Semestrální práce 4IT450 CASE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Semestrální práce 4IT450 CASE"

Transkript

1 Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE Semestrální práce 4IT450 CASE ZS 2009/2010 Jiří Jakoubek Radek Štěpán Jiří Neumann Miroslav Žebrák Stanislav Chaloupecký Martin Vlčko

2 Obsah Obsah... 2 Úvod Sledované funkce (návaznosti) IDE nástrojů na CASE Vývojová prostředí (IDE) - popis + porovnání... 6 Visual Studio SharpDevelop PSPad Delphi Oracle JDeveloper 11g MS Expression Web Adobe Dreamweaver CS Microsoft Visual Web Developer 2010 Beta Zend Studio Eclipse IDE PHP Development Tools NetBeans Rapid SQL RAD Studio Macromedia HomeSite HTML Pad oxygen XML Editor Altova XML Spy Porovnání (CASE/IDE - vzájemná podpora; IDE/definovaná kritéria) Zdroje Seznam obrázků Seznam tabulek

3 Úvod V této seminární práci si klademe za cíl, seznámit čtenáře s nejrozšířenějšími produkty IDE (Integrated development environment) a jejich vazeb na CASE (Computer Aided System Engineering) nástroje, které jsou koncem roku 2009 na trhu. Nejdříve přiblížíme základní charakteristiky jednotlivých nástrojů na základě vlastního internet research. Poté načrtneme možné vazby (budou-li nějaké) na CASE nástroje a tyto vazby popíšeme u jednotlivých produktů IDE. Na konci práce uvádíme celkové shrnutí do přehledné matice, která umožní rychlé zorientování se v celé problematice. 1. Sledované funkce (návaznosti) IDE nástrojů na CASE Na počátku naší práce jsme předpokládali velký počet nejrůznějších návazností IDE nástrojů na CASE. Při samotném zkoumání jednotlivých produktů jsme však došli spíše k opačnému závěru a to, že existují v podstatě dvě možnosti, jak lze funkce CASE nástrojů integrovat s vývojovými prostředími: 1. Určitá funkcionalita CASE existuje přímo ve vývojovém prostředí a je tedy jeho součástí (např. Eclipse) 2. Vývojový nástroj je do prostředí CASE ve větší či menší míře propojen prostřednictvím tzv. plug-inů či add-inů, přičemž míra propojení určuje možnost využití funkcionality daného CASE nástroje, do kterého plug-in vývojový nástroj propojuje (viz např. Visual Studio 2008 ale i Eclipse atd.) Pokud tedy bylo naším cílem popsat a zároveň porovnat jednotlivá vývojová prostředí mezi sebou, museli jsme přistoupit k určitému zobecnění hodnocených kritérií. Pro popis produtků jsme zavedli závaznou strukturu, ve které uvádíme Název a verzi produktu Základní informace o produktu Platformu, na které je vývojový nástroj postaven Cenu Možnosti vazby na CASE o Vlastní o Plug-iny Jednotlivé body se mohou lišit urovní podrobnosti. Ta se odvíjí jednak od velikosti vývojového nástroje, ale také od pohledu člověka, který dané vlastnosti zkoumá. Jako příklad bych uvedl Visual Studio 2008 a Eclipse. Prvně zmíněný nástroj má možnost vazby na CASE prostřednictvím 5 plug-inů, oproti tomu Eclipse jich zahrnuje přibližně 90. Obecnost porovnání jsme volili podle výsledků zkoumání a také z důvodu zajištění přehlednosti pro potencionálního čntenáře. Za účelem porovnání jsme vytvořili následující seznam sledovaných funkcí: Vlastní CASE funkce 3

4 U tohoto bodu zjišťujeme, zdali má vývojový nástroj své vlastní integrované nástroje pro modelování a práci s UML diagramy. To znamená, že jsou tyto funkce k dispozici se základní instalací a není potřeba doinstalovávat další rozšíření nebo napojovat na CASE nástroje. CASE plug-iny Forward engineering Forwar engineering je pojem používaný pro generování struktury programového kódu na základě namodelovaných diagramů např. pomocí CASE nástrojů. Reverse engineering Obrázek 1: Forwar engineering Reverse engineering, též označovaný jako "backward engineering" je možnost, jak zahrnout do analýzy či návrhu systému již hotový zdrojový kód. Tato metoda je vhodná právě v případě, kdy máme porozumět již vytvořenému programu. Ze zdrojového kódu dokáže vytvořit obecný model transformovaný do diagramů. Jedná se o formu abstrakce, která je vyžadována při zjednodušení komplexních problémů. 4

5 Obrázek 2: Reverse engineering Round-trip engineering Je to proces úprav ve vygenerovaném kódu, který nenaruší vazby mezi vygenerovaným kódem a samotným návrhem systému v podobě diagramů. Pokud provede programátor nějakou změnu v kódu, tato změna se automaticky promítne i do diagramu, kde je tato třída modelována a naopak. (Objekty VŠE, 2009) Obrázek 3: Round-trip engineering Tvorba dokumentace o Tvorba dokumentace je jednou z dobrých vlastností CASE nástrojů. Výstupní dokument má nejčastěji formu XML či HTML dokumentů. Při tvorbě dokumentace je klíčovým faktorem její účel, například podklad pro další vývoj nebo testování, proto je kladen důraz na automatickou aktualizaci při změnách a možnost volby výstupních formátů, tím mohou být napčíklad i MS Word nebo Rich Text Format. Tvorba dokumentace by měla být založena na definovaných pravidlech s možností uživatelských šablon. Týmová spolupráce 5

6 o Vzhledem k tomu, že na většině větších projektů pracuje skupina členů vývojového týmu (přes vývojáře po analytiky), je nanejvýš vhodné, aby CASE nástroj vhodnou formou podporoval možnost jejich spolupráce na projektu. Často se tak děje prostřednictvím podpory správy verzí (implementace repository a subversion) a sdílení rozpracovaných fragmentů. Dále bývá k dispozici podpora kontroly dodržování metodiky (např. zda byly vytvořeny předepsané modely) vývoje a co je důležité, kontrola konzistence vytvářených modelů (autor_neznámý). Úroveň podpory týmové spolupráce se napříč nabídkou CASE liší a není radno při výběru CASE tuto oblast zanedbat. Podpora XMI o Podpora XMI (XML Metadata Interchange) má umožňovat výměnu objektů mezi modelovacími nástroji UML a metadaty MOF (Meta Object Facility) v distribuovaném heterogením prostředí. o XMI definuje standard XML DTD (Document Type Definition), který umožňuje výměnu UML a MOF informací. Rovněž automaticky generuje kód XML DTD pro každý meta-informační model. Verze UML 2. Vývojová prostředí (IDE) - popis + porovnání Visual Studio 2008 Info o produktu Microsoft Visual Studio je vývojové prostředí (IDE) od Microsoftu. Může být použito pro vývoj konzolových aplikací a aplikací s grafickým rozhraním spolu s Windows Forms aplikacemi, webovými stránkami, webovými aplikacemi a webovými službami jak ve strojovém kódu, tak ve spravovaném kódu na platformách Microsoft Windows, Windows Mobile, Windows CE,.NET,.NET Compact Framework a Microsoft Silverlight. Visual Studio obsahuje editor kódu podporující IntelliSense (inteligentní automatický návrh proměnných, funkcí a metod) a refaktorování. Integrovaný debugger pracuje jak na úrovni kódu, tak na úrovni stroje. Další vestavěné nástroje zahrnují designer formulářů pro tvorbu GUI aplikací, designer webu, tříd a databázových schémat. Je možné přidávat rozšíření, což vylepšuje funkčnost na téměř každé úrovni - od přidání podpory pro verzovací systémy (jako Subversion a Visual SourceSafe) do přidání nových nástrojů jako editory a vizuální designery pro jazyky specifické pro obor nebo nástroje pro další aspekty návrhu programu (jako klient Team Foundation Serveru: Team Explorer). Visual Studio podporuje jazyky prostřednictvím jazykových služeb, což umožňuje, aby editor kódu a debugger podporoval jakýkoliv programovací jazyk. Mezi vestavěné jazyky patří C/C++ (použitím Visual C++), VB.NET (použitím Visual Basic.NET) a C# (použitím Visual C#). Podpora dalších jazyků jako Chrome, F#, Python a Ruby spolu s ostatními může být přidána jazykovými službami, které musí být nainstalovány zvlášť. Také je podporováno XML/XSLT, HTML/XHTML, JavaScript a CSS. Existují i verze Visual Studia pro určitý jazyk, které uživateli poskytují omezenější jazykové služby. Tyto individuální balíčky jsou Microsoft Visual Basic, Visual J#, Visual C# a Visual C++. (Wikipedia) 6

