Semestrální práce CASE. aplikací a jejich vazba na CASE. Luboš Harášek;Filip Kroupa;Barbora Matoušková;Petr Pravlovský

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Semestrální práce CASE. aplikací a jejich vazba na CASE. Luboš Harášek;Filip Kroupa;Barbora Matoušková;Petr Pravlovský"

Transkript

1 Semestrální práce CASE Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE Luboš Harášek;Filip Kroupa;Barbora Matoušková;Petr Pravlovský

2 1. Obsah 1. Obsah Úvod CASE IDE Nástroje CASE Enterprise Architect PowerDesigner MagicDraw Altova UModel MS Visio Visual Paradigm for UML IDE Vývojová prostředí Eclipse Microsoft Visual Studio NetBeans Oracle JDeveloper 11g Zend Studio Integrace CASE v IDE Trendy z minulých prací Trend nezávislosti vývojových prostředí na nástrojích CASE Trend integrace nástrojů CASE s IDE Trend nástrojů CASE rozšiřovat funkcionalitu o modelování podnikových procesů Trend CASE jako SaaS Závěr Citovaná literatura... 40

3

4 2. Úvod Tento dokument vznikl jako seminární práce pro předmět 4IT450 CASE Computer Aided System Engineering v zimním semestru akademického roku 2010/2011. Práce čerpá, navazuje a snaží se zdokonalit a aktualizovat práce studentů z minulých semestrů. Jak již bylo nastíněno v prezentaci k této práci, poskytneme přehled o nejpoužívanějších IDE a nástrojích CASE. Dále se zaměříme na jejich možnou spolupráci a podíváme se na budoucí vývoj a trendy v tomto odvětví informačních technologií. Semestrální práce je rozdělena na část, kde jsou definovány pojmy vývojové nástroje IDE, nástroje CASE a jaký je mezi nimi vztah. V druhé části jsou popsány nejčastěji využívané nástroje z praktického hlediska ukázáno jejich možné propojení. IDE a CASE a

5

6 3. CASE CASE je zkratka anglického termínu Computer Aided System Engineering, což ve volném překladu znamená Počítačem podporované systémové inženýrství. Mluvíme-li o CASE, mluvíme většinou přímo o nástrojích CASE, což jsou komplexní programy, pro podporu vývoje softwaru. A v čem jsou tyto nástroje nápomocny? Obsahují několik různých skupin funkcionalit pro usnadnění konceptuálního návrhu systémů: Podpora sběru požadavků Analytické prostředky Návrhové nástroje Generátory kódů Zpětné vytváření modelů ze zdrojového kódu Návrh obrazovek uživatelského rozhraní Repository Každý nástroj CASE obsahuje/poskytuje jinou kombinaci funkcionalit. To je závislé na specializaci daného nástroje. Některé se specializují na modelování organizačních záležitostí, podnikových procesů atp. To jsou tzv. UPPER CASE nástroje. Další skupina se jmenuje MIDDLE CASE. Tyto nástroje se zaměřují především na modelování systémů. Jsou dobrou pomůckou pro komunikaci s klienty. Skupina LOWER CASE se zaměřuje již na finální kódování, testování a správu programů. Pro úplný výčet jmenujme ještě kategorie PRE CASE a POST CASE. PRE CASE podporuje činnosti, které předchází vývoji, např. tvorba globální strategie organizace. POST CASE podporují činnosti, které následují po samotném vývoji systému, tedy uvedení do provozu, provoz samotný, údržba. Další vlastnost nástrojů CASE je podpora návrhu. Některé nástroje CASE jsou vhodné pro strukturované modelování, jiné pro objektové, další například pro datové modelování.

7 Většinou nástrojů nemá pouze jednu funkcionalitu, ale jsou komplexnější a nabízejí mnohem více funkcionalit. Takovéto nástroje je možné používat v celém průběhu projektů vývoje informačních systémů. Jejich předností je, že všechny modely jsou provázané, a od počáteční práce na návrhu lze dojít až ke generování části kódu v rámci jednoho modelu. Důsledkem toho je nesporně výhodné zajištění souvislostí napříč celým návrhem. Modelování většinou probíhá pomocí grafických standardizovaných notací. Nejčastější a zároveň asi i nejznámější je notace UML (Unified Modeling Language). Pomocí UML můžeme vytvářet sedm různých digramů, například Class diagramy (diagramy tříd), Use Case diagramy (diagramy užití). Pro modelování business procesů se používá nejčastěji BPMN (Business Process Modeling Notation). Funkcionalita těchto komplexních nástrojů by měla zahrnovat zejména: Správu požadavků Procesní modelování Tvorbu datových a objektových/strukturních modelů Podporu týmové spolupráce (např. repository) Kontrolu konzistence Automatickou tvorbu dokumentace Generování výsledného kódu Možnosti rozšíření Možnosti integrace s dalšími nástroji Nástroje CASE mohou být propojeny s vývojovými prostředími pomocí plug-inů. Vyspělejší vývojová prostředí nabízejí základní funkcionality nástrojů CASE jako svoji standardní součást. To usnadňuje přenos informací (modelů) mezi návrhem a implementací.

8 Jelikož se budeme v této práci zabývat vazbami nástrojů CASE na vývojová prostředí, zmíníme a vysvětlíme si pojem Round-Trip Engineering. Jedná se o proces, kdy se synchronizují úpravy v jednotlivých modelech s modely ostatními. Analytik zanese nějakou úpravu do modelu na vyšší úrovni a ta se následně promítne do nižších modelů, až se nakonec objeví i v kódu aplikace. Tomuto směru úprav se říká Forward Engineering. Ovšem je zde i druhý směr. Programátor může pozměnit strukturu kódu, nebo jednotlivých objektů a tato úprava se promítne do modelu vyšší úrovně. Tomuto směru se říká Reverse Engineering. Celý proces můžete vidět nastíněný na následujícím obrázku: Obrázek 1: Round-trip Engineering proces

9 4. IDE IDE je označení pro vývojová prostředí (Integrated Development Environment), která jsou většinou zaměřena na jeden programovací jazyk, nebo skupinu podobných či navzájem se doplňujících jazyků (například Dreamweaver pro webové technologie). Stejně jako u nástrojů CASE, i IDE jsou komplexní programy usnadňující programátorům jejich práci. Součástí IDE bývají zpravidla: Editor zdrojového kódu Kompilátor nebo interpret Debugger Editory kódu pomáhají programátorům při práci tím, že dovedou formátovat text (především barevně odlišovat různé části programového kódu), nabízejí dokončování příkazů, upozorňují na základní syntaktické chyby v reálném čase. Kompilátor převádí programový kód do strojového kódu, se kterým pracuje počítač. Interpret zase představuje běhové prostředí pro program a realizuje příkazy programového kódu. Debugger je nástroj pro vyhledávání chyb a ladění programu. Cílem IDE je zvýšení produktivity a snížení chybovosti programátora. IDE ovšem bývají někdy velice složitá, tak se produktivita zvyšuje až po určitém seznámení se s IDE. 5. Nástroje CASE Nástroje CASE mohou být provozovány samostatně nebo integrovány do IDE. Jejich účelem je podpořit, zpřehlednit a usnadnit vývoj softwaru. Všechny námi testované nástroje disponují podobnou funkcionalitou (vizuální návrh, podpora spolupráce, generování kódu,

