Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Obsah 1 1 Obsah 1 Obsah Nastavení ovladače tiskárny Sada CD-ROM CD-ROM Dodávané ovladače tiskárny Ovladače tiskárny a podporované operační systémy Systémové požadavky Nastavení systému Instalace ovladače tiskárny Windows Instalace ovladače tiskárny s použitím průvodce Přidat tiskárnu Pro Windows XP/Server Pro Windows 98SE/Me/2000/NT Instalace ovladače tiskárny s použitím Plug and Play Pro Windows 98SE Pro Windows Me/ Pro Windows XP/Server Odinstalace ovladače tiskárny Macintosh Instalace ovladače tiskárny Pro Mac OS X Výběr tiskárny Pro Mac OS X Pro Mac OS Odinstalace ovladače tiskárny Pro Mac OS X Pro Mac OS Tiskové operace Windows Tisková operace Zkouška tisku Macintosh Tisková operace Nastavení tisku v síti Přehled síťových funkcí Síťové funkce INEO + 250

2 1 Obsah Charakteristiky síťových funkcí Způsoby síťového připojení, které lze zvolit v různých verzích Windows Nastavení parametrů TCP/IP Použití PageScope Web Connection SMB tisk Nastavení stroje Nastavení ovladače tiskárny (pro Windows 98SE/Me) Nastavení ovladače tiskárny (pro Windows 2000/XP/Server 2003) LPR tisk Nastavení stroje Nastavení ovladače tiskárny (pro Windows 2000/XP/Server 2003) Nastavení ovladače tiskárny (pro Windows NT 4.0) Tisk přes port 9100 (Windows 98SE/Me/2000/XP/Server 2003) Nastavení stroje Nastavení ovladače tiskárny (pro Windows 2000/XP/Server 2003) Instalace nástroje pro tisk Peer to Peer (Windows 98SE/Me) Jak instalovat nástroj pro tisk Peer to Peer Nastavení ovladače tiskárny (pro Windows 98SE/Me) IPP tisk (Windows 2000/XP/Server 2003) Nastavení stroje Instalace ovladače tiskárny Tisk s NetWare Režim vzdálené tiskárny s emulací NetWare 4.x Bindery Režim tiskového serveru s emulací NetWare 4.x Bindery Režim vzdálené tiskárny (NDS) NetWare 4.x Režim tiskového serveru NetWare 4.x/5.x/6 (NDS) Distribuované tiskové služby Novellu (NDPS) NetWare 5.x/ Nastavení klienta (Windows) při použití serveru NetWare Tisk na počítači Macintosh Nastavení stroje Nastavení parametrů v počítači Macintosh Mac OS X Mac OS Nastavení parametrů při tisku Tisk Parametry tisku Ovládací panel Popis ovládacího panelu INEO+ 250

3 Obsah 1 Tlačítka Základní postupy Postupy v základní nabídce Režim spánku sleep mode Heslo administrátora Přehled parametrů režimu nástroje utility mode Seznam nabídek nastavení Parametry Job Operation (práce s úlohami) Paper Tray (zásobník papíru) User Setting (uživatelská nastavení) Admin. Setting (administrace) HDD Formatting (formátování HDD) Overwrite All (vše přepsat) Overwrite Temp. (přepsání pomocné oblasti) O.W. Priority (priorita přepisu) Encryption Key (šifrovací klíč) INEO + 250

4 1 Obsah 1-4 INEO+ 250

5 2 Nastavení ovladače tiskárny

6 2 Nastavení ovladače tiskárny 1-2 INEO + 250

7 Nastavení ovladače tiskárny 2 2 Nastavení ovladače tiskárny 2.1 Sada CD-ROM CD-ROM CD-ROM pro tiskový řadič sestávají z: CD-ROM User Software s uživatelským software (Win/Mac) CD-ROM PostScript s ovladači tiskárny PostScript (Win/Mac) Každé CD obsahuje ovladače tiskárny (pro Windows / Macintosh) a nástroje, dále řezy písem a dokumentaci jako jsou návody a poznámky. Český návod může být v závislosti na verzi CD dodáván samostatně. Projděte si CD-ROM k požadovaným složkám a souborům. české soubory naleznete ve složce CZ ovladače pro některé operační systémy jsou jazykově nezávislé nebo pouze v anglickém jazyce ty naleznete ve složce EN. INEO

8 2 Nastavení ovladače tiskárny 2.2 Dodávané ovladače tiskárny Ovladače tiskárny a podporované operační systémy Před použitím tiskového systému je nutné nainstalovat ovladač tiskárny. Tento ovladač tiskárny je program, který řídí zpracování výstupních dat. Do počítače nainstalujte ovladač tiskárny z dodaného CD-ROM. Nainstalujte potřebný ovladač tiskárny. Seznam podporovaných operačních systémů a ovladačů tiskárny na CD je zde: Ο PCL (PCL XL) ovladač Develop: Windows 98SE, Windows Me, Windows NT 4.0 (Service Pack 6a), Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003 ovladač Develop PostScript 3: Windows NT 4.0 (Service Pack 6a), Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003 ovladač PostScript PPD: Windows 98SE, Windows Me, Mac OS 9.2 a novější, Mac OS X 10.2 a Mac OS X 10.3 Poznámka Ovladač tiskárny PCL je obsažen na CD-ROM User Software, ovladače PostScript jsou obsaženy na CD PostScript (Win a Mac). 2-4 INEO + 250

