Bezdrátový adaptér tiskárny HP bt500 Bluetooth USB 2.0. Uživatelská příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezdrátový adaptér tiskárny HP bt500 Bluetooth USB 2.0. Uživatelská příručka"

Transkript

1 Bezdrátový adaptér tiskárny HP bt500 Bluetooth USB 2.0 Uživatelská příručka

2 Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Kopírování, úpravy a překlad tohoto dokumentu je bez předchozího písemného povolení zakázán, kromě výjimek povolených v zákoně o autorských právech. Adobe a logo aplikace Acrobat jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech amerických a v dalších zemích. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka, kterou společnost Hewlett-Packard používá v souladu s licencí. Windows, Windows NT, Windows ME, Windows XP a Windows 2000 jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických. Intel a Pentium jsou registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation. Číslo publikace: Q Licencovaný software Copyright , Broadcom Corporation Prohlášení Veškeré záruky na produkty společnosti Hewlett-Packard jsou popsány ve výslovných prohlášeních o záruce dodávaných s příslušnými produkty a službami. Žádné informace uvedené v tomto dokumentu nelze považovat za poskytování jakýchkoli dalších záruk. Společnost Hewlett- Packard nenese odpovědnost za technické nebo textové chyby či opomenutí obsažené v tomto dokumentu. Společnost Hewlett-Packard nenese odpovědnost za jakékoli náhodné či následné poškození vzniklé v souvislosti s instalací, výkonem nebo používáním tohoto dokumentu a programových materiálů v něm popsaných. Poznámka Právní předpisy lze nalézt v oddílu Technické informace v této uživatelské příručce.

3 Obsah 1 Použití zařízení HP Bluetooth Adapter pro tisk Seznámení s technologií Bluetooth...7 Instalace a nastavení...7 Instalace zařízení HP Bluetooth Adapter...7 Chování diody LED...8 Režimy přístupu zařízení HP Bluetooth Adapter...8 Režim přístupu...8 Úroveň zabezpečení...9 Tisk ze zařízení Bluetooth...9 Obecný tisk...9 Telefon s fotoaparátem...10 Digitální diář (PDA)...10 Fotoaparát...10 Počítač Použití zařízení HP Bluetooth Adapter s počítačem Instalace a konfigurace softwaru...13 Obecné informace o prostředí Bluetooth v systému Windows...14 Ikona Bluetooth na hlavním panelu...15 Přístup ke složce My Bluetooth Places (Místa Bluetooth)...15 Ikony Bluetooth...15 Ikony oznamovací oblasti...16 Ikony zařízení...16 Ikony služeb...16 Základní operace...18 Spuštění nebo zastavení zařízení Bluetooth...18 Vytvoření připojení...18 Vytvoření připojení pomocí ikony Bluetooth na hlavním panelu...18 Vytvoření připojení pomocí průvodce nastavením zařízení Bluetooth...18 Vytvoření připojení ze složky My Bluetooth Places (Místa Bluetooth)...19 Hledání zařízení Bluetooth...19 Hledání služby...20 Stav připojení Bluetooth...21 Odeslání do zařízení Bluetooth...21 Konfigurace připojení Bluetooth

4 Přístup k panelu konfigurace prostředí Bluetooth...23 Rozdíl mezi službami a aplikacemi Bluetooth...23 Výměnná složka Bluetooth...23 Obecná nastavení konfigurace...23 Aplikace Bluetooth...24 Přístup ke konfiguraci aplikace...24 Zpracování obrázků Bluetooth...24 Zařízení standardu HID...26 Tiskárna...26 Zvuková brána...27 Sluchátka s mikrofonem...28 Synchronizace PIM...29 Fax...30 Přenos souborů...31 Přenos položek PIM...32 Telefonické připojení k síti...33 Přístup k síti...34 Sériový port Bluetooth...34 Služby Bluetooth...35 Přístup ke konfiguraci služeb...35 Běžné nastavení konfigurace...36 Upozornění...36 Zvuková brána...37 Přenos obrázků Bluetooth...38 Sériový port Bluetooth...38 Služba telefonického připojení k síti...39 Faxová služba...39 Služba přenosu souborů...40 Služba sluchátek s mikrofonem...41 Přístup k síti...42 Přenos položek PIM...43 Synchronizace PIM...45 Nastavení hardwaru...46 Advanced Settings (Upřesnit nastavení)...47 Nastavení zpřístupnění...47 Umožnění dalším zařízením zjistit tento počítač...47 Řízení typů zařízení, která mají povoleno připojení k počítači...47 Volba souboru zvukového upozornění...48 Omezení přístupu k počítači na specifická vzdálená zařízení...48 Nastavení zjišťování...48 Pravidelné hledání zařízení...48 Určení zařízení, která budou oznámena...49 Zjištění specifických zařízení...49 Odebrání zařízení se seznamu zjišťovaných zařízení...49 Dočasné zrušení zjišťování specifických zařízení...49 Zabezpečení Bezdrátový adaptér tiskárny HP bt500 Bluetooth USB 2.0

5 Obsah Ověřování...50 Autorizace...50 Identita zařízení Bluetooth...51 Šifrování...51 Klíč připojení...51 Párování zařízení...51 Hlavní klíč...52 Zabezpečené připojení...52 Dialogové okno požadavku na zabezpečení Řešení problémů Řešení problémů s tiskem...53 Řešení problémů s počítači Technické informace Technické specifikace...57 Prohlášení o omezené záruce...58 Péče o zákazníky...58 Program pro kontrolu ochrany životního prostředí...58 Plasty...59 Bezpečnostní listy materiálu...59 Program recyklace hardwaru...59 Likvidace vyřazeného vybavení uživateli v domácnostech v Evropské unii...60 Zákonná upozornění...60 Registrační identifikační číslo modelu...61 Prohlášení FCC...61 Oznámení uživatelům v Koreji...61 Prohlášení o shodě s požadavky VCCI (Třída B) pro uživatele v Japonsku...62 Prohlášení o hlukových emisích pro Německo...62 Prohlášení o předpisech pro bezdrátové sítě...62 Vystavení vysokofrekvenčnímu záření...62 Právní předpisy pro Evropskou unii...62 Notice to users in Brazil...63 Oznámení uživatelům v Kanadě...63 Oznámení uživatelům v Argentině...63 Oznámení uživatelům v Indonésii...63 Oznámení uživatelům v Mexiku...63 Oznámení uživatelům v Koreji...63 Oznámení uživatelům v Pákistánu...64 Tchaj-wanské upozornění DGT...64 Oznámení uživatelům na Tchaj-wanu...64 Oznámení uživatelům v Rusku...65 Oznámení uživatelům v Jižní Africe...65 Prohlášení o shodě (Evropský hospodářský prostor)...66 Rejstřík

6 6 Bezdrátový adaptér tiskárny HP bt500 Bluetooth USB 2.0

7 1 Použití zařízení HP Bluetooth Adapter pro tisk Bezdrátový adaptér tiskárny HP Bluetooth Adapter umožňuje pomocí bezdrátové technologie Bluetooth tisk bez použití kabelu. Obecně představuje bezdrátová technologie Bluetooth technologii s krátkým dosahem, která umožňuje propojení zařízení bez nutnosti použití kabelu. Pomocí zařízení HP Bluetooth Adapter můžete z telefonu s fotoaparátem, digitálního diáře, digitálního fotoaparátu nebo počítače tisknout na tiskárnách a multifunkčních zařízeních Hewlett-Packard. Poznámka V dokumentaci k vaší tiskárně ověřte, pomocí jakých zařízení na ní můžete tisknout. Tip Na webu najdete důležité informace o adaptéru Bluetooth. Seznámení s technologií Bluetooth Následující pojmy vám pomohou při využití zařízení HP Bluetooth Adapter s příslušnou tiskárnou. Odesílající zařízení (fotoaparát, digitální diář, počítač atd.) odešle signál, v okolí zjistí zařízení Bluetooth pro tisk a zobrazí názvy zařízení Bluetooth. Poté je možné snadno zahájit tisk nebo odeslat informace do tiskárny s daným názvem. Tip U většiny zařízení lze tisknout s výchozími nastaveními bez provádění změn. Zařízení Bluetooth je však možné nastavit jako viditelné nebo neviditelné a lze pro něj určit nastavení zabezpečení. Pokud při tisku na danou tiskárnu nastanou potíže, získáte informace v části Režimy přístupu zařízení HP Bluetooth Adapter. Název zařízení Bluetooth Pokud odesílající zařízení zjistí přítomnost tiskárny, zobrazí její název zařízení Bluetooth. Výchozí název zařízení Bluetooth pro danou tiskárnu lze nalézt a změnit v příslušné nabídce ovládacího panelu Bluetooth. Instalace a nastavení Při instalaci a nastavení zařízení HP Bluetooth Adapter dodržujte tyto pokyny. Podrobnější pokyny k nastavení najdete v uživatelské příručce dané tiskárny. Instalace zařízení HP Bluetooth Adapter 1. Na tiskárně nebo multifunkčním zařízení najděte port USB. Bývá umístěn v přední části a má podobný tvar jako port USB v počítači. Na tiskárně může mít také název port fotoaparátu nebo Pictbridge. Použití zařízení HP Bluetooth Adapter pro tisk 7