10 dokumentace, reverse engineering, správa požadavků, podpora různých fází životního cyklu vývoje). Nejčastějšími rozdíly bývají podporované operační systémy, cena a uživatelské prostředí. V této práci se detailně zaměříme pouze na Enterprise Architect a PowerDesigner. MagicDraw, Altova Umodel 2011, MS Visio a Visual Paradigm for UML budou popsány jen krátce Enterprise Architect Aktuální verze od spolecnosti Sparx Systems Modelovací nástroj Enterprise Architect (EA) je nástroj pro návrh a tvorbu softwarových projektů, včetně modelování podnikových procesů. Pokrývá všechny aspekty životního cyklu vývoje, sleduje vývoj od počátečního návrhu, přes deployment, údržbu, testování a sledování změn. Funkcionalita zahrnuje: Modelování založené na UML 2.3 BPMN, BPEL pro modelování podnikových procesů Modelování myšlenkových map Správu požadavků Správu verzí (CVS, SVN) Správu změn Řízení složitosti (diagramy na strategické úrovni, znovu použitelné vzory) Rozsáhlou podporu řízení projektů (zahrnuje zdroje, metriky a testování) Podporu testování (Junit a NUnit)

11 Sestavování a spouštění skriptů Dokumentaci (HTML, Rich-Text (RTF)) Integrované debugovací prostředí pro Javu,.NET, C++, C a VB Rozšiřitelné modelovací prostředí, ve kterém lze používat uživatelem definované technologie Generování kódu, podpora návrhu kódu pro mnoho programovacích jazyků (ActionScript, Ada, C and C++, C#, Java, Delphi, Verilog, PHP, VHDL, Python, System C, VB.Net, Visual Basic a další) Reverse engineering Generování databázových struktur (DB2, InterBase, Informix, Ingres, MS Access, MySQL, MS SQL Server, Oracle, PostgreSQL, Sybase ASE, ASA, Firebird) Rozšíření pro datové modelování, které umožňují modelování klíčů, triggerů, omezení a dalších vlastností relačních databází Export a import modelů (standard XMI) Nástroje pro podporu architektury řízenou modelem (Model Driven Architecture) Automatizaci (rozhraní pro automatizaci umožňuje např. denně generovat HTML report na lokální intranet) A mnoho dalších Je to velice rychlý nástroj, který načte i velmi velký model během několika sekund. Úložiště je vhodné i pro velké týmy a díky podpoře verzování mohou efektivně spolupracovat i týmy z různých míst na stejném projektu. EA je integrovatelný s Eclipse, Visual Studio, TcSE a k dostání je v šesti verzích: Ultimate, Systems Engineering, Business a Software Engineering,

12 Corporate, Professional a Desktop. Každá z verzí nabízí podporu pro požadavky různě velkých skupin uživatelů. Běží jen na systémech Windows a Linux. (Sparx Systems, 2010) Obrázek 2: Enterprise Architect - UML class diagram

13 Obrázek 3: Enterprise Architect - user interface model Obrázek 4: Enterprise Architect - generování kódu, vygeneruje třídy.java

14 Obrázek 5: Enterprise Architect vývoj 5.2. PowerDesigner Aktuální verze 15.3 vytvořeno společností Sysbase PowerDesigner je profesionální nástroj CASE, který komplexně pokrývá všechny aspekty rozvoje podniku. Obsahuje nástroje pro obchodně orientovanou procesní analýzu, která umožní identifikovat klíčová místa a funkce podniku jako takového a nabízí také plně integrované prostředí pro datovou a objektovou analýzu informačních systémů. Přitom plně podporuje zavedené přístupy a metodiky jako je Unified Modeling Language (UML) nebo tříúrovňový návrh databáze. PowerDesigner je nástrojem pro návrh informačních systémů, umožňuje v rámci jediného prostředí identifikovat důležité obchodní aktivity podniku a zachytit jejich odraz v aplikacích a databázích pomocí datových a objektových modelů. Obchodní analytik tak může navrhnout efektivnější fungování podniku v modelu podnikových procesů a předat takto specifikované zadání do IT oddělení k vytvoření informačních systémů podporujících tyto nové procesy v podniku. Při návrhu

15 požadovaných aplikací může díky tomu datový analytik vytvářet entity v datovém modelu a sledovat jejich závislost na objektech a třídách získaných z objektového modelu systému. Hladká spolupráce při návrhu datové a aplikační stránky systému v rámci jediného nástroje CASE s jednotným uživatelským prostředím se pak odrazí v rychlém a bezproblémovém vývoji. Podporuje také generování kódu v mnoha programovacích jazycích a obsahuje pluginy pro Eclipse, PowerBuilder a Visual Studio Nová funkcionalita ve verzi 15.3 (od 15.1 zpracovávané v poslední práci) Eterprise Architecture Model o Umožňuje nyní komplexní modelování clusterových serverů a virtuálních strojů Větší integrace s MS Office o zejména lepší podpora exportu do MS Excel Větší customizace zobrazení o Např. možnost zobrazit si v modelech kterékoliv atributy v jakémkoliv pořadí Powerdesigner plugin nyní podporuje MS Visual Studio 2010 Podpopra BPMN 2.0 (Business Process Modeling Notation) o Procesní diagramy, diagramy spolupráce, diagramy konverzace atd.

16 Obrázek 6: PD - Class Diagram Obrázek 7: PD - Organisation Diagram

17 5.3. MagicDraw Aktuální verze 16.9 od společnosti No Magic, Inc. MagicDraw je modelovací nástroj, pro podporu modelů business procesů, architektury a softwaru. Disponuje i podporou týmové spolupráce. Zahrnuje UML 2.0, BPMN OO návrh systémů a databází generování kódu (Java, C++, C#,.NET, XML a další) reverse engineering Datové modelování Automatické generování reportů (v HTML, PDF, RTF) Tvorbu vlastních diagramů A další Integrovatelné s IntelliJ IDEA, NetBeans, Eclipse, Workbench, CodeGear Jbuilder, IBM RAD. K dostání jsou verze pro Windows, Solaris, OS/2, Linux, Mac OS X a všude, kde je Java 5 nebo 6. A v různých verzích Personal, Standard, Professional, Architect, Enterprise. (What MagicDraw, 2010) Cena: $ $ 1,599 (dle verze) (Pricing and Licensing, 2010) is

18 Obrázek 8: MagicDraw - activity diagram, zdroj: Obrázek 9: MagicDraw - Model transformation, zdroj:

19 5.4. Altova UModel 2011 Aktuální verze 2011 od Společnosti Altova Další srovnatelný nástroj pro vizuální návrh aplikací v UML 2.3, generování kódu v Javě, C#, Visual Basicu,.NETu a generování dokumentace. Některé z jejích dalších funkcí jsou: Reverse engineering Data modeling BPMN Round trip engineering (synchronizace modelu a kódu) Podpora spolupráce Znovupoužití kódu XMI export a import Integrace s CVS Integrace do Visual Studia a Eclipse a k dostání pouze na Windows. Altova nabízí dvě verze Enterprise (x86, x64) a Professional (x86). (Altova, 2010) Cena: $ $ 249 (dle verze) (Altova Pricelist, 2010)