9 Nastavení ovladače tiskárny 2 Systémové požadavky Ověřte, zda připojované počítače vyhovují následujícím parametrům. Windows Operační systém: Windows 98SE, Windows Me, Windows NT 4.0 (Service Pack 6a nebo novější), Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition (Service Pack 1 nebo novější), Windows XP Professional (Service Pack 1 nebo novější), Windows Server 2003 Procesor: Pentium nebo vyšší Paměť: kapacita, doporučená pro provozovaný operační systém, s dostatkem paměťových zdrojů v operačním systému a používaných aplikacích. Mechanika: CD-ROM Webový prohlížeč (pro použití PageScope Web Connection): doporučen Microsoft Internet Explorer 6 nebo novější (povoleny JavaScript a cookies) při použití Internet Explorer 5.x musí být instalován Microsoft XML parser (MSXML) 3.X Netscape Navigator 7.02 nebo novější (povoleny JavaScript a cookies), je vyžadován J2RE (Java 2 Runtime Environment) Macintosh Operační systém: Mac OS 9.2, Mac OS X 10.2, Mac OS X 10.3 Procesor: PowerPC Paměť: kapacita, doporučená pro operační systém Mechanika: CD-ROM Webový prohlížeč (pro použití PageScope Web Connection): Netscape Navigator 7.02 nebo novější (povoleny JavaScript a cookies) INEO

10 2 Nastavení ovladače tiskárny Nastavení systému Tiskový systém je nutné před použitím nastavit. Nastavení se skládá z připojení stroje k počítači a instalace ovladače tiskárny do tohoto počítače. Zde je popis nastavení tiskového systému: 11 Připojte stroj k počítači. Použijte kabel, odpovídající použitému rozhraní Ethernet, USB nebo paralelní (USB a paralelní rozhraní jsou volitelná a nelze je použít pro všechny typy OS). 22 Nainstalujte ovladač tiskárny (viz Instalace ovladače tiskárny na str. 2-3). - Instalace ovladače tiskárny se může lišit v závislosti na způsobu připojení, operačním systému počítače a typu instalovaného ovladače tiskárny. - Před případnou aktualizací existujícího ovladače tiskárny nejprve odstraňte stávající ovladač tiskárny. Podrobnosti najdete v sekci Odinstalace ovladače tiskárny na str V případě potřeby nastavte prodlevu rozhraní a režim paralelního rozhraní (Compatible, Nibble nebo ECP) v nabídce I/F Setting (nastavení rozhraní) ovládacího panelu. Při použití USB nebo paralelního rozhraní musíte vybrat použité rozhraní tato rozhraní nelze používat současně. Podrobnosti najdete na str Při použití síťového rozhraní nastavte síťové parametry. (Viz Nastavení tisku v síti na str ) 44 Otestujte nastavení tiskem Zkušební stránky. (Viz Zkouška tisku na str ) 55 Nainstalujte řezy písem. - CD-ROM User Software a CD-ROM PostScript Printer Driver obsahují obrazovková písma Latin TrueType. - Instalujte tato písma po standardních písmech operačního systému. Podrobnosti najdete v nápovědě operačního systému. - Písma jsou na CD-ROM umístěna ve složkách Screenfont nebo Screenfonts. - Písma pro Macintosh instalujte po jejich rozbalení. 2-6 INEO + 250

11 Nastavení ovladače tiskárny Instalace ovladače tiskárny Windows Postup instalace ovladače tiskárny do Windows závisí na způsobu připojení stroje k počítači a na typu instalovaného ovladače tiskárny. Metoda instalace závisí také na použité verzi Windows. Pokračujte v odpovídajícím postupu podle návodu na straně, uvedené v těchto odkazech: PCL (všechny typy připojení): PostScript/PCL (síťové připojení): Postup instalace ovladače tiskárny s použitím průvodce Přidat tiskárnu najdete v sekci Instalace ovladače tiskárny s použitím průvodce Přidat tiskárnu na str. 2-9, Pro Windows 98SE/Me/2000/NT 4.0 na str nebo Pro Windows XP/Server 2003 na str PostScript/PCL (paralelní připojení): Postup instalace ovladače tiskárny s použitím Plug and Play najdete v sekci Instalace ovladače tiskárny s použitím Plug and Play na str. 2-14, Pro Windows 98SE na str. 2-14, Pro Windows Me/2000 na str nebo Pro Windows XP/Server 2003 na str Postup instalace ovladače tiskárny s použitím průvodce Přidat tiskárnu najdete v sekci Instalace ovladače tiskárny s použitím průvodce Přidat tiskárnu na str. 2-9, Pro Windows 98SE/Me/2000/NT 4.0 na str nebo Pro Windows XP/Server 2003 na str PostScript/PCL (USB připojení): Postup instalace ovladače tiskárny s použitím Plug and Play najdete v sekci Instalace ovladače tiskárny s použitím Plug and Play na str. 2-14, Pro Windows 98SE na str. 2-14, Pro Windows Me/2000 na str nebo Pro Windows XP/Server 2003 na str Ο Poznámka Podrobnosti instalace ovladače tiskárny v síťovém prostředí najdete v sekci Nastavení tisku v síti na str Protože při instalaci ovladače tiskárny s použitím síťového nastavení je nutné specifikovat předem síťová nastavení, instalujte ovladač nyní jako pro místní připojení. INEO