7 Obrázek 4: Visual Studio 2010 Platforma.NET Cena $299 $ v závislosti na typu produktu (Corporation, 2009) Možnosti vazby na CASE: vlastní: Class Designer, Database Designer Extensibility plug-iny: Sparx Systems Enterprise Architect, Altova UModel, i3 Design, IBM Rational Rose, Sybase PowerDesigner Tabulka 1: Přehled podpory definovaných funkcí ve Visual Studiu 2005/2008 Vlastní CASE funkce ANO Tvorba dokumentace ANO CASE Plug-iny ANO Týmová spolupráce ANO Forward engineering ANO Podpora XMI ANO Reverse engineering ANO Verze UML 2.2 Míra splnění kritérií je uvedena u popisu jednotlivých pluginů, přičemž některé nemusí splňovat veškeré funkce sledované v přehledové tabulce. Ta je výsledkem souhrnu funkcí všech pluginů. Jako zdroje informací o jednotlivých pluginech sloužila nápověda, ze které bylo čerpáno po instalaci daného produktu. Dalším použitým zdrojem je (Microsoft, 2009). 7

8 Visual Studio CASE plug-iny Sparx Systems Enterprise Architect (EA) je samostatné UML 2.1 modelovací prostředí. MDG (Model Driven Generation) Integration je add-on, který přináší výhody a bohaté modelovací schopnosti EA a UML 2.1 do MS Visual Studia 2005 a Intuitivní navigace a editace modelu jsou poskytnuty přímo ve vývojovém prostředí Visual Studia prostřednictvím EA Project Explorer. MDG integrace umožňuje generovat.net kód z elementů UML. Dále je zde zahrnuta funkcionalita tvorby webové dokumentace a reportů. Obrázek 5: EA Prohlížeč projektu ve Visual Studiu Vlastnosti Integrace EA a UML 2.1 do MS Visual Studia 2005 a 2008 Navigace a vývoj s využitím modelování UML propojením kódu a příslušného modelu Generování reportů v textovém nebo HTML formátu Sdílení plánu mezi analytiky, architekty a vývojáři Týmová spolupráce na projektu díky zabudovanému diskusnímu fóru Sledování změn Synchronizace FW/REV (C, C++, C#, Delphi, Java, PHP, Python, ActionScript, Visual Basic a VB.NET) (Sparx, 2009) Možnost synchronizace kódu a modelu Synchronizaci lze nastavit ve dvou úrovních. 1. Synchronizace modelu s EA automatická synchronizace nizace celého nebo části modelu v EA do prostředí EA Project Exploreru 8

9 2. Synchronizace kódu s modelem manuálně/automaticky Obrázek 6: Možnost synchronizace kódu a modelu Altova Altova UModel 2008 Enterprise Edition je sofistikovaný UML nástroj sloužící pro vizuální návrh modelů aplikací a generování programového kódu a projektové dokumentace. UModel 2008 Enterprise Edition Visual Studio integrace umožňuje uživatelům prohlížet a přepínat mezi softwarovým UML modelem a zdrojovým kódem při vývoji aplikací ve Visual Studiu 2005 a UModel poskytuje praktickou cestu k visuálnímu návrhu aplikačních modelů v UML a je schopný generovat Java, C# nebo Visual Basic.NET kód a projektovou dokumentaci. UModel také umožňuje vývojářům aplikovat reverzní inženýrství tedy existující program převést do UML diagramů, upravit model dokončit round trip opětovným vygenerováním programového kódu. 9

10 Obrázek 7: Integrace Umodelu do Visual Studia Vlastnosti Využívá UML 2.2 Integrace UModelu do Visual Studia 2005 a 2008 Forward engineering a reverse engineering (Java, C#, Visual Basic) Tvorba dokumentace Obrázek 8: Možnosti funkcí Umodelu (ALTOVA, 2009) 10

11 i3 Design i3 Design Constructor/MDRAD pomáhá vývojářům vytvářet datově řízené aplikace založené na vizuálních modelech. Jedná se o vývojářský toolkit integrovatelný optimalizovaný pro Visual Studia 2002, 2003, 2005 a Umožňuje tvorbu modelů tříd z jazyka scratch nebo pomocí reversního inženýrství z existující databáze nebo XML schématu. Object-Oriented Model Driven Development Vlastnosti Přímá integrace do Visual Studia Datově řízené programování Forward engineering Reverse engineering (I3 Design) Obrázek 9: Object-Oriented Model Driven Development Schema IBM Rational Software Corporation Rational byl získán společností IBM v roce 2003 a nyní je jednou z jejich divizí. IBM Rational Rose XDE Developer for Visual Studio je modelovací nástroj který podporuje UML 1.4. Vlastnosti Pouze pro Visual Studio 2005 Forward engineering/reverse engineering (C++, ANSI C++, COBRA, Visual C++, Visual Basic) Založeno na UML 1.4 (IBM, 2009) Sybase Sybase PowerDesigner 12.5 je komplexní nástroj pro modelování a návrh, který pomáhá IT profesionálům implementovat efektivní podnikovou architekturu prostřednictvím širokých analytických a modelovacích technik ve vývojovém cyklu. Pokud je integrován s Visual Studiem, poskytuje bohaté analytické a modelovací techniky včetně UML a generování kódu pro všechny vedoucí RDBMS platformy. PowerDesigner Microsoft Visual Studio Plugin umožní převést modelovací možnosti PowerDesigneru přímo do prostředí Visual Studia 2005, kde lze modely zahrnovat do jednotlivých projektů. Vlastnosti Forward/Reverse engineering UML

12 SharpDevelop Info o produktu SharpDevelop je open source integrované vývojové prostředí, které je volně šiřitelné pod licencí GPL a slouží k vývoji aplikací v programovacích jazycích C#, Visual Basic.NET a Boo na platformě.net nebo MONO. Usnadňuje psaní, ladění a překlad kódu do výsledných sestavení. Někteří programátoři se rozhodli v rané fázi portovat projekt pod MONO/Gtk#, tento fork se nazývá MonoDevelop, který je multiplatformní Pro kompletaci kódu používá SharpDevelop vlastní C# a VB.NET parser SharpDevelop 1.1 umí převést projekty z Visual Studia do SharpDevelop projektu, až s verzí SharpDevelop 2.0 bylo možné spravovat tyto projekty přímo Obrázek 10: Sharp Develop 3.1 Platforma.NET 12

