Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 Název podkapitoly 5 Děkuji Miloslavu Doubravovi z firmy Hewlett-Packard za zapůjčení výkonných pracovních stanic COMPAQ EVO a další počítačové techniky.

7 Obsah 7 Obsah Úvod Windows Server Komu je tato kniha určena především? Související publikace Instalace Hardwarové požadavky Instalace na nový systém Spuštění instalace z CD-ROM Vytvoření oddílu pro instalaci operačního systému Odstranění oddílu Naformátování vytvořeného oddílu Po ukončení kopírování instalační program nejprve načte konfiguraci uloženou v souboru HIVESYS.INF Inicializace zařízení...44 Místní nastavení Jméno a organizace Způsoby licencování Název počítače a heslo správce Datum a čas Konfigurace síťových parametrů Zařazení do pracovní skupiny nebo domény Kopírování souborů a instalace systémových komponent Konec instalace První spuštění serveru po instalaci Místo zabrané instalací operačního systému Aktivace Windows Serveru Aktivace přes Internet Aktivace po telefonu... 69

8 8 Obsah 1.4 Shutdown Event Tracker Plánovaný restart serveru Neplánovaný restart serveru Vyvolaný neplánovaný restart nebo vypnutí serveru Nevyvolaný neplánovaný restart nebo vypnutí serveru Vazba Shutdown Event Tracker na protokol událostí Inovace Windows Oprava poškozené instalace pomocí Recovery Console Automatická instalace Windows Serveru Parametry automatické instalace [Data] [Unattended] [GUIUnattended] [UserData] [Display] [LicenseFilePrintData] [RegionalSettings] [Identification] [Networking] [NetAdapters] [parametry.netcard1] [NetClients] [NetServices] [parametry.ms_server] [NetProtocols] [parametry.tcpip] [parametry.tcpip.netcard1] [NetOptionalComponents] [InternetServer] [SNMP] [Components] [GuiRunOnce] Použití parametrů pro automatickou instalaci Příklad souboru WINNT.SIF pro konkrétní instalaci serveru Průvodce konfigurací serveru

9 Obsah 9 2. Control Panel Okno Control Panel Add Hardware (Přidat hardware) Průvodce přidáním hardware Zařízení s nedostupným ovladačem Vyhledání odpovídajícího ovladače Ruční volba vhodného ovladače Nové zařízení nebylo nalezeno Řešení potíží s hardware a ruční instalace zařízení nepodporujících Plug and Play Řešení problémů s hardware Instalace ovladačů zařízení nepodporujících Plug and Play Add or Remove Programs (Přidat nebo odebrat programy) Change or Remove Programs Add New Programs Add/Remove Windows Components Display (Zobrazení) Themes (Motivy) Desktop (Plocha) Screen Saver Appearance (Vzhled) Settings (Nastavení) Advanced General Advanced Adapter Advanced Monitor Advanced Troubleshooting Advanced Color Management Folder Options (Možnosti složky) General (Obecné) Click items as follows (Klepnutí a poklepání) View (Zobrazení)

10 10 Obsah 2.5 Fonts (Písma) Instalace nového písma Ukázka písma Typy písma Keyboard (Klávesnice) Speed Hardware Mouse (Myš) Buttons (Tlačítka) Pointers (Ukazatele) Pointer Options (Možnosti ukazatele) Hardware Network Connections (Síťová připojení) Advanced (Upřesnit) Network Identification... (Identifikace v síti...) Změna názvu počítače Změna členství v doméně Vyjmutí serveru z domény a zařazení do pracovní skupiny Bridge Connections (Přemostit připojení) Odstranění přemostění Advanced Settings... (Upřesnit nastavení...) Optional Networking Components... (Volitelné síťové součásti...) Local Area Connection (Připojení k místní síti) Stav připojení k místní síti Záložka Support (Podpora) Obnovení připojení k místní síti Vlastnosti připojení k místní síti Instalace síťových komponent Přidání klienta sítě Přidání síťové služby Přidání síťového protokolu Odebrání komponenty