12 2 Nastavení ovladače tiskárny Ο Poznámka Instalaci ovladače tiskárny do počítače s operačním systémem Windows XP, Windows Server 2003, Windows 2000 nebo Windows NT 4.0 je nutné provádět jako přihlášený uživatel s právy administrátora. Pro připojení stroje k počítači pomocí paralelního nebo USB připojení je nutná přídavná sada lokálního rozhraní. 2-8 INEO + 250

13 Nastavení ovladače tiskárny 2 Instalace ovladače tiskárny s použitím průvodce Přidat tiskárnu Ο Poznámka Pro použití IPP tisku není potřeba instalovat ovladač tiskárny před nastavením IPP tisku. Další podrobnosti o IPP tisku najdete v sekci IPP tisk (Windows 2000/XP/Server 2003) na str Ο Poznámka Podrobnosti instalace ovladače tiskárny v síťovém prostředí najdete v sekci Nastavení tisku v síti na str Protože při instalaci ovladače tiskárny s použitím síťového nastavení je nutné specifikovat předem síťová nastavení, instalujte ovladač nyní jako pro místní připojení. INEO

14 2 Nastavení ovladače tiskárny Pro Windows XP/Server Vložte do CD-ROM mechaniky v počítači CD s ovladači pro Windows. - PCL ovladač Develop: CD-ROM User Software - PostScript ovladač Develop: CD-ROM PostScript Printer Driver 22 Klikněte na tlačítko [Start] a vyberte Tiskárny a faxy. - Pokud Tiskárny a faxy nejsou v nabídce Start zobrazeny. vyberte v nabídce Start Ovládací panely, poklepejte na Tiskárny a další hardware a pak poklepejte na Tiskárny a faxy. 33 Ve Windows XP klepněte na Přidat tiskárnu v nabídce Práce s tiskárnou. - Ve Windows Server 2003 poklepejte na ikonu Přidat tiskárnu Spustí se Průvodce přidáním tiskárny. 44 Klikněte na tlačítko [Další]. 55 Vyberte Místní tiskárna připojená k tomuto počítači a pak klikněte na tlačítko [Další]. - Nesmí být zatrženo políčko Automaticky rozpoznat a nainstalovat tiskárnu typu Plug and Play. 66 Objeví se dialog pro výběr portu tiskárny. Vyberte LPT1 a klikněte na tlačítko [Další]. 77 Klikněte na tlačítko [Z diskety ]. 88 Klikněte na tlačítko [Procházet]. 99 Určete složku na CD, obsahující ovladač tiskárny pro Vámi používaný operační systém a poté klikněte na tlačítko [Otevřít]. - PCL ovladač Develop: složka v Driver\Drivers na CD User Software - PostScript ovladač Develop: složka v Driver\Drivers na CD PostScript Printer Driver 1100 Klikněte na tlačítko [OK]. Objeví se seznam tiskáren Klikněte na tlačítko [Další] Postupujte podle instrukcí na obrazovce. - Když se objeví zpráva o digitálním podpisu ovladače, klikněte na tlačítko [Pokračovat]. - Při síťovém připojení odložte zkušební výtisk až na dobu, kdy budou provedena všechna síťová nastavení INEO + 250

15 Nastavení ovladače tiskárny Po dokončení instalace si ověřte, že se v okně Tiskárny a faxy objevila ikona nainstalované tiskárny Vyjměte CD z mechaniky CD-ROM. Instalace ovladače tiskárny je dokončena. INEO