13 Cena OpenSource šiřitelný pod licencí GPL (General Public License) Možnosti vazby na CASE: vlastní: nemá plug-iny: SharpDevelop Class Diagram Tabulka 2: Přehled podpory definovaných funkcí v Sharp Develop 3.1 Vlastní CASE funkce NE Tvorba dokumentace NE CASE Plug-iny ANO (1) Týmová spolupráce NE Forward engineering NE Podpora XMI NE Reverse engineering NE Verze UML x SharpDevelop Class Diagram Projekt, který napodobuje Class Diagram MS Visual Studia. Umožňuje celkový pohled na třídy projektu. Od verze 2.0 je už zahrnutý v základní instalaci programu SharpDevelop. Obrázek 11: ClassCanvas SharpDevelop (IC#Code, 2009) PSPad Obecně o produktu PSPad je textový editor určený vývojářům a kodérům webových stránek a aplikací (Fiala, 2009). Základní funkcí editoru je usnadnění psaní strukturovaných textů, chceme-li programového kódu. Nástroj lze využít jako IDE a navázat ho na některý kompilátor zdrojového textu. V PSPadu je možné nastavit zvýrazňování syntaxe mnoha programovacích, 13

14 značkovacích i dotazovacích jazyků. Do jisté míry pomáhá program s doplňováním kódu a pomocí zvýrazňování a zobrazení stromové struktury dokumentu usnadňuje orientaci v něm. Program podporuje práci v projektech, obsahuje interního FTP klienta, možnost náhledu vytvářených www stránek v prohlížeči a najdeme v něm také množství užitečných utilit, jako například převodník číselných soustav, výpočet šifrovaného řetězce jako výsledek MD4, MD5 či SHA1, komprese HTML atd. PSPad se zdá pro svou jednoduchost, transparentnost a dostupnost být oblíbeným nástrojem pro jednodušší projekty. Platforma Windows Cena Produkt je volně šiřitelný bez licenčního poplatku. Vazba na CASE U nástroje PSPad navázání na CASE nevnímám. Funkcionalita se soustředí obecně řečeno na zpracování strukturovaného textu. Případné doplňky, kterých lze na internetu nalézt veliké množství, podle mého názoru ale také s funkcionalitou CASE nesouvisí. PSPad bývá označován jako pokročilý editor prostého textu a v tomto duchu se vyvíjí i jeho funkcionalita. Tabulka 3: Přehled podpory definovaných funkcí v PSPad Vlastní CASE funkce NE Tvorba dokumentace NE CASE Plug-iny NE Týmová spolupráce NE Forward engineering NE Podpora XMI NE Reverse engineering NE Verze UML x Stupeň naplnění jednotlivých kritérií je vyjádřením mé zkušenosti s produktem. V tomto případě PSPad modelování vůbec nepodporuje. Delphi 2010 Obecně o produktu Dephi je historicky jedním z prvních produktů, které je zvykem označovat jako prostředí RAD (Rapid Application Development). Jádrem prostředí je jazyk Pascal, resp. jeho objektová mutace Object Pascal. První verze byla vypuštěna v roce O vývoj se starala americká firma Borland až do roku 2008, kdy došlo k odprodání dceřiné společnosti CodeGear, která zastřešovala nástroje pro vývojáře softwaru, společnosti Embarcadero. V současnosti je Delphi robustním vývojovým prostředím (IDE), jejíž poslední verzí je Delphi 2010 (ze srpna 2009) (Wikipedia, 2009). Podle informací publikovaných na webu Embarcadero je Delphi používáno více než 1,7 miliony vývojářů po celém světě (Embarcadero, 2009). Pokusím se nyní zhodnotit zejména možnosti modelování, tedy v souladu s tématem této práce možnosti vazby na CASE. 14

15 Platforma Windows Cena Tabulka 4: Ceny jednotlivých verzí Delphi (zdroj: (Embarcadero, 2009)) Delphi 2010 Architect Nový uživatel Upgrade Delphi 2010 Enterprise Nový uživatel Upgrade Delphi 2010 Professional Nový uživatel Upgrade Ukázka uživatelského prostředí 3499,- EUR 2299,- EUR 1999,- EUR 1299,- EUR 899,- EUR 399,- EUR Vazba na CASE Obrázek 12: Delphi 2010 (založení nového projektu) Prostředí Delphi podporuje modelování systému nyní samo o sobě, a to ve verzích Architect a Enterprise (viz Tabulka 4). Je tedy přímo možné vytvářet UML diagramy v prostředí IDE a provázat je s vývojovým projektem a zdrojovými texty. Přehled podporovaných diagramů je patrný z následujícího obrázku. 15

16 Obrázek 13: Dialog vložení nového diagramu Delphi umožňuje modelování v UML verze 1.5 a 2.0, přičemž je zachována důležitá vlastnost CASE nástrojů, a sice forward resp. reverse engineering, tj. generování kódu z diagramu a naopak. V rámci nástroje ER/Studio 8.0 Developer Edition pak lze modelovat databázi. Ještě bych zmínil nástroj ModelMaker Tools, který lze integrovat do IDE Delphi a Visual Studio (ModelMaker Tools, 2009). Tabulka 5: modelovací možnosti Delphi (zdroj: (Embarcadero, 2009)) UML MODELING 16 Architect Enterprise Professional UML Code Visualization at any time, get a UML model X X X view of your source code Enhanced in 2010! Diagrams have an updated look and feel X X X Sequence diagrams X X Collaboration diagrams X X State charts X X Deployment diagrams X X Use case diagrams X X Activity diagrams X X Component diagrams X X Documentation generation X X 80+ Code Metrics that allow for deep understanding and X X static analysis of the health of the object domain Introduced for Delphi Professional in 2010! 10+ X introductory level code Metrics for understanding the health of the object diagram 200+ Code Audits for deep code analysis to better X X understand the coding style and approach Introduced for Delphi Professional in 2010! 10 introductory X level code audits for better code understanding Import model from Rational Rose (mdl import) X Language neutral UML 1.5 modeling X Language neutral UML 2.0 modeling X

17 Enhanced in 2010! Transformation from language neutral X UML 1.5 and UML 2.0 projects to source code projects Enhanced in 2009! Design Patterns support, including GOF X X patterns New in 2010! Custom design patterns support X X Diagram printing X X X XMI 1.1 Import/Export X X Full two-way class diagrams with synchronization between X X X code and diagrams OCL 2.0 support X X X UML in Color profile X X X Diagram hyper-linking and annotations X X X Tabulka 6: Přehled podpory definovaných funkcí v Delphi 2010 Vlastní CASE funkce ANO Tvorba dokumentace ANO CASE Plug-iny ANO (1) Týmová spolupráce ANO Forward engineering ANO Podpora XMI ANO Reverse engineering ANO Verze UML 2.0 Modelování a míra jeho podpory v Delphi závisí na konkrétní verzi produktu. Údaje v tabulce jsou vztaženy k nejvyšší verzi, Architect. Detailnější popis vlastních CASE funkcí obsahuje Tabulka 5; existence CASE plug-inu pro modelování resp. jejich počet není nikde explicitně vyjídřen, je tedy možné, že jich existuje více. Mně se ovšem podařilo objevit jeden (Zmíněnž ModelMaker Tools. Možnosti týmové spolupráce se mi nepodařilo ověřit pro aktuální verzi, z předešlé práce pro tento předmět vyplývá, že tuto možnost Delphi má. Na základě tabulky 5 hodnotím naplnění zbylých kritérií. Oracle JDeveloper 11g Obecně o produktu JDeveloper je všestranné vývojové prostředí. Je zde patrná koncentrace na tvorbu aplikací v jazyce Java, podporovány jsou i další typy jazyků, jako jsou XML, HTML, PHP, Java Script, SQL, PL/SQL či BPEL (Wikipedia, 2009). Umožňuje tedy tvorbu jak standardních desktop aplikací, tak i aplikací pracujících na principu webových služeb (poskytovaných prostřednictvím aplikačního serveru). Zřejmě je podporována tvorba webových aplikací, ale i databází v komplexním pojetí (Oracle, 2009). Produkt je nepřímo zaměřen na tvorbu aplikací a služeb na platformě Oracle. Přestože je samotné prostředí JDeveloperu dostupné zdarma, zásadní prostředek, se kterým JDeveloper spolupracuje (a který přispívá k efektivitě vývoje aplikací Oracle Application Development Framework (ADF)), je licencovaný. Licenční poplatek je zahrnut v licenci k serverům Oracle WebLogic, při použití na serveru jiného výrobce je třeba uhradit provozní licenci (5800,- USD na procesor nebo 120,- USD na uživatele) (Oracle, 2009). Historie JDeveloperu sahá přibližně do roku 1998, kdy byla vydána první verze (založená na produktu Borland JBuilder). Ta byla přepracována s cílem vytvořit produkt založený na jazyce Java. JDeveloper je navázán na Oracle ADF(Application Development Framework - proprietární framework pro vývoj aplikací), což dohromady tvoří prostředí pro rychlý vývoj ve smyslu RAD. Oracle používá označení "visual and declarative development" (Wikipedia, 2009). Poslední verzí v době psaní této práce je verze (11g Release 1Patch Set 1) a 17