11 Obsah 11 Vlastnosti komponent Vlastnosti služby File and Printer Sharing for Microsoft Networks Vlastnosti protokolu Internet Protocol (TCP/IP) Alternativní konfigurace protokolu IP IP Settings (Nastavení protokolu IP) DNS WINS Options (Možnosti) Tiles (Vedle sebe) Icons (Ikony) List (Seznam) Details (Podrobnosti) Power Options (Možnosti napájení) Konfigurace UPS Regional and Language Options (Místní a jazykové nastavení) Languages (Jazyky) Advanced (Upřesnit) Scheduled Tasks (Naplánované úlohy) Advanced (Upřesnit) Vytvoření plánovaného úkolu pomocí průvodce Vytvoření plánovaného úkolu z nabídky System (Systém) General (Obecné) Computer Name (Název počítače) Hardware Add Hardware Wizard (Průvodce přidáním hardwaru) Device Manager Advanced (Upřesnit) Performance (Výkon) User Profiles (Profily uživatelů) Change Type (Změnit typ) Delete (Odstranit)

12 12 Obsah Copy To (Kopírovat) Cestovní profil v doméně Startup and Recovery (Spuštění a zotavení systému) Podmínky pro správnou funkci parametrů zotavení Environment Variables (Proměnné prostředí) Vytvoření nové proměnné Úprava existující proměnné Odstranění proměnné Error Reporting (Zasílání zpráv o chybách) Automatic Updates (Automatické aktualizace) Remote (Vzdálený přístup) Vzdálená pomoc v praxi Vzdálená plocha v praxi Printers Popisované způsoby konfigurace tiskáren Instalace místní tiskárny připojené na port LPT1 serveru Detekce a instalace tiskárny s podporou Plug and Play Tisk zkušební stránky Dokončení automatické instalace tiskárny Sdílení tiskárny, publikování tiskárny v Active Directory Ruční konfigurace tiskárny nepodporující Plug and Play nebo instalace offline Výběr portu Výběr ovladače Název tiskárny Sdílení tiskárny Umístění a komentář Tisk zkušební stránky Dokončení instalace Tiskárna v Active Directory Parametry tiskárny Příkazy nabídky pro konfiguraci tiskárny Open (Otevřít) Document (Dokument)

13 Obsah 13 Set as Default Printer (Nastavit jako výchozí tiskárnu) Printing Preferences... (Předvolby tisku...) Pause Printing (Pozastavit tisk) Cancel All Documents (Zrušit tisk všech dokumentů) Sharing... (Sdílení...) Use Printer Offline (Používat tiskárnu offline) Create Shortcut (Vytvořit zástupce) Delete (Odstranit) Rename (Přejmenovat) Properties (Vlastnosti) General (Obecné) Sharing (Sdílení) Ports (Porty) Advanced (Upřesnit) Security (Zabezpečení) Device Settings (Nastavení zařízení) Parametry tiskového serveru Drivers (Ovladače) Přidání ovladače Tiskárny v registru Windows a v systémové složce Zablokování možnosti připojení sdílené tiskárny běžným uživatelem Odebrání ovladače tiskárny Reinstalace (aktualizace) ovladače Advanced (Upřesnit) Instalace tiskárny připojené k počítačové síti Konfigurace vzdáleného portu pomocí protokolu TCP/IP Instalace tiskárny sdílené jiným síťovým serverem Vyhledání tiskárny v Active Directory Vyhledání tiskárny podle názvu, umístění nebo modelu Vyhledání tiskárny podle funkcí Přímé připojení ke sdílené tiskárně Dokončení připojení ke sdílené tiskárně