16 2 Nastavení ovladače tiskárny Pro Windows 98SE/Me/2000/NT Vložte do CD-ROM mechaniky v počítači CD s ovladači pro Windows. - PCL ovladač Develop: CD-ROM User Software - PostScript ovladač Develop: CD-ROM PostScript Printer Driver 22 Klikněte na tlačítko [Start], ukažte na Nastavení a vyberte Tiskárny. Objeví se okno Tiskárny. 33 Poklepejte na ikonu Přidat tiskárnu Spustí se Průvodce přidáním tiskárny. 44 Postupujte podle instrukcí na obrazovce. 55 Na obrazovce s výběrem typu připojení tiskárny zvolte Místní tiskárna připojená k tomuto počítači. 66 Klikněte na tlačítko [Další]. 77 Klikněte na tlačítko [Z diskety ]. 88 Klikněte na tlačítko [Procházet]. 99 Určete složku na CD, obsahující ovladač tiskárny pro Vámi používaný operační systém a poté klikněte na tlačítko [Otevřít]. - Pro Windows 98SE/Me PCL ovladač Develop: složka v Driver\Drivers na CD User Software PostScript PPD ovladač: složka v Driver\Drivers na CD PostScript Printer Driver - Pro Windows 2000 PCL ovladač Develop: složka v Driver\Drivers na CD User Software PostScript ovladač Develop: složka v Driver\Drivers na CD PostScript Printer Driver - Pro Windows NT 4.0 PCL ovladač Develop: složka v Driver\Drivers na CD User Software PostScript ovladač Develop: složka v Driver\Drivers na CD PostScript Printer Driver 1100 Klikněte na tlačítko [OK]. Objeví se seznam tiskáren Klikněte na tlačítko [Další] Určete port pro připojení. Zde vyberte LPT Postupujte podle instrukcí na obrazovce. - Při síťovém připojení odložte zkušební výtisk až na dobu, kdy budou provedena všechna síťová nastavení INEO + 250

17 Nastavení ovladače tiskárny Po dokončení instalace si ověřte, že se v okně Tiskárny objevila ikona nainstalované tiskárny Vyjměte CD z mechaniky CD-ROM. Instalace ovladače tiskárny je dokončena. INEO

18 2 Nastavení ovladače tiskárny Instalace ovladače tiskárny s použitím Plug and Play Pro Windows 98SE 11 Připojte stroj k vypnutém počítači paralelním kabelem nebo USB kabelem a poté počítač zapněte. - Nepřipojujte ani neodpojujte kabel během startování počítače. 22 Vložte do CD-ROM mechaniky v počítači CD s ovladači pro Windows. - PCL ovladač Develop: CD-ROM User Software - PostScript ovladač Develop: CD-ROM PostScript Printer Driver 33 Zapněte stroj. Objeví se průvodce Přidat nový hardware. 44 Klikněte na tlačítko [Další]. 55 Vyberte Vyhledat nejvhodnější ovladač pro toto zařízení (Doporučeno) a poté klikněte na tlačítko [Další]. 66 Vyberte Určit umístění a klikněte na tlačítko [Procházet]. 77 Určete složku na CD, obsahující ovladač tiskárny pro Vámi používaný operační systém a poté klikněte na tlačítko [Otevřít]. - PCL ovladač Develop: složka v Driver\Drivers na CD User Software - PostScript ovladač Develop: složka v Driver\Drivers na CD PostScript Printer Driver 88 Klikněte na tlačítko [Další] a postupujte podle instrukcí na obrazovce. 99 Dialogové okno Přidat nový hardware se objeví znovu. Opakujte kroky 4 až Po dokončení instalace si ověřte, že se v okně Tiskárny objevila ikona nainstalované tiskárny Vyjměte CD z mechaniky CD-ROM. Instalace ovladače tiskárny je dokončena INEO + 250

19 Nastavení ovladače tiskárny 2 Pro Windows Me/ Připojte stroj k vypnutém počítači paralelním kabelem nebo USB kabelem a poté počítač zapněte. - Nepřipojujte ani neodpojujte kabel během startování počítače. 22 Vložte do CD-ROM mechaniky v počítači CD s ovladači pro Windows. - PCL ovladač Develop: CD-ROM User Software - PostScript ovladač Develop: CD-ROM PostScript Printer Driver 33 Zapněte stroj. - Pro Windows Me Objeví se průvodce Přidat nový hardware. - Pro Windows 2000 Objeví se průvodce Nalezen nový hardware. 44 Vyberte Vyhledat nejvhodnější ovladač pro toto zařízení (Doporučeno) (u Windows Me zvolte Automatické vyhledání nejvhodnějšího ovladače (Doporučeno) ) a poté klikněte na tlačítko [Další]. 55 Vyberte Určit umístění a klikněte na tlačítko [Další] u Windows 2000 nebo [Procházet] u Windows Me. 66 Určete složku na CD, obsahující ovladač tiskárny pro Vámi používaný operační systém a poté klikněte na tlačítko [Otevřít]. - Pro Windows Me PCL ovladač Develop: složka v Driver\Drivers na CD User Software PostScript PPD: složka v Driver\Drivers na CD PostScript Printer Driver - Pro Windows 2000 PCL ovladač Develop: složka v Driver\Drivers na CD User Software PostScript ovladač Develop: složka v Driver\Drivers na CD PostScript Printer Driver 77 Klikněte na tlačítko [OK] (tlačítko [Další] u Windows Me) a postupujte podle instrukcí na obrazovce. 88 Klikněte na tlačítko [Dokončit]. INEO

20 2 Nastavení ovladače tiskárny 99 Po dokončení instalace si ověřte, že se v okně Tiskárny objevila ikona nainstalované tiskárny Vyjměte CD z mechaniky CD-ROM. Instalace ovladače tiskárny je dokončena INEO + 250