20 Obrázek 10 - Altova UModel - behavior view, zdroj: Obrázek 11 - Altova UModel - business process, zdroj:

21 5.5. MS Visio Aktuální verze 2010 od společnosti Microsoft Produkt, jehož funkcionalita zahrnuje: Mind maps, organizační schémata UML 2.2 diagramy BMPN SharePoint Workflow template (podpora práce v týmu) Detailní síťové diagramy (Visio Comparison, 2010) Je to asi nejslabší ze zde uvedených nástrojů. Integrovatelný s ostatními MS produkty (Project, Visual Studio, SharePoint Process Repository. K dostání jsou verze Standard, Professional a Premium. Cena: $ 249,99 -$ 999,99 (dle verze) (Visio Buy Page, 2010)

22 Obrázek 12: MS Visio - network diagram, zdroj: Visual Paradigm for UML Aktuální verze 8.1 od společnosti Visual Paradigm Funkcionalita zahrnuje zejména: Podpora UML 2.0 Generování kódu ve více jak deseti programovacích jazycích Podpora Round-trip engineeringu BPMN Nástroje pro týmovou spolupráci Mind Mapping Možnost textových i zvukových komentářů v grafech

23 Obrázek 13: Visual Paradigm for UML Visual Paradigm nabízí šest verzí produktu, od komunitní verze pro nekomerční využítí, která je zdarma až po Enterprise Edition za 1399$ 6. IDE Vývojová prostředí 6.1. Eclipse Aktuální verze: Helios od Eclipse Foundation, Inc. Eclipse je jedna z nejpoužívanějších open-sourcových vývojových platforem. Primárně je určena k programování v jazyce Java. Jedná se o vývojový software, který je multiplatformový a je možné jej provozovat nejen na Windows, ale i pod Linuxem a Mac OS. Obrovskou výhodou tohoto IDE je jeho možná rozšiřitelnost pomocí pluginů, pomocí nichž je možné rozšířit podporované jazyky o PHP, C++ a jiné. Pluginy však nerozšiřují pouze podporované jazyky, ale i další

24 funkcionalitu, a to zejména možnost používání UML. Základní verze Eclipse balíku zahrnuje pouze nutné komponenty pro vývoj v Javě, tedy kompilátor, debuger, aj. Na webových stránkách Eclipse je však i možnost stáhnout si i další sestavení, které jsou přizpůsobená k použití pro jiné programovací jazyky. Příkladem můžou být balíčky Eclipse IDE for C/C++ Developers, Eclipse for PHP Developers, Eclipse Modeling Tools, atd. Instalace jakékoliv z těchto verzí je velice jednoduchá a spočívá pouze v rozbalení zip archivu. Způsobů, jak rozšířit pomocí pluginů funkcionalitu Eclipse je více. Pluginy se buď nainstalují přímo s instalací jiného software, dále je možné je nakopírovat přímo do specializovaného adresáře, zadat v Eclipse URL, která se má použít pro stažení software nebo instalací přes tzv. Eclipse Marketplace. Marketplace je systém instalace, který je stejný jako u mobilních telefonů Apple či Android nebo při instalaci software v Ubuntu, princip je tedy takový, že postačuje zadat přibližný název pluginu a Eclipse samo tento plugin vyhledá a po potvrzení uživatelem jej nainstaluje. Eclipse samozřejmě podporuje nástroje CASE a zde je jejich částečný výčet1: EMF (Eclipse Modelling Project) - modelovací rámec na generování zdrojového kódu založený na strukturovaném datovém modelu 1 XMI (XML Metadata Interchanger) euml2 UML modelovací nástroj Apolo for Eclipse UML modelovací nástroj Generic Eclipse Modeling System Roundtrip engineering Papyrus UML modelovací nástroj

25 Obrázek 14: euml2 Studio v Eclipse Obrázek 15: Papyrus v Eclipse

26 6.2. Microsoft Visual Studio Aktuální verze: MS Visual Studio 2010 od Microsoft Visual Studio je IDE vývojovým prostředím od společnosti Microsoft, které je nyní ve verzi VS umožňuje vytvářet jak GUI aplikace, tak také konzolové aplikace pro platformy Microsoft (Windows,.NET, Windows Mobile, MS Silverlight, atd.). Mezi standardně podporované jazyky patří C/C++, VB.NET a C#. V MSVS však existuje funkcionalita zvaná správa jazykových služeb, která umožňuje doinstalovat podporu dalších programovacích jazyků, jako XML/XSLT, HTML, JavaScript, atd. Visual Studio je distribuováno v 5 různých verzích lišícími se podporovanou funkcionalitou a zejména cenou, kterou je možné vidět v tabulce. Obrázek 16: Distribuční varianty MSVS 2010 Nejnovější verze oproti předchozím verzím poskytuje nativní CASE funkcionalitu v podobě UML Modeling Tool. K dispozici je zde 5 různých UML diagramů, jako Class, Use Case nebo Activity diagram.

27 Bohužel z takto vytvořených diagramů není možné automaticky vygenerovat žádné třídy2. Obrázek 17: Možnosti výběru UML Diagramů v MSVS 2010 Obrázek 18: Ukázka UML Class Diagramu v MSVS 2010 Pracovat s třídami v grafickém prostředí, podobném UML je však možné, a to prostřednictvím funkcionality Class Designer 3, která je taktéž 2 3

28 nativní. Nevýhodou však oproti jiným UML utilitám je skutečnost, že se jedná o formát, který je specifický pro MSVS a není tedy možné jej exportovat do standardizovaného UML formátu a použít v jiných programech. Obrázek 19: Ukázka Class Designeru v MSVS NetBeans Aktuální verze: Beta od Sun Microsystems NetBeans je dalším ze zástupců open source vývojových software. Stejně jako Eclipse je zaměřen zejména na programovací jazyk Java. Ve svém základu však nabízí i podporu jazyků Ruby, C/C++ a PHP. Pro každý z těchto jazyků je možné stáhnout specializovanou distribuci, případně je nabízena kompletní distribuce se všemi komponenty. Open source projekt NetBeans byl založen v roce 2000 společností Sun Microsystems, která je zároveň jeho největším sponzorem. NetBeans jsou převážně vyvíjeny v její

29 pražské pobočce, je však dalších téměř 100 partnerů, kteří se na financování a vývoji podílí. Netbeans jsou vyvýjeny pro platformy Windows, Linux, Mac OS X a Solaris. Aktuální verze je označena jako NetBeans IDE 6.9.1, avšak k dispozici je nově i vývojová verze IDE 7.0 Beta. Pod pojmem NetBeans se však skrývají dva různé produkty, a to NetBeans IDE, což je vývojové prostředí pro další aplikace a dále NetBeans Platform, což je základní platforma pro vytváření dalších aplikací. Netbeans jsou podobné Eclipse i z pohledu pluginů a jejich možného způsobu získání, tedy pomocí instalace přímo z prostředí Netbeans. V základní instalaci však nejsou přítomny žádné CASE nástroje. Tyto nástroje je možné přidat buď pomocí pluginu vyvíjeného přímo vývojáři NetBeans, tento plugin je však pouze pro verzi NetBeans 6.7. Druhou možností je užití pluginů třetích stran. Základní UML Plugin pro verzi NB 6.7 umožňuje vytvářet čtyři druhy diagramů: Activity, Class, Sequence a State diagram. Podporováno je i reverse engineering. Obrázek 20: Netbeans 6.7 s UML pluginem