8 Kapitola 1 2. Sejměte kryt zařízení HP Bluetooth Adapter a vložte je do portu. Chování diody LED Dioda LED v zařízení HP Bluetooth Adapter poskytuje informace o aktuálním stavu. Svítí jde o výchozí stav a znamená, že je zařízení nainstalováno a zapnuto. Rychle bliká odesílající zařízení zjišťuje přítomnost zařízení HP Bluetooth Adapter. Bliká Zařízení HP Bluetooth Adapter přijímá data. Režimy přístupu zařízení HP Bluetooth Adapter Režim přístupu Režimy přístupu určují, jak snadno lze pomocí odesílajícího zařízení tisknout na tiskárně. Režimy přístupu jsou definovány v následujících nastaveních: Zpřístupnění Úroveň zabezpečení Pro tiskárnu jsou k dispozici dva režimy přístupu. Režim přístupu změníte podle pokynů v uživatelské příručce daného zařízení. Visible to all (Viditelné pro všechny) (veřejné nebo zobrazené všem) (výchozí) Je-li hodnota nastavení přístupu Visible to all (Viditelné pro všechny), mohou tiskárnu zjistit a použít libovolná zařízení Bluetooth, která jsou v dosahu. Jde o výchozí nastavení zařízení Adaptér Bluetooth. Not visible (Neviditelné) (soukromé nebo skryté) Je-li hodnota nastavení přístupu Not visible (Neviditelné), mohou tiskárnu zjistit a použít pouze zařízení Bluetooth, která mají uloženu adresu zařízení Bluetooth dané tiskárny. 8 Bezdrátový adaptér tiskárny HP bt500 Bluetooth USB 2.0

9 Adresa zařízení HP Bluetooth Adapter Zařízení Bluetooth používají jedinečnou adresu zařízení, kterou nelze změnit. Následují obecné pokyny ke zjištění adresy zařízení Bluetooth dané tiskárny nebo multifunkčního zařízení. Konkrétní pokyny naleznete v dokumentaci k tiskárně nebo multifunkčnímu zařízení. 1. Otevřete nabídku ovládacího panelu a vyberte možnost HP Bluetooth Adapter. 2. Vyberte položku Device address (Adresa zařízení) a klepnutím na tlačítko OK zobrazíte adresu zařízení adaptéru Bluetooth. Úroveň zabezpečení Low (Nízká) (výchozí) Je-li úroveň zabezpečení tiskárny nastavena na hodnotu Low (Nízká), nevyžaduje tiskárna hlavní klíč. Tisk na ní je povolen libovolnému zařízení Bluetooth. High (Vysoká) Je-li úroveň zabezpečení tiskárny nastavena na hodnotu High (Vysoká), je třeba před tiskem zadat v odesílajícím zařízení hlavní klíč. Hlavní klíč nebo kód PIN Je-li úroveň zabezpečení Bluetooth v tiskárně nastavena na hodnotu High (Vysoká), je při pokusu o tisk v odesílajícím zařízení zobrazena výzva k zadání hlavního klíče. Hlavní klíč je 4místný číselný kód nastavený na tiskárně. Tip Výchozí hlavní klíč je Následují obecné pokyny ke zjištění hlavního klíče zařízení Bluetooth dané tiskárny nebo multifunkčního zařízení. Konkrétní pokyny naleznete v dokumentaci k tiskárně nebo multifunkčnímu zařízení. 1. Otevřete v počítači nabídku Ovládací panely a vyberte možnost Bluetooth. 2. Vybráním položky Passkey (Hlavní klíč) a stisknutím tlačítka OK zobrazíte hlavní klíč tiskárny. V této nabídce můžete hlavní klíč také změnit. Tisk ze zařízení Bluetooth Tato kapitola obsahuje oddíly týkající se tisku z různých zařízení Bluetooth. Obecný tisk 1. V odesílajícím zařízení spusťte zjišťování dostupných tiskáren Bluetooth. 2. Vyberte tiskárnu a po zobrazení výzvy zadejte hlavní klíč. Poznámka Pro zabezpečený tisk bude pravděpodobně třeba znát hlavní klíč dané tiskárny. Informace získáte v části Hlavní klíč nebo kód PIN. 3. Spusťte tisk. Tisk ze zařízení Bluetooth 9

10 Kapitola 1 Telefon s fotoaparátem Zde uvádíme obecné pokyny. Podrobné pokyny naleznete v dokumentaci k telefonu s fotoaparátem. Existují dva postupy tisku pomocí telefonu s fotoaparátem: z grafického softwaru nebo z tiskové aplikace. Při tisku z grafického softwaru nebo softwaru fotoaparátu dodržujte tyto pokyny. 1. V grafické aplikaci vyberte příkaz Send via Bluetooth (Odeslat přes zařízení Bluetooth). 2. Telefon vyhledá zařízení Bluetooth. Vyberte požadovanou tiskárnu. 3. Pokud se zobrazí výzva k zadání hlavního klíče, zadejte jej. Následující metodu lze použít, pokud má telefon s fotoaparátem k dispozici tiskovou aplikaci. Na disku CD se softwarem nebo na webu výrobce telefonu zkontrolujte, zda používáte nejnovější software. 1. Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka). 2. Vyberte aplikaci Print (Tisk). 3. Vyberte položku, kterou chcete vytisknout. 4. Vyberte možnost Find Printer (Najít tiskárnu) nebo možnost Accept (Přijmout) u vybrané tiskárny. Digitální diář (PDA) Existují obecné pokyny, které platí pro zařízení Pocket PC a Palm OS. Podrobné pokyny naleznete v dokumentaci k digitálnímu diáři. 1. V požadované aplikaci vyberte příkaz Send (Odeslat) nebo Print (Tisk). 2. Zobrazí se seznam zařízení Bluetooth. Vyberte požadované zařízení pro tisk. 3. Pokud se zobrazí výzva k zadání hlavního klíče tiskárny, zadejte jej a klepněte na tlačítko OK. Pokud používáte Pocket PC s aplikací HP Image Zone, použijte k tisku jednu z následujících metod. 1. Klepněte na položku Software HP Photosmart. 2. Vyberte obrázek, který chcete vytisknout. 3. Klepněte na položku File (Soubor) a potom Print (Tisk). 4. Vyberte požadovanou tiskárnu a klepněte na položku Print (Tisk). Druhý způsob: 1. Klepněte na ikonu tiskárny v pravém dolním rohu obrazovky. 2. Vyberte příkaz Mobile Printing (Mobilní tisk). 3. Vyberte požadovanou tiskárnu a klepněte na položku Print (Tisk). Poznámka Pokud se požadovaná tiskárna nezobrazí, přidejte ji klepnutím na položku Configure (Konfigurovat). Pokyny naleznete v dokumentaci k zařízení Pocket PC. Fotoaparát Rozdíly mezi fotoaparáty jsou velké. Pokyny naleznete v dokumentaci k fotoaparátu. 10 Bezdrátový adaptér tiskárny HP bt500 Bluetooth USB 2.0

11 Počítač Metoda tisku z počítače závisí na profilu podporovaném počítačem a na nainstalované sadě ovladačů zařízení Bluetooth. V dokumentaci k počítači ověřte podporované profily a prohlédněte si podrobné pokyny. Tyto pokyny platí pro počítače se systémem Windows. Než se pokusíte o tisk pomocí zařízení Bluetooth, je nutné v počítači nainstalovat softwarový ovladač tiskárny. Poznámka Pokud počítač nepodporuje žádnou z uvedených metod, získáte nápovědu pro tisk pomocí zařízení Bluetooth v dokumentaci k počítači. Tento postup platí pro sadu ovladačů společnosti Hewlett-Packard nebo Widcomm. 1. Klepněte na ikonu My Bluetooth Places (Místa Bluetooth) na pracovní ploše nebo na hlavním panelu. 2. Klepněte na příkaz Search for devices in range (Hledat zařízení v dosahu). 3. Po zjištění dostupných tiskáren poklepejte na název tiskárny. 4. Na této tiskárně můžete tisknout stejně jako na jiných. Tento postup platí pro sadu ovladačů společnosti Microsoft dodávaných se systémem Windows XP a Vista. 1. V nabídce Start přejděte na položku Settings (Nastavení), Printers (Tiskárny) nebo v nabídce Start přejděte na položku Printers and Faxes (Tiskárny a faxy). 2. Vyberte příkaz Add Printer (Přidat tiskárnu). 3. Klepněte na tlačítko Next (Další). 4. Vyberte položku Wireless Printer (Bezdrátová tiskárna). 5. Podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci. Poznámka Bude pravděpodobně třeba vybrat port Bluetooth. 6. Na této tiskárně můžete tisknout stejně jako na jiných. Tisk ze zařízení Bluetooth 11