21 Nastavení ovladače tiskárny 2 Pro Windows XP/Server Připojte stroj k vypnutém počítači paralelním kabelem nebo USB kabelem a poté počítač zapněte. - Nepřipojujte ani neodpojujte kabel během startování počítače. 22 Vložte do CD-ROM mechaniky v počítači CD s ovladači pro Windows. - PCL ovladač Develop: CD-ROM User Software - PostScript ovladač Develop: CD-ROM PostScript Printer Driver 33 Zapněte stroj. - Objeví se průvodce Přidat nový hardware. Pokud se průvodce Přidat nový hardware neobjeví, vypněte stroj a poté ho znovu zapněte. - Po vypnutí stroje vyčkejte před opětovným zapnutím nejméně 10 sekund; v případě kratšího intervalu nemusí stroj fungovat správně. 44 Vyberte Nainstalovat hardware, který vyberu ze seznamu a poté klikněte na tlačítko [Další]. 55 Pod Hledat ovladač v těchto umístěních zvolte Zahrnout i následující umístění a klikněte na tlačítko [Procházet]. 66 Určete složku na CD, obsahující ovladač tiskárny pro Vámi používaný operační systém a poté klikněte na tlačítko [Otevřít]. - PCL ovladač Develop: složka v Driver\Drivers na CD User Software - PostScript ovladač Develop: složka v Driver\Drivers na CD PostScript Printer Driver 77 Klikněte na tlačítko [Další] a postupujte podle instrukcí na obrazovce. - Pokud se objeví dialogové okno Digitálního podpisu, klikněte na tlačítko [Pokračovat]. 88 Klikněte na tlačítko [Dokončit]. INEO

22 2 Nastavení ovladače tiskárny 99 Po dokončení instalace si ověřte, že se v okně Tiskárny objevila ikona nainstalované tiskárny Vyjměte CD z mechaniky CD-ROM. Instalace ovladače tiskárny je dokončena INEO + 250

23 Nastavení ovladače tiskárny 2 Odinstalace ovladače tiskárny Pokud je potřeba ovladač tiskárny smazat, třeba proto, že potřebujete ovladač tiskárny přeinstalovat, postupujte takto: 11 Ve Windows 98SE/Me/2000/NT 4.0 klikněte na tlačítko [Start], ukažte Nastavení a pak klikněte na Tiskárny. Ve Windows XP/Server 2003 klikněte na tlačítko Start a poté klikněte na Tiskárny a faxy. - Pokud Tiskárny a faxy nejsou v nabídce Start zobrazeny. vyberte v nabídce Start Ovládací panely, poklepejte na Tiskárny a další hardware a pak poklepejte na Tiskárny a faxy. 22 V okně Tiskárny (nebo Tiskárny a faxy u Windows XP/Server 2003) vyberte ikonu tiskárny, kterou chcete odstranit. 33 Na klávesnici počítače stiskněte klávesu [Delete]. 44 Postupujte podle instrukcí na obrazovce. - Po odstranění ovladače tiskárny zmizí ikona smazané tiskárny z okna Tiskárny (Tiskárny a faxy u Windows XP/Server 2003). - U Windows 98SE/Me/NT 4.0 je tím odinstalace dokončena. - U Windows 2000/XPServer 2003 je nutné ještě smazat ovladač z vlastností serveru. 55 Klikněte na nabídku Soubor (v okně Tiskárny/Tiskárny a faxy), tam klikněte na Vlastnosti serveru. 66 Klikněte na záložku Ovladače. 77 Ze seznamu Nainstalované ovladače tiskáren vyberte ovladač, který chcete vymazat a poté klíkněte na tlačítko [Odebrat]. 88 V potvrzovacím dialogovém okně klikněte na tlačítko [Ano]. INEO

24 2 Nastavení ovladače tiskárny 99 Zavřete okna Tiskový server vlastnosti a Tiskárny a faxy Restartujte počítač. Ο Poznámka Ujistěte se, že jste skutečně restartovali počítač INEO + 250

25 Nastavení ovladače tiskárny 2 Macintosh Postup instalace ovladače tiskárny pro Macintosh závisí na verzi Mac OS. Tabulka níže odkazuje na odpovídající postupy instalace ovladače tiskárny na počítač Macintosh. Mac OS Ovladač tiskárny Odkaz na Mac OS X 10.2 a Mac OS X 10.3 Mac OS 9.2 a vyšší PostScript PPD PostScript PPD Instalace ovladače tiskárny na str Pro Mac OS 9.2 na str Ο Poznámka U počítače Macintosh nelze tisknout s použitím rozhraní USB. Ο Poznámka Pro počítače Macintosh je dodáván anglický ovladač. Proto jsou v následujících odstavcích uváděny anglické názvy tlačítek, složek atd. Při instalaci do české verze operačního systému bude většina těchto názvů českých, v následujících odstavcích jsou uvedeny v (závorce). Instalace ovladače tiskárny Pro Mac OS X 11 Zapněte počítač Macintosh. - Ukončete všechny běžící aplikace, které se případně spustily během startu počítače. 22 Vložte do CD-ROM mechaniky v počítači CD s ovladači pro Macintosh. 33 Otevřete na CD-ROM složku OS10_2_x nebo OS_3_x v English\Driver. 44 Vyberte složku podle použité verze Mac OS a zkopírujte soubor ovladače na plochu. 55 Poklepejte na soubor, zkopírovaný na plochu. - Zadejte požadované jméno a heslo administrátora. - Neznáte-li tyto údaje, kontaktujte svého administrátora - Instalaci můžete zrušit tlačítkem [Cancel] (Storno). 66 Klikněte na tlačítko [Continue] (Pokračovat) a postupujte podle instrukcí na obrazovce, dokud se neobjeví dialogové okno Installation (Instalace). INEO

