrem severním ve dvou souběžných liniích po terénním zlomu, tj. hraně tvořící přechod od svažitého k rovinnému charakteru lesa. Severní okraj rezervace tvoří příčný zářez mezi lesními porosty viditelně rozdílného stáří a typu, opatřený pruhovým značením (dva rovnoběžně podélné a kruhové červené pásy viditelné na kmenech hraničních stromů). Rozloha území přírodní památky je 34,37 ha. Účel zřízení této přírodní památky je ochrana úzkého kaňonu zaříznutého v opukách a měkkých pískovcích, vyznačujícího se skalními výchozy s geomorfologickými zajímavostmi (skalní tunel, jeskyně, převisy, erozní tvary). Dále ochrana vzácných druhů živočichů a rostlin (mlok skvrnitý, kapraďorosty a mechy). V témže roce byl zřízen přírodní park Údolí Krounky a Novohradky. Posláním přírodního parku je uchování krajinného rázu s významnými přírodními hodnotami, jako jsou zejména: břehové porosty podél vodních toků, rozptýlená zeleň, podmáčené louky a navazující lesní porosty. Nadmořská výška přírodního parku kolísá mezi 320 a 450 metry nad mořem. Podloží je tvořeno podél toku Novohradky pískovcem a opukou, podél toku Krounky žulou. Z lesních porostů převládají smíšené lesy. Součástí přírodního parku je též několik lokalit s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Jedná se zejména o drobné potůčky, vodní plochy, podmáčené louky, mokřady, prosluněné stráně a bukohabrové porosty. Mezi vyskytující se vzácné druhy rostlin a živočichů patří například lilie zlatohlavá, prstnatec májový, rosnatka okrouhlolistá, mlok skvrnitý, čolek velký, ledňáček říční, čáp černý a další. Rozloha parku na území obcí sdružení je 221 ha. Za přírodní památku Střítežská rokle byl koncem roku 2002 vyhlášen i sousední málo známý údolní zářez, ústící do Novohradky u osady Podchlum. Rokle pod obcí Střítež je jen obtížně průchodná a mezi pískovcovými stěnami se mnohde zužuje do soutěskovitých úseků. Romantiku přírodní scenérie zde dokreslují trouchnivějící kmeny popadaných stromů. Hranice území je vedena po vnější hranici lesa východně a jihovýchodně od místní části (osada Střítež) obce Hluboká. Rozloha území památky je 16,5 ha. Účelem zřízení této památky je ochrana cenného geologického a geomorfologického útvaru - rokle strmě zaříznuté do podložních opuk a pískovců s protékajícím potokem a tůňkami. Dále se zde nachází významné rozmnožiště silně ohroženého živočišného druhu - mloka skvrnitého. Příroda, nacházející se na území obcí Maštale je krásná a neponičená civilizací. Rozmanité geologické podmínky v různých částech území způsobily, že krajina nemá jednotný ráz, ale střídají se zde různé reliéfy povrchu a rozmanitá rostlinná skladba. Značná rozloha území nebyla postižena scelováním pozemků v období socialistické kolektivizace a zůstalo zde množství rozptýlené zeleně, která tvoří krajinu malebnou, vhodnou pro rekreaci a odpočinek. Stránka 16

17 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE Vodohospodářsky významné toky na území mikroregionu Název Novohradka Krounka Přitéká do Chrudimka Novohradka Délka toku v km 48,5 23,3 Správce toku Povodí Labe s.p. Povodí Labe s.p. Památkově chráněné objekty na území členských obcí Obec Proseč k.ú. Proseč u Skutče Proseč u Skutče Proseč u Skutče Perálec Budislav Budislav Budislav Budislav Nové Hrady Příluka Jarošov Poříčí u Litomyšle Nové Hrady u Skutče Nové Hrady u Skutče Nové Hrady u Skutče Nové Hrady u Skutče Nové Hrady u Skutče Nové Hrady u Skutče Příluka Jarošov u Litomyšle Mladočov Mladočov Číslo rejstříku / / / / 10298/ / / / / / / / /65933 Název sousoší Nejsvětější Trojice stará škola evangelická čp. 7 dům čp. 61 na náměstí kostel sv. Jana Křtitele pomník sovětských vojáků rodinný dům bratří Čapků, s původním oplocením čp. 27 myslivna s pamětní deskou Terezy Novákové čp. 111 hrad Boží dům, zřícenina a archeologické stopy kostel sv. Jakuba Většího křížová cesta socha sv. Jana Nepomuckého zámek čp. 1 fara čp. 48 zvonice zvonička kostel sv. Bartoloměje fara čp. 1 Stránka 17