14 14 Obsah 4. Task Manager Spuštění aplikace Task Manager Okno aplikace Task Manager Ikonka na hlavním panelu Applications (Aplikace) Status (Stav) End Program (Ukončit úlohu) Switch To (Přepnout) New Task... (Nová úloha...) Windows (Okna) Processes (Procesy) End Process (Ukončit proces) a End Process Tree (Ukončit strom procesu) Nastavit prioritu a afinitu Option (Možnosti) Show 16-bit tasks (Zobrazit 16bitové úlohy) Performance (Výkon) Totals (Celkem) Physical Memory (Fyzická paměť) Commit Charge (Využití paměti) Kernel Memory (Paměť jádra) View (Zobrazit) CPU History (Historie využití CPU) View (Zobrazit) Show Kernel Times (Zobrazit časy jádra) Networking (Sítě) Users (Uživatelé) Command Prompt Okno Command Prompt (Příkazový řádek) Spuštění příkazového řádku Základní vzhled okna

15 Obsah 15 Options (Možnosti) Font (Písmo) Layout (Rozvržení) Colors (Barvy) Příkazy Windows Server Spouštění 16bitových aplikací Nastavení systémového prostředí pro 16bitové aplikace MS-DOS AUTOEXEC.NT CONFIG.NT Upravené soubory AUTOEXEC a CONFIG Přímý přístup aplikace MS-DOS k hardwaru Shrnutí základních operací v okně Command Prompt Okno, celá obrazovka Myš Uzavření okna Vlastnosti okna Kopírování a vkládání textu Historie Označení obsahu okna Změna aktuální složky Vyhledání řetězce v rámci okna Command Prompt Microsoft Management Console Vytvoření vlastní konzoly správy Otevření prázdné konzoly Přidání modulu Snap-in Výběr počítače Struktura konzoly Přejmenování složek Nastavení možností konzoly

16 16 Obsah Uložení nastavení konzoly Možnosti uživatelské konzoly Zobrazení více oken Různá zobrazení položek konzoly Extensions Services Snap-in Services Funkce vybraných služeb operačního systému Alerter (Výstrahy) Automatic Updates (Automatické aktualizace) Computer Browser (Prohledávání počítačů) DHCP Client (Klient DHCP) DNS Client (Klient DNS) Event Log (Protokol událostí) Logical Disk Manager (Správce logických disků) Logical Disk Manager Administrative Service (Služba správy pro správce logických disků) Messenger (Kurýrní služba) Net Logon (Přihlašování k síti) Network Connections (Síťová připojení) Plug and Play (Plug and Play) Print Spooler (Zařazování tisku) Remote Procedure Call (RPC) (Vzdálené volání procedur (RPC)) Remote Registry Service (Vzdálený registr) Secondary Logon (Sekundární přihlašování) Security Accounts Manager (Správce zabezpečení účtů) Server (Server) System Event Notification (Oznamování systémových událostí) Task Scheduler (Plánovač úloh) Terminal Services (Terminálová služba) Uninterruptible Power Supply (Nepřerušitelný zdroj napájení (UPS)) Windows Time (Systémový čas) Workstation (Pracovní stanice)

17 Obsah Příkazy pro ovládání služeb Start (Spustit) Stop (Zastavit) Pause (Pozastavit) Resume (Pokračovat) Restart (Restartovat) Properties (Vlastnosti) Nastavení parametrů služby General (Obecné) Log On (Přihlášení) Recovery (Zotavení) Dependencies (Závislosti) Event Viewer Obsah okna aplikace Event Viewer Zobrazované údaje v okně Event Viewer Type (Typ) Date (Datum) Time (Čas) Source (Zdroj) Category (Kategorie) Event (Událost) User (Uživatel) Computer (Počítač) Význam jednotlivých typů zaznamenávaných událostí Action (Akce) Open Log File (Otevřít soubor protokolu) Delete (Odstranit) Save Log File As... (Uložit soubor protokolu jako...) New Log View (Nové zobrazení protokolu)