30 6.4. Oracle JDeveloper 11g Aktuální verze od Oracle Oracle JDeveloper je integrované vývojové prostředí, které je k dostání zdarma. Prostředí poskytuje velice produktivní vývojové prostředí, zjednodušuje vývoj SOA aplikací a uživatelských grafických rozhraní založených na Javě. (Oracle, 2010 i) Podporuje celý životní cyklus vývoje software, což znamená, že pokrývá velké množství technologií užívaných při tvorbě aplikací. Podpora životního cyklu tedy zahrnuje vše od počátečního návrhu a analýzy, přes testovací fáze až po samotný vývoj. Vývojáři mohou navrhovat, generovat a zobrazovat kód v UML, javě a databázových diagramech. Rozhraní k verzovacím, buildovacím a deployment nástrojům umožňují tvorbu balíčků a deployment aplikací. Další funkcionalita zahrnuje podporu pro Javu (SE, EE), Web 2.0, databáze, XML a webových služeb. Vše má stejnou strukturu projektu a způsob vývoje. JDeveloper je vývojovým prostředím pro Oracle Application Development Framework (Oracle ADF), který umožňuje rychlý vývoj aplikací. Framework poskytuje řešení pro různé vrstvy aplikací (jako např. přístup k datům nebo mobilní a desktopové rozhraní) a nabízí funkcionalitu pro zjednodušení vývoje aplikací založených na Oracle ADF. (Oracle, 2009)ii Oracle ADF již však není zdarma. Novou funkcionalitou je Oracle Team Productivity Center, který přidává integrovanou hot-puggable5 aplikaci pro řízení životního cyklu. (Oracle, 2009iii) Součástí Jdeveloperu je i integrace se SVN a CVS. (Duncan, 2007)iv JDeveloper zahrnuje funkcionalitu pro modelování databází, která umožňuje forward a reverse modelování. (Oracle, 2009 v) Další integrované modelovací funkce podporují diagramy tříd, aktivit, sekvencí, případů užití, EJB a Java tříd. Existuje velké množství rozšíření a to jak oficiálních od 4 Ke dni Computer component (such as a disk drive, disk controller card, power supply) that can be easily removed and replaced without shutting down the system. Zdroj: 5

31 společnosti Oracle a jejích partnerů, tak open source. Tímto způsobem se dá přidat mnoho funkcí, např. Jabber/XMPP IM podpora, podpora pro blogging (Blogger 1.0, MetaWeblog a Atom API) nebo tvorba dokumentace. Jako plugin se dá přidat i další UML funkcionalita (SDE for Jdeveloper nebo DBVA for Jdeveloper). Oracle Jdeveloper lze nainstalovat jak na Windows, tak i Linux a Macintosh. V podstatě jsou podporovány všechny platformy s JDK 6. (Oracle, 2010vi) Obrázek 21: Oracle JDeveloper 11g workspace

32 Obrázek 22: Oracle JDeveloper 11g, build-in UML podpora (class diagram) Obrázek 23: Oracle JDeveloper 11g - Team Productivity Center,

33 zdroj: view1.html 6.5. Zend Studio Aktuální verze od Zend Technologies Ltd. Zend Studio je velice profesionální vývojové prostředí pro PHP. Obsahuje editor refaktoring, kódu s pokročilým generování PHP kódu, formátováním, integraci navigaci se Zend v kódu, Serverem a Frameworkem, pokročilé debuggování, vestastavěnou Mozillu, podporu pro JavaScript, HTML, CSS, XML, PHPUnit testování, databázové a SQL nástroje, podporu pro spolupráci v týmu, podporu pro vzdálené systémy, integraci s VMware Workstation6 a podporuje agilní vývoj. Dále je možné používat CVS nebo SVN, PHPDocumentor pro konzistentní dokumentaci kódu, tasky a to-do seznamy nebo sdílet nastavení projektu s týmem. (Zend, 2010)vii Zend Framework je velice oblíbený framework. Je open source, objektově orientovaný a založený na jednoduchosti. Je zaměřen na tvorbu Web 2.0 aplikací a webových služeb. (Zend, 2010)viii Zend Server je server webových aplikací určen pro běh a správu PHP aplikací, které vyžadují spolehlivost, výkon a bezpečnost. Může být použit pro monitorování spouštění PHP aplikací nebo k sledování kódu.(zend, 2010) Toto IDE je založeno na PHP Developers Tools (PDT) pro Eclipse (populární open source projekt od společnosti Zend) a poskytuje vysoce spolehlivou funkcionalitu, která je vyžadována profesionálními PHP vývojáři. Funkcionalita se dá rozšířit více jak tisícem pluginů, např. Mylyn pro řízení životního cyklu aplikace nebo různé UML nástroje. (Zend, 2010) ix Samotný Zend se dá použít jako plugin do Eclipse. K dispozici jsou balíčky pro Linux, Windows i Mac OS X. Zend Studio i Zend Server jsou placené produkty. 6 VMware Workstation allows one physical machine to run multiple operating systems simultaneously. Zdroj:

34 Obrázek 24: Zend Studio workspace Obrázek 25: Zend Studio - generování dokumentace

35 Obrázek 26: Zend Studio - vygenerovaná dokumentace 7. Integrace CASE v IDE V této části práce jsme se snažili zjistit, v jakém rozsahu jsou CASE nástroje integrovatelné do IDE prostředí. Integrovatelností je zde na mysli podpora plug-inů, tedy zda plug-in CASE nástroje je možné nainstalovat do IDE prostředí. I když CASE nástrojů je velmi mnoho a IDE prostředí také, v případě integrace jsme se zaměřili pouze na programy popisované v této práci. I z menšího vzorku je však možné vysledovat jisté trendy. Z tabulky níže je patrné, že nejflexibilnějším CASE nástrojem z námi popisovaných je Visual Paradigm for UML. Tento nástroj je podporován všemi vývojovými prostředími z našeho výběru. Zároveň je to jediný nástroj integrovatelný s prostředím JDeveloper 11g a jeden pouze ze dvou pro prostředí NetBeans. Naopak je trochu zarážející, že MS Visio nabízí plug-in pouze pro MS Visual Studio. Je také třeba zmínit, že Zend Studio je založeno na platformě Eclipse a podporuje tedy stejné plug-iny.

36 IDE Visual Studio Eclipse 2010 Case nástroje Enterprise Architect PowerDesigne r Magic Draw NetBeans g Zend Studio * x x x x x x x Altova Umodel Jdeveloper x x x x MS Visio 2010 x x Visual Paradigm for x x x x x UML * Zend Studio je založeno na Eclipse a je schopno používat všechny pluginy pro Eclipse 8. Trendy z minulých prací Dali jsme si za cíl identifikovat trendy naznačené v pracích z minulých semestrů a prozkoumat nakolik se potvrdily nebo zda byly vyvráceny. Nakonec jsme našli čtyři hlavní trendy, které se v několika pracích opakovaly 8.1. Trend nezávislosti vývojových prostředí na nástrojích CASE Tento trend, několikrát zmiňovaný v předchozích pracích se v průběhu let potvrdil. IDE se stávají nezávislejší na nástrojích CASE, protože samy začínají nabízet funkcionalitu na podporu CASE. Příkladem může být Visual Studio od společnosti Microsoft, které nově nabízí možnost tvorby UML diagramů. Tyto vestavěné nástroje však ani zdaleka nedosahují komplexnosti řešení typu PowerDesigner.