12 Kapitola 1 12 Bezdrátový adaptér tiskárny HP bt500 Bluetooth USB 2.0

13 2 Použití zařízení HP Bluetooth Adapter s počítačem Bezdrátová technologie Bluetooth poskytuje bezdrátovou komunikaci krátkého dosahu, která nahrazuje obvyklé připojení elektronických zařízení fyzickým kabelem. přístupové body sítě, počítače (stolní, přenosné, digitální diáře (PDA), atd.), zobrazovací zařízení (tiskárna, fotoaparát), zvuková zařízení (sluchátka s mikrofonem, reproduktory). Bezdrátová technologie Bluetooth také umožňuje komunikaci mezi uvedenými zařízeními a telefony s technologií Bluetooth (například mobilními, bezšňůrovými a víceúčelovými telefony). Software Bluetooth pro Windows sestává z následujících součástí: Microsoft Windows Explorer Extensions: Poskytuje přístup k zařízením Bluetooth v bezprostřední blízkosti s využitím aplikace Průzkumník Windows. My Bluetooth Places (Místa Bluetooth): Grafické uživatelské rozhraní (GUI), které zpřístupňuje zařízení Bluetooth v bezprostřední blízkosti. Zajišťuje také přístup ke konfiguraci místních zařízení a přístup k provádění dalších úloh s technologií Bluetooth. BTTray Security Manager (Správce zabezpečení BTTray): Řídí a spravuje úrovně zabezpečení technologie Bluetooth. Umožňuje uživateli přidělit nebo zakázat přístup a filtrovat, které služby budou v zařízení Bluetooth zpřístupněny. Bluetooth for Windows Configuration Panel (Konfigurační panel Bluetooth pro Windows): Umožňuje konfiguraci softwaru Bluetooth for Windows (BTW) pomocí ovládacího panelu systému Windows. Stack Server (Server sady ovladačů): Poskytuje rozhraní pro ovládání zařízení Bluetooth v operačním systému a zajišťuje správnou funkci připojení zařízení Bluetooth. Server sady ovladačů používá vestavěného správce zabezpečení, který chrání zařízení Bluetooth před neoprávněným přístupem. Bluetooth Setup wizard (Průvodce nastavením prostředí Bluetooth): Usnadňuje konfiguraci a úpravy prostředí Bluetooth. Průvodce lze použít ke konfiguraci nebo změně místních služeb nebo k vytvoření připojení ke vzdáleným zařízením podle typu služby a zařízení. Quick Connect (Rychlé připojení): Usnadňuje rychlá připojení na základě typu služby. Umožňuje uživateli rychle nalézt zařízení, která podporují konkrétní služby a vytvořit k nim připojení. Během tohoto procesu je ve složce My Bluetooth Places (Místa Bluetooth) vytvořen zástupce, kterého lze použít pro další připojení. Instalace a konfigurace softwaru Podle těchto pokynů nainstalujte software Bluetooth na nakonfigurujte prostředí Bluetooth v počítači. Použití zařízení HP Bluetooth Adapter s počítačem 13

14 Kapitola 2 Instalace softwaru 1. Vložte disk CD. Průvodce konfigurací se měl spustit automaticky. Pokud se nespustí, najděte procházením disku CD soubor setup.exe a poklepáním jej spusťte. 2. Postupujte podle pokynů na obrazovce. 3. Při výzvě zapojte zařízení HP Bluetooth Adapter. Zobrazí se Průvodce nově rozpoznaným hardwarem. 4. Vyberte možnost Instalovat software automaticky (doporučeno) a klepněte na tlačítko Další. 5. Podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci. Konfigurace softwaru 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Bluetooth na hlavním panelu a vyberte možnost Start Using Bluetooth (Začít používat Bluetooth). 2. Vyberte umístění ikon Bluetooth a klepněte na tlačítko Next (Další). 3. Zadejte název tohoto počítače, například Martinův notebook, vyberte typ počítače, stolní (Desktop) nebo přenosný (Laptop), a klepněte na tlačítko Next (Další). 4. Klepněte na tlačítko Next (Další). 5. Vyberte služby Bluetooth, které má tento počítač nabízet, a klepněte na tlačítko Next (Další). Při výběru každé služby se zobrazí její popis. Klepnutím na tlačítko Configure (Konfigurovat) zobrazíte pro každou službu panel vlastností. Tip Službu můžete aktivovat, i když ji nechcete hned použít. 6. Pokud nastavujete pouze jedno zařízení Bluetooth, klepněte na tlačítko Skip (Přeskočit). Jinak klepněte na tlačítko Next (Další). 7. Vyberte požadované zařízení Bluetooth. Tip Zařízení musí být ve zjistitelném režimu, aby jej mohl počítač nalézt. Informace o povolení možnosti zjištění daného zařízení Bluetooth najdete v příslušné dokumentaci uživatele. 8. Zadejte kód PIN (bezpečnostní kód) a klepněte na možnost Initiate Pairing (Zahájit párování) nebo klepněte na možnost Skip Pairing (Přeskočit párování). Zobrazí se služby dostupné pro toto zařízení. 9. Vyberte požadované služby a klepněte na tlačítko Next (Další). 10. Další zařízení nakonfigurujete klepnutím na tlačítko Next (Další). Pokud jste dokončili konfiguraci zařízení, klepněte na tlačítko Skip (Přeskočit) a potom na tlačítko Finish (Dokončit). Obecné informace o prostředí Bluetooth v systému Windows Tento oddíl poskytuje obecný přehled o prostředí Bluetooth v systému Windows. 14 Bezdrátový adaptér tiskárny HP bt500 Bluetooth USB 2.0

15 Ikona Bluetooth na hlavním panelu Ikona Bluetooth na hlavním panelu se nachází v oznamovací oblasti hlavního panelu systému Windows, který je obvykle v pravé dolní části obrazovky. Ikona Bluetooth na hlavní panelu zajišťuje rychlý přístup ke většině operací prostředí Bluetooth. Pomocí ikony Bluetooth na hlavní panelu můžete provést následující akce: Přistupovat ke složce My Bluetooth Places (Místa Bluetooth): Poklepejte na ikonu Bluetooth nebo na ni klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Explore My Bluetooth Places (Prozkoumat Místa Bluetooth). Spustit Bluetooth Setup Wizard (Průvodce nastavením prostředí Bluetooth): Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Bluetooth a potom vyberte položku Add a Bluetooth Device (Přidat zařízení Bluetooth). Tento průvodce umožňuje provést následující akce: nakonfigurovat způsob přístupu počítače ke službě v jiném zařízení Bluetooth, najít vzdálená zařízení Bluetooth, nakonfigurovat způsob poskytování služeb v tomto počítači pro vzdálená zařízení Bluetooth, nastavit název a typ tohoto zařízení Bluetooth, například Karlův počítač a Stolní. Otevřít panel Bluetooth Configuration (Konfigurace prostředí Bluetooth): Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Bluetooth a potom vyberte položku Bluetooth Configuration (Konfigurace Bluetooth). Použít možnost Quick Connect (Rychlé připojení): Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Bluetooth, potom vyberte položku Quick Connect (Rychlé připojení) a potom vyberte typ služby, ke které se chcete připojit. Spustit nebo zastavit zařízení Bluetooth: Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Bluetooth a potom vyberte položku Start or Stop Bluetooth device (Spustit nebo zastavit zařízení Bluetooth). Přístup ke složce My Bluetooth Places (Místa Bluetooth) Ikony Bluetooth Složka My Bluetooth Places (Místa Bluetooth) je součástí aplikace Průzkumník Windows. Existuje několik způsobů přístupu ke složce My Bluetooth Places (Místa Bluetooth) pomocí ikony Bluetooth. V oznamovací oblasti (hlavní panel Windows) v pravé části klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Bluetooth a vyberte položku Explore My Bluetooth Places (Prozkoumat Místa Bluetooth); poklepejte na ikonu Bluetooth; na pracovní ploše poklepejte na ikonu Bluetooth; v aplikaci Průzkumník Windows vyberte položku My Bluetooth Places (Místa Bluetooth) v podokně Folders (Složky) nebo v místní nabídce Address (Adresa). Software zařízení Bluetooth používá několik ikon ke znázornění stavu. Obecné informace o prostředí Bluetooth v systému Windows 15

16 Kapitola 2 Ikony oznamovací oblasti Ikona Bluetooth v oznamovací oblasti (hlavní panel Windows) v pravé části poskytuje informace o aktuálním stavu zařízení Bluetooth. Zapnuto Připojeno Vypnuto Modrá s bílou Modrá se zelenou Modrá s červenou Ikony zařízení Zařízení jsou fyzické jednotky, například počítače, fotoaparáty, sluchátka s mikrofonem, atd. Jejich ikony lze zobrazit ve složce My Bluetooth Places (Místa Bluetooth). Každý typ zařízení představuje jiná ikona. Ikony zařízení mají tři stavy, jak je popsáno níže: Běžný: Zařízení přítomná v blízkosti jsou znázorněna běžnou ikonou. Tato ikona například představuje stolní počítač v běžném stavu. Připojeno: Zařízení připojená k tomuto počítači jsou znázorněna zeleně tónovanou ikonou s přidanou animací dvou šipek. Tato ikona například představuje mobilní telefon připojený k počítači přes zařízení Bluetooth. Spárováno: Zařízení spárovaná s tímto počítačem jsou znázorněna běžnou ikonou s přidaným zaškrtávacím políčkem. Tato ikona například představuje zařízení PDA (Personal Digital Assistant), které je spárováno s tímto počítačem. Poznámka Ikony zařízení používané v systémech Windows 9x, ME a 2000 se mírně liší od ikon systému Windows XP a Vista. Ikony služeb Služby jsou operace, které může zařízení Bluetooth device poskytnout dalším zařízením Bluetooth, například poskytnutí přístupu do místní sítě nebo funkce odeslání faxu. Některá zařízení, například sluchátka z mikrofonem nebo síťové přístupové body. mohou poskytovat pouze jednu službu. Jiná zařízení, například stolní a přenosné počítače, mohou potenciálně poskytovat všechny služby Bluetooth. Zařízení s jednou službou často používají stejnou ikonu pro službu jako pro samotné zařízení. Ikona služby sluchátek s mikrofonem je například totožná s ikonou zařízení sluchátek s mikrofonem. Zařízení s více službami používají pro každou poskytovanou službu jinou ikonu. Ikony služeb mají tři stavy, jak je popsáno níže: Běžný: Tato běžná ikona označuje, že je daná služba vybraného zařízení potenciálně k dispozici. Tato ikona například označuje, že může být k dispozici služba sériového portu Bluetooth. 16 Bezdrátový adaptér tiskárny HP bt500 Bluetooth USB 2.0