18 Další zajímavé objekty a body zájmu v jednotlivých obcích Památné stromy Zvláště chráněná území Bor u Skutče Hluboká - PP Pivnice PP Střítežská rokle VKP mimo území CHKO Kostely, kapličky, zvoničky Ostatní atraktivity území Dub letní- jednotlivý strom PR Maštale - - Záchranná stanice Pasíčka Přírodní koupaliště - Kaplička v Hluboké Územím prochází turistická Kaplička ve Stříteži trasa od Předhradí do Luže, Perálec kaple Nejsvětějšího srdce Pána Ježíše v Kutříně Proseč Lípa srdčitá jednotlivý strom Javor klen jednotlivý strom, Lípa u statku v České Rybné jednotlivý strom Dub letní jednotlivý strom Buk lesní jednotlivý strom Olše lepkavá jednotlivý strom 2 ks - Lípa srdčitá skupina stromů Dub letní jednotlivý strom PR Maštale Zderaz - PR Maštale PP Pivnice Mokřad u koupaliště Lom farský kopec Tůně ne Farském kopci I. Tůně ne Farském kopci II. Rybník na prosečském potoce Pastvisko Martinský potok I. Martinský potok II. Katolický kostel sv. Mikuláše Evangelický kostel Kaplička v k.ú. Paseky u Proseče Kaplička v k.ú. Martinice u Skutče Zvonička v k.ú. Česká Rybná Pomník generála Svatoně a kapitána Sošky v k. ú. Paseky u Proseče Pomník obětem I. a II. světové války u ZŠ v k.ú. Proseč u Skutče Pomník obětem I. a II. sv. války u Rychtářových sadů v k.ú. Záboří u Proseče Pomník obětem I. a II. světové války u čp. 133 v k.ú. Česká Rybná Pomník obětem II. světové války v lukách v k.ú. Česká Rybná Pomník padlého australského vojáka Lawrence Saywella v k.ú. Miřetín Košumberk Dětské hřiště s umělým povrchem Volně přístupná zahrada MŠ s herními prvky Dům čp. 74 v domě žila a tvořila spisovatelka Teréza Nováková Hájovna na Posekanci Multifunkční hřiště u základní školy s umělým trávníkem Multifunkční hřiště U rezervátoru s umělým kazetovým povrchem Dětské hřiště u katolické fary Hřistě U rezervátoru Dětské hřiště v místní části Česká Rybná Letní kino - Kaplička sv. Jana Nepomuckého Pískovcová skalní obydlí Zderazský domeček Studánka Kapalice Koupaliště u Renospondu Stránka 18

19 Nové Lípa srdčitá jednotlivý strom PR Maštale - kaplička Koupaliště Roudná Hrady Leština Kaplička v Leštině Kaplička v místní části Podhořany a Doubravice Víceúčelové hřiště Dětské hřiště Dětský koutek s herními prvky v místní části Podhořany a Doubravice Budislav Střítezského dub jednotlivý strom PR Maštale Ekumenický Kostel Boží lásky Jarošov u Litomyšle Nová Ves u Jarošova Poříčí u Litomyšle Příluka Louky u Budislavi Pod Buky Velké Hradisko Malé Hradisko Na skalách - - Stepní stráň u osady Olšany Dřevěná zvonice Lidová architektura na takzvané Závsi Kaplička Tenisový kurt Lípa Na Tvrzi jednotlivý strom Lípa v Příluce jednotlivý strom Zámeček Socha Habala střežící Velké Hradisko Přehrada Kamenné Sedliště - Hůra Kaple v Poříčí Kaple v místní části Zrnětín Dětské hřiště Víceúčelové sportovní hřiště - - Kaplička Panny Marie Karmelské Lidová stavební architektura v obci Veřejný sportovní areál Stránka 19