37 Plug-iny instalované do vývojových prostředí by se daly také zmínit v tomto kontextu. Zde ovšem platí, že pro instalaci plug-inu se musí nainstalovat i celý nástroj CASE. Po nainstalování plug-inu již je však možné funkcionalitu nástroje využívat přímo ve vývojovém prostředí. Dá se předpokládat další prohlubování tohoto trendu, protože vlastní CASE funkcionalita podporuje konkurenceschopnost IDE Trend integrace nástrojů CASE s IDE Tento trend je již prakticky prověřen i výše v této práci. Nástroje CASE poskytují plug-iny, kterými se prohlubuje spolupráce mezi CASE a IDE. Lze si všimnout, že od první zmínky o tomto trendu v minulých pracích (zima 2006) se jedna věc nezměnila. Nástroje CASE poskytují většinou možnost integrace pouze pro několik vybraných velkých vývojových prostředí (podle tabulky v kapitole 7 se jedná zejména o Eclipse a Visual Studio). Dochází tak k tomu, že některé IDE není možné propojit s žádným nástrojem CASE. Naopak, některé nástroje CASE se tomuto trendu také vyhýbají a podporu integrace téměř neposkytují například MS Visio. Výjimku tvoří Visual Paradigm for UML. Přestože je možné sledovat mírné zlepšení v této situaci, nedá se očekávat nějaká výraznější změna v tomto trendu. Nástroje CASE budou nadále, pravděpodobně z důvodu pracnosti vytvářených plug-inů, podporovat integraci pouze s největšími IDE, kde se dá očekávat vysoký počet zákazníků Trend nástrojů CASE rozšiřovat funkcionalitu o modelování podnikových procesů. Nástroje CASE se snaží bránit trendu číslo 1 rozšiřováním vlastní funkcionality tak, aby stále bylo výhodné pořídit si takovéto nástroje a nespoléhat pouze na vestavěnou, a značně zjednodušenou, CASE funkcionalitu vývojových prostředí. Hlavní nově integrovanou funkcionalitou je podpora BPMN (Business Process Modeling Notation), což je grafické zobrazení podnikových procesů, které bude srozumitelné všem článkům životního cyklu procesu

38 (business analytici, techničtí vývojáři, analytici monitorující procesy atd.) a dále podpora Mind Mappingu, tedy tvorby diagramu zachycujícímu slova, obrázky nápady a podobně ve vztahu k centrální myšlence. Tento trend se zcela jistě bude dále rozvíjet. Tak jak se budou rozšiřovat potřeby 8.4. Trend CASE jako SaaS Trend case jako služba se vztahuje k fenoménu cloud computingu, který se mohutně rozšiřuje informatickým světem. Aplikace nainstalovaná v cloudu, ke které je přistupováno prostřednictvím webového prohlížeče. Tento trend byl poprvé nastíněn v práci z jara 2009 a tak je příliš brzy na posouzení jeho případného úspěchu či neúspěchu. Nástroje CASE jako služba zatím trpí značným nedostatkem funkcionality a komplexity. Nabízejí většinou pouze zcela základní modelování UML diagramů. Úspěch tohoto trendu je spojen s úspěchem konceptu cloud computingu, jak se bude vyvíjet dále je k posouzení dalšími týmy v příštích semestrech. 9. Závěr Primárním cílem této semestrální práce bylo ukázat nejčastěji využívané CASE a IDE nástroje určené pro vývoj. Dále jsme uvedli současné trendy v užití těchto nástrojů a jejich budoucí směřování. Zhodnotili jsme také, zda byly správné předpoklady, které byly stanoveny v předchozích semestrálních pracích. Tento cíl jsme splnili a domníváme se, že tato práce může poskytnout čtenářům základní orientaci v této oblasti informačních technologií. Zároveň jsme se snažili podchytit nejdůležitější trendy z minulých prací a zjistit, jak si vedou s časovým odstupem. Zde se ukázalo, že předchozí týmy zpracovávaly práce důkladně, neboť i po několika letech se trendy tehdy naznačené zdají být aktuální. V oblasti informačních technologií byl, je a stále bude velmi rychlý vývoj, a dá se často říci, že co platilo minulý rok, již v současné době není

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Rozklad na prvočinitele. 3. prosince 2010

Rozklad na prvočinitele. 3. prosince 2010 Rozklad na prvočinitele Ondřej Slavíček 3. prosince 2010 1 Obsah 1 Příručka k programu 3 1.1 funkce main()............................. 3 1.2 funkce hlavnifunkce()........................ 3 1.3 funkce

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

ArcGIS Server 10. Řešení pro sdílení geodat

ArcGIS Server 10. Řešení pro sdílení geodat ArcGIS Server 10 Řešení pro sdílení geodat ArcGIS Server 10 ArcGIS Server je komplexní nástroj, který představuje platformu pro poskytování služeb GIS umožňujících pořizování, správu a analýzu prostorových

Více

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti:

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti: ArcGIS for Server ArcGIS for Server ArcGIS for Server je komplexní nástroj, který představuje platformu pro poskytování GIS služeb umožňujících pořizování, správu a analýzu prostorových dat a jejich vizualizaci.

Více

Využití CASE nástrojů ve vývojářské firmě

Využití CASE nástrojů ve vývojářské firmě Vysoká škola ekonomická v Praze, Nám. W. Churchilla 3, 130 67 Praha 3 Využití CASE nástrojů ve vývojářské firmě CASE Computer Aided Systems Engineering 4IT450 Nela Jakubičková Michal Novák Miroslav Novák

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Operační systém Google Android Petr Koula 2011 ČZU v Praze Souhrn Diplomová práce zahrnuje

Více

Nástroje pro vývoj aplikací v závislosti na platformě a jejich vazba na CASE

Nástroje pro vývoj aplikací v závislosti na platformě a jejich vazba na CASE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Nástroje pro vývoj aplikací v závislosti na platformě a jejich vazba na CASE Seminární práce k předmětu

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

Využití CASE ve vývojářské firmě CASE study + trendy a obecné závěry

Využití CASE ve vývojářské firmě CASE study + trendy a obecné závěry Využití CASE ve vývojářské firmě CASE study + trendy a obecné závěry 27.12.2009 Semestrální práce k předmětu 4IT450 CASE Vlastimil Vagner, Václav Slavětínský, Andrei Nazarov, Denis Havránek, Martin David

Více

Nástroje pro tvorbu wireframes

Nástroje pro tvorbu wireframes Nástroje pro tvorbu wireframes Tento dokument stručně popisuje dostupné nástroje, které slouží pro tvorbu modelů stránek, tzv. wireframes. Michal Pařízek v červnu 2009 vyzkoušel celkem sedm nástrojů, z

Více

Seznámení s prostředím dot.net Framework

Seznámení s prostředím dot.net Framework Základy programování v jazyce C# Seznámení s prostředím dot.net Framework PL-Prostředí dot.net - NET Framework Je základním stavebním prvkem, na kterém lze vytvářet software. Jeho součásti a jádro je založené