17 (pokračování) Připojeno: Tento typ ikony označuje, že je počítač připojen k dané službě. Ikona je zeleně tónovaná s přidanou animací dvou šipek. Tato ikona například označuje, že je počítač připojen ke službě přenosu položek PIM vzdáleného zařízení. Nedostupné: Tato ikona označuje, že není příslušná služba dostupná. Nedostupné služby jsou znázorněny běžnou ikonou s přidaným zakřížkovaným políčkem. Tato ikona například označuje, že není služba faxu Bluetooth aktuálně k dispozici. Poznámka Služba může být nedostupná, protože se právě používá (nebo se používá příslušný hardware) nebo protože není nainstalován hardware. Příklad: Pokud je faxmodem zaneprázdněn nebo není nainstalován, bude služba faxu nedostupná, i když zařízení Bluetooth tuto službu podporuje. Poznámka Ikony služby používané v systémech Windows 9x, ME a 2000 se mírně liší od ikon systému Windows XP a Vista. Obecné informace o prostředí Bluetooth v systému Windows 17

18 Kapitola 2 Základní operace Tento oddíl obsahuje informace o použití základních funkcí zařízení Bluetooth. Spuštění nebo zastavení zařízení Bluetooth Postup spuštění zařízení Bluetooth: V oznamovací oblasti na pravé straně hlavního panelu klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Bluetooth a vyberte položku Start the Bluetooth Device (Spustit zařízení Bluetooth). Při spuštěném zařízení Bluetooth je ikona modrá s bílým vnitřkem. Postup zastavení zařízení Bluetooth: V oznamovací oblasti na pravé straně hlavního panelu klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Bluetooth a vyberte položku Stop the Bluetooth Device (Zastavit zařízení Bluetooth). Při zastaveném zařízení Bluetooth je ikona modrá s červeným vnitřkem. Vytvoření připojení Připojení můžete vytvořit třemi různými způsoby: Můžete použít ikonu Bluetooth na hlavním panelu. Můžete použít průvodce nastavením zařízení Bluetooth. Můžete použít složku My Bluetooth Places (Místa Bluetooth). Vytvoření připojení pomocí ikony Bluetooth na hlavním panelu V oznamovací oblasti na pravé straně hlavního panelu klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Bluetooth a vyberte položku Quick Connect (Rychlé připojení) a potom vyberte požadovanou službu Bluetooth. Pokud tento počítač vytvořil připojení k požadovanému typu služby již v minulosti, budou v místní nabídce následující možnosti: Názvy všech zařízení, se kterými byla dříve vytvořena připojení k tomuto typu služby. Vybráním názvu ze seznamu znovu vytvoříte připojení. Other Devices (Další zařízení): Vybráním této možnosti vyhledáte další zařízení, která mohou potenciálně poskytovat požadovanou službu. Ze seznamu vyberte zařízení a klepněte na možnost Connect (Připojit). Pokud počítač nikdy nevytvořil připojení k tomuto typu služby, bude jedinou možností v místní nabídce položka Find Devices (Hledat zařízení). Vybráním této možnosti vyhledáte zařízení, která mohou potenciálně poskytovat požadovanou službu. Ze seznamu vyberte zařízení a klepněte na možnost Connect (Připojit). Vytvoření připojení pomocí průvodce nastavením zařízení Bluetooth Průvodce spustíte jedním z následujících postupů. Potom postupujte podle pokynů na obrazovce: V oznamovací oblasti na pravé straně hlavního panelu klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Bluetooth a vyberte položku Add Bluetooth Device (Přidat zařízení Bluetooth). V aplikaci Průzkumník Windows vyberte složku My Bluetooth Places (Místa Bluetooth) a potom v nabídce Bluetooth Tasks (Úlohy Bluetooth) vyberte položku Bluetooth Setup Wizard (Průvodce nastavením zařízení Bluetooth). 18 Bezdrátový adaptér tiskárny HP bt500 Bluetooth USB 2.0

19 Poznámka V závislosti na nainstalovaném operačním systému a na konfiguraci aplikace Průzkumník Windows mohou být také k dispozici možnosti přístupu k průvodci Bluetooth Setup Wizard (Průvodce nastavením zařízení Bluetooth) poklepáním a klepnutím pravým tlačítkem myši. Vytvoření připojení ze složky My Bluetooth Places (Místa Bluetooth) 1. V aplikaci Průzkumník Windows vyberte v podokně Folders (Složky) položku My Bluetooth Places (Místa Bluetooth) a potom vyberte možnost View devices in range (Zobrazit zařízení v dosahu). 2. V pravém podokně okna My Bluetooth Places (Místa Bluetooth) klepněte pravým tlačítkem myši na název zařízení a potom na položku Connect (Připojit). Pokud bylo u vybraného zařízení již dříve provedeno zjišťování služeb, budou nalezené služby uvedeny v seznamu místní nabídky zařízení. Hledání zařízení Bluetooth Hledání zařízení: Vyhledá zařízení Bluetooth v blízkém okolí a zobrazí je ve složce My Bluetooth Places (Místa Bluetooth). Hledání zařízení spustíte v podokně Bluetooth Tasks (Úlohy Bluetooth) složky My Bluetooth Places (Místa Bluetooth) výběrem příkazu View devices in range (Zobrazit zařízení v dosahu). Poznámka Nabídka Bluetooth bude viditelná pouze při aktivní složce My Bluetooth Places (Místa Bluetooth). Pravidelné hledání zařízení: Prostředí Bluetooth lze nakonfigurovat k pravidelnému automatickému hledání zařízení. 1. Klepněte na složku My Bluetooth Places (Místa Bluetooth). 2. V podokně Bluetooth Tasks (Úlohy Bluetooth) klepněte na položku View or modify configuration (Zobrazit nebo změnit konfiguraci). 3. Klepněte na kartu Discovery (Zjišťování). 4. Zaškrtněte políčko Look for other Bluetooth devices (Hledat další zařízení Bluetooth) a klepněte na tlačítko OK. Jednou z výhod technologie Bluetooth je mobilita bezdrátových připojení. Mobilita však také znamená, že se zařízení mezi automatickými aktualizacemi prostředí Bluetooth mohou přesunout mimo dosah připojení. Pokud není automatické pravidelné zjišťování zapnuto nebo pokud chcete mít jistotu o aktuálnosti zobrazeného seznamu zařízení v okolí, vynuťte aktualizaci seznamu zařízení podle postupu popsaného výše v části Hledání zařízení. Může se stát, že se některá zařízení v rámci dosahu připojení nezobrazí v seznamu z následujících důvodů: Karta Bluetooth Configuration Discovery (Zjišťování konfigurace Bluetooth) je nastavena na hodnotu Report only Selected Bluetooth devices (Oznamovat pouze vybraná zařízení Bluetooth). Zařízení chybějící na seznamu je nakonfigurováno jako nezjistitelné. Pomoc při nastavení nezobrazeného zařízení na zjistitelné najdete v příslušné dokumentaci. Základní operace 19

20 Kapitola 2 Poznámka Při zapnuté funkci pravidelného hledání zařízení může v průběhu hledání dojít ke snížení výkonu. Hledání služby Proces určení služeb poskytovaných daným zařízením se nazývá zjišťování služeb. Chcete-li zahájit zjišťování služeb, vyberte ve složce My Bluetooth Places (Místa Bluetooth) položku View devices in range (Zobrazit zařízení v dosahu), potom klepněte pravým tlačítkem na název zařízení a vyberte příkaz Discover Available Services (Zjistit dostupné služby). Služby Bluetooth jsou operace, které může tento počítač provést pro vzdálená zařízení Bluetooth. Pokud například tento počítač umožňuje vzdálenému zařízení Bluetooth odeslat fax pomocí faxmodemu, který je fyzicky připojen k tomuto počítači, poskytuje počítač faxovou službu Bluetooth. Některé služby jsou závislé na hardwaru. Počítač například nemůže poskytovat faxovou službu, pokud nemá nainstalován fyzický faxmodem. Některé služby Bluetooth používají virtuální hardware. Služba sériového portu Bluetooth například nepoužívá v počítači fyzický port. Místo toho vytvoří virtuální sériové porty, které lze rozpoznat a používat v aplikacích systému Windows, jako by šlo o skutečné fyzické porty. Každou službu Bluetooth, kterou lze v daném počítači poskytovat, je možné spustit automaticky při spuštění prostředí Bluetooth. U každé služby lze před povolením připojení vzdáleného zařízení Bluetooth nastavit požadovaný stupeň zabezpečení. Služby Bluetooth vyžadují ve vzdáleném zařízení aplikaci Bluetooth. Služby a aplikace většinou používají podobné názvy. Existuje například Bluetooth Fax Service (Faxová služba Bluetooth) a Bluetooth Fax Application (Faxová aplikace Bluetooth). Služby podporované prostředím Bluetooth: Zpracování obrázků Bluetooth: Umožňuje vzdálenému zařízení odesílat a přijímat obrázky (BMP, GIF, PNG a JPG) v tomto počítači. Obrázky jsou ukládány do výměnné složky Bluetooth. Sériový port Bluetooth: Umožňuje bezdrátové připojení dvou zařízení. Toto připojení lze použít v aplikacích, jako kdyby byla zařízení spojena fyzickým sériovým kabelem. Telefonické připojení k síti: Umožňuje zařízení použít modem, který je fyzicky připojen k jinému zařízení Bluetooth. Fax: Umožňuje zařízení odeslat fax pomocí vzdáleného zařízení Bluetooth mobilního telefonu, modemu nebo počítače. Přenos souborů: Umožňuje zařízení provádět operace systému souborů v jiném zařízení Bluetooth, například procházení, otevírání, kopírování atd. Sluchátka s mikrofonem: Umožňuje použití sluchátek s mikrofonem Bluetooth jako vstupní a výstupní zvukový mechanismus pro jiné zařízení Bluetooth, například počítač nebo mobilní telefon. Přenos položek PIM: Umožňuje dvěma zařízením Bluetooth výměnu dat mezi správci PIM (Personal Information Manager), například vizitky, položky kalendáře, e- mailové zprávy a poznámky. 20 Bezdrátový adaptér tiskárny HP bt500 Bluetooth USB 2.0