26 2 Nastavení ovladače tiskárny 77 V dialogovém okně Installation klikněte na tlačítko [Continue] (Pokračovat). - Při opakované instalaci ovladače tiskárny se tlačítko [Install] může objevit s označením [Upgrade] (Aktualizovat). Probíhá instalace ovladače tiskárny na počítač Macintosh. Po jejím dokončení se zobrazí zpráva. 88 Klikněte na tlačítko [Close] (Zavřít). Instalace ovladače tiskárny je dokončena. Nyní vyberte tiskárnu INEO + 250

27 Nastavení ovladače tiskárny 2 Výběr tiskárny Pro Mac OS X Stroj lze po připojení k počítači Macintosh použít jako tiskárnu tak, že ho vyberete jako používanou tiskárnu v Printer Center (Centrum tisku) nebo v Printer Setup Utility (nástroj Nastavení tiskárny). 11 Otevřeta Print Center (Centrum tisku) nebo Printer Setup Utility (nástroj Nastavení tiskárny) umístěné v Hard Disk\Applications\Utilities (Pevný disk\aplikace\nástroje). 22 Pokud se objeví dialogové okno Add Printer (Přidat tiskárnu), klikněte na tlačítko [Add] (Přidat). Pokud se objeví seznam tiskáren, klikněte na tlačítko [Add] (Přidat). - Pokud jsou již nastaveny nějaké použitelné tiskárny, dialog Add Printer (Přidat tiskárnu) se neobjeví. 33 Vyberte použitý způsob připojení a název tiskárny. 44 Z rozbalovací nabídky Printer Model (modely tiskáren) vyberte DEVELOP. 55 Vyberte DEVELOP ineo PS(P) a poté klikněte na tlačítko [Add] (Přidat). Zvolená tiskárna je zaregistrována v seznamu tiskáren. Pro Mac OS 9.2 Stroj lze po připojení k počítači Macintosh použít jako tiskárnu tak, že v Chooser (Připojení) vyberete tiskárnu PostScript a určíte odpovídající PPD soubor (soubor popisu tiskárny). 11 Vložte do CD-ROM mechaniky počítače CD s ovladačem tiskárny pro Macintosh. 22 Otevřete na CD složku OS 9_x s cestou English\Driver. 33 Vyberte soubor Generic25C-1_UVxxx.ppd a zkopírujte ho do složky Printer Description File (Popisy tiskáren) v Hard Disk\System Folder\Function Enhancer (Pevný disk\systém\rozšíření). Nyní vyberte tiskárnu. Ovladač tiskárny může použít standardní Macintosh LaserWriter. 44 V menu Apple (symbol jablka) klikněte na Chooser (Připojení). 55 Ověřte si, že AppleTalk je nastaven na Active (aktivní) a poté klikněte na ikonu LaserWriter. INEO

28 2 Nastavení ovladače tiskárny 66 V seznamu Select a PostScript Printer (výběr Postscriptové tiskárny) klikněte na vhodnou tiskárnu pro váš tiskový systém a poté klikněte na tlačítko [Create] (Vytvořit). Objeví se obrazovka pro výběr souboru PPD (popis postscriptové tiskárny).?? Jak postupovat, pokud je už vybraný jiný PPD soubor? Klikněte na tlačítko [Reselect] (Znovu zvolit) a poté na již otevřené obrazovce klikněte na tlačítko [Select PPD] (Vybrat PPD). 77 Vyberte vhodný PPD soubor a poté klikněte na tlačítko [Open] (Otevřít) nebo [Select] (Zvolit). Objeví se obrazovka pro nastavení příslušenství. 88 Vyberte příslušenství, které máte na stroji nainstalované. 99 Klikněte na tlačítko [OK]. Opět se objeví okno Chooser (Připojení) Zavřete okno Chooser (Připojení) INEO + 250