20 .10. Cestovní ruch Významným zdrojem tohoto území jsou různé turistické cíle, které zvyšují atraktivitu dané oblasti a napomáhají rozvoji cestovního ruchu. Jsou to zejména rozhledny, muzea, kostely, kapličky a některé kulturně společenské a sportovní akce pořádané v mikroregionu. Za zmínku stojí Muzeum dýmek v Proseči, které odráží historii tohoto řemesla, které je pro prosečsko typické a zachovalo se zde doposud. Součástí muzea je i expozice historie prosečska, dobového oblečení, nádobí, keramiky skla i nábytku. Jsou zde zmíněny i významné osobnosti spjaté s tímto krajem spisovatelka Teréza Nováková, bratři Mannové nebo Alois Metelák. Díky Teréze Novákové se v Proseči pravidelně pořádá literární soutěž Malá a Velká Proseč Terézy Novákové, kde se shromažďují literární díla z celé republiky. Na území mikroregionu byly vystavěny 3 rozhledny, které každoročně přilákají tisíce návštěvníků. Toulovcova rozhledna se nachází na Jarošovském kopci mezi obcemi Budislav a Jarošov u Litomyšle, její výška je 15 metrů. V lokalitě na Pasekách nad Prosečí začala v roce 2004 výstavba rozhledny Terezka, jejíž výška je 25 metrů. Od roku 2005 slouží veřejnosti rozhledna "Borůvka", která stojí u obce Hluboká. Borůvka je v pořadí třetí rozhlednou, kterou realizovalo Sdružení obcí Toulovcovy Maštale. Rozhledna je vysoká 18,5 m, Všechny rozhledny nabízejí překrásný rozhled do kraje a širokého okolí. Dalším významným lákadlem pro turisty je přírodní rezervace Maštale, která se nachází na rozmezí okresu Chrudim a Svitavy, na katastrálních územích obcí mikroregionu. V rezervaci jsou zajímavé skalní útvary tvořené cenomanskými pískovci, zasázené v lesních porostech s převahou boru. Zajímavým turistickým cílem je i planetární stezka. Jedná se o model sluneční soustavy v měřítku 1:1 miliardě. Tomuto poměru odpovídají velikosti modelů těles znázorňující Slunce a všechny planety naší sluneční soustavy, ale i jejich vzájemné vzdálenosti, které se musí při prohlídce naučné stezky ujít. Na každé zastávce návštěvník najde model planety a informační tabuli, na níž jsou uvedeny základní údaje a zajímavosti o dané planetě. V obci Zderaz se nachází Pískovcové sklepy. Jedná se o systém zderazských pískovcových sklepů, v minulosti částečně obydlených. Sloužily nejčastěji k ukládání zemědělských přebytků. V jednom ze sklepů byla umístěna i kovárna, v dalším skalní obydlí a 4 sklepy byly využity jako chlévy. Z původních cca 40 doložených sklepů jich je v současnosti dochováno pouze 27. Ostatní byly buď zasypány, nebo podlehly lokální těžbě písku či nové zástavbě. V obci nové Hrady se nachází rokokový zámek vybudovaný v letech hrabětem Jeanem-Antoinem Harbuvalem de Chamaré. Ve slavnostním rokokovém sále zámku se konají koncerty, přednášky a recepce, zvláště pak romantické svatební obřady. Součástí prohlídky zámku je expozice nábytkového umění z UPM Praha a periodické výstavy v Zámecké galerii. Opravený barokní špýchar v zámeckém areálu v Nových Hradech se proměnil v První české muzeum cyklistiky, kde jsou vystaveny Stránka 20