21 Synchronizace PIM: Umožňuje dvěma zařízením Bluetooth synchronizaci dat mezi správci PIM (Personal Information Manager). Přístup k síti: Umožňuje zařízení přístup k místní síti pomocí druhého zařízení Bluetooth, které je fyzicky připojeno k síti, nebo umožňuje vzdálenému zařízení stát se součástí sítě Ad Hoc poskytované serverem Bluetooth. Zvuková brána: Umožňuje použití mikrofonu nebo reproduktorů v zařízení Bluetooth (obvykle v počítači) jako vstupní a výstupní zvukový mechanismus pro jiné zařízení Bluetooth, například mobilní telefon. Není pravidlem, že všechny servery Bluetooth poskytují všechny tyto služby. Síťové brány mohou například poskytovat pouze službu přístupu k síti. Stav připojení Bluetooth Dialogové okno Bluetooth Connection Status (Stav připojení Bluetooth) zobrazuje informace o stavu připojení a poskytuje prostředek k odpojení aktivního připojení. Pro přístup k dialogovému oknu Connection Status (Stav připojení) vyberte ve složce My Bluetooth Places (Místa Bluetooth) zařízení a potom v pravém podokně složky My Bluetooth Places (Místa Bluetooth) klepněte pravým tlačítkem myši na název služby a vyberte v místní nabídce příkaz Status (Stav). Budou uvedeny následující informace: Stav: Připojeno nebo nepřipojeno. Název zařízení: Název zařízení, ke kterému je připojen tento počítač. Trvání: Doba trvání tohoto připojení zobrazená v hodinách, minutách a sekundách. V závislosti na dané službě může vypršet časový limit připojení (dojde k automatickému odpojení) po zadaném intervalu nečinnosti. Aktivita: Počet bajtů odeslaných a přijatých přes dané připojení. Kvalita signálu: Grafický indikátor v rozsahu od příliš slabého do příliš silného signálu. Poznámka Postup změny úrovně přenosu spotřeby v tomto počítači: Na kartě Hardware panelu Bluetooth Configuration (Konfigurace Bluetooth) klepněte na tlačítko Advanced (Upřesnit) a potom změňte nastavení v rozevíracím seznamu Maximum Power Transmission (Maximální přenos spotřeby). Tlačítko Advanced (Upřesnit) není k dispozici ve všech zemích/oblastech. Ovládací prvky v dialogovém okně Bluetooth Connection Status (Stav připojení Bluetooth) jsou následující: Tlačítko Properties (Vlastnosti): Zobrazí dialogové okno vlastností tohoto připojení Bluetooth. Tlačítko Disconnect (Odpojit): Ukončí toto připojení. Tlačítko Close (Zavřít): Zavře dialogové okno Bluetooth Connection Status (Stav připojení Bluetooth). Odeslání do zařízení Bluetooth Tato funkce slouží k odeslání informací do jiného zařízení Bluetooth. Typy dat: Základní operace 21

22 Kapitola 2 soubory z aplikace Průzkumník Windows; dokumenty aplikací systému Microsoft Office, včetně následujících: Word; Excel; Access; PowerPoint; položky aplikace Microsoft Outlook včetně následujících: kontakty; události; úkoly; zprávy; poznámky; položky aplikace Microsoft Internet Explorer, včetně následujících: celé webové stránky; jednotlivé stránky; Postup použití funkce Send to Bluetooth (Odeslat do zařízení Bluetooth) (neplatí pro aplikaci Internet Explorer) 1. Podle seznamu níže vyberte položku určenou k přenosu: Průzkumník Windows: Vyberte jeden nebo více souborů k přenosu. Složky nelze přenášet. Microsoft Office: Lze přenášet pouze dokument v aktivním okně. Microsoft Outlook: Vyberte jeden nebo více položek k přenosu. 2. V nabídce File (Soubor) vyberte položku Send To (Odeslat) a potom vyberte položku Bluetooth. 3. V místní nabídce vyberte zařízení k odeslání dat nebo vyberte položku Other... (Jiné), zvolte v seznamu zařízení a klepnutím na tlačítko OK odešlete data. Odeslání celé webové stránky z aplikace Internet Explorer 1. V nabídce Tools (Nástroje) vyberte položku Send To Bluetooth (Odeslat do zařízení Bluetooth) (nebo klepněte na ikonu Bluetooth na panelu nástrojů) 2. V dialogovém okně Select Device (Vybrat zařízení) zvolte zařízení a klepněte na tlačítko OK. Odeslání vybraného obrázku z aplikace Internet Explorer 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na požadovaný obrázek a klepněte na příkaz Send To Bluetooth (Odeslat do zařízení Bluetooth). 2. V dialogovém okně Select Device (Vybrat zařízení) zvolte zařízení a klepněte na tlačítko OK. Konfigurace připojení Bluetooth Tento oddíl popisuje všechny možnosti konfigurace připojení Bluetooth. 22 Bezdrátový adaptér tiskárny HP bt500 Bluetooth USB 2.0

23 Přístup k panelu konfigurace prostředí Bluetooth Panel Bluetooth Configuration (Konfigurace prostředí Bluetooth) poskytuje přístup k nastavení služeb Bluetooth, klientských aplikací, hardwaru, zabezpečení, zjišťování, zpřístupnění, výchozích cest, upozornění na události a dalších operací souvisejících s technologií Bluetooth. Postup otevření panelu konfigurace prostředí Bluetooth 1. V ovládacích panelech systému Windows vyberte položku Bluetooth Configuration (Konfigurace prostředí Bluetooth). 2. V oznamovací oblasti na pravé straně hlavního panelu klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Bluetooth a vyberte položku Bluetooth Configuration (Konfigurace Bluetooth). Rozdíl mezi službami a aplikacemi Bluetooth Služby Bluetooth jsou služby, které tento počítač poskytuje vzdáleným zařízením Bluetooth. Služby Bluetooth v tomto počítači se na panelu konfigurace souhrnně nazývají Local Services (Místní služby). Aplikace Bluetooth jsou softwarové aplikace v tomto počítači, které umožňují využívat služby Bluetooth poskytované vzdálenými zařízeními. Aplikace Bluetooth v tomto počítači se na panelu konfigurace souhrnně nazývají Client Applications (Klientské aplikace). Služby a aplikace Bluetooth mívají totožné názvy, existuje například služba File Transfer (Přenos souborů) a klientská aplikace File Transfer (Přenos souborů). Způsob poskytování služeb vzdáleným zařízením je nakonfigurován na kartě Local Services (místní služby) na panelu konfigurace prostředí Bluetooth. Způsob používání služby poskytované vzdáleným zařízením je nakonfigurován na kartě Client Applications (Klientské aplikace) na panelu konfigurace prostředí Bluetooth. Výměnná složka Bluetooth Jde o adresář na nejvyšší úrovni v počítači, ke kterému má vzdálené zařízení Bluetooth přístup. Zařízení s přiděleným přístupem k výměnné složce Bluetooth mají také přístup ke všem jejím podsložkám a příslušným souborům. Poznámka Výměnná složka Bluetooth je sdílena službami PIM Item Transfer (Přenos položek PIM) a File Transfer (Přenos souborů) a lze ji nakonfigurovat na stránce Properties (Vlastnosti) dané služby. Je-li pro jednu z těchto služeb změněna konfigurace výměnné složky Bluetooth, bude aktualizováno nové umístění také pro druhou službu. Sdílení využívá také služba Imaging (Zpracování obrázků). Obecná nastavení konfigurace Nastavení na kartě General (Obecné) panelu Bluetooth Configuration (Konfigurace prostředí Bluetooth) určuje informace zobrazené vzdáleným zařízením. Konfigurace připojení Bluetooth 23