18 pravděpodobně nejvýznamnější změny se týkají UML (podporovaná verze 2.2) a vylepšení frameworku ADF. Bylo také přepracováno uživatelské prostředí JDeveloperu (Oracle, 2009). Platforma Jsou k dispozici balíky určené pro Windows, pro Linux, ale také pro JVM obecně, proto se dá říct, že JDeveloper není závislý na platformě, resp. je možné ho používat na více platformách (Oracle, 2009). Ukázka uživatelského prostředí Obrázek 14: Prostředí JDeveloper 11g (Oracle, 2009)) Cena Samotné IDE je zdarma, ADF framework, pokud je využíván, je licencován ($5800,- USD). Vazba na CASE Modelování je podporováno jak v samotném JDeveloperu, tak formou externího plug-inu. Přímo v JDeveloperu se v souvislosti s UML mluví s tzv. modelery, např. Class Modeler, Use Case Modeler, Activity Modeler, Sequence Modeler. Z pohledu CASE nástrojů pak tradiční přístup získáme dolněním plug-inu (Oracle, 2004). Nejcitovanějším je doplňek společnosti Visual Paradigm, SDE for JDeveloper. Tento nástroj splňuje všechny námi stanovené 18

19 požadavky na CASE nástroj (většinu již v základní verzi Modeler, například vylepšenou synchronizaci kódu (v reálném čase) až ve verzi Professional) (Hallogram Publishing, 2004). Tabulka 7: Přehled podpory definovaných funkcí v JDeveloper Vlastní CASE funkce ANO Tvorba dokumentace ANO CASE Plug-iny ANO (1+) Týmová spolupráce ANO Forward engineering ANO Podpora XMI ANO Reverse engineering ANO Verze UML 2.2 Výše zmíněné vlastnosti by (vycházím zde z přehledu nových funkcí JDeveloper 11g (Oracle, 2009)) měl JDeveloper mít i bez instalovaného plug-inu, nepodařilo se mi zjistit, do jaké míry JDeveloper podporuje týmovou spolupráci, XMI a generování dokumentace. Tyto funkce zahrnuje ale zmíněný plug-in (Hallogram Publishing, 2004),Proto tabulku jako celek lze chápat jako přehled vazeb na CASE JDeveloperu s nainstalovaným plug-inem SDE. Opět platí, že mnou uváděný počet existujících plug-inů je výsledkem hledání na internetu, nemusí být konečný. MS Expression Web 3 Obecně o produktu Microsoft Expression Web 3 je nástroj pro tvorbu webových dokumentů. Web 3 vychází ze známého editoru FrontPage, který byl součástí MS Office do verze Základem nástroje Web je stejně jako u jeho předchůdce WYSIWYG editor. Webový editor MS Expression Web 3 podporuje standardy HTML/XHTML, XML/XSLT, CSS, JavaScript či ASPX. Jeho hlavním zaměřením je prostředí ASP.NET, proto je možné vytvářet soubory typické pro ASP.NET jako jsou Master Page, Site Map či Web Configuration. Web 3 podporuje validaci kódu, zvýrazňování syntaxe a další užitečné funkce webových editorů. Web 3 je součástí balíku řešení Microsoft Expression Studio a spolu s nástroji Expression Design či Expression Blend tvoří ucelený nástroj na tvorbu webových stránek. (Microsoft, 2009) Nástroj je koncipován s ohledem na maximální uživatelskou přívětivost. Pracovní plocha je celkem přehledná, tak jak jsme ostatně zvyklí z produktů MS Office. Tlačítka a panely jsou po ruce a přehledně uspořádány, levý sloupec nabízí vlastnosti jednotlivých elementů i stránky samotné. Na druhou stranu, Web 3 nadále generuje inline styly bez ohledu na optimalizaci, vlastnosti stránek nabízí zastaralé konstrukce a validátor stránek počítá pouze s omezenou definicí dokumentů. Nástroj pracuje s technologií SuperPreview, která slouží k testování a prohlížení webových stránek současně v několika webových prohlížečích jako je Internet Explorer 6, IE7, IE8 či Firefox 3. (Němec, 2009) Platforma Microsoft Windows XP Service Pack 2 a vyšší, Windows Vista, Windows 7 (Microsoft, 2009) Ukázka uživatelského prostředí 19

20 Obrázek 15: MS Expression Web 3 - současné zobrazení zdrojového kódu, (Němec, 2009) Vazba na CASE Obrázek 16: MS Expression Web 3 - vyhledávání a nahrazování řetězců, (Němec, 2009) Podpora standardů: kontrola přístupnosti, kompatibility s IE Tabulka 8: Přehled podpory definovaných funkcí v MS Expression Web 3 Vlastní CASE funkce NE Tvorba dokumentace NE CASE Plug-iny NE Týmová spolupráce NE Forward engineering NE Podpora XMI NE Reverse engineering NE Verze UML x MS Expression Web, na rozdíl od ostatních IDE nástrojů, nepodporuje CASE. Jedniná pozorovaná vazba je podpora standardů při psaní zdrojových kódů webových stránek. 20

21 Cena MS Expression Web 3 149$ MS Expression Studio 3 599$ (Microsoft, 2009) Adobe Dreamweaver CS4 Obecně o produktu Adobe Dreamweaver CS4 je čtvrtým z řady oblíbených editorů od firmy Adobe. Nástroj slouží především k tvorbě webových stránek, ale není problém využít Dreamweaver CS4 jako nástroj tvorby Rich Internet Applications (RIA). Mezi podporovaná prostředí patří ASP (JavaScript, VBScript,.NET C#,.NET VB), PHP či JSP. Na rozdíl od konkurenčního prostředí MS Expression Web3 podporuje Dreamweaver vývojová prostředí Coldfusion. Editor podporuje formáty HTML/XHTML, XML/XSLT, CSS, JavaScript či ActionScript. (Adobe, 2009) Editor poskytuje výborně propracovanou pracovní plochu. Nabízí osm přednastavených rozvržení editačních oken a palet, se svým uspořádáním, připravených pro práci na dvou monitorech. Pracovní plocha obsahuje palety a nástroje jako property inspector, ale také například zajímavý nástroj related files, který zobrazí všechny externí soubory napojené na momentálně upravovaný soubor, například kaskádové styly, PHP soubory a další. Adobe Dreamweaver nabízí řadu zajímavých rozšíření. Díky nástroji ConnectNow můžete sdílet vaši obrazovku v reálném čase s dalšími lidmi. Zdrojové soubory můžete sdílet pomocí rozšíření subversion. (Němec, 2008) Platforma Microsoft Windows XP Service Pack 2+, Windows Vista, Windows 7, Mac OS X v10 Ukázka uživatelského prostředí Obrázek 17: Adobe Dreamweaver CS4 - pracovní prostředí, (Němec, 2008) 21