Více

Novinky ve Visual Studio 2010. Tomáš Kroupa Tomas.Kroupa@hotmail.com

Novinky ve Visual Studio 2010. Tomáš Kroupa Tomas.Kroupa@hotmail.com Novinky ve Visual Studio 2010 Tomáš Kroupa Tomas.Kroupa@hotmail.com O čem si dnes řekneme Visual studio 2010 (beta 2) Jazyk C# 4.0 ASP.NET 4.0.NET 4.0 Visual Studio 2010 Beta 2 Jak získat Testovací verze

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Semestrální práce Použití CASE ve vývojářské firmě

Semestrální práce Použití CASE ve vývojářské firmě Semestrální práce Použití CASE ve vývojářské firmě Datum: 31. 5. 2009 Předmět: 4IT450 - CASE (Computer Aided Systems Engineering) Vyučující: prof. Ing. Václav Řepa, CSc. Autoři: Michal Bláha, Marek Demčák,

Více

Semestrální práce 4IT450 CASE

Semestrální práce 4IT450 CASE Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE Semestrální práce 4IT450 CASE ZS 2009/2010 Jiří Jakoubek Radek Štěpán Jiří Neumann Miroslav Žebrák Stanislav Chaloupecký Martin Vlčko Obsah Obsah... 2

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Nástroje pro vývoj aplikací

Více

1.2 Operační systémy, aplikace

1.2 Operační systémy, aplikace Informační a komunikační technologie 1.2 Operační systémy, aplikace Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Programy (Software - SW) V informatice se takto označují všechny samospustitelné soubory které

Více

Techniky a CASE nástroje vývoje IS přednáškový blok 3

Techniky a CASE nástroje vývoje IS přednáškový blok 3 Techniky a nástroje vývoje IS přednáškový blok 3 doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D buchalc@vse.cz Agenda pro návrh databáze nástroje pro podporu vývoje IS příklad Astah nástroje pro řízení projektu nástroje

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

UML: Unified Modeling Language

UML: Unified Modeling Language UML 1 UML: Unified Modeling Language Systém kombinace softwaru, hardwaru, dat a uživatelů, která umožňuje řešení konkrétního problému Vývoj systémů vytváření systémů pro klienta Vývoj probíhá na základě

Více

PV207. Business Process Management

PV207. Business Process Management PV207 Business Process Management Intalio & Savvion 30. 4. 2009 Petr Vašíček 2007 2009 IBA Group FI MU Obsah přednášky Intalio BPMS Savvion Process Modeler Náplň zkoušky Týmový projekt Zadání projektu

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

O projektu Nasazení OpenOffice.org v praxi

O projektu Nasazení OpenOffice.org v praxi O projektu Nasazení OpenOffice.org v praxi Filip Molčan molcanf@openoffice.org Konference EurOpen Hotel Relax, Moninec - 18. 5. 2005 Obsah prezentace Minulost a současnost OpenOffice.org Představení projektu

Více

Software Základní pojmy a rozdělení. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1123_Software Základní pojmy a rozdělení_pwp

Software Základní pojmy a rozdělení. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1123_Software Základní pojmy a rozdělení_pwp Základní pojmy a rozdělení Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1123_Software Základní pojmy a rozdělení_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

O projektu OpenOffice.org a IBM OS/2 OS/2 a Open Source

O projektu OpenOffice.org a IBM OS/2 OS/2 a Open Source O projektu OpenOffice.org a IBM OS/2 OS/2 a Open Source Filip Molčan molcanf@openoffice.org Konference Warpstock Czech Republic 2005 Liberec - 16. 7. 2005 Obsah prezentace Minulost a současnost OpenOffice.org

Více

Tabulka Nabídková cena za předmět plnění *uchazeč vyplní cenu za celý kurz nebo cenu za 1 účastníka dle zadávací dokumentace a nabídky uchazeče

Tabulka Nabídková cena za předmět plnění *uchazeč vyplní cenu za celý kurz nebo cenu za 1 účastníka dle zadávací dokumentace a nabídky uchazeče Příloha č. 3 k č.j. : MV-145067-6/VZ-2013 Počet listů: 12 Tabulka Nabídková cena za předmět plnění *uchazeč vyplní cenu za celý nebo cenu za 1 dle zadávací dokumentace a nabídky uchazeče Část 1 pro administrátory

Více

NÁSTROJE PRO VÝVOJ APLIKACÍ A JEJICH VAZBA NA CASE

NÁSTROJE PRO VÝVOJ APLIKACÍ A JEJICH VAZBA NA CASE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE NÁSTROJE PRO VÝVOJ APLIKACÍ A JEJICH VAZBA NA CASE Zuzana Kabuďová, Matej Paluš, Martin Uřídil, Richard Nagrant, Miroslav Králik, Pavel Krofika 30. prosince 2011 1. Úvodem

Více

UML a jeho použití v procesu vývoje. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

UML a jeho použití v procesu vývoje. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz UML a jeho použití v procesu vývoje Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Různé pohledy na modelování Různé pohledy na modelování Unified Modeling Language UML není metodikou ani programovacím jazykem,

Více

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006 Semestrální práce v rámci kurzu IT_572 Petr Žůrek Ondřej Kousal Vasil

Více

Metadata. MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu

Metadata. MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu Metadata MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu Co to jsou metadata Chybějící metadata Doplněná metadata Co o metadatech říkají autority Řízení metadata je nepochybně nejdůležitější

Více

Semináˇr Java X J2EE Semináˇr Java X p.1/23

Semináˇr Java X J2EE Semináˇr Java X p.1/23 Seminář Java X J2EE Seminář Java X p.1/23 J2EE Složitost obchodních aplikací robusní, distribuované, spolehlivé aplikace s transakcemi na straně serveru, klientské aplikace co nejjednodušší Snaha : Návrh,

Více

Využití modelovacích nástrojů ve vývojářské firmě

Využití modelovacích nástrojů ve vývojářské firmě Vysoká škola ekonomická v Praze IT_572 Prostředky CASE a jejich využití při tvorbě IS Využití modelovacích nástrojů ve vývojářské firmě 11. prosince 2005 Jiří Pelc Petr Medřický Michal Pešička 1.Obsah

Více

úvod Historie operačních systémů

úvod Historie operačních systémů Historie operačních systémů úvod Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav

Více

4IT450 CASE - Computer Aided Systems Engineering

4IT450 CASE - Computer Aided Systems Engineering 4IT450 CASE - Computer Aided Systems Engineering PŘEHLED NÁSTROJŮ CASE (VÝVOJ IS) NA TUZEMSKÉM TRHU Janoušková Irena, Bc. Melounek Rudolf, Bc. Rejnková Petra, Bc. Suk Miroslav, Bc. Vrba Jaroslav, Bc. VYSOKÁ

Více

Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části:

Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části: Aplikace Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části: prezentační vrstva vstup dat, zobrazení výsledků, uživatelské rozhraní, logika uživatelského rozhraní aplikační vrstva

Více

POUŽITÍ CASE VE VÝVOJÁŘSKÉ FIRMĚ. Zpracovali: Houžvička Jakub Kalina Tomáš Klimko Jozef Kvapil Hynek

POUŽITÍ CASE VE VÝVOJÁŘSKÉ FIRMĚ. Zpracovali: Houžvička Jakub Kalina Tomáš Klimko Jozef Kvapil Hynek POUŽITÍ CASE VE VÝVOJÁŘSKÉ FIRMĚ Zpracovali: Houžvička Jakub Kalina Tomáš Klimko Jozef Kvapil Hynek Datum: 11/2010 Abstrakt Práce se zabývá využitím CASE (Computer Aided System Engineering) nástrojů ve