24 Kapitola 2 Computer Name (Název počítače): Zadejte jedinečný název k identifikaci tohoto počítače pro další zařízení Bluetooth v okolí. Toto pole nelze ponechat prázdné. Computer type (Typ počítače): V místní nabídce vyberte položku Desktop (Stolní) nebo Laptop (Přenosný) a nastavte typ ikony znázorňující tento počítač ve vzdálených zařízeních. Aplikace Bluetooth Některé vestavěné aplikace Bluetooth poskytují plnou funkčnost pro konkrétní úkol, například nalezení dalších zařízení Bluetooth nebo synchronizace dvou správců osobních informací (PIM). Jiné vestavěné aplikace Bluetooth poskytují standardním aplikacím systému Windows způsob bezdrátové realizace úkolů. Aplikace Bluetooth může například vytvořit bezdrátové sériové připojení mezi počítači nebo zajistit bezdrátové připojení k Internetu. Mezi aplikacemi Bluetooth a službami Bluetooth je následující rozdíl: Aplikace Bluetooth jsou softwarové programy v tomto počítači, které umožňují využívat služby Bluetooth poskytované jinými zařízeními. Na panelu konfigurace prostředí Bluetooth se tyto programy souhrnně označují jako Client Applications (Klientské aplikace). Služby Bluetooth jsou softwarové programy v počítači, které poskytují služby dalším zařízením. Na panelu konfigurace prostředí Bluetooth se tyto programy souhrnně označují jako Local Services (Místní služby). Poznámka Klientské aplikace a místní služby obvykle používají stejné názvy, například Fax. Přístup ke konfiguraci aplikace Všechny vestavěné aplikace Bluetooth umožňují přejmenovat aplikaci nebo požadovat při jejím použití zabezpečené připojení. 1. Pomocí některé z těchto metod otevřete panel konfigurace. V oznamovací oblasti na pravé straně hlavního panelu klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Bluetooth a z místní nabídky vyberte položku Advanced Configuration (Upřesnit konfiguraci) nebo v okně Ovládací panely systému Windows vyberte položku Bluetooth Configuration (Konfigurace prostředí Bluetooth). 2. Na kartě Client Applications (Klientské aplikace) panelu Bluetooth Configuration (Konfigurace prostředí Bluetooth) vyberte požadovanou aplikaci a potom klepněte na možnost Properties (Vlastnosti) (případně poklepejte na aplikaci). Zpracování obrázků Bluetooth Aplikace Bluetooth Imaging umožňuje tomuto počítači odesílat obrázky vzdáleným zařízením, která poskytují službu Bluetooth Imaging (Zpracování obrázků Bluetooth). Je možné ji využít k přenosu obrázků do fotoaparátu Bluetooth, telefonu s fotoaparátem nebo libovolného jiného zařízení se službou Bluetooth Imaging (Zpracování obrázků Bluetooth). Podporované formáty obrázků: 24 Bezdrátový adaptér tiskárny HP bt500 Bluetooth USB 2.0

25 BMP, GIF, PNG, JPG. Tip Některá zařízení, zejména telefony a fotoaparáty, které jsou napájeny baterií, mohou přijímat pouze obrázky v jednom formátu a jednom pevném rozlišení. V takovém případě bude obrázek před přenosem do vzdáleného zařízení převeden do požadovaného formátu a rozlišení. Připojení k aplikaci pro zpracování obrázků se vytváří automaticky podle potřeby. Postup odeslání obrázku do vzdáleného zařízení: Poznámka Zařízení napájená bateriemi, například mobilní telefony nebo fotoaparáty, budou pravděpodobně před přijímáním obrázků vyžadovat specifické zapnutí. Více informací naleznete v dokumentaci k danému zařízení. Vyberte jednu z následujících možností. V oblasti Entire Bluetooth Neighborhood (Okolní zařízení Bluetooth) přetáhněte soubor obrázku na ikonu cílového zařízení. V aplikaci Průzkumník Windows klepněte pravým tlačítkem myši na soubor obrázku a v místní nabídce vyberte příkaz Copy (Kopírovat). Potom v oblasti Entire Bluetooth Neighborhood (Okolní zařízení Bluetooth) klepněte pravým tlačítkem myši na cílové zařízení a vyberte příkaz Paste (Vložit). Pokud ve složce My Bluetooth Places (Místa Bluetooth) existuje zástupce služby zpracování obrázků vzdáleného zařízení, můžete obrázky přetáhnout nebo vložit s využitím tohoto zástupce. Po dokončení přenosu se připojení pro zpracování obrázků automaticky ukončí. Přenos obrázků přerušíte klepnutím na tlačítko Cancel (Storno) v dialogovém okně přenosu. Postup konfigurace aplikace Bluetooth Imaging (Zpracování obrázků Bluetooth) Na kartě Client Applications (Klientské aplikace) vyberte položku Bluetooth Imaging (Zpracování obrázků Bluetooth) a klepněte na tlačítko Properties (Vlastnosti). V dialogovém okně Properties (Vlastnosti) můžete konfigurovat následující položky: Název aplikace: Změnu provedete zvýrazněním stávajícího názvu a zadáním nového. Secure connection (Zabezpečené připojení): Zaškrtnutím políčka povolíte zabezpečené připojení. Zabezpečené připojení zakážete zrušením zaškrtnutí políčka. Konfigurace připojení Bluetooth 25

26 Kapitola 2 Postup instalace zařízení pro zpracování obrázků (pouze systém Windows XP) Vzdálené operace zařízení Bluetooth pro zpracování obrázků, například funkce otevření závěrky fotoaparátu, jsou dostupné v závislosti na funkcích podporovaných vzdáleným zařízením. Vzdálené zařízení pro zpracování obrázků musí danou akci podporovat. Informace o vzdálených funkcích podporovaných daným zařízením naleznete v dokumentaci vzdáleného zařízení. Vzdálené zařízení pro zpracování obrázků musí být nainstalováno v počítači (viz níže). 1. Ve složce My Bluetooth Places (místa Bluetooth) vyberte příkaz View devices in range (Zobrazit zařízení v dosahu). 2. Klepněte pravým tlačítkem myší na zařízení pro zpracování obrázků a vyberte příkaz Add Camera (Přidat fotoaparát). Systém Windows nainstaluje fotoaparát a přidá jej na panel Cameras and Scanners (Skenery a fotoaparáty). Zařízení standardu HID Zařízení standardu HID (Human Interface Device) umožňuje tomuto počítači využít jedno nebo více vzdálených zařízení Bluetooth standardu HID jako vstupní či výstupní zařízení. Aplikace standardu HID například umožňuje v počítači použití klávesnice a myši Bluetooth. Postup vytvoření připojí standardu HID Poznámka Některá zařízení HID používají více režimů. Před vytvořením připojení se přesvědčte, zda je zařízení HID ve vhodném režimu. Například v případě zařízení fungujícího jako myš i jako laserové ukazovátko před pokusem o připojení ověřte, zda je přepínač nastaven na použití myši. Připojení k zařízení HID Bluetooth vytvoříte pomocí některým z těchto postupů: ze složky My Bluetooth Places (Místa Bluetooth), pomocí průvodce Bluetooth Setup Wizard (Průvodce nastavením prostředí Bluetooth). Po vytvoření zůstává připojení zařízení HID trvalé. V případě vypnutí a pozdějšího zapnutí počítače se připojení znovu automaticky vytvoří. Tip Zařízení HID obvykle mají k dispozici tlačítko, které je někdy nesnadné nalézt a které je třeba stisknout, aby mohla další zařízení Bluetooth nalézt zařízení HID. Po stisknutí tohoto tlačítka lze zařízení HID zjistit pouze na omezenou dobu. Poté je třeba stisknout tlačítko znovu. Časové rozmezí bývá od 30 do 180 sekund. Než se pokusíte o připojení k zařízení, přečtěte si dokumentaci k zařízení HID. Tiskárna Aplikace Bluetooth Printer (Tiskárna Bluetooth) umožňuje tomuto počítači používat tiskárnu Bluetooth. Po správné instalaci tiskárny Bluetooth ji v daném počítači můžete používat jako jakoukoli standardní tiskárnu. 26 Bezdrátový adaptér tiskárny HP bt500 Bluetooth USB 2.0

27 Postup instalace tiskárny ze složky My Bluetooth Places (Místa Bluetooth) 1. Klepněte na příkaz View devices in range (Zobrazit zařízení v dosahu). 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na tiskárnu Bluetooth, vyberte příkaz Add Printer (Přidat tiskárnu) a postupujte podle pokynů na obrazovce. 3. Po zobrazení výzvy vyberte značku a model tiskárny. Pokud není tiskárna v seznamu možností, klepněte na tlačítko Have Disk (Z diskety), vložte disk s ovladačem tiskárny a přejděte na jednotku a adresář obsahující soubor INF pro danou tiskárnu. 4. Podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci. Postup instalace tiskárny z okna Ovládací panely 1. V nabídce Start vyberte položku Tiskárny a faxy. 2. Klepněte na příkaz Přidat tiskárnu a potom na tlačítko Další. 3. Klepněte na možnost Místní tiskárna a potom na tlačítko Další. 4. Vyberte možnost Místní tiskárna připojená k tomuto počítači a klepněte na tlačítko Další. 5. Pokud se v počítači nezdaří nalezení žádných tiskáren technologie Plug and play, nainstalujte tiskárnu ručně klepnutím na tlačítko Další. 6. V okně Vybrat port tiskárny: a. Vyberte možnost Vytvořit nový port. b. V nabídce Typ portu vyberte položku Bluetooth Printer Port (Port tiskárny Bluetooth) a klepněte na tlačítko Další. 7. Na další obrazovce vyberte tiskárnu podle názvu a klepněte na tlačítko Připojit. 8. Instalace ovladače: Po zobrazení výzvy vyberte značku a model tiskárny. Pokud není tiskárna v seznamu možností, klepněte na tlačítko Z diskety, vložte disk s ovladačem tiskárny a přejděte na jednotku a adresář obsahující soubor INF pro danou tiskárnu. 9. Podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci. Postup konfigurace tiskárny Na kartě Client Applications (Klientské aplikace) vyberte položku Printer (Tiskárna) a klepněte na tlačítko Properties (Vlastnosti). V dialogovém okně Properties (Vlastnosti) můžete konfigurovat následující položky: Název aplikace: Změnu provedete zvýrazněním stávajícího názvu a zadáním nového. Secure connection (Zabezpečené připojení): Zaškrtnutím políčka povolíte zabezpečené připojení. Zabezpečené připojení zakážete zrušením zaškrtnutí políčka. Zvuková brána Aplikace Audio Gateway (Zvuková brána) umožňuje vzdálenému zařízení Bluetooth využít mikrofon a reproduktory daného počítače jako zařízení pro zvukový vstup a výstup. Konfigurace připojení Bluetooth 27