22 Vazba na CASE Obrázek 18: Adobe Dreamweaver CS 4 - rozmanité pracovní nabídky, (Němec, 2008) Podpora standardů: kontrola přístupnosti, kontrola kompatibility s prohlížeči Týmová spolupráce: Subversion, ConnectNow, Reporting Tabulka 9: Přehled podpory definovaných funkcí v Adobe Dreamweaver CS4 Vlastní CASE funkce NE Tvorba dokumentace NE CASE Plug-iny ANO Týmová spolupráce ANO Forward engineering NE Podpora XMI NE Reverse engineering NE Verze UML x Adobe Dramweaver CS4, jako ostatní editory webových stránek, podporuje standardy při psaní zdrojového kódu. Navíc pomocí plug-inů podporuje týmovou spolupráci (ConnectNow) a reporting. Cena Adobe Photoshop CS4 Win CZ Retail s DPH ,- Adobe Creative Suite 4 (CS4) Design Standard Win CZ s DPH ,- (Alza, 2009) Microsoft Visual Web Developer 2010 Beta 2 Obecně o produktu Visual Web Developer 2010 Express je součástí rodiny produktů Microsoft Visual Studio. Web Developer 2010 je nástupcem Visual Developer 2008 a obsahuje mnohá vylepšení a rozšíření původní verze. V projektové nabídce jsou hned dvě nové položky: Windows Azure tools a MS Silverlight application. Nástroj získal také nový grafický nádech, svým stylem tak zapadá do koncepce Windows 7. Obdobně jako Adobe Dreamweaver získal nástroj podporu pro zobrazení na více monitorech. (Microsoft, 2009) 22

23 Aplikace staví na Frameworku.NET 4 Beta 2. Nástroj podporuje tvorbu HTML/XHTML, XML/XSLT, CSS, JavaScript se zaměřením na platformu ASP.NET. Nástroj nabízí intuitivní prostředí s možností zobrazení v basic, code a expert módu. Nabídka standardních panelů, funkce jako drag and drop či zvýrazňováním syntaxe je samozřejmostí. Nástroj nabízí velká množství nejrůznějších rozšíření. Ta se dají stáhnout přímo prostřednictvím aplikace v nástroji Extension Manager. Rozšíření se řadí do kategorií kontrolních prvků, šablon a nástrojů. Mezi nástroji stojí za zmínění nástroje pro tvorbu dokumentace, modelování, reportingu, týmové spolupráce, testování či kontroly kódu. (Vadgama, 2009) Platforma Microsoft Windows XP Service Pack 2+, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (Microsoft, 2009) Ukázka uživatelského prostředí Obrázek 19: MS Visual Web Developer Express - rozložení panelů Obrázek 20: MS Visual Web Developer Express - Extension Manager 23

24 Vazba na CASE Rozšíření pro: Dokumentaci, Modelování, Reporting, Týmový vývoj, Testování, Kontrolu kódu V době psaní této práce neobsahovaly kategorie žádné existující rozšíření Tabulka 10: Přehled podpory definovaných funkcí v Microsoft Visual Web Developer 2010 Beta 2 Vlastní CASE funkce NE Tvorba dokumentace ANO CASE Plug-iny ANO Týmová spolupráce ANO Forward engineering NE Podpora XMI NE Reverse engineering NE Verze UML x Microsoft Visual Web Developer 2010 Beta 2 je plnohodnotným prostředí pro tvorbu webových aplikací. Produkt podporuje některá vybraná rozšíření pro CASE. Bohužel v době psaní této práce nebyla rozšíření reálně k dispozici. Cena zdarma Zend Studio 7.1 Obecně o produktu Zend Studio 7 je nástrojem pro tvorbu PHP aplikací. Aplikace byla navržena tak, aby vyhovovala PHP 5.3 a podporovala Zend Framework a Server. Nástroj podporuje kompletní vývoj od dokumentů HTML/XHTML, XML/XST/DTD, CSS či JavaScript, až k webovým aplikacím postavených na knihovnách PHP a databázových spojeních. Toto prostředí nabízí pokročilé formátování zdrojového kódu s možností zvýrazňování a doplňování syntaxe, podporu týmové spolupráce založené na SVN či CVS, ladění zdrojového kódu a mnoho dalšího. Zend studio je velmi vyspělým prostředím pro tvorbu aplikací postavených na PHP. Aplikace těží předevěím ze Zend Frameworku, který je mezi vývojáři PHP aplikací velmi rozšířen. Oblíbený je především díky rozsáhlé nabídce PHP kinovem a široké podpoře ze strany uživatelů. Podpora uživatelů činí z frameworku Zend ideální prostředí pro začínající progranátory PHP. Díky rozšířšnosti PHP je Zend Studio ideálním vývojovým prostředím na vývoj webových aplikací. (Zend, 2009) Platforma Windows x , XP, 2003, Vista (32bit), Linux x86 (32bit), Mac OS X (32bit) (Zend, 2009) Ukázka uživatelského prostředí 24

Rozklad na prvočinitele. 3. prosince 2010

Rozklad na prvočinitele. 3. prosince 2010 Rozklad na prvočinitele Ondřej Slavíček 3. prosince 2010 1 Obsah 1 Příručka k programu 3 1.1 funkce main()............................. 3 1.2 funkce hlavnifunkce()........................ 3 1.3 funkce

Více

Novinky ve Visual Studio 2010. Tomáš Kroupa Tomas.Kroupa@hotmail.com

Novinky ve Visual Studio 2010. Tomáš Kroupa Tomas.Kroupa@hotmail.com Novinky ve Visual Studio 2010 Tomáš Kroupa Tomas.Kroupa@hotmail.com O čem si dnes řekneme Visual studio 2010 (beta 2) Jazyk C# 4.0 ASP.NET 4.0.NET 4.0 Visual Studio 2010 Beta 2 Jak získat Testovací verze

Více

CASE nástroje. Jaroslav Žáček

CASE nástroje. Jaroslav Žáček CASE nástroje Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Co znamená CASE? A CASE tool is a computer-based product aimed at supporting one or more software engineering activities within

Více

Semestrální práce CASE. aplikací a jejich vazba na CASE. Luboš Harášek;Filip Kroupa;Barbora Matoušková;Petr Pravlovský

Semestrální práce CASE. aplikací a jejich vazba na CASE. Luboš Harášek;Filip Kroupa;Barbora Matoušková;Petr Pravlovský Semestrální práce CASE Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE Luboš Harášek;Filip Kroupa;Barbora Matoušková;Petr Pravlovský 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvod... 4 3. CASE... 6 4. IDE... 9 5. Nástroje

Více

CASE. Jaroslav Žáček

CASE. Jaroslav Žáček CASE Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Co znamená CASE? Definice dle SEI A CASE tool is a computer-based product aimed at supporting one or more software engineering activities

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Kapitola 4. Úvod 11. Stručný úvod do relačních databází 13. Platforma 10g 23

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Kapitola 4. Úvod 11. Stručný úvod do relačních databází 13. Platforma 10g 23 Stručný obsah 1. Stručný úvod do relačních databází 13 2. Platforma 10g 23 3. Instalace, první přihlášení, start a zastavení databázového serveru 33 4. Nástroje pro administraci a práci s daty 69 5. Úvod