29 Nastavení ovladače tiskárny 2 Odinstalace ovladače tiskárny Pokud je potřeba ovladač tiskárny smazat, třeba proto, že potřebujete ovladač tiskárny přeinstalovat, postupujte takto: Ο Poznámka Ukončete všechny běžící aplikace, které mohly být spuštěny během startu počítače. Pro Mac OS X 11 Otevřete Print Center (Centrum tisku) nebo Printer Setup Utility (nástroj nastavení tiskárny), umístěné v Hard Disk\Applications\.Utilities (Pevný disk\aplikace\nástroje). 22 Vyberte název tiskárny, kterou chcete smazat a klikněte na tlačítko [Delete] (Smazat). Vybraná tiskárna se odstraní. 33 Zavřete seznam tiskáren. 44 Soubor - DEVELOP +250.gz který je umístěný v Hard Disc\Library\Printers\PPDs\Contents\Resources\ en.lproj, přetáhněte na ikonu koše Trash. 55 Smažte nepotřebné soubory z Library\Printers. 66 U Mac OS 10.3 přetáhněte na ikonu koše Trash následující soubory, umístěné v Library\Printers: - DEVELOP U Mac OS 10.2 přetáhněte do koše soubor ***+250, umístěný v Library\Printers\DEVELOP\filter, a následující soubory, umístěné v Library\Printers\DEVELOP\PDEs - DEVELOP+250 Finishing.plugin - DEVELOP+250 ImageLayout.plugin - DEVELOP+250 Security.plugin - DEVELOP+250 Setup.plugin INEO

30 2 Nastavení ovladače tiskárny 77 U Mac OS 10.2 přetáhněte na ikonu koše Trash následující soubory, umístěné v Library\Printer\PPD Plugins: - DEVELOP+250 Finishing.plugin - DEVELOP+250 ImageLayout.plugin - DEVELOP+250 Security.plugin - DEVELOP+250 Setup.plugin Otevřete složku /usr tak, že zadáte /usr do Move to\move to folder (Přesunout do \ Přesunout do složky) a složku ***+250. umístěnou v liberec\cups\filter, přetáhněte do ikony koše Trash. 88 Restartujte počítač Macintosh. Odinstalace je tím dokončena. Pro Mac OS Přetáhněte do ikony koše Trash soubor DEVELOP+250UVxxx.ppd, umístěný v Hard Disk\System Folder\Extensions\Printer Descriptions (Pevný disk\systém\rozšíření\popisy tiskáren). Odpovídající soubory ovladače tiskárny se smažou. 22 Restartujte počítač Macintosh. Odinstalace je tím dokončena INEO + 250

31 Nastavení ovladače tiskárny Tiskové operace Windows Tisk je možný, pokud je nainstalován ovladač tiskárny a je provedeno nastavení parametrů sítě. Tiskové úlohy vytváří aplikační software. Tisková operace 11 Otevřete v aplikaci datový soubor, klikněte na Soubor a poté na Tisk. 22 Zkontrolujte, jestli je v rozbalovacím seznamu Název tiskárny nebo Vybrat tiskárnu správný název tiskárny. - Pokud není požadovaná tiskárny vybrána, klikněte na název právě vybrané tiskárny a vyberte správnou tiskárnu. - Dialogové okno tisku se liší v závislosti na aplikaci. 33 Určete rozsah stran a počet tištěných kopií. 44 Potřebná nastavení ovladače tiskárny můžete změnit po kliknutí na tlačítko [Vlastnosti] nebo [Podrobnosti]. - Po kliknutí na tlačítko Vlastnosti nebo Podrobnosti se objeví dialogové okno ovladače tiskárny, kde můžete nastavit vlastnosti tisku. Podrobnosti najdete v on-line nápovědě každého ovladače. - Pokud nejsou změněná nastavení v dialogovém okně tisku uložena, po ukončení aplikace se obnoví původní nastavení. 55 Klikněte na tlačítko [OK]. Na stroji se rozbliká indikátor Data. INEO

32 2 Nastavení ovladače tiskárny Zkouška tisku Tisk je možný, pokud je nainstalován ovladač tiskárny a je provedeno nastavení parametrů sítě. Tiskem standardní zkušební stránky Windows můžete ověřit správnost vytvořeného připojení. Vytiskněte zkušební stránku z dialogového okna Vlastnosti ovladače tiskárny. 11 Ve Windows 98SE/Me/2000/NT 4.0 kliknětě na tlačítko [Start], ukažte na Nastavení a pak klikněte na Tiskárny. Ve Windows XP/Server 2003 klikněte na tlačítko [Start], poté klikněte na Tiskárny a faxy. 22 Pravým tlačítkem klikněte na ikonu nainstalované tiskárny a klikněte na Vlastnosti. 33 Klikněte na záložku Obecné a klikněte na tlačítko Vytisknout zkušební stránku nebo Zkušební stránka. Vytiskne se zkušební stránka a objeví se potvrzovací dialogové okno. 44 Zkontrolujte výtisk a klikněte na tlačítko [Ano] nebo [OK]. Ο Poznámka Pokud se zkušební stránka nevytiskne správně, zkontrolujte, zda se ovladač tiskárny nainstaloval správně a zda jsou správně nastaveny parametry síťového připojení. Macintosh Tisk je možný, pokud je nainstalován ovladač tiskárny a je provedeno nastavení parametrů sítě. Tiskové úlohy vytváří aplikační software. Tisková operace 11 Otevřete v aplikaci datový soubor, klikněte na Soubor a poté na Tisk. 22 Zkontrolujte, jestli je v rozbalovacím seznamu Tiskárna správný název tiskárny. 33 Určete rozsah stran a počet tištěných kopií. Klikněte na tlačítko [Tisk]. Na stroji se rozbliká indikátor Data INEO + 250