Více

Business Intelligence nástroje a plánování

Business Intelligence nástroje a plánování Business Intelligence nástroje a plánování pro snadné reportování a vizualizaci Petr Mlejnský Business Intelligence pro reporting, analýzy a vizualizaci Business Intelligence eporting Dashboardy a vizualizace

Více

TECHNIKY A CASE NÁSTROJE VÝVOJE IS

TECHNIKY A CASE NÁSTROJE VÝVOJE IS TECHNIKY A CASE NÁSTROJE VÝVOJE IS Doc. Ing. B. Miniberger, CSc Bankovní institut, VŠ (9.10. 2008) Doc. Miniberger, BIVŠ Cíle předmětu Seznámení se s problematikou vývoje informačních systémů pomocí CASE

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 2+2.1 3/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 2+2.1 3/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 2+2.1 3/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 12 0:40 Programování na PC Při programování na PC musíme

Více

Technologie Sharepoint

Technologie Sharepoint Jan Salajka 25. 3. 2010 ČVUT FEL Technologie Sharepoint Letem světem Sharepoint - Co to je??? Je to technologie Slouží především k řízené tvorbě a správě informací ve webovém prostředí Slouží jako podklad

Více

Mgr. Jan Folbrecht Senior softwarový inženýr, softwarový architekt, manažer

Mgr. Jan Folbrecht Senior softwarový inženýr, softwarový architekt, manažer Mgr. Jan Folbrecht Senior softwarový inženýr, softwarový architekt, manažer SPECIALIZACE Konzultace a školení v oblastech softwarového inženýrství Zavádění vývojových metodik do projektů a vývojových týmů

Více

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 Reporting a Monitoring Ondřej Bláha CEE+R CoP Team / Tivoli Storage Team Leader Září 2010 2010 IBM Corporation TSM 6: Reporting

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Základy analýzy. autor. Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007

Základy analýzy. autor. Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007 Základy analýzy autor Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007 V prezentaci jsou použity diagramy z: Wikipedia, Sparx UML Tutorial, Argo UML Metodiky vývoje Různé metodiky vývoje vazba na fáze

Více

Použití CASE ve vývojářské firmě

Použití CASE ve vývojářské firmě Použití CASE ve vývojářské firmě Autoři: David Kotyza Michal Bank René Volkmer Štěpán Drbohlav Vladimír Chaloupka Datum: 29. prosince 2007 Předmět: 4IT450 CASE Computer Aided Systems Engineering Obsah

Více

Integrace podnikových Open Source aplikací v praxi. RNDr. Petr Novák, Open Source Conference Praha, 19. duben 2011

Integrace podnikových Open Source aplikací v praxi. RNDr. Petr Novák, Open Source Conference Praha, 19. duben 2011 Integrace podnikových Open Source aplikací v praxi RNDr. Petr Novák, Open Source Conference Praha, 19. duben 2011 Partneři řešení Business Systems, a.s. www.bsys.cz MULTIMAGE, s.r.o. www.multimageweb.com

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

Téma Školitel Počet dní Moderní principy řízení výrobního podniku

Téma Školitel Počet dní Moderní principy řízení výrobního podniku Katalog školení QAD Školení probíhají na adrese: Minerva ČR, Skálova 2490, Tábor začátek 9:00 hod do cca 16 hod Minerva ČR, AT Tower Pražákova 69, Brno začátek 9:00 hod do cca 16 hod cena 4000Kč/osoba,

Více

Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE

Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE IT_572 - Prostředky CASE a jejich využití při tvorbě IS Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE Pavel Dušánek Felix Espinoza Vladimír Jelínek Aleš Kotek Obsah Úvod...3 Zkoumané vlastnosti CASE

Více

Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps

Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Ladislav Buřita, Petr Do ladislav.burita@unob.cz; petr.do@unob.cz Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií Kounicova 65, 662 10 Brno Abstrakt:

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows 1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows Hlavní náplní kurzu je seznámit účastníky se základními a středně pokročilými technikami vybraných produktů MS Office.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

SRSW4IT Inventarizační SW. Prezentace aplikace. Vedoucí DP: ing. Lukáš Macura Autor: Bc. Petr Mrůzek

SRSW4IT Inventarizační SW. Prezentace aplikace. Vedoucí DP: ing. Lukáš Macura Autor: Bc. Petr Mrůzek Prezentace aplikace Vedoucí DP: ing. Lukáš Macura Autor: Bc. Petr Mrůzek Osnova Úvod Programovací jazyk - PHP Etapy vývoje Funkce aplikace Co SW umí Na čem se pracuje Vize do budoucna Úvod Úvod Inspirováno

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Efektivní vývoj mobilních aplikací na více platforem současně. Mgr. David Gešvindr MCT MSP MCPD MCITP gesvindr@mail.muni.cz

Efektivní vývoj mobilních aplikací na více platforem současně. Mgr. David Gešvindr MCT MSP MCPD MCITP gesvindr@mail.muni.cz Efektivní vývoj mobilních aplikací na více platforem současně Mgr. David Gešvindr MCT MSP MCPD MCITP gesvindr@mail.muni.cz Osnova 1. Kam míří platforma Windows Phone 2. Seznámení s univerzálními Windows

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) PROGRAM, ZDROJOVÝ KÓD, PŘEKLAD PROGRAMU 3 2) HISTORIE TVORBY PROGRAMŮ 3 3) SYNTAXE A SÉMANTIKA 3 4) SPECIFIKACE

Více

CASE nástroje pro jazyk UML

CASE nástroje pro jazyk UML SEMESTRÁLNÍ PRÁCE PRO PŘEDMĚT 4IT450 CASE nástroje pro jazyk UML Petr Vomáčka, Jan Skružný, Martin Šetek, Marek Klusák LS 2008/2009 Obsah Úvod... 4 CASE... 5 UML (Unified Modeling Language)... 5 Součásti

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Řízení reálných projektů, agilní metodiky

Řízení reálných projektů, agilní metodiky Agent Technology Group Katedra kybernetiky Fakulta elektrotechnická - České vysoké učení technické Praha, 2009 Osnova Lze vyvíjet software bez metodiky? - bohužel ano menší komerční firmy (zejména vývoj

Více

Project management. Příprava projektu Zahájení High level plánování. Vykonávání Detailní plánování Vykonávání Řízení a monitorování

Project management. Příprava projektu Zahájení High level plánování. Vykonávání Detailní plánování Vykonávání Řízení a monitorování Project management Project management Příprava projektu Zahájení High level plánování Vykonávání Detailní plánování Vykonávání Řízení a monitorování Uzavření a zhodnocení (iterace, projektu) Projekt Projekt

Více

2. Modelovací jazyk UML 2.1 Struktura UML 2.1.1 Diagram tříd 2.1.1.1 Asociace 2.1.2 OCL. 3. Smalltalk 3.1 Jazyk 3.1.1 Pojmenování

2. Modelovací jazyk UML 2.1 Struktura UML 2.1.1 Diagram tříd 2.1.1.1 Asociace 2.1.2 OCL. 3. Smalltalk 3.1 Jazyk 3.1.1 Pojmenování 1. Teoretické základy modelování na počítačích 1.1 Lambda-kalkul 1.1.1 Formální zápis, beta-redukce, alfa-konverze 1.1.2 Lambda-výraz jako data 1.1.3 Příklad alfa-konverze 1.1.4 Eta-redukce 1.2 Základy

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb

Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb Ing. Radek Augustýn Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Zdiby Abstrakt V návaznosti na zpřístupnění dat Registru

Více

Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu

Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu Popis a specifikace Autoři: Bc. Lukáš Peroutka Bc. Daniel Kobrle Bc. Jan Jurečka Bc. Václav Podlipný V Praze 20.12.2011 Obsah Úvod... 5 Komerční nástroje... 6 eclarus...