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Nové vývojové nástroje i5/os Rational Developer for System i V7.1

Nové vývojové nástroje i5/os Rational Developer for System i V7.1 Nové vývojové nástroje i5/os Rational Developer for System i V7.1 Aleš Petr, IBM ČR Konference COMMON 18. 20. května 2008 ales_petr@cz.ibm.com Agenda Rational Application Developer for System i V7.1 Novinky

Více

Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE

Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE Vysoká škola ekonomická v Praze Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE Semestrální práce 4IT450 CASE Computer Aided Systems Engineering Daniel Kouba Jan Oudrnický Jiří Heřman Vladimír Oraný

Více

VÝVOJ INTERNETOVÝCH APLIKACÍ - VIA

VÝVOJ INTERNETOVÝCH APLIKACÍ - VIA Metodický list č. 1 Způsob zakončení : Úvod Technologie webových aplikací Protokol HTTP Po zvládnutí tématického celku bude student mít základní přehled o problematice programování internetových (webových)

Více

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti:

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti: ArcGIS for Server ArcGIS for Server ArcGIS for Server je komplexní nástroj, který představuje platformu pro poskytování GIS služeb umožňujících pořizování, správu a analýzu prostorových dat a jejich vizualizaci.

Více

O projektu Nasazení OpenOffice.org v praxi

O projektu Nasazení OpenOffice.org v praxi O projektu Nasazení OpenOffice.org v praxi Filip Molčan molcanf@openoffice.org Konference EurOpen Hotel Relax, Moninec - 18. 5. 2005 Obsah prezentace Minulost a současnost OpenOffice.org Představení projektu

Více

Programovací jazyky Přehled a vývoj

Programovací jazyky Přehled a vývoj Programovací jazyky Přehled a vývoj 1 Programování a programovací jazyk Historie a současnost programovacích jazyků Objektově orientované a vizuální programování Značkovací a skriptovací jazyky 2 Programování

Více

ArcGIS Server 10. Řešení pro sdílení geodat

ArcGIS Server 10. Řešení pro sdílení geodat ArcGIS Server 10 Řešení pro sdílení geodat ArcGIS Server 10 ArcGIS Server je komplexní nástroj, který představuje platformu pro poskytování služeb GIS umožňujících pořizování, správu a analýzu prostorových

Více

Stěhování aplikací. Michal Tomek, Sales Manager

Stěhování aplikací. Michal Tomek, Sales Manager Stěhování aplikací Michal Tomek, Sales Manager Agenda Co míníme stěhováním Typické situace Role InterSystems Příležitosti Migrace Stěhování informačního systému Nová budova. HW a OS Získáme nové vlastnosti

Více

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

Nástroje pro vývoj aplikací v závislosti na platformě a jejich vazba na CASE

Nástroje pro vývoj aplikací v závislosti na platformě a jejich vazba na CASE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Nástroje pro vývoj aplikací v závislosti na platformě a jejich vazba na CASE Seminární práce k předmětu

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

2002 Magister (Mgr.), studijní program: matematika, specializace matematikamanagement

2002 Magister (Mgr.), studijní program: matematika, specializace matematikamanagement Curriculum Vitae Jméno: Michal Brenner Bydliště: Praha, Česká republika Rok narození: 1979 Vzdělání Dosažené vysokoškolské vzdělání: 2002 Magister (Mgr.), studijní program: matematika, specializace matematikamanagement

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Seznámení s prostředím dot.net Framework

Seznámení s prostředím dot.net Framework Základy programování v jazyce C# Seznámení s prostředím dot.net Framework PL-Prostředí dot.net - NET Framework Je základním stavebním prvkem, na kterém lze vytvářet software. Jeho součásti a jádro je založené

Více

Připravil: Ing. Vít Ondroušek, Ph.D. Technologie.Net Framework

Připravil: Ing. Vít Ondroušek, Ph.D. Technologie.Net Framework Připravil: Ing. Vít Ondroušek, Ph.D. Technologie.Net Framework úvod, historie, základy.net framework, programovací jazyky, vývojové prostředky Úvod strana 2 Cíl předmětu Seznámit se s vývojem aplikací

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Nové jazykové brány do Caché. Daniel Kutáč

Nové jazykové brány do Caché. Daniel Kutáč Nové jazykové brány do Caché Daniel Kutáč O čem budeme mluvit.net T/SQL Perl Python MultiValue Basic Téma.NET provider .NET Provider Co lze již dnes Factory / VisM ODBC.NET Web Services Factory a VisM

Více

IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals

IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals Srovnání desktopových OS a NOSs workstation síťové OS (NOSs) jednouživatelské jednoúlohové bez vzdáleného přístupu místní přístup k souborům poskytují a zpřístupňují

Více

Tabulka Nabídková cena za předmět plnění *uchazeč vyplní cenu za celý kurz nebo cenu za 1 účastníka dle zadávací dokumentace a nabídky uchazeče

Tabulka Nabídková cena za předmět plnění *uchazeč vyplní cenu za celý kurz nebo cenu za 1 účastníka dle zadávací dokumentace a nabídky uchazeče Příloha č. 3 k č.j. : MV-145067-6/VZ-2013 Počet listů: 12 Tabulka Nabídková cena za předmět plnění *uchazeč vyplní cenu za celý nebo cenu za 1 dle zadávací dokumentace a nabídky uchazeče Část 1 pro administrátory

Více

KIV/ASWI 2007/2008 Pokročilé softwarové inženýrství. Cíle předmětu Organizační informace Opakování

KIV/ASWI 2007/2008 Pokročilé softwarové inženýrství. Cíle předmětu Organizační informace Opakování KIV/ASWI 2007/2008 Pokročilé softwarové inženýrství Přemysl Brada Cíle předmětu Organizační informace Opakování Cíl předmětu Praktické zkušenosti sw proces a iterativní vývoj jaksi mimochodem

Více

Úvod. Únor Fakulta informačních technologií VUT. Radek Kočí Seminář Java Úvod 1/ 23

Úvod. Únor Fakulta informačních technologií VUT. Radek Kočí Seminář Java Úvod 1/ 23 Seminář Java Úvod Radek Kočí Fakulta informačních technologií VUT Únor 2010 Radek Kočí Seminář Java Úvod 1/ 23 Téma přednášky Organizace semináře Java úvod, distribuce Radek Kočí Seminář Java Úvod 2/ 23

Více

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 Reporting a Monitoring Ondřej Bláha CEE+R CoP Team / Tivoli Storage Team Leader Září 2010 2010 IBM Corporation TSM 6: Reporting

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Nástroje pro vývoj aplikací

Více

Proces vývoje HRIS Vema (Human Resources Information System) Jaroslav Šmarda

Proces vývoje HRIS Vema (Human Resources Information System) Jaroslav Šmarda Proces vývoje HRIS Vema (Human Resources Information System) Jaroslav Šmarda Proces vývoje HRIS Vema Vlastnosti HRIS (Human Resources Information System) HRIS Vema Proces vývoje HRIS Vema Vema, a. s. Přední

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

Nástroje a frameworky pro automatizovaný vývoj. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Nástroje a frameworky pro automatizovaný vývoj. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nástroje a frameworky pro automatizovaný vývoj Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Proces vývoje webové aplikace Předepsaná adresářová struktura. Kompilace zdrojových kódů.