Informační a orientační systém města Proseč

Informační a orientační systém města Proseč PROJEKT Informační a orientační systém města Proseč Žadatel: Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče IČO: 00270741, tel.: 469 321 137 Zástupce: Jan Macháček, starosta města Zpracoval: Jan Macháček,

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8.1. Priorita 1 Technická a dopravní infrastruktura Název Obec Bukovník Oprava místních komunikací v katastrálním území Bukovník Rekonstrukce obecního vodovodu v Bukovníku

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí Zápis z II. jednání Pracovní skupiny Životní prostředí Spálené Poříčí, 2.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na prvním setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy v oblasti kvality života

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Rozvojový strategický dokument obce Drnovice 1 Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Obsah: 1. Základní profil obce 3 1.1 Historie obce, památky, zajímavosti. 3 2. Současnost obce 4 2.1 Poloha obce..

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Finální verze prosinec 2008 Na přípravě a zpracování SWOT analýzy Nového Města na Moravě se podíleli: RNDr. Šárka Palcrová Mgr. Radek

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Pracovní verze 2.0 září 2008 OBSAH: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 5 3. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA,

Více

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 Obsah 0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4 1.1 Silné stránky 5 1.2 Slabé stránky 6 1.3 Příležitosti 7 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 4 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 10 5 STRATEGICKÉ CÍLE 11 6 PRIORITY

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 ANALYTICKÁ ČÁST charakteristika města (informace o městě) východiska pro návrhovou část zpracovaná na základě poznatků z charakteristiky města, SWOT analýzy

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Pozn. zvýrazněná hesla získala preferenční hlasy (počet) jako důležitá S Silné stránky Příroda, ŽP, environmentální výchova (EVVO) životní prostředí,

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví 2. jednání místních aktérů PŘÍPRAVY INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS Horní Pomoraví pro období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví SWOT analýza MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice Zpracováno v rámci roku 2014 SWOT analýza

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 872014 Obsah prezentace 1 Základní informace o MAS 2 Analytická

Více

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Případová studie Chotěbořsko Mgr. Iveta Čtveráková iveta.ctverakova@natur.cuni.cz Seminář Venkov 2015 5. 2. 2015 Téma geoturismu v kontextu aktuálních

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/10 Obsah 1 ÚVOD...3 2 PRIORITNÍCH OBLASTÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel... 4 2.1.1 Silné stránky...4 2.1.2

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012. OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti

EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012. OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012 OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti Základní údaje 954 hektarů, 2 katastrální území 3 sídla: Ratměřice, Hrzín, Skrýšov 262 obyvatel 135 mužů (z toho 12 mladších 15- let)

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko ANALYTICKÁ ČÁST SWOT analýza Integrované strategie rozvoje Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email:

Více

KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ. RNDr. Roman Kašpar Datum: 1. ledna 2011

KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ. RNDr. Roman Kašpar Datum: 1. ledna 2011 KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ 2011 Autor: RNDr. Roman Kašpar Datum: ledna 2011 1) Obec Biskupice Název u Oprava OÚ Biskupice 2009 2013 500.000,- 5. 6. Rekonstrukce chodníků, napojení

Více

Strategický plán rozvoje města Telč

Strategický plán rozvoje města Telč STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (SWOT ANALÝZA MĚSTA) Pracovní verze 1.0 - únor 2005 Obsah: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 5 3. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA, VZDĚLÁNÍ...

Více

Český Brod do roku 2022. Duben 2010

Český Brod do roku 2022. Duben 2010 Plnění Strategického plánu města m Český Brod do roku 2022 Duben 2010 Vznik strategického plánu Zahájen jení prací na strategickém m plánu prosinec 2006 Schválen lení strategického plánu zastupitelstvem

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více