18 18 * Obsah Clear All Events (Smazat všechny události) Rename (Přejmenovat) Refresh (Obnovit) Export List... (Exportovat seznam...) Properties (Vlastnosti) View (Zobrazit) Add/Remove Columns... (Přidat či odebrat sloupce...) All Records (Všechny záznamy) Filter... (Filtr...) Newest First (Nejdříve nejnovější) Oldest First (Nejdříve nejstarší) Find... (Najít...) Customize... (Vlastní nastavení...) Event Properties (Událost vlastnosti) Uzavření aplikace Event Viewer Device Manager, System Information Device Manager Vlastnosti zařízení General (Obecné) Driver (Ovladač) Resources (Prostředky) Zařízení s problémy Devices by connection (Zařízení podle připojení) Resources by type (Prostředky podle typu) Resources by connection (Prostředky podle připojení) Show hidden devices (Zobrazit skrytá zařízení) System Information (Systémové informace) Zobrazení informace z konkrétní oblasti Vyhledávání informací Historie systému

19 Obsah 19 Připojení ke vzdálenému počítači Diagnostické nástroje Net Diagnostics (Diagnostika sítě) File Signature Verification Utility (Nástroj pro ověření podpisu souboru) Registry Editor Struktura registru Předdefinované klíče registru (hives úly) Práce s registrem Spuštění Registry Editoru Ruční přidání klíče a hodnoty registru Přidání a změna hodnoty Přidání a modifikace hodnot pomocí registračního souboru (REG) Načtení a uvolnění registru Otevření registru jiného počítače Odstranění klíče nebo hodnoty Nastavení přístupových oprávnění ke klíči registru Další užitečné operace s registrem Správa objektů v Active Directory Konzola Active Directory Instalace modulů správy Snap-in na member servery a pracovní stanice Organizační útvar (Organizational Unit) Vytvoření organizační jednotky Vlastnosti organizační jednotky (kontejneru) General (Obecné) Managed by (Spravováno) Změna ve výběru objektů pomocí okna Select User or Contact Vyhledání objektu v Active Directory Group Policy (Zásady skupiny) Delegace oprávnění pro správu organizačního útvaru

20 20 Obsah 11.3 Uživatel (User) Vytvoření uživatele Vlastnosti uživatele Důležité parametry objektu User General (Obecné) Address (Adresa) Account (Účet) Profile (Profil) Telephones (Telefony) Organization (Organizace) Member Of (Je členem) Dial-in (Telefonické připojení) Environment (Prostředí) Session (Relace) Remote Control (Vzdálené řízení) Terminal Services Profile (Profil terminálových služeb) Současné nastavení parametrů většímu počtu objektů Místní nabídka User (Uživatel) Copy... (Kopírovat...) Add members to a group... (Přidat člena do skupiny...) Disable Account, Enable Account (Zakázat účet, Povolit účet) Reset Password... (Obnovit heslo) Move... (Přesunout...) Send mail (Odeslat poštu) Delete (Odstranit) Rename (Přejmenovat) Skupina (Group) Skupiny Windows 2000/2003 z pohledu rozsahu Domain Local Global Universal

Úvod 27 O autorech 31

Úvod 27 O autorech 31 Stručný obsah Úvod 27 O autorech 31 Část I: Instalace a spuštění 1. Co je nového v operačním systému Windows Vista 35 2. Instalace a konfigurace Windows Vista 49 3. Přizpůsobení systému Windows Vista 99

Více

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Regulační model: D08S Regulační typ: D08S001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS

Více

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah POPIS PRODUKTU...4 OBSAH DODÁVKY...4 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY...4 ÚVOD...5 VLASTNOSTI...6 POPIS HARDWARU...7 Připojení...7 LED indikátory...8 INSTALACE...9 NEŽ

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

Správa dat a skupin dostupnosti databáze

Správa dat a skupin dostupnosti databáze KAPITOLA 9 Správa dat a skupin dostupnosti databáze Procházení úložiště informací................................ 311 Vytváření a správa skupin dostupnosti databáze................. 320 Indexování obsahu........................................