Více

Využití modelovacích nástrojů ve vývojářské firmě

Využití modelovacích nástrojů ve vývojářské firmě Vysoká škola ekonomická v Praze IT_572 Prostředky CASE a jejich využití při tvorbě IS Využití modelovacích nástrojů ve vývojářské firmě 11. prosince 2005 Jiří Pelc Petr Medřický Michal Pešička 1.Obsah

Více

SQL Server Data Tools (SSDT) RNDr. David Gešvindr MVP: Azure MCSE: Data Platform MCSD: Windows Store

SQL Server Data Tools (SSDT) RNDr. David Gešvindr MVP: Azure MCSE: Data Platform MCSD: Windows Store SQL Server Data Tools (SSDT) RNDr. David Gešvindr MVP: Azure MCSE: Data Platform MCSD: Windows Store MCT david@wug.cz @gesvindr Osnova 1. Představení nástroje SQL Server Data Tools 2. Vývoj databáze přímo

Více

verze GORDIC spol. s r. o.

verze GORDIC spol. s r. o. Compatibility List verze 01.1 199-01 GORDIC spol. s r. o. Obsah 1 Obsah 1 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Webový aplikační server Kancelářský software Úložiště souborů

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

Lotus Quickr - ECM Integrace s LD/LN aplikacemi. Ing. Josef Homolka VUMS Legend

Lotus Quickr - ECM Integrace s LD/LN aplikacemi. Ing. Josef Homolka VUMS Legend Lotus Quickr - ECM Integrace s LD/LN aplikacemi Ing. Josef Homolka VUMS Legend Lotus Symposium 2010 Co nám přinesl systém ISDS?? Informační Systém Datových Schránek 2 Otázku Kam s ním? 3 Ptáte se s čím?

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

úvod Historie operačních systémů

úvod Historie operačních systémů Historie operačních systémů úvod Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

Řízení reálných projektů, agilní metodiky

Řízení reálných projektů, agilní metodiky Agent Technology Group Katedra kybernetiky Fakulta elektrotechnická - České vysoké učení technické Praha, 2009 Osnova Lze vyvíjet software bez metodiky? - bohužel ano menší komerční firmy (zejména vývoj

Více

O projektu OpenOffice.org a IBM OS/2 OS/2 a Open Source

O projektu OpenOffice.org a IBM OS/2 OS/2 a Open Source O projektu OpenOffice.org a IBM OS/2 OS/2 a Open Source Filip Molčan molcanf@openoffice.org Konference Warpstock Czech Republic 2005 Liberec - 16. 7. 2005 Obsah prezentace Minulost a současnost OpenOffice.org

Více

Reporting a Monitoring

Reporting a Monitoring Reporting a Monitoring IBM Tivoli Storage Manager 6.3 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.5 Ondřej Bláha CEE+R CoP Team / Tivoli Storage Team Leader 2010 IBM Corporation Administrátorské rozhraní

Více

Technologie Sharepoint

Technologie Sharepoint Jan Salajka 25. 3. 2010 ČVUT FEL Technologie Sharepoint Letem světem Sharepoint - Co to je??? Je to technologie Slouží především k řízené tvorbě a správě informací ve webovém prostředí Slouží jako podklad

Více

Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE. 1 Úvod... 6 2 Vývojová prostředí (IDE)... 7. 3 CASE nástroje umožňující pouze modelování...

Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE. 1 Úvod... 6 2 Vývojová prostředí (IDE)... 7. 3 CASE nástroje umožňující pouze modelování... Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE Semestrální práce na předmět Vypracovali: Ondřej Válek David Páter Roman Svoboda David Markalous Tomáš Pobuda Datum: Květen 2006 Obsah 1 Úvod... 6 2 Vývojová

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

Novinky v oblasti SAP Mobility. Martin Zikmund, Presale Mobility Platforms Miroslav Řehoř, Account Executive

Novinky v oblasti SAP Mobility. Martin Zikmund, Presale Mobility Platforms Miroslav Řehoř, Account Executive Novinky v oblasti SAP Mobility Martin Zikmund, Presale Mobility Platforms Miroslav Řehoř, Account Executive Agenda Novinky v oblasti mobilní platformy Jak na sdílet dokumenty na mobilní zařízení 2 Čím

Více

Techniky a CASE nástroje vývoje IS přednáškový blok 3

Techniky a CASE nástroje vývoje IS přednáškový blok 3 Techniky a nástroje vývoje IS přednáškový blok 3 doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D buchalc@vse.cz Agenda pro návrh databáze nástroje pro podporu vývoje IS příklad Astah nástroje pro řízení projektu nástroje

Více

InterSystems Caché Post-Relational Database

InterSystems Caché Post-Relational Database InterSystems Caché Post-Relational Database Martin Holoubek xholoub@fi.muni.cz Úvod InterSystems byla založena shodou okolností ve stejném roce jako její největší konkurent Oracle 1978 Caché je velmi vyspělý

Více

Server-side technologie pro webové aplikace

Server-side technologie pro webové aplikace Server-side technologie pro webové aplikace PIA 2011/2012 Téma 6 Copyright 2006 Přemysl Brada, Západočeská univerzita Server-side scriptování Cíl dynamické generování webového obsahu/rozhraní integrace

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Časový rozsah: 2 dny (9:00-16:00) Cena: 3300 Kč + DPH Úvod do relačních databází. Funkce databázových objektů Microsoft Access. Návrh tabulek, definice základních

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

4IT450 CASE - Computer Aided Systems Engineering

4IT450 CASE - Computer Aided Systems Engineering 4IT450 CASE - Computer Aided Systems Engineering PŘEHLED NÁSTROJŮ CASE (VÝVOJ IS) NA TUZEMSKÉM TRHU Janoušková Irena, Bc. Melounek Rudolf, Bc. Rejnková Petra, Bc. Suk Miroslav, Bc. Vrba Jaroslav, Bc. VYSOKÁ

Více

Úvod do programovacího jazyka Python

Úvod do programovacího jazyka Python Úvod do programovacího jazyka Python Co je to Python? Python je objektově-orientovaný programovací jazyk. Tento programovací jazyk je velice výkonný, čitelný a dá se snadno naučit. Jeho použití je velice

Více

Počítačová Podpora Studia. Přednáška 5 Úvod do html a některých souvisejících IT. Web jako platforma pro vývoj aplikací.

Počítačová Podpora Studia. Přednáška 5 Úvod do html a některých souvisejících IT. Web jako platforma pro vývoj aplikací. Přednáška 5 1. Stručný přehled vývoje html H T m l (HTML...XML... html5), (Web API, JSON, REST,AJAX) 2. Některé související IT IP adresa, doménová adresa, name servery JavaScritp, Jquery, Angular PHP vs

Více

Unifikovaný modelovací jazyk UML

Unifikovaný modelovací jazyk UML Unifikovaný modelovací jazyk UML Karel Richta katedra počíta tačů FEL ČVUT Praha richta@fel fel.cvut.czcz Motto: Komunikačním m prostředkem informační komunity se postupem času stala angličtina. Chcete-li

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy!

Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy! Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy! Značkovací jazyky Angl. termín "MARKUP" ("vyznačování") Smyslem je přidat do textu metainformace: formátovací sémantické Výsledek je prostý

Více

Matematika v programovacích

Matematika v programovacích Matematika v programovacích jazycích Pavla Kabelíková am.vsb.cz/kabelikova pavla.kabelikova@vsb.cz Úvodní diskuze Otázky: Jaké programovací jazyky znáte? S jakými programovacími jazyky jste již pracovali?