28 Kapitola 2 Postup vytvoření připojení zvukové brány Jedním z následujících postupů vytvoříte připojení ke službě zvukové brány poskytované jiným zařízením Bluetooth: ikona Bluetooth v oznamovací oblasti, ze složky My Bluetooth Places (Místa Bluetooth), pomocí průvodce Bluetooth Setup Wizard (Průvodce nastavením prostředí Bluetooth). Postup konfigurace zvukové brány Na kartě Client Applications (Klientské aplikace) vyberte položku Audio Gateway (Zvuková brána) a klepněte na tlačítko Properties (Vlastnosti). V dialogovém okně Properties (Vlastnosti) můžete konfigurovat následující položky: Název aplikace: Změnu provedete zvýrazněním stávajícího názvu a zadáním nového. Secure connection (Zabezpečené připojení): Zaškrtnutím políčka povolíte zabezpečené připojení. Zabezpečené připojení zakážete zrušením zaškrtnutí políčka. Sluchátka s mikrofonem Poznámka Toto téma se vztahuje také na zvuk s vysokou kvalitou. Aplikace Headset (Sluchátka s mikrofonem) umožňuje danému počítači využívat sluchátka s mikrofonem Bluetooth (nebo jakékoli jiné zařízení poskytující službu sluchátek s mikrofonem Bluetooth) jako zvukové vstupní a výstupní zařízení. Možnosti použití: Pokud je v daném počítači zabudován telefonní hardware, lze sluchátka a mikrofon Bluetooth použít jako zvukové vstupní a výstupní zařízení k realizaci a příjmu telefonních hovorů. Pokud má daný počítač k dispozici funkce rozpoznávání řeči, lze sluchátka s mikrofonem Bluetooth využít jako vstupní zvukové zařízení. Pokud má tento počítač k dispozici funkce zvuku ve vysoké kvalitě, je možné sluchátka s mikrofonem Bluetooth využít k poslechu výstupu. Jakákoli další situace, který vyžaduje zvukový vstup a výstup může potenciálně využít sluchátka s mikrofonem Bluetooth k nahrazení klasického mikrofonu a reproduktorů. Poznámka Většina sluchátek s mikrofonem Bluetooth při pokusu o připojení zazvoní. Přijetím hovoru dokončíte proces připojení a můžete začít sluchátka s mikrofonem používat jako zvukové vstupní a výstupní zařízení v daném počítači. Postup vytvoření připojení ke sluchátkům s mikrofonem Jedním z následujících postupů vytvoříte připojení ke službě sluchátek s mikrofonem poskytované jiným zařízením Bluetooth: ikona Bluetooth v oznamovací oblasti, ze složky My Bluetooth Places (Místa Bluetooth), pomocí průvodce Bluetooth Setup Wizard (Průvodce nastavením prostředí Bluetooth). 28 Bezdrátový adaptér tiskárny HP bt500 Bluetooth USB 2.0

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K SADĚ. Nokia PC Suite 6.81

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K SADĚ. Nokia PC Suite 6.81 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K SADĚ Nokia PC Suite 6.81 Obsah 1. Úvod...1 1.1 Aplikace Nokia PC Suite...1 1.2 Nutné podmínky...2 1.3 Další informace...3 2. Instalace sady Nokia PC Suite...5 2.1 Před začátkem instalace...5

Více

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko "Start".

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko Start. Online návod Start Klikněte na toto tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje tiskové funkce multifunkčních digitálních systémů e-studio161. Informace o následujících tématech vyhledejte v návodu k obsluze

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3) Instrukce při prvním použití Kapitola 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)! 3. Přenos údajů mezi dvěma počítači (6.1) 1 Úvod Toto je uživatelská příručka pro uživatele TRUST USB2 EASY

Více

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus v4.2.cs Part number: 5992-2507 Copyright 2007 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny

Více

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Wireless / Fast Ethernet Print Server Series Quick Installation Guide Version 2.1 Multi-Languages Content Table English......02 Nederlands...16 Deutsch.... 30 Français... 44 Polski... 59 Italiano...73

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...12 Popis uvedeného modelu...13 Jak číst tuto příručku...14 Symboly...14 Používání kláves...15 Příprava pro tisk Rychlá

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se

Více

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti LW141 Sweex Wireless LAN PC Card 140 Nitro XM LW142 Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM LW143 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adaptor 140 Nitro XM Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu společnosti

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a záruka 2007 Copyright Hewlett-Packard

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista Česká verze Sweex LW312 - Bezdrátový LAN PCI adaptér 300 Mb/s Bezdrátový LAN PCI adaptér 300Mb/s nevystavujte nadměrným teplotám. Zařízení nenechávejte na přímém slunečním světle a v blízkosti topných

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky.

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky. Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 17. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradně

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této dohody.

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Pokud jakákoliv z výše uvedených položek chybí, obraťte se na prodejnu, ve které jste zařízení zakoupili.

LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Pokud jakákoliv z výše uvedených položek chybí, obraťte se na prodejnu, ve které jste zařízení zakoupili. LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps Úvod Děkujeme Vám za zakoupení Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Tento bezdrátový adaptér pro LAN umožňuje bezpečné, jednoduché a rychlé připojení k bezdrátové

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE MODEL MX-NB SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE ÚVODEM Volitelný sít ový modul (MX-NB) umožňuje používat stroj jako sít ovou tiskárnu a jako sít ový skener. Tento návod používá pro digitální multifunkční systém

Více

Informace o bezpečnosti

Informace o bezpečnosti Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 18. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradni

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Česky Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady: Tento výrobek

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE Manager Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu 06 Nastavení možností

Více

Uživatelská příručka pro webovou kameru HP Webcam 2100

Uživatelská příručka pro webovou kameru HP Webcam 2100 Uživatelská příručka pro webovou kameru HP Webcam 2100 Version 1.0.CS Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

Modem a síť LAN Uživatelská příručka

Modem a síť LAN Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Druhé vydání (leden 2007) Copyright Lenovo 2005, 2007. Portions Copyright International Business Machines Corporation

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221 Multimédia Číslo dokumentu: 405774-221 Kv ten 2006 V této příručce je vysvětleno použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 16. listopadu 2015 Obsah 3 Obsah Fiery Driver Configurator...5 Systémové požadavky...5

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje pro BT100 Doplňkové technické údaje pro BT100 S W E E X. C O M BT110 Sweex Bluetooth Class I Adapter USB

českém Úvod Obsah balení Technické údaje pro BT100 Doplňkové technické údaje pro BT100 S W E E X. C O M BT110 Sweex Bluetooth Class I Adapter USB BT100 Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Bluetooth Adapter. Pomocí tohoto adaptéru můžete

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

ESET Mobile Antivirus

ESET Mobile Antivirus ESET Mobile Antivirus Uživatelská příručka chráníme vaše digitální světy ESET Mobile Antivirus Copyright ESET, spol. s r. o. ESET software spol. s r. o. Meteor Centre Office Park Sokolovská 100/94 180

Více

Modem a síť LAN Uživatelská příručka

Modem a síť LAN Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Průvodce instalací softwaru HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard

Více

Diva 852 ISDN T/A. Návod k rychlé instalaci. www.eicon.com

Diva 852 ISDN T/A. Návod k rychlé instalaci. www.eicon.com Diva 852 ISDN T/A Návod k rychlé instalaci www.eicon.com Obsah Obsah... 2 Úvod... 2 Kontrolky... 2 Zákaznický servis... 2 Instalace v systému Windows... 3 Instalace v poèítaèích Macintosh... 4 Instalace

Více

Externí zařízení Uživatelská příručka

Externí zařízení Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002 LAN SUITE 2002 Obsah OBSAH... 1 NASTAVENÍ PROTOKOLU TCP/IP... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA SERVERU... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA STANICÍCH V SÍTI... 3 INSTALACE LAN SUITE... 3 KONFIGURACE LAN SUITE... 4 PRŮVODCE KONFIGURACÍ...

Více

Digitální fotoaparát Programová příručka

Digitální fotoaparát Programová příručka Digitální fotoaparát EPSON / Digitální fotoaparát Programová příručka Všechna práva vyhrazena Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému nebo převedena pomocí jakýchkoliv

Více

ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP. Průvodce instalací softwaru

ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP. Průvodce instalací softwaru ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP Průvodce instalací softwaru Řada HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 3650 přes IrDA pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modemu (GPRS)

Návod pro připojení telefonu Nokia 3650 přes IrDA pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modemu (GPRS) Návod pro připojení telefonu Nokia 3650 přes IrDA pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modemu (GPRS) Důležité: Nejdříve se musí nainstalovat software. Nepoužívejte komunikaci přes IrDA port

Více

Zde začněte. Důležité upozornění! Používáte již přístroj typu Palm OS? Podle tohoto návodu:

Zde začněte. Důležité upozornění! Používáte již přístroj typu Palm OS? Podle tohoto návodu: Nejdříve čtěte Zde začněte Podle tohoto návodu: Nabijte a nastavte svůj přístroj. Nainstalujte software Palm Desktop a další aplikace. Synchronizujte svůj přístroj s Vaším počítačem. Důležité upozornění!