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

Název nástroje Hodnocená verze nástroje 4.0 Společnost (vlastník nástroje) WWW

Název nástroje Hodnocená verze nástroje 4.0 Společnost (vlastník nástroje) WWW Popis nástrojů CABE Následující popis nástrojů CABE vychází z údajů shromážděných pro jejich hodnocení. Pro hodnocení byla použita soustava kritérií rozdělených do jednotlivých skupin a podskupin. Soustava

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE

Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE Vysoká škola ekonomická v Praze Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE Semestrální práce z 4IT450 (CASE Computer Aided System Engineering) Jiří Kysela Tomáš Petřík Vít Kolář Lubomír Kuběna

Více

Otevřený katastr (OK)

Otevřený katastr (OK) Otevřený katastr (OK) Karel Jedlička, Jan Ježek, Jiří Petrák smrcek@kma.zcu.cz, h.jezek@centrum.cz, jiripetrak@seznam.cz Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, katedra matematiky oddělení

Více

7 Jazyk UML (Unified Modeling Language)

7 Jazyk UML (Unified Modeling Language) 7 Jazyk UML (Unified Modeling Language) 7.1 Základní charakteristika jazyka Motivace - vznik řady OO metod a metodologií (konec 80. let a první polovina 90.let) podobné notace vyjadřující totéž, komplikující

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Obchodní podmínky technické podpory programu ESRI Developer Network (EDN)

Obchodní podmínky technické podpory programu ESRI Developer Network (EDN) Obchodní podmínky technické podpory programu ESRI Developer Network (EDN) Technická podpora EDN programu je poskytována ve formě balíčku 10 předplacených konzultačních hodin za cenu 15.000,- Kč. 1) V rámci

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

Možnosti reportingu v produktech řady EPM

Možnosti reportingu v produktech řady EPM Možnosti reportingu v produktech řady EPM Martin Répal Senior konzultant/manager EPM MCITP, MCP, MOS, MCTS, vtsp, Prince II martin.repal@autocont.cz 1 Jak je to s reportingem? Má SW produkt reporty? Tak

Více

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu Autoři: Jan Bednář Kateřina Hawlová Miroslav Jun Luděk Sefzig Václav Hnilička OBSAH Úvod... 7 Komerční nástroje... 10 Nástroje s repository... 11 eclarus... 12 Popis...

Více

Předměty. Algoritmizace a programování Seminář z programování. Verze pro akademický rok 2012/2013. Verze pro akademický rok 2012/2013

Předměty. Algoritmizace a programování Seminář z programování. Verze pro akademický rok 2012/2013. Verze pro akademický rok 2012/2013 Předměty Algoritmizace a programování Seminář z programování Verze pro akademický rok 2012/2013 Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Přednášky Jiřina Královcová MTI, přízemí budovy A Tel: 48 53 53 521

Více

Projekt podnikové mobility

Projekt podnikové mobility Projekt podnikové mobility Cortado Corporate Server Jedno řešení pro firemní mobilitu IGNUM Telekomunikace s.r.o. Cortado Corporate Server Bezkonkurenční all-in-one řešení zahrnuje mobilní zařízení a správu

Více

UML - opakování I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W

UML - opakování I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W UML - opakování I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Co je to UML Evoluce UML Diagram komponent Diagram odbavení Diagram tříd Aktivity diagram Stavový diagram Sekvenční diagram Diagram

Více

1.1 Seznámení s programy Office

1.1 Seznámení s programy Office Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 5.3-5.8 9/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 5.3-5.8 9/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 5.3-5.8 9/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 12 0:40 UML unifikovaný modelovací jazyk Zkratka tohoto

Více

Ing. Jiří Fůsek. Základní informace. Pracovní zkušenosti. Vzdělání. 09/2015 - nyní Freelancer. 09/2008-06/2010 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Ing. Jiří Fůsek. Základní informace. Pracovní zkušenosti. Vzdělání. 09/2015 - nyní Freelancer. 09/2008-06/2010 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Základní informace Pracovní zkušenosti Ing. Jiří Fůsek Mikulova 1573/11, 149 00 Praha +420 774 331 232 fusek.jiri@gmail.com http://www.jirifusek.net/ 09/2015 - nyní Freelancer Senior C#.NET vývojář - SW

Více

ProjectWise V8 XM Edition

ProjectWise V8 XM Edition . ProjectWise V8 XM Edition ProjectWise V8 XM Edition Evoluční rozšíření, nikoliv revoluce Hlavní témata XM Edition projekty podpora projektového přístupu, šablony projektů workspaces podpora pracovních

Více

w w w. u l t i m u m t e c h n o l o g i e s. c z Infrastructure-as-a-Service na platformě OpenStack

w w w. u l t i m u m t e c h n o l o g i e s. c z Infrastructure-as-a-Service na platformě OpenStack w w w. u l t i m u m t e c h n o l o g i e s. c z Infrastructure-as-a-Service na platformě OpenStack http://www.ulticloud.com http://www.openstack.org Představení OpenStacku 1. Co OpenStack je a není 2.

Více

Nástroje pro vývoj aplikací v závislosti na platformě a jejich vazba na CASE

Nástroje pro vývoj aplikací v závislosti na platformě a jejich vazba na CASE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky 4IT450 CASE - Computer Aided Systems Engineering Nástroje pro vývoj aplikací v závislosti na platformě a jejich vazba na CASE Autoři: Jindřich

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

GIS a nemapové služby

GIS a nemapové služby GIS a nemapové služby Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA, s.r.o. GIS služby lze využít t z různých r klientů PopFly.NET Java Virtual Earth Yahoo Pipes JavaScript SAP Google Maps Flex/Flash Microsoft Silverlight

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

VÝVOJ INTERNETOVÝCH APLIKACÍ - VIA

VÝVOJ INTERNETOVÝCH APLIKACÍ - VIA Metodický list č. 1 Způsob zakončení : Úvod Technologie webových aplikací Protokol HTTP Po zvládnutí tématického celku bude student mít základní přehled o problematice programování internetových (webových)

Více

Nástroje a frameworky pro automatizovaný vývoj. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Nástroje a frameworky pro automatizovaný vývoj. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nástroje a frameworky pro automatizovaný vývoj Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Proces vývoje webové aplikace Předepsaná adresářová struktura. Kompilace zdrojových kódů.

Více

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu Vypracoval: Hana Kuchařová Lukáš Klička Filip Vencovský Miroslav

Více

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 KAPITOLA 1 Nové rysy Windows 8 a 8.1 15 Nové uživatelské rozhraní 15 Rychlý náběh po zapnutí 16 Informace v prvním sledu 16 Nové prezentační

Více