Více

My Book. World Edition. Uživatelská příručka. Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami

My Book. World Edition. Uživatelská příručka. Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami My Book World Edition Uživatelská příručka Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami Obsah 1 Úvod....................................... 1 My Book World Edition v síti

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR

Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR 1 Obsah A. Upozornění... 3 1. Kontrola po otevření krytu... 3 2. Připojení... 4 B. Základní operace... 6 1. Přidání IP kamery

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20141024 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 7 Přihlášení do systému

Více

Aplikace databázového zpracování

Aplikace databázového zpracování Aplikace databázového zpracování KAPITOLA 7 Témata kapitoly Principy a nastavení webového databázového zpracování Základní koncepce jazyka XML (Extensible Markup Language) V této kapitole představíme témata,

Více

Uživatelská příručka Synology NAS

Uživatelská příručka Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 8 Přihlášení do systému

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

Část první: Tipy a triky pro práci se systémem 17

Část první: Tipy a triky pro práci se systémem 17 Obsah Část první: Tipy a triky pro práci se systémem 17 Efektivní práce s příkazovou řádkou 17 1. Vyhledávání správných programů k danému účelu 17 2. Základní informace o programu 17 3. Vyhledání cesty

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA PŘEHLED Kamera VIVOTEK PZ7121 (PoE) / PZ7122 (WLAN) je profesion{lní IP kamera vybaven{ desetin{sobným zoomem a funkcí ot{čení a nakl{pění. Kamera je určena pro vnitřní

Více

OBSAH. 3 Začínáme pracovat s operačním systémem Linux...15

OBSAH. 3 Začínáme pracovat s operačním systémem Linux...15 Obsah vii OBSAH LINUX PŘÍRUČKA UŽIVATELE 1 Úvod...3 1.1 Kdo by si měl přečíst tuto knihu...3 1.1.1 Co byste měli uělat, než začnete tuto knihu číst...3 1.2 Kdy se můžete čtení této knihy vyhnout...4 1.3

Více

Poznejte svůj notebook

Poznejte svůj notebook Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Poznejte svůj notebook Učební text pro předmět U086 Ing. Hana Hurtíková Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze Hana

Více

1 SIBELIUS 7 FIRST Program Sibelius First slouží k práci s partiturou. Umožňuje vytvoření partitury, její editaci, transpozici, vytváření rozličných hudebních značek pro výraz, techniku přednesu, akordové

Více

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

WorkCentre Pro 32/40 Barevná reprodukce Podrobná specifikace

WorkCentre Pro 32/40 Barevná reprodukce Podrobná specifikace Podrobná specifikace WorkCentre Pro 32 Colour WorkCentre Pro 32 Colour pokročilé multifunkční systémy WorkCentre Pro 40 Colour vyobrazený s doplňkovým příslušenstvím zastoupeným vysokokapacitním podavačem

Více

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN DX600 Web konfigurátor Nastavení telefonu pomocí počítače Web konfigurátor Nastavení telefonu pomocí počítače Web konfigurátor je webovým rozhraním

Více

ERserver. iseries. Začínáme s odstraňováním problémů

ERserver. iseries. Začínáme s odstraňováním problémů ERserver iseries Začínáme s odstraňováním problémů ERserver iseries Začínáme s odstraňováním problémů Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2002. Všechna práva vyhrazena. Obsah Část

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Číslo publikace spse01424 103 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

T-Mobile PC Telefon Návod k použití

T-Mobile PC Telefon Návod k použití T-Mobile PC Telefon Návod k použití 1 Obsah 1. Úvod...3 2. Instalace a nastavení...4 2.1 Příprava...4 2.2 Spuštění aplikace T-Mobile PC Telefon...5 2.3 Konfigurace aplikace T-Mobile PC Telefon...5 2.4

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více