Více

Mgr. Jan Folbrecht Senior softwarový inženýr, softwarový architekt, manažer

Mgr. Jan Folbrecht Senior softwarový inženýr, softwarový architekt, manažer Mgr. Jan Folbrecht Senior softwarový inženýr, softwarový architekt, manažer SPECIALIZACE Konzultace a školení v oblastech softwarového inženýrství Zavádění vývojových metodik do projektů a vývojových týmů

Více

1.1 Seznámení s programy Office

1.1 Seznámení s programy Office Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartografická webová aplikace Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vzniku dokumentu: 3. 11. 2011 Datum poslední aktualizace: 10. 12. 2011 Cíl

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Semestrální práce Použití CASE ve vývojářské firmě

Semestrální práce Použití CASE ve vývojářské firmě Semestrální práce Použití CASE ve vývojářské firmě Datum: 31. 5. 2009 Předmět: 4IT450 - CASE (Computer Aided Systems Engineering) Vyučující: prof. Ing. Václav Řepa, CSc. Autoři: Michal Bláha, Marek Demčák,

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Integrace podnikových Open Source aplikací v praxi. RNDr. Petr Novák, Open Source Conference Praha, 19. duben 2011

Integrace podnikových Open Source aplikací v praxi. RNDr. Petr Novák, Open Source Conference Praha, 19. duben 2011 Integrace podnikových Open Source aplikací v praxi RNDr. Petr Novák, Open Source Conference Praha, 19. duben 2011 Partneři řešení Business Systems, a.s. www.bsys.cz MULTIMAGE, s.r.o. www.multimageweb.com

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) PROGRAM, ZDROJOVÝ KÓD, PŘEKLAD PROGRAMU 3 2) HISTORIE TVORBY PROGRAMŮ 3 3) SYNTAXE A SÉMANTIKA 3 4) SPECIFIKACE

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

CASE nástroje pro jazyk UML

CASE nástroje pro jazyk UML SEMESTRÁLNÍ PRÁCE PRO PŘEDMĚT 4IT450 CASE nástroje pro jazyk UML Petr Vomáčka, Jan Skružný, Martin Šetek, Marek Klusák LS 2008/2009 Obsah Úvod... 4 CASE... 5 UML (Unified Modeling Language)... 5 Součásti

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Autor Průřezové téma Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_284_Programovací_jazyky

Více

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0 DISTRIBUTOR White Paper Verze 1.0 Ing. Jiří Gryc 26.4.2007 Tento dokument ve stručnosti představuje možnost využití špičkového Telelogic Focal Point pro řízení a optimalizaci projektového portfolia. Další

Více

Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper

Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper Přehled inteligentních klientských aplikací založených na sadě Microsoft Office 2003 System Publikováno: Duben 2003 Shrnutí: Inteligentní klienti

Více

PLATFORMY / TECHNOLOGIE JAROSLAV ŽÁČEK

PLATFORMY / TECHNOLOGIE JAROSLAV ŽÁČEK PLATFORMY / TECHNOLOGIE JAROSLAV ŽÁČEK JAROSLAV.ZACEK@OSU.CZ KTERÉ PLATFORMY / TECHNOLOGIE ZNÁTE JAVA TROCHA HISTORIE JAVA EE Java EE 7! Java EE 6 Java EE 5 J2EE 1.4 J2EE 1.3 J2EE 1.2 Servlet, JSP, EJB,

Více

Využití CASE nástrojů ve vývojářské firmě

Využití CASE nástrojů ve vývojářské firmě Vysoká škola ekonomická v Praze, Nám. W. Churchilla 3, 130 67 Praha 3 Využití CASE nástrojů ve vývojářské firmě CASE Computer Aided Systems Engineering 4IT450 Nela Jakubičková Michal Novák Miroslav Novák

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Úvod. Petr Aubrecht (CA) Martin Ptáček (Wincor Nixdorf) Je 10 typů lidí: ti, kteří znají binární kód, a ti, kteří ne.

Úvod. Petr Aubrecht (CA) Martin Ptáček (Wincor Nixdorf) Je 10 typů lidí: ti, kteří znají binární kód, a ti, kteří ne. Úvod Petr Aubrecht (CA) Martin Ptáček (Wincor Nixdorf) Je 10 typů lidí: ti, kteří znají binární kód, a ti, kteří ne. Organizace předmětu Materiály k předmětu -Web stránky: http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/x33eja/start

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

Semináˇr Java X J2EE Semináˇr Java X p.1/23

Semináˇr Java X J2EE Semináˇr Java X p.1/23 Seminář Java X J2EE Seminář Java X p.1/23 J2EE Složitost obchodních aplikací robusní, distribuované, spolehlivé aplikace s transakcemi na straně serveru, klientské aplikace co nejjednodušší Snaha : Návrh,

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

Nástroje pro tvorbu wireframes

Nástroje pro tvorbu wireframes Nástroje pro tvorbu wireframes Tento dokument stručně popisuje dostupné nástroje, které slouží pro tvorbu modelů stránek, tzv. wireframes. Michal Pařízek v červnu 2009 vyzkoušel celkem sedm nástrojů, z

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Otevřený svět ICS. Radim Navrátil. aneb co svět oken a ICS? Vedoucí oddělení aplikační administrace a bezpečnosti, YOUR SYSTEM, spol. s r.o.

Otevřený svět ICS. Radim Navrátil. aneb co svět oken a ICS? Vedoucí oddělení aplikační administrace a bezpečnosti, YOUR SYSTEM, spol. s r.o. Otevřený svět ICS aneb co svět oken a ICS? Radim Navrátil Vedoucí oddělení aplikační administrace a bezpečnosti, YOUR SYSTEM, spol. s r.o. Téma přednášky Co a jak lze napojit ve světě oken? Využitím nativních

Více

Efektivní vývoj mobilních aplikací na více platforem současně. Mgr. David Gešvindr MCT MSP MCPD MCITP gesvindr@mail.muni.cz

Efektivní vývoj mobilních aplikací na více platforem současně. Mgr. David Gešvindr MCT MSP MCPD MCITP gesvindr@mail.muni.cz Efektivní vývoj mobilních aplikací na více platforem současně Mgr. David Gešvindr MCT MSP MCPD MCITP gesvindr@mail.muni.cz Osnova 1. Kam míří platforma Windows Phone 2. Seznámení s univerzálními Windows

Více

Project management. Příprava projektu Zahájení High level plánování. Vykonávání Detailní plánování Vykonávání Řízení a monitorování

Project management. Příprava projektu Zahájení High level plánování. Vykonávání Detailní plánování Vykonávání Řízení a monitorování Project management Project management Příprava projektu Zahájení High level plánování Vykonávání Detailní plánování Vykonávání Řízení a monitorování Uzavření a zhodnocení (iterace, projektu) Projekt Projekt

Více

PROGRAMÁTOR ANALYTIK. Náplň práce:

PROGRAMÁTOR ANALYTIK. Náplň práce: PROGRAMÁTOR ANALYTIK práce na projektu aplikačního vývoje nad databází Oracle, omezeně i na správě existujících platforem Informatica Power Centre a Sybase ASE analýza, programování a údržba vnitřních

Více

Software programové vybavení. 1. část

Software programové vybavení. 1. část Software programové vybavení 1. část Software Vše co není HW je SW = pojem se někdy vztahuje jak na programy, tak na data Oživuje hardware (zdaleka ne jen počítače) Je-li přítomen procesor, musí být i

Více

Úvod. Leden Fakulta informačních technologií VUT. Radek Kočí Seminář Java Úvod 1/ 22

Úvod. Leden Fakulta informačních technologií VUT. Radek Kočí Seminář Java Úvod 1/ 22 Seminář Java Úvod Radek Kočí Fakulta informačních technologií VUT Leden 2008 Radek Kočí Seminář Java Úvod 1/ 22 Téma přednášky Organizace semináře Java úvod, distribuce Radek Kočí Seminář Java Úvod 2/

Více

Úvod do programovacího jazyka Python

Úvod do programovacího jazyka Python Úvod do programovacího jazyka Python Co je to Python? Python je objektově orientovaný programovací jazyk, který se může využít v mnoha oblastech vývoje softwaru. Nabízí významnou podporu k integraci s

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více