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení Návod k prvnímu použití zařízení ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0 Kapitola 1. Úvod (1) 2. Instalace a aktivace (3) Odebrání starých ovladačů (3.1) Instalace v systémech Windows 98 SE / Windows

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 430357-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Instalační příručka. Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4

Instalační příručka. Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4 Sada Fiery Extended Applications (FEA) verze 4.4 obsahuje Fiery software pro provádění úloh pomocí serveru Fiery Server. Tento

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Číslo dokumentu: 419665-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití karet externích médií v počítači. Obsah 1 Karty pro slot Digital Media Vložení digitální paměťové karty...................

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Číslo dokumentu: 419584-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití karet externích médií. Obsah 1 Karty pro slot Digital Media Vložení digitální paměťové karty...................

Více

Notebook HP. Referenční příručka

Notebook HP. Referenční příručka Notebook HP Referenční příručka Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu s

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

a autentizovaná proxy

a autentizovaná proxy Mendelova univerzita v Brně Virtuální privátní síť a autentizovaná proxy Verze: 1.2 Datum: 5. dubna 2011 Autor: Martin Tyllich, Aleš Vincenc, Stratos Zerdaloglu 2 Obsah 1 Připojení pomocí proxy serveru

Více

Řešení pro správu klientů a mobilní tisk

Řešení pro správu klientů a mobilní tisk Řešení pro správu klientů a mobilní tisk Uživatelská příručka (c) Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

DWL-2000AP+ Než začnete. Kontrola obsahu dodávky

DWL-2000AP+ Než začnete. Kontrola obsahu dodávky Tento přístroj lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2000AP+ D-Link AirPlus G+ Bezdrátový přístupový bod Než začnete

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Online Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této

Více

Před zahájením instalace zkontrolujte, zda máte připraveny všechny potřebné informace a vybavení.

Před zahájením instalace zkontrolujte, zda máte připraveny všechny potřebné informace a vybavení. Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.2.3., Mozilla nebo Firefox DSL-584T ADSL2+ směrovač Než začnete: Před zahájením

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP002 Sweex USB Internet Phone

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP002 Sweex USB Internet Phone IP002 Sweex USB Internet Phone Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet. Pro dosažení bezchybné

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi Začínáme Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili a

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více

Seznámení se zařízením CrossLink Plus

Seznámení se zařízením CrossLink Plus Seznámení se zařízením CrossLink Plus Zařízení CrossLink Plus obsahuje USB flash disk a USB kabel. Umožňuje: Přenos a synchronizaci data s dalším počítačem; Sdílení připojení k internetu s dalším počítačem

Více

LASERJET PRO 400. Uživatelská příručka M401

LASERJET PRO 400. Uživatelská příručka M401 LASERJET PRO 400 Uživatelská příručka M401 Řada Tiskárna HP LaserJet Pro 400 M401 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Acer Bluetooth 1.2 USB Dongle

Acer Bluetooth 1.2 USB Dongle Acer Bluetooth 1.2 USB Dongle Uživatelská příručka Toto zař ízení splň uje základní požadavky a další př íslušné př edpisy smě rnice R&TTE 1999/5/EC. Produkt: Bluetooth 1.2 USB Dongle Model: BT- 800 /

Více

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pokud používáte odlišný operační systém nebo architekturu serveru a klienta, připojení nemusí pracovat správně pokud použijete postupy popsané

Více

ALVA - řada BC6. Stručný průvodce Verze 4. UDC-02026A 2014 Optelec, Nizozemsko. Všechna práva vyhrazena (T) Spektra vdn, 2014

ALVA - řada BC6. Stručný průvodce Verze 4. UDC-02026A 2014 Optelec, Nizozemsko. Všechna práva vyhrazena (T) Spektra vdn, 2014 ALVA - řada BC6 Stručný průvodce Verze 4 UDC-02026A 2014 Optelec, Nizozemsko. Všechna práva vyhrazena (T) Spektra vdn, 2014 Optelec 2993 LT Barendrecht Nizozemsko Telefon: +31 (0)88 6783 444. Fax +31 (0)88

Více

Řada tiskáren DESIGNJET T120 a T520 eprinter. Uživatelská příručka

Řada tiskáren DESIGNJET T120 a T520 eprinter. Uživatelská příručka Řada tiskáren DESIGNJET T120 a T520 eprinter Uživatelská příručka 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. vydání Právní informace Informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Intel je

Více

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě.

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Uživatelská příručka Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

WC004 - Nightvision Chatcam. Důležité! Nainstalujte ovladač před tím, než připojíte Sweex Nightvision Chatcam!

WC004 - Nightvision Chatcam. Důležité! Nainstalujte ovladač před tím, než připojíte Sweex Nightvision Chatcam! WC004 - Nightvision Chatcam Úvod Nevystavujte zařízení Sweex Nightvision Chatcam extrémním teplotám. Nenechávejte zařízení na přímém slunci nebo v bezprostřední blízkosti topných těles. Nepoužívejte Sweex

Více

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Funkce kamery VideoCAM GF112 1 Tlačítko pro fotografování 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Instalace kamery VideoCAM GF112 1. Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM

Více

Vítejte v průvodci instalace a ovládání výukového softwaru edu-learning pro českou verzi Microsoft Office 2007.

Vítejte v průvodci instalace a ovládání výukového softwaru edu-learning pro českou verzi Microsoft Office 2007. Vítejte v průvodci instalace a ovládání výukového softwaru edu-learning pro českou verzi Microsoft Office 2007. A. Požadavky před instalací... 2 Minimální konfigurace... 2 B. Postup instalace... 3 C. Spuštění

Více

Manuál. i-tec Display over Ethernet Adapter (DoIP) LAN2DVI

Manuál. i-tec Display over Ethernet Adapter (DoIP) LAN2DVI Manuál i-tec Display over Ethernet Adapter (DoIP) LAN2DVI Úvod: Jedná se o převodník (adapter) Ethernet na grafický výstup DVI s jednoduchým designem pro připojení monitoru nebo projektoru. Funkčně se

Více

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 Úvod Nevystavujte zařízení Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 extrémním teplotám. Nenechávejte zařízení na přímém slunci nebo v bezprostřední blízkosti

Více

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 Stručný průvodce instalací Hauppauge Computer Works, Ltd Bank Chambers 6-10 Borough High Street London SE1 9QQ tel: (+44) 0207 378 1997 fax:

Více

Printer/Scanner Unit Type 1350. Referenèní pøíruèka pro tisk. Provozní pokyny

Printer/Scanner Unit Type 1350. Referenèní pøíruèka pro tisk. Provozní pokyny Printer/Scanner Unit Type 1350 Provozní pokyny Referenèní pøíruèka pro tisk 1 2 3 4 5 6 Pøíprava zaøízení Nastavení ovladaèe tiskárny Jiné tiskové úlohy Ukládání a tisk pomocí dokumentového serveru Funkce

Více

Jabra Speak 410. Návod k obsluze. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Návod k obsluze. www.jabra.com Jabra Speak 410 Návod k obsluze obsah Poděkování...3 Přehled výrobku...3 PŘEHLED...4 Instalace a nastavení...4 Denní použití...5 Získání pomoci...6 2 Poděkování Děkujeme, že jste zakoupili zařízení Jabra

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p

Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s

Více

HP ProBook Notebook PC. Uživatelská příručka

HP ProBook Notebook PC. Uživatelská příručka HP ProBook Notebook PC Uživatelská příručka Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475 LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP Stručná referenční příručka M375 M475 Použití nástroje HP Smart Install pro připojení k počítači, kabelové síti nebo bezdrátové síti Instalační soubory

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Víceprotokolový integrovaný multifunkční tiskový server Ethernet a bezdrátový multifunkční tiskový server Tato Příručka síťových aplikací obsahuje užitečné informace o nastavení

Více

Bezdrátový mikroadaptér N300 USB (N300MA)

Bezdrátový mikroadaptér N300 USB (N300MA) Easy, Reliable & Secure 2012 On Networks All rights reserved. 240-10825-02 Instructions: If the CD does not start automatically, browse to the CD drive and double-click on autorun.exe. For Mac OS, double-click

Více

StoreJet 25 mobile. Uživatelská příručka

StoreJet 25 mobile. Uživatelská příručka StoreJet 25 mobile Uživatelská příručka Úvod... 3 Obsah balení... 3 Základní popis a vlastnosti... 4 Systémové požadavky... 4 Bezpečnostní opatření... 5 Obecné... 5 Záloha dat... 5 Přeprava... 5 Napájení...

Více

Obsah. Úvod... 2. Co je KORG KONTROL Editor?... 2 Požadavky na systém... 2 Instalace... 3

Obsah. Úvod... 2. Co je KORG KONTROL Editor?... 2 Požadavky na systém... 2 Instalace... 3 Obsah Úvod... 2 Co je KORG KONTROL Editor?... 2 Požadavky na systém... 2 Instalace... 3 Instalace pro uživatele Windows... 3 Instalace pro uživatele Mac OS X... 3 Quick start... 4 Spuštění KORG KONTROL

Více

HP Photosmart D5100 series. Uživatelská příručka

HP Photosmart D5100 series. Uživatelská příručka HP Photosmart D5100 series Uživatelská příručka Autorská práva a ochranné známky 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone with Display. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet.

Více

ECL MODBUS OPC. Návod k použití

ECL MODBUS OPC. Návod k použití ECL MODBUS OPC Návod k použití 48 Obsah 1. Úvod 3 1.1 Před vlastní instalací... 4 2. Jak program instalovat 4 3. Navigace konfigurátorem 5 4. Jak začít 5 4.1 Prohledávání sítě... 6 4.2 Vyhledávání zařízení...

Více