33 Nastavení ovladače tiskárny Nastavení tisku v síti Přehled síťových funkcí Síťové funkce Pokud tento stroj připojíte přes Ethernet port do sítě, lze tento tiskový systém použít jako síťovou tiskárnu. Tento tiskový systém podporuje standardy Etnernet 10Base-T a 100Base-TX. Na tomto Ethernet rozhraní jsou podporovány protokoly TCP/IP (LDP/LPR, IPP, SMB), NetBEUI (SMB), IPX/SPX (Netvare) a AppleTalk (EtherTalk). Ο Poznámka Při nastavování sítě je potřebné heslo administrátora pro vstup do režimu Administrátora. Zeptejte se na administrátorské heslo administrátora tohoto stroje. INEO

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

OpenOffice.org 1.0.1 CZ

OpenOffice.org 1.0.1 CZ OpenOffice.org 1.0.1 CZ Průvodce instalací Prosinec 2002, Revize E Obsah 1. Průvodce systémem OpenOffice.org CZ 7 Ikony v dokumentaci 7 2. Instalace OpenOffice.org CZ 9 Typy instalace 9 Obecné rady při

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah POPIS PRODUKTU...4 OBSAH DODÁVKY...4 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY...4 ÚVOD...5 VLASTNOSTI...6 POPIS HARDWARU...7 Připojení...7 LED indikátory...8 INSTALACE...9 NEŽ

Více

Certifikační autorita PostSignum. Instalace a použití aplikací Klíčník

Certifikační autorita PostSignum. Instalace a použití aplikací Klíčník Uživatelská dokumentace - verze 2.0.0 Certifikační autorita PostSignum Instalace a použití aplikací Klíčník Uživatelská dokumentace - verze 2.0.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225

Více

My Book. World Edition. Uživatelská příručka. Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami

My Book. World Edition. Uživatelská příručka. Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami My Book World Edition Uživatelská příručka Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami Obsah 1 Úvod....................................... 1 My Book World Edition v síti

Více

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01 Supernova v11.0 (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009 042UGUGPB01 Copyright 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Více

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Regulační model: D08S Regulační typ: D08S001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S

Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S Vážený zákazníku, vítáme Vás v síti T-Mobile. Velmi si vážíme Vaší volby využívat službu Hlasová linka Premium a věříme, že s veškerými našimi službami

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN DX600 Web konfigurátor Nastavení telefonu pomocí počítače Web konfigurátor Nastavení telefonu pomocí počítače Web konfigurátor je webovým rozhraním

Více

T-Mobile PC Telefon Návod k použití

T-Mobile PC Telefon Návod k použití T-Mobile PC Telefon Návod k použití 1 Obsah 1. Úvod...3 2. Instalace a nastavení...4 2.1 Příprava...4 2.2 Spuštění aplikace T-Mobile PC Telefon...5 2.3 Konfigurace aplikace T-Mobile PC Telefon...5 2.4

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

Software602 Form Filler

Software602 Form Filler Software602 Form Filler Verze 4 Průvodce instalací, instalací s parametry a spuštěním s parametry Vytvořeno dne: 1.9.2009 Aktualizováno: 31.1.2012 Verze: 4 2012 Software602, a.s. Obsah 1. Průvodce instalací

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Uživatelská příručka Synology NAS

Uživatelská příručka Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 8 Přihlášení do systému

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

4. Neoprávněné úpravy tohoto zařízení mohou vést k jeho poškození nebo vzniku požáru.

4. Neoprávněné úpravy tohoto zařízení mohou vést k jeho poškození nebo vzniku požáru. Obsah Úvod... 4 Důležité upozornění... 5 1. Představení... 6 1.1. Charakteristika... 6 1.2. Specifikace... 7 1.3. Minimální požadavky na systém... 7 2. Rozhraní zařízení... 8 2.1. Čelní pohled... 8 2.2.

Více

Navigátor 10 Manuál. 2010... MapFactor s.r.o.

Navigátor 10 Manuál. 2010... MapFactor s.r.o. Navigátor 10 Manuál I Navigator 10 Obsah 0 Část I Úvod 4 Část II Instalace Pocket Navigátoru 6 1 Přehled... 6 Instalace aplikace... Pocket Navigátor 6 Instalace map... 11 Část III Instalace PC Navigátoru

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Systém řízení přístupu

Systém řízení přístupu Systém řízení přístupu (Fingerprint Access Control systém) Ver: 3.5.0.17 Strana 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Požadavky na hardware... 4 1.2 Upřesnění pojmů... 4 2. Instalace a odinstalace programu... 5 2.1

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20141024 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 7 Přihlášení do systému

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Číslo publikace spse01424 103 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více